Дата конвертації23.03.2017
Розмір139.05 Kb.
Типреферат

Скачати 139.05 Kb.

Аналіз прибутковості комерційного банку від операцій з цінними паперами

Пароль для входу в базу даних: 123
Назва БД: "Аналіз прибутковості"
Формат: Microsoft Access

зміст


введення 3

1 Прибутковість інвестицій в цінні папери 6

1.1 класифікація методів обчислення прибутковості 6

1.2 визначення прибутковості на основі складних відсотків 11

1.3 обчислення доходностей операцій на ринку ГКО - ОФЗ 12

1.3.1 обчислення дохідності по ДКО 12

1.3.2 обчислення доходностей по ОФЗ і ОГСЗ 16

1.4 Фактори, що знижують прибутковість операцій з цінними паперами 20

1.4.1 вплив комісійної винагороди 21

1.4.2 тимчасові лаги 21

21

1.4.3 спільне вплив тимчасових лагів і комісійних 22

1.4.4 Вплив інфляції 24

1.4.5 прибутковість з урахуванням оподаткування 26

1.5 Обчислення прибутковості портфеля цінних паперів 27

1.6 Крива ефективної прибутковості 30

2 Постановка завдання 35

2.1 Організаційно-економічна сутність задачі 35

2.2 Опис вихідної (вхідний) і вихідний інформації 35

2.3 Інформаційна модель реалізації завдання 40

3 Програмна реалізація проекту 42

3.1 Атрибутивний складу 42

3.2 Реалізація запитів 49

3.3 Вихідні форми 54

3.4 Захист бази даних від несанкціонованого доступу 58

3.5 Вимоги до технічного забезпечення 59

3.6 Вимоги до програмного забезпечення 62

висновок 63

Список використаних джерел 64

Додаток А - Схема даних бази даних 65

додаток б - реалізація запитів БД 66

Додаток Б.1 - реалізація запиту «прибутковість вкладень ДКО» 66

Додаток Б.2 - Реалізація запиту «Повна прибутковість по ОГСЗ» 66

Додаток Б.3 - Реалізація запиту «поточна прибутковість ДКО до погашення» 67

Додаток Б.4 - Реалізація запиту «поточна прибутковість по ОГСЗ» 67

Додаток Б.5 - Реалізація запиту «поточна прибутковість по ОФЗ» 67

Додаток Б.6 - Реалізація запиту «реальна прибутковість ДКО з урахуванням часових лагів» 68

Додаток Б.7 - Реалізація запиту «повна дохідність по ОФЗ з урахуванням комісійних» 70

Додаток Б. 8. - Реалізація запиту «прибутковість вкладення по ОГСЗ» 70

Додаток Б.9 - Реалізація запиту «прибутковість вкладення по ОФЗ» 71

Додаток Б.10 - Реалізація запиту «Прибутковість ДКО за середньозваженою ціною» 71

Додаток Б.11 - Реалізація запиту «Прибутковість ДКО за ціною відсічними» 71

Додаток Б.12 - Реалізація запиту «Прибутковість покупки ДКО» 71

Додаток Б.13 - Реалізація запиту «Прибутковість продажу ДКО» 72

Додаток Б.14 - Реалізація запиту «купонний дохід по ОФЗ» 72

Додаток Б.15 - Реалізація запиту «офіційна прибутковість ОФЗ» 73

Додаток В - вихідні форми 73

Додаток В.1 - Головна форма додатку 73

Додаток В.2 - форма «дані про комерційному банку» 74

Додаток В.3 - форма «дані про ГКО» 75

Додаток В.4 - форма «розрахунок прибутковості по ДКО» 75

Додаток В.5 - форма «прибутковість вкладень ДКО» 76

Додаток В.6 - форма «діаграма прибутковості вкладень ДКО» 77

Додаток В.7 - форма «інші дохідності по ДКО» 77

Додаток В.8 - форма «дохідність ДКО до погашення» 78

Додаток В.9 - форма «дохідність ДКО за середньозваженою ціною» 78

Додаток В.10 - форма «дохідність ДКО за ціною відсікання» 79

Додаток в.11 - форма «прибутковість покупки ДКО» 79

Додаток В.12 - форма «прибутковість продажу ДКО» 80

Додаток В.13 - форма «поточна прибутковість до погашення ДКО (за ціною закриття)» 80

Додаток В.14 - форма «Розрахунок дохідності ДКО з урахуванням впливу чинників» 81

Додаток В.15 - форма «реальна прибутковість ДКО з урахуванням часових лагів» 81

Додаток В.16 - форма «прибутковість вкладень ДКО з урахуванням часових лагів і комісійних» 82

Додаток В.17 - форма «дані по ОФЗ» 82

Додаток В.18 - форма «прибутковості по ОФЗ» 83

Додаток В.19 - форма «прибутковість вкладення по ОФЗ» 83

Додаток В.20 - форма «діаграма прибутковості вкладень по ОФЗ» 84

Додаток В.21 - форма «інші види прибутковості по ОФЗ» 84

Додаток В.22 - форма «купонний дохід по ОФЗ» 85

Додаток В.23 - форма «офіційна прибутковість ОФЗ» 85

Додаток В.24 - форма «поточна прибутковість по ОФЗ» 86

Додаток В.25 - форма «Прибутковості по ОФЗ з урахуванням факторів» 86

Додаток В.26 - форма «повна дохідність ОФЗ з урахуванням комісійних» 87

Додаток В.27 - форма «прибутковості по ОГСЗ» 87

Додаток В.28 - форма «прибутковість вкладень ОГСЗ» 88

Додаток В.29 - форма «діаграма прибутковості вкладень ОГСЗ» 88

Додаток В.30 - форма «інші види прибутковості по ОГСЗ» 89

Додаток В.31 - форма «повна дохідність по ОГСЗ» 90

Додаток В.32 - форма «поточна прибутковість по ОГСЗ» 90

Додаток г - формування звітів бази даних 92

Додаток р.1 - звіт «банк» 92

Додаток г.2 - звіт «дані по ДКО» 93

Додаток р.3 - звіт «прибутковість вкладень ДКО» 94

Додаток г.4 - звіт «дані по ОФЗ і ОГСЗ» 95

Додаток г.5 - звіт «прибутковість вкладення по ОФЗ» 95

Додаток г.6 - звіт «прибутковість вкладень ОГСЗ» 96


Вступ

Перехід Росії від централізованої планової економіки до ринкової змінює відносини власності, структуру і механізм функціонування господарюючих суб'єктів, форми фінансових зв'язків між ними, ступінь зацікавленості всіх верств суспільства в результатах господарської діяльності. Сучасний ринок з його демократично організованими фінансовими інститутами - найбільше досягнення людської цивілізації. Можуть змінюватися його інституційні та галузеві структури, методи управління суб'єктами діяльності і т.п., але це зміни приватного порядку, які не в змозі вплинути на фундаментальні основи і принципи функціонування ринку.

Ринок - складне багатофункціональне комплексне утворення, що включає, з одного боку, ринок товарів і послуг, з іншого - ринок ресурсів. Взаємодія цих ринків визначає національний економічний механізм.

Цей механізм має кредитний характер. Переважна кількість ринкових суб'єктів, що діють на основі ділових контрактів, беруть на себе зобов'язання, що мають форму цінних паперів. Саме взаємні зобов'язання підприємців гарантують стабільність економічної системи суспільства.

Роль цінних паперів цим не обмежується. Їх значення велике в платіжному обороті кожної держави. Через цінні папери здійснюється інвестиційний процес, при якому інвестиції автоматично направляються в найефективніші сфери народного господарства, їх отримують найбільш життєздатні ринкові структури.

Ринок цінних паперів (фондовий ринок) виступає складовою частиною фінансової системи держави, яка характеризується інституційної та організаційно-функціональною специфікою. Така система в сучасній Росії почала формуватися тільки в кінці 80-х рр., Коли була визнана необхідність відновлення ринкового господарства.

Економічна практика наступних 90-х рр. підтвердила ту незаперечну істину, що головним засобом відновлення і розвитку ринкових методів господарювання є цінні папери, що фіксують право власності на капітал (як в грошовій, так і в речовій формах). За допомогою цінних паперів власність держави може бути перетворена у власність акціонерних товариств, тобто широких верств населення - приватних власників.

Ринок цінних паперів з супутньою йому системою фінансових інститутів - сфера, в якій формуються фінансові джерела економічного зростання, концентруються і розподіляються інвестиційні ресурси.У Росії вживаються заходи для розвитку і раціоналізації ринку цінних паперів. Зокрема, в квітні 1996 р прийнятий Закон РФ "Про ринок цінних паперів"; в березні 1999 р - Закон РФ "Про захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів".

Таким чином, в економічній діяльності з'явилося нове, особливий напрямок - емісія цінних паперів і операції на їхньому ринку. Це складна діяльність, що вимагає глибоких економічних і юридичних знань, математичного та інформаційного забезпечення, накопичення і осмислення відповідних навичок. Тому виникла необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців для роботи з цінними паперами.

Суттєву допомогу тут може надати вивчення як сучасного зарубіжного і вітчизняного, так і колишнього російського досвіду. У дореволюційній Росії була розвинена наука про цінні папери, фондових біржах та комерційних банках. Однак зараз знання в області цінних паперів поступово стають елементом загальногромадянського виховання широких верств населення, оскільки інвестування доходів і заощаджень у цінні папери набуває масового характеру. Те саме можна сказати і до діяльності господарюючих суб'єктів, які не є професійними учасниками ринку цінних паперів. З розвитком ринку цінних паперів неминучі якісні зміни в його структурі, методах роботи, інструментарії. Це дає підставу вважати, що можуть знадобитися нові дані.

В даному курсовому проекті ми докладніше розглянемо механізм обчислення прибутковості (ефективності) інвестицій в цінні папери та автоматизуємо даний процес за допомогою СУБД Microsoft Access, що входить в пакет Microsoft Office.
1 Прибутковість інвестицій в цінні папери

Робота на фінансовому ринку пов'язана з проблемою обліку ефективності даного виду діяльності. Іноді буває досить важко оцінити, наскільки ефективна робота фінансового директора, тому що він не виробляє реальної продукції, а лише намагається управляти фінансовими активами так, щоб вони давали максимальну віддачу. Ще частіше виникає проблема вибору об'єкта інвестицій з усім тим натовпом, що існує на фінансовому ринку.

Будь-яке рішення про інвестування коштів має пройти експертизу з точки зору ефективності вкладень, яку можна визначити шляхом вивчення прибутковості попередніх операцій.

Під прибутковістю в загальному сенсі розуміють величину доходу від вкладення фінансових коштів (або, простіше кажучи, від надання активів в борг), співвіднесені з витратами на отримання даної суми доходу. Як доходу, як, втім, і в якості первісних активів, можуть виступати не тільки гроші, але і векселі, товари, цінні папери і т. Д.

Основним показником прибутковості є ставка відсотка, або відсоток.


1.1 класифікація методів обчислення прибутковості


Існує кілька основних показників, необхідних для розрахунку і за якими можна класифікувати відсотки.

Найважливішим показником при розрахунку відсотків є база нарахування - це початкова сума активів, на яку здійснюється нарахування відсотків або, відповідно, з якою порівнюється отриманий прибуток при обчисленні прибутковості.

Метод нарахування - це спосіб, за яким розраховується кінцева сума активів. За методом нарахування відсотки можна розділити на:

- Прості;

- Складні;

- Змішані;

- Безперервні.

Критерієм поділу методу нарахування відсотків виступає база нарахування. При простих відсотках база нарахування залишається незмінною на всьому протязі терміну нарахування, т. Е. Відсотки нараховуються на ту суму активів, яка була в початковий момент часу:


(1)

де FV - сума активів в кінцевий період;

PV - сума активів в початковий період;

r - ставка відсотка.

У разі нарахування складних відсотків база нарахування змінюється в часі і зростає кожного разу, коли до основної суми боргу додаються відсотки, нараховані в попередньому періоді. Такий процес називається капіталізацією відсотків. В результаті темп приросту загальної суми активів при нарахуванні за складною ставкою відсотків виявляється значно вище, ніж при простій ставці. Формула розрахунку кінцевої вартості активів за складною ставкою відсотків має такий вигляд:


(2)


де n - число періодів нарахування відсотків.

При нарахуванні відсотків за складною ставкою виникають труднощі з дробовим числом періодів нарахування, наприклад при нарахуванні відсотків протягом 3,5 років. У такому випадку прийнято застосовувати змішаний метод нарахування, при якому складні відсотки нараховуються на ціле число періодів (в нашому випадку 3 роки), а нарахування дробової частини ведеться за простою ставкою відсотка:


(3)

де n - ціла частина періоду нарахування;

k - дрібна частина періоду нарахування.

