• Розрахункові оціночні показники для аналізу ділової активності і рентабельності діяльності підприємства ТОВ «Луч»
 • Розрахункові оціночні показники для аналізу фінансового стану підприємства ТОВ «Луч»
 • Розрахункові оціночні показники
 • Показники для аналізу фінансових результатів діяльності банку


 • Дата конвертації23.03.2017
  Розмір33.25 Kb.
  ТипКонтрольна робота

  Скачати 33.25 Kb.

  Аналіз ділової активності підприємства і кредитоспроможності підприємства

  Завдання 1


  Аналіз ділової активності, платоспроможності, фінансової стійкості та рентабельності діяльності підприємства ТОВ «Луч» за звітний рік


  Таблиця 1.1 тис. Руб.

  показник

  на початок

  року

  на кінець

  року

  зміна

  (+; -)

  темп

  зростання

  1

  Оборотні активи

  83 926

  84 446

  +520

  100,6

  1.1

  В тому числі:


  4 882


  3 757
  найбільш ліквідні активи

  -1 125

  -76,95

  1.2

  швидко реалізованих активи

  51 708

  40 839

  -10 869

  -78,98

  1.3

  запаси

  24 512

  39 141

  +14 629

  159,6

  2

  Власний капітал

  100 118

  107 922

  -690

  -107,7

  3

  Залучені засоби

  56 573

  68 399

  +11 826

  120,9

  3.1

  В тому числі:


  54 306

  Короткострокові зобов'язання

  65 986

  +11 680

  121,5

  3.2

  Довгострокові зобов'язання

  2 267

  2 413

  +146

  106,4

  4

  підсумок балансу

  156 691

  176 321

  +19 630

  112,5

  5

  Власні оборотні кошти

  29 904

  21 345

  -8 559

  -71,37


  Таблиця 1.2 тис. Руб.

  показник

  попередній рік

  Звітній рік

  зміна

  (+; -)

  темп

  зростання

  1

  Середньорічна сума господарських засобів підприємства

  129 000

  166 506

  +37 506

  129,0

  2

  Середньорічна вартість основних засобів

  71 000

  71 397

  +397

  100,5

  3

  Середньорічна сума оборотних активів

  83 700

  85 770,5

  +2 070,5

  102,4

  4

  Середньорічна величина дебіторської заборгованості

  57 000

  46 271

  -10 729

  -81,17

  5

  Середньорічна величина кредиторської заборгованості

  44 000

  47 360

  +3 360

  107,6

  6

  Середньорічна величина власного капіталу

  103 000

  104 020

  +1 020

  100,9

  7

  Середньооблікова чисельність

  працівників, чол.

  290

  305

  +15

  105,1

  8

  Виручка від продажу товарів,

  продукції, робіт і послуг

  (Без ПДВ і акцизів)


  184 692


  325 697


  +141 005


  176,3

  9

  Прибуток від продажу

  22 286

  56 155

  +33 869

  251,9

  10

  Чистий прибуток звітного

  періоду

  10 504

  12 187

  +1 683

  116,0


  Розрахункові оціночні показники для аналізу ділової активності і рентабельності діяльності підприємства ТОВ «Луч»


  Таблиця 1.3

  показник

  попередній рік

  Звітній рік

  зміна

  (+; -)

  темп

  зростання

  1

  Продуктивність праці, тис. Руб.

  636,86

  1 067,85

  +430,99

  167,67

  2

  Фондовіддача, тис. Руб.

