• 3. Шляхи підвищення рентабельності в ВАТ «Вікторія»
 • 2.2 Аналіз рентабельності діяльності ВАТ «Вікторія»
 • .2. Пропозиції щодо підвищення рентабельності на основі виявлених резервів
 • 3.2.1 Проведення рекламної акції з метою розширення ринку збуту продукції ВАТ «Вікторія»
 • 3.2.3 Придбання обладнання в формі фінансового лізингу
 • 3.2.4 Здача в оренду невикористовуваних основних фондів
 • Список використаних джерел


 • Дата конвертації26.07.2017
  Розмір144.73 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 144.73 Kb.

  Аналіз рентабельності підприємства трикотажної фірми "Вікторія" та її вплив на конкурентноздатність

  sub> ф / Ц ф = 31,13 - 30,85 / 31,13 * 100 = 0,9%

  Показник рентабельності продажів трикотажних виробів у 2002 році збільшився на 4,3% до рівня 2001 року (8,6 - 4,3), в 2003 році в порівнянні з 2002 роком знизився на 7,7% (0,9 - 8,6 ). (Таблиця 2.8) За рахунок підвищення цін зростання рентабельності склав 17,8% у 2002 році (22,1 - 4,3) і 12,7% в 2003 році (21,3 - 8,6). Підвищення собівартості знизило рівень рентабельності трикотажних виробів на 13,5% в 2002 році (8,6 - 22,1) і на 20,4% в 2003 році (0,9 - 21,3).

  Таблиця 2.8 Рентабельність продажів за видами продукції,%

  Тип

  2001

  2002

  2003

  Панчішно-шкарпеткові

  26,9

  10,2

  3,2

  трикотажні

  4,3

  8,6

  0,9

  З таблиць 2.7 і 2.8 видно, що на підприємстві більш дохідних (рентабельним) є виробництво панчішно-шкарпеткових виробів. Зниження рівня рентабельності виробничої діяльності за 3 роки на 33,5% панчішно-шкарпеткові продукції і на 3,6% трикотажних виробів, а також зниження рівня рентабельності продажів на 11,9% панчішно-шкарпеткових виробів і 20,9% трикотажної продукції пов'язане з тим, що зростання собівартості випущеної продукції випереджає зростання цін на продукцію. За період з 2001 року по 2003 рік собівартість продукції в середньому збільшилася в 1,5 рази, а ціни в 1,3 рази при незначному (1,03%) зростанні обсягу реалізованої продукції.

  Розглянемо більш детально причини зміни рівня цін і чинники, що впливають на збільшення собівартості одиниці продукції і визначимо їх вплив на рівень рентабельності.

  Для аналізу динаміки собівартості продукції скористаємося даними таблиці 2.9.

  Як видно з таблиці 2.9 фактичні витрати на виробництво і реалізацію на підприємстві зросли в 2002 році в абсолютному обчисленні на 30417 тис.руб по відношенню до 2001 року і на 15088 тис.руб в 2003 році по відношенню до 2002 року.

  Таблиця 2.9 Витрати на виробництво і реалізацію продукції, тис.руб

  елементи витрат

  2001

  2002

  2003

  сума

  Вага,%

  сума

  Вага,%

  сума

  Вага,%

  Матеріальні витрати (сировина, теплоенергія, електороенергіі, вода і т.п.)

  63086,3

  76,5

  79276,1

  70,2

  91347,9

  71,4

  Заробітня плата

  12071,1

  14,6

  21884

  19,4

  23708,2

  18,5

  єдиний соц.налога

  4503,8

  5,5

  8061

  7,2

  8571,8

  6,8

  амортизація

  451,8

  0,5

  387

  0,3

  1556

  1,2

  Інші витрати

  2379

  2,9

  3300,9

  2,9

  2633,1

  2,1

  всього

  82492

  100

  112909

  100

  127997

  100

  В тому числі

  постійні витрати

  23439,5

  28,4

  325608

  28,8

  36834

  28,8

  змінні витрати

  59052,5

  71,6

  80348,2

  71,2

  91163

  71,2

  В цілому ж за три роки зростання собівартості склав 45505 тис.руб. або 155,2%. Перевитрата стався майже по всіх елементах витрат. Збільшилася сума, як змінних, так і постійних витрат. Найбільша питома вага в структурі витрат займають матеріальні витрати (понад 70%) і заробітна плата (від 14,6 до 19,4%). За аналізований період структура витрат дещо змінилася: скоротилася питома вага матеріальних витрат (з 76,5% до 71,4%), збільшилася частка з / плати (з 14,6 до 18,5%) і амортизації (з 0,5 до 1,2%). Частка постійних і змінних витрат у структурі витрат залишилася майже на рівні 2001 року (0,2%).

  Як вже зазначалося вище, сума витрат може змінюватися через обсяг випущеної продукції, її структури, рівня змінних витрат на одиницю продукції і суми постійних витрат. Дані для розрахунку впливу цих факторів приведені в таблицях 2.10 і 2.11.

  Таблиця 2.10 Витрати на рубль товарної продукції

  Вид продукції

  обсяг реалі

  ції, шт

  Собівартість всього випуску, тис.руб

  Собівартість одиниці продукції, руб

  Постоян-ні

  витрати

  змінні

  всього

  Постоян-ні

  витрати

  змінні

  всього

  панчішна

  6894

  12580

  30380,2

  42960,2

  1,83

  4,41

  6,23

  трикотажна

  тисячу вісімсот дев'яносто чотири

  10859,5

  28672,3

  39531,8

  5,73

  15,14

  20,87

  всього 2001р

  8788

  23439,5

  59052,5

  82492

  2,67

  6,72

  панчішна

  7983

  18940,0

  44860,2

  63800,2

  2,37

  5,62

  7,99

  трикотажна

  2004

  13620,8

  35488,0

  49108,8

  6,8

  17,71

  24,5

  всього 2002р

  9987

  32560,8

  80348,2

  112909,0

  3,26

  8,05

  панчішна

  7093

  19870

  47421,4

  67291,4

  2,8

  6,69

  9,49

  трикотажна

  1 968

  16964

  43741,6

  60705,6

  8,62

  22,23

  30,85

  всього 2003р

  9061

  36834

  91163,0

  127997,0

  4,07

  10,1

  Таблиця 2.11 Вихідні дані для факторного аналізу загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції

  витрати

  2002

  2003

  За планом на плановий випуск продукції, всього

  В тому числі:

  82492,0

  112909,0

  панчішне виробництво

  42960,2

  63800,2

  трикотажні вироби

  39531,8

  49108,8

  За планом, перерахованим на фактичний обсяг виробництва продукції, всього

  В тому числі:

  90526,4

  105479,4

  панчішне виробництво

  47117,3

  59632,1

  трикотажні вироби

  39535,8

  45811,0

  За плановому рівню на фактичний випуск продукції, всього

  В тому числі:

  90552,1

  105501,9

  панчішне виробництво

  20567,4

  63804,5

  трикотажні вироби

  41721,1

  49111,6

  Фактичні витрати, при плановому рівні постійних витрат, всього

  В тому числі:

  103834,9

  124076,9

  панчішне виробництво

  57444,5

  66392,2

  трикотажні вироби

  46350,3

  57369,4

  Фактичні витрати, всього

  В тому числі

  112909

  127997

  панчішне виробництво

  63800,2

  67291,4

  трикотажні вироби

  49108,8

  60705,6

  Важливий узагальнюючий показник собівартості продукції - витрати на карбованець товарної продукції. Обчислюється він відношенням загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції до вартості виробленої товарної продукції в діючих цінах.

  Витрати базисного періоду, перерахованого на фактичний обсяг виробництва продукції розраховані за формулою:

  пл * Х пл) До тп + А пл,

  де В - змінні витрати;

  Х - обсяг виробництва;

  А - сума постійних витрат.

  Для 2002 року (6,72 * 8788) * 1,136 + 23439,5 = 90526,4 тис.руб

  В тому числі:

  для панчішних виробів (4,41 * 6894) * 1,136 + 12580 = 47117,3 тис.руб;

  для трикотажних виробів (15,14 * 1894) * 1,136 + 10859,5 = 39535,8 тис.руб

  Для 2003 року (8,05 * 9987) * 0,907 +32560,8 = 105479,4 тис.руб

  В тому числі:

  для панчішних виробів (5,62 * 7983) * 0,907 + 18940 = 59632,1 тис.руб

  для трикотажних виробів (17,71 * 2004) * 0,907 + 13620,8 = 45811,0 тис.руб.

  Витрати по базисного рівня, перерахованим на фактичний випуск продукції:

  пл * Х ф) + А пл,

  Для 2002 року (6,72 * 9987) + 23439,5 = 90552,14 тис.руб

  В тому числі:

  Для панчішних виробів (4,41 * 7983) + 12580 = 20567,4 тис.руб

  Для трикотажних виробів (15,14 * 2004) + 10859,5 = 41721,1 тис.руб.

  Для 2003 року (8,05 * 9061) +32560,8 = 105501,9 тис.руб

  В тому числі:

  Для панчішних виробів (5,62 * 7983) + 18940 = 63804,5 тис.руб

  Для трикотажних виробів (17,71 * 2004) + 13620,8 = 49111,6 тис.руб

  Фактичні витрати при плановому рівні постійних витрат:

  ф * Х ф) + А пл,

  для 2002 року (8,05 * 9987) + 23439,5 = 103834,9 тис.руб

  в тому числі:

  Для панчішних виробів (5,62 * 7983) + 12580 = 57444,5 тис.руб

  для трикотажних виробів (17,71 * 2004) +10859,5 = 46350,3 тис.руб

  Для 2003 року (10,1 * 9061) + 32560,8 = 124046,9 тис.руб

  В тому числі:

  Для панчішних виробів (6,69 * 7093) + 18940 = 66392,2 тис.руб

  Для трикотажних виробів (22,23 * 1968) + 13620,8 = 57369,4 тис.руб

  За рахунок зміни структури випуску продукції сума витрат зросла в 2002 році на 25,7 тис.руб (90552,1 - 90526,4), в 2003 році на 22,5 тис.руб (105501,9 - 105479,4). Це свідчить про те, що в загальному випуску продукції збільшилася частка затратоемкую продукції. Через підвищення рівня питомих змінних витрат перевитрата витрат на виробництво продукції склав 13282,8 тис.руб (10384,9 - 90552,1) в 2002 році і 18575 тис.руб (124076,9 - 105501,9) в 2003 році. Таким чином загальна сума витрат 2002 року вищі рівня 2001 року на 30417 тис.руб (112909 - +82492) або на 36,9%, а сума витрат 2003 року вищі суми витрат 2002 року на 15088 тис.руб (127997 - 112909).

  Вплив факторів першого рівня на зміну витрат на карбованець товарної продукції розраховується способом ланцюгових підстановок за даними таблиці 2.12.

  Таблиця 2.12 Дані про випуск товарної продукції

  товарна продукція

  2002

  2003

  1.За плану (VРП i пл * Ц i пл), всього

  В тому числі

  Панчохи та шкарпетки

  трикотажні вироби

  100042

  58749,6

  41292,4

  142781

  71048,7

  53732,3

  2.Фактіческі при плановій структурі і планових цінах: (VРП i пл * Ц i пл) * вп, всього

  в тому числі:

  панчішно-шкарпеткова продукція

  трикотажні вироби

  113647,7

  66739,5

  46908,2

  113176,4

  64441,2

  48735,2

  3. Фактично за цінами базисного року (VРП ф * Ц i пл), всього

  в тому числі:

  панчішно-шкарпеткова продукція

  трикотажні вироби

  111702,4

  68015,2

  43687,2

  115870,1

  63127,7

  52742,4

  4. фактично за фактичною ціною (VРП ф * Ц ф), всього

  в тому числі:

  панчішно-шкарпеткова продукція

  трикотажні вироби

  124781

  71048,7

  53732,3

  130766,0

  69511,4

  61254,6

  З = С / ТП, де З - витрати на карбованець товарної продукції; З-собівартість реалізованої продукції; ТП - товарна продукція.

  З б 2001 = 82492/100042 = 0,82

  З усл1 = 90526,4 / 113647,7 = 0,80

  З усл2 = 90552,1 / 111702,4 = 0,81

  З усл3 = 103834,9 / 111702,4 = 0,93

  З усл4 = 112909 / 111702,4 = 1,01

  З 2002 = 112909/124781 = 0,93

  З заг = З ф - З б = 0,93 - 0,82 = 0,11

  З V РП = З усл1 - З б = 0,80 - 0,82 = -0,02

  З уд = З усл2 - З усл1 = 0,81 - 0,80 = +0,01

  З пер = З усл3 - З усл2 = 0,93 - 0,81 = +0,12

  З пс = З усл4 - З усл3 = 1,01 - 0,93 = 0,08

  З ц = З ф - З усл4 = 0,93 - 1,01 = -0,08

  У 2003 році вплив факторів на суму витрат на карбованець товарної продукції склалося наступним чином:

  З усл1 = 105479,4 / 113176,4 = 0,93

  З усл2 = 105501,9 / 115870,1 = 0,91

  З усл3 = 124076,9 / 115870,1 = 1,07

  З усл4 = 127997 / 115870,1 = 1,1

  З 2003 = 127997/130766 = 0,98

  З заг = З ф - З б = 0,98 - 0,93 = 0,05

  З V РП = З усл1 - З б = 0,93 - 0,93 = 0

  З уд = З усл2 - З усл1 = 0,91 - 0,93 = - 0,02

  З пер = З усл3 - З усл2 = 1,07 - 0,91 = 0,16

  З пс = З усл4 - З усл3 = 1,1 - 1,07 = 0,03

  З ц = З ф - З усл4 = 0,98 - 1,1 = -0,12

  Аналітичний розрахунок показав, що підприємство в 2002 році збільшило витрати на карбованець товарної продукції на 0,11 коп.по відношенню до 2001 року, а в 2003 році на 0,05 коп. по відношенню до 2002 року, в тому числі за рахунок збільшення рівня змінних витрат на 0,12 коп в 2002 році і 0,16 коп в 2003 році. І в 2002 і в 2003 році на зниження рівня витрат впливало зміна оптових цін на продукції (0,08коп і 0,12 коп).

