Дата конвертації02.07.2017
Розмір53.9 Kb.
Типреферат

Аналіз прибутку і рентабельності

- 18 -

зміст

Аналіз прибутку в роздрібній торгівлі 3 стор.

залежність прибутку від реалізації; 3 стор.

вплив факторів на план і динаміку прибутку; 5 стор.

фондовіддача; 7 стор.

прибуток від реалізації; 7 стор.

позареалізаційні доходи, витрати, втрати. 9 стр.

2. Аналіз рентабельності в роздрібній торгівлі 15 стор.

рівень рентабельності продажів; 15 стр.

рівень рентабельності продажів функціонуючого капіталу;

16 стр.

вплив факторів на рівень рентабельності функціонуючого капіталу; 18 стр.

вплив фондовіддачі на рентабельність функціонуючого капіталу; 20 стр.

середні залишки оборотних активів; 21 стр.

Висновки 23 стор.

Використана література 24 стор.

Аналіз прибутку і рентабельності в роздрібній торгівлі

1. Аналіз прибутку в роздрібній торгівлі

В умовах ринкової економіки прибуток є основним показником оцінки господарської діяльності підприємств, так як в ній акумулюються всі доходи, витрати, втрати, узагальнюються результати господарювання. За прибутком можна визначити рентабельність, вивчити ефективність функціонування підприємств і їх асоціацій. Прибуток є одним із джерел стимулювання праці, виробничого і соціального розвитку підприємства, зростання його майна, власного капіталу та ін.

Аналіз прибутку проводять в цілому по торговому підприємству, його госпрозрахунковим підрозділам, видам (галузях) діяльності: торгівлі, громадського харчування, заготівель, транспорту і т.п. У процесі аналізу вивчають виконання плану і динаміку прибутку, вимірюють вплив факторів на її розмір, а головне, виявляють, вивчають і реалізують резерви зростання чистого доходу.

Прибуток від реалізації товарів залежить від зміни обсягу товарообігу, середнього рівня валового доходу, що залишається в розпорядженні торгових підприємств, і середнього рівня витрат обігу. Для вимірювання впливу зміни товарообігу необхідно відхилення його обсягу від плану або в динаміці помножити на базисний рівень прибутку від реалізації товарів у відсотках до обороту (за планом або фактично за минулий рік) і розділити на 100. Вплив зміни середнього рівня валового доходу і середнього рівня витрат звернення визначають множенням фактичного товарообігу звітного періоду на відхилення від плану або в динаміці по ним і діленням на 100. на балансовий прибуток, крім того, впливають зміни сум прибутку і збитків від ін й реалізації, позареалізаційних доходів, витрат втрат. Їх вплив визначають прямим рахунком.

Торгова організація має наступні дані по прибутку (див. Табл. 1).

План по прибутку від реалізації товарів перевиконано на 7,40 млн. Рублів або на 9,1%. В динаміці прибуток від реалізації товарів зросла на 19,43 млн. Рублів, що складає 28,1%. Прибуток від іншої реалізації проти минулого року збільшилася на 0,45 млн. Рублів або на 53,6%. У той же час фірма в звітному році отримала збиток від іншої реалізації 0,35 млн. Рублів. Балансовий прибуток за порівняння з планом і в динаміці відповідно збільшилася на 8,62 млн. Рублів і 19,42 млн. Рублів. Для вимірювання впливу факторів на балансовий прибуток може бути складена наступна таблиця.

Алгоритм розрахунку впливу факторів на виконання плану і динаміку прибутку торгової фірми, млн. Рублів

Таблиця 2

фактори

Вплив на виконання плану прибутку

Вплив на динаміку прибутку

розрахунок

сума

розрахунок

сума

Зміна обсягу роздрібного товарообігу в діючих цінах

+ 448х0,852: 100

+3,81

+ 948х0,766: 100

+7,26

Зміна середнього рівня валового доходу, що залишається в розпорядженні торгових підприємств

9976х

х (-0,120): 100

-11,97

9976х

х (-0,108): 100

-10,77

Зміна середнього рівня витрат обігу

9976х0,156: 100

+15,56

9976х0,230: 100

+22,94

Зміна суми прибутку від іншої реалізації

-

+1,29

1,29-0,84

+0,45

Зміна суми збитків від іншої реалізації

-

-0,35

-

-0,35

Зміна суми позареалізаційних доходів

-

+1,63

1,63-1,47

+0,16

Зміна суми позареалізаційних витрат і втрат

-

-1,35

1,08-1,35

-0,27

всього

89,80-81,18

+8,62

89,80-70,38

+19,42

Більшість факторів позитивно вплинули на виконання плану і динаміку прибутку роздрібної торгівлі. Якби не було негативного впливу окремих факторів, то балансовий прибуток зросла б у порівнянні з планом на 13,67 млн. Рублів (11,97 + 0,35 + 1,35) і в динаміці - на 11,39 млн. Рублів ( 10,77 + 0,35 + 0,27).