  2,60

  4,56

  +1,96

  175,3

  3

  Оборотність оборотних коштів, обороти

  2,20

  3,79

  +1,59

  172,2

  4

  оборотність дебіторської

  заборгованості, обороти

  3,24

  7,03

  +3,79

  216,9

  5

  оборотність кредиторської

  заборгованості, обороти

  4,19

  6,87

  +2,68

  163,9

  6

  рентабельність вкладеного

  капіталу,%

  8,14

  7,31

  -0,83

  -89,8

  7

  рентабельність власного

  капіталу,%

  10,19

  11,71

  +1,52

  114,9

  8

  рентабельність обсягу

  продажів,%

  12,06

  17,24

  +5,18

  142,9

  Розрахункові оціночні показники для аналізу фінансового стану підприємства ТОВ «Луч»


  Таблиця 1.4

  показник

  оптимальне

  значення

  на початок

  року

  на кінець

  року

  зміна

  (+; -)

  1

  показники платоспроможності

  1.1.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  > 0,2

  0,09

  0,05

  -0,04

  1.2

  коефіцієнт ліквідності

  > 0,8

  1,04

  0,67

  -0,37

  1.3

  коефіцієнт покриття

  > 2,0

  1,54

  1,27

  -0,27

  2

  Показники фінансової стійкості

  2.1

  коефіцієнт автономії

  > = 0,5

  0,63

  0,61

  -0,02

  2.2

  коефіцієнт фінансування

  > = 1,0

  1,76

  1,57

  -0,19

  2.3

  коефіцієнт маневреності

  > = 0,3

  0,29

  0,19

  -0,1

  Аналіз ділової активності підприємства ТОВ «Луч» за звітний рік показав, що продуктивність праці зросла на 430,99 тис. Руб. але темпи зростання становлять всього 167,67 тис. руб. Продуктивність праці не перевищує виручку від продажів товарів, продукції, робіт і послуг, темпи якої складають 176,3 тис. Руб. Але, в той же час темпи продуктивності праці випереджають валюту балансу, яка становить 129,0 тис. Руб., Також перевищують темпи зростання дебіторської заборгованості (81,17 тис. Руб.) І темпи зростання запасів, які становлять всього 159,6 тис . руб., що важливо в діяльності підприємства. Однак, цього недостатньо для фінансової стійкості підприємства. Зменшення суми господарських коштів підприємства, не забезпечується власним капіталом підприємства, так як власний капітал знизився на 690 тис. Руб.

  Темпи зростання оборотності дебіторської заборгованості складають 216,9 тис. Руб., А кредиторської 163,9 так як оборотність дебіторської заборгованості вище ніж кредиторської, то діяльність підприємства не можна оцінювати позитивно.

  Аналіз фінансового стану підприємства дав негативні результати.З отриманих даних ми робимо висновок, що коефіцієнт платоспроможності підприємства дуже низький, всього мінус 0,68. Коефіцієнти фінансової стійкості також збиткові і складають мінус 0,31.

  Звідси випливає остаточний висновок: підприємство неефективно використовує трудові ресурси, основні та оборотні кошти, є ймовірність наявності неліквідних запасів і простроченої дебіторської заборгованості. Так як зростання власних оборотних коштів зменшився на 8 559, то слід вказати на негативні процеси в діяльності підприємства.

  Для поліпшення діяльності підприємства слід вказати на підвищення продуктивності праці, а саме створити не кількісну чисельність працівників, що перевищило за останній рік на 15 осіб, а якісну продуктивність праці. Скоротити число працівників, поліпшити умови праці, для підвищення якості роботи.

  завдання 2

  Аналіз кредитоспроможності підприємства ТОВ «Луч»

  Таблиця 2.1 Розрахунок суми балів для визначення класу кредитоспроможності позичальника

  показник

  Фактичне значення

  Категорія

  вага показника

  бальна оцінка

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кl)

  0,05

  3

  0,11

  0,33

  2

  коефіцієнт

  ліквідності (К2)

  0,67

  2

  0,05

  0,1

  3

  Коефіцієнт покриття (К3)

  1,27

  2

  0,42

  0,84

  4

  Коефіцієнт фінансування (К4)

  0,81

  2

  0,21

  0,42

  5

  Коефіцієнт рентабельності обсягу продажів (К5)

  17,24

  1

  0,21

  0,21


  РАЗОМ

  х

  х

  1,00

  1,9


  За результатами визначення, бальна оцінка склала 1,9 балів. Дане підприємство відноситься до 2-го класу кредитоспроможності. Це означає, що кредитоспроможність даного підприємства вимагає зваженого підходу. З отриманих результатів ми бачимо, що коефіцієнт абсолютної ліквідності віднесений до 3-ї категорії кредитоспроможності позичальника, цей показник викликає сумніви в наданні кредиту.

