• Зростання інших запасів вказує на збільшення тривалості обороту запасів в кругообігу капіталу, значно збільшилися витрати майбутніх періодів в 2006 р в порівнянні з 2004р.
 • У 2005 р спостерігалося помітне зниження за всіма показниками виробничих оборотних фондів. Власні кошти (табл. 7) в період з 2004 по 2006 рр.
 • Слід також зазначити, що в 2006 році в порівнянні з 2004 роком, в 17 разів зріс показник позикових джерел. Але це все ж позитивно впливає на кінцевий результат підприємства.
 • В цілому за цей період часу сума зобовязань у підприємства збільшилася на 38.2% і склала в 2006 році 270050 тис. Руб.
 • 2.3 Оцінка вартості капіталу ЗАТ «Термотрон - завод» і оптимізація його структури за 2006 р
 • 3. Розрахункова частина
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації24.07.2017
  Розмір61.49 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 61.49 Kb.

  Аналіз ціни і структури капіталу ЗАТ "Термотрон-завод"

  gn = "left"> Тис. руб.

  %

  будинки

  12114

  16.5

  12114

  15.2

  12114

  13.6

  100

  Споруди та передавальні пристрої

  916

  1.2

  1 254

  1.6

  1 254

  1.4

  136.9

  Машини та обладнання

  50868

  69.3

  55325

  69.5

  63110

  71.0

  124.1

  Транспортні засоби

  5940

  8.1

  6451

  8.1

  6950

  7.8

  117.0

  Виробничий і госп. інвентар

  256

  0.3

  256

  0.3

  256

  0.3

  100

  Інші основні засоби

  3270

  4.5

  4170

  5.2

  5155

  5.8

  157.6

  Разом основних засобів, в т.ч.

  - виробничі

  - невиробничі

  73364

  70094

  3270

  100

  95.5

  4.5

  79570

  75400

  4170

  100

  94.8

  5.2

  88839

  83684

  5155

  100

  94.2

  5.8

  121.1

  119.4

  157.6

  Досліджуючи таблицю 5, можна зробити висновок про якісний стан основних фондів. Починаючи з 2004 р по 2006 р коефіцієнт зносу збільшився в 1.5 рази, що говорить про зростання зношеності основних засобів.

  Таблиця 5 - Показники стану та ефективності використання основних засобів ЗАТ «Термотрон - завод» в 2004 - 2006 рр.

  показники

  2004 р

  2005 р

  2006 р

  2006 р% до 2004

  Коефіцієнт придатності, в частках

  0.833

  0.777

  0.734

  88.1

  Коефіцієнт зносу, в частках

  0.146

  0.167

  0.223

  152.7

  Коефіцієнт вибуття, в частках

  0.020

  0.015

  0.027

  135.0

  Коефіцієнт оновлення, в частках

  0.268

  0.092

  0.128

  47.8

  Коефіцієнт забезпеченості основних засобів виробничими запасами, в частках

  0.537

  0.467

  0.440

  81.9

  Фондовіддача, руб.

  5.626

  5.229

  4.966

  88.3

  Коефіцієнт придатності поступово знижується і в 2006 році склав лише - 0.734. За рахунок продажу або за рахунок ліквідації основних засобів відбулося збільшення показника вибуття на 35% в 2006 році в порівнянні з 2004 роком. У 2006 р, в порівнянні з 2004 р, знизилася фондовіддача на 11.7%, це відбулося через збільшення середньорічної вартості основних засобів на 21%.

  Зниження коефіцієнта оновлення говорить про старіння обладнання і необхідності переозброєння основних фондів, але так як дане підприємство є виробничим, то зниження коефіцієнта оновлення основних фондів на 52,2% цілком закономірно.

  У виробничому процесі розміщення оборотних коштів призводить до підрозділу їх на оборотні виробничі фонди і фонди обігу (див. Таблицю 6). Виробничі фонди збільшилися на 23.6%, що було викликано зростанням сировини і матеріалів майже на половину (49,8%). Таким чином, в 2006 р в порівнянні з 2004 р на 68% збільшилися фонди звернення, що пов'язано в першу чергу із зростанням грошових коштів майже в 2 рази (195,3%) і склали 42641 тис. Руб. Однак відбулося зниження готової продукції на 18.1%.

  Таблиця 6 - Показники складу і структури оборотних коштів ЗАТ «Термотрон - завод» в 2004 - 2006 рр.

  Групи оборотних фондів

  2004 р

  2005 р

  2006 р

  2006 р% до 2004.

  Тис. руб.

  %

  Тис. руб.

  %

  Тис. руб.

