• На початок періоду
 • В тому числі: Нематеріальні активи Основні засоби незавершене будівництво
 • В тому числі: запаси ПДВ Дебіторська заборгованість Короткострокові фінансові вкладення
 • Про бстоятельства
 • обставини


 • Дата конвертації06.06.2017
  Розмір197.96 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 197.96 Kb.

  Аналіз діяльності ТОВ "Ліна" ательє

  > __

  -------------------------------------------------- ---

  __

  15 30 45 60 75 90 105 120 Період, дні

  Малюнок 6. Календарний план - графік впровадження об'єкта.

  Робимо висновок, що при розробці стратегії модернізації виробів терміни впровадження проекту можна скоротити, тому що при впровадженні етапів деякі з них можуть бути суміщені. Наприклад, час поїздки в Москву для відвідування Федерального оптового ярмарку товарів і устаткування текстильної і легкої промисловості і поїздку на фірму «Вілар» можна поєднати, що призведе до економії фінансових витрат і часу. Поки готуватися замовлення на виготовлення товарних ярликів, етикеток і упаковки відбувається пошиття пробної партії виробів, які, в свою чергу, відразу ж реалізуються на ринку для визначення реального попиту споживачів. Таким чином, в розрізі проведеного дослідження можна відзначити, що рішення даної проблеми не принесло підприємству великих витрат часу.

  4.2. Розрахунок очікуваного економічного ефекту від реалізації

  заходів

  У цій частині визначається виробнича програма ательє на 2008 рік, потреба в персоналі та заробітній платі, здійснюється вибір і характеристика застосовуваного обладнання, дається докладний опис вдосконалення виробничого процесу і його реалізація. Виробничий процес - сукупність всіх дій людей і знарядь праці, необхідних для виготовлення продукції всередині підприємства. Обрана бригада малої потужності, що працює без поділу праці. Один закрійник обслуговує вісім кравців. Вихідні дані для розрахунку обсягу виробництва ТОВ Ліна на 2008 рік: фонд робочого часу на планований рік; режим роботи підприємства в одну зміну; вартість виготовлення виробу.

  Такт процесу розраховується за формулою (2):

  , (2)

  де - такт процесу, ч;

  Т см - тривалість робочої зміни, год;

  М - випуск виробів за зміну, шт.

  Випуск виробів за зміну визначається за формулою (3):

  , (3)

  де Ч - чисельність робітників у бригаді, чол.

  Т ср.взв - середньозважена витрата часу на виготовлення проектованого умовного виробу.

  Такт процесу:, (4)

  де Т ср - середня витрата часу на пошиття вироби, ч.

  Т ср - середня витрата часу на пошиття виробу складається з витрат часу на пошиття і розкрій мінімальної складності і витрат часу на пошиття і розкрій ускладнюють елементів.

  Мінімальна витрата часу на пошиття жіночого Д / С пальто склала 14,0 годин. Мінімальна витрата часу на пошиття одного ускладнює елемента дорівнює 1,0 год. Мінімальна витрата часу на розкрій 1 умовного елемента становить 0,1 год. Кількість ускладнюючих елементів в изготавливаемом виробі - 2 штуки.

  Тоді середня витрата часу на пошиття одного пальто складе:

  ТСР = 14,0 + 2,23 + 2 * 1,0 + 2 * 0,1 = 18,43 (годину.)

  (Годину.) З формули (4)

  (Штук)

  (година.)

  Розрахунок виробничої програми ательє представлений в таблиці 57.

  Таблиця 57 - Розрахунок обсягу виробництва і реалізації послуг на 2008 р

  Процес виробництва і асортимент послуг

  кількість

  Випуск в натуральному вираженні

  Пор. вартість послуг, руб.

  Рік. обсяг у грошовому вираженні, руб.

  змін

  Раб. днів в році

  В зміну

  В день

  На рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Виготовлення вироби (кравці, що працюють без поділу праці)

  - Пальто зимове

  - Пальто Д / С

  1

  250

  3,91

  3,91

  977,5

  1760,8

  1721182,0

  - Жакет

  1

  250

  3,91

  3,91

  977,5

  1800,5

  1721221.7

  - Спідниця

  1

  250

  3,91

  3,91

  977,5

  1600,5

  1721021.7

  - Куртка

  1

  250

  3,91

  3,91

  977,5

  2500,5

  1721921.7

  - Плаття, Сукня

  1

  250

  3,91

  3,91

  977,5

  2150,5

  1721571.7

  - Блузка

  1

  250

  3,91

  3,91

  977,5

  800,5

  1720221.7

  Кількість робочих днів у році береться з фонду робочого часу. Обсяг виробництва в натуральному вираженні розраховується за формулою:

  П н = В см * Д р * До см, (5)

  де П н - виробнича програма в натуральному вираженні; Д р - кількість робочих днів у році; До см - коефіцієнт змінності; В см - випуск виробів за зміну, який визначиться за формулою (6):

  , (6)

  де R - тривалість зміни, ч; Ч - число робітників у бригаді, чол .; Т - трудомісткість виготовлення виробу, ч

  (Шт.)

  П н = 3,91 * 250 * 1 = 977,5 (шт.)

  Середня вартість послуги розраховується виходячи з вартості 1 нормо-години і запроектованих витрат часу по формулі (7):

  Ст ум = У розділі ст 1.н-ч * Т заг, (7)

  де Ст ум - вартість послуг, руб .; Ст 1.н-ч - вартість однієї нормо-години, руб .; Т - час на виготовлення виробу, (ч.) (Включає витрати часу на розкрій, підготовку до примірці, дошів після примірки, СОТ, роботи на виносному обладнанні).

  Для визначення витрат часу одного нормо-години складається калькуляція витрат на 1 нормо-годину по вартості витрат, розрахунки представлені в таблиці 58.

  Таблиця 58 - Розрахунок вартості 1 нормо-години на 2008 рік

  Найменування статей витрат

  Формула розрахунку сум витрат

  Сума витрат, руб.

  1

  2

  3

  1) Основна заробітна плата произв. робочих

  З о = З оз * У з + З оп * У п

  З о = 25,03 * 0,13 + 21,04 * 0,87

  21,55

  2) Додаткова заробітна плата

  З д = З о * 0,08

  З д = 21,55 * 0,08

  1,72

  3) Непрямі витрати

  З о * 0,6 = 21,55 * 0,6

  12,93

  4) Виробнича собівартість

  З пр = З о + З д * До осв.витр

  З пр = 21,55 + 1,72 + 12,93

  36,2

  5) Позавиробничі (комерційні) витрати

  До р = З пр * 0,03

  До р = 36,2 * 0,03

  1,09

  6) Повна собівартість

  З підлогу = З про + З д + К ос.расх + Спр + К пр

  З підлогу = 21,55 + 1,72 + 12,93 + 36,2 + 1,09

  73,49

  7) Прибуток

  П = С підлогу * 0,03

  П = 73,49 * 0,03

  22,05

  8) Вартість 1 нормо-години

  Ст 1н.ч = С підлогу + П

  Ст 1н.ч = 73,49 + 22,05

  95,54

  Пояснення до заповнення таблиці. 1) Розрахунок витрат за статтею «Основна заробітна плата виробничих робітників» (З о) включає в себе основну заробітну плату закрійників (З оз) і кравців (З оп):

  З оз = Ст з * До д, (8)

  З оп = Ст ср * К д, (9)

  де Ст з і Ст ср - годинні тарифні ставки закрійників і кравців бригади;

  До д - коефіцієнт доплат до годинного фонду: для закрійників першої категорії дорівнює 1,71; для кравців першої категорії дорівнює 1,67.

  Годинні тарифні ставки закрійників і кравців (Ст з, Ст п) розраховуються за формулами:

  Ст з = Ст 1 * ТК з (10)

  Ст п = Ст 1 * ТК ср, (11)

  де Ст 1 - годинна тарифна ставка першого розряду, яка розраховується множенням тарифної ставки при мінімальній заробітній платі, встановленої на підприємстві 1000 руб. на коефіцієнт першого розряду.

  ТК з - тарифний коефіцієнт закрійника (шостого розряду).

  ТК ср - середній тарифний коефіцієнт бригади.

  Годинна тарифна ставка першого розряду визначається діленням мінімальної заробітної плати, встановленої на підприємстві на середню кількість робочих годин на місяць. Середньомісячна кількість робочих годин на місяць склало 166,6 ч, при мінімальній заробітній платі 1000,0 рублів, тоді мінімальна годинна тарифна ставка складе: 1000 / 1666,6 = 6,0. Середня кількість годин на місяць визначено діленням номінального фонду робочого часу відповідного року на кількість місяців року.

  Середній тарифний коефіцієнт бригади залежить від розряду робіт і розраховується за формулою:

  ТК ср = ТК м.р + (ТК Б.Р тк м.р) * (Р ср-Р м) (12)

  де ТК м.р, ТК Б.Р - тарифні коефіцієнти менших і більших цілочисельних розрядів, між якими знаходиться середній розряд

  Р ср - середній розряд

  Р м - менший розряд, відповідає меншому з двох суміжних тарифних коефіцієнтів, між якими знаходиться середній тарифний коефіцієнт.

  Середній розряд визначається за формулою:

  , (13)

  де К ср - середній тарифний коефіцієнт;

  До м - менший з двох суміжних коефіцієнтів, між якими знаходиться середній тарифний коефіцієнт.

  Бригада складається з 9 чоловік, з них 1 - закрійник 6-го розряду.

  4 людини - 5 розряду; 3 людини - 4 розряду, 1 людина = - 6-го розряду: кравці.

  ТК ср = 1,91 + (2,44-1,91) * (4,36-4 ) = 1,91 + 0,53 * 0,36 = 2,10

  Ст закр = 6,0 * 2,44 = 14,64 (грн.)

  Ст порт = 6,0 * 2,10 = 12,6 (грн.)

  З оз = 14,64 * 1,71 = 25,03 (грн.)

  З Опорто = 12,6 * 1,67 = 21,04 (грн.)

  1) Основна заробітна плата виробничих робітників знаходиться за формулою:

  З о = З оз * У з + З оп * У п, (14)

  де Уз, У п - питома вага робіт виконаних закрійником і кравцем.

  Зо = 25,03 * 0,13 + 21,04 * 0,87 = 3,25 + 18,3 = 21,55 (грн.)

  2) Витрати за статтею «Додаткова заробітна плата виробничих робітників» за 1 нормо-годину визначається за формулою:

  , (15)

  де З д - додаткова заробітна плата, руб.

  П зд - відсоток їх додаткової заробітної плати, яка береться за діючими нормативами підприємства.

  (Руб.)

  Непрямі витрати включають в себе витрати на підготовку і освоєння виробництва, загальновиробничі і загальногосподарські витрати і становлять 60% від основної заробітної плати:

  Кос р = З о * 0,6 = 21,55 * 0,6 = 12,93 (грн.)

  4) Виробнича собівартість включає в себе витрати з 1-ої по 3-ю статті.

  З пр = З о + З д + Кос р = 21,55 + 1,72 + 12,93 = 36,2 (грн.)

  5) Стаття «Комерційні витрати»

  До р = З пр * 0,03 = 36,2 * 0,03 = 1,09 (руб.)

  6) «Повна собівартість» включає в себе витрати з 1-го по 5-ю статті.

  З підлогу = З про + З д + Кос р + Спр + К р = 21,55 + 1,72 + 12,93 + 36,2 + 1,09 = 73,49 (грн.)

  7) Прибуток виражається у відсотках від повної собівартості.

  П = С підлогу * 0,3 = 73,49 * 0,3 = 22,05 (грн.)

  8) Вартість однієї нормо-години складається з повної собівартості і прибутку:

  Ст 1н.ч = С підлогу + П = 73,49 + 22,05 = 95,54 (грн.)

  Середня вартість послуги складе:

  Ст ум = 95,54 * 18,43 = 1760,80 (грн.)

  Для визначення коефіцієнта підвищення цін (До п.ц) порівнюється ціна послуги із загальною сумою вартості за прейскурантом Б01 (01-15).

  Коефіцієнт підвищення цін розраховується за формулою:

  (16)

  де Ст 1н.ч - вартість однієї нормо-години, руб .;

  Т заг - час на виготовлення виробу, год;

  Заг - загальна сума вартості за прейскурантом.

  Ц ум (ціна послуги) визначається за формулою:

  Ц ум = Заг * До п.ц (17)

  Ц ум = 33,6 * 52,404 = 1760,8 (грн.).

  Розрахунок потреби в ресурсах і визначення необхідної номенклатури виробництва. Розрахунок чисельності працюючих і фонду оплати праці. Розрахунок чисельності працюючих основного виробничого процесу.

  Баланс робочого часу одного робітника на 2008 рік представлений в таблиці 59.

  Таблиця 59 - Баланс робочого часу одного робітника на 2008 р

  № п / п

  показник

  План на 2002 р

  в днях

  в годиннику

  в%

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Календарний фонд часу

  365

  2

  Кількість вихідних та святкових днів

  115

  3

  Номінальний фонд робочого часу

  250

  2000

  100

  4

  Чи не виходи на роботу

  - чергові відпустки

  24

  192

  9,6

  - не виходити через хворобу

  3

  24

  1,2

  - відпустка у зв'язку з пологами

  3

  24

  1,2

  - відпустка учням

  3

  24

  1,2

  - виконання державних і громадських обов'язків

  2

  16

  0,8

  5

  Кількість днів невиходу на роботу

  35

  280

  14,0

  6

  Число робочих днів у році (Е)

  215

  1720

  86,0

  7

  Втрати часу всередині робочого дня

  - перерви в роботі матерів-годувальниць

  2

  0,11

  - пільгові години підліткам

  2

  0,11

  8

  Корисний фонд робочого часу

  1716

  99,8

  Середня тривалість робочого дня складе:

  ,

  де Пол.фонд - корисний фонд робочого часу в годинах Ч раб-число робочих днів у році

  (година)

  При плануванні чисельності визначають явочний і списковий склад. Явочное число основних робочих включає в себе: кравців працюють без поділу праці; закрійників в ательє.

  Списочное число робочих розраховується за формулою:

  , (18)

  де Ч сп - списочное число робітників, чол; Ч яв - явочное число робочих, чол; z - загальний відсоток днів невиходів на роботу (з балансу робочого часу).

  чол.

  Прийняте облікове число робочих складе 11 осіб.

  Чисельність резервних робочих визначається за формулою (19):

  Ч рез = Ч спяв, (19)

  де Ч сп - списочное число робітників, чол; Ч яв - явочное число робочих, чол .; Ч рез - чисельність резервних робітників, чол.

  Ч рез = 11-9 = 2 (чол.)

  Середньорічне виробництво на одного працюючого:

  , (20)

  де В р - середньорічна вироблення на одного працюючого, руб .; V - середньорічний обсяг виробництва, руб .; Ч заг - чисельність працюючих, чол.

  (Руб.)

  Середньорічне виробництво одного робітника:

  , (21)

  В раб - середньорічне вироблення робочого, руб .; Ч раб - спискова чисельність робітників, чол.

  (Руб.)

  - Розрахунок фонду заробітної плати робітників основного виробничого процесу.

  Фонд заробітної плати основних робочих розраховується у відсотках від виручки. Послідовно розраховується прямий, годинний, денний і місячний фонди заробітної плати.

  А. Розрахунок прямого фонду заробітної плати (Ф пр) визначається за формулою (22):

  , (22)

  де V - об'єм виробництва послуг в грошовому вираженні; А - відсоток на оплату праці,%:

  (Руб.).

  Б. Часовий фонд заробітної плати включає прямий фонд заробітної плати (Ф пр) і доплати до годинного фонду (Д ч):

  Ф ч = Ф пр + Д ч (23)

  До доплат до годинного фонду відносяться:

  1) Премії (Д пр), які розраховуються за формулою (24):

  , (24)

  де П - відсоток премій за даними діючого підприємства,%; Ф пр - прямий фонд заробітної плати, руб.

  Д пр = 344236.4х70% / 100 = 240965.48руб.

