• Завдання аналізу с / сти
 • Аналіз кал-ції і с / сти од. пр-ції і витрат на 1р ТП


 • Дата конвертації19.06.2018
  Розмір42.23 Kb.
  Типшпаргалка

  Скачати 42.23 Kb.

  Аналіз хозяственной діяльності в промисловості

  №1. Аналіз обсягу і асортименту продукції.

  Для вивчення обсягу виробленої продукції застосовуються натуральні, умовно-натуральні, вартісні вимірники. До вартісних відносять показники:

  1. Валова продукція - вся продукція, включаючи незавершене виробництво.

  2. Товарна - продукція, не включаючи незавершене виробництво і внутрихоз. витрати.

  Аналіз починається з вивчення:

  1. Плану за обсягом пр-ва і реалізації.

  2. Їх динаміки

  3. Розрахунку ланцюгових і базисних темпів зростання

  4. Плану за асортиментом і номенклатурою.

  Номенклатура - це перелік найменувань виробів, установ-х загальним класіф-ом.Аналіз базується на порівнянні фактичного і планового випуску по виробах, які включені в держзамовлення.

  Асортимент - це розширений, уточнений перелік найменувань із зазначенням сортів, марок, назв і ін. Параметрів.

  Буває: 1.Повне, 2.Групповой (по споріднених груп), 3. внутригруп-й

  Пор.% Виконання плану по ас-ту:

  Пор.% Вип. пл. = ВП фак., зараховано. вип-ии плану

  Загальний ВП пл.

  Причини недовиполнеія плану:

  1. Зміна попиту, 2. Простої обладнання,

  3. Недоліки постачання і ін.

  №2 Аналіз структури продукції.

  Структура - це питома вага окремих виробів у загальному випуску продукції.

  Виконати план по стр-ре - зберегти у фактичному випуску пр-ції запланіровние співвідношення її відділ. видів.

  показники:

  1. Обсяг ВП в стоїмо. вираженні

  2. ПТ

  3. ФО, МО

  4. собівартість, прибуток, рентабельність.

  Викорис-ся спосіб ланцюгових підстановок.

  ВП = å (V заг * У i * Ц i)

  Метод середніх цін:

  Δ ВП = (Цф-Цпл) * Кф,

  де Цпл, Цф - середня оптова ціна
  Кф- фактична кількість.

  №3 Аналіз сортності продукції.

  Якість продукції - це поняття, яке хар-т експл-ні, потреб-кі, тих-кі властивості продукції, надійність і довговічність виробу.

  Показники, характер. якість продукції:

  1. Питома вага продукції вищої категорії якості.

  2. Середній коефіцієнт сортності.

  3. Приватні показники хар-ють одна з властивостей конкретних видів пр-ції: корисність (жирність молока); надійність (рівень безвідмовності вироби); циклічність (ефект-вности техноло-гічних рішень); естетичність виробу.

  4. Непрямі: штрафи за некач-ву пр-цію; уд.вес забракованої продукції.

  Ксорт = å (ВП * Ц)

  ВП заг * Ц нд

  де Ц ВС ціна вищого сорту

  Відсоток виконання плану за якістю буде дорівнює:

  % Вип. плану = К сорт ф

  До До сорт ф * 100

  Для розрахунку впливу зміни сортності використовується спосіб ланцюгових підстановок або абсолютних різниць. Визначається структура сортів пр-ції за фактом і планом. Відхилення в структурі по кожному сорту множаться на оптову ціну. Всі отримані величини складаються і отримуємо зміну середньої ціни за рахунок зміни структури сортів.

  Причини зниження якості:

  1. Погана якість сировини і матеріалів

  2. Недостатній рівень кваліфікації робітників і ін.

  №4 Аналіз ритмічності продукції

  показники:

  1. Прямі - це коеф-ти ритмічності, варіації, аритмичности і т.д.

  2. Непрямі - втрати від шлюбу, доплати за понаднормові роботи і т.д.

  Ритмічність - це рівномірний ВП в аналізований часовий інтервал.

  Порушення ритмічності пр-ва призводить до зриву плану поставок, викликає понаднормові роботи і т.д.

  Переходи-т ритмічності:

  До рит = ВП ф / ВП пл

  При ритмічному випуску пр-ції він дорівнює 100%.

  Переходи-т варіації:

  Визначається як відношення середньо-квадратичного відхилення від планових завдань (за добу) до середньодобовим плановому випуску.

  Переходи-т аритмичности:

  Це сума позитивних і негативних відхилень по коеф-ту виконання плану ВП за кожен день (місяць, декаду). При виконанні завдань він дорівнює нулю.

  № 5 Аналіз продуктивності праці.

  ПТ - це випуск продукції одним працівником за одиницю часу.

  показники:

  Основний показ-ль - Середньорічне виробництво:

  ГВ = ВП / Ч, де Ч чисельність

  Методика аналізу включає:

  1. Знаходження відхилення від плану:

  ± D ГВ = ГВФ-ГВпл

  2.% відхилення плану:

  % вип. пл. = ЦПФ / ГВпл * 100%

  3. Розрахувати фактич. темпи зростання:

  Т зростання = ЦПФ / ГВ за протоку період

  4. Оцінка роботи і виявлення резервів.

