• 4. Комунікативна політика західні електричні мережі ВАТ «Алтайенерго»
 • Список літератури
 • 1. Постановка цілей і завдань
 • 2. Характеристика Західні електричні мережі ВАТ «Алтайенерго»
 • 3. Корпоративне управління
 • 4.Комунікативна політика західні електричні мережі ВАТ «Алтайенерго»
 • 5. Фінансова діяльність Західні електричні мережі ВАТ «Алтайенерго»


 • Дата конвертації24.03.2017
  Розмір27.89 Kb.
  ТипКурсова робота (т)

  Скачати 27.89 Kb.

  Аналіз діяльності підприємства Західні електричні мережі ВАТ "Алтайенерго"

  зміст

  Вступ

  1. Постановка цілей і завдань

  2. Характеристика Західні електричні мережі ВАТ «Алтайенерго»

  3. Корпоративне управління

  4. Комунікативна політика західні електричні мережі ВАТ «Алтайенерго»

  5. Фінансова діяльність Західні електричні мережі ВАТ «Алтайенерго»

  6. Оцінка ризиків

  висновок

  Список літератури

  Вступ


  В даний час приділяється серйозна увага фундаментальних питань розвитку форм організації сучасного виробництва, організаційним засадам інтеграції економіки країни, впливу організаційних форм і структур корпоративного типу на якість і динаміку макроекономічних результатів. Однак власне корпоративний механізм господарювання з точки зору правового регулювання залишився слабо освітленим. Тому дана робота і буде присвячена саме такого виду організаційно-економічного об'єднання, як корпорація.

  Мета даної роботи - розглянути організацію інженерної діяльності на прикладі підприємства західні електричні мережі ВАТ «Алтайенерго».

  У роботі поставлені наступні завдання:

  - Сформулювати проблемну ситуацію, цілі і завдання;

  - Розглянути організаційну структуру підприємства;

  - Розглянути кадрову політику на підприємстві;

  - Розглянути комунікаційну політику підприємства;

  - Розглянути фінансову діяльність підприємства;

  - Провести оцінку ризиків на підприємстві.

  1. Постановка цілей і завдань


  Підприємство веде свою історію з 1964 р і вважає своєю головною метою безперебійне постачання споживачів якісною електроенергією і зниження вартості її доставки.

  Для виконання даної мети необхідно вирішити ряд завдань:


  Малюнок 1 - Дерево цілей Західні електричні мережі ВАТ «Алтайенерго»


  Таким чином, для реалізації цієї мети необхідно забезпечити діяльність матеріально-технічних служб, організувати контроль за персоналом, для зниження вартості продукції (енергії) потрібно перш за все знизити витрати виробництва.

  Для вирішення цих завдань необхідно розглянути структуру суспільства в цілому, основи його функціонування, структуру управління суспільством, персоналом, фінансову діяльність організації.


  2. Характеристика Західні електричні мережі ВАТ «Алтайенерго»


  Західні електричні мережі - структурна одиниця (філія) та одне з найбільших і найстаріших мережевих підприємств ВАТ "Алтайенерго".

  Основні види діяльності:

  · Передача і розподіл електроенергії;

  · Транзитна передача електроенергії;

  · Забезпечення експлуатації енергетичного обладнання, проведення обслуговування обладнання, технічного переозброєння і реконструкції енергетичних об'єктів;

  · Технічна діагностика електрообладнання.

  У зону обслуговування Західні електричні мережі входять р Рубцовськ і вісім адміністративних районів краю: Рубцовский; Шіпуновскій; Поспеліхінскій; Новічіхінскій; Михайлівський; Волчихинському; Єгор'євський; Угловський.

  Відлік історії підприємства ведеться з 1 листопада 1964 року. Саме тоді був підписаний наказ Державного виробничого комітету з енергетики та електрифікації СРСР № 260 про організацію Західних електричних мереж на базі колишнього Алтайського крайового енергетичного експлуатаційного управління «сільенерго».

  З моменту організації підприємство здійснювало технічну експлуатацію сільських ВЛ-35 кВ, розподільних мереж 10-6-0,4 кВ і споживчих ТП 35-10-6 / 0,4 кВ. Електроенергія надходила від системи РУ «Алтайенерго» (Казахстан).