  2) Доплати висококваліфікованим робочим розраховуються за формулою (25):

  , (25)

  де Д вр - доплати висококваліфікованим робочим, руб .; З ПВК - годинна тарифна ставка робітника має класне звання, руб .; Ч вк - число висококваліфікованих робітників, чол; Ф підлога - корисний фонд робочого часу одного робітника в рік (з балансу робочого часу); А вк - відсоток доплати для робітника з присвоєним званням «Майстер вищого класу»

  Д вр = 166х18х250х20 / 100 = 149400руб.

  3) Доплати бригадирам за керівництво бригадою розраховуються від чисельності складу бригади (склад бригади 9 осіб, тому доплата - 10%). Сума доплат бригадирам розраховується за формулою (26):

  , (26)

  де Д бр - доплати бригадирам за керівництво, руб .; З ЧБР - годинна тарифна ставка бригадира, руб .; Ч бр - число бригадирів, чол .; К - відсоток доплат за керівництво бригадою,%

  Д бр = 250х2х10% / 100 = 500руб.

  4) Доплати резервним робочим. Резервним робочим встановлюється тарифний розряд, відповідний найвищим розрядом виконуваних робіт на закріплених за ними операціях.

  Доплати резервним робочим за виконання роботи на операціях, що тарифікуються нижче їх розряду, можна визначити за формулою:

  Д р1 = Ст (К стс) * Ф * Ч р, (27)

  де Ст - годинна тарифна ставка першого розряду; До ст - середній тарифний коефіцієнт, що відповідає середньому розряду робіт, виконуваних за участю резервних робочих; До з - середній тарифний коефіцієнт по процесу; Ч р - чисто резервних робітників, чол.

  Д р1 = 166 (150-120) * 250х2 = 24900руб. / Рік.

  До ст = 150-120 = 30.

  При виконанні резервними робочими більше двох різних операцій проводиться доплата в розмірі 15% від тарифної ставки присвоєного йому розряду. Сума доплат резервним робочим складе:

  , (28)

  де Кст - середній тарифний коефіцієнт, що відповідає середньому резервних робітників, що виконують більше двох різних операцій.

  Д р 2 = 166х3х250х2х15 / 100 = 37350 руб.

  Загальний розмір доплат резервним робочим складе:

  Д р = Д р1 + Д р2. (29)

  Д р = 37350 + 24900 = 62250руб.

  5) Доплати за навчання учнів розраховуються в залежності від встановленої плати за навчання кожного учня і визначаються за формулою:

  ,

  де Д оу - доплати за навчання учнів, руб .; Ф пр - прямий фонд заробітної плати, руб.

  Д оу = 344236.4х0.5 / 100 = 1721.182руб.

  В. Денний фонд заробітної плати. Складе з величини часового фонду і суми доплат до денного фонду заробітної плати (Д дн):

  Ф дн = Ф ч + Д дн (30)

  , (31)

  де А дн - відсоток доплат годуючим матерям і підліткам (береться з балансу робочого часу за величиною відсотка, відповідного втрат робочого часу).

  Дд н = 1716х2 / 100 = 34.32

  Ф дн = 1716 + 34.32 = 1750.32.

  Г. Розрахунок місячного фонду заробітної плати визначається за формулою:

  Ф міс = Ф дн + ДФ міс, (32)

  де Ф дн - денний фонд заробітної плати, руб .; ДФ міс - доплати до фонду місячного, руб.

  , (33)

  де А міс - відсоток доплат до місячного фонду, який дорівнює сумі цілоденних невиходів на роботу (чергові і додаткові відпустки і т. д.), виражені у відсотках до номінального фонду робочого часу.

  ДФ міс = 34.32x9 / 100 = 3.088.

  Д. Середньорічна і середньомісячна заробітна плата одного робітника визначається за формулою:

  , (34)

  де З ср.год - середньорічна заробітна плата одного робітника, руб .; Ч сп - спискова чисельність робітників, чол.

  , (35)

  де 12 - 12 місяців в році.

  30942,0 / 12 = 2578.5.

  - Чисельність і фонд заробітної плати робітників допоміжних процесів.

  Результати розрахунків занесені в таблицю 60.

  Таблиця 60 - Розрахунок чисельності робітників допоміжних процесів і їх фонду заробітної плати

  Посада працівника

  тарифний розряд

  Число допоміжних робітників у 2 зміни

  Місячний оклад, руб.

  премії

  Ставка з урахуванням премії, руб.

  Фонд з / пл

  %

  Руб.

  місячний

  річний

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Приймальник замовлень

  б / р

  1

  1910

  35

  668,5

  2578,5

  2578,5

  30942,0

  Комірник

  б / р

  1

  1910

  35

  668,5

  2578,5

  2578,5

  30942,0

  Прибиральниця

  б / р

  1

  1690

  25

  422,5

  2112,5

  2112,5

  25350,0

  механік

  4

  1

  1910

  35

  668,5

  2578,5

  2578,5

  30942,0

  Разом:

  9848,0

  9848,0

  118176,0

  Пояснення до таблиці.

  1) Число приймальників в салоні береться з розрахунків технологічної частини проекту;

  2) Кількість комірників визначається за формулою:

  , (36)

  де Ч кл - чисельність комірників, чол .; М дн - двозмінний завдання ательє, шт .; Н кл - норма обслуговування.

  Н кл = (1,41 + 0,76 + 2,29 + 2,15 + 2,13 + 2,49) * 2,18 = 24,48 (хв.)

  (Чол) приймаємо одного комірника.

  3) Число прибиральниць визначається виходячи з площі ательє.

  Площа ательє дорівнює 81 м 2, для прибирання потрібно одна прибиральниця.

  4) Місячний оклад визначається твором мінімальної заробітної плати на тарифний коефіцієнт відповідного розряду.

  Мес.оклад. приймальника замовлень = 1000 * 1,91 = 1910,0 (грн.)

  Мес.оклад. прибиральниці = 1000 * 1,69 = 1690,0 (грн.)

  Мес.оклад. комірника = 1000 * 1,91 = 1910,0 (грн.)

  Мес.оклад. механіка = 1000 * 1,91 = 1910,0 (грн.).

  5) Розмір премій встановлений за даними діючого підприємства.

  -Розрахунок чисельності адміністративно-управлінського персоналу і фонду заробітної плати (табл.61).

  Таблиця 61 - Розрахунок чисельності і ФОП адміністративно-управлінського персоналу

  Посада

  Кількість штатних одиниць

  Місячний оклад, руб.

  премії

  Фонд з / пл

  %

  руб.

  місячного

  й

  річний

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  завідувач ательє

  1

  2440,0

  75

  1830,0

  4270,0

  51240,0

  Головний бухгалтер

  1

  2160,0

  70

  1512,0

  3672,0

  44064,0

  Технолог

  1

  2160,0

  70

  1512,0

  3672,0

  44064,0

  конструктор

  1

  2440,0

  70

  1708,0

  4148,0

  49776,0

  дизайнер

  1

  2160,0

  70

  1512,0

  3672,0

  44064,0

  Разом:

  5

  19434,0

  233208,0

  1) Місячний оклад персоналу визначений виходячи із ставки мінімальної заробітної плати підприємства і тарифного коефіцієнта, відповідного розряду.

  Мес.оклад. зав.ателье = 1000 * 2,44 = 2440,0 (грн.)

  Мес.оклад. глав.бух. = 1000 * 2,16 = 2160,0 (грн.)

  Мес.оклад. технолога = 1000 * 2,16 = 2160,0 (грн.)

  Мес.оклад. конструктора = 1000 * 2,44 = 2440,0 (грн.)

  Мес.оклад. дизайнера = 1000 * 2,16 = 2160,0 (грн.).

  2) Премії передбачені до 75% від окладу.

  -Розрахунок загальної чисельності і фонду заробітної плати всіх працюючих в ательє (табл.62).

  Таблиця 62 - Чисельність і фонд заробітної плати

  Категорія працюючих

  Чисельність в 2-х змін., Чол.

  Річний фонд заробітної плати, руб.

  1. Робітники основного виробництва

  9

  476 602,4

  2. Робочі допоміжних процесів

  4

  118 176,0

  3. Адміністративно-управлінський персонал

  5

  233 208,0

  Всього працівників підприємства

  18

  827 986,4

  Розрахунок величини витрат при наданні послуг.

  Угруповання витрат представлена ​​в таблиці 63.

  Таблиця 63 - Групування витрат по проектованому виробу

  види витрат

  Формула розрахунку

  Сума витрат, руб.

  на одиницю

  на обсяг

  Умовно-змінні витрати

  1. Сировина і матеріали

  З таблиці 1.

  21,05

  20 576,38

  2. Основна заробітна плата виробничих робітників

  З о = Ф ч * районний коефіцієнт

  З о = 827986,4 * 1,15

  974,1

  952 184,36

  3. Додаткова заробітна плата виробничих робітників

  116,89

  114 262,12

  Умовно-постійні витрати

  4. Витрати на підготовку і освоєння виробництва

  З о * Питома вага витрат на підготовку і освоєння виробництва

  48,72

  47 609,22

  5. Загальновиробничі витрати

  З о * Питома вага загальногосподарських витрат

  6.Общехозяйственние витрати

  З о * Питома вага загальногосподарських витрат

  7.Коммерческіе витрати

  З пр * (0,01-0,03)

  8. Разом витрат

  З підлогу = З пр + К ом.расх

  У статті «Сировина і матеріали» враховується лише вартість прикладних матеріалів, за які не сплачує замовник, перелік яких передбачений прейскурантом БО1 (01-15). Розрахунок витрат виконується в таблиці 64.

  Таблиця 64 - Основні техніко-економічні показники проекту

  найменування показника

  Одиниця виміру

  величина показника

  1

  2

  3

  1.Обсяг виробництва і реалізації

  Руб.

  1 721 182,0

  2. Чисельність персоналу, всього - в тому числі робітників основного виробництва

  Чол.

  18

  3. Середньорічне виробництво на одного робітника

  Руб.

  156 471,09

  4. Середньорічне виробництво на одного працюючого

  Руб.

  191 242,44

  5. Середньорічна заробітна плата на одного робітника

  Руб.

  43 327,49

  6. Середньорічна заробітна плата на одного працюючого

  Руб.

  52 955,8

  7. Прибуток від реалізації

  Руб.

  209 248,8

  8. Інші витрати

  Руб.

  65 000

  9. Витрати на один рубль реалізації

  Руб.

  0,82

  10. Рентабельність

  %

  12,84

  Оптова ціна за одиницю виробу розраховується як різниця між роздрібною (покупної) ціною без ПДВ і торговельної знижкою (торгові знижки встановлені в розмірі 25% від роздрібної ціни). Основна заробітна плата виробничих робітників визначена з таблиці. Сума витрат за статтею «Додаткова заробітна плата» визначається як відсоток від основної заробітної плати (Д) У конкретному випадку Д = 12% від основної заробітної плати. Дані в таблиці 65.

  Таблиця 65 - Розрахунок матеріальної кошторису на жіноче Д / С пальто

  № п / п

  Найменування матеріалів

  Норма витрати на один виріб

  Оптова ціна за ед.ізд., Руб.

  Сума витрат, руб.

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  тканина клейова

  0,08

  45,0

  3,6

  2

  Нитки х / б

  1,65

  3,0

  4,95

  всього:

  8,55

  Стаття «Загальновиробничі витрати» визначається непрямим шляхом (через відсоток від основної заробітної плати). В дану статтю входять наступні витрати на паливо і енергію, що йдуть на технологічне потреби; витрати на ремонт виробничих приміщень; витрати на проведення НДДКР; витрати з охорони праці; знос малопотужних і швидкозношуваних предметів (голок, крейда і т. д.). Стаття «Загальногосподарські витрати» визначається таким же чином, як і попередня і включає в себе витрати, пов'язані з організацією виробництва і управління. До них відносяться заробітна плата управлінського персоналу (директора, бухгалтера і т. Д.), Витрати на ремонт будівель загального призначення, витрати на канцелярські товари, телефонні і поштово-телефонні витрати, утримання транспортних засобів і т.д. Стаття «Комерційні витрати» включає в себе витрати, пов'язані зі збутом продукції (упаковка, зберігання готових виробів, витрати на рекламу і т. Д.).

  Розрахунок величини витрат при наданні послуг.

  Розрахунок величини витрат при наданні послуг здійснюється відповідно до гл. 252 «Витрати. Угруповання витрат »другої частини« Податкового кодексу РФ »№117-ФЗ від 05.08.2000 р угруповання витрат представлена ​​в таблиці. У статті «Сировина і матеріали» враховується лише вартість прикладних матеріалів, за які не сплачує замовник, перелік яких передбачений прейскурантом БО1 (01-15). Розрахунок витрат виконується в таблиці. Оптова ціна за одиницю виробу розраховується як різниця між роздрібною (покупної) ціною без ПДВ і торговельної знижкою (торгові знижки встановлені в розмірі 25% від роздрібної ціни). Сума витрат за статтею «Додаткова заробітна плата» визначається як відсоток від основної заробітної плати (Д) У конкретному випадку Д = 12% від основної заробітної плати. Стаття «Загальновиробничі витрати» визначається непрямим шляхом (через відсоток від основної заробітної плати). В дану статтю входять наступні витрати на паливо і енергію, що йдуть на технологічне потреби; витрати на ремонт виробничих приміщень; витрати на проведення НДДКР; витрати з охорони праці; знос малопотужних і швидкозношуваних предметів (голок, крейда і т. д.).

  Стаття «Загальногосподарські витрати» визначається таким же чином, як і попередня і включає в себе витрати, пов'язані з організацією виробництва і управління. До них відносяться заробітна плата управлінського персоналу (директора, бухгалтера і т. Д.), Витрати на ремонт будівель загального призначення, витрати на канцелярські товари, телефонні і поштово-телефонні витрати, утримання транспортних засобів і т.д.

  Стаття «Комерційні витрати» включає в себе витрати, пов'язані зі збутом продукції (упаковка, зберігання готових виробів, витрати на рекламу і т. Д.). Фінансовий план передбачає виконання розрахунків:

  - розрахунок показників фінансових результатів (прибутку, рентабельності, витрат на один рубль реалізації) і їх економічний аналіз;

  - розподіл чистого прибутку по фондах (фонд накопичення, фонд споживання, резервний фонд для АТ);

  - розрахунок точки беззбитковості, побудова графіка беззбитковості, визначення дати, коли проект почне приносити прибуток;

  - основні техніко-економічні показники діяльності підприємства.

  Прибуток визначається як різниця між обсягом реалізації послуг і загальною сумою витрат за формулою:

  П = V р-Р про, (37)

  де П - прибуток від реалізації; V р - обсяг реалізації послуг, руб .; Р про - загальна сума витрат, руб.

  П = 1 721 182,0-1511933.2 = 209248.8.

  Відповідно до закону Удмуртського регіону «Про єдиний поставлений податок» №301-03 від 08.10.05г. всі підприємства сфери послуг з 01.01.02 р стають платниками єдиного поставлений податку. Сума єдиного поставлений податку на рік обчислюється за формулою:

  ЄП = СН * БД * До 1 * К 2 * ... * До n -КЕ, (38)

  де ЕН - величина єдиного податку на поставлений дохід; СП - ставка єдиного податку на поставлений дохід (20%) БД - базова прибутковість на рік (4000 руб. Для підприємств з пошиття та ремонту одягу); До 1, К 2,..., К n - підвищують, понижуючі коефіцієнти, що показують ступінь впливу того чи іншого фактора (місце діяльності, вид діяльності) на результат підприємницької діяльності; КЕ - кількість одиниць фізичного показника (виробнича площа, кв.м.)

  ЄП = 0,2 * 4000 * 1 * 81 * 0,8 * 1 * 1 = 51840 (руб.).

  S заг = S виробництв + 10 = 71 + 10 = 81 м 2.

  Чистий прибуток (П ч) визначається як різниця між прибутком від реалізації і єдиним податком на поставлений дохід:

  П ч = П-ЄП (39)

  П ч = 209 248,8-51840 = 157408.8.

  Рентабельність послуг визначається як відношення прибутку від реалізації і загальної суми витрат у вигляді такої формули:

  , (40)

  де Р вус - рентабельність послуги,%.

  Р ус = 32%.

  Витрати на 1 рубль реалізації визначаються за формулою:

  (41)

  З = 0.82.

  Прибуток, що залишився, після сплати єдиного податку на поставлений дохід, розподіляємо в наступні фонди підприємства: фонд накопичення 75%; фонд споживання - 25%.