  Факторна модель:

  ГВ = Д * П * СВ, де Д-к-ть днів, П- продов-ть дня, СВ-середньогодинна вироблення

  Під резервами росту ПТ розуміється наявні, але ще не використані можливості економії витрат праці за рахунок поліпшення всіх факторів зростання ПВ.

  1. Зниження трудомісткості

  Ке = Р ­ ТІ / ТЕфакт

  2. Приріст годинниковий вироблення робочого

  Р ­ СВ = Ке * 1

  1-Ке

  3. Зростання середньорічної вироблення

  Р ­ ГВ = Р ­ Ур * Р ­ Д * Р ­ П * Р ­ СВ

  № 6 Аналіз втрат робочого часу.

  1. цілоденні втрати

  ЦДП = ЧРФ * (Дф-Дпл) * ППЛ

  2. Внутрізмінні втрати:

  ВСП = ЧРФ * Дф * (Пф-П пл)

  Причини втрат:

  Прогули, простої додаткові відпустки і т.д.

  Для виявлення причин втрат розглядається баланс робочого часу. Спочатку визначаються втрати на одного робітника (прогули + простої), потім втрати на одного робітника множать на прдол-ть раб дня планову і середньоспискову чисельні-ть раб-х фактичну:

  Заг. Втрати = Пот на 1 раб * ППЛ * ЧРФ

  Резерв збільшення ВП за рахунок скорочення втрат робочого часу:

  Р ­ ВП = Заг. Втрати * СВ,

  Де СВ середньогодинна вироблення.

  № 6 Аналіз використання обладнання за часом і потужності.

  Аналіз роботи обладнання основ-ся на системі показників, хар-х його використання за кількістю, часу роботи і потужності.

  Шляхи підвищення еф-ти використання працюючого устаткування:

  Екстенсивний шлях - це збільшення кількості обладнання, отраб-го часу і коеф-та змінності.

  Інтенсивний - це збільшення ВП за один машино-годину, тобто виробляємость обладнання.

  Розрізняють обладнання:

  1. Готівковий (мається на підприємстві)

  2. Встановлене (змонтують-ве і підготує перше до роботи: в резерві, в ремонті і т.д.)

  3. Действуещее (все факт-ки працює в отч. Періоді незалежно від часу його роботи)

  Переходи-т використан-ия готівкового обр-ия:

  Кно = К-сть устан.обр-ия / К-сть наліч.обр-ия

  Переходи-т використан-ия готівкового обр-ия в чинному устаткуванню:

  КДО = К-сть действ.обр-ия / К-сть наліч.обр-ия

  Переходи-т використан-ия встановленого обр-ия:

  Куо = К-сть действ.обр-ия / К-сть устан.обр-ия

  Календарний фонд часу (Тк):

  (Тк) = Д * 24 години * Куо, де Д - к-ть календарних днів, Куо -к-під установлен.оборудованія

  Режимний фонд часу (Тр):

  К-ть встановленого обладнання * ко-ть робочих днів отч.преріода * к-ть годин щоденної роботи з урахуванням коеф-та змінності.

  Плановий фонд часу (Тп): - час роботи обладнання за планом.

  Фактичний фонд часу (Тф): - фактично відпрацьований час.

  Використати-ие раб часу:

  Коеф-т використання КФВ:

  До т.к = ФондРабВр факт (в машино-годинах) / Тк

  Коеф-т використання РФВ:

  Кт.р = ФондРабВр факт (в машино-годинах) / Тр

  Коеф-т використання ПФВ:

  Кт.п = ФФВ факт (в машино-годинах) / Тп

  Використати-ие інтенсивності завантаження обор-ия:

  Коеф-т завантаження обор-ия:

  Кинт = ЧВф / ЧВпл, де ЧВ - среднечас. вироблення

  Коеф-т інтегрального завантаження обор-ия:

  Кінтег = Кт.ф * Кинт

  Де Кт.ф - коеф-т планового фонду часу

  Виробнича потужність - це максимально потенційна можливість випуску продукції даним підприємством за звітний період

  Баланс виробничої потужності:

  Мк = Мн + Мо + Мр + Мс ± Мі-Мв,

  де мк- вироб-ва потужність на кінець отч періоду; Мн - вироб-ва потужність на початок отч. періоду; Мо - відвів-ня потужностей за рахунок орган-нно- тих-ких заходів; Мр. - приріст потужностей в результатереконструкціі дію-чих пр-тий; Mс - введення вдію нових потужностей за рахунок будівництва нових і розширення дію-чих пр-ємств; ± Мі - відвів-ие (+) або розумний-ие (-) потужностей у зв'язку зі зміною номенклатури і асортименту продукції (виробів); Мв - розумний-ие потужності в результаті її вибуття.

  № 8 Аналіз фондовіддачі ОПВ

  Для харак-ки ефективності використання ОПВ застосовується система показників: 1) узагальнити ющіе, що застосовуються на всіх рівнях управління (фондовіддача, рентабельність, фондомісткість і ін.), 2) приватні, що застосовуються для характеристики використання окремих видів устаткування. Фондовіддача ОПВ характеризує, скільки вироблена-дено продукції на один карбованець ОС.

