• Аналіз ліквідності балансу за 2005 - 2007 рр.
 • Показники платоспроможності організації
 • 2.2 Аналіз фінансових результатів діяльності організації
 • Види прибутку ТОВ «Фірма« Реал ЗІС »
 • Динаміка показників балансового і чистого прибутку
 • Динаміка структури виручки від продажів (тис. Руб.)
 • Вихідні дані для факторного аналізу прибутку від продажів в 2006 р, тис.руб.
 • Розрахунок впливу факторів першого рівня на зміну суми прибутку від продажів в цілому по організації
 • Вплив факторів першого порядку на прибуток від продажів
 • Вихідні дані для факторного аналізу прибутку від продажів в 2007 р, тис. Руб.
 • Вплив факторів першого порядку на прибуток від продажів в 2007 році
 • 2.3 Аналіз показників рентабельності діяльності організації
 • Дані для розрахунку показників рентабельності діяльності
 • Динаміка показників рентабельності діяльності
 • Вплив факторів на зміну рентабельності продукції
 • ГЛАВА 3. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В ТОВ «ФІРМА« РЕАЛ ЗІС » 3.1 Резерви збільшення прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) в організації
 • Резерви зростання прибутку
 • Фактори зміни загальновиробничих і загальногосподарських витрат
 • 3.2 Визначення ефекту операційного важеля
 • Дані для розрахунку ефекту операційного важеля
 • Додаток 1
 • ДОДАТОК 2
 • Додаток 3


 • Дата конвертації14.07.2017
  Розмір90.04 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 90.04 Kb.

  Аналіз фінансових результатів з метою запобігання банкрутству

  П1

  1 794

  1 824

  2 708

  А2

  2 750

  2 156

  2 446

  П2

  0

  0

  0

  А3

  1 473

  1 960

  2 136

  П3

  0

  0

  0

  А4

  2 679

  3 007

  4 765

  П4

  5 540

  5 872

  7 728

  баланс

  7 334

  7 697

  10 436

  баланс

  7 334

  7 696

  10 436

  Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні умови: А1? П1; А2? П2; А3? П3; А4? П4.

  Таблиця 3

  Аналіз ліквідності балансу за 2005 - 2007 рр.

  Умова

  2005 р

  2006 р

  2007 р

  А1? П1

  -

  -

  -

  А2? П2

  +

  +

  +

  А3? П3

  +

  +

  +

  А4? П4

  +

  +

  +

  У ТОВ «Фірма« Реал ЗІС »не дотримано перша нерівність. Це свідчить про те, що у організації недостатньо абсолютно ліквідних активів для покриття найбільш термінових зобов'язань, в нашому випадку кредиторської заборгованості. Однак варто зазначити, що ця недостача може бути покрита швидко реалізованих активи.

  Таблиця 4

  Показники платоспроможності організації

  показники

  2005 р

  2006 р

  2007 р

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  0,24

  0,31

  0,40

  Коефіцієнт проміжного покриття

  1,77

  1,50

  1,31

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  2,59

  2,57

  2,09

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності має тенденцію до збільшення з 2005 року по 2007. У 2005 році він становив 0,24, а в 2007 - 0,40. Ця динаміка позитивна. Оптимальне значення даного показника> 0,2 - 0,25. Якщо в 2005 р організація могла погасити найближчим часом до 24% короткострокової заборгованості, в 2006 - 31%, а в 2007 - 40%.

  Коефіцієнт проміжного покриття показує здатність організації погасити термінові зобов'язання при проведенні своєчасних розрахунків з дебіторами. Допустиме значення - 0,7 - 0,8, бажано -> 1,5. У нас він в 2005 році склав 1,77, а до 2007 знижується до 1,31. І хоча даний показник знаходиться на досить високому рівні, організації необхідно звернути увагу на негативну тенденцію.

  Нормальне значення коефіцієнта поточної ліквідності? 2. Значення даного показника в 2005 році - 2,59, в 2006 - 2,57, в 2007 - 2,09. Це говорить про те, що організація за умови мобілізації всіх оборотних коштів зможе погасити всі свої короткострокові зобов'язання, але слід мати на увазі, що в 2007 році значення коефіцієнта поточної ліквідності наближається до нижньої межі нормального, не варто допускати подальшого його зниження.

  Організаційно-економічні показники діяльності ТОВ «Фірма« Реал ЗІС »характеризують діяльність організації як прибуткову, рентабельну, з добре налагодженим процесом виробництва: високою фондоотдачей, матеріаловіддача, продуктивністю праці. У 2006 році спостерігається спад виробництва і в зв'язку з цим зниження деяких показників у порівнянні з 2005 роком, але в 2007 році ситуація змінюється і знову ми бачимо зростання. Необхідно звернути увагу на снижающуюся рентабельність виробництва продукції (з 6,73% до 5,93%) і рентабельність продажів (з 6,31% до 5,6%).

  Показники платоспроможності організації знаходяться в межах норми, що характеризує фінансове становище як стійке, організацію як кредитоспроможність. Тільки в разі необхідності швидкого розрахунку з кредиторами організація може потрапити в скрутне становище, тому що найбільш термінові пасиви більше найбільш ліквідних активів, але якщо час є, вона виконає всі свої зобов'язання.

  Далі перейдемо безпосередньо до аналізу формування фінансових результатів діяльності.

  2.2 Аналіз фінансових результатів діяльності організації

  Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності організації є: оцінка динаміки показників прибутку, обгрунтування їх освіти, виявлення та вимірювання впливу різних чинників на прибуток, оцінка можливостей її подальшого зростання на основі оптимізації обсягів виробництва і витрат.

  Для аналізу будемо використовувати такі його методи: горизонтальний, вертикальний, коефіцієнтний, факторний.

  В ході горизонтального аналізу визначаються абсолютні і відносні зміни величин різних показників за певний період.

  Мета вертикального аналізу - обчислення питомої ваги від слушних показників в результаті, т. Е. З'ясування структури підсумкового показника на певну дату.

  Коефіцієнтний аналіз зводиться до вивчення рівнів і динаміки відносних показників фінансового стану, що розраховуються як відношення величин абсолютних показників, одержуваних на основі звітності або бухгалтерського обліку. При аналізі фінансових коефіцієнтів їх значення порівнюються з базовими величинами, а також вивчається їх динаміка за звітний період і за ряд суміжних звітних періодів.

  Для виявлення причин зміни абсолютних і відносних показників, а також ступеня впливу різних причин на величину зміни показника застосовується факторний аналіз, в основі якого лежить прийом елімінування, що дозволяє усунути вплив всіх інших факторів, крім одного, вплив якого вимірюється в даний момент.

  Почнемо з аналізу динаміки показників балансового і чистого прибутку (див. Таблиці 5, 6).

  Таблиця 5

  Види прибутку ТОВ «Фірма« Реал ЗІС »

  показник

  2005 р

  2006 р

  2007 р

  Сума, тис. Руб.

  Частка,%

  Сума, тис. Руб.

  Частка,%

  Сума, тис. Руб.

  Частка,%

  А

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Прибуток (збиток) від продажу

  3 051

  102,04

  2 265

  102,54

  3 211

  102,69

  Сальдо інших доходів і витрат

  -61

  -2,04

  -56

  -2,54

  -84

  -2,69

  Загальна сума брутто-прибутку до виплати відсотків і податків

  2990

  100,00

  2209

  100,00

  3127

  100,00

  Поточний податок на прибуток

  715

  23,90

  543

  24,60

  747

  23,90

  Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

  2 275

  76,10

  1 666

  75,40

  2 380

  76,10

  Зміна даних показників представимо в таблиці 6.

  Таблиця 6

  Динаміка показників балансового і чистого прибутку

  показник

  Зміна показників 2007 р

  до 2005 р

  До 2006 року

  Абс. ізм., тис. руб.

