• 1. Аналіз фінансового положення підприємства
 • 1.1 Структура майна та джерела його формування
 • 1.2 Оцінка вартості чистих активів організації
 • 1.3 Аналіз фінансової стійкості організації
 • 1.3.2 Аналіз фінансової стійкості за величиною надлишку (нестачі) власних оборотних коштів
 • 1.4 Аналіз ліквідності
 • 1.4.2 Аналіз співвідношення активів за ступенем ліквідності і зобовязань за строком погашення
 • 2. Аналіз ефективності діяльності підприємства
 • 2.2 Аналіз рентабельності
 • 2.3 Розрахунок показників ділової активності (оборотності)
 • 3. Висновки за результатами аналізів
 • 3.2 Рейтингова оцінка фінансового стану і результатів діяльності підприємства
 • 4. Додатки 4.1 Визначення незадовільної структури балансу
 • 4.2 Прогноз банкрутства
 • 4.3 Розрахунок рейтингової оцінки фінансового становища і результатів діяльності


 • Дата конвертації23.04.2018
  Розмір53.85 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 53.85 Kb.

  Аналіз діяльності підприємства Визначення ступеня загрози банкрутства

  Федеральне агентство з освіти

  Державна освітня установа

  вищої професійної освіти

  Московський державний індустріальний університет

  (ГОУ МГИУ)

  Самостійна робота

  З дисципліни "Антикризове управління"

  група 06М22

  студентка

  дата

  викладач Димитров І.Л.

  Москва 2009

  зміст

  1. Аналіз фінансового положення підприємства

  1.1 Структура майна та джерела його формування

  1.2 Оцінка вартості чистих активів організації

  1.3 Аналіз фінансової стійкості організації

  1.3.1 Основні показники фінансової стійкості організації

  1.3.2 Аналіз фінансової стійкості за величиною надлишку (нестачі) власних оборотних коштів

  1.4 Аналіз ліквідності

  1.4.1 Розрахунок коефіцієнтів ліквідності

  1.4.2 Аналіз співвідношення активів за ступенем ліквідності і зобов'язань за строком погашення

  2. Аналіз ефективності діяльності підприємства

  2.1 Огляд результатів діяльності організації

  2.2 Аналіз рентабельності

  2.3 Розрахунок показників ділової активності (оборотності)

  3. Висновки за результатами аналізів

  3.1 Оцінка ключових показників

  3.2 Рейтингова оцінка фінансового стану і результатів діяльності підприємства

  4. Додатки

  4.1 Визначення незадовільної структури балансу

  4.2 Прогноз банкрутства

  4.3 Розрахунок рейтингової оцінки фінансового становища і результатів діяльності

  висновок

  Список літератури


  Визначення ступеня загрози банкрутства на підставі наведених даних.

  коефіцієнт

  Розрахункові показники

  К1

  середньомісячна виручка

  3249,4

  К2

  Частка грошових коштів у виручці

  1

  К3

  Середньооблікова чисельність працівників

  90

  К4

  Ступінь платоспроможності загальна

  0,3

  К5

  Коефіцієнт заборгованості за кредитами банків і позикам

  немає показника

  К6

  Коефіцієнт заборгованості іншим організаціям

  0,01

  К7

  Коефіцієнт заборгованості фіскальній системі

  0,1

  К8

  Коефіцієнт внутрішнього боргу

  0,1

  К9

  Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями

  0,3

  К10

  Коефіцієнт покриття поточних зобов'язань оборотними активами

  11

  К11

  Власний капітал в обороті

  10799

  К12

  Частка власного капіталу в оборотних коштах (коефіцієнт забезпеченості власними коштами)

  0,9

  К13

  Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)

  0,9

  К14

  Коефіцієнт забезпеченості оборотними засобами

  3,6

  К15

  Коефіцієнт оборотних коштів у виробництві

  немає показника

  К16

  Коефіцієнт оборотних коштів у розрахунках

  10

  К17

  Рентабельність оборотного капіталу

  0,2

  К18

  Рентабельність продажів

  0,17

  К19

  Середньомісячний виробіток на одного працівника

  36

  К20

  Ефективність необоротних капіталу (фондовіддача)

  0,1

  К21

  Коефіцієнт інвестиційної активності

  немає показника

  К22

  Коефіцієнти виконання поточних зобов'язань перед федеральним бюджетом (К22), бюджетом суб'єкта Російської Федерації (К23), місцевим бюджетом (К24), а також перед державними позабюджетними фондами (К25) та Пенсійним фондом Російської Федерації (К26)

  1

  Висновок: Ми визначили, що показник частка грошових коштів (К2) - позитивний і більше нормативу, відповідно, це говорить про хорошу конкурентоспроможності і ступенем ліквідності продукції підприємства, також це говорить про можливість своєчасного виконання своїх зобов'язань.

  Коефіцієнт (К4) не вкладається в стандарти, це характеризує низьку платоспроможність організації, низька можливість погашення заборгованості перед кредиторами.

  А коефіцієнт (К10) - коефіцієнт покриття поточних зобов'язань оборотними активами, набагато більше нормативного показника, що говорить про хорошу платіжності організації.

  Коефіцієнт (К11) - говорить, що підприємство має власний капітал в обороті, у нього хороша фінансова стійкість.