  Фондовіддача ОПВ:

  ФО = ВП / ОПС,

  де ФО - фондовіддача; ОПС - середньорічна вартість промислово-виробничих ОС.

  Фондовіддача технол. обор-ия характеризує, скільки вироблена-дено продукції на один карбованець технологічного обладнання.

  ФО т.об. = ВП / ОПС, т.об.

  Фондомісткість - це показник зворотного фондовіддачі. ФЕ = ОПС / ВП

  фактори:

  1) Питома вага активної частини найголовніших фондів в складі середньорічний стоїмо-ти ОПС (Уда),

  2) Питома вага машин і устаткування в активній частині ОС (Уд м.об),

  3) ФО машин і об-ия (ФОм.об.)

  Розрахунок впливу факторів:

  ФОопс = Уда * УДм.об * ФО м.об

  Спосіб ланцюгових підстановок, абс-х і отн-х різниць

  Розрахунок впливу факторів на ФО м.об:

  ФО м.об = КСМ. * Д * П * ЧВ / Ц,

  Де Ц - середня ціна од обладнання

  Спосіб ланцюгових підстановок.

  Резерв зростання ФО.

  РФО = ФОвозм - ФОфакт =

  ОПФд - вартість додаткових ОФ для освоєння резерву ВП, Р¯ОПФ - резерв скорочення вартості ОПФ за рахунок реалізації, списання непридатних.

  № 9 Аналіз МТО підприємства сировиною і матеріалами.

  Для розрахунку потреб-ти в МР використан-ся нормативи їх витрати і норми складських запасів.

  До узагальнюючих пок-м отнон-ся: материалоотдача, матер-лоемкость, уд. вага мат-х зат-т в с / с прод-і, коеф-т використан-я мат-в.

  Приватні пок-ли використан-ся для оцінки еф-ти споживання отд-х ел-в МР (осн-х мат-в, палива, енергії і т.д.).

  МО - відношення ст-ти випущеної прод-і до суми мат-х зат-т (МО = ВП / МЗ). Він показ-т скільки прод-і випущено на рубль мат-х зат-т. МО - зворотний пок-ль, хар-ющий зат-ти мат-ла на рубль прод-і (МО = МЗ / ВП).

  Уд.вес мат-х зат-т в с / с прод-і:

  МОЗ / с / с × 100%. Цей пок-ль відображає рівень вико-ня МР і характеризує ефек-ть вироб-ва, тобто показ-т на скільки воно матеріалоємкості.

  Коеф-т использ-ня мат-в рассч-ся діленням факт-х мат-х зат-т на умовну вів-ну зат-т, визна-ву виходячи з планових калькуляцій і факт-го випуску і ассор-та прод-і .

  Приватні пок-ли -

  металоємність - Ммет / ВП, паливомісткість -

  Мт / ВП (Мт - сто-ть спожитого палива)

  Енергоємність-ь Ме / ВП і ін.

  Втрати пр-ції через недопоставки матеріалів:

  D Vi = к-ть Недопіла-х мат-в

  норма витрати мат-в на од пр-ції

  Далі отримані втрати в натур од. * Планову ціну даного виду продукції.

  Втрати пр-ції через не ритмічної поставки:

  D ВП = К простою * ЧВпл, де К простою - кол-ко людино-годин простою через відсутність сировини.

  Розрахунок впливу факторів:

  Vвв = З ± D Ост-Від

  УР

  фактори:

  З - кількість заговл. сировини і мат-ів, ± D Ост - залишки сировини і мат-в, Від - відходи з-за низької якості сировини, заміни мат-ів та ін., УР - питома расходсирья на од. про-ції.

  Розрахунок впливу факторів - способом ланцюгових підстановок.

  №10 Аналіз фонду заробітної плати ППП

  ФЗП - ср-ва пр-ия, спрямовані на оплату праці.

  ФЗП персоналу пред-я представлений постійної і змінної частинами: ФЗП = ФЗПпер + ФЗПпост

  Змінна частина ФЗП (виплати із чистого прибутку) - це премії, оплата відпусток, матеріальна допомога, тобто ця частина ФЗП безпосередньо залежить від обсягу пр-ва пр-ції.

  Ці виплати слід збільшувати і направляти на стимулювання зростання ПВ.

  Постійна частина ФЗП (входить в с / с пр-ції) залежить від среднеспіс-й числ-ти раб-в і їх середньорічна-го заробітку. Сюди входять: з / плата за раб-е час, надбавки стимулюючого характеру і ін. Ці виплати необхідно скорочувати.

  Завдання аналізу:

  1. Виявлення причин, впливав-х на перевитрати по ФЗП, 2. Вивчення складу, структури, динаміки ФЗП в розрізі категорій працівників, видів виплат і т.д. 3. Контроль за вип-м плану. 4. Визначення резервів скорочення ФЗП, що входить в с / с і ін.

  Джерела даних аналізу:

  Нормативна, облікова, звітна, Позаоблікове інформація, в т.ч. Звіт пр-ия з праці (фор.1-Т), Звіт пр-ия про витрати на вир-во (форма 5-З).

