• довгострокових зобовязань
 • поточних зобовязань
 • Вимоги до аналізу можливості беззбиткової діяльності боржника
 • Загальні висновки за результатами проведеного фінансового аналізу


 • Дата конвертації25.08.2017
  Розмір14.29 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 14.29 Kb.

  Аналіз фінансового стану Мінусінскагроснаб

  lt;>, "@ IF (B42, B42, ERROR, B42)", last) {тис. руб.}) ~ AEMacro (If ( "@ IF (B42, B42, ERROR, B42)", first, <>, "@ IF (B42, B42, ERROR, B42)", last) {, або на}) ~ AEMacro (IfCellDelta ( "@ IF (B42, B42, ERROR, B42)", first, <>, "@ IF (B42, B42, ERROR, B42) ", last, B, 42, first, B, 42, last, m%) {328,48}) ~ AEMacro (If (" @ IF (B42, B42, ERROR, B42 ) ", first, <>," @ IF (B42, B42, ERROR, B42) ", last) {%.}) ~ AEMacro (If (" @ IF (B42, B42, ERROR, B42) ", first, <>, "@ IF (B42, B42, ERROR, B42)", last) {Зменшення або відсутність резервів і фондів може свідчити про підвищені фінансові ризики підприємства.}) ~ AEMacro (If ( "(B39 + B40 + B41 + B42 + B43) / B38 ", last, <>, 0) {

  У структурі власного капіталу на кінець аналізованого періоду питома вага:}) ~ AEMacro (If ( "B39 / B38", last, <>, 0) {

  · Акціонерного капіталу склав}) ~ AEMacro (IfCalc ( "B39 / B38", last, <>, 0, "B39 * 100 / B38", last) {0,10}) ~ AEMacro (If ( "B39 / B38" , last, <>, 0) {%;}) ~ AEMacro (If ( "B41 / B38", last, <>, 0) {

  · Додаткового капіталу склав}) ~ AEMacro (IfCalc ( "B41 / B38", last, <>, 0, "B41 * 100 / B38", last) {134,41}) ~ AEMacro (If ( "B41 / B38" , last, <>, 0) {%;}) ~ AEMacro (If ( "B40 / B38", last, <>, 0) {

  ·? резервів і фондів склав}) ~ AEMacro (IfCalc ( "B40 / B38", last, <>, 0, "B40 * 100 / B38", last) {17,60}) ~ AEMacro (If ( "B40 / B38" , last, <>, 0) {%;}) ~ AEMacro (If ( "B42 / B38", last, <>, 0) {

  · Нерозподіленого прибутку склав}) ~ AEMacro (IfCalc ( "B42 / B38", last, <>, 0, "B42 * 100 / B38", last) {- 34,51})}) ~ AEMacro (If ( "B42 / B38 ", last, <>, 0) {%;}) ~ AEMacro (If (" B43 / B38 ", last, <>, 0) {

  ·? іншого власного капіталу склав}) ~ AEMacro (IfCalc ( "B43 / B38", last, <>, 0, "B43 * 100 / B38", last) {0,65}) ~ AEMacro (If ( "B43 / B38" , last, <>, 0) {%.}) ~ AEMacro (If ( "@ IF (B35, B35, ERROR, B35)", first, <, "@ IF (B35, B35, ERROR, B35)", last) {

  Сума довгострокових зобов'язань на кінець аналізованого періоду збільшилася на}) ~ AEMacro (If ( "@ IF (B35, B35, ERROR, B35)", first,>, "@ IF (B35, B35, ERROR, B35)", last) {

  Сума довгострокових зобов'язань на кінець аналізованого періоду зменшилася на}) ~ AEMacro (IfCellDelta ( "@ IF (B35, B35, ERROR, B35)", first, <>, "@ IF (B35, B35, ERROR, B35)", last , B, 35, first, B, 35, last, m%) {32,05}) ~ AEMacro (If ( "@ IF (B35, B35, ERROR, B35)", first, <>, "@ IF ( B35, B35, ERROR, B35) ", last) {% і склала}) ~ AEMacro (IfCell (" @ IF (B35, B35, ERROR, B35) ", first, <>," @ IF (B35, B35, ERROR, B35) ", last, B, 35, last) {4 442,00}) ~ AEMacro (IfCurrency (" @ IF (B35, B35, ERROR, B35) ", first, <>," @ IF (B35 , B35, ERROR, B35) ", last) {тис. руб.}) ~ AEMacro (If (" @ IF (B23, B23, ERROR, B23) ", first, <>," @ IF (B23, B23, ERROR, B23) ", last) {