Великий вплив на суму прибутку надає зміна роздрібних цін на товари. При підвищенні роздрібних цін збільшується товарообіг, а отже, і зростає прибуток від реалізації товару. І навпаки, зниження роздрібних цін на товари зменшує суму прибутку. Вплив ціннісного фактора на прибуток вимірюють прийомом різниць, тобто збільшення або зменшення обсягу товарообігу за рахунок зміни роздрібних цін множать на базисний рівень прибутку від реалізації товарів (за планом або фактично за минулий період) і ділять на 100. У зв'язку з підвищенням роздрібних цін товарообіг фірми зріс на 370 млн. рублів (9976-9606 ) і за рахунок цього прибуток від реалізації товарів зросла в порівнянні з планом на 3,15 млн. рублів (370х0,852: 100) і в динаміці - на 2,83 млн. рублів (370х0,766: 100). Слід зазначити, що такий розрахунок впливу ціннісного чинника на прибуток неточний, так як допускає, що всі витрати обігу знаходяться в прямій залежності від зміни роздрібних цін на товари. Насправді тільки рівень певної частини торгових витрат залежить від зміни роздрібних цін. У зв'язку з підвищенням роздрібних цін на товари валовий дохід торгівлі зріс в порівнянні з планом на 37,10 млн. Рублів і в динаміці - на 37,06 млн. Рублів. За рахунок зазначеного чинника витрати обігу знизилися на 4,29 млн. Рублів. Отже, зміна роздрібних цін на товари призвело до зростання прибутку від реалізації товарів у порівнянні з планом на 41,39 млн. Рублів (37,10 + 4,29) і з минулим роком - на 41,35 млн. Рублів (37,06 +4,29).

Значно вплив на прибуток надає підвищення продуктивності праці, що забезпечує зростання товарообігу, а звідси і прибутку від реалізації товарів. Для визначення впливу цього фактора на прибуток необхідно приріст товарообігу за рахунок підвищення продуктивності праці помножити за базисний рівень прибутку від реалізації товарів (за планом або фактично за минулий період) і розділити на 100. Завдяки підвищенню продуктивності праці обсяг товарообігу фірми в порівнянні з планом збільшився на 395 млн. рублів і в результаті прибуток від реалізації товарів зросла на 3,37 млн. рублів (395х0,852: 100). Зростання продуктивності праці в динаміці забезпечив збільшення прибутку на 5,23 млн. Рублів (683х0,766: 100).

Аналогічним прийомом можна виміряти вплив на прибуток зміни фондовіддачі. Підвищення фондовіддачі в порівнянні з планом забезпечило зростання товарообігу на 247 млн. Рублів, а отже, і прибутку від реалізації товарів на 2,10 млн. Рублів (247х0,852: 100). За рахунок зростання фондовіддачі в динаміці прибуток збільшився на 5,43 млн. Рублів (709х0,766: 100).

Прибуток від реалізації товарів визначається вирахуванням із загальної суми валового доходу податків та інших обов'язкових платежів, що стягуються за рахунок реалізованих торговельних надбавок, а також витрат обігу. У зв'язку з цим змінюється методика аналізу прибутку, що видно з даних табл. 3, 4.

Інформація про прибуток торгової фірми, млн. Рублів

Таблиця 3

показники

Фактично за минулий рік

Звітній рік

відхилення

У% до минулого року

план

факт.