  До початку 1965 року підприємство мало лише чотири одноколових лінії 35 кВ і вісім підстанцій 35/10 кВ з встановленою потужністю 26 МВА, а зона обслуговування становила три райони електричних мереж: Рубцовский, Поспеліхінскій і Волчихинському.

  У серпні того ж року на баланс підприємства були прийняті від РУ «Алтайенерго» підстанції напругою 220 кВ №21 "Південна" з автотрансформатором 120 МВА і підстанція напругою 110 кВ №20 «Північна».

  Стратегія мережевої компанії природного монополіста проста: зниження витрат

  Споживач послуг мережевої компанії визначено. Основне завдання менеджменту регіональної мережевої компанії полягає в підвищенні ефективності технології передачі і вимірювання відпущеної споживачеві електроенергії. Підвищення ефективності мережевого бізнесу через зниження витрат єдино вірний шлях до зростання капіталізації компанії.

  В рамках реалізації зазначених стратегій повинні бути вирішені конкретні завдання за наступними напрямками

  1. Необхідність зміни структури продиктована вимогами що висуваються реформою енергетики до діючих монополістам Поділ бізнесів протягом найближчих років є достатнім стимулом для побудови нової організаційної структури відповідає умовам функціонування енергокомпаній на ринку після їх виділення В зв'язку з цим необхідно:

  Перше - інвентаризувати функції управління і побудувати нову модель з урахуванням передачі оперативного управління на рівень виділених компаній дирекцій;

  Друге - делегувати оперативні функції на рівень дирекцій створюваних компаній;

  Третє - встановити жорсткі критерії оцінки діяльності менеджерів виділяються компаній дирекцій;

  У ситуації, коли ринок росте, і при цьому з'являються нові механізми взаємодії продавця і покупця наявність нерегульованого ринку електроенергії альтернативні джерела тепла компанії необхідно:

  • Перше - організаційно і функціонально розділити продажу тепла і електроенергії

  • Друге - за умови збереження теплових мереж в складі генеруючої компанії сформувати повноцінну службу продажів маркетинг збут теплової енергії під керуванням дирекції станцій

  • Третє - забезпечити максимальну доступність споживача до продавця електроенергії максимально знизити термін між заявою споживача про необхідність підключення нової або додаткового навантаження і моментом початку подачі електроенергії

  • Четверте - вийти на нерегульований ринок електроенергії і забезпечити конкурентну перевагу перед незалежними збутовими компаніями

  Зростання ефективності виробництва виражений в кінцевому підсумку в скороченні питомих витрат є результатом удосконалення технології виробництва і передачі енергії.

  необхідно:

  • Перше - завершити розробку спільно з зацікавленими сторонами: муніципалітет, великі споживачі тепла, підприємства ЖКГ, схему теплопостачання м Барнаула

  • Друге - створити сприятливі умови для залучення приватних інвестицій в проекти реконструкції і розширення теплових мереж

  • Третє - забезпечити введення нових і реконструкцію діючих генеруючих потужностей і теплових мереж на рівні достатньому для покриття попиту на теплову енергію

  • Четверте - здійснити реконструкцію та будівництво нових розподільних пристроїв і мереж в вузлах зростання енергоспоживання

  Діяльність компанії - це перш за все праця конкретних людей створюють товари і послуги.

  Ефективна діяльність компанії може бути забезпечена тільки високо кваліфікованим персоналом і адекватною системою мотивації.

  необхідно:

  • Перше обгрунтувати і затвердити нормативну чисельність персоналу за видами діяльності з урахуванням реорганізації Товариства

  • Друге розробити і забезпечити реалізацію системи мотивації персоналу

  • Третє сформувати кадровий резерв на заміщення посад керівників і керівників середньої ланки створюваних компаній

  • Четверте активізувати роботу з реалізації соціальних програм таких як іпотечне кредитування страховий захист недержавне пенсійне забезпечення та

  У сфері фінансових відносин компанії необхідно

  • Перше - забезпечити створення фінансово стійкої і фінансово незалежної системи

  • Друге - сформувати оптимальну систему структури джерел фінансування поточної діяльності Товариства

  • Третє -Створити і забезпечити функціонування системи бюджетування в рамках дирекцій виділяються компаній

  • Четверте -беспечіть зниження фінансових ризиків пред'явлення кредиторської заборгованості до погашення в період реорганізації компанії

  Після постановки цілей і завдань перед підприємством необхідно розглянути механізм функціонування Товариства.