  Щоб встановити, як ці фактори вплинули на зміну суми прибутку, необхідно абсолютні прирости витрат на карбованець товарної продукції за рахунок кожного фактора помножити на фактичний обсяг реалізації продукції, виражений в планових цінах. (Таблиця 2.13)

  Таблиця 2.13 Розрахунок впливу факторів собівартості на зміну суми прибутку

  фактор

  розрахунок впливу

  Зміна суми прибутку, тис. Руб

  2002

  2003

  Обсяг випуску товарної продукції

  -0,02 * 100042/100

  +0,02 * 124742/100

  +20,0

  -24,9

  Структура товарної продукції

  +0,01 * 100042/100

  -0,02 * 124742/100

  -10,0

  +24,9

  Рівень змінних витрат на одиницю продукції

  +0,12 * 100042/100

  +0,16 * 124742/100

  -120,0

  -199,6

  Збільшення суми постійних витрат на виробництво і реалізацію

  +0,08 * 100042/100

  +0,03 * 124742/100

  -8,0

  -37,4

  Зміна рівня відпускних цін на продукцію

  -0,1 * 100042/100

  -0,12 * 124742/100

  +100

  +149,7

  Разом

  -18,0

  -87,3

  Як видно з розрахунку, за рахунок впливу собівартості на економічні показники сума прибутку знижена на 18 тис.руб в 2002 році і на 87,3 тис.руб в 2003 році.

  Наступним важливим показником діяльності промислового підприємства є якість продукції. Високий рівень якості продукції сприяє підвищенню попиту на неї і збільшенню суми прибутку не тільки за рахунок обсягу продукції, але і за рахунок більш високих цін.

  Проведемо аналіз якості реалізованої продукції ВАТ «Вікторія» за період з 2001 по 2003 роки. Розрахуємо частку продукції кожного сорту і середньозважену ціну виробів в порівнянних умовах.

  Розрахунок впливу сортності продукції на зміну середньої ціни можна виконати методом ланцюгової підстановки, коли порівнюється сума виручки за загальний обсяг фактично реалізованої продукції при її плановому і фактичному сортовому складі (таблиця 2.14, 2.15). Отриману різницю розділимо на загальну кількість фактично реалізованої продукції і дізнаємося, як змінилася середня ціна за рахунок її якості. Цей розрахунок представлений у вигляді формули:

  ВР ум = (V РП ф * УД ф) * Ц пл

  Реалізація панчішних виробів 2002 рік:

  I сорту ВР усл1 = (7983 * 89,1%) * 8,58 = 61028,3 тис.руб

  II сорту ВР усл1 = (7983 * 10,9%) * 8,0 = 6961,2 тис.руб

  ВР усл2 = (V РП общф * УД пл) * Ц пл

  Iсорт ВР усл2 = (7983 * 90.1%) * 8,58 = 61713,2 тис.руб

  II сорт ВР усл2 = (7983 * 9,9%) * 8,0 = 6961,2 тис.руб

  Ц = ВР усл1 - ВР усл2 / VРП общф = 67989,5 - 68035,7 / 7983 = -0,01 руб

  Реалізація трикотажних виробів 2002 рік

  I сорту ВР усл1 = (2004 * 90,8) * 22 = 40031,9 тис.руб

  II сорту ВР усл1 = (2004 * 9,2) * 20,9 = 3853,3 тис.руб

  ВР усл2 = (V РП общф * УД пл) * Ц пл

  Iсорт ВР усл2 = (2004 * 81,5) * 22 = 35931,7 тис.руб

  II сорт ВР усл2 = (2004 * 18,5) * 20,9 = 7748,5 тис.руб

  Ц = ВР усл1 - ВР усл2 / VРП общф = 43885,2 -43680,2 / 2004 = +0,10 руб

  Реалізація панчішних виробів 2003 рік:

  I сорту ВР усл1 = (7093 * 92,7) * 8,95 = 58848,1 тис.руб

  II сорту ВР усл1 = (7093 * 7,3) * 8,49 = 4396,0 тис.руб

  ВР усл2 = (V РП общф * УД пл) * Ц пл

  Iсорт ВР усл2 = (7093 * 89,1) * 8,95 = 56562,8 тис.руб

  II сорт ВР усл2 = (7093 * 10,9) * 8,49 = 6563,9 тис.руб

  Ц = ВР усл1 - ВР усл2 / VРП общф = 63244,1 - 63126,7 / 7093 = +0,02 руб

  Реалізація трикотажних виробів 2003 рік

  I сорту ВР усл1 = (1968 * 70,1) * 27 = 37248,3 тис.руб

  II сорту ВР усл1 = (1986 * 29,9) * 25 = 14710,8 тис.руб

  ВР усл2 = (V РП общф * УД пл) * Ц пл

  Iсорт ВР усл2 = (1968 * 90,8) * 27 = 48247,5 тис.руб

  II сорт ВР усл2 = (1968 * 9,2) * 25 = 4526,4 тис.руб

  Ц = ВР усл1 - ВР усл2 / VРП общф = 51959,1- 52773,9 / 1968 = -0,4

  Таблиця 2.14 Розрахунок впливу якості продукції на його середню ціну реалізації 2002 рік

  сорт

  ціна

  Обсяг реалізованої продукції

  Питома вага сортів,%

  Факт.

  Об `єм

  при плано

  виття

  сортності

  Виручка від реалізації, тис.руб

  при фактіч.сортності

  При базис-ної

  За ціною 1 сорту

  2001

  2002

  2001

  2002

  2001

  2002

  Панчохи та шкарпетки

  I

  8,58

  6214

  7113

  90,1

  89,1

  7192,7

  61028,3

  61713,2

  53316,1

  61029,5

  II

  8,00

  680

  870

  9,9

  10,9

  790,3

  6961,2

  6322,5

  5834,4

  7464,6

  разом

  6894

  7983

  100

  100

  7983

  67989,5

  68035,7

  59150,5

  68494,1

  трикотажна продукція

  I

  22,0

  1544

  1820

  81,5

  90,8

  1633,3

  40031,9

  35931,7

  33968

  40040

  II

  20,9

  350

  184

  18,5

  9,2

  370,7

  3853,3

  7748,5

  7700

  4048

  разом

  тисячу вісімсот дев'яносто чотири

  2004

  100

  100

  2004

  43885,2

  43680,2

  41668

  44088

  Таблиця 2.15 Розрахунок впливу якості продукції на його середню ціну реалізації за 2003 рік

  сорт

  ціна

  Обсяг реалізованої продукції

  Питома вага сортів,%

  Факт.

  Об `єм

  при плано

  виття

  сортності

  Виручка від реалізації, тис.руб

  При факти сортності

  При базис-ної

  За ціною 1 сорту

  2002

  2003

  2002

  2003

  2002

  2003

  Панчохи та шкарпетки

  I

  8,95

  7113

  6573

  89,1

  92,7

  6319,9

  58848,1

  56562,8

  63661,4

  58828,4

  II

  8,49

  870

  520

  10,9

  7,3

  773,1

  4396,0

  6563,9

  7786,5

  4654

  7983

  7093

  100

  100

  7093,0

  63244,1

  63126,7

  71447,9

  63482,4

  трикотажна продукція

  I

  27

  1820

  1380

  90,8

  70,1

  1786,9

  37248,3

  48247,5

  49140

  37260

  II

  25

  184

  588

  9,2

  29,9

  181,1

  14710,8

  4526,4

  4968

  15876

  2004

  1 968

  100

  100

  1 968

  51959,1

  52773,9

  54108

  53136

  Як видно з таблиць 2.14, 2.15 в 2002 році питома вага панчішно-шкарпеткові продукції Iсорта знизився на 1% до рівня 2001 року, а реалізація трикотажних виробів I сорту збільшилася на 9,3%. У 2003 році питома вага панчішної продукції першого сорту збільшився на 3,6% в порівнянні з 2002 роком, а питома вага трикотажних виробів першого сорту в структурі загальної реалізованої продукції скоротився на 20,7%.

  Отримані дані свідчать, що за рахунок зниження питомої ваги панчішної продукції першого сорту в 2002 році середня ціна зменшилася на 0,01 руб, за рахунок збільшення питомої ваги трикотажних виробів 1 сорту середня ціна збільшилася на 0,1 руб. У 2003 за рахунок збільшення питомої ваги панчішних виробів 1 сорту середня ціна збільшилася на 0,02 руб., А середня ціна трикотажних виробів знизилася на 0,4 руб.

  Визначимо вплив якості продукції на прибуток. Для розрахунку використовуємо формулу:

  П ц = VРП ф * Ц

  для панчішних виробів

  2002 рік П ц = VРП ф * Ц = 7983 (-0,01) = -79,83руб

  2003 рік П ц = 7093 * 0,02 = 141,86 руб

  для трикотажних виробів

  2002 рік П ц = 2004 * 0,1 = 200,4

  2003 рік П ц = 1968 * (-0,4) = -787,2

  В цілому по підприємству зміна прибутку за рахунок якості реалізованої продукції в 2002 році склало: П ц = 200,4 - 79,83 = +121,57 грн .; в 2003 році П ц = 141,86 - 787,2 = -645,34.

  Отже за рахунок зміни якості продукції в 2002 році прибуток збільшився на 121,57 руб, а в 2003 році за рахунок зниження питомої ваги більш дорогої продукції 1 сорту (трикотажних виробів) прибуток знизився на 645,34 руб.

  Розрахуємо вплив якості продукції на зміну рівня рентабельності, використовуючи формулу Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мн.: ІП «Екоперспектіва»; «Нове знання», 2000. - С. 342:

  R ум = Ц ф - С б / С б, де Ц ф = Ц б + Ц

  R = R ум - R б

  Рентабельність панчішної продукції:

  R ум = (8,52 - 0,01) - 6,23 / 6,23 * 100 = 36,6%

  R = 36,6 - 36,8 = -0,2%, в 2002 році

  R ум = (8,90 + 0,02) - 7,99 / 7,99 * 100 = 11,6%

  R = 11,6 - 11,4 = + 0,2%

  Отже, зниження рентабельності виробничої діяльності в 2002 році на 0,2% пов'язане зі зниженням якості панчішно-шкарпеткових виробів, а підвищення рівня рентабельності на 0,2% в 2003 році пов'язане зі збільшенням питомої ваги продукції першого сорту в загальному обсязі реалізації.

  Рентабельність трикотажних виробів в 2002 році збільшилася на 0,4% за рахунок підвищення якості продукції (4,9% - 4,5%), де 4,9 = (21,8 + 0,1) -20,87 / 20, 87 * 100; в 2003 році навпаки, за рахунок зниження якості продукції рентабельність знизилася в порівнянні з 2002 роком на 1,7% (9,4 - 7,7), де 7,7 = (26,8- 0,4) -24,5 / 24,5 * 100.

  Підіб'ємо підсумок аналізу рентабельності підприємства ВАТ «Вікторія».

  За аналізований період з 2001 по 2003 роки ефективність виробничої діяльності знизилася за всіма показниками. Основною причиною зниження рівня рентабельності послужило зростання собівартості реалізованої продукції. У свою чергу зростання собівартості продукції пов'язаний з ростом цін на сировину та енергоносії. Частка витрат, пов'язаних з придбанням сировини та допоміжних матеріалів становить 56,1% в собівартості продукції, частка енергоносіїв становить 11,5%. З розрахунків видно, що зростання собівартості випущеної продукції випереджає зростання цін на продукцію. За період з 2001 року по 2003 рік собівартість продукції в середньому збільшилася в 1,55 рази, а ціни в 1,3 рази при незначному (1,03%) зростанні обсягу реалізованої продукції. Для зростання обсягу виробництва необхідно оновлення обладнання, заміна морально і фізично застарілого на нове. Однак в процесі виробництва продукції традиційного асортименту не передбачені витрати на оновлення основних засобів. Підприємству також необхідно приділяти більше уваги якості та асортименту продукції, що випускається, що дозволить не тільки збільшити среденреалізаціонние ціни, але і зберегти конкурентоспроможність продукції. Відсутність оновлення асортименту і поліпшення якості продукції не дозволить освоювати нові ринки і може привести до втрати вже освоєних сегментів ринку.

  3. Шляхи підвищення рентабельності в ВАТ «Вікторія»

  3.1 Принципи організації пошуку і використання виявлених резервів

  Під господарськими резервами розуміють можливості підвищення ефективності діяльності організації на основі використання досягнень науково-технічного прогресу і передового досвіду.

  З розвитком науково-технічного прогресу з'являються нові види сировини і матеріалів, нові види машин і устаткування, нові технології, більш досконалі форми організації праці, що дозволяють знижувати матеріаломісткість, трудомісткість продукції і послуг, прискорювати оборотність коштів, підвищувати рентабельність і інші показники ефективності бізнесу.

  Для кращого розуміння, більш повного виявлення і використання господарські резерви класифікуються за різними ознаками.

  За просторовій ознаці виділяють внутрішньогосподарські, галузеві, регіональні та загальнодержавні резерви.

  До внутрішньогосподарських відносяться резерви, які виявляються і можуть бути використані тільки на підприємстві, що аналізується. Вони пов'язані в першу чергу з недопущенням втрат і непродуктивних витрат ресурсів. До них відносяться втрати робочого часу і матеріальних ресурсів через низького рівня організації і технології виробництва, безгосподарності та ін.

  Галузеві резерви - це ті, які можуть бути виявлені тільки на рівні галузі, наприклад, розробка нових систем машин, нових технологій, поліпшених конструкцій виробів, виведення нових сортів культур, порід тварин і т.д. Пошук цих резервів є компетенцією галузевих об'єднань, міністерств, концернів.

  Регіональні резерви можуть бути виявлені і використані в межах географічного району (використання місцевої сировини і палива, енергетичних ресурсів, централізація допоміжних виробництв незалежно від їх відомчого підпорядкування і т.д.).

  До загальнодержавних резервів можна віднести ліквідацію диспропорцій у розвитку різних галузей виробництва, зміна форм власності, системи управління національною економікою і т.д. Використання таких резервів можливо тільки шляхом проведення заходів на загальнодержавному рівні управління.

  За ознакою часу резерви поділяються на невикористані, поточні та перспективні.

  Невикористані резерви - це втрачені можливості підвищення ефективності виробництва щодо плану або досягнень науки і передового досвіду за минулі проміжки часу.

  Під поточними резервами розуміють можливості поліпшення результатів господарської діяльності, які можуть бути реалізовані протягом найближчого часу (місяця, кварталу, року).

  Перспективні резерви розраховані зазвичай на тривалий час. Їх використання пов'язане зі значними інвестиціями, впровадженням новітніх досягнень науково-технічного прогресу, перебудовою виробництва, зміною технології виробництва, спеціалізації і т.д.

  Велике значення для організації пошуку резервів має їх групування по стадіях життєвого циклу виробу. За цією ознакою резерви відносяться до стадій передвиробничої, виробничої, експлуатації та утилізації вироби.