% Викон плану

від плану

від минулого року

Роздрібний товарообіг в діючих цінах

9028

9528

9976

104,7

+448

+948

110,5

Загальна сума валового доходу

1089,50

1150,98

1191,25

103,5

+40,27

+101,75

109,3

Валовий дохід в% до обороту

12,068

12,080

11,941

98,8

-0,139

-0,127

98,9

Сума податків та інших обов'язкових платежів, що стягуються за рахунок валового доходу

185,26

195,51

202,83

103,7

+7,32

+17,57

109,5

Податки та інші обов'язкові платежі, що стягуються за рахунок валового доходу, в% до обороту

2,052

2,052

2,033

99,1

-0,019

-0,019

99,1

Сума витрат обігу

835,09

874,29

899,84

102,9

+25,55

+64,75

107,8

Витрати обігу в% до обороту

9,250

9,176

9,020

98,3

-0,156

-0,230

97,5

Сума прибутку від реалізації товарів

69,15

81,18

88,58

109,1

+7,40

+19,43

128,1

Прибуток від реалізації товарів у% до обороту

0,766

0,852

0,888

104,2

+0,036

+0,122

115,9

Прибуток від іншої реалізації

0,84

-

1,29

-

+1,29

+0,45

153,6

Збитки від іншої реалізації

-

-

0,35

-

+0,35

+0,35

-

позареалізаційні доходи

1,47

-

1,63

-

+1,63

+0,16

110,9

Позареалізаційні витрати і втрати

1,08

-

1,35

-

+1,35

+0,27

125,0

Сума балансового прибутку, збитків (-)

70,38

81,18

89,80

110,6

+8,62

+19,42

127,6

Балансовий прибуток в% до обороту

0,779

0,852

0,900

105,6

+0,048

+0,121

115,5

Алгоритм розрахунку впливу факторів на виконання плану і динаміку прибутку торгової фірми, млн. Рублів

Таблиця 4

фактори

Вплив на виконання плану прибутку

Вплив на динаміку прибутку

розрахунок

сума

розрахунок

сума

Зміна обсягу роздрібного товарообігу в діючих цінах

+ 448х0,852: 100

+3,81

+ 948х0,766: 100

+7,26

Зміна середнього (загального) рівня валового доходу у% до обороту

9976х

х (-0,139): 100

-13,87

9976х

х (-0,127): 100

-12,67

Зміна рівня податків та інших обов'язкових платежів, що стягуються за рахунок валового доходу, в% до обороту

9976х0,019: 100

+1,90

9976х0,019: 100

+1,90

Зміна рівня витрат обігу, в% до обороту

9976х0,156: 100

+15,56

9976х0,230: 100

+22,94

Зміна суми прибутку від іншої реалізації

-

+1,29

1,29-0,84

+0,45

Зміна суми збитків від іншої реалізації

-

-0,35

-

-0,35

Зміна суми позареалізаційних доходів

-

+1,63

1,63-1,47

+0,16

Зміна суми позареалізаційних витрат і втрат

-

-1,35

1,08-1,35

-0,27

всього

89,80-81,18

+8,62

89,80-70,38

+19,42

Певний вплив на кінцеві фінансові результати надають позареалізаційні доходи, витрати і втрати.Їх аналіз проводять окремо по доходах і видатках (за окремими їх видами, сумам і в цілому по підприємству). Багато хто з них (в тому числі позареалізаційні доходи) є результатом певних недоліків в роботі, що слід враховувати при аналізі. Основним джерелом аналізу позареалізаційних доходів, витрат і втрат є форма № 2 «Звіт про фінансові результати» і дані їх аналітичного обліку. Особливу увагу при аналізі приділяють вивченню причин утворення позареалізаційних витрат і втрат і розробці заходів щодо їх попередження.

Торгова організація має наступні дані про позареалізаційні доходи, витрати і втрати (таблиця. 5)

Інформація про фактичні позареалізаційні доходи, витрати і втрати по торговій фірмі, млн. Рублів

Таблиця 5

Найменування позареалізаційних доходів, витрат і втрат

Минулий рік

Звітній рік

Зміни в динаміці

У% до минулого року

сума

питомі. вага,%

сума

питомі. вага,%

в сумі

по удельн вазі,%

неплановані доходи

Штрафи, пені та неустойки отримані

0,78

53,1

0,84

51,5

+0,06

-1,6

107,7

Отримані відсотки по рахунках за зберігання коштів у банку

0,03

2,0

0,03

1,8

-

-0,2

100,0

Дивіденди по акціях і доходи за облігаціями та іншими цінними паперами, що належать підприємству

0,12

8,2

0,20

12,3

+0,08

+4,1

166,7

Доходи від здачі майна в оренду

0,20

13,6

0,29

17,8

+0,09

+4,2

145,0

Курсові різниці по валютних рахунках і за операціями в іноземній валюті

0,01

0,7

0,02

1,2

+0,01

+0,5

200,0

Прибутку минулих років, виявлені у звітній року

-

-

0,01

0,6

+0,01

+0,6

-

Надходження боргів, раніше списаних як безнадійні

0,08

5,4

-

-

-0,08

-5,4

-

Надлишки об'єктів основних засобів та інших активів, виявлені під час інвентаризації

