• Омський державний аграрний університет
 • Омськ 2000
 • Омськ один тисяча девятсот девяносто вісім


 • Дата конвертації04.03.2018
  Розмір153.27 Kb.
  Типреферат

  Скачати 153.27 Kb.

  Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства


  Overview

  Рух. осн. фондів
  стр. осн. пр. фондів
  Забезпеч. осн. пр. фондами
  Стор. ісп. осн. пр. ф. сх назн.
  разм. і структ. енерг. коштів
  забезпеч. енергоресурсами
  забезпеч. рес. рослинництва
  ісп. тр-рів на підпр. за рік
  вл. осн. ф. на раб. тр-рів
  ісп. зерноуб. комбайнів  Sheet 1: Рух. осн. фондів
  показники Вартість на початок року, млн.руб. Рух за рік На кінець року


  рік сума Надійшло нових фондів Вибуло з ліквідації
  вартість % До початку року вартість % До початку року вартість % До початку року

  Виробничі основні фонди с.-г. призначення 1995 75687 1529 2 1901 2.5 75315 99.5

  1996 238839 4930 2.6 19773 8.3 223996 94.3

  1 997 223996 5021 2.2 8610 3.8 220407 98.4
  Худоба робоча та продуктивна 1995 3297 636 19.2 803 24.4 3129 94.8

  1996 7580 1 547 20 1 498 19.8 7629 100.2

  1 997 7629 3666 45 2148 28 9148 117
  Виробничі основні фонди ні с.-х. призначення 1995 7180 447 6.2 352 4.9 7269 101.3

  1996 16224 1490 9.2 1466 9 16200 100.2

  1 997 16200 1530 9.4 1460 9 16270 100.4
  Невиробничі основні фонди 1995 25178 589 2.3 602 2.4 25166 99.9

  1996 46024 675 2.4 одна тисяча триста шістьдесят один 2.9 45338 99.5

  1 997 45338 129 0.3 57 0.1 45410 100.2
  Всього основних фондів 1995 101342 3427 3.2 2891 2.5 110879 100.7

  1996 308667 8642 2.8 24098 7.8 293163 95

  1 997 293163 10346 3.5 12274 4.2 291 235 99.3
  Знос основних фондів 1995 1560 х х х х 162031 х

  1996 85035 х х х х 99032 х

  1 997 99032 х х х х 101 229 х
  Придатність основних фондів 1995
  х х х х
  х

  1996
  х х х х
  х

  1 997
  х х х х
  х  Sheet 2: стор. Осн. пр. фондів
  показники року У% від виробленого
  Основні виробничі фонди с.-г. призначення 1995 67.9
  1996 76.4
  1 997 75.7  Худоба робоча та продуктивна 1995 2.8
  1996 2.6
  1 997 3.1  Основні виробничі фонди не с.-г. призначення 1995 6.5
  1996 5.5
  1 997 5.6  Основні невиробничі фонди 1995 22.7
  1996 15.5
  1 997 15.6


  Sheet 3: обесп. осн. пр. фондами
  показники На даному підприємстві За звітний рік
  В середньому за 3 попередні роки за 1996 за звітний 1997 рік план один тисяча дев'ятсот дев'яносто вісім В середньому по підприємствах району Кращий показник по району
  С.-г. Угіддя, га. 28125 28080 28080 28080 х х
  Середньорічна вартість основних виробничих фондів с.-г. Призначення, млн.руб 1515100 231418 222202 220000 х х
  Сренегодовая чисельність працівників, зайнятих у сільсько-, чол. 923 909 858 800 х х
  Фондообеспеченность на 100 га с.-г. Угідь, млн.руб 5387 824 791 783 600 791
  Фондоозброєність на 1 людину, млн.руб 1641 255 259 275 240 275


  Sheet 4: Стор.ісп. осн. пр. ф. сх назн.
  показники На даному підприємстві У 1997 році в середньому по підприємствах району до підсумку,%
  В середньому за попередній рік У 1997 році План 1998 року
  млн. руб % Від виробленого млн. руб % Від виробленого млн. руб % Від виробленого
  Силові і робочі машини, транспорт, худобу, млн.руб 40498 17.5 37056 16.7 37006 16.6 15
  Будівлі, споруди, інвентар та інші основні фонди 190920 82.5 185146 83.3 185146 83.4 85
  всього 231418 100 222202 100 222 152 100 100
  Валова продукція с.-г. У цінах 1994 року 5348 х 4741 х 4809 х х
  Фондовіддача на 1 руб.основних фондів 0.02 х 0.02 х 0.02 х 0.02
  Фондомісткість на 1 руб.валовой продукції 43.3 х 46.9 х 46.3 х 45.3


  Sheet 5: розм. і структ. енерг. коштів
  показники 1996 1 997 % На 1996 план один тисяча дев'ятсот дев'яносто вісім
  план звіт % плану
  Всього енергетичних потужностей, л.с. 32453 33606 33584 99.9 103.5 33600
  в тому числі:

  механічних, к.с. 15936 14780 14843 100.4 93.1 14855
  питома вага, % 49.1 44 44.2 - - 44.2  Електричних, к.с. 16491 18806 18717 - - 18720
  питома вага, % 50.8 55.9 55.7 - - 55.7  Жива тяглова сила, к.с. 26 20 24 - - 25
  питома вага, % 0.1 0.1 0.1 - - 0.1  Фактичне споживання злектроенергіі на виробничі цілі, тис.кВт / год 5638 5050 4295 85 76.2 4500


  Sheet 6: забезпеч. енергоресурсами
  показники 1996 1 997 план один тисяча дев'ятсот дев'яносто вісім В середньому по району
  план звіт
  На 100 га ріллі


  Енергозабезпечення, л.с. 115.6 119.7 119.6 120 116
  електрозабезпечення
  л.с. 20.1 18 15.3 16 14
  кВт 14.7 13.3 11.2 11.2 9.8


  На 1 працівника


  Енергоозброєність, к.с. 35.2 37 39.1 42 38
  електроозброєність
  л.с. 6.1 5.6 5 5.6 4.8
  кВт 4.4 4.1 3.7 3.9 3.4


  Споживання електроенергії за рік на 1 кВт потужності електродвигунів, кВт / год 560 576 551 570 -


  Sheet 7: забезпеч. рес. рослинництва
  показники 1996 1 997 план один тисяча дев'ятсот дев'яносто вісім всередньому по району
  план звіт
  Тракторообеспеченность - кількість еталонних тракторів на 1000 га оброблюваної площі, шт. 5.2 5.3 5.3 5.3 5.1
  Машінообеспеченность - балансова вартість сільгоспмашин, віднесена до одного рубля вартості тракторів, руб. 1.68 1.7 1.68 1.7 1.6
  Забезпеченість кадрами механізаторів - чисельність механізаторів, віднесена до числа фізичних тракторів, чол. 1 1 1 1 1
  навантаження:
  - оброблюваної площі на еталонний трактор, га ріллі 130 130 135 130 125
  - на 1 механізатора 130 130 135 130 125


  Sheet 8: ісп. тр-рів на підпр. за рік
  показники Звітній рік В середньому по підприємствах району
  план звіт % виконання
  Виконано робіт, тис.еталонних га 209 202 96.7 х
  Трактори, шт.  - фізичних 150 147 98 х
  - еталонних 150 149.1 99.4 х
  Виробити на 1 трактор на рік:  - машино-днів 146 140 95.9 132
  - машино-змін 146 140 95.9 136
  - коеф. Використання пори року 0.5 0.48 95.9 0.4
  коефіцієнт змінності 1 1 100 1
  Виробити ет.га на 1 пов. трактор:  - за рік 1400 1350 96.4 1200
  - за день 9.6 9.64 100.4 9
  - за зміну 9.6 9.64 100.4 8.8
  Витрата дизпалива на 1 ет.га, кг. 8.6 8.2 95.3 8.5
  Витрати на тех.содержаніе, тис.руб 1.65 1.7 103 1.75
  Експлуатаційні витрати, тис.руб 5.1 5.3 103.9 5.35
  Валова продукція рослинництва в цінах 1994 року:  - на 1 руб. вартості тракторів і сільгоспмашин, тис.руб 1 0.63 63 0.51
  - на 1 механізатора, млн.руб 27.3 17.2 63 15.4


  Sheet 9: вл. осн. ф. на раб. тр-рів
  показники варіанти

  план 1 2 3 4 звіт 5
  Число календарних днів 365 365 365 365 365
  Число тракторів еталонних, шт. 150 149.1 149.1 149.1 149.1
  Переходи. використання пори року 0.5 0.5 0.48 0.48 0.48
  Переходи. змінності 1 1 1 1 1
  Змінна вироблення, га 9.6 9.6 9.6 9.6 9.64
  Обсяг робіт, тис.ет.га 1420 1500 1440 1300 1350
  Зміна обсягу (варіанти 5-1) в т.ч. за рахунок: -70  кількості еталонних тракторів (вар.2-1)
  -0.9


  використання пори року (вар. 3-2)

  -0.02

  зміни змінності (вар. 4-3)


  0
  зміни змінного виробітку (вар.5-4)  0.04


  Sheet 10: ісп. зерноуб. комбайнів
  показники Звітній рік В середньому по підприємствах району

  план звіт % виконання

  Комбайни, шт. 50 47 94 -

  Прибрано зернових, га 8850 8928 100.9 -

  Намолочено зенрна, т. 11700 16153.7 91 -

  Відпрацьовано машино-днів 983 1275 129 -

  Крім того скошено в валки, га 8700 8754 100.6 -

  Відпрацьовано машино-днів 483
  100 -

  всього в умовних гектарах 14070 14180 100.8 -

  На 1 комбайн за сезон:

  Прибрано зернових, га 177 190 112 -

  Намолочено зенрна, т. 318.6 343.7 108 -

  Відпрацьовано машино-днів на збиранні 20 27
  -

  Скошено в валки, га 174 186 135 -

  Відпрацьовано машино-днів на косінні 10 10 100 -

  всього в умовних гектарах 281 306 108.9 -

  На 1 комбайн в день при збиранні:

  Прибрано зернових, га 19 7 78 -

  Намолочено зенрна, т. 180 12.7 71 -

  На 1 комбайн в день скошують у валки, га 18 18 100 -


  варіанти
  1 2 3 4 звіт

  Омський державний аграрний університет


  Кафедра бухгалтерського обліку


  КУРСОВА РОБОТА

  Аналіз основних виробничих фондів


  Перевірив: доцент Старчеус А. Г.