  Фонд накопичення утворюється за рахунок прибутку, використовується на придбання і будівництво основних фондів виробничого і не виробничого процесу і здійснення інших капітальних вкладень, які не носять безповоротний характер:

  - на проведення науково-дослідних робіт;

  - на природоохоронні заходи;

  ие на якість продукції - це сировина, тобто драп, що використовується для пошиття виробів, це чистошерстяних сукно. При виробництві виробів використовуються сучасні технології. Все швейне обладнання, що знаходиться на підприємстві є промисловим, що не піддавався моральному зносу і регулярно обслуговується механіком вищого розряду.

  2) сприяють збереженню якості: відшиті і пройшли ретельний контроль вироби упаковуються в спеціальні пакети, відповідні довжині вироби; на них маркуються спеціальні ярлики, на яких самим докладним чином описується як зберігати і доглядати за чистошерстяних виробом.

  1.4. Ресурси підприємства

  1.4.1. Основні фонди

  Таблиця 7 - Основні фонди ТОВ Ліна

  Назва


  вартість утримання

  (В місяць, в рублях)

  Виробничий цех (86 м.кв.)

  4500

  Включаючи складське приміщення (20 м.кв)

  2000

  устаткування

  5000

  меблі

  0

  Технічні приміщення (40 м.кв.)

  2000

  офіс

  1000

  Транспортний засіб

  1000

  приміщення магазину

  2000

  Разом:

  17500
  Як видно з таблиці 7 складовими основних фондів ТОВ «Ліна» є виробничий цех, складське приміщення, обладнання, меблі, технічні приміщення, офіс, транспортний засіб, магазин. Загальна цінність в місяць склала 17500рублей.

  Пошиття верхнього жіночого одягу здійснюється в швейному цеху, який розташовується на орендованій площі 86 кв. м і має в наявності промислове швейне обладнання. Кількість одиниць швейного обладнання представлено в таблиці 8.

  Таблиця 8 - Технічний парк обладнання ТОВ Ліна

  Найменування

  призначення


  кількість,

  шт.

  1. сточуємо швейна машина 22 клас

  Стачівающе-універсальна

  7

  2. сточуємо швейна машина 862 клас

  Сточуємо-безпосадочна, призначена для виробів зі шкіри

  1

  3. Петельна швейна машина 25 клас

  Петельний напівавтомат для взметиванія петель

  1

  4. Петельна швейна машина «Мінерва» 62761

  Петельний автомат для взметиванія петель на виробах верхнього асортименту

  1

  5. Оверлок 51 кл.

  Для обметування зрізів виробів

  2

  6. Прес ГП-2,5

  Для всередині процесної і остаточної СОТ виробів верхнього асортименту

  1

  7. Парогенератор

  Для видалення Ласс готових виробів

  1

  8. Розкрійний ніж

  Електроніж для крою виробів верхнього асортименту

  1

  9. Праски

  Для всередині процесної і остаточної СОТ

  4


  1.4.2. Оборотні кошти

  Розглянемо показники оборотних коштів ТОВ «Ліна» (табл.9).

  Таблиця 9 - Оборотні кошти ТОВ «Ліна»

  Назва

  Витрата (в місяць, тис. Руб.)

  Тканина

  20000

  целофан

  3000

  фурнітура

  5000

  бензин

  6000

  електроенергія

  15000

  Разом

  31000
  Оборотні кошти ТОВ «Ліна»: тканину і фурнітура, целофан, бензин, електроенергія. Загальний витрата на місяць: 31000 рублів. Витрата оборотних коштів залежить від розрахункового проекту та дизайну моделей (таблиці 10-12).

  Таблиця 10 - Одноразові витрати на художньо-конструкторський проект

  Найменування

  Сума (грн.)

  1. Придбання CD диска у фірмі «Вілар»

  250

  2. Витрати на відрядження

  3000

  3. Картон для лекал

  1176

  4. Енерговитрати ПК

  120

  5. Заправка картриджа

  180

  Разом

  4726


  Таблиця 11 - Змінні витрати на кожну модель

  № артикль

  моделі


  тканина і

  фурнітура

  (Руб.)


  заробітна

  плата

  (Руб.)


  Транспортні

  витрати

  (Руб.)


  Разом

  (Руб.)

  1/02

  830

  420

  100

  +1350

  2/02

  740

  400

  90

  1230

  3/02

  1490

  450

  110

  2050

  4/02

  650

  380

  70

  1100

  5/02

  790

  420

  80

  1290

  6/02

  2100

  550

  120

  2770


  Таблиця 12 - Постійні витрати на випуск виробів

  Найменування

  Сума, руб.


  1.1. Орендна плата за швейний цех

  1.2. Орендна плата за відділ в ТЦ «Дельфін»

  1.3. Орендна плата за контейнер


  84000

  27600

  42580

  2. Відрахування у позабюджетні фонди

  13760

  3. Заробітна плата обслуговуючого персоналу

  15600

  Разом

  183540


  1.4.3. персонал

  На підприємстві працює 10 чоловік. Загальне керівництво діяльністю підприємства здійснює індивідуальний підприємець Мансурова. Професійно-кваліфікаційний склад кадрів за категоріями працівників представлений в таблицях 13-14.

  Таблиця 13 - Штатний розклад

  Назва посади


  кількість

  (Чол.)


  рівень

  освіти


  Стаж в цій

  посади

  1. Директор

  1

  Середньо-технічна

  1 рік

  2. Закрійник

  1


  середньо-

  технічне

  4 роки

  3. Кравець верхнього жіночого одягу 5-го розряду

  2

  Середньо-спеціальна

  8 років

  4. Кравець верхнього жіночого одягу 4-го розряду

  3

  Середньо-спеціальна

  5 років

  5. Кравець верхнього жіночого одягу 3-го розряду

  1

  Середньо-спеціальна

  3 роки

  6. Механік по обслуговуванню швейних машин

  1

  Середньо-спеціальна

  24 роки

  7. Електрик

  1

  Середньо-спеціальна

  20 років


  Таблиця 14 - Чисельність і ФОП адміністративно-управлінського персоналу

  Посада


  кількість

  штатних

  одиниць


  місячний

  оклад, руб.

  премії

  Фонд з / пл

  %

  руб.

  місячний

  річний

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  завідувач ательє

  1

  2440,0

  75

  1830,0

  4270,0

  51240,0

  Головний бухгалтер

  1

  2160,0

  70

  1512,0

  3672,0

  44064,0

  Технолог

  1

  2160,0

  70

  1512,0

  3672,0

  44064,0

  конструктор

  1

  2440,0

  70

  1708,0

  4148,0

  49776,0

  дизайнер

  1

  2160,0

  70

  1512,0

  3672,0

  44064,0

  Разом:

  5

  19434,0

  233208,0


  1) Місячний оклад персоналу визначений виходячи із ставки мінімальної заробітної плати підприємства і тарифного коефіцієнта, відповідного розряду.

  Мес.оклад. зав.ателье = 1000 * 2,44 = 2440,0 (грн.)

  Мес.оклад. глав.бух. = 1000 * 2,16 = 2160,0 (грн.)

  Мес.оклад. технолога = 1000 * 2,16 = 2160,0 (грн.)

  Мес.оклад. конструктора = 1000 * 2,44 = 2440,0 (грн.)

  Мес.оклад. дизайнера = 1000 * 2,16 = 2160,0 (грн.).

  2) Премії передбачені до 75% від окладу.

  Всі представлені дані чисельності і фонду заробітної плати зведені в таблицю 15.

  Таблиця 15 - Чисельність і фонд заробітної плати

  Категорія працюючих


  чисельність в

  2-х змін., Чол.

  Річний фонд заробітної плати, руб.

  1. Робітники основного виробництва

  9

  476 602,4

  2. Робочі допоміжних процесів

  4

  118 176,0

  3. Адміністративно-управлінський персонал

  5

  233 208,0

  Всього працівників підприємства

  18

  827 986,4


  1.5. Організація виробництва і оплата праці

  Форми, розмір заробітної плати праці працівників директор встановлює самостійно. ТОВ «Ліна» забезпечує гарантований законом мінімальний розмір оплати праці, безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому законом порядку, за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності. Працівники підприємства підлягають обов'язковому пенсійного, соціального і медичного страхування на умовах, встановлених чинним законодавством. Відповідно до законодавства, робітники і службовці зобов'язані дотримуватися інструкції з охорони праці, що встановлюють прийоми і правила виконання робіт і поведінки у виробничих приміщеннях на території підприємства. Продуктивність праці та самопочуття працюючого багато в чому залежить від стану навколишнього середовища і, перш за все, від зміни температури, вологості, швидкості і руху повітря, атмосферного тиску, теплового випромінювання. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги по повітрю в робочій зоні встановлюється ГОСТом 12.1.005-88.

  У приміщеннях при виконанні робіт, пов'язаних з нервово-емоційним напруженням, повинні дотримуватися такі оптимальні величини: 1) температура повітря 22-24 С; 2) відносна вологість 40-60%; 3) швидкість руху повітря не більше 0,1 м / с;

  Один з основних питань безпеки праці - організація раціонального освітлення.При незадовільному освітленні різко знижується продуктивність праці, можливі нещасні випадки, прояв короткозорості, швидка стомлюваність. Залежно від джерела світла виробниче освітлення може бути трьох видів: природне, штучне і поєднане. Величина природного і штучного освітлення регламентується СНиП +1147 «Природне і штучне освітлення» і становить від 200 до 400 лк, в залежності від цільового призначення приміщення.

  Робоче освітлення в виробничих приміщеннях встановлено з застосуванням люмінесцентних ламп і ламп розжарювання у вигляді загального освітлення і локалізованим розміщенням світильників. Люмінесцентні лампи і лампи розжарювання, що застосовуються для суміщеного освітлення, укладені в захисну і светорассеивающую арматуру і плафони. Всі плафони пронумеровані. Для місцевого освітлення використовуються світильники з непросвечивающими відбивачами.

  Шум - сукупність звуків різних за рівнем і частоті, які виникають внаслідок коливального процесу. Шум на робочих місцях в приміщенні створюється внутрішніми джерелами: технічними засобами, пристроями кондиціонування повітря, а також шумом, який проникає ззовні. Будучи общебиологическим подразником, шум не тільки діє на слуховий апарат, але і може привести до розладу серцево-судинної і нервової системи, сприяє виникненню гіпертонічної хвороби.

  Боротьба з шумом і вібрацією на підприємстві проводиться за наступними напрямками:

  1) вдосконалення обладнання;

  2) раціональне планування приміщень з гучними об'єктами;

  3) застосування захисних засобів.

  Рівень шуму і вібрації на підприємстві не перевищують санітарних норм.

  Норми технологічного проектування в швейному цеху прийняті, згідно з наказом Мінбита РРФСР від 06.04.82 № 123, погоджених з Держбудом РРФСР і Головним санітарно-епідеміологічним управлінням Міністерства охорони здоров'я Росії. Відстані між технологічним обладнанням та елементами виробничого приміщення представлені в таблиці 16.

  Таблиця 16 - Відстань між технологічним обладнанням в швейному цеху.

  Найменування обладнання

  Найменша відстань в м між

  Робочими сторонами обладнання


  Робочої стороною обладнання і

  стіною

  Торцевими сторонами обладнання

  1. Розкрійний стіл

  1,5

  0,8

  -

  2. Швейна машина

  1,5

  0,8

  -

  3. Стіл для прасувальних робіт

  1,5

  0,8

  -

  4. Стіл для ручних робіт

  1,5

  0,8

  -

  5. Прес

  1,5

  1,0

  0,6

  6. Отпариватель

  1,5

  1,5

  0,6


  Норма виробничої площі на одне робоче місце в швейному цеху становить 6 кв.м при виготовленні одягу і 7 кв.м при розкрої одягу. Основним документом, що визначає номінальну необхідну величину освітленості робочої поверхні і системи освітлення цеху є СНиП 11-4-79 «Природне і штучне освітлення». Норми штучного освітлення в швейному цеху представлені в таблиці 17.

  Таблиця 17 - Норми штучного освітлення робочих поверхонь

  Найменування


  Г - горизон-

  тальная плос-

  кістка нормі-

  вання ос-

  освітленість і

  її висота від

  статі, м


  Освещен-

  ність ра-

  чих по-

  верхностей


  показник

  діскомфо-

  рота, що не

  більше


  Коеффіці-

  ент пуль-

  сации ос

  вещеннос-

  ти,%, не

  більше


  1.Общее освітлення

  (В системі комбінованого)

  Г - 0,8

  750

  40

  20

  2. Загальна + місцеве освітлення

  Г - 0,8

  2000

  -

  -


  1.6. Менеджмент, маркетинг і реклама на підприємстві

  Основні покупці - жінки від 20 до 55 років: службовці / 45% /, робочі студенти / 19% /, пенсіонери - 22%, сільське населення - 14% тобто в основному люди з невеликим доходом. Найбільшим попитом продукція користується у міського населення, а також мешканок районних центрів Основними сегментами ринку є:

  1) жінки, які не такі моді, які намагаються купити товар практичний, зручний, не звертаючи найчастіше увагу на зовнішній вигляд товару, намагаючись купити якомога дешевше;

  2) жінки, такі моді, їх не цікавить якість, міцність, а тільки зовнішній вигляд, ціна ж практично їм байдужа.

  Малюнок 3. Сегменти ринку ТОВ Ліна г.Ижевск

  Мета стратегії маркетингу справжнього проекту полягає в збільшенні частки ТОВ "Ліна" на ринку надання послуг з пошиття одягу м Іжевська, в активному просуванні на ринок нових і цікавих моделей і підвищення якості виробів, що випускаються. Схема розповсюдження продукції ТОВ «Ліна»: виробництво - склад - оптовики - роздріб - магазин. Транспортування товару - оптимальна. Використовується свій транспорт. Склад розташований на території орендованого приміщення. ТОВ «Ліна» вважає за краще вести продаж виробів, самостійно знаходячи споживачів у регіонах. Запаси на складах знаходяться в співвідношенні 1/3.

  Політика ціноутворення підприємства спрямована на підтримку оптимального поєднання ціни та якості. Відпускні оптові ціни є цілком конкурентоспроможними на ринку пошиття одягу м Іжевська. Привабливий для конкурентів-ательє і споживачів рівень цін спільно із заходами щодо підвищення якості виробів і активному просуванню її на ринок дозволяють з великою ймовірністю прогнозувати збільшення обсягу продажів в 2008 році. Ціноутворення на ТОВ «Ліна» відбувається виходячи з витрат на виробництво + прибуток. Рекламі на підприємстві не приділяється належної уваги, звідси планується розробити рекламну стратегію ательє.

  Аналізуючи главу 1, треба зробити висновок, що ТОВ «Ліна» має дуже багато сильних конкурентів в місті. Основний інтерес для споживачів продукції ТОВ «Ліна» представляє верхній одяг. Потенціал ТОВ «Ліна» досить високий завдяки гарному колективу і вмілому керівництву підприємства.

  2. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "ЛІНА"

  2.1. Аналіз динаміки економічних показників ТОВ «Ліна»

  Мета аналізу полягає не тільки в тому, щоб встановити та оцінити господарську діяльність підприємства, а й також і в тому, щоб постійно проводити роботу, спрямовану на поліпшення стану підприємства. Для аналізу фінансового стану підприємства необхідно розглянути і проаналізувати фінансово-економічні показники за 2006 р (табл. 18), а також динаміку реалізації готової продукції поквартально / табл. 19 /

  Таблиця 18 - Фінансово-економічні показники діяльності підприємства

  показники

  2006 р

  1. Обсяг товарної продукції, руб.

  1428550

  2. Собівартість товарної продукції, руб.

  1113380

  3. Обсяг реалізованої продукції, руб.

  1183750

  4. Собівартість реалізованої продукції, руб.

  936470

  5. Витрати на 1 карбованець товарної продукції, руб.

  0,78

  6. Середньооблікова чисельність, чол.

  10

  7.Продуктивність, руб.

  158728

  8. Прибуток, руб.

  247280

  9. Рентабельність продажів,%

  21,1


  Таблиця 19 - Динаміка реалізації готової продукції ТОВ «Ліна» за 2006 р

  показники

  1 квартал

  2 квартал

  3 квартал

  4 квартал

  1

  2

  3

  4

  5

  1. Обсяг реалізованої продукції, руб.