  Фінансовий стан підприємства, також нестабільно, коефіцієнт платоспроможності знизився на 0,68 в порівнянні з попереднім періодом, і коефіцієнт фінансової стійкості також в мінусі 0,31 відповідно періоду. Про фінансовий розвиток підприємства говорити важко, подальші показники можуть бути нестабільні, і тому говорити про надання кредиту такому підприємству ще зарано. Якщо банк надасть кредит такому підприємству, то він може сильно ризикувати поверненням наданих коштів, а то і зовсім не отримати їх назад. Швидше за все підприємство не отримає можливості отримати кредит до тих пір, поки фінансове становище не стабілізується.


  завдання 3

  Аналіз впливу якісного і кількісного чинників на процентні доходи банку за кредитними операціями способом абсолютних різниць

  Таблиця 3.1

  показник

  звітний

  рік

  попередній рік

  зміни

  (+, -)

  1. Процентні доходи за кредитними операціями тис. Руб.

  516 099

  502 325

  +13 774

  2. Середньорічна величина позичкової заборгованості, тис. Руб.

  3 418 637

  3 452 406

  -33 769

  3. Середньорічна процентна ставка за виданими кредитами,%

  15,09

  14,54

  +0,55


  У звітному періоді сума відсотків, отриманих за кредитними операціями (1), збільшилася на 13774 тис. Руб.

  На даний показник впливають два фактори: обсяг наданих кредитів (О) і встановлена ​​по ним процентна ставка (i). Залежність між показниками прямо-пропорційна: I = О ∙ i / 100.

  Алгоритм розрахунку впливу факторів на кінцевий показник способом абсолютних різниць:


  I 0 = О 0 · i 0/100 = 3 452 406 · 14,54 / 100 = 502 325 тис. Руб.

  I 1 = О 1 · i 1/100 = 3 418 637 · 15,09 / 100 = 516 099 тис. Руб.

  I 1 - I 0 = 516 099 відвідувань - 502 325 = 13 774 тис. Руб.


  Вплив зміни обсягу наданих кредитів на суму отриманих по ним відсотків:

  ΔI 0 = (-33 769) · 14,54 / 100 = -4 910 тис. Руб.

  Вплив зміни середньорічної процентної ставки:

  ΔI i = 3 418 637 · (+0,55) = +1 880 250 тис. Руб.

  Сумарний вплив факторів:

  (-4 910) + 1 880250 = 1 885 160 тис. Руб.

  Результати аналізу показали, що сума відсотків, отриманих за кредитними операціями, збільшилася в порівнянні з попереднім роком на 13 774 тис. Руб. і склала 516 099 тис. руб. Аналізовані чинники мали різноспрямований вплив на суму отриманих відсотків. Фінансова криза посилив кредитні ризики і викликав зниження обсягів кредитування. Середньорічна величина позичкової заборгованості скоротилася на 33 769 тис. Руб., Що, в свою чергу, зменшило суму отриманих відсотків на 4 910 тис. Руб. У той же час зростання процентних ставок по кредитних ресурсах дозволив отримати додатковий дохід в сумі 1 880 250 тис. Руб. Необхідно відзначити, що зростання процентних ставок в умовах жорсткої банківської конкуренції не може бути постійним фактором зростання прибутковості. Із закінченням фінансової кризи ставки по кредитах будуть знижуватися, і керівництву банку слід подумати про збільшення обсягів кредитування для збереження розмірів доходу від кредитних операцій.


  завдання 4

  Аналіз балансу банку ВАТ КБ «Східний»

  Таблиця 4.1 тис. Руб.