  На рис. 2 представлена ​​схема зовнішнього оточення підприємства, де показаний механізм взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем.


  Малюнок 2 - Схема зовнішнього оточення підприємства

  3. Корпоративне управління


  Так як Західні електричні мережі є структурною одиницею ВАТ «Алтайенерго», на компанію поширюються принципи корпоративного управління в ВАТ «Алтайенерго», які базуються на принципах Кодексу корпоративного поведінки, затвердженого ФКЦБ Росії 5 квітня 2002 року:

  Забезпечення акціонерам можливості здійснення своїх прав.

  За місцем знаходження Товариства в м Барнаулі діє трансфер-агентський пункт реєстратора ВАТ «Центральний Московський Депозитарій», що дозволяє акціонерам здійснити операції (реєстрація прав, відчуження і т.д.) з акціями.

  Збори акціонерів проводяться в м Барнаулі. Дата і місце проведення загальних зборів визначаються таким чином, що у акціонерів є необтяжлива можливість взяти в ньому участь.

  Акціонер має можливість реалізувати право голосу зручним для нього способом - відправивши заповнені бюлетені поштою або проголосувавши на зборах особисто або через представника.

  Питання «Про розподіл прибутку Товариства» і «Про виплату дивідендів» щорічно включається до порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

  Акціонери мають можливість ознайомитися з повною інформацією по кожному питанню порядку денного. Пропонований для затвердження річний звіт містить інформацію про підсумки діяльності товариства за звітний рік.

  Рівне ставлення до акціонерів Товариства.

  Всім особам, присутнім на зборах, надається рівна можливість і висловити свою думку і задати питання.

  Збірник матеріалів до загальних зборів акціонерів містить повну інформацію про кандидатів для обрання органів управління та контролю Товариства.

  Рада директорів підзвітний акціонерам.

  Рада директорів визначає стратегію розвитку суспільства, а також забезпечує ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства.

  Рада директорів обирається на загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Список кандидатів для обрання до складу Ради директорів включаються кандидатури, висунуті акціонерами Товариства.

  Для забезпечення ефективної діяльності виконавчих органів суспільства, Рада директорів наділений правом припиняти повноваження генерального директора товариства. Крім того, Рада директорів затверджує умови договору з Генеральним директором Товариства, членами Правління Товариства, включаючи порядок та умови винагороди.

  Кадрова політика Товариства здійснюється відповідно до Положення Корпоративна кадрова політика ВАТ Алтайенерго в умовах реструктуризації

  Головна мета кадрової політики реалізація корпоративних завдань Товариства через діючу систему управління персоналом

  цілі:

  · Забезпечення управлінського і виробничого процесу висококваліфікованими активно діючими працівниками;

  · Максимально ефективне використання інтелектуального і фізичного потенціалу трудових ресурсів;

  · Створення умов та гарантій для реалізації кожним працівником своїх здібностей всемірне стимулювання його професійного зростання і підвищення ефективності трудової діяльності;


  4.Комунікативна політика західні електричні мережі ВАТ «Алтайенерго»


  Одним із стратегічних завдань Товариства є розвиток корпоративного іміджу компанії, інформаційне та PR-супровід проведених реформ, що реалізуються.

  Для досягнення поставленої задачі використовуються різноманітні комунікаційні ресурси: корпоративна газета «Алтайський енергетик», інтернет-сайт компанії, телепередачі «Енергетика Алтаю» і «Енергетика в особах», місцеві та крайові ЗМІ.

  Для представників ЗМІ регулярно випускаються прес-релізи, інформаційні повідомлення, проводяться брифінги та прес-конференції з керівниками компанії, організовуються прес-тури щодо енергетичних об'єктів.

  Проводиться щорічний журналістський конкурс «Алтайенерго - відкрита компанія, від монополії до конкуренції» на кращу публікацію з врученням цінних подарунків. Напередодні професійного свята «Дня енергетика» генеральним директором компанії щорічно організовується прийом для журналістів.

  За підсумками 2004 року ВАТ «Алтайенерго» стало лідером в федеральному холдингу за кількістю публікацій, а також за проведеними PR-програмам та акціям.