0,06

4,1

0,05

3,1

-0,01

-1,0

83,3

Кредиторська і депонентская заборгованість, за якою минув строк позовної давності

0,14

9,5

0,19

11,7

+0,05

+2,2

135,7

Отримання від інших підприємств і організацій фінансової допомоги, сум на поповнення фондів спеціального призначення і на збільшення прибутку

-

-

-

-

-

-

-

Інші позареалізаційні доходи

0,05

3,4

-

-

-0,05

-3,4

-

Разом

1,47

100

1,63

100

+0,16

-

110,9

Позареалізаційні витрати і втрати

Штрафи, пені та неустойки сплачені

0,61

56,5

0,79

58,6

+0,18

+2,1

129,5

Курсові різниці по валютних рахунках і за операціями в іноземній валюті

-

-

-

-

-

-

-

Збитки минулих років, виявлені у звітному році

0,11

10,2

-

-

-0,11

-10,2

-

Збитки від стихійних лих

-

-

0,01

0,7

+0,01

+0,7

-

Втрати від списання боргів і дебіторської заборгованості

0,32

29,6

0,50

37,0

+0,18

+7,4

156,3

Податок на додану вартість від позареалізаційних операцій

0,04

3,7

0,05

3,7

+0,01

-

125,0

Інші позареалізаційні витрати і втрати

-

-

-

-

-

-

-

Разом

1,08

100

1,35

100

+0,27

-

125,0

Результат від позареалізаційних операцій

перевищення доходів над витратами;

перевищення витрат над доходами

0,39

-

х

х

0,28

-

х

х

-0,11

-

х

х

71,8

-

Штрафи, пені та неустойки, отримані на початок і кінець року, перевищують сплачені суми.Однак темпи зростання сплачені штрафів значно вище темпів збільшення штрафів отриманих. Надійшли від постачальників, покупців, інших юридичних і фізичних осіб штрафи свідчать про порушення або договірної дисципліни, а отже, вони не повинні оцінюватися позитивно. При аналізі не тільки вивчають повноту застосування штрафних санкцій до порушників договірної дисципліни, а й розробляють заходи щодо повного і якісного виконання договірний зобов'язань. По кожній сумі сплачених штрафів вивчають їх причини та винуватців; з'ясовують, чи практикується стягнення штрафів з винуватців у відшкодування заподіяної шкоди. Як позитивне слід відзначити значне зростання дивідендів по акціях і доходів по облігаціях і інших цінних паперів, що належать торговій фірмі, доходів від здачі майна в оренду, курсових різниць по валютних рахунках і за операціями в іноземній валюті. Наявність прибутків і збитків минулих років, виявлених у звітному році, говорить про недоліки в обліку та іншої економічної роботи. Списання на зменшення доходів дебіторської заборгованості в зв'язку із закінченням строків позовної давності і з інших причин є результатом недоліків у претензійній роботі, розрахунково-платіжної дисципліни і в обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами. При наявності таких списань вивчають порядок оформлення, пред'явлення і обліку претензій, організацію розрахунків з постачальниками, покупцями, іншими підприємствами та фізичними особами. Особливу увагу приділяють аналізу збитків від списання заборгованості щодо недостач, розтрат і розкрадань. Такі збитки вказують на недоліки в забезпеченні збереження майна підприємства. По кожній сумі, списаної на збитки нестач, перевіряють обґрунтованість і законність списання, з'ясовують причини і винуватців, а головне - вживають заходів щодо збереження майна. За торгової організації втрати від списання боргів і дебіторської заборгованості за минулий і звітний роки більш ніж в два рази перевищували доходи від списання кредиторської і депонентської заборгованості в зв'язку з закінчення строків позовної давності, що свідчить про недоліки в розрахунково-платіжної дисципліни, облікової та іншої управлінської роботі.

Аналіз прибутку за рік доповнюють її вивченням по кварталах і місяцях. Фірма має наступні дані про виконання плану і динаміку прибутку по кварталах (табл. 6, 7).