Безперервний метод є окремим випадком нарахування відсотків за складною ставкою. Цей досить рідкісний спосіб використовується в основному в складних економічних моделях. Капіталізація відсотків в цьому випадку відбувається через нескінченно малі проміжки часу:


(4)

де e = 2,718281.

Іншим важливим показником, використовуваним при розрахунку відсотків, є часовий інтервал, або період нарахування відсотка, - проміжок часу, протягом якого відбувається нарахування відсотків.

Існують три основні системи розрахунку тимчасового інтервалу:

- Німецька;

- Англо - американська;

- Французька.

Між собою вони різняться за правилами розрахунку терміну вкладень і кількості днів у році. Найточніша - англо - американська система не дозволяє робити ніяких заокруглень при розрахунку періоду нарахування відсотків. В результаті за цією системою кількість днів в році відповідає його реальному значенню: 365 або 366, а період нарахування розраховується виходячи з календарного кількості днів у кожному місяці: 28, 29, 30, 31.

У менш суворої французької системі обліку тимчасового інтервалу кількості днів у році приймається рівним 360, а розрахунок періоду нарахування проводиться виходячи з календарного кількості, як і в американській системі.

Німецька ж система розрахунку тимчасового інтервалу може вважатися терпимою до округлення, так як вона передбачає, що в році 360 днів, а в кожному місяці їх по 30.


Давайте у всіх інших обчисленнях застосовувати німецьку систему розрахунку терміну вкладень.

Будь-які як завгодно складні фінансові обчислення базуються на двох концептуальних методах розрахунку:

- Метод нарощення;

- Метод дисконтування.

Метод нарощення використовується для обчислення суми активів, яка буде отримана через певний час, якщо на неї будуть нараховуватися відсотки за чинною ставкою, яка, в свою чергу, називається ставкою нарощення (r). Її можна визначити за формулою:


(5)


де FV - майбутня вартість активів;

PV - сучасна вартість активів.

Метод дисконтування за своєю суттю протилежний методу нарощення і використовується для визначення суми, яку необхідно сплатити зараз при заданому рівні прибутковості операції, для того щоб отримати дохід в майбутньому. Ставка відсотка, що використовується в даному випадку, називається ставкою дисконтування (C д), яка визначається за формулою:


(6)

Для опису фінансових розрахунків будемо застосовувати позначення, які використовувалися раніше, зокрема:

r - річна відсоткова ставка (відсоток);

PV - сума активів в початковий період (база нарахування);

FV - сума активів в кінцевий період;

t - кількість днів (часовий інтервал).

Тоді формула розрахунку за методом нарощення буде виглядати так:


(7)

Формула дисконтування випливає з формули нарощення і має такий вигляд:


(8)


Отримана сума (PV) є сучасною вартістю майбутньої суми (FV), яка утворюється через t днів при діючій ставці відсотка r.

Загальним правилом для розрахунку прибутковості фінансових інструментів є зіставлення витрат на придбання активу з доходом, який він генерує. Основна формула розрахунку прибутковості легко виводиться з наведених вище формул:


(9)


множник в даному випадку призводить отриманий за будь-який період часу дохід до річної розмірності.


1.2 визначення прибутковості на основі складних відсотків


У довгострокових фінансових операціях, які проводяться кілька років, зазвичай використовуються складні відсотки, або складні процентні ставки. Основна відмінність розрахунку на основі складної процентної ставки в тому, що база для нарахування відсотків не залишається постійною, а збільшується через певні проміжки часу (часовий інтервал). У цьому випадку розрахунок сум за ставкою складних відсотків можна уявити як процес з постійним інвестуванням одержаного прибутку.

Як і для простої ставки відсотка, наведемо формули нарощення і дисконтування. Формула нарощення має наступний вигляд:


(10)

де n - періодичність нарахування відсотків на рік;

m - кількість років нарахувань відсотків.

Аналогічно розрахунку за простою ставкою відсотка формула дисконтування застосовується для певної поточної вартості майбутніх активів. Єдина відмінність полягає в тому, що в разі дисконтування за ставкою складних відсотків мається на увазі капіталізація проміжних відсотків, в результаті чого початкова сума значно зменшується.

Необхідно врахувати той факт, що при розрахунку відсотків за складною ставкою початкова сума зростає в геометричній прогресії. Тому нарахування відсотка за складною ставкою розумно застосовувати тільки при невеликому часовому інтервалі і високих відсотках.

Для обчислення доходностей фінансових операцій на основі методу складної процентної ставки використовуються дві наступні формули, що розрізняються між собою за кількістю нарахувань на рік.

При нарахуванні відсотків один раз на рік:


(11)

Якщо ж відсотки нараховуються n раз на рік, то формула набуває вигляду:


(12)


1.3 обчислення доходностей операцій на ринку ГКО - ОФЗ


1.3.1 обчислення прибутковості по ГКО


Дохід по ГКО утворюється за рахунок дисконту, з яким вони розміщуються на первинному аукціоні. Вартість ДКО вимірюється (котирується) в процентах від номіналу, який становить 1000 руб. Відповідно в момент погашення ДКО коштує 100% номіналу.

Основною характеристикою прибутковості ГКО є показники прибутковості по погашенню, які мають різні модифікації і використовуються для різних цілей.

Показники прибутковості до погашення на первинному аукціоні з розміщення ДКО:

 1. Прибутковість за ціною відсікання (Д відступ) визначається за формулою:


Д отс = (13)

де Р отс - ціна відсікання, встановлена Мінфіном при проведенні аукціону з розміщення ДКО;

t - Число днів від дати аукціону до дати погашення.

2. Прибутковість за середньозваженою ціною (Д ср) розраховується за формулою:


(14)

де Рср - середньозважена ціна задоволення неконкурентних пропозицій виходячи з результатів первинного аукціону з розміщення ДКО.

Після проведення чергового аукціону Мінфін РФ публікує офіційне повідомлення про його результати, в якому серед інших показників вказуються прибутковість за ціною відсікання і прибутковість за середньозваженою ціною. У зв'язку з тим що середньозважена ціна на первинному аукціоні розраховувалася тільки за задоволеними конкурентними заявками, т. Е. Заявкам, які мають ціну вище ціни відсікання, прибутковість за ціною відсікання зазвичай перевищує прибутковість по середньозваженій ціні. Така ситуація може виникнути в разі, якщо Мінфін задовольнить тільки одну заявку з найвищою ціною конкурентного пропозиції. Досвід функціонування російського ринку державних цінних паперів свідчить, що рівність ціни відсікання і середньозваженої ціни - це абстрактна теоретична конструкція, а реальність, яка іноді виникає на практиці. Свідченням тому можуть служити результати аукціону з розміщення 53-й серії 6 - місячних ДКО, який відбувся в жовтні 1996 р. На цьому аукціоні Мінфін задовольнив лише одну - найдорожчу, по якій інвестор придбав всього 5 облігацій. В результаті ціна відсікання виявилася рівною середньозваженій ціні і склала 75,55% від номіналу. Відповідно і прибутковість також була однаковою.

Показники поточної прибутковості. Після первинного аукціону з розміщення ДКО вони потрапляють на вторинний ринок, де котируються під впливом ринкових факторів. За результатами вторинних торгів визначається поточна прибутковість, яка може бути розрахована різними методами.

 1. Поточна прибутковість до погашення за ціною закриття (ДТЗ) визначається за формулою:


(15)


де Рз - ціна закриття, т. е. ціна останньої угоди, яка пройшла на ММВБ по конкретної серії ДКО;

t - Число днів від дати вторинних торгів до дати погашення.

4. Поточна прибутковість до погашення за середньозваженою ціною (Дт.ср.) визначається за формулою:


(16)

де Рср - середньозважена ціна по конкретної серії ДКО за минулий торговельний сесію.

Середньозважена ціна розраховується після закінчення торгів на основі всіх угод, проведених на біржі в поточний торговий день, за формулою:


(17)

де pi - ціна i - тої операції;

wi - обсяг i - тій операції.

Доходність до погашення розраховується ще і за методом складних відсотків, показуючи потенційну прибутковість від реінвестування коштів на аналогічних умовах на протязі всього року. Тоді вона називається ефективною прибутковістю (Де):


(18)


У розрахунках для спрощення прийнято в році 360 днів.

Даний показник має лише аналітичне значення і використовується при порівняльному аналізі різних сегментів фінансового ринку.

5. Для інвестора важливо знати не просто прибутковість до терміну погашення за результатами первинного аукціону або вторинних торгів, але і прибутковість своєї власної покупки. З цією метою розраховується показник прибутковості покупки ДКО до терміну погашення (Дп) за такою формулою:


(19)


де Рп - ціна придбання ДКО на первинному аукціоні або на вторинних торгах;

tп - число днів від дати покупки до дати погашення.

Багато інвесторів не тримають облігації до кінця періоду і в силу різноманітних причин продають їх достроково. З цією метою розраховуються показники дохідності продажів і прибутковості вкладень.

6. Показник прибутковості продажів (ДПР) розраховується виходячи з того припущення, що інвестор купив ДКО на аукціоні і хоче зараз її продати за поточною котирування. Тоді формула розрахунку буде виглядати наступним чином:


(20)


де Рп - ціна покупки ДКО;

TВЛ - кількість днів, що пройшли з моменту покупки ДКО до поточного дня;

Р - поточна вартість ДКО.

7. Розрахунок прибутковості продажу є окремим випадком обчислення прибутковості вкладень в ГКО, який з великою часткою впевненості можна назвати основним показником прибутковості операцій з ДКО. В кінцевому рахунку інвестора, якщо, зрозуміло, це не інституціональний інвестор, цікавить не стільки ставка прибутковості до погашення на ринку ГКО, скільки зароблений прибуток і відповідно прибутковість вкладень. Формула розрахунку прибутковості вкладень має наступний вигляд:


(21)

де Рпр - ціна продажу ДКО;

TВЛ - кількість днів з дати покупки до дня продажу.


1.3.2 обчислення доходностей по ОФЗ і ОГСЗ


Облігації федерального і облігації державної ощадної позик є середньостроковими купонними цінними паперами. Терміни погашення у ОФЗ і ОГСЗ більше, ніж у ДКО, і складають 1-3 роки. Купон за цими облігаціями раніше виплачувався кожні 3 місяці, а останнім часом випускаються ОФЗ з виплатою купона раз на півроку. Розрізняються ці державні облігації між собою методами обліку купонного доходу, номінальною вартістю і методом котирування.

Для ОФЗ організовано окремий облік купонного доходу від вартості самої облігації, в той час як по ОГСЗ купон враховується у вартості самої облігації. У зв'язку з такою особливістю ОГСЗ для них при кожному новому оголошенні купона створюються спеціальні таблиці, що вказують величину накопиченого купонного доходу на кожен день звернення до його виплати.

Наступним важливим відмінністю даних цінних паперів є спосіб торгівлі. ОФЗ торгуються на ММВБ, їх ціна вимірюється у відсотках від номіналу без урахування купонного доходу і визначається в результаті балансу попиту і пропозиції за кожним випуском облігацій. Торгівля ОГСЗ ведеться на позабіржовому ринку уповноваженими банками - дилерами шляхом установки котирувань купівлі та продажу.

Розрахунок доходностей для цінних паперів зі змінним купоном ускладнюється тим, що інвестор не може наперед знати, який сумарний купонний дохід він отримає по облігації за період її обертання. Він знає лише ставку купонного доходу за поточним купону. Тому для ОФЗ і ОГСЗ розраховуються наступні види доходностей:

- Купонна прибутковість;

- Поточна прибутковість;

- Повна дохідність;

- Прибутковість вкладення.

Купонна прибутковість встановлюється і оголошується Мінфіном. Розраховується вона як середня прибутковість на ринку ГКО. На основі розрахованої таким чином прибутковості визначається новий купонний дохід, який буде виплачений по даному випуску облігації. Формула обчислення купонного доходу (Ко) досить проста:


(22)


де Н - номінальна вартість облігації;

i - ставка купонного доходу за купоном;

ТКУП - купонний період.

Купонний період - це період між датами виплати попереднього і поточного купона.

Поточна прибутковість (ДТЕК) розраховується на основі відомого купонного доходу щодо дати його чергової виплати за формулою:


(23)


де Кд.н. - Сума накопиченого купонного доходу на поточну дату;

Ко - сума виплачується купонного доходу;

t к - кількість днів до виплати поточного купона;

Р - котирування ОФЗ на поточну дату (береться в частках від номінальної вартості облігації);

H - номінальна вартість.

Поточна прибутковість не є ефективним показником прибутковості ОФЗ, так як цей показник можна розрахувати тільки на найближчий купонний період. Тому дана формула використовується тільки при короткостроковій оцінці прибутковості по ОФЗ.