  Разом з тим, цілеспрямовано змінювалася і якісна структура інформаційної діяльності Товариства, яка стала більш системною, Багатоформатна і оперативно-попереджувальних. На тлі скорочення загальної кількості публікацій проводилося-болипой прес-конференцій, інтерв'ю з керівниками, семінарів для журналістів, готувалося більшу кількість прес-релізів, аналітичних публікацій, реалізовано більше PR-програм.

  За 2004 рік ініційовані 23 цільові PR-програми та акції, що на 52% більше, ніж в попередньому році.

  Програми проводилися за трьома основними напрямками: «Виробничий процес і технічні інновації», «Ліквідація наслідків стихії», «Енергетика, влада, суспільство».

  Однією з найбільш значущих програм, проведених в 2004 році, стала федеральна PR-компанія «Розкрадання металу».

  Протягом 2004 року в західні електричні мережі ВАТ «Алтайенерго» відбулося 47 прес-конференцій та брифінгів керівників, що на 20 більше, ніж у 2003 р Кількість опублікованих інтерв'ю з керівниками ВАТ «Алтайенерго» склало 141, тоді як в попередньому році всього 32 .

  Були впроваджені в практику прес-тури журналістів, які здійснюють інформаційний супровід щомісячних виїзних оперативних нарад компанії. У них брали участь журналісти як крайових, так і місцевих ЗМІ. За рік кожен бажаючий журналіст краю має можливість задати питання топ-менеджерам Товариства

  У 2004 році проводилася модернізація структури, дизайну і змісту сайту ВАТ «Алтайенерго», що сприятливо позначилося на його відвідуваності. За статистичними показниками інформаційного сервера «Банкфакс», корпоративний сайт Товариства є єдиним з сайтів підприємств, що входять в десятку найбільш відвідуваних в Алтайському краї. Найбільш відвідувані сторінки сайту - «Новини» і «Виробництво».

  Величина корисного відпуску теплоенергії в 2004 році знизилася в порівнянні з 2003 роком на 2,4% (112 тис.Гкал) і склала 4 643 тис. Гкал.

  Зниження корисного відпуску теплоенергії в 2004 році в порівнянні з попереднім періодом пояснюється перевищенням фактичного рівня втрат у мережах над нормативом, а також з огляду на невходження частини споживачів. Товарний відпуск енергії за останні 3 роки збільшився на 46% і склав у 2004 році 9942,6 млн.рублів. Зростання обсягу товарної продукції переважно обумовлений збільшенням тарифів на електричну і теплову енергію.Об'ем реалізації енергії в 2002 - 2004 роках також збільшився на 52%, причиною послужила зросла величина товарного відпуску енергії.


  5. Фінансова діяльність Західні електричні мережі ВАТ «Алтайенерго»


  Основні показники роботи організації наведені в табл.


  Таблиця Обсяг обслуговування електричних мереж (за станом на грудень 2003 г.)

  Чисельність персоналу:

  563 чол.

  Протяжність ліній електропередач 35-220 кВ:

  1555 км

  Протяжність ліній електропередач 10-0,4 кВ:

  7446 км

  Кількість обслуговуваних підстанцій 35-220 кВ:

  61

  Встановлена ​​потужність підстанцій 35-220 кВ:

  +1141 МВА

  Кількість обслуговуваних підстанцій 10 / 0,4 кВ:

  тисяча дев'ятсот шістьдесят сім

  Кількість районів електричних мереж:

  8

  Загальна площа території, що обслуговується:

  27106 кв. км


  Відомості про чисельність, віці і освіті працюють наведені в табл.


  Таблиця Відомості про чисельності, віці і освіті працюють

  N п / п

  Посадові категорії працівників

  Всього працівників на 01.01.2004р.

  В тому числі

  Із загальної чисельності чисельність жінок
  вік

  мають освіту

  до 30 років

  30-50 років

  старше 50 років

  вища

  Середнє спеціальне


  1

  усі працюючі

  542

  112

  324

  106

  90

  187

  74

  2

  Керівники та їх заступники

  74

  3

  45

  26

  36

  38

  6

  3

  фахівці

  53

  12

  33

  8

  33

  20

  27

  4

  службовці

  3

  3

  3

  3

  5

  робочі

  412

  96

  235

  81

  15

  114

  38


  Корисний відпуск електроенергії представлений на рис.


  Таким чином, фінансову становище Західні електричні мережі можна характеризувати як стійке.


