• Витрати праці на виробництво сільськогосподарської продукції
 • Склад і структура поголівя тварин


 • Дата конвертації13.07.2017
  Розмір78.33 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 78.33 Kb.

  Аналіз фінансового стану підприємства

  >

  5799

  5926

  6484

  111,8

  109,4

  Фондообеспеченность, тис. Руб. / Га

  219,2

  224,0

  229,3

  104,6

  102,4

  Фондоозброєність, тис. Руб. / Чол.

  304,3

  373,2

  491,2

  161,4

  131,6

  Фондовіддача, на 100 руб. ОПФ

  17,6

  17,6

  18,9

  107,4

  107,4

  Фондомісткість, на 100 руб. ОПФ

  5,7

  5,7

  5,3

  93

  93

  Вартість валової продукції на 100 га с / г угідь, тис. Руб.

  38,7

  39,5

  42,2

  109

  106,8

  Коефіцієнт загальної рентабельності виробничих фондів,%

  38,8

  37,9

  36,7

  94,6

  96,8

  Підвищення економічної ефективності виробництва в значній мірі пов'язано з поглибленням спеціалізації. Спеціалізація відображає виробничий напрям і галузеву структуру господарства.

  Рівень спеціалізації найбільш точно характеризується питомою вагою галузей у структурі товарної продукції. Для визначення спеціалізації розглянемо цю структуру, яку представимо в таблиці 5. Вивчивши динаміку і структуру товарної продукції протягом трьох років можна зробити висновок: переважає продукція тваринництва, особливо продукція ВРХ в живій масі, займає 26,4%, молоко незбиране займає - 18, 2%, м'ясо ВРХ (16,4%).

  Таблиця 4

  Склад і структура товарної продукції

  Найменування

  2005 р

  2006 р

  2007 р

  В середньому за 3 роки

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  тис. руб.

  %

  1

  Продукція росли-ва, всього

  77

  2,5

  141

  3,8

  521

  9,1

  246,3

  5,1

  2

  Зернові та зернобобові культури - всього

  77

  2,5

  141

  3,8

  521

  9,1

  246,3

  2,1

  в т.ч. пшениця

  8

  0,3

  50

  1,3

  -

  -

  19,3

  0,5

  Ячмінь

  69

  2,2

  55

  1,5

  -

  -

  41,3

  1,2

  Овес

  -

  -

  36

  1,0

  521

  9,1

  185,7

  3,3

  3

  Продукція живіт-ва, всього

  2965

  96,5

  3617

  96,2

  5220

  90,9

  3934,0

  94,6

  4

  Реалізація худоби та птиці в ж. м. - всього:

  1512

  49,2

  1342

  35,7

  2795

  48,7

  1883,0

  44,5

  5

  в т. ч. ВРХ

  752

  24,5

  1026

  27,3

  1580

  27,5

  1119,3

  26,4

  6

  вівці і кози

  461

  15,0

  273

  7,3

  1215

  21,2

  649,7

  14,5

  7

  коні

  299

  9,7

  43

  1,1

  -

  -

  114,0

  3,6

  8

  молоко незбиране

  552

  18,0

  817

  21,7

  851

  14,8

  740,0

  18,2

  9

  шерсть всяка

  -

  -

  259

  6,9

  320

  5,6

  193,0

  4,2

  11

  М'ясо та м'ясопродукція - всього:

  901

  29,3

  1199

  31,9

  1 254

  21,8

  817,7

  27,7

  12

  в т.ч. м'ясо ВРХ

  567

  18,5

  428

  11,4

  1117

  19,5

  515,0

  16,4

  13

  м'ясо овець

  334

  10,9

  771

  20,5

  121

  2,1

  297,3

  11,2

  14

  м'ясо коней

  -

  -

  -

  -

  16

  0,3

  5,3

  0,1

  Всього по господарству

  3073

  100,0

  3758

  100,0

  5741

  100,0

  4190,7

  100,0

  На галузь рослинництва припадає лише 5,1% товарної продукції, повністю складається з пшениці 1-2 класу.

  СПК «Дружба» реалізує виробниче молоко на Можайський маслозавод ВАТ «Найдана».

  М'ясо реалізується на ринках міста Улан-Уде. У СПК «Дружба» є невелика млин, яка забезпечує працівників борошном, також є дробарка.

  СПК «Дружба» виробляє м'ясо, молоко, шерсть, зерно. В аналізований період (2005 - 2007 рр.) Спостерігається стабільне зростання виробництва зерна.

  Раніше основним джерелом прибутку була реалізація зерна. У порівнянні з базисним 2005 роком в звітний 2007 року спостерігається збільшення поголів'я худоби за рахунок покупки в кредит по національному проекту.

  Виходячи з даних таблиці 5 можна визначити коефіцієнт спеціалізації за формулою:

  ,

  де К з - коефіцієнт спеціалізації;

  У т - питома вага галузей в загальному обсязі товарної продукції;

  i - порядковий номер виду товарної продукції в ранжированном ряду.

  До спец = 100 / 26,4 * 1 + 18,2 * 3 + 16,4 * 5 + 14,5 * 7 + 11,2 * 9 + 4,2 * 11 + 3,6 * 13 +

  + 3,3 * 15 + 1,2 * 17 + 0,5 * 19 + 0,1 * 21 = 0,2.

  Як видно з таблиці 8 за останні три роки рівень спеціалізації слабко виражений. Це говорить про те, що господарство розширює свою продукцію.

  Узагальнюючим показником господарської діяльності організації є фінансовий результат. Фінансовий коефіцієнт представляє собою відносні показники фінансового стану. Узагальнюючим показником господарської діяльності організації є фінансовий результат. Основними джерелами інформації для аналізу фінансових результатах є дані форми № 2 «Звіт про фінансові результати», форми №1 «Бухгалтерський баланс», форма № 3 «Звіт про рух капіталу», форма № 4 «Звіт про рух грошових коштів».