  Виконав: Торбік А. Н., ЕК - 55


  Омськ 2000

  зміст


  Вступ


  1. Коротка організаційно - економічна характеристика ЗАТ "Соляне"

  2. Аналіз основних виробничих фондів

   1. Склад, наявність, структура і рух основних виробничих фондів ЗАТ "Соляне"

   2. Структура основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення. Фондооснащенность господарства та фондоозброєність праці.

   3. Склад і структура енергетичних ресурсів. Енергозабезпечення підприємства і енергоозброєність праці.

   4. Рівень механізації виробничих процесів в рослинництві і тваринництві

   5. Аналіз ефективності використання основних виробничих фондів

  Висновки і пропозиції

  Вступ


  Як відомо, важливою умовою зростання валової і товарної продукції сільгосппідприємства є розвиток виробничого потенціалу, в тому числі матеріально-технічної бази, основних і оборотних фондів.

  Завдання економічного аналізу полягає у вивченні наявності, руху, структури фондів, виявленні резервів найбільш повного і ефективного їх використання.

  Метою аналізу основних виробничих фондів є підвищення ефективності виробництва, найбільш правильне і раціональне використання основних фондів, як одного з найважливіших чинників розвитку сільгоспвиробництва.

  При підготовці до аналізу основних виробничих фондів були використані наступні документи:

  • Річні звіти ЗАТ "Соляне" за 1993 - 1998 р.р.

  • Бізнес-план на 1998 р

  • Бухгалтерський баланс, форма 1

  • Додаток до бухгалтерського балансу, форма 5По ОКУД

  • Форма 6 АПК по ОКУД

  • Книга обліку витрат за рахунком 24

  • Виробничі звіти відділень ЗАТ

  • Акти переоцінки основних фондів

  Зроблено огляд тваринницьких приміщень, машинного двору, центральної ремонтної майстерні.

  Сукупність виробничих фондів ЗАТ "Соляне" характеризується їх вартістю за балансовою оцінкою.

  1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Соляне» розташоване в 110 кілометрах від обласного центру, вгору за течією річки Іртиш на трасі міжнародного значення. АТ включає центральну садибу і 5 відділень.

  Землі АТ розтягнулися вздовж берега річки на 15 км. і кілометри на 32 перпендикулярно березі. Смугу близько 6км. займають супеси (близько 18%), далі чорнозем, 5-6% якого мають різну

  ступінь засолення. Товариство з обмеженою відповідальністю на день освіти мало 33000 гектар землі. 2500 га в даний час займають селянські господарства. Сільгоспугідь 28080 гектар, з них орних земель 23667 гектар. 850 га відведено під полив, інші богарні.

  На 1.01.99 року чисельність працюючих в АТ 1089 чоловік. Всі відділення пов'язані між собою дорогами з асфальтовим покриттям, велика частина вулиць і під'їзди до всіх виробничих приміщень заасфальтовані. 50% квартир мають центральне опалення і водопровід.

  Крім тваринницьких приміщень є добре оснащені ремонтні майстерні, машинний двір, теплий гараж, центральний струм обладнаний трьома зерносушарками, складами і німецької бункерної установкою для зберігання фуражного зерна, млин продуктивністю 70 тонн на добу, лінія по первинній обробці зерна на другому відділенні, цеху забою худоби і первинної переробки м'яса, коптильний і ковбасні цехи, цехи виробництва тушонки і макаронних виробів, пекарня, лінія по переробці молока, цегельний завод.

  АТ «Соляне» займає лідируюче положення по виробництву сільськогосподарської продукції.

  На полях вирощують близько 10000 га зернових культур (пшениця, ячмінь, овес), кукурудзу на силос, соняшник на олію, майже 1000 га ріпаку на насіння, багаття на насіння, зерносуміші (овес, горох, ячмінь) на сінаж, люцерну, багаття і могар на сіно. Поставки зерна в регіональний і федеральний фонди здійснюються в порядку прямих зв'язків на 60-70%. Кількість дійних корів коливається в межах 1150-1100 голів. Продуктивність корів досить стабільна, 4100-4200 літрів на корову при собівартості 130 рублів за 1 центнер. Вирощується молодняк на м'ясо. Собівартість 1 кілограма м'яса за 1998 рік становить 32 рубля.