  275100

  232850

  264200

  411600

  2. Собівартість реалізованої продукції, руб.

  210176

  182089

  211360

  332845

  3. Прибуток, руб.

  64924

  50761

  52840

  78755

  4. Рентабельність продажів,%

  23,6

  21,8

  20

  19,1


  Дані таблиць 18-19 показують, що підприємство залишається прибутковим і досить рентабельним. Витрати на один карбованець товарної продукції становлять 0,78 руб. Але, не дивлячись на відносно непогані результати в поквартальному вирахуванні віддача від вкладених коштів (рентабельність продажів) зменшується. Це пов'язано зі збільшенням поточних витрат, в той час як ціни на продукцію залишалися незмінними, так як для збереження конкурентної переваги ціни на продукцію підприємства необхідно залишати низькими в порівнянні з цінами конкурентів в цій галузі. Зростання прибутку дозволяє ТОВ «Ліна» самофінансуватися свою діяльність, задовольняти зростаючі соціальні та матеріальні потреби колективу. За рахунок одержуваного прибутку виконуються зобов'язання перед бюджетом, постачальниками.

  Таблиця 20 - Обсяги випуску, продажу та залишки готової продукції в 2006 році

  Найменування

  1 квартал

  2 квартал

  3 квартал

  4 квартал

  1. Обсяг випуску, шт.

  203

  192

  192

  205

  2. Обсяг продажів, шт.

  182

  177

  160

  131

  3. Залишки готової продукції на складі, шт.

  21

  36

  68

  142


  Згідно з даними таблиці 20, ми бачимо, що обсяг випуску до четвертого квартaлу збільшився в зв'язку зі створенням нових моделей. Але обсяг продажів зменшився в зв'язку зі зменшенням витрат на рекламу ательє і виробленої продукції тому і залишки готової продукції на складі значно збільшилися.

  Аналіз фінансово-економічних показників підприємства (таблиця 21) показав, що, незважаючи на відносно непогані результати в поквартальному вирахуванні віддача від вкладених коштів (рентабельність продажів) зменшується. Це пов'язано зі збільшенням витрат, в той час, як ціни на продукцію залишалися незмінними.

  Таблиця 21 - Випуск і реалізація продукції ТОВ Ліна з окремих видів номенклатури

  Найменування

  вироби


  Коліче-

  ство

  випус-

  що випускається продук-

  ції, шт.


  вар-

  мость

  випус-

  що випускається

  продук-

  ції, руб.


  колічес-

  тво реа-

  лізован-

  ної про-

  продукції,

  шт.


  вар-

  мость

  реализо-

  ванній

  продук-

  ції, руб


  Остат-

  ки го-

  товой продукції-кції ,.

  шт.


  вар-

  мость

  остат-ков

  готової

  продук-

  ції, руб.

  1. Пальто демісезонне «полутрапеція»

  192

  297600

  184

  285200

  8

  12400

  2. Пальто демісезонне «класичне»

  131

  203050

  77

  119350

  54

  83700

  3. Пальто д / с «свінгер»

  75

  97500

  48

  62400

  27

  35100

  4. Пальто утеплене

  132

  264000

  92

  184000

  40

  8000

  5. Пальто утеплене, оздоблені хутром песця

  140

  420000

  130

  390000

  3

  3600

  6. Плащі

  122

  146400

  119

  142800

  3

  3600

  Разом

  792

  1428550

  650

  1183750

  142

  244800


  Зіставлення виробленої та реалізованої продукції у 2006 році показав, що має місце негативна тенденція до збільшення залишків готової продукції на складі. Таким чином, на підприємстві склалися дві проблемні ситуації: зменшення рентабельності продажів і негативна динаміка запасів готової продукції на складі.

  2.2. Аналіз фінансового стану (аналіз динаміки балансу)

  У таблиці 22 зведені фактори, що оцінюють фінансовий стан підприємства.

  Таблиця 22 - Визначення фінансового становища фірми

  фактори

  оцінка чинників

  Віддача на вкладення

  низька

  2

  висока

  Фінансовий важіль

  незбалансований

  4

  збалансований

  ліквідність

  незбалансована

  4

  збалансована

  Ступінь задоволення потреб в капіталі

  низька

  3

  висока

  Потік платежів на користь фірми

  малий

  4

  великий

  Вихід з ринку

  складний

  6

  легкий

  ризикованість бізнесу

  висока

  2

  низька

  оборотність запасів

  повільна

  5

  Швидка

  Середнє значення

  3,75

  Таблиця 23 - Структура і динаміка активів ТОВ Ліна за 2006 рік

  статті активу

  На початок періоду

  На кінець періоду

  Абсол. отклоне-ня

  Темп зростання%

  Тис. руб.

  У% -ах

  Тис. руб.

  У% -ах


  Необоротні активи, всього

  В тому числі:

  Нематеріальні активи

  Основні засоби

  незавершене будівництво

  Довгострокові фінансові вкладення


  15506

  32

  9376

  6059

  39


  55,3

  0,1

  33,4

  21,6

  0,1


  15333

  -

  9192

  6102

  39


  50,4

  0

  30,2

  20,1

  0,1


  -173

  -32

  -184

  43

  0


  -1,1

  0

  -2

  0,7

  0


  Оборотні активи, всього

  В тому числі:

  запаси

  ПДВ

  Дебіторська заборгованість

  Короткострокові фінансові вкладення

  Грошові кошти

  Інші оборотні активи
  12531

  2531

  546

  9219

  85

  150


  44,7

  9,0

  2,0

  32,9

  0,3

  0,5


  15066

  4073

  434

  9908

  501

  150


  49,6

  13,4

  1,4

  32,6

  1,6

  0,5


  2535

  тисяча п'ятсот сорок два

  -112

  689

  416

  0


  20,2

  60,9

  20,5

  7,5

  489,4

  0

  баланс

  28037

  30399

  Як видно з таблиці 23, на кінець року відбулося збільшення в основному оборотних статей активу на 20,2% (2535 тис руб.). На це більшою мірою вплинули запаси підприємства, на 1542 тис.руб., Грошові кошти збільшилися на 489,4%. Загальна вартість майна знизилася на 173 тис. Руб. (Тобто на 1,1%). На це вплинуло розраховується амортизація, нові вкладення були, але поки залишаються в незавершеному виробництві. В цілому збільшення всіх показників можна пояснити темпами зростання послуг, що надаються.

  Таблиця 24 - Структура і динаміка пасивів ТОВ «Ліна» за 2006 рік

  Види пасивів (джерел фінансових ресурсів)

  На початок року

  На кінець року

  зміни

  Динаміка,%

  т.р.

  %

  т.р.

  %

  т.р.

  %

  1. Власні кошти

  Статутний капітал

  Додатковий капітал

  Резервний капітал

  Фонди соціальної сфери

  Нерозподілений прибуток звітного року

  18266

  3

  -

  14472

  3727

  -

  65,1

  0,01

  51,6

  13,3

  18840

  3

  -

  14046

  4727

  -

  62,0

  0,01

  46,2

  15,5

  574

  0

  -426

  1000

  24,3

  0

  -18,0

  42,3

  3,1

  0

  -2,9

  26,8

  2.Позикові кошти

  18

  0,06

  18

  0,06

  0

  0

  0

  3. Залучений капітал, всього:

  В тому числі:

  - кредиторська заборгованість

  - постачальникам і підрядникам

  - персоналу організації

  - державних позабюджетних фондів

  - бюджету

  - іншим кредиторам

  Інші короткострокові пасиви

  9771

  6520

  4445

  304

  470

  988

  313

  3233

  34,8

  23,2

  15,8

  1,1

  1,7

  3,5

  1,1

  11,5

  11559

  5996

  3136

  523

  270

  1 282

  785

  5545

  38,0

  19,7

  10,3

  1,7

  0,9

  4,2

  2,6

  18,2

  1 788

  -524

  -1309

  219

  -200

  294

  472

  2312

  75,7

  -22,2

  -55,4

  9,3

  -8,5

  12,4

  20,0

  97,9

  18,3

  -8,0

  -29,4

  72,0

  -42,5

  29,8

  150,8

  71,5

  4. Всього пасивів (джерел)

  28037

  30399

  2362

  З таблиці 24 видно, що збільшення вартості майна на 2362 тис. Руб. обумовлено, збільшенням власних коштів підприємства на 574 тис. руб., а так само збільшенням інших короткострокових пасивів на 2312 тис. руб. (71,5%).

  Таблиця 25 - Абсолютні показники ліквідності балансу і платіжний баланс (тис. Руб.)

  актив

  Умовні позначення

  На початок року

  На кінець року

  пасив

  Умовні позначення

  На початок року

  На кінець року

  Платоспроможність изл. +, Недолік -

  Умова

  платежес

  пособности

  початок року

  кінець року

  Найбільш ліквідні активи

  Найбільш термінові зобов'язання

  Грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення

  А1

  85

  501

  Кредиторська заборгованість

  П1

  6520

  5996

  -6434

  -5495

  А1> П1

  Швидко реалізованих активи

  Короткострокові зобов'язання

  Дебіторська заборгованість за винятком довгострокової, товари відвантажені

  А2

  9226

  9908

  Короткострокові кредити і позики

  П2

  29 ...........  71

  5563

  6255

  4345

  А2> П2

  Медленнореалезуемие активи

  Довгострокові зобов'язання

  Запаси товарів і матеріальних цінностей без товарів відвантажених, ПДВ

  А3

  3220

  4657

  Довгострокові кредити і позики

  П3

  280

  -

  2940

  4657

  А3> П3

  важкореалізовані активи

  постійні пасиви

  Основні засоби та інші необоротні активи довгострокова дебіторська заборгованість

  А4

  15506

  15333

  Власні кошти

  П4

  18266

  18840

  2760

  3507

  А4 <= П4

  баланс

  28037

  30399

  баланс

  28037

  30399

  51

  Ринкові умови господарювання зобов'язують підприємство в будь-який період часу мати можливість терміново погасити зовнішні зобов'язання. З таблиці 25 ми бачимо, що підприємство вважається платоспроможним, його загальні активи більше, ніж довгострокові і короткострокові зобов'язання. Підприємство ліквідне, його поточні активи більше, ніж короткострокові зобов'язання.

  Аналіз показників фінансової стійкості, платоспроможності та ділової активності ТОВ «Ліна» (таблиці 26-28).

  Таблиця 26 - Показники ліквідності ТОВ «Ліна» за 2006 рік

  показники

  На початок року

  На кінець року

  Зміни на кінець року

  Рекомендовані значення

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  1,3

  1,3

  0

  2-4

  Коефіцієнт швидкої ліквідності

  1

  0,9

  -0,1

  0,5-1

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  0,01

  0,04

  0,03

  ~ 0,2

  Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності визнається достатнім, якщо воно становить від 0,2 до 0,5.На уже згадуваному підприємстві, на початок року коефіцієнт абсолютної ліквідності був нижче норми, до кінця року він виріс на 0,03. За даним коефіцієнту ми можемо сказати, що на кінець звітного року підприємство не може покрити наявними у нього банківським активом більшість найбільш термінових зобов'язань і короткострокові пасиви. Коефіцієнт поточної ліквідності показує, яку частину поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками, можна погасити, мобілізуючи всі оборотні кошти підприємства. Таким чином, на початок року значення коефіцієнта було в межах норми (1,3). На кінець року коефіцієнт поточної ліквідності залишився на колишньому рівні. З розрахунків видно, що значення коефіцієнта швидкої ліквідності до кінця року знизилася, але все одно залишається на задовільному рівні.

  Таблиця 27 - Показники фінансової стійкості ТОВ «Ліна» за 2006 рік

  показники

  На початок року

  На кінець року

  Зміни на кінець року

  Рекомендовані значення

  коефіцієнт автономії

  0,7

  0,6

  -0,1

  > 0,5

  коефіцієнт маневреності

  0,1

  0,2

  0,1

  0,2-0,5

  коефіцієнт залежності

  0,7

  0,5

  -0,2

  Коефіцієнт фінансової стійкості

  0,6

  0,6

  0

  Коефіцієнт автономії показує частку власних коштів у загальній сумі всіх коштів підприємства, авансованих ним для здійснення статутної діяльності. Чим вище частка власного капіталу, тим більше шансів у підприємства впорається з непередбаченими обставинами, що виникають в ринковій економіці. Мінімальне граничне значення коефіцієнта автономії оцінюється на рівні 0,5. У нашому підприємстві коефіцієнт автономії на кінець року зменшився і склав 0,6, але він все одно відповідає пороговому значенню коефіцієнта автономії. Таким чином, на аналізованому підприємстві спостерігається знижений зростання його фінансової незалежності. Коефіцієнт маневреності показує, яка частина власних коштів знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно ними маніпулювати. На уже згадуваному підприємстві коефіцієнт маневреності на кінець року став дорівнює верхньому порогу суми (0,2).

  Таблиця 28 - Показники ділової активності ТОВ «Ліна» за 2006 рік

  показники

  На початок року

  На кінець року

  Відхилення (+, -)

  Коефіцієнт оборотності активів

  3,9

  4,96

  1,06

  Коефіцієнт оборотності власного капіталу

  2,68

  3,96

  1,28

  Швидкість обороту запасів

  - в разах

  - в днях

  0,32

  116,8

  0,21

  76,65

  -0,11

  -40,15

  Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості

  1,41

  1,65

  0,24

  2.3. Аналіз витрат на виробництво, прибутковості і рентабельності

  Проведемо аналіз витрат на виробництво, прибутковості і рентабельності.

  Таблиця 29 - Витрати виробництва

  витрати

  постійні

  змінні

  1. З / п виробничих робітників.

  286,25

  2. З / п АУ і допоміжних робітників.

  214.78

  4. Амортизація ОПФ.

  4.38

  5. Допоміжні матеріали.

  4.17

  6. Оренда приміщення.

  40.0

  Разом:

  297.49

  250.42

  В місяць в середньому випускається 200 пальт.

  1. 57250.76 / 200 = 286.25. 2. 42955.6 / 200 = 214.78. 3. 90000/2400 = 37.5.

  4. Аг = 40000/8 = 5000 руб (швейних машин).

  Аг = 4000/4 = 1000.0 (праска).

  Аг = 30000/10 = 3000 руб (комп'ютер).

  Аг = 15000/10 = 1500 руб (стіл).

  Разом: 10500руб / 2400 = 4.38 рублів.

  5. 10000/2400 = 4.17 рублів.

  6. 8000/200 = 40.0 рублів.

  7. 10000/5 = 2000 рублів за рік / 2400 = 0.83 рублів.

  ПДВ: 1.НДС входить 297,49 + 290,42 = 587.91-37.5 = 550,41 рублів.

  (550.41х18%: 18%): 100% = 83.96рублей.

  2. ПДВ вихідний.

  (587,91х18%): 100% = 105.82рублей.

  3. ПДВ до бюджету.

  105.82-83.96 = 21.86рублей.

  Визначення тарифу або ціни одного виробу. В ціну входять загальні валові витрати = прибуток. Т = (постійна = змінна) = прибуток. Т = 587.91 + Х = 650 рублів (ціна 1 вироби).

  Витрати і доходи. 1. Прибуток абсолютна: 650руб.-587.91 = 62.09руб.

  2. Прибуток відносна: х = (650руб. Х 100%): 587.91-110.56% -100% = 10.56%.

  Аналіз показників рентабельності таблиця 30

  Таблиця 30 - Показники рентабельності діяльності ТОВ «Ліна» за 2006 рік

  № п / п

  показники

  алгоритми розрахунку

  попередній рік

  Звітній рік

  відхилення

  1

  Виручка від продажу товарів, продукції, робіт (послуг) без ПДВ, акцизів, тис. Руб.

  Код рядка форми 2

  010

  48920

  74689

  25769

  2

  Прибуток від продажів, тис.руб.

  050

  9839

  7235

  -2604

  3

  Прибуток до оподаткування, тис. Руб

  140

  8804

  5856

  -2948

  4

  Чистий прибуток, тис. Руб

  190

  6319

  4146

  -2173

  5

  Середньорічна вартість активів, тис. Руб

  На основі форми 1

  28037

  30399

  2362

  6

  Середньорічна вартість власного капіталу, тис.руб.

