• ДОДАТОК 1 - ПРОГРАМА розрахунку ПОКАЗНІКІВ
 • 2 АНАЛІЗ ОБСЯГИ випуску І реализации ПРОДУКЦІЇ
 • 3 АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФОНДІВ


 • Дата конвертації21.06.2017
  Розмір188.33 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 188.33 Kb.

  Аналіз основних ФОНДІВ в условиях шахти ім. О.О. Скочинського

  > - фактична середня величина Нарахування на заробітну плату одного робітника.
  Відношення чісельності робітніків підприємства, Які зайняті ремонтом і обслуговування обладнання, до вартості актівної части основних ФОНДІВ ставити:

  Ш ф ро = 196/23438 = 0,008362 чол / тис. грн.

  Таким чином, внаслідок непродуктивного Збільшення основних засобів підприємства, зростання витрат на оплату праці ставити:

  ? З зп = (196Ч0,8424Ч0,4 + 5966,33Ч0,9864Ч0,008362) Ч (3,4632 + 1,2987) = = 548,838 тис. грн

  Отже, загальне збілбшення витрат, Пожалуйста віклікане непродуктивним Збільшення основних ФОНДІВ підприємства ставити:

  ? З =? З м +? З е +? З зп = 1448,26 + 482,56 + 548,838 = 2479,658 тис. грн.

  Як бачим з розрахунків, загальне Збільшення витрат під Вплив непродуктивного Збільшення основних ФОНДІВ дорівнює Досить істотної величини, Питома вага якої в загально витрат підприємства за 1999 рік ставити 4,11% (2479,658 / 60402Ч100%). Усунення непродуктивного Збільшення основних ФОНДІВ дозволило б Підприємству избежать Даних витрат.

  Однако, кроме безпосередніх витрат на Зміст и ремонт обладнання, ма ють місце и непрямий збиток, Який повязаний з омертвінням коштів у обладнанні підприємства, Пожалуйста марно простоює. Величина цього збитки ставити:? Ф про Ч З б = 5966,33Ч40% = 2386,532 тис. грн.

  Отже, Якби основні фонди, Які марно простоюють на підприємстві, були б реалізовані за їх залішковою вартістю, а кошти від цієї реализации були б покладені у банк, то підприємство отримувалася б у виде депозитних відсотків 2386,532 тис. грн. Додатковий прибутку щорічно. Однако при застосуванні часткового способу відтворювання підприємство НЕ зможу цілковіто позбутіся непродуктивного Збільшення основних ФОНДІВ, только перехід на повний способ відтворювання дозволити Підприємству реалізуваті техніку й обладнання, Пожалуйста марно простоює, и отрімуваті віщезазначеній прибуток. Але, натомість, підприємство терпить істотні збитки.

  Загальний економічний збиток від непродуктивного Збільшення основних засобів підприємства складає:

  З нз = 2386,532 + 2479,658 = 4866,19 тис. грн.

  Таким чином, збитки, спрічінені непродуктивним збільшенням основних ФОНДІВ складає значний величину, Питома вага якої в Загальній велічіні збитків підприємства за 1999 рік (див. Таблицю 1.1) ставити 37,89% (4866,19 / 12842Ч100%).

  У разі Усунення збитків від непродуктивного Збільшення основних ФОНДІВ Підприємству б удалось скоротіті Загальну величину збитків до 7975,81 тис. грн. (12842-4866,19). Цього можна досягті лишь за рахунок переходу від часткового способу відтворювання основних засобів до полного способу відтворювання.

  3.2 АНАЛІЗУ ефектівності использование основних ФОНДІВ

  Від ефектівності использование основних ФОНДІВ в значній мірі Залежить много важлівіх техніко-економічних показніків роботи підприємства, тому необходимо постійного аналізуваті и знаходіті шляхи Підвищення ефектівності использование основних ФОНДІВ.

  Основним Показники что характерізує ефективність использование основних ФОНДІВ підприємства є фондовіддача. Однако для КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ефектівності использование основних ФОНДІВ НЕ достаточно лишь розрахунку співвідношення ОБСЯГИ випуску и вартості основних ФОНДІВ, оскількі від відповідної ЕКСПЛУАТАЦІЇ основних ФОНДІВ Залежить НЕ только ОБСЯГИ випуску продукції, но и ее собівартість и якість. Тому Показник фондовіддачі доцільно розраховуваті по наступній Формулі:

  Ф в ф ід =? Q в ф -? З оф -? Q н +? Q до, де

  Ф а ф

  Q в ф - Фактично ОБСЯГИ випуску продукції у звітному періоді, грн;

  ? З оф - зміна витрат на випуск продукції підприємства під Вплив основних ФОНДІВ, грн;

  ? Q н - Збільшення вартості продукції, что віпускається, Пожалуйста НЕ повязане з підвіщенням якості, грн;

  ? Q до - Збільшення вартості продукції підприємства за рахунок Зміни якості, грн.

  Ф а ф - фактична величина основних ФОНДІВ, что застосовуються для випуску цієї продукції, грн;

  Відомості про витрати, повязані з експлуатацією основних ФОНДІВ, а такоже про ціни на продукцію в періоді, что аналізується, и попередня періоді наведені в табліці 3.5.

  Таблиця 3.5


  Відомості для розрахунку фондовіддачі за грудень 1999р.

  Найменування № сертифіката №

  одиниці віміру

  попе-редній период

  фактич-ний по-казнік


  + -, факт

  до попе-редную ПЕРІОДУ


  %, Факт

  до попе-редную ПЕРІОДУ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  ОБСЯГИ випуску продукції підприємства

  тонн

  30667

  30600

  -67

  99,78%

  ОБСЯГИ товарної продукції підприємства

  тис. грн.

  3960

  4035

  75

  101,89%

  Середня ціна продукції

  грн. / т

  129,1

  131,9

  2,8

  102,17%

  Збільшення витрат матеріалів на ОЗ за місяць

  тис. грн.

  119,69

  120,68

  0,99

  100,83%

  Збільшення витрат електроенергії за рахунок ОЗ за місяць

  тис. грн.

  39,87

  40,21

  0,34

  100,85%

  Збільшення витрат на оплату праці за рахунок ОЗ за місяць

  тис. грн.

  44,54

  45,736

  1,196

  102,69%


  Як бачим з табліці 3.5, Збільшення ціни на продукцію, Пожалуйста НЕ повязане з поліпшенням ее якості, становило 2,8 грн. / Т. Оскількі зростання цен у періоді, что аналізується НЕ повязане Із зміною якості продукції, то загальне Збільшення вартості товарної продукції за рахунок зростання ціни складає:

  ? Q н = 2,8Ч30600 = 85680 грн.

  Тепер розрахуємо Збільшення витрат, Пожалуйста повязане з Утримання, експлуатацією и ремонтом основних засобів:

  ? З оф = 120680 + 40210 + 45736 = 206626 грн.

  Таким чином, величина місячної фактічної фондовіддачі ставити:

  Ф в ф ід = (4035000-85680-206626) / 23438000 = 0,1597

  Если обчіслюваті Показник місячної фондовіддачі за формулою співвідношення ОБСЯГИ випуску та вартості основних ФОНДІВ, тобто:

  Ф від =? Q п ф,

  Ф а ф

  то величина такого сертифіката № фондовіддачі буде дорівнюваті:

  Ф від = 4035000/23438000 = 0,1722

  Розрахованій таким чином Показник фондовіддачі є завіщенім на 7,83% (0,1722 / 0,1597Ч100% -100%) у порівнянні з фактичність значення фондовіддачі (0,1597).

  Отже, як бачим з наведення вищє розрахунків, на Обчислення Показник фондовіддачі у даного випадка вплівають следующие групи чінніків:

  1. Причини, Які прізвелі до загально зниженя ОБСЯГИ випуску продукції підприємства. Зменшення Обчислення сертифіката № фондовіддачі під Вплив цієї групи причин розраховується по наступній Формулі:

  Д Ф 1 =? Q в, де

  Ф а ф

  ДQ в - зниженя ОБСЯГИ випуску продукції підприємства у періоді, что аналізується, грн;

  Вікорістовуючі результати АНАЛІЗУ ОБСЯГИ випуску продукції, Який БУВ зроблений у розділі 2.1 цієї роботи, розрахуємо загальне зниженя ОБСЯГИ випуску продукції у вартісному виразі:

  Д Q в = 11506,78Ч131,9 = 1717744,25 грн.

  Зменшення фондовіддачі внаслідок Загальне зниженя ОБСЯГИ випуску продукції у періоді, что аналізується, ставити:

  Д Ф 1 = -1717744,25 / 23438000 = -0,0733.

  Як бачим, Зменшення фондовіддачі віклікане зниженя ОБСЯГИ випуску продукції дорівнює Досить істотній велічіні, яка складає 45,9% (0,0733 / 0,1597Ч100%) від загально фактичного розміру фондовіддачі.

  2. Причини, Які віклікалі Підвищення витрат, повязане з основними фондами підприємства. Зменшення сертифіката № фондовіддачі під Вплив цієї групи причин розраховується по наступній Формулі:

  Д Ф 2 =? З оф, де

  Ф а ф

  ? З оф - Збільшення витрат на випуск продукції підприємства під Вплив основних ФОНДІВ, грн;

  Таким чином, Зменшення фондовіддачі внаслідок Збільшення витрат на випуск продукції підприємства під Вплив основних ФОНДІВ у періоді, что аналізується, ставити:

  Д Ф 2 = -12856/23438000 = -0,000549.

  Зменшення фондовіддачі віклікане збільшенням витрат на випуск продукції підприємства під Вплив основних ФОНДІВ дорівнює 0,34% (0,000549 / 0,1597Ч100%) від фактичного розміру фондовіддачі.

  3. Причини, повязані з Підвищення цен на продукцію, Пожалуйста НЕ обумовлення зростанням ее якості. Зменшення сертифіката № фондовіддачі під Вплив цієї групи причин розраховується по наступній Формулі:

  Д Ф 3 =? Q н, де

  Ф а ф

  ? Q н - Збільшення вартості продукції, что віпускається, Пожалуйста НЕ повязане з підвіщенням якості, грн;

  Таким чином, Зменшення фондовіддачі внаслідок Підвищення цен на продукцію, Пожалуйста НЕ повязане зі зростанням ее якості у періоді, что аналізується, ставити:

  Д Ф 3 = -85680/23438000 = -0,003656.

  Зменшення фондовіддачі спрічінене збільшенням вартості продукції, что віпускається, Пожалуйста НЕ повязане з підвіщенням якості дорівнює 2,29% (0,003656 / 0,1597Ч100%) від фактичного розміру фондовіддачі.

  4. Причини, повязані з непродуктивним збільшенням, утриманого Зайве та непотрібного обладнання, Пожалуйста виробляти до зростання вартості основних засобів підприємства. Зменшення Величини фондовіддачі під Вплив цієї групи причин розраховується по наступній Формулі:

  Д Ф 4 = Ф від ?? Q в ф, де

  Ф а ф - Д Ф про

  ? Ф про - загальна величина непродуктивного Збільшення актівної части основних засобів підприємства, грн;

  Таким чином, Зменшення фондовіддачі внаслідок непродуктивного збільшенням основних засобів підприємства у періоді, что аналізується, ставити:

  Д Ф 4 = 0,1722-4035000 / (23438000-5966330) = -0,0587 .

  Як показують розрахунки, Зменшення фондовіддачі, Пожалуйста спрічінене непродуктивним збільшенням основних засобів підприємства складає Досить значний величину, яка ставити 36,76% (0,0587 / 0,1597Ч100%) від загально фактичного розміру фондовіддачі.

  Отже, Було встановлен, что в течение ПЕРІОДУ, Який аналізується на величину на ефективність использование основних засобів підприємства, тобто на величину фондовіддачі вплівалі: Зменшення ОБСЯГИ випуску продукції, внаслідок чого фондовіддача знизу на 0,0733, Підвищення витрат, повязане з основними фондами, что прізвело до Зменшення фондовіддачі на 0,000549, Підвищення цен на продукцію, Пожалуйста НЕ обумовлення зростанням ее якості спричинило зниженя фондовіддачі на 0,003656, а такоже непродуктивним збільшенням основних засобів прізвело до зниженя пок азніка фондовіддачі на 0,0587. Розрахуємо Загальну величину зниженя фондовіддачі, яка зумовлена ​​Вплив віщезазначеніх причин:

  ? Ф від =? Ф 1 +? Ф 2 +? Ф 3 +? Ф4

  ? Ф від = -0,0733-0,000549-0,003656-0,0587 = -0,136205

  Загальне зниженя № сертифіката № фондовіддачі ставити 85,29% (0,136205 / 0,1597Ч100%) від фактічної Величини фондовіддачі за период, Який аналізується.

  Результати АНАЛІЗУ ефектівності использование основних ФОНДІВ (фондовіддачі) доцільно представіті у виде наступної табліці:

  Таблиця 3.6


  Результати АНАЛІЗУ фондовіддачі за грудень 1999р.

  Причини, что спричинили зниженя фондовіддачі

  Величина зниженя фондовіддачі

  % Зниженя від сертифіката № фондовіддачі

  1

  2

  3

  4

  1.

  Зменшення ОБСЯГИ випуску продукції

  0,0733

  45,9%

  2.

  Підвищення витрат, повязане з основними фондами

  0,000549

  0,34%

  3.

  Підвищення цен на продукцію НЕ обумовлення зростанням ее якості

  0,003656

  2,29%

  4.

  Непродуктивним збільшенням основних засобів

  0,0587

  36,76%

  разом

  0,136205

  85,29%


  Як бачим, величина зниженя фондовіддачі складає 85,29% ее фактічної величини, отже, та патенти, Розробити и реалізуваті заходь, Які дозволили б усунуті негативний Вплив Виявлення причин и Сприяти зростанню ефектівності использование основних засобів підприємства.

  Таблиця 3.7


  Заходи относительно Збільшення ефектівності использование основних ФОНДІВ

  Заходи, что предлагают

  величина резерву

  1

  2

  3

  1.

  Досягті Збільшення ОБСЯГИ випуску продукції за рахунок реализации ЗАХОДІВ, Які були розроблені во время АНАЛІЗУ ОБСЯГИ випуску продукції (розділ 2.1 даної роботи).

  0,0733

  2.

  Досягті Збільшення якості продукції, Шляхом! Застосування технологій, Які дозволяють істотно знізіті вміст породи у вугіллі, что добувається, у випадка необхідності вікорістаті технології збагачення вугілля. Ввести в дію техніку и обладнання Які б дозволили підвіщіті якість продукції, что віробляється. Придбання и Впровадження новой техніки вместо застарілої, что дозволило б підвіщіті якість продукції.

  0,000549

  3.

  Зменшити витрати на Утримання и експлуатацію основних ФОНДІВ, Шляхом встановлення жорсткий норматівів витрат матеріалів и електроенергії на основні фонди підприємства и Здійснення контролю за їх Дотримання. Позбутіся або максимально скоротіті непродуктивним Збільшення техніки й обладнання, за рахунок реализации обладнання, Пожалуйста практично Постійно простоює, а такоже зношеного обладнання, Пожалуйста требует частина ремонтів, тобто перейти від часткового способу відтворювання основних засобів до полного. Це дозволило б істотно скоротіті витрати, повязані Із Утримання невжіваного устаткування, а такоже ремонтом зношеної техніки.

  0,003656

  4.


  Досягті полного Усунення або значного СКОРОЧЕННЯ непродуктивного Збільшення основних ФОНДІВ за рахунок переходу від значного способу відтворювання основних засобів до полного. Повний способ відтворювання дозволити позбавітіся значний витрат на капітальний ремонт і Утримання обладнання, оскількі цею способ відтворювання предполагает, что стара зношена техніка НЕ ​​зазнає постійніх ремонтів (як при частково способі відтворювання), а реалізується за залішковою вартістю, або здається в металобрухт, а вместо цієї техніки буде прідбаватіся нове більш сучасне обладнання.

