• 2. Аналіз Структури та динаміки кредитного портфеля та сформованому резерву для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі комерційного банку "Банк"
 • Діяльність на Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 • Діяльність Реєстратора "Банку". Здійснення депозітарної ДІЯЛЬНОСТІ охоронця ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 • Надання послуг фізичним особам
 • Операції з банківськімі и дорогоціннімі металами
 • Інформаційні технології
 • 2.3. Аналіз кредитного портфеля та резерву комерційного банку "Банк"
 • Поточні фінансові інвестиції + Грошові кошти та їх еквіваленті
 • КМ = (Розділ I пасив - Розділ I активу) / Розділ I пасив
 • Р прод =
 • КФ-9 = Загальна заборговаість за кредитами / Ліквідні активи
 • КФ-11 = Ліквідні активи / Загальні активи
 • Надходження на Розрахунковий рахунок
 • Табл. 3.1.1. Кредитний портфель та резерв, сформованому за Позичальником 1331
 • Отже Банк повинен зарезервуваті "під цього позичальника" суму 58 779,5 (Пятдесят Вісім тисяч сімсот сімдесят девять) грн. 50 коп.
 • Отже Банк повинен зарезервуваті "під цього позичальника" суму 24089,15 (Двадцять Чотири тісячі вісімдесят девять) грн. 15 коп.
 • Табл. 3.1.3. Кредитний портфель та резерв, сформованому за Позичальника тисячу чотиреста шістьдесят два
 • Отже Банк повинен зарезервуваті "під цього позичальника" суму 337015,22 (Триста тридцять сім тисяч пятнадцять) грн. 22 коп.
 • Табл. 3.1.4 Кредитний портфель та резерв, сформованому за Позичальника +1454


 • Дата конвертації24.03.2017
  Розмір211.31 Kb.
  Типреферат

  Скачати 211.31 Kb.

  Аналіз резервування кредитних операцій КБ і шляхи підвищення його результативності

  1. Основи проведення кредитних операцій та формирование резервів для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі банків.


  1.1. Кредитні операции - головне джерело доходів комерційного банку.

  Кредитні операции сама Прибуткова стаття банківського бізнесу. У Середньому дохід від кредитних операцій ставити від 60% до 80% доходів КОМЕРЦІЙНИХ банків. За рахунок цього джерела формується Основна частко чистого прибутку, что відраховується в резервні фонди и что идет на виплату дівідендів акціонерам банку.

  Банки Надаються кредити різнім юридичним и фізичним особам з власним и позіковіх ресурсов. Кошти банку формуються за рахунок клієнтськіх грошей на розрахункових, потокових и других рахунки; міжбанківського кредиту; коштів, мобілізованіх банком у ТИМЧАСОВЕ Користування Шляхом випуску Боргова ЦІННИХ ПАПЕРІВ и т.д.

  Найбільш важлівімі напрямами размещения коштів банку є позики и інвестиції. Видача позик - один з основних и традіційніх відів Банківських операцій. Комерційні кредити (або кредити підпріємствам будь-якої форми власності за) Надаються Позичальника при дотріманні Принципів цільового использование: забезпеченості, терміновості, платності, поворотності. Основні напрями кредитної політики банку визначаються Правлінням банку відповідно до законодавства України, нормативними документами НБУ. Координацію кредитної роботи и Прийняття РІШЕНЬ про видачу кредитів (або їх пролонгації) Здійснює кредитний комітет - Постійний робочий орган банку, діючий відповідно до Положення про кредитний комітет.

  Надання банком кредитів засновується на обліку необхідніх потреб позічальніків в позіковіх коштах, наявності достатніх гарантій для своєчасного їх повернення. Банк надає кредити в межах власного Капіталу и залучених коштів, забезпечуючі сбалансованість ресурсов, что залучаються и что розміщуються по термінах и об'ємах.

  Суть І ФУНКЦІЇ кредиту

  Кредит - Надання грошей або товарів в борг, як правило, зі сплат процентів; вартісна економічна категорія, невід'ємній елемент товарно-копійчану отношений. Виникнення кредиту пов'язано безпосередно зі сферою обміну, де ВЛАСНИКИ товарів протистоять один одному як ВЛАСНИКИ, готові вступитися у економічні отношения.

  Можлівість Виникнення и розвитку кредиту пов'язані з оборотом Капіталу. У процесі рушіння основного и оборотного капіталу відбувається вівільнення ресурсов. Засоби праці Використовують в процесі виробництва трівалій годину, їх ВАРТІСТЬ переноситися на ВАРТІСТЬ готової продукції частинами. Поступове Відновлення вартості основного Капіталу в грошовій форме приводити до того, что Грошові кошти, что вівільняються, осідають на рахунки предприятий. Разом з тим на ІНШОМУ полюсі вінікає потреба в заміні зношеніх ЗАСОБІВ праці и й достатньо великих одноразових витрат. Аналогічні по своєму характеру процеси відбуваються и в рушенні оборотного капіталу. Більш того коливання в кругообігу и обороті тут віявляють собі більш різноманітно. Так, внаслідок сезонності виробництва, нерівномірного постачання и Іншого відбувається неспівпадання часу виробництва та реализации продукции. У одних суб'єктів з'являється Тимчасовий надлишок коштів, у других - їх нестача. Це створює можлівість Виникнення кредитних отношений, тобто кредит дозволяє відносну суперечність между Тимчасовим осіданням коштів и необхідністю їх использование в господарстві.

  Місце и роль кредиту в Економічній сістемі Суспільства визначаються, передусім, функціямі, что віконуються ним, як загально, так и селективного характеру:

  1. Перерозподільча функція.

  2. Економія витрат обігу.

  3. прискореного концентрації Капіталу.

  4. Обслуговування товарообігу.

  5. прискореного науково-технічного прогресу.

  Перерозподільча функція

  В условиях рінкової економіки ринок позіковіх капіталів Виступає як своєрідній насос, что відкачує тимчасово Вільні фінансові ресурси з одних сфер господарської ДІЯЛЬНОСТІ та Направляє їх в інші, что забезпечують більш високий прибуток. Орієнтуючісь на Диференційований ее рівень в різніх галузь або регіонах, кредит Виступає в роли стіхійного макрорегулятора економіки, забезпечуючі удовольствие потреб об'єктів что, дінамічно розвіваються в додатковий ФІНАНСОВИХ ресурсах. Однак в Деяк випадка практична реалізація вказаної Функції может Сприяти поглиблення діспропорцій в структурі Сайти Вся, что найбільш наочно виявило в Україні на стадії переходу до рінкової економіки, де перелив капіталів з СФЕРИ виробництва в сферу звертання прийнять загрозлівій характер, в тому чіслі с помощью кредитних ОРГАНІЗАЦІЙ. Саме тому одна з найважлівішіх завдань державного регулювання кредитної системи раціональне визначення економічних пріорітетів и стимулювання Залучення кредитних ресурсов в ті Галузі або регіони, прискореного розвиток якіх об'єктивно необхідній з позіції національніх інтересів, а не Виключно поточної вигоди окремо суб'єктів господарювання.

  Економія витрат звертання

  Практична реалізація цієї Функції безпосередно вітікає з економічної суті кредиту, Джерелом которого віступають, в тому чіслі фінансові ресурси, что тимчасово вівільняються в процесі кругообігу промислового и торгового капіталів. Тимчасовий розрив между Надходження и витрачання копійчаних коштів суб'єктів господарювання может візначіті НЕ только надлишок, но и нестача ФІНАНСОВИХ ресурсов. Саме тому таке Широке Поширення получил позики на Заповнення тімчасової нестачі Власний оборотних коштів, что Використовують практично всіма категоріямі позічальніків и забезпечують істотне прискореного оборотності Капіталу, а, отже, и економію загально витрат звертання.

  Прискореного концентрації Капіталу.

  Процес концентрації Капіталу є необхідною умів стабільності розвитку економіки і пріорітетною метою будь-которого суб'єкта господарювання. Реальна допомогу в рішенні цієї задачі Надаються позікові кошти, что дозволяють істотно розшіріті масштаб виробництва (або Іншої господарської операции) І, таким чином, Забезпечити додатковий масу прибутку. Даже з урахуванням необхідності віділення части ее для розрахунку з кредитором Залучення кредитних ресурсов більш Виправдання, чем орієнтація Виключно на Власні кошти. Потрібно Однако Зазначити, что на стадії економічного спаду (і тим более в условиях переходу до рінкової економіки) дорожнеча ціх ресурсов НЕ дозволяє активно вікорістаті їх для решение задачі прискореного концентрації Капіталу в більшості сфер господарської ДІЯЛЬНОСТІ. Проти, функція, что розглядається даже у вітчізняніх условиях забезпечен Певний позитивний ефект, дозволить істотно пріскоріті процес забезпечення фінансовімі ресурсами відсутніх або Надто нерозвіненіх в период планової економіки Сфера діяльності.

  обслуговування товарооберту

  У процесі реализации цієї Функції кредит активно впліває на прискореного НЕ только товарного, но и копійчаного обігу, вітісняючі з него, зокрема, готівку. Вводячі в сферу грошового обігу Такі інструменти, як Векселі, чеки, кредитні картки и т.д., ВІН Забезпечує заміну готівкових розрахунків безготівковімі операціямі, что спрощує и пріскорює Механізм економічних отношений на внутрішньому и міжнародному ринках. Найбільш активну роль в рішенні цієї задачі відіграє комерційний кредит як необхідній елемент СУЧАСНИХ отношений товарообміну. Отже, кредит це економічні отношения, Які вінікають между кредитором и позичальником з приводу вартості, что передається у ТИМЧАСОВЕ Користування.

  принципи кредитування

  Банківське кредитування здійснюється при Суворов дотріманні Принципів кредитування, Які Надаються собою вимоги до организации кредитного процесса.

  До Принципів кредитування відносяться:

  а) терміновість;

  б) платність;

  в) поверненність;

  г) забезпеченість Банківських позик.

  д) цільовій характер кредиту;

  Розглянемо детальніше Кожний з Принципів.

  Поверненість є тією особлівістю, яка відрізняє кредит як економічну категорію від других економічних категорій товарно-копійчану отношений. Без поворотності кредит не может існуваті, тому поворотність є невід'ємною частина кредиту, его атрибутом.

  Поворотність и терміновість кредитування зумовлена ​​тім, что банки мобілізують для кредитування тимчасово Вільні Грошові кошти предприятий, установ и населення. ЦІ кошти має належати банкам, и, в кінцевому результате, смороду, прийшовши в банк з різніх сегментів Сайти Вся, в них и йдут (споживче, комерційне кредитування и т.д.). Головна особлівість таких коштів Полягає в тому, что смороду підлягають повернення власникам, что вклалі їх в банк на условиях строкових депозітів. Тому "золоті" банківське правило свідчіть, что величина и Терміни ФІНАНСОВИХ вимог банку повінні ВІДПОВІДАТИ розмірам и термінам его зобов'язань. Порушення цього основоположного принципу и приводити до банкрутства банку.

  Терміновість кредитування представляет собою необхідну форму Досягнення поворотності кредиту. Принцип терміновості означає, что кредит повинен буті не просто повернення, а повернення в Суворов Певний срок, тобто в ньом знаходится конкретнішими вираженість Чинник часу. І, отже, терміновість є тимчасова візначеність поворотності кредиту. Термін кредитування є граничним часом знаходження позіченіх коштів в господарстві позичальника и Виступає тією мірою, за межами якої кількісні Зміни у часі переходять в якісні. Если порушується срок Користування позика, то спотворюється суть кредиту, ВІН втрачає свое справжнє призначення.

  Забезпеченість кредиту закриває один з основних кредитних різіків - ризико непогашення позики. Якби НЕ Браво до уваги цею принцип, то банківська справа превратилась б в спекулятивне заняття, де високий ризики ведення операцій прівів бі до різкого зростання процентних ставок.

  Розміри и види забезпечення залежався від фінансового положення позичальника умов позики, отношений з позичальником.

  Чінне законодавство предполагает, что однією з способів забезпечення Банківських позик є застава. Право на застави кредитор (банк) має у разі Невиконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання отріматі удовольствие з вартості Закладення майна в основном перед іншімі кредиторами. Задоволення вимог комерційного банку з вартості Закладення майна проводитися по Виконавчому написа, рішенню суду або арбітражу (господарського суду).

  У забезпечення позики банки могут прійматі від позічальніків в заставу будь-яке майно позичальника, в тому чіслі Будівлі, споруди, товарно-матеріальні цінності, Дорогоцінні и банківські метали, товаророзпорядчі документи, Векселі и інші боргові зобов'язання, цінні папери (Акції, облігації , казначейські зобов'язання та інші), іноземну валюту.

  У заставу пріймається только майно, вільне від застави, Пожалуйста знаходиться у власності за позичальника або Належить Йому на праві полного господарського ведення. Товари, что Пріймаються банком в заставу повінні буті застраховані за рахунок позичальника.

  Платність Банківських позик означає Внесення Одержувач кредиту певної плати за ТИМЧАСОВЕ Користування для своих потреб грошовими Кошта. Реалізація цього принципу на практике здійснюється через Механізм банківського відсотка. Ставка банківського відсотка це свого роду «ціна» кредиту.

  Банку платність кредиту Забезпечує покриття его витрат, пов'язаних з сплат процентів за залучені в депозити чужих коштів, витрат за змістом свого апарату, а такоже Забезпечує Отримання прибутку для Збільшення ресурсної ФОНДІВ кредитування (резервного, статутного) и использование їх на Власні спожи.

  При розгляді питання розміру плати за кредит, банки повінні враховуваті следующие Чинник:

  • ставка рефінансування НБУ;

  • середня процентна ставка Залучення (ставка Залучення міжбанківськіх кредитів або ставки, что сплачується банком по депозитах різного вигляд);

  • структура кредитних ресурсов (чим вищє частко залучених коштів, тим дорожча винен буті кредит);

  • Попит на кредит з боку потенційніх позічальніків (чим менше Попит, тім дешевше кредит);

  • срок, на Який запозічується кредит, вигляд кредиту, а точніше міра его ризики для банку в залежності від забезпечення;

  • стабільність грошового обігу в стране (чим вищє темп інфляції, тим дорожча винна буті плата за кредит, так як у банку підвіщується ризики втратіті свои ресурси через знецінення грошей).

  Процентні ставки за кредит могут буті фіксованімі и плаваючих, что передбачається в кредитному договорі. Фіксовані процентні ставки залішаються незміннімі течение Всього терміну позики.

  Плаваючі ставки коліваються в залежності від умов грошового Сайти Вся, зміни розміру процентів за депозитах, Попит, что складається и Предложения на кредитні ресурси, а такоже стану економіки і фінансів позичальника и могут переглядатіся банком в течение терміну кредитування з обов'язковим повідомленням позичальника.

  Сукупний! Застосування на практике всех Принципів банківського кредитування дозволяє додержаті як макроекономічні Захоплення, так и Захоплення на мікрорівні обох суб'єктів кредитної операции - банку и позичальника

  1.2. Формування страхового резерву - головний Чинник зниженя кредитного ризики.


  З метою підвищення надійності та стабільності банковского системи, захисту інтересів кредіторів и вкладніків банків Національнім банком України (далі - Національний банк) Установлюється порядок формирование та использование резерву для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі банків.

  Резерв для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі банків (далі - резерв під кредитні ризики) є спеціальнім резервом, необходимость формирование которого обумовлена ​​кредитними ризики, что прітаманні банківській ДІЯЛЬНОСТІ.

  Створення резерву під кредитні ризики - це Визнання витрат для відображення реального результату ДІЯЛЬНОСТІ банку з урахуванням погіршення якості его актівів або Підвищення ризиковості кредитних операцій.

  Бухгалтерський облік формирование та использование резервів здійснюється відповідно до Правил бухгалтерського обліку формирование и использование резервів у банках України, затверджених постановою правления національного банку України від 11.07.2001 №268 и зареєстрованіх у Міністерстві юстиції України 25.07.2001 за №634 / 5825. Податковий облік регулюється Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" та змінамі до него. (Абзац третій пункту 1.1 Із змінамі, внесеними согласно з ухвалив національного банку №502 від 07.12.2001)


  1.2.1. Загальні положення

  Порядок формирование та использование резерву для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі банків учет на підставі Законів України "Про Національний банк України," Про банки и банківську діяльність "," Про підприємства в Україні "," Про заставу "," Про господарські товариства "та нормативно-правових АКТІВ нАЦІОНАЛЬНОГО банку.

  З метою недопущення збитків від неповернення Боргу через неплатоспроможність позічальніків (контрагентів банку) оцінка кредитних різіків здійснюється за всіма кредитними операціямі та Кошта, что розміщені на кореспондентськіх рахунки, Які відкриті в других банках як у національній, так и в іноземній Валюті.

  Банки самостійно визначаються рівень ризики кредитних операцій, оцінюють фінансовий стан позічальніків (контрагентів банку) та ВАРТІСТЬ застави в межах чинного законодавства (согласно з пунктом 1.3 в редакции Постанови Нацбанку №418 від 24.10.2000)

  До заборгованості за кредитними операціямі, что становляться кредитний портфель банку, належати:

  • строкові депозити, Які розміщені в других банках, та сумнівна заборгованість за ними (№1510-1512, 1515, 1 517, 1581);

  • кредити, Які надані іншім банкам, та сумнівна заборгованість за ними (№1520-1527, тисяча п'ятсот вісімдесят дві);

  • рахунки суб'єктів господарської ДІЯЛЬНОСТІ за овердрафтом, за факторинговими операціямі та прострочена заборгованість за факторинговими операціямі (№2000, 2030 2037); кошти, что надані суб'єктам господарської ДІЯЛЬНОСТІ за операціямі репо (№2010); кредити, что надані у форме врахування векселів, та сумнівна заборгованість за ними. Заборгованість за такими кредитами візначається як різніця между номінальною сумою векселя и сумою неамортизованого дисконту (№2020 мінус №2026, №2027, №2092); (Абзац шостий пункту 1.4 в редакции Постанови Нацбанку №418 від 24.10.2000);

  • кредити суб'єктам господарської ДІЯЛЬНОСТІ за внутрішнімі торговельно операціямі, за експортно-імпортнімі операціямі, у потокових діяльність, в інвестіційну діяльність (№2040, 2045-2047, 2050, 2055-2057, 2061, 2062, 2065-2067, 2070, 2071, 2073-2077);

  • сумнівна заборгованість за кредитами, что надані суб'єктам господарської ДІЯЛЬНОСТІ (№2090, 2091, 2093-2097, 2099);

  • кредити, Які надані центральним и місцевім органам державного управління та сумнівна заборгованість за цімі кредитами (№2100, 2105-2107, 2110, 2115-2117, 2190, 2191, 2198, 2199);

  • кредити в інвестіційну діяльність и на Поточні спожи, Які надані фізичним особам (№2200-2202, 2205-2207, 2210, 2211, 2213, 2214, 2216, 2217);

  • сумнівна заборгованість за кредитами, что надані фізичним особам (№2290, 2291, 2299);

  • гарантії, акцепт та авалі, что надані банкам (№9000, 9002, 9003);

  • сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіямі, видання іншім банкам (№1589);

  • гарантії та авалі, что надані Клієнтам (№9020, 9023);

  • сумнівні гарантії, что надані банкам та Клієнтам (№9090, 9091);

  • зобов'язання з кредитування, Які надані банкам та Клієнтам (№9100, 9129).

  З метою розрахунку резерву під кредитні ризики банки ма ють Здійснювати класіфікацію кредитного портфеля за шкірних кредитною операцією залежних від фінансового стану позичальника, стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості та з урахуванням уровня забезпечення кредитної операции. За результатами класіфікації кредитного портфеля візначається категорія кожної кредитної операции: "стандартна", "під контролем", "субстандартні", "сумнівна" чи "безнадійна".

  Загальна заборгованість за кредитними операціямі ставити валовий кредитний ризики для кредитора.

  Для цілей розрахунку резервів на покриття можливости Втрата за кредитними операціямі візначається чистий кредитний ризики (в абсолютних Показники) Шляхом Зменшення валового кредитного ризики, класіфікованого за ступенями ризики, на ВАРТІСТЬ прийнятною забезпечення. Банки зобов'язані створюваті та формуваті резерви для відшкодування можливий Втрати на повний розмір чистого кредитного ризики за основний Борг, зваження на відповідній коефіцієнт Резервування, за всіма видами кредитних операцій у національній та іноземних валютах.

  Чи не здійснюється формирование резерву за бюджетними кредитами-1, за кредитними операціямі между установами в системе одного банку-2, а такоже за операціямі фінансового лізінгу, если об'єктом ціх операцій є Нерухоме майно.

  1 Бюджетні кредити - Бюджетні кошти, Які розміщені банком у виде кредитів на підставі договору з Розпорядниками ціх коштів, за Якими банк не Несе кредитного ризики.

  2 Для банків Із 100% іноземним КАПІТАЛОМ - за кредитними операціямі з Материнська компанією, если ця компанія має кредитний рейтинг не нижчих чем "інвестиційний клас".

  У разі консорціумного кредитування Резервування в провідному банку підлягає только та частина кредиту, что нада безпосередно ЦІМ банком.

  За кошт, что містяться на кореспондентськіх рахунки, Які відкриті в других банках, а такоже депозитами до запитання в других банках (№1500) и сумнівною заборгованістю за кошт до запитання в других банках (№1580) банки зобов'язані формуваті резерв: за кошт , розміщенімі в банках-нерезидентах, - з урахуванням ризики країни; за кошт, розміщенімі в банках (резидентах и ​​нерезидентах), Які візнані банкрутом або ліквідовуються за рішенням уповноважених ОРГАНІВ, або Які зареєстровані в офшорних зонах - на всю суму ціх коштів.

  Резерв під кредитні ризики поділяється на резерви під стандартну та нестандартну заборгованість за кредитними операціямі. Резерви під нестандартну заборгованість формуються за кредитними операціямі, класіфікованімі як "під контролем", "субстандартні", "сумнівні", а такоже "безнадійні".

  Резерв під кредитні ризики формується в тій Валюті, у Якій Враховується заборгованість.

  Резерв під кредитні ризики вікорістовується лишь для покриття збитків за непогашеною позичальниками заборгованістю за кредитними операціямі за основний Борг, Стягнення якої є Неможливо.

  Банки зобов'язані Здійснювати розрахунок резервів під стандартну та нестандартну заборгованість (з урахуванням строків Погашення Боргу за кредитними операціямі) в течение місяця, у якому Здійснено кредитну операцію (або уклад догоду на ее Здійснення-3). Формування резервів банки зобов'язані Здійснювати щомісячно в повну обсязі Незалежності від розміру їх доходів за групи ризику відповідно до сум фактічної кредитної заборгованості за станом на перше число місяця, наступного за Звітним, до встановлення рядок для подання місячного балансу.

  3 Угода про Надання гарантії ТОЩО.

  Розмір Фактично сформованому резерву за кредитними операціямі банків контролюється за данімі місячного балансу-4.

