• Амурська державний університет
 • 1.1 Сутність цілі і завдання аналізу фінансових результатів
 • 1.2 Методи аналізу прибутку
 • За організації проведення
 • 1.3 Аналіз динаміки і структури фінансових результатів діяльності підприємства
 • Аналіз рівня, динаміки і структури фінансових результатів.
 • Аналіз структури прибутку підприємства
 • 1.4 Аналіз рентабельності підприємства
 • 1. Рентабельність продукції
 • 2. Рентабельність продажів
 • 3. Показники рентабельності капіталу
 • 4. Рентабельність оборотних активів
 • 5. Рентабельність основних засобів та інших необоротних активів
 • 1.5 Аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)
 • 2.2 Загальний аналіз фінансового стану ВАТ «АКС»
 • Короткострокові зобовязання
 • 2.3 Аналіз ліквідності балансу підприємства
 • 2.4 Визначення характеру фінансової стійкості ВАТ «Амурські комунальні системи»
 • 2.5 Оцінка ймовірності банкростсва
 • 3.2 Аналіз прибутку ВАТ «АКС»
 • У 2008 році на прибуток ВАТ «Амурські комунальні системи вплинули наступні фактори
 • У 2009 році на прибуток ВАТ «АКС» вплинули наступні фактори
 • 3.3 Аналіз рентабельності підприємства ВАТ «АКС»
 • Розрахунок економії від заміни існуючих насосів на насоси марки «FLYGT».
 • Розрахунок економічного ефекту від модернізації насосної станції II підйому водозабору «Північний»


 • Дата конвертації20.07.2017
  Розмір158.26 Kb.
  Типреферат

  Скачати 158.26 Kb.

  Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ Амурські комунальні системи

  Федеральне агентство з освіти

  Державна освітня установа вищої професійної освіти

  Амурська державний університет

  (ГОУВПО «АмГУ»)

  факультет Економічний

  Кафедра Фінансів

  Спеціальність 080105 Фінанси і кредит

  КУРСОВА РОБОТА

  на тему: Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «Амурські комунальні системи»

  з дисципліни «Економічний аналіз»

  виконавець

  студент групи С - 81 ________________________ Н.А. Вохмянін

  керівник

  ст. викладач ________________________ В.С. Істомін

  Нормоконтроль

  ст. викладач ________________________ В. С. Істомін

  Благовєщенськ 2010

  ЗМІСТ

  введення 5

  1 Теоретичні основи аналізу фінансових результатів

  діяльності підприємства 8

  1.1 Сутність аналізу фінансових результатів 8

  1.2 Методи аналізу прибутку 11

  1.3 Аналіз динаміки і структури фінансових результатів

  діяльності підприємства

  1.4 Аналіз рентабельності 13

  1.5 Аналіз прибутку від реалізації продукції

  (Робіт, послуг) 17

  2 Характеристика і аналіз фінансового стану

  ВАТ «Амурські комунальні системи» 20

  2.1 Загальна характеристика ВАТ «АКС» 20

  2.2 Загальний аналіз фінансового стану ВАТ «АКС» 22

  2.3 Аналіз ліквідності балансу підприємства 28

  2.4 Визначення характеру фінансової стійкості

  ВАТ «АКС» 35

  2.5 Оцінка ймовірності банкрутства 40

  3 Аналіз фінансових результатів діяльності

  ВАТ «Амурські комунальні системи» 43

  3.1 Аналіз динаміки і структури фінансових результатів

  діяльності ВАТ «АКС» 43

  3.2 Аналіз прибутку ВАТ «АКС» 44

  3.3 Аналіз рентабельності АОА «АКС» 47

  4 Завдання та перспективи розвитку ВАТ «Амурські

  комунальні системи »на 2010 рік 51

  висновок 55

  Бібліографічний список 57

  Додаток А Бухгалтерський баланс ВАТ «АКС»

  на 31 грудня 2007 року 59

  Додаток Б Бухгалтерський баланс ВАТ «АКС»

  на 31 грудня 2008 року 61

  Додаток В Бухгалтерський баланс ВАТ «АКС»

  на 31 грудня 2008 року 63

  Додаток Г Звіт про прибутки і збитку ВАТ «АКС»

  за січень - грудень 2007 р року 65

  Додаток Д Звіт про прибутки і збитку ВАТ «АКС»

  за січень - грудень 2007 р року 66

  Додаток Е Звіт про прибутки і збитку ВАТ «АКС»

  за січень - грудень 2007 року 67

  Додаток Ж Інформація про затверджені тарифи

  ВАТ «Амурські комунальні системи» 68

  Додаток До Динаміка основних показників діяльності 69

  РЕФЕРАТ

  Курсова робота містить 68 с., 12 таблиць, 20 джерел, 1 діаграму, 8 додатків.

  Прибуток, фінансовий результат, ліквідність, рентабельність, банкрутство, факторний аналіз.

  Знання методів і володіння прийомами економічного аналізу в сучасних умовах ринкової економіки набувають особливої ​​актуальності. Особливо зростає роль і значення економічного аналізу, як найважливішу функцію управління організацією на стадії реалізації прийнятого рішення. Порівнюючи фактичні результати з плановими, виявляючи відхилення, аналізуючи причини, що викликали їх, адміністрація підприємства може коригувати виниклі відхилення і приводити фактичні результати відповідно до запланованих. Дані, отримані за допомогою економічного аналізу, використовуються так само для перегляду цілей і довгострокових планів.

  Мета даної курсової роботи - вивчення теоретичних основ, сутності, методик економічного аналізу.

  Перша частина курсової роботи присвячена теоретичним основам економічного аналізу, зокрема, факторного аналізу фінансових результатів. У другій частині наведено аналіз фінансового стану ВАТ «Амурські комунальні системи». У третій частині проводиться аналіз фінансових результатів діяльності акціонерного товариства. У четвертій частині курсової роботи наведені завдання і перспективи розвитку ВАТ «АКС»

  ВСТУП

  У цій роботі мені належить по можливості найбільш докладно розглянути тему "Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства", так як дана тема є дуже цікавою для вивчення і актуальною.

  Ринкові відносини і пов'язані з цим процеси формування багатоукладного господарства на основі різних форм власності, становлення і розвитку інфраструктури ринку і його господарського механізму докорінно змінили економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств. Ці зміни зачепили всі сторони діяльності підприємств.

  Підприємства отримали самостійність в управлінні та веденні господарства, право розпоряджатися ресурсами і результатами праці і несуть всю повноту економічної відповідальності за свої рішення і дії.В таких умовах благополуччя і комерційний успіх підприємства цілком залежать від того, наскільки ефективна його діяльність.

  Ринкова економіка вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д.

  Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників. Кваліфікований економіст, фінансист, бухгалтер, аудитор повинен добре знати не тільки загальні закономірності і тенденції розвитку економіки в умовах переходу до ринкових відносин, а й тонко розуміти прояви загальних, специфічних і приватних економічних законів у практиці свого підприємства, своєчасно помічати тенденції і можливості підвищення ефективності виробництва. Він повинен володіти сучасними методами економічних досліджень, методикою системного, комплексного економічного аналізу, майстерністю точного, своєчасного, всебічного аналізу результатів господарської діяльності.

  Кінцевим фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є прибуток.

  Прибуток - основне джерело фінансування приросту оборотних коштів, оновлення та розширення виробництва, соціального розвитку підприємства, а також найважливіше джерело формування доходної частини бюджетів різних рівнів.

  У ринковій економіці основною метою підприємницької діяльності є отримання прибутку, збільшення матеріальної зацікавленості учасників бізнесу в результатах фінансово-господарської діяльності. Максимізація прибутку в зв'язку з цим є першорядним завданням підприємства.

  Метою курсової роботи - аналіз фінансових результатів ВАТ «Амурські комунальні системи» та пропозицію заходів, спрямованих на поліпшення фінансово-господарської діяльності та, відповідно, фінансових результатів.

  Предмет дослідження - фінансові результати діяльності акціонерного товариства.

  Об'єкт дослідження - відкрите акціонерне товариство «Амурські комунальні системи».

  У теоретичній частині курсової роботи необхідно розглянути теоретичні аспекти аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, а саме, викласти завдання, послідовність і методику аналізу.

  В аналітичній частині зробити в таблицях необхідні розрахунки для аналізу фінансової стійкості, оцінити позитивні і негативні зміни, розробити напрями вдосконалення діяльності, резерви підприємства ВАТ «АКС».

  Джерелом інформації для написання курсової роботи є форма № 1 - «Бухгалтерський баланс», звіт про прибутки і збитки, а так само відомості про собівартість продукції, обсягах продажів і затверджених тарифах.

  1 Теоретичні основи АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ

  РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  1.1 Сутність цілі і завдання аналізу фінансових результатів

  В умовах ринкових відносин метою підприємницької діяльності є отримання прибутку. Відповідно до законодавства Російської Федерації підприємницька діяльність означає ініціативну самостійність підприємства, спрямовану на отримання прибутку.

  Фінансовий результат - це узагальнюючий показник аналізу та оцінки ефективності діяльності підприємницької організації. До фінансових результатів належать такі показники: валовий прибуток, прибуток від продажів, прибуток до оподаткування, чистий прибуток, нерозподілений прибуток.

  Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства в усіх напрямках його діяльності: виробничої, збутової, постачальницької, фінансової, інвестиційної. Вони складають основу економічного розвитку підприємства і зміцнення його фінансових відносин з усіма учасниками підприємницької діяльності.

  Прибуток забезпечує можливості самофінансування, задоволення матеріальних і соціальних потреб власника капіталу і працівників підприємства. Прибуток є також основним джерелом формування доходів бюджету (федерального, регіонального та місцевого) і погашення боргових зобов'язань організації перед банками, іншими кредиторами та інвесторами. Таким чином, показники прибутку є найважливішими в системі оцінки результативності діяльності підприємства, ступеня його надійності і фінансового благополуччя.