  %

  фонди звернення

  67742

  100

  70051

  100

  113804

  100

  168.0

  В тому числі:

  грошові кошти;

  короткострокові фин.вложения;

  дебіторська заборгованість;

  інші оборотні активи;

  готова продукція / товари для перепродажу

  21839

  -

  22715

  213

  22975

  32.2

  -

  33.5

  0.3

  33.9

  5245

  10000

  30627

  148

  24031

  7.5

  14.3

  43.7

  0.2

  34.3

  42641

  15000

  37124

  213

  18826

  37.5

  13.2

  32.6

  0.2

  16.5

  195.3

  -

  163.4

  100

  81.9

  Виробничі оборотні фонди

  16415

  100

  13121

  100

  20295

  100

  123.6

  В тому числі:

  Сировина і матеріали;

  витрати в незавершеному виробництві;

  витрати майбутніх періодів;

  9638

  4524

  тисяча шістсот сорок сім

  606

  58.7

  27.6

  10.0

  3.7

  8354

  3109

  1107

  551

  63.7

  23.7

  8.4

  4.2

  14435

  2447

  2658

  755

  71.1

  12.1

  13.1

  3.7

  149.8

  54.1

  161.4

  124.6

  Зростання інших запасів вказує на збільшення тривалості обороту запасів в кругообігу капіталу, значно збільшилися витрати майбутніх періодів в 2006 р в порівнянні з 2004р. У 2005 р спостерігалося помітне зниження за всіма показниками виробничих оборотних фондів. Власні кошти (табл. 7) в період з 2004 по 2006 рр. займають найбільшу питому вагу в структурі всіх джерел фінансування оборотних фондів (понад 50%), що говорить про фінансову незалежність підприємства. Слід також зазначити, що в 2006 році в порівнянні з 2004 роком, в 17 разів зріс показник позикових джерел. Але це все ж позитивно впливає на кінцевий результат підприємства. В цілому за цей період часу сума зобов'язань у підприємства збільшилася на 38.2% і склала в 2006 році 270050 тис. Руб.

  Таблиця 7 - Показники складу і структури джерел фінансування оборотних коштів ЗАТ «Термотрон - завод» в 2004 - 2006 рр.

  джерела

  2004 р

  2005 р

  2006 р

  2006 р% до 2004

  Тис. руб.

  %

  Тис. руб.

  %

  Тис. руб.

  %

  власні

  101106

  51.8

  119380

  60.8

  145850

  54.0

  144.3

  позикові

  2765

  1.4

  10000

  5.1

  46800

  17.3

  1692.6

  залучені

  77450

  39.6

  65257

  33.3

  77027

  28.5

  99.5

  Інші

  14050

  7.2

  1605

  1.2

  373

  1.3

  2.7

  Разом

  195371

  100

  196242

  100

  270050

  100

  138.2

  З таблиці 8 слід, що зростання тривалості оборотності оборотних коштів (склав збільшення на 3 дні) говорить про уповільнення кругообігу оборотних коштів. У 2006 р в порівнянні з 2004 р на 19% знизилася оборотність дебіторської заборгованості. Що призвело до збільшення тривалості її погашення і в 2006р. склала 29 днів.

  Таблиця 8 - Показники ефективності використання оборотних фондів ЗАТ «Термотрон - завод» в 2004 - 2006 рр.

  показники

  2004 р

  2005 р

  2006 р

  Зміни в %

  Коефіцієнт оборотності оборотних коштів, в частках

  4.472

  4.732

  4.283

  95.8

  Тривалість 1 обороту, в днях

  81

  76

  84

  103.7

  Коефіцієнт оборотності запасів і витрат, в частках

  9.878

  9.391

  9.668

  97.9

  Тривалість 1 обороту запасів і витрат, в днях

  36

  38

  37

  102.8

  Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, в частках

  15.267

  14.992

  12.344

  80.9

  Тривалість періоду погашення дебіторської заборгованості, у днях

  24

  24

  29

  120.8

  Рентабельність оборотних фондів,%

  42.8

  62.2

  60.7

  141.8

  Позитивним моментом є збільшення рентабельності оборотних фондів в 2006 р в порівнянні з 2004р. на 41.8%.

  Таблиця 9 - Склад і структура пасивів ЗАТ «Термотрон - завод»

  елементи пасивів

  2004р.

  2005р.

  2006р.

  2006 р% до 2004

  Тис. руб.

  %

  Тис. руб

  %

  Тис. руб.

