• Аналіз виробництва продукції і виручки від реалізації
 • Аналіз собівартості продукції
 • Аналіз прибутку і рентабельності продукції
 • 1.1 Визначимо зміну прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни обсягу виробництва продукції
 • 1.2 Визначимо зміну прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни залишків нереалізованої продукції
 • Визначимо зміну прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни структури продукції
 • 2.1 Визначимо зміну прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни структури і обсягу реалізації продукції
 • 2.2 Визначимо зміну прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни структури собівартості продукції
 • Основні фонди - це засоби праці, які багаторазово участв
 • Розглянемо структуру трудових ресурсів


 • Дата конвертації09.05.2017
  Розмір26.24 Kb.
  Типреферат

  Скачати 26.24 Kb.

  Аналіз економічного стану РУП Приладобудівний завод "Оптрон"

  Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки

  Кафедра менеджменту

  РЕФЕРАТ

  на тему:

  «Аналіз економічного стану РУП« Приладобудівний завод «Оптрон» »

  МІНСЬК, 2008


  Аналіз виробництва продукції і виручки від реалізації

  Виручка від реалізації характеризує загальний фінансовий результат (валовий дохід) від реалізації продукції (робіт, послуг), т. Е. Є одним з найважливіших показників фінансової діяльності підприємства.

  За підсумками роботи за 2007 р до рівня 2006 р виручка зросла в 1,07 рази (з 6305 млн. Р. До 6771 млн. Р.). Основними складовими виручки є виручка від реалізації продукції і грошові надходження від здачі виробничих площ в оренду. Структура виручки і динаміка її складових представлена ​​на малюнку 1.

  Малюнок 1 - Структура виручки РУП «ПЗС Оптрон»

  Позитивна динаміка сумарної виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) простежується протягом усього розглянутого періоду. Зміна виручки від реалізації продукції відбулося в результаті збільшення обсягів реалізації продукції в натуральному вираженні і зростання цін на реалізовану продукцію. Зростання цін до відповідного періоду минулого року в 2005 р склав 107%, а в 2006 і в 2007 рр - 102%.

  Значна частка виручки від здачі площ в оренду в загальному обсязі виручки пояснюється наявністю вільних виробничих потужностей. Зростання даного показника в абсолютних величинах пояснюється зростанням цін на оренду нерухомості в місті Мінську. У міру збільшення обсягів виробництва і, як наслідок, підвищення завантаженості виробничих потужностей, частка даного показника буде знижуватися.

  Обсяг виробництва продукції в 2006 році збільшився в 1,54 рази (з 3138 млн. Руб. До 4823 млн. Руб.), А в 2007 р в 1,08 рази (з 4825 млн. Руб. До 5218 млн. Руб. ). Цьому в першу чергу сприяла реструктуризація простроченої кредиторської заборгованості РУП "Приладобудівний завод Оптрон" згідно Указу Президента Республіки Білорусь від 13.01.2006 року № 27. У результаті були розблоковані розрахунковий і валютний рахунки підприємства і з'явилася можливість спрямовувати кошти на поповнення оборотних коштів для фінансування поточної діяльності. Це призвело до збільшення кількості замовлень, завантаженості виробничих потужностей, з'явилася можливість спрямовувати кошти на освоєння нових для підприємства видів продукції.

  У 2007 р РУП «Приладобудівний завод« Оптрон »не отримав замовлень на виробництво монохроматора МДСМ, культиватора-обприскувача КОУ, були освоєні у виробництві вузли та деталі для тролейбусів. З метою освоєння нових видів продукції РУП «ПЗС Оптрон» бере участь в проекті з розробки та освоєння лазерного спектрального аналізатора, який включений постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 18 листопада 2005 року в якості завдання державної програми освоєння у виробництві нових і високих технологій на 2006-2010 рік

  Оновлення асортименту продукції, що випускається за 2006-2007 роки представлено на малюнку 2.

  Малюнок 2 - Зміна товарної номенклатури в 2006-2007 рр.