  Аналіз абсолютних показників, наведених у таблиці 6, свідчить про те, що СПК «Дружба» в звітному році добився високих фінансових результатів господарської діяльності, як в порівнянні з попередніми роками.

  Економічну ефективність сільськогосподарського виробництва характеризує рентабельність, яка являє собою економічну категорію, що відображає прибутковість і прибутковість підприємства.

  Основним напрямком економіки сільського господарства є зростання продуктивності праці. Саме цей фактор виступає для підвищення виробництва продукції.

  Таблиця 5

  Витрати праці на виробництво сільськогосподарської продукції

  показник

  2005 р

  2006 р

  2007 р

  1

  Витрати праці на: 1 ц зерна, ч / год

  11

  8

  4,7

  3

  1 ц сіна

  1,2

  1,2

  1,2

  2

  1 ц приросту ваги ВРХ

  99

  99

  80

  4

  1ц приросту овець

  25,5

  28,6

  20

  5

  1 ц молока цільного

  12,9

  9,5

  9,2

  6

  1 ц вовни всякої

  69

  60

  58

  З даної таблиці видно, що до найбільших витрат праці призводить виробництво 1 ц приросту ваги ВРХ, оскільки великій рогатій худобі потрібно більше кормів, догляду та робочих рук.

  Таблиця 6


  Фінансові результати реалізації продукції рослинництва

  року

  Показники тис.руб.

  Зернові та зернобобові культури

  пшениця

  ячмінь

  овес

  2005

  реалізовано продукції рослинництва

  15

  120

  -

  повна собівартість

  12

  96

  -

  виручка

  8

  69

  -


  прибуток (+),

  збиток (-)

  - 4

  - 27

  -

  окупність,%

  66,66

  71,87

  -

  2006

  реалізовано продукції рослинництва

  100

  154

  100

  повна собівартість

  50

  55

  35

  виручка

  50

  55

  36


  прибуток (+),

  збиток (-)

  0

  0

  + 1

  рентабельність,%

  -

  -

  + 2,85

  2007

  реалізовано продукції рослинництва

  -

  -

  384

  повна собівартість

  -

  -

  492

  виручка

  -

  -

  521


  прибуток (+),

  збиток (-)

  -

  -

  + 29

  рентабельність,%

  -

  -

  5,89

  Проаналізувавши таблицю 15 можна зробити висновок про те, що в 2007 рі 2006 року порівняно з 2005 роком виробництво зернових культур покращився у зв'язку природно-кліматичними умовами.

  При виробництві сільськогосподарської продукції зачіпається живий і минулий працю, тобто витрати. Основні витрати безпосередньо пов'язані з процесом виробництва продукції.

  Тваринництво є також як і галузь рослинництва, важливою галуззю сільського господарства, яка забезпечує нас продуктами харчування: м'ясо, молоко, а крім цього тваринництво є головним виробником сировини для легкої і переробної промисловості.

  Тваринництво в СВК «Дружба» займає чільне місце, а саме виробництво м'яса.

  Таблиця 7

  Склад і структура поголів'я тварин

  Групи худоби

  2005 р

  2006 р

  2007 р

  2007 до 2005 р,%

  2007 до 2006 року,%

  гол.

  гол.

  гол.

  ВРХ - всього: в т.ч.

  459

  474

  416

  90,6

  87,6

  Корови, з них

  131

  122

  125

  95,4

  102,5

  корови молочного напряму

  81

  89

  -

  -

  -

  бугаї-плідники

  9

  6

  10

  111,1

  166,7

  нетелі

  24

  40

  125

  520,8

  312,5

  телиці старше 2-х років

  87

  138

  42

  48,3

  30,4

  Вівці - всього: в т.ч.

  3113

  3135

  3138

  100,8

  100,1

  Барани-плідники

  61

  70

  153

  250,8

  218,6

  вівцематки

  1800

  одна тисячу вісімсот тридцять дев'ять

  1840

  102,2

  100,1

  Коні - всього: в т.ч.

  87

  97

  108

  124,1

  111,3

  Конематкі 3-х років і старше

  16

  14

  18

  112,5

  128,6

  Жеребці - проіз.-ли

  3

  7

  7

  233,3

  100

  Дані таблиці 14 свідчать про те, що поголів'я ВРХ в 2007 році зменшилася на відміну від 2005 року на 9,4%. А поголів'я овець збільшилося до 3138 голів, тобто на 0,8%.

  Таблиця 8

  Фінансовий результат виробництва продукції галузі тваринництва

  року

  Показники тис.руб.

  Худоба в живій масі

  ВРХ

  вівці

  коні

  2005

  реалізовано продукції тваринництва

  110

  147

  136

  повна собівартість

  426

  342

  233

  виручка

  752

  461

  299

  прибуток (+),

  збиток (-)

  +326

  +119

  +66

  рентабельність,%

  76,52

  34,79

  28,32

  2006

  реалізовано продукції тваринництва

  446

  65

  19

  повна собівартість

  882

  255

  22

  виручка

  1026

  273

  43

  прибуток (+),

  збиток (-)

  +144

  +18

  +21

  рентабельність,%

  16,32

  7,05

  95,45

  2007

  реалізовано продукції тваринництва

  427

  392

  -

  повна собівартість

  один тисяча п'ятсот сімдесят чотири

  1120

  -

  виручка

  1580

  1215

  -

  прибуток (+),

  збиток (-)

  +6

  +95

  -

  рентабельність,%

  0,38

  8,48

  -

  Проаналізувавши таблицю, ми бачимо, що господарство в галузі тваринництва з року в рік працює краще.Рентабельність збільшується через середньої закупівельної ціни, також збільшується виручка і собівартість продукції. У 2007 році збільшилася рентабельність ВРХ, овець в порівнянні з 2005 роком. Це означає, що ефективно розвивається підприємство, тобто господарство все краще переробляє свою власну продукцію тваринництва.