  по стр.,%

  темп

  зростання,%

  абс. ізм., тис. руб.

  по стр.,%

  темп

  зростання,%

  А

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Прибуток (збиток) від продажу

  160

  0,65

  105,24

  946

  0,15

  141,77

  Сальдо інших доходів і витрат

  -23

  -0,65

  -28

  -0,15

  Загальна сума брут-то-прибутку до виплати відсотків і податків

  137

  0,00

  104,58

  918

  0,00

  141,56

  Поточний податок на прибуток

  33

  0,00

  104,48

  204

  -0,70

  137,57

  Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

  104

  0,00

  104,62

  714

  0,70

  142,86

  Дані таблиці 5 і таблиці 6 показують, що в 2006 році було зниження всіх показників прибутку в порівнянні з 2005 роком, а в 2007 році спостерігається знову зростання. Відбувається збільшення прибутку від продажів в порівнянні з 2006 роком на 946 тис. Руб., А в порівнянні з 2005 - на 160 тис.руб .; балансового прибутку - в порівнянні з 2006 роком - на 918 тис.руб., з 2005 роком - на 137 тис.руб .; чистого прибутку - в порівнянні з 2006 - на 714 тис.руб., з 2005 - на 104 тис.руб .. У 2006 році спостерігався спад виробництва в порівнянні з 2005 роком, а в 2007 відбувається нарощення обсягів виробництва. Темп зростання показників 2007 року порівняно з 2006 склав приблизно 140%.

  Змін в структурі балансового прибутку не відбувається. Основну частку доходів становить прибуток від продажів - 102%. Її величину зменшують інші витрати. Це є відображенням того, що організація займається тільки основним видом діяльності - виробництвом і реалізацією дверних блоків і не займається позареалізаційної діяльністю, а саме, не має дольової участі в інших підприємствах, не має цінних паперів і т.п ..

  Тому необхідно приділити особливу увагу аналізу прибутку від продажів.

  Проаналізуємо, як змінювалася структура виручки від продажів (див. Таблицю 7).

  Таблиця 7

  Динаміка структури виручки від продажів (тис. Руб.)

  показник

  2005 р

  2006 р

  2007 р

  сума

  Частка,%

  сума

  Частка,%

  сума

  Частка,%

  Виручка (нетто)

  48 357

  100

  38 517

  100

  57 337

  100

  виробнича собівартість

  45 010

  93,08

  35 941

  93,31

  53 496

  93,3

  Валовий прибуток

  3 347

  6,92

  2 576

  6,69

  3 841

  6,7

  Комерційні витрати

  296

  0,61

  311

  0,81

  350

  0,61

  Управлінські витрати

  -

  -

  -

  -

  280

  0,49

  повна собівартість

  45 306

  93,69

  36 252

  94,12

  54 126

  94,4

  Прибуток (збиток) від продажу

  3 051

  6,31

  2 265

  5,88

  3 211

  5,6

  Дані таблиці 7 свідчать про те, що в структурі виручки відбувається збільшення частки виробничої собівартості в 2006 і 2007 роках у порівнянні з 2005 роком. Повна собівартість також збільшується. І якщо в 2006 році ця зміна відбувається за рахунок збільшення комерційних витрат, то в 2007 році додаються управлінські витрати. Все це веде до зменшення частки прибутку від продажів.

  Далі перейдемо до факторному аналізу прибутку від продажів. Структурно-логічна модель факторного аналізу представлена ​​на рис. 3.

  Прибуток від реалізації продукції в цілому по організації залежить від чотирьох факторів першого рівня співпідпорядкованості: обсягу реалізації продукції (VРП); її структури (Уд i); собівартості (С i) і рівня средньореалізаціоних цін (Ц i). Ця залежність виражається формулою:

  П =? [VРП заг * Уд ii - C i)] (13)

  Обсяг реалізації продукції може здійснювати позитивний і негативний вплив на суму прибутку. Збільшення обсягу продажів рентабельної продукції приводить до збільшення прибутку. Якщо ж продукція є збитковою, то при збільшенні обсягу реалізації відбувається зменшення суми прибутку.

  Структура товарної продукції може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку. Якщо збільшиться частка більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі реалізації, то сума прибутку зросте. Навпаки, при збільшенні питомої ваги низькорентабельної чи збиткової продукції загальна сума прибутку зменшиться.

  Собівартість продукції обернено пропорційна прибутку: зниження собівартості призводить до відповідного зростання суми прибутку, і навпаки.

  Зміна рівня средньореалізаціоних цін прямо пропорційно прибутку: при збільшенні рівня цін сума прибутку зростає, і навпаки.

  Розрахунок впливу цих факторів на суму прибутку виконаємо способом ланцюгової підстановки. Суть даного методу полягає в тому, що для вимірювання впливу одного з факторів його базове значення замінюється на фактичне, при цьому залишаються незмінними значення всіх інших факторів. подальше зіставлення результативних показників до і після заміни аналізованого фактора дає можливість розрахувати його вплив на зміну результативного показника.

  Оцінимо вплив факторів на зменшення прибутку в 2006 році в порівнянні з 2005. Для початку заповнимо допоміжну таблицю (див. Таблицю 8).

  Таблиця 8

  Вихідні дані для факторного аналізу прибутку від продажів в 2006 р, тис.руб.

  показник

  2005 р

  (0)

  Дані 2005 року, перелічені на обсяг продажів 2006 році (ум)

  2006 р

  (1)

  Виручка (нетто) (В)

  48 357

  ? (VРП1 * Ц0) =

  = 38 384

  38 517

  Повна собівартість (З)

  45 306

  ? (VРП1 * С0) =

  = 35 727

  36 252

  Прибуток (П)

  3 051

  2 627

  2 265

  Спочатку потрібно знайти суму прибутку при фактичному обсязі продажів і базової величини інших факторів. Для цього слід розрахувати індекс обсягу реалізації продукції, а потім базову суму прибутку скорегувати на його рівень.

  (14)

  I рп = 38100: 48000 = 0,79

  Якби величина інших факторів не змінилася, то сума прибутку повинна була б зменшитись на 21%. Тоді прибуток склав би:

  3051 * 0,79 = 2 410 тис. Рублів.

  Порядок розрахунку впливу факторів першого рівня на зміну суми прибутку представимо в систематизованому вигляді (см. Таблицю 9).

  Таблиця 9

  Розрахунок впливу факторів першого рівня на зміну суми прибутку від продажів в цілому по організації

  показник прибутку

  фактори

  порядок розрахунку

  Прибуток, тис.руб.

  Об'єм продажу

  структура продажів

  ціни

  собівартість

  П0

  t0

  t0

  t0

  t0

  В0 - З0

  3 051

  Пусл 1

  t1

  t0

  t0

  t0

  П0 * Ipn

  2 410

  Пусл 2

  t1

  t1

  t0

  t0

  Вусла - Зусл

  2 627

  Пусл 3

  t1

  t1

  t1

  t0

  В1 - Зусл

  2 790

  П1

  t1

  t1

  t1

  t1

  В1 - З1

  2 265

  За даними таблиці 8 можна встановити, як змінилася сума прибутку за рахунок кожного фактора. Зміна суми прибутку за рахунок:

  1) Обсягу реалізації продукції

  ? П V рп = П ум 1 - П 0

  ? П V рп = 2410 - 3051 = - 641 тис. Руб.

  2) Структури товарної продукції

  ? П стр = П ум 2 - П ум 1

  ? П стр = 2627 - 2410 = + 217 тис. Руб.

  3) Відпускних цін

  ? П ц = П ум 3 - П ум 2

  ? П ц = 2790 - 2627 = + 163 тис. Руб.