  За даними діаграми видно, що протягом останніх двох років основну частку в товарній номенклатурі займають протипожежні перегородки, вузли для трамваїв і тролейбусів, АКП - 4. З метою диверсифікації своєї продукції підприємство відмовилося від випуску низькорентабельною і не користується попитом. Питома вага випуску нової продукції в загальному обсязі виробництва складає 30%.

  Основними споживачами продукції є:

  - по приладу ЛСА - технічні університети (БНТУ, бгати, БГТУ, інститути прикладної фізики і ін.), Митні органи, криміналістичні та технічні лабораторії, підприємства промисловості.

  - по ТПЕ-1 - теплично-парникові господарства Республіки Білорусь, Російської Федерації, України.

  - по АКП-4 - фермерські та сільсько-господарські підприємства, РУП «Інститут овочівництва НАН Білорусі», РО «Белагросервіс».

  Основним ринком збуту продукції підприємства залишається Республіка Білорусь. Частка експорту в обсязі реалізованої продукції в 2005 р становить 1,9%, в 2006 р - 2,5%, в 2007 р - 2,9%. Зростання експорту пояснюється в першу чергу розширенням дилерської мережі в Російській Федерації та в Україні.

  За останні роки спостерігається зниження частки виконаних робіт по стороннім замовленнями. Однак підприємство намагається зберегти своє первісне призначення, виконуючи розробки і виготовлення наукомістких приладів і обладнання.

  Зростанню обсягів реалізації продукції сприяло:

  Проведення активного маркетингу:

  Проведення техніко-економічної оцінки в маркетингових дослідженнях при розробці та постановці продукції на виробництво.

  Організація постійно діючої виставки продукції, що випускається.

  Організація електронної комерції зі створенням сайтів і розміщенням в мережі «Інтернет» інформації про продукції, що випускається.

  Участь в спеціалізованих виставках.

  Внесення інформації про організації та їх продукції в каталоги і довідники.

  Створення дилерської мережі з метою просування продукції на ринках країн СНД.

  Розробка, модернізація і постановка науково-технічної продукції на виробництво.

  Розробка і освоєння виробництва безконтактних електроприводів, призначеного для оснащення легкого електрифікованого транспорту.

  Розробка нових приладів і обладнання (лазерний спектральний аналізатор ЛСА, спектрофлуорометр "Універсон" і ін.).

  Розробка і постановка на виробництво нового сільськогосподарського обладнання, автоматів для установки молочних продуктів.


  Аналіз собівартості продукції

  Будь-яке підприємство прагне до отримання максимального доходу від своєї діяльності. Отже воно намагається продати товар не тільки по найбільш вигідною ціною, але і скоротити свої витрати на виробництво і реалізацію продукції. Тому витрати на виробництво і реалізацію продукції є найважливішим показником, що характеризує діяльність підприємства.

  В процесі виробництва засоби праці і предмети праці переносять свою вартість на готову продукцію, витрати робочої сили, виражені в заробітній платі, виступають як витрати на виробництво продукції. Поряд з цим підприємства несуть витрати на реалізацію продукції. Загальна сума витрат на виробництво і реалізацію продукції, виражена в грошовій формі, являє собівартість продукції.

  Для визначення факторів і їхнього впливу на зміну загального кошторису витрат проведемо факторний аналіз витрат на виробництво продукції в 2006-2007рр. Факторна модель має вигляд:

  З тп = І пос +? N i * І` перi

  де, І сел - сума постійних витрат,

  І` перi - питомі змінні витрати по виробу,

  N i - об'єм виробництва.

  1. Визначення зміни загального кошторису витрат за рахунок зміни обсягу виробленої продукції

  З у1 тп = З тп0 * До стор вп = 4322 * -20,419 = 88250,92 млн.руб.

  До стор вп = -20,419

  ? З N тп = З у1 тп - З тп0 = 88250,92-4322 = 83928,92 млн.руб.