  Методика аналізу:

  1. Опред-ие за планом і фактом складу ФЗП і Уд кожної категорії робітні в заг. ФЗП.

  2. Знаходимо абсол. D від плану в цілому і в розрізі категорій працівників: D ФЗП = ФЗПф-ФЗПпл

  3. Опр-му сфери впливу основних факторів: ФЗП = Ч * З, де Ч - чис-ть персоналу, З -ср.з / п 1 раб-го

  4. рассч-му сфери впливу чинників спос-м абс-х різниць.

  5. Визначаємо перевитрату чи економію по ФЗП, використовуючи метод візуалізації пл. ФЗП на% пере- (недо-) виконання плану по ВП з урахуванням коеф-та перерахунку (Кз). Для перерахунку планово-го ФЗП исп-ся формула: ФЗП пересч. = ФЗПпл (1 ± Кпн * Кз), де Кпн - к-т пере (недо-) вип-ия плану по ВП.

  6. Для перерахунку відносить-го перевитрати (економії) з факт-го ФЗП исп-ся формула: П (Е) = ФЗПф-ФЗП пер

  Причини перевитрати:

  1. збільшення з / п, 2. зростання додат. з / п, 3. непроизв-е виплати (доплати за понаднормовий час, простоїв з вини пр-ия) і ін.

  №11 Аналіз реалізації продукції

  Від обсягу реаліз-і прод-і залежать всі фін-е пок-ли пред-я: прибуток, рентаб-ть і т.д. Аналіз реализ-ції слід проводити кожен квартал, півріччя, рік, де факт порівнюється з планом, з даними Попер-х періодів. Розраховуються% виконання плану, темпи зростання і приросту. Складається соотв-я таблиця, далі оцінюються чинники впливають на обсяг реал-і прод-і шляхом порівняння.

  Необхідно також зіставити дані за асортиментом реализ-ої пр-ції.

  Джерела даних аналізу:

  Баланстоварной продукції.

  РП = Ост. на поч. + Поступ.-Ост. на кін.

  1 варіант: реал-я по відвантаженню: Остн + ТП = РП + Остки =>

  РП = Остн + ТП- Остки

  2 варіант: реал-я по оплаті: Остн + ТП + отн = РП + Остки + ВТК =>

  РП = Остн + ТП + отн-Остки-ВТК

  ВІД - відвантажена, але не сплачена прод-я.

  Аналіз реалізації тісно пов'язаний з аналізом виконання плану договірних зобов в:

  % Вип. пл. д.об. = W Відвантаження пл- å недопоставки за договорами / W Відвантаження пл * 100

  Якщо нижче 100% - порушення договірних зобов в.

  Недовиконання плану за договорами поставок веде до розумний-ю виручки. Оцінка виконання плану поставок вироб-ся за кожен місяць і наростаючим підсумком за рік в розрізі отд-х споживачів і видам прод-і.

  №12 Аналіз заг. суми витрат на вир-во пр-ції.

  С / с виступає фактором формування прибутку, відображає всі витрати, пов'язані з пр-му і реа-їй продукції.

  аналіз починається

  1. Вивчення виконання плану, динаміки і структури витрат на вир-во

  2. Аналіз калькуляції і с / сти од. продукції і витрат на 1р ТП

  3. Вивчення впливу факторів і пошук резервів її зниження

  Завдання аналізу с / сти

  . Структура с / сти:

  1. Прямі витрати - відрахування до ФОП, вартість матеріалів і з / п.

  2. Непрямі витрати - відрахування на управління і обслуговування, оренда і т.п.

  При проведенні аналізу необхідно порівняти планові і фактичні витрати на вир-во і реа-цію пр-ції. Також аналізують динаміку кожної зі статей витрат.

  Оцінка структури і динаміки с / с.

  Ця оцінка проводиться за елементами і статтями калькуляції. Вони характеризують одні й ті ж витрати підприємства за складом (елементи) і цільовим призначенням (статті калькуляції).

  Елементи витрат: 1) МОЗ, 2) витрати на оплату праці, 3) відрахування на соціальне страхування, 4) амортизація ОС, 5) проічіе

  Статті калькуляції: 1) сировину та матеріали, 2) покупні п / ф і комплектуючі, 3) зменшення або збільшення витрат, 4) паливо і енергія на технологічні цілі, 5) для виробничих робітників, 6) відрахування в бюджет і позабюджетні фонди з ФОП, 7 ) витрати на освоєння та підготовку виробництва, 8) знос, 9) загальновиробничі витрати, 10) загальногосподарські витрати, 11) втрати від шлюбу, 12) інші виробничі витрати, 13) комерційні витрати.