  Найбільший ефект досягається при пошуку резервів на передвиробничої стадії. Тут можуть бути виявлені резерви підвищення ефективності виробництва за рахунок поліпшення конструкції виробу, удосконалення технології його виробництва, застосування більш дешевої сировини і т.д. Саме на цій стадії об'єктивно містяться найбільші резерви зниження собівартості продукції. І чим повніше вони виявлені на цьому етапі, тим вище ефективності взагалі.

  На виробничій стадії відбувається освоєння нових виробів, нової технології і потім здійснюється масове виробництво продукції. На цьому етапі величина резервів знижується за рахунок того, що вже проведені роботи по створенню виробничих потужностей, придбання необхідного обладнання та інструментів, налагодженню виробничого процесу. І докорінна зміна цього процесу вже неможливо без великих втрат. Тому на цій стадії життєвого циклу виробу виявляються і використовуються ті резерви, які не зачіпають виробничого процесу. Ці резерви пов'язані з поліпшенням організації праці, підвищенням його інтенсивності, скороченням простоїв обладнання, економією і раціональним використанням сировини і матеріалів.

  Експлуатаційна стадія ділиться на гарантійний період, коли виконавець зобов'язаний ліквідувати виявлені споживачем неполадки, і післягарантійний. На стадії експлуатації об'єкта резерви його більш продуктивного використання і зниження витрат (економія електроенергії, палива, запасних частин і т.д.) залежать головним чином від якості виконаних робіт на перших двох стадіях.

  Значить, щоб отримати більший ефект, необхідно проводити пошук резервів безперервно і систематично на всіх стадіях життєвого циклу виробу і особливо на перших, більш ранніх його стадіях, де сховані найбільш суттєві резерви.

  За стадіями процесу відтворення резерви відносяться як до сфери виробництва, так і до сфери обігу. Основні резерви знаходяться, як правило, у сфері виробництва, але їх багато і в сфері обігу (запобігання різних втрат продукції на шляху від виробника до споживача, а також зменшення витрат, пов'язаних із зберіганням, перевезенням, продажем готової продукції і придбанням виробничих запасів) .

  Важливе значення має угруповання резервів за видами ресурсів. Окремо розглядають резерви, які пов'язані з найбільш повним і ефективним використанням земельних угідь, основних засобів виробництва, предметів праці і трудових ресурсів. Така класифікація резервів необхідна для збалансованості їх за всіма видами ресурсів. Наприклад, виявлено резерв збільшення випуску продукції за рахунок більш ефективного використання трудових ресурсів. Але щоб їх освоїти, необхідно в тому ж розмірі виявити резерви збільшення виробництва продукції за рахунок кращого використання засобів праці та предметів праці. Якщо ж по якомусь ресурсу резервів не вистачає, то в розрахунок приймається найменша величина резервів, виявлена ​​по одному з них.

  За своєю економічною природою і характером впливу на результати виробництва резерви поділяються на екстенсивні і інтенсивні. До резервів екстенсивного характеру відносяться ті з них, які пов'язані з використанням у виробництві додаткових ресурсів (матеріальних, трудових, земельних та ін.). Резервами інтенсивного типу вважаються ті, які пов'язані з найбільш повним і раціональним використанням наявного виробничого потенціалу. З прискоренням науково-технічного процесу слабшає роль резервів екстенсивного характеру і посилюється пошук резервів інтенсифікації виробництва.

  За способами виявлення резерви поділяються на явні і приховані. До явних відносяться резерви, які легко виявити за матеріалами бухгалтерського обліку та звітності. Це нестача і псування продукції і матеріалів на складах, виробничий брак, втрати від списання боргів, виплачені штрафи, перевитрати всіх видів ресурсів у порівнянні з діючими нормами на підприємстві і ін. Такі втрати є результатом безгосподарності, марнотратства, невиконання зобов'язань за договорами, незадовільним станом обладнання, недостатньою кваліфікацією робітників, низьким рівнем організації виробництва, порушенням технологічних процесів, невиконанням плану організаційно-технічно х заходів і т.д. Для ліквідації таких перевитрат слід провести заходи щодо вдосконалення техніки, технології та організації виробництва. Необхідно також навести порядок в зберіганні та перевезенні матеріальних цінностей, організувати дієвий облік і контроль за їх рухом, забезпечити виконання зобов'язань перед покупцями і постачальниками, суворо виконувати фінансову і розрахункову дисципліну і т.д.

  До прихованих відносяться резерви, які пов'язані з впровадженням досягнень науково-технічного прогресу і передового досвіду і які не були передбачені планом. Для їх виявлення необхідно провести порівняльний внутрішньогосподарський аналіз (з досягненнями передових ділянок, бригад, працівників), міжгосподарський (з досягненнями провідних підприємств галузі), а в деяких випадках - міжнародні порівняння. І хоча ці резерви не відображаються в звітності у вигляді перевитрати ресурсів у порівнянні з існуючими можливостями вітчизняної і зарубіжної практики, але запізнювання у виявленні і використанні цих резервів часом тягне за собою втрати, значно більші, ніж перевитрата ресурсів щодо планового рівня.

  Важливою ознакою при класифікації резервів є час їх виникнення. За цією ознакою їх можна розділити на резерви, не враховані при розробці планів, і резерви, що виникли після затвердження плану. Перший вид резервів - це втрачені можливості підвищення ефективності виробництва, що існували, але невраховані в момент розробки планів, що є ознакою недостатньої обгрунтованості і напруженості планів. Інший вид резервів - це можливості, що виникли після розробки і затвердження планів. Наявність такіхВікторія »- акціонерне товариство відкритого типу.

  Установчим документом ВАТ «Вікторія» є статут, затверджений засновниками

  Вищим органом управління ВАТ «Вікторія» є загальні збори акціонерів. Керівництво діяльністю підприємства здійснює Рада директорів (наглядова рада) з 7 осіб. Виконавчим колегіальним органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю АОО, є правління, що складається з 12 чоловік.

  ВАТ «Біробіджанськая промислово-торгова трикотажна фірма« Вікторія »веде свою історію з 1967 року, коли державною комісією було прийнято в експлуатацію потужності з виробництва панчішно-шкарпеткових і трикотажних виробів.

  У 1993 році панчішно-трикотажна фабрика була перетворено в акціонерне товариство відкритого типу.

  Основний вид діяльності підприємства на протязі вже 36 років залишається незмінним - це випуск панчішно-насочних виробів, білизняного і верхнього трикотажу.

  До складу підприємства входять два основних виробництва: панчішне і білизняний, об'єднуюче шість основних цехів: два в'язальних, два фарбувально-оздоблювальних, Кеттельний-статечні, закрійно-швейний.

  На підприємстві встановлено понад 900 одиниць основного Кругловязальних і панчішно-в'язального устаткування, 82 одиниці оздоблювального обладнання і 281 одиниця розкрійно-швейного обладнання різних марок, класів, систем і діаметрів. Відсоток зносу виробничого обладнання за станом на 01.01.2004 року склав 67,3%.

  Підприємство переробляє в рік понад 700 тонн різних видів сировини: бавовняну полиамидную і поліефірную нитка, нитка віскозну. Освоєно випуск виробів з поліамідної і бавовняної нитки з вкладенням еластану (високо-еластичної ниткою, аналогом лайкри). Сировина поставляється з г.Іваново і Москви.

  Асортимент виробів, що випускаються підприємством, охоплює всі вікові групи і размерроста і налічує понад 40 найменувань, широкої колірної гами: панчохи жіночі та дитячі, шкарпетки, колготки дитячі та жіночі; нижню білизну, сорочки та піжами, повзунки і сорочечки; джемпера, штани дитячі та чоловічі і т.д.

  Продукція підприємства відома широкому колу споживачів Бурятії, Читинської, Амурської, Магаданської, Сахалінської областей; Хабаровського, Приморського країв; Якутії. Для розширення ринку збуту і збільшення обсягу реалізації продукції в г.Біробіджане відкриті два фірмові магазини.

  На підприємстві діє накопичувальна система знижок на продукцію підприємства, що відпускається зі складу готової продукції за готівковий і безготівковий розрахунок:

  - від 30000 рублів до 60000 рублів - знижка 2%

  - від 60000 рублів до 100000 рублів - знижка 4%;

  - від 100000 рублів до 300000 рублів - знижка 6%;

  - від 300000 рублів і вище - знижка 8%.

  Чисельність працюючих в ВАТ «Вікторія» станом на 01.01.2004 року склала 507 осіб, з них промислово-виробничий персонал - 487 осіб. Схема структури управління представлена ​​на малюнку 2.1.

  Малюнок 2.1 Схема структури управління ВАТ «Вікторія»

  2.2 Аналіз рентабельності діяльності ВАТ «Вікторія»

  Для оцінки ефективності діяльності підприємства розрахуємо рентабельність діяльності ВАТ «Вікторія» за 2001, 2002, 2003 роки та проведемо аналіз отриманих показників. Для розрахунку показників рентабельності використовуємо дані бухгалтерських балансів і звітів про прибутки і збитки.

  Таблиця 2.1 Вихідні дані для розрахунку показників рентабельності, тис.руб

  показники

  2001

  2002

  2003

  1. Середня вартість активів (стор.300 ф.1)

  67496

  76784

  75619

  2. Середня вартість необоротних активів (стор.190 ф.1)

  23159

  27352

  23791

  3. Середня вартість оборотних активів (стр.290 ф.1)

  44337

  49432

  51828

  4. Середня вартість власного капіталу (стр.490-450 ф.1)

  54342

  62948

  67953

  5. Коефіцієнт фондомісткості продукції (стр2: стр7) * 100

  23,0

  22,0

  18,0

  6. Коефіцієнт закріплення оборотних коштів (стор.3: стор.7) * 100

  44,0

  40,0

  40,0

  7. Виручка від продажів (стор 010 ф.2)

  100042

  124742

  130766

  8. Собівартість реалізованої продукції (стр.020 +030 +040 ф.2)

  82492

  112881

  127997

  9. Прибуток від продажів (стр.050 ф.2)

  17550

  11861

  2769

  10. Чистий прибуток від усіх видів діяльності (стор.190 ф.2)

  13732

  11790

  6044

  11. Прибуток на рубль реалізованої продукції (стр.10: стор.7) * 100

  14,0

  10,0

  5,0

  Використовуючи дані таблиці 2.1, розрахуємо рентабельність активів, власного капіталу, продажів і виробничої діяльності

  Для розрахунку рентабельності активів (Ракта.) Використовуємо формулу, яка розкриває зв'язок між рентабельністю фондів (виробничих активів), рентабельністю реалізації та фондоотдачей (показником обороту виробничих фондів).

  Ракта = ПП / середня вартість активів * 100,

  Де ЧП - чистий прибуток від усіх видів діяльності

  У 2001 році рентабельність активів склала:

  Ракта. = 13732/67496 * 100 = 20,3%

  У 2002р Ракта = 11790/76784 * 100 = 15,4%

  У 2003 році Ракта = 6044/75619 * 100 = 8,0%

  Рентабельність фондів тим вище, чим вище прибутковість продукції; чим вище фондовіддача основних фондів і швидкість обороту поточних активів; чим нижче витрати на карбованець продукції. Числова оцінка впливу окремих факторів на рівень рентабельності визначається за методом ланцюгових підстановок, або інтегрального методу оцінки факторних впливів.

  Як видно з розрахунку, рентабельність фондів знизилася в 2002 році на 4,9% по відношенню до 2001 року, і на 7,4% в 2003 році по відношенню до 2002 року. В цілому за аналізований період рентабельність знизилася на 12,3%.

  Вплив факторів, що зробили вплив на зміну рівня рентабельності, визначається з наступних розрахунків:

  1). Зниження частки прибутку на карбованець реалізованої продукції (див. Табл.2.1) призвело до зниження рівня рентабельності на 5,4 пункту в 2002 році і 7,3 пункту в 2003 році:

  14,9 - 20,3 = - 5,4, де 14,9 = прибуток 2002р / коефіцієнт фондомісткості 2001 р + коефіцієнт закріплення оборотних коштів

  10: (23 + 44) * 100 = 14,9

  8,1- 15,4 = -7,3, де 8,1 = 5: (22 + 40) * 100

  2) Зниження фондомісткості, тобто збільшення фондовіддачі основних виробничих фондів призвело до зростання рентабельності на 0,2 пункту в 2002 році і 0,5 у 2003 році:

  15,1 - 14,9 = 0,2, де 15,1 = прибуток на 1 карбованець реалізованої продукції / коефіцієнт фондомісткості звітного року + коефіцієнт закріплення оборотних коштів базисного року

  10: (22 + 44) * 100 = 15,1

  8,6 - 8,1 = 0,5, де 8,6 = 5: (18 + 40) * 100

  3) Зниження коефіцієнта закріплення матеріальних оборотних коштів, тобто прискорення їх оборотності, призвело до збільшення рентабельності в 2002 році на 0,3 пункту. У 2003 році коефіцієнт закріплення оборотних коштів зберігся на рівні 2002 року, що призвело до зниження рентабельності на 0,6.

  15,4-15,1 = 0,3

  8-8,6 = - 0,6

  Таким чином, загальне зниження рентабельності за факторами складає 4,9% в 2002 році (0,2 + 0,3-15,4) і 7,4% в 2003 році (0,5-7,3-0,6) , що відповідає загальному зміни рентабельності активів.

  Важливою характеристикою використання власних коштів підприємства вважається рентабельність власного капіталу (Ркап). Вона показує, скільки одиниць прибутку від звичайних видів діяльності припадає на одиницю власного капіталу.

  Ркап. = ПП / середня вартість власного капіталу;

  У 2001 році Ркап = 13732/54342 * 100 = 25,3%;

  У 2002 році Ркап = 11790/62948 * 100 = 18,7%;

  У 2003 році Ркап = 6044/67953 * 100 = 8,9%

  Як видно з розрахунку, рентабельність власного капіталу в 2002 році знизилася на 6,6% по відношенню до 2001 року і на 9,8% в 2003 році порівняно з 2002 роком. В цілому зниження рівня рентабельності за аналізований період пов'язане зі зниженням прибутку і становить 16,4%.

  Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат) (Рп) - це один з основних показників який відображає прибутковість вкладення коштів в основне виробництво. Її визначають за даними форми 2 за формулою:

  Рп = Прибуток від продажів / Собівартість реалізованої продукції

  Розрахуємо показники рентабельності виробничої діяльності за аналізований період:

  У 2001 році рентабельність виробничої діяльності склала:

  Рп. = 17550/82492 * 100 = 21,3%

  У 2002 році Рп = 11861/112881 * 100 = 10,5%

  У 2003 році Рп = 2769/127997 * 100 = 2,2%

  Прийнято вважати організацію надрентабельні, якщо Рп 30%. Коли Рп приймає значення від 20 до 30%, організація вважається високорентабельним, в інтервалі від 5 до 20% - середня рентабельність, в межах від 1 до 5% - низька.