  2. Зміна за рахунок структури виробленої продукції

  З у2 тп = І пос0 +? N 1 i * І` пер0i = 4125,16 млн.руб.

  ? З стр тп = З у2 тп - С в1 тп = 4125,16-88250,92 = -84125,76 млн.руб.

  3. За рахунок зміни змінних витрат

  З у3 тп = І пос0 +? N 1 i * І` пер1i = 4526,34 млн.руб.

  ? З пер тп = З у3 тп - З у2 тп = 4526,34-4125,16 = 401,18 млн.руб.

  4. За рахунок зміни постійних витрат

  ? З сел тп = З ТП1 - З у3 тп = 4715 - 4526,34 = 188,66 млн.руб.

  ? З тп =? С N тп + ° С стр тп + ° С пров тп + ° С сел тп = 393 млн.руб.

  За аналізований період загальний кошторис витрат збільшилася на 9% (або на 393 млн. Руб.). Найбільший вплив на збільшення загального кошторису витрат зробило зростання обсягу виробництва продукції. За останні роки найбільш ефективно використовувалися резерви зниження собівартості за рахунок зміни структури виробленої продукції.

  Питома вага собівартості у виручці від реалізації продукції в 2005 р. скорочується. Це відбувається в результаті випереджаючих темпів зростання виручки в порівнянні з собівартістю. Зміна показника собівартості 100 рублів виручки за рахунок зміни собівартості представлено в таблиці 1.

  Таблиця 1 - Динаміка собівартості 100 рублів виручки

  Збільшення показника собівартості 100 рублів виручки свідчить про недостатню ефективність проведеної на підприємстві політики в області зниження собівартості продукції.

  Для визначення причин зміни собівартості проаналізуємо структуру собівартості за елементами витрат за 2005-2007 рр. (Рисунок 3.)

  Мал. 3 Зміна структури собівартості продукції за елементами витрат

  Структура собівартості протягом аналізованого періоду залишається практично незмінною. Найбільшу питому вагу в собівартості припадає на оплату праці. Це пов'язано з високою трудомісткістю продукції, що випускається. Збільшення частки витрат на оплату праці в 2006 році викликано зростанням тарифної ставки першого розряду і зростанням чисельності працюючих. Збільшення питомої ваги заробітної плати і зниження питомої ваги амортизаційних відрахувань свідчать про погіршення технічної оснащеності організації та високу частку ручної праці, що є негативним фактом.

  Матеріальні витрати протягом аналізованого періоду складають значну частину собівартості продукції, однак частка їх у собівартості поступово знижується завдяки проведенню низки заходів щодо економії матеріальних ресурсів (в тому числі електроенергії, теплоенергії):

  1. Удосконалення технології та доопрацювання конструкторської документації з пріоритетних напрямів своєї продукції.

  2. Оптимізація і впровадження технологічних процесів, створення централізованої технологічної служби, запровадження ефективної системи нормування матеріальних витрат.

  3. Виконання комплексу заходів з ресурсозбереження.

  4. Модернізація обладнання котельні, заміна ножівкових верстатів на стрічкопильні з більшою продуктивністю перепідключення системи оборотного водопостачання, введення в експлуатацію високочастотного генератора.

  5. Модернізація системи освітлення та теплового обладнання, заміна двигунів на менш потужні, висновок в резерв силового обладнання.

  Загальною характеристикою витрати матеріальних ресурсів на виробництво продукції служить показник матеріалоємності, який оцінює фактичні витрати матеріальних ресурсів на одиницю продукції в натуральному або вартісному її вимірі.Цей показник безпосередньо взаємозалежний з показниками, що характеризують витрата окремих видів матеріальних ресурсів (металоємність, енергоємність), вимірюваними в натуральному, натурально-вартісному і вартісному виразах.

  Продукція підприємства є матеріаломістким, в 2006 році було забезпечено скорочення матеріальних витрат на 13% в основному за рахунок скорочення споживання ПЕР в результаті проведення заходів з енергозбереження.

