• Дата заснування ВАТ Транскредитбанка
 • Банківський сектор Вологодської області
 • Ресурсна база банківського сектора Вологодської області (млн. Руб.)
 • Активи банківського сектора Вологодської області (млн. Рублів)
 • Додатку 1.


 • Дата конвертації11.06.2018
  Розмір47.76 Kb.
  Типреферат

  Скачати 47.76 Kb.

  Аналіз розвитку ВАТ Транскредитбанка в період з 2006 по 2009 року

  Федеральне агентство з освіти

  Філія ГОУ ВПО «Санкт-Петербурзький державний

  інженерно-економічний університет »в м Вологді

  Кафедра економіки і управління

  ЗВІТ

  З НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИЦІ

  Терміни практики з 09.11.09 - 06.12.09

  База практики ВАТ "Транскредитбанка"

  Виконавець: студент Черкасов Євген Едуардович

  група Фо-32

  Керівник практики:

  від кафедри Федорова С. С.

  від підприємства Аксьонов В. Е.

  Оцінка _____ _________ _____________ _____________________________________

  дата підпис ПІБ

  Вологда

  2009


  зміст

  Введение .................................................................................... ... 3

  1.Аналіз розвитку ВАТ "Транскредитбанка" в період з 2006 по 2009 року .......................................................................................... .... 5

  1.1.ТрансКредітБанк в 2006 році ................................................... .. ... 5

  1.2.ТрансКредітБанк в 2007 році ...................................................... 13

  1.3.ТрансКредітБанк в 2008 році ...................................................... 21

  1.4.ТрансКредітБанк в даний час .......................................... .... 30

  2.Банковскій сектор Вологодської області .......................................... 33

  Висновок ................................................................................. .37

  Список використаних джерел ................................................... ..39


  Вступ

  Я, студент 3-го курсу, спеціальності "Фінанси і кредит" Черкасов Євген Едуардович проходив навчально-виробничу практику в ВАТ "Транскредитбанка" у відділі банківських карт, мета практики полягала в закріпленні, розширенні, поглибленні і систематизації знань, отриманих при вивченні загально і спеціальних дисциплін на основі вивчення діяльності підприємства галузі. Цілі даного звіту:

  · Короткий надання інформації про місце практики (банк)

  · Економічний аналіз розвитку банку

  · Показати сильні сторони банку, темпи розвитку

  · Показати стан банку на поточний момент

  · Зробити висновки про роботу проведеної в банку

  · Аналіз банківського сектора Вологодської області

  Дата заснування ВАТ Транскредитбанка: листопад 1992 року.

  Основний акціонер банку: ВАТ «Російські залізниці» - 55% статутного капіталу банку.

  Сьогодні Транскредитбанка:

  • входить в двадцятку найбільших банків країни за обсягами основних фінансових показників;
  • має кредитні рейтинги міжнародних агентств Standard & Poor's і Moody's Investors Service;
  • входить в список кредитних організацій, поручительствами яких можуть бути забезпечені кредити ЦБ РФ, облігації банку включені в ломбардний список ЦБ РФ;
  • є опорним банком найбільшого державного транспортного холдингу -

  ВАТ "РЖД", забезпечуючи до 90% розрахунків компанії;

  • через власну мережу регіональних офісів забезпечує фінансовий сервіс населенню більш ніж в 180 містах і населених пунктах Росії;
  • будучи учасником Системи обов'язкового страхування вкладів (рег. номер 416), гарантує надійність заощаджень населення.

  ВАТ «Транскредитбанка» є одним з найбільших і найбільш надійних російських комерційних банків, лідером в сфері банківського обслуговування транспортного сектора національної економіки.

  У 2007 році Указом Президента РФ № 178 від 15.02.2007 р 75% -ний пакет акцій банку, що знаходився у власності держави, внесений до статутного капіталу ВАТ «Російські залізниці» (100% державна компанія). У 2008 році в результаті розміщення додаткового випуску акцій банку частка ВАТ "РЖД" склала 55%. Новим, другим за розміром належить пакету акцій акціонером банку став НПФ "Добробут" - дочірня компанія ВАТ «Російські залізниці» (20% статутного капіталу).

  Разом з транспортними компаніями і їхніми партнерами послуги банку надаються більш ніж 50 000 підприємств усіх сфер економіки. У банку понад 2 млн. Приватних клієнтів, в число яких входять як співробітники організацій, що обслуговуються в банку, так і інші фізичні особи.


  1.АНАЛИЗ РОЗВИТКУ ВАТ "Транскредитбанка" В ПЕРІОД З 2006 ПО 2009 РОКУ.

  1.1.ТрансКредітБанк в 2006 році.

  Основні фінансові результати

  У 2007 році відбувся суттєвий приріст основних фінансових показників банку. За підсумками року:

  · Валюта балансу збільшилася на 40,7 млрд. Рублів, або на 50%, і досягла 121,8 млрд. Рублів;

  · Чисті активи банку зросли до 71,7 млрд. Рублів, збільшившись за рік на 21,5 млрд. Рублів, або на 43%;

  · Отримана балансовий прибуток у розмірі 2,81 млрд. Рублів, що в 2,84 рази більше, ніж роком раніше, а прибуток після оподаткування склав 2,03 млрд. Рублів у порівнянні 0,79 млрд. Рублів в 2005 році;

  · Власний капітал з урахуванням залученого банком субординованого депозиту зріс на 55% і склала 7,1 млрд. Рублів.