  4 Контроль за данімі місячного балансу означає, что формирование резерву здійснюється з урахуванням коригуючих проводок відповідно до Порядку формирование коригуючих проводок, что здійснюються комерційнімі банками України з метою забезпечення реальної Фінансової звітності, затверджених постановою правления національного банку України від 10.09.98 №358 (із змінамі и ДОПОВНЕННЯ).

  Безнадійна кредитна заборгованість спісується банком за рахунок резерву під нестандартну заборгованість за рішенням правления банку.

  Банки зобов'язані Розробити та затвердіті за рішенням відповідного органу банку внутрішньобанківське положення про порядок проведення кредитних операцій та методику проведення ОЦІНКИ фінансового стану позичальника (контрагента банку). ЦІ документи повінні подаватіся на вимоги вповноважених ПРАЦІВНИКІВ національного банку для Перевірки достовірності ОЦІНКИ фінансового стану позічальніків, правільності їх класіфікації та достатності резервів під кредитні ризики. ВІДСУТНІСТЬ чи неподаним ціх документів для Ознайомлення уповноваженим Працівникам національного банку вважається підставою для негативних вісновків относительно якості актівів та управління банку.


  1.2.2. Оцінка фінансового стану позичальника


  Критерії ОЦІНКИ фінансового стану позичальника встановлюються шкірних банком самостійно его внутрішнімі положеннями относительно проведення активних операцій (кредитних) та методикою проведення ОЦІНКИ фінансового стану позичальника (контрагента банку) з урахуванням вимог положення національного банку про порядок формирование та использование резерву для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі банків (Показники, что наведені в п.4.3, Ураховуються обов'язково. Додатково могут використовуват й інші показатели, Які визначаються ба ками самостійно з урахуванням особливо виробничих процесів у різніх галузь господарювання.), у якіх ма ють буті візначені ґрунтовні, технічно віважені Критерії економічної ОЦІНКИ Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ позічальніків (контрагентів банку) на підставі АНАЛІЗУ їх балансів и звітів про фінансові результати в дінаміці ТОЩО. Методика проведення ОЦІНКИ фінансового стану позичальника (контрагента банку), яка розроблено банком, є невід'ємнім додатком до внутрішньобанківського положення банку про кредитування.

  Оцінку фінансового стану позичальника (контрагента банку) з урахуванням поточного стану обслуговування позичальником (контрагентом банку) кредитної заборгованості банк Здійснює в кожному випадка укладання договору Про здійснення кредитної операции, а надалі - не рідше чем один раз на три Місяці, а для банків - не рідше чем один раз на місяць.

  Банки ма ють право самостійно встановлюваті додаткові Критерії ОЦІНКИ фінансового стану позичальника, что підвіщують вимоги до показніків з метою адекватної ОЦІНКИ кредитних різіків та належно контролю за ними.

  Банки самостійно встановлюють Нормативні значення та відповідні бали для кожного сертифіката № залежних від его вагомості (значімості) среди других показніків, что могут свідчіті про найбільшу ймовірність виконан позичальником (контрагентом банку) зобов'язань за кредитними операціямі.

  Вагомість кожного сертифіката № візначається індивідуально для кожної групи позічальніків (контрагентів банку) перелогових від кредитної політики банку, особливо клієнта (галузь економіки, сезонність виробництва, обіговість коштів ТОЩО), ліквідності балансу, становища на Сайти Вся ТОЩО.

  Клас позичальника (контрагента банку) за результатами ОЦІНКИ его фінансового стану візначається на підставі основних показніків та корігується з урахуванням додатково (суб'єктивних) показніків.

  Для Здійснення ОЦІНКИ фінансового стану позичальника - юридичної особи банк має враховуваті Такі основні економічні показатели его діяльності:

  • Платоспроможність (КОЕФІЦІЄНТИ миттєвої, поточної та Загальної ліквідності);

  • фінансова стійкість (КОЕФІЦІЄНТИ маневреності Власний коштів, співвідношення залучених и Власний коштів);

  • ОБСЯГИ реализации;

  • обороти за рахунками (співвідношення Надходження на рахунки позичальника и суми кредиту, наявність рахунків в других банках;

  • наявність неплатежів - у дінаміці);

  • склад та динаміка дебіторсько-кредіторської заборгованості (за Останній звітний та поточний роки);

  • собівартість продукції (у дінаміці);

  • прибутки та збитки (у дінаміці);

  • рентабельність (у дінаміці);

  • кредитна історія (погашення кредитної заборгованості в некогда, наявність діючіх кредитів).

  Платоспроможність позичальника візначається за такими Показники:

  коефіцієнт миттєвої ліквідності (КЛ1), что характерізує ті, як швидко короткострокові зобов'язання могут буті погашені вісоколіквіднімі активами:

  КЛ1 = Ав / Зп

  де Ав - вісоколіквідні активи, до якіх належати Грошові кошти, їх еквіваленті та Поточні фінансові інвестиції,

  Зп - Поточні (короткострокові) зобов'язання, что складаються з короткостроковіх кредитів и розрахунків з кредиторами.

  Оптимальне теоретичне значення сертифіката № КЛ1 - НЕ менше 0,2;

  коефіцієнт поточної ліквідності (КЛ2), что характерізує можлівість Погашення короткостроковіх зобов'язань у Встановлені строки:

  КЛ2 = Ал / Зп

  де Ал - ліквідні активи, что складаються з вісоколіквідніх актівів, дебіторської заборгованості, векселів одержаних,

  Зп - Поточні (короткострокові) зобов'язання, что складаються з короткостроковіх кредитів и розрахунків з кредиторами.

  Оптимальне теоретичне значення сертифіката № КЛ2 - НЕ менше 0,5;

  коефіцієнт Загальної ліквідності (КП), что характерізує ті, наскількі ОБСЯГИ короткостроковіх зобов'язань и розрахунків можна погасіті за рахунок усіх ліквідніх актівів:

  КП = Ао / Зп

  де Ао - оборотні активи,

  Зп - Поточні (короткострокові) зобов'язання, что складаються з короткостроковіх кредитів и розрахунків з кредиторами.

  Оптимальне теоретичне значення сертифіката № КП - НЕ менше 2,0.

  Фінансова стійкість позичальника візначається за такими Показники:

  коефіцієнт маневреності Власний коштів (КМ), что характерізує степень мобільності использование Власний коштів:

  КМ = (Вк - Ан) / Вк

  де Вк - власний капітал підприємства,

  Ан - необоротні активи.

  Оптимальне теоретичне значення сертифіката № КМ - НЕ менше 0,5;

  коефіцієнт незалежності (КН), что характерізує степень фінансового ризики:

  КН = Зк / Вк

  де Зк - залучені кошти (Довгострокові та Поточні зобов'язання),

  В к - власний капітал.

  Оптимальне теоретичне значення сертифіката № КН - НЕ более 1,0.

  Рентабельність позичальника візначається за такими Показники:

  рентабельність актівів:

  Р = Пч / А

  де Пч - чистий прибуток,

  А - активи;

  рентабельність продаж:

  Р = Пч / Ор

  де Пч - чистий прибуток,

  Ор - ОБСЯГИ реализации продукции (без ПДВ).

  Аналіз копійчаних потоків позичальника має здійснюватіся з урахуванням такого сертифіката №:

  співвідношення чистих надходженнях на всі рахунки позичальника (у тому чіслі відкриті в других банках) до суми основного Боргу за кредитною операцією та відсоткамі за нею з урахуванням рядок Дії кредитної догоди (для короткостроковіх кредитів):

  К = [(Нсм xn) - (Зм xn) - Зі] / Ск

  де Нсм - середньомісячні Надходження на рахунки позичальника в течение трех останніх місяців (за вінятком кредитних коштів),

  Ск - сума кредиту та відсотки за ним,

  n - Кількість місяців Дії кредитної догоди,

  Зм - щомісячні умовно-постійні зобов'язання позичальника (адміністративно-господарські витрати ТОЩО),

  Зі - податкові Платежі та сума других зобов'язань перед кредиторами, что ма ють буті сплачені з Рахунку позичальника, кроме сум зобов'язань, строк Погашення якіх перевіщує рядків Дії кредитної догоди (за данімі последнего балансу).

  Для суб'єктів господарської ДІЯЛЬНОСТІ, діяльність якіх пов'язана з сезонним характером виробництва, середньомісячна сума Надходження візначається за 12 місяців.

  Оптимальне теоретичне значення сертифіката № К - НЕ менше 1,5.

  Такоже могут буті враховані суб'єктивні Чинник, что характеризуються такими Показники:

  ринкова позиція позичальника та его залежність від ціклічніх и структурних змін в економіці та Галузі промисловості;

  наявність державних замовлень и державна підтримка позичальника;

  ефективність управління позичальника;

  професіоналізм керівніцтва та его ділова репутація;

  Інша інформація.

  Оцінка фінансового стану позичальника-банку здійснюється не рідше чем один раз на місяць на підставі:

  • информации позичальника-банку про Дотримання економічних норматівів и нормативу обов'язкового Резервування коштів;

  • АНАЛІЗУ якості актівів и пасівів;

  • АНАЛІЗУ прібутків и збитків;

  • информации про виконан банком зобов'язань у некогда;

  • информации про надані та Одержані Міжбанківські кредити;

  • щорічного аудиторського висновка.

  При здійсненні ОЦІНКИ фінансового стану позичальника - фізичної особи ма ють ураховуватіся: (Загальний матеріальний стан клієнта (доходи и витрати, майно, право власності за на Пожалуйста засвідчується согласно з чіннім законодавством України; відповідні підтверджувальні документи), соціальна стабільність клієнта, тобто наявність постійної роботи, сімейний стан, вік клієнта, інтенсівність Користування банківськімі кредитами (гарантіямі ТОЩО) у некогда та своєчасність Погашення їх и відсотків (комісій за ТОЩО) за ними, а такоже Користування іншімі банк вськімі послуги ТОЩО, ділова репутація, Інша інформація.

  Класифікація позічальніків за результатами ОЦІНКИ їх фінансового стану здійснюється з урахуванням уровня забезпечення за кредитними операціямі:

  Клас "А" - фінансова діяльність очень добра (Прибуткова та рівень рентабельності вищий чем середньогалузевий, если такий візначається), что свідчіть про можлівість своєчасного виконан зобов'язань за кредитними операціямі, зокрема Погашення ОСНОВНОЇ суми Боргу та відсотків за ним відповідно до умов кредитної догоди ;

  • економічні показатели в межах установлених значень (відповідно до методики ОЦІНКИ фінансового стану позичальника, затвердженої внутрішнімі документами банку);

  • вищє керівництво Опис позичальника має відмінну ділову репутацію;

  • кредитна історія позичальника - бездоганну.

  Забезпечення за кредитною операцією має буті першокласнім (До першокласного забезпечення належати: застава майнового прав на Грошові депозити; безумовні гарантії: Урядів стран категорії "А", міжнародного банку реконструкції та розвитку, Європейського банку реконструкції та розвитку, банків з рейтингом не нижчих чем "інвестиційний клас "; забезпечені гарантії банків України, а такоже інше ліквідне забезпечення, что корістується високим Попит на Сайти Вся та может буті Швидко реалізоване (согласно віносці 7 в редакции Постанови Нацбанку №418 від 24.10.20 00; Із змінамі, внесеними согласно з ухвалив національного банку №502 від 07.12.2001). Немає жодних свідчень можливий затрімок з поверненням ОСНОВНОЇ суми Боргу та / або зі сплат відсотків. Одночасно можна сделать Висновок, что фінансова діяльність и надалі проводітіметься на такому ж Високому Рівні.

  До цього класу за незабезпеченімі (бланкові) кредитами могут належать: позичальники - банки (нерезиденти), что ма ють кредитний рейтинг не нижчих чем Показник А, підтвердженій у Бюлетені однієї з провідніх світовіх рейтингових компаний (Fitch IBCA, Standard & Poor's, Moody's ТОЩО); позичальники - банки (резиденти), Які дотрімуються економічних норматівів, что Встановлені Інструкцією про порядок регулювання та Аналіз діяльності КОМЕРЦІЙНИХ банків (затверджених постановою правления національного банку України від 14.04.98 №141, Із змінамі и ДОПОВНЕННЯ), за умови, что значення норматівів платоспроможності (Н3) и достатності Капіталу (Н4) становляться відповідно НЕ менше чем 15% та 8%.

  Клас "Б" - фінансова діяльність позичальника цієї категорії Близько за характеристиками до класу "А" (тобто фінансова діяльність добра або очень добра, рентабельність на середньогалузевий Рівні, если такий візначається, ОКРЕМІ економічні показатели погіршілісь або ма ють незначні відхилення від мінімально Прийнятних значень), но ймовірність підтрімування ее на цьом Рівні течение трівалого годині є низька. Позичальники (контрагенти банку), Які віднесені до цього класу, потребують більшої уваги через потенційні Недоліки, что ставлять під загроза достатність Надходження коштів для обслуговування Боргу та стабільність одержаний позитивного фінансового результату їх ДІЯЛЬНОСТІ.

  Забезпечення кредитної операции НЕ має віклікаті жодних сумнівів (относительно ОЦІНКИ его вартості, правільності оформлення Угода про забезпечення кредитних операцій ТОЩО).

  За результатами ОЦІНКИ фінансового стану позичальник відносіться до відповідного класу. Если рівень забезпечення за окремий кредитною операцією НЕ відповідає умів визначеного класу, то позичальника слід Віднести на клас нижчих, а если забезпечення є першокласнім, то клас позичальника можна підвіщіті (согласно до абзацу сьомий пункту 4.6 в редакции Постанови Нацбанку №418 від 24.10.2000)

  Недоліки в ДІЯЛЬНОСТІ позічальніків, Які віднесені до класу "Б", ма ють буті лишь потенційнімі. За наявності реальних недоліків клас позичальника нужно знізіті. До цього класу за незабезпеченімі (бланкові) кредитами могут належать: позичальники - банки (нерезиденти), что ма ють кредитний рейтинг не нижчих чем "інвестиційний клас", что підтвердженій у Бюлетені однієї з провідніх світовіх рейтингових компаний (Fitch IBCA, Standard & Poor's, Moody's ТОЩО); позичальники - банки (резиденти), Які дотрімуються встановлення економічних норматівів, за умови, что значення норматівів платоспроможності (Н3) и достатності Капіталу (Н4) становляться відповідно НЕ менше чем 10% та 6%. (Согласно до пункту 4.6 в редакции Постанови Нацбанку №418 від 24.10.2000)

  Клас "В" - фінансова діяльність задовільна (рентабельність нижчих, чем середньогалузевий рівень, если такий візначається, деякі економічні показатели НЕ відповідають мінімально прийнятною значенням) и потребує більш детального контролю.

  Надходження коштів и Платоспроможність позичальника свідчать про ймовірність несвоєчасного Погашення кредитної заборгованості в повній сумі и в рядки, передбачені договором, если Недоліки Чи не будуть усунені. Проблеми могут стосуватись стану забезпечення за кредитними операціямі, необхідної документації, что свідчіть про наявність и ліквідність застави, тощо. Одночасно спостерігається можлівість виправлення ситуации и покращення фінансового стану позичальника.

  До цього класу за незабезпеченімі (бланкові) кредитами могут належать позичальники-банки (нерезиденти), что ма ють кредитний рейтинг не нижчих за Показник В, підтвердженій у Бюлетені однієї з провідніх світовіх рейтингових компаний (Fitch IBCA, Standard & Poor's, Moody's ТОЩО), а такоже могут належать позичальники-банки (резиденти), Які дотрімуються встановлення економічних норматівів.

  Клас "Г" - фінансова діяльність незадовільна (економічні показатели НЕ відповідають визначеному рівні) и спостерігається ее нестабільність в течение року; є високий ризики значний збитків; ймовірність полного Погашення кредитної заборгованості та відсотків за нею є низька.

  При проведенні наступної класіфікації, если немає безсумнівніх підтверджень покращіті течение одного місяця фінансовий стан позичальника або рівень забезпечення за кредитною операцією, позичальника нужно класіфікуваті на клас нижчих (клас "Д").

  Позичальника, якому видано кредит під сумнівне забезпечення або без забезпечення та которого віднесено до цього класу на підставі ОЦІНКИ его фінансового стану, нужно класіфікуваті на клас нижчих (клас "Д").

  Клас "Д" - фінансова діяльність незадовільна, є збитки; кредитна операція НЕ забезпечен ліквідною заставою (або Безумовно гарантією), показатели НЕ відповідають визначеному рівні, імовірність виконан зобов'язань з боку позичальника / контрагента банку практично відсутня.

  Если забезпечення за кредитною операцією є першокласнім, то клас позичальника можна підвіщіті.

  Клас позичальника за овердрафтом візначається без урахування уровня забезпечення, если за оцінкою фінансового стану его віднесено до класу "А" або "Б".

  У разі відсутності достовірної Фінансової звітності, что підтверджує оцінку фінансового стану позичальника, а такоже належно чином оформлених документів, на підставі якіх здійснювалася кредитна операція, Такі позичальники ма ють класіфікуватіся НЕ вищє класу "Г".

  Если на годину Укладення договору пролонгації кредитної операции (кроме потрапити за кредитними операціямі, рядків Дії якіх перевіщує два роки) НЕ спостерігається погіршення фінансового стану позичальника (контрагента банку), которого віднесено до класу "А" або "Б", и відсотки сплачуються своєчасно, то така операція вважається строковою, тобто пролонгованності без пониження класу позичальника (контрагента банку). Загальний строк такой пролонгації не винних перевіщуваті один рік. При цьом Надходження (кроме кредитних коштів) на рахунки позичальника (контрагента банку) в течение первісного рядок Користування кредитними Кошта согласно з кредитною угідь ма ють перевіщуваті розмір заборгованості за кредитом не менше чем у два рази та засвідчуватіся документально.


  1.2.3. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником Боргу за ними


  Оцінку стану обслуговування Боргу банки зобов'язані Здійснювати щомісяця.

  За станом Погашення позичальником (контрагентом банку) кредитної заборгованості за основні Борг (у т.ч. за строкового депозитами та операціямі репо) та відсотків за ним на підставі кредитної історії позічальніків та їх взаємовідносін з банком обслуговування Боргу вважається:

  "добрим":

  если заборгованість за кредитом и відсотки (КОМІСІЇ та інші Платежі з обслуговування Боргу) за ним сплачуються в Установлені рядки або з якихось максимально затримки до семи календарних днів;

  або кредит пролонговано без пониження класу позичальника та відсотки за ним сплачуються в Установлені рядки або з якихось максимально затримки до семи календарних днів;

  або кредит пролонговано з пониженням класу позичальника до 90 днів та відсотки за ним сплачуються в Установлені рядки або з якихось максимально затримки до семи календарних днів;

  "Слабкий":

  если заборгованість за кредитом прострочена від 8 до 90 днів та відсотки за ним сплачуються з максимальною затримки від 8 до 30 днів;

  або кредит пролонговано з пониженням класу позичальника на строк від 91 до 180 днів, но відсотки сплачуються в строк або з якихось максимально затримки до 30 днів;

  "незадовільнім":

  если заборгованість за кредитом прострочена прежде 90 днів;

  або кредит пролонговано з пониженням класу позичальника прежде 180 днів.

  Если одна з вимог кожного підпункту, что характерізує групу кредитної операции, що не віконується, то така операція відносіться до групи на один рівень нижчих.

  Обслуговування Боргу НЕ может вважатіся "добрим", если заборгованість за кредитною операцією Включає Залишок рефінансованої заборгованості, тобто если відбувається Погашення старої заборгованості за рахунок відачі нового кредиту.

  При візначенні групи кредитної операции такоже ма ють ураховуватіся Зміни початкових умов кредитної догоди относительно сум и строків погашення основного Боргу и відсотків за ним (если Такі Зміни відбуліся з погіршенням умов для кредитора).

  Если позичальник має заборгованість одночасно за кількома кредитами, то оцінка обслуговування позичальником Боргу ґрунтується на кредитній заборгованості, что віднесена до ніжчої групи.

  Зобов'язання за Надання гарантіямі, поруками та авалями за станом обслуговування Боргу вважається "добрим" до часу їх виконан.


  1.2.4. Класифікація кредитного портфеля


  Відповідно до переліченіх у попередніх розділах крітеріїв здійснюється класифікація кредитного портфеля за ступенями ризики та візначається категорія кредитної операции таким чином:


  Табл. 1.2.5.1 Класифікація кредитного портфеля

  Фінансовий стан позичальника

  Обслуговування Боргу позичальником

  (Клас)

  "Добре"

  "Слабкий"

  "Незадовільне"

  А

  стандартна

  під контролем

  субстандартних

  Б

  під контролем

  субстандартних

  Сумнівна

  В

  субстандартних

  Сумнівна

  безнадійна

  Г

  Сумнівна

  безнадійна

  безнадійна

  Д

  безнадійна

  безнадійна

  безнадійна


  До категорій "стандартних" та "під контролем" кредитних операцій НЕ могут відносітіся пільгові кредити.

  Пільговімі кредитами вважаються кредити, что надані Позичальником на більш сприятливі условиях, чем це встановлен внутрішнімі документами банку, что визначаються его кредитну та облікову політику.

  При класіфікації операцій за врахованімі векселями Враховується рядків Погашення боржником заборгованості, а самє:

  "Стандартна" - заборгованість, за Якою рядків Погашення чи повернення, передбачення векселем, галі не настав;

  "Сумнівна" - заборгованість за простроченими векселями зі Строком прострочені НЕ более чем 30 днів;

  "Безнадійна" - заборгованість за простроченими векселями зі Строком прострочені более чем 30 днів.

  При візначенні розміру резерву за врахованімі векселями сума, что підлягає Резервування, візначається, віходячі з врахованої вартості векселя (суми Фактично Надання кредитних ресурсов за врахованімі векселями) Незалежності від его увазі (дисконтний або відсотковий).

  Заборгованість за видання кредитом может буті оформлена (погашена) векселями в порядку, передбачення чіннім законодавством України.

  Вексель, отриманий на погашення кредиту, зараховується до портфеля ЦІННИХ ПАПЕРІВ (на продаж чи на інвестиції) на підставі решение повноважного органу банку про Погашення кредитної заборгованості векселем (підтвердженого відповідною виписки Із протоколу Засідання цього органу) та додаткової догоди з позичальником про заміну кредитної заборгованості вексельним зобов'язанням.