План прибутку виконаний в другому і четвертому кварталах. Зростання прибутку забезпечений за рахунок збільшення обсягу товарообігу та зниження рівня витрат обігу. Втрати прибутку в зв'язку з невиконанням плану в першому і третьому кварталах склали 0,53 млн. Рублів (0,40 + 0,13). Невиконання плану прибутку в першому кварталі стало результатом відносного зростання витрат обігу, в третьому - зниження рівня валового доходу підвищення рівня витрат обігу. Якби не було зменшення рівня валового доходу в другому, третьому і четвертому кварталах, то прибуток фірми зросла б на 13,26 млн. Рублів (3,18 + 0,62 + 9,46). Відносне зростання торгових витрат в першому і третьому кварталах зменшив прибуток від реалізації товарів на 2,44 млн. Рублів (1,97 + 0,47). В динаміці прибуток зріс у всіх кварталах, крім четвертого. Зменшення прибутку від реалізації товарів в четвертому кварталі викликано значним зниженням рівня валового доходу, що залишається в розпорядженні організації торгівлі. У процесі подальшого аналізу необхідно розробити заходи по ритмічному зростання кінцевих фінансових результатів у всіх кварталах і місяцях.

Аналіз виконання плану і динаміки прибутку за окремими госпрозрахунковим підрозділам дозволяє дати більш глибоку оцінку фінансових результатів торговельного підприємства. Особливу увагу приділяють вивченню роботи підрозділів, які досягли високих кінцевих фінансових результатів, а також збиткових і не виконали план прибутку. Аналіз роботи першої їх групи дозволяє виявити, вивчити та узагальнити досвід роботи кращих госпрозрахункових підрозділів по фінансово-торговельної діяльності. Вивчення роботи другої групи госпрозрахункових підрозділів сприяє попередженню їх збитковості та більш повного використання резервів зростання прибутку.

У процесі аналізу слід кількісно виміряти вплив господарської діяльності окремих підприємств на загальні результати роботи організації торгівлі. Це робиться в такий спосіб: відносну різницю по досліджуваному показнику по підприємству (відсоток перевиконання плану або темп приросту в динаміці) множать на питому вагу даного підприємства в зведеному показнику торгової організації в базисному періоді.

Аналіз рентабельності в роздрібній торгівлі

Рівень рентабельності торгових підприємств на практиці зазвичай визначають відношенням прибутку до товарообігу. Він показує, скільки відсотків становить прибуток у товарообігу. Цей рівень рентабельності слід обчислювати не по всій (балансової) прибутку, а тільки по прибутку від реалізації товарів, так як позареалізаційні доходи, витрати і втрати не перебувають у прямій залежності від зміни обсягу товарообігу. Економісти країн з розвиненою ринковою економікою його називають рівнем рентабельності продажів. Він знаходиться в прямій залежності від зміни рівня валового доходу, що знаходиться в розпорядженні торгового підприємства, і в зворотному - від зміни рівня витрат обігу. За торговій фірмі рівень рентабельності продажів у звітному році склав 0,888% до обороту і зріс у порівнянні з планом на 0,036% до обороту і проти минулого року - на 0,122% до обороту (див. Табл. 1). За рахунок зниження рівня валового доходу він зменшився в порівнянні з планом і в динаміці відповідно на 0,120% до обороту і на 0,108% до обороту. Скорочення рівня витрат обігу в порівнянні з планом на 0,156% до обороту і в порівнянні з минулим роком на 0,230% до обороту в такому ж розмірі підвищило рівень рентабельності продажів. Економісти країн СНД вважають, що мінімальний рівень рентабельності продажів у роздрібній торгівлі має становити 3-5% до обороту. У аналізованої організації торгівлі він більш ніж в три рази нижче мінімального розміру.

Рівень рентабельності продажів по окремих товарних групах і товарам неоднаковий. У зв'язку з цим зміна структури роздрібного товарообігу веде до підвищення або до зниження рентабельності торгового підприємства. Вплив зміни структури товарообігу на рівень рентабельності продажів в цілому по торговому підприємству проявляється через рівень валового доходу, що залишається в його розпорядженні, і рівень витрат обігу. Зміна структури товарообігу торгової організації призвело до зменшення рівня валового доходу, що залишається в розпорядженні фірми, на 0,007% до обороту і до зниження рівня витрат обігу на 0,005% до обороту, що в кінцевому підсумку знизило рівень рентабельності продажів на 0,002% до обороту.