  Коефіцієнт (К12) - ближче до одиниці, що говорить про відхилення в кращу сторону, підприємство має високу частку власного капіталу, позикових оборотних коштів, про гарну фінансової стійкості.

  Коефіцієнт (К13) - теж ближче до одиниці, що говорить про відхилення в кращу сторону, підприємство має високу частку активів організації, які покриваються за рахунок власного капталу.

  Коефіцієнт (К14) - цей показник перевищуватиме норму, що свідчить про високу оборотності підприємства, про високий ступінь звернення коштів, вкладених в оборотні активи.

  Коефіцієнт (К16) - цей показник вищий за норму, що говорить про ефективність організованих взаємини підприємства з споживачем продукції, про гарну ліквідності продукції. Але велике значення цього показника, говорить про швидке зниження платіжності підприємства.

  Коефіцієнт (К17) - більше нуля, це свідчить про ефективне використання оборотного капіталу.

  Коефіцієнт (К18) - цей коефіцієнт визначає, що на один рубль вкладений від реалізації продукції було отримано 17 рублів, що говорить про ефективність рентабельності продажів.

  Коефіцієнт (К19) - цей показник характеризує ефективне використання трудових ресурсів, хороші фінансові ресурси і ведення господарської діяльності.

  Коефіцієнт (К20) - занадто маленький показник, характеризує недостатню завантаженість має обладнання, про відсутність нових дорогих основних засобів.

  Коефіцієнти (К22), (К23), (К24), (К25), (К26) - всі ці співвідношення характеризують стан розрахунків організації з бюджетами, державними позабюджетними фондами і показують, що дане підприємство виконує свої обов'язки і відображає її гарну платіжну дисципліну.

  Визначимо ступінь загрози банкрутства по Альтману:

  Z = 0,717 * X1 + 0,84 * X2 + 3, 10 * X3 + 0,42 * X4 + 0,995 * X5

  Якщо Z <1,23, то це ознака високої ймовірності банкрутства

  Якщо Z> 1,23, то це свідчить про малу ймовірність банкрутства.

  Z = 0,717 * 0,03 + 0,84 * 0,08 + 3,10 * 1,1 + 0,42 * 31 + 0,995 * 0,9 = 16,7

  Цей показник свідчить про те, що ступінь загрози банкрутства дуже низька, тому що наш показник перевищує всі норми.

  Висновки: У даного підприємства дуже хороші показники. Тільки один показник показує низькі результати. Це показник ступеня платоспроможності загальної. Мабуть десь відбувається перекіс структури боргів. Для цього необхідно встановити для підприємства певні терміни оплати, щоб вчасно оплачувати борги і кредити, тоді проблем в цій організації не буде.

  Проведемо оцінку фінансового стану підприємства за наступними напрямками:

  аналіз ліквідності,

  аналіз фінансової стійкості,

  аналіз ділової активності,

  аналіз рентабельності,

  аналіз ймовірності банкрутства по Альтману.

  За результатами аналізу сформулюйте висновки і розробіть рекомендації щодо фінансового оздоровлення.

  1. Аналіз фінансового положення підприємства

  Наведений нижче аналіз фінансового становища і ефективності діяльності підприємства виконаний за період 01.01-31.03.2008 р Якісна оцінка значень фінансових показників проведена з урахуванням галузевих особливостей діяльності організації (галузь - "Фінансова діяльність", класи по КВЕД - 65,66,67).

  1.1 Структура майна та джерела його формування

  показник

  Значення показника

  Зміна за період, що аналізується

  на початок аналізованого періоду (на 01.01.2008)

  на кінець аналізованого періоду (31.03.2008)

  (гр.4-гр.2), тис. руб.

  (Гр.4: гр.2),%

  в тис. руб.

  в% до валюти балансу

  в тис. руб.

  в% до валюти балансу

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  актив

  1. Іммобілізовані кошти *

  21 266

  56,6

  23 528

  55,4

  +2 262

  +10,6

  2. Поточні активи **, всього

  16 321

  43,4

  18 935

  44,6

  +2 614

  +16

  в тому числі:

  запаси (крім товарів відвантажених)

  8 010

  21,3

  10 040

  23,6

  +2 030

  +25,3

  в тому числі:

  Сировина і матеріали;

  2 320

  6,2

  3 360

  7,9

  +1 040

  +44,8

  - готова продукція (товари).

  3 950

  10,5

  4 870

  11,5

  +920

  +23,3

  витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення) та витрати майбутніх періодів;

  1 740

  4,6

  1 810

  4,3

  +70

  +4

  ПДВ по придбаних цінностях

  880

  2,3

  940

  2,2

  +60

  +6,8

  ліквідні активи, всього

  7 431

  19,8

  7 955

  18,7

  +524

  +7,1

  з них:

  грошові кошти і короткострокові вкладення;

  641

  1,7

  575

  1,4

  -66

  -10,3

  - дебіторська заборгованість (термін платежу за якою не більше року) і товари відвантажені;

  6 790

  18,1

  7 380

  17,4

  +590

  +8,7

  пасив

  1.Власний капітал

  13 220

  35,2

  14 513

  34,2

  +1 293

  +9,8

  2. Довгострокові зобов'язання, всього

  780

  2,1

  949

  2,2

  +169

  +21,7

  з них:

  кредити і позики;

  780

  2,1

  949

  2,2

  +169

  +21,7

  - інші довгострокові зобов'язання.