  Величина поточних зобов'язань в аналізованому періоді склала}) ~ AEMacro (IfCell ( "@ IF (B23, B23, ERROR, B23)", first, <>, "@ IF (B23, B23, ERROR, B23)", last, B , 23, last) {3 626,00}) ~ AEMacro (IfCurrency ( "@ IF (B23, B23, ERROR, B23)", first, <>, "@ IF (B23, B23, ERROR, B23)", last) {тис. руб.}) ~ AEMacro (If ( "@ IF (B23, B23, ERROR, B23)", first,>, "@ IF (B23, B23, ERROR, B23)", last) {і зменшилася на}) ~ AEMacro (If ( "@ IF (B23, B23, ERROR, B23)", first, <, "@ IF (B23, B23, ERROR, B23)", last) {і збільшилася на}) ~ AEMacro (IfCellDelta ( "@ IF (B23, B23, ERROR, B23)", first, <>, "@ IF (B23, B23, ERROR, B23)", last, B, 23, first, B, 23, last , m%) {59,15}) ~ AEMacro (If ( "@ IF (B23, B23, ERROR, B23)", first, <>, "@ IF (B23, B23, ERROR, B23)", last) {%.}) ~ AEMacro (If ( "@ IF (B23, B23, ERROR, B23)", first, <, "@ IF (B23, B23, ERROR, B23)", last) {

  Збільшення поточних зобов'язань пов'язано зі зміною наступних складових:}) ~ AEMacro (If ( "@ IF (B23, B23, ERROR, B23)", first,>, "@ IF (B23, B23, ERROR, B23)", last) {

  Зменшення поточних зобов'язань пов'язано зі зміною характеристики кредиторської заборгованості короткострокові зобов'язання перетворилися в довгострокові.}) ~ AEMacro (If ( "B23-B35", last,>, 0) {

  Аналіз структури фінансових зобов'язань говорить про переважання короткострокових джерел в структурі позикових коштів, що є негативним фактором, який характеризує неефективну структуру балансу і високий ризик втрати фінансової стійкості.}) ~ AEMacro (If ( "B23 / (B23 + B35)", first, >, "B23 / (B23 + B35)", last) {

  У структурі кредиторської заборгованості на кінець аналізованого періоду питома вага:}) ~ AEMacro (If (B, 26, last,>, 0) {

  · Рахунків і векселів до оплати склав}) ~ AEMacro (IfCalc (B, 26, last,>, 0, "B26 * 100 / B25", last) {57,00}) ~ AEMacro (If (B, 26, last ,>, 0) {%;}) ~ AEMacro (If (B, 27, last,>, 0) {

  · Податків до оплати склав}) ~ AEMacro (IfCalc (B, 27, last,>, 0, "B27 * 100 / B25", last) {41,59}) ~ AEMacro (If (B, 27, last,>, 0) {%;}) ~ AEMacro (If (B, 28, last,>, 0) {

  ·? межфирменной кредиторської заборгованості склав}) ~ AEMacro (IfCalc (B, 28, last,>, 0, "B28 * 100 / B25", last) {0,00}) ~ AEMacro (If (B, 28, last,>, 0) {%;}) ~ AEMacro (If (B, 29, last,>, 0) {

  ·? одержаних авансів склав}) ~ AEMacro (IfCalc (B, 29, last,>, 0, "B29 * 100 / B25", last) {0,49}) ~ AEMacro (If (B, 29, last,>, 0 ) {%;}) ~ AEMacro (If (B, 30, last,>, 0) {

  ·? дивідендів до виплати склав}) ~ AEMacro (IfCalc (B, 30, last,>, 0, "B30 * 100 / B25", last) {0,12}) ~ AEMacro (If (B, 30, last,>, 0) {%;}) ~ AEMacro (If (B, 31, last,>, 0) {

  · Іншої кредиторської заборгованості склав}) ~ AEMacro (IfCalc (B, 31, last,>, 0, "B31 * 100 / B25", last) {1,41}) ~ AEMacro (If (B, 31, last,>, 0) {%.}) ~ AEMacro (If ( "@ IF ((B4 + B8-B25), (B4 + B8-B25), ERROR, (B4 + B8-B25))", first, <, 0 ) {