  Високі фінансові результати забезпечили ТраснКредітБанку місце в числі найбільших російських кредитних організацій. За оцінками рейтингових агентств на 1 січня 2007 року він займав в національній банківській системі:

  · 24 місце за розміром чистих активів;

  · 24 місце по кредитному портфелю юридичним особам;

  · 17 місце по депозитному портфелю юридичних осіб;

  · 34 місце за величиною власного капіталу.

  У звітному році Транскредитбанка зміцнив позиції в роздрібному секторі і зайняв в рейтингах:

  · 5 місце по кредитному портфелю фізичних осіб;

  · 6 місце за обсягом беззаставних споживчих кредитів;

  · 7 місце по портфелю іпотечних кредитів.

  Крім зростання абсолютних показників в 2006 році Транскредитбанка домігся підвищення рентабельності активів і основного капіталу. Так, показник рентабельності активів (ROA) склав на кінець 2006 року 3,3%, а показник рентабельності основного капіталу (ROE) - 53,5%. Роком раніше ці показники мали значення 1,8% і 28,5% відповідно.

  Динаміка пасивів і активів

  У 2006 році відбулося суттєве збільшення обсягів як активних, так і пасивних операцій.

  Основу ресурсної бази Транскредитбанка становили кошти клієнтів (близько 80% сукупного обсягу чистих пасивів). Сумарний обсяг коштів клієнтів, розміщених у банку виріс на 17,7 млрд. Рублів, або на 44%, в тому числі за рахунок коштів фізичних осіб - 2,2 млрд. Рублів. Частка власних коштів банку (без врахування субординованого кредиту) за минулий рік залишилася практично на рівні 2005 року (6,7% проти 6,6%), що в основному пов'язано з відсутністю зростання статутного капіталу. Завдяки розвитку бази клієнтів-інвесторів скоротилася питома вага запозичень від кредитних організацій (з 12,6% до 10,9%).

  Підвищення економічної активності в країні, динамічний розвиток транспортної галузі і всього реального сектора економіки, зростання рівня добробуту громадян - фактори, що вплинули на поліпшення структури активів банку: збільшилася питома вага кредитного портфеля клієнтам, зменшилася питома вага вкладень в цінні папери, інших активів і коштів в кредитних організаціях.

  Частка чистого позичкової заборгованості в структурі активів склала на кінець 2006 року 75,4% в порівнянні з 70,2% на кінець 2005 року. Її обсяг перевищив 54,1 млрд. Рублів, збільшившись за звітний рік на 18,8 млрд. Рублів (на 53,4%). Значною мірою приріст був забезпечений збільшенням портфеля кредитів фізичним особам (зростання за рік на 12,6 млрд. Рублів, або в 3,8 рази).

  У 2006 році вкладення в цінні папери (державні боргові зобов'язання і високоприбуткові корпоративні облігації та акції) зменшилися на 0,7 млрд. Рублів, або на 8,8%. Їх питома вага в структурі чистих активів в звітному році зменшився з 14,8% до 9,4%.

  Структура доходів і витрат

  Найбільший внесок в прибуток, отриманий Транскредитбанка в минулому році, дали процентні доходи (66,3%). При цьому основна частина цього виду доходів була отримана у вигляді відсотків за позиками, наданими юридичним і фізичним особам.

  Істотно, на 62,1%, зріс в минулому році розмір комісійних доходів. Це пов'язано зі збільшенням обсягів послуг, що надаються всім категоріям клієнтів, в першу чергу - фізичним особам. Зростання комісійних доходів досягнуто практично з усіх їх видах, незважаючи на загальну тенденцію до зниження тарифів банку.

  Розвиток клієнтської бази

  Обслуговування корпоративних клієнтів - одне з ключових напрямків бізнесу банку. У 2006 році при збереженні пріоритетною галузевої орієнтації на залізничний транспорт проводилася політика розширення співпраці з підприємствами всіх сфер транспорту і компаніями інших галузей реального сектора економіки.

  Надання корпоративним клієнтам широкого спектру продуктів і послуг в поєднанні з комплексністю обслуговування, його традиційно гарною якістю і високим рівнем фінансової надійності Транскредитбанка зумовили успішне вирішення що стояли перед банком завдань щодо подальшого нарощування і диверсифікації клієнтської бази.

  Стійка позитивна динаміка розширення клієнтської бази зберігалися протягом усього року. Кількість корпоративних клієнтів зросла на 34% по відношенню до рівня кінця 2005 року і досягло 14 тисяч. За темпами зростання досягнуті в 2006 році результати перевищили аналогічні показники попереднього року більш ніж в 1,8% рази.

  Зростання кількості обслуговуваних клієнтів протягом усього року супроводжувався стійким збільшенням залишків і оборотів по їх розрахунковим поточними рахунками. Зовнішні обороти по рахунках корпоративних клієнтів за 2006 рік зросли на 22,5%.