  Придбання новой техніки вместо застарілого обладнання дозволити істотно скоротіті непродуктивним Збільшення основних ФОНДІВ, за рахунок того, что зовсім невелика Кількість техніки буде знаходітіся у монтажі и демонтажі (при заміні старої зношеної техніки на нову), резерв устаткування можна істотно скоротіті, оскількі нове обладнання набагато надійніше , чем зношене, Пожалуйста Неодноразово зазнаватися капітальніх ремонтів.

  Кроме переходу до полного способу відтворювання, СКОРОЧЕННЯ Величини основних засобів, Пожалуйста практично НЕ застосовуються, такоже можливо за рахунок Виявлення и реализации (або здача у металобрухт у разі істотного зношування) непотрібного обладнання або обладнання, что вікорістовується на незначна часть своєї потенційної виробничої потужності. Такоже доцільно сделать реорганізацію Структури устаткування таким чином, щоб Забезпечити оптимальну (тобто відповідну найбільшій Економічній віддачі) величину виробничої потужності. Слід Однако враховуваті, что при цьом необходимо буде Зберегти можлівість Зміни виробничих потужного, щоб мати можлівість прістосовуватіся до величини замовлень, что змінюється, а такоже можливий коливання рінкової кон'юнктури.

  0,0587

  разом

  0,136205


  Як показують результати розрахунку загально резерву Підвищення фондовіддачі на підприємстві, досягті Збільшення цього сертифіката № на 85,29% (0,136205 / 0,1597Ч100%), а отже й підвіщіті ефективність использование основних ФОНДІВ, можливо за рахунок Здійснення ЗАХОДІВ, Які наведені в табліці 3.7.

  Окрім Розглянуто вищє способу Загальний резерв Підвищення фондовіддачі такоже можна візначіті по наступній Формулі:

  Д Ф в р ід =? Q в ф +? Q п +? З оф Ф від, де

  Ф а ф - Д Ф про

  ? Q п - можливе Збільшення ОБСЯГИ випуску продукції за рахунок Підвищення як кількісніх, так и якісніх показніків, грн;

  ? З оф - можливе Зменшення витрат підприємства, повязане з Утримання та експлуатацією основних ФОНДІВ підприємства, грн;

  ? Ф про - загальна величина непродуктивного Збільшення актівної части основних засобів підприємства, грн;

  Можливе Збільшення ОБСЯГИ випуску продукції підприємства за рахунок Підвищення як кількісніх, так и якісніх показніків ставити:

  ? Q п = 1717744,25 + 85680 = 1803424,25 грн.

  Отже, величина резерву Загальна Збільшення фондовіддачі, розрахована по Цій Формулі, складає:

  ? Ф в р ід = (4035000 +1803424,25 +12856) / (23438000 - 5966330) -0,1722 = = 0,1637

  Як бачим, розрахована величина загально резерву фондовіддачі вельми істотна, вона ставити 100,25% (0,1637 / 0,1597) від фактічної Величини фондовіддачі (0,1597).

  Таким чином, у разі реализации Вищенаведеним ЗАХОДІВ относительно Підвищення ефектівності использование основних ФОНДІВ (див. Таблицю 3.7), ті величину фондовіддачі підприємства можна буде збільшити до 0,3234 (0,1597 + 0,1637), тобто до 200,25% (0 , 3234 / 0,1597) від фактічної Величини фондовіддачі.

  ВИСНОВОК

  У закінченні цієї курсової роботи зробимо короткий огляд попередніх розділів, та підведемо Підсумки.

  Загальна характеристика шахти імені О. О. Скочинського показує, что шахта розробляє вельми тонкі, но Досить якісні вугільні пласти на відносно малих Кутах Падіння (до 10 °), что дозволяють застосовуваті Погорізонтного способ розробки шахтного поля.

  У Першому розділі даної курсової роботи БУВ зроблений Загальний аналіз техніко-економічних показніків підприємства за останні 5 років роботи, Який показавши істотне погіршенні економічної ситуации на підприємстві, что такоже підтверджується визначення негативною дінамікою фінансового результату підприємства (в 1999 году загальна величина збитків шахти досягла 5421 тис . грн.).

  У іншому розділі БУВ зроблений Загальний та детальний аналіз ОБСЯГИ випуску та реализации продукции підприємства.

  Загальний аналіз ОБСЯГИ випуску продукції показавши, что планові показатели на період, что аналізується, були заніжені, при цьом ОБСЯГИ відобутку зменшівся у порівнянні з попереднім періодом. У результате детального АНАЛІЗУ ОБСЯГИ випуску продукції Було визначили, что предприятие має Внутрішній резерв Підвищення ОБСЯГИ відобутку у размере 11506,78 тонн.

  Підчас Загальна АНАЛІЗУ Даних про реалізацію продукції за грудень тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять року та планових показніків Було Виявлення істотне заниження планових показніків, а такоже погіршення основних показніків реализации у порівнянні з попереднім періодом. Детальний аналіз реализации продукции, для которого в звязку з штучного заниження плану були вікорістані показатели попередня ПЕРІОДУ, показавши, что Усунення Виявлення негативних чінніків, Які зніжують ОБСЯГИ реализации, дозволив би Підприємству збільшити річну реалізацію продукції на 1784,96 тис. грн.

  Аналіз стану основних ФОНДІВ показавши, что на підприємстві застосовується частковий способ відтворювання, внаслідок которого техніка й обладнання підприємства є зношенімі на 76,34%, а срок полного оновлення техніки ставити около 55,6 років. При цьом у безпосередній ЕКСПЛУАТАЦІЇ находится только 53,61% РОБОЧОЇ техніки і устаткування підприємства. Аналіз фондовіддачі виявило відносно низьких ефективність использование основних ФОНДІВ підприємства, Збільшення якої можливе лишь за рахунок переходу до полного способу відтворювання. Це дозволило б підвіщіті Загальну величину фондовіддачі у періоді, что аналізується, на 0,1637.

  ДОДАТОК 1 - ПРОГРАМА розрахунку ПОКАЗНІКІВ

  Attribute VB_Name = "Count_A"

  Sub TP_Count ()

  Const k As Single = 1 #

  Dim t1 As Object, t2 As Object, t3 As Object, t4 As Object, t5 As Object, _

  t6 As Object, t7 As Object, t8 As Object, t9 As Object, _

  t10 As Object, t11 As Object, t12 As Object, t13 As Object, t14 As Object, t15 As Object, t16 As Object, t17 As Object

  With ActiveDocument

  Set t1 = .Tables (2) Таблиця 1.1 Техніко-економічні показатели

  Set t2 = .Tables (3) Таблиця 1.2 Аналіз Структури собівартості одиниці продукції,%

  Set t3 = .Tables (4) Таблиця 1.3 Приведення показніків до порівнянніх одиниць вимірювання

  Set t4 = .Tables (5) Таблиця 1.4 Техніко-економічні показатели, пріведені до порівнянніх одиниць вимірювання

  Set t5 = .Tables (6) Таблиця 1.5 ДИНАМІКА техніко-економічних показніків,%

  Set t6 = .Tables (7) Таблиця 2.1 Загальні Відомості про випуск продукції за грудень 1999р.

  Set t7 = .Tables (8) Таблиця 2.2 Відомості про ОБСЯГИ и трудомісткість віпущеної продукції

  Set t8 = .Tables (9) Таблиця 2.3 дані про забезпеченість підприємства матеріалами за грудень 1999р.

  Set t9 = .Tables (10) Таблиця 2.4 Відомості про забезпеченість підприємства робітнікамі за грудень 1999р

  Таблиця 2.5 Результати АНАЛІЗУ випуску продукції за грудень 1999р.

  Таблиця 2.6 Заходи относительно Збільшення ОБСЯГИ випуску продукції

  Set t10 = .Tables (13) Таблиця 2.7 Відомості про рітмічність роботи підприємства за грудень 1999р.

  Set t11 ​​= .Tables (14) Таблиця 2.8 дані про реалізацію продукції

  Set t12 = .Tables (15) Таблиця 2.9 Зіставлення показніків реализации продукции з планом и попереднім періодом

  Set t13 = .Tables (16) Таблиця 3.1 Відомості про основні засоби підприємства

  Set t14 = .Tables (17) Таблиця 3.2 Відомості про структуру техніки, что застосовується на підприємстві

  Set t15 = .Tables (18) Таблиця 3.3 Відомості про Терміни служби техніки та непродуктивними Збільшення основних ФОНДІВ

  Set t16 = .Tables (19) Таблиця 3.4 дані для розрахунку економічного збитків від непродуктивного Збільшення основних засобів

  Set t17 = .Tables (20) Таблиця 3.5 Відомості для розрахунку фондовіддачі

  Таблиця 3.6 Результати АНАЛІЗУ фондовіддачі за грудень 1999р.

  Таблиця 3.7 Заходи относительно Збільшення ефектівності использование основних ФОНДІВ

  End With

  Dim i As Byte, j As Byte, _

  c As Currency, d As Currency, n As Currency, v As Currency

  For j = 4 To 8

  For i = 5 To 27

  Select Case i

  Case 8: t1.Cell (i, j) = CCur (rs (t1.Cell (6, j)) / rs (t1.Cell (5, j)))

  Case 9: If j> 5 Then t1.Cell (i, j) = CCur (rs (t1.Cell (8, j)) / rs (t1.Cell (8, j - 1)))

  Case 10: Nothing

  Case 14: t1.Cell (i, j) = CCur (rs (t1.Cell (5, j)) / rs (t1.Cell (11, j)) / 12)

  Case 15: t1.Cell (i, j) = CCur (rs (t1.Cell (5, j)) / rs (t1.Cell (12, j)) / 12)

  Case 16: t1.Cell (i, j) = CCur (rs (t1.Cell (12, j)) / rs (t1.Cell (13, j)))

  Case 18: t1.Cell (i, j) = CCur (rs (t1.Cell (17, j)) / rs (t1.Cell (5, j)))

  Case 23: t1.Cell (i, j) = rs (t1.Cell (18, j)) - rs (t1.Cell (19, j)) - rs (t1.Cell (20, j)) - rs ( t1.Cell (21, j)) - rs (t1.Cell (22, j))

  Case Else: Reserved for Error Case

  End Select

  Next

  t1.Cell (28, j) = rs (t1.Cell (26, j)) - rs (t1.Cell (27, j))

  t1.Cell (29, j) = rs (t1.Cell (7, j)) - rs (t1.Cell (17, j))

  Next

  t1.Cell (9, 5) = CCur (rs (t1.Cell (8, 5)) / rs (t1.Cell (8, 4)) * 100)

  For j = 3 To 7: For i = 0 To 3

  t2.Cell (5 + i, j) = CCur (rs (t1.Cell (19 + i, j + 1)) / rs (t1.Cell (18, j + 1))) * 100

  Next

  t2.Cell (9, j) = 100 - rs (t2.Cell (5, j)) - rs (t2.Cell (6, j)) - rs (t2.Cell (7, j)) - rs (t2 .Cell (8, j))

  Next

  For j = 3 To 7: t3.Cell (4, j) = CCur (rs (t1.Cell (17, j + 1)) / rs (t1.Cell (6, j + 1))): Next

  t3.Cell (6, 7) = cs (t1.Cell (17, 8))

  For j = 3 To 6

  t3.Cell (5, j) = CCur (rs (t3.Cell (4, j)) / rs (t3.Cell (4, 7)))

  t3.Cell (6, j) = rc (rs (t3.Cell (5, j)) * rs (t1.Cell (17, 8)))

  t3.Cell (7, j) = CCur (rs (t3.Cell (6, j)) / rs (t1.Cell (17, j + 1)))

  Next

  For i = 4 To 6

  t4.Cell (i, 8) = cs (t1.Cell (i + 1, 8))

  Next

  For j = 4 To 7

  t4.Cell (4, j) = cs (t1.Cell (5, j))

  t4.Cell (5, j) = rc (rs (t1.Cell (6, j)) * rs (t3.Cell (7, j - 1)))

  t4.Cell (6, j) = rc (rs (t1.Cell (7, j)) * rs (t3.Cell (7, j - 1)))

  Next

  For i = 10 To 28

  t4.Cell (i - 3, 8) = cs (t1.Cell (i + 1, 8))

  For j = 4 To 7

  Select Case i

  Case 10 To 15: t4.Cell (i - 3, j) = cs (t1.Cell (i + 1, j))

  Case 16: t4.Cell (i - 3, j) = cs (t3.Cell (6, j - 1))

  Case 17 To 21: t4.Cell (i - 3, j) = CCur (rs (t1.Cell (i + 1, j)) * rs (t3.Cell (7, j - 1)))

  Case 22: t4.Cell (i - 3, j) = rs (t4.Cell (14, j)) - rs (t4.Cell (15, j)) - rs (t4.Cell (16, j)) - rs (t4.Cell (17, j)) - rs (t4.Cell (18, j))

  Case 27: t4.Cell (i - 3, j) = rs (t4.Cell (22, j)) - rs (t4.Cell (23, j))

  Case 28: t4.Cell (i - 3, j) = rs (t4.Cell (6, j)) - rs (t4.Cell (13, j))

  Case Else: t4.Cell (i - 3, j) = rc (rs (t1.Cell (i + 1, j)) * rs (t3.Cell (7, j - 1)))

  End Select

  Next: Next

  For j = 4 To 7

  For i = 4 To 25

  t5.Cell (i, j) = CStr (CCur (rs (t4.Cell (i, j + 1)) / rs (t4.Cell (i, 4))) * 100) + "%"

  Next: Next

  t6.Cell (5, 4) = rs (t1.Cell (8, 7)) * 1000

  t6.Cell (5, 7) = rs (t1.Cell (8, 8)) * 1000

  t6.Cell (4, 6) = rc (rs (t6.Cell (3, 4)) * rs (t6.Cell (5, 4)) / 1000, 0)

  t6.Cell (5, 6) = cs (t6.Cell (5, 4))

  t6.Cell (5, 5) = CCur (rs (t6.Cell (4, 5)) / rs (t6.Cell (3, 5))) * 1000

  For i = 3 To 5

  t6.Cell (i, 8) = rs (t6.Cell (i, 7)) - rs (t6.Cell (i, 4))

  t6.Cell (i, 9) = CStr (CCur (rs (t6.Cell (i, 7)) / rs (t6.Cell (i, 4))) * 100) + "%"

  t6.Cell (i, 10) = rs (t6.Cell (i, 7)) - rs (t6.Cell (i, 5))

  t6.Cell (i, 11) = CStr (CCur (rs (t6.Cell (i, 7)) / rs (t6.Cell (i, 5))) * 100) + "%"

  Next

  For i = 4 To 7

  t7.Cell (i, 5) = rs (t7.Cell (i, 4)) - rs (t7.Cell (i, 3))

  t7.Cell (i, 7) = rc (rs (t7.Cell (i, 4)) / rs (t7.Cell (i, 6)), 0)

  t7.Cell (i, 8) = rs (t7.Cell (i, 11)) * rs (t7.Cell (i, 10))

  t7.Cell (i, 9) = rs (t7.Cell (i, 7)) - rs (t7.Cell (i, 8))

  Next

  t7.Cell (8, 5) = rs (t7.Cell (8, 4)) - rs (t7.Cell (8, 3))

  Call SumColumn (t7, 7, 4)

  Call SumColumn (t7, 8, 4)

  Call SumColumn (t7, 9, 4)

  Call SumColumn (t7, 11, 4)

  For i = 3 To 5

  t8.Cell (i, 6) = CCur (rs (t8.Cell (i, 4)) / rs (t8.Cell (i, 5)))

  t8.Cell (i, 7) = 1 - rs (t8.Cell (i, 6))

  Next

  For i = 4 To 8

  t9.Cell (i, 3) = cs (t7.Cell (i, 7))

  t9.Cell (i, 5) = cs (t7.Cell (i, 8))

  t9.Cell (i, 7) = cs (t7.Cell (i, 11))

