• Кафедра економіко-математичних методів і моделей
 • Постановка задачі
 • № спостереження


 • Дата конвертації24.03.2017
  Розмір14 Kb.
  ТипЛабораторна робота

  Аналіз підприємств однієї галузі РФ

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

  Державна освітня установа

  В ПО

  Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут

  Філія в м Архангельську

  Кафедра економіко-математичних методів і моделей

  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

  з дисципліни «економетрика»

  варіант №5

  виконала студентка

  3 курсу групи №2 «периферія»

  спеціальності «фінанси і кредит»

  № л / д: 07ФФД10522

  Лукіна Марія Олександрівна

  перевірив викладач

  Бан Тетяна Михайлівна

  Архангельськ - 2010

  Постановка задачі

  Найменування завдання: аналіз підприємств однієї галузі РФ - 1.

  Мета завдання - проаналізувати економічну діяльність підприємств.

  Умова завдання: є дані (див. Таб. 1) про економічну діяльність підприємств однієї галузі РФ в 1997р .:

  Y - прибуток від реалізації продукції, млн. Руб .;

  X 1 - чисельність промислово - виробничого персоналу, чол .;

  X 3 - середньорічна вартість основних фондів, млн. Руб .;

  X 4 - електроозброєність, кВт ∙ год;

  X 5 - технічна озброєність одного робочого, млн. Руб.

  № спостереження

  Прибуток від реалізації продукції, млн. Руб.

  Чисельність промислово-виробничої ного персоналу, чол.

  Середньорічна вартість основних фондів, млн. Руб.

  Електровоору-ність, кВт × год.

  Технічна озброєність одного робочого, млн. Руб.

  Y

  X1

  X3

  X4

  X5

  1

  7960

  864

  16144

  4,9

  3,2

  2

  42392

  8212

  336472

  60,5

  20,4

  3

  9948

  1866

  39208

  24,9

  9,5

  4

  15503

  +1147

  63273

  50,4

  34,7

  5

  9558

  1514

  31271

  5,1

  17,9

  6

  10919

  4970

  86129

  35,9

  12,1

  7

  2631

  тисячі п'ятсот шістьдесят одна

  48461

  48,1

  18,9

  8

  18727

  4197

  138657

  69,5

  12,2

  9

  18279

  6696

  127570

  31,9

  8,1

  10

  39689

  5237

  208900

  139,4

  29,7

  11

  -984

  547

  6922

  16,9

  5,3

  12

  5431

  710

  8228

  17,8

  5,6

  13

  2861

  940

  18894

  27,6

  12,3

  14

  -1123

  3528

  27486

  13,9

  3,2

  15

  203892

  52412

  1974472,00

  37,3

  19

  16

  16304

  4409

  162229

  55,3

  19,3

  17

  35218

  6139

  128731

  35,1

  12,4

  18

  857

  802

  6714

  14,9

  3,1

  19

  116

  442

  478

  0,2

  0,6

  20

  1021

  2797

  60209

  37,2

  13,1

  21

  102843

  10280

  540780

  74,45

  21,5

  22

  10035

  4560

  108549

  32,5

  13,2

  23

  6612

  3801

  169995

  75,9

  27,2

  24

  163420

  46142

  972349

  27,5

  10,8

  25

  2948

  2535

  163695

  65,5

  19,9

  Таб.1. Початкові дані

  завдання

  1. Розрахувати параметри лінійного рівняння множинної регресії з повним переліком факторів.

  2. Оцінити статистичну значущість параметрів регресійної моделі за допомогою t - критерію, перевірити нульову гіпотезу про значущість рівняння за допомогою F - критерію (α = 0,05), оцінити якість рівняння регресії за допомогою коефіцієнта детермінації.

  3. Відібрати інформативні чинники в модель по t - критерію для коефіцієнтів регресії. Побудувати модель тільки з інформативними факторами і оцінити її параметри. Дати оцінку впливу значущих чинників на результат за допомогою коефіцієнтів еластичності, β- і Δ - коефіцієнтів.

  4. Розрахувати прогнозні значення результату, якщо прогнозні значення факторів складають 80% від їх максимальних значень.

  1. Розрахуємо параметри лінійного рівняння множинної регресії з повним переліком факторів, використовуючи інструмент «регресія» пакета аналізу. У масив «вхідний інтервал Y» вводимо діапазон комірок, що містять значення результату Y - B2: B27; в масив «вхідний інтервал X» вводимо діапазон комірок, що містять значення фактора X - C2: D27, активізуємо прапорці «мітки», «новий робочий лист» і «залишки», потім натискаємо клавішу «ок».