  На основі форми 1

  18266

  18840

  574

  7

  Середньорічна вартість оборотного капіталу, тис. Руб.

  На основі форми 1

  12531

  15066

  2535

  8

  Рентабельність продажів, %

  стор.2: стор.1

  20,1

  9,7

  -10,4

  9

  Рентабельність вкладеного капіталу,%

  стор.3: стор.5

  31,4

  19,3

  -12,1

  10

  Рентабельність власного капіталу,%

  стор.4: стор.6

  34,6

  22,0

  -12,6

  11

  Рентабельність оборотного капіталу,%

  стор.4: стор.7

  50,4

  27,5

  -22,9

  Рівень і динаміка показника рентабельності (Чистий прибуток / Виручка) залежить від рівня цін на продукцію, кількості наданих послуг, витрат на виробництво і реалізацію послуг (в тому числі% за кредити), системи оподаткування, тобто всіх факторів, що впливають на прибуток. Динаміка цього коефіцієнта свідчить про те, що в порівнянні з 2005 роком -

  Підприємство не підтримувала відповідний рівень цін на послуги, які є конкурентоспроможною в даних умовах;

  підприємство не контролювало рівень витрат, тому що зниження витрат на виробництво одиницю послуги підвищує прибутковість.

  Таким чином, згідно з проведеного аналізу, основною метою діяльності даного підприємства в умовах ринку має бути задоволення громадських потреб, отримання прибутку і забезпечення своєї фінансової стійкості. Для досягнення поставленої мети ТОВ «Ліна» повинно:

  - раціонально використовувати виробничі ресурси з урахуванням їх взаємозамінності;

  - розробляти стратегію і тактику поведінки підприємств на ринку і коригувати їх відповідно до тих змін обставинами;

  - забезпечувати конкурентоспроможність підприємства;

  - впроваджувати все нове і передове у виробництво, в організацію праці та управління;

  - піклуватися про працівників, зростанні їх кваліфікації, підвищення життєвого рівня, створення сприятливого соціально-психологічного клімату в трудовому колективі;

  - проводити гнучку цінову політику і здійснювати інші функції.

  Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, повинна використовуватися на розвиток виробничої бази, соціальний розвиток і матеріальні виплати.

  3. ПРОБЛЕМИ ЗНИЖЕННЯ ОБСЯГУ ПРОДАЖУ ТА ШЛЯХИ ЇХ

  РІШЕННЯ

  3.1. Теоретичні аспекти проблеми зниження обсягу продажів

  Під проблемою розуміють незадоволену потребу і неузгодженість між бажаним і дійсним станом системи. В.С.Юкаева дає поняття проблеми з грецької буквально як перешкоду, труднощі, завдання. У літературі наведено більше 20 визначень, в яких наголошується ряд загальних властивостей проблеми:

  1) якщо це проблема, то її обов'язково слід вирішувати;

  2) неповторність ситуації вибору;

  3) наявність труднощів при розгляді альтернатив вирішення проблеми;

  4) невизначеність наслідків прийняття рішення;

  5) необхідність врахування безлічі факторів.

  Характер проблеми лежить в основі застосування системного аналізу як одного з методів обґрунтування рішень. У зв'язку з його використанням виділяються три типи проблем: 1) добре структуровані; 2) слабо структуровані; 3) неструктуровані.

  Під структуризацією розуміється можливість кількісного вираження залежностей між елементами ситуації. Добре структурованими вважаються проблеми, в яких залежності між елементами ситуації можуть отримувати чисельні значення або символи. При вирішенні добре структурованих проблем використовуються кількісні методи: лінійного, нелінійного, динамічного аналізу, теорії масового обслуговування, теорія ігор, методологія яких відома як «дослідження операцій». Слабо структурованими є проблеми, як правило складні, описувані першу чергу, якісними залежностями елементів ситуації. Однак слабо структуровані (або змішані) проблеми містять як кількісні, так і якісні виміри при переважанні складу перших. Це область застосування системного аналізу. У вирішенні цих проблем виключається можливість побудови моделей, але не завжди. Все залежить від конкретної ситуації і прийнятності поєднання кількісних і евристичних методів.

  Неструктуровані (або якісно виражені) проблеми містять лише опис найважливіших ресурсів, ознак і характеристик, кількісні залежності між якими абсолютно невідомі. Рішення таких проблем проводиться за допомогою евристичних методів заснованих на інтуїції, логіці, міркуваннях, досвід, професіоналізм особи або колегіального органу суб'єкта управління. Це найбільш численний клас проблем.

  У процесі структурування проблем необхідно звести до мінімуму кількість неформалізованих елементів з таким розрахунком, щоб проблема набула більш визначений характер. Розв'язувана проблема незалежно від її типу повинна ув'язуватися з цілями управління підприємством і на цій основі доцільно формувати процедуру вирішення ситуацій. Аналіз фінансово-економічних показників підприємства показав, що, незважаючи на відносно непогані результати в поквартальному вирахуванні віддача від вкладених коштів (рентабельність продажів) зменшується. Це пов'язано зі збільшенням витрат, в той час, як ціни на продукцію залишалися незмінними. Зіставлення виробленої та реалізованої продукції у 2006 році показав, що має місце негативна тенденція до збільшення залишків готової продукції на складі. Це відбувається внаслідок зменшення обсягу продажів, в той час, як обсяги продукції, що випускається відповідають плановим. Дані представлені в таблицях 31-32

  Таблиця 31 - Обсяги випуску, продажу та залишки готової продукції на складі в 2006 р

  Найменування

  1 квартал

  2 квартал

  3 квартал

  4 квартал

  1. Обсяг випуску, шт.

  203

  192

  192

  205

  2. Обсяг продажів, шт.

  182

  177

  160

  131

  3. Залишки готової продукції на складі, шт.

  21

  36

  68

  142

  Таблиця 32 - Випуск і реалізація продукції ТОВ «Ліна» за окремими видами номенклатури в 2006 р

  Найменування

  вироби

  Коліче-

  ство

  випус-

  що випускається продук-

  ції, шт.

  вар-

  мость

  випус-

  що випускається

  продук-

  ції, руб.

  колічес-

  тво реа-

  лізован-

  ної про-

  продукції,

  шт.

  вар-

  мость

  реализо-

  ванній

  продук-

  ції, руб

  Остат-

  ки го-

  товой продукції-кції ,.

  шт.

  вар-

  мость

  остат-ков

  готової

  продук-

  ції, руб.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1. Пальто демісезонне «полутрапеція»

  192

  297600

  184

  285200

  8

  12400

  2. Пальто демісезонне «класичне»

  131

  203050

  77

  119350

  54

  83700

  3. Пальто д / с «свінгер»

  75

  97500

  48

  62400

  27

  35100

  4. Пальто утеплене

  132

  264000

  92

  184000

  40

  8000

  5. Пальто утеплене, оздоблені хутром песця

  140

  420000

  130

  390000

  3

  3600

  6. Плащі

  122

  146400

  119

  142800

  3

  3600

  Разом

  792

  1428550

  650

  1183750

  142

  244800

  Таким чином, на підприємстві склалися дві проблемні ситуації: зменшення рентабельності продажів і негативна динаміка запасів готової продукції на складі. Для вибору найбільш істотною проблемної ситуації було проведено аналіз необхідності і можливості ліквідації проблемних ситуацій методом експертних оцінок, на основі вербально-цифрового опису, наведеного в таблиці 33.

  Таблиця 33 - Вихідна шкала для оцінки проблеми на ТОВ «Ліна»

  необхідність

  можливість

  бали

  ситуація

  бали

  ситуація

  1

  Вирішення проблеми навряд чи необхідно найближчий період

  1

  В існуючих

  умовах проблема практично не може бути дозволена

  2

  У цій сфері є більш необхідні завдання

  2

  Вирішення проблеми

  може бути знайдено з

  великими застереженнями

  3

  важко вирішити

  необхідність вирішення проблеми

  3

  скрутно оцінити

  можливість ліквідації проблеми

  4

  Проблему необхідно вирішити

  4

  Проблема вирішувана в існуючих умовах

  5

  Проблему треба вирішити невідкладно

  5

  Немає перешкод для негайної ліквідації

  проблеми

  Оцінити проблемні ситуації, в разі потреби і можливості було запропоновано директору, закрійник, кравець верхнього жіночого одягу. Результати опитування представлені в таблицях нижче (34-35).

  Таблиця 34 - Оцінка проблемної ситуації № 1

  № експерта

  бали

  необхідність

  можливість

  1

  4

  3

  2

  4

  4

  3

  4

  4

  Середній бал

  4

  3,7

  Таблиця 35 - Оцінка проблемної ситуації № 2

  № експерта

  бали

  необхідність

  можливість

  1

  5

  4

  2

  4

  4

  3

  5

  5

  Середній бал

  4,6

  4,3

  За даними опитування видно, що найбільш пріоритетною є проблемна ситуація № 2: зростання зайвих запасів готової продукції на складі. Якщо її не вирішувати, то підприємству загрожують такі негативні наслідки:

  1) зниження передбачуваного обсягу продажів;

  2) ризик надвиробництва;

  3) «осідання» виробів на складі;

  4) підприємство ризикує не отримати того прибутку, яку очікував, або взагалі опинитися в збитку;

  5) звільнення штату.

  Управлінська проблема - це усвідомлення ситуації, що склалася або труднощів у діяльності керованого об'єкта як загрози його нормальному функціонуванню, для ліквідації якої існують альтернативні управлінські рішення. Проблемою вважається ситуація, коли поставлені цілі не досягнуті, а неузгодженість між дійсним і бажаним станом системи досягло критичного рівня.

  Отже, для подальшого дослідження обрана проблема:

  - зростання залишків готової продукції на складі.

  Для опису проблеми складена таблиця її загальних характеристик (таблиця 36)

  Таблиця 36 - Загальні характеристики проблеми

  характеристика проблеми

  сутність характеристик

  1.характер проблеми

  Явна. Базова

  2. Предмет проблеми

  Готовий продукт

  3. Область існування

  виробнича

  4. Місце виникнення

  збут

  5. Особа, відповідальна за ліквідацію проблеми

  Директор підприємства

  6. Комплексний параметр

  Об'єм продажу

  3.2. Виявлення основних проблем зниження обсягу продажів в

  організації і побудова "Дерева проблем"

  Дослідження проблеми здійснюється шляхом виявлення причинно-наслідкових зв'язків і побудови дерева чинників. Дерево факторів - це графічне представлення структурованої, побудованої за ієрархічним принципом сукупності факторів, що зумовили виникнення проблеми. У ньому проблема відповідає корені, фактори групуються по різних рівнів вершини дерева, а причинно-наслідкові зв'язки є його гілками. Дерево факторів являє собою відкритий (розімкнутий) граф, в якому фактори, що знаходяться на одному рівні, не пов'язані між собою, а гілки дерева (причинно-наслідкові зв'язки між факторами) НЕ перехрещуються. Дерево будується зверху вниз, від кореня до вершин. Число рівнів не повинно перевищувати чотирьох, інакше дерево стає безмежним. Для спрощення завдання формування (n + 1) -го рівня факторів доцільно проводити по найбільш значимого чинника на n-му рівні. Значимість j-го фактора на n-му рівні можна встановити за допомогою факторного аналізу або методу експертних оцінок. Сума коефіцієнтів значущості факторів n-го рівня має дорівнювати одиниці. Фактор n-го рівня можна розглядати як подпроблем для факторів, що знаходяться на (n + 1) -му рівні. Тому якщо зв'язку між проблемою (підпроблеми) і факторами добре структуровані, тобто можуть бути представлені у вигляді аналітичної залежності, то для визначення значущості використовується інструментарій факторного аналізу.

  В даному дипломному проектуванні на самому верху ієрархії - фактори, що відображають зростання збільшення запасів готової продукції на складі. На рис. 4 видно, що найбільший вплив на негативну динаміку готової продукції на складі мають зростання обсягу випуску і зниження обсягу продажів. У вершині «дерева чинників» - результуючий показник, що характеризує проблему. Елементи першого рівня пов'язані з нульовим рівнем - вершиною дерева.

  Зміна запасів готової продукції визначаємо за формулою:

  ? З =? ОВ -? ОП., (1)

  де зміна обсягу випуску

  ? ОВ = ОВ4КВ.- ОВ1КВ., (2)

  зміна обсягу продажів

  ? ОП = ОП4КВ.- ОП1КВ., (3)

  Обсяг випуску в 2006 р склав:

  1 квартал - 203 штуки

  4 квартал - 205 штук;

  Об'єм продажу

  1 квартал - 182 штуки

  4 квартал - 131 штуку;

  звідси, зміна обсягу випуску в році, що аналізується склав:

  ? ОВ = 205-203 = 2шт. (4)

  ? ОП = 131-182 = 51 шт. (5)

  знайдемо зміна запасів готової продукції на складі

  ? З = (205-131) - (203-182) = 53 шт. (6)

  Далі визначаємо значимість кожного елемента в загальній частці зростання запасів готової продукції на складі за допомогою коефіцієнта значущості:

  КЗН. =? ОВ /? З = 2/53 = 0,04 (7)

  КЗН. =? ОП /? З = 51/53 = 0,96 (8)

  Звідси робимо висновок, що зростання зайвих запасів готової продукції відбулося за рахунок зниження обсягу продажів. (5)

  Відобразимо це на малюнку «дерева чинників» першого рівня проблем (рис. 4)

  Малюнок 4. Перший рівень «дерева чинників»

  Велику частку для зростання залишків готової продукції на складі зіграло зниження обсягів продажів. Фактори, що впливають на цю проблему відобразимо на другому рівні «дерева чинників» (малюнок 5).

  Малюнок 5. Другий рівень «дерева чинників»

  Проблема набула неструктурований характер. Для оцінки неструктурованих факторів використовуємо метод експертних оцінок.

  До групи експертів увійшли: 1) директор, 2) закрійник 3) кравець верхнього жіночого одягу. Експертам було запропоновано так звана «Матриця рангів», наведена в таблиці. У рядках матриці експерти проставляли ранг, що відображає вихідні перевагу експертів, (кількість рангів відповідає кількості факторів), який, на їхню думку, повинен бути привласнений того чи іншого фактору за ступенем важливості. Також можна застосувати метод ранжирування на базі експертних оцінок. Експертам було запропоновано проранжувати фактори, відображені в «дереві чинників».

  Вихідні перевагу перетворюються в ранги. За цим рангах обчислюються суми:

  Rj =? R ij, (9)

  де Rj - сума рангів по всім експертам для j-го фактора; Rij - ранг, присвоєний i-м експертом j-му фактору; m - число експертів; n - число факторів.

  Значимість j-го фактора визначається як відношення набраних рангів по j-му фактору до загальної суми рангів за всіма чинниками:

  ? R j

  W = ____________, (10)

  ?? R ij

  Результати опитування представлені в таблиці 37.

  Таблиця 37 - Матриця рангів

  № експерта

  фактори

  Низька якість продукції, що виготовляється

  несучасні матеріали

  застарілі моделі

  1

  2

  2

  3

  2

  1

  2

  3

  3

  1

  1

  3

  ? Rn

  4

  5

  9

  значимість фактора

  0,22

  0,28

  0,5

  Для достовірності розрахунків коефіцієнта значущості була визначена ступінь узгодженості думок групи експертів, яка оцінюється кількісно коефіцієнтом конкордації. Він розраховується за формулою:

  Кк = [12 Ч? R] / [N 2 (M 3 - M)] (11)

  в такій послідовності: 1) визначається середній ранг по формулі: Rср. = N Ч (M + 1) / 2, (12) де N - кількість експертів, М - кількість факторів.

  Rср. = 3 Ч (3 + 1) / 2 = 6 (13)

  2) обчислюється сума квадратів відхилень:

  ? R =? (Rm - R пор.) Ч 2, (14)

  ? R = (5-6) Ч 2 + (9-6) Ч 2 + (4-6) Ч 2 = 14; (15)

  де Rm - сума рангів по кожному фактору.