  Прибуток є кінцевим результатом діяльності підприємства. Підприємство може призвести великий обсяг продукції, однак, якщо вона не буде реалізована або реалізована за ціною, що не забезпечує отримання прибутку, то підприємство опиниться в скрутному фінансовому стані. Прибуток це показник, який найбільш повно відображає ефективність виробництва, обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. З цього одна з найважливіших складових частин аналізу фінансового стану підприємства - аналіз фінансових результатів його діяльності.

  Однак, для користувачів бухгалтерської звітності потрібні різні показники фінансових результатів, наприклад: адміністрацію підприємства цікавить отриманий прибуток, її структура і чинники, що впливають на її величину; податкові органи - достовірна інформація про всі доданків оподатковуваної бази прибутку; потенційних інвесторів - питання якості прибутку, тобто стійкості і надійності отримання прибутку в найближчій перспективі, для вибору і обгрунтування стратегії інвестицій, спрямованої на мінімізацію втрат і фінансових ризиків від вкладень в активи підприємства, що аналізується.

  Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства включає:

  • Дослідження зміни кожного показника за поточний аналізований період;

  • Дослідження структури відповідних показників і їх змін;

  • Вивчення динаміки зміни показників фінансових результатів за ряд звітних періодів;

  • Виявлення факторів і причин зміни показників прибутку і їх кількісна оцінка.

  Як вже було сказано, одним з фінансових результатів діяльності підприємницької організації є валовий прибуток, який розраховується як різниця між виручкою від продажу і собівартістю реалізованої продукції.

  Прибуток від продажів - це різниця між виручкою від продажу і повною собівартістю реалізованої продукції. Повна собівартість реалізованої продукції включає:

  • Собівартість реалізованої продукції;

  • Комерційні витрати;

  • Управлінські витрати.

  Прибуток (збиток) від іншої реалізації. У підприємства можуть утворитися зайві матеріальні цінності в результаті зміни обсягу виробництва, недоліків у системі постачання, реалізації та інших причин. Тривале зберігання цих цінностей в умовах інфляції призводить до того, що виручка від їх реалізації виявиться нижче цін придбання. З цього від реалізації непотрібних товарно-матеріальних цінностей утворюються не тільки прибуток, але і збитки.

  Прибуток від реалізації зайвих основних фондів обчислюється як різниця між продажною ціною і первісною або залишковою вартістю фондів, яка збільшується на відповідний індекс, законодавчо встановлюється в залежності від темпів зростання інфляції.

  Прибуток (збиток) від позареалізаційних операцій розраховується у вигляді різниці між доходами і витратами по позареалізаційних операціях. Отримана підприємством загальна сума прибутку розподіляється між підприємством і федеральним, регіональним і місцевим бюджетами шляхом сплати податку на прибуток.

  Прибуток до оподаткування являє собою різницю між доходами і витратами від основної виробничої, фінансової або інвестиційної діяльності підприємницької організації.

  Чистий прибуток або прибуток після оподаткування розраховується як різниця між прибутком до оподаткування та сумою податку на прибуток.

  Нерозподілений прибуток - це різниця між сумою чистого прибутку і надзвичайними доходами і надзвичайними витратами підприємницької організації. Нерозподілений прибуток є кінцевим фінансовим результатом діяльності організації.

  1.2 Методи аналізу прибутку

  Аналіз прибутку підприємства поділяється на окремі види в залежності від організації його проведення, об'єктів аналізу, масштабів і т.д.

  За організації проведення виділяють внутрішній і зовнішній аналіз прибутку.

  Внутрішній аналіз проводиться менеджерами підприємства або його власниками з використанням всієї сукупності наявних інформативних показників (включаючи дані управлінського обліку).Результати такого аналізу, як правило, становлять комерційну таємницю підприємства. Зовнішній аналіз можуть здійснювати аудиторські фірми, банки, податкові органи, страхові компанії, причому у кожного суб'єкта зовнішнього аналізу можуть бути свої індивідуальні цілі. Джерелом інформації для проведення такого аналізу є дані фінансового обліку і звітності підприємства.

  За періодом проведення аналіз прибутку підрозділяється на попередній, поточний і наступний. Попередній аналіз пов'язаний з вивченням умов формування прибутку, її розподілу або подальшого використання. Як правило, мова йде про попередньому розрахунку очікуваного прибутку по комерційних справах, фінансових та інвестиційних операцій, що плануються підприємством в майбутньому. Поточний (оперативний) аналіз прибутку проводиться в процесі здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства з метою оперативного впливу на формування або використання прибутку. Подальший (ретроспективний) аналіз здійснюється зазвичай за звітний період (квартал, рік) і дозволяє повніше проаналізувати результати формування і використання прибутку підприємства в порівнянні з попереднім і поточним її аналізом, так як заснований на результатах фінансової звітності.

  По об'єктах аналізу виділяють аналіз формування, розподілу і використання прибутку. Аналіз формування прибутку проводиться, як правило, в розрізі основних сфер діяльності підприємства - операційної, інвестиційної, фінансової. Він є основною формою аналізу для виявлення резервів підвищення рівня прибутку підприємства. Аналіз розподілу і використання прибутку підприємства проводиться за основними напрямками використання і покликаний виявити рівень споживання прибутку власниками і працівниками підприємства, загальний рівень її капіталізації та конкретні форми її виробничого споживання в інвестиційних цілях.

  За масштабами виділяють аналіз прибутку по підприємству в цілому, по його структурних підрозділах і за окремими операціями. Аналіз прибутку по підприємству в цілому досліджує формування та використання прибутку на підприємстві без виділення окремих його структурних підрозділів. Предметом аналізу прибутку за окремими операціями, які здійснюються підприємством, може бути прибуток по окремих комерційних справах підприємства; окремими операціями, пов'язаними з короткостроковими або довгостроковими фінансовими вкладеннями; окремим завершеним проектам і ін.

  1.3 Аналіз динаміки і структури фінансових результатів діяльності підприємства

  При аналізі фінансових результатів діяльності підприємства досліджуються:

  • Абсолютна величина прибутку. Якщо вона позитивна, підприємство працює прибутково, якщо негативна - збитково;

  • Динаміка показників прибутку підприємства за поточний аналізований період, яка свідчить про погіршення або поліпшення фінансового стану підприємства;

  • Структура прибутку;

  • Вплив окремих факторів на динаміку прибутку.

  Аналіз рівня, динаміки і структури фінансових результатів. Для аналізу і оцінки рівня і динаміки показників прибутку складається таблиця, в якій використовуються дані бухгалтерської звітності підприємства, представлені в звіті про прибутки і збитки.

  Загальний фінансовий результат звітного періоду відображається у звітності в розгорнутому вигляді і являє собою алгебраїчну суму прибутку (збитку) від реалізації продукції (робіт, послуг), реалізації основних засобів, нематеріальних активів та іншого майна, результатів іншої фінансової діяльності, іншихпозареалізаційних операцій.

  При аналізі динаміки показників прибутку в першу чергу оцінюється зростання показників прибутку за аналізований період, а потім відзначаються негативні і позитивні і негативні зміни в динаміці фінансових результатів.

  Аналіз структури прибутку підприємства так само заснований на даних звіту про прибутки і збитки.

  При аналізі прибутку необхідно проаналізувати питому вагу її окремих складових. Позитивним вважається висока питома вага прибутку від продажів продукції. На підприємствах, які зазнають фінансових труднощів, у звіті про прибутки до оподаткування, як правило, висока частка інших доходів. Такі підприємства забезпечують самофінансування реалізацією власного майна або здачею його в оренду.

  1.4 Аналіз рентабельності підприємства

  Ефективність господарської діяльності підприємства і економічна доцільність його функціонування безпосередньо пов'язані з його рентабельністю, про яку можна судити по прибутковості або прибутковості капіталу, ресурсів або продукції підприємства. Рентабельність - це відносний показник рівня прибутковості підприємства, він характеризує ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності.

  Рентабельність, на відміну від прибутку, повніше відображає остаточні результати господарювання, тому що показує співвідношення ефекту з наявними або спожитими ресурсами. Показник абсолютної суми прибутку при аналізі результатів діяльності підприємства не може повністю охарактеризувати, добре або погано воно працювало, так як невідомий виконаний обсяг робіт. Тільки співвідношення прибутку і обсягу виконаних робіт, що характеризується рівнем рентабельності, дозволяє оцінити виробничо - господарську діяльність підприємства в звітному році, порівняти з результатами звітних періодів, а також визначити місце аналізованого підприємства серед інших підприємств галузі. Показники рентабельності використовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.

  Оцінка рентабельності підприємства може проводитися за допомогою наступних показників:

  1. Рентабельність продукції:

  (1)

  де Р пр - рентабельність продукції,%;

  П п - прибуток від продажів продукції, робіт, послуг, руб .;

  З п - повна собівартість реалізованої продукції, руб.

  2. Рентабельність продажів:

  (2)

  де Р п - рентабельність продажів,%;

  В - виручка від продажу продукції, робіт, послуг, руб.

  Даний коефіцієнт показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції. Показники рентабельності продукції і рентабельності продажів взаємопов'язані і характеризують зміну поточних витрат на виробництво і реалізацію як всієї продукції, так і окремих її видів.

  3. Показники рентабельності капіталу:

  3.1 рентабельність власного капіталу:

  (3)

  де Р ск - рентабельність власного капіталу,%;

  П ч - чистий прибуток, руб;

  До з - середня величина власного капіталу, руб.

  Цей показник характеризує ефективність використання власного капіталу і показує, скільки прибутку припадає на одиницю власного капіталу підприємства.

  3.2 рентабельність інвестиційного (перманентного) капіталу:

  (4)

  де Р і - рентабельність інвестиційного капіталу,%;

  До ик - середня величина інвестиційного капіталу, яка дорівнює сумі середньої за період величини власного капіталу і середньої за період величині довгострокових кредитів і позик, руб.

  Показник характеризує ефективність використання капіталу, вкладеного на тривалий термін.