  Банк активно реагував на процеси реформування залізничної галузі. Притягнуто на комплексне обслуговування виділені з ВАТ "РЖД" великі дочірні суспільства: в сфері перевезень - ВАТ "Трансконтейнер", ВАТ "Рефсервіс", в області капітального будівництва - ВАТ "Росжелдорстрой", ВАТ "Росжелдорпроект". Компанії, створені в ході структурної реформи, стаючи клієнтами Транскредитбанка, не тільки отримали повний спектр необхідних їм банківських продуктів, включаючи кредитування, документарні та конверсійні операції, високотехнологічні сервіси розрахунково-касового обслуговування, але і можливість користуватися ними в усіх регіонах своєї роботи, географічно збігаються з регіонами розташування офісів банківської Групи "Транскредитбанка".

  Зручність роботи з банком, пов'язане з високою швидкістю проведення розрахункових операцій з ВАТ "РЖД", його філіями, дочірніми і залежними компаніями, а також індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволили поглибити багаторічна взаємовигідне партнерство з транспортно-експедиторськими компаніями та компаніями-операторами рухомого складу, серед яких: ЗАТ "Северсталь", ТОВ "ММК-Транс", ВАТ "Нова перевізна компанія", ТОВ "Мечел-Транс", ЗАТ "ПО" Спеццістерни "і ін.

  У 2006 році з'явилися нові напрямки співпраці і виросли обсягом послуг, що надаються компаніями російського транспортного машинобудування. У їх числі: Група "Трансмашхолдинг" - найбільший в Росії недержавне підприємство залізничного машинобудування і ФГУП ПО "Уралвагонзавод" - лідер російського ринку виробників рухомого складу для вантажних перевезень.

  У звітному році клієнтами стали кілька великих підприємств нових для банку галузей транспорту, в тому числі ФГУП "Канал імені Москви" і НВО "Космос".

  В умовах постійного зростання конкуренції в секторі корпоративних послуг російського банківського ринку Транскредитбанка в 2006 році успішно вирішував завдання з розвитку взаємовигідного співробітництва з компаніями динамічно зростаючих галузей економіки. При цьому збільшилися не тільки обсяги кредитування суб'єктів господарювання не пов'язаних з транспортом галузей, а й їх частки в галузевій структурі корпоративного кредитного портфеля банку.

  Так, протягом усього звітного року динамічно росли масштаби співпраці з компаніями енергетичного комплексу. У число клієнтів банку в 2006 році ввійшли оптові та територіальні генеруючі підприємства, утворені в ході реформування РАО "ЄЕС Росії", такі як ОГК-2, ОГК-6, ТГК-2 і Енисейская ТГК. Зміцнилися партнерські взаємини банку з енергокомпаніями Далекого Сходу: ВАТ "Далекосхідна генеруюча компанія", ВАТ "Камчатскенерго" і ін. Найбільш великими інвестиційними проектами в галузі, фінансування яких здійснювалося Транскредитбанка в звітному році, стали: добудова четвертого енергоблоку Хабаровський ТЕЦ-3, будівництво в Костромської області повітряних ліній електропередачі ПЛ-110 Мантурово - Шарья - ТОВ "Кроностар" і розподільного пункту РП-110 кВ м Шарья.

  Значно збільшився обсяг послуг, що надаються таким великим корпоративним клієнтам, як Група компаній R-Style і компанія "Інтерспорт Росія".

  Був розроблений ряд спеціальних програм з обслуговування компаній, що мають широку філіальну мережу в регіонах Росії. Співпраця з Транскредитбанка дозволяє їм оперативно вирішувати питання фінансування своїх структурних підрозділів та обслуговування товарно-грошових потоків.

  1.2.ТрансКредітБанк в 2007 році.

  Основні фінансові результати

  У 2007 році Транскредитбанка домігся суттєвого приросту основних фінансових показників. За підсумками року:

  • чисті активи банку зросли до 119,3 млрд. Рублів, збільшившись за рік на 47,6 млрд. Рублів, або на 66%;

  • валюта балансу банку збільшилася на 83,4 млрд. Рублів, або на 69%, і досягла 205,2 млрд. Рублів;

  • власний капітал з урахуванням залученого банком субординованого депозиту зріс на 85% і склав 13,2 млрд. Рублів;

  • отримана балансовий прибуток у розмірі 3,43 млрд. Рублів, що на 22% більше, ніж роком раніше - 2,81 млрд. Рублів;

  • прибуток після оподаткування склав 2,54 млрд. Рублів (2,03 млрд. Рублів в 2006 році, зростання на 25%).

  Показники рентабельності, розраховані по прибутку після оподаткування, за підсумками 2007 року склали: активів (ROA) - 2,7%, основного капіталу (ROE) - 44,4%. Роком раніше ці показники мали значення 3,3% і 53,5% відповідно.

  Успішна робота і зростання фінансових показників забезпечили участь Транскредитбанка в рейтингах найбільших російських банків. За підсумками 2007 року банк займав:

  • 25-е місце за величиною чистих активів;

  • 23-е місце за розміром балансового прибутку;

  • 30-е місце за величиною власного капіталу;

  • 24-е місце за обсягом сукупного кредитного портфеля;

  • 24-е місце за обсягом залишків на рахунках клієнтів;

  • 14-е місце за розміром портфеля кредитів фізичним особам;

  • 5-е місце за розміром портфеля іпотечних кредитів.

  Динаміка активів і пасивів

  Зростання обсягів операцій і диверсифікація бізнесу Транскредитбанка в 2007 році привели до істотного збільшення розміру його активів і пасивів, а також до змін в їх структурі.