  Як видно з розрахунку рентабельність виробничої діяльності знизилася в 2003 році в порівнянні з 2002 роком на 8,3%, в порівнянні з 2001 роком на 19,1% і підприємства з розряду висорентабельних перейшло в низькорентабельні.

  Рентабельність продажів розраховується діленням прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг або чистого прибутку на суму отриманої виручки (ВР). Рентабельність продажів характеризує ефективність підприємницької діяльності: скільки прибутку має підприємство з рубля продажів. Розрахуємо показник рентабельності продажів в цілому по підприємству за формулою:

  РПР. = Ппр / ВР * 100

  У 2001 році рентабельність продажів склала 17,5 (17550/100042 * 100);

  У 2002 році - 9,5% (11872/124781 * 100);

  У 2003 році - 2,1 (2769/130766 * 100).

  Як видно з розрахунку, в цілому за аналізований період показник рентабельності продажів знизився на 15,4%

  Рівень рентабельності виробничої діяльності і продажів залежить від основних факторів першого порядку: зміни обсягу виробництва і структури реалізованої продукції, її собівартості та середніх цін реалізації.

  . Аналіз обсягу виробництва починається з вивчення динаміки товарної продукції, розрахунку базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту продукції.

  Таблиця 2.2 Динаміка виробництва та реалізації продукції

  рік

  Обсяг виробництва продукції тис.руб

  Темпи зростання, %

  Обсяг реалізації, тис. Руб

  Темпи зростання, %

  Базис-ні

  ланцюгові

  базисні

  ланцюгові

  2001

  95750

  100

  100

  94881

  100

  100

  2002

  116638

  121,8

  121,8

  115286

  124,7

  124,7

  2003

  124455

  130,0

  106,7

  124684

  130,7

  104,8

  За аналізований період обсяг виробництва товарної продукції збільшився на 30 відсотків.Середньорічний темп приросту продукції склав 14%:

  1,0 * 1,218 * 1,067 = 1,30 = 1,14 = 114%.

  Тпр = 114 - 100 = 14%.

  Обсяг реалізації збільшився на 30,7%. Середньорічний темп приросту склав 14,5%:

  1,0 * 1,247 * 1,048 = 1,31 = 1,145 = 114,5

  Тпр. = 114,5 - 100 = 14,5%.

  Аналіз динаміки випуску і реалізації продукції показав, що темпи зростання випущеної і реалізованої продукції практично збігаються. Отже, весь обсяг випущеної продукції своєчасно реалізується, продукція підприємства користується попитом у споживачів.

  Далі проведемо аналіз структури товарної продукції. Виконати план за структурою - значить зберегти у фактичному випуску продукції заплановані співвідношення окремих її видів.

  Зміна структури виробництва має великий вплив на всі її економічні показники: обсяг випуску у вартісній оцінці, матеріаломісткість, собівартість товарної продукції, прибуток, рентабельність.

  В основу розрахунку покладено принцип ланцюгових підстановок, який дозволив абстрагуватися від усіх факторів крім структури продукції (таблиця 2.3).

  Таблиця 2.3 Аналіз структури товарної продукції за 2002 рік

  виріб

  Середньо-реалі

  Ціон ціна

  Об'єм реалізації

  товарної продукції

  товарна продукція

  в цінах базисного

  року

  Зміна Товар.продукцііза рахунок струк-тури

  2001

  2002

  2001

  %

  2002

  %

  2001

  Факт. при плано-вої структу-ре

  2002

  панчішно-

  шкарпеткові

  8,52

  8,9

  6894

  78,4

  7983

  79,9

  58749,6

  66739,5

  67057,2

  +317,7

  трикотажні

  21,8

  26,8

  тисячу вісімсот дев'яносто чотири

  21,6

  2004

  20,1

  41292,4

  46908,2

  43687,2

  -3221

  всього

  8788

  100

  9987

  100

  100042

  113647,7

  110744,4

  -2903,3

  Таблиця 2.4 Аналіз структури товарної продукції за 200 рік

  виріб

  Середньо-реалі

  Ціон ціна

  Об'єм реалізації

  товарної продукції

  товарна продукція

  в цінах базисного

  року

  зміна

  Товар.

  продукції

  за рахунок структури

  2002

  2003

  2002

  %

  2003

  %

  2002

  Факт. при плано-вої структу-ре

  2003

  панчішно-

  шкарпеткові

  8,9

  9,8

  7983

  79,9

  7093

  78,2

  71048,7

  64441,2

  63127,7

  -1313,5

  трикотажні

  26,8

  31,13

  2004

  20,1

  1 968

  21,7

  48735,2

  52742,4

  52742,4

  +4007,2

  всього

  9987

  100

  9061

  100

  124781

  113176,4

  115870,1

  +2693,7

  Дані графи «фактично при плановій структурі» отримані множенням показника графи «товарна продукція базисного року» за кожним видом продукції на коефіцієнт виконання плану по товарній продукції в цілому по підприємству в натурально-умовних одиницях:

  Коефіцієнт виконання плану 2002 року дорівнює 1,136:

  Вп = 9987/8788 = 1,136;

  Коефіцієнт виконання плану 2003 року дорівнює 0,907:

  Вп = 9061/9987 = 0,907.

  З таблиць 2.3 і 2.4 видно, що в 2002 році питома вага більш дорогої продукції (трикотажних виробів) знизився на 1,5% в порівнянні з 2001 роком, відповідно знизилася і її частка у вартісному вираженні на 3221 тис.руб. При фактичній структурі 2002 року обсяг реалізації в цінах попереднього року нижче обсягу реалізації 2001 року на 2903,3 тис.грн. В 2003 роком питома вага більш дорогої продукції збільшився на 1,6% до рівня 2002 року, відповідно збільшився і її обсяг у вартісному вимірі на 4007,2 тис.руб. Збільшення товарної продукції за рахунок структури в 2003 році склало в цілому 2693,7 тис.руб.

  Розглянемо, як вплинула зміна обсягів продажів і структури товарної продукції на прибуток при незмінній величині інших факторів. Для розрахунку використовуємо дані таблиці 2.5.

  Таблиця 2.5 Вихідні дані для розрахунку зміни суми прибутку

  виріб

  Кількість

  реалізую.

  продукції,

  Ціна, руб

  Виручка, тис.руб

  Себестоі-ність, тис.руб

  Прибуток, тис.руб

  2001 рік

  Панчішно-шкарпеткові

  6894

  8,52

  58749,6

  42960,2

  15789,4

  трикотажні

  тисячу вісімсот дев'яносто чотири

  21,8

  41292,4

  39531,8

  1760,6

  всього:

  8788

  100042

  82492

  17550

  2002 рік

  Панчішно-шкарпеткові

  7983

  8,90

  71048,7

  63800,2

  7248,5

  трикотажні

  2004

  26,80

  53732,3

  49108,8

  4623,5

  всього:

  9987

  124781

  112909

  11872

  2003

  Панчішно-шкарпеткові

  7093

  9,80

  69511,4

  67291,4

  2220

  трикотажні

  1 968

  31,13

  61254,6

  60705,6

  549

  всього:

  9061

  130766

  127997

  2769

  Знайдемо суму прибутку при фактичному обсязі продажів і плановій величині інших факторів.Для цього скорегуємо планову суму прибутку на коефіцієнт виконання плану по реалізації продукції:

  Якби не змінилася величина інших факторів, сума прибутку 2002 року збільшилася б на 13,6% і склала 13486,6 тис.грн (11872 * 1,136), а сума прибутку 2003 року мала зменшитися на 9,3% і скласти 2511, 5 тис.руб (2769 * 0,907) (Пусл1).

  Тепер визначимо суму прибутку при фактичному обсязі і структурі реалізованої продукції, але при собівартості та ціни попереднього (базисного року). Для цього необхідно від умовної виручки відняти умовну суму витрат: (VРПф * Цп) - (VРПф * Спл).

  Прибуток (Пусл2) при таких умовах сотавом:

  У 2002 році - 29210,4 тис.грн

  7983 * 8,52 = 68015,2 тис.руб - виручка від реалізації панчішно-насочних виробів;

  2004 * 21,8 = 43687,2 тис.руб - виручка від реалізації трикотажних виробів;

  Виручка при цінах базисного року в цілому по підприємству складе 111702,4 тис.руб.

  Пусл2 = 111702,4 - 82492 = 29210,4 тис.руб.

  Умовна прибуток (Пусл2) 2003р складе 2961,1 тис.руб:

  115870,1 - 112909 = 2961,1 тис.руб., Де 115870 - виручка при цінах 2002 року в цілому по підприємству (63127,7 + 52742,4):

  ВР від реалізації панчішної продукції = 7093 * 8,90 = 63127,7 тис.руб,

  ВР трикотажних виробів = 1968 * 26,80 = 52742,4 тис.руб.

  Підрахуємо скільки прибутку підприємство могло б одержати при фактичному обсязі реалізованої продукції, структурі і цінах, але при собівартості базисного року. Для цього від фактичної суми виторгу віднімемо умовну суму витрат:

  П усл.3 = (VРПф * Цф) - (VРПф * Спл)

  Умовна прибуток 2002 року становитиме 42289 тис.руб:

  71048,7 - 42960,2 = 28088,5 тис.руб - від реалізації панчішно-шкарпеткові продукції;

  53732,3 - 39531,8 = 14200,5 тис.руб - від реалізації трикотажних виробів;

  П усл3 = 28088,5 +14200,5 = 42289 тис.руб. - в цілому по підприємству.

  Умовна прибуток 2003 року становитиме 17857 тис.руб:

  69511,4 - 63800,2 = 5711,2 тис.руб - від реалізації панчішних виробів;

  61254,6 - 49108,8 = 12145,8 тис.руб - від реалізації трикотажних виробів;

  Пусл3 = 5711,2 + 12145,8 = 17857 тис.руб.

  Розглянемо, як змінилася прибуток від впливу факторів першого рівня:

  За рахунок обсягу продажів:

  ПVрп = Пусл1 - Пб, де Пб - прибуток базисного (попереднього) року

  У 2002 році ПVрп = 13486,6 - 17550 = - 4063,4 тис.грн

  У 2003 році ПVрп = 2511,5 -11872 = - 9360,5 тис.грн

  За рахунок структури товарної продукції:

  ПСТР = Пусл2 - Пусл1

  в 2002 році ПСТР = 29210,4 - 13486,6 = +15723,8

  в 2003 році ПСТР = 2961,1 - 2511 = +449,6

  За рахунок середніх цін реалізації:

  ПЦ = Пусл3 - Пусл2

  в 2002 році Пц = 42289-29210,4 = +13078,6

  в 2003 році Пц = 17857 - 2961,1 = +14895,9

  За рахунок собівартості реалізованої продукції:

  Пс = Пф - Пусл3

  У 2002 році Пс = 11872 - 42289 = - 30417

  У 2003 році Пс = 2769 -17857 = - 15088

  Разом в 2002 році П = - 4063,4 + 15723,8 + 13078,6 - 30417 = - 5678

  У 2003 році П = - 9360,5 + 449,6 + 14895,9 - 15088 = - 9103

  Результати розрахунків показали, що зміна структури товарної продукції сприяло збільшенню суми прибутку 2002 року на 15723,8 тис.руб, збільшення средньореалізаціоних цін дозволило збільшити прибуток на 13078,6 тис.руб, а за рахунок підвищення собівартості продукції сума прибутку була скорочена на 30417 тис Руб. В цілому в 2002 році в порівнянні до 2001 року прибуток на підприємстві знизилася на 5678 тис.рублей.

  У 2003 році збільшення суми прибутку відбулося в основному за рахунок збільшення средньореалізаціоних цін на 14895,9 тис.руб, але за рахунок підвищення собівартості сума прибутку знизилася на 15088 тис.руб. В цілому по підприємству за 2003 рік відбулося зниження прибутку на 9103 тис.рублей.

  Проаналізуємо динаміку прибутку від реалізації окремих видів продукції. Факторна модель розрахунку прибутку від реалізації окремих видів продукції буде мати вигляд:

  П = VРПi * (Цi - Сi)

  Проведемо методику розрахунку впливу факторів способом ланцюгових підстановок:

  Для реалізації панчішно-шкарпеткових виробів:

  Пбаз. = 6894 (8,52 - 6,23) = 15787,3 тис.руб

  П ум 1 = VРПф * (Цб -Сб) = 7983 (8,52-6,23) = 18281,1 тис.руб в 2002 році;

  Пусл 1 - 7093 (8,90 - 7,99) = 6454,6 тис.руб в 2003 році.

  Пусл 2 = VРПф (Цф - Сб) = 7983 (8,90 - 6,23) = 21314,6 тис.руб - 2002 рік

  Пусл 2 = 7093 (9,8 -8,9) = 6383,7 тис.руб - 2003 рік

  Побщ = Пф - Пб

  Побщ 2002 года = 7248,5 - 15787,3 = -8538,8

  Побщ 2003 года = 2220 - 7248,5 = - 5028,5 тис.грн

  П V РП = П усл1 - П б

  2002 рік 18281,1 - 15787,3 = +2493,8 тис.руб

  2003 рік - 6454,6 - 7248,5 = - 793,9 тис.руб

  П ц = П усл2 - П усл1

  2002 рік 21314,6 - 18281,1 = +3033,5 тис.руб

  2003 рік 6383,7 - 6454,6 = -70,9 тис.руб

  Пс = Пф - П усл2

  2002 рік 7248,5 - 21314,6 = - 14066,1 тис.грн

  2003 рік 2220 - 6383,7 = - 4163,7 тис.грн

  Побщ = П V рп + П ц + П з

  2002 р Побщ = 2493,8 + 3033,5 + (-14066,1) = - 8538,8

  2003 р Побщ = (-793,9) + (-70,9) + (-4163,7) = - 5028,5 тис.грн

  На динаміку прибутку від реалізації панчішно-шкарпеткових виробів в 2002 році позитивний вплив мало збільшення средньореалізаціоних цін (3033,5 тис.грн) та збільшення обсягу продажів (2493,8 тис.грн), негативний вплив робить збільшення собівартості - прибуток знизився на 14066, 1 тис.руб.