Поточна прибутковість ОГСЗ визначається так само, як і по ОФЗ, з тією лише різницею, що накопичений купонний дохід включається в котирування ОГСЗ. У цьому випадку поточна прибутковість по ОГСЗ розраховується за формулою:


(24)


де Ко - виплачується купонний дохід;

Рогсз - котирування ОГСЗ з урахуванням накопиченого купонного доходу.

Повна дохідність за купонними облігаціями розраховується з урахуванням двох складових: купонного доходу і приросту вартості самої ОФЗ (курсової різниці). На основі формули повної прибутковості розраховується офіційна прибутковість ОФЗ:


(25)

де Р - поточна котирування облігації у відсотках від номіналу;

Ко - сума виплачується купонного доходу;

До д. Н. - Сума накопиченого купонного доходу на поточний момент.

Необхідно зауважити, що в офіційній формулі розрахунку прибутковості по ОФЗ є значний недолік: при розрахунку вважається, що в момент виплати купона вартість ОФЗ складе 100% і інвестор отримає, таким чином, додатковий прибуток за рахунок курсової різниці, якщо, звичайно, він купував облігацію менш ніж за 100% номіналу. Насправді цього може не статися, так як до моменту виплати купонного доходу ціна ОФЗ може впасти нижче того рівня, за яким вона була придбана.

Показник повної прибутковості відображає реальну ситуацію тільки в останній купонний період перед погашенням ОФЗ, коли власник облігації дійсно отримує при її погашенні не тільки купонний дохід, а й номінал самої ОФЗ.В інші ж періоди розрахунки по цій формулі можуть дати спотворені результати.

Як і у випадку з поточною прибутковістю, повна дохідність по ОГСЗ розраховується за аналогічною формулою з тією лише різницею, що накопичений купон включається в котирування ОГСЗ:


(26)


де Рп - котирування ОГСЗ при виплаті купона;

Рпок - котирування ОГСЗ при покупці.

Так як прогнозувати прибутковість по купонним цінних паперів більш ніж на термін до дати виплати купона дуже складно, то більш об'єктивним показником прибутковості ОФЗ є прибутковість вкладення, розрахована за формулою:


(27)


де Р - поточна котирування облігації без урахування купонного доходу у відсотках від номіналу;

Рп - ціна покупки облігації;

Кд.н. - Сума накопиченого купонного доходу за поточним купону;

K про д.н. - Сума сплаченого накопиченого купонного доходу при покупці облігації;

Σ К о - загальна сума всіх купонних доходів, виплачених по даній облігації з моменту її покупки;

TВЛ - кількість днів, що пройшли з моменту покупки.

Логіка цієї формули досить проста. Поточна вартість ОФЗ з урахуванням поточного накопиченого купонного доходу і суми всіх купонних доходів, вже отриманих за даною облігації, співвідноситься з повною сумою коштів, витрачених на покупку облігації (в тому числі купонний дохід).

Для ОГСЗ формула розрахунку прибутковості вкладень буде схожа на формулу розрахунку повної доходності, але в ній враховуються і суми, виплачені за купонами:


(28)


де Рт - поточне котирування ОГСЗ.


1.4 Фактори, що знижують прибутковість операцій з цінними паперами


При аналізі прибутковості фондових операцій необхідно враховувати не тільки номінальну прибутковість, але і реальне значення. Реальна дохідність відрізняється від номінальної тим, що при їй розрахунку враховуються всі витрати, понесені інвестором при проведенні даної операції. Витрати, в свою чергу, можна розділити на прямі і непрямі. До прямих витрат належать комісійні винагороди брокеру та інші грошові виплати. До непрямих витрат можна віднести упущену вигоду від невикористання коштів протягом того часу, коли вони перераховуються на розрахунковий рахунок або з розрахункового рахунку. Відповідно, чим менший термін до погашення у фондового інструменту, тим сильніше позначається негативний вплив витрат на реальну прибутковість вкладення.


1.4.1 вплив комісійної винагороди

Для розгляду впливу комісійних необхідно зробити деякі твердження, що відповідають реальним умовам:

- Комісійні встановлюються у вигляді відсотка від суми операцій за один торговий день.

- Одноразові витрати на установку необхідного обладнання та підключення в торговельній мережі не враховуються, як несуттєві.

Виплати комісійних брокеру призводить до того, що фондовий інструмент, або, простіше кажучи, об'єкт вкладень, обходиться інвесторові дорожче, ніж він реально коштує на даний момент. Крім того, при продажу своїх активів інвестор також повинен сплатити своєму брокеру комісійні, причому на цей раз їх сума буде більше, ніж при покупці, в силу збільшення вартості активу. В результаті може вийти, що, здавалося б, велика прибуток, отриманий за кілька днів, вся без залишку піде на сплату комісійних. Саме тому не тільки корисно, а й необхідно розрахувати реальні показники прибутковості - такі, як прибутковість вкладень з урахуванням коректувань на комісійні витрати.


1.4.2 тимчасові лаги

Другим значним фактором зниження реальної прибутковості при вкладенні у фінансові активи є тимчасові лаги. Їх можна розділити на дві основні групи:

- Зовнішні лаги;

- Внутрішні лаги.

До зовнішніх лагам можна віднести тимчасові затримки з переказу коштів на даний сегмент фондового ринку і затримки зі зняття коштів. Всі ці витрати часу існують як би поза ринком і впливають тільки на операції, пов'язані з рухом коштів з одного сегмента фондового ринку в інший.

До внутрішніх лагам відносяться тимчасові витрати по перерозподілу коштів всередині одного сегмента фондового ринку. Сюди можуть бути включені різні види затримок платежів, а також затримки з оформленням прав власності.

У реальній роботі внутрішніми витратами можна знехтувати через їх меншовартості, тому весь подальший аналіз побудований на основі врахування тільки зовнішніх лагів.

На ринку ГКО часовий лаг можна визначити як 3 дні. Саме таку кількість часу зазвичай необхідно інвестору на те, щоб перерахувати на ММВБ гроші або їх зняти зі свого рахунку. Необхідно зауважити, що останнім часом з'являється все більше банків, які виробляють зарахування коштів «день в день» з їх перерахуванням.


1.4.3 спільне вплив тимчасових лагів і комісійних


Відповідно до виявлених факторами, що знижують реальну прибутковість від роботи з цінними паперами, необхідно скоригувати формули для обчислення доходностей по ГКО і ОФЗ. Перш за все нас будуть цікавити два основні показники прибутковості на ринку ГКО:

- Прибутковість до погашення;

- Прибутковість вкладень.

Обчислення реальної прибутковості до погашення найбільш актуально для інвестора, який збирається вкласти свої кошти в ГКО і чекати їх погашення. Тоді формула розрахунку поточної прибутковості з урахуванням комісійних (Дm.ком.) Набуде вигляду:


(29)


де Рп - ціна покупки ДКО;

t вл - кількість днів з моменту вкладення до дати погашення випуску;

с - ставка виплачуваного комісійної винагороди.

Якщо ж інвестор після погашення ДКО буде вилучати гроші з ринку, тоді необхідно розраховувати реальну прибутковість з урахуванням часових лагів:


(30)


де Тлаг - час, необхідний інвестору на виведення коштів з ММВБ.

Другий показник прибутковості, що підлягає коригуванню, - прибутковість вкладень. Передбачається, що інвестор працює постійно на даному ринку і не збирається найближчим часом забирати свої кошти. Цей факт виключає з розгляду тимчасові лаги, але зате інвестор повинен враховувати витрати на комісійні не тільки при покупці, але і при продажу цінних паперів. Комісійні при продажу розраховуються щодо поточної ціни ДКО:


(31)

де Рп - ціна продажу ДКО на вторинних торгах.

При розрахунку повної доходності по ОФЗ формула набуде вигляду:


(32)

Відповідно змінюється і розрахунок показника прибутковості вкладень:


(33)


1.4.4 Вплив інфляції


Всі наведені вище розрахунки виконані на підставі прийнятого твердження, що не існує фактора інфляції. Таке припущення було зроблено виходячи з бажання спростити фінансові розрахунки. Проте з інфляцією доводиться рахуватися при проведенні розрахунків по реальному приросту коштів в умовах інфляційної економіки. Завжди корисно знати, наскільки реально збільшується капітал в результаті управління і яка частка цього приросту є інфляційної складової.

Навряд чи хто-небудь буде розраховувати показники інфляції самостійно, адже вони офіційно публікуються, але тим не менше наведемо кілька основних формул розрахунку показників інфляції. За визначенням інфляція - це зменшення купівельної спроможності грошей з плином часу. Основними числовими показниками інфляції є темп приросту цін і показник інфляції.

Темп приросту цін обчислюється за формулою:


(34)


де З 1 - рівень цін в кінці вимірюваного періоду;

C 0 - рівень цін на початку вимірюваного періоду.

Темп приросту цін є безрозмірною величиною і показує, у скільки разів зросли ціни за спостережуваний проміжок часу.

На основі темпу приросту цін можна обчислити показник інфляції:


(35)


Показник інфляції вимірюється у відсотках річних і характеризує відносний приріст цін в економіці.

Тепер розглянемо, як зміняться формули розрахунку доходностей з урахуванням інфляції. Будемо виходити з вже зробленого нами припущення про знецінення грошей. З цього твердження випливає, що купівельна спроможність суми грошей, яку ми виручили від продажу активу, не дорівнює купівельної спроможності даної суми в момент покупки активу. Для приведення купівельної спроможності отриманої суми необхідно зробити дисконтування виручених коштів відповідно до показників інфляції. Тоді формула розрахунку реальної прибутковості вкладення в ГКО прийме наступний вигляд:


(36)

де - Дисконтний множник, що приводить ціну продажу до розмірності початкового періоду. Простіше кажучи, дисконтний множник вимірює ціну продажу активу в цінах, що діяли на момент покупки;

i інф - показник інфляції за період з моменту покупки до моменту продажу активу.

Показник інфляції за час звернення активу доводиться розраховувати окремо на основі даних про місячних або річних показниках інфляції, і при цьому необхідно враховувати таку особливість інфляційного процесу: інфляція є безперервним процесом, т. Е. Розрахунок показника інфляції проводиться за методом складного відсотка. У момент часу t +1 розрахунок робиться з урахуванням результатів процесу в момент t.

Таким чином, якщо нам відомий місячний показник інфляції, то для розрахунку річного показника інфляції необхідно застосувати формулу:


(37)


де i інф (рік) - розрахункове значення річного показника інфляції;

i інф (міс) - Місячний показник інфляції.

При відомому річному показнику інфляції можна розрахувати його середньомісячне значення:


(38)

Якщо ж нам дано показники інфляції за кожен місяць, то можна розрахувати загальний показник, використовуючи формулу розрахунку ланцюгових індексів:


(39)


де i 1 інф, i 2 інф, i n інф - відповідно показники інфляції в періодах 1, 2, ..., n.


1.4.5 прибутковість з урахуванням оподаткування


Наступним фактором значного зниження реальної прибутковості вкладень є оподаткування отриманого прибутку. Згідно з чинним на даний момент податкового законодавства оподаткуванню підлягає курсова різниця між ціною купівлі та ціною продажу по ОФЗ виходячи із загальної ставки оподаткування - 35%; купонний дохід по ОФЗ - за ставкою 15% і дохід по ДКО - за ставкою 15%.

Необхідність поділитися з державою частиною заробленого призводить до зменшення прибутку. Припустимо, що ставка оподаткування дорівнює Тах, тоді після сплати податків прибуток зменшиться відповідно до множником (1 - Тах). Отже, формула розрахунку дохідності по ОФЗ зміниться наступним чином:


(40)


де Тах - ставка податку на дисконт по ОФЗ, що дорівнює 0,35;

Тах '- ставка податку на купонний дохід, що дорівнює 0,15.

У зв'язку з введенням податку на дохід по ДКО отриманий дисконт як різницю між ціною продажу і покупки також необхідно зменшити на суму податку.


1.5 Обчислення прибутковості портфеля цінних паперів


У реальному житті фінансовому менеджеру доводиться розміщувати кошти в різні цінні папери, які дають різну прибутковість. Одні більш дохідні, інші - менш. В такому випадку виникає проблема оцінки ефективності роботи з управління активами, т. Е. Прибутковості вкладень. Природно, можна оцінювати роботу менеджера по сумі прибутку, отриманої за квартал, але в такому випадку виникає проблема оперативного оцінювання роботи керуючого.

Візьмемо реальну ситуацію: в управлінні перебуває портфель цінних паперів трьох випусків, куплених у різний час і з різною прибутковістю до погашення. Необхідно оцінити середню прибутковість портфеля цінних паперів. Найпростіше рішення, можливе в даному випадку, - знаходження середньозваженої миттєвої прибутковості портфеля, де прибутковість кожного паперу зважується за сумою коштів, вкладених в даний цінний папір, щодо загальної вартості портфеля. Прибутковість, розрахована таким чином, називається миттєвою тому, що в якості цін паперів беруться поточні котирування, які можуть змінитися в будь-який момент.