  перегляд необхідності використання енергоємного обладнання в години максимуму навантаження енергосистеми за рахунок зміщення графіка роботи;

  встановлення приладів обліку електроенергії на енергоємному обладнанні.


  Аналіз прибутку і рентабельності продукції

  Прибуток - це частина чистого доходу, створеного в процесі виробництва, реалізованого в сфері обігу, який безпосередньо отримують підприємства. Балансовий прибуток характеризує кінцевий результат виробничо-фінансової діяльності підприємства. Вона складається з прибутку (збитків) від реалізації продукції, іншої реалізації та позареалізаційних фінансових результатів. Дані за 2005-2007 рік по прибутку підприємства представлені в таблиці 2 .:

  Таблиця 2 - Прибуток підприємства за 2005-2007 роки

  В процесі факторного аналізу балансового прибутку необхідно вивчити склад балансового прибутку за елементами її освіти, структуру балансового прибутку і зміна балансового прибутку за рахунок кожного її елемента.

  До факторів першого порядку, що впливає на зміну балансового прибутку, відносяться прибуток від реалізації, операційні фінансові результати, позареалізаційні фінансові результати. Вплив цих факторів на зміну балансового прибутку визначається шляхом порівняння даних за звітний рік з фактичними даними попереднього року, і розрахунком абсолютних і відносних відхилень.

  Зміна балансового прибутку в 2007 році в порівнянні з 2006 відбулося під впливом наступних факторів:

  ? П б =? П р п ±? ОФР ±? ВФР

  де, П б - балансовий прибуток,

  П р п - прибуток від реалізації продукції,

  ОФР - операційні фінансові результати,

  ВФР - позареалізаційні фінансові результати.

  ? П б прп =? П р п = 992-901 = 91млн. руб.

  ? П б ОФР =? ОФР = 405-348 = 57 млн. Руб.

  ? П б ВФР =? ВФР = 70-2 = 68 млн. Руб.

  ? П б = 91 + 57 + 68 = 216 млн. Руб.

  На збільшення балансового прибутку найбільший позитивний вплив мало збільшення прибутку від реалізації, тому вважаємо за доцільне провести факторний аналіз зміни прибутку від реалізації продукції. Факторна модель має вигляд:

  де, - прибуток від реалізації продукції,

  - обсяг реалізації продукції i-ого виду,

  - ціна продукції i-ого виду,

  - собівартість продукції i-ого виду.

  1. Визначимо зміну прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни обсягу реалізації продукції

  = 901 * (1,056-1) = 50,456 млн. Руб.

  = 1,056

  - коефіцієнт виконання плану за обсягом реалізованої продукції, розрахований за собівартістю.

  1.1 Визначимо зміну прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни обсягу виробництва продукції

  = 901 * (1,08-1) = 72,08 млн. Руб.

  = 1,08

  - коефіцієнт виконання плану за обсягом виробленої продукції, розрахований за собівартістю.

  1.2 Визначимо зміну прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни залишків нереалізованої продукції

  = 50,46-72,08 = -21,62 млн. Руб.

  2. Визначимо зміну прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни структури продукції

  = 90,433- 951,456 = - 861,023 млн. Руб.

  = 90,433 млн. Руб.

  2.1 Визначимо зміну прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни структури і обсягу реалізації продукції

  = -23,426 млн.руб.

  = 1,03

  - коефіцієнт виконання плану за обсягом реалізованої продукції, розрахований за ціною.

  2.2 Визначимо зміну прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни структури собівартості продукції

  = -837,597 млн.руб.

  3. Визначимо зміну прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни ціни

  = 1269,933-90,433 = 1179,5 млн. Руб.

  = 1269,933 млн. Руб.

  4. Визначимо зміну прибутку від реалізації продукції за рахунок зміни собівартості

  = -187,5 млн. Руб.

  = 181,4 млн. Руб.