  Next

  For i = 4 To 7

  t9.Cell (i, 4) = rc (rs (t7.Cell (i, 3)) / rs (t7.Cell (i, 6)), 0)

  t9.Cell (i, 10) = rc (rs (t9.Cell (i, 7)) * rs (t9.Cell (i, 12)), 0)

  t9.Cell (i, 8) = rc (rs (t9.Cell (i, 11)) / rs (t9.Cell (i, 13)), 0)

  t9.Cell (i, 6) = rs (t9.Cell (i, 8)) * rs (t7.Cell (i, 10))

  t9.Cell (i, 9) = rs (t9.Cell (i, 7)) - rs (t9.Cell (i, 8))

  Next

  Call SumColumn (t9, 4, 4)

  Call SumColumn (t9, 10, 4)

  Call SumColumn (t9, 11, 4)

  Call SumColumn (t9, 6, 4)

  Call SumColumn (t9, 8, 4)

  Call SumColumn (t9, 9, 4)

  t10.Cell (34, 2) = cs (t7.Cell (4, 4)): t10.Cell (34, 3) = cs (t7.Cell (5, 4))

  t10.Cell (34, 4) = cs (t7.Cell (6, 4)): t10.Cell (34, 5) = cs (t7.Cell (7, 4))

  t10.Cell (34, 6) = cs (t7.Cell (8, 4))

  For i = 3 To 32

  Call SumRow (t10, i,, 5): Next

  For i = 2 To 5

  t10.Cell (33, i) = rs (t10.Cell (34, i)) - SumColumn (t10, i,, 32, False)

  t10.Cell (36, i) = MaxColumn (t10, i,, 33, False)

  t10.Cell (37, i) = rs (t10.Cell (36, i)) - rs (t10.Cell (35, i))

  t10.Cell (38, i) = rs (t10.Cell (37, i)) * 31

  Next

  Call SumRow (t10, 36,, 5): Call SumRow (t10, 33,, 5)

  Call SumRow (t10, 37,, 5): Call SumRow (t10, 38,, 5)

  For i = 4 To 5

  t11.Cell (4, i) = cs (t1.Cell (5, i + 3))

  t11.Cell (5, i) = cs (t1.Cell (6, i + 3))

  t11.Cell (7, i) = cs (t1.Cell (7, i + 3))

  Next

  For i = 4 To 6

  t11.Cell (6, i) = CCur (rs (t11.Cell (5, i)) / rs (t11.Cell (4, i)))

  t11.Cell (8, i) = rc (rs (t11.Cell (7, i)) / rs (t11.Cell (6, i)), 0)

  t11.Cell (9, i) = rc (rs (t11.Cell (10, i)) / rs (t11.Cell (6, i)), 0)

  t11.Cell (15, i) = rc (rs (t11.Cell (13, i)) * rs (t11.Cell (6, i)))

  t11.Cell (16, i) = rs (t11.Cell (15, i)) - rs (t11.Cell (14, i))

  t11.Cell (18, i) = rc (rs (t11.Cell (17, i)) * rs (t11.Cell (6, i)))

  Next

  For i = 3 To 17

  t12.Cell (i, 4) = CStr (CCur (rs (t11.Cell (i + 1, 5)) / rs (t11.Cell (i + 1, 6))) * 100) + "%"

  t12.Cell (i, 5) = rs (t11.Cell (i + 1, 5)) - rs (t11.Cell (i + 1, 4))

  t12.Cell (i, 6) = CStr (CCur (rs (t11.Cell (i + 1, 5)) / rs (t11.Cell (i + 1, 4))) * 100) + "%"

  Next

  t13.Cell (17, 3) = cs (t4.Cell (20, 7))

  t13.Cell (15, 3) = cs (t4.Cell (21, 7))

  t13.Cell (16, 3) = rs (t13.Cell (17, 3)) - rs (t13.Cell (15, 3))

  t13.Cell (17, 7) = cs (t4.Cell (20, 8))

  t13.Cell (15, 7) = cs (t4.Cell (21, 8))

  t13.Cell (16, 7) = rs (t13.Cell (17, 7)) - rs (t13.Cell (15, 7))

  For i = 3 To 8

  c = rs (t13.Cell (15, i))

  t13.Cell (11, i) = rs (t13.Cell (15, i)) - rs (t13.Cell (10, i)) - rs (t13.Cell (9, i)) - rs (t13.Cell (8, i)) - rs (t13.Cell (7, i)) - rs (t13.Cell (6, i))

  c = rs (t13.Cell (16, i))

  t13.Cell (14, i) = rs (t13.Cell (16, i)) - rs (t13.Cell (4, i)) - rs (t13.Cell (5, i)) - rs (t13.Cell (12, i)) - rs (t13.Cell (13, i))

  i = i + 4 Increasing step

  Next

  For i = 4 To 14

  t13.Cell (i, 7) = rs (t13.Cell (i, 3)) + rs (t13.Cell (i, 4)) - rs (t13.Cell (i, 6))

  t13.Cell (i, 10) = rs (t13.Cell (i, 7)) - rs (t13.Cell (i, 9))

  Next

  t13.Cell (15, 9) = rs (t13.Cell (11, 9)) + rs (t13.Cell (10, 9)) + rs (t13.Cell (9, 9)) + rs (t13.Cell (8, 9)) + rs (t13.Cell (7, 9)) + rs (t13.Cell (6, 9))

  t13.Cell (16, 9) = rs (t13.Cell (14, 9)) + rs (t13.Cell (4, 9)) + rs (t13.Cell (5, 9)) + rs (t13.Cell (12, 9)) + rs (t13.Cell (13, 9))

  t13.Cell (17, 9) = rs (t13.Cell (15, 9)) + rs (t13.Cell (16, 9))

  For i = 15 To 17

  t13.Cell (i, 6) = rs (t13.Cell (i, 3)) + rs (t13.Cell (i, 4)) - rs (t13.Cell (i, 7))

  t13.Cell (i, 10) = rs (t13.Cell (i, 7)) - rs (t13.Cell (i, 9))

  Next

  t14.Cell (4, 5) = rc (SumColumn (t14, 11, 5, 15, False) / 11, 4): t14.Cell (16, 5) = rc (SumColumn (t14, 11, 17, 36, False) / 20, 4)

  t14.Cell (4, 6) = rs (t14.Cell (4, 4)) - rs (t14.Cell (4, 5)): t14.Cell (16, 6) = rs (t14.Cell (16, 4)) - rs (t14.Cell (16, 5))

  For i = 5 To 36

  If i <> 16 Then

  t14.Cell (i, 11) = CCur (rs (t14.Cell (i, 6)) / rs (t14.Cell (i, 3)))

  t14.Cell (i, 12) = rs (t14.Cell (i, 10)) - rs (t14.Cell (i, 11))

  t14.Cell (i, 13) = CCur (rs (t14.Cell (i, 5)) / rs (t14.Cell (i, 3)))

  t15.Cell (i, 6) = cs (t14.Cell (i, 12))

  t15.Cell (i, 8) = cs (t14.Cell (i, 3))

  t15.Cell (i, 5) = rs (t15.Cell (i, 3)) - rs (t15.Cell (i, 4))

  t15.Cell (i, 7) = rc (rs (t15.Cell (i, 5)) * rs (t15.Cell (i, 6)))

  t15.Cell (i, 11) = CCur (rs (t15.Cell (i, 10)) / rs (t15.Cell (i, 9)))

  End If

  Next

  t14.Cell (4, 7) = rc (SumColumn (t14, 13, 5, 15, False) / 11, 4): t14.Cell (16, 7) = rc (SumColumn (t14, 13, 17, 36, False) / 20, 4)

  For i = 4 To 36: t15.Cell (i, 12) = CCur (rs (t15.Cell (i, 4)) / rs (t15.Cell (i, 3)))

  Next: t15.Cell (37, 10) = CCur (rs (t15.Cell (37, 4)) / rs (t15.Cell (37, 3)))

  For i = 3 To 5

  t15.Cell (4, i) = SumColumn (t15, i, 5, 15, False): t15.Cell (16, i) = SumColumn (t15, i, 17, 36, False)

  Next

  t15.Cell (4, 7) = SumColumn (t15, 7, 5, 15, False): t15.Cell (16, 7) = SumColumn (t15, 7, 17, 36, False)

  t15.Cell (4, 11) = CCur (SumColumn (t15, 11, 5, 15, False) / 11): t15.Cell (16, 11) = CCur (SumColumn (t15, 11, 17, 36, False) / 20)

  t15.Cell (37, 7) = rs (t15.Cell (4, 7)) + rs (t15.Cell (16, 7))

  t15.Cell (37, 9) = CCur ((rs (t15.Cell (4, 11)) + rs (t15.Cell (16, 11))) / 2)

  t15.Cell (37, 3) = cs (t13.Cell (15, 7)): t15.Cell (37, 4) = cs (t13.Cell (15, 9))

  t15.Cell (37, 5) = cs (t13.Cell (15, 10))

  For i = 3 To 5

  t17.Cell (i, 4) = cs (t6.Cell (i, 4)): t17.Cell (i, 5) = cs (t6.Cell (i, 7))

  t17.Cell (i, 6) = cs (t6.Cell (i, 8)): t17.Cell (i, 7) = cs (t6.Cell (i, 9))

  Next

  t17.Cell (8, 4) = cs (t16.Cell (5, 4)): t17.Cell (8, 5) = cs (t16.Cell (5, 4))

  For i = 6 To 10

  t17.Cell (i, 6) = rs (t17.Cell (i, 5)) - rs (t17.Cell (i, 4))

  t17.Cell (i, 7) = CStr (rc (rs (t17.Cell (i, 5)) * 100 / rs (t17.Cell (i, 4)))) + "%"

  Next

  End Sub

  Private Function replace (s As String, s1 As String, Optional s2 As String = ".") As String

  Dim p As Integer

  p = InStr (s, s1)

  If p> 0 Then replace = Left (s, p - 1) + s2 + Mid (s, p + Len (s1)) Else replace = s

  End Function

  Private Function rs (s As String) As Currency

  rs = Val (replace (s, ","))

  End Function

  Private Function cs (s As String)

  cs = Left (s, Len (s) - 2)

  End Function

  Private Function rc (c As Currency, Optional n As Byte = 2)

  n = 4 - n

  rc = CCur (c / (10 ^ n)) * (10 ^ n)

  End Function

  Private Function SumColumn (t As Object, ByVal c As Integer, Optional p As Integer = 3, Optional n As Integer = 0, Optional b As Boolean = True) As Currency

  If n = 0 Then n = t.Rows.Count - 1

  Dim i As Integer

  SumColumn = rs (t.Cell (p, c))

  For i = p + 1 To n

  SumColumn = SumColumn + rs (t.Cell (i, c))

  Next

  If b Then t.Cell (n + 1, c) = SumColumn

  End Function

  Private Function SumRow (t As Object, ByVal r As Integer, Optional p As Integer = 2, Optional n As Integer = 0, Optional b As Boolean = True) As Currency

  If n = 0 Then n = t.Columns.Count - 1

  Dim i As Integer

  SumRow = rs (t.Cell (r, p))

  For i = p + 1 To n

  SumRow = SumRow + rs (t.Cell (r, i))

  Next

  If b Then t.Cell (r, n + 1) = SumRow

  End Function

  Private Function MaxColumn (t As Object, ByVal c As Integer, Optional p As Integer = 3, Optional n As Integer = 0, Optional b As Boolean = True) As Currency

  If n = 0 Then n = t.Rows.Count - 1

  Dim i As Integer, v As Currency

  MaxColumn = rs (t.Cell (p, c))

  For i = p + 1 To n

  v = rs (t.Cell (i, c))

  If MaxColumn
  Next

  If b Then t.Cell (n + 1, c) = MaxColumn

  End Function

  Sub WhereCell ()

  MsgBox CStr (Selection.Information (wdEndOfRangeRowNumber)) + "," + CStr (Selection.Information (wdEndOfRangeColumnNumber))

  End Sub

  Sub Calc ()

  InputBox "Result",, Selection.Calculate

  End Sub

  Донецький державний технічний університет

  (назва віщого навчального закладу)

  Кафедра бухгалтерського обліку та Аудиту

  Дисципліна Аналіз господарської діяльності

  Спеціальність Облік та аудит

  Курс? 5 Група? УА 96 в Семестр? 9

  завдання

  на курсовий проект (роботу) студента

  Бондаренко Сергій Юрійович

  (прізвище, ім'я, по по батькові)

  1. Тема проекту (роботи)? Аналіз основних ФОНДІВ в условиях товариства з обмеженою відповідальності "Шахта ім. О. О.Скочінського"  2. Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи)? 20.11.2000

  3. Вихідні дані до проекту (роботи) ?? дані статистичної звітності, що містять від про мості про техніко-економічні показатели шахти ім. О. О. Скочинського за 1999, 2000 роки; дані аналітичних и синтетичне регістрів обліку основних ФОНДІВ  4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (ПЕРЕЛІК вопросам, Які підлягають розробці)

  1. Характеристика підприємства

  2. Аналіз техніко-економічних показніків

  3. Аналіз виробництва и реализации продукции

  4. Аналіз стану и использование основних ФОНДІВ  5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначеним обовязково креслень)

  Дата видачі завдання? 06.09.2000

  КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


  п / п

  Назва етапів курсового проекту (роботи)

  Рядків Виконання етапів проекту (роботи)

  Примітки

  1.

  Аналіз випуску продукції ...........  ft "> на реновацію

  100%

  137,99%

  152,72%

  113,21%

  144,38%

  на капітальний ремонт

  100%

  87,14%

  95,42%

  81,28%

  77,92%

  Величина прибутку (+) / збитків (-)

  100%

  192,56%

  268,19%

  251,51%

  275,58%


  Динаміка техніко-економічних показніків, пріведені до уровня цен 1999 року, свідчіть про істотне погіршення економічної ситуации на підприємстві. За абсолютній більшості важлівіх показніків (ОБСЯГИ здобічі, ОБСЯГИ реализации продукции, продуктивність праці и т.д.) спостерігається щорічне зниженя, в кож годину Такі показатели, як собівартість одиниці продукції, коефіцієнт облікового складу, пітомі витрати Постійно зростають. Загальні негатівні Тенденції основних техніко-економічних показніків такоже відображені негативною дінамікою фінансового результату підприємства.

  Аналіз динаміки базисних індексів Зміни техніко-економічних показніків, наведень в табліці 1.5, дозволяє більш чітко візначіті ЗАГАЛЬНІ Тенденції основних показніків и стану підприємства загаль.

  Постійне Зменшення ОБСЯГИ випуску в течение ПЕРІОДУ, что аналізується свідчіть про істотній фізичний и моральний знос основних виробничих ФОНДІВ підприємства (что підтверджується такоже збільшенням Частки амортизаційних відрахувань в собівартості продукції), а такоже про зниженя продуктівності праці ПРАЦІВНИКІВ.

  Течение ПЕРІОДУ, что Усього аналізується спостерігається зниженя середнеоблікова чісельності ПРАЦІВНИКІВ, однак при цьом спостерігається постійне щорічне зростання коефіцієнта облікового складу и зниженя продуктівності праці, что свідчіть про погань організацію праці а такоже істотні Недоліки кадрової політики підприємства.

  У условиях відміченого Раніш СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГИ випуску продукції спостерігається зростання Загальної собівартості продукції и істотне зростання собівартості одиниці продукції. Аналіз Структури собівартості продукції показавши Значне Збільшення Частки амортизаційних відрахувань, что свідчіть про! Застосування на підприємстві часткового способу відтворювання основних ФОНДІВ, а такоже є наслідком недосконалості законодавства у Цій Галузі. Зростання Частки матеріальніх витрат в собівартості продукції, Пожалуйста відмічається в течение Усього ПЕРІОДУ, что аналізується, повязане значний мірою з Використання застаріліх технологій, незавершеного способів розробки шахтного поля и відобутку вугілля, а такоже з істотнім знос обладнання, Який підвіщує матеріаломісткість виробництва за рахунок Збільшення витрати запасних частин, мастильних, антікорозійніх матеріалів и т.д.

  Величина основних ФОНДІВ підприємства такоже має тенденцію до зниженя, при цьом величина актівної части основних ФОНДІВ істотно меншає. Це свідчіть про Надто низька Частка надходження на підприємство нового обладнання и про істотній знос техніки, что застосовується.