Рівень рентабельності, обчисленої відношенням прибутку до товарообігу, має істотний недолік: він не враховує, за яких господарських ресурсах (активах) досягнуто фінансовий результат і як ефективно вони використовуються. У зв'язку з цим економісти пропонують визначити рентабельність господарських ресурсів як відношення річної суми прибутку до середньорічної вартості основних виробничих фондів і оборотних коштів. Він показує, скільки відсотків займає прибуток в активах підприємства або скільки копійок прибутку отримано з кожної гривні господарських ресурсів. У зарубіжній аналітичній практиці його називають рівнем рентабельності функціонуючого капіталу. При обчисленні рентабельності функціонуючого капіталу в розрахунок слід включати всі основні виробничі засоби (власні, орендовані та безоплатно надані) і всі оборотні кошти (поточні активи). Фактичну середньорічну вартість власних основних засобів і оборотних активів розраховують за даними бухгалтерських балансів. Рентабельність функціонуючого капіталу по організації торгівлі характеризується даними таблиці 8.

Інформація про рівень рентабельності функціонуючого капіталу

по торговій фірмі

Таблиця 8

показники

Фактично за минулий рік

Звітній рік

відхилення

У% до минулого року

план

факт.

% Викон плану

від плану

від минулого року

1. Балансовий прибуток, млн.р

70,38

81,18

89,80

110,6

+8,62

+19,42

127,6

2. Середньорічна вартість господарських ресурсів (функціонуючого капіталу), млн.р, всього

692,3

710,1

740,4

104,3

+30,3

+48,1

106,9

В тому числі:

основних виробничих засобів

оборотних активів

37,8

654,5

38,0

672,1

38,8

701,6

102,1

104,4

+0,8

+29,5

+1,0

+47,1

102,6

107,2

3. Рівень рентабельності функціонуючого капіталу (рядок 1: рядок 2 х 100),%

10,166

11,432

12,129

106,1

+0,697

+1,963

119,3

Фірма з кожної гривні функціонуючого капіталу отримала 12,129 к.Прибутки при плані 11,432 к. Рівень рентабельності господарських ресурсів знаходиться в прямо пропорційній залежності від зміни суми прибутку і в зворотному - від зміни залишків основних і оборотних активів. Вплив цих факторів можна виміряти прийомом ланцюгових підстановок. Для цього попередньо визначають умовний рівень рентабельності функціонуючого капіталу при плановій сумі прибутку і фактичних середньорічних залишках основних і оборотних коштів: 81,18: 740,4х100 = 10,964%. Потім з умовного рівня рентабельності функціонуючого капіталу віднімають плановий і в результаті визначають вплив на його розмір зміни залишків господарських засобів. Якщо з фактичного рівня рентабельності господарських ресурсів відняти умовний, исчислим вплив на його розмір зміни суми прибутку. Зростання середньорічних залишків основних і оборотних активів на 30,3 млн. Рублів знизив рентабельність функціонуючого капіталу на 0,468% (10,964-11,432), а збільшення суми прибутку на 8,62 млн. Рублів підвищило рівень рентабельності на 1,165% (12,129-10,964).

Аналогічним прийомом вивчають вплив зазначених факторів на динаміку рівня рентабельності функціонуючого капіталу. Перерахований рівень рентабельності при фактичній сумі прибутку минулого року і фактичних середньорічних залишках господарських засобів звітного року склав 9,506% (70,38: 740,4х100). Таким чином, зростання господарських ресурсів на 48,1 млн. Рублів знизив рівень рентабельності на 0,660% (9,506-10,166); збільшення прибутку на 19,42 млн. рублів сприяло підвищенню рівня рентабельності функціонуючого капіталу на 2,623% (12,129-9,506).

Сума прибутку в свою чергу залежить від ряду факторів (зміни обсягу товарообігу, рівнів валового доходу і витрат обігу, сум прибутку і збитків від реалізації інших активів, позареалізаційних доходів, витрат і втрат), вплив яких на рівень рентабельності функціонуючого капіталу можна виміряти за допомогою методу пайової участі. Для цього необхідно визначити частку кожного фактора в сумі відхилення від плану або в динаміці по прибутку і отримані результати послідовно помножити на розмір впливу прибутку на рівень рентабельності господарських ресурсів. Перевиконання плану товарообігу призвело до зростання прибутку на 3,81 млн. Рублів при загальному перевиконання плану на 8,62 млн. Рублів. Отже, перевиконання плану товарообігу призвело до підвищення рівня рентабельності функціонуючого капіталу на 0,515% (3,81: 8,62х1,165). Аналогічно визначають вплив інших факторів на рівень рентабельності господарських ресурсів, склавши таблицю 9.