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  3. Короткострокові зобов'язання (без доходів майбутніх періодів), всього

  23 587

  62,8

  27 001

  63,6

  +3 414

  +14,5

  з них:

  кредити і позики;

  1 150

  3,1

  4 220

  9,9

  +3 070

  +3,7 рази

  - інші короткострокові зобов'язання.

  22 437

  59,7

  22 781

  53,6

  +344

  +1,5

  Валюта балансу

  37 587

  100

  42 463

  100

  +4 876

  +13

  * Іммобілізовані кошти включають необоротні активи та довгострокову дебіторську заборгованість (тобто найменш ліквідні активи).

  ** Поточні активи - це оборотні активи, за винятком довгострокової дебіторської заборгованості.

  Структура активів організації на 31 березня 2008 р характеризується співвідношенням: 55,4% іммобілізованих коштів і 44,6% поточних активів. Активи організації за 1 квартал 2008 р збільшилися на 4 876 тис. Руб. (На 13%). З огляду на зростання активів, необхідно зазначити, що власний капітал збільшився в меншій мірі - на 9,8%. Відстає збільшення власного капіталу щодо загальної зміни активів є негативним показником.

  Зростання величини активів організації пов'язаний, в основному, з ростом наступних позицій активу балансу (в дужках зазначено частку зміни даної статті в загальній сумі всіх позитивно змінилися статей):

  незавершене будівництво - 3 130 тис. руб. (52,5%)

  запаси: сировина, матеріали та інші аналогічні цінності посилання - 1 040 тис. руб. (17,4%)

  запаси: готова продукція і товари для перепродажу - 920 тис. руб. (15,4%)

  дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати) - 590 тис. руб. (9,9%)

  Одночасно, в пасиві балансу найбільший приріст спостерігається по рядках:

  короткострокові позики і кредити - 3 070 тис. руб. (36,9%)

  нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 2 593 тис. руб. (31,1%)

  кредиторська заборгованість: постачальники і підрядники - 1 339 тис. руб. (16,1%)

  інші короткострокові зобов'язання посилання - 1 084 тис. руб. (13%)

  Серед негативно змінених статей балансу можна виділити "основні засоби" в активі і "доходи майбутніх періодів" в пасиві (-760 тис. Руб. І посилання - 1 300 тис. Руб. Відповідно).

  За період 01.01-31.03.2008 відзначено явне підвищення власного капіталу організації, що склало 1 293,0 тис. Руб. - до 14 513,0 тис. Руб.

  1.2 Оцінка вартості чистих активів організації

  показник

  Значення показника

  зміна

  на початок аналізованого періоду (на 01.01.2008)

  на кінець аналізованого періоду (31.03.2008)

  (гр.4-гр.2), тис. руб.

  (Гр.4: гр.2),%

  в тис. руб.

  в% до валюти балансу

  в тис. руб.

  в% до валюти балансу

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1. Чисті активи

  13 220

  35,2

  14 513

  34,2

  +1 293

  +9,8

  2. Статутний капітал

  2 000

  5,3

  2 000

  4,7

  -

  -

  3. Перевищення чистих активів над статутним капіталом (стр.1-стор.2)

  11 220

  29,9

  12 513

  29,5

  +1 293

  +11,5

  Чисті активи компанії станом на 31.03.2008 набагато (в 7,2 рази) перевищують статутний капітал. Таке співвідношення позитивно характеризує фінансове становище підприємства, повністю задовольняючи вимогам нормативних актів до величини чистих активів організації. Більш того слід відзначити збільшення чистих активів на 9,8% за аналізований період (1 квартал 2008 р). Прийнявши до уваги одночасно і перевищення чистих активів над статутним капіталом і їх збільшення за період, можна говорити про хороше фінансове становище організації за цією ознакою.

  1.3 Аналіз фінансової стійкості організації

  1.3.1 Основні показники фінансової стійкості організації

  показник

  Значення показника

  Зміна показника (гр.3-гр.2)

  Опис показника і його нормативне значення

  на 01.01.2008

  на 31.03.2008

  1

  2

  3

  4

  5

  1. Коефіцієнт автономії

  0,34

  0,33

  -0,01

  Відношення власного капіталу до загальної суми капіталу.

  Нормальне значення: 0,5 і більше (оптимальне 0,6-0,7).

  2. Коефіцієнт фінансового левериджу

  1,84

  1,92

  +0,08

  Ставлення позикового капіталу до власного.

  3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

  -0,46

  -0,45

  +0,01

  Відношення власного капіталу до оборотних активів.

  Нормальне значення: 0,1 і більше.

  4. Коефіцієнт покриття інвестицій

  0,37

  0,36

  -0,01

  Відношення власного капіталу і довгострокових зобов'язань до загальної суми капіталу.

  Нормальне значення для даної галузі: не менше 0,8.

  4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

  -0,58

  -0,6

  -0,02

  Відношення власних оборотних коштів до джерел власних коштів.

  Нормальне значення: не менше 0,05.

  6. Коефіцієнт мобільності майна

  0,44

  0,45

  +0,01

  Відношення оборотних коштів до вартості всього майна. Характеризує галузеву специфіку організації.

  7. Коефіцієнт мобільності оборотних коштів

  0,04

  0,03

  -0,01

  Ставлення найбільш мобільного частини оборотних коштів (грошових коштів і фінансових вкладень) до загальної вартості оборотних активів.