  показник

  на початок

  року

  на кінець

  року

  зміна

  (+, -)

  1

  Джерела власних коштів банку

  1 329 552

  1 379 118

  +49 566

  2

  Власні кошти (капітал) банку

  1 324 983

  1 372 589

  +47 606

  3

  Статутний капітал

  940 000

  940 000

  -

  4

  Всього зобов'язань банку

  4 737 468

  3 546 851

  -1 190 617

  5

  всього активів

  6 067 020

  4 925 969

  -1 141 051

  6

  Кредитні вкладення

  3 324 540

  3 279 400

  - 45 140

  7

  Активи, що мають нульовий коефіцієнт ризику

  48 430

  48 906

  + 476

  8

  ліквідні активи

  2 877 589

  1 885 379

  - 992 210


  На підставі аналізу даних таблиці 4.1 можна зробити висновок про те, що на кінець року сума джерел власних коштів ВАТ КБ «Східний» збільшилася на 49 566 тис. Руб. і склала 1 379 118 тис.руб. Власний капітал збільшився на 47 606 тис.руб. і на кінець року склав 1 372 589 тис.руб. Сума статутного капіталу за аналізований період не змінилася і склала 940 000 тис.руб. Значення власних коштів банку полягає в тому, що саме власний капітал банку визначає його стійкість. Отже, на підставі даних таблиці 4.1 можна зробити висновок, що з ростом суми власних коштів підвищується фінансова стійкість ВАТ КБ «Східний» і збільшуються масштаби його діяльності.

  У той же час спостерігається зниження суми зобов'язань банку з 4 737 468 тис. Руб. на початку року до 3 546 851 тис. руб. в кінці року. Сума активів також зменшилася на 1 141 051 тис.руб., Кредитні активи скоротилися на 45 140 тис.руб., Ліквідні активи - на 992 210 тис. Руб. Чим вище частка зобов'язань перед клієнтами банку (підприємств та організацій) на довгостроковій основі, тим вище стабільна частина ресурсів комерційного банку, що позитивно впливає на його ліквідність і зменшує залежність від міжбанківських позик. В даному випадку спостерігається тенденція зниження суми зобов'язань банку є негативною і негативно впливає на ліквідність банку.


  Таблиця 4.2 Розрахункові оціночні показники у відсотках

  показник

  На початок року

  На кінець року

  Зміна (+ ;-)

  1

  Загальна достатність капіталу

  21,8

  27,9

  + 6,1

  2

  Рівень статутного капіталу

  70,7

  68,1

  - 2,6

  3

  коефіцієнт надійності

  28,06

  38,9

  + 10,84

  4

  Ефективність використання залучених коштів

  142,5

  108,1

  - 34,4

  5

  Рівень ліквідних активів

  47,4

  38,3

  - 9,1

  6

  Коефіцієнт ліквідності (1)

  60,7

  53,1

  - 7,6


  З таблиці 4.2 видно, що протягом всього аналізованого періоду показник загальної достатності капіталу знаходився на високому рівні - 21,8 5 на початок року, до кінця року загальна достатність капіталу збільшилася на 6,1% і склала 27,9%. Зростання даного показника свідчить про підвищення надійності банку та зниження ступеня його схильності до ризику.

  Показники статутного капіталу протягом досліджуваного періоду залишалися високими, що свідчить про високий ступінь залежності банку від його засновників. Проте, на кінець року відбулося зниження рівня статутного капіталу, а, отже, і ступеня залежності від засновників на 2,6%.

  Коефіцієнт надійності збільшився на 10,84% і склав на кінець року 38,9%, що свідчить про випереджаюче зростання власних коштів у ресурсній базі банку. В даному випадку такий підйом був викликаний пасивної політикою банку в сфері залучення клієнтів і є негативною тенденцією. Цю ж тенденцію підтверджує високе значення коефіцієнта ефективності використання залучених коштів - 108,1% на кінець року, що говорить про використання залучених коштів для фінансування витрат банку.