  Глава 3. Аналіз фінансового стану підприємства СПК «Дружба»

  3.1. Аналіз динаміки, складу і структури джерел капіталу

  Керівництво підприємства повинно мати чітке уявлення, за рахунок яких джерел ресурсів воно буде здійснювати свою діяльність. Турбота про забезпечення бізнесу необхідними фінансовими ресурсами є ключовим моментом в діяльності будь-якого підприємства.

  Власний капітал характеризується простотою залучення, забезпеченням більш і зниженням ризику банкрутства. Необхідність в ньому обумовлена ​​вимогами самофінансування підприємств. Однак потрібно враховувати, що власний капітал обмежений у розмірах. Крім того, фінансування діяльності підприємства тільки за рахунок власних коштів не завжди вигідно для нього, особливо в тих випадках, коли виробництво має сезонний характер. Тоді в окремі періоди буду накопичуватися великі кошти на рахунках в банку, а в інші їх буде не діставати. Слід також мати на увазі, що ціни на фінансові ресурси невисокі, а підприємство може забезпечити більш високий рівень віддачі на вкладений капітал, ніж платить за кредитні ресурси, то, залучаючи позикові кошти, воно може підвищити рентабельність власного капіталу.

  У той же час якщо кошти підприємства створені в основному за рахунок короткострокових зобов'язань, то його фінансовий стан буде нестійким, тому що з капіталами короткострокового використання необхідна постійна оперативна робота, спрямована на контроль за своєчасним поверненням і залучення в оборот на нетривалий час інших капіталів. Отже, від того, наскільки оптимально співвідношення власного і позикового капіталу, багато в чому залежить фінансове становище.

  Таблиця 9

  Аналіз динаміки і структури джерел капіталу на 2005 р

  джерело капіталу

  Наявність коштів, тис. Руб.

  Структура коштів,%

  на початок періоду

  на кінець періоду

  зміна, + (-)

  на початок періоду

  на кінець періоду

  зміна, + (-)

  Власний капітал

  13346

  14522

  1176

  62,06

  74,31

  +12,25

  Позиковий капітал

  8158

  5021

  -3137

  37,94

  25,69

  -12,25

  І т о г о

  21504

  19543

  -1961

  100

  100

  -

  Таблиця 10

  Аналіз динаміки і структури джерел капіталу на 2006 р

  джерело капіталу

  Наявність коштів, тис. Руб.

  Структура коштів,%

  на початок періоду

  на кінець періоду

  зміна, + (-)

  на початок періоду

  на кінець періоду

  зміна, + (-)

  Власний капітал

  14522

  16658

  2136

  74,3

  63,03

  -11,27

  Позиковий капітал

  5021

  9770

  -9773

  25,69

  36,96

  11,27

  І т о г о

  19543

  26428

  6885

  100

  100

  -

  Таблиця 11

  Аналіз динаміки і структури джерел капіталу на 2007 р

  джерело капіталу

  Наявність коштів, тис. Руб.

  Структура коштів,%

  на початок періоду

  на кінець періоду

  зміна, + (-)

  на початок періоду

  на кінець періоду

  зміна, + (-)

  Власний капітал

  16658

  18902

  2244

  63,03

  67,06

  4,03

  Позиковий капітал

  9770

  9286

  -484

  36,97

  32,94

  -4,03

  І т о г о

  26428

  28188

  1760

  100

  100

  -

  З даних таблиць 1, 2, 3 видно, що на даному підприємстві основна питома вага в джерелах формування активів в 2005 р займає власний капітал, причому за звітний рік його частка зросла на 12,25%. А в 2006 р основну питому вагу зайняв позиковий капітал, його частка знизилася на 12,27%. У 2007 р знову в джерелах формування активів найбільшу питому вагу зайняв власний капітал і за звітний рік підвищився на 4,03%.

  3.2. Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства

  Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити непередбачені потрясіння і підтримувати свою платоспроможність у несприятливих обставинах свідчить про його стійкий фінансовий стан, і навпаки. Якщо платоспроможність - це зовнішній прояв фінансового стану підприємства, то фінансова стійкість - внутрішня його сторона, що відображає збалансованість грошових і товарних потоків, доходів і витрат, коштів і джерел їх формування.

  Фінансова стійкість підприємства - це здатність суб'єкта господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів в змінюється внутрішньому та зовнішньому середовищі, яке гарантуватиме його постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість у межах допустимого рівня ризику. Стійкий фінансовий стан досягається при достатності власного капіталу хорошій якості активів, достатньому рівні рентабельності з урахуванням операційного і фінансового ризику, достатності ліквідності, стабільних доходах і широких можливостях залучення позикових коштів. Для забезпечення фінансової стійкості підприємства повинно володіти гнучкою структурою капіталу, вміти організувати його рух таким чином, щоб забезпечити постійні перевищення доходів над витратами з метою збереження платоспроможності і створення умов для самопроізводства. Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства і навпаки, у результаті недовиконання плану по виробництву і реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виручки і суми прибутку і як наслідку погіршення фінансового стан підприємства і його платоспроможності. Отже, стійкий фінансовий стан не є щасливою випадковістю, а підсумком грамотного, умілого керування всім комплексом факторів, що визначають результати господарської діяльності підприємства. Фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності повинна бути спрямована на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективне його використання.

  Платоспроможність - можливість наявними грошовими ресурсами своєчасно погашати свої платіжні зобов'язання.Оцінка платоспроможності по балансу здійснюється на основі характеристики ліквідності оборотних активів, якому визначається часом, необхідним для перетворення їх в грошові кошти.