  4) Собівартості реалізованої продукції

  ? П з = П 1 - П ум 3

  ? П з = 2265 - 2790 = - 525 тис. Руб.

  Разом:

  ? П = - 641 + 217 + 163 - 525 = - 786 тис. Руб.

  Для більш наочного уявлення узагальнимо дані в таблиці (див. Таблицю 10).

  Таблиця 10

  Вплив факторів першого порядку на прибуток від продажів

  фактор

  Вплив, тис.руб.

  Об'єм реалізації

  - 641

  структура

  + 217

  Ціна

  + 163

  собівартість

  - 525

  Разом:

  -786

  Таким чином, на зниження прибутку від продажів в 2006 році в більшій мірі вплинуло зниження обсягів реалізації, яке призвело до зміни на (- 641) тис. Руб., І збільшення собівартості (- 525 тис. Руб.). Позитивний вплив зробили зростання ціни (+ 163 тис. Руб.) І зміна в структурі продажів (+ 217). Тобто в 2006 році в структурі почали переважати більш рентабельні види продукції.

  Таблиця 11

  Вихідні дані для факторного аналізу прибутку від продажів в 2007 р, тис. Руб.

  показник

  2006 р

  (0)

  Дані 2006 року, перелічені на обсяг продажів 2007 року (ум)

  2007 р

  (1)

  Виручка (нетто) (В)

  38 517

  51 561

  57 337

  Повна собівартість (З)

  36 252

  48 526

  54 126

  Прибуток (П)

  2 265

  3 035

  3 211

  Подібним чином проведемо аналіз впливу факторів на прибуток від продажів в 2007 році в порівнянні з 2006 роком. Дані для розрахунків знаходяться в таблиці 11.

  Знайдемо суму прибутку при фактичному обсязі продажів і базової величини інших факторів.

  I рп = 51000: 38100 = 1,3

  Якби величина інших факторів не змінилася, то сума прибутку повинна була б збільшитися на 30%. Тоді прибуток склав би:

  2265 * 1,3 = 2 945 тис. Рублів.

  Однак у нас вона становить 3 211 тис. Оцінимо вплив кожного фактора на зміну суми прибутку.

  Розраховані фактичні та умовні показники представлені в таблиці 12.

  Таблиця 12

  показник прибутку

  порядок розрахунку

  Прибуток, тис.руб.

  П0

  В0 - З0

  2 265

  Пусл 1

  П0 * Ipn

  2 945

  Пусл 2

  Вусла - Зусл

  3 035

  Пусл 3

  В1 - Зусл

  8 811

  П1

  В1 - З1

  3 211

  Прибуток від продажів в 2007 році в порівнянні з 2006 роком змінилася на + 946 тис. Рублів (3211 - 2265), в тому числі за рахунок:

  1) Обсягу реалізації продукції

  ? П V рп = 2945 - 2265 = 680 тис. Руб.

  2) Структури товарної продукції

  ? П стр = 3035 - 2945 = 90 тис. Руб.

  3) Відпускних цін

  ? П ц = 8811 - 3035 = 5776 тис. Руб.

  4) Собівартості реалізованої продукції

  ? П з = 3211 - 8811 = - 5600 тис. Руб.

  Разом:

  ? П = 680 + 90 + 5776 - 5600 = 946 тис. Руб.

  Зведемо розраховані дані в таблицю (див. Таблицю 13)

  Таблиця 13

  Вплив факторів першого порядку на прибуток від продажів в 2007 році

  фактор

  Вплив, тис.руб.

  Об'єм реалізації

  + 680

  структура

  + 90

  Ціна

  + 5776

  собівартість

  - 5600

  Разом:

  + 946

  Результати аналізу показують, що зростання прибутку в 2007 році обумовлений в першу чергу змінами обсягу реалізації продукції (+ 680 тис. Руб.) І відпускних цін (+ 5776 тис. Руб.); при чому вплив ціни набагато значніше. Зростанню суми прибутку на 90 тис. Руб. сприяло також зміни в структурі товарної продукції. Це говорить про те, що в загальному обсязі збільшилася вага найбільш рентабельних видів продукції.

  Негативний вплив на кінцевий результат мало збільшення собівартості (- 5600 тис.руб.). Але темпи зростання обсягу реалізації і цін компенсували цей вплив і забезпечили позитивну динаміку прибутку. Це говорить про ефективність діяльності організації.

  Від аналізу абсолютних показників ефективності діяльності перейдемо до відносним.

  2.3 Аналіз показників рентабельності діяльності організації

  Існує безліч показників рентабельності, які відображають прибутковість діяльності. Структура показників рентабельності являє собою відношення прибутку (як економічного ефекту діяльності) до ресурсів або витрат. Для оцінки діяльності ТОВ «Фірма« Реал ЗІС »будемо використовувати наступні показники: рентабельність продукції, рентабельність продажів, рентабельність активів, рентабельність поточних активів, рентабельність власного капіталу.

  Таблиця 14

  Дані для розрахунку показників рентабельності діяльності

  (тис. руб.)

  показник

  2005 р

  2006 р

  2007 р

  Виручка (нетто) (В)

  48 357

  38 517

  57 337

  Повна собівартість (ПС)

  45 306

  36 252

  54 126

  Прибуток від продажів (Пр)

  3 051

  2 265

  3 211

  Чистий прибуток (Пч)

  2 275

  1 666

  2 379

  Середньорічна вартість активів (АСР)

  6 819

  7 516

  9 066

  Середньорічна вартість поточних активів (Ат.ср)

  4 708

  4 672

  5 181

  Середньорічна вартість власного капіталу (Кс.ср)

  4 747

  5707

  6 801

  Для проведення аналізу показників рентабельності діяльності ТОВ «Фірма« Реал ЗІС »нам знадобляться дані, представлені в таблиці 14.

  Розрахуємо показники рентабельності.

  1) Рентабельність продукції (коефіцієнт окупності витрат)

  2005 рік: Р пр = 3051: 45306 * 100 = 6, 73%

  2006 рік: Р пр = 2265: 36252 * 100 = 6, 25%

  2007 рік: Р пр = 3211: 54126 * 100 = 5, 93%

  За розрахованими даними ми бачимо, що рентабельність продукції до 2007 року знижується. Якщо в 2005 році організація з 10 витрачених рублів на виробництво і реалізацію продукції отримувало 67 копійок, то в 2006 році - 63 копійки, а в 2007 році - вже 59 копійок.

  2) Рентабельність продажів (обороту)

  2005 рік: Р про = 3051: 48357 * 100 = 6,3%

  2006 рік: Р про = 2265: 38517 * 100 = 5,88%

  2007 рік: Р про = 3211: 57337 * 100 = 5,6%

  Показники рентабельності продажів також мають негативну динаміку. Віддача з одного рубля продажів знижується з 6,3% до 5,6%, але це зниження незначне.

  3) Рентабельність активів

  2005 рік: Р а = 2275: 6819 * 100 = 33,36%

  2006 рік: Р а = тисячу шістсот шістьдесят шість: 7516 * 100 = 22,17%

  2007 рік: Р а = 2379: 9066 * 100 = 26,24%

  Даний показник служить для визначення ефективності використання активів організації. У аналізованої організації він знаходиться на досить високому рівні. І хоча в 2006 році рентабельність активів знижується, в 2007 році вона досягає 26,24%, тобто з кожної гривні використовуваних активів організація отримує 26 коп. чистого прибутку.