  3.3 рентабельність всього капіталу підприємства:

  (5)

  де Р ок - рентабельність всього капіталу,%;

  Б ср - середній за період підсумок балансу-нетто, руб.

  Даний коефіцієнт показує ефективність використання всього капіталу підприємства.

  4. Рентабельність оборотних активів:

  (6)

  де Р про - рентабельність оборотних активів,%;

  АТ ср - середня величина оборотних активів, руб.

  5. Рентабельність основних засобів та інших необоротних активів:

  (7)

  де АВ ср - середня за період величина основних засобів та інших необоротних активів, руб;

  Р в - рентабельність необоротних активів,%.

  Показник відображає ефективність використання необоротних активів, вимірювану величиною прибутку, що припадає на одиницю вартості коштів.

  Дані показники вивчаються в динаміці, і по тенденції їх зміни судять про ефективність ведення господарської діяльності підприємством.

  На рентабельність підприємства впливають різні фактори. Аналіз проводиться на основі наступної моделі:

  (8)

  де П п - прибуток від продажів продукції, руб .;

  РП - обсяг продажів у відпускних цінах (без ПДВ та інших непрямих податків), руб .;

  З рп - повна собівартість реалізованої продукції, руб.

  Для факторного аналізу рентабельності використовуємо метод ланцюгових підстановок. При цьому обсяг реалізованої продукції буде кількісним показником, а її собівартість - якісним. Тоді приріст рентабельності в звітному періоді в порівнянні з базисним буде визначатися таким чином:

  (9)

  Складова характеризує вплив зміни собівартості реалізованої продукції на динаміку рентабельності продукції, а складова - вплив зміни обсягу реалізації. Вони визначаються відповідно так:

  ; (10)

  . (11)

  1.5 Аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)

  Прибуток від реалізації товарної продукції в загальному випадку знаходиться під впливом таких чинників, як зміна обсягу реалізації, структури продукції, відпускних цін на реалізовану продукцію, цін на сировину, матеріали, паливо, тарифів на енергію та перевезення, рівня витрат матеріальних і трудових ресурсів.

  Методика формалізованого розрахунку факторних впливів на прибуток від реалізації, розроблена А. Д. Шереметом, полягає в наступному.

  1. Спочатку здійснюється розрахунок загальної зміни прибутку від реалізації продукції:

  (12)

  де Р - загальна зміна прибутку від реалізації, руб;

  Р 1 - прибуток звітного періоду, руб;

  Р 0 - прибуток базисного періоду, руб.

  2. Далі розраховується вплив на прибуток змін відпускних цін на реалізовану продукцію ( Р 1):

  (13)

  де N 1 - реалізація в звітному році в цінах звітного року;

  N 1,0 - реалізація в звітному році в цінах базисного року.

  3. Наступним етапом розраховується вплив на прибуток змін в обсязі продукції ( Р 2):

  (14)

  де К 1 - коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції:

  (15)

  де С 1,0 - фактична собівартість продажів продукції за звітний період в цінах і тарифах базисного періоду;

  З 0 - собівартість базисного періоду.

  4. Далі розраховується вплив на прибуток змін в обсязі продукції, обумовлених змінами в структурі продукції ( Р 3):

  (16)

  де К 2 - коефіцієнт зростання обсягу продажів в оцінці за відпускними цінами:

  (17)

  де Р 0 - реалізація в базисному періоді.

  5. Далі оцінюється вплив на прибуток економії від зниження собівартості продукції ( Р 4):

  (18)

  де С 1,0 - собівартість продажів продукції звітного періоду в цінах і умовах базисного періоду;

  З 1 - фактична собівартість проданої продукції звітного періоду.

  6. На останньому етапі здійснюється розрахунок впливу на прибуток змін собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції ( Р 5):

  (19)

  Окремим розрахунком за даними бухгалтерського обліку визначається економія, викликана порушеннями господарської дисципліни ( П 6). Сума факторних відхилень дає загальну зміну прибутку від продажів за звітний період, що виражається наступною формулою:

  (20)

  2 ХАРАКТЕРИСТИКА І АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ «Амурська КОМУНАЛЬНІ СИСТЕМИ»

  2.1 Загальна характеристика ВАТ «АКС»

  ВАТ «Амурські комунальні системи» засновано 22 серпня 2003 року рішенням єдиного засновника - ВАТ «Російські комунальні системи».

  До складу «Амурських комунальних систем» увійшли три муніципальних підприємства м Благовещенська: «Горелектросеті», «Міськтепломережі», «Водоканал». Тепер це філії «Амурелектросетьсервіс», «Амурпеплосервіс», «Амурводоканал». У 2006 році міська влада довірили АКС комунальну інфраструктуру села Білогір'я, що входить в міський округ, таким чином, з'явився ще один філія «Амуркоммунсервіс».

  З серпня 2003 року по листопад 2007 року ВАТ «АКС» здійснювало діяльність з електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення в місті Благовєщенську.

  У липні 2005 року Міська Дума схвалила довгостроковий договір про співпрацю між мерією, ВАТ «Російські комунальні системи» та «Амурські комунальні системи» строком на 10 років. З цього моменту суспільство приступило до освоєння інвестиційних проектів і модернізації міських об'єктів комунального господарства.

  З листопада 2009 року відповідно до ФЗ- 36 від 26.03.2003г.осуществляет діяльність по тепло-водопостачання та водовідведення. Функції збуту за всіма видами комунальних послуг здійснюються через дочірню компанію РКС - ТОВ «Енергокомфорт Амур».

  З листопада 2007 року це підприємство також є гарантує постачальником електроенергії для міста Благовєщенська. На нього лягли всі ризики по роботі з юридичними і фізичними особами.

  ВАТ «АКС» - одне з перших підприємств на території Далекого Сходу, яке отримало сертифікат якості енергії. За цей період збутовики ВАТ «АКС» вдалося підняти рівень платежів споживачів за тепло, воду, електроенергію практично на 100%.

  Робота «Амурських комунальних систем» спрямована на забезпечення жителів якісними комунальними послугами. Це досягається за рахунок зниження внутрішніх витрат, відновлення застарілого обладнання, посилення управлінського ресурсу. Значний економічний ефект дає казначейське виконання бюджетів, бюджетування і бізнес-планування, всі ці методи використовуються в поточній діяльності Товариства.

  Варто відзначити, що в Угоді, підписаній в липні 2005 року, передбачено участь міської адміністрації в управлінні муніципальним майном і коригування умов в процесі співпраці. За умовами Угоди міська адміністрація і АКС проводять спільну, узгоджену роботу по відновленню і розвитку об'єктів комунального комплексу обласного центру.

  Статутний капітал товариства складає 10000000 (десять мільйонів рублів). Акціонерами товариства є ВАТ «РКС» (64% акцій) і ТОВ «Градо» (36% акцій).

  На сьогоднішній день ВАТ «АКС» не тільки великий комунальний оператор з річним обсягом продажів понад 2,2 млрд.руб., А й великий інвестор, що впроваджує 39 інвестиційних проектів в різних сферах міського господарства. Загальний обсяг інвестицій більш 481458,5 тис.руб.

  Середньооблікова чисельність робітників у 2009 році - 1813 осіб. частка співробітників, які мають вищу освіту - 30%.

  Обсяг грошових коштів, спрямованих на оплату праці - 283996,71 тис.руб. Обсяг грошових коштів, спрямованих на соціальне забезпечення - 2985,59 тис.руб.

  2.2 Загальний аналіз фінансового стану ВАТ «АКС»

  Проведемо загальний аналіз фінансового стану підприємства ВАТ «АКС». Для цього в першу чергу на основі представлених в додатку А, додатку Б, Додаток B бухгалтерських звітів сформувати аналітичний баланс, який дозволить отримати ряд найважливіших характеристик фінансового стану підприємства.

  Таблиця 1 - Аналітичний баланс підприємства ВАТ «АКС»

  Найменування статей

  Питома вага, %

  відхилення

  31. 12

  2007

  31. 12

  2008

  31. 12

  2009

  Абсолютні, тис.руб.

  Темп приросту, %

  2008/2007

  2009/2008

  2008/2007

  2009/2008

  I. Необоротні активи

  1.1 Основні засоби

  13,86

  8,29

  11,74

  -104485

  86770

  -30,77

  42,56

  1.2 Незавершене будівництво

  6,22

  2,95

  5,20

  -26099

  24563

  -45,08

  77,26

  1.3 Довгострокові фінансові вкладення

  -

  -

  2,35

  -

  25545

  -

  100,0

  1.4 Відкладені податкові активи

  4,84

  0,58

  0,45

  -38671

  -1369

  -86,03

  -21,79

  Разом у розділі I

  24,92

  11,82

  19,73

  -104485

  86770

  -45,05

  68,09

  II. Оборотні активи

  2.1 Запаси

  7,79

  6,38

  7,46

  -3798

  12582

  -5,24

  18,40

  Повільно реалізовані активи

  7,79

  6,38

  7,46

  -3798

  12582

  -5,24

  18,40

  2.2 Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  2,22

  0,49

  0,21

  -15366

  -3045

  -74,43

  -57,68

  Продовження таблиці 1

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  2.3 Дебіторська заборгованість (платежі очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

  44,12

  64,09

  54,53

  279806

  -103328

  68,15

  -14,87

  2.4 Короткострокові фінансові вкладення

  18,86

  17,18

  18,02

  9522

  10349

  5,42

  5,59

  2.5 Грошові кошти

  2,09

  0,02

  0,02

  -19085

  -41

  -98,65

  -15,65

  Найбільш ліквідні активи

  20,95

  17,20

  18,04

  -9563

  10308

  -4,9

  5,56

  Інші оборотні активи

  0,01

  0,01

  0,02

  0

  164

  0

  334,69

  Разом у розділі II

  75,08

  88,17

  80,22

  251 079

  -83679

  35,94

  -8,77

  БАЛАНС

  100,0

  100,0

  100,0

  146594

  8079

  15,75

  0,75

  III. Капітали і резерви

  3.1 Статутний капітал

  1,07

  0,93

  0,92

  0

  0

  0

  0

  3.2 Резервний капітал

  -

  -

  0,05

  -

  500

  -

  100,0

  3.3 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  2,71

  2,99

  -11,85

  6987

  -160294

  27,69

  -379,69

  Разом у розділі III

  3,78

  3,92

  -10,88

  13330

  -300165

  15,66

  -304,90

  Продовження таблиці 1

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  IV Довгострокові зобов'язання