  З таблиці 4.2 видно, що за досліджуваний період відбулося зниження рівня ліквідних активів на 9,1%; коефіцієнта ліквідності - на 7,1%. Проте, значення даних показників на кінець року залишалися високими - 38, 3% і 53,1% відповідно, що підтверджує здатність банку відповідати за своїми зобов'язаннями.


  Таблиця 4.3 Показники для аналізу фінансових результатів діяльності банку

  показник

  звітний

  рік

  попередній рік

  зміна

  (+; -)

  темп

  зростання,

  %

  1

  Прибуток (збиток) до оподаткування, тис. Руб.

  111 770

  207 875

  - 96 105

  - 46,2

  2

  Чистий процентний дохід, тис. Руб.

  401 043

  409 443

  - 8 400

  - 2,05

  3

  Процентні витрати, тис. Руб.

  123 629

  100 906

  + 22 723

  22,5

  4

  Середньорічна величина активів банку, тис. Руб.

  5 496 495

  6 042 570

  - 546 075

  - 9,03

  5

  Середньорічна величина зобов'язань, що генерують процентні виплати, тис. Руб.

  4 110 440

  4 680 790

  - 570 350

  - 12,2

  6

  Середньорічна величина власних коштів (капіталу), тис. Руб.

  1 348 786

  1 300 000

  +48 786

  3,7

  7

  Рентабельність банківських активів,%

  2,03

  3,4

  - 1,37

  -

  8

  Чиста процентна маржа,%

  7,3

  6,8

  + 0,5

  -

  9

  Чистий спред від кредитних операцій,%

  15,29

  13,99

  + 1,3

  -

  10

  рентабельність вкладеного

  капіталу,%

  8,3

  15,9

  - 7,6

  -


  З таблиці 4.3 видно, що в звітному році в порівнянні з попереднім роком сума прибутку до оподаткування знизився на 46,2%, що пов'язано зі зниженням чистих процентних доходів на 2,05% і зростанням процентних доходів на 22,5%.

  За аналізований період спостерігається зниження таких показників фінансової діяльності банку, як середньорічна величина активів і зобов'язань, що генерують процентні виплати, що пов'язано з пасивної кредитною політикою банку.

  Значення показника рентабельності банківських активів залишалося задовільним протягом усього досліджуваного періоду - 2,03% в звітному році і 3,4% в попередньому році.

  Чистий спред від кредитних операцій склав 15,29%, що є задовільним. Рентабельність вкладеного капіталу знизилася в звітному році в порівнянні з попереднім на 7,6% і склала 8,3%. Проте, значення даного показника є задовільним, що свідчить про ефективність вкладення власного капіталу банку.

  Підводячи підсумок всьому вищесказаному, слід зазначити, що фінансовий стан ВАТ КБ «Східний» є стійким, проте вкладення коштів в капітал КБ «Східний» є недостатньо ефективним і банку слід проводити більш активну кредитну політику, спрямовану на підвищення прибутковості розміщення коштів.

  З метою контролю за станом ліквідності банку, тобто його здатності забезпечити своєчасне і повне виконання своїх грошових та інших зобов'язань, що випливають з угод з використанням фінансових інструментів, встановлюються нормативи миттєвої, поточної, довгострокової ліквідності, які регулюють (обмежують) ризики втрати банком ліквідності і визначаються як відношення між активами і пасивами з урахуванням термінів, сум і типів активів і пасивів, інших факторів.