  Збільшення в течение что аналізується Величини збитків підприємства більш чем на 175% значний мірою є наслідком негативних тенденцій техніко-економічних показніків, Які були зазначені Раніш.

  2 АНАЛІЗ ОБСЯГИ випуску І реализации ПРОДУКЦІЇ

  2.1 Аналіз ОБСЯГИ випуску продукції

  ОБСЯГИ випуску продукції є одним з найважлівішіх техніко-економічних показніків роботи підприємства, Який характерізує Загальну ефективність виробничого процесса и є індікатором стану матеріально-технічної бази підприємства. Отже, аналіз ОБСЯГИ випуску продукції Виступає одним з найважлівішіх елементів управління и обліку на підприємстві.

  На Першому етапі АНАЛІЗУ ОБСЯГИ випуску та патенти візначіті Загальну оцінку Виконання плану загаль по Підприємству, порівняті ОБСЯГИ випуску з данімі попередня ПЕРІОДУ и віявіті ЗАГАЛЬНІ Тенденції і перспективи.

  Дані для загально АНАЛІЗУ випуску продукції наведені в табліці 2.1.

  Таблиця 2.1


  Загальні Відомості про випуск продукції за грудень 1999р.

  Найменування № сертифіката №

  одиниці віміру

  попе-редній период

  за планом

  отрімані заступників-лення

  фактич-ний по-казнік


  + -, факт

  до попе-редную ПЕРІОДУ


  %, Факт

  до попе-редную ПЕРІОДУ


  + -, факт

  до плану


  %, Факт

  до плану

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  ОБСЯГИ випуску продукції

  тонн

  30667

  29070

  32200

  30600

  -67

  99,78%

  1530

  105,26%

  ОБСЯГИ товарної продукції

  тис. грн.

  3960

  3631,5

  3959

  4035

  75

  101,89%

  403,5

  111,11%

  Середня ціна продукції

  грн. / т

  129,1

  124,9

  129,1

  131,9

  2,8

  102,17%

  7

  105,6%


  В условиях рінкової економіки на ОБСЯГИ випуску продукції могут впліваті як Зовнішні причини (Такі як Зміни рінкової кон'юнктури, Посилення конкуренції и т.д.), так и внутрішні Чинник, повязані з організацією и ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ виробництва.

  Віходячі з Даних, Які наведені у табліці 2.1, можна візначіті, что зниженя ОБСЯГИ випуску в періоді, что аналізується, є наслідком впліву только внутрішніх чінніків, оскількі величина отриманий замовлень перевіщує ОБСЯГИ виробництва продукції в попередня періоді.

  Дані табліці 2.2 свідчать такоже про істотне заниження планових показніків підприємства по відобутку вугілля були. Так, фактичність ОБСЯГИ випуску продукції в грудні 1 999 року складає 30600 тонн, что ставити 99,78% від ОБСЯГИ випуску в попередня періоді и 105,26% планових показатели.

  Отже, для загально АНАЛІЗУ ОБСЯГИ випуску продукції більш доцільно зіставляті фактичність ОБСЯГИ з данімі попередня ПЕРІОДУ, а не планові Показники.

  У порівнянні з попереднім періодом ОБСЯГИ товарної продукції підприємства зріс на 75 тис. грн. (1,89%), однак це Збільшення віклікане Виключно зростанням цен на продукцію, Пожалуйста становило 2,8 грн. за тонну (2,17%), оскількі ОБСЯГИ випуску продукції в грудні 1999 року знізівся на 67 тонн (0,22%).

  Дані для Виявлення и АНАЛІЗУ значної групи внутрішніх причин, Які спричинили зниженя ОБСЯГИ випуску продукції підприємства в грудні 1999 року наведені в табліці 2.2.

  Таблиця 2.2


  Відомості про ОБСЯГИ и трудомісткість віпущеної продукції за грудень 1999р.

  Найменування дільниці

  Вироблено продукції, тонн

  Норма виробітку, т / чол • змін

  Трудоміст-кість про-дукції, чол • змін

  Фатічні витрати праці, чол • змін

  Внутрішне-змінні втра-ти годині, чол • змін

  Кількість днів роботи

  Фактична явочна чи-сельність

  согласно з планом

  Фактично


  + -, факт

  до плану

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  Дільниця № 1

  8721

  9180

  459

  4,2

  2186

  3069

  -883

  31

  99

  Дільниця № 3

  7267,5

  7650

  382,5

  4,1

  1866

  2666

  -800

  31

  86

  Дільниця № 5

  6686,1

  7038

  351,9

  3,9

  1805

  2263

  -458

  31

  73

  Дільниця № 8

  6395,4

  6732

  336,6

  4,3

  1566

  2046

  -480

  31

  66

  ?

  разом

  29070

  30600

  1530

  7423

  10044

  -2621

  324


  Дані, наведені в табліці 2.2 свідчать, что на підприємстві на протязі ПЕРІОДУ, Який аналізується, малі місце значні внутрішнезмінні Втрата РОбочий годині (2621 чол • змін).

  Величина зниженя ОБСЯГИ випуску продукції під Вплив внутрішнезмінніх Втрата РОбочий годині візначається по наступній Формулі:

  ? Q в 2 = (Т р ф - Т ф) Ч П н, де

  Т р ф - фактична технологічна трудомісткість продукції, что віпускається, чол • змін;

  Т ф - фактічні витрати праці на випуск того ж фактичного ОБСЯГИ продукції, чол • змін;

  П н - нормативна змінна продуктивність основного робітника по випуску продукції, тонн.

  Фактична технологічна трудомісткість візначається Шляхом розподілу ОБСЯГИ віпущеної продукції на норму Вироблення. Результати розрахунку фактічної технологічної трудомісткості для кожного з виробничих дільніць підприємства наведені в табліці 2.2.

  Нормативна змінна продуктивність основного робітника по випуску продукції візначається по Формулі:

  П н = Q в п, де

  Т р п

  Q в п - плановий ОБСЯГИ випуску продукції, тонн;

  Т р п - планова трудомісткість продукції, что віпускається, чол • змін.

  Вікорістовуючі дані таблиць 2.2 и 2.4 обчіслімо нормативно змінну продуктивність основного робітника по випуску продукції:

  П н = 29070/7050 = 4,123 тонн / чол • зміну

  Таким чином, величина зниженя ОБСЯГИ випуску продукції під Вплив внутрішнезмінніх Втрата РОбочий годині ставити:

  ? Q в 2 = 2621Ч4,123 = 10806,3 тонни

  Величина зниженя ОБСЯГИ випуску продукції внаслідок внутрішнезмінніх Втрата РОбочий годині ставити 35,3% (10806,3 / 30600) від загально ОБСЯГИ здобічі в грудні 1999 року, что свідчіть про Існування значний недоліків в області организации виробництва и дисципліни праці на підприємстві.

  Оскількі внутрішнезмінні Втрата РОбочий годині могут вінікаті через недостатню забезпеченість виробництва необхіднімі матеріалами, то треба Встановити, чи були своєчасно и в повну обсязі здійснені постачання матеріалів по заявах потребах.

  Дані, необхідні для АНАЛІЗУ забезпеченості виробництва продукції матеріалами, наведені в табліці 2.3.

  Таблиця 2.3


  Дані про забезпеченість підприємства матеріалами за грудень 1999р.

  Найменування матеріалів

  одиниці віміру

  Постачання за місяць

  заявлена ​​потреба

  Коефіцієнт за-безпеченості матеріалами

  Коефіцієнт НЕ-забезпеченості матеріалами

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Лісові матеріали

  м 3

  382

  390

  0,9795

  0,0205

  вибухові Речовини

  кг

  2264

  2182

  1,0376

  -0,0376

  детонатори

  штуки

  3824

  3784

  1,0106

  -0,0106


  Дані табліці 2.3 свідчать, что в грудні 1999 року мало місце недостатнє забезпечення виробництва лісовімі матеріалами. Розмір недопостачання стає 8 м 3, что ставити 2,05% (8 / 390Ч100%) від Загальної заявленої спожи Даних матеріалів.

  Величина зниженя ОБСЯГИ випуску продукції підприємства через незабезпеченість виробництва матеріалами візначається по наступній Формулі:

  ? Q в 2.1 = Q в п Ч К нм, де

  Q в п - плановий ОБСЯГИ випуску продукції, тонн;

  До нм - Найбільший коефіцієнт незабезпеченості виробництва матеріалами;

  Внаслідок недостатньої забезпеченості підприємства лісовімі матеріалами ОБСЯГИ випуску продукції в грудні тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ять року знізівся на Наступний величину:

  ? Q в 2.1 = 29070Ч0,0205 = 595,34 тонни

  Величина зниженя ОБСЯГИ випуску продукції, віклікана даною причиною ставити 5,51% (595,34 / 10806,3) від зниженя відобутку внаслідок внутрішнезмінніх Втрата РОбочий годині и 1,95% (595,34 / 30600) від загально фактичного ОБСЯГИ випуску продукції в періоді, что аналізується. Отже, внутрішнезмінні Втрата РОбочий годині, відобуткі, что віклікалі зниженя фактичного ОБСЯГИ вугілля в найбільшій мірі зумовлені поганою організацією праці, низька трудовою дісціпліною, низька рівнем мотівації праці и рядом других причин, что зніжують ефективність праці ПРАЦІВНИКІВ, чем недостатньою забезпеченістю виробництва необхіднімі матеріалами.

  Величину зниженя ОБСЯГИ випуску, Пожалуйста віклікане Вплив Даних причин, можна візначіті як різніцю между Загальне Зменшення ОБСЯГИ відобутку внаслідок внутрішнезмінніх Втрата РОбочий годині и зниженя ОБСЯГИ відобутку, зумовленого недостатньою матеріальною забезпеченістю виробництва:

  ? Q в 2.2 =? Q в 2 -? Q в 2.1 = 10806,3 - 595,34 = 10210,96 тонн

  Дані зниженя ОБСЯГИ випуску продукції ставити вельми істотній Відсоток (10210,96 / 30600 = 33,3%) від фактичного ОБСЯГИ відобутку в періоді, что аналізується, что свідчіть про необходимость найшвідшої розробки и реалізацію кардинальних ЗАХОДІВ, спрямованих на Підвищення организации праці и Поліпшення Трудової дисципліни.

  Погана трудова дисципліна такоже позначається на кількості віходів ПРАЦІВНИКІВ на роботу и приводити до зниженя явочної чісельності. Це віклікає недостатню забезпеченість виробничих дільніць робітніків І, таким чином, виробляти до загально Зменшення випуску продукції підпріємством.

  Для визначення можлівої недостатньої забезпеченості підприємства основними працівнікамі будемо вікорістаті планові показатели облікової и явочної чісельності по Кожній віробнічій дільниці. Незважаючі на ті, что планові показатели, як позначають Раніш, по випуску продукції були заніжені, планова явочна чісельність ПРАЦІВНИКІВ винна булу візначатісь з урахуванням технологічної необхідності виробничого процесса, І, таким чином, показатели планової явочної чісельності могут буті вікорістані для Виявлення недостатньої забезпеченості основними робітнікамі виробничих дільніць у періоді, что аналізується.

  Відомості про забезпеченість підприємства основними робітнікамі пріведені в табліці 2.4.

  Таблиця 2.4


  Відомості про забезпеченість підприємства робітнікамі за грудень 1999р.

  Найменування дільниці

  Трудомісткість продукції, чол • змін

  Фатічні витрати праці, чол • змін

  явочним чісельність

  Облікова чисел-ність робітніків

  Коефіцієнт облікового складу

  факт

  план

  факт

  план

  факт

  план

  ? Ш я

  факт

  план

  факт

  план

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  Дільниця № 1

  2186

  2076

  3069

  3224

  99

  104

  -5

  192

  173

  1,9395

  1,67

  Дільниця № 3

  1866

  1773

  2666

  2697

  86

  87

  -1

  162

  146

  1,8825

  1,67

  Дільниця № 5

  1805

  1714

  2263

  2325

  73

  75

  -2

  140

  126

  1,9205

  1,67

  Дільниця № 8

  1566

  1487

  2046

  2046

  66

  66

  0

  123

  111

  1,8635

  1,67

  ?

  разом

  7423

  7050

  10044

  10292

  324

  332

  -8

  617

  556


  Дані табліці 2.4 свідчать про ті, что в течение ПЕРІОДУ, Який аналізується, три виробничих дільниці підприємства (№1, №3 и №5) НЕ були Повністю забезпечені основними робітнікамі. Загальна нестача основних ПРАЦІВНИКІВ становила 2,47% (8 / 324Ч100%) від фактічної явочної чісельності ПРАЦІВНИКІВ и 2,41% (8 / 332Ч100%) від запланованої явочної чісельності. Недостатньо повна забезпеченість основними робітнікамі стала причиною Додатковий зниженя ОБСЯГИ випуску продукції.

  Величина зниженя ОБСЯГИ випуску продукції через недостатню забезпеченість виробничих дільніць робітнікамі розраховується по наступній Формулі:

  ? Q в 3 =? Ш я Ч П о п, де

  ? Ш я - недоукомплектованість виробничих дільніць основними робітнікамі, чол. ;

  П о п - планова місячна продуктивність праці основного РОбочий явочного складу, тонн / чол.

  Планова місячна продуктивність праці основного РОбочий явочного складу розраховується по Формулі:

  П о п = Q в п, де

  Ш я п

  Q в п - плановий ОБСЯГИ випуску продукції, тонн;

  Т р п - планова явочна чісельність робітніків, чол.

  Величина планової місячної продуктівності праці основного РОбочий явочного складу у періоді, что аналізується, дорівнює:

  П о п = 29070/332 = 87,56 тонн / чол.

  Таким чином, внаслідок недоукомплектованість виробничих дільніць основними робітнікамі ОБСЯГИ випуску продукції зніжується на:

  ? Q в 3 = 8Ч87,56 = 700,48 тонн.

  Отримав величина зниженя ОБСЯГИ випуску продукції в періоді, что аналізується, ставити відносно невісокій Відсоток від фактичного (700,48 / 30600Ч100% = 2,3%) и запланованого (700,48 / 29070Ч100% = 2,41%) ОБСЯГИ відобутку, однак неповна укомплектованість робочих Місць основними робітнікамі может привести до Порушення технологічного процесса відобутку, простоїв и аварій. Отже, проблема забезпечення повної укомплектованості робочих Місць основними робітнікамі такоже требует невідкладного вирішенню.

  Зниженя ОБСЯГИ випуску продукції такоже может буті спрічінене погіршенням Структури виробництва, Пожалуйста виробляти до Збільшення трудомісткість виробництва продукції, відповідно, до Зменшення нормативної продуктівності праці основних робітніків. Однако, протягом ПЕРІОДУ, что аналізується, на підприємстві НЕ відбуваліся будь-які істотні структурні Зміни, что такоже підтверджується рівністю между нормативно-планової н (п) = 29070/7050 = 4,123 тонн / чол • зміну) и нормативно фактичність н (ф) = 30600/7423 = 4,123 тонн / чол • зміну) продуктівністю праці основних робітніків підприємства (Див. табліці 2.2 и 2.4).

  Отже, структурні Зміни не могли впліваті на ОБСЯГИ випуску продукції в періоді, что аналізується.

  Таким чином, ми ВСТАНОВИВ, что в течение ПЕРІОДУ, что аналізується на величину ОБСЯГИ випуску продукції вплівалі внутрішнезмінні Втрата РОбочий годині внаслідок якіх ОБСЯГИ відобутку знізівся на 10806,3 тонн (в тому числі зниженя здобічі з вини адміністрації становило 595,34 тонн, з вини ПРАЦІВНИКІВ - 10210,96 тонн), а такоже недоукомплектованість виробничих дільніць основними робітнікамі, что прізвело до зниженя ОБСЯГИ випуску на 700,48 тонн. Розрахуємо Загальну величину зниженя ОБСЯГИ випуску продукції, зумовлену Вплив Вищенаведеним причин:

  ? Q в =? Q в 2.1 +? Q в 2.2 +? Q в 3

  ? Q в = 595,34 + 10210,96 + 700,48 = 11506,78

  Загальне зниженя ОБСЯГИ випуску продукції становило 37,6% (11506,78 / 30600Ч100%) від фактичного ОБСЯГИ випуску в грудні +1999 року и 39,58% (11506,78 / 29070Ч100%) від запланованої відобутку на Данії период.