  Чим менше потрібно часу для інкасації даного активу, тим вище його ліквідність. Ліквідність балансу - можливість суб'єкта господарювання звернути активи в готівку і погасити свої платіжні зобов'язання, а точніше - це ступінь покриття боргових зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у готівку відповідає терміну погашення платіжних зобов'язань. Вона залежить від ступеня відповідності величини наявних платіжних коштів величині короткострокових боргових зобов'язань.

  Ліквідність підприємства - це більш загальне поняття, ніж ліквідність балансу. Ліквідність балансу передбачає вишукування платіжних засобів тільки за рахунок внутрішніх джерел. Але підприємства може залучити позикові засоби з боку, якщо у нього є відповідний імідж у діловому світі і досить високий рівень інвестиційної привабливості. Від ступеня ліквідності балансу і підприємства залежить платоспроможність. У той же час ліквідність характеризує як поточний стан розрахунків, так і перспективу. Підприємство може бути платоспроможним на звітну дату, але мати несприятливі можливості в майбутньому, і навпаки. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, з короткостроковими зобов'язаннями по пасиву, які групуються за ступенем терміновості їх погашення. З точки зору ліквідності, активи підприємства можна розділити на чотири групи:

  - негайно реалізовані активи А1. Це грошові кошти (стор. 260) і короткострокові фінансові вкладення (стор. 250);

  - швидко реалізованих активи А2, висловлені величиною краткосроч-ної дебіторської заборгованості (стор. 240);

  - повільно реалізовані активи А3. сюди відносяться довгострокова дебіторська заборгованість (стор. 230), запаси (стор.210) і ПДВ по придбаних цінностей (стор. 220), крім того, до цієї групи не включається стаття. Витрати майбутніх періодів (стор. 217);

  - важкореалізовані активи А4, представлені величиною поза-оборотних активів (стор. 190). Сюди ж слід віднести статтю «Витрати майбутніх періодів» (стор. 217).

  За ступенем терміновості майбутньої оплати пасиви групуються наступним чином:

  - найбільш термінова заборгованість П1, складається з кредиторської заборгованості (стор. 620), розрахунків по дивідендах (стор. 630) і інших короткострокових пасивів (стор. 670);

  - короткострокові пасиви П2, представлені величини короткострокових позикових коштів (стор. 610);

  - довгострокові пасиви П3 відображаються як підсумок розділу 5 балансу (стор. 590);

  - постійні пасиви П4 - це капітал і резерви (стор. 490). Для збереження балансу між активами і пасивами до величини П4 потрібно віднести короткострокові пасиви, які знайшли відображення в складі попередніх груп: «Доходи майбутніх періодів» (стор. 640), «Фонд споживання» (стор. 650), «резерви майбутніх витрат і платежів» (стор. 660).

  Розглянемо аналіз ліквідності підприємства за 2004-2006 рр.

  Таблиця 12

  Аналіз ліквідності за 2005 р

  актив

  На початок року

  На кінець року

  пасив

  На початок року

  На кінець року

  Платіжний зміна (недолік)

  На початок року

  На кінець року

  Негайно реалізовані активи А1

  14

  24

  Найбільш термінова заборгованість П1

  +1668

  543

  тисячі шістсот п'ятьдесят чотири

  519

  Швидко реалізовані активи А2

  тисяча вісімсот двадцять дві

  901

  Короткострокові пасиви П2

  2342

  334

  460

  -561

  Повільно реалізовані активи А3

  8836

  8119

  Довгострокові пасиви П3

  4144

  4144

  -4692

  -3975

  Важко реалізовані активи А4

  10828

  10499

  Постійні пасиви П4

  13346

  14522

  2518

  4023

  баланс

  21500

  19543

  баланс

  21500

  19543

  -

  -

  Умова ліквідності балансу

  А1> П1; А2> П2; А3> П3; А1 <П4

  Проаналізувавши ліквідність балансу підприємства за 2004 р, його не можна визнати ліквідним, тому що три співвідношення груп активів і пасивів не відповідає умовою абсолютної ліквідності балансу.

  Таблиця 13

  Аналіз ліквідності за 2006 р

  актив

  На початок року

  На кінець року

  пасив

  На початок року

  На кінець року

  Платіжний зміна (недолік)

  На початок року

  На кінець року

  Негайно реалізовані активи А1

  24

  361

  Найбільш термінова заборгованість П1

  543

  590

  519

  229

  Швидко реалізовані активи А2

  901

  306

  Короткострокові пасиви П2

  334

  800

  -567

  494

  Повільно реалізовані активи А3

  8119

  13698

  Довгострокові пасиви П3

  4144

  8380

  -3975

  -5318

  Важко реалізовані активи А4

  10499

  12065

  Постійні пасиви П4

  14522

  16658

  4023

  4593

  баланс

  19543

  26428

  баланс

  19543

  26428

  -

  -

  Умова ліквідності балансу

  А1> П1; А2> П2; А3> П3; А1 <П4

  Проаналізувавши ліквідність балансу підприємства за 2005 р, його не можна визнати ліквідним, тому що три співвідношення груп активів і пасивів не відповідає умовам абсолютної ліквідності.

  Таблиця 14

  Аналіз ліквідності за 2007 р

  актив

  На початок року

  На кінець року

  пасив

  На початок року

  На кінець року

  Платіжний зміна (недолік)

  На початок року

  На кінець року

  Негайно реалізовані активи А1

  361

  53

  Найбільш термінова заборгованість П1

  800

  -26

  439

  -79

  Швидко реалізовані активи А2

  306

  588

  Короткострокові пасиви П2

  800

  1000

  494

  419

  Повільно реалізовані активи А3

  13698

  15815

  Довгострокові пасиви П3

  8380

  8177

  -5318

  -7638

  Важко реалізовані активи А4

  12063

  11730

  Постійні пасиви П4

  16658

  18902

  4595

  7172

  баланс

  26428

  28188

  баланс

  26428

  28188

  -

  -

  Умова ліквідності балансу

  А1> П1; А2> П2; А3> П3; А1 <П4

  Проаналізувавши ліквідність балансу підприємства за 2006 р, його не можна визнати ліквідним, тому що три співвідношення груп активів і пасивів не відповідає умовою абсолютної ліквідності балансу.