  За результатами факторного аналізу зміни прибутку від реалізації продукції можна зробити висновок про те, що найбільш вагомим фактором для збільшення прибутку була зміна цін на продукцію, але цього впливу було недостатньо для нейтралізації негативного впливу збільшення собівартості. Як резервів для збільшення прибутку від реалізації можна розглядати скорочення витрат на виробництво і реалізацію продукції, і скорочення запасів нереалізованої продукції.

  Чистий прибуток в 2007 р склала 837 млн. Руб. Розподіл чистого прибутку здійснюється наступним чином: в резервний фонд - 158 млн.грн., Фонд накопичення - 394 млн.грн., Фонд споживання - 236 млн.руб. Протягом року резервні фонди не використовувалися. Фонд накопичення використаний в сумі 337 млн. Р. (Придбання основних засобів - 87 млн.грн., Реконструкція (розширення, модернізація) матеріально-технічної бази - 250 млн.руб.). Кошти фонду споживання використовувалися 195 млн.руб.

  Рентабельність - це відносний показник рівня прибутковості бізнесу. Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності. Вони більш повно, ніж прибуток, відображають остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або спожитими ресурсами.

  Зниження рентабельності товарної продукції в 2006 році і збільшення в 2007 році на 2% викликано зміною прибутку від здачі площ в оренду. В цілому показник рентабельності (16%) є досить високим для підприємств приладобудування в Республіці Білорусь.


  Аналіз ефективності використання виробничих фондів на підприємстві.

  Основні фонди - це засоби праці, які багаторазово участв затишок у виробничому процесі, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, поступово зношуючись, переносячи свою вартість по частинах на знову створювану продукцію. У бухгалтерському та податковому обліку відображені в грошовому вираженні основні фонди називаються основними засобами.

  Співвідношення між окремими групами і частинами основних виробничих фондів характеризує їх структуру, що має важливе значення в організації виробництва. Найбільш важливим співвідношенням в структурі основних фондів є частка активної частини. До активної частини належать передавальні пристрої, машини і обладнання, до пасивної - будівлі, споруди, транспортні засоби, які безпосередньо не беруть участі в процесі виробництва, але є необхідним його умовою.

  Аналізуючи дані таблиці, слід зазначити збільшення частки активної частини виробничих фондів з 30% в 2005 році до 32,2% в 2007. Незважаючи на зростання частки їх активної частини, вона далека від економічно оптимального рівня, який для підприємств машинобудування, за оцінкою фахівців, повинен наближатися до 60% всієї вартості фондів. Порушення цієї умови призводить до зменшення технічної та організаційної надійності виробничої системи, що знижує і техніко-економічні результати.

  Фондовіддача - показник ефективності використання основних засобів, зворотний фондомісткості, розраховується як річний випуск продукції поділений на вартість основних засобів, за допомогою яких проведена ця продукція. Так як підприємство РУП "ПСП Оптрон" випускає широку номенклатуру виробів, то доцільно розраховувати цей показник в вартісному вираженні.

  З наведеного графіка видно, що фондовіддача активної частини основних фондів росла більш високими темпами, ніж фондовіддача в цілому. Це пояснюється пріоритетним розвитком активної частини основних виробничих фондів, з метою оновлення технологічного обладнання та підвищення технічного рівня виробництва.

  На ці цілі в 2006 -2007 роках було витрачено по 110 млн. Руб. з цієї суми 60% було витрачено на придбання і модернізацію технологічного обладнання. У 2006р основними джерелами фінансування були власні кошти підприємства (прибуток, амортизація), а в 2007р. були виділені бюджетні кошти в розмірі 80 млн.руб.

  Вікова структура обладнання свідчить про його критичному моральному і фізичному (83%) знос, і про недостатність тих коштів, які в даний момент направляються на техпереоснащення.


  Аналіз праці і заробітної плати

  Розглянемо структуру трудових ресурсів РУП «Приладобудівний завод Оптрон», яка представлена в табл. 4.

  Таблиця 4 - Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

  Середньооблікова чисельність по роках, чол.