  Зіставлення сум дебіторської та кредиторської заборгованості показує, що на початок аналізованого періоду кредиторська заборгованість перевищувала дебіторську на}) ~ AEMacro (IfCalc ( "@ IF ((B4 + B8-B25), (B4 + B8-B25), ERROR, (B4 + B8-B25)) ", first, <, 0," @ ABS (B4 + B8-B25) ", first) {2 140,00}) ~ AEMacro (IfCurrency (" @ IF ((B4 + B8-B25) , (B4 + B8-B25), ERROR, (B4 + B8-B25)) ", first, <, 0) {тис. руб.}) ~ AEMacro (If (" @ IF ((B4 + B8-B25) , (B4 + B8-B25), ERROR, (B4 + B8-B25)) ", first, <, 0) {, тобто відстрочки платежів боржників фінансувалися за рахунок неплатежів кредиторам.}) ~ AEMacro (If (" @IF ((B4 + B8-B25), (B4 + B8-B25), ERROR, (B4 + B8-B25)) ", first,>, 0) {

  Зіставлення сум дебіторської та кредиторської заборгованості на початок аналізованого періоду підприємство дебіторська заборгованість перевищувала кредиторську, тобто підприємство мало активне сальдо.}) ~ AEMacro (If ( "@ IF ((B4 + B8-B25), (B4 + B8-B25), ERROR, (B4 + B8-B25))", last, <, 0) {

  Зіставлення сум дебіторської та кредиторської заборгованості на початок аналізованого періоду підприємство дебіторська заборгованість перевищувала кредиторську, тобто підприємство мало активне сальдо.}) ~ AEMacro (If ( "@ IF ((B4 + B8-B25), (B4 + B8-B25), ERROR, (B4 + B8-B25))", last, <, 0) {

  Вимоги до аналізу можливості беззбиткової діяльності боржника

  На даний момент у ВАТ «Мінусінскагроснаб» відсутня можливість ведення беззбиткової діяльності, так як загальна сума кредиторської заборгованості становить понад 8 млн. Рублів, за зобов'язаннями перед бюджетом з податків і зборів - понад 2,6 млн. Рублів. Дебіторська заборгованість за договорами лізингу близько 3 млн. Руб. і нереальна до стягнення, так як більшість цих підприємств розорилися, і виконавчі листи повернуті через відсутність майна. Таким чином, беззбитковий діяльність ВАТ «Мінусінскагроснаб» неможлива.

  Загальні висновки за результатами проведеного фінансового аналізу

  ~ AEMacro (If ( "@ IF (B22, B22, ERROR, B22)", first, =, "@ IF (B22, B22, ERROR, B22)", last) {

  Валюта балансу підприємства за аналізований період не змінилася.}) ~ AEMacro (If ( "@ IF (B22, B22, ERROR, B22)", first, <, "@ IF (B22, B22, ERROR, B22)", last) {

  Валюта балансу підприємства за аналізований період збільшилася на}) ~ AEMacro (If ( "@ IF (B22, B22, ERROR, B22)", first,>, "@ IF (B22, B22, ERROR, B22)", last) {

  Валюта балансу підприємства за аналізований період зменшилася на}) ~ AEMacro (IfCellDelta ( "@ IF (B22, B22, ERROR, B22)", first, <>, "@ IF (B22, B22, ERROR, B22)", last, B, 22, first, B, 22, last, m) {5 211,00}) ~ AEMacro (IfCurrency ( "@ IF (B22, B22, ERROR, B22)", first, <>, "@ IF (B22 , B22, ERROR, B22) ", last) {тис. руб.}) ~ AEMacro (If (" @ IF (B22, B22, ERROR, B22) ", first, <>," @ IF (B22, B22, ERROR, B22) ", last) {або на}) ~ AEMacro (IfCellDelta (" @ IF (B22, B22, ERROR, B22) ", first, <>," @ IF (B22, B22, ERROR, B22) " , last, B, 22, first, B, 22, last, m%) {30,29}) ~ AEMacro (If ( "@ IF (B22, B22, ERROR, B22)", first, <>, "@ IF (B22, B22, ERROR, B22) ", last) {%, що побічно може свідчити про}) ~ AEMacro (If (" @ IF (B22, B22, ERROR, B22) ", first, <," @ IF (B22, B22, ERROR, B22) ", last) {розширенні}) ~ AEMacro (If (" @ IF (B22, B22, ERROR, B22) ", first,>," @ IF (B22, B22, ERROR, B22) ", last) {скорочення}) ~ AEMacro (If (" @ IF (B22, B22, ERROR, B22) ", first, <>," @ IF (B22, B22, ERROR, B22) ", last) {хо зяйственного обороту.}) ~ AEMacro (If (I, 14, last, <, 0) {

  В кінці аналізованого періоду підприємство отримало збиток, що свідчить про відсутність основного джерела поповнення оборотних коштів.}) ~ AEMacro (If (I, 14, last,>, 0) {