  Поголів'я овець через незатребуваність продуктів вівчарства скорочено до 194 голів. Вівцематки залишені в надії на швидку реанімацію галузі.

  Майже повністю ліквідовано поголів'я свиней. Решта 140 свиней передані в оренду, тобто відроджується внутрішньогосподарський сімейний підряд.

  Для господарських потреб міститься 279 коней.

  Основні виробничі фонди сільськогосподарського призначення зменшилися в 1998 році на 4%, фондообеспеченность знизилася майже на 4%, фондоозброєність зросла на 1,6%. Фондоозброєність збільшилася за рахунок скорочення працівників. Фондовіддача практично не змінилася, фондомісткість дещо зросла. Низька фондовіддача викликана тим, що є частина виробничих площ і обладнання не використовується, через неможливість купити запчастини, в повному обсязі силові машини працюють. Тракторообеспеченность на 1000 га оброблюваної площі практично не змінюється.

  У зв'язку з браком коштів і скороченням виробництва на всіх відділеннях ліквідовані механізовані зернові струму, т.к. через подорожчання ПММ в три рази зросли транспортні витрати.

  В даний час комплексної механізації немає ні на одній фермі. Стали непридатними 4молокопровода з 5, тому навантаження на 1доярку знижена з 45 корів до 25, що, звичайно, відбивається на собівартості молока.

  Основні доходи і прибуток АТ «Соляне» традиційно має від галузі рослинництва. В1998 році рослинництво дало 4 млрд. Неденоменірованних рублів. Тваринництво дало 4 млрд. Рублів збитку. Планова прибуток 2500 млн. Рублів, при повній собівартості 23500млн. рублів і виручці від реалізації 26000 млн. рублів. Але незаплановане подорожчання енергоносіїв призвело до збитків у сумі 297 млн. Рублів. І тільки завдяки дотації отримана прибуток в 507 млн. Рублів, незважаючи на те, що господарство спрацювало на межі можливостей і отримало молока, але 1 корову 4171 літр, зерна-18,7ц з гектара, соняшнику по 16 центнер з гектара. У сформованих економічних умовах першочерговим завданням в АТ вважається збереження основних виробничих фондів і по можливості їх поповнення. В АТ порожні тваринницькі приміщення законсервовані. Передбачається, як тільки з'явиться стабільний ринок збуту, різке нарощування молочного стада.

  Замість зернових струмів на відділеннях куплений колишній філія заготзерно зі складськими приміщеннями та обладнанням. Це виключило подвійні перевезення.

  Слід віддати належне керівництву господарства, розруха які захлеснули сільське господарства, на перший погляд, здається, пройшла стороною, і тільки при більш уважному знайомстві можна побачити як важко, хоча і відносно, АТ «тримається на плаву». Керівництво господарства виявилося по хорошому консервативним і не допустило розтягування землі і матеріальних цінностей, кандидати в фермери обговорювалися на раді директорів, але і при такому підході один вже розорився і 450 га ріллі пустує. Зберегти рівень виробництва, (при значному скороченні молочного стада валовий надій не знизився), не дати розвалитися соціальній сфері, зберегти і навіть дещо збільшити кількість робочих місць, вести хоча б в мінімальних обсягах будівництво і реконструкцію, підтримувати в робочому стані сільгосптехніку, і навіть примудритися здобувати трактори і комбайни, розширювати цеху з переробки сільськогосподарської продукції дозволяє досить високий рівень організації управління акціонерним товариством.

  2.1. Засоби виробництва складаються із засобів праці та предметів праці.

  Засобами праці є все ті речі (будівлі, машини, обладнання і т.д.), за допомогою яких людина впливає на предмети своєї праці і видозмінює їх. Предметами праці є все те, на що спрямована праця чловека (насіння, корми, добрива і т. Д.) Без засобів виробництва не може бути і самого виробництва.

  Залежно від призначення і терміну служби засоби виробництва підрозділяються на основні і оборотние.Решающее значення в розвитку виробництва і в підвищенні продуктивності праці мають основні засоби виробництва. Чим вище оснащеність господарства основними засобами виробництва, тим вища продуктивність праці, більше виробляється на одиницю площі і на один карбованець основних засобів. До основних відносяться такі засоби виробництва, які виконуючи певну функцію, служать в господарстві тривалий час і, поступово зношуючись, передають свою вартість нового продукту частинами.

  В основні засоби виробництва входять виробничі фонди сільськогосподарського призначення, і тому числі

  - споруди виробничі,

  - силові машини (трактори, комбайни),

  - робочі машини (сільгоспмашини),

  - транспортні засоби (в тому числі автомашини),

  - худобу робочий (дорослий),

  - худобу продуктивний (дорослий),

  • багаторічні насадження (сади, лісосмуги),

  • інші основні фонди.

  Виробничі основні фонди несільськогосподарського призначення (підсобні підприємства).

  Невиробничі основні фонди (житлові споруди, будівлі та обладнання культурно-побутового призначення-клуби, дитячі установи, лазні і т.п.)