  3) визначається безпосередньо коефіцієнт конкордації:

  Кк = [12 Ч 14] / [9 Ч (27-3)] = 0,8 (16)

  Знання коефіцієнта свідчить про високий ступінь узгодженості думок експертів щодо визначення ступеня важливості факторів, в кінцевому підсумку зробили вплив на виникнення проблеми. Тобто, як було визначено вище, зниження обсягу продажів відбувається через те, що продукція підприємства неконкурентоспроможна. Останнє пояснюється тим, що при виготовленні виробів використовується вийшли з моди матеріали, якість виготовлення виробів в не відповідає, технічним вимогам. Але головним фактором є те, що на підприємстві відбувається масове пошиття виробів застарілих моделей.

  Виходячи з досліджуваної проблеми, керівником підприємства було прийнято стратегічне рішення про модернізацію виробів підприємства ТОВ «Ліна», тобто про переорієнтацію на виробництво і реалізацію моделей модного верхнього жіночого одягу з використанням сучасних тканин. Але такий перехід неможливий без художньо-конструкторського проектування виробів. Тому, для ліквідації проблеми було прийнято основоположне рішення почати розробку художньо-конструкторських проектів виробів, забезпечуючи їм високий рівень споживчих властивостей і естетичних якостей, відповідність їх сучасним напрямкам моди.

  3.3. Розробка варіантів управлінських рішень по збільшенню

  обьема продажів

  Розробка управлінських рішень - один з найбільш важливих управлінських процесів. Від його ефективності в значній мірі залежить успіх справи: ефективне прийняття рішень - одне з найбільш важливих умов ефективного існування і розвитку організації. Прийняття рішень є центральним елементом адміністративної діяльності, по відношенню до якого всі інші можуть розглядатися як допоміжні. Роль процесів прийняття рішень обумовлена ​​тим, що вони дуже широко представлені в структурі трудової діяльності, займають в ній по суті, центральне місце, визначають її змістовні, процесуальні та результативні параметри. О.І.Ларічев в книзі «Наука і мистецтво прийняття рішень» процес прийняття рішень визначає як «особливий вид людської діяльності, направлений на вибір кращої з наявної альтернатив». У процесі управління керівнику доводиться вирішувати найрізноманітніші завдання як стратегічні, що визначають напрямки розвитку і вдосконалення виробництва, так і оперативні, які щодня і навіть щогодини виникають по ходу роботи підприємства. Прийняття рішень - дуже важливий момент всієї багатогранної діяльності керівників. Від того наскільки правильні рішення, що приймаються, в значній мірі залежить успіх роботи трудового колективу, ефективність виробництва.

  Якщо при розробці управлінського рішення менеджер і його команда не спрогнозували досить точно стратегію фірми, нормативи конкурентоспроможності майбутнього товару, зміни компонентів внутрішнього і зовнішнього середовища фірми, то завтра вона опиниться під загрозою банкрутства.Тому економія на якості управлінського рішення принесе в майбутньому величезні втрати через реалізацію неякісного рішення на наступних стадіях життєвого циклу об'єкта. Управлінське рішення - результат аналізу, прогнозування, оптимізації, економічного обгрунтування і вибору альтернативи з багатьох варіантів досягнення конкретної мети системи менеджменту. Імпульсом управлінського рішення є необхідність ліквідації, зменшення актуальності або вирішення проблеми. Розробка управлінських рішень є важливим процесом, що зв'язує основні функції управління: планування, організацію, мотивацію, контроль. Саме рішення, прийняті керівниками будь-якої організації, визначають не тільки ефективність її діяльності, а й можливість стійкого розвитку.

  Виходячи з того, що управлінські рішення охоплюють всю діяльність організації, можна виділити наступні області існування управлінських рішень:

  1) розробка ідей, цілей і напрямів стратегічних перетворень у розвитку організації в цілому або окремих сфер діяльності;

  2) рішення господарсько-оперативних питань для поточного регулювання різних внутрішньоорганізаційні процесів;

  3) управління інноваційно-проектними удосконаленнями в діяльності організації;

  4) командно-розпорядча діяльність керівників, спрямована на регулювання роботи і поведінки персоналу.

  Для вирішення проблемної ситуації на даному підприємстві необхідно вибрати критерії для оцінки об'єкта. Критерій - це ознака, на підставі якого проводиться оцінка ефективності управлінських рішень, ступеня досягнення поставлених цілей, або дається характеристика досліджуваного об'єкта. Критерії можуть мати наступний характер:

  1) скалярний характер, тобто єдиний показник, який використовується для оцінки альтернатив або об'єктів;

  2) приватний характер, описує одну з декількох характеристик об'єкта, проекту або рішення;

  3) комплексний (інтегральний, векторний), що дозволяє всебічно оцінити альтернативні рішення і звести воєдино різнойменні приватні показники.

  В даному випадку використовуються наступні приватні критерії:

  1) мінімум витрат - визначає економічний результат діяльності підприємства, ефективність виробництва;

  2) ступінь задоволення потреби покупців - гарантія продажів виготовленої продукції;

  3) мінімум трудовитрат на виготовленні моделей - збільшення конкурентоспроможності, більш швидкі терміни завоювання ринку;

  4) ризик залежності від послуг художників-модельєрів - можливість не задоволення замовника виконаною роботою.

  Характеристика вищевикладених критеріїв наведена в таблиці 38.

  Таблиця 38 - Характеристика приватних критеріїв

  Найменування приватних критеріїв, їх індекси

  Спосіб вимірювання або оцінки, вихідна інформація

  діапазон значень

  1. Мінімум витрат, К1

  Тис. руб., кошторис витрат

  8,5-30,0

  2. Ступінь задоволення потреби покупців, К2

  коефіцієнт

  0,1-0,8

  3. Мінімум трудовитрат на виготовлення моделей, К3

  дні

  15-60

  4. Ризик залежності від послуг художників-модельєрів, К4

  коефіцієнт

  0,1-0,5

  Приватні критерії повинні бути приведені до узагальнюючим показником, який виражається у вигляді формули:

  N = W1A1 + W2A2 + W3A3 + W4A4 (17)

  де, N - узагальнюючий показник; Wj - значимість (вага) приватного критерію, що показує відносну важливість i-го критерію при обчисленні інтегрального критерію. А i - безрозмірна оцінка i-го приватного критерію; N - безрозмірна величина інтегрального критерію.

  Значимість (вага) доцільно і найбільш просто визначати методом попарного порівняння. Для цього складається рівномірна матриця II n1j II, I = j, якої в графах (j) і в рядках (i) записуються індекси всіх приватних критеріїв (таблиця 13) в однаковій послідовності. Потім критерій, записаний в i- рядку, послідовно зіставляється з усіма критеріями, записаними в графах. На перетині (ij) проставляється:

  1) 2 бали, якщо значимість i - рядки вище значущості j - графи;

  2) 1 бал, якщо i - рядок і j - графа рівнозначні;

  3) 0 балів, якщо значимість i- рядки нижче j - графи.

  Потім по кожному рядку визначається загальна кількість балів, а значимість i- го приватного критерію визначається за формулою:

  Бi

  W = ___________, (18)

  ? Бi

  де Бi - кількість балів, присвоєних приватному критерієм у i- рядку.

  Результати попарних порівнянь представлені у вигляді таблиці 39

  Таблиця 39 - Матриця попарних порівнянь

  Індекси приватних критеріїв

  Індекси приватних критеріїв

  Бi

  Wi

  К1

  К2

  К3

  К4

  К1

  1

  2

  2

  2

  7

  0,33

  К2

  0

  1

  1

  2

  4

  0,19

  К3

  0

  2

  2

  1

  5

  0,24

  К4

  1

  1

  2

  1

  5

  0,24

  ?

  2

  6

  7

  6

  21

  1

  Формула для розрахунку комплексного (інтегрального) критерію набуває такого вигляду:

  N = 0,33 Ч A1 + 0,19Ч А2 + 0,24 Ч А3 + 0,24 Ч А4 (18)

  Приведення до порівнянної увазі для розрахунку комплексного критерію обумовлює необхідність вербально-цифрових шкал, за допомогою яких проводиться безрозмірна (бальна) оцінка факторів внутрішнього і зовнішнього середовища організації. Оціночні шкали включають перелік умов, ситуацій або обставин, при яких приватному критерієм привласнюється той або інший бал. Вербально-цифрові шкали для кожного критерію відображені в таблицях 40-43.

  Таблиця 40 - вербально-цифрова шкала для критерію К1

  Про бстоятельства

  бали

  1. Мінімум витрат - 30,0

  1

  2. Мінімум затрат - 15,0

  2

  3. Мінімум затрат - 8,5

  3

  Таблиця 41 - вербально-цифрова шкала для критерію К2

  обставини

  бали

  1. Ступінь задоволення потреби покупців - 0,1

  1

  2. Ступінь задоволення потреби покупців - 0,4

  2

  3. Ступінь задоволення потреби покупців - 0,8

  3

  Таблиця 42 - вербально-цифрова шкала для критерію К3

  Про бстоятельства

  бали

  1.Мінімум трудовитрат -60 днів

  1

  2. Мінімум трудовитрат - 30 днів

  2

  3. Мінімум трудовитрат - 15 днів

  3

  Таблиця 43 - вербально-цифрова шкала для критерію К4

  обставини

  бали

  1. Ризик залежності від художників-модельєрів - 0,5

  1

  2. Ризик залежності від художників-модельєрів - 0,3

  2

  3. Ризик залежності від художників-модельєрів - 0,1

  3

  Для вибору і розробки можливого рішення необхідно попередньо намітити реальні альтернативи. Далі існуючі альтернативи аналізуються з позиції обмеження і критеріїв (ресурсних, соціальних, морально-етичних). Найбільш спрощений метод аналізу альтернатив включає:

  1) впорядкування всього списку альтернатив;

  2) детальний розгляд двох крайніх і середніх альтернатив.

  Інший підхід складається з наступних етапів:

  1) виявлення безлічі альтернативних рішень проблеми;

  2) вибір допустимих альтернатив, які відповідають обмеженням;

  3) винесення судження про перевагу альтернатив, попередній вибір кращої альтернативи;

  4) оцінка альтернатив з боку ОПР;

  5) експериментальна перевірка двох-трьох найбільш бажаних альтернатив для отримання додаткової інформації;

  6) вибір єдиного рішення.

  При генеруванні альтернативних варіантів повинні повною мірою використовуватися інформація про ситуацію прийняття рішення. Результати аналізу і оцінки ситуації, результати її діагностики і прогнозу розвитку ситуації при різних альтернативних варіантах можливого розвитку подій. Розробка прийнятого рішення включає в себе ряд послідовних етапів:

  1) повний опис змісту і наслідків прийнятого рішення;

  2) формування структури показників, що відображають результати реалізації рішення і вибір методики їх розрахунку.

  3) Приймається рішення про розробку впровадження нових моделей, що випускаються на підприємстві ТОВ Ліна, з використанням художньо-конструкторського проектування виробів.

  Наступним етапом дипломного проектування є процедура вибору і оцінки альтернативних рішень. Є три способи впровадження нових моделей:

  1) розробка мистецько-конструкторських проектів власними силами;

  2) проектування виробів художниками-модельєрами в експериментальному цеху «Будинку моделей»;

  3) розробка мистецько-конструкторських проектів спільно з фірмою «Вілар» (м.Москва), що займається розробкою лекал будь-яких моделей одягу. У таблиці 44 дана характеристика альтернативам

  Таблиця 44 - Характеристика альтернатив

  альтернативи

  Орієнтовний термін отримання результату

  Орієнтовна капіталомісткість

  1. Розробка художньо-конструкторських проектів власними силами

  30 днів

  низька

  2. Проектування виробів художниками-модельєрами в експериментальному цеху «Будинку моделей»

  60 днів

  Середня

  3. Розробка художньо-конструкторських проектів спільно з фірмою «Вілар», що займається розробкою лекал будь-яких видів одягу

  15 днів

  низька

  Складемо таблицю, в якій визначимо бальну оцінку кожної альтернативи.

  Таблиця 45 - Критериальная оцінка альтернатив

  екс-

  Перт

  альтернативи

  1

  2

  3

  критеріальна оцінка

  А1

  А2

  А3

  А4

  А1

  А2

  А3

  А4

  А1

  А2

  А3

  А4

  1

  2

  2

  3

  1

  2

  1

  2

  1

  3

  3

  3

  3

  2

  2

  2

  3

  2

  2

  1

  2

  1

  3

  3

  3

  2

  3

  2

  3

  3

  1

  3

  1

  2

  1

  3

  2

  3

  2

  середній

  бал

  2

  2,3

  3

  1,3

  2,3

  1

  2

  1

  3

  2,7

  3

  2,3

  Використовуючи дані таблиці, обчислюємо комплексний критерій для кожної альтернативи.

  N1 = 0,33Ч2 + 0,19Ч2,3 + 0,24Ч3 + 0,24Ч1,3 = 2,13

  N2 = 0,33Ч2,3 + 0,19Ч1 + 0,24Ч2 + 0,24Ч1 = 1,67

  N3 = 0,33Ч3 + 0,19Ч2,7 + 0,24Ч3 + 0,24Ч2,3 = 2,78

  Робимо висновок, що найбільш значущим рішенням в даній ситуації є розробка художньо-конструкторських проектів виробів ТОВ «Ліна» спільно з московською фірмою «Вілар». Фірма «Вілар» надає ТОВ «Ліна» систему проектування одягу - «КОМПАС - версія 6,95». Нова версія системи КОМПАС:

  1) креслить лекала в натуральну величину на принтері (А4, А3) або плоттері (А0 і більше);

  2) містить базу даних типових розмірних ознак;

  3) робить розкладку лекал на тканині, має базу даних розкладок;

  4) відмінні лекала на комп'ютері без отшивам зразка;

  5) велика база даних готових моделей і основ, що включає всі крою і силуети;

  6) побудова «сітки» лекал за розмірами;

  7) побудова «ручних» ліній будь-якої форми і їх градація;

  8) поєднання ручного і автоматичного формування припусків на шви.

  Але головне: система містить велику кількість готових моделей і нових методик конструювання, орієнтованих на комп'ютерне побудова. Це означає, що закрійник може за лічені хвилини отримати необхідну модель з градацією на все размеро-зростання. Система надається на CD диску. Повний опис, книга з конструювання і навчальний курс на CD диску дозволяють до мінімуму скоротити час впровадження програми в виробничий процес. Додаткові CD диски з готовими моделями (в одному диску 30 моделей) значно скорочують час розробки нових моделей. Відбувається економія часу, тканини, ресурсів. Вартість одного диска - 250 рублів. Для створення стратегії виробництва конкурентоспроможної продукції та реалізації її з мінімум залишків необхідно повністю змінити асортимент виробів підприємства ТОВ «Ліна». Для цього необхідно:

  1) у виробництво швейного цеху запустити нові суперсучасні моделі, розроблені фірмою «Вілар», у відповідність з останніми напрямком моди;

  2) відшивати вироби з нових стильних тканин, таких як твід, кашемір-велюр, меланж, букле-мохер і інших;

  3) замінити дублюючий матеріал на більш вдосконалений, виготовлений на трикотажній основі. Щільність дублерина підбирати під щільність тканини;

  4) провести заміну гудзиків, обтягнутих тканиною, на поліефірні гудзики різних стильних фасонів під колір тканини відшиває вироби;

  5) створити свою торгову марку - (Dilmarn) - мета підприємства, яке шукає своє обличчя, свій стиль. Як наслідок цього, чим якісніше товар, тим престижніше марка, під якою він продається, тим вище його споживча вартість і ціна.

  Види нових моделей, їх характеристика представлені в таблиці 46.

  Таблиця 46 - Види продукції, її характеристика

  артикль

  Відмінні якісні характеристики розроблюваних виробів

  Тканина

  1/02

  Приталене довге з розкльошені рукави-

  ми, з боків розрізи, накладні кишені, капюшон.

  Ч / ш

  сукно

  2/02

  Приталене довге з англійським коміром

  ззаду шліца.

  Твід

  3/02

  Пряме довге двубортное, комір перехо-

  дит в капюшон, накладні кишені, з поясом.

  Мохер-букле

  до клітки

  4/02

  Приталене вкорочене, невеликий англійс-

  кий комір, з «кокеткою», ззаду шліца.

  Кашемір-

  велюр

  5/02

  Пряме вкорочене з капюшоном, накладні

  кишені з відворотом, пояс.