  4) Рентабельність поточних активів

  2005 рік: Р та = 2275: 4708 * 100 = 48,32%

  2006 рік: Р та = 1666: 4672 * 100 = 35,66%

  2007 рік: Р та = 2379: 5181 * 100 = 45,92%

  Рентабельність поточних активів має високе значення. Її значення коливається в межах 35,66 - 48,32%. Характеризує чистий прибуток, отриманий з кожної гривні. Високі значення свідчать про ефективну політику організації в області розпорядження оборотними засобами, раціональним підходом до організації запасів, управління дебіторською заборгованістю. Організація не утворює запасів готової продукції, тобто працює під замовлення і реалізує продукцію відразу в міру виготовлення. Також налагоджено питання з постачанням сировини і матеріалів, і організації не потрібно створювати великих запасів для виробництва.

  5) Рентабельність власного капіталу

  2005 рік: Р ск = 2275: 4747 * 100 = 47,92%

  2006 рік: Р ск = 1666: 5707 * 100 = 29,19%

  2007 рік: Р ск = 2379: 6801 * 100 = 34,98%

  Даний показник характеризує ефективність використання власних коштів, тобто прибуток, що залишається в розпорядженні організації, отриману на кожен рубль вкладень в дану організацію. Ефективність використання власного капіталу в 2005 році становила 47,92%, в 2006 - вона знижується в 1,64 рази (29,19%), а потім зростає до 34,98%.

  Уявімо отримані дані в таблиці 15 і на графіку (див. Додаток 3).

  Таблиця 15

  Динаміка показників рентабельності діяльності

  ТОВ «Фірма« Реал ЗІС »

  показник

  2005 р

  2006 р

  2007 р

  Зміна 2007 р

  (±) до

  2005 р

  2006 р

  рентабельність

  продукції,%

  6, 73

  6,25

  5,93

  - 0,8

  - 0,32

  рентабельність

  продажів,%

  6,3

  5,88

  5,6

  - 0,7

  - 0,28

  рентабельність

  активів,%

  33,36

  22,17

  26,24

  - 7,12

  + 4,07

  рентабельність

  поточних активів,%

  48,32

  35,66

  45,92

  - 2,4

  + 10,26

  рентабельність

  власного капіталу,%

  47,92

  29,19

  34,98

  - 12,94

  + 5,79

  Показники рентабельності характеризують прибутковість діяльності організації, ефект як приросту прибутку на вкладені ресурси і вироблені витрати на виробництво і реалізацію продукції. Досліджувана організація має досить високі значення за даними параметрами. Це говорить про ефективність використання власного капіталу; активів, в т.ч. оборотних коштів. Тільки показники рентабельності продукції і продажів трохи знижуються з року в рік. Перейдемо до аналізу рівня рентабельності продукції.

  Рівень рентабельності продукції (коефіцієнт окупності витрат), обчислений у цілому по організації, залежить від трьох основних факторів першого порядку: зміни структури реалізованої продукції, її собівартості та середніх цін реалізації.

  Факторна модель цього показника має такий вигляд:

  (11)

  Розрахунок впливу факторів зміни рентабельності 2006 року в порівнянні з 2005 роком виконаємо способом ланцюгової підстановки. Для цього обчислимо спочатку фактичні та умовні значення рентабельності.

  1)

  Р 0 = 3051: 45306 * 100 = 6,73%;

  2)

  Р усл1 = 2410: (45306 * 0,79) = 6,73%;

  3)

  Р усл2 = 2627: 35727 * 100 = 7,35%;

  4)

  Р усл3 = 2790: 35727 * 100 = 7,81%;

  5)

  Р 1 = 2265: 36252 * 100 = 6,25%

  Порівнюючи розраховані умовні і фактичні показники, обчислимо вплив факторів:

  Зміна обсягу реалізації

  ? Р Vpn = Р усл1 - Р 0

  ? Р Vpn = 6,73 - 6,73 = 0;

  зміна структури

  ? Р уд = Р усл2 - Р усл1

  ? Р уд = 7,35 - 6,73 = + 0,62%;

  Зміна ціни

  ? Р ц = Р усл3 - Р усл2

  ? Р ц = 7,81 - 7,35 = + 0,46%;

  зміна собівартості

  ? Р з = Р 1 - Р усл3

  ? Р з = 6,25 - 7,81 = - 1,56%;

  баланс факторів

  ? Р = 0 + 0,62 + 0,46 - 1,56 = - 0,48%.

  Узагальнимо дані в таблиці 16.

  Таблиця 16

  Вплив факторів на зміну рентабельності продукції

  в 2006 р

  фактор

  Зміна рентабельності,%

  Структура продукції, що випускається

  + 0,62

  Ціна

  + 0,46

  собівартість

  - 1,56

  Разом

  - 0,48

  Зниження рентабельності продукції в 2006 році на 0,48 процентних пункту сприяло збільшення собівартості. Реалізації більш рентабельних видів продукції і зростання цін був недостатнім, щоб перекрити цей негативний вплив.

  Аналогічним способом проведемо розрахунок впливу факторів зміни рентабельності продукції в 2007 році в порівнянні з 2006 роком.

  1) Р 0 = 2265: 36252 * 100 = 6,25%;

  2) Р усл1 = 2946: (36252 * 1,3) = 6,25%;

  3) Р усл2 = 3035: 48526 * 100 = 6,29%;

  4) Р усл3 = 8811: 48526 * 100 = 18,16%;

  5) Р 1 = 3211: 54126 * 100 = 5,93%

  Рентабельність продукції в 2007 році в порівнянні з 2006 роком зменшилася на 0,32 процентних пункту за рахунок:

  - зміни обсягу реалізації:

  ? Р Vpn = 6,25 - 6,25 = 0;

  - зміни структури:

  ? Р уд = 6,29 - 6,25 = + 0,04%;

  - зміни ціни:

  ? Р ц = 18,16 - 6,29 = + 11,87%;

  - зміни собівартості

  ? Р з = 5,93 - 18,16 = - 12,23%;

  Баланс факторів:

  ? Р = 0 + 0,04 + 11,87 - 12,23 = - 0,32%.

  Зведемо отримані дані в таблицю 17.

  Таблиця 17

  Вплив факторів на зміну рентабельності продукції

  в 2007 році

  фактор

  Зміна рентабельності,%

  Структура продукції, що випускається

  + 0,04

  Ціна

  + 11,87

  собівартість

  - 12,23

  Разом

  - 0,32

  Отримані результати показують, що зниження рентабельності виробничої діяльності відбувається за рахунок збільшення собівартості і навіть зростання середньореалізаційних цін не може повністю компенсувати цей вплив.

  Таким чином, аналіз показав, що зниження фінансових результатів в 2006 році обумовлено зменшенням обсягу реалізації і зростанням витрат. Нарощення обсягу виробництва і реалізації і збільшення вартості продукції в 2007 році призводить до зростання прибутку. Однак, незважаючи на це позитивна зміна, що збільшується собівартість призводить до поступового зниження рентабельності виробництва продукції та продажів.

  Тому політика організації повинна бути спрямована на пошук резервів за рахунок збільшення обсягу реалізації, зниження собівартості, по можливості зростання ціни; проведення заходів з ресурсозбереження та стимулювання попиту.


  ГЛАВА 3. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В ТОВ «ФІРМА« РЕАЛ ЗІС »

  3.1 Резерви збільшення прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) в організації

  Резерви - виявлення можливості кількісного і якісного зростання основних показників діяльності організації, що виражаються в невикористаних, частково використаних або нераціонально використаних виробничих ресурсах (матеріального, фінансового, організаційного, інформаційного та подібного їм характеру).

  Резерви зростання прибутку - це кількісно вимірні можливості її збільшення за рахунок зростання обсягу реалізації продукції, зменшення витрат на її виробництво і реалізацію, недопущення позареалізаційних збитків, удосконалення структури виробленої продукції.

  Основні напрямки пошуку резервів збільшення прибутку від реалізації продукції представлені на малюнку 4.

  При підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок можливого зростання обсягу реалізації використовуються результати аналізу випуску і реалізації продукції.