  В кінці аналізованого періоду підприємство отримало прибуток. Наявність у підприємства чистого прибутку свідчить про наявний джерелі поповнення оборотних коштів.}) ~ AEMacro (If (I, 14, last,>, I, 14, first) {}) ~ AEMacro (If (I, 14, last, <, I, 14, first) {Величина чистого прибутку має несприятливу тенденцію до зменшення.}) ~ AEMacro (If (F, 24, first,>, F, 24, last) {

  Зменшуються терміни погашення дебіторської заборгованості, тобто поліпшується ділова активність підприємства.}) ~ AEMacro (If (F, 24, first, <, F, 24, last) {

  Збільшуються терміни погашення дебіторської заборгованості, тобто погіршується ділова активність підприємства.}) ~ AEMacro (If (B, 8, first,>, B, 8, last) {Знижується дебіторська заборгованість.}) ~ AEMacro (If (B, 8, first, <, B, 8, last) {Зростає величина дебіторської заборгованості.}) ~ AEMacro (If (B, 9, first,>, B, 9, last) {Знижуються товарно-матеріальні запаси,}) ~ AEMacro (If (B, 9, first, < , B, 9, last) {Ростуть товарно-матеріальні запаси,}) ~ AEMacro (If (F, 23, first, <, F, 23, last) {збільшується їх оборотність, а це, швидше за все, свідчить про раціональної фінансово -економічної політики керівництва підприємства.}) ~ AEMacro (If (F, 23, first,>, F, 23, last) {зменшується їх оборотність, а це, швидше за все, свідчить про н раціональної фінансово-економічної політики керівництва підприємства.}) ~ AEMacro (If (F, 15, last, <, 25) {

  Керівникам фінансових служб підприємства слід вжити заходів до збільшення рентабельності його власного капіталу, оскільки в кінці аналізованого періоду цей показник знаходиться на рівні нижче нормативного. Недолік власного капіталу підвищує ризик неплатоспроможності компанії.}) ~ AEMacro (If (F, 15, last,>, 25) {

  Рентабельність власного капіталу підприємства знаходиться на досить високому рівні, що говорить про ефективність його діяльності.}) ~ AEMacro (If (F, 9, last,>, 1) {

  Рівень позикового капіталу настільки великий, що підприємство знаходиться в сильній боргової залежності, а значить, високий ризик його неплатоспроможності при виникненні збоїв у надходженні доходів.

  Отже, для цілей ФЗ "Про неспроможність (банкрутство) можна зробити наступні висновки:

  1. Відновлення платоспроможності підприємства неможливо в зв'язку з:

  - відсутністю внутрішньогосподарських резервів для відновлення платоспроможності;

  - відсутністю можливості залучення зовнішніх ресурсів для відновлення платоспроможності;

  - відсутністю можливості проведення реструктуризації термінів виконання зобов'язань;

  2. Введення процедури конкурсного виробництва доцільно, тому що майна підприємства недостатньо для погашення всіх зобов'язань (сума зобов'язань перевищує вартість майна, яке може бути реалізовано з гарантією отримання грошових коштів), однак досить для покриття судових витрат і витрат на виплату винагороди конкурсному керуючому.

  }) ~ AEMacro (If (F, 9, last, <=, 1) {Рівень позикового капіталу знаходиться на прийнятному рівні, що свідчить про нормальну фінансової стійкості підприємства.})

  додатки:

  1. Коефіцієнти фінансово-господарської діяльності боржника, і динаміка їх зміни.

  2. Графіки зміни динаміки коефіцієнтів, що характеризують платоспроможність і фінансову стійкість підприємства.

  3. Поквартальні зміни балансової вартості активів на відповідні звітні дати.

  4. Частка в сукупних активах кожного виду активів на відповідні звітні дати.

  5. Поквартальні зміни складу і величини довгострокових і короткострокових зобов'язань на відповідні звітні дати.

  6. Частка в сукупних пасивах величини довгострокових і короткострокових зобов'язань на відповідні звітні дати.

  7. Аналіз дебіторської заборгованості ВАТ "Мінусінскагроснаб".

  8. Аналіз дебіторської заборгованості ВАТ "Мінусінскагроснаб", списаної на збиток підприємства в травні 2006 року.

  9. Аналіз кредиторської заборгованості ВАТ "Мінусінскагроснаб".

  10. Бухгалтерська звітність (форма №1 і форма №2) за період з 01.01.2004 р по 01.04.2006 р

  11. Установчі документи ВАТ "Мінусінскагроснаб".

  тимчасовий керуючий

  ВАТ «Мінусінскагроснаб» Н.Х. Суртаєв

  Виконавець Ю.В. Єресько

  ...........