  При класіфікації кредитних операцій за ступенями ризико и віднесенні їх до груп, за Якими розраховується резерв за факторингом, НАДАННЯ зобов'язаннями (аваль), Виконання гарантіямі та поруками, Враховується рядків Погашення заборгованості, а самє:

  "Стандартна" - заборгованість, за Якою рядків Погашення чи повернення, передбачення договірнімі умів (за векселем), галі не настав, або зобов'язання (у т.ч. аваль), строк виконан за Якими Ще не настав;

  Если за Надання гарантіямі и поруками за оцінкою фінансового стану позичальника віднесено до класу "Б" і нижчих, то категорія операции візначається відповідно до класу позичальника

  "Сумнівна" - заборгованість за факторинговими операціямі (за основний Боргом чи черговий платежем) та за виконання (сплаченого) банком гарантіямі и поруками (у т.ч. авалем) ставити до 90 днів з дня виконан зобов'язання (платежу), передбачення договірнімі умів (векселем);

  Если на годину виконан банком зобов'язання за Надання гарантіямі та поруками таке зобов'язання Було класіфіковане з урахуванням ОЦІНКИ фінансового стану контрагента як "безнадійне", то после виконан банком зобов'язання за Надання гарантіямі та поруками така кредитна заборгованість класіфікується такоже як "безнадійна ", если фінансова діяльність такого контрагента НЕ Покращена або забезпечення НЕ є першокласнім.

  "Безнадійна" - заборгованість за факторинговими операціямі (основний Боргом чи черговий платежем) та за гарантіямі и поруками (у т.ч. авалем), Виконання (сплаченого) банком, за Якими клієнт НЕ виконан своих зобов'язань Із Строком более чем 90 днів после Настанов рядок платежу, передбачення договірнімі умів (векселем).

  1.2 .5. Критерії Прийняття забезпечення за кредитними операціямі при розрахунку резервів


  При візначенні чистого кредитного ризики для розрахунку резерву сума валового кредитного ризики за шкірних кредитною операцією окремо может зменшуватіся на ВАРТІСТЬ прийнятною забезпечення (гарантій та застави майна и майновий прав).

  Безумовні гарантії, что беруться до розрахунку резерву під кредитні ризики:

  Кабінету Міністрів України;

  банків, Які ма ють офіційний кредитний рейтинг не нижчих, чем "інвестиційний клас" (Інвестиційний клас - кредитний рейтинг, підтвердженій у Бюлетені однієї з провідніх світовіх рейтингових компаний (Fitch IBCA, Standard & Poor's, Moody's ТОЩО);

  Урядів стран категорії "А" (див. далі);

  міжнародніх багатосторонніх банків (Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку);

  забезпечені гарантії банків України.

  Предмети застави (майно та майнові права позичальника чи третіх осіб - майновий поручітелів), что беруться до розрахунку резерву під кредитні ризики:

  • майнові права на Грошові депозити, что розміщені в банку, Який має офіційний кредитний рейтинг не нижчих, чем "інвестиційний клас";

  • майнові права на Грошові депозити, что розміщені в банку-кредіторі, за умови Безперечно контролю та доступу банку-кредитора до ціх коштів, обумовлених договором, у разі Невиконання позичальником зобов'язань за кредитом;

  • Дорогоцінні метали, Які належати Позичальника и знаходяться на зберіганні в банку-кредіторі, та за умови безперечно права Звернення банком-кредитором Стягнення, обумовлених договором, на ЦІ метали в разі Невиконання позичальником зобов'язань за кредитом;

  • Державні цінні папери;

  • недержавні цінні папери - Акції та облігації предприятий, ощадні сертифікати, інвестиційні сертифікати;

  • зареєстроване Нерухоме майно; Рухом майно; інші майнові права.

  Розподіл стран за групи ризику.

  Група №1 Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Тайвань, Великобританія, США.

  Група №2. Чілі, Чехія, Греція, Ісландія, Ізраїль, Кувейт, Словенія, Китай, Угорщина, Корейська Республіка, Малайзія, Польща, Катар, Туніс, Естонія, Латвія.

  Група №3. Хорватія, Єгипет, Оман, ПАР, Таіланд, Трінідад и Тобаго, Уругвай, Литва.

  Група №4. Аргентіна, Колумбія, Сальвадор, Індія, Мексіка, Марокко, Перу, Філіпіні, Словакія, Хорватія.

  Група №5.Болівія, Ліван, Іорданія.

  Група №6. Бразілія, Болгарія, Домініканська Республіка, Папуа Нова Гвінея, Туреччина, Казахстан.

  Група №7. Ямайка, Монголія, Пакістан, Парагвай, Румунія, Сурінам, Венесуела, Росія, Молдова, Азербайджан, Туркменістан, Білорусь, Україна, Гватемала, Гондурас, Кенія, Нікорагуа, ІІІрі Ланка.

  група №8

  8.1. Індонезія, Бангладеш, Еквадор, В'єтнам.

  8.2. Перелік офшорних зон: Британські острови регіони: Гібралтар, Олдерні, Острів Гернсі, Острів Джерсі, Острів Мен; Близько Схід: Бахрейн, Дамаск; Центральна та Південна Америка: Беліз, Коста - Ріка, Панама; Європа: Андорра, Ірландія, Кампіоне, Кіпр, Ліхтенштейн, Мадейра, Мальта, Монако, Чорногорія; Карибського регіон: Анлілья, Антігуа, Антільські острови, Аруба, Барбадос, Багамські острови, Бермудські острови, Віргінські острови, Гранд, Кайман, Гренада, Невіс, Острови Гюркс и Кайкорс, Острови Теркс и Кайкос; Африка: Ліберія, Маврікій, Сейшельські острови; Тихоокеанський регіон: Вануату, Гонконг, Західне Самоа, Лабуан, Маршалові острови, Науру, Ніуе, Острови Кука, Сінгапур.

  Сума гарантій та ВАРТІСТЬ предмета застави береться до розрахунку резервів під кредитні ризики з урахуванням коефіцієнтів залежних від категорії кредитної операции:


  Табл. 1.2.6.1 «Класифікація предмету застави та гарантій»

  Класіфіковані операции

  Відсоток вартості забезпечення, что береться до розрахунку чистого кредитного ризики


  гарантії

  застава


  кабінету Міністрів

  України

  Урядів

  стран

  категорії


  А

  Міжнародн

  Багато-ронніх

  банків

  банків з

  рейтингом

  НЕ нижчих

  інвест. клас,

  забезпечені

  гарантії банків України

  майновий

  прав на

  Грошові депозити

  Державних ЦІННИХ ПАПЕРІВ

  Недержавний.

  ЦІННИХ ПАПЕРІВ, дорогоцін. металів, рухомого и нерухомого майна та других майновий прав

  стандартна

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  50%

  під контролем

  100%

  100%

  100%

  100%

  100%

  80%

  40%

  Субстандарт.

  50%

  100%

  100%

  100%

  100%

  50%

  20%

  Сумнівна

  20%

  20%

  20%

  20%

  100%

  20%

  10%

  безнадійна

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%

  0%


  Відповідно до змін, внесеними згідно з постановили Нацбанку №418 від 24.10.2000. Стоимость предмета застави візначається банком при кредітуванні за ринковий вартістю (Если предметом застави є цінні папери, то їх ринкова ВАРТІСТЬ візначається відповідно до Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливий збитків банків від операцій з цінними паперами, затверджених постановою правления національного банку від 30.12.99 №629). Застава оформляється договором застави відповідно до Закону України "Про заставу"

  Загальною Вимоги до розміру забезпечення за кредитною операцією є перевіщення его рінкової вартості порівняно Із сумою основного Боргу та відсотків за ним з урахуванням ОБСЯГИ можливий витрат на реалізацію застави в разі Невиконання позичальником своих зобов'язань.

  При розрахунку чистого кредитного ризики НЕ Враховується застава, предметом якої є Акції, віпущені банком-кредитором.

  При розрахунку чистого кредитного ризики за кредитами, что надані під заставу майнового прав на Грошові депозити позичальника або поручителя, Враховується ВАРТІСТЬ застави в размере 100% за умови передавання ціх коштів в управління банку на строк Дії кредитного договору.

  Сума валового кредитного ризики за консорціумнім кредитом зменшується в провідному банку на суму кредитних ресурсов, залучених від банків - учасников банківського консорціуму.

  За кредитами, класіфікованімі як "безнадійні", банк формує резерв на всю суму Боргу за кредитом Незалежності від наявності застави.

  Ураховуючі Зміни кон'юнктури Сайти Вся, банкам рекомендується щокварталу, а такоже у разі кожної пролонгації кредитного договору Проводити перевірку стану заставленого майна та за спожи переглядаті его ВАРТІСТЬ.

  Если банк не Здійснює перевірку стану заставленого майна, а такоже відсутні документи, что засвідчують наявність и стан забезпечення, то банк зобов'язаний формуваті резерв під кредитні ризики на всю суму основного Боргу.


  1.2.6 Порядок розрахунку резерву під кредитні ризики


  На підставі класіфікації валового кредитного ризики та врахування прийнятною забезпечення банк візначає чистий кредитний ризики за шкірних кредитною операцією и зважує его на встановлений коефіцієнт Резервування:


  Табл. 1.2.7.1. «Визначення відсотку Резервування»

  Категорія кредитної операции

  Коефіцієнт Резервування

  "Стандартна"

  2%

  "Під контролем"

  5%

  "Субстандартні"

  20%

  "Сумнівна"

  50%

  "Безнадійна"

  100%


  Для врахування ризики країни при розрахунку резерву за кошт, что містяться на кореспондентськіх рахунки, Які відкриті в других банках, депозитами до запитання в других банках и сумнівною заборгованістю за цімі Кошта вікорістовується встановлений міжнароднімі рейтингове агентство рейтинг, Який підтверджено в Бюлетені однієї з провідніх світовіх рейтингових компаний (Fitch IBCA, Moody's, Standard & Poors ТОЩО).

  Розмір резерву візначається Шляхом зваження суми коштів, что обліковується на кореспондентському Рахунку окремий банку, на відповідній коефіцієнт Резервування:


  Табл. 1.2.7.2. «Визначення відсотку Резервування за кор. рахунки »

  N групи

  Коефіцієнт Резервування (%)

  1

  0

  2

  2

  3

  10

  4

  20

  5

  30

  6

  40

  7

  50

  8

  100


  До групи 8 відносяться банки (резиденти и нерезиденти), что візнані банкрутом або ліквідовуються за рішенням уповноважених ОРГАНІВ, а такоже банки, что зареєстровані в офшорних зонах.

  Ризики за кошт, что розміщені на кореспондентськіх рахунки, відкритих в других банках, Які віднесені до груп 1-2, вважаються "стандартними", а віднесені до груп 3-8 - "нестандартними".

  Резерв під кредитні ризики розраховується та формується головним банком и его філіямі, а відповідальність за повнотіла формирование резервів Несе головний банк.


  1.2.7. Вимоги относительно кредитної документації та звітності


  Критерії, что Використовують банками при аналізі кредитного портфеля, а такоже у процедурах Прийняття и виконан РІШЕНЬ относительно формирование та использование резерву під кредитні ризики, ма ють відображатіся у відповідніх документах банку, что визначаються его кредитну політіку.

  Банки зобов'язані зберігаті протоколи ЗАСіДАНЬ кредитних комітетів (кредитних комісій за), інформацію Про здійснення кредитної операции, класіфікацію кредитного портфеля и формирование резервів НЕ менше п'яти років з часу Закінчення Дії кредитної догоди, а такоже подаваті ЦІ документи уповноваженим Працівникам національного банку на їх запит.

  Звітність про класіфікацію кредитних операцій, создание резервів та їх использование, что складається за формами №302 "Звіт про класіфіковані кредитні операции за формами власності", №604

  "Звіт про розрахунок резерву для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі КОМЕРЦІЙНИХ банків", №601 "Звіт про списання безнадійну заборгованість", подається: філіямі - головному банку и теріторіальному управлінню національного банку за місцезнаходженням філії, а головним банком - теріторіальному управлінню національного банку за місцезнаходженням головного банку щомісяця в порядку, установленому Національнім банком относительно Подання статистичної звітності.

  Для щомісячного розрахунку резервів банки здійснюють класіфікацію кредитних операцій Шляхом проведення інвентаризації та АНАЛІЗУ їх якості. Результати АНАЛІЗУ якості кредитного портфеля ма ють фіксуватіся документально за встановлення банком формою. Ця форма має вестися и в електронній виде. При цьом банк має Забезпечити Збереження бази даних цієї форми за станом на перше число кожного місяця.

  Форма заповнюється на підставі робочих документів относительно кожної кредитної операции, что ведуться кредитним інспектором, за шкірних позичальником (контрагентом) окремо.

  Робочі документи Заповнюють после Подання потенційнім позичальником (контрагентом) заявки на те, що бере кредиту та є обов'язковими для РОЗГЛЯДУ кредитним комітетом для прийняття решение Про здійснення кредитної операции. Надалі, если відбуваються Зміни относительно фінансового стану позичальника чи забезпечення кредиту, кредитний інспектор Заповнює Нові бланки робочих документів, на підставі якіх класіфікується кредитна операція та розраховується резерв. Робочі документи зберігаються у кредитних справах для позічальніків (контрагентів).

  На перше число кожного місяця інформація групується в один документ у розрізі кожного позичальника та за шкірних кредитною операцією, Із зазначену проміжніх и консолідованіх Підсумків там, де це можливо. Загальна інформація за результатами класіфікації кредитного портфеля Включає всі кредитні операции банку, что підлягають класіфікації та Резервування коштів согласно з ЦІМ порядком.

  Банк зобов'язаний подаваті кредитні справи уповноваженим Працівникам національного банку на їх вимоги.

  Підрозділі системи банківського Нагляду національного банку систематично проводять Перевірки звітності банків та їх філій относительно адекватності класіфікації кредитних операцій та Дотримання банками порядку создания и использование резерву.

  У разі Виявлення розбіжностей между данімі банку и данімі Звіту про інспектування Національний банк має право вісунуті до банку вимоги относительно перекласіфікації кредитного портфеля и виправлення звітності та за спожи скорігуваті розмір резерву на суму різниці, что Виявлено во время інспектування.

  У разі Порушення банком порядку создания и использование резерву під кредитні ризики до него застосовуються заходи впліву согласно зі статтей 62 Закону України "Про Національний банк України" та Положенням про! Застосування Національнім банком України до банків та других фінансово-кредитних установ ЗАХОДІВ впліву за Порушення банківського законодавства затверджених постановою правления національного банку від 26.05.2000 №215.


  1.2.9. Порядок формирование та использование резерву під Прострочені та сумнівні относительно Отримання Нараховані доходи за активними операціямі банків


  З метою реальної ОЦІНКИ доходів і визначення розміру регулятивного Капіталу банку встановлюється порядок формирование та использование резерву під Прострочені та сумнівні относительно Отримання Нараховані доходи за активними операціямі банків.

  Нараховані доходи за активними операціямі банків уважаються сумнівнімі относительно Отримання, если платіж за основний Боргом прострочені прежде 90 днів або проценти за ним Прострочені прежде 60 днів.

  Банки зобов'язані формуваті резерви Незалежності від їх фінансового стану (прібуткової або збіткової ДІЯЛЬНОСТІ) на всю суму прострочених прежде 31 день и сумнівніх относительно Отримання нарахованих доходів, які обліковуються за такими балансовими рахунками:

  1509 "Прострочені Нараховані доходи за кошт до запитання в других банках";

  1519 "Прострочені Нараховані доходи за строкового депозитами, Які розміщені в других банках";

  Тисяча п'ятсот двадцять дев'ять "Прострочені Нараховані доходи за кредитами, Які надані іншім банкам";

  1780 "Сумнівна заборгованість за нарахованого доходу за міжбанківськімі операціямі";

  2029 "Прострочені Нараховані доходи за врахованімі векселями суб'єктів господарської діяльності";

  2039 "Прострочені Нараховані доходи за факторинговими операціямі Із суб'єктами господарської діяльності";

  2049 "Прострочені Нараховані доходи за кредитами суб'єктам господарської ДІЯЛЬНОСТІ за внутрішнімі торговельно операціямі";

  2059 "Прострочені Нараховані доходи за кредитами суб'єктам господарської ДІЯЛЬНОСТІ за експортно-імпортнімі операціямі";

  2069 "Прострочені Нараховані доходи за іншімі кредитами в потокових діяльність, Які надані суб'єктам господарської діяльності";

  2079 "Прострочені Нараховані доходи за кредитами в інвестіційну діяльність, Які надані суб'єктам господарської діяльності";

  2109 "Прострочені Нараховані доходи за кредитами, Які надані центральним органам державного управління";

  2119 "Прострочені Нараховані доходи за кредитами, Які надані місцевім органам государственной управління";

  2209 "Прострочені Нараховані доходи за кредитами, Які надані фізичним особам на Поточні спожи";

  2219 "Прострочені Нараховані доходи за кредитами в інвестіційну діяльність, Які надані фізичним особам";

  2480 "Сумнівна заборгованість за нарахованого доходу за операціямі з клієнтами";

  3119 "Прострочені Нараховані доходи за Боргова цінними паперами в Портфелі банку на продаж";

  3219 "Прострочені Нараховані доходи за Боргова цінними паперами в Портфелі банку на інвестиції";

  3579 "Прострочені інші Нараховані доходи";

  3589 "Сумнівна заборгованість за іншімі нарахованого доходу".

  Заборгованість за простроченими прежде 31 день и сумнівнімі относительно Отримання нарахованого доходу Належить до нестандартної заборгованості.

  Формування резерву під Прострочені та сумнівні относительно Отримання Нараховані доходи банки здійснюють щомісяця в размере фактічної заборгованості за простроченими прежде 31 день и сумнівнімі относительно Отримання нарахованого доходу за станом на перше число місяця, наступного за Звітним.

  Контроль за повнотіла сформованому резерву здійснюється за данімі місячного балансу.

  Банки зобов'язані щомісяця Здійснювати інвентарізацію прострочені и сумнівніх относительно Отримання нарахованих доходів та в разі Погашення позичальником (контрагентом) заборгованості за нарахованого доходу корігуваті суму резерву відповідно до Загальної суми простроченого прежде 31 день и сумнівніх относительно Отримання нарахованих доходів, что обліковуються за балансовими рахунками класів 1, 2, 3.

  Нараховані доходи что візнані согласно з чіннім законодавством безнадійнімі относительно Отримання, спісуються за рішенням правления банку за рахунок резерву (доповнено согласно з ухвалив національного банку №502 від 07.12.2001)


  Висновок

  Отже Можемо підвесті підсумок: кредитні операции - найбільш Прибуткові но й найбільш різіковані операции банку. Тому кредитна політика орієнтується на Надійність заздалегідь перевіреніх позічальніків, з Якими банк течение трівалого годині працює и знає їх фінансове становище.

  Такоже нужно зауважіті, что кредитні ризики компенсуються спеціальнім резервом для відшкодування можливий Втрати по позика - це резерв, необходимость которого зумовлена ​​кредитними ризики в діяльності банків. Вказаним резерв Забезпечує создания банкам більш стабільніх умів Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ и дозволяє унікат коливання величини прибутку банків у зв'язку зі списанням Втрати по позика.

  Отже, в першій главі нами були розглянуті Такі питання як: засади проведення кредитних операцій - як найбільш дохідні, и як наслідок найбільш ризиковості операцій КОМЕРЦІЙНИХ банків та теоретичні аспекти по Формування резервів для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі банків.


  2. Аналіз Структури та динаміки кредитного портфеля та сформованому резерву для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі комерційного банку "Банк"


  2.1. Загальна характеристика комерційного банку "Банк" та аналіз основних показніків ДІЯЛЬНОСТІ


  Результати ДІЯЛЬНОСТІ Банку в 2001 году були слідством якісного и фінансового зростання банку:

  • зростання валюти балансу в 1,7 рази, яка склалось на початок 2002 року более за 450 миллионов гривень

  • Збільшення кредитно-інвестиційного портфеля в 2,4 рази

  • зростання залишків на поточному Рахунка КЛІЄНТІВ в 1,5 рази

  • зростання залишків по кореспондентськіх рахунки в 2 рази


  Стратегія зростання банку визначили вибір направлений розвитку, основним завданням якіх були:

  • Збільшення кількості Банківських продуктов, Підвищення якості и прібутковості Банківських операцій

  • Суворов Дотримання обов'язкових норматівів НБУ

  • Розвиток інфраструктурі и Посилення роли банку в регіонах ДІЯЛЬНОСТІ

  • Нарощування клієнтської бази

  • Інтенсіфікація внутрішньобанківськіх управлінськіх и бизнеса-процесів

  • Інтеграція в європейську и Світову фінансову спільноту


  Станом на 01.01.2002 р. "Банк" характерізувався Наступний фінансовімі Показники:

  • Зареєстрованій и оплачений Статутний капітал банку 26,620 млн. Грн.

  • Валюта балансу 451,211 млн. Грн.

  • Власний капітал банку 54,485 млн. Грн.

  • Кредитно-інвестиційний портфель 295,567 млн. Грн.

  • Об'єм валютних операцій 126,734 млн. Грн.

  • Міжбанківські кредити 105,128 млн. Грн.

  • Кошти КЛІЄНТІВ 167,719 млн. Грн.,

  в тому чіслі кошти фізичних осіб 62,624 млн. грн.

  • Розмір депозиту в Фонд гарантування внесків фізичних осіб 224 571,8 грн.

  • У системе банку працює 3 Філіали, 6 ТВБВ, 15 пунктів прийому комунальних платежів


  За Підсумках ДІЯЛЬНОСТІ на міжбанківському валютному Сайти Вся Банк - один з найактівнішіх Операторів. Течение іншого півріччя 2001 року Банк Займаюсь 3-е місце по міжбанківськіх операціях среди найбільшіх банків України за класіфікації REUTERS.

  За Підсумках АНАЛІЗУ діяльності "Банк" за 2000-2001рр. міжнароднім рейтинговим агентством «FITCH IBCA» прівласненій рейтинг ПІДТРИМКИ 5Т.

  У 2001 р. банк включень до складу дійсніх колективних Членів УКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ПРОМІСЛОВЦІВ І предпринимателей.

  Рішенням ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ з ЦІННИХ ПАПЕРІВ и фондового Сайти Вся Банку Підтверджене право на Здійснення депозітарної ДІЯЛЬНОСТІ охоронця ЦІННИХ ПАПЕРІВ - Ліцензія від 2001 р. и прівласненій код міждепозітарного обліку національного депозитарія України от 2001 р.

  Рішенням конкурсної КОМІСІЇ Пенсионного Фонду України Банку Надано право Відкриття потокової рахунків фізичним особам для виплати пенсій и грошової допомоги в 2002-2003 рр.

  На 01.01.2002 роки за результатами ДІЯЛЬНОСТІ на внутренних и міжнародніх ФІНАНСОВИХ ринках Банк має можлівість фінансування Власний и клієнтськіх оборотних коштів без Надання застави в сумі почти 48 миллионов долларов США.

  Течение 2001 року Банк надававши Клієнтам следующие консалтингові послуги:

  • Організація системи фінансового менеджменту Клієнта

  • Інжиніринг ФІНАНСОВИХ и бизнеса-процесів Клієнта

  • Надання послуг персонального менеджера рахунків для Клієнта

  • Оцінка бізнесу Клієнта


  Надання Даних послуг дозволило Клієнтам банку реально оцінюваті возможности власного бізнесу и максимально ефективного будуваті свою господарську діяльність.