  Сума резерву зростання прибутку за рахунок збільшення обсягу продукції розраховується за формулою:

  , (12)

  де Р ^ Vpn i - резерв зростання обсягу реалізації;

  П i 1 - фактичний прибуток у розрахунку на одиницю продукції відповідного виду.

  Зіставлення можливого обсягу реалізації, встановленого в результаті аналізу звітності та виробничих можливостей організації, дозволяє визначити резерв збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції ТОВ «Фірма« Реал ЗІС »в 30% від фактичного обсягу реалізації 2007 року.

  Розрахуємо резерв збільшення прибутку за рахунок збільшення обсягу випуску і реалізації продукції ТОВ «Фірма« Реал ЗІС »за формулою (12):

  5) Р ^ Vpn i = 51000 * 0,3 = 15 300 м 2;

  6) П i 1 = тисячу сто двадцять чотири - 1061 = 63 рубля або 0,063 тис. Руб .;

  7) Р ^ Пv рп = 15300 * 0,063 = 963,9 тис. Руб.

  Підрахунок резерву зростання прибутку за рахунок зниження собівартості продукції (Р ^ П с) здійснюється наступним чином: виявлений резерв зниження собівартості продукції (РVС) множиться на можливий обсяг її продажів з урахуванням резервів його росту:

  (13)

  Згідно з аналізом звітності резерв зниження собівартості становить 17 рублів на одиницю продукції. Тоді резерв зростання прибутку за рахунок зниження собівартості ТОВ «Фірма« Реал ЗІС »за формулою (13) становить:

  Р ^ П з = 0,017 * (51000 + 15300) = 1127,1 тис. Руб.

  Узагальнений резерв збільшення суми прибутку (Р ^ П) становить:

  Р ^ П = Р ^ Пv рп + Р ^ П з = 963,9 + 1127,1 = +2181 тис. Руб.

  Таким чином, якби організація використовувала свої резерви зростання прибутку за рахунок збільшення обсягів реалізації і зниження собівартості, то прибуток від реалізації продукції склала 5 392 тис. Руб. (3211 + 2181-III) замість 3 211 тис. Руб ..

  Далі можемо розрахувати резерв підвищення рівня рентабельності продукції (Р ^ R), який залежить від збільшення суми прибутку від реалізації продукції і зниження її собівартості. Для підрахунку резерву може бути використана наступна формула:

  , (14)

  де R в - можливий рівень рентабельності;

  R 1 - фактичний рівень рентабельності;

  П 1 - фактична сума прибутку звітного періоду;

  VРП в - можливий обсяг реалізації продукції з урахуванням виявлених резервів його росту;

  З i в - можливий рівень собівартості продукції з урахуванням виявлених резервів зниження;

  З 1 - фактична сума витрат з реалізованої продукції.

  Знаходимо резерв підвищення рівня рентабельності ТОВ «Фірма« Реал ЗІС »за формулою (14):

  Р ^ R = 5392: (1,044 * 66300) * 100 - 5,93 = 7,79 - 5,93 = + 1,86%.

  При використанні виявлених резервів рентабельність продукції може вирости до 7,79%.

  Збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції відбувається за рахунок більш повного використання виробничих потужностей, розширення клієнтури.

  У період високих темпів інфляції зростання прибутку забезпечувався за рахунок цінового фактора. Уповільнення інфляційних процесів, насичення ринку товарами, розвиток конкуренції обмежили можливості виробників підвищувати ціни і отримувати прибуток за допомогою цього чинника. На чергу приходить метод зниження витрат.

  У практиці підприємницької діяльності застосовуються різні способи зниження собівартості. Безумовно, використовуються такі прийоми, як економія паливно-сировинних ресурсів, матеріальних і трудових витрат, зниження частки амортизаційних відрахувань у собівартості, скорочення адміністративних витрат і т.п.

  У зв'язку з цим ми пропонуємо ТОВ «Фірма« Реал ЗІС »:

  - переглянути свої витрати за всіма статтями виробничої собівартості;

  - якщо це можливо, змінити норми витрат матеріалів;

  - можливо освоїти нову технологію виробництва, яка дозволить скоротити витрати;

  - розглянути і усунути причини виникнення перевитрати фінансових ресурсів на управлінські і комерційні витрати шляхом скорочення управлінського персоналу, зниження бюджету на проведення рекламних кампаній, використання більш ефективних рекламних акцій;

  - займатися підвищенням кваліфікації працівників, яка буде супроводжуватися зростанням продуктивності праці;

  - розробити і запровадити ефективну систему матеріального стимулювання персоналу, тісно пов'язану з основними результатами господарської діяльності організації та економією ресурсів;

  - використовувати системи депреміювання працівників при порушенні ними трудової або технологічної дисципліни;

  - здійснювати постійний контроль за умовами зберігання і транспортування сировини.

  Фактори зміни загальновиробничих і загальногосподарських витрат представимо в таблиці 18.

  Однак слід мати на увазі, що зменшення собівартості має межу, після якого воно неможливе без зниження якості продукції. Те саме можна сказати і до адміністративних і комерційних витрат, які неможливо звести до нуля, оскільки без них організація нормально функціонувати не зможе і продукція реалізовуватися не буде.

  Таблиця 18

  Фактори зміни загальновиробничих і загальногосподарських витрат

  Стаття витрат

  Фактор зміни витрат

  Зарплата управлінських працівників

  Зміна чисельності працівників і середньої зарплати (зміна окладів, виплата премій, доплати)

  Зміст основних фондів:

  амортизація

  Освітлення, опалення, водопостачання та ін.

  Зміна вартості основних засобів і норм амортизації

  Зміна кількості спожитих послуг і їх вартості

  Витрати на поточний ремонт основних засобів

  Зміна обсягу робіт і їх вартості

  Зміст легкового транспорту

  Зміна кількості машин і витрат на утримання однієї машини

  Витрати на відрядження

  Кількість відряджень, середня тривалість, середня вартість одного дня відрядження

  оплата простоїв

  Кількість людино-днів простою і рівень оплати за один день простою

  Втрати від псування і недостачі матеріалів і продукції

  Кількість матеріалів і їх вартість

  Податки і відрахування від зарплати

  Зміна суми нарахованої зарплати і процентних ставок обкладань за кожним видом

  Витрати на охорону праці

  Зміна обсягу намічених заходів і їх вартості

  І т.д.

  Також ТОВ «Фірма« Реал ЗІС »можна запропонувати:

  - виявлення найбільш рентабельних видів продукції і оновлення асортименту. Будь-яка продукція проходить стадії життєвого циклу: проектування, освоєння, запуску в виробництва, серійного випуску, в результаті якого відбувається насичення ринку цим продуктом. Після закінчення часу продукція морально застаріває, або не витримує конкурентної боротьби і, під тиском знижується рентабельності, випуск її скорочується або припиняється. До освоєння нового виду продукції краще приступати вже на стадії зростання прибутку.

  - здійснювати ефективну цінову політику, диференційовану по відношенню до окремих категорій покупців;

  здійснювати систематичний контроль за роботою обладнання і виробляти своєчасну його наладку з метою недопущення зниження якості і випуску бракованої продукції;

  при введенні в експлуатацію нового обладнання приділяти достатньо уваги навчанню і підготовці кадрів, підвищенню їх кваліфікації, для ефективного використання обладнання та недопущення його поломки через низьку кваліфікацію;

  ввести систему планування прибутку на підприємстві, яка дозволить більш чітко визначати цілі щодо досягнення бажаних фінансових результатів і оцінювати необхідні витрати, вкладення, нарощення обсягів виробництва.

  3.2 Визначення ефекту операційного важеля

  У розглянутій нами організації практично відсутня система планування прибутку. Природно керівництво прагне збільшувати обсяги виробництва, знижувати собівартість, реалізовувати за вигіднішою ціною, але це відбувається без будь-яких попередніх розрахунків.