Алгоритм розрахунку впливу факторів (в частині зміни суми прибутку) на рівень рентабельності функціонуючого капіталу торгової фірми

Таблиця 9

фактори

У порівнянні з планом

У порівнянні з минулим роком

вплив на суму прибутку, млн. р

вплив на рівень рентабельності,%

вплив на суму прибутку, млн. р

вплив на рівень рентабельності,%

Зміна обсягу товарообігу

+3,81

+0,515

+7,26

0,981

Зміна рівня валового доходу, що залишається в розпорядженні фірми

-11,97

-1,618

-10,77

-1,455

Зміна рівня витрат обігу

+15,56

+2,103

+22,94

+3,098

Зміна суми прибутку від реалізації інших активів

+1,29

+0,174

+0,45

+0,061

Зміна суми збитків від іншої реалізації

-0,35

-0,047

-0,35

-0,047

Зміна суми позареалізаційних доходів

+1,63

+0,220

+0,16

+0,021

Зміна суми позареалізаційних витрат і втрат

-1,35

-0,182

-0,27

-0,036

Разом

+8,62

+1,156

+19,42

+2,623

Якби не було зменшення рівня валового доходу, що залишається в розпорядженні організації торгівлі, збитків від іншої реалізації і зростання позареалізаційних витрат, то рівень рентабельності господарських ресурсів збільшився б на 1,847% (1,618 + 0,047 + 0,182). За рахунок попередження впливу негативних чинників рівень рентабельності функціонуючого капіталу міг зрости в динаміці на 1,538% (1,455 + 0,047 + 0,036).

Способом пайової участі можна виміряти вплив на рівень рентабельності функціонуючого капіталу зміни середніх залишків окремих видів господарських засобів (таблиця 10).

Алгоритм розрахунку впливу зміни основних і оборотних коштів на рівень рентабельності функціонуючого капіталу торгової фірми

Таблиця 10

фактори

У порівнянні з планом

У порівнянні з минулим роком

зміна залишків основних і оборотних активів, млн.р.

вплив на рівень рентабельності,%

зміна залишків основних і оборотних активів, млн.р.

вплив на рівень рентабельності,%

Зміна середньорічних залишків виробничих засобів

+0,8

-0,012

+1,0

-0,014

Зміна середньорічних залишків оборотних активів

+29,5

-0,456

+47,1

-0,646

РАЗОМ

+30,3

-0,468

+48,1

-0,660

Далі необхідно вивчити причини та фактори, що вплинули на зміну середніх залишків основних і оборотних активів, і виявити резерви підвищення ефективності їх використання. Середні залишки основних виробничих фондів математично можна представити як відношення обсягу товарообігу до рівня фондовіддачі. Вплив фондовіддачі на рентабельність функціонуючого капіталу можна також виміряти способом пайової участі, попередньо склавши таблицю 11.

Алгоритм розрахунку середньорічних залишків основних виробничих засобів по торговельній фірмі за звітний рік при різних умовах

Таблиця 11

показникиb>

I розрахунок

II розрахунок

III розрахунок

1. Роздрібний товарообіг в діючих цінах, млн.р.

план

9528

фактично

9976

фактично

9976

2. Рівень фондовіддачі, р.

план

250,74

план

250,74

фактично

257,11

3.Середньорічні залишки основних виробничих засобів (рядок 1: рядок 2), млн. Р.

план

38,0

перелічені

39,8

фактично

38,8

Підвищення фондовіддачі в порівнянні з планом призвело до відносного зменшення середніх залишків основних засобів на 1,0 млн. Рублів (38,8-39,8), що сприяло зростанню рівня рентабельності господарських ресурсів на 0,015%.

Аналогічно визначають вплив зміни фондовіддачі на динаміку показника рентабельності функціонуючого капіталу. Попередньо складають таблицю 12.

Алгоритм розрахунку середньорічних залишків основних виробничих засобів по торговельній фірмі при різних умовах

Таблиця 12

показники

I розрахунок

II розрахунок

III розрахунок

1. Фактичний роздрібний товарообіг в діючих цінах, млн. Р.

Минулий рік

9028

Звітній рік

9976

Звітній рік

9976

2. Фактичний рівень фондовіддачі, р.