  Частка позичкової заборгованості клієнтів в структурі чистих активів банку незначно скоротилася в порівнянні з 2006 роком і склала на кінець 2007 року 71,8%. Це сталося при збільшенні за рік її обсягу більш ніж в 1,5 рази. Одночасно з 9,4 до 13,7% зросла частка вкладень в цінні папери, що пов'язано з ростом їх обсягу більш ніж в 2 рази відносно рівня кінця 2006 року. Частки коштів в кредитних організаціях і інших активів за минулий рік практично не змінилися.

  Основу пасивів Транскредитбанка в 2007 році становили кошти клієнтів - понад 74% їх обсягу. Частка власних коштів банку (без врахування субординованого кредиту) за минулий рік дещо знизилася - 6,1% проти 6,7%, що було пов'язано з повільним зростанням його капіталізації. За 2007 рік з 10,9 до 15,7% збільшилася частка запозичень від кредитних організацій, з 2,1 до 4,1% - частка інших пасивів.

  Структура доходів і витрат

  Транскредитбанка зберіг у 2007 році високі темпи приросту як процентних, так і непроцентних доходів. Найбільший внесок в прибуток, отриманий банком, дали чисті процентні доходи (62,8%). При цьому основна частина цього виду доходів була

  отримана у вигляді відсотків за позиками, наданими клієнтам - юридичним і фізичним особам. Істотно, на 53,1%, зріс в минулому році і розмір чистих комісійних доходів. Незважаючи на загальну тенденцію до зниження тарифів банку, зростання комісійних доходів стався практично по всіх їх видах. Він був пов'язаний зі збільшенням обсягів, підвищенням якості і розширенням спектру послуг, що надаються клієнтам, в першу чергу - фізичним особам.

  Розвиток клієнтської бази

  Розширення корпоративної клієнтської бази - одна з найважливіших завдань, визначених Стратегією розвитку банку. Вона з успіхом вирішувалась в 2007 році, при цьому особливу увагу було приділено галузевій диверсифікації корпоративного бізнесу як одного з основних способів подальшого підвищення його стійкості.

  В цілому за 2007 рік кількість корпоративних клієнтів Транскредитбанка зросла приблизно на 5,5 тис., Або 40%, а темпи приросту клієнтської бази збільшилися майже в 1,2 рази до рівня попереднього року.

  Багато в чому завдяки збільшенню кількості корпоративних клієнтів суттєво зріс і обсяг розміщених ними в банку коштів. Приріст цього показника за звітний рік склав 20,1 млрд. Рублів, або майже 44%.

  У 2007 році клієнтами банку стали 17 дочірніх компаній ВАТ «РЖД», створені в процесі реформування залізничної галузі: ВАТ «Перша вантажна компанія», ВАТ «РейлТрансАвто», ВАТ «Краспрігород», інститут ВАТ «НІІАС», інститут ВАТ «ВНИИЖТ», ВАТ «Залізнична торгова компанія», заводи з ремонту рухомого складу і ряд інших компаній. В рамках Угоди про стратегічне партнерство з Мінтрансом Росії фінансувалися роботи на федеральних об'єктах, серед яких: друга нитка шлюзу Кочетовская гідровузла; найбільші автомагістралі, в тому числі М-4 «Дон», М-3 «Україна», М-10 «Росія», М-7 «Волга», реконструкція Ленінградського проспекту в Москві; реконструкція аеровокзалів і злітно-посадочних смуг аеропортів країни.

  Зберігаючи в якості пріоритету розвиток відносин з підприємствами транспортного сектору економіки, в 2007 році Транскредитбанка продовжив активну співпрацю з приватними транспортними холдингами, транспортно-експедиторськими компаніями та компаніями-операторами. Збереглося і розширилося багаторічне партнерство з ЗАТ «Северстальтранс», ВАТ «Нова перевізна компанія», ТОВ «ММК-Транс», ЗАТ «ПО Спеццістерни». Отримало розвиток взаємовигідне співробітництво з провідними підприємствами транспортного машинобудування, зокрема, з ФГУП «Уралвагонзавод» і Групою «Трансмашхолдинг».

  Зміцнилися партнерські взаємини банку з підприємствами зв'язку, харчової та текстильної промисловості, торгівлі та інших галузей реального сектора економіки: ВАТ «Альянс Русский Текстиль», Групою «R-Style», Групою «СК« Міст », а також рядом інших корпоративних клієнтів, які займають провідні позиції в своїх сферах бізнесу.

  У 2007 році в число клієнтів банку увійшли Групи «Совтрансавто» і ErichKrause, співпраця з якими розвивалося дуже активно, а також ВАТ «МГТС», КК «Городплюс», ТОВ «Газлюкс», ЗАТ «Російська лоза». Динамічно розвивалася співпраця з підприємствами електроенергетичного комплексу, зокрема - компаніями, створеними в ході реформування галузі: ОГК-2, ОГК-6, ТГК-2, ТГК-13, ТГК-14, МРСК Центру, холдинг «ДЕК» та Група «Енергобаланс ». Протягом року в Транскредитбанка відкриті рахунки регіональних мережевих компаній: ВАТ «Алтайенерго», ВАТ «Бурятенерго», ВАТ «Коленерго», ВАТ «Костромаенерго», ВАТ «Красноярскенерго», ВАТ «Омскенерго», ВАТ «Тверська енергетична система», ВАТ « Челябенерго », ВАТ« Яренерго »; підприємств енергозбуту: ВАТ «Красноярскенергосбит», ВАТ «Омскенергосбит», ТОВ «Русенергосбит», ВАТ «Тверська енергозбуткова компанія», ВАТ «Челябенергосбит», ВАТ «Читинська енергозберігаюча компанія». Фінансовими послугами банку користувалися ізольовані енергосистеми: ВАТ «Камчатскенерго», ВАТ «Сахаліненерго» і ВАТ «Якутскенерго».