  У зв'язку з цим нам бачиться необхідним продемонструвати як можна використовувати один із сучасних методів планування прибутку в рамках операційного аналізу для визначення беззбиткового обсягу реалізації, досягнення цільового значення приросту прибутку від продажів, прийняття ефективного управлінського рішення. Методи операційного аналізу вивчають залежність фінансового результату від обсягів виробництва, реалізації та витрат виробництва.

  В операційному аналізі використовують різні методи: операційного важеля, аналізу беззбитковості (порога рентабельності), запасу фінансової міцності, аналізу чутливості критичних співвідношень.

  Аналіз беззбитковості (визначення порогу рентабельності) проводять з метою визначення обсягу виробництва, при якому забезпечується покриття витрат організації. Також аналіз беззбитковості проводиться з метою виявлення оптимального для організації обсяг виробництва і темпів його розвитку, що важливо для забезпечення платоспроможності і беззбитковості організації.

  Запас фінансової міцності показує, наскільки організація може знизити виручку від реалізації своєї продукції, забезпечуючи при цьому фінансову стійкість організації.

  Аналіз чутливості передбачає відстеження того, як змінюється прибуток у відповідь на зміни одного з параметрів за умови, що інші залишаться незмінними.

  Операційний важіль (левередж) - це потенційна можливість впливати на прибуток, змінюючи структуру собівартості і обсяг випуску.Ефект операційного важеля полягає в тому, що будь-яка зміна виручки від продажів веде до сильнішого зміни прибутку. Рівень або силу впливу операційного важеля висловимо, як:

  , (15)

  де МП - базова маржинальний прибуток;

  П - базовий прибуток від продажів.

  Іншими словами, при плануванні приросту або зниження виручки від продажів використання показника операційного левереджа дозволяє одночасно визначити приріст або зменшення прибутку. І навпаки, якщо в плановому періоді організації необхідна певна величина прибутку від продажів, за допомогою операційного левереджа можна встановити, яка виручка від продажів забезпечить потрібну прибуток.

  В якості базових значень будемо використовувати дані 2007 року. Для проведення розрахунків складемо допоміжну таблицю (див. Таблицю 19).

  Таблиця 19

  Дані для розрахунку ефекту операційного важеля

  № п / п

  показник

  Сума, тис. Рублів

  1

  Виручка від реалізації продукції (В)

  57 337

  2.

  Повна собівартість (ПС), в т.ч .:

  54 126

  3.

  постійні витрати (ПЗ)

  8 119

  4.

  змінні витрати (ПРЗ)

  46 007

  5.

  Прибуток від реалізації продукції

  3 211

  обчислимо

  1) маржинальний прибуток:

  МП = В - ПРЗ = 57337 - 46007 = 11 330 тис. Руб.

  1) Коефіцієнт маржинального прибутку:

  До мп = МП: В = 11330 57 337 = 0,20

  2) Поріг рентабельності:

  ПР = ПЗ: До мп = 8119: 0,20 = 40595 тис.руб.

  3) Запас фінансової міцності:

  ЗПФ = В - ПР = 57337 - 40595 = 16742 тис. Руб.

  4) Запас фінансової міцності в%:

  ЗПФ = (В - ПР): У * 100% = 16742: 57337 * 100 = 29,2%

  5) Ефект операційного важеля:

  ЕОР = МП: П = 11330: 3 211 = 3,5

  Таким чином, беззбитковий обсяг продажів організації становить 40595 тис.руб., Запас фінансової міцності 16742 тис.руб., Тобто організація може знизити обсяг реалізації на 29% раніше, ніж почне зазнавати збитків.

  Ефект операційного важеля становить 3,5. Це означає, що при збільшенні обсягу реалізації на 1%, прибуток від продажів зросте на 3,5%. Однак при зниженні виручки від продажів відбудеться зворотній ефект.

  Розглянемо прогнозовану ситуацію. Організація має можливість збільшити в наступному році ціну на 1%, не втрачаючи при цьому конкурентоспроможності на ринку. Бажаний приріст прибутку складає 30%. Необхідно визначити, який обсяг реалізації забезпечить така зміна при заданих умовах.

  Скористаємося формулою для визначення приросту прибутку:

  , (16)

  де? П - приріст (зменшення) прибутку від продажів;

  П б - базисна прибуток від продажів;

  І ц - зміна цін на реалізовану продукцію в плановому періоді в порівнянні з базисним (в частках одиниці і відповідно зі знаками «+» або «-»);

  І н - зміна натурального обсягу продажів (аналогічно величиною «І ц»).

  Л ц - ціновий операційний левередж, який визначається за формулою, де В б - базова виручка від продажів;

  Л н - натуральний операційний левередж (теж, що і ЕОР, який ми вирахували раніше).

  Певне поєднання динаміки цін і натурального обсягу продажів забезпечує розмір прибутку від продажів, необхідний організації. Знаючи це поєднання, організація в межах наявних можливостей здатне маневрувати індексами цін і натурального обсягу продажів, наближаючи умови попиту на продукцію до бажаних.

  З формули 16 виведемо формулу для визначення зміни натурального обсягу продажів.

  (17)

  Розрахуємо цінової левередж:

  Л ц = 57337: 3211 = 17,8

  Підставляючи всі значення в формулу, отримуємо:

  І н = (0,3 - 17,8 * 0,01): (17,8 * 0,01 + 3,5) = 0,033 або 3,3%

  Підсумковий обсяг продажів повинен скласти 51000 * 1,033 = 52683 од.

  Отже, для того, щоб організація досягла приросту прибутку на 30% при зміні цін на + 1%, їй необхідно збільшити обсяг реалізації на 3,3%, тобто забезпечити продаж 52683 м 2 дверних блоків. Виробничі потужності дозволяють це зробити. Значить метою діяльності організації на 2008 рік має стати укладення договорів на виробництво та реалізацію 52683 м 2 дверних блоків. У разі досягнення більшого обороту, прибуток від продажів зросте більш, ніж на 30%.

  Операційний левередж - інструмент, що дозволяє цілеспрямовано змінювати плановий фінансовий результат від продажів шляхом коригування кожного індексу в межах наявних практичних можливостей, оперативно реагувати на динаміку попиту і приймати рішення, пов'язані зі змінами фінансового результату від продажів.

  Тому рекомендуємо організації ТОВ «Фірма« Реал ЗІС »застосовувати більш ефективний метод планування прибутку.


  ВИСНОВОК

  На підставі проведеного дослідження зроблено такі висновки:

  1. Прибуток - це перевищення доходів над витратами. Зворотне положення називається збитком. Відповідно до нормативних актів, що діють в Росії, під доходами розуміється збільшення економічних вигод у результаті надходження активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу цієї організації, за винятком внесків учасників (власників майна), а витратами організації визнається зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів і (або) виникнення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу цієї організації, за винятком зменшення вк ладів за рішенням учасників.

  2. В процесі аналізу використовуються наступні показники прибутку: 1) маржинальний прибуток; 2) прибуток від реалізації продукції, товарів, послуг; 3) загальний фінансовий результат до виплати відсотків і податків (брутто-прибуток); 4) чистий прибуток; 5) капіталізована прибуток; 6) споживана прибуток.

  3. На величину прибутку і його динаміку впливають фактори, як залежні, так і не залежать від зусиль організації, екстенсивного і інтенсивного характеру.

  3. Складовою частиною формування фінансового результату служить планування прибутку. На практиці можливе застосування різних методик прогнозування (планування) прибутку, які можна класифікувати за трьома групами: традиційні методи (метод прямого рахунку, аналітичний метод, поєднаний метод); економіко-математичні методи; методи маржинального аналізу, засновані на ефекті операційного важеля. Деяким об'єднанням даних методів є факторна модель.