  Норматив миттєвої ліквідності банку (Н2) регулює (обмежує) ризик втрати банком ліквідності протягом одного операційного дня і визначає мінімальне відношення суми високоліквідних активів банку до суми зобов'язань (пасивів) банку по рахунках до запитання, скоригованих на величину мінімального сукупного залишку коштів по рахунках фізичних і юридичних осіб (крім кредитних організацій) до запитання Норматив миттєвої ліквідності банку (Н2) розраховується за такою формулою:


  де


  Лам - високоліквідні активи, тобто фінансові активи, які повинні бути отримані протягом найближчого календарного дня і (або) можуть бути негайно затребувані банком і (або) у разі необхідності можуть бути реалізовані банком з метою негайного отримання грошових коштів, в тому числі кошти на кореспондентських рахунках банку в банку Росії, в банках - резидентах Російської Федерації, у Зовнішекономбанку, в банках країн, що мають країнні оцінки "0", "1", в Міжнародному банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації та Європейському банку реконструкції та розвитку, кошти в касі банку.

  Норматив поточної ліквідності банку (Н3) регулює (обмежує) ризик втрати банком ліквідності протягом найближчих до дати розрахунку нормативу 30 календарних днів і визначає мінімальне відношення суми ліквідних активів банку до суми зобов'язань (пасивів) банку по рахунках до запитання і з терміном виконання зобов'язань в найближчі 30 календарних днів, скоригованих на величину мінімального сукупного залишку коштів по рахунках фізичних і юридичних осіб (крім кредитних організацій) до запитання і з терміном виконання зобов'язань у найближчі 30 календарних днів, яка визначається в порядку, встановленому пунктом 3.7 цієї Інструкції. Норматив поточної ліквідності банку (Н3) розраховується за такою формулою:


  де


  Лат - ліквідні активи, тобто фінансові активи, які повинні бути отримані банком і (або) можуть бути затребувані протягом найближчих 30 календарних днів і (або) у разі необхідності реалізовані банком протягом найближчих 30 календарних днів з метою отримання грошових коштів в зазначені терміни. ОВТ - зобов'язання (пасиви) за рахунками до запитання, за якими вкладником і (або) кредитором може бути пред'явлено вимогу про їх негайне погашення, і зобов'язання банку перед кредиторами (вкладниками) терміном виконання зобов'язань у найближчі 30 календарних днів.

  Норматив довгострокової ліквідності банку (Н4) регулює (обмежує) ризик втрати банком ліквідності в результаті розміщення коштів у довгострокові активи і визначає максимально допустиме відношення кредитних вимог банку з рештою строком до дати погашення понад 365 або 366 календарних днів, до власних коштів (капіталу) банку і зобов'язаннями (пасивами) з рештою строком до дати погашення понад 365 або 366 календарних днів, скоригованими на величину мінімального сукупного залишку коштів по рахунках з терміном виконання зобов'язань до 365 календарних днів і рахунках до запитання фізичних і юридичних осіб (крім кредитних організацій). Норматив довгострокової ліквідності банку (Н4) розраховується за такою формулою:


  де


  КРД - кредитні вимоги з рештою строком до дати погашення понад 365 або 366 календарних днів, а також пролонговані, якщо з урахуванням знову встановлених термінів погашення кредитних вимог терміни, що залишилися до їх погашення, перевищують 365 або 366 календарних днів, за вирахуванням сформованого резерву на можливі втрати за вказаними кредитними вимогам відповідно до Положення Банку Росії N 254-П і Положенням Банку Росії N 283-П (код 8996 );

  ОД - зобов'язання (пасиви) банку по кредитах і депозитах, отриманим банком, за винятком суми отриманого банком субординованого кредиту (позики, депозиту) в частині залишкової вартості, включеної в розрахунок власних коштів (капіталу) банку, а також по обертаються на ринку боргових зобов'язаннях банку з рештою строком погашення понад 365 або 366 календарних днів (код 8918 , код 8997 );

  - Величина мінімального сукупного залишку коштів по рахунках з терміном виконання зобов'язань до 365 календарних днів і рахунках до запитання фізичних і юридичних осіб (крім кредитних організацій), котрі ввійшли в розрахунок показника ОД).

  Максимально допустимий числове значення нормативу Н4 встановлюється в розмірі 120 відсотків.