  %

  Власні кошти

  101106

  100

  119380

  100

  145850

  100

  144.3

  В тому числі:

  - статутний капітал

  - Додатковий капітал

  - Резервний капітал

  - нерозподілений прибуток / непокритий збиток

  38392

  -

  2729

  59787

  38.0

  3.0

  59.0

  38392

  -

  2729

  78061

  32.2

  2.5

  65.4

  38392

  2729

  104531

  26.3

  2.0

  71.7

  100

  -

  100

  174.8

  Позикові кошти

  2765

  100

  10000

  100

  46800

  100

  1692.6

  В тому числі:

  - довгострокові кредити і позики

  - короткострокові кредити і позики

  2500

  265

  90.4

  9.6

  10000

  -

  100

  -

  27200

  19600

  58.1

  41.9

  1088

  7396.2

  Залучені засоби

  77450

  100

  65257

  100

  77027

  100

  99.5

  Інші засоби

  14050

  100

  1605

  100

  373

  100

  2.7

  На основі даних наведених у таблиці 9 можна зробити наступні висновки: власний капітал в 2006 році в порівнянні з 2004 роком збільшився на 44,3%. Це сталося за рахунок зростання нерозподіленого прибутку на 74.8%. Майже в 11 разів (10.9 раз) збільшилися довгострокові кредити і позики, що може вплинути на платоспроможність суспільства, крім цього в 74 р. відбулося зростання і короткострокової заборгованості.

  Проведемо аналіз кінцевих фінансових результатів ЗАТ «Термотрон - завод». З'ясуємо, за рахунок яких витрат і доходів були сформовані ці результати і визначимо фінансовий стан підприємства. Спочатку проаналізуємо склад і структуру витрат суспільства за економічним змістом. З наведеної таблиці 10, можна зробити висновок, що в загальній структурі витрат найбільшу питому вагу (понад 50%) займають матеріальні витрати. Також майже 30% в структурі витрат належить витратам на оплату праці. Що стосується безпосереднього зміни в 2006 р в порівнянні з 2004 р., То потрібно зазначити, що значно збільшилися матеріальні витрати (в 2 рази), оплата праці зросла не на багато - на 16%, що пов'язано зі зростанням продуктивності праці. В цілому по підприємству витрати зросли на 59.8%.

  Таблиця 10 - Склад і структура витрат ЗАТ «Термотрон - завод» за економічним змістом в 2004 - 2006 рр.

  елементи витрат

  2004 р

  2005 р

  2006 р

  2006 у% до 2004

  Середній темп зміни витрат

  Тис. руб.

  %

  Тис. руб.

  %

  Тис. руб.

  %

  Матеріальні витрати

  оплата праці

  соціальні потреби

  амортизація

  Інші витрати

  169594

  91328

  31350

  4325

  24241

  52.9

  28.5

  9.8

  1.3

  7.6

  196223

  92197

  24413

  5564

  23461

  57.4

  30.0

  7.1

  1.6

  6.9

  349238

  105915

  26644

  6371

  24600

  68.1

  21.4

  5.2

  1.2

  4.8

  205.9

  116.0

  85.0

  147.3

  101.5

  226523

  96256

  27320

  5352

  24096

  Разом

  320838

  100

  341 858

  100

  512768

  100

  159.8

  383134

  Проведемо аналіз кінцевих фінансових результатів ЗАТ «Термотрон - завод» в розрізі 2004 - 2006рр. Дані показники відображені в формі №2 «Звіт про фінансові результати». Зведемо їх в окрему розрахункову таблицю. З таблиці 11 можна зробити висновок, що в цілому в період з 2004 по 2006 рр. виручка від основної діяльності змінилася не сильно і склала в 2006р. 418164 тис. Руб., А в процентному відношенні до 2004 року перевищила показник 2006 року на 16%.

  Таблиця 11 - Формування фінансового результату ЗАТ «Термотрон - завод» в 2004 - 2006 рр.

  Види витрат і доходів

  2004 р

  2005 р

  2006 р

  2006 р% до 2004

  Серед. темп

  Тис. руб.

  %

  Тис. руб.

  %

  Тис. руб.