  За звітний период банк не допускав віпадків Порушення обов'язкових норматівів, встановлений НБУ и вимог по Формування резервів. Показник виконан станом на 01.01.2002 р .:


  Табл. 2.1.1 "Виконання норматівів банком"

  Найменування нормативу Значення нормативу НБУ Показник виконання "Банку"
  Статутний фонд 23,500 млн. Грн. 26,640 млн. Грн.
  Платоспроможність 8% 17,33%
  Достатність Капіталу 4% 10,15%
  Миттєва ліквідність 20% 97,00%
  Загальна ліквідність 100% 127,06%
  Співвідношення вісоколіквідніх актівів до робочих актівів банку 20% 23,43

  Кредитний ризико и ризико ліквідності, регулювалися достатнім рівнем сформованому страхових резервів.


  Діяльність на Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ

  У 2001 р., Діючі на основе Дозволу Міністерства Фінансів України, банк здійснював активну брокерська и інвестіційну діяльність на фондовому ринку. Інвестиційний портфель банку за станом на 01.01.2001 р. оцінювався в 21,73 млн. грн.

  Різноманіття досвіду, Накопичення за довгий час роботи на Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ - робота банку на Сайти Вся корпоративних ЦІННИХ ПАПЕРІВ через ПФТС; облік і доміціляція векселів; доля в конкурсах, что Організує ФДМУ; Складення угідь на позабіржовому Сайти Вся; проведення операцій во время торгових сесій КМФБ, УФБ, УМВБ - стало основою при формуванні дійсного пакету послуг:


  • Торгові операции як за дорученням и за рахунок КЛІЄНТІВ (юридичних и фізичних осіб), так и от имени банку;

  • Оцінка рінкової вартості и ліквідність портфеля ЦІННИХ ПАПЕРІВ клієнта;

  • Залучення прямих інвестіцій и размещения коштів інвесторів;

  • Участь в пріватізаційніх аукціонах, и конкурсах з продажу акцій предприятий, что приватизуються за Грошові кошти;

  • Організація вексельних розрахунків; облік і доміціляція векселів;

  • Кредитування під заставу ЦІННИХ ПАПЕРІВ;

  • Авалювання векселів.

  • Надання всебічніх консультацій з роботи на фондовому ринку України.

  • Брокерські послуги з купівлі-продажу пакетів акцій и облігацій на вторинно організаційно неоформлених Сайти Вся.


  Об'єм зобов'язань авальованих за КЛІЄНТІВ банку, в тому чіслі по податкових векселях КЛІЄНТІВ, склав 7,203 млн. Грн.


  Організація кореспондентськіх отношений.

  Результатами ретельно продуманої політики формирование мережі кореспондентськіх отношений банку и зваження підходу до мінлівості кон'юнктури, з'явилися комплексні заходи, направлені на оптімізацію сформованої внутрішньої и міжнародної кореспондентської мережі. Розвиток мережі банків кореспондентів ґрунтувався на розв'язанні вопросам оптімізації бізнесу КЛІЄНТІВ и ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ Достатньо уровня ресурсних операцій. За станом на 01.01.2002 р. були Встановлені кореспондентські отношения з 13 Українськими и почти з 50 провідними зарубіжнімі банками. Активність операцій зумовлена ​​наявністю 61 рахунка «ЛОРО» и 72 рахунків «НОСТРО»,

  Розроблено и втілена фахівцямі Автоматизована Банківська Система, яка містіть необхідній на вимоги НБУ пакет програм (в тому числі автоматизованого комплекс обміну данімі между філіямі). Ця система Повністю зорієнтована на роботу з сучасним фінансовімі телекомунікаціямі: система Електрон платежів НБУ (СЕП НБУ), міжнародна платіжна система (SWIFT), міжнародна інформаційно-ділінгова система «REUTERS».

  Безумовно, вихід на новий якісний рівень обслуговування клієнтів Неможливо без підтвердження довір'я и Зміцнення зв'язків з банками, что є стратегічнімі партнерами для "Банку":

  ABN AMRO Bank, Commerzbank, Raiffeizen Zentral bank, Альфа-банк, м. Москва. Результатом такой СПІВПРАЦІ стала мінімізація різіків Шляхом роботи через систему лімітів, что підтверджуються, использование овердрафтів по операціях "depo" і системи "direct payment", что сприятливі відбілося на пріскоренні проходження міжнародніх платежів.


  Валютно-фінансові операции

  Течение року Управлінням міжбанківського розрахунку Було проведено операцій по взаємному кредитуванню у національній Валюті, Загальний об'єм по якіх перевіщів 6,7 млрд. Грн. Показники об'ємів міжбанківського кредитування у іноземній Валюті склалось: в доларах США прежде 311,63 млн. Долларов США; в рублях РФ прежде 476,89 млн. рублей РФ, в Євро более за 34 млн. грн.

  Відділом конверсійніх операцій оброблено клієнтськіх заявок на суми еквівалентні Наступний об'ємам валютних операцій банку: 327,63 млн. Долларов США; 4,43 млрд. Рублей РФ; 8,53 млн. Євро; 7,56 млн. Німецькіх марок. Об'єми міжбанківськіх операцій: 264,4 млн. Долларов США; 10,67 млрд. Рублей РФ; 1,139 млн. Євро; 1,538 млн. Німецькіх марок.

  Проведення розрахунків контрагентів у іноземній Валюті відповідно до Найвищого міжнародніх стандартів, чітка робота в платіжно-інформаційній системе SWIFT и інформаційно-ділінговій системе «REUTERS», налагоджені зв'язки міжфілійної мережі банку и грамотна тарифна політика - це основні Чинник, что дозволили "Банку" комплексно задовольняті зростаючі споживи клієнтського Сайти Вся, втрімуваті в 2001 р. 3 е місце по рівню актівності среди ведучих банків України на УМВР и ПМВР, про что свідчать рейтинги агенства REUTERS.

  Фінансування міжнародніх торгових Контрактів

  За документарних операціях «Банк» активно співпрацює з банками Наступний стран и регіонів: Німеччина, Австрія, Великобританія, Данія, Фінляндія, Нідерланди, Швеція, Італія, Іспанія, Франція, Швейцарія, Болгарія, Польща, Румунія, Угорщина, Естонія, Латвія, Литва , Кіпр, Туреччина, Ізраїль, Іран, ОАЕ, Сирія, Ліван, Єгипет, Індія, Шрі-Ланка, Бангладеш, В'єтнам, Куба, Індонезія, Білорусь, Росія, Грузія, Азербайджан, Туркменістан, Узбекистан, Казахстан, США, Уругвай , Аргентина.

  "Банк" Виконує всі види документарних операцій по розрахунковому обслуговуванню експортно-імпортних Контрактів КЛІЄНТІВ банку з іноземними контрагентами, в суворій відповідності зі стандартами, прийнятя в міжнародній банківській практике. Забезпечення зладженої роботи банку много в чому візначається обширною Мережа контактів з банками більш чем 50 держав світу. Фахівці документарного бізнесу, діючі в рамках КОМЕРЦІЙНИХ інтересів Клієнтів, проводять консультації по оптімізації форм и методів зовнішньоекономічніх розрахунків, розробці платіжніх статей зовнішньоторговельніх Контрактів и предлагают вибір розрахункових ІНСТРУМЕНТІВ відповідно до індівідуальніх потреб кожного Клієнта:

  • Відкриття, обслуговування и виконан експортно-імпортних акредітівів з авізуванням їх бенефіціару практично в будь-Якій стране світу. Попередня підготовка и перевірка (пречекінг) документів;

  • Тендерні гарантії (Bid Bond)

  • Гарантії належно виконан контрактом (Performance Bond)

  • Гарантії повернення авансу (Advance Payment Guarantee)

  • Гарантії зарубіжніх банків по контргарантіях "Банку"

  • Авізування гарантій других банків

  • Експортна, імпортне інкасо


  Фахівцямі банку проведені розрахункові операции загально об'ємом: 21,6 млн. Долларов США по експортно акредитива, 2,43 млн. Американских долларов по імпортних акредитива, авізовано и бачено Банківських гарантій на суму 3,24 млн. Долларов США. Якісне зростання документарного бізнесу супроводиться неухильного збільшенням кількісніх показніків, про что свідчіть Збільшення в 2001 р. кількості КЛІЄНТІВ в 2 рази.

  пластикові картки

  Одним з самих прогресивних направлений ДІЯЛЬНОСТІ банку в 2001 р. стала реалізація КОМПЛЕКСНОЇ програми по Впровадження передових процесингових технологій, ведучих до інтеграції в європейську міжнародну Карткова платіжну систему Europay International и вдосконалення власної локальної Платіжної системи.

  Кількість Клієнтів-держателів платіжніх карт, емітованіх банком, Зросла більш чем в 2 рази. За період 01.01.2001 р. - 01.01.2002р., Банком емітовано более за 7000 міжнародніх пластикових карт. Клієнтські Залишки на Карткова Рахунка на 01.01.2002 м. Становили 1,63 млн. Грн. и более за 1,3 млн. долларов США.

  За годину роботи на Сайти Вся банком реалізовані «зарплатні» проекти на підпріємствах, працюючих в різніх секторах економіки. У чіслі почти 42 000 держателів пластикових карт - ВЛАСНИКИ карток - співробітнікі багатьох заводів та предприятий.

  Річний готівковій обіг по Карткова Рахунка Склаві более за 10,0 млн. Грн. Створена мережа банкоматів и POS-терміналів, что дозволяють Безкоштовне Зняття готівкових коштів, включаючу більш 250 точок на ВСІЙ территории України. Банк вісловлює вдячність банкам-партнерам, что дозволили здійсніті Сейчас комплекс послуг.

  В цей час, "Банк" пропонує Своїм Клієнтам дебетні и кредитні картки міжнародної Платіжної системи "Еuropay International": Eurocard / Mastercard (MASS (Standard), Business, Gold, Cirrus / Maestro).

  Маркетинг-стратегія банку спрямована на універсальність Банківських продуктов для КЛІЄНТІВ, як фізичних так и юридичних осіб и засновано на швидких освоєнні персоналом банку СУЧАСНИХ технологічних операцій и ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ. Вже сьогодні Клієнтам банку нада можлівість:

  • Відкриття и ведення Карткова рахунків держателів пластикових карт МПС "Еuropay Int." у національній и іноземній Валюті;

  • Відкриття и ведення Карткова рахунків держателів пластикових карт локальної Платіжної системи "Банк";

  • оплачуваті свои Поточні витрати и обов'язкові Платежі з Карткова Рахунку;

  • Здійснювати міжнародні Платежі у іноземній Валюті;

  • скористати послуги по веденню терміновіх депозитних рахунків;

  • Оформити Страхові полісі компанії "AIG UKRAIN" для держателів пластикових карт Business и Gold МПС "Еuropay Int.".

  • перерахуваті заробітну плату з Використання локальної або міжнародної пластікової карти;

  • скористати послуги Цілодобової клієнтської ПІДТРИМКИ;

  • прійматі інформацію про Залишки або операции по Карткова Рахунку по мобільному телефону або через мережа Інтернет;

  • відчуті Преимущества овердрафтового кредитування.


  Діяльність Реєстратора "Банку". Здійснення депозітарної ДІЯЛЬНОСТІ охоронця ЦІННИХ ПАПЕРІВ

  Стратегія "Банку" на фондовому ринку булу спрямована на максимальне урахування інтересів НЕ только великих емітентів и держателів ЦП, а і Середніх и малих КЛІЄНТІВ.

  Слідством Здійснення цієї стратегії стали радикальні переглядання вартісної и тарифної політики, вживання Додатковий ЗАХОДІВ по розширенню комплексу послуг.

  Течение 2001 року Банк надававши следующие послуги:

  • Відкриття и ведення рахунків в ЦП

  • Виконання депозитарних операцій по Розпорядження КЛІЄНТІВ

  • Перереєстрація прав власності за на ЦП по схемі «постачання проти платежу»

  • Оренда осередків депозитних сейфів

  • Повний ПЕРЕЛІК індівідуальніх консультацій


  У 2001 году Банк почав использование системи кріптозахісту в програмному комплексі "DEPOER". Впровадження системи кріптозахісту Було Зроблений з узгодженням з депозітарієм "Міжрегіональний фондовий союз" з Яким БУВ Укладення договір на розрахунково-клірінгове обслуговування.

  Впровадження даної системи дозволяє надаваті послуги у відповідності з самим високим стандартами. У зв'язку з ЦІМ Банк розраховує на більш дінамічне зростання кількості КЛІЄНТІВ.

  Ведення 19 реєстрів акціонерних товариств регламентованості дозволили ДКЦП и ФР на право Здійснення реєстраторської ДІЯЛЬНОСТІ. За Вказаним реєстрах банк Обслуговує 29527 рахунків акціонерів, что зобов'язує фахівців систематично Проводити масштабні Спеціалізовані консультації з питань оформлення и випуску сертифікатів акцій, розрахунку и виплати дівідендів, проведення корпоративних операцій, по підготовці и проведенню зборів акціонерів.

  Надання послуг фізичним особам

  Одним з основних направлений, якому правления банку пріділяє особливо Рамус, є Надання послуг фізичним особам. З 1999 року "Банк" є членом Фонду гарантування внесків фізичних осіб.

  "Банку" Надано право Відкриття потокової рахунків фізичним особам для виплати пенсій и грошової допомоги в 2002-2003рр., На Основі листа Пенсионного фонду від 2002 р, про результати Рішення конкурсної КОМІСІЇ про встановлення Переліку банків, в якіх могут відкріватіся Поточні рахунки фіз. особам для виплати пенсій и грошової допомоги в 2002-2003рр.

  Збільшення у 2000 году з приватності Внески з 57 млн. Грн. до 62 млн. грн. І, передусім Збільшення об'єму строкових внесків з 35 млн. грн. до 63 млн. грн .; стабільне обслуговування розрахунків чеками «Thomas Cook», «American Express», пластиковими картками "Viza Travel Money" і Впровадження приватних міжнародніх переказів «MONEYGRAMM»; формирование МІСЬКОЇ мережі з 4-х ТВБВ - територіально віддаленіх безбалансових ВіДДіЛЕНЬ, 9 пунктів обміну валюти и 15 пунктів прийому комунальних платежів: Додаткове Відкриття 3-х пунктів по прийому платежів і 2-х пунктів обміну валюти - результати актівності банку в части розвитку комплексу послуг для всіх верств населення України.

  Висока кваліфікація персоналу и сучасне технічне оснащення ТВБВ "Банку" Зроби можливий Надання полного пакету послуг населенню и Корпоративним клієнтам банку абсолютно ідентічного набору розрахункових ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ центрального офісу банку:

  • Відкриття, ведення потокової рахунків у національній и іноземній валютах

  • Здійснення платежів в системе "Клієнт-Банк"

  • Депозитні внески в національній та іноземній валютах

  • Прийом комунальних и других платежів

  • Купівля-продаж іноземної валюти

  • Оформлення, обслуговування локальних и міжнародніх пластикових карток VISA (Classic, Business, Gold, Electron / Plus), Eurocard / Mastercard (Standart, Business, Gold) и Cirrus Maestro

  • Операції з цінними паперами

  • Операції з банківськімі металами


  За звітний период Мережа ТВБВ оброблено платежів на Користь юридичних осіб на 22,420 млн.грн., платежів по віплаті дівідендів 327,818 тис. грн.

  Невпінне Збільшення числа територіальних підрозділів віклікане Прагнення до відповідності банковского інфраструктурі географічним запитам бізнесу КЛІЄНТІВ, создание комфорту и доступності роздрібніх банківських послуг для приватних и корпоративних КЛІЄНТІВ и спрямовано на Збільшення об'єму и прібутковості Банківських операцій в регіонах ДІЯЛЬНОСТІ.


  Операції з банківськімі и дорогоціннімі металами

  "Банк" є дерло банком в Днепропетровске, что получил ліцензію на право роботи з банківськімі металами на внутрішньому МВР України. Основними послуги, Нарівні з діяльністю пункту скупки дорогоцінніх металів у населення, є послуги что завоювала Популярність у фізичних и юридичних осіб:

  прийом депозитних внесків в банківському золоті;

  продажів ощадних сертифікатів, забезпечених банківськім золотом.

  Інформаційні технології

  На шляху до завоювання статусу вісокотехнологічної Фінансової структури банків Здійснює упевнені кроки в части удосконалення процесса інформаційного обміну данімі между клієнтами и банком, а такоже автоматизації внутрішньобанківськіх операційніх процесів, что в свою черга дает додаткові Преимущества для Клієнтів банку.

  Унікальність власного комплексу «Клієнт-Банк», об'єм платежів через Дану систему зріс до 47%, підтверджена введенням в дію послуг по каналах зв'язку:

  комплекс «Інтернет-Клієнт-Банк»;

  Голосова інформаційно-довідкова система;

  E-mail інформатор;

  SMS інформатор, планується введення в дію системи «ТЕЛЕБАНКІНГ».

  Пріділяючі основнову Рамус вісокої конфіденційності, відповідності стандартам НБУ, простоті адміністрування и зручності призначення для користувача інтерфейсу фахівці банку продуктивно Працюють над зниженя експлуатаційних витрат, что Робить інформаційні продукти банку доступними всім категоріям банковского клієнтурі.

  2.2. Аналіз Структури та динаміки актівів, пасівів та капіталу "Банку"


  Розглянемо структуру актівів та пасівів банку, что наведена в Зведений консолідованіх балансах за три останні роки

  Консолідованій Зведений баланс Банку станом на 01.01.2000р.

  АКТИВ

  Найменування Сума в нац. Валюті
  Каса і кор. рахунок в НБУ 19 761 522,86
  Кор. Рахунки в іншіхіх банках 116 113 932,71
  МБК (за Вирахування резервів) 30 767 071,35
  • з них короткострокові

  • Довгострокові

  21 351 386,55

  0,00

  Кредити (за Вирахування резервів) 43 258 453,86

  З них юр. особам

  • з них короткострокові

  • Довгострокові

  З них фіз. особам

  • з них короткострокові

  • Довгострокові

  48 887 820,28

  37 831 280,41

  0,00

  2 259 662,74

  2 080 685,00

  6 410,00

  Цінні папери, паї, Акції 15 686 783,59
  Основні засоби (за Вирахування знос 2 721 163,05
  Дебітори (за Вирахування резервів) 5 340 677,36
  Інші активи 26 086 256,20

  Усього по активу

  259 735 860,98


  Отже ми бачим, что почти 45% актівів банку - це кошти, Які знаходяться на кореспондентськіх рахунки в других банках, почти 19% актівів - це кредити юр. особам, 11,5% актівів банку - це МБК за Вирахування резервів, почти 7,5% актівів - це кошти в касі банку та кореспондентському Рахунку НБУ, немного более чем 6% актівів - це цінні папери, паї, Акції; 11% - інші активи.

  Консолідованій Зведений баланс Банку станом на 01.01.2000р.

  пасив

  Найменування Сума в нац. Валюті
  Кор. Рахунки других банків 107 044 192,40
  МБК 22 361 939,68
  • з них короткострокові

  • Довгострокові

  21 086 775,50

  0,00

  Розрахункові і тек. рахунки клієнтів 29 820 460,34
  • з них юр. осіб

  • фіз. осіб

  27 084 150,59

  2 736 309,75

  Депозити 33 248 874,78

  З них юр. осіб

  • короткострокові

  • Довгострокові

  З них фіз. осіб

  • короткострокові

  • Довгострокові

  15 079 944,69

  15 079 572,69

  372,00

  18 168 930,09

  18 168 305,09

  625,00

  Цінні папери 7 816 807.84
  кредитори 1 032 696.80
  Інші пасив 21 206 726.03
  Статутний фонд 26 640 000.00
  Інші фонди (за Вирахування збитків) 9 339 210.09
  Результат діяьності поточного року 0.00
  резерви 1 224 953.02

  Усього по пасив

  259 735 860.98


  Ми бачим, что Левову частку пасівів - більше ніж 41% складають кошти на кореспондентськіх рахунки других банків, почти 13% пасівів становляться депозити, з них 7% - це депозити фізичних осіб, 6% - депозити юридичних осіб, почти 11,5% це кошти на потокових рахунки КЛІЄНТІВ, немного більше 10% пасівів складає Статутний фонд, 8,5% пасівів банку складають МБК, 16% - інші пасив банку.

  Валюта балансу ставити 259 735 860,98 грн.

  Тепер розглянемо, як змінілася структура актівів та пасівів Банку на Наступний звітню дату, проаналізуємо консолідованій Зведений баланс Банку станом на 01.01.2001р


  .

  АКТИВ
  Найменування

  Каса і кор. Рахунок в НБУ


  26 692 308.27
  Кор. Рахунки в іншіхіх банках


  24 782 563.51
  МБК (за Вирахування резервів)

  35 816 863.03
  з них короткострокові


  30 420 522.57
  Довгострокові


  0.00
  Кредити (за вірахувнням резервів)

  76 730 098.96
  з них юр. особам  93 039 996.98
  з них короткострокові


  58 900 036.29


  Довгострокові


  3 120 426.60
  Фіз. особам


  2 224 444.59
  з них короткострокові


  1 862 250.00
  Довгострокові


  186 260.00
  Цінні папери, паї, акцакції


  22 907 401.03
  Основні засоби (за Вирахування знос

  6 299 806.42


  Дебітори (за Вирахування резервів)

  37 964 838.40
  Інші активи  32 614 952.73
  Усього по активу  263 808 832.35  Если порівнюваті з попереднім періодом, то треба закцентувати Рамус на суттєвому зростанні (почти в два рази) ОБСЯГИ кредитів юридичним особам, Які Складанний более 35%, та Зменшення пітомої ваги МБК, Які становили немного более 13,5%, немного більше 10% актівів Складанний кошти в касі банку та на Рахунку в НБУ, почти 9,5% актівів складають кошти на кореспонденськіх рахунки в других банках, 8,5 відсотків - це цінні папери, паї, Акції; 23,5% - інші активи
  пасив
  Найменування  Сума в нац.Валюті
  Кор. Рахунки других банків


  18 960 332.32
  МБК
  53 270 700.00
  з них короткострокові


  53 270 700.00
  Довгострокові


  0.00
  Розрахункові і тек. рахунки клієнтів

  55 721 099.08
  з них юр. осіб  42 706 447.64
  Фіз. осіб  13 014 651.44
  Депозити
  63 478 031.08
  з них юр. осіб  28 445 434.71
  з них короткострокові


  21 444 157.44
  Довгострокові


  0.00
  Фіз. осіб  35 032 596.37
  з них короткострокові


  35 032 289.37
  Довгострокові


  307.00
  Цінні папери  2 802 000.00
  кредитори
  3 790 219.86
  Інші пасив  19 041 647.09
  Статутний фонд  26 640 000.00
  Інші фонди (за Вирахування збитків)

  18 949 911.58
  Результат діяьності поточного року

  0.00
  резерви
  1 154 891.34


  263 808 832.35  Порівняно з попереднім періодом відбулося суттєве Падіння коштів на кореспонденськіх рахунки других банків до 7%, и навпаки, зростання до 24% від загально ОБСЯГИ пасівів - депозити, з них 13% - це депозити фізичних осіб, 11% - депозити юридичних осіб, более 21 % це кошти на потокових рахунки КЛІЄНТІВ, немного більше 10% пасівів складає Статутний фонд, 20% пасівів банку складають МБК, 18% - інші пасив банку.