  Аналіз кал-ції і с / сти од. пр-ції і витрат на 1р ТП:

  За-ти на 1р ТП = повна с / сть / Ст-ть ТП Об'єктом аналізу явл. різницю між фактичними і плановими витратами на 1р ТП (понад планове зниження або підвищення цих витрат). Фактори: 1. Зрушення в структурі і ас-ті продукції 2.Зміна рівня пос-х і перем-х витрат 3. Зміна рівня оптових цін 4. Рівень вироб-ої продукції та ін. Здійснюється порівнянням фактичних і планових витрат за попередній період іпоказателей інших підприємств виробляють таку ж продукцію. Зниження с / сти і їх резерв Рі ін. Пр-во пр-ціі.-ціі.я і т.ЗПна% ПТ.м коеф-та сменності.л-ву, часу роботи і потужності ._______ ¯ С = Свозм - Сфакт ; Свозм = (Зф - Р ¯ С + ДопЗ) / (ВПФ - Р ­ ВП) - (З ф / ВПФ). Резерв зниження витрат - це сума економії від: 1) зниження МОЗ від впровадження організаційно-технічних заходів, 2) зниження витрат на оплату праці і т.д.

  №13 Аналіз общех-х і загальнопр-х витрат.

  Аналіз непрямих витрат

  Це: 1) загальновиробничі витрати, 2) загальновиробничі витрати, 3) комерційні витрати. Ці витрати відносяться до умовно-постійних витрат. Мета аналізу - виявлення шляхів зниження витрат по зазначений-ма статтями.

  У процесі аналізу вивчається динаміка витрат, чому Ви не змогли, обґрунтованість розподілу витрат між ТП і НЗП і окремими видами продукції, визначення абсолютної економії (перевитрати) в цілому і в розрізі отд. видів витрат і причин, впливаючи-х на економію або перевитрату.

  1 Загальновиробничі витрати - обслу-ня осн-их і допоміжні цехів.

  2 Загальногосподарські - обслуговування адміні-ністратівно-управлен-го персоналу, ремонт будівель адміністрації і т.д

  3 Комерційні витрати - витрати по відвантаженню пр-ції покупцям, витрати на тару, рекламу, вивчення ринків збуту

  Джерела даних аналізу:

  Нормативна, облікова, звітна, Позаоблікове інформація, в т.ч. Звіт пр-ия про витрати на вир-во (форма 5-З).

  Методика аналізу:

  1. Нах-ся уд. вага кожної статті указ-х витрат у вартості випущеної продукції за планом і фактом.

  2. Визнач-ся абсолютна економія (перевитрата) в цілому і в розрізі отд. видів витрат: Δ З = З ф-Зпл, де З - витрати.

  Причини перевитрати (економії):

  1. Відхилення по кожному виду витрат.

  2. Виправданий перевитрата (економія) - в майбутньому призведе до підвищення ПТ (випробування, досліди, підвищення кваліфікації працівників).

  3. Невиправдане - зміст управл-го, цехового персоналу і т.д.

  №14 Аналіз витрат на 1 рубль пр-ції.

  Це найбільш узагальнений показник собівартості продукції, який відображає прямий зв'язок з прибутком.

  За-ти на 1р ТП = повна с / сть / Ст-ть ТП Об'єктом аналізу явл. різницю між фактичними і плановими витратами на 1р ТП (понад планове зниження або підвищення цих витрат). Фактори 1-го рівня: 1. Зрушення в структурі і ас-ті продукції 2.Зміна рівня пос-х і перем-х витрат 3. Зміна рівня питомих пере-х витрат. 4. Рівень вироб-ої продукції. Фактори 2-го рівня: 1. ТІ, МО, якість, рівень інфляції та ін.

  Розрахунок впливу факторів 1-го рівня - спосіб ланцюгових підстановок.

  переваги:

  1) Він універсальний - охоплює і окремі види, і всю продукцію вироб-ую пр-ім.

  2) Дозволяє порівняти з / с продукції на різних пр-ях з допустимою умовністю.

  3) Забезпечує оцінку впливу якості пр-ції на її с / з

  недоліки:

  1) в ньому знаходить відображення вплив факторів, як залежних, так і не залежать від роботи пр-ия. Ця зміна рівня відпускних цін на продукцію, її структуру.

  №15Аналіз рентабельності тощо-ця.

  Рентабельність - це еф-ть роботи пр-ия, прибутковість вкладених ср-в. Підходи для розрахунку показ-їй R: 1. Витратний - для розрахунку показ-їй R виробниц-стной деят-ти. Расчті-ся як відношення при-чи до соотв-м витратам: R з = П реал.прод / З, R з = Пчист / З, R з = П чистий + амотізація / З.

  2 Ресурсний - при розрахунку рентабельності продажів. Расчті-ся як відношення при-чи до виручки: R про = П реал.прод / В, R про = Пчист / В, R з = П чистий + амотізація / В.

  R капіталу:

  R кап = Пбаланс / Кап, R кап = Пчист / Кап

  Рентабельність залежить від след.факторов:

  1. Змінити. структури реаліз.пр-ції,

  2. с / с продукції

  3. середніх цін ралізаціі.

  Факторна модель:

  R = П (при V РП заг, У d, Ц, С)

  З (при V РП заг, У d пл, З)

  Аналіз рентабельності вироб-ся в цілому по пр-ію, подрузі-м в динаміці за кілька років. За результатами факторного аналізу опр-ся джерела резервів підвищення рівня R пр-ия.

  №16 Аналіз фін-х рез-ів пр-ця.

  Фін-е рез-ти деят-ти пред-я хар-ся сумою отриманого прибутку (П) і рівнем рен-ти (R).

