• Аналіз господарської діяльності підприємства.
 • Тема 1.Аналіз виробництва і продажу продукції.
 • Тема 2. Аналіз використання основних засобів на підприємстві.
 • Тема 3. Аналіз оборотного капіталу і матеріальних ресурсів підприємства
 • Тема 4.Анализ трудових ресурсів підприємства
 • Тема 6. Аналіз фінансових результатів підприємства
 • Тема 7. Аналіз фінансового стану підприємства за даними


 • Дата конвертації15.04.2017
  Розмір59.12 Kb.
  Типзавдання

  Скачати 59.12 Kb.

  Аналіз господарської діяльності підприємства (30)

  Міжнародний інститут шляхів сполучення РОАТ

  (МИИТ)

  Контрольна робота

  з дисципліни:

  Аналіз господарської діяльності підприємства.

  Виконав: студент 6 курсу

  Крупіль Ю.Н.

  Шифр: 0560-ЕІ-1046

  Перевірила: Савицька Л.С.

  Москва 2010 рік.

  ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ

  Мета контрольної роботи - вивчення основ організації та технічних прийомів проведення економічного аналізу, а також придбання практично навичок виконання аналітичних розрахунків при оцінці підсумкових показників діяльності підприємства.

  Контрольна робота передбачає рішення 10 аналітичних задач, об'єднаних в сім самостійних розділів. Кожен розділ присвячений одній із складових частин даної дисципліни:

  1. «Аналіз виробництва і продажу продукції» включає одну задачу;

  2. «Аналіз використання основних засобів» включає два завдання;

  3. «Аналіз оборотного капіталу і матеріальних ресурсів підприємства» включає два завдання;

  4. «Аналіз трудових ресурсів підприємства» включає два завдання;

  5. «Аналіз собівартості продукції» включає одну задачу;

  6. «Аналіз фінансових результатів підприємства» включає одну задачу;

  7. «Аналіз фінансового стану підприємства за даними бухгалтерського балансу» включає одну задачу.

  При розрахунках додаємо до вихідних цифр дві останні цифри свого шифру (46). Розрахунки виробляємо в середовищі табличного процесора Excel.

  Тема 1.Аналіз виробництва і продажу продукції.

  Завдання 1. Розрахувати абсолютні та відносні показники:

  а) зміни залишків готової продукції на початок і кінець року.

  б) зміни випуску і продажу продукції.

  в) зміна залишків товарів, відвантажених на початок і кінець року.

  г) змін інших надходжень, списань, крім випуску продукції.

  Таблиця 1

  показник

  План, тис. Руб.

  Факт, тис. Руб.

  відхилення,

  (+, -)

  Темп зміни, в%

  1.остаткі готової продукції на початок року

  2176

  2326

  +150

  7

  2.Випуск товарної продукції

  21246

  21476

  +230

  1

  3.остаткі готової продукції на кінець року

  3306

  3626

  +320

  10

  4.отгрузкі продукції

  26728

  27428

  +700

  3

  5.Остаток товарів відвантажених:

  а) на початок року

  б) на кінець року

  тисяча сімсот шістьдесят-шість

  одна тисяча шістсот сорок шість

  1436

  1246

  -330

  -400

  -18

  -24

  6.Прочіе надходження

  -

  +266

  -

  -

  7.Продажа продукції за рік

  (Стор.4 + стор.5 (а) - стор.5 (б) + стр.6)

  26848

  27884

  Тема 2. Аналіз використання основних засобів на підприємстві.

  Завдання 2. Провести аналіз руху основних засобів. Розрахувати коефіцієнти: надходження (введення). оновлення, вибуття, зносу, придатності. Сформулювати висновки.

  Таблиця 2.

  Показник, тис.руб.

  Наявність на початок року

  надійшло

  вибуло

  Наявність на кінець року

  Первісна вартість основних засобів

  1720,9

  476

  126

  2070,9

  У тому числі нових

  -

  406

  -

  406

  Знос основних засобів

  401

  -

  -

  401

  Залишкова вартість основних засобів

  1319,9

  476

  126

  1669,9

  Коефіцієнт надходження основних засобів дорівнює відношенню вартості які поступили основних засобів (за видами надходження) до загального їх наявності на кінець року.