  За цею период відбулося й достатньо незначна зростання валюти балансу, яка становила 263 808 832,35 грн  Проаналізуємо, як змінілася структура та ОБСЯГИ актівів та пасівів Банку в течение 2001 р., Потрібну інформацію можна взяти з консолідованого Зведений баланс Банку станом на 01.01.2002 р.  АКТИВ
  Найменування  Сума в нац. Валюті
  Каса і кор. рахунок в НБУ


  38 533 576.59
  Кор. Рахунки в іншіхіх банках


  58 025 764.63
  МБК (за Вирахування резервів)

  105 128 578.19
  з них короткострокові


  98 590 951.10
  Довгострокові


  0.00
  Кредити (за вірахувнням резервів)

  168 702 700.26
  з них юр. особам  188 107 847.90
  з них короткострокові


  155 455 258.58
  Довгострокові


  1 483 580.00
  фіз. особам


  373 285.85
  з них короткострокові


  17 014.00
  Довгострокові


  50 552.91
  Цінні папери, паї, акцакції


  21 737 009.29
  Основні засоби (за Вирахування знос

  6 804 947.63
  Дебітори (за Вирахування резервів)

  1 343 311.62
  Інші активи  50 935 139.98
  Усього по активу  451 211 028.19  Порівняно з попереднім періодом, дере за все треба закцентувати Рамус на суттєвому зростанні валюти балансу, яка виросла в 1.7 рази і ставити 451 211 028.19 грн. Відбулося Значне зростання ОБСЯГИ кредитів юридичним особам, Які складють более 41,5% актівів банку, МБК за Вирахування резервів підрослі до 23%, немного более 8,5% актівів Складанний кошти в касі банку та на Рахунку в НБУ, почти 13% актівів складають кошти на кореспонденськіх рахунки в других банках, 5% - це цінні папери, паї, Акції; % - Інші активи
  пасив
  Найменування  Сума в нац. Валюті
  Кор. Рахунки других банків


  38 116 982.65
  МБК
  24 918 650.00
  з них короткострокові


  24 918 650.00
  Довгострокові


  0.00
  Розрахункові і тек. рахунки клієнтів

  82 745 866.08
  з них юр. осіб  56 431 708.86
  фіз. осіб  26 314 012.22
  Депозити
  167 719 012.48
  з них юр. осіб  89 659 027.30
  з них короткострокові


  78 394 534.94
  Довгострокові


  0.00
  фіз. осіб  62 694 335.18
  з них короткострокові


  62 694 028.18
  Довгострокові


  307.00
  Цінні папери  24 895.16
  кредитори
  6 358 329.29
  Інші пасив  77 064 273.49
  Статутний фонд  26 640 000.00


  Інші фонди (за Вирахування збитків)

  26 468 127.70
  Результат діяьності поточного року

  0.00
  резерви
  1 154 891.34


  451 211 028.19  Порівняно з попереднім періодом відбулось невелике зростання коштів на кореспонденськіх рахунки других банків до 8.5%, зростання до 37% від загально ОБСЯГИ пасівів - депозітів, з них 17% - це депозити фізичних осіб, 20% - депозити юридичних осіб, более 18% це кошти на потокових рахунки КЛІЄНТІВ, почти 6% пасівів складає Статутний фонд, сильно знизу Питома вага МБК, Які складають лишь 5,5% пасівів банку, 25% - інші пасив банку.
  Спробуємо Сформувати отрімані дані в одній табліці

  Табл. 2.2.1. "Оцінка Структури та динаміки актівів та пасівів банку"


  01.01.2000 р.

  01.01.2001 р.

  01.01.2002 р.

  АКТИВ

  Каса та рахунок в НБУ

  19 761 522,86

  7,5%

  26 692 308,27

  10%

  38 553 576,59

  8,5%

  Кор. рахунки в других банках

  116 113 932,71

  45%

  24 782 563,51

  9,5%

  58 025 764,63

  13%

  МБК за Вирахування резервів

  30 767 071,35

  11,5%

  35 816 863,03

  13,5%

  105 128 578,19

  23%

  Кредити юр. особам

  48 887 820,28

  19%

  93 039 996,98

  35%

  188 107 847,90

  41.5%

  Цінні папери, паї, Акції

  15 686 783,59

  6%

  22 907 401,03

  8,5%

  21 737 009,29

  5%

  пасив

  Кор. рахунки других банків

  107 044 192,40

  41%

  18 960 332,32

  7%

  38 116 982,65

  8,5%

  МБК

  22 361 939,68

  8,5%

  53 270 700,00

  20%

  24 918 650,00

  5,5%

  Поточні рахунки

  29 820 460,34

  11,7%

  55 721 099,08

  21%

  82 745 866,08

  18%

  Депозити

  33 248 874,78

  13%

  63 478 031,08

  24%

  167 719 012,48

  37%

  Юр. осіб

  15 079 944,69

  6%

  28 445 434,71

  11%

  89 659 027,30

  20%

  Фіз.осіб

  18 168 930,09

  7%

  35 032 596,37

  13%

  62 694 335,18

  17%

  Статутний фонд

  26 640 000,00

  10%

  26 640 000,00

  10%

  26 640 000,00

  6%

  Валюта балансу

  259 735 860,98

  263 808832,35

  451 211 028,19

  КАПІТАЛ

  37,7 млн.

  41,8 млн.

  57,7 млн.


  Можна констатуваті тієї факт, что на протязі Всього ПЕРІОДУ простежувався Значний зріст обсягів та пітомої ваги депозітів - что свідчіть про зростання довіри до Банку як фізичних так и юридичних осіб, дуже великий зріст обсягів та пітомої ваги кредитів юридичним особам. Такоже спостерігається зростання коштів на рахунки КЛІЄНТІВ, валюти балансу, та Капіталу - что свідчіть про постійне якісне зростання фінансового стану Банку. «Банк» є універсальнім банком и надає Клієнтам весь спектр банківських послуг.

  Зупинимо на аналізі Структури актівів та пасівів Банку станом на 01.01.2002 р.


  Мал. 2.2.1 "Структура актівів банку"


  Право Банку на Надання послуг на ВСІЙ территории України підтверджено видачу Національнім Банком України Дозволу у 2001 р. на Здійснення Банківських операцій, визначених Законом України «Про Банки та банківську діяльність».

  На протязі 6-ти років фінансова стабільність то достовірність результатів підтвержуються міжнародною Аудиторська компанією «KPMG ACCOUNTANT NV»


  Мал. 2.2.2 «Структура пасівів Банку»


  Поряд з крупними промисловими виробника, банк Обслуговує більш 2-х тис. предприятий СЕРЕДНЯ та малого бізнесу, торгових та КОМЕРЦІЙНИХ установ, что забезпечіує Надання полного комплексу комплексу банківських послуг для всіх КЛІЄНТІВ.

  2.3. Аналіз кредитного портфеля та резерву комерційного банку "Банк"


  У структурі активів "Банку" розміри кредитного портфеля в порівнянні з 2000 роком збільшіліся на 17% по відношенню до валюти балансу.

  Зростанню спріяло Збільшення кредитів, НАДАННЯ господарюючім суб'єктам. Об'єм кредитів зріс в 2,43 рази. Якісний рівень кредитного портфеля віріс за рахунок діверсіфікації и Розширення спектру секторів економіки, что кредітуються.  Мал. 2.3.1 «Структура кредитного портфеля»


  Важлівім безпосередньо в роботі з корпоративними клієнтами стали широко Впровадження СУЧАСНИХ форм кредитування и кредитних послуг.

  Об'єм видання кредитів складає более за 1,530 млрд. Грн., Видано платіжніх гарантій на суму 760 тис грн.

  У 2001 году Банк надававши кредитні послуги:


  • Термінові кредити, кредитні Лінії у національній и іноземній валютах

  • Організація і обслуговування консорціумніх кредитів

  • Кредити під заставу депозітів у національній и іноземній валютах

  • Кредити під заставу ЦІННИХ ПАПЕРІВ

  • Мультівалютні кредитні Лінії

  • Кредитування за овердрафтом (в тому числі мультівалютні овердрафтові рахунки)

  • Поруки, гарантії виконан зобов'язань (Платіжні гарантії)

  • Інвестиційне кредитування, проектне фінансування


  • Кредитування сільськогосподарських віробніків и предприятий АПК з відшкодуванням части процентної ставки по Постанові Кабінету міністрів України №59 від 27.01.2001 року

  • Кредитування муніціпальніх програм

  • Акредітівні розрахунки между резидентами України


  Проаналізуємо консолідованій кредитний портфель банку за балансовими групами на три останні звітні дати:

  Поперше розглянемо кредитний портфель Банку станом на 01.01.2000 р.

  філія

  група

  сума

  гривня

  Валюта

  1-філія

  2062 1`800`000.00 1`800`000.00 0.00

  Усього по філії:

  1`800`000.00

  1`800`000.00

  0.00

  2-філія

  2062 400`000.00 400`000.00 0.00

  2202 2`031`685.00 2`031`685.00 0.00

  Усього по філії:

  2`431`685.00

  2`431`685.00

  0.00

  3-філія

  2062 3`092`208.21 3`092`208.21 0.00

  2067 40`000.00 40`000.00 0.00

  2202 34`000.00 34`000.00 0.00

  Усього по філії:

  3`166`208.21

  3`166`208.21

  0.00

  Усього по філіям:

  7`397`893.21

  7`397`893.21

  0.00


  філія

  група

  сума

  гривня

  Валюта

  Головний офіс

  1511 10`043`489.06 4`663.96 10`038`825.10
  1523 21`351`386.55 0.00 21`351`386.55
  2020 11`869`759.70 11`869`759.70 0.00
  2050 1`604`857.79 51`000.00 1`553`857.79
  2062 30`934`214.41 26`570`598.07 4`363`616.34
  2066 6`124`313.55 6`124`313.55 0.00
  2067 4`540`737.93 0.00 4`540`737.93
  2092 260`000.00 260`000.00 0.00
  2096 41`488.39 41`488.39 0.00
  2116 50`000.00 50`000.00 0.00
  2201 116`799.74 116`799.74 0.00
  2202 15`000.00 15`000.00 0.00
  2205 6`410.00 6`410.00 0.00
  2207 14`800.00 14`800.00 0.00
  2216 40`968.00 40`968.00 0.00
  9020 423`008.17 423`008.17 0.00

  Усього по головному офісу:

  87`437`233.29

  45`588`809.58

  41`848`423.71

  Усього по Банку:

  94`835`126.50

  52`986`702.79

  41`848`423.71


  Отже ми бачемо, что 92% ОБСЯГИ кредитного портфеля Банку - Належить головному офісу, менше 2% кредитного портфелю Належить філії 1, почти 2,25% кредитного портфелю Належить філії 2, почти 3,75% кредитного портфелю Належить філії 3.

  Розглянемо кредитний портфель Банку за балансовою групам станом на 01.01.2001р.

  філія

  група

  сума

  гривня

  Валюта

  1-філія

  2020 4`053000.00 4`053`000.00 0.00
  2062 3`109`408.00 3`109`408.00 0.00
  2065 11`555.66 11`555.66 0.00
  2201 874.29 874.29 0.00
  9129 205`000.00 205`000.00 0.00

  Усього по філії:

  7`379`837.95

  7`379`837.95

  0.00

  2-філія

  2067 100`000.00 100`000.00 0.00
  2202 1`821`000.00 1`821`000.00 0.00
  2206 26`800.00 26`800.00 0.00
  2216 5`021.26 5`021.26 0.00

  Усього по філії:

  1`952`821.26

  1`952`821.26

  0.00

  3-філія

  2062 1`699`400.00 1`699`400.00 0.00
  2067 42`042.42 42`042.42 0.00
  2202 10`000.00 10`000.00 0.00

  Усього по філії:

  1`751`442.42

  1`751`442.42

  0.00

  Усього по філіям:

  11`084`101.63

  11`084`101.63

  0.00


  філія

  група

  сума

  гривня

  Валюта

  Головний офіс

  1511

  6 998 256.88

  281.78

  6 997 975.10


  1523

  30 269 700.40

  0.00

  30 269 700.40


  2000

  258 221.49

  258 221.49

  0.00


  2050

  9 947 649.71

  0.00

  9 947 649.71


  2056

  14 308 841.34

  0.00

  14 308 841.34


  2062

  43 885 357.09

  24 608 761.49

  19 276 595.60


  2065

  3 108 870.94

  0.00

  3 108 870.94


  2066

  11 477 183.06

  2 270 323.14

  9 206 859.92


  2067

  1 158 643.38

  9 300.00

  1 149 343.38


  2092

  260 000.00

  260 000.00

  0.00


  2096

  3 622 823.89

  41 488.39

  3 581 335.50


  2117

  50 000.00

  50 000.00

  0.00


  2201

  113 439.04

  113 439.04

  0.00


  2202

  31 250.00

  31 250.00

  0.00


  2205

  6 260.00

  6 260.00

  0.00


  2207

  29 800.00

  29 800.00

  0.00


  2214

  180 000.00

  180 000.00

  0.00


  9020

  3 359 363.79

  1 043 150.00

  2 316 213.79


  9023

  4 665 864.89

  4 665 864.89

  0.00

  Усього по головному офісу:

  133 731 525.90

  33 568 140.22

  100 163 385.68

  Усього по банку:

  144 815 627.53

  44 652 241.85

  100 163 385.68


  Отже можна константувати тієї факт, что в течение року відбулося Збільшення ОБСЯГИ кредитного портфеля в 1,54 рази и станом на 01.01.2001 р. загальна сума кредитного портфеля становила 144 815 627.53 грн. Частка головного офісу як и Ранее складає более 92% від загально ОБСЯГИ, значний Зросла до 5,1% частка кредитного портфелю філії 1, Питома вага філії 2 зменьшілась до 1,4% кредитного портфелю, менше 1,3% кредитного портфелю Належить філії 3 .


  Розглянемо кредитний портфель за балансовою групам станом на 01.01.2002 р.


  Філія Група Сума Гривня Валюта


  1-філія

  2020 4 053 000.00 4 053 000.00 0.00

  2062 7 723 500.00 7 723 500.00 0.00

  2067 11 555.66 11 555.66 0.00

  2201 6 100.80 6 100.80 0.00

  2202 1 662.00 1 662.00 0.00

  9129 1 005 500.00 1 005 500.00 0.00


  Усього по філії: 12 801 318.46 12 801 318.46 0.00


  2-філія

  2062 158 955.00 0.00 158 955.00

  2067 100 000.00 100 000.00 0.00

  2207 39 615.00 39 615.00 0.00


  Усього по філії: 298 570.00 139 615.00 158 955.00


  3-філія

  2000 19 636.36 19 636.36 0.00

  2062 2 010 846.53 2 010 846.53 0.00

  2067 40 000.00 40 000.00 0.00

  2202 3 152.00 3 152.00 0.00


  Усього по філії: 15 173 523.35 2 073 634.89 0.00


  Усього по філіям 11 084 101.63 15 014 568.35 158 955.00


  Філія Група Сума Гривня Валюта


  Головний офіс

  1511 10 510 741.65 76 975.40 10 433 766.25

  1523 98 312 607.80 0.00 98 312 607.80

  2000 932 607.12 932 607.12 0.00

  2050 26 032 645.62 0.00 26 032 645.62

  2056 1 081 587.47 0.00 1 081 587.47

  2057 768 282.50 0.00 768 282.50

  2062 118 577 067.95 96 702 049.25 21 875 018.70

  2065 1 483 580.00 0.00 1 483 580.00

  2066 5 635 146.01 2 339 610.15 3 295 535.86

  2067 19 360 092.14 9 036 141.77 10 323 950.37

  2075 329 145.65 329 145.65 0.00

  2092 260 000.00 260 000.00 0.00

  2096 3 533 199.89 41 488.39 3 491 711.50

  2117 50 000.00 50 000.00 0.00

  2200 45 292.91 10 771.81 34 521.10

  2201 187 503.14 76 234.64 111 268.50

  2202 12 200.00 12 200.00 0.00

  2205 5 260.00 5 260.00 0.00

  2206 59 000.00 59 000.00 0.00

  2207 13 500.00 13 500.00 0.00

  9020 724 373.33 321 000.00 403 373.33

  9023 1 903 025.68 1 903 025.68 0.00


  Усього по головному офісу: 289 816 858.86 112 169 009.86 177 647 849.00


  Усього по банку: 304 990 382.21 127 183 578.21 177 806 804.00


  Проаналізуємо кредитний портфель Банку та сформованому резерв за три останні звітні дати по ступені ризиковості.

  Розглянемо зведення таблицю

  Табл. 2.3.1. "Стан кредитного портфеля та резерву на 01.01.2000 р."

  Групи кредитів за ступенями ризико

  Заборгованість за кредитними операціямі

  % Від Загальної суми

  Скоригована сума вартості застави, что зменшує суму чистого кредитного ризики

  Сума, что береться до розрахунку резерву

  Коефіцієнт Резервування

  %

  сума резерву

  % Від Загальної суми

  Стандартні

  56 574 239,10

  59,65

  1 935 757.00

  54 638 482.10

  2

  1 092 769.64

  12.35

  під контролем

  16 060 915,24

  16,94

  5 883 615.01

  10 177 300.23

  5

  508 865.01

  5.75

  Субстандартні

  17 250 90342

  18.19

  5 757 435.87

  11 493 467.55

  20

  2 298 693.51

  25.96

  Сумнівні

  0

  0

  0

  0

  50

  0

  0

  Безнадійні

  4 949 068,74

  5,22

  0

  4 949 068.74

  100

  4 949 068.74

  55.94

  Усього

  94 835 126.50

  100

  13 576 807.88

  203 054 506.95


  8 849 396.90

  100


  Отже Можемо констатуваті тієї факт, что 60% кредитів кредитного портфеля Банку складають кредити, Які відносяться до групи "Стандартні", 17% та 18% в кредитного портфеля складають кредити "під контролем" та "субстандартні", "безнадійні" кредити складають немного более 5% кредитного портфеля. Загальний ОБСЯГИ кредитного портфеля складає менше 95 млн. Грн.

  З сформованому резервом ситуация почти протилежних, почти 56% резерву сформувати під "безнадійну" заборгованість, 26% - це резерв під "субстандартні" заборгованість, 12,3% та 5,7% сформованому резерву складають резерви, Які сформовані під "стандартні" заборгованість та заборгованість "під контролем" відповідно. Загальний ОБСЯГИ резерву сформованому для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі станом на 01.01.2000 р. ставити в гривневому еквіваленті менше 8,85 млн. грн.

  Розглянемо ОБСЯГИ та структуру кредитного портфеля та сформованому резерву станом на 01.01.2001 р.

  "Стан кредитного портфеля та резерву на 01.01.2001 р."

  Групи кредитів за ступенями ризико

  Заборгованість за кредитними операціямі

  % Від Загальної суми

  Скоригована сума вартості застави, что зменшує суму чистого кредитного ризики

  Сума, что береться до розрахунку резерву

  Коефіцієнт Резервування

  %

  сума резерву

  % Від Загальної суми

  Стандартні

  30 708 226.66

  36.57

  13 010 453.33

  17 697 773.33

  2

  353 955.47

  4.73

  під контролем

  74 782 127.72

  53.88

  18 587 033.92

  56 195 093.80

  5

  2 809 754.69

  27.30

  Субстандартні

  13 649 871.70

  3.63

  4 486 288.84

  9 163 582.86

  20

  1 832 716.57

  4.61

  Сумнівні

  18 692 358.87

  1.22

  1 981 695.68

  16 710 663.19

  50

  8 355 331.60

  1.81

  Безнадійні

  6 983 042.58

  4.70

  0

  6 983 042.58

  100

  6 983 042.58

  61.55

  Усього

  144 815 627.53

  100

  38 065 471.77

  106 750 155.76


  20 334 800.91

  100


  Отже Можемо констатуваті тієї факт, что почти 37% кредитів кредитного портфеля Банку складають кредити, Які відносяться до групи "Стандартні", 54% кредитного портфеля складають кредити "під контролем", Питома вага "субстандартних" кредитів знизу до 3,6%, натомість з'явилися "сумнівні" кредити - 1,2% від загально ОБСЯГИ кредитів, "безнадійні" кредити складають 4,7% кредитного портфеля. Загальний ОБСЯГИ кредитного портфеля складає менше 145 млн. Грн.

  З сформованому резервом ситуация почти протилежних, 61,55% резерву сформувати під "безнадійну" заборгованість, 4,61% - це резерв під "субстандартні" заборгованість, 4,73% та 27,3% сформованому резерву складають резерви, Які сформовані під " Стандартний "заборгованість та заборгованість" під контролем "відповідно. З'явився резерв, Який сформувати під "сумнівну" заборгованість, ВІН складає 1,8% від загально ОБСЯГИ резерву. Загальний ОБСЯГИ резерву сформованому для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі Банку станом на 01.01.2001 р. ставити в грівєвому єквіваленті более 20,33 млн. грн.

  Проаналізуємо структуру та ОБСЯГИ кредитного портфеля Банку та сформованому резерву станом на 01.01.2002 р.

  Розглянемо зведення таблицю кредитного портфеля та сформованому резерву станом на 01.01.2002 р.


  Табл. 2.3.3. "Стан кредитного портфеля та резерву на 01.01.2002 р."


  Групи кредитів за ступенями ризико

  Заборгованість за кредитними операціямі

  % Від Загальної суми

  Скоригована сума вартості застави, что зменшує суму чистого кредитного ризики

  Сума, что береться до розрахунку резерву

  Коефіцієнт Резервування

  %

  сума резерву

  % Від Загальної суми

  Стандартні

  111 402 721.18

  36.57

  56 295 240.78

  55107480.40

  2

  1 102 149.61

  4.73

  під контролем

  164 114 709.63

  53.88

  36 743 593.13

  127 371 116.50

  5

  6 368 555.83

  27.30

  Субстандартні

  11 063 782.09

  3.63

  5 687 542.80

  5 376 239.29

  20

  1 075 247.86

  4.61

  Сумнівні

  3 723 662.41

  1.22

  2 880352.90

  843 309.51

  50

  421 654.76

  1.81

  Безнадійні

  14 356 361.25

  4.70

  0

  14 356 361.25

  100

  14 356 361.25

  61.55

  Усього

  304 661 236.56

  100

  101 606 729.61

  203 054 506.95


  23 323 969.32

  100


  Отже Можемо константувати тієї факт, что почти 37% кредитів кредитного портфеля Банку складають кредити, Які відносятся до групи "Стандартні", 54% кредитного портфеля складають кредити "під контролем", Питома вага "субстандартних" кредитів знизу до 3,6%, " сумнівні "кредити - 1,2% від загально ОБСЯГИ кредитів," безнадійні "кредити складають 4,7% кредитного портфеля. Загальний ОБСЯГИ кредитного портфеля складає более 304,5 млн. Грн.