  Джерела утворення прибутку:

  1. Продаж продукції (реалізація)

  2. Інші види діяльності (кім. Діяльність)

  Прибуток - це частина чистого доходу, створеного в процесі пр-тва і реа-ції в сфері обігу.

  Кількісна прибуток - це різниця між виручкою після сплати ПДВ, акцизів і ін. Відрахувань і повної с / сти РП.

  Основні завдання аналізу фінансових результатів:

  1. Систематичний контроль за виконанням плану реалізації та отримання прибутку

  2. Опр. впливу всіх факторів на обсяг РП і на фінансовий результат

  3. Виявлення резервів підвищення обсягу РП, резервів, прибутку і рентабельності

  Джерела даних аналізу:

  Нормативна, облікова (ж / о №15), бізнес-план, звітна - «Звіт про фінансові результати» та ін.

  Прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг залежить від:

  a. V реалізації продукції

  b. Структура реалізації продукції

  c. З / сть

  d. Рівень среднереаліз-х цін (СРЦ)

  Ці фактори впливають на зниження або підвищення прібилі.Виделяют два фактора для розрахунку цих показників:

  1. Метод ланцюгових підстановок

  2. Метод абс. різниць.

  Вплив факторів:

  1. Сукупна зміна за рахунок a і b факторів = порівнюючи Σ П за планом і умовно обчислену на основі факт-го асоціацію-та і V пр-ції, але при план-х цінах і планової с / сти.

  2.VРП = ППЛ *% -т вип. плану по РП по план с / с.

  Вплив стр-ри: Пр ум-Пр пл- D П v рп

  3. З / с = порівняння факт-кою Σ витрат з планової Σ витрат, пересч-ой на факт-й V продажів.

  4.СРЦ: (ВФ - VРП) * Цпл

  СРЦ розраховується, як відношення виручки від реалізації до обсягу продажів. На зміну V продажів впливає наступні фактори:

  1. Якість реалізаційної продукції

  2. Ринки збуту

  3. Кон'юнктура ринку

  4. Інфляційні процеси

  Розрахунок впливу сортності продукції на зміну СРЦ, проводиться за такою формулою = відхилення питомої ваги фактичного від планового по кожному сорту.

  №28 Оцінка ефективності використання трудових ресурсів (ТР) підприємства.

  До ТР відносять-ся та частина населення, кіт-я має необх-ми физич-ми даними, знаннями і навичками праці в соотв-й галузі. Для кожного пред-я забезпеченість ТР соотв-й кваліфіковану консультацію-і має першорядне значення.

  Завдання аналізу: 1 оцінка ступеня забезпеченості пред-я ТР, 2 вивчення кваліфіковану консультацію-го рівня персоналу, а також складу раб-в за віком, стажем роботи, освітою, 3 аналіз пок-лей руху раб-й сили. 4 аналіз вико-я раб-го часу. 5 розрахунок пок-лей произв-ти праці, 6 вивчення факторів зміни среднегод-й, среднечас-й, среднеднев-й вироблення, 7 оцінка уд. трудомісткості (ТІ) і факторів її зміни і ін.

  Іст-ки інф-ції - планові розрахунки з праці (потреба в кадрах соотв-й кваліфіковану консультацію-й, заплануйте-е пок-ли вироб-ти і т.д.); - стат. звіт-ть з праці: №1-Т «Звіт з праці»; - дані табельного обліку і т.д.

  Проводячи аналіз слід оцінити використан-е фонду раб-го часу (ФРВ), розрахованого виходячи з екон-ми обоснов-х нормативів.

  ФРВ = чисельність раб-в (ЧР) × кількість відпрацьованих днів 1 раб-м в середньому за рік (Д) × середня трива-ть раб-го дня (П).

  ТІ один з найважливіших пок-лей хар-х викон-е ТР.

  ТІ = зат-ти праці в чол / годинах / ВП.

  При аналізі ТР важливим показником яв-ся середньооблікова чисельність працівників. За вона визначається суммир-м спискового складу за кожен календ. день звітного місяця, і діленням отримано. суми на число календ. днів отч. місяці.

  Причини зміни чисельно-ти:

  - Вихід на пенсію,

  - скорочення про-ва некот-х видів виробів,

  - впровадження нового обор-ия, вивільненим-го персонал.чісло календ. неспісочного чисельність працівників. _________________________________________________

  Якостей. склад персоналу:

  Аналіз-ся склад працівників за віком, стажем роботи, освітою. Рух раб-й сили - це зміна числ-ти раб-в в зв'язку з прийомом, звільненням, переміщенням їх.

  Для оцінки руху раб-й сили прим-ся пок-ли:

  1 коеф-т обороту по прийому = кількість прийнятих / середньоспискову числ-ть персоналу

  2 коеф-т обороту з вибуття = число звільнених / середньоспискову числ-ть персоналу

  3 коеф-т плинності кадрів = кількість звільнених з причин плинності (за власним бажанням, за порушення трудової дисципліни) / середньооблікова числ-ть персоналу

  4 коеф-т сталості персоналу перед- я = к-ть раб-в які працювали весь рік / середньооблікова числ-ть персоналу

  Причини руху раб.сіли:

  Низька з / п, віддаленість пр-ия від місця житла і ін.