  Під структурою основних засобів виробництва розуміються співвідношення різних видів основних засобів, виражене в%, в загальній вартості основних засобів.

  Структура основних засобів залежить від напрямку і форми господарства (Табл.2)

  У стуктуре основних фондів ЗАТ «Соляне» дещо зросла частка продуктивного худоби с2,8% в 1995 році до3,1% в1997 году.Доля фондів сільськогосподарського призначення зросла в1996 році до76,4%, але в 1997 році знизилася до 75,7%. Частка основних фондів несільськогосподарського призначення знизившись з 6,5% і1995году до 5,5% в1996 році відносно стабілізувалася.

  У складі основних фондів сільськогосподарських підприємств відбуваються постійні зміни-вступають в експлуатацію нові, більш досконалі засоби виробництва, інші вибувають через фізичного або морального зносу, стихійних лих і т.д. Підприємства нерідко передають основні фонди з одного господарства в інше. Капітальні вкладення відшкодовують вибувають основні фонди, тобто. забезпечують просте відтворення, збільшують обсяг застосовуваних основних фондів.

  Розглянемо рух осповних фондів в ЗАТ «Соляне» (Табл. 1.)

  У 1997 році надходження фондів склало 3,5% до їхньої наявності на початок року, вибуло 4,2%. Обсяг основних фондів зменшився на 0,7%, обсяг фондів сільськогосподарського призначення зменшився на 1,6%.

  У 1996 році надходження склало 2,8%, вибуття-7,8%, обсяг основних фондів зменшився на 5%, обсяг фондів сільськогосподарського призначення зменшився на 1,6%.


  У 1995 році надійшло 3,2% до наявності фондів на початок року, вибуло 2,5% .Об'єм основних фондів збільшився на 0,7%, обсяг фондів сільськогосподарського призначення зменшився на 0,5%.

  Вивчення динаміки показників руху основних фондів за три роки дозволяє зробити висновок, що обсяг основних фондів має тенденцію до зменшення, зменшується з року в рік і обсяг основних фондів сільськогосподарського призначення. Вивчення первинних документів дозволяє визначити склад вибулих об'єктів і причини їх ліквідації.

  2. 2. Розглянемо забезпеченість ЗАТ «Соляне» (Табл. 3)

  Основні виробничі фонди с.-г. Призначення зменшилися з 231418 млн.руб в 1996 році до 222202 млн.руб. в 1997 році, тобто майже на 4%, 100 (222202/231418 х 100); фондообеспеченность також знизила сь на 4%, 100 - (791/824 х 100); фондоозброєність зросла на 1,6%, (259/255 х 100) - 100. Фондоаооруженность зросла за рахунок скорочення числа працівників.

  Але незважаючи на такі неутішітельние висновки, фондообеспеченность іфондоозброєність в ЗАТ «Соляне» на багато вище середніх даних по району. Судячи з усього, фондообеспеченность буде зменшуватися, так як через величезну диспаритету цін в поточному році змогли набути 1 комбайн за 300 тис.руб. при вартості 1 т. зерна трохи більше 300 руб. Через нестачу запчастин щорічно списується техніка. Уже в поточному році списано 3 комбайна. Але фондоозброєність проте зростає, т. К. Намічено подальше скорочення чисельності працівників.

  Ефективність використання всієї сукупності основних фондів відбивається в фондовіддачі та зворотному показнику - фондомісткості.

  Ефективність використання основних виробничих фондів залежить від багатьох факторів: поєднання галузей виробництва на підприємстві; структури фондів, раціональнрості їх використання; обсягу валової продукції, який в свою чергу залежить від ряду факторів і економічного характеру.

  При визначенні питомої ваги активної частини основних виробничих фондів, безпосередньо беруть участь у виробництві і впливає на обсяг валової продукції і пасивної частини, що створює матеріальні умови для процесу виробництва в ЗАТ «Соляне» (Табл. 4.) Спостерігаємо, що швидше зменшується за останні роки активна частина, фондовіддача практично не змінилася, фондомісткість дещо зросла. Низька фондовіддача викликана тим, що частина виробничих площ і обладнання не використовується, через неможливість купити запчастини не всі силові машини працюють.

  2. 3. Засоби енергетики і механізації - найважливіша частина виробничих фондів сільськогосподарських підприємств. Розміри і структура енергетичних засобів вивчається в динаміці (Табл. 5,6.)

  Розглядаючи динаміку зміни загальної потужності енергетичних ресурсів ми бачимо, що вона збільшилася за рік з 32456 к.с. до 33584 к.с., т. Е. на 3,5%.

  В результаті випереджального зростання мощпостей електродвигунів питома вага їх (показник електрифікації енергоресурсів) підвищився з 50,8% до 55,7%.

  Фактичне споживання електроенергії виявилося нижче запланованого через скорочення виробництва. Величина механічних потужностей зменшилася за рік на 6,9% у зв'язку зі списанням техніки.