  8. Коефіцієнт забезпеченості запасів

  -0,96

  -0,86

  +0,1

  Відношення власних оборотних коштів до величини матеріально-виробничих запасів.

  Нормальне значення: 0,5 і більше.

  9. Коефіцієнт короткострокової заборгованості

  0,97

  0,97

  -

  Ставлення короткострокової заборгованості до загальної суми заборгованості.

  Коефіцієнт автономії організації на останній день періоду, що аналізується (31.03.2008) склав 0,34. Отримане значення говорить про недостатню частці власного капіталу (34%) в загальному капіталі підприємства. За 1 квартал 2008 р мало місце деяке падіння коефіцієнта автономії.

  Станом на 31.03.2008 коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами склав - 0,45. За квартал мало місце невелике підвищення коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами (+0,01). Станом на 31.03.2008 коефіцієнт має вкрай незадовільний значення.

  За 1 квартал 2008 р спостерігалося невелике, але зниження коефіцієнта покриття інвестицій c 0,37 до 0,36 (на 0,01). Значення коефіцієнта за станом на 31.03.2008 значно нижче нормативного значення (частка власного капіталу і довгострокових зобов'язань у загальній сумі капіталу організації становить 36%).

  На останній день періоду, що аналізується коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів склав - 0,86, але на 01.01.2008 р коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів був менше - 0,96 (тобто зростання склало 0,1). На останній день періоду, що аналізується (31.03.2008) значення коефіцієнта забезпеченості матеріальних запасів можна охарактеризувати як явно не відповідає нормі.

  За коефіцієнтом короткострокової заборгованості видно, що величина короткострокової кредиторської заборгованості підприємства значно перевершує величину довгострокової заборгованості (96,6% і 3,4% відповідно). При цьому за квартал частка довгострокової заборгованості фактично не змінилася.

  1.3.2 Аналіз фінансової стійкості за величиною надлишку (нестачі) власних оборотних коштів

  Показник власних оборотних коштів (ВОК)

  На початок аналізованого періоду (01.01.2008)

  На кінець аналізованого періоду (31.03.2008)

  Значення показника

  Надлишок (недолік) *

  Значення показника

  Надлишок (недолік)

  1

  2

  3

  4

  5

  СОС 1 (розрахований без урахування довгострокових і короткострокових пасивів)

  -7 716

  -15 726

  -8 665

  -18 705

  СОС 2 (розрахований з урахуванням довгострокових пасивів; фактично дорівнює чистому оборотному капіталу, Net Working Capital)

  -7 266

  -15 276

  -8 066

  -18 106

  СОС 3 (розраховані з урахуванням як довгострокових пасивів, так і короткострокової заборгованості по кредитах і позиках)

  -6 116

  -14 126

  -3 846

  -13 886

  * Надлишок (недолік) СОС розраховується як різниця між власними оборотними засобами і величиною запасів і витрат.

  Оскільки на 31 березня 2008 р спостерігається брак власних оборотних коштів, розрахованих за всіма трьома варіантами, фінансове становище організації за цією ознакою можна характеризувати як незадовільний. Більш того два з трьох показників покриття власними оборотними засобами запасів і витрат за аналізований період погіршили свої значення.

  1.4 Аналіз ліквідності

  1.4.1 Розрахунок коефіцієнтів ліквідності

  показник ліквідності

  Значення показника

  Зміна показника (гр.3 - гр.2)

  Розрахунок, рекомендоване значення

  на 01.01.2008

  на 31.03.2008

  1

  2

  3

  4

  5

  1. Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності

  0,69

  0,70

  +0,01

  Відношення поточних активів до короткострокових зобов'язань.

  Нормальне значення: 2 і більше.

  2. Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності

  0,30

  0,28

  -0,02

  Відношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань.

  Нормальне значення: не менше 1.

  3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  0,01

  0,01

  0

  Відношення високоліквідних активів до короткострокових зобов'язань.

  Нормальне значення: 0,2 і більше.

  На останній день періоду, що аналізується (31.03.2008) при нормі 2 і більше коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності має значення 0,7. Незважаючи на це слід зазначити позитивну динаміку - за останній квартал коефіцієнт виріс на 0,01.

  Значення коефіцієнта швидкої ліквідності (-0,02) теж виявилося нижче допустимого. Це означає, що у підприємства недостатньо активів, які можна в стислі терміни перевести в грошові кошти, щоб погасити короткострокову кредиторську заборгованість.

  Нижче норми, як і два інші, виявився коефіцієнт абсолютної ліквідності (0 при нормі 0,2 і більше). При цьому c початку періоду коефіцієнт абсолютної ліквідності практично не змінився.

  1.4.2 Аналіз співвідношення активів за ступенем ліквідності і зобов'язань за строком погашення

  Активи за ступенем ліквідності

  На кінець звітного періоду, тис. Руб.

  Приріст за аналіз.

  період,%

  Норм. соотно-шення

  Пасиви за строком погашення

  На кінець звітного періоду, тис. Руб.

  Приріст за аналіз.