Необхідно також зауважити, що для зважування обрана саме сума вкладень в кожну з паперів, так як різні випуски можуть мати різну поточну вартість. Відповідно зважування прибутковості за кількістю паперів дасть некоректні результати.

Наступна велика проблема, що з'являється в реальній роботі, - змінюється внаслідок додаткових перерахувань або, навпаки, виплат суми активів, що знаходяться в управлінні менеджера. В такому випадку виникає проблема оцінки прибутковості портфеля при змінній сумі вкладених коштів. Для розгляду проблеми необхідно пояснити деякі терміни, такі як:

- Початкові вкладення;

- Додаткові вкладення;

- Середній залишок. (Див. Глосарій)

Основне завдання, що стоїть перед нами в даному випадку, - визначення бази для розрахунку прибутковості, отриманої за даний період часу. Існує кілька способів розрахунку середнього залишку. Ми розглянемо найпростіший - метод відсоткових чисел, який використовується зазвичай в банках при нарахуванні відсотків за вкладами зі змінною сумою вкладу.

Розрахунок заснований на обчисленні середньозваженої суми залишку коштів по рахунку, де вагами служить кількість днів, протягом яких дана сума перебувала на рахунку.

Приклад 1: Нехай інвестор має наступну динаміку руху коштів по портфелю активів:


Таблиця 1 - Динаміка руху коштів по портфелю активів


операція

Дата

Сума, млн. Руб.

Активи на початок періоду 01.01.97 100
перерахування коштів 26.01.97 28
Зняття коштів 19.02.97 57
перерахування коштів 01.03.97 79
Активи на кінець періоду 01.04.97 180

Необхідно розрахувати середню суму вкладень станом на 01.04.96.

Для початку розрахуємо залишок суми вкладення на кожен день її зміни.

1.01.97 - 26.01.97 - 100 млн. Руб.

26.01.97 - 19.02.97 - 128 млн. Руб.

19.02.97 - 1.03.97 - 71 млн. Руб.

1.03.97 - 1.04.97 - 150 млн. Руб.

На основі відомих тимчасових періодів обчислюємо середній залишок вкладених коштів (О с) протягом усього періоду часу з 01.01.97 по 30.03.97:


Далі не складає ніяких труднощів розрахувати прибутковість інвестицій, знаючи середню суму вкладень і прибуток, зароблений за період.

Нехай чиста сума активів на 1.04.97 становить 180 млн. Руб. Необхідно оцінити прибутковість портфеля цінних паперів.

Для цього обчислюємо прибуток як різницю між поточною вартістю портфеля на початок періоду з урахуванням перерахувань і зняття з ринку. Щоб розрахувати отриманий за період дохід (Е), застосовують формулу:


(41)

де А 0 - сума активів на початок періоду;

А 1 - сума активів на кінець періоду;

U - додаткові перерахування на ринок;

C - зняття коштів з ринку.

У нашому прикладі дохід за період складе:


Прибутковість портфеля цінних паперів визначається як відношення розрахованої суми доходу до середнього залишку коштів:


(42)

де t - число днів в аналізованому періоді.

Прибутковість портфеля в аналізованому періоді склала:


1.6 Крива ефективної дохідності


На кожному сегменті фінансового ринку існує залежність між прибутковістю фінансового інструменту і терміном до його погашення, причому така залежність стабільна тільки на одному сегменті і може мати зовсім інші значення на іншому. Ця залежність отримала назву кривої ефективної дохідності. В даному випадку час погашення є мірою ризику вкладення в актив: чим довше термін вкладення, тим менше впевненості, що боржник вчасно і в повному обсязі погасить борг, а відповідно більший ризик інвестицій.

На малюнку 1 наведена крива ефективної дохідності нормального вигляду.


Малюнок 1 - Крива ефективної дохідності нормального виглядуІснує дві основні теорії, що пояснюють існування і форму кривої ефективної дохідності: теорія ліквідності і теорія раціональних очікувань. Найбільш поширена теорія ліквідності стверджує, що ліквідність активу визначається терміном до його погашення і, відповідно, активи з великими термінами до погашення повинні давати більшу дохідність порівняно з короткостроковими активами. Така премія є компенсацією за низьку ліквідність і більший ризик довгострокового активу.

Відповідно до теорії раціональних очікувань крива ефективної дохідності відображає очікування інвесторів щодо майбутньої прибутковості фінансових інструментів. Так, негативний нахил кривої ефективної дохідності може означати очікування інвесторів зниження доходностей на фінансовому ринку.

З спостереження за зміною кривої ефективної дохідності можна зробити наступні висновки:

 1. Існує мінімальна дохідність фінансового інструменту, від значення якої починається крива і нижче якої прибутковість зазвичай не опускається. Це значення прибутковості відповідає найменшому ризику вкладення в актив. Такий ризик називається системним або недіверсіфіціруемим. Його величина змінюється з часом і визначається загальноекономічною і політичним становищем у країні, а також привабливістю даного фінансового активу. На ринку ГКО-ОФЗ дана величина може також залежати від потреби держави в запозиченнях з ринку ГКО-ОФЗ, а мінімальне значення ризику відповідає випуску ДКО, у якого найменший термін до погашення.

 2. Крива ефективної дохідності опукла вгору. Такий вигляд кривої ефективної дохідності можна пояснити досить просто. Кредитор кожен раз вимагає додаткової премії за надання коштів в кредит на більш тривалий термін. Дійсно, при збільшенні термінів запозичення зростає невизначеність, а відповідно і ризик невиплати боргу. Отже, повинна зрости премія за ризик.

Однак далеко не завжди на фінансовому ринку спостерігається нормальний вигляд кривої ефективної дохідності, так як бувають аномалії, і, чим менш стабільний розвинений ринок, тим химерніше і неймовірніше буває її вид.

Ситуація складається зовсім абсурдна: за короткостроковими паперів, термін до погашення у яких був менше місяця, прибутковість виявилася значно вище, ніж за довгостроковими випусками ДКО. Можна подумати, що інвестори довіряють державі в довгостроковій перспективі більше, ніж в короткостроковій. Цей феномен досить просто пояснюється з точки зору раціональних очікувань і спекулятивної основи ринку ГКО-ОФЗ: основна маса інвесторів прагне максимізувати свій прибуток за рахунок покупки недооцінених довгострокових ДКО і продажу їх за вищими цінами. В кінці грудня, перед закриттям фінансового року, котирування ДКО були «продавлені» великими банками, які потребують грошових коштах для закриття балансу. Всі розуміли, що дана ситуація є тимчасовою і така прибутковість довго зберігатися не може. В результаті масованих покупок далеких облігацій їх прибутковість придбала негативний нахил.

Функція ефективної дохідності є є монотонно зростаючою. Однак, як і в попередньому випадку, бувають ситуації, коли крива ефективної дохідності викривляється і має один або кілька «горбів», що пояснюється випадковими відхиленнями від нормальної форми або ажіотажним попитом на актив з терміном погашення, прив'язаним до якого-небудь значного політичного або економічного події, яке надає впливає на даний сегмент фінансового ринку.

Функція кривої ефективної дохідності зростає і прагнути до свого граничного значення прибутковості, яке є максимальним для даного сегмента фінансового ринку. Природно, таке значення не залишається постійним і також змінюється з часом. Це властивість кривої ефективної дохідності тісно пов'язане з іншим, не менш важливим: при збільшенні терміну запозичення премія за кожну додаткову одиницю часу інвестування постійно зменшується, поступово наближаючись до 0. Ця особливість пояснюється слабкою чутливістю інвесторів до зміни терміну інвестицій при досить значному терміні і повної нечутливості після того, як цей термін переступив за кордон «розумного» інвестування t opt.

Крива ефективної прибутковості, її значення і форма активно використовуються в основному для прийняття рішення про міжчасового інвестуванні і є завданням про тимчасову структуру процентної ставки. Суть даного завдання полягає у визначенні оптимальної структури інвестування з урахуванням можливості проміжного вкладення на більш короткий термін, ніж необхідно інвестору.


2 Постановка завдання

2.1 Організаційно-економічна сутність задачі


В даному курсовому проекті вирішується завдання автоматизації аналізу прибутковості комерційного банку від операцій з цінними паперами. У процесі вирішення поставленого завдання розраховуються показники дохідності цінних паперів (ДКО, ОГСЗ і ОФЗ). Існує кілька методів розрахунку прибутковості (див. П.п. 1.1) цінних паперів і це залежить від наступних факторів:

1. Який вид цінного паперу (ДКО, ОГСЗ або ОФЗ);

2. Яку прибутковість потрібно обчислити (вкладення, продажу, поточну, купонну прибутковість і т. Д.);

3. Які чинники впливають на прибутковість цінних паперів (комісійні винагороди, тимчасові лаги, інфляція, оподаткування).

У процесі автоматизації ми враховували всі перераховані чинники. На підставі обліку динячих факторів і будується рішення задачі:

1. По-перше, в процесі виконання завдання йде поділу за типом цінних паперів, тобто прибутковість по ОФЗ і ОГСЗ розраховується безпосередньо окремо від прибутковості ГКО.

2. По-друге, прибутковість вкладення вважається основним видом показника прибутковості і цей показник розраховується безпосередньо окремо, і по ньому проведено статистичний аналіз, т. Е. Побудова діаграми зміни прибутковості по кожному виду цінних паперів.

3. По-третє, враховується і дію комісійних і тимчасових лагів на показники прибутковості.

2.2 Опис вихідної (вхідний) і вихідний інформації


Вхідний інформацією в реалізації даного проекту будуть усі вихідні дані до формул розрахунку прибутковості наведеним в розділі 1, а конкретніше:

Для обчислення доходностей по ГКО:

 1. Для розрахунку прибутковості ГКО за ціною відсікання (1.3.1 (13)) необхідно ввести:

  • Р отс - ціну відсікання, встановлену Мінфіном при проведенні аукціону з розміщення ДКО;

  • Дату аукціону;

  • Дату погашення випуску.

Тоді формула розрахунку дохідності по фені відсікання набуде вигляду:


Прибутковість за ціною відсікання (Д відступ) = ((100 - Ціна відсікання (Ротсей)) / Ціна відсікання) * 365 / (Дата погашення - Дата аукціону).

2. Для розрахунку прибутковості ГКО за середньозваженою ціною (Дср) (п.п. 1.3.1 (14)) необхідно ввести:

 • Рср - середньозважена ціна задоволення неконкурентного пропозиції.

Тоді формула розрахунку набуде вигляду:

Прибутковість за середньозваженою ціною (Дср) = ((100 - Середньозважена ціна (Рср)) / Середньозважена ціна (Рср)) * 365 / (Дата погашення - Дата аукціону).

3. Поточна прибутковість ДКО до погашення за ціною закриття (1.3.1 (15)) розраховується виходячи з таких даних:

 • Рз - ціна закриття, т. Е. Ціна останньої угоди, яка пройшла на ММВБ по конкретної серії ДКО;

 • Дата вторинних торгів;

 • Дата погашення ДКО.

Тоді маємо:

Поточна прибутковість до погашення (ДТЗ) = ((100 - Ціна закриття (РЗ)) / Ціна закриття (РЗ)) * 365 / (Дата погашення - Дата вторинних торгів).

4. Для розрахунку прибутковості покупки ДКО (Дп) (п.п. 1.3.1 (19)) необхідно ввести наступні вихідні дані:

 • Рп - ціна придбання ДКО на первинному аукціоні або вторинних торгах;

 • Дата покупки ДКО;

 • Дата погашення ДКО.

Тоді формула розрахунку набуде вигляду:

Прибутковість покупки ДКО (Дп) = ((100 - Ціна придбання (Рп)) / Ціна придбання (Рп)) * 365 / (Дата погашення - Дата покупки).

5. Обчислення показника прибутковості продажів ДКО (ДПР) (п.п. 1.3.1 (20)) здійснюється за допомогою наступних вихідних даних:

 • Рп - Ціна покупки ДКО;

 • Дата покупки ДКО;

 • Поточний день;

 • Р - поточна котирування ДКО.

Тоді маємо:

Прибутковість продажів ДКО (ДПР) = ((Поточна котирування ДКО (Р) - Ціна покупки ДКО (Рп)) / (Ціна покупки ДКО (Рп)) * 365 / (поточний день - Дата покупки ДКО).

6. Розрахунок основної прибутковості ГКО або прибутковість вкладень ДКО (ДВЛ) (п.п. 1.3.1 (21)) базується на наступних показниках:

 • Рпр - ціна продажу ДКО;

 • Дата купівлі;

 • Дата продажу.