  Коефіцієнт вибуття основних засобів дорівнює відношенню вартості основних засобів (за видами вибуття) до загального їх наявності на початок року.

  Коефіцієнт оновлення основних засобів дорівнює відношенню вартості які поступили, нових основних засобів до загальної їх наявності на кінець року.

  Коефіцієнт приросту основних засобів дорівнює, стосовно вартості збільшення основних засобів на кінець року до їх наявності на кінець року.

  Коефіцієнт придатності основних засобів

  коефіцієнт зносу

  Висновок: З обчислених показників коефіцієнта надходження основних засобів та коефіцієнта вибуття основних засобів (23% і 7,3% відповідно), робимо висновок про те, що в звітному періоді підприємство оновило свої основні засоби на 20% Приріст основних засобів за рік склав 3 %.

  Коефіцієнт придатності основних засобів склав 77%, коефіцієнт зносу 23%, що говорить про задовільний стан основних засобів.

  Завдання 3. Виконати аналіз ефективності використання основних засобів:

  Розрахувати показники фондовіддачі, фондомісткості, суму відносної економії (перевитрати) коштів в основних фондах, методом ланцюгової підстановки визначити вплив використання основних виробничих фондів на обсяг випуску продукції. Сформулювати висновки.

  Таблиця 3.

  Показник тис.руб.

  базисний рік

  Звітній рік

  Відхилення (+. -)

  Темп зміни,%

  1.Об 'ем випуску товарної продукції

  22486

  23523

  +1037

  5

  2.Середньорічна вартість основних виробничих фондів

  18646

  17946

  -700

  -4

  3.фондоотдача

  1,2

  1,3

  +0,1

  8

  4.фондоемкость

  0,8

  0,8

  0

  0

  Висновок: Обсяг випуску товарної продукції збільшився на 1 037 одиниць, темп збільшення обсягу випуску продукції склав 5%; середньорічна вартість основних виробничих фондів знизилася на 700 одиниць, темп зниження становив 4%, що говорить про те, що основні фонди не оновлювалися. Фондовіддача збільшилася на 8%, фондомісткість не знизилася, що свідчить про ефективне використання основних засобів.

  Тема 3. Аналіз оборотного капіталу і матеріальних ресурсів підприємства

  Завдання 4. Зробити аналіз оборотності оборотних коштів.

  Розрахувати тривалість одного обороту в днях (за місяць), коефіцієнт оборотності коштів (обороти), коефіцієнт завантаження засобів. Сформулювати висновки.

  Таблиця 4.

  показник

  базисний рік

  Звітній рік

  зміни

  1.Виручка від продажів, тис.руб.

  21446

  22606

  1160

  2.Средний залишок оборотних коштів, тис.руб.

  1673,3

  1791,9

  18,6

  3.Продолжітельность одного обороту, днів

  2,4

  2,3

  -0,1

  4.Коеффіціент оборотності коштів, руб.

  12,6

  13,1

  0,5

  5.Коеффіціент завантаження коштів, руб.

  7,9

  7,6

  0,3

  Висновок: Тривалість оборотності матеріальних ресурсів підприємства зменшилася, залежно від цього показника збільшилася оборотність оборотного капіталу, при цьому завантаження оборотних коштів зменшилася, відповідно оборотні кошти підприємства використовуються ефективно.

  Завдання 5. Зробити аналіз показника матеріаловіддачі за прямими витратами.

  Проаналізувати вплив факторів - обсягу витрачених матеріалів та ефективності їх використання - на зміну випуску продукції. Розрахунок факторів виробляти методом ланцюгової підстановки. Сформулювати висновки.

  Таблиця 5.

  показник

  План, тис.руб.

  Факт. тис. руб.

  Відхилення (+ -), тис.руб.

  1.Випуск продукції в порівнянних цінах без ПДВ, N

  21246

  21476

  +230

  2.Прямое матеріальні витрати, М пр.