  період,%

  Надлишок / недолік платіж. коштів тис. руб., (гр.2 - гр.6)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  А1. Високоліквідні активи (ден. Ср-ва + короткострокові фін. Вкладення)

  575

  -10,3

  П1. Найбільш термінові зобов'язання (залучені кошти) (поточн. Кред. Задолж)

  20 936

  -3,4

  -20 361

  А2. Швидко реалізованих активи (короткострокова деб. Заборгованість)

  7 380

  +8,7

  П2. Середньострокові зобов'язання (краткосроч. Кредити і позики)

  6 065

  +3,2 рази

  +1 315

  А3. Повільно реалізованих активів (довгострокових. Деб. Заборгованості по виплаті заробітної. + Інші оборот. Активи)

  11 330

  +22,9

  П3. Довгострокові зобов'язання

  949

  +21,7

  +10 381

  А4. Важкореалізовані активи (необоротні активи)

  23 178

  +10,7

  П4. Постійні пасиви (власний капітал)

  14 513

  +9,8

  +8 665

  З чотирьох співвідношень, що характеризують співвідношення активів за ступенем ліквідності і зобов'язань за строком погашення, виконується два. Високоліквідні активи покривають найбільш термінові зобов'язання організації лише на 3%. Відповідно до принципів оптимальної структури активів за ступенем ліквідності, короткострокової дебіторської заборгованості повинно бути досить для покриття середньострокових зобов'язань. В даному випадку у організації досить бистрореалізуемих активів для повного погашення середньострокових зобов'язань (більше на 21,7%).

  2. Аналіз ефективності діяльності підприємства

  2.1 Огляд результатів діяльності організації

  У наведеній нижче таблиці узагальнені основні фінансові результати діяльності предриятия за 1 квартал 2008 р і аналогічний період минулого року.

  За даними "Звіту про прибутки і збитки" за 1 квартал 2008 р організація отримала прибуток від продажів в розмірі 15 801 тис. Руб., Що дорівнює 15,8% від виручки. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року прибуток від продажів зросла на 9 179 тис. Руб., Або на 138,6%.

  У порівнянні з минулим періодом в поточному зменшилася як виручка від продажів, так і витрати по звичайних видах діяльності (на 69 855 і 79 034 тис. Руб. Відповідно). Причому в процентному відношенні зміна витрат (-48,4%) випереджає зміну виручки (-41,1%)

  Звернувши увагу на рядок 040 форми №2 можна відзначити, що організація як і в минулому році враховувала загальногосподарські (управлінські) витрати як умовно-постійних, відносячи їх за підсумками звітного періоду на реалізовані товари (роботи, послуги).

  Збиток від інших операцій за розглянутий період склав 7 050 тис. Руб., Що на 3 955 тис. Руб. (127,8%) більше, ніж збиток за аналогічний період минулого року.

  показник

  Значення показника, тис. Руб.

  зміна показника

  Середньо- річна величина, тис. Руб.

  За аналізований період (1-ий кв. 2008)

  За аналогічний період попереднього року (1-ий кв. 2007)

  тис. руб.

  (Гр.2 - гр.3)

  ±% ((2-3): 3)

  1. Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг

  100 207

  170 062

  -69 855

  -41,1

  540 538

  2. Витрати по звичайних видах діяльності

  84 406

  163 440

  -79 034

  -48,4

  495 692

  3. Прибуток (збиток) від продажів (1-2)

  15 801

  6 622

  +9 179

  +138,6

  44 846

  4. Інші доходи

  1 830

  2 617

  -787

  -30,1

  8 894

  5. Інші витрати

  8 880

  5 712

  +3 168

  +55,5

  29 184

  6. Прибуток (збиток) від інших операцій (4-5)

  -7 050

  -3 095

  -3 955

  -127,8

  -20 290

  7. EBIT (прибуток до сплати відсотків і податків)

  11 096

  5 407

  +5 689

  +105,2

  33 006

  8. Зміна податкових активів і зобов'язань, податок на прибуток та ін. Витрати з прибутку

  -2 100

  -846

  -1 254

  -148,2

  -5 892

  9. Чистий прибуток (збиток) звітного періоду (3 + 6 + 8)

  6 651

  2 681

  +3 970

  +148,1

  18 664

  Довідково: Зміна за період нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) за даними бухгалтерського балансу (зрад. Стр.470)

  2593

  х

  х

  х

  х

  Аналіз показника чистого прибутку за даними форми №2 у взаємозв'язку зі зміною показника "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" форми №1 дозволяє зробити висновок, що в 2008 р організація провела витрати за рахунок чистого прибутку в сумі 4 058 тис. Руб.

  Організація не застосовує ПБУ 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток", що нормально для суб'єктів малого підприємництва.

  2.2 Аналіз рентабельності

  показники рентабельності

  Значення показника (в%, або в копійках з рубля)

  зміна показника

  1-ий кв. 2007

  1-ий кв. 2008

  коп., (гр.3 - гр.2)

  ±% ((3-2): 2)

  1

  2

  3

  4

  5

  1. Рентабельність продажів за валовим прибутком (величина прибутку від продажів в кожному рублі виручки). Нормальне значення для даної галузі: 5% і більше.

  3,9

  15,8

  +11,9

  +4 рази

  2. Рентабельність продажів по EBIT (величина прибутку від продажів до сплати відсотків і податків в кожному рублі виручки).

  3,2

  11,1

  +7,9

  +3,5 рази

  3. Рентабельність продажів по чистому прибутку (величина чистого прибутку в кожному рублі виручки).