  4.1 Позики і кредити

  24,61

  24,47

  51,87

  34555

  299349

  15,09

  113,58

  4.2 Відкладені податкові зобов'язання

  0,09

  0,24

  0,19

  1844

  -564

  232,53

  21,39

  4.3 Інші довгострокові зобов'язання

  -

  0,26

  8,52

  2783

  89717

  100,0

  Разом у розділі IV

  24,70

  24,97

  60,58

  39182

  388502

  17,05

  144,44

  V Короткострокові зобов'язання

  5.1 Позики і кредити

  39,84

  41,88

  18,91

  80324

  -246316

  21,66

  -54,60

  5.2Кредіторская заборгованість

  31,49

  28,66

  31,25

  15635

  30619

  5,34

  9,92

  5.3 Заборгованість учасникам по виплаті доходів

  -

  0,42

  -

  4550

  -4550

  100,0

  100,0

  5.4 Доходи майбутніх періодів

  0,19

  0,16

  0,17

  -84

  128

  -4,78

  7,64

  Разом у розділі V

  71,52

  71,11

  50,32

  100425

  -324923

  15,09

  -42,42

  БАЛАНС

  100,0

  100,0

  100,0

  146594

  8079

  15,75

  0,75

  Дані таблиці показують, що оборот господарських засобів в 2008 році збільшився на 146 594 тис.руб (15,75%), в 2009 році - на 8079 тис.руб (0,75%), що говорить про збільшення потенціалу підприємства.

  Необоротні активи до кінця аналізованого періоду в загальній вартості активів стали займати 19,73% (що на 5,19 пункти менше, ніж у 2007 році), абсолютна їх величина в 2009 році зменшилася в порівнянні з показником 2007 року на 17715 тис.руб.

  Оборотні активи за три роки збільшилися на +171888 тис.руб., і, відповідно, у відсотках від загальної суми активів склали 80,22% на кінець аналізованого періоду. Їх збільшення позитивно впливає на виробничо-фінансову діяльність, а згодом - на фінансову стійкість організації.

  Джерела формування майна:

  Власний капітал збільшився в 2008 році за рахунок нерозподіленого прибутку, проте в 2009 році значно скоротився через виникнення непокритих збитків.

  Короткострокові зобов'язання зменшилися за три роки на 165 992 тис.руб. З іншого боку, можна також відзначити збільшення довгострокових зобов'язань на 427684 тис.руб. На початок аналізованого періоду (2007 рік) переважала частка короткострокових зобов'язань (71,52%), на кінець періоду (2009 рік) короткострокові зобов'язання знизилися до 50,30%, а довгострокові збільшилися, склавши 60,58% в загальному обсязі майна.

  Тому можна зробити висновок, що фінансовий стан компанії недостатньо стійке, і поповнення активів здійснюється в основному за рахунок позикових коштів.

  Для більш ретельного аналізу необхідно вивчити структуру кредиторської заборгованості.

  Таблиця 2 - Структура кредиторської заборгованості ВАТ «АКС»

  Кредиторська заборгованість

  31. 12

  2007 рік

  31. 12

  2008 рік

  31. 12

  2009 рік

  зміни

  Абсолютні, тис.руб.

  Темп приросту, %

  2008 /

  2007

  2009 /

  2008

  2008 /

  2007

  2009 /

  2008

  Постачальники і підрядчики

  70,69

  54,33

  58,69

  -39466

  31417

  -19,05

  18,73

  Заборгованість перед персоналом організації

  4,41

  4,67

  4,45

  1497

  687

  11,58

  4,76

  Заборгованість перед державними позабюджетними фондами

  1,61

  1,70

  6,12

  525

  15541

  11,14

  296,81

  Заборгованість з податків і зборів

  11,18

  9,59

  9,26

  -3449

  2099

  -10,53

  7,16

  Інші кредитори

  12,26

  29,81

  21,48

  56078

  -19135

  156,03

  -20,79

  всього

  15185

  30619

  5,34

  9,92

  Аналіз даних таблиці 2 показав, що в 2008 році спостерігалося зростання заборгованості перед персоналом організації (11,58%) і позабюджетними фондами (11,14%) і в 1,5 разів збільшилася заборгованість перед іншими кредиторами. При цьому на 19,05% зменшилася заборгованість перед постачальниками і підрядниками, а так само зменшилася заборгованість з податків і зборів. У 2009 році спостерігалося зростання кредиторської заборгованості по всіх позиціях, крім розрахунків з іншими кредиторами (вони зменшилися на 20,79%). Найбільше збільшилася заборгованість перед державними позабюджетними фондами (297%). У структурі кредиторської заборгованості найбільша питома вага припадає на заборгованість перед постачальниками і підрядниками.

  2.3 Аналіз ліквідності балансу підприємства

  Завдання аналізу ліквідності балансу в ході аналізу фінансового стану підприємства виникає в зв'язку з необхідністю оцінювати кредитоспроможність підприємства, тобто його здатність своєчасно і повністю розраховуватися за всіма своїми зобов'язаннями, оскільки ліквідність - це здатність підприємства оплатити свої короткострокові зобов'язання, реалізуючи свої поточні активи.

  Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємницької організації її активами, термін перетворення яких в грошові кошти відповідає терміну погашення зобов'язань.

  Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих в порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів погашення.

  Всі активи підприємства в залежності від ступеня ліквідності можна умовно поділити на такі групи:

  1. Найбільш ліквідні активи (А 1) - суми по всіх статтях грошових коштів, які можуть бути використані для виконання поточних розрахунків негайно. У цю групу включають також короткострокові фінансові вкладення.

  2. Швидко реалізованих активи (А 2) - активи, для обертання яких у наявні кошти потрібен певний час. У цю групу можна включити дебіторську заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати, інші оборотні активи.

  3. Повільно реалізовані активи (А 3) - найменш ліквідні активи - запаси, дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати, податок на додану вартість по придбаних цінностей. При цьому стаття «Витрати майбутніх періодів» не включається в цю групу.

  4. Важкореалізовані активи (А 4) - активи, які призначені для використання в господарській діяльності протягом відносно тривалого періоду часу. У цю групу включаються статті розділу I активу балансу «Необоротні активи»

  Пасиви балансу по мірі зростання строків погашення зобов'язань групуються наступним чином.

  1. Найбільш термінові зобов'язання (П 1) - кредиторська заборгованість, розрахунки по дивідендах, інші короткострокові зобов'язання, а так само позики, не погашені в строк.

  2. Короткострокові пасиви (П 2) - короткострокові позикові кредити банків та інші позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати.

  3. Довгострокові зобов'язання (П 3) - довгострокові позикові кредити та інші довгострокові пасиви (статті розділу IV балансу «Довгострокові зобов'язання»).

  4. Постійні пасиви (П 4) - статті розділу III «Капітал і резерви» і окремі статті розділу V балансу, що не увійшли в попередні групи: «Доходи майбутніх періодів» і «Резерви майбутніх витрат». Для збереження балансу активу і пасиву підсумок даної групи слід зменшити на суму за статтями «Витрати майбутніх періодів».

  Для визначення ліквідності балансу слід зіставити підсумки по кожній групі активів і пасивів.

  Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні умови:

  А 1> П 1;

  А 2> П 2;

  A 3> П 3;

  А 44.

  Якщо виконуються перші три нерівності, тобто оборотні активи перевищують зовнішні зобов'язання підприємства, то обов'язково виконується остання нерівність. Невиконання будь - якого з перших трьох нерівностей свідчить про те, що ліквідність балансу більшою або меншою мірою відрізняється від абсолютної.

  Попередній аналіз ліквідності балансу підприємства проведемо за допомогою таблиці.

  Таблиця 3 - Аналіз ліквідності балансу ВАТ «Амурські комунальні системи»

  в тисячах рублів

  актив

  2007 рік

  2008 рік

  2009 рік

  пасив

  2007 рік

  2008 рік

  2009 рік

  Платіжний надлишок або недолік

  2007 рік

  гр.2-гр.6

  2008 рік

  гр.3-гр.7

  2009 рік

  гр.4-гр.8

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  А 1

  194904

  185341

  195649

  П 1

  293042

  313227

  339286

  -98138

  -127886

  -143637

  А 2

  410604

  690410

  591734

  П 2

  370786

  451110

  205294

  39818

  239300

  386440

  А 3

  80641

  65835

  81934

  П 3

  229790

  268972

  657474

  -149149

  -203137

  -575540

  А 4

  231921

  127436

  215206

  П 4

  24452

  35713

  -117531

  207469

  91723

  332737

  баланс

  918070

  1069022

  1084523

  баланс

  918070

  1069022

  1084523

  -

  -

  -

  Зіставлення ліквідних коштів і зобов'язань дозволяє обчислити наступні показники.

  1. Поточна ліквідність

  (21)

  де ТЛ - поточна ліквідність, тис.руб.

  ТЛ 2007 = (194904 + 410604) - (293042 + 370786) = -58320 тис.руб.

  ТЛ 2008 = (185341 + 690410) - (313227 + 451110) = 111414 тис.руб.

  ТЛ 2009 = (195649 + 591734) - (339286 + 205294) = 242803 тис.руб.

  Розраховані таким чином показники свідчать про неплатоспроможність підприємства ВАТ «АКС» в 2007 році. Однак позитивні показники поточної ліквідності в 2008 і 2009 роках свідчать про нормалізацію платоспроможності. На найближчий до розглянутого проміжок часу ВАТ «АКС» платоспроможне.