  У 2003 році відбулося зниження суми прибутку за рахунок усіх факторів. Основний вплив надано підвищенням собівартості продукції, яке спричинило за собою зниження прибутку на 4163,7 тис.руб.

  Розглянемо зміна суми прибутку від реалізації трикотажних виробів:

  Пбаз = 1894 (21,8 - 20,87) = 1761,4 тис. Руб.

  П усл1 = 2004 (21,8 -20,87) = 1893,7 тис.руб. - 2002 рік

  П усл1 = 1968 (26,8 - 24,5) = 4546,1 тис.руб - 2003 рік;

  П усл2 = 2004 року (26,8 - 20,87) = 11903,8 тис.руб - 2002 рік

  П усл2 = 1968 (31,13 - 24,5) = 13047,8 тис.руб - 2003 рік;

  П ф = 2004 року (26,8 - 24,5) = 4629,2 тис.руб - 2002 рік

  П ф = 1968 (31,13 - 30,85) = 551,0 тис.руб - 2003 рік

  П заг = 4629,2 - 1761,4 = +2867,8 тис.руб - 2002 рік

  П заг = 551,0 - 4629,2 = - 4078,2 тис.грн - 2003 рік

  П V РП = 1863,7 - 1761,4 = + 102,3 тис.руб - 2002 рік

  П V РП = 4546,1 -4629,2 = -83,1тис.руб - 2003 рік;

  П ц = 11903,8 - 1863,7 = + 10040,1 тис.руб - 2002 рік

  П ц = 13047,8 - 4546,1 = + 8501,7 тис.руб - 2003 рік;

  Пс = 4629,2 - 11903,8 = - 7274,6 тис.грн - 2002 рік

  Пс = 551 - 13047,8 = - 12496,8 тис.руб - 2003 год.

  На динаміку прибутку від реалізації трикотажних виробів у 2002 році позитивний вплив робить зростання обсягу продажів (102,3 тис.руб), збільшення средньореалізаціоних цін (10040,1 тис.грн), негативний вплив надає підвищення собівартості товарної продукції (7274,6 тис. руб).

  У 2003 році за рахунок підвищення средньореалізаціоних цін прибуток збільшився на 8501,7 тис.грн., За рахунок зниження обсягу продажів прибуток знизився на 83,1 тис.руб., За рахунок збільшення собівартості продукції прибуток знизився на 12496,8 тис.рублей. (таблиця 2.6).

  Таблиця 2.6 Аналіз прибутку від реалізації окремих видів продукції

  Вид продукції

  Відхилення від планового прибутку. 2002рік тис.руб

  Відхилення від прибутку 2003 рік, тис.руб

  заг

  В тому числі

  заг

  В тому числі

  VПР

  Ц

  З

  VПР

  Ц

  З

  Панчішно-шкарпеткові

  8538,8

  2493,8

  3033,5

  -14066,1

  -5028,5

  -739,9

  -70,9

  -4163,

  трикотажні

  2867,8

  102,3

  10040,1

  -7274,6

  -4078,2

  -83,1

  8501,7

  -12496,8

  На підставі отриманих результатів розрахуємо рівень рентабельності виробничої діяльності в цілому по підприємству.

  Факторна модель цього показника має вигляд:

  R = П (при VРП заг, УД i, Цi, Ci) / І (при VРП заг, Удi, * Сi)

  Розрахунок впливу факторів першого порядку на зміну рівня рентабельності в цілому по підприємству можна виконати способом ланцюгових підстановок, використовуючи дані таблиць 2.3, 2.4, 2.6:

  R пл = П пл / І пл = 17550/82492 * 100 = 21,3%,

  R усл1 = П усл1 / І ум (при VРП ф заг, УД пл, * З пл) = 13486,6 / 82492 * 1,136 = 14,4 %;

  R усл2 = П усл2 / І ум (при VРП ф заг, УД ф * С пл) = 29210,4 / 82492 * 100 = 35,4 %

  R усл3 = П усл3 / І ум = 42289/82492 * 100 = 51,3%

  R 2002 = П ф / І ф = 11872/112909 * 100 = 10,5%

  R заг = R ф - R б = 10,5 - 21,3 = - 10,8%

  R V РП = R усл1 - R б = 14,4 - 21,3 = - 6,9%

  R уд = R усл2 - R усл1 = 35,4 -14,4 = + 21%

  R ц = R усл3 - R усл2 = 51,3 - 35,4 = + 15,9%

  R з = R ф - R усл3 = 10,5 -51,3 = - 40,8%

  Отримані результати свідчать про те, що рентабельність 2002 року знизилася на 10,8% до рівня рентабельності 2001 року. Зростання собівартості реалізованої продукції на 30417 тис.руб. викликав зниження рівня рентабельності на 40,8%. Підвищення середнього рівня цін і питомої ваги більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі реалізації збільшили рівень рентабельності на 36,9% (21 + 15,9).

  В 2003 роком рівень рентабельності від впливу факторів першого порядку змінювався таким чином:

  R усл1 = П усл1 / І ум (при VРП ф заг, УД пл, * З пл) = 2511,5 / 112909 * 0,907 = 2,5 %;

  R усл2 = П усл2 / І ум (при VРП ф заг, УД ф * С пл) = 2961,1 / 112909 = 2,6%;

  R усл3 = П усл3 / І ум = 17857/112909 = 15,8%;

  R 2003 = П ф / І ф = 2769/127997 = 2,2%

  R заг = R ф - R б = 2,2 - 10,5 = -8,3%

  R V РП = R усл1 - R б = 2,5 - 10,5 = -8,0;

  R уд = R усл2 - R усл1 = 2,6 - 2,5 = + 0,1%

  R ц = R усл3 - R усл2 = 15,8 - 2,6 = + 13,2%;

  R з = R ф - R усл3 = 2,2 - 15,8 = - 13,6%

  Отримані результати свідчать про те, що рівень рентабельності виробничої діяльності в 2003 році знизився на 8,3% до рівня 2002 року. Зниження обсягу реалізованої продукції на 926 ум.од. спричинило за собою зниження рівня рентабельності на 8%, зростання собівартості реалізованої продукції на 15088 тис.руб. викликав зниження рівня рентабельності на 13,6%. Позитивний ефект отриманий від підвищення рівня средньореалізаціоних цін - підвищення рівня рентабельності на 13,2%.

  Потім зробимо факторний аналіз по кожному виду продукції використовуючи формулу:

  Ri = Пi / Иi = VРПi (Цi -Сi) / VРПi * Сi = Цi - Сi / Сi = Цi / Сi - 1

  За даними таблиці 2.7 розрахуємо вплив факторів на зміну рівня рентабельності за кожним видом продукції способом ланцюгових підстановок.

  Таблиця 2.7 Аналіз рентабельності виробничої діяльності

  Вид продукції

  Середня ціна реалізації, руб

  Собівартість ед.продукціі, руб

  Рентабельність,%

  2001

  2002

  2003

  2001

  2002

  2003

  2001

  2002

  2003

  Панчішно-шкарпеткові

  8,52

  8,9

  9,8

  6,23

  7,99

  9,49

  36,8

  11,4

  3,3

  трикотажні

  21,8

  26,8

  31,13

  20,87

  24,5

  30,85

  4,5

  9,4

  0,9

  Рентабельність панчішно-шкарпеткових виробів розрахована за формулою:

  Для 2001 року (базисний) R = Ц - С / С = 8,52 - 6,23 / 6,23 * 100 = 36,8%

  R ум = Ц ф - С б / С б = 8,9 - 6,23 / 6,23 * 100 = 42,9%

  R ф = Ц ф - С ф / С ф = 8,9 - 7,99 / 7,99 * 100 = 11,4%

  Рентабельність панчішно-шкарпеткових виробів в 2002 році знизилася на 25,4%. За рахунок підвищення ціни реалізації рентабельність зросла на 6,1% (42,9 - 36,8), а через підвищення собівартості реалізованої продукції знизилася на 31,5% (11,4 - 42,9).

  У 2003 році рентабельність виробництва панчішно-шкарпеткових виробів по відношенню до 2002 року знизилася на 8,1%:

  R ум = Ц ф - С б / С б = 9,8-7,99 / 7,99 * 100 = 22,7%

  R ф = Ц ф - С ф / С ф = 9,80 - 9,49 / 9,49 * 100 = 3,3%

  За рахунок підвищення средньореалізаціоних цін рівень рентабельності зріс на 11,3% (22,7 - 11,4), а через підвищення собівартості знизився на 19,4% (3,3 - 22,7).

  Аналогічним чином розрахуємо динаміку змін рівня рентабельності трикотажних виробів.

  Для 2001 року (базисний) R = Ц - С / С = 21,8 - 20,87 / 20,87 * 100 = 4,5%

  R ум = Ц ф - С б / С б = 26,8 - 20,87 / 20,87 * 100 = 28,4%

  R ф = Ц ф - С ф / С ф = 26,8 - 24,5 / 24,5 * 100 = 9,4% - 2002 рік;

  R ум = Ц ф - С б / С б = 31,13 -24,5 / 24,5 * 100 = 27,1%

  R ф = Ц ф - С ф / С ф = 31,13 - 30,85 / 30,85 * 100 = 0,9%

  R 2002 = R ф - R б = 9,4 - 4,5 = + 4,9%

  Як видно з розрахунку, рентабельність трикотажних виробів в 2002 році збільшився в відношенню до 2001 року на 4,9%. За рахунок підвищення ціни реалізації рівень рентабельності зріс на 23,9% (28,4 - 4,5), а за рахунок збільшення собівартості реалізованих виробів знизився на 19% (9,4 - 28,4).

  R 2003 = R ф - R б = 0,9 - 9,4 = - 8,5%

  У 2003 році рівень рентабельності знизився на 8,5% по відношенню до 2002 року, за рахунок зростання цін відбулося збільшення рівня рентабельності на 17,7% (27,1 - 9,4), за рахунок підвищення собівартості рівень рентабельності знизився на 26, 2% (0,9 - 27,1).

  З таблиці 2.7 видно, що на підприємстві більш дохідних (рентабельним) є виробництво панчішно-шкарпеткових виробів. Зниження рівня рентабельності виробничої діяльності за 3 роки на 33,5% панчішно-шкарпеткові продукції і на 3,6% трикотажних виробів пов'язано з тим, що зростання собівартості випущеної продукції випереджає зростання цін на продукцію. За період з 2001 року по 2003 рік собівартість продукції в середньому збільшилася в 1,5 рази, а ціни в 1,3 рази при незначному (1,03%) зростанні обсягу реалізованої продукції.

  Проведемо факторний аналіз рентабельності продажів, використовуючи детерміновану факторну модель в цілому по підприємству і дані таблиці 2.5:

  Rpn = П = f [VРП заг, УДi, Цi, Сi] / ВР = f [VРП заг, УДi, Цi]

  Rpn (б) = 17550/100042 * 100 = 17,5%

  R усл1 = П усл1 / ВР ум = 13486,6 / (100042 * 1,136) * 100 = 11,9 %

  R усл2 = П усл2 / ВР ум = 29210,4 / 100042 * 100 = 29,2%

  R усл3 = П усл3 / ВР = 42289/100042 * 100 = 42,3%

  R 2002 = П ф / ВР ф = 11872/124781 * 100 = 9,5%

  R заг = R ф - R б = 9,5 - 17,5 = -8,0%

  R V РП = R усл1 - R б = 11,9 -17,5 = -5,6%

  R уд = R усл2 - R усл1 = 29,2 - 11,9 = 17,3%

  R ц = R усл3 - R усл2 = 42,3 - 29,2 = 13,1%

  R з = R ф - R усл3 = 9,5 - 42,3 = -32,8%

  Отримані результати свідчать про те, що рівень рентабельності продажів в 2002 році знизився в порівнянні з 2001 роком на 8%. Саме негативний вплив зробило зростання собівартості продукції (36,9% до рівня 2001 роки), що призвело до зниження рівня рентабельності на 32,8%. За рахунок обсягу продажів рентабельність знизилася на 5,6%. Позитивний вплив на зростання рентабельності надає підвищення реалізаційних цін (13,1%) і збільшення питомої ваги більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі реалізації.

  Рентабельність продажів 2003 року склала:

  R усл1 = П усл1 / ВР ум = 2511,5 / (124781 * 0,907) = 2,2 %

  R усл2 = П усл2 / ВР ум = 2961,1 / 124781 * 100 = 2,4%

  R усл3 = П усл3 / ВР = 17857/124781 * 100 = 14,3%

  R 2003 = П ф / ВР ф = 2769/130766 * 100 = 2,1%

  R заг = R ф - R б = 2,1 - 9,5 = - 7,4%

  R V РП = R усл1 - R б = 2,2 - 9,5 = -7,3%

  R уд = R усл2 - R усл1 = 2,4-2,2 = 0,2%

  R ц = R усл3 - R усл2 = 14,3 - 2,4 = 11,9%

  R з = R ф - R усл3 = 2,1 - 14,3 = -12,2%

  Як видно з розрахунку, на рівень рентабельності і раніше великий вплив мають зростання собівартості (- 12,2%) і підвищення цін (+11,9).За рахунок скорочення обсягу продажів рентабельність додатково знизилася на 7,3%.

  Рівень рентабельності кожного виду продукції розрахуємо за формулою:

  R = Пi / Врi = VРПi (Цi - Сi) / VРПi * Цi = Цi -Ci / Цi

  Для панчішно-шкарпеткових виробів:

  R = Ц - С / Ц = 8,52 - 6,23 / 8,52 * 100 = 26,9%

  R ум = Ц ф - С б / Ц ф = 8,90-6,23 / 8,90 * 100 = 30,0%

  R ф 2002р = 8,90 - 7,99 / 8,90 * 100 = 10,2%

  R ум = Ц ф - С б / Ц ф = 9,8 - 7,99 / 9,8 * 100 = 18,5%

  R ф 2003р = Ц ф - С ф / Ц ф = 9,8- 9,49 / 9,80 * 100 = 3,2%

  Рентабельність продажів панчішно-шкарпеткових виробів в 2002 році знизилася до рівня 2001 року на 16,7%; в 2003 році по відношенню до 2002 року на 7%. За рахунок підвищення цін рівень рентабельності збільшився на 3,1% в 2002 році (30-26,9) і на 8,3% в 2003 році (18,5 - 10,2). За рахунок підвищення собівартості рівень рентабельності знизився на 19,8% в 2002 році (10,2- 30) і на 15,3% в 2003 році (3,2 - 18,5).