  Букле в смужку

  6/02

  Приталене з рельєфами, розширений рукав

  з боків розрізи, капюшон. Утеплене ватином, по краю капюшона і рукавів оздоблення

  з хутра песця.

  Ворсовая-

  бобрик,

  букле-мохер

  Вихід на нових постачальників прогресивних матеріалів і фурнітури планується провести, беручи участь в Федерального оптового ярмарку товарів і устаткування текстильної і легкої промисловості. Серед безлічі виробників, що виставлялися на виставці визначити тих, чиї тканини підходять для пошиття нових моделей. Виробники тканин і фурнітури, необхідних для виробництва нових моделей представлені в таблиці 47.

  Таблиця 47 - Виробники тканин і фурнітури

  Найменування

  фірми

  Найменування тканини

  (Фурнітури)

  Ціна

  1. ЗАТ Улан-Удевская

  мануфактура

  (Представництво в Москві)

  1) Ретро (ч / ш сукно)

  2) Ліана (твід)

  3) Купон (букле в смужку)

  4) Буклі ворсове

  224 руб. за м.

  218 руб. за м.

  252 руб. за м.

  275 руб. за м.

  2. ТОВ «Веселка-текстиль»

  (Італійські тканини), м.Москва

  1) Босфор-бал (кашемір-велюр)

  2) Ламезія (трикотажний велюр)

  3) Мезалунна (ворсова-бобрик)

  240 руб.за м.

  267 руб.за м.

  300 руб.за м.

  3. ТОВ Текстильна компа-

  ня «Шерітекс»

  (Представництво італьян-

  ської фабрики «Бекеруччі»

  в Москві

  1) Торіно Люкс (букле-мохер)

  2) Ванна / гори (меланж)

  3) Рівальдо / Марколана

  (Букле-мохер в клітку)

  300 руб.за м.

  280 руб.за м.

  380 руб. за м.

  4. ЗАТ Гамма ТДК (швейна

  фурнітура), м.Москва

  Дублерин 109А-Білорусь

  28 руб. за м.

  5.За «Ронталер (фабрика швейної фурнітури),

  м Павлово-Посад

  поліефірні гудзики

  4-10 руб.

  за шт.

  6. ТОВ «АЛЕВ» (швейна

  фурнітура), м.Москва

  Етикетки, пломби, упаково-

  чние пакети з логотипом

  700 у.е.

  за 5000 шт.

  Визначимо кількість виробів, які необхідно випустити. Для цього визначимо трудомісткість, тобто показник витрат живого праці, виражений в робочий час, на конструкторську розробку і на пошиття кожного виробу .. Трудомісткість розраховується за формулою:

  В

  Т =; (19)

  ОК

  де, Т - трудомісткість; В - нормативний час виконання роботи; ОК - обсяг роботи, в одиницях часу роботи.

  Кількість відшитих виробів за місяць визначається як відношення місячного фонду робочого часу (в 2006 р воно становило 151 год на місяць), до трудомісткості для кожного виробу.

  ФВМ

  ПТМ = __________., (20)

  Т

  де ФВМ - місячний фонд робочого часу.

  Загальний випуск товарної продукції за час розробки і впровадження даного проекту буде дорівнює добутку місячної норми випуску виробів на 11 місяців. Трудомісткість, місячний випуск виробів представлений в таблиці.

  Таблиця 48 - трудомісткість і місячний випуск виробів

  № артикль

  моделі

  Трудомісткість на конструкторську розробку однієї моделі (годину.)

  трудомісткість

  на пошиття однієї моделі (годину.)

  Кількість відшитих моделей за місяць (шт.)

  1/02

  3

  14

  11

  2/02

  2,5

  12

  13

  3/02

  3,5

  18

  8

  4/02

  2

  10

  15

  5/02

  2

  13

  12

  6/02

  3

  20

  8

  Разом

  -

  67

  За місяць необхідно випустити 67 штук.Відповідно за рік загальний випуск товарної продукції складе 737 штук. Розрахуємо витрати на розробку і випуск виробів, отримані в ході впровадження проекту. Вони діляться на:

  1) постійні, тобто такі витрати, величина яких в короткому періоді часу не пов'язана з обсягом виробництва і продажів і його змінами. Це витрати на оренду, соціальне страхування, заробітну плату обслуговуючого персоналу.

  2) змінні, тобто витрати, які змінюють свою величину у зв'язку зі зміною обсягу виробництва і продажів. Це витрати на тканини і фурнітуру, заробітну плату основного виробничого персоналу, транспортні витрати на доставку матеріалів, фурнітури і готової продукції.

  3) одноразові, тобто витрати, величина яких не пов'язана з обсягом виробництва і витрачаються вони один раз протягом усього проекту. Це витрати на відрядження, придбання СD диска в фірмі «Вілар», картон, який використовується для складання лекал, енерговитрати персонального комп'ютера, витрати на картридж.

  Одноразові витрати на художньо-конструкторський проект представлені в таблиці 49.

  Таблиця 49 - Одноразові витрати на художньо-конструкторський проект

  Найменування

  Сума (грн.)

  1. Придбання CD диска у фірмі «Вілар»

  250

  2. Витрати на відрядження

  3000

  3. Картон для лекал

  1176

  4. Енерговитрати ПК

  120

  5. Заправка картриджа

  180

  Разом

  4726

  Дані змінних витрат на випуск спроектованих виробів представлені в таблиці 50.

  Таблиця 50 - Змінні витрати на кожну модель

  № артикль

  моделі

  тканина і

  фурнітура

  (Руб.)

  заробітна

  плата

  (Руб.)

  Транспортні

  витрати

  (Руб.)

  Разом

  (Руб.)

  1/02

  830

  420

  100

  +1350

  2/02

  740

  400

  90

  1230

  3/02

  1490

  450

  110

  2050

  4/02

  650

  380

  70

  1100

  5/02

  790

  420

  80

  1290

  6/02

  2100

  550

  120

  2770

  Дані постійних витрат представлені в таблиці 51.

  Таблиця 51 - Постійні витрати на випуск виробів

  Найменування

  Сума, руб.

  1.1. Орендна плата за швейний цех

  1.2. Орендна плата за відділ в ТЦ «Дельфін»

  1.3. Орендна плата за контейнер

  84000

  27600

  42580

  2. Відрахування у позабюджетні фонди

  13760

  3. Заробітна плата обслуговуючого персоналу

  15600

  Разом

  183540

  Розраховуючи величину постійних і змінних витрат, а також визначивши обсяг випуску виробів, що проектуються визначимо собівартість товарної продукції випущеної в ході впровадження проекту. Собівартість випущеної продукції знаходиться як добуток загального випуску виробів на змінні витрати плюс постійні витрати. Вона дорівнює 1386080 тис. Руб. Для визначення ціни на нові моделі необхідно врахувати конкретно економічні ціноутворюючі фактори, тобто обумовлені особливостями даної продукції, умовами її виробництва і реалізації.

  До них відносяться: 1) витрати; 2) прибуток; 3) податки і збори; 4) пропозиції і попит на цю продукцію з урахуванням взаємозамінності; 5) споживчі властивості продукції.

  В даному випадку метод визначення цін можливе на основі встановлення нормативу прибутку (Пн), за умови, що витрати виробництва оптимальні, а також на основі аналізу цін конкурентів.

  Ц = С + Пн (21)

  де, Ц - ціна проектованого вироби; С - його собівартість; Пн - норматив прибутку.

  Планується отримати прибуток 50% від обороту на валові витрати, звідси розрахуємо ціну на кожний виріб і зведемо в таблицю.

  Таблиця 52 - Ціни на проектовані вироби

  № артикулу

  1/02

  2/02

  3/02

  4/02

  5/02

  6/02

  Ціна, руб.

  2400

  2200

  3400

  2000

  2300

  4500

  Далі складемо прогноз продажів. Він визначається наступними методами:

  1) оцінки торговими працівниками. Це дуже цінне джерело інформації, оскільки торговельні працівники найбільш тісно пов'язані з потребами і потребами покупців;

  2) опитування споживачів. Вони проводяться для визначення їх покупок в прогнозований період. Слабким місцем цього періоду є найбільш висока ймовірність несподіваних змін ринкової кон'юнктури (ніші покупців);

  3) аналіз часових рядів. Необхідний для обліку тимчасових коливань величини продажів товару. Включає в себе три основні методи: аналіз тенденцій (екстраполяція трендів); аналіз циклічності; аналіз сезонності;

  4) економетричні моделі. З їх допомогою пов'язують розміри продажів з макроекономічними змінними (зростанням ВНП, коливанням облікової ставки і т.д.), а також з галузевими даними (наприклад, ємністю галузевого ринку, рівнем конкуренції.

  З огляду на перераховані вище методи, визначимо прогнозований обсяг продажів методом експоненціального згладжування, який є одним з методів екстраполяції трендів. Метод експоненціального згладжування представляє прогноз показника на майбутній період у вигляді суми фактичного показника за даний період і прогнозу на даний період, зважених за допомогою спеціальних коефіцієнтів.

  Прогноз продажів на наступний місяць складається за формулою:

  Ft + l = aXt + (la) Ft, (22)

  де, Ft + l - прогноз продажів на місяць t + l; Xt - продажу в місяці t (фактичні дані); Ft - прогноз на місяць t; а- спеціальний коефіцієнт, який визначається статистичним шляхом. а = 0,3;

  За допомогою формули експоненціального згладжування, складемо прогноз продажів на 4 кварталу проектованого періоду.

  Отже, якщо продажі в другому кварталі 2007 року склали - 177 штук, а прогноз на другий квартал 2007 р був - 136 штук, то прогноз на третій квартал склав: прогноз на третій квартал = 0,3 Ч продажу в другому кварталі + 0 , 7Ч прогноз на другий квартал = 0,3 Ч 177 + 0,7 Ч 136 = 148 штук.

  Прогноз продажів на четвертий квартал складе:

  0,3 Ч148 + 0,7 Ч 200 = 196 штук,

  Прогноз продажів на перший квартал 2008 року складе:

  0,3 Ч196 + 0,7 Ч 192 = 193 штук,

  Прогноз продажів на другий квартал 2008 року складе:

  0,3 Ч 193 + 0,7 Ч 175 = 180 штук

  Щоб визначити динаміку залишків готових виробів, порівняємо обсяги випуску і реалізації поквартально в 2008 р(Табл. 53).

  Таблиця 53 - Обсяги випуску, продажу та залишків готової продукції на проектований період

  Найменування

  3 квартал

  2007 р

  4 квартал

  2007 р

  1 квартал

  2008 р

  2 квартал

  2008 р

  1. Обсяг випуску, шт.

  152

  200

  200

  185

  2. Обсяг продажів, шт.

  148

  196

  193

  180

  3. Залишки готової

  продукції, шт.

  4

  4

  7

  5

  Робимо висновок, що прогнозований обсяг продажів, у порівнянні з минулим періодом збільшився, і як наслідок цього суттєво зменшився зростання залишків готової продукції на складі. Вони складають 2,7% від загального обсягу випуску продукції і становлять так званий страховий запас. Визначимо випуск і реалізацію продукції, і динаміку запасів готової продукції на складі за видами асортименту. Кількість випущених виробів склало 737 штук. Загальна кількість прогнозованих продажів за 2006 р склало 717 штук. Вартість продукції, що випускається (обсяг товарної продукції) знаходиться як добуток ціни кожної моделі на кількість випущених виробів і дорівнює 2071400 рублів. Вартість реалізованої продукції (обсяг реалізованої продукції) - це добуток ціни на кожну модель на кількість реалізованих виробів. Дорівнює - 2021500 рублів. Зведемо випуск і реалізацію продукції, отриманої в ході впровадження художньо-конструкторського проекту в таблицю 54.

  Таблиця 54 - Випуск і реалізація продукції ТОВ Ліна з окремих видів номенклатури

  № артикль

  моделі

  Коліче-

  ство ви-

  пускае-

  мій про-

  продукції,

  шт.

  вар-

  мость

  випус-

  що випускається

  продук-

  ції, руб.

  колічес-

  тво реа-

  лізован-

  ної про-

  продукції,

  шт.

  вар-

  мость

  реализо-

  ванній

  продук-

  ції, руб.

  залишки

  готової

  продук-

  ції, шт.

  вар-

  мость

  залишків

  готової

  продук-

  ції, руб.

  1/02

  164

  393600

  158

  379200

  6

  14400

  2/02

  140

  308000

  135

  297000

  5

  11000

  3/02

  139

  472600

  137

  465800

  2

  6800

  4/02

  114

  228000

  112

  224000

  2

  4000

  5/02

  64

  147200

  60

  138000

  4

  9200

  6/02

  116

  522000

  115

  517500

  1

  4500

  Разом

  737

  2071400

  717

  2021500

  20

  49900

  Робимо висновок, що при розробці стратегії модернізації виробів, тобто впровадження у виробництво нових удосконалених моделей, зшитих за останнім віянню моди, з нових стильних тканин і з використанням прогресивної фурнітури, а також використання власного товарного знака, як престижну марку якісного товару за прогнозами забезпечить збільшення попиту в порівнянні з попереднім періодом, тобто зробить її конкурентоспроможною, і як наслідок цього забезпечить ТОВ Ліна отримання економічної ефективності в розмірі 6734 20 рублів. Рентабельність продажів зросте до 32%.

  4. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ

  РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

  4.1. Заходи щодо поліпшення роботи підприємства

  Підвищення ефективності стратегії виробництва можна зрозуміти лише через навчання новим проектам і цікавим ідеям. Для цього необхідно:

  1. Переконати керівництво у впровадженні Корпоративних Систем Управління Проектами / КСУП /, якщо вона сама не прийшло до цього розуміння - практично дуже складне і невдячне заняття, як правило, навіть якщо це вдається - терпіння у них вистачає не надовго.

  2. Якщо керівництво саме усвідомило, що КСУП річ корисна (через навчання або підглянувши досвід сусіда) і бачить для себе вигоди від впровадження - то і будь-які додаткові доводи / цифри з досліджень / приймає позитивно.

  Розглянемо для початку два аспекти:

  1) Собівартість виконуваних проектів. На практиці помічено, як компанія продавала свої послуги (проекти) нижче собівартості, навіть не підозрюючи про це. Втрати компенсувалися прибутками інших проектів. Вже перші кроки з побудови КСУП виявили цей факт і дозволили обчислювати мінімальну вартість проектів як повна собівартість + плановий прибуток. Верхнім орієнтиром вартості при цьому є можливості ринку і здатності продавців. Таких проектів виявилося близько 15-20% в портфелі компанії, а втрати обчислювалися кругленькою сумою, приводити яку сенсу не має, але умовно її можна розрахувати виходячи з середньої вартості проекту.

  2) Вироблення проданих Замовникам годин працівниками. Як правило впровадження КСУП робить картину зайнятості співробітників в проектах прозорою, тобто в основі кожного проекту лежить декомпонований план робіт, на основі якого і собівартість вважається і виробляються призначення виконавців. На практиці, починаючи вважати яке кількість проданих годин виконав кожен співробітник, що бере участь в проектах, після впровадження КСУП цифра показується дуже маленькою, від 30 до 50 чол / год. Після впровадження КСУП протягом року, можна збільшити кількість проданих годин в 2 рази, тобто на практиці від 60 до ~ 100 годин. Середнє значення сильно більше 100 поки не вдавалося зустріти на практиці. Приріст продуктивності залежить як від підвищення ефективності роботи співробітників, так і від ефективності роботи з продажу, але найголовніше підвищує прибуток компанії. На основі цих цифр можна прикинути економічний ефект від цієї складової впровадження КСУП стосовно вартості чол / години.

  Прибутковість проектів залежить від грамотності їх планування, а не управління. Можна сказати, що планування - це частина процесу управління, але все таки, не сама істотна частина. В цілому, можна звести до оптимізації ресурсів в компанії. Продані Замовнику трудовитрати повинні відповідати реальним внутрішнім трудозатратам проданого проекту, тобто часто буває так, що продали проект Замовнику за 200 тис, що наприклад, відповідає трудомісткості 1000 чіл-годину, а реально, щоб його виконати потрібно 1200 чіл / година, і тут виникає втрата прибутку, або деякі проекти взагалі продаються в збиток. Якщо у нас немає проектного управління та обліку в розрізі проектів, то ми цих речей і не побачимо. На рівні компанії прибуток може бути позитивною за рахунок інших прибуткових проектів. Оптимізація ресурсів - одна з основних вигод від проектного управління, тобто проектне управління дозволить підвищити виробничі потужності без збільшення одиниць штатного розкладу, за рахунок їх більш ефективного використання.