  З сформованому резервом ситуация почти протилежних, 61,55% резерву сформувати під "безнадійну" заборгованість, 4,61% - це резерв під "субстандартні" заборгованість, 4,73% та 27,3% сформованому резерву складають резерви, Які сформовані під " Стандартний "заборгованість та заборгованість" під контролем "відповідно, резерв, Який сформувати під" сумнівну "заборгованість складає 1,8% від загально ОБСЯГИ резерву. Загальний ОБСЯГИ резерву сформованому для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі Банку станом на 01.01.2001 р. ставити в грівєвому єквіваленті более 23,32 млн. грн. Можна такоже констатуваті тієї факт, что незважаючі на ті, что ОБСЯГИ кредитного портфелю в течение року зріс более чем в два рази, якісно кредитний портфель, не погіршівся, и у відсотковому виразі за групи ризику почти Повністю дорівнює структурі кредитного портфелю та резерву попередня року.

  ОБСЯГИ сформованому резерву, что в грівнєвому еквіваленті дорівнює 23 323 969.32 грн. Повністю компенсує ризики можливий Втрати за кредитними операціямі Банку.

  Отже тепер розглянемо порядок класіфiкацiї кредитного портфелю банку та проведення оцiнки фiнансово стану позічальнікiв з метою формирование резерву для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі в Банку


  2.4. Порядок класіфiкацiї кредитного портфелю банку та проведення оцiнки фiнансово стану позічальнікiв з метою формирование резерву для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі в Банку.


  2.4.1 Загальнi положення

  Акцiонерне Банк «БАНК» (далi - Банк) Здійснює кредитні операции Керуюча Статутом, зареєстрованім НБУ, законодавчий та нормативними актами державних органiв влади, нормативними актами Нацiональна Банку України, формує резерв для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі КОМЕРЦІЙНИХ банків (далі - резерв). Банк Здійснює формирование резерву Суворов дотрімуючісь строків, економiчний норматівiв та показніків, регламентованості відповіднімі положеннями, постановами та нормативними актами НБУ.

  З метою полного та своєчасного формирование резерву для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі Банк здiйснює класіфiкацiю кредитного портфелю та оцiнку кредитних ризикiв з урахуванням таких крітерiїв:

  • оцiнки фiнансово стану позичальника;

  • оцiнки своєчасностi Погашення позичальником кредитної заборгованостi за основний Боргом та вiдсоткiв за нею;

  • уровня забезпечення кредиту.

  Крітерiї оцiнки фiнансово стану позичальника встановлюються з урахуванням рекомендацій національного Банку України относительно визначення фiнансова стану позичальника, одобрения ухвалив правления НБУ № 323 від 29.09.1997р. Банк Самостійна візначає крітерiї економічної оцiнки фiнансової дiяльностi позічальнікiв на пiдставi аналiзу їх бухгалтерських балансів, звiтів про фінансові результати, а такоже iншої фiнансової та бухгалтерської звiтностi.

  Банк здiйснює оцiнку фiнансова стану позічальнікiв та перспективи повернення кредитів перед Надання їм кредитiв, а у подалі - щомісячно станом на перший робочий день Місяцю.

  Цей документ регламентує Загальнi принципи та порядок здiйснення класіфікації кредитного портфелю банку та ОЦІНКИ фінансового стану позічальніків. За необхiдностю, з метою деталiзацiї та врахування особливо окрема кредитних операцiй (Надання факторингу, лізінгу, СПОЖИВЧИХ кредитів, придбання векселів, Надання заручення та гарантій и т.ін.), а такоже у разі Зміни чинного законодавства, что регламентує порядок формирование та использование резерву , могут розроблятісь ДОПОВНЕННЯ, якi затверджуються у тому ж порядку.


  2.4.2.Оцiнка фiнансова стану позічальніків та класіфiкацiя кредитів, надання юридичних особам


  Для здiйснення оцiнки фiнансово стану позичальника - юридичної особи Банк враховує Такі економічні показатели его дiяльностi:

  • ОБСЯГИ реалiзацiї;

  • Платоспроможність;

  • фінансова стійкість;

  • рентабельність;

  • лiквiднiсть;

  • грошовi потоки (рух коштiв на рахунки позичальника);

  • склад та дінамiка дебiторсько-кредіторської заборгованостi;

  • прібутковiсть.


  Такоже Банком враховуються фактори суб'єктивного характеру:

  • ефектівнiсть управлiння позичальника;

  • Погашення кредитної заборгованостi позичальником у некогда;

  • професіоналізм керівніцтва;

  • ринкова позиція позичальника та его залежність від ціклічніх и структурних змін в економіці та Галузі промисловості;

  • наявність державних замовлень и державна підтримка позичальника.

  Банк вікорістовує для ОЦІНКИ фінансового стану позичальника - юридичної особи Такі фiнансовi показатели:

  • коефіцієнт миттєвої ліквідності (КЛ1)

  характерізує як швидко короткострокові зобов'язання могут буті погашені вісоколіквіднімі активами:


  Поточні фінансові інвестиції + Грошові кошти та їх еквіваленті

  в національній та іноземній валютах

  КЛ1 = ------------------------------------------------ -------------------------------------------

  Розділ IV пасив


  • коефіцієнт поточної ліквідності (КЛ2)

  характерізує можлівість Погашення короткостроковіх зобов'язання в Установлені рядки:


  Векселі Одержані + дебіторська заборгованість за товари, роботи,

  послуги + дебіторська заборгованість за розрахунки з бюджетом, за видання авансами, з нарахованих доходів, Із внутренних розрахунків + Інша поточна дебіторська заборгованість

  КЛ2 = ------------------------------------------------ -------------------------------------------------- ----

  Розділ IV пасив


  • коефіцієнт Загальної ліквідності (КП)

  характерізує наскількі ОБСЯГИ короткостроковіх зобов'язань и розрахунків можна погасіті за рахунок усіх ліквідніх актівів:


  КП = Розділ II активу / Розділ IV пасив


  • коефіцієнт маневреності Власний коштів (КМ)

  характерізує степень мобільності использование Власний коштів:


  КМ = (Розділ I пасив - Розділ I активу) / Розділ I пасив

  • коефіцієнт незалежності (КЗ)

  характерізує степень фінансового ризики:


  КЗ = (Розділ ІІІ пасив + Розділ ІV пасив) / Розділ I пасив


  • Рентабельність актівів (Р акт)


  Р акт = Чистий прибуток (форма №2) / (Розділ I активу + Розділ ІI активу)


  • Рентабельність продажів (Р прод)


  Чистий прибуток (форма №2)

  Р прод = ----------------------------------------------- ------------------------------------------------

  Дохід (виручка) від реализации продукции (товарів, робіт, послуг) - Податок на додану вартість (форма №2)


  и Власний коштів (КФ-8)

  характерізує розмір залучених кредитів на 1 грн. Власний коштів:


  КФ-8 = Загальна заборговаість за кредитами / Власні кошти


  • коефіцієнт співвідношення Загальної позічкової заборгованості

  и ліквідніх актівів (КФ-9)

  характерізує розмір залучених кредитів на 1 грн. ліквідніх актівів:


  КФ-9 = Загальна заборговаість за кредитами / Ліквідні активи

  • коефіцієнт співвідношення суми пролонгованності та прострочені

  кредитів и Загальної позічкової заборгованості (КФ-10)

  характерізує частку пролонгованності та прострочені кредітіву Загальній позічковій заборгованості:


  Прострочені + пролонговані кредити

  КФ-10 = ---------------------------------------------- ------------------------------------

  Загальна позичковий заборгованість


  • коефіцієнт співвідношення ліквідніх актівів и загально актівів (КФ-11),

  характерізує частку ліквідніх актівів у загально активах:


  КФ-11 = Ліквідні активи / Загальні активи

  • коефіцієнт співвідношення розміру квартальних Надходження на поточний рахунок и розміру Надання кредитів за квартал (КФ-12)

  характерізує степень Погашення Надання кредитів Надходження копійчаних коштів на Розрахунковий рахунок


  Надходження на Розрахунковий рахунок

  КФ-12 = ---------------------------------------------- ------------

  Розмір Надання кредитів

  • коефіцієнт співвідношення суми погашених кредитів за квартал и суми коштів, списання з поточного Рахунку за квартал (КФ-13)

  характерізує частку квартальних ВИДАТКІВ на погашення кредитів у загально обсязі платежів з поточного Рахунку за квартал:


  Сума погашеної кредитів за квартал

  КФ-13 = ---------------------------------------------- -----------------

  Сума коштів, списання з поточного Рахунку


  • коефіціент співвідношення чистих надходженнях на всі рахунки позичальника (у тому чіслі відкриті в других банках) до суми основного Боргу за кредитною операцією та відсоткамі за нею з урахуванням рядок Дії кредитної догоди (для короткостроковіх кредитів):


  КФ 14 = [(Нсм xn) - (Зм xn) - Зі] / Ск

  де Нсм - середньомісячні Надходження на рахунки позичальника в течение трех останніх місяців (за вінятком кредитних коштів),

  Ск - сума кредиту та відсотки за ним,

  n - Кількість місяців Дії кредитної догоди,

  Зм - щомісячні умовно-постійні зобов`язання позичальника (адміністративно-господарські витрати ТОЩО),

  Зі - податкові Платежі та сума других зобов`язання перед кредиторами, что ма ють буті сплачені з Рахунку позичальника, кроме сум зобов`язання, рядків Погашення якіх перевіщує рядків Дії кредитної догоди (за данімі последнего балансу).

  Для суб`єктів господарської ДІЯЛЬНОСТІ, діяльність якіх пов`язана з сезонним характером виробництва, середньомісячна сума Надходження візначається за 12 місяців.

  Оптимальне теоретичне значення сертифіката № - не менший чем 1,5.


  У разі Отримання від'ємніх значень ФІНАНСОВИХ коефіціентів до Подальшого розрахунку пріймаються значення что дорівнюють 0 (нулю).

  Згiдно з оцiнки фiнансово стану позичальника-юридичної особи та перспектив его развития кредити вiдносять до таких категорiй:


  • клас "А" - фiнансова дiяльнiсть очень добра, что свідчіть про можлівість своєчасного виконан зобов`язання за кредитними операціямі, зокрема Погашення ОСНОВНОЇ суми Боргу та вiдсоткiв за ним відповідно до умов кредитної догоди; економічні показатели в межах встановлення значень; вищє керівництво Опис позичальника має відмінну ділову репутацію; кредитна історія позичальника - бездоганну. Забезпечення за кредитною операцією має буті першокласнім. Немає жодних свідчень можливий затрімок з повернення ОСНОВНОЇ суми Боргу та / або зі сплат відсотків. Одночасно можна сделать Висновок, что фінансова діяльність и надалі здійснюватіметься на такому ж Високому Рівні.


  • клас "Б" - фiнансова дiяльнiсть добра або очень добра (но ОКРЕМІ економічні показатели могут НЕ ВІДПОВІДАТИ мінімально прийнятя значенням), но ймовірність підтрімуваті ее на цьом Рівні течение трівалого годині є низька.Забезпечення кредитної операции НЕ має віклікаті жодних сумнівів. Недоліки в ДІЯЛЬНОСТІ позічальніків віднесеніх до класу "Б", ма ють буті лишь потенційнімі.

  • клас "В" - фінансова діяльність задовільна (ОКРЕМІ економічні показатели НЕ відповідають мінімально прийнятною значенням) и потребує більш детального контролю, є Тенденції относительно ее погіршення, а такоже ймовірність несвоєчасного Погашення кредитної заборгованості в повній сумі и рядки, передбачені договором. Проблеми могут стосуватись стану забезпечення за кредитними операціямі, необхідної документації, что засвідчує наявність и ліквідність застави ТОЩО.

  • клас "Г" - фінансова діяльність незадовільна (економічні показатели НЕ відповідають встановленим значенням) и спостерігається ее явна нестабільність в течение року; є високий ризики значний збитків, ймовірність полного Погашення кредитної заборгованості є низька. При проведенні наступної класіфікації, Якщо не має безсумнівніх підтверджень Погашення кредитної заборгованості (рядків Погашення якої наступивши) у місячний строк, позичальника треба класіфікуваті у більш негатівній категорії. За кредитом, что видань під сумнівне забезпечення або видань без забезпечення, позичальник, віднесеній до цього класу на підставі ОЦІНКИ его фінансового стану, класіфікується на клас нижчих (клас "Д").


  • клас "Д" - фінансова діяльність незадовільна, є збитки, кредитна операція НЕ забезпечен ліквідною заставою (або Безумовно гарантією), показатели НЕ відповідають встановленим значенням.


  Если забезпечення за кредитною операцією є першокласнім, то клас позичальника можна підвіщіті.


  2.4.3. Методіка визначення класу кредитів Надання юридичним особам


  За шкірних позичальником - юридичною особою здійснюється оцінка его фінансового стану Шляхом визначення Тринадцята віщезазначеніх ФІНАНСОВИХ показніків. Розрахунок значень ФІНАНСОВИХ показніків здійснюється за шкірних позичальником окремо. За шкірних фінансовим Показники візначається его Середнє значення за загальною Груп позічальніків.


  Визначення класу кредиту шкірного позичальника здійснюється за шкірних фінансовим Показники на підставі відхилення значень ФІНАНСОВИХ показніків цього позичальника від Середніх значень ФІНАНСОВИХ показніків за Груп позічальніків. За шкірних фінансовим Показники встановлюються его ГРАНИЧНІ значення, в залежності від якіх візначається клас позичальника, а самє:


  • коефіцієнт миттєвої ліквідності (КЛ1),

  Клас А - Середнє значення за кредитним портфелем и более

  Клас Б - до 20% менше за Середнє значення

  Клас В - до 35% менше за Середнє значення

  Клас Г - до 50% менше за Середнє значення

  Клас Д - прежде 50% менше за Середнє значення


  • коефіцієнт поточної ліквідності (КЛ2),

  Клас А - Середнє значення за кредитним портфелем и более

  Клас Б - до 20% менше за Середнє значення

  Клас В - до 35% менше за Середнє значення

  Клас Г - до 50% менше за Середнє значення

  Клас Д - прежде 50% менше за Середнє значення


  • коефіцієнт Загальної ліквідності (КП),

  Клас А - Середнє значення за кредитним портфелем и более

  Клас Б - до 20% менше за Середнє значення

  Клас В - до 35% менше за Середнє значення

  Клас Г - до 50% менше за Середнє значення

  Клас Д - прежде 50% менше за Середнє значення


  • коефіцієнт маневреності Власний коштів (КМ),

  Клас А - від 0.5 и более

  Клас Б - від 0.3 до 0.5

  Клас В - від 0.2 до 0.3

  Клас Г - від 0.1 до 0.2

  Клас Д - від 0.0 до 0.1


  • коефіцієнт незалежності (КЗ),


  Клас А - Середнє значення за кредитним портфелем и менше

  Клас Б - до 20% більш за Середнє значення

  Клас В - до 35% більш за Середнє значення

  Клас Г - до 50% більш за Середнє значення

  Клас Д - прежде 50% більш за Середнє значення


  • Рентабельність актівів (Р акт),


  Клас А - Середнє значення за кредитним портфелем и более

  Клас Б - до 20% менше за Середнє значення

  Клас В - до 35% менше за Середнє значення

  Клас Г - до 50% менше за Середнє значення

  Клас Д - прежде 50% менше за Середнє значення


  • Рентабельність продажів (Р прод),


  Клас А - Середнє значення за кредитним портфелем и более

  Клас Б - до 20% менше за Середнє значення

  Клас В - до 35% менше за Середнє значення

  Клас Г - до 50% менше за Середнє значення

  Клас Д - прежде 50% менше за Середнє значення


  • коефіцієнт співвідношення Загальної позічкової заборгованості и Власний коштів (КФ-8),


  Клас А - Середнє значення за кредитним портфелем и менше

  Клас Б - до 20% більш за Середнє значення

  Клас В - до 35% більш за Середнє значення

  Клас Г - до 50% більш за Середнє значення

  Клас Д - прежде 50% більш за Середнє значення


  • коефіцієнт співвідношення Загальної позічкової заборгованості и ліквідніх актівів (КФ-9),


  Клас А - Середнє значення за кредитним портфелем и менше

  Клас Б - до 20% більш за Середнє значення

  Клас В - до 35% більш за Середнє значення

  Клас Г - до 50% більш за Середнє значення

  Клас Д - прежде 50% більш за Середнє значення


  • коефіцієнт співвідношення суми пролонгованності та прострочені кредитів и Загальної позічкової заборгованості (КФ-10),


  Клас А - Середнє значення за кредитним портфелем и менше

  Клас Б - до 20% більш за Середнє значення

  Клас В - до 35% більш за Середнє значення

  Клас Г - до 50% більш за Середнє значення

  Клас Д - прежде 50% більш за Середнє значення


  • коефіцієнт співвідношення ліквідніх актівів и загально актівів (КФ-11),


  Клас А - Середнє значення за кредитним портфелем и более

  Клас Б - до 20% менше за Середнє значення

  Клас В - до 35% менше за Середнє значення

  Клас Г - до 50% менше за Середнє значення

  Клас Д - прежде 50% менше за Середнє значення


  • коефіцієнт співвідношення розміру квартальних Надходження на поточний рахунок и розміру Надання кредитів за квартал (КФ-12),


  Клас А - Середнє значення за кредитним портфелем и более

  Клас Б - до 20% менше за Середнє значення

  Клас В - до 35% менше за Середнє значення

  Клас Г - до 50% менше за Середнє значення

  Клас Д - прежде 50% менше за Середнє значення


  • коефіцієнт співвідношення суми погашених кредитів за квартал и суми коштів, списання з поточного Рахунку за квартал (КФ-13),


  Клас А - Середнє значення за кредитним портфелем и менше

  Клас Б - до 20% більш за Середнє значення

  Клас В - до 35% більш за Середнє значення

  Клас Г - до 50% більш за Середнє значення

  Клас Д - прежде 50% більш за Середнє значення


  • коефіціент співвідношення чистих надходженнях на всі рахунки позичальника (у тому чіслі відкриті в других банках) до суми основного Боргу за кредитною операцією та відсоткамі за нею з урахуванням рядок Дії кредитної догоди (для короткостроковіх кредитів) (КФ14):


  Клас А - Середнє значення за кредитним портфелем и более

  Клас Б - до 20% менше за Середнє значення

  Клас В - до 35% менше за Середнє значення

  Клас Г - до 50% менше за Середнє значення

  Клас Д - прежде 50% менше за Середнє значення


  На підставі отриманий значень ФІНАНСОВИХ показніків за шкірних позичальником та їх відхилення від СЕРЕДНЯ значення показніків за Груп позічальніків кожному Позичальника окремо прісвоюється клас кредиту -А, Б, В, Г, Д.

  Кожному класу кредиту прісвоюється відповідній еквівалент у балах:


  Клас А - 1 бал;

  Клас Б - 2 бали;

  Клас В - 3 бали;

  Клас Г - 4 бали;

  Клас Д - 5 балів.


  После визначення класів кредитів та прісвоєння їм відповідніх еквівалентів у балах, за шкірних позичальником окремо здійснюється складання відповідніх еквівалентів у балах, визначених на підставі значень ФІНАНСОВИХ показніків та класів кредитів. В залежності від отріманої суми балів за шкірних позичальником остаточно візначається клас кредиту.


  Клас А - до 40 балів;

  Клас Б - від 41 балів до 50 балів.

  Клас В - від 51 балів до 60 балів.

  Клас Г - від 61 балів до 70 балів.

  Клас Д - прежде 70 балів. "


  2.4.4. Оцiнка фiнансова стану та класіфiкацiя кредитів Надання комерцiйнім банкам

  Оцiнка фiнансова стану позичальника - комерцiйного банку здiйснюїться на пiдставi:

  • информации банку-позичальника про Дотримання економiчний норматівів та нормативу обов`язкових Резервування коштів;

  • АНАЛІЗУ прібуткiв та збіткiв;

  • аналiзу якостi актівiв та пасівiв;

  • виконан зобов'язань комерцiйнім банком у некогда;

  • информации про надані та Одержані Міжбанківські кредити;

  • щорічного аудиторського висновка

  Кредити надані комерційним банкам відносяться до Класу А та групи кредитів «Стандартні» за умови своєчасної сплата відсотків та Погашення позик. У разі несвоєчасного Погашення позик та сплата відсотків, група кредитів візначається з урахуванням вимог підрозділу 6 цього розділу.


  2.4.5. Оцiнка фiнансова стану та класіфiкацiя кредитів Надання фiзичним особам

  При здiйсненнi оцiнки фiнансово стану позичальника - фiзічної особини Банком враховуються наступнi фактори:

  - Соцiальна стабiльнiсть клiєнта: тобто наявнiсть власного рухомого та нерухомого майна, цiнних паперiв ТОЩО, постiйної роботи, Сiмейна стан;

  - Наявнiсть лiквiдної застави;

  - Вiк та здоров'я клiєнта;

  - Загальний матерiальній стан клiєнта, его доходи та витрати;

  - Iнтенсівнiсть Користування банкiвськімі позика у некогда та своєчаснiсть їх Погашення i вiдсоткiв за ними, а такоже Користування iншими банкiвськімі послуги;

  - Зв'язки клiєнта у дiловий свiтi ТОЩО.

  Кредити надані фізичним особам відносяться до Класу А та групи кредитів «Стандартні» за умови своєчасної сплата відсотків та Погашення позик. У разі несвоєчасного Погашення позик та сплата відсотків, група кредитів візначається з урахуванням вимог підрозділу 6 цього розділу.

  2.4.6. Оцiнка своєчасностi Погашення позичальником кредитної заборгованостi та вiдсоткiв за нею

  Погашення позичальником кредитної заборгованостi та вiдсоткiв за нею вважається:

  «Добрим» - если заборгованість за кредитом и відсотки (КОМІСІЇ та інші Платежі з обслуговування Боргу) за ним сплачуються в Установлені рядки або з якихось максимально затримки до семи календарних днів;

  або кредит пролонговано без пониження класу позичальника та відсотки за ним сплачуються в Установлені рядки або з якихось максимально затримки до семи календарних днів;

  або кредит пролонговано з пониженням класу позичальника до 90 днів та відсотки за ним сплачуються в Установлені рядки або з якихось максимально затримки до семи календарних днів;

  «Слабкий» - если заборгованість за кредитом прострочена від 8 до 90 днів та відсотки за ним сплачуються з максимальною затримки від 8 до 30 днів;

  або кредит пролонговано з пониженням класу позичальника на строк від 91 до 180 днів, но відсотки сплачуються в строк або з якихось максимально затримки до 30 днів;

  «Незадовільнім» - если заборгованість за кредитом прострочена прежде 90 днів;

  або кредит пролонговано з пониженням класу позичальника прежде 180 днів.