  6. Оцінка ризиків


  До основних ризиків компанії відносяться:

  · Ринковий / ціновий ризик - ризик, пов'язаний зі зміною ринкових цін. Включає в себе численні аспекти поведінки цін, в тому числі волатильність, кореляції, ліквідність;

  · Кредитний ризик - ризик, який полягає в тому, що контрагент не виконає своїх зобов'язань перед організацією в зв'язку з частковою або повною неплатоспроможністю до моменту погашення кредиту;

  · Модельний ризик - ризик, суть якого в тому, що моделі, які використовуються для вимірювання та оцінки ризиків, неадекватні і призводять до неправильних результатів;

  · Технічний ризик - ризик, який полягає в тому, що енергетичні активи не функціонують на прогнозованому рівні, наприклад через технічні несправності або необхідності частого ремонту;

  · Операційний ризик можна визначити як ризик прямих або непрямих втрат, викликаних помилками або недосконалістю процесів, систем в організації, помилками або недостатньою кваліфікацією персоналу організації або несприятливими зовнішніми подіями нефінансової природи (такими, як шахрайство або стихійне лихо).

  · Управлінський ризик - ризик, пов'язаний з тим, що організація не володіє необхідними ресурсами або неадекватно їх використовує. Це заважає успішно реалізувати стратегію розвитку бізнесу;

  · Ризик регулювання виникає через несподівані змін в законодавстві (в тому числі про охорону навколишнього середовища) або в політиці регулюючого органу;

  · Стратегічний ризик пов'язаний з розробкою і втіленням бізнес-рішень. Тут, зокрема, важливо, як менеджмент аналізує зовнішні фактори, що впливають на стратегічний розвиток бізнесу.

  Перераховані вище ризики в свою чергу поділяються на ті, які піддаються кількісному вимірюванню, і ті, які за своєю природою є невимірними або трудноізмерімимі. У табл. 1 і 2 наводиться така класифікація з перерахуванням основних показників, характерних для кожної групи ризиків.


  Таблиця Основні показники вимірних ризиків

  вимірні ризики

  Основні показники

  Ринковий / ціновий ризик

  Ціна, волатильність, ліквідність, і т.д.

  Кредитний ризик

  Дефолт контрагента, кредитний рейтинг

  Модельний ризик

  Здатність моделі відображати реальність

  технічний ризик

  Частота аварійних відключень, погіршення технічних показників, ремонти, і.т.д.


  Таблиця Основні показники трудноізмерімих / невимірних ризиків

  Трудноізмерімие незмірні ризики

  Основні показники

  стратегічний ризик

  Бізнес- рішення, Громадська думка

  операційний ризик

  Менеджмент персоналу, процесів і контроль

  управлінський ризик

  наявність ресурсів

  ризик регулювання

  Законодавство, правила ринку, процедури регулювання

  політичний ризик

  Тиск на уряд

  технологічний ризик

  Системна і операційна довкілля


  Особливості електроенергетичних ринків (неможливість зберігання електроенергії та системні обмеження на її передачу) - основна причина сильних коливань цін і великих ринкових ризиків.У ряді країн після лібералізації ринку електроенергії рейтинги багатьох енергетичних компаній були знижені рейтинговими агентствами саме через великі ризики.

  Передбачити точна поведінка ринку принципово неможливо. У такій ситуації управління ризиками набуває величезне значення - потрібно не уникати ризику, а керувати ним.

  Управління ринковими ризиками включає два основних процеси - оцінку ризиків (risk measurement) і безпосередньо управління ризиками (risk reshaping).

  Управління ризиком (risk reshaping), як правило, у тому числі управління структурою активів і пасивів (ALM - asset liability management) і хеджування (hedging), - це особливе питання для електроенергетичних ринків, обговорення якого виходить за рамки даної публікації.

  Для того щоб робити оцінки ринкових ризиків (risk measurement), необхідно отримати прогноз цінової динаміки. Таким чином, прогнозування цін і волатильності займає одне з центральних місць при оцінці ринкових ризиків і в великій мірі визначає точність такої оцінки.

  Основними заходами щодо згладжування ризиків є поступова ліквідація перехресного субсидування і формування економічно обґрунтованих тарифів за рівнями напруги, а також закріплення функцій з експлуатації об'єктів Єдиної національної електричної мережі на даний період за західні електричні мережі ВАТ «Алтайенерго».