  8738

  8501

  -227

  3.Матеріалоотдача за прямими витратами М про пр.

  (Стр.1 / стр.2)

  2,4

  2,5

  + 0,1

  Висновок: Випуск продукції збільшився в порівнянні з плановими показниками на 230 тис. Руб., Прямі матеріальні витрати знизилися на 227 тис. Руб., Матеріаловіддача збільшилася на 0,1 тис. Руб. Збільшення фактичного випуску продукції до планових показників відбулося в більшій мірі через зниження прямих матеріальних витрат.

  Тема 4.Анализ трудових ресурсів підприємства

  Завдання 6. Зробити аналіз використання робочого часу в порівнянні з минулим роком.

  Розрахувати розмір впливу на обсяг випуску товарної продукції:

  а) середньооблікової чисельності робітників;

  б) кількості днів, відпрацьованих одним працівником;

  в) середньої тривалості робочого дня;

  г) середньогодинної вироблення одного робітника.

  Аналіз факторів виробляти методом ланцюгової підстановки.

  Сформулювати висновки.

  Таблиця 6.

  показник

  базисний рік

  Звітній рік

  Відхилення (+ -)

  1. Випуск товарної продукції (тис. Руб.)

  61246

  61446

  +200

  2. Середньооблікова чисельність працівників, чол. (Ч)

  406

  398

  -8

  3. Час, відпрацьований всіма працівниками, ч. (Т 1)

  639046

  622346

  -16700

  У тому числі надурочно, ч (Т с)

  2096

  2896

  +800

  4.1 Відпрацьовано чол. - днів усіма робітниками (Д н)

  80046

  78546

  -1500

  4.2 Час, відпрацьований одним робочим, ч (Т рч = Т 1 / Ч)

  один тисяча п'ятсот сімдесят чотири

  1563

  -11

  5. Кількість днів, відпрацьованих одним робочим (Д р.н. = Д н / Ч)

  198

  197

  + 1

  6. Непродуктивні витрати робочого часу (Т з)

  908

  823

  -85

  7. Середньогодинна виробіток одного робітника (тис. Руб.)

  0,096

  0,099

  +0,003

  8. Середня тривалість робочого дня (Т см = Т 1 / Д н)

  7,980

  7,920

  -0,06

  Висновок: У звітному році випуск товарної продукції збільшився на 200 тис. Руб. Це збільшення викликано одночасним зменшенням кількості працівників на 8 осіб і збільшенням продуктивності праці решти членів колективу, про збільшення продуктивності праці говорять такі показники як: зменшення часу відпрацьованим одним робочим на 11 год., Зменшення кількості відпрацьованих днів одним робочим на 1 день., Збільшення середньогодинної вироблення на одного робітника на 0,003 руб. / год. Головним фактором збільшення продуктивності праці стало зниження непродуктивних витрат робочого часу на 85 год.

  Завдання 7. Зробити аналіз використання фонду заробітної плати.

  Розрахувати розмір впливу на оплату праці таких чинників:

  а) зміна середньорічної заробітної плати;

  б) зміна чисельності працівників.

  Розрахунок факторів здійснювати методом ланцюгової підстановки. Сформулювати висновки.

  Таблиця 7.

  показник

  план

  факт

  Відхилення (- +)

  % зміни

  1.Випуск товарної продукції у вартісному вираженні, тис.руб.

  21246

  21476

  +230

  1

  2.Середньооблікова чисельність працівників, чол.

  514946

  514946

  0

  0

  3.Проізводітельность праці працівників, тис.руб.

  0,0413

  0,0417

  + 0,0006

  1

  4, Фонд оплати праці, тис.руб.

  6406

  7003,6

  + 597,6

  9

  5.Среднегодовая заробітна плата працівника в місяць

  1,04

  1, 14

  + 0,1

  10

  Висновок: За даний період фонд оплати праці збільшився на 597,6тис. руб. (На 9%), це пояснюється підвищенням середньорічної заробітної плати на 10%, що в свою чергу викликано збільшенням продуктивності праці працівників на 1% при незмінній середньооблікової чисельності працівників.