  Если одна з вимог кожного підпункту, что характерізує групу кредитної операции, що не віконується, то така операція відносіться до групи на один рівень нижчих. »

  2.4.7. Класіфiкацiя кредитних ризикiв за операцiй з векселями, факторингом та Надання гарантiямі

  При класіфікації за ступенями ризики и віднесенні до груп, за Якими розраховується резерв за врахованімі векселями, факторингом та Надання гарантіямі, Враховується только рядків Погашення позичальником простроченої заборгованості, а самє:

  • стандартна - заборгованість, за Якою рядків Погашення чи повернення, передбачення договірнімі умів, щє не настав;

  • сумнівна - заборгованість за опротестування векселя зі Строком прострочки НЕ более 30 днів; заборгованість за факторинговими операціямі (за основний Боргом чи черговий платежем) та за виконання (сплаченого) гарантіямі банком стають не более 90 днів после Настанов рядок платежу, передбачення договірнімі умів;

  • безнадійна - заборгованість за опротестування Із Строком прострочки более 30 днів; заборгованість за факторинговими операціямі (основний Борг, чи черговий платежем) та за гарантіямі, Виконання (сплаченого) банком, за Якими клієнт НЕ виконан своих зобов'язань Із Строком более 90 днів после Настанов рядок платежу, передбачення договірнімі умів.

  2.4.8. Визначення груп кредитiв та норми вiдрахувань

  На пiдставi класіфiкацiї Надання кредитiв Банк створює резерв относительно кожної групи кредитів. Резерв формується у повну обсязi вiдповiдно до сум фактічної кредитної заборгованостi за групи ризику та встановлення уровня резерву.

  Табл. 2.4.8.1 «Визначення відсотку Резервування»

  види кредитів

  Норми відрахувань,%

  Стандартні

  2

  під контролем

  5

  Субстандартні

  20

  Сумнівні

  50

  Безнадійні

  100


  Отже, если делать Висновок, то можна Сказати что в іншому розділі роботи наведень аналіз основних показніків ДІЯЛЬНОСТІ комерційного банку «Банк». Був зроблений доповідну аналіз Структури та динаміки актівів, пасівів, Капіталу та валюти балансу банку, поданих структурованій за балансовими групами кредитний портфель банку в дінаміці за три роки, структурованій кредитний портфель та резерв банку за групи ризику в дінаміці за три останні роки, а такоже наведень порядок, користуючися Котре формується страховий резерв для відшкодування можливий витрат за кредитними операціямі банку.


  16


  3. Управління Формування резервів для відшкодування можливий Втрата за кредитними операціямі банків.


  3.1. Формування схеми розрахунку резерву.


  1. Як було сказано в першій главі, З метою підвищення надійності та стабільності банківської системи, захисту інтересів кредіторів и вкладніків банків Національнім банком України встановлюється порядок формирование та использование резерву для відшкодування можливий Втрата за кредитними операціямі банків.

  Резерв для відшкодування можливий Втрата за кредитними операціямі банків є спеціальнім резервом, необходимость формирование которого обумовлена ​​кредитними ризики, что прітаманні банківській ДІЯЛЬНОСТІ.

  Створення резерву під кредитні ризики - це Визнання витрат для відображення реального результату ДІЯЛЬНОСТІ банку з урахуванням погіршення якості его актівів або Підвищення ризиковості кредитних операцій.

  Отже ми бачим, что процес формирование резерву - з одного боку необхідній природній процес для создания страхового фонду для відшкодування можливий збитків за кредитними операціямі, з іншого - створюючі об'єм резерву банк тім самим консервує Грошові кошти, Які можна Було розмістіті у виде кредитів и отрімуваті від цього дохід у виде відсотків.

  Розглянемо кредитний портфель по декількох типових Позичальника, та сформованому резерв за цімі позичальниками.

  Розглянемо позічальніків, Які відносяться до групи "Під контролем":

  Табл. 3.1.1. Кредитний портфель та резерв, сформованому за Позичальником 1331

  позичальник

  сума

  Надання

  кредитів

  позичковий

  Заборгованість на 01.01.2002р.

  % Баланс.

  Вартості заст.

  Скоригована

  заборгованість

  Фінанс.

  стан

  Погашення

  Заборгов.

  вид

  кредиту

  норма

  Відрах.

  Розмір

  резерву

  +1331 484237.84 64780 64780 0 кл Б добре під контролем 5 0
  +1331 71616 71616 71616 0 кл Б добре під контролем 5 0
  +1331 42243 42243 39604 2638.9 кл Б добре під контролем 5 131.95
  +1331 54790 54790
  54790 кл Б добре під контролем 5 2739.5
  +1331 62598 62598
  62598 кл Б добре під контролем 5 3129.9
  +1331 45708 45708
  45708 кл Б добре під контролем 5 2285.4
  1331 169520 169520
  169520 кл Б добре під контролем 5 8476
  +1331 238342 238342
  238342 кл Б добре під контролем 5 11917
  +1331 28556 28556
  28556 кл Б добре під контролем 5 1427.8
  +1331 153642 153642
  153642 кл Б добре під контролем 5 7682.1
  +1331 27271 27271
  27271 кл Б добре під контролем 5 1363.6
  +1331 13762 13762
  13762 кл Б добре під контролем 5 688.12
  +1331 141865 141865
  141865 кл Б добре під контролем 5 7093.3
  1331 39017 39017
  39017 кл Б добре під контролем 5 1950.9
  1331 116667 116667
  116667 кл Б добре під контролем 5 5833.3
  +1331 81212 81212
  81212 кл Б добре під контролем 5 4060.6

  Всього по Позичальника


  1351590

  176000

  1175590

  58779.5

  Цей позичальник Надав в заставу рухомого майно на суму 440`000.00 (Чотіріста сорок тисяч) гривень. Оскількі фінансовий стан позичальника відносіться до класу "Б", а обслуговування Боргу за кредитною лінією здійснюється "добре", то вид кредиту відносіться до "під контролем". Оскількі кредит відносітся до групи "під контролем", то Відсоток вартості забезпечення, что береться до розрахунку чистого кредитного ризики дорівнює 40%. Отже до розрахунку резерву беремо суму застави 440000,00 * 40% = 176000,00 грн. Станом на 01.01.2002 р. позичковий заборгованість позичальника Складанний 1`351`590,00 (Один мільйон триста п'ятдесят одна тисяча п'ятсот дев'яносто) грн. Від цієї суми віднімемо розрахунково суму застави и отрімаємо суму, яка підпадає під п'яти відсоткове Резервування (оскількі кредит Належить до групи "під контролем") 1351590,00 - 176000,00 = 1175590,00 (Один мільйон сто сімдесят п'ять тисяч п'ятост дев'яносто) грн. Тепер можемо розрахуваті суму резерву для цого позичальника: 1175590,00 * 5% = 58779,5

  Отже Банк повинен зарезервуваті "під цього позичальника" суму 58 779,5 (П'ятдесят Вісім тисяч сімсот сімдесят дев'ять) грн. 50 коп.

  Розглянемо ще одного позичальника:


  Табл. 3.1.2. Кредитний портфель та резерв, сформованому за Позичальником 1585

  позичальник

  сума

  Надання

  кредитів

  позичковий

  Заборгованність на 01.01.2002р.

  % Баланс.

  Вартості заст.

  Скоригована

  заборгованість

  Фінанс.

  стан

  Погашення

  заборгов.

  вид

  кредиту

  норма

  Відрах.

  Розмір

  резерву

  тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять 910725.2 700725.2 700725.2 0 Кла Б добре під контролем 5 0
  тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять 99736.74 99736.74 99736.74 0 Кла Б добре під контролем 5 0
  тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять 78931.94 78931.94 78931.94 0 Кла Б добре під контролем 5 0
  тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять 241076

  241076

  241076 0 Кла Б добре під контролем 5 0
  тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять 16500 16500 16500 0 Кла Б добре під контролем 5 0
  тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять 31090.96 31090.96 31090.96 0 Кла Б добре під контролем 5 0
  тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять 10099.4 10099.4 10099.4 0 Кла Б добре під контролем 5 0
  тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять 5500 5500 5500 0 Кла Б добре під контролем 5 0
  тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять 3094.3 3094.3 3094.3 0 Кла Б добре під контролем 5 0
  тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять 370518.2 370518.2 370518.2 0 Кла Б добре під контролем 5 0
  тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять 947753.9 947753.9 818727.3 129026.6 Кла Б добре під контролем 5 6451.33
  тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять 39936.6 39936.6
  39936.6 Кла Б добре під контролем 5 1996.83
  тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять 9900 9900
  9900 Кла Б добре під контролем 5 495
  тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять 223719.8 223719.8
  223719.78 Кла Б добре під контролем 5 11185.99
  тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять 20570 20570
  20570 Кла Б добре під контролем 5 1028.5
  тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять 58630 58630
  58630 Кла Б добре під контролем 5 2931.5

  Всього по Позичальника


  2857783

  2376000

  +481783

  24089.15


  Цей позичальник Надав в заставу рухомого та Нерухоме майно на суму 5`940`000.00 (П'ять миллионов дев'ятсот сорок тисяч) гривень. Оскількі фінансовий стан позичальника відносіться до класу "Б", а обслуговування Боргу за кредитною лінією здійснюється "добре" то вид кредиту відносіться до "під контролем". Оскількі кредит відносітся до групи "під контролем", то Відсоток вартості забезпечення, что береться до розрахунку чистого кредитного ризики дорівнює 40%. Отже, до розрахунку резерву беремо суму застави 5 940 000,00 * 40% = 2 376 000,00 грн. Станом на 01.01.2002 р. позичковий заборгованість позичальника Складанний 2`857`783,00 (Два Мільйони вісімсот п'ятдесят сім тисяч сімсот вісімдесят три) грн. Від цієї суми віднімемо розрахунково суму застави и отрімаємо суму, яка підпадає під п'яти відсоткове Резервування (оскількі кредит Належить до групи "під контролем") 2857783,00 - 2376000,00 = 481783,00 (Чотіріста вісімдесят одна тисяч п'ятсот дев дев'яносто) грн. Тепер можемо розрахуваті суму резерву для цього позичальника: 481783,00 * 5% = 24089,15

  Отже Банк повинен зарезервуваті "під цього позичальника" суму 24089,15 (Двадцять Чотири тісячі вісімдесят дев'ять) грн. 15 коп.


  Розглянемо позічальніків, Які відносяться до групи "Субстандартні"

  Табл. 3.1.3. Кредитний портфель та резерв, сформованому за Позичальника тисячу чотиреста шістьдесят два

  позичальник

  сума

  Надання

  кредитів

  позичковий

  Заборгованість на 01.01.2002р.

  % Баланс.

  вартості заст.

  Скоригована

  заборгованість

  Фінанс.

  стан

  Погашення

  Заборго.

  вид

  кредиту

  норма

  Відрах

  Розмір

  резерву

  1462 7529.61 7529.61
  7529.61 Кла В добре субстандартних 20 1505.92
  1462 303600 303600
  303600 Кла В добре субстандартних 20 60720
  1462 493592.61 493592.61
  493592.61 Кла В добре субстандартних 20 98718.52
  1462 40150 40150
  40150 Кла В добре субстандартних 20 8030
  1462 1497279.9 1497279.9 1166000 331279.94 Кла В добре субстандартних 20 66255.99
  1462 114992.42 114992.42
  114992.42 Кла В добре субстандартних 20 22998.48
  1462

  296991.41

  296991.41
  296991.41 Кла В добре субстандартних 20 59398.28
  1462 13229.161 13229.161
  13229.16 Кла В добре субстандартних 20 2645.83
  1462 2243.736 2243.736
  2243.74 Кла В добре субстандартних 20 448.75
  1462 81467.265 81467.265
  81467.26 Кла В добре субстандартних 20 16293.45

  Всього по Позичальника


  2851076.1

  1166000

  1685076.1

  337015.22


  Позичальник тисячі чотиреста шістьдесят два Надав в заставу рухомого та Нерухоме майно на суму 5`830`000.00 (П'ять миллионов вісімсот тридцять тисяч) гривень. Оскількі фінансовий стан позичальника відносіться до класу "В", а обслуговування Боргу за кредитною лінією здійснюється "добре" то вид кредиту відносіться до "субстандартних". Оскількі кредит відносіться до групи "субстандартні" то Відсоток вартості забезпечення, что береться до розрахунку чистого кредитного ризики дорівнює 20%. Отже до розрахунку резерву беремо суму застави 5 830 000,00 * 20% = 1 166 000,00 грн. Станом на 01.01.2002 р. позичковий заборгованість позичальника Складанний 2`851`076,10 (Два Мільйони вісімсот п'ятдесят одна тисяча сімдесят Шість) грн. 10 коп. Від цієї суми віднімемо розрахунково суму застави и отрімаємо суму, яка підпадає під двадцяти відсоткове Резервування (оскількі кредит Належить до групи "субстандартні") 2851076,10 - 116 6000,00 = 1685076,10 (Один мільйон шістсот вісімдесят п'ять тисяч сімдесят Шість ) грн. 10 коп. Тепер можемо розрахуваті суму резерву для цього позичальника: 1685076,10 * 20% = 337015,22

  Отже Банк повинен зарезервуваті "під цього позичальника" суму 337015,22 (Триста тридцять сім тисяч п'ятнадцять) грн. 22 коп.


  Розглянемо ще одного позичальника, Який відносіться до групи "Субстандартні"


  Табл. 3.1.4 Кредитний портфель та резерв, сформованому за Позичальника +1454

  позичальник


  сума

  Надання

  кредитів

  позичковий

  Заборгованість на 01.01.2002р.

  % Баланс.

  вартості заст.

  Скоригована

  заборгованість

  Фінанс.

  стан

  Погашення

  заборго.

  вид

  кредиту

  норма

  Відрах.

  Розмір

  резерву

  1454 29000 25991.9
  25991.9 Кла В добре субстандартних 20 5198.38
  1454 41800 41800
  41800 Кла В- добре субстандартних 20 8360
  1454 42900 42900
  42900 Кла В добре субстандартних 20 8580
  1454 1155000 1155000 1155000 0 Кла В добре субстандартних 20 0
  1454 33000 33000 11000 22000 Кла В добре субстандартних 20 4400
  1454 49016 49016
  49016 Кла В добре субстандартних 20 9803.2
  1454 404404 404404
  404404 Кла В добре субстандартних 20 80880.8
  1454 200486 200486
  200486 Кла В добре субстандартних 20 40097.2
  1454 19718.6 19718.6
  19718.6 Кла В добре субстандартних 20 3943.72
  1454 585299 585299
  585299 Кла В добре субстандартних 20

  117059.8

  1454 28160 28160
  28160 Кла В добре субстандартних 20 5632
  1454 196900 196900
  196900 Кла В добре субстандартних 20 39380
  1454 8800 8800
  8800 Кла В добре субстандартних 20 1760
  1454 42680 42680
  42680 Кла В добре субстандартних 20 8536

  Всього по Позичальника


  2834156

  1166000

  1668156

  333631.2


  Цей позичальник Надав в заставу рухомого та Нерухоме майно на суму такоже 5`830`000.00 (П'ять миллионов вісімсот тридцять тисяч) гривень. Оскількі фінансовий стан позичальника відносіться до класу "В", а обслуговування Боргу за кредитною лінією здійснюється "добре" то вид кредиту відносіться до "субстандартних". Оскількі кредит відносіться до групи "субстандартні" то Відсоток вартості забезпечення, что береться до розрахунку чистого кредитного ризики дорівнює 20%. Отже до розрахунку резерву беремо суму застави 5 830 000,00 * 20% = 1 166 000,00 грн. Станом на 01.01.2002 р. позичковий заборгованість позичальника Складанний 2`834`156,00 (Два Мільйони вісімсот тридцять Чотири тісячі сто п'ятдесят Шість) грн. 00 коп. Від цієї суми віднімемо розрахунково суму застави и отрімаємо суму, яка підпадає під двадцяти відсоткове Резервування (оскількі кредит Належить до групи "субстандартні") 2834156,00 - 116 6000,00 = 1668156,00 (Один мільйон шістсот шістдесят Вісім тисяч сто п'ятдесят Шість) грн. Тепер можемо розрахуваті суму резерву для цього позичальника: 1668156,00 * 20% = 333631,20

  Отже Банк повинен зарезервуваті "під цього позичальника" суму 333631,20 (Триста тридцять три тісячі шістсот тридцять одна) грн. 20 коп.


  Розглянемо ще один й достатньо цікавий випадок, валюти заборгованості позичальника є російські рублі и заборгованість відносіться до групи "сумнівна"


  Табл. 3.1.5. Кредитний портфель та резерв, сформованому за Позичальника +1474


  позичальник

  сума

  Надання

  кредитів

  позичковий

  Заборгованність на 01.01.2002р.

  % Баланс.

  Вартості заст.

  Скоригована

  заборгованість

  Фінанс.

  стан

  Погашення

  Заборго.

  вид

  кредиту

  норма

  відрах.

  Розмір

  резерву

  +1474 15014709 15014709 15014709 0 клас Б Незадовільне Сумнівна 50 0
  +1474 2200000 2200000 2 200 000 0 клас Б Незадовільне Сумнівна 50 0

  Всього по Позичальника


  17214709

  17214709

  0

  0


  Цей позичальник Надав в заставу "інші майнові права" (майнові права на Грошові Надходження за контрактами) на суму 180 000 000,00 (Сто вісімдесят миллионов) рублей Р.Ф. 00 коп. Оскількі фінансовий стан позичальника відносіться до класу "Б", а обслуговування Боргу за кредитною лінією здійснюється "незадовільно" то вид кредиту відносіться до групи "сумнівній". Оскількі кредит відносіться до групи "сумнівній" то Відсоток вартості забезпечення, что береться до розрахунку чистого кредитного ризики дорівнює 10%. Отже до розрахунку резерву беремо суму застави 180 000 000,00 * 10% = 18 000 000,00 российских рублей. Станом на 01.01.2002 р. позичковий заборгованість позичальника Складанний 17 214 709,00 (Сімнадцять миллионов Двісті чотирнадцять тисяч сімсот дев'ять) рублей Р.Ф. Від цієї суми віднімемо розрахунково суму застави и отрімаємо суму, яка підпадає під п'ятідесяті відсоткове Резервування (оскількі кредит Належить до групи "сумнівній") 17 214 709,00 - 18 000 000,00 = - 785 291,00 Мі бачим, что Відсоток вартості забезпечення, что береться до розрахунку чистого кредитного ризики перевіщує розмір позічкової заборгованості.

  Отже, незважаючі на ті, что обслуговування Боргу позичальником здійснюється незадовільно, а позичковий заборгованість Визнана сумнівною Банку не винен формуваті резерв жодних російського рубля (бо резерв формується в тій Валюті, в Якій існує заборгованість), оскількі позичальник Надав в заставу "інші майнові права" (майнові права на Грошові Надходження за контрактами) на суму 180 000 000,00 (Сто вісімдесят миллионов) рублей Р.Ф. 00 коп. и банк может додатково розмістіті у виде кредитів кошти и отріматі дохід, вместо того, щоб формуваті з ціх коштів резерв.

  3.2. Оцінка результатів! Застосування схеми розрахунку резерву

  При формуванні резерву "Банки" повінні пам'ятати, что в бухгалтерському обліку Враховується вся сума резерву: резерв під стандартну заборгованість, резерв під нестандартну заборгованість (під контролем, субстандартні, сумнівна, безнадійна), та резерв під Нараховані та несплачені відсотки, в підсумку сума сформованому резерву зменшує фінансовий результат Банку; в податкового обліку Враховується лишь резерв під заборгованість, яка відносіться до груп: "під контролем", "субстандартні", "сумнівна" та "безнадійна" (надалі - нестандартна заборгованість). Таким чином, Збільшення суми резерву під нестандартну заборгованість зменшує прибуток до оподаткування, І, як наслідок, суму податку и навпаки, Зменшення суми резерву під нестандартну заборгованість збільшує прибуток до оподаткування, І, як наслідок, суму податку.

  Если розрахуваті суму резерву, якові Банк повинен Сформувати для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі наведення вищє позічальніків, то ми отрімаємо суму 753515,07грн. Причем, беручи до уваги, что резерв для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі последнего позичальника дорівнює нулю, а резерв дерло двох позічальніків, Які відносяться до групи "Під контролем" складає 82868,65грн., То можна розрахуваті, что резерв для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі третього та четвертого позічальніків, Які відносяться до групи "субстандартні", ставити 670646,42 грн.

  ВРАХОВУЮЧИ, что при візначенні класу позічальніків можна спіратіся на фактори суб'єктивного характеру, а самє: ефектівнiсть управлiння позичальника; Погашення кредитної заборгованостi позичальником у некогда; професіоналізм керівніцтва; ринкова позиція позичальника та его залежність від ціклічніх и структурних змін в економіці та Галузі промисловості; наявність державних замовлень и державна підтримка позичальника та інше, можна підвіщіті клас особливо в тому випадка, коли позичальник "набравши" граничну Кількість балів (например 51 - позичальник відносіться до класу В, его можна спробуваті за рахунок суб'єктивних факторів "підтягті" до класу Б), або понізіті клас позичальника (понізіті клас позичальника ВРАХОВУЮЧИ фактори суб'єктивного характеру можна практично в будь-якому випадка). Зменшити суму резерву, тім самим збільшити свой фінансовий результат Банк может за рахунок того, что можна взяти у позичальника в заставу більшій ОБСЯГИ (і як наслідок більшу суму) забезпечення.

  Розглянемо приклад: пріпустімо, позичальник 1462 Надав в заставу рухомого та не рухомого майно на суму 15`000`000.00 (П'ятнадцять миллионов) гривень. Оскількі фінансовий стан позичальника відносіться до класу "В", а обслуговування Боргу за кредитною лінією здійснюється "добре" то вид кредиту відносіться до "субстандартних". Оскількі кредит відносітся до групи "субстандартні" то Відсоток вартості забезпечення, что береться до розрахунку чистого кредитного ризики дорівнює 20%. Отже до розрахунку резерву беремо суму застави 15 000 000,00 * 20% = 3 000 000,00 грн. Станом на 01.01.2002 р. позичковий заборгованість позичальника Складанний 2`851`076,10 (Два Мільйони вісімсот п'ятдесят одна тисяча сімдесят Шість) грн. 10 коп. Від цієї суми віднімемо розрахунково суму застави и отрімаємо суму, яка підпадає під двадцяти відсоткове Резервування (оскількі кредит Належить до групи "субстандартні") 2851076,10 - 3 000 000,00 = - 148 923,90 Тобто, что Відсоток вартості забезпечення, что береться до розрахунку чистого кредитного ризики перевіщує розмір позічкової заборгованості на суму 148 923,90 (Сто сорок Вісім тисяч дев'ятсот двадцять три) грн. 90 коп. Отже, в цьом випадка фінансовий результат Банку МАВ-бі буті більшім на суму Фактично сформованому резерву для позичальника 1462 - на суму 337 015,22 (Триста тридцять сім тисяч п'ятнадцять) грн. 22 коп.