  Ліквідність підприємства визначається за допомогою ряду фінансових коефіцієнтів.

  Коефіцієнт поточної ліквідності відображає, чи достатньо у підприємства коштів, які можуть бути використані ним для погашення своїх короткострокових зобов'язань протягом попереднього року

  До ТЛ. = Загальна вартість поточних активів / термінові зобов'язання = = А1 + А2 + А3 / П1 + П2

  У СПК «Дружба» за 2005 р він дорівнює:

  На початок року: 10672/4010 = 2,6

  На кінець року: 9044/877 = 10,31

  У СПК «Дружба» за 2006 р він дорівнює:

  На початок року: 9044/877 = 10,31

  На кінець року: 14365/1390 = 10,33

  У СПК «Дружба» за 2007 р він дорівнює:

  На початок року: 143651390 = 10,33

  На кінець року: 16456974 = 16,9

  Коефіцієнт швидкої ліквідності - відношення найбільш ліквідної частини оборотних активів до поточних зобов'язань, відрізняється від попереднього тим, що в чисельнику дробу відбивається ще в величині швидко ліквідних активів:

  До БЛ = (А1 + А2) / (П1 + П2) = ліквідні активи / термінові зобов'язання

  До БЛ. на початок 2005 року: 1836/4010 = 0,46

  До БЛ. на кінець року: 925/877 = 1,05

  До БЛ. на початок 2006 року: 925/877 = 1,05

  До БЛ. на кінець року: 667/1600 = 0,42

  До БЛ. на початок 2007 року: 667/1600 = 0,42

  До БЛ. на кінець року: 641/974 = 0,68

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності - найбільш жорсткий критерій платоспроможності, що показує яка частина короткострокових зобов'язань може бути погашена негайно.

  До АБЛ = грошові кошти / термінові зобов'язання

  До АБЛ на початок 2005 року: 14/2 342 = 0,001

  До АБЛ на кінець року: 24/334 = 0,072

  До АБЛ на початок 2006 року: 24/334 = 0,072

  До АБЛ на кінець року: 361/800 = 0,451

  До АБЛ на початок 2007 року: 361/800 = 0,451

  До АБЛ на кінець року: 53/1000 = 0,053

  Зведемо перераховані вище показники в таблицю.

  Таблиця 15

  Показники розрахованих коефіцієнтів

  показники

  2005 р

  2006 р

  2007 р

  Норма- тивное зна-ня

  на початок року

  на кінець року

  на початок року

  на кінець року

  на початок року

  на кінець року

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  2,66

  10,31

  10,31

  10,33

  10,33

  16,9

  ? 2

  Коефіцієнт швидкої ліквідності

  0,46

  1,05

  1,05

  0,42

  0,42

  0,68

  0,7-0,8

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  0,001

  0,072

  0,072

  0,451

  0,451

  0,053

  0,20-0,25

  Розраховані показники ліквідності за 2005-2007 рр. свідчать про скрутне фінансове становище підприємства. Перевищення оборотних активів над короткостроковими зобов'язаннями в 2007 р у багато разів свідчить про нераціональне вкладення кошти неефективному їх використанні. Тільки мобілізуючи кошти, вкладені в матеріально-виробничі запаси, можна розрахуватися з кредиторами за короткостроковими зобов'язаннями. Тому підприємство буде покривати частину боргів частиною свого нерухомого майна.

  Джерела фінансових ресурсів діляться на дві великі групи: власні і позикові. Власні кошти складаються з внесків акціонерів у власний капітал, додаткового капіталу та нерозподіленого прибутку. Позиковий або залучений капітал в свою чергу підрозділяється на довгострокові і короткострокові зобов'язання.

  Якісною відмінністю власного від позикового капіталу виступає відмінність в умовах надання матеріальних засобів. Позикові кошти, в основному, надаються на умовах кредиту, і цільове використання наданих ресурсів контролюється позикодавцем лише в окремих випадках. Джерелом же власних коштів є акціонери, що інвестують свої кошти в невизначеною середовищі, і як правило, контролюють витрату.

  Аналіз фінансової стійкості необхідний для характеристики відносин підприємства з власниками позикових коштів.

  Оскільки, короткостроковими зобов'язаннями можливо управляти, то однією з інформаційних складових управління стає дані про фінансову стійкість підприємства. Вони дозволяють з одного боку визначити оптимальні, з іншого боку допустимі обсяги запозичень.

  Розглянемо аналіз фінансової стійкості господарства за 2005-2007 рр.

  Таблиця 16

  Аналіз фінансової стійкості підприємства за 2005 рік

  показники

  На початок року

  На кінець року

  Відхилення ня

  1.Капітал та резерви

  13346

  14522

  1176

  2. Необоротні активи

  10828

  10499

  -329

  3. Довгострокові кредити і позики

  742

  742

  -

  4. Наявність власних оборотних коштів (стор. 1 + р. 3 - стор. 2)

  3268

  4765

  1497

  5. Короткострокові кредити і позики

  2342

  334

  -2008

  6. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (стор. 4 + р. 5)

  5610

  5099

  -511

  7. Запаси

  8679

  8082

  -597

  8. Надлишок (+) або недолік (-) власних оборотних коштів (стор. 4 - стор. 7)

  -5411

  -3317

  -8728

  9. Надлишок (+) або недолік (-) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат (стр.6 - стор. 7)

  -3069

  -2983

  -6052

  Аналізуючи цю таблицю можна зробити висновок, що фінансовий стан СПК «Дружба» за 2005 р зазнало значних змін. З рядків 8, 9 можна зробити висновок про нестачу власних оборотних коштів і нестачі джерел формування запасів і витрат.