  2. Перспективна ліквідність.

  (22)

  де ПЛ - перспективна ліквідність, тис.руб.

  ПЛ 2007 = 80641-229790 = -149149 тис.руб.

  ПЛ 2008 = 65835-268972 = -203137 тис.руб.

  ПЛ 2009 = 81934-675474 = -593540 тис.руб.

  Показники перспективної ліквідності на основі порівняння платежів і надходжень у відносно віддаленому майбутньому прогнозують неплатоспроможність підприємства.

  Результати розрахунків за даними ВАТ «АКС» показують, що зіставлення підсумків груп по активу і пасиву має наступний вигляд:

  2007 рік: А 11; А 2> П 2; А 33; А 4> П 4.

  2008 рік: А 11; А 2> П 2; А 33; А 4> П 4.

  2009 рік: А 11; А 2> П 2; А 33; А 4> П 4.

  Виходячи з цього, можна охарактеризувати ліквідність балансу ВАТ «АКС» як недостатню. Показники поточної ліквідності свідчать про те, що в найближчий до розглянутого моменту проміжок часу організації вдасться поправити свою платоспроможність. Порівняння підсумків другої групи по активу і пасиву, тобто. Е. А 2 і П 2, показує тенденція збільшення поточної ліквідності в недалекому майбутньому. Зіставлення підсумків по активу і пасиву для третьої і четвертої груп відбиває перевищення платежів над надходженнями в перспективі.

  Баланс підприємства не є ліквідним. Це пояснюється зниженням частки найбільш ліквідних активів. Кілька покращує ситуацію наявність високоліквідної короткострокової дебіторської заборгованості.

  Більш детальний аналіз ліквідності можна провести за допомогою розрахунку фінансових коефіцієнтів.

  Розраховані коефіцієнти і їх динаміка наведені в таблиці 4.

  Таблиця 4 - Аналіз ліквідності балансу ВАТ «АКС» на основі розрахунку коефіцієнтів ліквідності.

  коефіцієнт

  Формула

  2007 рік

  2008 рік

  2009 рік

  відхилення

  2008/2007

  2009/2008

  поточної

  ліквідності (К тл)

  1,034

  1,232

  1,596

  0,204

  0,364

  швидкої

  ліквідності (К бл)

  0,912

  1,146

  1,446

  0,234

  0,300

  Абсолютної ліквідності (К ал)

  0,294

  0,242

  0,359

  -0,052

  0,117

  Загальний

  показник ліквідності (К ол)

  0,775

  0,888

  0,807

  0,113

  -0,081

  Ліквідність при мобілізації коштів (К лм)

  0,121

  0,086

  0,150

  -0,035

  0,064

  Загальний показник ліквідності балансу показує відношення суми всіх ліквідних коштів ВАТ «АКС» до суми всіх платіжних зобов'язань за умови, що різні групи ліквідних засобів і платіжних зобов'язань входять до зазначених сум з ваговими коефіцієнтами, що враховують їх значимість з точки зору термінів надходження коштів і погашення зобов'язань .Значення даного коефіцієнта ліквідності за три досліджуваних року не задовольняють нормативному (К ол ≥1), що свідчить про неліквідності балансу підприємства. Найвищий показник - у 2008 році (0,888). Найнижчий - у 2007 році (0,775). В 2009году динаміка коефіцієнта негативна.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує здатність підприємства розрахуватися за короткостроковими борговими зобов'язаннями за рахунок найбільш ліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти у вигляді цінних паперів) Тобто в 2007 році підприємство могло оплатити 29,4% короткострокових зобов'язань, в 2008 році - 24,2%, в 2009 році - 35,9%, що відповідає прийнятим нормам.

  Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена за рахунок очікуваних надходжень від різних дебіторів. Показники вище допустимих значень (0,7 - 0,8), динаміка коефіцієнта позитивна, що вказує на підвищення платоспроможності ВАТ «АКС».

  Коефіцієнт поточної ліквідності показує, чи достатньо у підприємства коштів, які можуть бути спрямовані на погашення поточних зобов'язань. Значення коефіцієнтів перевищують нормальне (1 - 2), спостерігається позитивна динаміка. Таким чином, можна зробити висновок про те, що ВАТ «АКС» має в своєму розпорядженні деяким обсягом вільних ресурсів (чим вище коефіцієнт, тим більше цей обсяг), що формуються за рахунок власних джерел.

  Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів протягом трьох років нижче допустимого значення (0,5 - 1), т. Е. Платоспроможність підприємства не залежить від матеріально - виробничих запасів і витрат (з точки зору необхідності мобілізації коштів для погашення своїх короткострокових зобов'язань).

  2.4 Визначення характеру фінансової стійкості ВАТ «Амурські комунальні системи»

  Фінансова стійкість - це здатність підприємства маневрувати коштами, фінансова незалежність. Це також певний стан рахунків підприємства, яке гарантуватиме його постійну платоспроможність.

  Абсолютними показниками фінансової стійкості є показники, що характеризують ступінь забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування. Аналіз абсолютних показників полягає в тому, що трьом показникам наявності джерел формування запасів відповідають три показники забезпеченості запасів джерелами їх формування. Розрахунок зводиться в таблицю, після чого визначаємо трикомпонентний показник ситуації, який показує ступінь фінансової стійкості підприємства.

  За допомогою цих показників визначається трикомпонентний тип фінансової стійкості.


  1, якщо Ф> 0

  S (Ф) =

  0, якщо Ф <0

  Для зручності визначення типу фінансової стійкості представимо розраховані показники в таблицю 5.

  Таблиця 5 - Зведена таблиця показників за типами фінансової стійкості.

  показники

  Тип фінансової стійкості

  абсолютна стійкість

  Нормальна стійкість

  нестійкий стан

  кризовий стан

  Надлишок / недолік власних оборотних коштів (Фсос)

  1

  0

  0

  0

  Надлишок / недолік власних і довгострокових джерел формування запасів (ФСД)

  1

  1

  0

  0

  Надлишок / недолік загальної величини основних джерел формування запасів (Фої)

  1

  1

  1

  0

  Отже, визначимо тип фінансової стійкості для підприємства ВАТ «АКС»

  Таблиця 6 - Зведена таблиця показників величини джерел формування запасів і забезпеченості запасів джерелами їх формування.

  показник

  Формула

  2007

  рік

  2008 рік

  2009 рік

  Наявність власних оборотних коштів (ВОК), тис.руб.

  Власний капітал - необоротні активи

  (Стор. 490 + стор. 640 - стор. 190)

  -194932

  -83544

  -331480

  Наявність власних і позикових джерел формування запасів і витрат (СД), тис.руб.

  СОС + довгострокові зобов'язання

  (Стор. 490 + стор. 640 - стор. 190 + стор. 590)

  34858

  185428

  325994

  Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (ОІ), тис.руб.

  СД + короткострокові кредити банків

  (Стр 490 + стор. 640 - стор. 190 + стор. 590 + стор. 610)

  405644

  636538

  531288

  Величина запасів (З), тис.руб.

  стр. 210 + стор. 220

  93178

  74014

  83191

  Надлишок / недолік власних оборотних коштів (Фсос), тис.руб.

  ВОК - З

  -288110

  -157558

  -414671

  Надлишок / недолік власних і довгострокових джерел формування запасів (ФСД), тис.руб.

  СД - З

  -58320

  111414

  242803

  Продовження таблиці 6

  1

  2

  3

  4

  5

  Надлишок / недолік загальної величини основних джерел формування запасів (Фої), тис.руб.

  ОІ - З

  312466

  562524

  448097

  Трикомпонентний показник типу фінансової ситуації (S (Ф))

  [0,0,1]

  [0,1,1]

  [0,1,1]

  Отже, можна зробити висновок, що в 2007 році фінансовий стан підприємства ВАТ «АКС» характеризувалося як нестійке. Цей стан характеризується порушенням платоспроможності, перебоями в надходженні грошей на розрахункові рахунки, невиконанням фінансового плану.

  Однак, показники 2008 року і 2009 року характеризують ВАТ «АКС» як підприємство з нормальною фінансової стійкості. Нормалізація фінансового стану сталася за рахунок збільшення перманентного капіталу (власний капітал і довгострокові зобов'язання) з 311 189 тис.руб. у 2008 році до 539 397 тис.руб. в 2009 році, ці кошти можуть використовуватися тривалий час, так як не вимагають термінового погашення. Але слід звернути увагу на те, що власних оборотних коштів для формування запасів у підприємства немає (показник має від'ємне значення), таким чином для формування запасів використовуються позикові кошти.

  Для більш повного аналізу фінансової стійкості підприємства в світовій та вітчизняній практиці розроблена спеціальна система показників і коефіцієнтів.

  Коефіцієнти, що характеризують фінансову стійкість підприємства ВАТ «АКС» і їх динаміка наведені в таблиці 7.

  Таблиця 7 - Значення коефіцієнтів, що характеризують фінансову стійкість ВАТ «АКС»

  показник

  Формула

  2007 рік

  2008 рік

  2009 рік

  відхилення

  2008/2007

  2009/2008

  коефіцієнт

  автономії (К 1)

  (Капітал і резерви (за вирахуванням власних акцій, викуплених у акціонерів) - цільові фінансування і надходження + доходи майбутніх періодів) / (необоротні активи + оборотні активи)

  0,039

  0,041

  -0,107

  0,002

  - 0,148

  Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу (К 2)

  (Довгострокові зобов'язання + Короткострокові зобов'язання - Доходи майбутніх періодів) / Власний капітал

  24,159

  23,542

  -10,338

  - 0,617

  - 33,880

  Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами (К 3)

  Власні оборотні кошти

  Оборотні активи

  - 0,279

  - 0,088

  -0,381

  0,191

  - 0,293

  Коефіцієнт маневреності (К 4)

  Власні оборотні кошти

  Власний капітал

  - 5,533

  - 1,903

  -2,851

  3,630

  - 0,948

  Коефіцієнт сталого фінансування (К 5)

  Власний капітал + довгострокові пасиви

  Валюта балансу

  0,287

  0,290

  0,498

  0,003

  0,208

  Коефіцієнт автономії показує незалежність підприємства від зовнішніх запозичень. В даному випадку цей коефіцієнт менше рекомендованого мінімального значення (0,5) і має тенденцію до зниження, що свідчить високу залежність підприємства від позикових джерел фінансування. Це підтверджує і негативна динаміка коефіцієнта співвідношення власного і позикового капіталу.