Тоді формула розрахунку основної прибутковості ГКО набуде вигляду:

Прибутковість вкладень ДКО (ДВЛ) = ((Ціна продажу ДКО (РПР) - Ціна покупки ДКО (Рп)) / Ціна покупки (Рп)) * 365 / (Дата продажу - Дата покупки).


Для обчислення доходностей по ОФЗ і ОГСЗ:

1. Купання прибутковість по ОФЗ (Ко) (п.п. 1.3.2 (22)) розраховується виходячи з таких показників:

 • Н - Номінальна вартість облігації;

 • i - ставка купонного доходу за купоном;

 • ТКУП - купонний період.

Тоді формула набуде вигляду:

Купонна прибутковість ОФЗ (Ко) = Номінальна вартість облігації (Н) * (Ставка купонного доходу за купоном (i) / 100) * Купонний період (ТКУП) / 365.

2. Для розрахунку поточної прибутковості по ОФЗ (ДТЕК) (п.п. 1.3.2 (23)) необхідні наступні дані:

 • Кд.н. - Сума накопиченого купонного доходу на поточну дату;

 • Ко - сума виплачується купонного доходу;

 • t к - кількість днів до виплати поточного купона;

 • Р - котирування ОФЗ;

 • Н - номінальна вартість.

Формула розрахунку набуде вигляду:

Поточна прибутковість ОФЗ (ДТЕК) = (Сума виплачується купонного доходу / (Котирування ОФЗ * Номінальна вартість + Сума накопиченого купонного доходу на поточну дату)) * 360 / кількість днів до виплати поточного купона.

3. Поточна прибутковість по ОГСЗ (ДТЕК) (п.п. 1.3.2 (24)) обчислюється виходячи з наступних даних:

 • Ко - виплачується купонний дохід;

 • Рогсз - котирування ОГСЗ з урахуванням накопиченого купонного доходу.

Формула має вигляд:

Поточна прибутковість по ОГСЗ (ДТЕК) = (Виплачуваний купонний дохід / Котирування ОГСЗ з урахуванням накопиченого купонного доходу) * 365 / кількість днів до виплати поточного купона.

4. Офіційна прибутковість ОФЗ (Дполн) (п.п. 1.3.2 (25)) вимагає введення наступних вихідних даних:

 • Р - поточна котирування облігації у відсотках від номіналу;

 • Ко - сума виплачується купонного доходу;

 • Кд.н. - Сума накопиченого купонного доходу на поточний момент.

Тоді з урахуванням цих даних формула набуде вигляду:

Офіційна прибутковість ОФЗ = ((1 - Поточна котирування облігації / 100) * Номінальна вартість + (Сума виплачується купонного доходу - Сума накопиченого купонного доходу на поточний момент)) / ((Поточна котирування облігації * Номінальна вартість) / 100 + Сума накопиченого купонного доходу на поточний момент) * 365 / кількість днів до виплати поточного купона.

5. Повна прибутковість по ОГСЗ (п.п. 1.3.2 (26) обчислюється виходячи з наступних даних:

 • Рп - котирування ОГСЗ при виплаті купона;

 • Рпок - котирування ОГСЗ при покупці.

Тоді маємо:

Повна дохідність по ОГСЗ (Дполн) = ((Котирування ОГСЗ при виплаті купона - Котирування ОГСЗ при покупці) / Котирування ОГСЗ при покупці) * 365 / кількість днів до виплати поточного купона.

6. Основна прибутковість по ОФЗ (прибутковість вкладення) (п.п. 1.3.2 (27)) вимагає введення наступних вихідних даних:

 • Р - Поточна котирування облігації;

 • Рп - ціна покупки облігації;

 • Кд.н. - Сума накопиченого купонного доходу за поточним купону;

 • К о д.н. - Сума сплаченого накопиченого купонного доходу при покупці облігації;

 • Σ Ко - загальна сума всіх купонних доходів, виплачених по даній облігації з моменту її покупки;

 • t вл - кількість днів, що пройшли з моменту покупки.

Тоді формула розрахунку має вигляд:

Прибутковість вкладення ОФЗ (ДВЛ) = (((Поточна котирування облігації - Ціна покупки облігації) * Номінальна вартість / 100 + (Сума накопиченого купонного доходу по тек. Купону - Сума сплаченого накопиченого купонного доходу при покупці облігації + Загальна сума всіх купонних доходів)) / Ціна покупки облігації * Номінальна вартість / 100 + Сума сплаченого накопиченого купонного доходу при покупці облігації) * 365 / (Дата продажу - Дата покупки).


7. Прибутковість вкладення по ОГСЗ (п.п. 1.3.2 (28)) розраховується з урахуванням вихідних даних по прибутковості вкладень ОФЗ, включаючи:

 • Рт - поточне котирування ОГСЗ.

Звідси маємо:

Прибутковість вкладень ОГСЗ (ДВЛ) = (((Поточна котирування ОГСЗ - Ціна покупки облігації) + Загальна сума всіх купонних доходів) / Ціна покупки облігації) * 365 / (Дата продажу - Дата покупки).


Примітка: Розрахунок прибутковості по ГКО, ОФЗ і ОГСЗ розраховуються з урахуванням всіх вихідних даних наведених вище за винятком додавання:

 • с - ставка комісійної винагороди;

 • Тлаг - час, необхідний інвестору на виведення коштів з ММВБ.


2.3 Інформаційна модель реалізації завдання


Інформаційна модель реалізації завдання має на увазі опис зв'язків між сутностями, т. Е. Таблицями, використовуваними в базі даних. Інформаційну модель можна описати таким чином:

 1. Існує таблиця «Банк», яка є «головною» таблицею для таблиць «Прибутковості по ГКО» і «Прибутковості по ОФЗ».

 2. Таблиця «Банк» пов'язана з перерахованими таблицями через поле «Код_банка», яке є первинним ключем в таблиці «Банк» і зовнішніми ключами в таблицях «Прибутковості по ГКО» і «Прибутковості по ОФЗ».

 3. Між таблицями «Банк» і «Прибутковості по ГКО» існує вид зв'язку «один - до - багатьох», т. Е. Одному значенню в таблиці «Банк» може відповідати багато значень в таблиці «Прибутковості по ГКО». Зв'язки між даними таблицями повністю відповідає всім умовам цілісності:

- Каскадне оновлення пов'язаних полів;

- Каскадне видалення пов'язаних записів.


 1. Між таблицями «Банк» і «Прибутковості по ОФЗ» існує абсолютно така ж зв'язок як між таблицями «Банк» і «Прибутковості по ГКО».

 2. У свою чергу таблиця «Прибутковості по ГКО» є «головною» для таблиць в яких вводяться дані для розрахунку доходностей по даному виду цінних паперів. Зв'язок між ними здійснюється через поле «Серія_ГКО», яке є первинним ключем в таблиці «Прибутковості по ГКО» і зовнішніми ключами у відповідних таблицях.

 3. Так само таблиця «Прибутковості по ОФЗ» є «головною» таблицею для таблиць в яких йде введення даних для розрахунку доходностей по ОФЗ і ОГСЗ. Зв'язки між відповідними таблицями здійснюється через поле «Серія_ОФЗ», яке є первинним ключем в таблиці «Прибутковості по ОФЗ» і зовнішніми в підлеглих таблицях.

Все вищесказане наочно зображено в Додатку А - Схема даних.
3 Програмна реалізація проекту


3.1 Атрибутивний склад


Програма автоматизації аналізу прибутковості інвестицій в цінні папери реалізована на СУБД Microsoft Access XP. Дана СУБД є новітньою розробкою в пакеті Microsoft Office XP.

Даний програмний продукт містить 20 таблиць, атрибутивний складу яких представлений нижче:


Таблиця 1 Банк

Атрибут

Тип даних

опис атрибута

Код банку числовий Містить код банку
Назва банку текстовий Містить дані про назву банку
ІПН текстовий ІПН банку
Адреса текстовий Юр. адреса банку
Телефон текстовий Телефон банку
ФІО_діректора текстовий ПІБ директора банку

Таблиця 2 Прибутковості по ГКО

Атрибут

Тип даних

опис атрибута

Серія_ГКО числовий Дані про серію ГКО
Найменування текстовий Найменування ДКО
Код банку числовий Містить код банку

Таблиця 3 Прибутковості по ОФЗ

Атрибут

Тип даних

опис атрибута

Серія_ОФЗ числовий Дані про серію ОФЗ
Найменування текстовий Найменування ОФЗ
Код банку числовий Містить код банку

Таблиця 4 Прибутковість з урахуванням комісійних

Атрибут

Тип даних

опис атрибута

Серія_ГКО числовий Дані про серію ГКО
Ціна покупки числовий Ціна покупки ДКО
Дата_вложенія Дата час Дата вкладення випуску ГКО
Дата погашення Дата час Дата погашення випуску
Коміс_вознагражд числовий Величина комісійної винагороди

Таблиця 5 Прибутковість вкладення ДКО

Атрибут

Тип даних

опис атрибута

Серія_ГКО числовий Дані про серію ГКО
Ціна продажу числовий Ціна продажу ДКО
Дата купівлі Дата час Дата покупки ДКО
Дата продажу Дата час Дата продажу ДКО
Ціна покупки числовий Ціна покупки ДКО

Таблиця 6 Прибутковість вкладення по ОГСЗ

Атрибут

Тип даних

опис атрибута

Серія_ОФЗ числовий Дані про серію ОФЗ
Ціна покупки числовий Ціна покупки ОГСЗ
котирування числовий котирування ОГСЗ
Общ_сумма числовий Загальна сума всіх куп. доходів
Дата купівлі Дата час Дата покупки ОГСЗ
Дата продажу Дата час Дата продажу ОГСЗ

Таблиця 7 Прибутковість вкладення по ОФЗ

Атрибут

Тип даних

опис атрибута

Серія_ОФЗ числовий Дані про серію ОФЗ
Тек_котіровка числовий Поточна котирування ОФЗ
Цена_покупкі_ОФЗ числовий Ціна покупки ОФЗ
Номінал числовий Номінальна вартість ОФЗ
Сумма_накопл_дох числовий Сума накопиченого купонного доходу
Сумма_упл_дох числовий Сума сплаченого купонного доходу
Общ_сумма числовий Загальна сума всіх купонних доходів
Дата купівлі Дата час Дата покупки ОФЗ
Дата продажу Дата час Дата продажу ОФЗ

Таблиця 8 - Прибутковість вкладення ДКО з урахуванням комісійних

Атрибут

Тип даних

опис атрибута

Серія_ГКО


числовий Дані про серію ГКО
Ціна продажу числовий Ціна продажу ДКО
Ставка_коміс числовий Ставка комісійної винагороди
Дата_вложенія Дата час Дата вкладення випуску ГКО
Дата погашення Дата час Дата погашення випуску ГКО

Таблиця 9 - Прибутковість ДКО за середньозваженою ціною

Атрибут

Тип даних

опис атрибута

Серія_ГКО


числовий Дані про серію ГКО
Средневзвеш_цена числовий Середньозважена ціна ДКО
Дата_аукціона Дата час Дата проведення аукціону ДКО
Дата погашення Дата час Дата погашення випуску ГКО

Таблиця 10 - Прибутковість ДКО за ціною відсікання

Атрибут

Тип даних

опис атрибута

Серія_ГКО


числовий Дані про серію ГКО
Цена_отсеч числовий Ціна відсікання
Дата_аукціона Дата час Дата проведення аукціону ДКО
Дата погашення Дата час Дата погашення випуску ГКО

Таблиця 11 - Прибутковість покупки ДКО

Атрибут

Тип даних

опис атрибута

Серія_ГКО


числовий Дані про серію ГКО
Цена_пріобр числовий Ціна придбання ДКО
Дата купівлі Дата час Дата покупки ДКО
Дата продажу Дата час Дата продажу ДКО

Таблиця 12 - Прибутковість продажів ДКО

Атрибут

Тип даних

опис атрибута

Серія_ГКО


числовий Дані про серію ГКО
Ціна покупки числовий Ціна покупки ДКО
котирування числовий Поточна котирування ДКО
Дата купівлі Дата час Дата покупки ДКО
Тек_дата Дата час Поточна дата

Таблиця 13 - Купонний дохід по ОФЗ

Атрибут

Тип даних

опис атрибута

Серія_ОФЗ


числовий Дані про серію ОФЗ
Номінал числовий Номінальна вартість ОФЗ
ставка числовий Ставка купонного доходу за купоном
Дата_текущ Дата час Дата виплати поточна
Дата_пред Дата час Дата виплати попередня