  Аналогічним чином розрахуємо рентабельність продажів трикотажних виробів:

  R = Ц - С / Ц = 21,8 - 20,87 / 21,8 * 100 = 4,3%

  R ум = Ц ф - С б / Ц ф = 26,8 - 20,87 / 26,8 * 100 = 22,1%

  R ф 2002р = Ц ф - С ф / Ц ф = 26,8 - 24,5 / 26,8 * 100 = 8,6%

  R ум = Ц ф - С б / Ц ф = 31,13 - 24,5 / 31,13 * 100 = 21,3%

  R ф 2003р = Ц ф - С <резервів пов'язано зі швидкими темпами науково-технічного прогресу, появою нових рішень і можливостей.

  Таким чином, класифікація резервів дозволяє більш глибоко зрозуміти сутність і організувати їх пошук комплексно і цілеспрямовано. Важливо при цьому також знати основні принципи пошуку резервів.

  Пошук резервів повинен носити науковий характер, що передбачає знання їх економічної суті, джерела і основні напрямки їх пошуку, а також методики і техніки їх підрахунку.

  Пошук резервів повинен бути комплексним і системним, що дозволяє, з одного боку, більш повно виявляти резерви, а з іншого - уникнути їх повторного рахунку.

  Резерви повинні бути економічно обгрунтованими і реальними. При їх підрахунку треба враховувати можливості підприємства, підкріплені конкретними заходами.

  Велике значення для підвищення ефективності пошуку резервів має попереднє визначення резервоемкіх напрямків (ділянок виробництва, де є великі втрати трудових і матеріальних ресурсів, простої техніки і т.д.).

  Пошук резервів повинен бути оперативним. Чим він оперативніше, тим ефективніше цей процес. Особливе значення має скорочення розриву в часі між перебуванням і освоєнням резервів.

  Пошук резервів не повинен бути дискретним. Його необхідно проводити планомірно, систематично.

  Резерви виявляються тим повніше, чим більше число працівників різних професій і спеціальностей бере участь в їх пошуку.

  3 .2. Пропозиції щодо підвищення рентабельності на основі виявлених резервів

  Як було сказано вище, на будь-якому підприємстві, в будь-якій організації існує достатньо резервів для підвищення ефективності виробничої діяльності.

  Для підвищення рентабельності на аналізованому підприємстві ВАТ «Вікторія» можна запропонувати наступне:

  1. Для збільшення обсягу реалізації випущеної продукції і розширення ринку збуту продукції більш широко використовувати рекламу.

  2. Для збільшення обсягу виробництва замінити морально і фізично застаріле обладнання на нове.

  3. Придбання нового обладнання передбачити в формі фінансового лізингу

  4. Для підвищення цінової конкурентоспроможності продукції знизити собівартість виробів шляхом зменшення витрат, в тому числі за рахунок пошуку альтернативних постачальників сировини, і за рахунок заміни морально і фізично застарілого обладнання на нове.

  5. Для забезпечення більшої стабільності продажів продукції, що випускається, залежить в цінову політику правило, відповідно до якого знижки на продукцію повинні збільшуватися в період зменшення попиту.

  6. Посилити контроль за якістю продукції, що випускається. Підвищити мотивацію на забезпечення якості продукції в цехах через впровадження нової системи оплати праці.

  Розглянемо кілька пропозицій більш докладно.

  3.2.1 Проведення рекламної акції з метою розширення ринку збуту продукції ВАТ «Вікторія»

  Грамотна фінансова політика і добре розроблена стратегія збуту - головна умова для збільшення прибутку підприємства.

  Проблема залучення покупців і збуту продукції в усьому світі вирішується завдяки маркетингу. Маркетинг виступає як процес узгодження можливостей підприємства і запитів споживачів. Як правило, на підприємстві створюється служба маркетингу під керівництвом заступника керівника. Головними інструментами маркетингу є облік, прогнозування попиту, аналіз кон'юнктури ринку, реклама.

  Організаційна структура управління підприємством в ВАТ «Вікторія» передбачає службу маркетингу, це заступник директора з комерційних питань, який очолює відділ збуту. Однак, як видно з аналізу господарської діяльності підприємства, рекламі приділялася явно недостатньо уваги. Загострення конкуренції на ринку споживчих товарів, в тому числі і суперництво підприємств різних галузей виробництва, робить основним завданням кожної фірми активізацію всіма можливими способами попиту на свою продукцію. Те, що «реклама - двигун торгівлі» - знають усі. Дійсно, без реклами товар важко продати.

  Реклама - це комплекс засобів і прийомів, спрямованих для досягнення кінцевої мети - реалізації товарів і послуг і створення попиту на них. Вона передбачає встановлення контакту між продавцем і потенційним покупцем пропонованої продукції з метою спонукання останнього придбати цю продукцію. Реклама продукції або послуг має чітку мету, для реалізації якої підбираються відповідні способи впливу на клієнта. До цілей реклами відносяться: створення та розширення ринку збуту продукції, створення іміджу підприємства, підвищення рівня власної організації виробництва (внутріфірмова реклама).

  Реклама повинна нести потенційному покупцеві аргументи на користь продукції, переконувати в необхідності її придбання і використання, демонструвати вірність рішення про придбання саме цього товару. Найбільш поширені способи реклами: пряма поштова реклама, вручаються особисто інформаційні листи, листівки на переговорах і презентаціях; виступу на семінарах, особисті відвідування керівників і фахівців підприємств; реклама в пресі, по радіо і телебаченню. Реклама вирішує не тільки торгову завдання. Вона будує фундамент поваги і довіри до фірми. Ніяка реклама не допоможе продати рекламовану продукцію вдруге, якщо в перший раз вона обманула сподівання покупця. В цьому випадку, чим більше розмах рекламної роботи, тим більші збитки.

  Для того щоб реклама мала успіх, вона повинна бути правдивою, відповідати дійсності та виділяти тільки ті якості і достоїнства, якими володіє рекламований товар.

  Ефективність реклами багато в чому залежить від того, як часто вона буде з'являтися у пресі, на телеекрані і т.п. Тому, як правило, перш ніж почати рекламну компанію, організація складає рекламний план на певний період. В цьому плані вказується, де і коли організація хоче розмістити свою рекламу. Далі на підставі цього плану складається кошторис рекламних витрат.

  Середня вартість одного розміщення рекламного оголошення в пресі - 520 руб. Газета виходить 4 рази на місяць. Отже витрати на рекламу в періодичній пресі в рік складуть 25 тис.руб (520 х 4 х 12). Вартість реклами на телебаченні в середньому становить 8 тис.руб в місяць або 96 тис.руб на рік.

  Розрахуємо податок на рекламу, що підлягає сплаті до бюджету рекламодавцем. Згідно з Федеральним законом Російської Федерації «Про рекламу» № 108-ФЗ від 14.06.95г., В редакції Федеральних законів від 18.06.2001 №76-ФЗ і від 30.12.2001 № 196-ФЗ ставка податку на рекламу встановлюється в розмірі 5 відсотків оподатковуваного бази. Податкова база враховує всі витрати, пов'язані з послугами з виготовлення та розповсюдження реклами. У нашому випадку податок на рекламу складе 6,0 тис.руб на рік. (121 х 5%).

  Витрати на рекламу, так само як і інші витрати, пов'язані зі збутом товарів і послуг відносяться до комерційних витрат підприємства і списуються на собівартість продукції. Витрати по сплаті податку на рекламу відносяться на позареалізаційні витрати.

  З метою оподаткування витрати на рекламу відносяться до інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією. Про це сказано в підпункті 28 пункту 1 статті 264 Податкового кодексу. На підставі пункту 4 статті 264 НК РФ витрати на рекламу через засоби масової інформації, на будь-яку зовнішню рекламу, відносяться до ненормованих витрат і повністю зменшують оподатковуваний прибуток. Отже, підприємство має повне право віднести всі свої витрати, пов'язані з рекламою на собівартість виконаних робіт, і тим самим знизити базу оподаткування.

  Оцінка економічної ефективності реклами може проводитися на основі додаткового товарообігу, отриманого в результаті її застосування. Цю оцінку отримують шляхом зіставлення обсягу реалізації товару в умовах застосування реклами з об'ємом товару до реклами.

  Для оцінки економічної ефективності реклами використовуємо статистичні дані про реалізацію товарів за один і той же період на аналогічних підприємствах. Як правило, застосування рекламних акцій дозволяє збільшити обсяг реалізації панчішно-трикотажних виробів від 30 до 80%. З огляду на особливості далекосхідних ринків збуту, їх насиченість продукцією китайського виробництва, розрахуємо економічну ефективність реклами при збільшенні обсягу реалізації продукції на 30%.

  Метод оцінки економічної ефективності реклами заснований на відношенні додаткового прибутку, отриманої в результаті застосування реклами, до витрат на рекламу. Бабаджанов С.Г Економіка підприємств легкої промисловості. - М .: Видавничий центр «Академія», 2003р - 193 с

  Для розрахунку використовуємо формулу:

  Е рекл = (Вр р - З б + Р) - (Вр б - С б) / Р * 100,

  Де Вр б - виручка, отримана до застосування реклами;

  Вр р - виручка, отримана після застосування реклами;

  З б - собівартість реалізованої продукції до застосування реклами;

  Р - витрати на рекламу, включаючи податок на рекламу

  Ереклє = (169996 - (127997 +127)) - (130766-127997) / 127 * 100 =

  (41872 - 2769) / 127 * 100 = 307,9%.

  Отже, економічний ефект від проведення рекламної акції складе 307,9%.

  3.2.2 Заміна морально і фізично застарілого обладнання з метою збільшення випуску продукції і зниження частки змінних витрат у собівартості

  Важливим джерелом збільшення випуску продукції, скорочення витрат і збільшення суми прибутку є оптимальний підбір обладнання. Це може бути введення в дію не встановленого обладнання, заміна і модернізація обладнання, більш інтенсивне його використання, впровадження заходів науково-технічного прогресу.

  Як показав аналіз, основною причиною зниження рентабельності в ВАТ «Вікторія» стало зростання собівартості продукції. Відомо, що джерелом зниження собівартості є збільшення обсягу виробництва продукції і скорочення витрат на її виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, економного використання сировини, матеріалів, електроенергії, скорочення виробничого браку.

  На сьогоднішній день застаріла база технологічного обладнання, оснащеність робочих місць інструментом і допоміжним матеріалом не відповідає вимогам технології і якості.

  Отже, правильно підібране устаткування дозволить вирішити проблему підвищення ефективності діяльності підприємства.

  Наприклад, виготовлення панчішної продукції на підприємстві здійснюється на панчішному автоматі О3ДС, який виробляє 9 пар панчішно-шкарпеткових виробів на годину.

  Для збільшення випуску панчішно-шкарпеткові продукції доцільно було б використовувати автомат італійської фірми Matex - Mono-4 з комп'ютерним набором малюнка. Завдяки новим технічним рішенням машина забезпечує в'язання виробів, за якістю не поступається кращим в світовим зразкам. Програмне забезпечення та комп'ютерна розробка дизайну дозволяють протягом 15-20 хвилин перейти на випуск нової моделі виробу. Перехід на нову модель на наявному на підприємстві обладнанні вимагає від 11 до 25 годин кропіткої роботи висококваліфікованого майстра. Продуктивність нової машини 15 пар панчішно-шкарпеткові продукції на годину, що в 1,5 рази вище продуктивності існуючих машин. Попередньо забарвлена ​​пряжа в поєднанні з комп'ютерним проектуванням і управлінням дозволять в широкому діапазоні змінювати кольорову гаму виробів.

  Формувальна машина SDRS -180 призначена для обробки паром панчішно-шкарпеткових виробів. Ця машина продуктивністю 4700 виробів за зміну здатна замінити три існуючих машини при такому ж споживанні пари і значне скорочення споживання електроенергії. Постачальником машини є спеціалізується на виробництві обладнання для текстильної промисловості фірма. Розташована в Шанхаї (КНР). Так як ВАТ «Вікторія» застосовує формувальної обладнання і у працівників підприємства накопичений досвід його обслуговування і експлуатації, то навчання персоналу не зажадає додаткових витрат.

  І, нарешті, принципово новим технічним підходом для ВАТ «Вікторія» може стати освоєння технології забарвлення пряжі під тиском в бобінах, що дозволить виключити енергетично високовитратного забарвлення готових виробів і забезпечить широкий спектр колірної пряжі. Для реалізації даної пропозиції підприємству необхідно придбати установки для фарбування під тиском і комплексу допоміжного обладнання. Постачальником даного обладнання є так само китайська компанія з імпорту та експорту комплексного обладнання з Шанхая.

  Використання всього вищевказаного обладнання навіть при 80% завантаженні забезпечить виконання виробничої програми, запланованої на 2005 рік., При цьому формувальних і фарбувальне обладнання буде працювати в дві зміни, в'язальна машина - в три зміни.

  Розрахуємо економічну ефективність заміни обладнання. (Таблиця 3.1)

  Таблиця 3.1 Вихідні дані для розрахунку

  устаткування

  Продуктивність ність пар / год

  Випуск в рік. тис.пар

  Ціна, руб

  Вартість товарної продукції тис.руб

  автомат ОЗДС

  9

  7093

  9,80

  69511,4

  Автомат Mono-4

  15

  11822

  9,80

  115855,6

  відхилення

  + 6

  +4729

  +46344,2

  Для визначення резерву зростання прибутку необхідно зростання обсягу реалізації продукції помножити на фактичний прибуток у розрахунку на одиницю продукції. (Таблиця 3.2)

  Р П vp п = Р VPП * П од ф

  (11822 - 7093) * 0,31 = 1466 тис. Руб

  Тоді можлива сума прибутку складе - 3685,9 тис.грн

  2220 + 1466 = 3685,9 тис.руб.

  Таблиця 3.2 Розрахунок зростання прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції

  Вид продукції

  Можливий обсяг реалізації, тис.пар

  Фактична сума прибутку в тому числі:

  Можлива суми прибутку, тис.руб

  Резерв збільшення суми прибутку тис.руб

  одиниці продукції

  всього

  Панчішно-шкарпеткові

  11822

  0,31

  2220

  3686

  1466

  Установка нового обладнання: в'язального автомата Mono-4, формувальної машини SDRS -180 і установки для фарбування під тиском з допоміжним обладнанням дозволить не тільки збільшити обсяг товарної продукції, а й знизити витрати на одиницю продукції.

  Згідно, технічних характеристик обладнання, витрата електроенергії за одну годину роботи складає:

  Автомат ОЗДС - 5 Квт / год.

  Автомат Mono-4 - 5 Квт / год

  Формувальна машина - 3,6 Квт / год

  формувальної машини SDRS -180 - 3,6 Квт / год

  Вартість 1 кВт електроенергії - 2,16 руб.