  Негативне значення коефіцієнта забезпеченості власними коштами свідчить про брак власних оборотних коштів.

  Коефіцієнт маневреності також є негативним, що свідчить про нездатність підприємства підтримувати рівень власного оборотного капіталу.

  Коефіцієнт фінансової стійкості в 2007 і 2008 роках менше рекомендованого рівня, однак, динаміка коефіцієнта позитивна і в 2009 році його значення 0,498, що близько до його нормального значення (50%). Це підтверджує зроблений раніше висновок про нормальну фінансової стійкості підприємства.

  2.5 Оцінка ймовірності банкростсва

  Одна з цілей аналізу фінансового стану - своєчасне виявлення ознак банкрутства підприємства. Банкрутство пов'язане з неплатоспроможністю підприємства, тобто з таким його станом, при якому воно не може погашати свої зобов'язання. При цьому неплатоспроможність передує банкрутства підприємства.

  Відповідно до російського законодавства банкрутство - це визнана арбітражним судом або оголошена боржником нездатність у повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових внесків до бюджету відповідного рівня і в позабюджетні фонди в порядку і на умовах, встановлених законом .

  Відповідно до постанови Уряду РФ №498 структура балансу підприємства визнається незадовільною, а підприємство неплатоспроможним, якщо виконується одна з наступних умов:

  1) коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду має значення менше 2;

  2) коефіцієнт забезпеченості власними коштами менше 0,1.

  У зворотному випадку структура балансу визнається задовільною.

  Отже, оцінимо потенційне банкрутство підприємства ВАТ «АКС» на 2010 рік.

  Згідно даних таблиці 4 коефіцієнти поточної ліквідності мають наступні значення: До ТЛ 2008 - 1,232, К ТЛ 2009 - 1,596. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами відповідно до даних таблиці 7 дорівнює в 2008 році - (-0,088), в 2009 році - (-0,381). Значення коефіцієнтів менше критеріальних, отже, необхідно розрахувати коефіцієнт відновлення платоспроможності (К в) за формулою:

  (23)

  де , - коефіцієнти поточної ліквідності відповідно на кінець і початок звітного періоду;

  У - період відновлення платоспроможності (У = 6 місяців)

  Т - тривалість звітного періоду

  Розрахований за наведеною формулою коефіцієнт відновлення платоспроможності має значення 0,707 (рекомендоване значення показника дорівнює 1), а це означає, що підприємство зараз неплатежеспособно і через півроку стан ВАТ «АКС» не покращиться. Але це не означає, що підприємство не має сенсу і не тягне за собою настання цивільно-правової відповідальності. Це лише зафіксоване стан фінансової нестійкості, спрямоване на забезпечення оперативного контролю за фінансовим становищем за ВАТ «АКС» і завчасного здійснення заходів щодо попередження неспроможності, а також для стимулювання підприємства до самостійного виходу з кризового стану.

  Що стосується зарубіжного досвіду в частині прогнозування ймовірності банкрутства, то найпростішою є двофакторна модель. Для неї вибирають два ключові показники, від яких залежить вірогідність банкрутства підприємства. В американській практиці для визначення підсумкового показника ймовірності банкрутства (Z 2) використовують показник поточної ліквідності і показник питомої ваги позикових коштів в активах.

  Вони перемножуються на відповідні константи - певні практичними розрахунками вагові коефіцієнти (α, β, γ). В результаті виходить наступна формула:

  (24)

  де α = -0,3877, β = -1,0736, γ = +0,0579;

  До 3 - питома вага позикових коштів в активах.

  Питома вага позикових коштів (К З) за даними таблиці 1 в 2007 році - 64,45%, в 2008 році - 66,35%, в 2009 році - 70,78%. Значення коефіцієнтів поточної ліквідності - в таблиці 4.

  Підсумковий показник банкрутства для ВАТ «АКС» розрахуємо наступним чином:

  Z 2 2007 = -0,3877 + (-1,0736) * 1,034 + 0,0579 * 0,6445 = -1,461

  Z 2 2008 = -0,3877 + (-1,0736) * 1,232 + 0,0579 * 0,6635 = -1,672

  Z 2 2009 = -0,3877 + (-1,0736) * 1,596 + 0,0579 * 0,7078 = -2,060

  Протягом трьох років показник Z 2 <0, це означає, що ймовірність банкрутства ВАТ «АКС» невелика.

  3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «Амурська КОМУНАЛЬНІ СИСТЕМИ»

  3.1 Аналіз динаміки і структури фінансових результатів діяльності ВАТ «АКС»

  Використовуючи дані звітів про прибутки і збитки підготуємо таблицю, на основі якої і буде проведена оцінка фінансових результатів за аналізований період.

  Таблиця 9 - Динаміка прибутку ВАТ «АКС»

  показник

  2007

  2008

  2009

  відхилення

  Абсолютні, тис.руб.

  Темп приросту, %

  2008/2007

  2009/2008

  2008/2007

  2009/2008

  Виручка від продажу

  продукції,

  робіт, послуг за мінусом ПДВ, акцизів, тис.руб

  2217347

  2360972

  2132347

  143625

  -228625

  6,48

  -9,68

  Собівартість товарів, робіт, послуг, тис.руб.

  2125490

  2114597

  2077121

  -10893

  -37476

  -0,51

  -1,77

  Валовий прибуток, тис. Руб.

  91857

  246375

  55226

  154518

  -191149

  168,22

  -77,58

  витрати

  комерційні, управлінські, тис.руб.

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Прибуток (збиток) від продажів, тис.руб.

  91857

  246375

  55226

  154518

  -191149

  168,22

  -77,58

  Сальдо інших доходів і витрат, тис.руб.

  -293

  -67257

  -187840

  -67550

  255097

  228,55

  179,29

  Прибуток (збиток) від

  фінансово-господарської діяльності, тис.руб.

  91564

  179118

  -132614

  87554

  -311732

  95,62

  -174,04

  Прибуток до оподаткування, тис.руб.

  60737

  129604

  -191158

  68867

  -320762

  133,39

  -247,49

  Чистий прибуток

  (Збиток), тис.руб.

  75118

  88448

  -212217

  13330

  -300665

  17,75

  -339,93

  З даних таблиці 9 видно, що прибуток до оподаткування в 2008 році склала 129 604 тис.руб по відношенню до попереднього року вона збільшилася на 68867 тис.руб. (133,39%). На 0,51% знизилася собівартість продукції, а виручка збільшилася на 6,48%. Так само в 2008 році зросла прибуток від фінансово-господарської діяльності на 95,62%, склавши 179 118 тис.руб. У 2009 році спостерігається негативна динаміка прибутку підприємства. Так собівартість продукції скоротилася на 1,77%, але це не призвело до збільшення виручки, навпаки вона зменшилася на 9,68%, склавши на кінець 2009 року 2132347 тис. Руб. відповідно знизилася і прибуток від продажів ВАТ «АКС» на 77,58% (191 149 тис.руб), і прибуток від фінансово-господарської діяльності. Скорочення останньої відбулося за рахунок різкого збільшення витрат. У підсумку, прибуток до оподаткування і чистий прибуток в 2009 році негативні. Поява чистих збитків в 2009 році пов'язане із зниженням собівартості продукції, зниженням виручки підприємства, суттєвою сумою дебіторської заборгованості, в тому числі і тієї за якою минув строк позовної давності, а так само збільшилися витратами на матеріальне забезпечення.

  3.2 Аналіз прибутку ВАТ «АКС»

  Факторний аналіз прибутку акціонерного товариства проведемо, використовуючи дані додатка Ж і додатки К, складених на підставі річних звітів ВАТ «АКС» за 2007, 2008 і 2009 року, розміщених на сайті www.amurcomsys.ru

  У 2008 році загальна зміна прибутку склало 246375-91857 = 154518 тис.руб.

  У 2008 році на прибуток ВАТ «Амурські комунальні системи вплинули наступні фактори:

  1. Вплив на прибуток змін відпускних цін на реалізовану продукцію:

  N 1 = 2360972 тис.руб.

  N 1,0 = 2218951,11 тис.руб.

  Р 1 = 2360972-2218951,11 = 142020,89 тис.руб.

  2. Вплив на прибуток змін в обсязі продукції:

  З 1,0 = 2130650,43 тис.руб.

  З 0 = 2125490 тис.руб.

  До 1 = 1,002428

  Р 2 = 91857 * (1,002428-1) = 223,0 тис.руб.

  3. Вплив на прибуток змін в обсязі продукції, обумовлених змінами в структурі продукції:

  N 1,0 = 2218951,11 тис.руб

  N 0 = 2217347 тис.руб.

  До 2 = 1,000723

  Р 3 = 91857 * (1,000723-1,002428) = - 156,62 тис.руб.

  4. Вплив на прибуток економії від зниження собівартості продукції:

  З 1,0 = 2130650,43 тис.руб.

  З 1 = 2114596 тис.руб.

  Р 4 = 2130650,43-2114596 = 16054,43 тис.руб.

  5. Вплив на прибуток змін собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції:

  Р 5 = 2125490 * 1,000723-2130650,43 = -3623,7 тис.грн.

  У 2009 році загальна зміна прибутку склало 55226-246375 = -191149 тис.руб.