  Результати АНАЛІЗУ випуску продукції в періоді, что аналізується, доцільно представіті у виде наступної табліці:

  Таблиця 2.5


  Результати АНАЛІЗУ випуску продукції за грудень 1999р.

  Причини, что спричинили зниженя ОБСЯГИ випуску продукції

  Величина зниженя ОБСЯГИ виробництва, тон

  % Зниженя від фактичного ОБСЯГИ випуску

  1

  2

  3

  4

  1.

  Внутрішнезмінні Втрата РОбочий годині:

  10806,3

  35,3%

  1.1

  з вини адміністрації підприємства (незабезпеченість сировини, матеріалами, комплектуючими виробами)

  595,34

  1,95%

  1.2

  організаційні Недоліки, зумовлені низьких трудовою дісціпліною, відсутністю матеріальної зацікавленості в результатах праці

  10210,96

  33,35%

  2.

  Недостатня укомплектованість основними робітнікамі

  700,48

  2,3%

  разом

  11506,78

  37,6%


  Як бачим, величина зниженя ОБСЯГИ виробництва вельми істотна, отже, та патенти, Розробити и реалізуваті заходь, Які дозволили б усунуті негативний Вплив Виявлення причин и Сприяти зростанню ОБСЯГИ випуску продукції.

  Таблиця 2.6


  Заходи относительно Збільшення ОБСЯГИ випуску продукції

  Заходи, что предлагают

  Величина резерву, тонн

  1

  2

  3

  1.

  Ліквідація внутрішнезмінніх Втрата РОбочий годині Шляхом реализации Наступний ЗАХОДІВ:

  10806,3

  1.1

  Віключення недостачі матеріалів Шляхом забезпечення адміністрацією своєчасної и повної закупівлі матеріалів и розподілу їх в необхідній кількості по виробничих дільніцях. Избежать дефіціту матеріалів такоже можливо Завдяк ЗАСТОСУВАННЯ более за гнучкі и Досить оптімізовані схеми постачання и розподілу матеріалів, что дозволило в повну обсязі покріваті потребу в Матеріалах на виробничих дільніцях при условиях виробництва, что змінюються и змінніх ОБСЯГИ відобутку.

  595,34

  1.2

  Усунуті або звесті до мінімуму внутрішнезмінні Втрата РОбочий годині Шляхом Поліпшення организации и умів праці ПРАЦІВНИКІВ, поліпшіті трудову дісціпліну Шляхом Введення відповідної системи штрафів и премій. Підвіщіті матеріальну зацікавленість ПРАЦІВНИКІВ в підвіщенні результатів праці, для чого віробляті регулярні виплати заробітної плати, ввести систему доплат за виконання и перевіконання плану.

  10210,96

  2.

  Добитися повної забезпеченості виробничих дільніць основними робітнікамі, Шляхом Підвищення Трудової дисципліни, что дозволило б збільшити Кількість віходів ПРАЦІВНИКІВ І, таким чином, підвіщіті явочним чісельність на виробничих дільніцях. Повної забезпеченості виробництва основними робітнікамі такоже можна досягнуть при правильному плануванні чісельності ПРАЦІВНИКІВ и розподілі їх по виробничих дільніцях, а такоже при здійсненні відповідної кадрової політики.

  700,48

  разом

  11506,78


  Таким чином, реалізація наведення в табліці 2.6 ЗАХОДІВ относительно Усунення Виявлення негативних причин дозволила б досягті Підвищення випуску продукції в межах розрахованого у Цій табліці резерву (11506,78 тонн).

  Кроме того, укрупнено деякі резерви зростання ОБСЯГИ випуску продукції можна візначіті на основе АНАЛІЗУ рітмічності роботи учасников, цехів и підприємства загаль. Для цього АНАЛІЗУ будемо вікорістаті дані про випуск продукції за шкірних добу (див. Таблицю 2.7), на Основі якіх розрахуємо середньодобову величину ОБСЯГИ випуску и візначімо максимально досягнуть ОБСЯГИ відобутку в ОКРЕМІ робочі дні по Кожній віробнічій дільниці.

  Если орієнтуватіся на максимальний ОБСЯГИ виробництва по Підприємству, то можливий найближче резерв зростання випуску продукції можна візначіті по наступній Формулі:

  ? Q в 2.1 = (Q в max - Q? В) Ч N д ф, де

  Q в max - максимальний ОБСЯГИ випуску продукції за окрему добу, тонн;

  Q? в - Фактично середньодобовій ОБСЯГИ випуску продукції, тонн;

  N д ф - Кількість днів роботи підприємства по випуску продукції;

  Відомості про рітмічність роботи підприємства в грудні 1999 року наведені в табліці 2.7.

  Вивчення динаміки випуску продукції підпріємствам по добах показує, что максимальний ОБСЯГИ відобутку за грудень +1999 року Склаві: по дільниці № 1 - 307,9 тонн, по дільниці № 2 - 256,3 тонн, по дільниці № 3 - 235,6 тонн и по дільниці № 4 - 225 тонн. До того ж, як бачим з табліці 2.7, середньомісячні ОБСЯГИ відобутку вугілля по Кожній дільниці підприємства відрізняються від досягнутості в даного місяці максимально ОБСЯГИ відобутку на відносно незначна величину, что свідчіть про відносно стабільну роботу підприємства.

  Таким чином, коли щодобовій ОБСЯГИ відобутку по Кожній дільниці в течение Всього місяця залишавсь на досягнутості максимальному Рівні, то місячний ОБСЯГИ відобутку вугілля збільшівся б на 1169,01 тонн (див. Таблицю 2.7). Дана величина и складає резерв Підвищення обєму впускання іншого роду.

  Як бачим, величина резерву іншого роду складає незначна величину у порівнянні з резервом первого роду (11506,78 тонн), ее Питома вага у загально Фактично обсязі випуску продукції ставити 3,82% (1169,01 / 30600Ч100%), и 4,02 % (1169,01 / 29070Ч100%) по відношенню до запланованого на цею місяць ОБСЯГИ випуску продукції.

  Таблиця 2.7


  Відомості про рітмічність роботи підприємства за грудень 1999р., Тонн

  Дата

  Дільниця №1

  Дільниця №3

  Дільниця №5

  Дільниця №8

  разом

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  304,3

  245,2

  218,2

  220,9

  988,6

  306,8

  240,2

  233,1

  213,8

  993,9

  303,2

  244,2

  221,9

  216,1

  985,4

  285,9

  248,2

  233,2

  210,9

  978,2

  290,9

  248,5

  219,4

  221,8

  980,6

  297,6

  242,7

  228,6

  220,2

  989,1

  306,5

  243,3

  222,7

  218,7

  991,2

  305,5

  254,4

  226,9

  215,4

  1002,2

  286,6

  256,3

  224,5

  218,5

  985,9

  299

  240,9

  228

  219,9

  987,8

  288,4

  250,2

  218,1

  224,8

  981,5

  294,3

  247,8

  232,1

  220,3

  994,5

  288,7

  251,7

  235,2

  210,8

  986,4

  284,7

  239,2

  227,4

  219,7

  971

  297,9

  239,5

  229,9

  225

  992,3

  307,3

  247,4

  235,1

  223,2

  1013

  285,1

  247,1

  231,5

  216,4

  980,1

  296,3

  237,4

  229,9

  219,9

  983,5

  286,1

  245,6

  222,9

  206,6

  961,2

  301,3

  256

  229

  225

  1011,3

  298,2

  248,2

  222,9

  204,8

  974,1

  286,8

  251,9

  233,2

  224,8

  996,7

  293,3

  255,9

  235,6

  223,2

  1008

  296,6

  237,3

  233,9

  223,8

  991,6

  307,9

  247,5

  228,8

  221,1

  1005,3

  296,6

  250,2

  230

  221,8

  998,6

  289,4

  253,7

  228,4

  225

  996,5

  301,4

  248,6

  233,4

  216,3

  999,7

  306,8

  248,9

  225,3

  204,4

  985,4

  298,1

  241

  220,6

  202,4

  962,1

  288,5

  241

  198,3

  196,5

  924,3

  разом

  9180

  7650

  7038

  6732

  30600

  Ї QЇ

  296,13

  246,77

  227,03

  217,16

  987,09

  Q max

  307,9

  256,3

  235,6

  225

  1024,8

  Q max - Ї QЇ

  11,77

  9,53

  8,57

  7,84

  37,71

  ? Q п (р)

  364,87

  295,43

  265,67

  243,04

  1169,01


  Оскількі розрахованій резерв іншого роду (1169,01 тонн) значний менше Ранее розрахованого Загальна резерву Підвищення випуску продукції (11506,78 тонн), то можна вважаті, что всі основні резерви підприємства по підвіщенню обєму відобутку були віявлені підчас АНАЛІЗУ.

  2.2 Аналіз ОБСЯГИ реализации продукции

  Реалізація є завершальній стадією всієї виробничо-господарської діяльності підприємства, в процесі якої підприємство отрімує за Вироблення продукцію (віконані роботи, послуги) Грошові кошти, Які повінні дозволіті Підприємству покриттям его витрати й отріматі прибуток. З урахуванням складної економічної ситуации, недосконалості податкового законодавства и кри неплатежів аналіз реализации продукции є однією з найважлівішіх завдань керівніцтва підприємства.

  Відповідно до пункту 1.31 закону "Про Оподаткування прибутку" діючого законодавства реалізацією вважається відвантаження продукції (Виконання робот, послуг).

  Поперед проведення детального АНАЛІЗУ реализации продукции необходимо сделать ее Загальний аналіз, Шляхом визначення і оцінки абсолютного и відносного відхилення наведення Фактично показніків від аналогічніх показніків попередня ПЕРІОДУ и показніків реализации, передбачення планом.

  Дані про реалізацію продукції за листопад и грудень тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ять року підприємства и планові показатели реализации за цею период наведені в табліці 2.8.

  Таблиця 2.8


  Загальні дані про реалізацію продукції за грудень1999 р.

  Найменування № сертифіката №

  одиниці віміру

  попе-редній период

  за планом

  фактич-ний по-казнік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  ОБСЯГИ випуску продукції

  тонн

  30667

  29070

  30600

  ОБСЯГИ товарної продукції

  тис. грн.

  3960

  3631,5

  4035

  Середня ціна одиниці продукції

  ...........  грн. / т

  129,1

  124,9

  131,9

  Загальна ВАРТІСТЬ реалізованої продукції

  тис. грн.

  4016,3

  3690

  3992,2

  ОБСЯГИ реалізованої продукції

  тонн

  31110

  29543

  30267

  Залишки готової продукції на складі

  тонн

  661

  188

  994

  Стоимость залишків готової продукції на складі

  тис. грн.

  85,34

  23,48

  131,1

  Дебіторська заборгованість, срок оплати якої не наставши

  тис. грн.

  18,92

  15

  22,67

  Дебіторська заборгованість, срок оплати якої наступивши

  тис. грн.

  7,5

  6,67

  8,75

  ОБСЯГИ продукції, реалізованій по занижених цінах

  тонн

  71,67

  33,33

  76

  Прибуток від продукції, реалізованій по занижених цінах

  тис. грн.

  3,5

  2,33

  3,33

  Стоимость продукції, реалізованій по занижених цінах

  тис. грн.

  9,25

  4,81

  10,02

  Збитки від реализации продукції за заниженими цінах

  тис. грн.

  5,75

  2,48

  6,69

  ОБСЯГИ продукції, відпущеної безкоштовно Працівникам

  тонн

  17,5

  12,5

  18,67

  Збитки від безкоштовної відпустки продукції

  тис. грн.

  2,26

  1,8

  2,46


  Загальний аналіз Даних, наведених в табліці 2.8, показує істотне перевіщення Фактично показніків реализации продукции за грудень 1999 ріку над плановими Показники у цьом періоді. Однако Це не є свідченням Збільшення ефектівності роботи служби збуту або підприємства загаль, а швідше Усього є наслідком завіщення планових показніків, оскількі у порівнянні з попереднім періодом (листопад 1998 року) спостерігається зниженя більшості показніків, Які характеризують реалізацію продукції.

  Для більш детального відображення відхилення показніків реализации у періоді, что аналізується, від плану и попередня ПЕРІОДУ зробимо зіставлення ціх показніків, розрахувавші їх абсолютні и відносні взаємні відхилення. Результати розрахунків представимо у виде наступної табліці.

  Таблиця 2.9


  Зіставлення показніків реализации продукции з планом и попереднім періодом

  Найменування № сертифіката №

  одиниці віміру


  % факт

  до плану


  +, - факт

  до попе-редную ПЕРІОДУ


  %, Факт

  до попе-редную ПЕРІОДУ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  ОБСЯГИ випуску продукції

  тонн

  105,26%

  -67

  99,78%

  ОБСЯГИ товарної продукції

  тис. грн.

  111,11%

  75

  101,89%

  Середня ціна одиниці продукції

  тис.грн. / т

  105,6%

  2,8

  102,17%

  Загальна ВАРТІСТЬ реалізованої продукції

  тис. грн.

  108,19%

  -24,1

  99,4%

  ОБСЯГИ реалізованої продукції

  тонн

  102,45%

  -843

  97,29%

  Залишки готової продукції на складі

  тонн

  528,72%

  333

  150,38%

  Стоимость залишків готової продукції на складі

  тис. грн.

  558,35%

  45,76

  153,62%

  Дебіторська заборгованість, срок оплати якої не наставши

  тис. грн.

  151,13%

  3,75

  119,82%

  Дебіторська заборгованість, срок оплати якої наступивши

  тис. грн.

  131,18%

  1,25

  116,67%

  ОБСЯГИ продукції, реалізованій по занижених цінах

  тонн

  228,02%

  4,33

  106,04%

  Прибуток від продукції, реалізованій по занижених цінах

  тис. грн.

  142,92%

  -0,17

  95,14%

  Стоимость продукції, реалізованій по занижених цінах

  тис. грн.

  208,32%

  0,77

  108,32%

  Збитки від реализации продукції за заниженими цінах

  тис. грн.

  269,76%

  0,94

  116,35%

  ОБСЯГИ продукції, відпущеної безкоштовно Працівникам

  тонн

  149,36%

  1,17

  106,69%

  Збитки від безкоштовної відпустки продукції

  тис. грн.

  136,67%

  0,2

  108,85%


  Загальний аналіз результатів розрахунків абсолютних и відносніх відхілень, представлених в табліці 2.9, свідчіть про погіршення основних показніків реализации (ОБСЯГИ товарної продукції, ОБСЯГИ реалізованої продукції и у грудні +1999 року у порівнянні з попереднім періодом, при цьом середня ціна продукції, Залишки готової продукції на складі , величина дебіторської заборгованості и ряд других негативних показніків збільшіліся. Більшість же планових показніків реализации у періоді, что аналізується, булу перевіщена.

  Таким чином, для детального АНАЛІЗУ реализации продукции підприємства доцільно вікорістаті показатели попередня ПЕРІОДУ, а не показатели, Які передбачені планом.

  У основу детального АНАЛІЗУ реализации продукции складає Наступний Рівняння:

  Ор = ТП + (О г п н - Про г п к) - У ЗЦ - У бл, де

  Ор - ОБСЯГИ реализации в звітному періоді;

  ТП - ОБСЯГИ товарної (готової) продукції в звітному періоді;

  Про г п п - Залишки готової продукції на складі підприємства на початок звітного ПЕРІОДУ;

  Про г п к - Залишки готової продукції на складі підприємства на кінець звітного ПЕРІОДУ;

  У ЗЦ - збитки від реализации продукції за заниженими цінах;

  У бп - збитки від відпуску продукції своим Працівникам безкоштовно и по пільговіх цінах;

  Існує два методи визначення реализации продукции: метод нарахування и касовий метод. При касового методі реалізованою вважається только та продукція, яка булу оплачена покупцем; метод нарахування у свою Черга предполагает, что вся відвантажена покупцеві продукція Незалежності від надходження оплати винна вважатіся реалізованою. Як позначають Раніш, в цею годину для визначення Величини застосовується метод нарахування.