  Т ема 5. Аналіз собівартості продукції

  Завдання 8. Методом ланцюгової підстановки провести аналіз витрат на виробництво продукції за даними табл. 8.

  Таблиця 8.

  показник

  план

  факт

  Відхилення (+ -)

  1.Випуск продукції, тис.руб.

  16046

  16246

  200

  2.Уровень витрат на одиницю виробу,%

  48,06

  48,12

  0,06

  3.Средняя ціна одиниці матеріалів, руб.

  406

  411

  5

  4. Знайдемо матеріальні витрати використовуючи формулу:

  З м = V * У р * Ц,

  де З м - матеріальні витрати,

  V - об'єм виробництва,

  У р - рівень витрат на одиницю,

  Ц - середня ціна одиниці матеріалу.

  З м = 16046 тис. Руб. * 0,4806 * 0,406тис. руб. = 3131 тис. Руб. (за планом)

  З м = 16246 тис. Руб. * 0,4812 * 0,411 тис. Руб. = 3213 тис. Руб. (по факту)

  5. Тепер знайдемо відхилення з матеріальних витрат:

  3213 - 3131 = 82 тис. Руб.

  Висновок: Рівень витрат на одиницю виробу збільшився в порівнянні з планом на 0,06%, причиною цього стало підвищення ціни одиниці матеріалів на 5 руб., В зв'язку з цим, збільшилися матеріальні витрати на 150,9 тис. Руб., Але збільшився і випуск продукції на 200 тис. руб., це говорить про позитивний фінансовий результат підприємства.

  Тема 6. Аналіз фінансових результатів підприємства

  Завдання 9. Зробити аналіз показників рентабельності. Сформулювати висновки.

  Таблиця 9.

  показник

  план

  факт

  Відхилення (+ -)

  1. Прибуток від продажу (ПР пр), тис. Руб.

  14425

  17624

  +3199

  2. Собівартість (С), тис. Руб.

  12268,1

  14811,5

  +2543,4

  3. Чистий прибуток (ПП), тис. Руб.

  2202,9

  2858,5

  +655,6

  4. Сума виручки (N), тис. Руб.

  13418,4

  16393,5

  +1975,1

  5. Балансовий прибуток (БП), тис. Руб.

  1115,8

  1353,8

  +238

  6. Середньорічна вартість інвестованого капіталу, тис. Руб.

  212206

  210976

  -1230

  7. Рентабельність від виробничої діяльності (1/2) * 100%

  117,5

  118,9

  +1,4

  8. Рентабельність від продажів, (1/4) * 100%

  107,5

  107,5

  0

  9. Рентабельність капіталу, (5/6) * 100%

  0,5

  0,7

  +0,2

  Висновок: Фактична собівартість продукції в порівнянні з плановою зросла на 2543,4 тис.руб., сума виручки теж збільшилася на 2975,1 тис. руб., відповідно збільшилася на 1,4% рентабельність від продуктивності. Середньорічна вартість інвестованого капіталу говорить про те, що стали менше інвестувати в виробництво, проте рентабельність від використання капіталу збільшилася на 0,2%, що говорить про більш ефективне використання інвестованих коштів.

  Тема 7. Аналіз фінансового стану підприємства за даними

  бухгалтерського балансу.

  Завдання 10. За даними виписки з бухгалтерського балансу (табл. 10) підприємства розрахувати і дати аналіз основних фінансових коефіцієнтів.

  Таблиця 10.

  № п / п

  показники

  На кінець періоду

  Методика розрахунку

  1

  майно підприємства

  637384

  Підсумок активу балансу

  2

  Джерела власних коштів

  398378

  Підсумок 1 розділу пасиву балансу

  3

  Позикові кошти - всього

  15690

  Підсумок 11 розділу пасиву балансу

  3.1

  довгострокові кредити

  15690

  З 11 розділу балансу

  3.2

  довгострокові позики

  -

  3.3

  Короткострокові кредити

  -

  3.4

  Короткострокові позики

  -

  3.5

  Розрахунки та інші пасиви

  -

  4.