  %

  Виручка від реалізації

  360591

  100

  399860

  100

  418164

  100

  116.0

  392124

  Собівартість проданих товарів, робіт, послуг

  325507

  90.3

  346485

  86.7

  350520

  83.8

  107.7

  340658

  Валовий прибуток

  35084

  9.7

  53375

  13.3

  67644

  16.2

  192.8

  50222

  Комерційні витрати

  8343

  2.3

  8669

  2.2

  14891

  3.6

  178.5

  10250

  Прибуток (збиток) від продажу

  26741

  7.4

  44706

  11.2

  52753

  12.6

  197.3

  39804

  відсотки до отримання

  -

  -

  -

  -

  2978

  0.7

  -

  2978

  Відсотки до сплати

  -

  -

  -

  -

  1392

  0.3

  -

  1392

  Інші операційні доходи

  -

  -

  1795

  0.4

  3384

  0.8

  -

  2465

  Інші операційні витрати

  2953

  1.2

  3084

  0.8

  18753

  4.5

  635.0

  5548

  позареалізаційні доходи

  779

  4.5

  596

  0.1

  -

  -

  -

  681

  позареалізаційні витрати

  19218

  5.3

  15953

  4.0

  -

  -

  17510

  Прибуток / збиток до оподаткування

  5349

  1.5

  28060

  7.0

  38970

  9.3

  728.5

  18018

  відкладені податкові активи

  40

  0.0

  44

  0.0

  64

  0.0

  160.0

  48

  Відкладені податкові зобов'язання

  956

  0.3

  177

  0.0

  +1232

  0.3

  128.9

  593

  Поточний податок на прибуток

  4319

  1.2

  9919

  2.5

  13796

  3.3

  319.4

  8391

  Чистий прибуток

  34

  8.3

  18274

  4.6

  26470

  6.3

  77852.9

  2543

  Комерційні витрати в 2006 році також зросли на 78.5%. Значно зросла сума інших операційних витрат. Якщо в 2004 -2005 рр. їх різниця була невелика, то вже в 2006 році вони збільшилися в 6.4 рази. Але найсильніші зміни зазнав показник чистої виручки.

  Так, в 2004 році чистий прибуток становив лише 34 тис. Руб., А в 2005 році вже 18274 тис. Руб. У порівнянні з 2004 роком в 2006 році збільшення її в процентному співвідношення склало 77853% або ж можна сказати, що чистий прибуток збільшився в 778 разів.

  З чого випливає, що ЗАТ «Термотрон - завод» процвітає і його фінансовий стан оцінюється, як більш ніж стійке. Суспільство здатне функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів в змінюється внутрішньому та зовнішньому середовищі.

  2.3 Оцінка вартості капіталу ЗАТ «Термотрон - завод» і оптимізація його структури за 2006 р

  На уже згадуваному підприємстві (табл. 12) за 2006р. збільшилася сума і власного і позикового капіталу. Однак в його структурі частка власних джерел коштів знизилася на 6,8%, а позикових відповідно збільшилася, що свідчить про підвищення ступеня фінансової залежності підприємства від зовнішніх кредиторів.

  Таблиця 12 - Аналіз динаміки і структури джерел капіталу

  джерело капіталу

  Наявність коштів, тис. Руб.

  Структура коштів,%

  01.01.2006

  01.01.2007

  зміна

  01.01.2006

  01.01.2007

  зміна

  Власний капітал

  119380

  145850

  26470

  60,8

  54,0

  -6,8

  Позиковий капітал

  76862

  124200

  47338

  39,2

  46,0

  +6,8

  Разом:

  196242

  270050

  73808

  100

  100

  -

  У процесі подальшого аналізу необхідно більш детально вивчити склад власного і позикового капіталу, з'ясувати причини зміни окремих його складових і дати оцінку цих змін за звітний період.

  Таблиця 13 - Динаміка структури власного капіталу

  джерело капіталу

  Наявність коштів, тис. Руб.

  Структура коштів,%

  01.01.2006

  01.01.2007

  зміна

  01.01.2006

  01.01.2007

  зміна

  Статутний капітал

  38392

  38392

  -

  32,16

  26,32

  -5,84

  Резервний капітал

  2729

  2729

  -

  2,28

  1,87

  -0,41

  Додатковий капітал

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Нерозподілений прибуток

  78061

  104531

  26470

  65,39

  71,67

  6,28

  Резерв майбутніх витрат

  198

  198

  -

  0,17

  0,14

  -0,03

  Разом:

  119380

  145850

  26470

  100

  100

  -

  Дані, наведені в табл. 13, показують зміни в розмірі та структурі власного капіталу: значно збільшилися сума і частка нерозподіленого прибутку при одночасному зменшенні питомої ваги статутного та резервного капіталу. Загальна сума власного капіталу за звітний рік збільшилася на 26470 тис. Руб., Або на 22,17%.

  Фактори зміни власного капіталу неважко встановити за даними звіту ф. № 3 «Звіт про зміни капіталу» і даними аналітичного бухгалтерського обліку, що відображає рух статутного, резервного та додаткового капіталу, нерозподіленого прибутку, цільового фінансування і надходжень. Дані розрахунки представлені в табл. 9 п. 2.2. справжньої роботи.

  Оскільки капітал підприємства формується за рахунок різних джерел, в процесі аналізу необхідно оцінити кожен з них і провести порівняльний аналіз їх вартості.

  Вартість власного капіталу підприємства ЗАТ «Термотрон - завод» в 2006 р визначимо за формулою 2.

  В даному випадку акціонерам виплачено дивідендів на суму 46072 тис. Руб. Середньорічна сума власного капіталу становить 132615 тис. Руб. (119380 + 145850) / 2).

  Ц СК = 46072 * 100/132615 = 34,74 коп.

  Вартість позикового капіталу у вигляді кредитів розрахуємо для останнього кредиту, отриманого ЗАТ «Термотрон - завод» в 2006 р в розмірі 150000 руб. на 1 рік під 13% річних Відсотки по кредиту банк бере авансом і потрібне забезпечення кредиту в розмірі 10% від його суми. Засоби, мобілізовані за допомогою кредиту, розрахуємо наступним чином:

  Номінальна сума кредіта150000

  Відсотки по кредиту (13%) 19500

  Забезпечення кредиту, що вноситься на депозитний рахунок в банку 15000

  Засоби, мобілізовані шляхом кредіта115500

  За формулою 3: Ц кр = 13 * 150000/115500 = 16,89 коп.