  1,6

  6,6

  +5

  +4,2 рази

  Довідково:

  Прибуток від продажів на рубль, вкладений у виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг)

  4,1

  18,7

  +14,6

  +4,6 рази

  Коефіцієнт покриття відсотків до сплати (ICR), коеф. Нормальне значення: не менше 1,5.

  2,9

  4,7

  +1,9

  +0,6

  Представлені в таблиці показники рентабельності за останній квартал мають позитивні значення як наслідок прибутковості діяльності підприємства за даний період.

  Прибуток від продажів в аналізованому періоді становить 15,8% від отриманої виручки.Більш того, має місце зростання рентабельності продажів у порівнянні з даними показником за аналогічний період минулого року (+ 11,9%).

  Показник рентабельності, розрахований як відношення прибутку до відсотків до сплати і оподаткування (EBIT) до виручки організації, за останній квартал склав 11,1%. Тобто в кожному рублі виручки підприємства містилося 11,1 коп. прибутку до оподаткування і відсотків до сплати.

  Рентабельність використання вкладеного в підприємницьку діяльність капіталу представлена ​​в наступній таблиці.

  показник рентабельності

  Значення показника за 1 квартал 2008 року (у річному вираженні),%

  розрахунок показника

  Рентабельність власного капіталу (ROE)

  0,48

  Відношення чистого прибутку (у річному вираженні) до середньої величини власного капіталу. Нормальне значення для даної галузі: не менше 15%.

  Рентабельність активів (ROA)

  0,38

  Відношення чистого прибутку (у річному вираженні) до середньої вартості активів. Нормальне значення: 9% і більше.

  Прибуток на інвестований капітал (ROCE)

  0,72

  Відношення прибутку до сплати відсотків і податків (EBIT) (у річному вираженні) до власного капіталу і довгострокових зобов'язань.

  Рентабельність виробничих фондів

  12,4

  Відношення прибутку від продажів (у річному вираженні) до середньої вартості основних засобів і матеріально-виробничих запасів.

  Довідково:

  Фондовіддача, коеф.

  10,09

  Ставлення виручки (у річному вираженні) до середньої вартості основних засобів.

  За квартал кожен рубль власного капіталу підприємства приніс чистий прибуток в розмірі 48 руб.

  Протягом аналізованого періоду (01.01-31.03.2008 г) значення рентабельності активів (0,38%) можна характеризувати як виключно хороше.

  2.3 Розрахунок показників ділової активності (оборотності)

  У наступній таблиці розраховані показники оборотності низки активів, що характеризують швидкість повернення авансованих на здійснення підприємницької діяльності грошових коштів, а також показник оборотності кредиторської заборгованості при розрахунках з постачальниками і підрядниками.

  показник оборотності

  Значення показника в аналізованому періоді (1-ий кв. 2008)

  Тривалість обороту в днях

  Оборотність оборотних коштів

  (Відношення виручки в річному обчисленні до середньорічної величини оборотних активів; нормальне значення для даної галузі: 106 і менше днів)

  11,11

  33

  оборотність запасів

  (Відношення виручки в річному обчисленні до середньорічної вартості запасів; нормальне значення для даної галузі: 4 і менше днів)

  13,4

  27

  Оборотність дебіторської заборгованості

  (Відношення виручки в річному обчисленні до середньорічної величини дебіторської заборгованості; нормальне значення для даної галузі: 29 і менше днів)

  14,1

  25

  Оборотність кредиторської заборгованості

  (Відношення виручки в річному обчисленні до середньорічної короткострокової кредиторської заборгованості; нормальне значення для даної галузі: не більше 28 днів.)

  4,7

  77

  оборотність активів

  (Відношення виручки в річному обчисленні до середньорічної вартості активів)

  2,5

  147

  Оборотність власного капіталу

  (Відношення виручки в річному обчисленні до середньорічної величини власного капіталу)

  7,4

  49

  Дані про оборотності активів протягом всього аналізованого періоду свідчать про те, що організація отримує виручку, яка дорівнює сумі всіх наявних активів за 33 календарних днів. Щоб отримати виручку рівну середньорічним залишку матеріально-виробничих запасів потрібно 6 днів.

  3. Висновки за результатами аналізів

  3.1 Оцінка ключових показників

  За результатами проведеного аналізу виділено та згруповано за якісним ознакою основні показники фінансового становища (станом станом на 31.03.2008) і результатів діяльності підприємства протягом усього аналізованого періоду, які наведені нижче.

  В ході аналізу були отримані наступні показники, які мають виключно хороші значення:

  чисті активи перевищують статутний капітал, при цьому за 1 квартал 2008 р спостерігалося збільшення чистих активів;

  відмінна рентабельність активів (0,38% за квартал в річному вираженні);

  зростання рентабельності продажів за валовим прибутком (+15,8 процентних пункту від рентабельності 3,9% за такий же період минулого року);

  протягом аналізованого періоду отримано прибуток від продажів (15 801 тис. руб.), причому спостерігалася позитивна динаміка в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (+9 179 тис. руб.);

  чистий прибуток за квартал склав 6 651 тис. руб. (+3 970 тис. Руб. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року);

  позитивна динаміка прибутку до відсотків до сплати і оподаткування (EBIT) на рубль виручки організації (+3,2 коп. до 11,1 коп. з рубля виручки за аналогічний період року, що передує звітному,).