  Таблиця 17

  Аналіз фінансової стійкості підприємства за 2006 рік

  показники

  На початок року

  На кінець року

  Відхилення ня

  1. Капітал і резерви

  14522

  16658

  2136

  2. Необоротні активи

  10499

  12065

  1566

  3. Довгострокові кредити і позики

  742

  4165

  3423

  4. Наявність власних оборотних коштів (стор. 1 + р. 3 - стор. 2)

  4765

  8758

  3993

  5. Короткострокові кредити і позики

  334

  800

  466

  6. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (стор. 4 + р. 5)

  5099

  9558

  4459

  7. Запаси

  8082

  13661

  5579

  8. Надлишок (+) або недолік (-) власних оборотних коштів (стор. 4 - стор. 7)

  -3317

  -4903

  -8220

  9. Надлишок (+) або недолік (-) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат (стр.6 - стор. 7)

  -2983

  -4103

  -7086

  З даної таблиці можна зробити висновок: фінансове становище СПК «Дружба» зазнало значних змін. З рядків 8, 9 можна зробити висновок про нестачу власних оборотних коштів і нестачі джерел формування запасів і витрат.

  Таблиця 18

  Аналіз фінансової стійкості підприємства за 2007 рік

  показники

  На початок року

  На кінець року

  відхилення

  1. Капітал і резерви

  16658

  18902

  2244

  2. Необоротні активи

  12065

  11730

  -335

  3. Довгострокові кредити і позики

  4165

  3962

  -203

  4. Наявність власних оборотних коштів (стор. 1 + р. 3 - стор. 2)

  8758

  11134

  2376

  5. Короткострокові кредити і позики

  800

  1000

  200

  6. Загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (стор. 4 + р. 5)

  9558

  12134

  2576

  7. Запаси

  13361

  15815

  2454

  8. Надлишок (+) або недолік (-) власних оборотних коштів (стор. 4 - стор. 7)

  -4103

  -4681

  -8784

  9. Надлишок (+) або недолік (-) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат (стр.6 - стор. 7)

  -4681

  -3181

  -7862

  Фінансове становище СПК «Дружба» за 2006 р зазнало значне зміни. З рядків 8, 9 можна зробити висновок також про нестачу власних оборотних коштів і нестачі джерел формування запасів і витрат.

  Для характеристики фінансової стійкості підприємства використовується також ряд фінансових коефіцієнтів.

  Коефіцієнт автономії показує кілька підприємство незалежно від позикового капіталу.

  До авт. = Капітал і резерви / валюта балансу

  На початок 2005 року: 13346/21500 = 0,62

  На кінець року: 14522/19543 = 0,74

  На початок 2006 року: 14522/19543 = 0,74

  На кінець року: 16658/26428 = 0,63

  На початок 2007 року: 16658/26428 = 0,63

  На кінець року: 18902/28188 = 0,67

  Коефіцієнт відношення позикових і власних коштів показує частку позикових коштів у загальному обсязі ресурсів підприємства.

  К. позику. і соб. ср-ств = зобов'язання / капітал і резерви

  На початок 2005 року: 8154/13346 = 0,61

  На кінець року: 5021/14522 = 0,35

  На початок 2006 року: 5021/14522 = 0,35

  На кінець року: 9770/16658 = 0,59

  На початок 2007 року: 9770/16658 = 0,59

  На кінець року: 9151/18902 = 0,48

  Коефіцієнт забезпеченості власними коштами показує наявність власних оборотних коштів, необхідних для покриття матеріальних запасів

  До ОБЕСП.СОБСТВ.СРЕД. = Власні оборотні кошти / матеріально-виробничі запаси.

  На початок 2005 року: 10672/8679 = 1,23

  На кінець року: 9044/8082 = 1,12

  На початок 2006 року: 9044/8082 = 1,12

  На кінець року: 14365/13661 = 1,05

  На початок 2007 року: 14365/13661 = 1,05

  На кінець року: 16458/15815 = 1,04

  Коефіцієнт маневреності показує, яка частина власних коштів підприємства вкладена на найбільш мобільні активи.

  До манев. = Собст.обор.средства / капітал і резерви

  На початок 2005 року: 10672/12246 = 0,87

  На кінець року: 9044/14522 = 0,62

  На початок 2006 року: 9044/14522 = 0,62

  На кінець року: 14365/16658 = 0,86

  На початок 2007 року: 14365/16658 = 0,86

  На кінець року: 16458/18902 = 0,87

  Коефіцієнт фінансування показує, яка частина діяльності фінансується за рахунок власних коштів

  До фінансування = капітал і резерви / зобов'язання

  На початок 2005 року: 13346/8154 = 1,64

  На кінець року: 14522/5021 = 2,89

  На початок 2006 року: 14522/5021 = 2,89

  На кінець року: 16658/9770 = 1,7

  На початок 2007 року: 16658/9770 = 1,7

  На кінець року: 18902/9151 = 2,07

  Розраховані показники зведемо в таблицю.

  Таблиця 19

  Показники фінансової стійкості підприємства за 2005-2007 рр.

  Показу-ки

  Нор-мативам. знач-е

  2005 р

  Змін. +, -

  2006 р

  Змін. +, -

  2007р.

  Змін. +, -

  поч.

  кін.

  поч.

  кін.

  поч.

  кін.

  До автономії

  ? 0,5

  0,62

  0,74

  0,12

  0,74

  0,63

  -0,11

  0,63

  0,67

  0,04

  До соот. собс. і позику. ср-в

  ? 1

  0,61

  0,35

  -0,26

  0,35

  0,59

  0,24

  0,59

  0,48

  -0,11

  До собс. ср-вами

  ? 1

  1,23

  1,12

  -0,11

  1,12

  1,05

  -0,07

  1,05

  1,04

  -0,01

  До маневр.