  Тепер розглянемо приклад, коли у позичальника тисячу чотиреста шістьдесят два НЕ Було застави зовсім. Оскількі заборгованість позичальника Належить до групи "субстандартні", то в цьом випадка сума резерву винна дорівнюваті 2 851 076,10 * 20% = 570 215,22 (п'ятсот сімдесят тисяч Двісті п'ятнадцять) грн. 22 коп. Банк повинен був-бі зарезервуваті під цього позичальника суму на 233 200,00 (Двісті тридцять три тісячі Двісті) грн.00 коп. более чем Фактично сформована І, як наслідок, фінансовий результат Банку був-бі нижчих на 233 200,00 (Двісті тридцять три тісячі Двісті) грн.00 коп.

  Отже нами розглядаліся варіанти, як змінюється сума резерву в залежності від того, як змінюється ОБСЯГИ (сума) застави.


  Тепер Спробуємо Розглянуто на прикладах, як буде змінюватіся сума резерву, в залежності від Зміни класності позичальника (зниженя класу позичальника - вместо "В" - "Г", та Підвищення класу - вместо "В" - "Б")

  Роботу будемо Проводити на прікладі позичальника тисячу чотиреста шістьдесят два

  Розглянемо випадок, коли за рахунок факторів суб'єктивного характеру ми Спробуємо підвіщіті клас позичальника.Отже пріпустімо что: позичальник має відмінну кредитну Історію и не Було жодних затрімок в погашенні заборгованості, відсотки сплачуваліся Вчасно и в повну обсязі, підприємство й достатньо давно займає свою нішу на Сайти Вся й спостерігається Збільшення обсягів виробництва, підприємство получил державне замовлення на великий обсягів своєї продукції, виробництво НЕ Залежить від пори року та погодніх умов, керівництво Опис має відмінну репутацію, а збитки від ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (звідсі клас "В") зумовлені якімісь Тимчасовими труднощамі (можливо п ов'язані з закупівлею якогось нового обладнання для виробництва нового типу продукції) Отже, ВРАХОВУЮЧИ всі ті фактори, что були вікладені вищє, а такоже ВРАХОВУЮЧИ, что позичальник Надав у заставу вісоколіквідне забезпечення можемо перевести его до класу "Б".

  Тепер Спробуємо розрахуваті суму резерву, якові нужно Було б Сформувати, ВРАХОВУЮЧИ, что теперь позичальник відносіться до класу "Б"

  Цей позичальник Надав в заставу рухомого та не рухомого майно на суму 5`830`000.00 (П'ять миллионов вісімсот тридцять тисяч) гривень. Оскількі позичальник відносіться до класу "Б", а обслуговування Боргу за кредитною лінією здійснюється "добре", то вид кредиту відносіться до "під контролем". Оскількі кредит відносіться до групи "під контролем", то Відсоток вартості забезпечення, что береться до розрахунку чистого кредитного ризики дорівнює 40%. Отже до розрахунку резерву беремо суму застави 5 830 000,00 * 40% = 2 332 000,00 грн. Станом на 01.01.2002 р. позичковий заборгованість позичальника Складанний 2`851`076,10 (Два Мільйони вісімсот п'ятдесят одна тисяча сімдесят Шість) грн. 10 коп. Від цієї суми віднімемо розрахунково суму застави и отрімаємо суму, яка підпадає під п'яти відсоткове Резервування (оскількі кредит Належить до групи "під контролем"); 2 851 076,10 - 2 332 000,00 = 519 076,10 (п'ятсот дев'ятнадцять тисяч сімдесят Шість) грн. 10 коп. Тепер можемо розрахуваті суму резерву для цого позичальника: 519 076,10 * 5% = 25953.81 грн.

  Отже Банк повинен БУВ бі зарезервуваті "під цього позичальника" суму 25 953,81 (Двадцять п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят три) грн. 81 коп.

  У цьом випадка РОЗРАХУНКОВА сума резерву менше чем сума Фактично сформованому на 311 061,41 (Триста одинадцять тисяч шістдесят одна) грн. 41 коп. Отже, фінансовий результат Банку МАВ бі буті вищий на Цю суму.

  Тепер розглянемо випадок, коли за рахунок факторів суб'єктивного характеру ми Спробуємо понізіті клас позичальника. Отже пріпустімо что: позичальник має погани кредитну Історію и регулярно стають затримки в погашенні заборгованості, відсотки сплачуваліся невчасно з затримки, підприємство й достатньо давно займає свою нішу на Сайти Вся й останнім часом спостерігається Зменшення обсягів виробництва, підприємство НЕ має государственной ПІДТРИМКИ, виробництво має ціклічній характер та Залежить від пори року та погодніх умов, збитки від ОСНОВНОЇ операційної ДІЯЛЬНОСТІ (звідсі клас "В") підприємство останнім часом декларує регулярно. Отже, ВРАХОВУЮЧИ всі ті фактори, что були вікладені вищє, а такоже ВРАХОВУЮЧИ, что позичальник Надав у заставу забезпечення, Пожалуйста має посередній (Щоб не Сказати низьких) рівень ліквідності, то ми можемо перевести его до класу "Г".

  Тепер Спробуємо розрахуваті суму резерву, якові нужно Було б Сформувати, ВРАХОВУЮЧИ, что теперь позичальник відносіться до класу "Г"

  Цей позичальник Надав в заставу рухомого та не рухомого майно на суму 5`830`000.00 (П'ять миллионов вісімсот тридцять тисяч) гривень. Оскількі позичальник відносіться до класу "Г", а обслуговування Боргу за кредитною лінією здійснюється "добре", то вид кредиту відносіться до групи "сумнівні". Оскількі кредит відносітся до групи "сумнівні" то Відсоток вартості забезпечення, что береться до розрахунку чистого кредитного ризики дорівнює 10%. Отже до розрахунку резерву беремо суму застави 5 830 000,00 * 10% = 583 000,00 грн. Станом на 01.01.2002 р. позичковий заборгованість позичальника Складанний 2`851`076,10 (Два Мільйони вісімсот п'ятдесят одна тисяча сімдесят Шість) грн. 10 коп. Від цієї суми віднімемо розрахунково суму застави и отрімаємо суму, яка підпадає під п'ятидесяти відсоткове Резервування (оскількі кредит Належить до групи "сумнівні"); 2 851 076,10 - 583 000,00 = 2 268 076,10 (Два Мільйони Двісті шістдесят Вісім тисяч сімдесят Шість) грн. 10 коп. Тепер можемо розрахуваті суму резерву для цого позичальника: 2 268 076,10 * 50% = 1 134 038.05 грн.

  Отже Банк повинен БУВ бі зарезервуваті "під цього позичальника" суму 1 134 038,05 (Один мільйон сто тридцять Чотири тісячі тридцять Вісім) грн. 05 коп.

  У цьом випадка РОЗРАХУНКОВА сума резерву перебільшує суму Фактично сформованому на 797 022,83 (Сімсот дев'яносто сім тисяч двадцять две) грн. 83 коп. Отже, фінансовий результат Банку МАВ бі буті нижчих на Цю суму.

  Для більшої наглядності зведемо отрімані результати у виде табліці:

  Табл. 3.2.1. Розрахунково сума резерву для позичальника 1 462 за умови Зміни класу або суми забезпечення.

  клас

  застава

  «Б»

  «В»

  «Г»

  0 грн.

  -

  570 215,22 грн.

  -

  5 830 000,00 грн

  25 953,81 грн.

  337 015,22 грн.

  1 134 038,05 грн

  15 000 000,00 грн.

  -

  0 грн.

  -


  Отже Ми можемо сделать Висновок, что ОБСЯГИ (сума) забезпечення та фінансовий стан (клас) боржника - це два основні Чинник, Які вплівають на розмір страхового резерву при фіксованій позічковій заборгованості позичальника.


  96


  СПИСОК використаної літератури ТА періодичних видань:


  1. Закон України "Про Національний банк України";

  2. Закон України "Про банки та банківську діяльність";

  3. Закон України "Про заставу";

  4. Закон України "Про господарські товариства";

  5. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств";

  6. Закон України "Про підприємства в Україні";

  7. Постанова правления національного банку України №436 від 12.12.97 Про затвердження "Правил организации Фінансової та статистичної звітності банків України";

  8. Постанова правления національного банку України №388 від 21.11.97 р., "План рахунків бухгалтерського обліку КОМЕРЦІЙНИХ банків України";

  9. Постанова правления національного банку України №141 від 14.04.98 р. Інструкція про порядок регулювання та Аналіз діяльності КОМЕРЦІЙНИХ банків;

  10. Постанова правления національного банку України №279 від 06.07.2000р. Про погодження матеріалів Положення про порядок формирование та использование резерву для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі банків;

  11. Постанова правления національного банку України №418 від 24.10.2000р;

  12. Постанова правления національного банку України №151 від 05.04.2001р;

  13. Постанова правления національного банку України №502 від 07.12.2001р;

  14. Положення національного банку України "Про кредитування" від 28.09.95р;

  15. Постанова правления національного банку України №97, від 22 квітня 1996 року;

  16. Постанова правления національного банку України №35, від 17 лютого тисячі дев'ятсот дев'яносто сім року;

  17. Постанова правления національного банку України №80 від 4 квітня 1997 року;

  18. Лист національного банку України №306 від 10 жовтня 1995 року;

  19. Постанова правления національного банку України №489 від 20.11.98р;

  20. Постанова правления національного банку України №19 від 19.01.99р;

  21. Постанова правления національного банку України №533 від 03.11.99р;

  22. Постанова правления національного банку України №601 від 22.12.99р;

  23. Постанова правления національного банку України №186 від 07.05.2001р;

  24. Постанова правления національного банку України №495 від 04.12.2001р;

  25. Постанова правления національного банку України №569 від 23.11.99. "Інструкція про порядок складання річного фінансового Звіту комерційного банку";

  26. Положення про порядок класіфiкацiї кредитного портфелю банку та проведення оцiнки фiнансово стану позічальнікiв з метою формирование резерву для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі комерційного банку "Резерв";

  27. Положення комерційного банку "Резерв" "Про кредитування";

  28. Поморіна М.А. "Керування ризики як складового частина процесса керування активами и пасив" // Ж. "Банківська Дело", 1998, №3;

  29. Афіфі А., Ейзенах С., Статистичний аналіз // пров. з англ. Під ред. Башаріна Г.П., Москва, "СВІТ", 1982р .;

  30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух копійчаних коштів" / Затверджено наказом Міністерства фінансів України М 87 від 31.03.1999р .;

  31. Ірина Чмутова, Оцінювання та прогнозування фінансового стану позичальника / Ж. Банківська справа, №2, 2000р.

  32. О. Дзьоблюк, Оцінка стану грошового потоку позичальника / Ж. Банківська справа, №1, 2000р .;

  33. Василишин Е.М. Регулювання ДІЯЛЬНОСТІ комерційного банку. М., 1995.

  34. Базельська угода, 1998 г. Методика розрахунку коефіцієнтів, розроблена експертами Банку міжнародних розрахунків у м Базелі (Швейцарія); рекомендації Базельського комітету з банківського нагляду (Basel Committee on Banking Supervision) .;

  35. Банківський портфель - 1: Книга банкіра. Книга клієнта. Книга інвестора / Авт. кол .: О.М. Антипова і ін. М., 1995 .;

  36. Банківський портфель - 2: Книга банківського менеджера. Книга банківського фінансиста. Книга банківського юриста / Авт. кол .: Г.М. Антонов і ін. М-, 1995. .;

  37. Банківський портфель-3: Книга менеджера по кредітам.Кніга менеджера з фондових операцій. Книга банківського бухгалтеру. і аудитора / Авт. кол .: О.Н.Антіпова і ін. М., 1995 .;

  38. Щоденна електронна газета «Вікно в Україну»;


  Інтернет-видання ТА сайті:

  1. www.cfin.ru;

  2. www.finrisk.ru

  3. www.rada.kiev.ua

  3. www.bankclub.ru

  4. www.banking.com.ua

  5. www.ei.com.ua

  6. www.bizcom.ru


  1.2.2. Визначення окремий термінів

  Кредитні операции - вид активних операцій, пов'язаних з надання Клієнтам коштів у ТИМЧАСОВЕ Користування або прийняттю зобов'язань Про надання коштів у ТИМЧАСОВЕ Користування за питань комерційної торгівлі умів, а кож Надання гарантій, поручительств, авалів, размещения депозітів, проведення факторингових операцій, фінансового лізінгу , видача кредитів у форме врахування векселів, у форме операцій репо. Кредитні операции класіфікуються залежних від уровня ризики та поділяються на "Стандартні", "під контролем", "субстандартні", "сумнівні" та "безнадійні".

  Класифікація кредитних операцій - це оцінка уровня ризики за шкірних кредитною операцією з урахуванням фінансового стану позичальника, стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості та уровня забезпечення кредитної операции.

  Кредитний ризико - ризико Невиконання позичальником (контрагентом банку) зобов'язань за кредитними операціямі (тобто ризики того, что сплата позичальником відсотків и основного Боргу за кредитними операціямі проводітіметься з відхіленнямі від умов кредитної догоди або Взагалі НЕ проводітіметься).

  "Стандартні" кредитні операции - це операции, за Якими кредитний ризики є незначна и ставити два відсотки чистого кредитного ризики.

  "Під контролем" - це кредитні операции, за Якими кредитний ризики є незначна, альо может збільшітіся внаслідок Виникнення неспріятлівої для позичальника ситуации та ставити п'ять відсотків чистого кредитного ризики.

  "Субстандартні" кредитні операции - це операции, за Якими кредитний ризики є значний, надалі может збільшуватісь и ставити 20 відсотків чистого кредитного ризики, а такоже є ймовірність несвоєчасного Погашення заборгованості в повній сумі та в строки, что передбачені кредитним договором.

  "Сумнівні" кредитні операции - це операции, за Якими виконан зобов'язань з боку позичальника / контрагента банку в повній сумі (з урахуванням фінансового стану позичальника та уровня забезпечення) під загроза, ймовірність полного Погашення кредитної заборгованості низька та ставити 50 відсотків чистого кредитного ризики .

  "Безнадійні" кредитні операции - це операции, імовірність виконан зобов'язань за Якими з боку позичальника / контрагента банку (з урахуванням фінансового стану позичальника та уровня забезпечення) практично відсутня, ризики за такими операціямі дорівнює сумі заборгованості за ними.

  Платоспроможність - здатність позичальника контрагента банку) своєчасно Здійснювати розрахунки за всіма видами своих зобов'язань.

  З метою розрахунку ОБСЯГИ резерву під кредитні ризики та визначення чистого кредитного ризики банк повинен проаналізуваті кредитний портфель.

  Аналіз кредитного портфеля та класифікація кредитних операцій (валового кредитного ризики) здійснюється за такими крітеріямі:

  • оцінка фінансового стану позичальника; (Кроме контрагентів за факторинговими операціямі - Постанова Нацбанку №418 від 24.10.2000 р.)

  • стан обслуговування позичальником (контрагентом банку) кредитної заборгованості за основні Боргом и відсотків (комісій за та других платежів Із обслуговування Боргу) за ним у розрізі кожної окремої заборгованості та спроможність позичальника надалі обслуговуваті цею борг;

  • рівень забезпечення кредитної операции.


  1. Основи проведення кредитних операцій та формирование резервів для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі банків.


   1. Кредитні операции - головне джерело доходів комерційного банку.

   2. Формування страхового резерву - головний Чинник зниженя кредитного ризики.

  1.2.1. Загальні положення

  1.2.2. Визначення окремий термінів

  1.2.3. Оцінка фінансового стану позичальника

  1.2.4. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником Боргу за ними

  1.2.5. Класифікація кредитного портфеля

  Табл. 1.2.5.1 Класифікація кредитного портфеля

  1.2.6. Критерії Прийняття забезпечення за кредитними операціямі при розрахунку резервів

  Розподіл стран за групи ризику.

  Табл. 1.2.6.1 «Класифікація предмету застави та гарантій»

  1.2.7 Порядок розрахунку резерву під кредитні ризики

  Табл. 1.2.7.1. «Визначення відсотку Резервування»

  Табл. 1.2.7.2. «Визначення відсотку Резервування за кор. рахунки »

  1.2.8. Вимоги относительно кредитної документації та звітності

  1.2.9. Порядок формирование та использование резерву під Прострочені та сумнівні относительно Отримання Нараховані доходи за активними операціямі банків


  2. Аналіз Структури та динаміки кредитного портфеля та сформованому резерву для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі комерційного банку "Банк"


  2.1. Загальна характеристика комерційного банку "Банк" та аналіз основних показніків ДІЯЛЬНОСТІ Діяльність Реєстратора "Банку". Здійснення депозітарної ДІЯЛЬНОСТІ охоронця ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Надання послуг фізичним особам Операції з банківськімі и дорогоціннімі металами. Інформаційні технології.

  2.2. Аналіз Структури та динаміки актівів, пасівів та капіталу "Банку"

  Табл. 2.2.1. "Оцінка Структури та динаміки актівів та пасівів банку"

  Мал. 2.2.1 "Структура актівів банку"

  Мал. 2.2.2 «Структура пасівів Банку»

  2.3. Аналіз кредитного портфеля та резерву комерційного банку "Банк"

  Мал. 2.3.1 «Структура кредитного портфеля»

  Табл. 2.3.1. "Стан кредитного портфеля та резерву на 01.01.2000 р."

  "Стан кредитного портфеля та резерву на 01.01.2001 р."

  Табл. 2.3.3. "Стан кредитного портфеля та резерву на 01.01.2002 р."

  2.4. Порядок класіфiкацiї кредитного портфелю банку та проведення оцiнки фiнансово стану позічальнікiв з метою формирование резерву для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі в Банку.

  2.4.1 Загальнi положення

  2.4.2. Аналіз фiнансова стану позічальніків та класіфiкацiя кредитів, надання юридичних особам

  2.4.3. Методіка визначення класу кредитів Надання юридичним особам

  2.4.4. Аналіз фiнансова стану та класіфiкацiя кредитів Надання комерцiйнім банкам

  2.4.5. Аналіз фiнансова стану та класіфiкацiя кредитів Надання фiзичним особам

  2.4.6. Аналіз своєчасностi Погашення позичальником кредитної заборгованостi та вiдсоткiв за нею

  2.4.7. Класіфiкацiя кредитних ризикiв за операцiй з векселями, факторингом та Надання гарантiямі

  2.4.8. Визначення груп кредитiв та норми вiдрахувань

  Табл. 2.4.8.1 «Визначення відсотку Резервування»

  3. Управління Формування резервів для відшкодування можливий Втрати за кредитними операціямі банків.

  3.1. Формування схеми розрахунку резерву.

  Табл. 3.1.1. Кредитний портфель та резерв, сформованому за Позичальником 1331

  Табл. 3.1.2. Кредитний портфель та резерв, сформованому за Позичальником 1585

  Табл. 3.1.3. Кредитний портфель та резерв, сформованому за Позичальника тисячу чотиреста шістьдесят два

  Табл. 3.1.4 Кредитний портфель та резерв, сформованому за Позичальника +1454

  Табл. 3.1.5. Кредитний портфель та резерв, сформованому за Позичальника +1474

  3.2. Оцінка результатів! Застосування схеми розрахунку резерву

  Табл. 3.2.1. Розрахунково сума резерву для позичальника 1 462 за умови Зміни класу або суми забезпечення.


  ВСТУП


  Актуальність теми. Банківська система - невід'ємна складового економіки країни. Вона Забезпечує фінансовімі ресурсами Усі Галузі й сфери народного господарства. Комерційні банки віступають спеціфічнімі установами, что мобілізують Вільні кошти, спрямовуючі їх у ті сфери народного господарства, Які потребують Здійснення активних Банківських операцій.

  Кредитування - одна Із найважлівішіх функцій банків як спеціалізованіх кредитних установ. Банківський кредит спріяє вільному переливу Капіталу в економіці, забезпечуючі розвиток найефектівнішіх сфер господарювання економіки в цілому.

  Ніні банківське кредитування економічних структур набуває ще БІЛЬШОГО значення, оскількі головного Чинник фінансового забезпечення ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса в Україні найближче годиною ма ють дива внутрішні ресурси, самперед банківське кредитування.

  Організація роботи банку Включає до себе кадровий та фінансовий менеджмент (управління грошовими Кошта КЛІЄНТІВ та самого банку) Останнє відносіться Перш за все до управління кредитним портфелем, а самє управління резервом.

  Управління резервом пов'язане, по-перше, з запровадження у практику СУЧАСНИХ методів контролю кредитних операции, что дозволяє вібрато найбільш надійніх КЛІЄНТІВ, по-друге, з визначенням пріорітетів у роботі з проблемними та безнадійнімі кредитами, что именно Такі кредити стають причиною банкрутства банку .

  Формування резерву почінається з АНАЛІЗУ кредитних документів, у тому чіслі характерізуючіх фінансовий стан КЛІЄНТІВ, на підставі чого можна делать Висновок про кредітоспроможності, тобто спроможність своєчасно погасіті кредит та відсотки по ньом.

  Управління банківськімі операціямі и представляет собою по суті управління ризико, пов'язаними з банківськімі портфелем, Із набором актівів, Які забезпечують банку дохід від ДІЯЛЬНОСТІ. Основну часть банківського портфеля складають позики діловім підпріємствам приватна особа, й действительно, ризики, Якій супроводжує ЦІ операции, має особливо важліве значення для банку. Одинак ​​кредитна діяльність банку Залежить ще й від зовнішнього середовища, а не только від фінансового стану конкретного позичальника. Тому у Першу Черга ризики зовнішнього середовища зумовлюють або Розширення або звуження кредитної ДІЯЛЬНОСТІ банку. Зміна Політичної, економічної и социальной ситуации в стране - й достатньо важлівій Чинник у здійсненні банками кредитної ДІЯЛЬНОСТІ.

  Мета. Аналіз и керування резервом комерційного банку.

  задачі:

  1. Розглянуто Сутність кредитних операцій комерційного банку.

  2. Розкрити Особливості розвитку АКЦІОНЕРНОГО комерційного банку в Україні у период становлення рінкової економіки.

  3. Даті оцінку структурі та дінаміці кредитного портфеля комерційного банку.

  4. Розробити методи оптімізації управління резервом комерційного банку.

  Предмет дослідження. Кінцеві фінансові результати банку, статистичні показатели звітності, кредитні справи позічальніків різноманітніх класів.

  Об'єкт: Комерційний банк

  Методи: математичний, аналітичний

  Диплом складається з 4 розділів; Загальний ОБСЯГИ роботи - 93 Сторінки; Таблиця - 6; малюнків - 4; літератури - 59, Додатків - 11.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз резервування кредитних операцій КБ і шляхи підвищення його результативності

  Скачати 211.31 Kb.