  Серед показників, незадовільно характеризують фінансовий стан організації, можна виділити наступні:

  коефіцієнт автономії має незадовільний значення (0,34);

  негативна динаміка зміни власного капіталу щодо загальної зміни активів організації;

  не дотримується нормальне співвідношення активів за ступенем ліквідності і зобов'язань по терміну погашення.

  Серед критичних показників фінансового становища організації можна виділити такі:

  значення коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами, рівне - 0,45, не відповідає нормативному, перебуваючи в області критичних значень;

  коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності істотно нижче норми;

  значно нижче норми коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності;

  коефіцієнт абсолютної ліквідності значно нижче нормативного значення;

  коефіцієнт покриття інвестицій значно нижче норми (частка власного капіталу і довгострокових зобов'язань у загальній сумі капіталу підприємства складає 36% (нормальне значення для даної галузі: 80% і більше);

  вкрай нестійке фінансове становище за величиною власних оборотних коштів.

  3.2 Рейтингова оцінка фінансового стану і результатів діяльності підприємства

  Фінансові результати за період 01.01-31.03.2008

  Фінансове становище на 31.03.2008

  ААА

  АА

  А

  ВВВ

  ВВ

  В

  ССС

  СС

  З

  D

  Відмінні (AAA)

  Дуже хороші (AA)

  V

  Хороші (A)

  Позитивні (BBB)

  Нормальні (BB)

  Задовільні (B)

  Незадовільні (CCC)

  Погані (CC)

  Дуже погані (C)

  Критичні (D)

  Підсумковий рейтинг фінансового стану підприємства за підсумками аналізу за період з 01.01.2008 по 31.03.2008 (за даними одного звітного періоду):

  B (задовільний)

  Мал.

  На підставі якісної оцінки значень показників на кінець аналізованого періоду, а також їх динаміки протягом періоду і прогнозу на найближчий рік, отримані наступні висновки. Бали фінансового становища і результатів діяльності підприємства склали - 1,35 і +1,44 відповідно. Тобто, фінансовий стан характеризується як дуже погане; фінансові результати за 1 квартал 2008 р як дуже хороші. На основі цих двох оцінок отримана підсумкова рейтингова оцінка фінансового стану підприємства, яка склала B - задовільний стан.

  Рейтинг "B" відображає задовільний фінансовий стан організації, при якому основна маса показників укладається в нормативні значення, або близькі до нормативу. Ті, хто має даний рейтинг організації можуть розглядатися в якості контрагентів, у стосунках з якими необхідний обережний підхід до управління ризиками. Організація може претендувати на отримання кредитних ресурсів, але рішення багато в чому залежить від аналізу додаткових чинників (нейтральна кредитоспроможність).

  Слід звернути увагу, що даний рейтинг визначено за вихідними даними за останній квартал, однак для отримання досить достовірного результату необхідний аналіз за період мінімум 2-3 роки.

  4. Додатки

  4.1 Визначення незадовільної структури балансу

  У наведеній нижче таблиці розраховані показники, рекомендовані в методиці Федерального управління у справах про неспроможність (банкрутство) (Розпорядження N 31-р від 12.08.1994).

  показник

  Значення показника

  Зміна (гр.3-гр.2)

  нормативне значення

  Відповідність фактичного значення нормативному на кінець періоду

  на початок періоду (01.01.2008)

  на кінець періоду (31.03.2008)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Коефіцієнт поточної ліквідності

  0,71

  0,71

  -

  не менше 2

  не відповідає

  2. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

  -0,46

  -0,45

  +0,01

  не менше 0,1

  не відповідає

  3. Коефіцієнт відновлення платоспроможності

  0,37

  не менше 1

  не відповідає

  Оскільки обидва коефіцієнта на 31.03.2008 р виявилися меншими нормативно встановленого значення, в якості третьої показника розрахований коефіцієнт відновлення платоспроможності. Даний коефіцієнт служить для оцінки перспективи відновлення організацією нормальної структури балансу (платоспроможності) протягом півроку при збереженні мала місце в аналізованому періоді тенденції зміни поточної ліквідності і забезпеченості власними засобами. Значення коефіцієнта відновлення платоспроможності (0,37) вказує на відсутність найближчим часом реальної можливості відновити нормальну платоспроможність. При цьому необхідно відзначити, що дані показники незадовільною структури балансу є досить суворими, тому висновки на їх основі слід робити лише в сукупності з іншими показниками фінансового становища організації. Крім того, в розрахунку не враховується галузева специфіка.

  4.2 Прогноз банкрутства

  Одним з показників ймовірності швидкого банкрутства організації є Z-рахунок Альтмана, який розраховується за такою формулою:

  Z-рахунок = 1,2К 1 + 1,4К 2 + 3,3к 3 + 0,6К 4 + К 5, де

  Коеф-т

  розрахунок

  Значення на 31.03.2008

  множник

  Твір (гр.3 х гр.4)

  1

  2

  3

  4

  5

  До 1

  Ставлення оборотного капіталу до величини всіх активів

  0,44

  1,2

  0,53

  До 2

  Ставлення нерозподіленого прибутку і фондів спец. призначення до величини всіх активів

  0,2

  1,4

  0,28

  До 3

  Ставлення фін. результату від продажів до величини всіх активів

  0,37

  3,3

  1,23

  До 4

  Відношення власного капіталу до позикового

  0,52

  0,6

  0,31

  До 5

  Відношення виторгу від продажів до величини всіх активів

  2,36

  1

  2,36

  Z-рахунок Альтмана:

  4,71

  Передбачувана ймовірність банкрутства в залежності від значення Z-рахунку Альтмана становить:

  1,8 і менше - дуже висока;

  від 1,81 до 2,7 - висока;

  від 2,71 до 2,9 - існує можливість;

  від 3,0 і вище - дуже низька.