  Основні засоби та інші необоротні активи

  17508

  Підсумок 1 розділу активу балансу

  4.1

  Основні засоби за залишковою вартістю

  -

  З 1 розділу активу балансу

  4.2

  Устаткування щодо встановлення

  -

  4.3

  Капітальні вклади

  -

  5

  Власні оборотні кошти

  431576

  стор.2 + стр.3.1 + стр.3.2 стор.4

  6

  Запаси і витрати

  380854

  розділ активу балансу

  6.1

  виробничі запаси

  238398

  6.2

  Незавершене виробництво

  142512

  7

  Грошові кошти, розрахунки та інші активи

  14776

  8

  коефіцієнт автономії

  0,625

  стор.2 / стор.1

  9

  Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів

  0,039

  стр.3 / стр.2

  10

  Коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобільності засобів

  26,9

  (Стр.6 + стор.4) /стр.7

  11

  коефіцієнт маневреності

  0,956

  (Стор.2-стор.4) /стр.2

  12

  Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними джерелами

  1,092

  (Стор.2 + стор.4) /стр.6

  13

  Коефіцієнт майна виробничого призначення

  0,63

  (Стр.4.1 + стр.4.2 + стр.4.3 + стр.6.1 + стр.6.2) /стр.1

  14

  Коефіцієнт вартості основних засобів у майні

  0,028

  стр.4.1 / стр.1

  15

  Коефіцієнт вартості матеріальних оборотних коштів у майні

  0,598

  стор.6 / стр.1

  16

  Коефіцієнт кредиторської заборгованості

  -

  стр.3.5 / стр.3

  17

  Коефіцієнт прогнозу банкрутства

  0,62

  (Стор.6 + стр.7- стр.3.3- стр.3.4- стр.3.5) / стр.1

  18

  коефіцієнт короткострокової

  -

  (Стр.3.3 + стр.3.4 + стр.3.5) / стр.3

  Висновок: Коефіцієнт автономії підприємстві високий і дорівнює 0,625, це свідчить про те, що всі зобов'язання підприємства можуть бути забезпечені його власними засобами.

  Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів становить 0,039, це говорить про досить низькій частці позикових коштів підприємства.

  Коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобільності коштів невеликий і становить 26,9, а коефіцієнт маневреності дорівнює 0,956, це говорить про те, що підприємство досить вільно може маневрувати власними коштами. Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними джерелами становить 1,092, показує повну забезпеченість запасів власними джерелами коштів.

  Коефіцієнт майна виробничого призначення, вартості основних засобів у майні, вартості матеріальних оборотних коштів у майні становить відповідно 0,63; 0,028; 0,598, це вказує на те, що основна частина майна перебуває у вигляді виробничих запасів і незавершеного виробництва, що також характеризує підприємство з досить високою фінансовою успішністю.

  Коефіцієнт прогнозу банкрутства досить великий (становить 0,62), це свідчить про те, що велика частина майна підприємства знаходиться в мобільній формі.

  Для представленого підприємства розрахункові значення показників незалежності та платоспроможності відповідають нормативним, його фінансове становище стало.

  Список літератури

  1. Савицька Г.В. Теорія аналізу господарської діяльності. Уч.пос.-М.Інфра-М, 2007.-288с.

  2. Бикадоров В.Л., Алексєєв П.Д. Фінансово-економічне

  стан підприємства. Практичний посібник. М., Изд. ПРІОР, 2001..

  3. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. - М.: ЮНИТИ, 2000..

  4. Селезньова М.М., Іонова А.Ф. Фінансовий аналіз. М., Изд.

  ЮНИТИ, 2001.

  5. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С., Негашев Є.В. Методика

  фінансового аналізу. - М .: Инфра, 2000.

  6.Анализ фінансово-економічної діяльності підприємства: Навчальний посібник для вузів / Під ред. Н.П. Любушина. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.