  Пропозиції щодо вдосконалення стратегії виробництва:

  1.Впровадити рішення про Корпоративну Системі Управління Проектами.

  2. Розрахувати собівартість виконуваних проектів.

  3. Виробити рішення про продані Замовникам годин працівниками.

  4. Розробити грамотне планування прибутковості проектів.

  5. Виробити рішення про продані Замовнику трудовитрат відповідно до реальних внутрішніми трудовитратами проданого проекту.

  6. Розробити проект про отримання позитивної прибутку за рахунок інших прибуткових проектів.

  7. Оптимізувати ресурси як вигоду проектного управління.

  8. Підвищити виробничі потужності без збільшення одиниць штатного розкладу за рахунок проектного управління.

  9. Підвищити ефективність використання виробничих потужностей.

  Для досягнення беззбитковості підприємства планується ввести комплекс заходів:

  1) За більш раціонального використання ресурсів (впровадження нової техніки і безвідходної технології, що дозволяє більш економно витрачати сировину, матеріали, паливо та енергію; вдосконалення нормативної бази підприємства, впровадження і використання сировини і матеріалів; використання відходів виробництва; поліпшення якості продукції та зниження відсотка шлюбу та ін.);

  2) Заходи, пов'язані з більш ефективним використанням основних фондів (звільнення підприємства від зайвих машин та обладнання; здача майна підприємства в оренду; поліпшення якості обслуговування і ремонту основних засобів; велике завантаження машин і устаткування, підвищення рівня кваліфікації персоналу, що обслуговує машини і обладнання; впровадження більш прогресивних машин і обладнання);

  3) Заходи, пов'язані з поліпшенням використання робочої сили (визначення та підтримання оптимальної чисельності персоналу; підвищення рівня кваліфікації працівників, забезпечення випереджаючого зростання продуктивності праці в порівнянні з середньою заробітною платою; поліпшення умов праці; механізація і автоматизація всіх виробничих процесів; забезпечення мотивації високопродуктивної праці );

  4) Заходи, пов'язані з удосконаленням організації виробництва і праці (впровадження бригадної форми організації виробництва і праці, вдосконалення організаційної структури управління підприємством).

  Планування і реалізація тільки окремих заходів щодо зниження витрат виробництва хоча і дають певний ефект, але не вирішують проблеми в цілому.

  Основні техніко-економічні показники роботи передбачуваного проекту: Витрати 0,82 на один рубль реалізації відповідає рентабельності 12,84%. Значить, передбачуваний проект буде приносити дохід приватному підприємству, приверне нових клієнтів і придбає новий імідж на ринку пошиття одягу.

  При розробці регламенту необхідно визначити окремі етапи процесу впровадження, порядок взаємодії учасників і проходження інформації в процесі виконання робіт. Регламент - це спосіб формалізації управлінських процедур. Під етапом розуміється частина процесу впровадження, що охоплює взаємопов'язані роботи по його виконанню і закінчується створенням комплексної або одиничної документації або інформаційного продукту. Етапи описані в таблиці 55.

  Таблиця 55 - Вміст етапів художньо-конструкторського проекту

  Зміст опису робіт

  кінцевий документ

  1. Ознайомлення з системою програмного забезпечення «КОМПАС», що реалізується фірмою «Вілар»

  1.1 Навчальний курс на CD диску

  1.2. Придбання CD диска

  1.2. Витратно-касова накладна

  2. Відвідування 18 Федерального оптового ярмарку товарів і устаткування текстильної і легкої промисловості (м.Москва)

  2.1 Вихід на нових постачальників тканин

  2.2. Вихід на нових постачальників фурнітури

  3. Придбання матеріалів та фурнітури

  3.1. Отримання матеріалів і фурнітури

  3.2. Відправлення матеріалів і фурнітури на а / м «Газель», згідно з довіреністю

  3.1.1. Рахунок-фак

  туру

  3.2.1.Товарная накладна

  3.3.1. Сертифікат якості

  3.2. Доручення

  Зміст опису робіт

  кінцевий документ

  4. Створення торгової марки «Dilmarn»

  4.1.Разработка товарного знака «Dilmarn»

  4.2. Замовлення на виготовлення друкованих етикеток, пластикових пломб з логотипом «Dilmarn»

  4.2. Отримання етикеток і пломб

  4.3. Реєстрація торгової марки

  4.1.1.Договор

  4.2.1.Счет-фактура

  5. Пошиття пробних моделей

  5.1.Конструірованіе моделей

  5.2. технологія

  5.3. Виробництво (підготовка, розкрій, пошиття, СОТ)

  6. Підготовка до реалізації

  6.1. Контроль якості

  6.2. маркування

  6.3. упаковка

  7. Визначення ціни

  7.1 Вивчення ринку

  7.2. Аналіз цін конкурентів

  7.3 Прогноз організаційно-технічного рівня виробництва

  8. Прогноз продажів

  8.1 Продаж маркетингової партії виробів

  Продовження таблиці 55

  У таблиці 56 відобразимо відповідальних за проведення етапів впровадження.

  Таблиця 56 - Відповідальні за впровадження проекту

  номер етапу

  Відповідальний виконавець

  Орієнтовний термін виконання етапу

  1

  керівник

  4 дні

  2

  керівник

  5 днів

  3

  керівник

  7 днів

  4

  керівник

  20 днів

  5

  Закрійник, кравці

  18 днів

  6

  керівник

  5 днів

  7

  керівник

  15 днів

  8

  керівник

  90

  Етапи впровадження можна відобразити графічно, малюнок 6.

  етапи

  _________________________________

  _______

  __

  _______

  ________

  ____  - внески по створенню інших підприємств;

  - сплата штрафних санкцій.

  Фонд споживання підрозділяється на фонд матеріального заохочення і фонд соціального розвитку і використовується на фінансування соціальних потреб та матеріальне стимулювання працівників.

  Після цього будується графік беззбитковості (рис 7).

  С - точка беззбитковості

  Малюнок 7. - Графік беззбитковості

  Графік являє собою показує вплив на прибуток обсягу виробництва і загальної величини витрат. Для визначення точки беззбитковості необхідно класифікувати витрати на умовно постійні та умовно змінні. На графіку на осі абсцис відкладається обсяг продукції, що випускається в натуральному вираженні, а по осі ординат - виручка і витрати у вартісному вираженні. На графіку можна виділити дві зони, утворені перетином прямих обсягу реалізації і загальних витрат: зону збитків і прибутковості. Точка перетину цих прямих (на малюнку це точка С) і є точка беззбитковості. Вона показує мінімальний обсяг продажів (як в натуральному, так у вартісному вираженні), при якому досягається беззбитковість підприємства. Подальше збільшення обсягу виробництва веде до появи і збільшення прибутку.

  Мінімальний обсяг продажів, при якому досягається беззбитковість розраховується за формулою:

  , (42)

  де С - точка беззбитковості; Р пс - умовно постійні витрати; Р пр - умовно змінні витрати.

  З = 183540 / 1- 2770/200 = 14283.3.

  Точка беззбитковості - це такий обсяг реалізації, при якому отримані доходи забезпечують відшкодування всіх витрат і витрат, але не дають можливості отримувати прибуток, інакше кажучи, це нижній граничний обсяг випуску продукції, при якому прибуток дорівнює нулю. Нижній граничний обсяг продажів продукції склав 1720221,7 (грн.), При такому обсязі буде виготовлятися 250 (штук) вироби в рік. Результати планування в таблиці 66.

  Таблиця 66 - Ймовірний обсяг продажів

  місяць

  кількість

  чисті продажі

  ПДВ

  Вхід.

  ПДВ

  Вихід.

  ПДВ в

  бюджет

  Валова продаж

  січень

  100

  65000

  8396.0

  10582.0

  2186.0

  67186.0

  лютий

  300

  195.000

  25188.0

  31746.0

  6558.0

  201558.0

  Березень

  200

  130000

  16792.0

  21164.0

  4372.0

  134372.0

  квітень

  100

  65000

  8396.0

  10582.0

  2186.0

  67186.0

  травень

  100

  65000

  8396.0

  10582.0

  2186.0

  67186.0

  червень

  200

  130000

  16792.0

  21164.0

  4372.0

  134372.0

  Липень

  200

  130000

  16792.0

  21164.0

  4372.0

  134372.0

  Серпень

  200

  130000

  16792.0

  21164.0

  4372.0

  134372.0

  вересень

  300

  195000

  25188.0

  31746.0

  6558.0

  201558.0

  жовтень

  200

  130000

  16792.0

  21164.0

  4372.0

  134372.0

  листопад

  200

  130000

  16792.0

  21164.0

  4372.0

  13472.0

  грудень

  300

  195000

  25188.0

  31746.0

  6558.0

  201558.0

  Разом:

  2400

  1560000.0

  201504.0

  253968.0

  52464.0

  1612464.0

  Таким чином, було розплановано проектування діяльності ТОВ «Ліна» на 2008 рік.

  ВИСНОВОК

  Цілі, поставлені в дипломному проекті, виконані. Було проведено аналіз продукту, виявлення основних проблем підприємства, запропоновано заходи щодо проекту вдосконалення виробництва і його реалізації, розрахунок трудових і матеріальних ресурсів, представлене економічне обгрунтування проекту.

  Зіставлення виробленої та реалізованої продукції в 2006 р показало, що має місце негативна тенденція до зростання залишків готової продукції на складі. Було проведено дослідження проблеми і були виявлені основні фактори, що вплинули на виникнення проблеми. Зростання залишків готової продукції на складі стався внаслідок зменшення обсягу продажів, у той час як обсяги продукції, що випускається відповідають плановим. Зниження обсягів продажів відбувається тому, що продукція підприємства неконкурентоспроможна. Виходячи з досліджуваної проблеми керівником підприємства було прийнято стратегічне рішення про модернізацію стратегії виробництва виробів, що випускаються підприємством ТОВ Ліна.

  Було вибрано кілька альтернативних варіантів вибору управлінського рішення, в результаті вибору яких було обрано одне основне рішення: розробка художньо-конструкторського проекту виробів ТОВ Ліна спільно з московською фірмою «Вілар», що займається продажем системи програмного забезпечення СПО (система проектування одягу) КОМПАС. Придбання цієї системи дає ряд основних переваг. Відпадає необхідність в маркетинговому дослідженні ринку. Відбувається величезна економія часу, тканини, ресурсів, відбувається зниження витрат.

  Були проведені розрахунки випуску і реалізації продукції, результати яких показали, що при впровадженні проекту збільшилися обсяги продажів, і як наслідок цього залишки готової продукції на складі значно зменшилися. Це означає, що продукція, розроблена в ході впровадження проекту, стала конкурентоспроможною і може утримувати своє конкурентноздатну перевагу на ринку даного товару.

  Розрахована система проекту по модернізації і вдосконаленню виробництва верхнього одягу для ТОВ Ліна, запропоновані заходи на 2008 рік дозволять підприємству зробити новий крок на ринку пошиття верхнього одягу, створять новий імідж підприємству, розкриють приховані можливості керівництва підприємством, дозволять отримати максимальний прибуток.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Афанасьєва О. І., Овчинников С. І., Смирнова Л. П. Управління швейними підприємствами. Організація і планування виробництва. М., Легпроміздат, 1990. 427 с.

  2. Алексєєва М. М. Планування діяльності фірми. М., Фінанси і статистика, 2000. 243 с.

  3. Басовский Л.Є. Маркетинг: Курс лекцій М., 1999.- 219 с.

  4. Бадаш Х.З. Економіка підприємства. Іжевськ, Удмуртія, 2006.

  5. Виханский О.С., Наумов А.І. Менеджмент: Підручник. - Изд. 3-е. - М., 1999..

  6. Власова В.М. Основи підприємницької діяльності. Економічна теорія. Маркетинг. Фінансовий менеджмент: Учеб. посіб. - М., 1997.- 528с.

  7. Цивільний кодекс Російської Федерації. Ч1 / Комерційні вісті. 1994 №2.

  8. Гребцова В.Є. Менеджмент: Підручник. - Ростов-на-Дону, 2001..

  9. Зав'ялов П.С. Маркетинг в схемах, малюнках, таблицях: Учеб.пособ.- М., 2000.- 496 с.

  10. Зав'ялов П. С., Демидов В. Е. Формула успіху: маркетинг (сто питань - відповідей про те, як ефективно діяти на зовнішньому ринку). М., Міжнародні відносини, 1991. 217 с.

  11. Карпухін Д.Н., Б.З.Мільнер. Сучасне управління: Енціклопедіч.справочнік: Т.1 - М., 1997.- 584 с.

  12.Ковальов А.І., Войленко В.В. Маркетинговий аналіз. - М., 1996. - 167 с.

  13. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. - СПб., 2000. - 752 с.

  14. Котлер Ф. Основи маркетінга.- СПб., 1994.- 697 с.

  15. Кулібанова В. В. Маркетинг: сервісна діяльність. Санкт-Петербург, 2000. 226 с.

  16. Ларичев О.І. Теорія і методи прийняття рішень: Підручник. - М .: Логос, 2000. - 296 с.

  17. Левітан Е. С., Романов В. Є. Організація, планування і управління виробництвом на швейних підприємствах. М., Легпроміздат, 1991. 158 с.

  18. Литвак Б.Г. Управлінчеські рішення. - М., 1998. - 248 с.

  19. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. - М., 1998. - 800 с.

  20. Податковий кодекс РФ. Ч2. М. «Юрант», 2000. 167 с.

  21. Про коммерционализации діяльності підприємств побутового обслуговування в РСФСР: Указ президента РСФСР від 28.11.91 р Економічна політика Уряду в Російській Федерації. / «Економіка і життя», 1992, №25.

  22. Галузеві норми витрати прикладних матеріалів на виріб чоловічого і жіночого верхнього одягу, що виготовляються за індивідуальними замовленнями / ЦБНТІ Мінбита РРФСР. М., 1988. 157 с.

  23. Панкрухин А.П. Маркетинг: Підручник М., 1999.- 398 с.

  24. Положення про склад витрат по виробництву і реалізації (робіт, послуг) та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку // «Економіка і життя», №33, 1992. 15-18 с.

  25. Поршнева А.Г., З.П.Румянцева і др.Управленіе організаціей.- Изд. 2-е, перераб. і доп. - М., 1999. - 669 с.

  26. Прейскурант БО1 (01-15) на виготовлення швейних виробів за індивідуальними замовленнями населення. М., Прейскурантіздат, 1986, Ч 1-3. 52 с.

  27. Пригожин А.І. Цілі організацій: стереотипи і проблеми // Суспільні науки і сучасність. - 2001. - №2.

  28. Просування товарів на ринок: Засідання Громадської ради з реформи підприємств // Журнал для акціонеров.- 1999.- №2.- С. 11-17.

  29. Самоукіна А. І., Шишов А. Л. Теорія і практика бізнесу. Практичний посібник. М., 1997. 311 с.

  30. Фатхутдінов Р.А. Розробка управлінського рішення: Учеб. посіб. - М., 1997. - 208 с.

  31. Федеральний закон РФ «Про державну підтримку малого підприємництва в Російській Федерації» // «Економіка і життя». 1995. №25

  32. Федеральний закон РФ про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва .// «Економіка і життя», 1996, №3.

  33. Федеральний закон від 24 березня 2001 р №33-ФЗ «Про внесення змін і доповнень до Федерального закону« Про введення в дію другої частини Податкового кодексу РФ »і внесення змін до деяких законодавчих актів РФ« Про податки »/« Економіка. Фінанси. Право », №7, 2001. 7-10 с.

  34. Феду В. Г. Культура сервісу. Навчальний посібник. М., 2000. 205 с.

  35. Яворович А. М. Організація і планування виробництва. Навчальний посібник. Омськ: ОмГІС, 1998. 140 с.

  36. Яворович А. М., Харіна Л. І. Організація виробництва і обслуговування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи. Омськ: ОмГІС, 2002. 49 с.

  ...........