  висновок


  Отже, сформулювавши стратегію поведінки підприємства західні електричні мережі ВАТ «Алтайенерго» на ринку можна описати основні перспективи розвитку компанії в разі успішної реалізації намічених стратегій.

  Умови реформування галузі, а зокрема і ВАТ Алтайенерго визначені. Компанія представляє систему взаємодії суб'єктів енергосистеми в умовах конкурентного ринку електроенергії і збереження централізованого теплопостачання споживачів

  Енергосистема Алтайського регіону на поточний момент - це ВАТ - Алтайенерго багатофункціональна компанія суб'єкт природної монополії регульований лише органами влади.

  Енергосистема року це великі монопрофільні компанії діють в умовах попиту і пропозиції а також відокремлені суб'єкти природної монополії.

  Магістральні електричні мережі ВАТ Алтайенерго увійдуть до складу Єдиної Національної Електричної Мережі ЕНЕС.

  Генеруючі активи західні електричні мережі ВАТ Алтайенерго будуть затребувані при формування однієї з Територіальних генеруючих компаній ТГК спільно з кузбасівській енергосистемою Збереження пріоритетності централізованого теплопостачання над локальними джерелами тепла є одним з ключових умов ефективного розвитку створюваної ТГК при включенні в її склад магістральних теплових мереж.

  Транспортування передача електричної енергії до кінцевого споживача збережеться за даним філією західні електричні мережі ВАТ Алтайенерго. При цьому організація діяльності західні електричні мережі ВАТ Алтайенерго буде здійснюватися в рамках Міжрегіональної Розподільчої Мережевий Компанії МРСК Сибіру.

  Функцію продавця електроенергії в умовах конкурентного ринку буде здійснювати знову утворена компанія ВАТ Алтайенергосбит яка буде діяти в умовах конкурентного середовища з комерційними збутовими структурами.

  Перші кроки до реалізації наміченої стратегії: протягом року були проведені заходи з підготовки до реорганізації Товариства Радою директорів Товариства затверджені суттєві умови реформування компанії графік реалізації заходів, а також дата розподільчого балансу. Крім того, були проведені заходи з підготовки розподільчого балансу. З огляду на фінансові ризики реорганізації Товариства реалізація заходів з реформування була припинена.


  Список літератури


  1) ФЗ від 26.12.95 р "208-ФЗ" Про акціонерні товариства "// Відомості Верховної. 1996.

  2) Тимчасове положення про холдингові компанії, що створюються при перетворенні державних підприємств в акціонерні товариства (затв. Указом Президента РФ від 16.11.92 р "1392) // Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації. Один тисяча дев'ятсот дев'яносто два.

  3) ФЗ від 30.11.1995 р "190-ФЗ" Про фінансово-промислові групи "// Відомості Верховної РФ. 1995.

  4) Цивільне право: У 2 т. Т. 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е.А. Суханов. - 2 изд., Перераб. і доп. - М., 1998..

  5) Федеральний закон від 12.01.1996 р "7-ФЗ" Про некомерційні організації "// Відомості Верховної РФ. 1996.

  6) Ансофф І. Стратегічне управління: Пер. з англ. - М., 2003;

  7) Гончаров В. Пошуках досконалості управління. Керівництво для вищого управлінського персоналу. Досвід кращих промислових фірм США, Японії і країн Західної Європи. - М., 2001;

  8) Дойль П. Менеджмент: стратегія і тактика. - СПб., 2000;

  9) Зелтиня Д. Основні напрямки еволюції великих промислових фірм в ринковій економіці // Проблеми прогнозування. 2002.

  10) Круглова Н.Ю., Круглов М.І. Стратегічний менеджмент. Підручник для вузів. - М .: Видавництво РДЛ, 2003.

  11) Раїсі М. Межі "безмежних" підприємств: перспективи мережевих організацій // Проблеми теорії і практики управління. 2001.

  12) Сиродоева О.Н. Акціонерне право США та Росії: Порівняє, аналіз. - М .: СПАРК, 2001..

  13) Самуельсон П., Нордхаус В. Економіка: Пер з англ. - М., 1999..  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз діяльності підприємства Західні електричні мережі ВАТ "Алтайенерго"

  Скачати 27.89 Kb.