  Всі вищевказані показники ліквідності розраховуються ВАТ КБ «Східний» в обов'язковому порядку і відображаються в Додаткових даних банківської звітності.

  бібліографічний список


  1. Інструкція Банку Росії від 16.01.2004 № 110-І «Про обов'язкових нормативах банків» зі змінами.

  2. Положення Банку Росії від 10.02.2003 № 215-П «Про методику визначення власних коштів (капіталу) кредитних організацій» зі змінами.

  3.Положення Банку Росії від 26.03.2004 № 254-П «Про порядок формування кредитними організаціями резервів на можливі втрати по позиках, по позичкової і прирівняної до неї заборгованості» зі змінами.

  4. Положення Банку Росії від 19.06.2009 № 337-П «Про порядок і критерії оцінки фінансового стану юридичних осіб - засновників (учасників) кредитної організації».

  5. Вказівка ​​Банку Росії від 16.01.2004 № 1379-У «Про оцінку фінансової стійкості банків з метою визнання її достатньою для участі в системі страхування вкладів» зі змінами.

  6. Вказівка ​​Банку Росії від 30.04.2008 № 2005-У «Про оцінку економічного становища» зі змінами.

  7. Наказ Федеральної служби Росії з фінансового оздоровлення і банкрутства від 23.01.2001 № 16 «Про затвердження" Методичних вказівок по проведенню аналізу фінансового стану організацій "».

  8. Наказ Міністерства фінансів Російської Федерації від 22.07.2003 № 67н «Про форми бухгалтерської звітності організацій» зі змінами.

  9. Баканов, М.І. Теорія економічного аналізу [Текст]: підручник / М.І. Баканов, М.В. Мельник, А.Д. Шеремет. - М.: Фінанси і статистика, 2005.

  10. Батракова, Л.Г. Економічний аналіз діяльності комерційного банку [Текст]: навч. для вузів / Л.Г. Батракова. - М.: Логос, 2005.

  11. Буевич, С.Ю. Аналіз фінансових результатів банківської діяльності [Текст]: навч. посібник / С.Ю. Буевич, О.Г. Корольов. - М.: КНОРУС, 2004.

  12. Вешкін, Ю.Г. Економічний аналіз діяльності комерційного банку [Текст]: навч. посібник / Ю.Г. Вешкін, Г.Л. Авагян. - М.: Магістр, 2007.

  13. Єфімова, О.В. Фінансовий аналіз [Текст] / О.В. Єфімова. - М.: Бухгалтерський облік, 2002.

  14. Іонова, А.Ф. Фінансовий аналіз [Текст]: підручник / А.Ф. Іонова, М.М. Селезньова. - М.: ТК Велбі: Проспект, 2008.

  15. Ковальов, В.В. Аналіз господарської діяльності підприємства [Текст]: підручник / В.В. Ковальов, О.М. Волкова. - М.: ТК Велбі: Проспект, 2008.

  16. Петров, А.Ю. Комплексний аналіз фінансової діяльності банку [Текст] / О.Ю. Петров, В.І. Петрова. - М.: Фінанси і статистика, 2007..

  17. Савицька, Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства [Текст]: підручник / Г.В. Савицька. - М.: ИНФРА-му, 2006.

  18. Сочевиці на, П.Н. Аналіз фінансово-господарської діяльності [Текст]: підручник / П.М. Чечевіцина, І.М. Чуєв. - М.: Дашков і КО, 2006.

  19. Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу [Текст]: підручник / А.Д. Шеремет. - М.: ІН ФРА-му, 2005.

  20. Щербакова, Г.Н. Аналіз і оцінка банківської діяльності (на основі звітності, складеної за російськими і міжнародним стандартам) [Текст] / Г.М. Щербакова. - М.: Вершина, 2006.

  21. Економічний аналіз [Текст]: навч. для вузів / під ред. Л.Т. Гіляровський. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз ділової активності підприємства і кредитоспроможності підприємства

  Скачати 33.25 Kb.