  Аналізуючи енергетичні ресурси в розрахунку на 100 гектар ріллі, бачимо, що енергозабезпеченість знизилася на 1,03%, електрозабезпечення знизилася на 1,3%., І залишається вищою за середню по району.

  Енергоозброєність зросла з 35,2 к.с. до 39,1 к.с. і буде зростати, так як скорочення виробництва тягне за собою скорочення числа працівників.

  Погіршився використання електродвигунів і електроустановок через часті відключень електроенергії і скорочення виробництва

  2. 4. При аналізі забезпеченості ЗАТ «Соляне» ресурсами для механізації робіт в рослинництві, ми бачимо зростання наявності тракторів. У 1995 році було 142 фізичних трактора, в 1996 -144, в 1997 році працювало 147 фізичних тракторів. Збільшення настільки незначно, що тракторообеспеченность на 1000 га оброблюваної площі практично не змінюється.

  Так як машінообеспеченность значно відстає від науково обгрунтованих нормативів (від 2,3 / 1 до 3,0 / 1) можна зробити висновок, що номенклатура і набір робочих машин і знарядь недостатні для повного завантаження тракторів при виконанні польових, транспортних та інших робіт.

  У 1992 році машінообеспеченность була 2,4. При наявності коштів на ремонт, машінообеспеченность можна швидко і суттєво підвищити. Чисельність механізаторів в розрахунку на один трактор і навантаження на одного механізатора протягом трьох років залишається стабільною, 1/1, що відповідає потребам виробництва. З 147 тракторів 22 «Кіровца», в звітному році було придбано три К-701 і Казахстані за залишковою вартістю, хоча потреба була в тракторах типу Т-75.

  У зв'язку з гострою нестачею коштів і вимушеним скороченням виробництва на всіх відділеннях ліквідовані механізовані зернові струму, так як через подорожчання паливно-мастильних матеріалів в три рази зросли транспортні витрати.

  При аналізі механізації виробничих процесів в тваринництві, можна зробити висновок, що комплексної механізації немає ні на одній фермі. Роздача кормів здійснюється за допомогою кормороздавачів, навозоудаление сплавне. Влітку на майданчиках навозоудаление проводиться за допомогою бульдозера.

  2. 5. Рівень механізації технологічних процесів і виконання планового обсягу механізованих робіт в оптимальні терміни залежить від наявності та використання мобільної техніки.

  Фактичний обсяг тракторних робіт може відхилятися від планового по ряду причин, основні з них це-зміна технології обробітку сільськогосподарських культур, рівня механізації польових робіт, зміна розміру валового збору продукції і обсягу інших робіт. Обсяг польових механізованих робіт може змінюватися навмисно, відповідно до погодними умовами та з інших причин, зменшуватися, наприклад, якщо роботи затягуються, а потім не можуть вже бути виконані.

  Ефективність використання машинотракторного парку визначається системою показників.

  Рівень використання робочого часу або коефіцієнт екстенсивного навантаження УВ, обчислюється як відношення числа фактично відпрацьованих машино - днів до планового.

  Розглянемо таблицю 8. Фактична забезпеченість тракторами в ЗАТ «Соляне» в еталонному обчисленні нижче запланованого на 0,6%, план робіт недовиконаний на 0,3%. Скоротилася кількість машино- днів в розрахунку на один трактор, все машини працювали в одну зміну. Денна вироблення перевищила планову на 0,4%. В середньому по аналогічним підприємствам району робота практично була також однозмінній, обсяг робіт на один еталонний трактор нижче внаслідок меншої денного виробітку, зниженому рівні виконання норм. Витрата палива, витрати на технічне утримання і все експлуатаційні витрати в акціонерному товаристві вище запланованих, але нижчі за середні по району. Вихід продукції рослинництва на один карбованець вартості машин нижче плану на 37%, але вище середнього районного показника на 23%, і одного механізатора нижче планової на 58%.

  Вплив на обсяг робіт тракторів окремих факторів визначається прийомами ланцюгової підстановки, попеременной заміною числових значень планових показників фактичними і наступного порівняння двох суміжних обсягів (Табл.9.)

  Вплив інтенсивних факторів, таких, як зростання вироблення за зміну, виявилося занадто малим і падіння обсягів склало 70,9 тис. Га Доцільно в наступному році домагатися більш високої змінного виробітку, частково використовувати двозмінну роботу і підміну при безперервної робочому тижні.

  Будівлі та споруди в даний час, через повсюдного скорочення виробництва, використовуються вкрай неефективно. У корівниках, розрахованих на чотириста голів, стоять на двох відділеннях по двісті. На чотирьох фермах з п'яти остаточно вийшли з ладу молокопроводи, в результаті чого навантаження на доярку знижена з 45 корів до 25, що природно приведе до зростання собівартості молока.

  Ремонтні майстерні завантажені на 30-45%.

  Аналіз використання комбайнів проводиться з урахуванням ряду особливостей. Ці машини призначені для прибирання найважливіших с.г. культур в стислі терміни.