  №21 Аналіз ДЗ.

  ДЗ - це борг різних юр. і фіз.осіб підприємству. Склад ДЗ: розрахунки з покупцями, аванси, векселі та ін.

  Мета аналізу: визначення можливості отримання ден.ср-в.

  Завдання аналізу ДЗ: розгляд її складу і структури, динаміки, термінів і причин утворення ДЗ і її оборотність.

  Джерела даних аналізу:

  Нормативна, облікова, звітна, Позаоблікове інформація, в т.ч. баланс, додаток до балансу.

  Методика аналізу:

  1 Вивчається її структура і склад на поч. і кінець року, знаходячи-ся їх зміни. Визна-ся величина і Уd ДЗ на поч. і кінець року.

  2 Вивчається її структура і склад неприпустимою, тобто простроченої ДЗ. Статті: товари отгр-е, але неоплачені, пені, штрафи не отримані і ін. Наявність неприпустимою ДЗ вказує на нераціональне використання госп-х ср-в, відволікання їх з обороту і веде до уповільнення волок-ти Об.ср-в.

  3 Опр-ся величина Дз, Веро-ть повернення якої низька: Ув = ДЗсом / ДЗ, де Ув - доля. вага, ДЗ - середні залишки.

  % Невозвр-ти ДЗ = безнадійна ДЗ: (Безнадійна ДЗ + П отч-го періоду)

  4 Аналіз-ся оборотності Об.Ср-в: Дод = ДЗкон * Т / ВП, де Дод - тривалість обороту в днях, Т-тривалість звітного періоду, ОП - відвантажена продукція.

  5 Вивчаються в динаміці показники надходження ДЗ: Пдз = ДЗсроч / ДЗ, де Пдз - надходження ДЗ.

  6 ДЗ порівнюється з КЗ, особливо по неприпустимою ДЗ або КЗ, щоб дізнатися за рахунок яких джерел працює пр-ие (соб-х або позикових.)

  Причини виникнення ДЗ:

  Неякісна продукція, форми розрахунків, неузгодженість цін з покупцями і ін.

  Для управління ДЗ необхідно:

  1. Строгий і постійний контроль за станом розрахунків. Способи впливу - письмові, дзвінки, особисті візити, продаж ДЗ спеціальним організаціям.

  2. Мати широке коло споживачів

  3. Стежити за співвідношенням ДЗ і ЗК.

  №22 Аналіз КЗ.

  КЗ - це борг пр-ия різним юр. і фіз.осіб. Склад КЗ: розрахунки з постачальниками та підрядниками, з податків і зборів, коротко-, довгострокові кредити і позики та ін.

  Мета аналізу: зниження неприпустимою КЗ і залучення нових джерел кредитування.

  Завдання аналізу КЗ: розгляд її складу і структури, динаміки, термінів і причин утворення КЗ і її оборотність.

  Джерела даних аналізу:

  Нормативна, облікова, звітна, Позаоблікове інформація, в т.ч. баланс, додаток до балансу.

  1. Вивчається її структура і склад на поч. і кінець року, знаходячи-ся їх зміни. Визна-ся величина і Уd КЗ на поч. і кінець року.

  У d = КЗдолг-я / КЗ, У d = КЗкратко-я / КЗ,

  У d = КЗнедопустімая / КЗ

  До неприпустимою відноситься: розрахунки за документами, заборгованість бюджету, робітникам, простроченими векселями та інше.

  Наявність неприпустимою КЗ вказує, що пре-е порушує платіжно-касову дисципліну, це свідчить про падіння платоспроможності. Це погіршує фінансове становище пре-я, з яким дане пр-ие взаємодіє.

  2. Аналіз-ся оборотності КЗ:

  Дод = Реал-ия пр-ції / Оборот по закупівлі сировини, де Дод - тривалість обороту в днях.

  Цей показ-ль використовується в динаміці за ряд років.

  3. КЗ порівнюється з ДЗ, особливо по неприпустимою КЗ або ДЗ, щоб дізнатися за рахунок яких джерел працює пр-ие (соб-х або позикових.)

  Причини виникнення КЗ:

  Відсутність грошей на рахунках пр-ия, велика дебет-ая задолж-ть, подорожчання с / з пр-ии і ін.

  №18 Аналіз платежесп-й і ліквідності

  Під платежесп-ю пред-я розуміється його здатність своєчасно вироб-ть платежі за своїми терміновим обязат-вам.

  У процесі аналізу вивчається поточна (ТП), перспективна (ПП), балансова платежесп-ть.

  ТП - здатність платити в наст-й час. ПП - здатність платити в майбутньому. Оцінка ПП вельми складне завдання. БП - здатність розрахуватися за боргами на дату составл-я балансу.

  Основне завдання аналізу - зіставлення платіжних засобів пред-я з терміновими зобов-ми пред-я.

  Платіж-е ср-ва: залишок грошово-х ср-в в касі, на р / с, надходження ср-в за мат-ли, за реал-ю ОС, інші надходження і т.д. До терміновим зобов м віднесенні-ся: оплата рахунків постачальників, оплата виданих векселів, оплата заборгованості по виплаті заробітної-ти бюджету тощо. Зіставлення общейсумми плат-х коштів і загальної суми зобов в на якусь дату буде свідчити про платежесп-ності пр і я.