  У 2009 році на прибуток ВАТ «АКС» вплинули наступні фактори:

  1. Вплив на прибуток змін відпускних цін на реалізовану продукцію:

  N 1 = 2132347 тис.руб.

  N 1,0 = 2251232,41 тис.руб.

  Р 1 = 2132347-2251232,41 = -118885,41 тис.руб.

  2. Вплив на прибуток змін в обсязі продукції:

  З 1,0 = 2042160,17 тис.руб.

  З 0 = 2114596 тис.руб.

  До 1 = 0,965745

  Р 2 = 246375 * (0,965745-1) = - 8439,58 тис.руб.

  3. Вплив на прибуток змін в обсязі продукції, обумовлених змінами в структурі продукції:

  N 1,0 = 2251232,41 тис.руб

  N 0 = 2360972 тис.руб.

  До 2 = 0,953519

  Р 3 = 246375 * (0,953519-0,965745) = - 3020,18 тис.руб.

  4. Вплив на прибуток економії від зниження собівартості продукції:

  З 1,0 = 2042160,17 тис.руб.

  З 1 = 2077121 тис. Руб.

  Р 4 = 2042160,17-2077121 = -34960,83тис.руб.

  5. Вплив на прибуток змін собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції:

  Р 5 = 2114596 * 0,953519-2042160,17 = -25852,71 тис.руб.

  6. Економія, викликана порушеннями господарської дисципліни, склала 9,71 тис.руб.

  Отримані дані відобразимо в таблиці:

  Таблиця 10 - Результати аналізу впливу факторів на прибуток від продажів.

  показник

  2008 рік

  2009 рік

  Вплив на прибуток змін відпускних цін на реалізовану продукцію, роботи, послуги, тис.руб.

  142020,89

  -118885,41

  Вплив на прибуток змін в обсязі продукції, робіт, послуг, тис. Руб.

  223,0

  -8439,58

  Вплив на прибуток змін в обсязі продукції, робіт, послуг, обумовлених змінами в структурі продукції, тис.руб

  -156,62

  -3020,18

  Вплив на прибуток економії від зниження собівартості продукції, тис руб.

  16054,43

  -34960,83

  Продовження таблиці 10

  1

  2

  3

  Вплив на прибуток змін собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції, тис.руб.

  -3623,7

  -25852,71

  Економія, викликана порушеннями господарської дисципліни, тис.руб.

  не виявлено

  9,71

  Загальна зміна прибутку, тис.руб.

  154518,0

  -191149

  Як видно з наведених даних найбільший вплив на прибуток надають цінові фактори. У 2008 році зміна відпускних цін на продукцію сприяло збільшенню прибутку на 142020 тис.руб., Зміна в обсязі продукції збільшило прибуток ще на 223 тис.руб., А зниження собівартості електроенергії, що не призвели до зниження тарифів призвело до збільшення прибутку на 16054, 43 тис.руб. Загальне збільшення прибутку в 2008 році в порівнянні з 2007 склало 154518 тис.руб. У 2009 році прибуток ВАТ «АКС» знизилася на сто дев'яносто одна тисяча сто сорок дев'ять тис.руб. Спостерігається зниження за всіма показниками, що впливає на прибуток підприємства. Найбільший вплив на відхилення прибутку надали знову ж цінові фактори (-118885,41 тис.руб.), А так само зниження собівартості та обсягів продажів електроенергії. Зниження рівня собівартості та обсягів продажів електроенергії зумовлене передачею функцій збуту електроенергії в ТОВ «Енергокомфорт Амур» відповідно до вимог 36-ФЗ.

  3.3 Аналіз рентабельності підприємства ВАТ «АКС»

  Проаналізуємо показники рентабельності для ВАТ «Амурські комунальні системи».

  Таблиця 8 - Основні показники рентабельності підприємства ВАТ «Амурські комунальні системи»

  показник

  2007 рік

  2008 рік

  2009 рік

  Відхилення,%

  2008/2007

  2009/2008

  Рентабельність продукції,%

  4,32

  11,65

  2,66

  7,33

  -8,99

  Рентабельність продажів, %

  4,14

  10,44

  2,59

  6,30

  -7,85

  Рентабельність власного капіталу,%

  -262,01

  609,29

  -152,60

  871,3

  -761,89

  Рентабельність інвестиційного капіталу,%

  33,15

  30,52

  -49,70

  -2,63

  -80,22

  Рентабельність всього капіталу,%

  12,50

  24,80

  5,13

  12,3

  -19,67

  Рентабельність оборотних активів,%

  15,51

  29,89

  6,07

  14,38

  -23,82

  Рентабельність необоротних активів,%

  61,40

  137,12

  32,24

  75,72

  -104,88

  Отже, на підставі розрахованих даних можна зробити наступні висновки: у 2008 році показники рентабельності підприємства збільшуються, прибуток з проданої продукції досягла 10,44 рублів з одиниці, але в 2009 році прибуток падає до 2,59 рублів. Високі показники рентабельності власного капіталу в 2007 і 2008 році не можна вважати інформативними, так як частка власного капіталу мала по відношенню до підсумку балансу і до отриманого прибутку. В основному підприємство фінансується за рахунок довгострокових позикових коштів, з цього більш інформативний показник рентабельності інвестиційного (перманентного) капіталу. Динаміка рентабельності інвестиційного капіталу протягом трьох років негативна, що говорить про зменшення прибутку підприємства. Сказане вище так само підтверджує зниження показника рентабельності всього капіталу. Підвищення показників рентабельності свідчить про більш ефективне використання основних і оборотних коштів в 2008 році, проте в наступному році спостерігається значне зниження цих коефіцієнтів.

  Наведені показники рентабельності залежать про безлічі факторів. Наведемо нижче факторний аналіз рентабельності підприємства ВАТ «Амурські комунальні системи».

  Аналіз динаміки рентабельності продукції для ВАТ «Амурські комунальні системи» проводиться за даними звітів про прибутки і збитку ВАТ «АКС», наведених в додатку Г, додатку Д, додатку Е на підставі методики, наведеної в частині 1 курсової роботи.

  Результати розрахунків приведемо в таблиці.

  Таблиця 9 - Аналіз рентабельності ВАТ «Амурські комунальні системи»

  показник

  2007 рік

  2008 рік

  2009 рік

  Повна собівартість реалізованої продукції, тис.руб.

  2125490

  2114597

  2077121

  Вплив зміни собівартості на динаміку рентабельності продукції

  - 0,108

  0,006

  0,018

  Вплив зміни обсягу реалізованої продукції на динаміку рентабельності

  0,114

  0,068

  -0,108

  Загальна зміна рентабельності

  0,006

  0,074

  -0,090

  Висновок: У 2007 році спостерігається загальне збільшення рентабельності на 0,6% під впливом наступних факторів: за рахунок зміни собівартості реалізованої продукції рентабельність зменшилася на 10,8%, за рахунок зміни обсягу реалізованої продукції рентабельність збільшилася на 11,4%. У 2008 році рентабельність продукції збільшилася на 7,4% під впливом наступних факторів: за рахунок зміни собівартості реалізованої продукції збільшилася на 0,6%, за рахунок зміни обсягу реалізованої продукції у відпускних цінах зросла на 6,8%. У 2009 році рентабельність продукції знизилася на 9% під впливом наступних факторів: за рахунок зміни собівартості реалізованої продукції зросла на 1,09%, за рахунок зміни обсягу реалізованої продукції у відпускних цінах зменшилася на 10,9%

  Наочно зміна рентабельності представлені на малюнку 1.

  4 ЗАВДАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВАТ «Амурська КОМУНАЛЬНІ СИСТЕМИ» НА 2010 РІК

  Основним завданням товариства є забезпечення беззбиткової діяльності. В рамках реалізації даного завдання

  1) планується подальше розширення зони обслуговування (прийняття нових територій) і сфер діяльності. Впровадження нових технологій;

  2) безперебійне постачання споживачів енергоресурсами належної якості:

  - підготовка обладнання і мереж до роботи в ОЗП;

  - виконання заходів, спрямованих на зниження втрат і витрат виробництва.

  3) недопущення зниження дохідної частини бюджету;

  4) проведення заходів, спрямованих на збільшення дохідної частини:

  - підвищення лояльності існуючих споживачів;

  - залучення нових споживачів;

  - підвищення норми прибутку на одного клієнта за рахунок надання нових послуг.

  5) поліпшення організації розрахунків зі споживачами;

  6) виконання заходів, спрямованих на підвищення збору коштів:

  - організація заходів по стимулюванню споживачів до оплати ресурсів і послуг;

  - збільшення клієнтської бази та залучення нових споживачів;

  - забезпечення PR-супроводу.

  7) посилення претензійно-позовної роботи:

  - забезпечення виконання договірних умов з боку споживачів в частині своєчасної оплати, в тому числі, пред'явлення штрафних санкцій за прострочення платежів;

  - погашення дебіторської заборгованості споживачів до рівня, що не перевищує один період платежу за договором.

  На території міського округу діє ряд організації різних форм власності, які надають комунальні послуги населенню міста. Однак, для більшості постачальників енергоресурсів (за виключення ВАТ «Далекосхідної генеруючої компанії» і ВАТ «Амурські комунальні системи») забезпечення населення тепловою енергією, водою не є основним видом діяльності, що неминуче позначається на якості надаваних комунальних послуг. При особливої ​​зацікавленості місцевого самоврядування в наданні якісних послуг населенню в повніше можливо збільшення кількості споживачів, що обслуговуються більш надійним постачальником, зокрема ВАТ «АКС».