  Протягом усього звітного року Транскредитбанка активно працював з енергетичними компаніями Далекого Сходу. У 2007 році він був визнаний переможцем конкурсу з вибору

  кредитної організації для ведення банківських рахунків із спеціальним режимом для фінансування інвестиційної діяльності ВАТ «Далекосхідного східна генеруюча компанія». Транскредитбанка приступив до фінансування інвестиційного проекту по перекладу на газ в якості палива і будівництва газопроводу до Хабаровської ТЕЦ-2. Успішно проведено розміщення облігаційної позики ВАТ «Якутскенерго». Розвивалися відносини з підприємствами нафтогазового і нафтохімічного комплексу. Одним із значущих проектів у 2007 році стало фінансування програми ВАТ «Росгазифікації» по комплексній газифікації курорту Белокуриха (Алтайський край).

  1.3.ТрансКредітБанк в 2008 році.

  Основні фінансові результати

  У 2008 році Транскредитбанка продовжив реалізацію середньострокової Стратегії розвитку, націленої на входження до 2011 року в число найбільших банків Росії за основними показниками. Незважаючи на несприятливу ситуацію в економіці і фінансовому секторі, яка склалася в кінці року, банк зробив значний крок на цьому шляху, домігшись істотного приросту фінансових результатів при повному і своєчасному виконанні операцій клієнтів, успішної реалізації основних програм розвитку і збереженні необхідного рівня ліквідності і капіталу. За підсумками 2008 року:

  · Чисті активи банку зросли до 235,2 млрд. Рублів, збільшившись за рік на 115,9 млрд. Рублів, або на 98%;

  · Валюта балансу банку збільшилася на 244,3 млрд.рублів, або на 119%, і досягла 449,5 млрд. рублів;

  · Власний капітал з урахуванням залученого банком субординованого депозиту і подій після звітної дати зріс на 62% і склав 21,4 млрд. Рублів;

  · Отримана балансовий прибуток у розмірі 3,90 млрд. Рублів, що на 14% більше, ніж роком раніше, - 3,43 млрд. Рублів;

  · Прибуток після оподаткування склав 2,47 млрд. Рублів (2,54 млрд. Рублів в 2007 році).

  Успішна робота і зростання фінансових показників Транскредитбанка на тлі зниження результатів, які показали багато учасників ринку банківських послуг, привели до помітного зростання позицій банку в рейтингах і рейтингах російських агентств. За підсумками 2008 року банк посів (дані журналу «Профіль» і агентства РосБізнесКонсалтинг):

  · 1-е місце в рейтингу надійності 100 найбільших російських банків;

  · 15-е місце за величиною чистих активів (у 2007 році - 25-е місце);

  · 21-е місце за розміром балансового прибутку (у 2007 році - 23-е місце);

  · 25-е місце за величиною власного капіталу (в 2007 році - 30-е місце);

  · 22-е місце за обсягом сукупного кредитного портфеля (у 2007 році - 27-е місце);

  · 12-е місце за обсягом залишків на рахунках корпоративних клієнтів (у 2007 році - 21-е місце);

  · 17-е місце за розміром портфеля кредитів фізичним особам (у 2007 році - 15-е місце).

  Динаміка активів і пасивів

  Істотне збільшення обсягів операцій в 2008 році призвело до зростання активів та пасивів Транскредитбанка, а диверсифікація його бізнесу - до змін в їх структурі.

  Основну частку чистих пасивів банку (близько 70%) у звітному році, так само, як і роком раніше, становили кошти клієнтів. Протягом 2008 року сумарний обсяг коштів клієнтів, розміщених у банку, виріс на 76,6 млрд. Рублів, або на 87%, в тому числі коштів, розміщених фізичними особами, - на 4,8 млрд. Рублів. Таке значне збільшення даного показника пов'язане з активним розвитком регіональної мережі і високим рівнем довіри банку, який зумовив активний приплив нових корпоративних і приватних клієнтів навіть в умовах розпочатого фінансово-економічної кризи.

  Частка власних коштів банку (без врахування субординованого кредиту) за минулий рік незначно зросла відносно рівня 2007 року - 6,2%, в порівнянні з 6,1%. Частка запозичень від кредитних організацій знизилася з 15,7% до 7,7%.

  У структурі чистих активів Транскредитбанка основною була частка позичкової заборгованості клієнтів, яка станом на кінець 2008 року склала 64,6%. Її обсяг за звітний рік збільшився на 66,3 млрд. Рублів (77%) і на 1 січня 2009 року склав 152,0 млрд. Рублів. Цей приріст був забезпечений в тому числі збільшенням на 15,8 млрд. Рублів обсягу кредитного портфеля фізичних осіб (зростання за рік в 1,5 рази).