  Неважко помітити, наскільки дійсна ціна кредиту більше зазначеної в кредитній угоді. У разі якщо відсотки за кредит включаються в собівартість продукції, то фактична ціна кредиту буде менше на рівень податку на прибуток. При діючої ставки податку на прибуток 24% ціна кредиту з урахуванням податкової економії складе:

  Ц кр = 16,89 * (1 - 0,24) = 12,83 коп.

  Вартість довгострокових кредитів на підприємстві ЗАТ «Термотрон - завод» складає: Ц окр = 8021/27200 * (1 - 0,24) = 38,8 коп.

  Вартість короткострокових кредитів дорівнює:

  Ц ККР = 6325/19600 * 100 * (1 - 0,24) = 42,5 коп.

  Середньозважена вартість всього капіталу підприємства визначається за формулою 7. розрахунок представимо в таблиці 14.

  Таблиця 14 - Розрахунок середньозваженої ціни капіталу

  джерело капіталу

  Питома вага, %

  Ціна, коп.

  2005

  2006

  2005

  2006

  Власний капітал

  60,8

  54,0

  33,8

  34,7

  довгострокові кредити

  5,09

  18,65

  30,5

  38,8

  Короткострокові кредити

  34,11

  27,35

  28,9

  42,5

  Разом

  100

  100

  -

  -

  Рівень середньозваженої ціни капіталу залежить не тільки від вартості окремих його складових, а й від частки кожного виду джерела формування капіталу в загальній його сумі.Розрахувати вплив даних факторів можна способом абсолютних різниць:

  УДi = [(-6,8) * 33,8 + 13,56 * 30,5 + (-6,76) * 28,9] / 100 = -0,12 коп.

  Цi = (54 * 0,9 + 18,65 * 8,3 + 27,35 * 13,6) / 100 = 5 руб. 75 коп.

  що в абсолютному вираженні становить 5 руб. 63 коп.

  Однією з найбільш складних завдань фінансового аналізу є оптимізація структури капіталу з метою забезпечення найбільш ефективної пропорційності між його вартістю, прибутковістю і фінансовою стійкістю підприємства. Оптимізація структури капіталу проводиться за наступними критеріями: мінімізації середньозваженої вартості сукупного капіталу; максимізації рівня рентабельності власного капіталу; мінімізації рівня фінансових ризиків.

  3. Розрахункова частина

  ВАРІАНТ 2. «Оцінка ділової активності компанії»

  Фінансовий менеджер компанії ВАТ «Схід» звернув увагу на те, що за останні дванадцять місяців обсяг грошових коштів на рахунках значно зменшився. Фінансова інформація про діяльність ВАТ «Схід» приведена в табл. 15.

  Всі закупівлі та продажу вироблялися в кредит, період - 1 місяць.

  потрібно:

  1) проаналізувати наведену інформацію та розрахувати тривалість фінансового циклу, протягом якого грошові кошти відвернені з обороту компанії, за 2003 і 2004 рр .;

  2) скласти аналітичну записку про вплив змін за досліджувані періоди (див. П. 7 Вказівок до вирішення завдання).

  3) побудувати прогнозну фінансову звітність на наступний плановий період, за умови зростання виручки від реалізації на Х% (задається викладачем).

  Таблиця 15 - Фінансова інформація про діяльність ВАТ «Схід»

  показники

  2003 року, руб.

  2004 року, руб.

  Виручка від реалізації продукції

  477500

  535800

  Закупівлі сировини і матеріалів

  180000

  220000

  Вартість спожитих сировини і матеріалів

  150000

  183100

  Собівартість виробленої продукції

  362500

  430000

  Собівартість реалізованої продукції

  350000

  370000

  Середні залишки

  Дебіторська заборгованість

  80900

  101250

  Кредиторська заборгованість

  19900

  27050

  Запаси сировини і матеріалів

  18700

  25000

  Незавершене виробництво

  24100

  28600

  Готова продукція

  58300

  104200

  Додаткова інформація.

  1) Для розрахунку слід припустити, що рік складається з 360 днів.

  2) Всі розрахунки слід виконати з точністю до дня.

  Для виконання завдання використовувати Вказівки до вирішення.

  Вказівки до вирішення завдання «Оцінка ділової активності підприємства»

  1. Ознайомитися з п. 2-7 даних вказівок, виконати завдання. Отримані результати оформити в робочому зошиті.

  2. На підставі даних, представлених в завданні і Вказівки до вирішення завдання, сформувати агрегований баланс ВАТ «Схід» за 2004 р (табл. 3), доповнити баланс відсутніми даними (доповнюється студентом самостійно). Провести балансування статей активу і пасиву балансу (Актив = Пасив).