  4. Аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ «Фірма« Реал ЗІС »показав, що основні свої доходи організація отримує від своєї звичайної діяльності - виробництва і реалізації дверних блоків, і не займається позареалізаційними операціями. Динаміка показників прибутку за 2005 - 2007 роки свідчить про те, що в 2006 році відбувається зниження суми прибутку, а в 2007 році спостерігається знову зростання. Якщо в 2005 році прибуток від продажів становила 3051 тис. Руб., То в 2006 - 2265 тис. Руб., В 2007 - 3211 тис. Руб .. Чистий прибуток в 2005 році дорівнювала 2275 тис. Руб., В 2006 - тисяча шістсот шістьдесят шість тис. руб., в 2007 - 2380 тис.руб .. Темп зростання показників 2007 року порівняно з 2006 роком склав 140%.

  5. Детальний аналіз фінансових результатів від реалізації продукції показав, що виробнича собівартість в структурі виручки становить приблизно 93%. Однак у 2006 році відбувається зростання комерційних витрат, а в 2007 році додаються ще й управлінські витрати, які збільшують повну собівартість виробленої продукції на 1,4 процентних пункту в порівнянні з 2005 роком.

  6. Аналіз прибутку від реалізації продукції свідчить про те, що зниження суми прибутку в 2006 році на 786 тис. Руб. в порівнянні з 2005 роком відбулося в основному за рахунок скорочення обсягів реалізації (- 641 тис. руб.) і збільшення собівартості (- 525 тис. руб.). Позитивний вплив зробили зростання ціни (+ 163 тис. Руб.) І зміна структури продажів (+ 217 тис. Руб.). Значне збільшення прибутку в 2007 році (на 946 тис. Руб.) Було зумовлено в першу чергу зростанням обсягу реалізації (+ 681 тис. Руб.) І среднералізаціонних цін (+ 5776 тис.руб.). Вплив собівартості виявилося не таким значним (- 5600 тис.руб.), Що забезпечило позитивну динаміку і підвищило результативність діяльності.

  На основі проведеного аналізу і викладених висновків пропонуємо:

  1. Використовувати резерви збільшення прибутку за рахунок зміни обсягу реалізації і зниження собівартості. За проведеними розрахунками сума резерву прибутку становить 2181 тис. Руб., А резерв підвищення рентабельності 1,86%.

  2. Організувати заходи, спрямовані на зростання прибутку як в короткостроковій, так і довгостроковій перспективі: усунення причин перевитрати фінансових ресурсів на управлінські і комерційні витрати; економія паливно-сировинних ресурсів; контроль за роботою обладнання; підвищення кваліфікації працівників; запровадження ефективної системи матеріального стимулювання персоналу; введення управлінського обліку витрат за центрами відповідальності; оновлення асортименту.

  3. Застосовувати сучасний метод планування прибутку, заснований на ефекті операційного важеля. Використання даного методу показало, що для досягнення приросту прибутку від реалізації продукції на 30% при плановану зміну цін на + 1% і розмірі операційного важеля 3,5 організації необхідно збільшити обсяг продажів на 3,3%.

  В результаті мета курсової роботи була досягнута, завдання вирішені. Викладений теоретичний матеріал, результати дослідження та запропоновані рекомендації можуть служити матеріалом для більш глибокого розуміння механізму формування фінансового результату, оцінки впливають на нього факторів, і використані для підвищення ефективності діяльності організації.
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1.Цивільний кодекс РФ.

  2. Податковий кодекс РФ.

  3. Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» (ПБО 4/99), затверджене наказом Мінфіну РФ від 06.07.99 № 43н (в редакції наказу від 18.09.2006 № 115н)

  4. Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» ПБУ 9/99, затверджене Мінфіном РФ від 06.05.99 № 32н (в редакції наказів від 30.12.99 № 107н, від 30.03.01 № 27н, від 18.09.06 № 116н, від 27.11.06 № 156н)

  5. Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10/99, затверджене наказом Мінфіну РФ від 06.05.99 № 33н (в редакції наказів від 30.12.99 № 107н, від 30.03.01 № 27н, від 18.09.06 № 116н, від 27.11.06 № 156н)

  6. Балабанов І. Т. Основи фінансового менеджменту: Навчальний посібник. - М .: Фінанси і статистика, 2004. - 512 с.

  7. Балабанов І.Т. Фінансовий аналіз і планування господарюючого суб'єкта. - М .: Фінанси і статистика, 2005 - 208 с.

  8. Бланк І. А. Управління прибутком. - К .: Ніка-Центр, Ельга, 2005 .- 452 с.

  9. Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту. Т.1.Т.2. - К .: Ііка-Центр, 2007. - 358 с.

  10. Борисов А.Б. Великий економічний словник. - М .: Книжковий світ, 2005 - 895 с.

  11. Вакуленко Т.Г., Фоміна Л.В. Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності для прийняття управлінських рішень. - СПб .: «Видавничий Торговий Дім« Герда », 2004 - 160 с.

  12. Заров К.Г. Операційний левередж як універсальний інструмент прийняття управлінських рішень. // Фінансовий менеджмент, № 1, 2006, с. 14-19

  13. Каратуев А. Г. Фінансовий менеджмент: Навчально-довідковий посібник. - М .: ІД ФБК - ПРЕС, 2004. - 496 с.

  14. Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент. М .: Фінанси і статистика, 2006.

  15. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: методи і процедури. - М .: Фінанси і статистика, 2006, 560 с.

  16. Ковальов В. В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 432 с.

  17. Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М .: Проспект, 2004..

  18. Ковальова А.М. Фінанси в управлінні підприємством. - М .: Фінанси і статистика, 2004 - 345 с.

  19. Кодацький В. Витрати та прибуток. // Економіст, № 7, 2005, С.79-83

  20. Крейнина М.Н. Операційний левередж як інструмент планування прибутку від продажів. // Фінансовий менеджмент, № 1, 2004, с. 3-12

  21. Крейнина М.Н. Фінансовий менеджмент. / Навчальний посібник. - М .: Видавництво Справа і Сервіс, 2005.

  22. Литвин М.І. Прогнозування прибутку на основі факторної моделі. // Фінансовий менеджмент, № 6, 2003 с.3-10

  23. Лихачова О.М., Щуров С.А. Довгострокова і короткострокова політика підприємства: Учеб. Допомога. - М .: Вузівський підручник, 2007 - 288 с.

  24. Мішин Ю.А. Система управлінського обліку на сучасному підприємстві. // Менеджмент в Росії і за кордоном, № 3, 2004 року (http://www.itan.ru/sys.shtml)

  25. Новодворський В.Д., Клестова Н.В., Шпак А.В. Прибуток підприємства: бухгалтерська і економічна. // Фінанси, № 4, 2005, с. 64-68

  26. Павлова Л.М. Фінанси підприємств: Підручник для вузів. - М .: ЮНИТИ, 2004 - 639 с.

  27. Русак Н.А., Стражев В.І., Моргун О.Ф. Аналіз господарської діяльності в промисловості. - Мінськ: Вишейшая школа, 2004 - 413 с.

  28. Савицька Г.В. Економічний аналіз. - М .: Нове Знання, 2006..

  29. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник. - М .: Инфра-М, 2008 - 512 с.

  30. Савчук В.П. Управління фінансами підприємства. М .: БИНОМ. Лабораторія знань, 2005 - 480 с.

  31. Сердюков В.А. Фінансовий менеджмент, изд. МПСІ, 2005.

  32. Скляренко В.К., Казакова Р.П. Методи планування прибутку підприємства. // Довідник економіста, № 2, 2005, с. 11-16

  33. Управління фінансами (фінанси підприємств): Підручник / За ред. А.А.Володіна - М .: ИНФРА-М, 2006 - 504 с.