  ? 0,5

  0,87

  0,62

  -0,25

  0,62

  0,86

  0,24

  0,86

  0,87

  0,01

  До фін.

  ? 1

  1,64

  2,89

  1,25

  2,89

  1,7

  -1,19

  1,7

  2,07

  0,37

  Дані таблиці свідчать про те, що підприємства має запас міцності, оскільки всі показники коефіцієнтів відповідають нормативним значенням. Показники автономії вказують на те, що підприємства за 2005-2007 рр. має можливості вийти з кризового стану. Коефіцієнт маневреності 2007 р збільшився на 40%, тому підприємство має можливості для вільного маневрування. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами в 2007 р відповідає нормативним показникам і склав 1,04, що говорить про достатнє забезпечення запасів і витрат власними джерелами формування.

  3.3. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості

  У фінансовому аналізі важливе місце займає аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. Дебіторська заборгованість - це відволікання коштів підприємства від господарського обороту, тобто заборгованість інших організацій по платежах даної організації. Кредиторська заборгованість - це заборгованість постачальникам, кредити, позики, розрахунки з бюджетом та інші пасиви. Наявність значних сум дебіторської заборгованості знижує ефективність використання оборотних коштів. Великі суми кредиторської заборгованості свідчать про позаплановому залучення коштів інших. підприємства в оборот даного підприємства.

  Таблиця 20

  Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості

  статті балансу

  2005 р

  2006 р

  2007 р

  2007 до 2005 року,%

  тис. руб.,

  тис. руб.,

  тис. руб.,

  Дебіторська заборгованість

  901

  306

  588

  65,3

  -покупця і замовники

  564

  306

  588

  65,3

  Разом

  9044

  14365

  16458

  182

  Кредиторська заборгованість

  543

  590

  -26

  -

  Постачальники і підрядчики

  333

  590

  -26

  -

  -Заборгованість перед державними позабюджетними фондами

  71

  -

  62

  87,3

  -Заборгованість перед персоналом організації

  -

  -

  -

  -

  -Заборгованість з податків і зборів

  44

  -

  21

  47,7

  Інші кредитори

  95

  -

  -

  -

  І т о г о

  877

  1390

  974

  111,1

  За даними таблиці 16 можна зробити висновок: в 2007 рдебіторська заборгованість зменшилася на 34,7% в порівнянні з 2005 р Заборгованість з податків і зборів зменшилася на 52,3%, заборгованість перед державними позабюджетними фондами знизилася в 2007 р на 12,7% в порівнянні з 2005 р

  Дебіторська заборгованість виникає внаслідок застосовуваних форм розрахунків за товари і послуги, за умови пред'явлення претензій, а також внаслідок недоліків в роботі підприємства, наприклад, при виявленні недолік і розкрадання товарно-матеріальних цінностей.

  По суті, дебіторська заборгованість в умовах інфляції представляє для покупців джерело кредитування їх діяльності на дуже вигідній основі, тому що є безвідсотковий кредит.

  На фінансовий стан підприємства особливе значення надає оборотність дебіторської заборгованості. Для оцінки оборотності дебіторської заборгованості використовують різні показники.

  3.4. Аналіз рентабельності виробництва

  Рентабельність характеризує прибутковість, прибутковість виробництва. Показники рентабельності необхідні на оцінки економічної ефективності господарювання і використання ресурсів підприємства. Аналіз показників рентабельності дозволяє керівникам і фахівцям сільськогосподарських підприємств визначати, які види продукція найбільш вигідно виробляти в господарстві, де закладені найбільші можливості підвищення прибутковості виробництва. Чим вище рентабельність виробництва, тим більше можливостей здійснювати науково-технічний прогрес, вирішувати соціальні проблеми і підвищувати розміри матеріального стимулювання працівників підприємств за кінцеві результати і підвищення рентабельності виробництва.

  Основним показником рівня рентабельності є рівень рентабельності реалізованої продукції - це процентне відношення суми прибутку до повної собівартості реалізованої продукції.

  У СПК «Дружба» прибуток (збиток) в 2005 р склала - +1176 тис. Руб., В 2006 році - 2136 тис. Руб., А 2007 році склала - 2244 тис.руб., Собівартість валової продукції в 2005 р становила 3644 тис. руб., в 2006 році 4665 тис. руб., а 2007 р становила 6097 тис. руб. Виходячи з цих даних можна розрахувати рівень рентабельності виробництва.

  У р (2005 р.) = (1176/3644) * 100% = 32,3%

  У р (2006 р) = (2136/4665) * 100% = 45,8%

  У р (2007 г.) = (2244/6097) * 100% = 36,8%

  Виходячи з проведених розрахунків, можна зробити висновок про значне підвищення рівня рентабельності в 2007 році в порівнянні з 2005 роком на 4,5%.

  Для того, щоб забезпечити підвищення рентабельності виробництва підприємство повинно здійснювати заходи щодо підвищення продуктивності праці, зниження собівартості виробництва одиниці продукції, впровадження нової техніки, нових методів організації праці та виробництва.

  висновок

  Головна мета виробничого підприємства в сучасних умовах - отримання максимального прибутку, що неможливо без ефективного управління капіталом. Пошуки резервів для збільшення прибутковості підприємства становлять основну задачу.

  Очевидно, що від ефективності управління фінансовими ресурсами і підприємством цілком і повністю залежить результат діяльності підприємства в цілому. Якщо справи на підприємстві йдуть самопливом, а стиль управління в нових ринкових умовах не змінюється, то боротьба за виживання стає безперервною.