  3. При виконанні п. З завдання передбачається:

  - для спеціальності 060500 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» - виконати побудова прогнозного балансу;

  - для спеціальності 060400 «Фінанси і кредит» - виконати побудова прогнозу бюджету грошових коштів, прогнозного звіту про прибутки і збитки, прогнозного балансу з обов'язковим використанням ПЕОМ та програми «Фінансове планування. Прогнозний баланс ». Попередньо слід ознайомитися з Контрольним розрахунком, представленим в п. 3 даних методичних вказівок. Необхідні додаткові відомості про функціонування підприємства, що подаються в табл. 3.15., Узгодити з виконуваним прикладом і сформованим агрегованим балансом.

  4. Проаналізувати наявну інформацію по можливо більшій діапазону напрямків (табл. 4).

  5. Розрахувати величину оборотного капіталу і коефіцієнт ліквідності без обліку готівки і короткострокових банківських позичок (табл. 5).

  6. Фінансовий цикл і тривалість одного обороту елементів оборотного капіталу слід визначити за даними табл. 6.

  7. Доповнити нижченаведені висновки необхідною інформацією.

  Рішення.

  1. Проведемо аналіз динаміки прибутку підприємства ВАТ «Схід». Для цього складемо розрахункову таблицю 16.

  - Розрахуємо валовий прибуток, як різницю між виручкою і собівартістю, розрахувати абсолютне і відносне зміни валового прибутку, отримані дані занесемо в таблицю 16.стр. 3

  - динаміка всіх показників позитивна, варто відзначити також позитивний факт зростання валового прибутку.

  - розрахунковий питома вага собівартості реальної продукції в 2003 р.-питома вага = 350000/477000 = 73,29%, в 2004 р питома вага = 370000/535800 = 69,05%. Це говорить про зниження виробничої затратоемкую продукції ВАТ «Схід» або про якісне зростання прибутку, а не кількісному, що може говорити про підвищення ефективності управління виробництвом, впровадження нового обладнання та технологій.

  Таблиця 16 - Динамічний аналіз прибутку

  № п / п

  показники

  2003 року, руб.

  2004 року, руб.

  зміни

  абс., ​​руб.

  отн.,%

  11

  Виручка від реалізації продукції

  477 500

  535 800

  58300

  12,21

  22

  Собівартість реалізованої продукції

  350 000

  370 000

  20000

  5,7

  33

  Валовий прибуток

  127500

  165800

  38300

  30,04

  2. Побудуємо допоміжну таблицю 3. і розрахуємо:

  - чистий оборотний капітал за формулою: ЧОК = Дз + З + НП + ГП-Кз, дані запишемо в стор. 6.

  - коефіцієнт покриття за формулою: Кп, =,

  - розрахувати динаміку ЧОК і Кп, він визначає в якій мірі ОА показують короткострокові зобов'язання,

  - спостерігається позитивна тенденція в динаміці коефіцієнта ліквідності, що говорить про зміцнення фінансового стану підприємства.

  Таблиця 17 - Аналіз оборотного капіталу

  №№ п / п

  показники

  2003 року, руб.

  2004 року, руб.

  зміни

  абс., ​​руб.

  отн.,%

  1

  Дебіторська заборгованість

  80900

  101250

  20350

  25,15  >

  2

  Запаси сировини і матеріалів

  18700

  25000

  6300

  33,69

  3

  Незавершене виробництво

  24100

  28600

  4500

  18,67

  4

  Готова продукція

  58300

  104200

  45900

  78,73

  5

  Кредиторська заборгованість

  19900

  27050

  7150

  35,93

  6

  Чистий оборотний капітал

  162100

  232000

  69900

  43,12

  7

  коефіцієнт покриття

  8,14

  8,58

  0,44

  5,4

  3.Розглянемо умови допоміжної таблиці 4. У разі ВАТ «Схід» спостерігається уповільнення оборотності капіталу підприємства в ОА, що негативно складається на збільшення суми виручки. 2003 р.-500 днів; 2004 р.-540 днів

  Е = * Поб = 535000/360 * (540-500) = 59520,

  Така сума додатково наводиться в оборот, якби капітал в ОА обертався як в 2003 р за 500 днів, то треба було мати ОА на 59520 суму менше. Керівництву підприємства необхідно приділити найпильнішу увагу управлінню ДЗ підприємства, збільшення обороту продукції в 2004 р в порівнянні з 2003 р, тобто її уповільненням, а так само розбіжність з оборотністю КЗ, що знову-таки негативно позначається на фінансовому стані підприємства.

  Таблиця 18 - Аналіз оборотності оборотного капіталу

  № п / п

  показники оборотності

  2003 року, дні

  2004 року, дні

  Зміни абс.