  Вкладення в цінні папери (державні боргові зобов'язання і високоприбуткові корпоративні облігації та акції) в 2008 році склали 17,6 млрд. Рублів, що відповідає рівню 2007 року. У зв'язку з цим їх частка в структурі чистих активів зменшилася з 13,7 до 7%. Частки коштів в кредитних організаціях і інших активів практично не змінилися.

  Структура доходів і витрат

  Транскредитбанка зберіг у 2008 році високі темпи приросту як процентних, так і непроцентних доходів. Найбільший внесок в прибуток, отриманий банком, дали чисті процентні доходи (72,2%). При цьому основна частина цього виду доходів була отримана у вигляді відсотків за позиками, наданими клієнтам - юридичним і фізичним особам. Незважаючи на складну макроекономічну ситуацію, на 16,4% зріс і розмір комісійних доходів банку. Зростання було досягнуто за рахунок розвитку філіальної мережі, збільшення обсягів, підвищення якості та розширення спектра послуг, що надаються всім категоріям клієнтів.

  Розвиток клієнтської бази

  У 2008 році Транскредитбанка успішно вирішена задача збереження стабільних темпів зростання корпоративної клієнтської бази.

  Хороша ділова репутація і високі рейтинги банку підтримувалися відповідною якістю обслуговування клієнтів. Широкий продуктовий ряд, приваблива тарифна політика, висока кваліфікація співробітників Транскредитбанка забезпечили можливість індивідуального підходу до потреб клієнтів з урахуванням їх галузевої приналежності та особливостей бізнес-процесів. Результатом стало як залучення на обслуговування нових клієнтів, так і зміцнення взаємовигідного співробітництва з компаніями, які вже є партнерами банку.

  За минулий рік кількість корпоративних клієнтів Транскредитбанка збільшилася на 4,7 тис., Приріст цього показника в порівнянні з 2007 роком склав понад 24%.

  Сукупний обсяг коштів корпоративних клієнтів, розміщених у банку, за 2008 рік зріс на 53,1 млрд. Рублів (111%) і досяг 100,9 млрд. Рублів. Настільки значний приріст обумовлений тим, що одночасно з розширенням клієнтської бази протягом року відбувалося збільшення залишків грошових коштів на рахунках діючих клієнтів.

  Найважливішим пріоритетом для банку в 2008 році був розвиток взаємин з підприємствами реального сектора економіки. При цьому поряд з розширенням співпраці з діючими партнерами банк залучив на обслуговування ряд нових клієнтів, які займають значні місця в виробничих галузях російської економіки.

  У категорію постійних партнерів, з якими Транскредитбанка встановлені довготривалі довірчі відносини, які отримали розвиток в 2008 році, входять Група «Трансмашхолдинг» - найбільше в Росії недержавне підприємство залізничного машинобудування та ВАТ «НПК« Уралвагонзавод »- лідер в розробці і виробництві машинобудівної продукції світового класу. Значними були обсяги співпраці з такими корпоративними клієнтами банку, як ВАТ «Нова перевізна компанія», ТОВ «БалтТрансСервіс», ЗАТ «ПО« Спеццістерни », ЗАТ« СИБУР-транс », ВАТ« Російська корпорація транспортного машинобудування », ВАТ« Белон », Група компаній «R-Style», ВАТ «Авторемонтні системи», ВАТ «Московський суднобудівний завод», група «Ергофорт», ВСАТ «Ингосстрах», ВАТ «Надзвичайна страхова компанія», ВАТ «Ингосстрах-життя», НПФ «Ингосстрах» і інші.

  У звітному році продовжувала успішно розвиватися взаємовигідне співробітництво Транскредитбанка з компаніями енергетичного комплексу. У число нових клієнтів банку увійшли такі найбільші підприємства, як ВАТ «МРСК Сибіру», ВАТ «МРСК Центру та Приволжья», ВАТ «Кузбассенерго», підприємства холдингу ВАТ «Башкіренерго». Розвивалися партнерські взаємини з енергокомпаніями холдингу ВАТ «РАО ЕС Сходу»: ВАТ «Камчатскенерго», ВАТ «Сахаліненерго» і ВАТ «Якутскенерго», ВАТ «Далекосхідна енергетична компанія», ВАТ «Далекосхідна генеруюча компанія». Найбільш значними інвестиційними проектами в даній галузі, фінансування яких здійснювалося Транскредитбанка в 2008 році, стали переклад на газ Миколаївської ТЕЦ (ВАТ «Далекосхідна генеруюча компанія») і фінансування інвестиційних програм ВАТ «МРСК Центру та Приволжья».

  У звітному році Транскредитбанка був визнаний переможцем конкурсу з вибору кредитної організації для розміщення тимчасово вільних інвестиційних коштів ВАТ «Далекосхідна генеруюча компанія». Фінансування інвестиційної програми компанії здійснювалося з використанням відкритих у банку рахунків із спеціальним режимом.

  У 2008 році успішно продовжена співпраця банку з підприємствами нафтогазового і нафтохімічного комплексів. Транскредитбанка отримав статус Уповноваженого банку по обслуговуванню грошових потоків ВАТ «Газпром» і його дочірніх товариств.

  1.4.ТрансКредітБанк в даний час.

  Таблиця 1.