Минулий рік

238,84

Минулий рік

238,84

Звітній рік

257,11

3. Середньорічні залишки основних виробничих засобів (рядок 1: рядок 2), млн.р

Фактично за минулий рік

37,8

перелічені

41,8

Фактично за звітний рік

38,8

Зростання в динаміці фондовіддачі на 18,27 рублів (257,11-238,84) щодо скоротив залишки основних виробничих засобів на 3,0 млн. Рублів (38,8-41,8) і підвищив рівень рентабельності господарських ресурсів на 0,041%.

Середні залишки оборотних активів можна представити як добуток середньоденного товарообігу на їх оборотність в днях. У зв'язку з цим за рівнем рентабельності функціонуючого капіталу можна вивчити вплив другого якісного показника роботи торгових підприємств - оборотності оборотних коштів. Для цього обчислюють, скільки вивільнено або додатково вкладено коштів за рахунок зміни оборотності (множенням фактичного середньоденного товарообігу за звітний рік на прискорення або уповільнення оборотності оборотних коштів в днях) і способом пайової участі визначають її вплив на рівень рентабельності господарських ресурсів (за тією ж методикою, що і вплив на рентабельність зміни фондовіддачі).

Світова практика стандартної оцінки господарської та фінансової діяльності підприємств пропонує використання системи взаємопов'язаних показників рентабельності, кожен з яких несе цілком певну навантаження для користувачів інформації. Одні з них застосовують для оцінки поточного становища підприємства, інші - при проведення динамічного та порівняльного аналізу показників рентабельності по секторам основної діяльності (за видами господарської діяльності та госпрозрахунковим підрозділам), по підприємствах-аналогах і підприємствам-конкурентам. З цією метою вироблена науково обгрунтована система показників рентабельності. Поряд з розглянутими раніше показниками рентабельності продажів і функціонуючого капіталу пропонується вивчати рентабельність основних виробничих фондів, рентабельність оборотних коштів, рентабельність витрат коштів на оплату праці, рентабельність власного капіталу (прибуток до джерел власних коштів), рентабельність перманентного капіталу (відношення прибутку до власного капіталу плюс довгострокові зобов'язання), рентабельність економічного потенціалу (прибуток до середньорічним залишкам основних і оборотних них коштів і витрат на оплату праці) та ін. Також визначають прибуток в розрахунку на одного працівника, на 1 м 2 торгової або всієї площі магазину.

Зазначені вище показники рентабельності слід розраховувати по прибутку від реалізації товарів, балансового і чистого прибутку, що дозволяє вивчити вплив складових частин прибутку і її використання на рентабельність роботи підприємства.

Фірма досягла високих темпів зростання рентабельності як в порівнянні з планом, так і в динаміці. Це свідчить про зміцнення її фінансової стійкості. Однак слід вказати на низький рівень рентабельності продажів, який склав по прибутку від реалізації товарів 0,888% до обороту і по балансового прибутку - 0,900% до обороту.

Аналіз рентабельності продажів повинен також проводиться по окремих товарах і товарних групах з використанням даних потоварній обліку валового доходу і витрат обігу. Це дозволяє встановити високорентабельні, низько рентабельні і збиткові товари та вжити заходів до розширення закупівлі та реалізації товарів з високою рентабельністю. В умовах ринкової економіки слід визначати рентабельність кожної партії закуповуваних товарів. При вивченні доцільності та ефективності закупівлі і реалізації окремих партій товарів необхідно враховувати їх оборотність.

висновки

План прибутку виконаний. Зростання прибутку забезпечений за рахунок збільшення обсягу товарообігу та зниження рівня витрат обігу.

У процесі подальшого аналізу необхідно розробити заходи по ритмічному зростання кінцевих фінансових результатів у всіх кварталах і місяцях.

Рівень рентабельності продажів по окремих товарних групах і товарам неоднаковий.

Перевиконання плану товарообігу призвело до зростання прибутку на 3,81 млн. Рублів при загальному перевиконання плану на 8,62 млн. Рублів. Отже, перевиконання плану товарообігу призвело до підвищення рівня рентабельності функціонуючого капіталу на 0,515%.

Фірма досягла високих темпів зростання рентабельності як в порівнянні з планом, так і в динаміці. Це свідчить про зміцнення її фінансової стійкості. Однак слід вказати на низький рівень рентабельності продажів, який склав по прибутку від реалізації товарів 0,888% до обороту і по балансового прибутку - 0,900% до обороту.

Використовувана література

Л. І. Кравченко «Аналіз господарської діяльності в торгівлі»

Мінськ, «Вища школа», 1995 рік

...........