  1

  Запасів сировини і матеріалів

  44,88

  49,15

  4

  2

  незавершеного виробництва

  23,93

  23,94

  0

  3

  Запасів готової продукції

  59,97

  101,38

  41

  4

  Дебіторської заборгованості

  60,99

  68,03

  7

  5

  кредиторської заборгованості

  40

  44,3

  4

  6

  Тривалість обороту готівки

  149,77

  198,2

  48,43

  4. Складемо агрегований баланс за 2004 р на підставі вихідних і розрахункових даних по підприємству ВАТ «Схід».

  Таблиця 19 - Агрегований баланс

  активи

  2004 р

  Оборотні кошти:

  Грошові кошти

  14200

  Дебіторська заборгованість

  80900

  матеріальні запаси

  18700

  Запаси готової продукції

  58300

  Разом оборотних коштів

  172100

  Основні засоби:

  земля

  95300

  Будівлі та обладнання

  304100

  накопичений знос

  49400

  Разом основних засобів

  350000

  Разом активів

  522100

  пасиви

  2004 р

  Короткострокові і довгострокові зобов'язання:

  Рахунки до оплати

  156850

  Податок, що підлягає оплаті

  49320

  Разом короткострокових і довгострокових зобов'язань

  206170

  Власний капітал:

  Нерозподілений прибуток

  25930

  Разом власного капіталу

  315930

  Всього пасивів

  522100

  Обсяг реалізованої продукції в 2004 р на 12,21% вище, ніж у 2003 р, а собівартість реалізованої продукції вище на 5,7%. Вкладення в запаси і дебіторську заборгованість за вирахуванням кредиторської заборгованості зросли з 99600 тис. Руб. до 126250 тис. руб., або на 26,75%, що непропорційно зростанню обсягу продажів і свідчить про незадовільний контроль періодів оборотності оборотного капіталу.

  Приріст чистого оборотного капіталу на 69900 тис. Руб. означає, що чисті надходження від прибутку 2004 року на 31600 (69900 - 38300) тис. руб. менша від тієї величини, яку можна було б отримати за відсутності приросту запасів і дебіторської заборгованості (за вирахуванням кредиторської заборгованості) протягом 2004 р, тому компанії, можливо, доведеться брати непотрібну банківську позику. При цьому значне збільшення чистого оборотного капіталу означає, що в поточні активи вкладається занадто багато довгострокових коштів.

  Коефіцієнт загальної ліквідності без обліку готівки і короткострокових позик понад 9: 1, тобто на кожен 1 рубль кредиторської заборгованості підприємства припадає 9 руб. вкладених в оборотні активи підприємства можна вважати занадто високим. Причини зростання чистого оборотного капіталу:

  1) зростання обсягу продажів;

  2) збільшення періодів оборотності.

  Друга з перерахованих причин більш істотна. Тривалість обороту запасів сировини і матеріалів збільшилася з 44,88 до 49,15 днів, незважаючи на те, що це збільшення було компенсовано продовженням терміну кредиту, наданого постачальниками з 40 до 44 днів. Термін кредиту для дебіторів збільшився з 60,99 до 68,03 днів. Цей термін уявляєте занадто великим. Однак найбільш серйозною зміною було збільшення тривалості обороту готової продукції з 59,97 до 101,38 дня, причому точну причину цього встановити не представляється можливим. Готова продукція не затребувана, але можна припустити, що продукція не конкурентоспроможна, занадто висока ціна, неефективне працює отелення збуту.

  ВИСНОВОК

  Фінансовий стан підприємств, його стійкість багато в чому залежать від оптимальності структури джерел капіталу (співвідношення власних і позикових коштів) і від оптимальності структури активів підприємства, а також від врівноваженості активів і пасивів підприємства за функціональною ознакою. Оцінка змін, які відбулися в структурі капіталу, може бути різною з позицій інвесторів і підприємства.

  Для банків та інших кредиторів надійніша ситуація, якщо частка власного капіталу у клієнтів більш висока, що виключає фінансовий ризик. Підприємства ж, як правило, зацікавлені в залученні позикових коштів з двох причин: відсотки з обслуговування позикового капіталу розглядаються як витрати і не включаються до оподаткованого прибутку; витрати на виплату відсотків зазвичай нижче прибутку, отриманої від використання позикових коштів в обороті підприємства, в результаті чого підвищується рентабельність власного капіталу. У ринковій економіці більша частка власного капіталу зовсім не означає поліпшення становища підприємства. Навпаки, використання позикових коштів свідчить про гнучкість підприємства, його здатності знаходити кредити і повертати їх, тобто про довіру до нього в діловому світі.