  Тут ще важлива висока постійна середньоденна вироблення. Великий обсяг вироблення на комбайн за сезон при низькій денний продуктивності веде до затягування термінів збирання, втрат продукції, зниження врожайності і валового збору. У ЗАТ «Соляне» прибирання ведеться за прогресивною технологією великими загонами, відпрацьована система взаємодії з транспортними засобами, при кожному загоні є пересувна майстерня. В аналізі ефективності використання зернозбиральних комбайнів враховується різноманітність виконаних робіт (Табл.10). Господарство прибрало урожай зернових культур з більшою площею, ніж спочатку передбачалося при зменшенні числа машин, валовий збір нижче планового, але завдання по намолоту на один комбайн перевиконано, на скошуванні денна норма на 3,5% вище планової. Частку прямого комбайнування була можливість дещо збільшити. Загальна вироблення за сезон на 1 комбайн виявилася вище планової в зв'язку зі списанням 3 комбайнів.


  Висновки і пропозиції


  Як відомо, резерви підвищення ефективності основних виробничих фондів полягають в наступному:


  1. Продумане і обгрунтоване формування основних фондів по їх структурі, видам, якості, відповідності умовам діяльності підприємства.

  2. Забезпечення нормальних термінів (числа років) експлуатації кожного виду і об'єкта, його справності, збереження встановленої потужності.

  3. Раціональне використання основних фондів, підвищення кількості та якості створюваних за допомогою їх використання умов виробництва, робіт, послуг.

  4. Збільшення обсягу виробленої продукції сільського господарства при високому її якості.


  У сформованих економічних умовах першочерговим завданням можна вважати збереження основних виробничих фондів і поповнення їх у міру можливості. У ЗАТ "Соляне" порожні тваринницькі приміщення законсервовані, що є єдино правильним. У зв'язку з тим, що знайдений стабільний ринок збуту молочної продукції, передбачається збільшити молочне стадо.

  Замість зернових струмів на відділеннях куплений колишній філія заготзерно зі складськими приміщеннями та сушильних обладнанням. Це виключило подвійні перевезення.

  Обставини змушують при ремонті силових і робочих машин проявляти максимальну винахідливість, щоб забезпечити справність і збереження наявних потужностей.

  Через брак акумуляторів до 30% тракторів типу МТЗ заводять з буксира і не глушать весь робочий день. Необхідно більш чітко планувати роботу, щоб виключити невиправдане використання потужностей.

  Слід віддати належне керівництву акціонерного товариства, розруха, що захлеснула сільське господарство, на перший погляд, здається, обійшла стороною, і тільки при більш глибокому знайомстві з положенням справ можна помітити як важко, хоча і відносно, господарство утримується на плаву.


  Аналіз використання комбайнів проводиться з урахуванням ряду особливостей. Ці машини призначені для прибирання найважливіших с.г. культур в стислі терміни.

  Тут ще важлива висока постійна середньоденна вироблення. Великий обсяг вироблення на комбайн за сезон при низькій денний продуктивності веде до затягування термінів збирання, втрат продукції, зниження врожайності і валового збору. У ЗАТ «Соляне» прибирання ведеться за прогресивною технологією великими загонами, відпрацьована система взаємодії з транспортними засобами, при кожному загоні є пересувна майстерня. В аналізі ефективності використання зернозбиральних комбайнів враховується різноманітність виконаних робіт (Табл. 10). Господарство прибрало урожай зернових культур з більшою площею, ніж спочатку передбачалося при зменшенні числа машин, валовий збір нижче планового, але завдання по намолоту на один комбайн перевиконано, на скошуванні денна норма на 3,5% вище планової. Частку прямого комбайнування була можливість дещо збільшити. Загальна вироблення за сезон на 1 комбайн виявилася вище планової в зв'язку зі списанням 3 комбайнів.

  Омський державний аграрний університет


  Кафедра бухгалтерського обліку


  КУРСОВА РОБОТА

  Аналіз основних виробничих фондів


  Перевірив: Князєв М. А.

  Виконав: студент економічного факультету

  54 гр. заочного відділення

  Неверов В. В.


  Омськ один тисяча дев'ятсот дев'яносто вісім


  Товариство з обмеженою відповідальністю «Соляне» розташоване в 110 кілометрах від обласного центру, вгору за течією річки Іртиш на трасі міжнародного значення. АТ включає центральну садибу і 5 відділень.

  Землі АТ розтягнулися вздовж берега річки на 15 км. і кілометри на 32 перпендикулярно березі. Смугу близько 6км. займають супеси (близько 18%), далі чорнозем, 5-6% якого мають різну

  ступінь засолення. Товариство з обмеженою відповідальністю на день освіти мало 33000 гектар землі. 2500 га в даний час займають селянські господарства. Сільгоспугідь 28080 гектар, з них орних земель 23667 гектар. 850 га відведено під полив, інші богарні.