  Дослідження показали, що діяльність підприємства фінансується за рахунок власних коштів. Баланс підприємства можна вважати ліквідним, хоча воно і постійно відчуває нестачу в коштах (факт, що ускладнює становище підприємства). Проведені розрахунки оборотності елемента поточних активів призвели до висновку, що керівництво підприємства не в достатній мірі використовує наявні резерви, тому що зміна швидкості обороту не відображає підвищення виробничо-технічного потенціалу підприємства.

  Потрібно сказати, що необгрунтовано високий рівень виробничих запасів, значно впливає на загальну оборотність активів підприємства.

  У наявності тенденція до зниження фінансової стійкості фірми. Тому для стабілізації фінансового стану підприємства пропонується провести наступні заходи:

  * Освоювати нові методи і техніку управління;

  * Удосконалити структуру управління;

  * Самовдосконалюватися і навчати персонал;

  * Удосконалювати кадрову політику;

  * Продумувати і ретельно планувати політику ціноутворення;

  * Вишукувати резерви по зниженню витрат на виробництво;

  * Активно займатися плануванням і прогнозуванням управління фінансів підприємства.

  Однією із стратегічних цілей повинно бути забезпечення довготривалих конкурентних переваг за пріоритетними видами продукції, забезпечення ефективності існуючої організацією продажів, чітко по всім параметрам відслідковувати кон'юнктуру ринку, обрати більш широку політику формування роздрібних цін по відношенню до конкурентів, у виробництві повинен бути задіяний весь потенціал потужностей.

  Список використаної літератури:

  1. Цивільний кодекс Російської Федерації, М., 2002;

  2. Податковий кодекс Російської Федерації;

  3. Цивільний кодекс Російської Федерації, М. - 2002;

  4. Податковий кодекс Російський Федерації;

  5. Федеральний закон «Про акціонерні товариства» від 22 квітня 1996 р №39-ФЗ;

  6. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство) від 26 жовтня 2002 р №127-ФЗ;

  7. Федеральний закон «Про особливості неспроможності (банкрут-стве) суб'єктів природних монополій паливно-електричного комплексу» від 24 червня 1999 р №122-ФЗ;

  8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі заходи щодо реалізації законодавства про неспроможність (зі змінами від 7 червня 2001 р .; 24 серпня, 3 жовтня 2002 р);

  9. Методичні положення щодо оцінки фінансового стану підприємства і встановлення незадовільної структури балансу (затверджені розпорядження Федерального управління у справах неспроможність (банкрутство) від 12 серпня 1994. №31-Р);

  10. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія аналізу господарської діяльності. Підручник. М .: Фінанси і статистика, 2000., 240 с .;

  11. Балабанов І.Т. Аналіз і планування фінансового і господарюючого суб'єкта. М .: Фінанси і статистика, 1998, 112 с .;

  12. Володін А.А. Управління фінансами (Фінанси підприємства). Гриф УМО ВНЗ Росії. Инфра-му, 2006 .;

  13. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Складання та аналіз річної бухгалтерської звітності, ІКЦ «ДІС», 2000., 130 с .;

  14. Гіляровський Л.Т., Ендовицкая А.В. Аналіз і оцінка фінансової стійкості комерційних організацій. ЮНИТИ. 2006 .;

  15. Іонова А.Ф., Селезньова М.М. Фінансовий аналіз. 2006 .;

  16. Ковальова А.М. Фінанси в управлінні підприємством. М .: Фінанси і статистика. 2006 .;

  17. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: методи і процедури. Фінанси і статистика. 2006 .;

  18. Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства. М .: Проспект, 2000 р .;

  19. Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент. М .: Фінанси і статистика, 2000., 586 с .;

  20. Клейнікова В.Г. Аналіз фінансового стану за даними бухгалтерського балансу. Консультант бухгалтера. 4, 1999, с. 12 .;

  21. Курс економіки. Підручник. 3-е изд., Доп. / Под ред. Б.А. Райзберга. М .: ИНФРА-М, 2000, 716 с .;

  22. Любушин Н. Аналіз фінансового стану організації: навчальний посібник. Ексмо. 2006 .;

  23. Мельник М.В., Бердников В.В. Фінансовий аналіз: система показників і методика проведення. Економіст. 2006 .;

  24. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - 7-е вид., Доп., Перераб. - Мінськ .: Нове знання, 2004, 834 с .;

  25. Селезньова Н., Іонова А. Фінансовий аналіз. Управління фінансами: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд., Перераб. і доп. Юніті., 2006 .;

  26. Сухова Л.Ф., Око В.Н. Аналіз фінансового стану і бізнес-план торгової організації споживчої кооперації: навчальний посібник. Фінанси і статистика, 2006 .;

  27. Тропаревському А.С. Підприємство в кризі неплатежів. Фінанси. 2.1 1999 року, С 11-14 .;

  28. Тронин Ю.Н. Аналіз фінансової діяльності підприємства. Альфа-Пресс, 2005 .;

  29. Федотова М.А. Як оцінити фінансову стійкість підпри-ємства. Фінанси.6, 2000, с. 17;

  30. Фінансовий менеджмент / За ред. Стоянової Є.С. 5-е вид .; доп. і перераб. - М .; Перспектива, 2001., 240 с .;

  31. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. Колчин Н.В. - М .; Фінанси, ЮНИТИ, 1998., 213 с .;

  32. Чорногорський С.А., Тарушкін А.Б. Основи фінансового аналізу. - СПб; ВД. Герда, 2002; 176 с.

  33. Шеремет А.Д. Методика фінансового аналізу діяльності комерційних організацій. Инфра-му, 2006 .;

  34. Шеремет А.Д., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу. Діяльність комерційних організацій. - М .: ИНФРА-М, 2003., 237 с .;

  35. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. - М .: ИНФРА-М, 1997., 176 с .;

  36. Економічний аналіз: Підручник для вузів / Під ред. Гіляровський Л.Т. - 2-е вид. і доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 615 с.

  ...........