  34. Пилипович І.С. Організація управлінського обліку за центрами фінансової відповідальності. // Економіка і життя, № 9, 2006 (http://www.cfin.ru/management/finance/budget/cfo_accounting.shtml)

  35. Фінансовий менеджмент: Підручник для вузів. / Под ред. проф. Г. Б. Поляка - М .: Фінанси, ЮНИТИ, 2003 - 518 с.

  36. Фінанси: Підручник для вузів. / Под ред. проф. Л.А.Дробозіной - М .: ЮНИТИ, 2007 - 527 с.

  37. Фінанси і кредит: Навчальний посібник. / Под ред. проф. А. М. Ковальової - М .: Фінанси і статистика, 2004 - 510 с.

  38. Фінанси організацій (підприємств): Підручник для вузів. / Под ред. проф. Н.В.Колчіной - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2004 - 368 с.

  39. Фінанси підприємств: Підручник. / Под ред. М.В.Романовского - СПб .: Бізнес-преса, 2004 - 528 с.

  40. Хоминская Г.І. Аналіз господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник, - М .: 2004 - 320 с.

  41. Чуєва Л.Н., Чуєв М.М. Комплексний аналіз господарської діяльності: Підручник для вузів, вид. 2-е, переб., Доп., Вид-во ІТК Дашков і К, 2007 - 368 с.

  42. Шеремет А.Д. Комплексний аналіз господарської діяльності. - М .: Инфра-М, 2007 - 416 с.

  43. Шеремет А.Д., Іонова А.Ф. Фінанси підприємств: менеджмент і аналіз. - М .: ИНФРА-М, 2004 - 538 с.

  44. Шеремет А.Д., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу діяльності комерційних організацій. - М .: ИНФРА-му, 2005

  45. Шеремет А.Д., Сайфулін Р. С. Методика фінансового аналізу. - М .: ИНФРА-М, 2004 - 176 с.

  46. ​​Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. - М .: ИНФРА-М, 1999 - 343 с.

  47. Економічний аналіз: Підручник для вузів. / Под ред. Л. Т. Гіляровський - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2004 - 615 с.

  48. Економічний аналіз господарської діяльності: Підручник для ВНЗ, Маркар'ян Е.А., Герасименко Г.П., Маркар'ян С.Е., Ростов: Фенікс, 2005 - 320 с.

  49. Юдіна Л.М. Аналіз собівартості та прибутку в системі «Директ-костинг». // Фінансовий менеджмент, № 5, 2005, с. 89-97

  Додаток 1

  Дані бухгалтерського балансу ТОВ «Фірма« Реал ЗІС »

  за 2005-2007 роки (тис. руб.)

  АКТИВ

  код показника

  2005 р

  2006 р

  2007 р

  1

  2

  3

  4

  5

  I. Необоротні активи

  Нематеріальні активи

  110

  -

  -

  -

  Основні засоби

  120

  1 508

  1619

  2830

  незавершене будівництво

  130

  -

  -

  -

  Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

  135

  -

  -

  -

  Довгострокові фінансові вкладення

  140

  1 171

  1388

  1935

  Відкладені фінансові активи

  145

  -

  -

  -

  Інші необоротні активи

  150

  -

  -

  -

  РАЗОМ по розділу I

  190

  2 679

  3007

  4765

  II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

  запаси

  210

  1 030

  +1498

  тисяча шістсот двадцять три

  в тому числі:

  сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

  211

  1 030

  1497

  тисяча шістсот двадцять три

  тварини на вирощуванні та відгодівлі

  212

  -

  -

  -

  витрати в незавершеному виробництві

  213

  -

  -

  -

  готову продукцію і товари для перепродажу

  214

  -

  -

  -

  товари відвантажені

  215

  -

  -

  -

  витрати майбутніх періодів

  216

  -

  1

  -

  інші запаси і витрати

  217

  -

  -

  -

  Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  220

  443

  462

  513

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

  230

  -

  -

  -

  в тому числі покупці і замовники

  -

  -

  -

  Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

  240

  2 750

  2013

  2303

  в тому числі покупці і замовники

  2 750

  2013

  2303

  Короткострокові фінансові вкладення

  250

  -

  -

  -

  Грошові кошти

  260

  432

  574

  1089

  Інші оборотні активи

  270

  -

  143

  143

  РАЗОМ по розділу II

  290

  4 655

  4690

  5671

  БАЛАНС

  300

  7 334

  7697

  10436

  ПАСИВ

  код показника

  2005 р

  2006 р

  2007 р

  1

  2

  3

  4

  5

  Статутний капітал

  410

  8

  8

  8

  Власні акції, викуплені в акціонерів

  Додатковий капітал

  420

  Резервний капітал

  430

  в тому числі:

  резерви, утворені відповідно до законодавства

  431

  резерви, утворені відповідно до установчих документів

  432

  Цільове фінансування

  450

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  470

  5532

  5865

  7720

  РАЗОМ по розділу III

  490

  5 540

  5 873

  7728

  IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Позики і кредити

  510

  Відкладені податкові зобов'язання

  515

  Інші довгострокові зобов'язання

  520

  РАЗОМ по розділу IV

  590

  V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Позики і кредити

  610

  Кредиторська заборгованість

  620

  1 794

  тисячу вісімсот двадцять чотири

  2708

  в тому числі:

  постачальники та підрядники

  621

  324

  513

  тисяча п'ятьдесят-чотири

  заборгованість перед персоналом організації

  622

  712

  509

  679

  заборгованість перед державними позабюджетними фондами

  623

  250

  162

  247

  заборгованість з податків і зборів

  624

  193

  220

  201

  інші кредитори

  625

  315

  420

  527

  Заборгованість перед учасниками (засновникам) по виплаті доходів

  630

  Доходи майбутніх періодів

  640

  Резерви майбутніх витрат

  650

  Інші короткострокові зобов'язання

  660

  РАЗОМ по розділу V

  690

  1 794

  тисячу вісімсот двадцять чотири

  2708

  БАЛАНС

  700

  7 334

  7697

  10436

  ДОДАТОК 2

  Дані звіту про прибутки і збитки ТОВ «Фірма« Реал ЗІС »

  за 2005 - 2007 роки (руб.)

  показник

  код

  2005 рік

  2006 рік

  2007 рік

  Найменування

  1

  2

  3

  4

  5

  Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

  Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

  010

  48 357 430

  38 516 955

  57 337 012

  Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

  020

  (45 010 409)

  (35 940 733)

  (53 495 909)

  Валовий прибуток

  029

  3 347 021

  2 576 222

  3 841 103

  Комерційні витрати

  030

  296 178

  310 715

  350 216

  Управлінські витрати

  040

  -

  -

  280 229

  Прибуток (збиток) від продажу

  050

  3 050 843

  2 265 507

  3 210 658

  Інші доходи і витрати

  відсотки до отримання

  060

  -

  -

  -

  Відсотки до сплати

  070

  -

  -

  -

  Доходи від участі в інших організаціях

  080

  -

  -

  -

  інші доходи

  120

  2 021

  1 142

  -

  Інші витрати

  130

  (63 108)

  (56 657)

  (84 499)

  Прибуток (збиток) до оподаткування

  140

  2 989 756

  2 209 992

  3 126 159

  відкладені податкові активи

  141

  -

  -

  -

  Відкладені податкові зобов'язання

  142

  -

  -

  -

  Поточний податок на прибуток

  150

  714 552

  543 658

  747 152

  Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

  160

  2 275 204

  1 666 334

  2 379 007

  Додаток 3

  Динаміка показників рентабельності ТОВ «Фірма« Реал ЗІС »за 2005 - 2007 рр.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз фінансових результатів з метою запобігання банкрутству

  Скачати 90.04 Kb.