  Розрахуємо витрати електроенергії на одиницю продукції:

  Панчішний автомат ОЗДС - (5Квт / ч * 2,16 руб): 9пар = 1,2 руб

  Автомат Mono-4 - (5Квт / год * 2,16): 15пар = 0,72 руб

  Отже, резерв зниження собівартості складе 0,48 руб

  (0,72 - 1,2) = - 0,48 руб

  Так як одна формувальна машина SDRS -180 здатна замінити три існуючих на підприємстві формувальних машини, то економія електроенергії складе (3,6 * 3) - 3,6 = 7,2 Квт / год або 15,55 руб. в годину. На одиницю готової продукції економія електроенергії від використання формувальної машини SDRS -180 складе приблизно 1,04 руб.

  В цілому від використання нового обладнання економія на електроенергії складе 1,52 руб (0,48 + 1,04).

  Розрахунок збільшення прибутку за рахунок зниження собівартості товарної продукції підрахуємо наступним чином: виявлений резерв зниження собівартості продукції помножимо на можливий обсяг її продажів з урахуванням резервів зростання. (Таблиця 3.3)

  Р П з = (Р С (VРП ф + РVРП) = 1,52 * 11822 = 17969,4 руб

  Таблиця 3.3 Розрахунок збільшення суми прибутку за рахунок зниження витрат на одиницю продукції

  Вид продукції

  Зниження витрат на одиницю продукції. руб

  Можливий обсяг реалізації продукції, тис.пар

  Резерв збільшення суми прибутку, тис.руб

  Панчішно-шкарпеткові вироби

  1,52

  11822

  17969,4

  Крім збільшення обсягу випущеної продукції використання нового устаткування відіб'ється на асортименті та якості панчішно-шкарпеткових виробів. Підприємство отримає можливість урізноманітнити асортимент, розширити колірну гамму, використовувати малюнок на виробах з високоеластичних ниток. Висока якість в'язання панчішно-шкарпеткових виробів і більш ефективна обробка на стадії форміровкі забезпечить стабільну фактуру виробів і привабливий зовнішній вигляд. Введення в процесі в'язання в виріб еластичних ниток - еластану і лайкри забезпечить гарне облягання і збереження форми виробів. А широка колірна гамма продукції і нанесення малюнка особливо привабливо для дитячих та жіночих виробів. В цілому це дозволить підприємству посилити конкурентоспроможність своєї продукції.

  Поліпшення якості товарної продукції є суттєвим резервом зростання прибутку.

  Розрахуємо резерв зростання прибутку за рахунок поліпшення якості товарної продукції в такий спосіб: зміна питомої ваги кожного сорту множиться на відпускну ціну відповідного сорту, результати сумуються, і отримана зміна середньої ціни множиться на можливий обсяг реалізації продукції. (Таблиця 3.3)

  Р П = (Удi * Цi) / 100 (V РП ф i + Р V РП) = 0,05 * 11822 = 591,1 тис. Руб

  Таблиця 3.3 Розрахунок збільшення суми прибутку за рахунок поліпшення якості продукції панчішно-шкарпеткових виробів

  сорт продукції

  Відпускна ціна за одиницю, руб

  Питома вага,%

  Зміна середньої ціни реалізації

  факт

  можливий

  +, -

  I

  9,85

  92,7

  100

  +7,3

  +0,72

  II

  9,17

  7,3

  -7,3

  -0,67

  Разом

  100

  100

  +0,05

  У зв'язку зі збільшенням питомої ваги продукції першого сорту і скорочення питомої ваги другого сорту середня ціна реалізації зросте на 0,05 руб., А сума прибутку за можливий обсяг реалізації на 591,1 руб. Для розрахунку були взяті середні ціни на існуючий асортимент панчішно-шкарпеткові продукції. Оновлення асортименту та поліпшення якості продукції дадуть можливість підприємству не тільки підвищити ціни на продукцію, а й освоїти нові ринки збуту.

  Узагальнимо всі показники збільшення прибутку (Таблиця 3.4)

  Таблиця 3.4 Узагальнюючі результати збільшення суми прибутку

  джерело збільшення

  Сума, тис.руб

  Збільшення обсягу продажів

  1466

  Зниження собівартості продукції

  17969,4

  Підвищення якості продукції

  591,1

  Разом

  20026,5

  Так як основним джерелом підвищення рентабельності виробничої діяльності є збільшення суми прибутку від реалізації продукції і зниження собівартості товарної продукції, то для підрахунку зростання рентабельності можна скористатися формулою:

  Р R = R в - R ф = П ф + РП / VРП в * З в * 100 - П ф / І ф,

  де Р R - зростання рентабельності;

  R в - рентабельність можлива;

  R ф - рентабельність фактична;

  П ф - фактична сума прибутку;

  РП - зростання прибутку від реалізації продукції

  VРП в - можливий обсяг реалізації продукції з урахуванням виявлених резервів;

  З в - можливий рівень собівартості

  І ф, - фактична сума витрат з реалізованої продукції

  Р R = (2220 + 20026,5) / 11822 * (9,49 - 1,52) * 100 - 2220 / 67291,4 = 23,6 - 3,3 = 20,3%

  Аналогічно розрахуємо можливу рентабельність продажів панчішно-насочних виробів:

  Р R = R в - R ф = П ф + РП / VРП в * Ц в * 100 - П ф / ВР ф

  Р R = 22246,5 / 11822 * (9,80 + 0,05) - 2220 / 69511,4 = 19,1 -3,2 = 15,9%

  І так, як показали розрахунки заміна одного панчішного автомата ОЗДС на італійський автомат Mono - 4, трьох формувальних машин на одну формувальну машину SDRS -180 і установка обладнання для фарбування пряжі дозволить підприємству:

  1. Збільшити випуск товарної продукції з 9 пар на годину до 15, в рік з 7093 до 11821 пар;

  2. Знизити витрати на одиницю продукції на 1,52 руб;

  3. Збільшити суму прибутку в 10 разів з 2220тис. руб до 22246,5 тис.руб;

  4. Збільшити рентабельність виробничої діяльності на 20,3% з 3,3 до 23,6%;

  5. Збільшити рентабельність продажів панчішно-шкарпеткових виробів на 15,9% з 3,2 до 19,1%.

  Отже, заміна застарілого обладнання на нове доцільна і економічно обгрунтована.

  3.2.3 Придбання обладнання в формі фінансового лізингу

  З огляду на, що на придбання нового обладнання підприємству буде потрібно 6,8 мил. руб (вартість в'язального автомата - 306 тис.руб; формувальної машини - 1,6 міл.руб .; установки для фарбування пряжі - 4,9 міл.руб), то підприємству було б доцільніше придбати його у формі фінансового лізингу.

  Фінансовий лізинг - різновид торго-комісійної операції, виконуваної орендодавцем (лізинговою компанією або банком). За договором фінансової оренди орендодавець зобов'язується придбати у власність вказане орендарем майно у визначеного ним продавця і надати це майно за плату в тимчасове володіння або користування для підприємницьких цілей. Вартість обладнання повністю компенсується через орендну плату протягом терміну оренди. По закінченню терміну оренди орендоване майно переходить у власність орендаря (клієнта).

  Для клієнта (орендаря) такі лізингові відносини вигідні тим що:

  По-перше, фінансовий лізинг - більш вигідний спосіб придбання обладнання і техніки в порівнянні з його купівлею за рахунок отриманого кредиту або власних коштів. Так, за оцінкою фахівців компанії «Інкомлізінг», при терміні лізингу в п'ять років економічність лізингової системи в порівнянні з кредитною становить 10,6 відсотка, а в порівнянні з покупкою за рахунок власних коштів сягає 14 відсотків. А також, лізингова схема дозволяє знизити ціну закуповуваного устаткування або техніки на 15 відсотків у порівнянні з формою постачань у вигляді товарного кредиту.

  По-друге, унікальна здатність лізингу забезпечувати цільову фінансову підтримку вітчизняним виробникам шляхом кредитування через лізингову компанію замовлень на виготовлення ними обладнання і техніки, що здається в лізинг.

  По-третє, при отриманні обладнання або техніки по лізингу не потрібно додаткового забезпечення, за бажанням лізингоодержувача може встановлюватися гнучкий графік орендних виплат.

  По-четверте, що теж важливо, механізм лізингу для лізингоодержувача має сприятливий податковий режим - віднесення лізингових платежів в повному обсязі на собівартість продукції. Як наслідок - менший відтік грошових коштів, ніж при придбанні основних засобів у власність.

  Для орендодавця лізингові відносини вигідні тим, що він при лізингової угоди отримує прибуток у вигляді передбачених договором комісійних.

  Розрахуємо економічну ефективність придбання необхідної кількості обладнання та техніки з використанням механізму фінансового лізингу.

  Таблиця 3.5 Вихідні дані для розрахунку

  Вартість обладнання, міл.руб

  6,8

  Термін лізингового договору, років

  5

  Ставка за лізинговим договором,%

  14

  Ставка податку на прибуток,%

  24

  Ставка податку на майно,%

  2,2

  Ставка амортизаційних відрахувань,%

  12,0

  Розглянемо два варіанти: в першому випадку підприємство є лізингоотримувачем техніки (балансоутримувачем є лізингова компанія), у другому випадку підприємство є покупцем.

  Основним фактором, що впливає на потоки грошових коштів є економія на податок на прибуток.

  Включення певних статей витрат у собівартість зменшує оподатковувану базу, і як наслідок, зменшує величину податку на прибуток, що підлягає сплаті. Поняття «економія на податок на прибуток» дозволяє нам оцінити, наскільки менше величина податку до сплати при відніманні певних витрат з оподатковуваної бази. Математично економія на податок на прибуток розраховується шляхом множення величини податкових відрахувань на величину податку на прибуток. Розрахунок показує, наскільки вигідніше для підприємств включення лізингових платежів до собівартості в повному обсязі, в порівнянні з витратами в разі придбання техніки. Адже в останньому випадку до обчислюватись до оподаткування відносяться тільки амортизаційні відрахування і податок на майно. (Таблиця 3.6)

  Таблиця 3.6 Результати розрахунку

  показники

  лізингоодержувач

  покупець

  Річний потік грошових коштів на придбання обладнання тис.руб

  1550,4

  (6800 + 14% / 5 років)

  6931,6

  (6800 + 131,6)

  Податок на майно, тис.руб рік

  5 років

  131,6

  478,6

  Включення витрат у собівартість на рік, тис.руб

  1550,4

  947,6

  (816 + 131,6)

  Економія на податок на прибуток, тис.руб У рік

  За 5 років

  372,1 (1550,4 * 24%)

  1860,5

  227,4 (947,6 * 24%)

  1137,1

  Результати розрахунки свідчать про те, що вся сума лізингових платежів віднімається з оподатковуваного прибутку, і означає, що сума податку на прибуток, яку сплачує лізингоодержувач менше тієї, яку сплачує покупець техніки на 144,7 тис.руб. (372,1-227, 4).

  Дуже важливо, що лізинг має здатність перекладати основні капітальні витрати підприємств на наступні періоди, даючи їм можливість отримати техніку та обладнання в рахунок майбутніх доходів.

  3.2.4 Здача в оренду невикористовуваних основних фондів

  Важливим джерелом збільшення суми прибутку і рентабельності є оптимальний підбір обладнання, в тому числі за рахунок скорочення середніх залишків основних виробничих фондів за рахунок реалізації і здачі в оренду непотрібних і списання непридатних.

  На 01.04.2004 року на балансі підприємства числиться основних фондів на суму 23596 тис.руб, з них у виробничій діяльності організації по ряду причин не використовуються фонди на суму 2864 тис. Руб, в тому числі:

  - ремонтно-механічна майстерня - 740 тис.руб;

  - складські приміщення 2124 тис.руб;

  За рахунок того, що 12% основних фондів на підприємстві не використовується, показники фондовіддачі і рентабельності активів знижені.

  Резерви зростання фондовіддачі та рентабельності активів - це збільшення обсягу виробництва продукції і (або) прибутку, і скорочення середньорічних залишків основних виробничих фондів. У свою чергу, резерв скорочення середніх залишків виробничих фондів утворюється за рахунок реалізації і здачі в оренду непотрібних і списання непридатних фондів.

  Виходячи з вищевикладеного, пропонуємо ремонтно-механічну майстерню і складські приміщення здати в оренду.

  Передача будівель і споруд в оренду регламентується статтею 655 Цивільного кодексу РФ.

  Розрахуємо ефект від впровадження даної пропозиції. (Таблиця 3.4)

  Згідно з договором оренди вартість орендної плати за місяць складе 7173,6 рублів, в рік відповідно 86083,2 рублів (7173,6 * 12).

  Орендна плата за виробничі приміщення розрахована за формулою:

  А пл = З min * К пр * До різн * До бл * До тер * П,

  Де А пл - орендна плата, руб

  З min - мінімальний рівень заробітної плати в РФ, руб (100 руб)

  К пр - коефіцієнт приведення, (0,07)

  До різн - коефіцієнт розміщення (поверховість), для першого поверху дорівнює 1,2;

  До бл - коефіцієнт благоустрою приміщення (1,4);

  До тер - коефіцієнт територіальності (комунікаційного району) (1)

  П - кількість орендованої площі, кв.м

  Орендна плата ремонтно-механічної майстерні складе:

  А пл = 100 * 0,07 * 1,2 * 1,4 * 1 * 160 = 1881,6 руб в місяць

  Орендна плата за складські приміщення складе:

  А пл = 100 * 0,07 * 1,2 * 1,4 * 1 * 450 = 5292 руб в місяць

  Таблиця 3.7 Розрахунок економічного ефекту від здачі приміщень в оренду

  показники

  розрахунок

  сума

  Вартість орендної плати за рік, руб

  7173,6 * 12

  86083,2

  Вартість основних фондів, тис.руб

  23569- 2864

  20705

  Податок на прибуток, 24% руб

  86083,2 * 24

  20660

  Чистий прибуток, тис.руб

  6044+ (86,1-20,7)

  6109,4

  Рентабельність необоротних активів

  6109,4 / 20705 * 100

  29,5

  Економічний ефект,%

  25,6 - 29,5

  3,9

  Отже, від здачі в оренду ремонтно-механічної майстерні і складських приміщень рентабельність необоротних активів може підвищитися з 25,6% до 29,5%. Підприємство зможе отримати додатковий дохід у вигляді орендної плати в сумі 86,1 тис.грн, чистого прибутку 65,4 тис.руб на рік.