Таблиця 14 - Офіційна прибутковість ОФЗ

Атрибут

Тип даних

опис атрибута

Серія_ОФЗ числовий Дані про серію ОФЗ
Тек_котіровка числовий Поточна котирування облігації
Сумма_випл_куп_дох числовий Сума виплачується купонного доходу
Сумма_накопл_куп_дох числовий Сума накопиченого купонного доходу
Номінал числовий Номінальна вартість ОФЗ
Дата купівлі Дата час Дата покупки ОФЗ
Дата продажу Дата час Дата продажу ОФЗ

Таблиця 15 - Повна прибутковість по ОГСЗ

Атрибут

Тип даних

опис атрибута

Серія_ОФЗ


числовий Дані про серію ОФЗ
Котіровка_ОГСЗ числовий котирування ОГСЗ
Котіровка_прі_покуп числовий Котирування ОГСЗ при покупці
Кол_дней числовий Кількість днів до виплати поточного купона

Таблиця 16 - Повна дохідність ОФЗ з урахуванням комісійних

Атрибут

Тип даних

опис атрибута

Серія_ОФЗ числовий Дані про серію ОФЗ
Тек_котіровка числовий Поточна котирування ОФЗ
Номінал числовий Номінальна вартість ОФЗ
Ставка_коміс числовий Ставка комісійної винагороди
Сумма_накопл_куп_дох числовий Сума накопиченого купонного доходу
Общ_сум_куп_дох числовий Загальна сума всіх купонних доходів
Дата купівлі Дата час Дата покупки ОФЗ
Тек_дата Дата час Поточна дата

Таблиця 17 - Реальна дохідність прибутковість ДКО з урахуванням часових лагів

Атрибут

Тип даних

опис атрибута

Серія_ГКО числовий Дані про серію ОФЗ
Ціна покупки числовий Ціна покупки ДКО
Время_вивод_средств числовий Час необхідний інвестору для виведення коштів з ММВБ
Ставка_коміс_вознагр числовий Ставка комісійної винагороди
Дата_вложенія Дата час Дата вкладення випуску
Дата_погаш Дата час Дата погашення випуску

Таблиця 18 - Поточна прибутковість ДКО до погашення

Атрибут

Тип даних

опис атрибута

Серія_ГКО


числовий Дані про серію ГКО
Цена_закритія числовий Ціна закриття
Дата_втор_торг Дата час Дата проведення вторинних торгів ДКО
Дата_погаш Дата час Дата погашення випуску ГКО

Таблиця 19 - Поточна прибутковість по ОГСЗ

Атрибут

Тип даних

опис атрибута

Серія_ОФЗ


числовий Дані про серію ОФЗ
Випл_куп_дох числовий Виплачується купонний дохід
котирування числовий котирування ОГСЗ
Кол_дней числовий Кількість днів до виплати

Таблиця 20 - Поточна прибутковість по ОФЗ

Атрибут

Тип даних

опис атрибута

Серія_ОФЗ числовий Дані про серію ОФЗ
Сумма_куп_дох числовий Сума накопиченого купонного доходу
Сумма_випл_куп_дох числовий Сума виплачується купонного доходу
Кол_дней числовий Кількість днів до виплати
котирування числовий Котирування ОФЗ на поточну дату
Номінал числовий Номінальна вартість ОФЗ

У таблиці «Банк» існує первинний ключ «Код_банка», який пов'язаний з таблицями «Прибутковості по ГКО» і «Прибутковості по ОФЗ», в яких даний ключ є зовнішнім, в свою чергу в таблицях «Прибутковості по ГКО» і «Прибутковості по ОФЗ »міститися первинні ключі« Серія_ГКО »і« Серія_ОФЗ »відповідно.Ключ «Серія_ГКО» є зовнішнім ключем для таблиць:

- Прибутковість з урахуванням комісійних;

- Прибутковість вкладення ДКО;

- Прибутковість вкладення ДКО з урахуванням комісійних;

- Прибутковість ДКО за середньозваженою ціною;

- Прибутковість ДКО за ціною відсікання;

- Прибутковість покупки ДКО;

- Прибутковість продажів ДКО;

- Реальна дохідність ДКО з урахуванням часових лагів;

- Поточна прибутковість ДКО.


Ключ «Серія_ОФЗ» є зовнішнім ключем для наступних таблиць:

- Прибутковість вкладення ОФЗ;

- Прибутковість вкладення по ОГСЗ;

- Купонний дохід по ОФЗ;

- Офіційна прибутковість ОФЗ;

- Повна прибутковість по ОГСЗ;

- Повна дохідність ОФЗ з урахуванням комісійних;

- Поточна прибутковість по ОГСЗ;

- Поточна прибутковість по ОФЗ.

Все вищесказане відображено в на схемі даних. (Додаток А).


3.2 Реалізація запитів


Також в програмі містяться запити для виконання необхідних обчислень, т. Е. Розрахунку доходностей на підставі вихідних даних представлених в таблицях.

Запити побудовані в конструкторі запитів. Лістинг запитів наведено нижче:

З

SELECT [Прибутковість вкладень ДКО] .Серія_ГКО, [Прибутковість вкладень ДКО] .Цена_продажі, [Прибутковість вкладень ДКО] .Дата_покупкі, [Прибутковість вкладень ДКО] .Дата_продажі, [Прибутковість вкладень ДКО] .Цена_покупкі, (([Цена_продажі] - [Цена_покупкі] ) / [Цена_покупкі]) * (365 / ([Дата_продажі] - [Дата_покупкі])) AS [Прибутковість вкладень ДКО]

FROM [Прибутковість вкладень ДКО];

апрос 1 - Прибутковість вкладень ДКО


У Запиті 1 відбувається розрахунок прибутковості вкладень ДКО. Результат роботи даного запиту відображений в Додатку Б. 1 (див. П. П. 1.3.1 (21))

З

SELECT [Повна прибутковість по ОГСЗ] .Серія_ОФЗ, [Повна прибутковість по ОГСЗ] .Котіровка_ОГСЗ, [Повна прибутковість по ОГСЗ] .Котіровка_прі_покуп, [Повна прибутковість по ОГСЗ] .Кол_дней, (([Котіровка_ОГСЗ] - [Котіровка_прі_покуп]) / [Котіровка_прі_покуп ]) * 365 / [Кол_дней] AS [Повна прибутковість по ОГСЗ]

FROM [Повна прибутковість по ОГСЗ];

апрос 2 - Повна прибутковість по ОГСЗ


Результатом даного запиту є розрахунок повної прибутковості ОГСЗ (див. П.п. 1.3.2 (26)). Результат роботи запиту наведено у Додатку Б.2.


Запит 3 Поточна прибутковість ДКО до погашення

SELECT [Поточна прибутковість ДКО до погашення] .Серія_ГКО, [Поточна прибутковість ДКО до погашення] .Цена_закритія, [Поточна прибутковість ДКО до погашення] .Дата_втор_торг, [Поточна прибутковість ДКО до погашення] .Дата_погаш, ((100 [Цена_закритія]) / [Цена_закритія]) * 365 / ([Дата_погаш] - [Дата_втор_торг]) AS [Тек прибутковість до погашення]

FROM [Поточна прибутковість ДКО до погашення];Результатом даного запиту є розрахунок поточної прибутковості ГКО до погашення (див. П. П. 1.3.1 (15)). Результат роботи запиту наведено у Додатку Б.3.

З

SELECT [Поточна прибутковість по ОГСЗ] .Серія_ОФЗ, [Поточна прибутковість по ОГСЗ] .Випл_куп_дох, [Поточна прибутковість по ОГСЗ] .Котіровка, [Поточна прибутковість по ОГСЗ] .Кол_дней, ([Випл_куп_дох] / [Котирування]) * 365 / [ Кол_дней] AS [Поточна прибутковість по ОГСЗ]

FROM [Поточна прибутковість по ОГСЗ];


апрос 4 - Поточна прибутковість по ОГСЗ


Результатом роботи даного запиту є розрахунок поточної прибутковості по ОГСЗ (див. П.п. 1.3.2 (24)). Результат роботи запиту в Додатку Б.4.

Запит 5 - Поточна прибутковість по ОФЗ

SELECT [Поточна прибутковість по ОФЗ] .Серія_ОФЗ, [Поточна прибутковість по ОФЗ] .Сумма_куп_дох, [Поточна прибутковість по ОФЗ] .Сумма_випл_куп_дох, [Поточна прибутковість по ОФЗ] .Кол_дней, [Поточна прибутковість по ОФЗ] .Котіровка, [Поточна прибутковість по ОФЗ] .Номінал, ([Сумма_куп_дох] / ([Котирування] * [Номінал] + [Сумма_випл_куп_дох])) * 360 / [Кол_дней] AS [Поточна прибутковість по ОФЗ]

FROM [Поточна прибутковість по ОФЗ];Результатом роботи даного запиту є розрахунок поточної прибутковості по ОФЗ (див. П. П. 1.3.2 (23)). Результат роботи запиту наведено у Додатку Б.5.

Запит 6 - Реальна дохідність ДКО з урахуванням часових лагів

SELECT [Реальна дохідність ДКО з уч брешемо лагов] .Серія_ГКО, [Реальна дохідність ДКО з уч брешемо лагов] .Цена_покупкі, [Реальна дохідність ДКО з уч брешемо лагов] .Время_вивод_средств, [Реальна дохідність ДКО з уч брешемо лагов] .Ставка_коміс_вознагр, [ реальна дохідність ДКО з уч брешемо лагов] .Дата_вложенія, [реальна дохідність ДКО з уч брешемо лагов] .Дата_погашенія, (100 [Цена_покупкі] * (1+ [Ставка_коміс_вознагр] / 100)) / ([Цена_покупкі] * (1+ [ Ставка_коміс_вознагр] / 100)) * 365 / ([Дата_погашенія] - [Дата_вложенія] + [Время_вивод_средств]) AS [Реальна дохідність з ДКО з уч вр лагов]

FROM [Реальна дохідність ДКО з уч брешемо лагов];Результатом роботи даного запиту є розрахунок реальної дохідності ДКО з урахуванням часових лагів (див. П. П. 1.4.3 (30)). Результат роботи запиту наведено у Додатку Б. 6.

Запит 7- Повна прибутковість по ОФЗ з урахуванням комісійних

SELECT [Повна прибутковість по ОФЗ з комис] .Серія_ОФЗ, [Повна прибутковість по ОФЗ з комис] .Тек_котіровка, [Повна прибутковість по ОФЗ з комис] .Номінал, [Повна прибутковість по ОФЗ з комис] .Ставка_коміс, [Повна прибутковість по ОФЗ з комис] .Сумма_накопл_куп_дох, [Повна прибутковість по ОФЗ з комис] .Общ_сум_куп_дох, [Повна прибутковість по ОФЗ з комис] .Дата_покупкі, [Повна прибутковість по ОФЗ з комис] .Тек_дата, ((100 [Тек_котіровка] * (1+ [Ставка_коміс] / 100) * [Номінал] / 100) + ([Общ_сум_куп_дох] - [Сумма_накопл_куп_дох])) / ([Тек_котіровка] * (1+ [Ставка_коміс] / 100) * [Номінал] / 100 + [Сумма_накопл_куп_дох]) * 365 / ([Тек_дата] - [Дата_покупкі]) AS [Повна прибутковість по ОФЗ]

FROM [Повна прибутковість по ОФЗ з комис];Результатом роботи даного запиту є розрахунок повної прибутковості по ОФЗ з урахуванням комісійних (див. П.п. 1.4.3 (32)). Результат роботи запиту наведено а Додатку Б.7.


Запит 8-Прибутковість вкладення по ОГСЗ

SELECT [Прибутковість вкладень по ОГСЗ] .Серія_ОФЗ, [Прибутковість вкладень по ОГСЗ] .Цена_покупкі, [Прибутковість вкладень по ОГСЗ] .Котіровка, [Прибутковість вкладень по ОГСЗ] .Общ_сумма, [Прибутковість вкладень по ОГСЗ] .Дата_покупкі, [Прибутковість вкладень по ОГСЗ] .Дата_продажі, ((([Котирування] - [Цена_покупкі]) + [Общ_сумма]) / [Цена_покупкі]) * 365 / ([Дата_продажі] - [Дата_покупкі]) AS [Прибутковість вкладень по ОГСЗ]

FROM [Прибутковість вкладень по ОГСЗ];Результатом роботи даного запиту є розрахунок прибутковості вкладення по ОГСЗ (див. П.п. 1.3.2 (28)). Результат роботи запиту наведено у Додатку Б. 8..