  Нормативів співвідношення позикових і власних коштів практично не існує. Частка власного і позикового капіталу у формуванні активів підприємства і рівень фінансового левериджу залежать від галузевих особливостей підприємства. У галузях, де повільно обертається капітал і висока частка необоротних активів, коефіцієнт фінансового левериджу не повинен бути високим. У галузях, де оборотність капіталу висока і частка основного капіталу низька, він може бути значно вище.

  Важливими показниками, що характеризують структуру капіталу і визначальними стійкість підприємства, є сума чистих активів та їх частка в загальній валюті балансу. Величина чистих актив (реальна величина власного капіталу) показує, що залишиться власникам підприємства після погашення всіх зобов'язань у випадку ліквідації підприємства. Величина чистих активів лежить в основі розрахунку вартості акцій, фінансового левериджу, ціни і прибутковості власного капіталу.

  З величиною чистих активів пов'язують саму можливість існування підприємства.Відповідно до прийнятого порядку оцінки вартості чистих активів акціонерних товариств під вартістю чистих активів розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку (необоротні активи; оборотні активи, за винятком заборгованості учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу), суми пасивів, прийнятих до розрахунку (довгострокові зобов'язання АТ; короткострокові зобов'язання за кредитами і позиками; кредиторська заборгованість; заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів; резерв майбутніх витрат; інші зобов'язання).

  Високі темпи нарощування власного капіталу характеризує здатність підприємства до саморозвитку. При цьому слід брати до уваги, що величина чистих активів є досить умовною, оскільки розраховується за даним не ліквідаційного, а бухгалтерського балансу, в якому активи відображаються не за ринковими, а за обліковими цінами. Проте, величина їх повинна бути більше статутного капіталу. Якщо чисті активи менше статутного капіталу, АТ зобов'язане зменшити свій статутний капітал до величини його чистих активів, а якщо чисті активи менше встановленого мінімального розміру статутного капіталу, то відповідно до чинних законодавчих актів товариство зобов'язане прийняти рішення про самоліквідацію. При несприятливому співвідношенні чистих активів і статутного капіталу повинні бути спрямовані зусилля на збільшення прибутку і рентабельності, погашення заборгованості засновників за внесками до статутного капіталу тощо

  Список використаної літератури

  1. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. Як управляти капіталом ?. - М .: Фінанси і Статистика, 2004 - 223 с.

  2. Власова В.М. Фінанси і статистика: Навчальний посібник - М .: ЮНИТИ-ДАНА 2002 г. - 240 с.

  3. Іонова І.Ф., М.М. Селезньова Фінансовий аналіз. Управління фінансами - М .: ЮНИТИ 2003 - 534 с.

  4. Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент - М .: Фінанси і статистика, 2007. - 768 с.

  5. Моляков Д.С. Фінанси підприємств галузей народного господарства - М .: ФиС, 2004 - 212 с.

  6. Поршнева А.Г. Основи і проблеми економіки підприємства М .: Фінанси і статистика. 2002 - 92с.

  7. Прикіна Л.В. Економічний аналіз підприємства: Підручник для вузів.- М. ЮНИТИ-ДАНА, 2002.-360с.

  8. Савицька Г.В. Економічний аналіз: Учеб. - 10-е изд., - М .: Нове знання, 2004. - 640 с.

  9. Савицька Г.В. Теорія аналізу господарської діяльності: Учеб. допомога. - М .: ИНФРА-М, 2005. - 281 с.

  10. Самсонов Н.Ф. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. М .: ИНФРА-М 2002 - 495 с.

  11. Стоянова Е.С. Фінансовий менеджмент Підручник для вузів М .: Перспектива 2005 - 425 с.

  12. Уткін Е.А. Фінансовий менеджмент - М .: Дзеркало 2002. - 264с.

  13. Фінансовий менеджмент: теорія і практика / За ред. Стоянової Є.С. М .: Перспектива, 2003 - 463 с.

  14. Фінансовий менеджмент: Підручник / за ред. д.е.н. проф. А. М. Ковальової. - М .: ИНФРА-М, 2005. - 284 с.

  15. Фінансовий менеджмент: Підручник для вузів / під ред. акад. Г. Б. Поляка. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 527 с .;

  16. Фінансовий менеджмент: управління капіталом та інвестиціями: Підручник для вузів. - М .: ГУ ВШЕ, 2000. - 504 с .;

  17. Фінансовий менеджмент: теорія і практика / За ред. Стоянової Є.С. М .: Перспектива, 2003 - 463 с.

  18. Черняк В.З. Бізнес планування: Підручник для вузів.- М. ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-470с.

  19. Чернишова Ю.Г., Чернишов Е.А. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник. М .: «МарТ» 2003 - с. 293

  20. Шеремет А.Д., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу: Навчальний посібник: М .: Філін, 2003. - 208 с.

  21. Яшин С.Н., Удосконалення теоретичних і практичних засад визначення економічного стану промислових підприємств з метою управління їх економічними розвитком // Фінанси і кредити 2003 №12.

  ...........