  Як бачим з табліці 2.8, причинами, что спричиняють Зменшення ОБСЯГИ реализации продукции у періоді, Який аналізується, є:

  причини, что спричиняють зміну ОБСЯГИ випуску продукції;

  причини, что спричиняють Збільшення обсяг незавершеного виробництва и напівфабрикатів власного виробництва;

  причини, что спричиняють зміну якості продукції.

  Візначімо величину впліву кожної з Даних причин.

  1. Причини, Які спричиняють зниженя ОБСЯГИ реализации за рахунок зниженя загально випуску продукції, Вплив якіх візначається по наступній Формулі:

  ? Ор 1 =? Q в ф (ф.ц.), де

  ? Ор 1 - зміна ОБСЯГИ реализации продукции під Вплив Зміни ОБСЯГИ випуску продукції;

  ? Q в ф (ф.ц.) - Зменшення ОБСЯГИ випуску продукції в періоді, что аналізується, в фактичність цінах.

  Зменшення ОБСЯГИ випуску продукції у періоді, что аналізується, Було визначене у розділі 2.1 цієї роботи, воно дорівнює: -11506,78 тонн.

  ? Ор 1 = -11506,78Ч0,1319 = -1517,74 тис. грн.

  2. Причини, что прізводять до зниженя загально ОБСЯГИ реализации за рахунок Збільшення залишків готової продукції на складі, Вплив якіх візначається по Формулі:

  ? Ор 2 = О г п н - Про г п до, де

  ? Ор 2 - зміна ОБСЯГИ реализации продукции під Вплив Зміни залишків готової продукції на складі;

  Про г п п - Залишки готової продукції на складі підприємства на початок звітного ПЕРІОДУ;

  Про г п к - Залишки готової продукції на складі підприємства на кінець звітного ПЕРІОДУ.

  ? Ор 2 = -45,76 тис. грн. (Див. Таблицю 2.9, рядок 7)

  3. Причини, что спричиняють зниженя загально ОБСЯГИ реализации за рахунок Збільшення реализации продукции по занижених цінах, Вплив якіх візначається по Формулі:

  ? Ор 3 =? У ЗЦ, де

  ? Ор 3 - зміна реализации продукции під Вплив Зміни обсягів реализации продукции по занижених цінах;

  ? У ЗЦ - Збільшення реализации продукции по занижених цінах.

  ? Ор 3 = -0,94 тис. грн. (Див. Таблицю 2.9, рядок 13)

  4. Причини, что віклікалі зниженя загально ОБСЯГИ реализации за рахунок Збільшення відпуску продукції своим Працівникам безкоштовно и по пільговіх цінах, Вплив якіх візначається по Формулі:

  ? Ор 4 =? У бп, де

  ? Ор 4 - зміна ОБСЯГИ реализации продукции під Вплив Зміни реализации продукции по занижених цінах;

  ? У бп - Збільшення відпуску продукції своим Працівникам безкоштовно и по пільговіх цінах.

  ? Ор 4 = -0,2 тис. грн. (Див. Таблицю 2.9, рядок 15)

  Таким чином в течение ПЕРІОДУ, что аналізується, на величину ОБСЯГИ реализации продукции вплівало Зменшення ОБСЯГИ випуску продукції, Пожалуйста спричинило зниженя ОБСЯГИ реализации на 1517,74 тис. грн., Збільшення залишків готової продукції на складі, что прізвело до зниженя реализации на 45,76 тис. грн., Збільшення обсягів реализации продукции по занижених цінах віклікало Зменшення загально ОБСЯГИ реализации продукции на 0,94 тис. грн., а такоже у результате Збільшення відпуску продукції своим Працівникам безкоштовно и по пільговіх цінах ОБСЯГИ реализации знізівся на 0,2 тис. грн.

  Загальне зниженя ОБСЯГИ реализации під Вплив наведення вищє причин візначімо по наступній Формулі:

  ? Ор =? Ор 1 +? Ор 2 +? Ор 3 +? Ор 4

  ? Ор = 1517,74 + 45,76 + 0,94 + 0,2 = 1564,64 тис.грн.

  Отже, розрахунки показують, что загальне зниженя ОБСЯГИ реализации продукции ставити 39,2% (1564,64 / 3992,2Ч100%) від фактичного ОБСЯГИ реализации у періоді, Який аналізується.

  Результати АНАЛІЗУ ОБСЯГИ реализации продукции доцільно навести у виде наступної табліці:

  Таблиця 2.10


  Результати АНАЛІЗУ ОБСЯГИ реализации за грудень 1999р.

  Причини, что спричинили зниженя ОБСЯГИ реализации продукции


  Величина зниженя реализации,

  тис. грн.

  % Зниженя від фактичного сертифіката № реализации

  1

  2

  3

  4

  1.

  Загальне Зменшення ОБСЯГИ випуску продукції підприємства

  1517,74

  38,02%

  2.

  Збільшення залишків готової продукції на складі підприємства

  45,76

  1,15%

  3.

  Збільшення обсягів реализации продукции по занижених цінах

  0,94

  0,02%

  4.

  Результате Збільшення відпуску продукції підприємства своим Працівникам безкоштовно и по пільговіх цінах

  0,2

  0,005%

  разом

  1564,64

  39,2%


  Як бачим з табліці 2.10, Найбільший Вплив на ОБСЯГИ реализации продукции Найбільший Вплив оказує Зменшення випуску продукції (38,02% від сертифіката № фактічної реализации), отже ця причина требует найбільш термінового вживання ЗАХОДІВ относительно ее Усунення. Питома вага других, визначених підчас АНАЛІЗУ, причин відносно незначна (разом у періоді, Який аналізується, смороду спричиняють зниженя ОБСЯГИ реализации продукции лишь на 1,175%), но Взагалі НЕ враховуваті на їх нельзя, тому что без своєчасного контролю та АНАЛІЗУ ЦІ причини могут прізвесті до значного зниженя обсягів реализации продукции.

  Отже, як бачим з табліці 2.10, загальна величина Зменшення ОБСЯГИ реализации у періоді, что аналізується, складає 1564,64 тис. грн., Що ставити 39,2% від фактічної Величини реализации. У звязку з ЦІМ необходимо Розробити та здійсніті заходь, Які дозволили б усунуті негативний Вплив віщезазначеніх причин и спріялі зростанню ОБСЯГИ реализации продукции підприємства.

  Таблиця 2.11

  Заходи относительно Збільшення АНАЛІЗУ ОБСЯГИ реализации продукции

  Заходи, что предлагают

  Величина резерву, тонн

  1

  2

  3

  1.

  Досягті Збільшення ОБСЯГИ випуску продукції за рахунок реализации ЗАХОДІВ, Які були розроблені во время АНАЛІЗУ ОБСЯГИ випуску продукції (розділ 2.1 даної роботи).

  1517,74

  2.

  Досягті граничного СКОРОЧЕННЯ залишків продукції на складі підприємства Шляхом Поліпшення организации та обсягів проведення розвантажувальних та вантажних робіт, Які повязані з відвантаженням продукції. Підвіщіті Кількість замовлень на продукцію Шляхом Підвищення якості продукції, а такоже за рахунок Впровадження відповідної цінової політики. Для Збільшення кількості продукції, что відвантажується, такоже можливо розроблюваті та застосовуваті додаткові схеми реализации.

  45,76

  3.

  Звесті до мінімуму або Повністю віключіті випадки реализации товарів за заниженою цінах Шляхом Поліпшення якості продукції, а такоже за рахунок постійного Дотримання встановлення норматівів якості та других важлівіх параметрів продукції, что віробляється. Встановити жорсткий контроль, а такоже систему обмежень по реализации продукции по занижених цінах.

  0,94

  4.

  Добитися максимального СКОРОЧЕННЯ або Повністю усунуті відпустку продукції безкоштовно и по занижених цінах, для чого Встановити жорсткий контроль за такою відпусткою продукції, а такоже ввести ГРАНИЧНІ норми на безкоштовне відпустку продукції та ее реалізацію по пільговіх цінах. Досягті Підвищення якості продукції, а такоже Дотримуватись відповідності продукції встановленим нормативним характеристикам, что дозволити Зменшити величину відпустки продукції за заниженими цінах.

  0,2

  разом

  1564,64


  Таким чином, у разі Усунення всех наведення вищє причин, что вплівають на ОБСЯГИ реализации продукции, підприємство зможу підвіщіті річний ОБСЯГИ реализации на 1564,64 тис. грн.

  3 АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

  Основні фонди становляться основу матеріально-технічної бази виробництва, від якої значний мірою залежався всі техніко-економічні показатели роботи підприємства.

  В останні роки у промісловості намітіліся Тенденції постійного зростання основних ФОНДІВ, Які НЕ всегда супроводяться поліпшенням техніко-економічних показніків, что вказує на незадовільній стан та істотне зниженя ефективність использование основних ФОНДІВ. Ефективність использование основних ФОНДІВ Залежить від правільності їх формирование и! Застосування, что требует постійного детального АНАЛІЗУ стану и ефектівності использование основних ФОНДІВ в условиях конкретного підприємства.

  3.1 АНАЛІЗУ стану основних ФОНДІВ

  Стан основних ФОНДІВ є найважлівішім елементом, Який характерізує Загальний стан матеріально-технічної бази підприємства и значний мірою візначає его виробничі возможности. Отже, адміністрація винна Постійно контролюваті стан основних ФОНДІВ и вжіваті всех необхідніх ЗАХОДІВ относительно своєчасного й достатності оновлення виробничого обладнання и техніки підприємства.

  Степень оновлення техніки і обладнання є одним з найважлівішіх показніків, что характеризують стан Загальний основних ФОНДІВ підприємства.

  Дані про стан основних засобів на кінець грудня 1999 року підприємства, їх оновлення та вибуття в розрізі їх класіфікаційної Структури наведені в табліці 3.1.

  Загальна степень оновлення основних ФОНДІВ підприємства характерізується коефіцієнтом оновлення техніки й обладнання, Який візначається по наступній Формулі:

  До він = С т, де

  Ф а б Ч І цен

  С т - ВАРТІСТЬ техніки і обладнання, Пожалуйста булу Придбай за звітний рік по ринковому цінах, грн;

  Ф а б - балансова ВАРТІСТЬ актівної части основних ФОНДІВ на кінець року в обліковіх цінах, грн;

  І цен - річний індекс цен.

  Відомості, Які необхідні для розрахунку коефіцієнта оновлення техніки наведені в табліці 3.1

  Таблиця 3.1


  Відомості про основні засоби підприємства на кінець грудня 1999 року

  Структура основних ФОНДІВ


  Стоимость основних ФОНДІВ на початок року,

  тис. грн.

  Введення основних ФОНДІВ за рік, тис. грн.

  Вибуття основних ФОНДІВ, тис. грн.


  Стоимость основних ФОНДІВ на кінець року,

  тис. грн.

  Амортизація-ція основних ФОНДІВ, тис. грн.

  Знос основних ФОНДІВ, тис. грн.


  Залішкова ВАРТІСТЬ на кінець року,

  тис. грн.

  Усього

  у тому чіслі придбання

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Будівлі

  21482

  696

  0

  1210

  20968

  730

  6488

  14480

  споруди

  26570

  950

  0

  1970

  25550

  903

  7972

  17578

  Робочі машини

  6784

  460

  210

  740

  6504

  359

  2973

  3531

  силові обладнання

  5815

  370

  82

  580

  5605

  307

  2657,4

  2947,6

  Передавальні пристрої

  4845

  315

  0

  460

  4700

  256

  2274,3

  2425,7

  транспортні засоби

  4361

  240

  0

  380

  4221

  230

  1905,2

  2315,8

  Виробничий інструмент

  1453,64

  24,6

  14,4

  31,15

  1447,09

  76,82

  655,1

  791,99

  Виробничий інвентар

  968,76

  18,15

  9,35

  26

  960,91

  51,58

  422,2

  538,71

  господарський інструмент

  1243,72

  10

  0

  12,45

  1241,27

  42,25

  376,16

  865,11

  господарський інвентар

  847,99

  12

  0

  15,2

  844,79

  28,81

  248,95

  595,84

  планування територій

  6388,94

  0

  0

  0

  6388,94

  216,54

  1756,69

  4632,25

  ?

  Активна частина разом

  24227,4

  1427,75

  315,75

  2217,15

  23438

  1280,4

  10887,2

  12550,8

  ?

  Пасивна частина разом

  56532,65

  +1668

  0

  3207,65

  54993

  1920,6

  16841,8

  38151,2

  ?

  разом

  80760,05

  3095,75

  315,75

  5424,8

  78431

  3201

  27729

  50702


  Таким чином, коефіцієнт оновлення техніки й обладнання підприємства на кінець грудня 1999 року ставити:

  До він = 315,75 / (23438Ч1,0217) = 0,0132 (Індекс обліковіх цен за звітний период наведень у табліці 1.1)

  Вікорістовуючі коефіцієнт оновлення техніки можна візначіті период оновлення основних ФОНДІВ підприємства, Який розраховується по Формулі:

  Т він = 1

  До він

  Отже период оновлення основних ФОНДІВ підприємства ставити:

  Т він = 1 / 0,0132 = 75,7 років

  Як показують наведені вищє розрахунків, коефіцієнт оновлення техніки має Надто низька значення (0,0132), Пожалуйста на порядок нижчих нормативної величини (0,1-0,14) даного сертифіката № и ставити Всього 11% (0,0132 / 0,12Ч100% ) від его середньо галузевого нормативного значення (0,12). Розрахована величина коефіцієнта оновлення показує, что в 1999 году підприємство відновіло лишь 1,32% активних части основних ФОНДІВ, что в СУЧАСНИХ условиях Бурхливий розвитку техніки і технологій неприпустимо.

  Если предприятие и в подалі періодах буде оновлюваті свою техніку и обладнання такими ж темпами, як у 1 999 году, то Повністю оновіті активно часть основних ФОНДІВ підприємство зможу только 75,7 років.

  Критично низька значення коефіцієнта оновлення техніки такоже свідчіть про ті, что велику часть техніки підприємства складають морально и фізично застарілі обладнання, Пожалуйста Неодноразово зазнаватися капітальніх ремонтів. Внаслідок значного зниженя продуктівності такого обладнання и Збільшення витрат на его часті ремонти и експлуатацію істотного растет собівартість продукції, что віробляється, І, отже, зніжується ее конкурентоздатність.

  Низька Відсоток оновлення техніки свідчіть про! Застосування на підприємстві часткового способу відтворювання основних ФОНДІВ.

  Коефіцієнт оновлення техніки знаходиться в безпосередній залежності від Міри забезпеченості амортізаційнім фондом, оскількі Амортизаційний фонд є Основним Джерелом придбання новой техніки і обладнання.

  Міра забезпеченості підприємства Кошта амортізаційного фонду віражається коефіцієнтом забезпеченості амортізаційнім фондом, Який розраховується по наступній Формулі:

  До оа = А ф р, де

  Ф а б

  А ф р - величина амортізаційного фонду, что вікорістовується на реновацію основних засобів, грн;

  Ф а б - балансова ВАРТІСТЬ актівної части основних ФОНДІВ на кінець року в обліковіх цінах, грн.

  Розрахуємо коефіцієнт забезпеченості амортізаційнім фондом вікорістовуючі дані, наведені в таблицях 3.1 и 1.4:

  До оа = 421/23438 = 0,018 (дані про часть амортізаційного фонду, яка вікорістовується на реновацію, наведені в табліці 1.4).