Запит 9- Прибутковість вкладення по ОФЗ

SELECT [Прибутковість вкладення в ОФЗ] .Серія_ОФЗ, [Прибутковість вкладення в ОФЗ] .Тек_котіровка, [Прибутковість вкладення в ОФЗ] .Цена_покупкі_ОФЗ, [Прибутковість вкладення в ОФЗ] .Номінал, [Прибутковість вкладення в ОФЗ] .Сумма_накопл_дох, [Прибутковість вкладення в ОФЗ] .Сумма_упл_дох, [Прибутковість вкладення в ОФЗ] .Общ_сумма, [Прибутковість вкладення в ОФЗ] .Дата_покупкі, [Прибутковість вкладення в ОФЗ] .Дата_продажі, ((([Тек_котіровка] - [Цена_покупкі_ОФЗ]) * ([Номінал] / 100 ) + ([Сумма_накопл_дох] - [Сумма_упл_дох] + [Общ_сумма])) / ([Цена_покупкі_ОФЗ] * ([Номінал] / 100) + [Сумма_упл_дох])) * 365 / ([Дата_продажі] - [Дата_покупкі]) AS [Прибутковість вкладення по ОФЗ]

FROM [Прибутковість вкладення в ОФЗ];Результатом роботи запиту є розрахунок прибутковості вкладень по ОФЗ (див. П.п. 1.3.2 (27)). Результат роботи запиту наведено у Додатку Б.9.

Запит 10 - Прибутковість ДКО за середньозваженою ціною

SELECT [Прибутковість ДКО за середньозваженою ціною] .Серія_ГКО, [Прибутковість ДКО за середньозваженою ціною] .Средевзв_цена, [Прибутковість ДКО за середньозваженою ціною] .Дата_аукціона, [Прибутковість ДКО за середньозваженою ціною] .Дата_погашен, ((100 [Средевзв_цена]) / [Средевзв_цена]) * 365 / ([Дата_погашен] - [Дата_аукціона]) AS [Прибутковість ДКО за середньозваженою ціною]

FROM [Прибутковість ДКО за середньозваженою ціною];Результатом роботи запиту є обчислення прибутковості ГКО за середньозваженою ціною (см.п.п. 1.3.1 (14)). Результат роботи запиту наведено у Додатку Б.10.

Запит 11 - Прибутковість ДКО за ціною відсікання

SELECT [Прибутковість ДКО за ціною відсікання] .Серія_ГКО, [Прибутковість ДКО за ціною відсікання] .Цена_отсеч, [Прибутковість ДКО за ціною відсікання] .Дата_аукціона, [Прибутковість ДКО за ціною відсікання] .Дата_погашен, ((100 [Цена_отсеч]) / [Цена_отсеч]) * 365 / ([Дата_погашен] - [Дата_аукціона]) AS [Прибутковість ДКО за ціною відсікання]

FROM [Прибутковість ДКО за ціною відсікання];Результатом роботи запиту є розрахунок прибутковості за ціною відсікання (див. 1.3.1 (13)). Результат роботи запиту наведено у Додатку Б.11.

Запит 12- Прибутковість покупки ДКО

SELECT [Прибутковість покупки ДКО] .Серія_ГКО, [Прибутковість покупки ДКО] .Цена_пріобр, [Прибутковість покупки ДКО] .Дата_покупкі, [Прибутковість покупки ДКО] .Дата_продажі, ((100 [Цена_пріобр]) / [Цена_пріобр]) * 365 / ( [Дата_продажі] - [Дата_покупкі]) AS [Прибутковість покупки ДКО]

FROM [Прибутковість покупки ДКО];Результатом роботи запиту є обчислення прибутковості покупки ДКО (див. 1.3.1 (19)). Результат роботи запиту приведення в Додатку Б.12.

Запит 13- Прибутковість продажу ДКО

SELECT [Прибутковість продажів ДКО] .Серія_ГКО, [Прибутковість продажів ДКО] .Цена_покупкі, [Прибутковість продажів ДКО] .Дата_покупкі, [Прибутковість продажів ДКО] .Тек_дата, [Прибутковість продажів ДКО] .Котіровка, (([Котирування] - [Цена_покупкі] ) / [Цена_покупкі]) * 365 / ([Тек_дата] - [Дата_покупкі]) AS [Прибутковість продажів ДКО]

FROM [Прибутковість продажів ДКО];Результатом роботи запиту є обчислення прибутковості продажу ДКО (див. 1.3.1 (20)). Результат роботи запиту наведено у Додатку Б.13.

Запит 14- Купонний дохід по ОФЗ

SELECT [Купонний дохід по ОФЗ] .Серія_ОФЗ, [Купонний дохід по ОФЗ] .Номінал, [Купонний дохід по ОФЗ] .Ставка, [Купонний дохід по ОФЗ] .Дата_текущ, [Купонний дохід по ОФЗ] .Дата_пред, [Номінал] * ([Ставка] / 100) * ([Дата_текущ] - [Дата_пред]) / 365 AS [Купонна прибутковість по ОФЗ]

FROM [Купонний дохід по ОФЗ];Результатом роботи запиту є розрахунок купонного доходу ОФЗ (див. П. П. 1.3.2 (22)). Результат роботи запиту наведено у Додатку Б.14.

Запит 15- Офіційна прибутковість ОФЗ

SELECT [Офіційна прибутковість ОФЗ] .Серія_ОФЗ, [Офіційна прибутковість ОФЗ] .Тек_котіровка, [Офіційна прибутковість ОФЗ] .Сумма_випл_куп_дох, [Офіційна прибутковість ОФЗ] .Сумма_накопл_куп_дох, [Офіційна прибутковість ОФЗ] .Номінал, [Офіційна прибутковість ОФЗ] .Дата_покупкі, [ Офіційна прибутковість ОФЗ] .Дата_продажі, ((1- [Тек_котіровка] / 100) * [Номінал] + ([Сумма_випл_куп_дох] - [Сумма_накопл_куп_дох])) / ((([Тек_котіровка] * [Номінал]) / 100) + [Сумма_накопл_куп_дох ]) * 365 / ([Дата_продажі] - [Дата_покупкі]) AS [Офіційна прибутковість ОФЗ]

FROM [Офіційна прибутковість ОФЗ];Результатом роботи запиту є розрахунок офіційної прибутковості ОФЗ (див. П.п. 1.3.2 (25)). Результат роботи запиту наведено у Додатку Б.15.

3.3 Вихідні форми


У створеній базі даних створення форм відбувалося або за допомогою майстра, або з використанням конструктора форм.

У базі даних міститься «Головна форма» з якої починається робота, створена в конструкторі форм (Додаток В.1). Головна форма містить наступні кнопки:

- Дані про комерційному банку - при натисканні на неї відкривається форма, яка містить дані про комерційному банку (Додаток В.2). У даній формі можна переглянути звіт про всіх комерційних банках, існуючих в базі даних, і дані про цінні папери належать конкретній банку. (Додаток Г.1)

1.Прибутковість по ГКО - при натисканні на кнопку здійснюється перехід на форму «Дані по ГКО» (Додаток В.3). На формі «Дані по ГКО» також можна переглянути звіт по всім ДКО, використовуваних в БД (Додаток Г.2). Також на даній формі використовується кнопка «Розрахунок прибутковості по ГКО», при натисканні на яку з'явиться форма «Розрахунок прибутковості по ГКО», створена в режимі конструктора (Додаток В.4). Дана форма є діалогове вікно для вибору розрахунку необхідної прибутковості.

А. При виборі кнопки «Розрахунок основний прибутковості (прибутковості вкладення ДКО)» виводиться форма «Прибутковість вкладень ДКО» (Додаток В.5), сформована на основі запиту «Прибутковість вкладень ДКО» (Додаток Б.1). Дана форма надає можливість:

- Перегляду звіту «Прибутковість вкладень ДКО» (Додаток Г.3);

- Виведення діаграми «Прибутковість вкладень ДКО» (Додаток В.6).

Б. При виборі «Інші види дохідності ДКО» відкривається діалогова форма «Інші прибутковості по ГКО» (Додаток В.7). Ця форма надає можливість вибору розрахунку виду прибутковості, при виборі того чи іншого виду з'являться форми, засновані на однойменних запитах. У кожній формі існує можливість перегляду звіту по кожному виду прибутковості. Виводяться наступні форми:

- Прибутковість ДКО до погашення (Додаток В.8);

- Прибутковість ДКО за середньозваженою ціною (Додаток В.9);

- Прибутковість ДКО за ціною відсікання (Додаток В.10);

- Прибутковість покупки ДКО (Додаток в.11);

- Прибутковість продажу ДКО (Додаток В.12);

- Поточна прибутковість до погашення ДКО (Додаток В.13).

На кожен вид прибутковості надається можливість перегляду звіту і його друк.

В. При виборі «Розрахунок прибутковості ГКО з урахуванням впливу чинників» відкривається діалогова форма «Розрахунок прибутковості з урахуванням впливу факторів» (Додаток В.14), створена в режимі конструктора. Дана форма містить 2 кнопки:

- «Реальна дохідність ДКО з урахуванням часових лагів», вона здійснює перехід на форму «Реальна дохідність ДКО з урахуванням часових лагів» (Додаток В.15), яка також дає можливість перегляду звіту;

- «Прибутковість з урахуванням часових лагів і комісійних», яка здійснює перехід на форму розрахунку прибутковості з урахуванням всіх факторів (Додаток В.16), яка заснована на однойменному запиті.


2. При натисканні на кнопку «Прибутковість по ОФЗ і ОГСЗ» здійснюється передих на форму «Дані по ОФЗ і ОГСЗ» (Додаток В.17), на якій існує можливість перегляду звіту по ОФЗ і ОГСЗ (Додаток Г.4). При натисканні на кнопку «Прибутковості по ОФЗ і ОГСЗ» з'являється діалогова форма «Прибутковості по ОФЗ і ОГСЗ», яка надає вибір: «Прибутковість по ОФЗ» або «Прибутковості по ОГСЗ»:

 • При натисканні на кнопку «Прибутковості по ОФЗ» з'являється діалогова форма «Прибутковості по ОФЗ» (Додаток В.18). На даній формі існує наступний вибір:

А. При виборі «Розрахунок основний прибутковості (прибутковості вкладень ОФЗ)», здійснюється відкриття форми «Прибутковість вкладення по ОФЗ» (Додаток В.19), яка ґрунтується на запиті «Прибутковість вкладень ОФЗ» і має можливість перегляду звіту «Прибутковість вкладень по ОФЗ »(Додаток Г.5). Також дана форма здійснює перегляд діаграми «Прибутковість вкладень ОФЗ» (Додаток В.20).

Б. При виборі «Інші види прибутковості по ОФЗ» здійснюється перехід на діалогову форму «Інші прибутковості по ОФЗ» (Додаток В.21), за допомогою даної форми вибираємо необхідний вид прибутковості по ОФЗ:

- «Купонний дохід по ОФЗ» (Додаток В.22);

- «Офіційна прибутковість по ОФЗ» (Додаток В.23);

- «Поточна прибутковість по ОФЗ» (Додаток В.24)

Кожна форма грунтується на однойменному запиті і має можливість перегляду звіту.

В. При виборі «Прибутковість по ОФЗ з урахуванням факторів», здійснюється перехід на діалогову форму «Прибутковість по ОФЗ з урахуванням впливу факторів» (Додаток В.25), яка надає можливість розрахунку повної доходності ОФЗ з урахуванням комісійних (Додаток В.26) . Дана форма заснована на однойменному запиті.

 • При натисканні на кнопку «Прибутковості по ОГСЗ» з'являється діалогова форма «Прибутковості по ОГСЗ» (Додаток В.27), яка також як і попередні надає можливість вибору:

А. «Основна прибутковість по ОГСЗ (прибутковість вкладення по ОГСЗ)» (Додаток В.28), здійснює перехід на форму, яка показує прибутковість вкладень по ОГСЗ на основі однойменного запиту. Існує можливість перегляду діаграми «Прибутковість вкладень по ОГСЗ» (Додаток В.29), також можна переглянути звіт по прибутковості вкладень ОГСЗ (Додаток Г.6).

Б. «Інші види прибутковості по ОГСЗ» (Додаток В.30), здійснюється перехід на форму, яка надає можливість вибору інших видів прибутковості по ОГСЗ. При натисканні на кнопку «Повна прибутковість по ОГСЗ» з'явиться форма «Повна прибутковість по ОГСЗ» (Додаток В.31), яка базується на однойменному запиті. При натисканні на кнопку «Поточна прибутковість по ОГСЗ» з'являється форма «Поточна прибутковість по ОГСЗ» (Додаток В.32), яка розраховує поточну прибутковість по ОГСЗ. Дана форма заснована на однойменному запиті.


3.4 Захист бази даних від несанкціонованого доступу


Для захисту бази даних від несанкціонованого доступу застосовується багато методів і прийомів, перерахуємо деякі з них:

 1. Захисту БД паролем доступу;

 2. Шифрування даних в базі даних;

 3. Ідентифікація користувача за допомогою імені користувача та пароля і відповідно на підставі цього надання певних повноважень (читання, записи, видалення, зміни).