  2006 До 2005,%

  2007 ДО 2006,%

  2005

  2006

  2007

  Всього персоналу,

  274

  295

  295

  108

  100

  з них робочі

  181

  217

  218

  120

  100,5

  керівники

  22

  20

  20

  91

  100

  фахівці

  62

  52

  51

  84

  98

  службовці

  9

  6

  6

  67

  100

  У 2006 році в цілому чисельність працівників збільшилася в порівнянні з 2005 роком за рахунок зростання робочих, проте скоротилося число керівників і фахівців. Чисельність робітників збільшилася в зв'язку зі збільшенням обсягу виробництва. Після проведення реструктуризації зменшилася кількість керівників і фахівців. У 2007 році в цілому чисельність працівників не змінилася.

  Основною причиною вибуття працюючих в 2006 році є звільнення за власним бажанням (питома вага - 75%), причинами чого є незадоволеність працівників заробітною платою, умовами праці, нове робоче місце в іншій організації.80% керівників мають вищу освіту, однак фахівці володіють низьким рівнем кваліфікації.

  Дані для аналізу праці і заробітної плати представлені в таблиці 5.

  Таблиця 5 - Показники праці та заробітної плати за 2005 - 2007 року

  Зростання темпів обсягів виробництва з'явився умовою для підвищення ставки першого розряду і заробітної плати працівникам підприємства на 10 відсотків. Так середньомісячна заробітна плата одного працюючого зросла з 395,2 тис. Рублів в 2005 році до 592,5 тис. Рублів в 2006 році, 651,9 тис. Рублів в 2007 році.

  Зростанню продуктивності праці в 2006 р Сприяло проведення ряду заходів:

  1. Реалізація заходів, які сприяють зростанню обсягів виробництва

  2. Розвиток кадрового потенціалу шляхом створення системи безперервної освіти, підготовки і перепідготовки кадрів

  3. Своєчасне оновлення і поповнення кадрового потенціалу, запобігання відтоку кваліфікованих кадрів

  4. Модернізація та технічне переозброєння підприємств

  5. Оптимізація технологічних процесів виробництва і випуску продукції.

  Динаміка зміни основних техніко-економічних показників, представлена ​​в таблиці 6.

  Таблиця 6 - Динаміка техніко-економічних показників по РУП «Приладобудівний завод« Оптрон »

  Результати оцінки економічного стану РУП «Приладобудівний завод« Оптрон »в 2005-2007 роках свідчать про стабілізацію фінансово-економічного стану підприємства. За цей період зросли обсяги виробництва і реалізації продукції (на 54% в 2006 р, на 8% в 2007 р), скоротилися витрати на карбованець товарної продукції (на 2,5% в 2006 р, на 0,8% в 2007 р) , і, як результат, значне зростання демонстрували показники прибутку (в 2006 р збільшилася на 35%, а в 2007 р на 23%) і рентабельності. Слід зазначити збільшення середньої заробітної плати в 2006 р на 50%. Такого результату вдалося досягти як завдяки розумній політиці керівництва підприємства щодо оновлення асортименту продукції, що випускається, так і за рахунок допомоги з боку держави. Основними проблемами підприємства залишаються висока зношеність основних фондів і недостатність власних коштів для їх оновлення. В якості основної перспективи подальшого розвитку виступає збільшення частки наукомісткої продукції в загальному обсязі виробництва і якнайшвидше технічне переозброєння виробництва.

  ЛІТЕРАТУРА

  1 Управління персоналом: журнал - М.: 2008, №1, №2, №3, №4, №5, №6.

  2 Управління людськими ресурсами: журнал - М.: 2007, №1, №2, №3.

  3 Баланс УП «ПСЗ ОПТРОН».

  4 Економіка і організація праці: підручник для студентів вищих навчальних закладів / С. Н. Лебедєва [и др.]; під ред. Л. В. Міснікова. - Мінськ: ТОВ «Місанта», 2005.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз економічного стану РУП Приладобудівний завод "Оптрон"

  Скачати 26.24 Kb.