  Коеф-т поточної оперативної плат-ти (Ктоп):

  Ктоп = платіжні ср-ва / термінові зобов.

  Для того щоб оцінити платежесп-ть по балансу, использ-т т.зв. нинішній стан відносин (ТО) або коеф-ти ТО - це отнош-е поточних активів (ТА) або їх частини до поточних пасивів (ТП). Інакше ці пок-ли наз-т коеф-ми ліквідності.

  Ліквідність - це можли-ть, спосіб-ть і швидкість перетворення тих чи інших елементів оборотних активів в гроші.

  1. коеф-т поточної лікв-ти = Об.А / розрахунки =

  = 2 розділ балансу / 5раздел

  Нормальне-м значенням коеф-та счит-ся 1,7.

  Він характеризує загальну забезпеченість пр-ия Собств.Об.А-ми.

  2.коеф-т абсол-й ліквідує-ти = грошово-е ср-ва + + краткоср-е влож-я / Поточні Пассви

  3.коеф-т забезпеч. Соба = Іточн. собств. ср-в + + Доходи і витрати / обидва

  Нормальне-м значенням коеф-та счит-ся 0,3.

  3.коеф-т забезпеч. Фін.обяз-ми = Розрахунки / підсумок балансу

  Наведені коеф-ти не явл-ся бездоганними в силу след-х причин: - вони статичні, вони розраховані на дату складання балансу і не покази-т динамік платежесп-ти протягом аналіз-го періода.Однако ці коеф-ти зручні в использ -і і знайшли широке застосува-е на практиці.

  №19.Аналіз фінансової стійкості пр-ия

  Фінансова стійкість (ФУ) - це такий стан фінансових ресурсів, їх розподіл і використання, яке забезпечує розвиток підприємства на основі зростання капіталу і прибутку, при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності. Аналіз ФУ дозволяє відповісти на питання, на скільки правильно пр-ие управляло фін-ми ресурсами в отч. періоді.

  На ФУ впливають фактори:

  - зовнішні - високий рівень інфляції, неплатоспроможний попит капіталу та ін.

  - внутрішні - склад і структура фінансових ресурсів, кредитна політика капіталу та ін.

  показники:

  1) Показники, хар-ие структуру балансу

  2) хар-ие стан ОС

  3) хар-ие стан Обср-в

  4) сума чистих активів

  Показником, харак-ім структуру балансу яв-ся:

  Коеф-т незалежності = СК / підсумок балансу

  (Показує ступінь незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування)

  Коеф-т залежно = ЗК / підсумок балансу

  (Показує яка частка імущих-ва форм-ся за Рахунок позикових ср-вбств.Об.А.-тьденость бюджетух ср-в, відволікання їх з обороту і веде до уповільнення волок).

  Коеф-т фін.ріска - ЗК / СК

  (Показує скільки позикових коштів підприємства привернуло на 1 рубль власних коштів)

  Показники, хар-ие стан ОС

  Коеф-т амор-ції = Знос ОС + НМА / Первонач.ст-ть ОС + НМА

  (Відображає інтенсивність накопичення ср-в для програвання ва ОК)

  Показники, хар-ие стан обидва

  Коеф-т маневреності = ОБК / собст. джерела

  (Показує яка частина СК форм-ся за Рахунок влас-х ср-вбств.Об.А.-тьденость бюджетух ср-в, відволікання їх з обороту і веде до уповільнення волок).

  Коеф-т забезпеченості запасів і витрат до власних джерел = СобстОбК / запаси

  (Показує яка частка мат-х запасів сформована за Рахунок собтв-х ср-вбств.Об.А.-тьденость бюджетух ср-в, відволікання їх з обороту і веде до уповільнення волок).

  №7 Аналіз непроиз-го використання раб-го часу

  Непроиз перші витрати праці про-ся в результаті виготовлення шлюбу і його виправлення, а також у зв'язку з відхиленням від технологічного процесу.

  Втрати ВП (від шлюбу) = втрати від шлюбу * Ур. R

  Ур. R = ВП-С / спл

  З / Спл * 100

  Непроиз перші витрати робочого часу в зв'язку з виправленням бракаопр-ся:

  З раб.вр. = втрати ВП (з зв'язку з браком) / СВ,

  Де СВ середньогодинна вироблення

  Причини шлюбу:

  1) недостатній рівень кваліфікації робітників,

  2) несправне обладнання, інструменти і т.д.

  3) сировина і матеріали з прихованими дефектами та ін.

  Для опр-ня втрат раб-го часу в зв'язку з відхиленням від техногенних-го процесу необхідно мати дані про доплати:

  1) Доплати за свехурочное час, нічний час,

  2) Оплата простоїв,

  3) Оплата шлюбу та ін.

  Вони все сумуються і діляться на планову середньогодинну з / п робочого = втрати раб. часу.

  Втрати ВП (D тех.пр.) = Втрати раб.вр. * СВ

  Поліпшення використання раб. часу яв-ся одним з резервів ВП.