  На 1.01.99 року чисельність працюючих в АТ 1089 чоловік. Всі відділення пов'язані між собою дорогами з асфальтовим покриттям, велика частина вулиць і під'їзди до всіх виробничих приміщень заасфальтовані. 50% квартир мають центральне опалення і водопровід.

  Крім тваринницьких приміщень є добре оснащені ремонтні майстерні, машинний двір, теплий гараж, центральний струм обладнаний трьома зерносушарками, складами і німецької бункерної установкою для зберігання фуражного зерна, млин продуктивністю 70 тонн на добу, лінія по первинній обробці зерна на другому відділенні, цеху забою худоби і первинної переробки м'яса, коптильний і ковбасні цехи, цехи виробництва тушонки і макаронних виробів, пекарня, лінія по переробці молока, цегельний завод.

  АТ «Соляне» займає лідируюче положення по виробництву сільськогосподарської продукції.

  На полях вирощують близько 10000 га зернових культур (пшениця, ячмінь, овес), кукурудзу на силос, соняшник на олію, майже 1000 га ріпаку на насіння, багаття на насіння, зерносуміші (овес, горох, ячмінь) на сінаж, люцерну, багаття і могар на сіно. Поставки зерна в регіональний і федеральний фонди здійснюються в порядку прямих зв'язків на 60-70%. Кількість дійних корів коливається в межах 1150-1100 голів. Продуктивність корів досить стабільна, 4100-4200 літрів на корову при собівартості 130 рублів за 1 центнер. Вирощується молодняк на м'ясо. Собівартість 1 кілограма м'яса за 1998 рік становить 32 рубля.

  Поголів'я овес через незатребуваність продуктів вівчарства скорочено до 194 голів. Вівцематки залишені в надії на швидку реанімацію галузі.

  Майже повністю ліквідовано поголів'я свиней. Решта 140 свиней передані в оренду, тобто відроджується внутрішньогосподарський сімейний підряд.

  Для господарських потреб міститься 279 коней.

  Основні виробничі фонди сільськогосподарського призначення зменшилися в 1998 році на 4%, фондообеспеченность знизилася майже на 4%, фондоозброєність зросла на 1,6%. Фондоозброєність збільшилася за рахунок скорочення працівників. Фондовіддача практично не змінилася, фондомісткість дещо зросла. Низька фондовіддача викликана тим, що є частина виробничих площ і обладнання не використовується, через неможливість купити запчастини, в повному обсязі силові машини працюють. Тракторообеспеченность на 1000 га оброблюваної площі практично не змінюється.

  У зв'язку з браком коштів і скороченням виробництва на всіх відділеннях ліквідовані механізовані зернові струму, тому що через подорожчання ПММ в три рази зросли транспортні витрати.

  В даний час комплексної механізації немає ні на одній фермі. Стали непридатними 4молокопровода з 5, тому навантаження на 1доярку знижена з 45 корів до 25, що звичайно відбивається на собівартості молока.

  Основні доходи і прибуток АТ «Соляне» традиційно має від галузі рослинництва. В1998 році рослинництво дало 4 млрд. Неденоменірованних рублів. Тваринництво дало 4 млрд. Рублів збитку. Планова прибуток 2500 млн. Рублів, при повній собівартості 23500млн. рублів і виручці від реалізації 26000 млн. рублів. Але незаплановане подорожчання енергоносіїв призвело до збитків у сумі 297 млн. Рублів. І тільки завдяки дотації отримана прибуток в 507 млн. Рублів, незважаючи на те, що господарство спрацювало на межі можливостей і отримало молока, але 1 корову 4171 літр, зерна-18,7ц з гектара, соняшнику по 16 центнер з гектара. У сформованих економічних умовах першочерговим завданням в АТ вважається збереження основних виробничих фондів і по можливості їх поповнення. В АТ порожні тваринницькі приміщення законсервовані. Передбачається, як тільки з'явиться стабільний ринок збуту, різке нарощування молочного стада.

  Замість зернових струмів на відділеннях куплений колишній філія заготзерно зі складськими приміщеннями та обладнанням. Це виключило подвійні перевезення.

  Слід віддати належне керівництву господарства, розруха які захлеснули сільське господарства, на перший погляд, здається, пройшла стороною, і тільки при більш уважному знайомстві можна побачити як важко, хоча і відносно, АТ «тримається на плаву». Керівництво господарства виявилося по хорошому консервативним і не допустило розтягування землі і матеріальних цінностей, кандидати в фермери обговорювалися на раді директорів, але і при такому підході один вже розорився і450 га ріллі пустує. Зберегти рівень виробництва, (при значному скороченні молочного стада валовий надій не знизився), не дати розвалитися соціальній сфері, зберегти і навіть дещо збільшити кількість робочих місць, вести хоча б в мінімальних обсягах будівництво і реконструкцію, підтримувати в робочому стані сільгосптехніку, і навіть примудритися здобувати трактори і комбайни, розширювати цеху з переробки сільськогосподарської продукції дозволяє досить високий рівень організації управління акціонерним товариством.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства

  Скачати 153.27 Kb.