  При подальшому розвитку досвіду співфінансування (без якого неможлива підтримка держави) можливе збільшення кількості капітальних ремонтів на об'єктах житлово-комунального господарства та зниження аварійно-відновлювальних робіт, будівництво нових інженерних споруд, покупка нового і модернізація наявного обладнання, впровадження нових технологій. Спільно з управлінням житлово-комунального господарства міста Благовєщенськ розроблена і реалізується «Програма комплексного розвитку систем комунальної інфраструктури міста Благовєщенськ на 2005-2013 рік». Вона передбачає комплекс заходів щодо зниження витрат на виробництво і реалізацію теплової та електричної енергії, переходу на енергозберігаючі технології, зниження енергетичної складової в собівартості послуг, що надаються підприємствам, організаціям і установам різних форм власності. Впровадження всіх розроблених заходів дозволить знизити рівень зносу об'єктів комунальної інфраструктури, збільшити ефективність і надійність роботи підприємств та систем енерго-, тепло-, водопостачання і водовідведення, підвищити якість житлово-комунального обслуговування населення, збільшити обсяги будівництва житлових будинків і соціальних об'єктів, а значить збільшити і прибуток постачальників комунальних послуг. Для прикладу нижче наведено деякі проекти «Програми комплексного розвитку систем комунальної інфраструктури м Благовєщенськ» і їх економічна обгрунтованість.

  Розрахунок економії від заміни існуючих насосів на насоси марки «FLYGT».

  Об'єкт: каналізаційна насосна станція "Жовтнева"

  Вартість обладнання - 1240,0 тис.грн.

  При введенні в дію очисних споруд очікується отримання економічного ефекту від зниження споживання електроенергії на 999 180 кВт / год на рік.

  Таблиця 11 - Економічні показники

  Найменування

  Натуральні показники, кВт / год

  Витрати, тис. Руб.

  Споживання електроенергії до впровадження проекту

  1168272

  3352,94

  Споживання електроенергії

  після впровадження проекту

  169092

  485,29

  Річний економічний ефект

  999180

  2867,65

  Вартість 1 кВт / год - 2,87 руб. (2009 рік)

  Термін окупності - 6 місяців.

  Розрахунок економічного ефекту від модернізації насосної станції II підйому водозабору «Північний»

  Планується установка частотно-регульованих електроприводів на двох насосних агрегатах вартістю 1970,0 тис.грн.

  В результаті очікується зниження споживання електроенергії на 1524096 кВт / год на рік.

  Таблиця 12 - Економічні показники

  Найменування

  Натуральні показники, кВт / год

  Витрати, тис. Руб.

  Споживання електроенергії до впровадження проекту

  3873744

  11117,65

  Споживання електроенергії

  після впровадження проекту

  2349648

  6743,49

  Річний економічний ефект

  1524096

  4374,16

  Вартість 1 кВт / год - 2,87 руб.

  Термін окупності - 1 рік.

  ВАТ «АКС» спільно з муніципалітетом працюють над залученням інвестиційних вкладень. Обидві структури зацікавлені на довгострокову співпрацю і розвиток інфраструктури міста, що є безсумнівним плюсом для інвесторів.

  ВИСНОВОК

  Пошук резервів підвищення ефективності використання всіх видів наявних ресурсів - одне з найважливіших завдань будь-якого виробництва. Виявляти і практично використовувати ці резерви можна тільки за допомогою ретельного фінансового економічного аналізу.

  Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства є невід'ємною частиною фінансово-економічного аналізу. Основними показниками, що характеризують ефективність діяльності підприємства, є прибуток і рентабельність.

  Аналіз фінансового стану ВАТ «АКС» показав, що фінансове становище організації недостатньо стійке, і поповнення активів здійснюється в основному за рахунок позикових коштів.

  Основний дохід підприємство отримує від оптової торгівлі тепловою та електричною енергією, а так само від діяльності з водопостачання та водовідведення.

  Виявлено зростання прибутку від фінансово - господарської діяльності в 2007 і 2008 роках, проте показник 2009 року від'ємний. Як з'ясувалося причина цього - несвоєчасне оплата послуг ЖКГ (як наслідок висока дебіторська заборгованість), передача функцій збуту електроенергії ТОВ «Енергокомфорт Амур», збільшення витрат підприємства.

  Найбільш повно, ніж прибуток, остаточні результати господарювання характеризують показники рентабельності.

  Наприклад, рентабельність продукції в 2009 році скоротилася майже в 4 рази за рахунок зниження собівартості і зменшення обсягу реалізованої продукції у відпускних цінах.

  У цій роботі був проведений аналіз фінансових результатів ВАТ «АКС». Даний аналіз є ретроспективним, тому що використано інформація вже доконаних фактів господарської діяльності; внутрішнім, тобто вивчалася діяльність тільки одного підприємства; підсумковим (за минулі три роки); фінансово-економічним, тобто його змістом є вивчення взаємодії економічних процесів і фінансових результатів.

  За використаної методикою проведений аналіз є порівняльним і факторним. За охопленням досліджуваних об'єктів - вибірковий і тематичний, тобто розглядалися не всі сторони господарської діяльності ВАТ «АКС», а лише фінансові результати.

  Даний аналіз не носить вичерпного характеру, це продиктовано обмеженістю наданої підприємством інформації і, в деякій мірі, обмеженістю обсягу даної курсової роботи. Виконана головна задача курсової роботи - показати володіння різними методами і способами аналізу.

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1 Алексєєва А. І. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності. Підручник / А. І. Алексєєва, Ю. В. Васильєв, А. В. Малєєва. - М .: Фінанси і статистика, 2006. - 672 с.

  2 Войтоловський Н. Комплексний економічний аналіз підприємства. Короткий курс / Н. Войтоловський, А. Калініна. - СПб .: Пітер, 2009. - 256 с.

  3 Гінзбург А. І. Економічний аналіз / А. І. Гінзбург. - СПб .: Пітер, 2007. - 208 с.

  4 Гіляровський Л. Т. Економічний аналіз: Підручник для вузів / Л. Т. Гітляровская. - М .: ЮНИТИ - ДАНА, 2005. - 615 с.

  5 Гіляровський Л. Т. Комплексний аналіз господарської діяльності / Л. Т. Гітляровская, Д. А. Ендовицкий, Д. В. Лисенко. - М .: ЮНИТИ - ДАНА, 2008. - 389 с.

  6 Гузей В. А. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності / В. А. Гузей, Ю. Г. Чернишова. - М .: Фенікс, 2006. - 251 с.

  7 Данилова Н. Ф. Економічний аналіз діяльності підприємства. Курс лекцій / Н. Ф. Данилова, Е. Ю. Сидорова. - Іспит, 2009. - 180 с.

  8 Кірєєва Н. В. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності / Н. В. Кірєєва. - М .: Соціальні відносини, 2007. - 510 с.

  9 Климова Н. В. Економічний аналіз / Н. В. Климова. - СПб .: Пітер, 2007. - 208 с.

  10 Кочергін А. Л. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності / А. Л. Кочергін, Ю. Г. Чернишова. - М .: Фенікс, 2007. - 448 с.

  11 Маркарьян Е. А. Економічний аналіз господарської діяльності / Е. А. Маркар'ян. - КноРус, 2009. - 591 с.

  12 Молибога Т. А. Комплексний економічний аналіз фінансово-господарської діяльності / Т. А. Молибога, Ю. А. Молибога. - Владос, 2007. - 384 с.

  13 Медведєва О. В. Комплексний економічний аналіз діяльності підприємства: Підручник / О. В. Медведєва, А. В. Немова, Е. В. Шпилівська. - Ростов н / Д: Фенікс, 2009 - 344 с.

  14 Пахомчік Е. А. Економічний аналіз. Короткий курс / Е. А. Пахомчік, А. А. Сперанський. - СПб .: Окей - книга, 2009. - 197 с.

  15 Пенюгалова А. В. Теорія економічного аналізу / А. В. Пенюгалова, С. Н. Яковенко. - М .: Фенікс, 2008. - 192 с.

  16 Пласкова Н. С. Економічний аналіз / І. С. Пласкова. - Ексмо, 2009. - 704 с.

  17 Пласкова Н. С. Стратегічний і поточний економічний аналіз. Підручник / Н. С. Пласкова. - Ексмо, 2007. - 567 с.

  18 Савицька Г. В. Теорія аналізу господарської діяльності. Підручник / Г. В. Савицька. - ИНФРА-М, 2007. - 288 с.

  19 Табурчак П. П. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства / П. П. Табурчак. - ИНФРА - М, 2008. - 167 с.

  20 Шеремет А. Д. Комплексний аналіз господарської діяльності. Підручник / А. Д. Шеремет. - ИНФРА-М, 2006. - 416 с.

  Додаток Ж

  Інформація про затверджені тарифи ВАТ «Амурські комунальні системи»

  2007 рік

  2008 рік

  2009 рік

  Електроенергія, кВт / год

  1,55

  1,56

  1,10

  Теплопостачання, руб / Гкал

  754,53

  820,17

  804,78

  Водопостачання, руб / куб.м

  7,60

  8,66

  9,18

  Водовідведення, руб / куб.м

  6,71

  6,89

  7,20

  ДОДАТОК ДО

  Динаміка основних показників діяльності ВАТ «Амурські комунальні системи»

  2007 рік

  2008 рік

  2009 рік

  Собівартість реалізованої продукції, тис.руб.

  електроенергія

  576040

  523930

  257300

  теплопостачання

  1251705,3

  1294666

  1404906,1

  водопостачання

  171489,5

  175534

  244216,4

  водовідведення

  126255,2

  120466

  170698,5

  Собівартість одиниці продукції, руб.

  Електроенергія, 1кВт

  1,34

  1,27

  1,05

  Теплоенергія, 1 Гкал

  753,65

  760,90

  783,41

  Водопостачання, 1 куб.м

  7,62

  8,22

  9,07

  Водовідведення, 1 куб.м

  6,68

  6,06

  7,13

  Об'єм реалізації

  Електроенергія, кВт

  429880597,0

  412543307,1

  245047619,0

  Теплоенергія, Гкал

  1660857,6

  1701493,0

  1793321,6

  Водопостачання, куб.м

  22505183,7

  21354501,2

  26925733,2

  Водовідведення, куб.м

  18900479,0

  19878877,9

  23940883,6  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ Амурські комунальні системи

  Скачати 158.26 Kb.