  Період повної реновації актівної части основних ФОНДІВ за рахунок коштів амортізаційного фонду з урахуванням Збереження Тенденції нарахування и розподілу амортізаційного фонду, что склалось в 1999 году, складі:

  Т він = 1

  До оа

  До оа = 1 / 0,018 = 55,6 років

  Як бачим з результатів розрахунків, величина коефіцієнта забезпеченості амортізаційнім фондом на много нижчих ее нормативного значення (0,1-0,2). Таким чином, в 1999 году підприємство за рахунок нарахованих и не вітраченіх на капітальний ремонт амортизаційних відрахувань зможу оновіті только 1,8% основних ФОНДІВ. Если надалі порядок нарахування и розподілу (на оновлення та капітальний ремонт) амортизаційних відрахувань НЕ змініться, то накопіті суму коштів амортізаційного фонду, яка би була Достатньо для полного оновлення всієї актівної части основних засобів Підприємству вдасть только через 55,6 років.

  Низька Відсоток забезпеченості основних засобів амортізаційнім Фондом не дает возможности Підприємству своєчасно оновлюваті техніку и обладнання, впроваджуваті більш прогресивні сучасні технології виробництва и виробляти до морального и фізічного старіння основних ФОНДІВ підприємства, что в у підсумку виробляти до зниженя якості и збільшенню собівартості продукції, что віпускається, І, відповідно, веде до істотного зниженя ее конкурентоздатності.

  Альо нестача ЗАСОБІВ амортізаційного фонду для оновлення техніки і обладнання віклікана НЕ лишь недолікамі облікової політики относительно амортізаційного фонду и основних засобів підприємства, вона такоже є наслідком недосконалістю законодавства у Цій Галузі, яка зорієнтована лишь на Збільшення бази оподаткування, а не на стимулювання проведення необхідніх реновацій, модернізацій и своєчасного оновлення основних ФОНДІВ підприємств.

  До того ж, вельми низька значення коефіцієнта забезпеченості амортізаційнімі відрахуваннямі є наслідком НЕ только низьких відсотка щорічніх амортизаційних відрахувань, но й неефективно розподілу коштів амортізаційного фонду, при якому только 13% (421 / 3201Ч100%) коштів віділяються на реновацію техніки і обладнання підприємства.

  Нестача коштів амортізаційного фонду виробляти до того, что велика частина техніки і обладнання підприємства є істотно зношеною.

  Степень зношеності основних ФОНДІВ підприємства віражається коефіцієнтом знос, Який у вартісній оцінці для актівної части основних засобів буде розраховуватіся по наступній Формулі:

  Кз в а = З а ф, де

  Ф а б

  З а ф - фактична Нарахована величина знос актівної части основних ФОНДІВ у періоді, что аналізується, грн;

  Ф а б - балансова ВАРТІСТЬ актівної части основних ФОНДІВ на кінець року в обліковіх цінах, грн.

  Таким чином, коефіцієнтом знос актівної части основних засобів ставити: Кз в а = 10887,2 / 23438 = 0,4645 (Результати розрахунку вартісного коефіцієнта знос актівної части основних засобів наведені такоже у табліці 3.3).

  Тепер візначімо коефіцієнт знос пасівної части основних засобів, Який розраховується по наступній Формулі:

  Кз в п = З п ф, де

  Ф п б

  З п ф - фактична Нарахована величина знос пасівної части основних ФОНДІВ у періоді, что аналізується, грн;

  Ф п б - балансова ВАРТІСТЬ пасівної части основних ФОНДІВ на кінець року в обліковіх цінах, грн.

  Отже, коефіцієнтом знос пасівної части основних ФОНДІВ підприємства дорівнює: Кз в п = 16841,8 / 54993 = 0,3063

  Результати розрахунків показують, что активна частина основних ФОНДІВ має більш високий Відсоток знос (46,45%) чем Пасивні частина (30,63%). Різніця ціх показніків дорівнює 15,82% (46,45% -30,63%). Однако Це не означає, что обєкти пасівної части основних засобів (Будівлі, споруди та інш.) Є більш новімі у порівнянні з технікою й устаткуванням актівної части основних засобів, а швідше за все є наслідком Відмінності основних ставок нарахування знос по ціх видах основних ФОНДІВ ( 15% - для актівної части й 5% - для пасівної части основних засобів).

  Висока степень знос актівної части основних ФОНДІВ свідчіть про Негайно необходимость введенні у експлуатацію Нових обєктів основних засобів вместо істотно зношеніх, что дозволило б НЕ перенавантажуваті собівартість продукції Зростаючий витратами на ремонт старої техніки й обладнання, а такоже НЕ відволікаті и без того не Досить Великі кошти амортізаційного фонду підприємства на фінансування капітальніх ремонтів.

  Однако, визначення коефіцієнта знос основних засобів через відношення вартості нарахованого знос й балансової вартості основних засобів має значні Недоліки, оскількі Встановлені норми амортизаційних відрахувань далеко не всегда відображають Фактично рівень фізічного и морального знос техніки й обладнання. Для того, щоб візначіті коефіцієнт знос, Який більш реально б відбівав степень фактичного знос основних засобів, та патенти, зіставляті фактичність и нормативний рядки служби по кожному виду техніки й устаткування.

  Розрахунок коефіцієнта знос з Використання строків служби доцільно Проводити только для актівної части основних ФОНДІВ у цілому, такоже окремо по робочому й допоміжному обладнанню, оскількі по техніці й устаткування встановлюються відповідні Нормативні Терміни ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

  Фактично коефіцієнт знос шкірного з відів техніки й обладнання на основе строків его служби візначається по наступній Формулі:

  К з ф i = Т i ф, де

  Т i б

  Т i ф - Фактично срок служби i -го виду техніки або обладнання на дату проведення АНАЛІЗУ;

  Т i б - встановлений нормативний срок служби i -го виду техніки або обладнання.

  Відомості про фактічні и Нормативні Терміни служби техніки й обладнання наведені в табліці 3.3. У даній табліці такоже наведені результати розрахунку Фактично коефіцієнтів знос по кожному виду устаткування й техніки підприємства (див. Колонку 11 табліці 3.3). Согласно з результатами ціх розрахунків Фактично середній коефіцієнт знос РОбочий обладнання дорівнює 0,7478; для допоміжного обладнання цею Показник ставити 0,779. Отже середній Фактично коефіцієнт знос всієї актівної части основних засобів складає 0,7634. Як бачим, у порівнянні з коефіцієнтамі знос обладнання, обчислення у вартісному співвідношенні (див. Колонку 12 табліці 3.3), фактічні КОЕФІЦІЄНТИ знос обладнання є істотно віщімі. Так, например, коефіцієнт знос РОбочий обладнання, розрахованій у вартісному відношенні, ставити лишь 61,67% (0,4612 / 0,7478Ч100%) від фактичного коефіцієнта знос цього обладнання, обчислення як співвідношення відповідніх термінів ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Взагалі середній вартісній коефіцієнт знос усієї актівної части основних засобів складає только 60,85% (0,4645 / 0,7634Ч100%) від СЕРЕДНЯ фактичного коефіцієнта знос цієї части ОЗ.

  Таким чином, результати розрахунків показують, что практично всі обладнання актівної части основних ФОНДІВ підприємства є зношенім більш чем на 50% (див. Таблицю 3.3), при цьом більшість техніки має степень знос велику 70% (про це свідчать розраховані коефіцієнт знос, Середнє значення якіх ставити 0,7634). До того ж деякі види обладнання, зокрема стругові установки, котли, насоси, штовхачі, практично досяглі граничного нормативного терміну служби або даже Працюють более встановлення нормативного рядок, что виробляти до частини поломок, простоїв даного обладнання и может спричинитися Виникнення аварійних СИТУАЦІЙ на підприємстві. При цьом Частка нового устаткування в Загальній кількості ОФ підприємства є Надто низька и не перевіщує 8-10%, більшість обладнання є істотно застарілою й Вже Неодноразово перебувала у капітальніх ремонтах, про что свідчать дані, наведені у табліці 3.2.

  Таблиця 3.2


  Відомості про структуру техніки, что застосовується на підприємстві
  ...........

  вид техніки

  Фактична Кількість техніки на підприємстві

  в тому чіслі

  Коефіцієнт Структури техніки

  Питома вага об-ладнан-ня после капіта-льного ремонту

  Усього

  нова

  после капіта-льного ремонту


  у

  работе

  в капі-таль-ному ремонті

  в мон-тажах и демон-тажах

  у резерві


  за норма-тівом

  (До н стр)


  фактич-но

  ф стр)

  ? До стор

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  робоче обладнання

  Середній коефіціент структурі робочої обладнення:

  0,9

  0,5361

  0,3639

  0,8361

  Комбайни очисні

  8

  2

  6

  5

  1

  1

  1

  0,9

  0,625

  0,275

  0,75

  Стругові установки

  4

  0

  4

  2

  1

  0

  1

  0,9

  0,5

  0,4

  1

  Скребкові конвейєри

  32

  4

  28

  20

  5

  4

  3

  0,9

  0,625

  0,275

  0,875

  стрічкові конвейєри

  18

  2

  16

  10

  4

  2

  2

  0,9

  0,5556

  0,3444

  0,8889  Прохідські комбайни

  6

  1

  5

  4

  1

  0

  1

  0,9

  0,6667

  0,2333

  0,8333

  Агрегати СУВ-350

  5

  1

  4

  2

  2

  0

  1

  0,9

  0,4

  0,5

  0,8

  механічне кріплення

  240

  60

  180

  160

  20

  30

  30

  0,9

  0,6667

  0,2333

  0,75

  Автомати АВ-400

  4

  1

  3

  2

  1

  0

  1

  0,9

  0,5

  0,4

  0,75

  Автомати АФК-72

  8

  2

  6

  5

  2

  0

  1

  0,9

  0,625

  0,275

  0,75

  Бурові установки

  10

  2

  8

  4

  2

  2

  2

  0,9

  0,4

  0,5

  0,8

  Агрегати АПШ-1

  3

  0

  3

  1

  1

  0

  1

  0,9

  0,3333

  0,5667

  1

  Допоміжне обладнання

  Середній коефіціент Структури допоміжного обладнення:

  0,9075

  0,585

  0,3225

  0,8458

  Лебідкі

  62

  10

  52

  32

  12

  8

  10

  0,9

  0,5161

  0,3839

  0,8387

  Вантажні машини

  38

  6

  32

  28

  4

  2

  4

  0,9

  0,7368

  0,1632

  0,8421

  Насосні станції

  8

  2

  6

  4

  2

  0

  2

  0,95

  0,5

  0,45

  0,75

  Породовантажні машини

  24

  5

  19

  16

  2

  2

  4

  0,9

  0,6667

  0,2333

  0,7917

  компресори

  10

  2

  8

  6

  2

  1

  1

  0,9

  0,6

  0,3

  0,8

  Котли

  3

  0

  3

  2

  0

  0

  1

  0,9

  0,6667

  0,2333

  1

  трансформатори

  20

  4

  16

  12

  3

  2

  3

  0,9

  0,6

  0,3

  0,8

  стійки

  18

  6

  12

  11

  2

  2

  3

  0,9

  0,6111

  0,2889

  0,6667

  Вентилятори

  48

  6

  42

  28

  12

  3

  5

  0,9

  0,5833

  0,3167

  0,875

  пускачі

  140

  32

  108

  80

  38

  12

  10

  0,9

  0,5714

  0,3286

  0,7714

  Гідронасосі

  76

  6

  70

  68

  2

  2

  4

  0,9

  0,8947

  0,0053

  0,9211

  Кран-балка

  6

  0

  6

  3

  1

  1

  1

  0,95

  0,5

  0,45

  1

  Прес

  6

  2

  4

  4

  1

  1

  0

  0,95

  0,6667

  0,2833

  0,6667

  перфоратор

  54

  6

  48

  26

  20

  2

  6

  0,9

  0,4815

  0,4185

  0,8889

  турбокомпресор

  8

  1

  7

  4

  2

  1

  1

  0,9

  0,5

  0,4

  0,875

  Пневматичні установки

  6

  2

  4

  3

  2

  0

  1

  0,9

  0,5

  0,4

  0,6667

  вагонетки

  42

  6

  36

  20

  10

  4

  8

  0,9

  0,4762

  0,4238

  0,8571

  Штовхачі

  62

  4

  58

  36

  23

  0

  3

  0,9

  0,5806

  0,3194

  0,9355

  Електродвигуни

  172

  10

  162

  92

  48

  14

  18

  0,9

  0,5349

  0,3651

  0,9419

  Насоси

  74

  8

  66

  38

  26

  4

  6

  0,9

  0,5135

  0,3865

  0,8919


  Отже все Вищенаведеним свідчіть про ті, что на підприємстві застосовується частковий способ відтворювання основних ФОНДІВ, при якому нова техніка й обладнання практично НЕ набувається, а кошти амортізаційного фонду Використовують в основному на підтрімку працездатності старіючого обладнання.

  Отже наявна необходимость термінового оновлення основних ФОНДІВ підприємства, при цьом найближче годиною необходимо буде замініті около 80% Всього обладнання підприємства (див. Таблицю 3.3). Если на підприємстві НЕ буде Негайно розпочате Відновлення актівної части своих ОЗ, то в течение найближче 3-4 років практично всі устаткування прийде до повної непрідатності, а число капітальніх и потокової ремонтів зроста до крітічної величини, что прізведе до чисельності простоїв обладнання и значного Збільшення собівартості продукції в части витрат на ремонт і обслуговування устаткування і зниженя ее якості через моральне и Фізичне старіння ОФ підприємства.

  До того ж, что велика частина обладнання підприємства є істотно зношеною, далеко не всі устаткування знаходиться у ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Значний частина техніки і обладнання підприємства перебуває в капітальному ремонті, монтажах, демонтажах и резерві, что істотно зніжує ефективність использование основних засобів підприємства.

  Питома вага техніки й обладнання, Пожалуйста знаходиться у безпосередній ЕКСПЛУАТАЦІЇ, віражається с помощью коефіцієнта Структури техніки, Який розраховується по наступній Формулі:

  До стор i = N i р, де

  N i з

  N i р - Фактично Кількість i -го виду обладнання або техніки, яка знаходиться у работе;

  N i з - загальна Кількість i -го виду техніки й обладнання підприємства.

  Відомості про Кількість техніки, яка знаходиться в ЕКСПЛУАТАЦІЇ, а такоже у капітальніх ремонтах, монтажах демонтажах и резерві наведена у табліці 3.2. У Цій табліці такоже представлені результати розрахунку коефіцієнта структури за видах техніки й обладнання підприємства.

  Отже, як бачим з табліці 3.2, коефіцієнт Структури техніки практично по кожному виду техніки й обладнання підприємства істотно нижчих чем его нормативне значення. Так, коефіцієнт Структури очисних комбайнів ставити 0,625, что складає 69,44% (0,625 / 0,9Ч100%) від нормативного значення, стругових установок - 0,5 (0,5 / 0,9Ч100% = 55,56% від нормативного коефіцієнта структури), а по бурових установках - лишь 0,4 (0,4 / 0,9Ч100% = 44,44% від нормативного значення).

  Середній коефіцієнт Структури РОБОЧОЇ техніки й устаткування ставити 0,5361, что складає 59,57% (0,5361 / 0,9Ч100%) від СЕРЕДНЯ нормативного значення; по допоміжному обладнанню коефіцієнт Структури дорівнює 0,585 (0,586 / 0,9075Ч100% = 64,57% від СЕРЕДНЯ нормативу цього сертифіката №, див. таблицю 3.3).

  Таблиця 3.3


  Відомості про Терміни служби техніки та непродуктивними Збільшення основних ФОНДІВ

  вид техніки

  Первін-на ВАРТІСТЬ, тис. грн.


  Стоимость знос,

  тис. грн.

  Залиш-кова ВАРТІСТЬ, тис. грн.

  ? До стор

  Непро-дуктівне збіль-шення, тис грн.

  Кількість


  Термін служби,

  років

  Коефіці-ент знос за терміном служби

  Вартіс-ний дещо фіціент знос

  за нормою

  фактич-но

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  ?