  Агрегований баланс на 1 листопада 2009 року

  Відкрите Акціонерне Товариство "Транскредитбанка"

  АКТИВИ (Тис. Рублів)
  1. Грошові кошти 9 080 569
  2. Кошти кредитних організацій в ЦБ РФ 5 291 362
  2.1. обов'язкові резерви 1 298 581
  3. Кошти в кредитних організаціях 3 160 285
  4. Чисті вкладення в цінні папери, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 23 517 743
  5. Чистий позичкова заборгованість 160 475 294
  6. Чисті вкладення в цінні папери та інші фінансові активи, наявні для продажу 7 789 352
  6.1. Інвестиції в дочірні та залежні організації 295 529
  7. Чисті вкладення в цінні папери, що утримуються до погашення 4 732 531
  8. Основні засоби, нематеріальні активи та матеріальні запаси 1 618 483
  9. Інші активи 4 549 821
  10. Усього активів 220 215 441
  ПАСИВИ
  11. Кредити, депозити та інші кошти ЦБ РФ 5 000 000
  12. Кошти кредитних організацій 29 002 276
  13. Кошти клієнтів (некредитних організацій) 149 948 639
  13.1. Вклади фізичних осіб 30 444 389
  14. Фінансові зобов'язання, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 220 000
  15. Випущені боргові зобов'язання 12 134 499
  16. Інші зобов'язання 5 230 767

  17. Резерви на можливі втрати за умовними зобов'язаннями кредитної характеру,

  іншим можливим втратам і операціями з резидентами офшорних зон

  408 454
  18. Усього зобов'язань 201 944 636
  ДЖЕРЕЛА ВЛАСНИХ КОШТІВ
  19. Кошти акціонерів (учасників) 2 258 400
  20. Власні акції (частки), що викуплені в акціонерів (учасників) 0
  21. Емісійний дохід 4 200 000
  22. Резервний фонд 338 807
  23. Переоцінка за справедливою вартістю цінних паперів, наявних для продажу -75 280
  24. Переоцінка основних засобів 0
  25. Нерозподілений прибуток минулих років (непокриті збитки минулих років) 7 777 875
  26. Прибуток (збиток) за звітний період 3 771 004
  27. Всього джерел власних коштів 18 270 805
  Позабалансових зобов'язань
  28.Безвідкличні зобов'язання кредитної організації 61 259 918
  29. Видані кредитної організації гарантії і поручительства 15 100 665

  Банк домігся стабільного зростання результатів в 2004-2009 рр. Так, за 9 місяців 2009 року банком отримано чистий прибуток в розмірі 2,6 млрд. Рублів. Чисті активи банку збільшилися до 238,7 млрд. Рублів, що на 35% перевищує їх розмір на 1 жовтня 2008 року.

  В умовах нестабільності на фінансових ринках банк зберіг обсяги кредитування і залучення коштів клієнтів. Сукупний кредитний портфель Транскредитбанка станом на 01.10.09 досяг 147 млрд. Рублів (зростання за 12 місяців - на 9,3 млрд. Рублів). Обсяг коштів клієнтів, розміщених у банку, виріс за рік на 35% і склав 171,5 млрд. Рублів.

  Одна з пріоритетних завдань банку - подальше розширення мережі обслуговування клієнтів. Банк створив 39 власних регіональних філій і є ядром банківської Групи, до складу якої входять п'ять дочірніх банків. Більше 300 основних і додаткових офісів Групи «Транскредитбанка» діють більш ніж в 180 містах і населених пунктах Росії на просторі від Прибалтики до Далекого Сходу.

  Регіональна мережа

  Транскредитбанка створена розгалужена інфраструктура клієнтського обслуговування в регіонах Росії. В даний час вона включає 271 офіс Транскредитбанка і його дочірніх кредитних організацій, що входять в Банківську групу «Транскредитбанка», в т.ч .:

  · Головний офіс, 39 філій, 122 допофісов, 6 кредитно-касових офісів, 29 операційних офісів і 10 оперкасс Головного банку;

  · 5 основних офісів, 28 допофісов, 18 операційних офісів і 13 оперкасс дочірніх банків.

  Регіональна мережа банку діє в 181 місті і населеному пункті Росії. Відділення Групи працюють у всіх містах, де знаходяться Управління російських залізниць.

  Для здійснення намічених планів щодо розвитку обслуговування корпоративних (в першу чергу - галузевих) і приватних клієнтів банк планує подальше розширення регіональної мережі. При цьому більшість нових регіональних підрозділів буде створено на основі Угод з залізницями, які передбачатимуть перехід їх підрозділів і працівників на комплексне обслуговування в Транскредитбанка.


  2.БАНКОВСКІЙ СЕКТОР Вологодської області.

  На 01.01.2009 року на території області поряд з Головним управлінням ЦБ РФ по Вологодської області функціонує 411 підрозділів кредитних організацій: 9 самостійних кредитних організацій, 32 філії, 190 додаткових офісів, 136 операційних кас, 17 кредитно-касових офісів, 6 представництв і 21 операційний офіс (Таблиця).

  Банківський сектор Вологодської області

  Таблиця 2.