  В результаті отримуємо наступне лінійне рівняння множинної регресії:

  2а. Оцінимо статистичну значущість параметрів регресійної моделі за допомогою t - критерію. Фактор x j є статистично значущим, якщо параметр a j при цьому факторі значущий. Для перевірки значущості параметра a j використовуємо стовпець «t - статистка» таблиці 4 дисперсійного аналізу додатка 2.

  маємо:

  Порівняємо розрахункові значення t - критерію з табличним значенням t табл. = 2,064.

  , Значить, параметр a 0 незначну.

  , Значить, параметр a 1 значущий, і фактор x 1 при даному параметрі є статистично значущим, його слід включити в модель.

  , Значить, параметр a 3 значущий і фактор x 3

  , Значить, параметр a 4 незначну, і фактор x 4 при даному параметрі не є статистично значущим, його слід виключити з моделі.

  , Значить, параметр a 4 незначну, і фактор x 4 при даному параметрі не є статистично значущим, його слід виключити з моделі.

  2б. Перевіримо нульову гіпотезу про значущість рівняння за допомогою F - критерію (α = 0,05). Для цього знаходимо розрахункове значення даного критерію з допомогою функції «FРАСПОБР» майстра функцій Excel: в масив «ймовірність» вводимо значення рівня значущості α = 0,05, в масив «число ступенів свободи1» вводимо значення k 1 = m = 2 (т. к. в моделі 2 фактора: х 1 і х 3), в масив «число ступенів свободи2» вводимо значення k 2 = nm-1 = 25-2-1 = 24. Потім отримане розрахункове значення Fрасч. = 3,403 порівнюємо з табличним значенням Fтабл. = 80,419, яке беремо з шпальти «F» таблиці 4 дисперсійного аналізу.

  3,403 <80,419, значить, рівняння регресії незначимо.

  2в. Перевіримо якість рівняння регресії за допомогою коефіцієнта детермінації за такою формулою за даними таблиці 7 (див. Додаток 3):

  ,

  значить, побудована лінійна модель множинної регресії точна, а значить, і якісна.

  3а. Відібрані інформативні чинники в модель по t - критерію для коефіцієнтів регресії представлені в таблиці 6 додатка 3. Побудуємо модель тільки з інформативними факторами x 1 і x 3, використовуючи інструмент «регресія» пакета аналізу даних (див. Додаток 5).

  В результаті отримуємо наступне лінійне рівняння множинної регресії:

  .

  3б. Оцінимо вплив значущих чинників на результат за допомогою коефіцієнтів еластичності, β- і Δ-коефіцієнтів. Обчислимо коефіцієнт еластичності для фактора х1 такою формулою:

  -

  якщо фактор х 1 збільшити на 1%, то результат y збільшиться на 50%.

  Аналогічно знаходимо коефіцієнт еластичності для фактора х 3:

  -

  якщо фактор х 3 збільшити на 1%, то результат y збільшиться на 42%.

  Знаходимо β-коефіцієнти. Для цього спочатку обчислимо СКО x 1 і x 3, використовуючи функцію СТАНДОТКЛОН майстра функцій Excel. У осередок С32 вводимо формулу:

  = СТАНДОТКЛОН (С7: С31).

  Аналогічну формулу вводимо в комірку D32 для знаходження СКО для фактора х 3:

  = СТАНДОТКЛОН (D7: D31).

  Отримані значення Sx j підставимо в формули (*) і (**). У осередок С35 вводимо формулу:

  = G35 * C32 / B32.

  У осередок D35 вводимо формулу:

  = H35 * D32 / B32.

  (*)

  . (**)

  отримуємо:

  Якщо фактор х 1 збільшити на Sx 1 = 12994,033, то результат y зміниться на

  Якщо фактор х 3 збільшити на Sx 3 = 422015,64, то результат зміниться на

  Для знаходження Δ-коефіцієнта обчислимо спочатку коефіцієнт парної кореляції, використовуючи інструмент «корелляция» пакета аналізу даних, потім його значення підставляємо в формулу:

  .

  У осередок С36 вводимо формулу:

  = 0,956 * С35 / 0,935.

  отримуємо: , Значить, 50% впливу надає фактор х 1.

  Аналогічно знаходимо Δ-коефіцієнт для фактора х 3. У осередок D36 вводимо формулу:

  = 0,954 * D35 / 0,935.

  отримуємо: , Значить, 47% впливу надає фактор х 3.

  4. Знайдемо прогнозні значення результату y, якщо прогнозні значення факторів x становлять 80% від їх максимальних значень.

  - Інтервальний прогноз.

  - Середня квадратична помилка прогнозу.

  - Точковий прогноз.