  робоче обладнання

  11799,4

  5442,01

  6357,39

  1962,62

  ? К з ро =

  0,7478

  0,4612

  Комбайни очисні

  3973

  1717,85

  2255,15

  0,275

  620,17

  8

  8

  5,3

  0,6625

  0,4324

  Стругові установки

  1534

  816,34

  717,66

  0,4

  287,06

  4

  8

  7,1

  0,8875

  0,5322

  Скребкові конвейєри

  тисячу триста п'ятьдесят-вісім

  654,92

  703,08

  0,275

  193,35

  32

  8

  6,32

  0,79

  0,4823

  стрічкові конвейєри

  442,1

  215,64

  226,46

  0,3444

  77,99

  18

  8

  6,62

  0,8275

  0,4878

  Прохідські комбайни

  1846,6

  859,86

  986,74

  0,2333

  230,21

  6

  8

  6,1

  0,7625

  0,4656

  Агрегати СУВ-350

  93,3

  42,24

  51,06

  0,5

  25,53

  5

  8

  5,8

  0,725

  0,4527

  механічне кріплення

  1147,6

  496,14

  651,46

  0,2333

  151,99

  240

  8

  5,45

  0,6812

  0,4323

  Автомат АВ-400

  55,3

  23,88

  31,42

  0,4

  12,57

  4

  8

  5,12

  0,64

  0,4318

  Автомати АФК-72

  44,2

  19,12

  25,08

  0,275

  6,9

  8

  8

  5,8

  0,725

  0,4326

  Бурові установки

  1234,6

  558,45

  676,15

  0,5

  338,08

  10

  8

  5,8

  0,725

  0,4523

  Агрегат АПШ-1

  70,7

  37,57

  33,13

  0,5667

  18,77

  3

  8

  6,4

  0,8

  0,5314

  ?

  Допоміжне обладнання

  11638,6

  5445,19

  6193,41

  2067,79

  ? Кз до =

  0,779

  0,4679

  Лебідкі

  911,8

  426,53

  485,27

  0,3839

  186,3

  62

  8

  6,07

  0,7588

  0,4678

  Вантажні машини

  1545,7

  725,14

  820,56

  0,1632

  133,92

  38

  8

  6,12

  0,765

  0,4691

  Насосні станції

  1970,1

  851,78

  1118,32

  0,45

  503,24

  8

  8

  5,6

  0,7

  0,4324

  Породовантажні машини

  1252,8

  562,52

  690,28

  0,2333

  161,04

  24

  8

  5,74

  0,7175

  0,449

  компресори

  98,1

  44,37

  53,73

  0,3

  16,12

  10

  8

  6,2

  0,775

  0,4523

  Котли

  445,8

  237,15

  208,65

  0,2333

  48,68

  3

  9

  7,8

  0,8667

  0,532

  трансформатори

  166,1

  75,14

  90,96

  0,3

  27,29

  20

  8

  5,8

  0,725

  0,4524

  стійки

  129,7

  51,77

  77,93

  0,2889

  22,51

  18

  8

  4,87

  0,6088

  0,3992

  Вентилятори

  204,1

  98,43

  105,67

  0,3167

  33,47

  48

  8

  6,32

  0,79

  0,4823

  пускачі

  224,5

  98,94

  125,56

  0,3286

  41,26

  140

  8

  5,8

  0,725

  0,4407

  Гідронасосі

  120,2

  60,18

  60,02

  0,0053

  0,32

  76

  7

  6,65

  0,95

  0,5007

  Кран-балка

  95,3

  50,74

  44,56

  0,45

  20,05

  6

  8

  7,2

  0,9

  0,5324

  Прес

  87,6

  34,84

  52,76

  0,2833

  14,95

  6

  8

  4,87

  0,6088

  0,3977

  перфоратор

  101,9

  49,72

  52,18

  0,4185

  21,84

  54

  8

  6,42

  0,8025

  0,4879

  турбокомпресор

  869,7

  419,48

  450,22

  0,4

  180,09

  8

  8

  6,32

  0,79

  0,4823

  Пневматичні установки

  442,4

  178,5

  263,9

  0,4

  105,56

  6

  8

  4,87

  0,6088

  0,4035

  вагонетки

  1115

  529,8

  585,2

  0,4238

  248,01

  42

  8

  6,8

  0,85

  0,4752

  Штовхачі

  1300,3

  658,5

  641,8

  0,3194

  204,99

  62

  8

  6,9

  0,8625

  0,5064

  Електродвигуни

  441,8

  226,8

  215

  0,3651

  78,5

  172

  8

  6,79

  0,8488

  0,5134

  Насоси

  115,7

  64,86

  50,84

  0,3865

  19,65

  74

  8

  7,42

  0,9275

  0,5606

  ?

  разом

  23438

  10887,2

  12550,8

  7126,12

  Середній коефіціент знос:

  0,7634

  0,4645


  Отже, на підприємстві в безпосередній ЕКСПЛУАТАЦІЇ находится лишь 53,61% робочих обладнання и 58,5% допоміжніх обладнання. Все це підтверджує Ранее зроблені Висновки про! Застосування на підприємстві часткового способу відтворювання основних ФОНДІВ.

  Частковий способ відтворювання основних ФОНДІВ виробляти до того, что на підприємстві вінікає Значне Збільшення кількості техніки й устаткування, Пожалуйста знаходиться у капітальніх ремонтах, монтажах, демонтажах, резерві и практично НЕ вікорістовується у ВИРОБНИЦТВІ, тобто непродуктивним Збільшення основних ФОНДІВ.

  Величина непродуктивного Збільшення РОбочий обладнання й техніки розраховується по наступній Формулі:

  ? Ф про ро =? ii n = 1 з н тр i - До з ф тр i) Ч Ф i зал, де

  До з н тр i - встановлений нормативний коефіцієнт Структури i -го виду РОбочий обладнання або техніки;

  До з ф тр i - Фактично коефіцієнт Структури i -го виду РОбочий обладнання або техніки підприємства;

  Ф i зал - залішкова ВАРТІСТЬ i -го виду РОбочий обладнання або техніки підприємства, грн.

  n - загальна Кількість РОбочий обладнання та техніки підприємства.

  Результати розрахунків Фактично коефіцієнтів Структури техніки, залішкової вартості, а такоже Величини непродуктивного Збільшення на шкірні вигляд основних ФОНДІВ наведені в табліці 3.2.

  Як показують результати розрахунків, непродуктивне Збільшення РОбочий обладнання ставити 1962,62 тис. грн., Що дорівнює 30,87% (1962,62 / 6357,39Ч100%) від залішкової вартості РОбочий устаткування.

  Величина непродуктивного Збільшення допоміжного обладнання розраховується за аналогічною формулою и ставити 2067,79 тис. грн., Що складає 33,39% (2067,79 / 6193,41Ч100%) від Загальної залішкової вартості допоміжного устаткування. Однако, простої РОБОЧОЇ техніки такоже спричиняв зупинка допоміжного обладнання, Пожалуйста технологічно повязане з цією РОбочий технікою. Отже, необходимо такоже враховуваті и Цю величину непродуктивного Збільшення допоміжного обладнання, для чого візначімо коефіцієнт допоміжного обладнання, Який розраховується по наступній Формулі:

  До до = Ф б до, де

  Ф б ро

  Ф б ро - загальна балансова ВАРТІСТЬ РОбочий обладнання й техніки, яка находится на підприємстві;

  Ф б до - загальна балансова ВАРТІСТЬ допоміжного техніки й обладнання підприємства.

  Відповідно до Даних, Які наведені у табліці 3.3, коефіцієнт допоміжного обладнання ставити:

  До до = 11638,6 / 11799,4 = 0,9864, тобто на 1 грн вартості РОбочий обладнання пріпадає 0,9864 грн вартості допоміжного устаткування.

  Непродуктивний Збільшення допоміжного обладнання, Пожалуйста віклікане простоєм робочих машин розраховується по Формулі:

  ? Ф 2 до =? Ф про ро Ч К до, де

  ? Ф про ро - величина непродуктивного Збільшення РОбочий обладнання й техніки;

  До до - коефіцієнт допоміжного обладнання.

  Отже, непродуктивно Збільшення допоміжного обладнання, Пожалуйста спрічінене простоєм РОбочий обладнання ставити:

  1962,62Ч0,9864 = 1935,92 тис. грн.

  Тепер розрахуємо Загальну величину непродуктивного Збільшення допоміжного обладнання: 2067,79 + 1935,92 = 4003,71 тис. грн.

  Отримав величина непродуктивного Збільшення ставити істотній Відсоток (4003,71 / 6193,41Ч100% = 64,64%) від Загальної залішкової вартості допоміжного устаткування, что свідчіть про низьких степень ефектівності использование допоміжного обладнання підприємства.

  Таким чином, загальне непродуктивним Збільшення актівної части основних ФОНДІВ підприємства складає:

  1962,62 + 4003,71 = 5966,33 тис. грн.

  Отже, як показують розрахунки, загальне непродуктивним Збільшення актівної части основних ФОНДІВ підприємства ставити 47,54% (5966,33 / 12550,8Ч100%) від Величини залішкової вартості актівної части основних засобів, тобто почти половина всієї техніки і обладнання підприємства простоює, знаходячісь у капітальніх ремонтах, монтажах, демонтажах або резерві. Така ситуация Безумовно є наслідком! Застосування на підприємстві часткового способу відтворювання основних ФОНДІВ. При цьом способі відтворювання підприємство спроможне використовуват НЕ більш чем половину своих потенціальніх виробничих потужного. При такому способі відтворювання собівартість продукції буде зростаті за рахунок Збільшення пітомої ваги умовно-постійніх витрат, что пов'язано зі зниженя випуску продукції, а такоже Зростаючий витратами на капітальний ремонт, монтажі, демонтажі обладнання и Утримання резерву, розміри которого буде збільшуватіся, оскількі обладнання, что Неодноразово зазнаватися капітального ремонту и застаріле устаткування буде мати набагато менше Надійність, чем нове техніка.

  Отже, непродуктивно Збільшення основних ФОНДІВ виробляти до економічного збитків, что пов'язано НЕ только Із зростанням витрат на капітальний ремонт і витратами на Утримання обладнання, Пожалуйста НЕ вікорістовується, но й з тім, что в устаткуванні, Пожалуйста НЕ застосовується у ВИРОБНИЦТВІ продукції, заморожується на невизначенності срок значний частина коштів підприємства, Відсутність якіх в обороті виробляти до непрямих збитків.

  Загальна величина економічного збитків розраховується по наступній Формулі:

  З нз =? Ф про Ч З б +? З, де

  ? Ф про - загальна величина непродуктивного Збільшення основних засобів підприємства;

  З б - річна ставка по банківському депозиту;

  ? З - збілбшення витрат, Які повязані з Утримання непрацюючої техніки й устаткування, а такоже витратами на капітальний ремонт, Які розраховуються по наступній Формулі:

  ? З =? З м +? З е +? З зп, де

  ? З м - Збільшення матеріальніх витрат, Пожалуйста повязано з непродуктивним Збільшення основних засобів;

  ? З е - Збільшення витрат електроенергії, внаслідок непродуктивного Збільшення основних засобів;

  ? З зп - Збільшення витрат на оплату праці робітніків підприємства, внаслідок непродуктивного Збільшення основних засобів.

  ? З м = З м ро Ч у кв Ч? До н +? Ф про ро Ч К до Ч К м, де

  З м ро - фактічні матеріальні витрати на ремонт та обслуговування техніки й обладнання підприємства;

  у кв - фактична Питома вага капітально відремонтованіх техніки й обладнання у Загальній їх кількості;

  ? До н - відносне Середнє зниженя коефіцієнта надійності капітально відремонтованого обладнання у порівнянні з новою технікою (у работе его значення прийнятя 0,4);

  ? Ф про ро - Збільшення вартості РОбочий обладнання за рахунок! Застосування часткового способу відтворювання;

  у кв - фактична Питома вага капітально відремонтованіх техніки й обладнання у Загальній їх кількості;

  До до - коефіцієнт допоміжного обладнання;

  До м - відношення вартості матеріалів, Які Використовують на Утримання обладнання, до вартості актівної части основних ФОНДІВ.

  Відомості для розрахунку економічного збитків підприємства у наслідок непродуктивного Збільшення основних ФОНДІВ пріведені в табліці 3.4.

  Таблиця 3.4


  Дані для розрахунку економічного збитків від непродуктивного Збільшення основних засобів

  Найменування № сертифіката №

  одиниці віміру

  Фактична величина

  1

  2

  3

  4

  Витрати матеріалів на ремонт і обслуговування техніки за рік

  тис. грн.

  2462,4

  Витрати електроенергії на ремонт і обслуговування техніки за рік

  тис. грн.

  820,8

  Чісельність робітніків по ремонту и обслуговуванню техніки

  чол.

  196

  Середня річна заробітна плата робітника

  грн.

  3463,2

  Середній розмір Нарахування на заробітну плату робітника за рік

  грн.

  1298,7

  Річна ставка по банківському депозиту

  %

  40


  Розрахунок пітомої ваги капітально відремонтованої техніки наведень у табліці 3.2. Середня Питома вага РОбочий обладнання, Пожалуйста Вже перебувало у капітальному ремонті ставити 0,8361, відносно до допоміжного обладнання ця Питома вага складає 0,8458. Отже, загальна середня Питома вага капітально відремонтованого устаткування дорівнює:

  у кв = (0,8361Ч11 + 0,8458Ч20) / 31 = 0,8424 (Показник розрахованій як середньозважене значення)

  Відношення вартості матеріалів на Утримання обладнання до Загальної вартості актівної части основних ФОНДІВ ставити:

  До м = 2462,4 / 23438 = 0,1051

  Таким чином, Збільшення матеріальніх витрат, Пожалуйста Було спрічінене непродуктивним збільшенням основних ФОНДІВ складає:

  ? З м = 2462,4Ч0,8424Ч0,4 + 5966,33Ч0,9864Ч0,1051 = 1448,26 тис. грн.

  Збільшення витрат електроенергії, внаслідок непродуктивного Збільшення основних засобів розраховується за наступній Формулі:

  ? З е = З е ро Ч у кв Ч? До н +? Ф про ро Ч К до Ч g е, де

  З е ро - витрати електроенергії на ремонт та обслуговування обладнання підприємства;

  g е - пітомі витрати електроенергії у розрахунку на 1 грн. актівної части основних ФОНДІВ;

  Величина Пітом витрат електроенергії у розрахунку на 1 грн. актівної части основних ФОНДІВ ставити:

  g е = 820,8 / 23438 = 0,035

  Отже, зростання витрат електроенергії, внаслідок непродуктивного Збільшення основних засобів ставити:

  ? З е = 820,8Ч0,8424Ч0,4 + 5966,33Ч0,9864Ч0,035 = 482,56 тис. грн.

  Збільшення витрат на оплату праці робітніків підприємства, внаслідок непродуктивного Збільшення основних засобів розраховується за наступній Формулі:

  ? З зп = (Ш ф ро Ч у кв Ч? До н +? Ф про ро Ч К до Ч Ш ф ро) Ч (ЗП ф + Н ф), де

  Ш ф ро - фактична чісельність робітніків підприємства, Які зайняті ремонтом та обслуговування техніки й обладнання;

  Ш ф ро - відношення чісельності робітніків підприємства, Які зайняті ремонтом і обслуговування обладнання, до вартості актівної части основних ФОНДІВ;

  ЗП ф - фактична середня заробітна плата одного робітника;

  Н ф


  кції и ее реализации

  22.09 - 30.09

  2.

  Загальна оцінка Зміни показніків, что

  характеризують стану и использование

  основних ФОНДІВ підприємства

  01.10 - 20.10

  3.

  Визначення конкретних причин, что

  спричинили погіршення стану и зниженя

  ефектівності использование основних

  ФОНДІВ. Розробка ЗАХОДІВ относительно Усунення

  негативного впліву Виявлення причин

  21.10 - 10.11

  4.

  Складання пояснювальної записки,

  підготовка до захисту курсової роботи

  11.11 - 20.11


  студент

  (підпис)

  Керівник? Гавриленко Валентин Андрійович

  (підпис) (прізвище, ім'я, по по батькові)

  «10»? Жовтня 2000р.
  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз основних ФОНДІВ в условиях шахти ім. О.О. Скочинського

  Скачати 188.33 Kb.