  Для підприємства значення Z-рахунку станом на 31.03.2008 склала 4,71. Це свідчить про низьку ймовірність швидкого банкрутства підприємства.

  4.3 Розрахунок рейтингової оцінки фінансового становища і результатів діяльності

  показник

  вага показника

  оцінка

  Середня оцінка (гр.3 х 0,25 + гр.4 х 0,6 + гр.5 х 0,15)

  Оцінка з урахуванням ваги (гр.2 х гр.6)

  минуле

  нині

  майбутнє

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  I. Показники фінансового становища організації

  коефіцієнт автономії

  0,25

  -1

  -1

  -1

  -1

  -0,25

  Співвідношення чистих активів і статутного капіталу

  0,1

  +2

  +2

  +2

  +2

  +0,2

  Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

  0,15

  -2

  -2

  -2

  -2

  -0,3

  Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності

  0,15

  -2

  -2

  -2

  -2

  -0,3

  Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності

  0,2

  -2

  -2

  -2

  -2

  -0,4

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  0,15

  -2

  -2

  -2

  -2

  -0,3

  Разом

  1

  Підсумкова оцінка (разом гр.7: гр.2):

  -1,35

  II. Показники ефективності (фінансові результати) діяльності організації

  Рентабельність власного капіталу

  0,3

  +2

  +2

  +2

  +2

  +0,6

  рентабельність активів

  0,2

  +2

  +2

  +2

  +2

  +0,4

  Рентабельність продажів (за валовим прибутком)

  0,2

  -1

  +2

  +2

  +1,25

  +0,25

  динаміка виручки

  0,1

  -2

  -2

  -2

  -2

  -0,2

  Оборотність оборотних коштів

  0,1

  +2

  +2

  +2

  +2

  +0,2

  Співвідношення прибутку від інших операцій і виручки від основної діяльності

  0,1

  +2

  +2

  +1

  +1,85

  +0,185

  Разом

  1

  Підсумкова оцінка (разом гр.7: гр.2):

  +1,435

  Підсумкова рейтингова оцінка фінансового стану підприємства: (-1,35 x 0,6) + (+1,435 x 0,4) = - 0,24 (B - задовільний)

  Довідково: Градації якісної оцінки фінансового стану

  бал

  Умовне позначення (рейтинг)

  Якісна характеристика фінансового стану

  від

  до

  (Включно)

  2

  1.6

  AAA

  відмінне

  1.6

  1.2

  AA

  Дуже гарне

  1.2

  0.8

  A

  гарне

  0.8

  0.4

  BBB

  Позитивне

  0.4

  0

  BB

  нормальне

  0

  -0.4

  B

  задовільний

  -0.4

  -0.8

  CCC

  незадовільний

  -0.8

  -1.2

  CC

  погане

  -1.2

  -1.6

  C

  дуже погане

  -1.6

  2

  D

  критичне

  висновок

  За результатами дослідження і аналізам підприємства, я можу сказати, що поки у нього задовільний стан. Банкрутства не спостерігається, проте вже в даний момент фінансовий стан показує негативні риси. У нашого підприємства мінімальна стійкість, яка пов'язана з порушенням поточної платоспроможності, при якому можливе відновлення рівноваги в разі поповнення джерел власних коштів, збільшення власних оборотних коштів, продажу частини активів для розрахунків по боргах. Причому залучення акціонерного капіталу для цих цілей при збиткової роботи підприємства не забезпечить приросту власного капіталу. Тому керівництву необхідно вишукувати способи підвищення ефективності роботи підприємства (ділової активності та рентабельності), приймати орієнтацію виробництва, що забезпечує отримання прибутку. Я вважаю, що для підприємства необхідно, щоб:

  керівництво навчилося прогнозувати і попереджати банкрутство;

  був вибір досить ефективної фінансової, цінової та інвестиційної політики;

  була висока рентабельність продажів;

  були помірні витрати;

  було збільшення продуктивності праці та обсягів виробництва;

  було обгрунтоване збільшення цін;

  зменшувалися борги, взаємні платежі;

  прогнозування стабільності збутової системи

  налагоджувати господарські процеси відповідно до кон'юнктури;

  орієнтувати керівництво на реальні вимоги ринку.

  Список літератури

  1. Антикризове управління: Підручник. - 2-е вид., Доп. і перераб. / Под ред. проф.Е.М. Короткова. - М .: ИНФРА-М, 2008. - 620С. - (Вища освіта).

  2. Антикризове управління: інституційні особливості: Навчальний посібник / Наталія Гаврилова. - М .: Міжнародна академія оцінки і консалтингу, 2007 - 208с.

  3. Антикризове управління. Теорія і практика: навч. Посібник для студентів вузів, які навчаються за спеціальностями економіки і управління (060000) / В.Я. Захаров, А.О. Блінов, Д.В. Хавін. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 287 с.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз діяльності підприємства Визначення ступеня загрози банкрутства

  Скачати 53.85 Kb.