В нашій базі даних був застосований перший спосіб захисту. Даний спосіб полягає він в наступному: при запуску програми з'являється діалогове вікно на введення пароля доступу (Малюнок 2). При введення невірного пароля доступ в БД забороняється і пропонується ще раз ввести пароль БД, при введенні ж вірного пароля доступ в БД відкритий.


Малюнок 2 - Діалогове вікно введення пароля БД
3.5 Вимоги до технічного забезпечення


Для коректної роботи програми необхідно:

ЕОМ (Малюнок 3)

Малюнок 3 - Узагальнена схема ПЕОМ


де: 1-мікропроцесор,

2-основна пам'ять, 3-ВЗП,

4-дисплей, 5-клавіатура,

6-принтер,

7-системна магістраль.Основним пристроєм ПЕОМ є мікропроцесор, який забезпечує виконання різних операцій, що містяться в програмі. В даний час найбільшого поширення набули 32-розрядні мікропроцесори, але вже очевидно, що скоро на зміну їм прийдуть 64-розрядні мікропроцесори. Розрядність означає довжину робочого слова в двійковому коді. Мікропроцесори також так само розрізняються по тактовій частоті, з якою вони працюють. Чим більше тактова частота і розрядність, тим вища продуктивність процесора. Виконання декількох десятків мільйонів операцій в секунду є звичайною справою для ПЕОМ.

Продуктивність ПЕОМ залежить також і від кількості пам'яті, з якої вона працює. Пам'ять буває основна і зовнішня. Основна пам'ять складається з двох компонентів: постійного пам'яті (ROM або ПЗУ) і оперативного пам'яті (RAM або ОЗУ). У ОЗУ зберігається динамічна інформація програми розвитку й оброблювані дані. При виключенні живлення вміст ОЗУ втрачається. ПЗУ, як правило, набагато менше ОЗУ, інформація в ньому зберігається постійно і її зміна або взагалі неможливо, або можливо тільки за допомогою спеціальних пристроїв (програматорів ПЗУ). Ємність пам'яті 8-розрядних ЕОМ як правило 64Кб ​​- 640Кб, 16-розрядних - 1Мб, 32-розрядних - 4Мб і більше.

Зовнішні запам'ятовуючі пристрої (ВЗУ) також бувають різних типів. Стрічкові накопичувачі служать для зберігання інформації на магнітній стрічці. В даний час можуть зберігати до декількох гігабайт (1Гб = 1024 Мб) інформації. Незважаючи на те, що ці пристрої з'явилися досить давно, вони до сих пір широко поширені, головним чином через великий обсяг вміщаються даних, і використовуються в основному для резервного копіювання та тривалого зберігання інформації. Дискові накопичувачі в даний час найбільш широко поширені. Їх можна розділити на кілька груп:

а) Накопичувачі на гнучких дисках (флоппі дисках). Незважаючи на порівняно низьку ємність дискет (від 1 до 3Мб) в даний час дуже широко поширені головним чином через низьку вартості.

б) Накопичувачі на жорстких дисках (вінчестери) ..Розповсюдиться також широко, як і накопичувачі на гнучких дисках, але мають набагато більшу швидкість передачі даних, велику ємність і надійність зберігання інформації. Вартість вінчестерів постійно падає, а швидкість, надійність і місткість (жорстким диском об'ємом 1-2Гб зараз вже нікого не здивуєш) зростають. Все це робить їх незамінним атрибутом будь-якої сучасної ПЕОМ.

Мінімальний обсяг в даній конфігурації для HDD 5 Гб

в) Дедалі більшого поширення в даний час отримують накопичувачі на лазерних дисках (CD-ROM). Незважаючи на ряд недоліків CD-ROM (невелика швидкість передачі даних і неможливість перезапису) вони займають все більш істотну роль як засіб зберігання інформації завдяки тому що можуть зберігати великий обсяг інформації (порядку 500Мб), забезпечують найвищу надійність і при цьому їх собівартість набагато вища за вартість гнучких дисків.

Як дискових накопичувачів рекомендується використовувати всі вищеназвані за потребою.

Дисплей - основне пристрій для відображення інформації. Характеризуються розміром екрану, максимальним дозволом тощо. Чим більше розмір екрану і чим більше дозвіл, тим, відповідно більше інформації можна на ньому розмістити.

Мінімум з діагоналлю 15 дюймів.

Клавіатура - основний пристрій для введення інформації.

Існують також пристрої, що полегшують роботу оператора, такі, як миша, світлове перо та ін. Також для введення інформації широко використовуються сканери.

Bсе пристрої ПЕОМ взаємодіють через системну магістраль. Однак з ВЗУ інформація спочатку повинна бути переписана в ОЗУ і лише тоді вона

Обсяг ОЗУ можна визначити як V = V1 + V2 + V3, де V1- мінімальні вимоги з боку ОС;

V2- додатковий простір ОЗУ, необхідну для установки додаткових програмних модулів (BDE - 256 Мбайт);

V1- мінімальна необхідна ОС Windows XP - 128 Мбайт;

V3 - обсяг ОЗУ, яку він обіймав самою програмою, яка вибирається на розсуд користувача;

Таким чином, мінімальні вимоги до технічного забезпечення наступні: Процесор -300 МГц, ОЗУ-128 Мб, вінчестер - 5 Гб, відео карта 4 Мб, дисковод 3,5, CD-ROM, монітор з діагоналлю 14 дюймів, клавіатура, миша.

Так як можна зробити висновок на друк результати обчислень необхідний принтер.

3.6 Вимоги до програмного забезпечення


Рішення завдання автоматизації аналізу прибутковості цінних паперів забезпечується при наявності АРМ, забезпеченим наступним програмним забезпечення:


- ОС Windows XP;

- Пакет Microsoft Office XP;

- Драйвери для принтера.висновок


У процесі виконання курсового проекту ми вирішили задачу автоматизації аналізу прибутковості цінних паперів.Автоматизація в наш час має важливе значення для багатьох установ, особливо для установ, що працюють в сфері економіки і фінансів, а саме комерційні банки.

Автоматизація дозволяє скоротити витрати часу і трудових витрат, що особливо важливо в умовах розвитку ринкової економіки.Список використаних джерел

 1. Під. ред. О.І. Лаврушина. Банківська справа. М .: Банківський і біржовий інформаційний центр, 1992.

 2. Е. М. Четиркін. Методи фінансових і комерційних розрахунків. М .: Справа, Business Мова, 1992, гл. 1, 2, 9.

 3. Я. М. Міркін. Цінні папери та фондовий ринок. М .: Перспектива, 1995, гл. 12.

 4. Е. В. Семенцова. Операції з цінними паперами: російська практика. М .: Перспектива, 1997, гл. 2.2, 3.3, 4.3.

 5. Під ред. В. А. Галанова, А. І. Басова. Ринок цінних паперів. М .: Фінанси і статистика, 1996, гл. 4.

 6. А. А. Фельдман. Державні цінні папери. М .: ИНФРА - М, 1995.

 7. Під ред. Н. І. Берзон. Фондовий ринок. М .: Віта-Пресс, 1998..

 8. Рід, Р. Коттер, Р. Сміт, Е. Гілл. Комерційні банки. М .: Прогрес, 1983.

 9. Едвін Дж. Долан. Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика. СПб .: «Санкт-Петербург ОРКЕСТР», 1994..

 10. Під. ред. В.І. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. Банківська справа. М .: «Фінанси і статистика», 1996..
Додаток А - Схема даних бази данихдодаток б - реалізація запитів БД

Додаток Б.1 - реалізація запиту «прибутковість вкладень ДКО»Додаток Б.2 - Реалізація запиту «Повна прибутковість по ОГСЗ»


Додаток Б.3 - Реалізація запиту «поточна прибутковість ДКО до погашення»


П ріложеніе Б.4 - Реалізація запиту «поточна прибутковість по ОГСЗ»


П ріложеніе Б.5 - Реалізація запиту «поточна прибутковість по ОФЗ»


Додаток Б.6 - Реалізація запиту «реальна прибутковість ДКО з урахуванням часових лагів»П ріложеніе Б.7 - Реалізація запиту «повна дохідність по ОФЗ з урахуванням комісійних»


Додаток Б. 8. - Реалізація запиту «прибутковість вкладення по ОГСЗ»П ріложеніе Б.9 - Реалізація запиту «прибутковість вкладення по ОФЗ»


Додаток Б.10 - Реалізація запиту «Прибутковість ДКО за середньозваженою ціною»

Додаток Б.11 - Реалізація запиту «Прибутковість ДКО за ціною відсічними»

Додаток Б.12 - Реалізація запиту «Прибутковість покупки ДКО»


Додаток Б.13 - Реалізація запиту «Прибутковість продажу ДКО»П ріложеніе Б.14 - Реалізація запиту «купонний дохід по ОФЗ»


П ріложеніе Б.15 - Реалізація запиту «офіційна прибутковість ОФЗ»


Додаток В - вихідні форми

Додаток В.1 - Головна форма додатку
Додаток В.2 - форма «дані про комерційному банку»Додаток В.3 - форма «дані про ГКО»Додаток В.4 - форма «розрахунок прибутковості по ДКО»Додаток В.5 - форма «прибутковість вкладень ДКО»


Додаток В.6 - форма «діаграма прибутковості вкладень ДКО»


Додаток В.7 - форма «інші дохідності по ДКО»Додаток В.8 - форма «дохідність ДКО до погашення»Додаток В.9 - форма «дохідність ДКО за середньозваженою ціною»Додаток В.10 - форма «дохідність ДКО за ціною відсікання»


Додаток в.11 - форма «прибутковість покупки ДКО»Додаток В.12 - форма «прибутковість продажу ДКО»Додаток В.13 - форма «поточна прибутковість до погашення ДКО (за ціною закриття)»Додаток В.14 - форма «Розрахунок дохідності ДКО з урахуванням впливу факторів»Додаток В.15 - форма «реальна прибутковість ДКО з урахуванням часових лагів»Додаток В.16 - форма «прибутковість вкладень ДКО з урахуванням часових лагів і комісійних»


Додаток В.17 - форма «дані по ОФЗ»Додаток В.18 - форма «прибутковості по ОФЗ»


Додаток В.19 - форма «прибутковість вкладення по ОФЗ»


Додаток В.20 - форма «діаграма прибутковості вкладень по ОФЗ»


Додаток В.21 - форма «інші види прибутковості по ОФЗ»Додаток В.22 - форма «купонний дохід по ОФЗ»Додаток В.23 - форма «офіційна прибутковість ОФЗ»Додаток В.24 - форма «поточна прибутковість по ОФЗ»Додаток В.25 - форма «Прибутковості по ОФЗ з урахуванням факторів»Додаток В.26 - форма «повна дохідність ОФЗ з урахуванням комісійних»


Додаток В.27 - форма «прибутковості по ОГСЗ»Додаток В.28 - форма «прибутковість вкладень ОГСЗ»Додаток В.29 - форма «діаграма прибутковості вкладень ОГСЗ»


Додаток В.30 - форма «інші види прибутковості по ОГСЗ»Додаток В.31 - форма «повна дохідність по ОГСЗ»Додаток В.32 - форма «поточна прибутковість по ОГСЗ»Додаток г - формування звітів бази даних

П ріложеніе р.1 - звіт «банк»


Додаток г.2 - звіт «дані по ДКО»
Додаток р.3 - звіт «прибутковість вкладень ДКО»Додаток г.4 - звіт «дані по ОФЗ і ОГСЗ»


Додаток г.5 - звіт «прибутковість вкладення по ОФЗ»Додаток р6 - звіт «прибутковість вкладень ОГСЗ»
Міністерство освіти Російської Федерації

Північно-Кавказький державний технічний університет

Кафедра Інформаційних Систем і Технологій


ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедрою

_____________________

підпис, ініціали, прізвище

"____" __________ 2002 р


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсового проекту з


дисципліни «автоматизовані інформаційні системи в економіці (банківська справа)»

на тему «Автоматизація складання рейтингу надійності комерційних банків»


Автор проекту Новак Олександр Олександрович

підпис, дата

Спеціальність 071900 «Інформаційні системи в економіці»


Позначення курсового проекту (роботи) _______________________ Група КІСЕ-982

Керівник проекту Трофимова Марина Вікторівна

підпис, дата

Проект (робота) захищений (а) _____________________ Оцінка ______________________

дата

Члени комісії ____________________________________________________________

підпис, дата ініціали, прізвище

___________________________________________________________________________

підпис, дата ініціали, прізвище

___________________________________________________________________________

підпис, дата ініціали, прізвище


Ставрополь, 2002


Головна сторінка


    Головна сторінкаАналіз прибутковості комерційного банку від операцій з цінними паперами

Скачати 139.05 Kb.