  Як видно з вироблених вище розрахунків, всі пропозиції по підвищенню рентабельності підприємства, зроблені на підставі виявлених резервів, мають позитивний ефект. Це збільшення обсягу виробництва і реалізації, зниження собівартості, і збільшення прибутку.

  висновок

  Ринкова економіка вимагає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д.

  Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників.

  Економічний аналіз господарської діяльності в умовах ринкової економіки все більше набуває характеру системного аналізу.

  Завдання економічного аналізу за рентабельністю - виявити вплив зовнішніх чинників, визначити суму прибутку, отриману в результаті дії основних внутрішніх чинників, що відбивають трудові вкладення робітників і ефективність використання виробничих ресурсів.

  Вся доцільна діяльність людини, так чи інакше, пов'язана з проблемою ефективності. В основі цього поняття лежить обмеженість ресурсів, бажання економити час, отримувати якомога більше продукції з доступних ресурсів.

  Проблема ефективності - це завжди проблема вибору. Вибір стосується того, що виробляти, які види продукції, яким способом, як їх розподілити і який обсяг ресурсів використовувати для поточного і майбутнього споживання.

  Рівень ефективності впливає на рішення цілого ряду соціальних і економічних завдань, таких як швидке економічне зростання, підвищення рівня життя населення, зниження інфляції, поліпшення умов праці і відпочинку.

  Найважливішими показниками кінцевих результатів та сукупної ефективності виробництва в умовах ринкової економіки є прибуток і рентабельність (прибутковість).

  Узагальнюючим результативним показником виробничо-фінансової діяльності промислового підприємства і джерелом фінансових накопичень є прибуток.

  Однак для оцінки ефективності роботи підприємства недостатньо використовувати тільки показник прибутку. Показник рентабельності взаємопов'язаний з усіма показниками ефективності виробництва, зокрема, з собівартістю продукції, фондомісткість продукції і швидкістю оборотності капіталу. Тому рентабельність можна назвати інструментом управління ефективністю підприємства.

  Управління рентабельністю (планування, обгрунтування та аналіз-контроль) знаходяться в центрі економічної діяльності підприємств, що працюють на ринок. Рівень рентабельності залежить насамперед від величини прибутку і розміру витрат і застосовуваних ресурсів.

  Прибуток в умовах ринку - це кінцева мета і рушійний мотив будь-якого комерційного виробництва на підприємстві. Оптимальним доповненням до показника прибутку явилося би виділення, в тому числі питомої ваги збільшення прибутку, отриманого за рахунок зниження собівартості. Слід також зазначити, що в міру формування цивілізованих ринкових відносин у підприємства залишиться лише один шлях збільшення прибутку - збільшення обсягу випуску продукції, зниження витрат на її виробництво.

  У свою чергу, основним джерелом підвищення рівня рентабельності продажів є збільшення суми прибутку від реалізації продукції і зниження собівартості товарної продукції.

  В роботі проаналізовано ефективність діяльності ВАТ Біробіджанськая промислово-торгова трикотажна фірма «Вікторія» за період роботи з 2001 по 2003 рік.

  Основним видом діяльності підприємства є виробництво панчішно-трикотажних виробів: панчішно-шкарпеткові продукції, білизняного і верхнього трикотажу.

  Метою виробничої діяльності є забезпечення потреб населення в якісній, різноманітній за асортиментом, доступною за ціною продукцією, що випускається для отримання максимального прибутку.

  Для оцінки ефективності діяльності підприємства в роботі були розраховані показники рентабельності діяльності ВАТ «Вікторія» за 2001, 2002, 2003 роки та проведено аналіз отриманих показників. Для розрахунку показників рентабельності використовувалися дані бухгалтерських балансів і звітів про прибутки і збитки.

  Проведений аналіз показав, що:

  1. Рентабельність активів в цілому за аналізований період знизилася на 12,3%. З 20,3% у 2001 році до 8% у 2003р .;

  2. Рентабельність власного капіталу знизилася на 16,4%. З 25,3% у 2001р до 8,9% в 2003 р.

  3. Рентабельність виробничої діяльності знизилася на 19,1%. З 21,3% у 2001 році до 2,2% в 2003 році. Підприємство з розряду висорентабельних перейшло в розряд низькорентабельних.

  4. Рентабельність продажів також скоротилася на 15,4%. З 17,5 у 2001 році до 2,1% в 2003 році.

  Основною причиною спаду рентабельності послужило зниження рівня прибутку. Зростання собівартості, за аналізований період, випереджає зростання цін. За період з 2001 року по 2003 рік собівартість продукції зросла в середньому в 1,5 рази, зростання цін - 1,3 рази при незначному зростанні (103%) кількості реалізованої продукції.

  При продовженні господарської діяльності на рівні 2003 року підприємство, не передбачаючи оновлення основних фондів, ще деякий час збереже стабільний стан: чи зможе оплачувати поставки сировини і енергії, виплачувати податки і заробітну плату

  При такому розвитку подій у підприємства виникне ряд проблем:

  1. Відсутність оновлення асортименту і поліпшення якості продукції не дозволить освоювати нові ринки і може привести до витіснення з вже освоєних сегментів ринку;

  2. До кінця 2008 року залишкова вартість основних виробничих фондів складе 13,2 міл.руб (при 40,8 міл.руб повної відновної вартості і основні фонди на 92% будуть складатися з будівель і споруд (12,1 міл.руб).

  Для підвищення рентабельності на аналізованому підприємстві ВАТ «Вікторія» було запропоновано наступне:

  1. Для збільшення обсягу реалізації випущеної продукції і розширення ринку збуту продукції більш широко використовувати рекламу.

  2.Для збільшення обсягу виробництва замінити застаріле обладнання на нове.

  3. Для придбання нового обладнання використовувати форму фінансового лізингу.

  4. Для підвищення цінової конкурентоспроможності продукції знизити собівартість виробів шляхом зменшення витрат, в тому числі за рахунок пошуку альтернативних постачальників сировини, і за рахунок заміни морально і фізично застарілого обладнання на нове.

  5. Для забезпечення більшої стабільності продажів продукції, що випускається, залежить в цінову політику правило, відповідно до якого знижки на продукцію повинні збільшуватися в період зменшення попиту.

  6. Посилити контроль за якістю продукції, що випускається. Підвищити мотивацію на забезпечення якості продукції в цехах через впровадження нової системи оплати праці.

  Пропозиції щодо підвищення рентабельності підприємства і очікуваний ефект від них відобразимо в таблиці 3.8

  Таблиця 3.8 Показники економічної ефективності

  зміст пропозиції

  очікуваний ефект

  показники

  1. Здійснення рекламної акції

  1.Расшіреніе ринку збуту

  2.Увеліченіе обсягу продажів,

  3.Збільшення виручки.

  4. Економічний ефект

  На 30%

  307,9%

  2. Заміна застарілого обладнання на нове. Придбання обладнання на умовах фінансового лізингу.

  1. Економія на податок на прибуток в рік

  2. Збільшення обсягу виробництва панчішно-шкарпеткові продукції

  3. Зниження витрат на одиницю продукції

  4. Зростання прибутку

  5. Зростання рентабельності виробничої діяльності

  6. Зростання рентабельності продажів

  144,7 тис.руб

  в 1,7 рази

  на 1,52 руб

  20026,5тис. руб

  на 20,3%

  на 15,9%

  3. Здача в оренду невикористовуваних основних фондів

  1.Сніженіе середньорічної вартості основних фондів

  2. Отримання орендної плати в рік

  3. Зростання прибутку

  4. Зростання рентабельність необоротних активів

  на 12%

  86,1 тис руб

  65,4 тис.руб

  на 3,9%

  Після впровадження пропозицій щодо підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства ВАТ «Вікторія» рентабельність продажів і рентабельність виробничої діяльності зросте майже в шість-сім рази, підприємство з категорії низькорентабельних перейде в розряд високорентабельних.

  В цілому всі запропоновані в роботі заходу позитивно впливають на підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства і дозволяють надалі розвивати виробничу діяльність і покращувати соціальне становище працюючих.

  Список використаних джерел

  1. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина перша і друга. - М .: ТОВ «ВІТРЕМ», 2001. - 416с.

  2. Податковий кодекс Російської Федерації. Частина друга., 2003

  3. Абрамов А. Є. Основи аналізу фінансової, господарської та інвестиційної діяльності підприємства в 2-х ч. М .: Економіка і фінанси АКДИ, 2001 - 96с.

  4. Абрютина М.С. Економічний аналіз торговельної діяльності: Учеб. допомога. - М .: Річ навіть і Сервіс, 2000.- 512 с.

  5. Бабаджанов С.Г. Економіка підприємств легкої промисловості. М.: Видавничий центр «Академія», 2003. - 320с

  6. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Учеб. - 4-е изд. доп. і перераб. - М .: Фінанси і статистика, 2000.- 416с.

  7. Балабанов І.Т. Фінансовий аналіз і планування господарюючого суб'єкта. - 2-е вид. доп. - М .: Фінанси і статистика. 2002. -208 с.

  8. Басовский Л.Є. Теорія економічного аналізу: Учеб. допомога. - М ..: Инфра-М, 2001.-222 с.

  9. Бердникова Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства. - М .: Инфра - М, 2001.- 215 с.

  10. Бланк И.А. Фінансовий менеджмент. - К .: Ніка-центр, Ельга, 2001. -528с

  11. Бланк І. А. Управління активами. Учеб. - Київ: ника- Центр "Ельга", 2000.-720 с.

  12. Бочаров В.В. Фінансове моделювання: Учеб. допомога. - СПб: Пітер, 2000.- 208 с.

  13. Вакуленко Т.Г .., Фоміна Л.Ф. Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності для прийняття управлінських рішень. СПб .: Видавничий дім «Герда», 2003. - 288с

  14. Вахрушина М.А. Бухгалтерський управлінський облік. Підручник для вузів. 2-е изд., - М .: ІКФ Омега; Вища. Шк., 2002 р. - 528

  15. Горфинкель В.Я. Курс підприємництва - М .: Фінанси, ЮНИТИ, 2001 - 439с

  16. Горфинкель В.Я. Економіка організаціі.- М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 608с.

  17. Дробозина Л.А. Фінанси. - М .: ЮНИТИ, 2000. - 527с

  18. Івашкевич В.Б. Бухгалтерський управвленческій облік: Підручник для вузів. - М .: МАУП, 2003. - 618

  19. Ендовицкий Д.А. та ін. Практикум з інвестиційного аналізу: Учеб. допомога. / Ендовицкий Д.А .. Коробейников Л.С., Сисоєва Є.Ф .; Під ред. Д.А. Евдовіцкого.- М .: Фінанси і статистика, 2001.- 240 с.

  20. Єфімова О. В. Фінансовий аналіз - М.: Бухгалтерський облік, 2000- 196с.

  21. Жіделева В.В., Каптейн Ю.Н. Економіка підприємства: Учеб. посібник 2-е изд., перераб. і доп. - М .: Инфра-М, 2000.- 133 с.

  22. Ковальов AM та ін. Фінанси фірми: Учеб. / Ковальов AM, Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. - М., 2000. - 415с.

  23. Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства: Учеб. М .: Проспект. 2000.- 424 с.

  24. Колчина Н.В. Фінанси підприємств - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 447с.

  25. Кравченко А.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Учеб. - 5-е изд., Перераб. і доп. - Мн .: Вишейшая школа, 2000., - 430 с.

  26. Крейнина М.Н. Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки. - М .: ІКЦ «Дис», 2002..

  27. Любушин Н.П. та ін. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Учеб. допомога. / Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г .; Під ред. Н.П. Любушина. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.- 471 с.

  28. Маслов Є.В. Управління персоналом підприємства: Учеб. допомога. - М .: Инфра-М; Новосибірськ: НГАЕіУ, 2000.- 312с.

  29. Моляков Д.С., Шохін Є.І. Теорія фінансів підприємств: Учеб. допомога. - М .: Фінанси і статистика, 2000.- 112с.

  30. Морозов Ю.П. Інноваційний менеджмент: Учеб. допомога. - М ..: ЮНИТИ - ДАНА, 2000. - 446 с.

  31. Нітецкій В.В., Зайнетдінов Ф.В. Практикум загального аудиту: Учеб. допомога. - Мн: Амалфея, 2000.- 256 с.

  32. Осипова Л.В., Сіняява І.М. Основи комерційної діяльності: Учеб. - 2-е изд., Перераб. І доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 623с.

  33. Половцева Ф.П. Комерційна діяльність. Учеб.- М .: Инфра - М., 2000.- 248 с.

  34. Практикум з фінансів підприємств: Учеб. допомога. - М. "ІОЦ" Маркетинг ", 2000.- 168 с.

  35. Виробничий менеджмент: Учеб. / Под ред. С.Д. Ильенковой. -М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.- 583 с.

  36. Прикіна Б.В. Економічний аналіз підприємства: Учеб. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.- 360 с.

  37. Райс - Джонстон. Тактичний менеджмент: Методи управління в мінливому світі. - СПб: Пітер, 2001.- 672 с.

  38. Рижов О.В. Оцінюємо рентабельність фінансово-господарської діяльності компанії. Головбух №2, січень 2004

  39. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства Мн .: ІП «Екоперспектіва»; «Нове знання», 2001. - 498с

  40. Стоянов Е.А., Стоянова Е.С. "Експертна діагностика і аудит фінансово-господарського становища підприємства". - М .: Перспектива, 1993.

  41. Фінанси підприємств: Учеб. / Под ред. М.В. Романовського. - СПб: Видавничий дім "Бізнес-преса", 2000. - 528 с.

  42. Черняк В.З. та ін. Бізнес-планування. Учеб.- практ. посібник / Черняк В.З., Черняк А..В., Довдіенко І.В. М .: РДЛ, 2000.- 272с.

  43. Шеремет А.Д. та ін. Методика фінансового аналізу: Навчальний практ. посібник / Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С., Негашев Е.В.- 3-е изд., перераб. і доп.- М .: Инфра-М, 2000. - 208 с.

  44. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. - М .: ИНФРА-М, 2000. - 176с.

  45. Шуляк П. Н. Фінанси підприємства: Учеб.- М .: Видавничий дім "Дашков і К", 2000.- 752 с.

  46. ​​Економіка і організація діяльності торгового підприємства: Учеб. / Под ред. А.Н. Соломатіна. - М .: Инфра-М, 2000.- 295 с.

  47. Економіка підприємства: Учеб. / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгальтер. - М .: Инфра-М, 2000.- 432 с.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз рентабельності підприємства трикотажної фірми "Вікторія" та її вплив на конкурентноздатність

  Скачати 144.73 Kb.