Дата конвертації28.11.2018
Розмір5.39 Kb.
Типкурсова робота

Аналіз планування прибутку на підприємстві

На рівні підприємства в умовах товарно-грошових відносин чистий дохід приймає форму прибутку. На ринку товарів підприємства виступають як відносно відособлені товаровиробники. Встановивши ціну на продукцію, вони реалізують її споживачу, одержуючи при цьому грошовий виторг, що не означає отримання прибутку. Для виявлення фінансового результату необхідно зіставити виручку з витратами на виробництво і реалізацію, що приймають форму собівартості продукції. Коли виручка перевищує собівартість, фінансовий результат свідчить про одержання прибутку. Підприємець завжди ставить своєю метою прибуток, але не завжди її отримує. Якщо виторг дорівнює собівартості, то вдалося лише відшкодувати витрати на виробництво і реалізацію продукції. При реалізації без збитків, відсутній і прибуток як джерело виробничого, науково-технічного і соціального розвитку. При витратах, що перевищують виторг, підприємство одержує збитки - негативний фінансовий результат, що ставить його в досить складне фінансове становище, не виключає і банкрутство.

Список використаної літератури

Балабанов І.Т. Фінансовий аналіз і планування господарюючого суб'єкта - 2-е вид., Доп. - М .: Фінанси і статистика, 2009. - 208 с.

Басовский Л.Є. Теорія економічного аналізу - М .: Инфра-М. - 2010. - 224 с.

Бланк І.А. Фінансовий менеджмент: навчальний курс. - К .: Ніка-Центр, 2011 року.

Бородіна Є.І. Фінанси підприємств / Є.І. Бородіна, Ю.С. Голікова, Н.В. Колчина. - М .: Банки і біржі, 2009. - 208

Гаврилова О.М. Фінанси організацій (підприємств): підручник / О.М. Гаврилова, А.А. Попов. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: КНОРУС, 2011. - 608 с.

Дмитрієва Н.І. Сучасні інструменти моніторингу господарської діяльності організації // Мікроекономіка. - 2009. - N 4. - С.54-57.

Ковальов А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Фінанси фірми. - М .: ИНФРА-М, 2010. - 496 с.

Кондраков Н.П. Бухгалтерський (фінансовий, управлінський) облік: Підручник. - М .: ИНФРА-М, 2010. - 448 с.

Куксов А. Планування діяльності підприємства // Економіст. - 2002. - № 6. - С. 61-67.

Кукукіна І.Г. Управління фінансами / І.Г. Кукукіна. - М .: МАУП, 2009. - 267 с.

Нечитайло О.І. Облік фінансових результатів і розподілу прибутку. СПб .: Пітер, 2011. - 336 с.

Миколаєва О., Шишкова Т. Управлінський облік: навчальний посібник. Вид-во «УРСС», 2009. - 368 с.

Професійний коментар до Положення про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку / А. В. Бризгалін, В. Р. Берник, А. Н. Головкін, А. В. Ярошенко. - М.: Аналітика-прес; Єкатеринбург: Центр "Податки та фін. Право", 2010. - 135с.

Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш. Економіка та управління. - М., 2011. -481с.

Рєпін В.В. Технології управління фінансами підприємства / В.В. Рєпін. - М .: «Видавничий дім« АТКАРА », 2011.

Романовський М.В., Врублевський О.В., Сабантуй Б.М. Фінанси: Підручник - 2-е изд., Перераб. і доп. (Серія «Університети Росії») .- М .: Видавництво «Юрайт», 2009. - 462 с.

Риндін А.Г., Шамаев Г.А. Організація фінансового менеджменту на підприємстві. - М .: Російська ділова література, 2009. - 350 с.

Стоянова Е. С. Фінансовий менеджмент: російська практика. - М .: Перспектива, 2009. - 200 с.

Управління фінансами підприємства / За ред. Л.В. Терехової. - М .: ЗАТ «Видавничий дім« Логос-Розвиток », 2011. - 144 с.

Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред. Є.І. Шохіна. - М .: ІД ФБК-ПРЕС, 2000. - 408 с.

Фінанси: Учеб. посібник / За ред. А.М. Ковальової. 4-е изд., Перераб. і доп. - М .: Фінансова статистика, 2010 року.

Фінанси підприємств: Підручник / Н.В, Колчина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова та ін .: Під ред.проф. Н.В, Колчин. - М .: Фінанси, ЮНИТИ, 2010. -358с.

Фінанси, грошовий обіг і кредит: Підручник / За ред. проф. Н.Ф.Самсонова. М .: ИНФРА-М, 2011. -456с.

Фінанси: Підручник / В.М. Родіонова, Ю.Я. Вавилов. - М.,: Фінанси і статистика, 2009. - 398 с.

Економіка. Курс лекцій: Навчальний посібник для вузів В.В.. Янова. - М: Видавництво «Іспит», 2010. -384с.

Економічна теорія. Елементарний курс: навчальний посібник / С.С. Носова. - М .: КНОРУС, 2010.-400С.

Економіка підприємства: Підручник для вузів / Під ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.- 389с.

Економічний аналіз: ситуації, тести, приклади, завдання. Навчальний посібник / За ред. М.І. Баканова і А. Д. Шеремета. М .: Фінанси і статистика, 2010. -435с.

Економіка підприємства (фірми): Підручник / За ред. проф. О.І. Волкова і доц. О.В. Дев'яткіна. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. -601с.

Економічна теорія: підручник для вузів / Під ред. В.Д Камаева - М .: ВЛАДОС, 2010. -592с.