  Кредитні орг-ції філії Доп.офіси Операц. каси Кредитно-касові офіси Операц. офіси представ ництва всього
  ЗАТ Банк "Вологдабанк" 1 2 1 4
  ВАТ КБ "Севергазбанк" 1 4 18 6 29
  ВАТ "Променергобанк" 1 1 5 7
  ЗАТ "Банк" Вологжанін " 1 6 2 1 10
  ТОВ НКО "Вологда-кредит" 1 1
  ТОВ НКО "КредітАльянс" 1 1
  ЗАТ АКБ "Агрокредбанк" 1 1 3 5
  ВАТ "Меткомбанк" 1 1 1 1 4
  ВАТ Комсоцбанк "Бумеранг" 1 1 2 4
  Сбербанк Росії ВАТ 6 87 121 214
  ВАТ "Уралсиб" 1 4 5
  ВАТ "Банк Москви" 1 6 7
  ЗАТ АКБ "ЦентроКредіт" 1 1
  ВАТ "Банк ВТБ Северо-Запад" 2 2
  ВАТ "Россельхозбанк" 1 27 1 1 30
  ВАТ АКБ "Росбанк" 4 4
  ВАТ Внешторгбанк 1 1
  ВАТ "Промсвязьбанк" 1 5 6
  ЗАТ "Райффайзенбанк" 1 2 3
  НБ "ТРАСТ" (ВАТ) 1 1 1 3
  ВТБ 24 (ЗАТ) 1 21 22
  ЗАТ "Північний кредит" 2 3 1 6
  ТОВ ІКБ «Совкомбанк» 1 3 4
  ЗАТ КБ «Рубльов» 1 1
  ВАТ «СКБ-банк» 1 1
  ВАТ АКБ "Пробизнесбанк" 1 2 3
  ВАТ «ОТП-Банк» 2 2
  ТОВ "Русфінанс Банк" 3 3
  "Транскредитбанка" (ВАТ) 2 2
  ЗАТ "Форус Банк" 1 1
  ТОВ "Хоум Кредит енд Фінанс Банк" 2 2
  ВАТ "АЛЬФА-БАНК" 1 1
  ЗАТ "Банк Російський Стандарт" 4 4
  КБ "Ренесанс Капітал" (ТОВ) 2 2
  ЗАТ "Русь-Банк" 1 1
  ВАТ КИТ Фінанс Інвестиційний банк 2 2
  ВАТ "Східний" 5 5
  ВАТ "Балтійський Інвестиційний Банк" 2 2
  ЗАТ ЮніКредит Банк 1 1
  ВАТ «БКС-Інвестиційний Банк» 1 1
  КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАТ) 1 1
  «НОМОС-Банк» (ВАТ) 1 1
  ТОВ КБ «Аксонбанк» 1 1
  ВАТ КБ «Юністрім» 1 1
  Разом 9 32 190 136 17 21 6 411

  Основні тенденції формування банківських ресурсів і їх розміщення.

  Характеризуючи розвиток банківського сектора регіону в 2008 році, можна говорити про загальну тенденцію зростання ресурсної бази (Табліца3).

  У формуванні ресурсів важливе значення мали кошти, що залучаються кредитними організаціями. Їх частка склала 65,5% в загальній сумі сукупних пасивів. Більшу частину коштів (41,7% залучених коштів) кредитні організації залучили від сектора домашніх господарств. Спостережуване зростання довгострокових вкладів населення позитивно вплинув на якість ресурсної бази банківського сектора регіону. Частка власних ресурсів банків в загальному обсязі ресурсної бази склала 12,1%.

  Обсяг ресурсів, віднесених до категорії «інші», в 2008 році зріс на 14%. Основну їх частку (94,9%) склали кошти, отримані з інших регіонів. Таким чином, спостерігався приплив коштів в регіон.

  Ресурсна база банківського сектора Вологодської області (млн. Руб.)

  Таблиця 3.

  01.01.2008 01.01.2009 Темп зростання
  власні ресурси 8651,4 13789,0 159%
  Залучені ресурси,
  в тому числі:
  62144,1 74418,0 120%
  - кошти юридичних осіб 14945,0 13045,4 87%
  - вклади населення 28982,4 31003,7 107%
  позикові ресурси 520,7 1774,0 341%
  Інші ресурси 20727,6 23696,0 114%
  всього ресурсів 92043,8 113676,0 124%

  Зростання обсягу приносять дохід активів (таблиця 4) забезпечувався як за рахунок збільшення залучених коштів, так і за рахунок припливу ресурсів з інших регіонів, що склав більше 22 млрд. Рублів.

  Основним напрямком розміщення ресурсів було кредитування сектора нефінансових корпорацій і населення, обсяг якого зріс за 2008 рік більш ніж в 1,2 рази. Серед кредитів, наданих індивідуальним підприємцям, переважали кредити, видані на термін більше року. Велику частку кредитів фізичним особам становили кредити терміном понад 3 років. Прострочені кредити за 2008 рік зросли більш ніж в 5 разів.

  Активи банківського сектора Вологодської області (млн. Рублів)

  Таблиця 4.

  01.01.2008 01.01.2009 Темп зростання
  Активи, що приносять дохід (всього) 81273,8 98844,8 122%
  Кредити юридичним особам і індивідуальним підприємцям 57164,4 67039,6 117%
  споживчі кредити 20819,5 27152,3 130%
  прострочені кредити 737,8 3722,8 505%
  Вкладення в цінні папери 1581,8 798,0 50%

  Таким чином, незважаючи на деяке зниження показників, що характеризують розвиток банківського сектора регіону в 4 кварталі 2008 року, в цілому в 2008 році спостерігається їх позитивна динаміка. Слід зазначити стійке зростання споживчого кредитування; збільшення припливу коштів у область з підрозділів кредитних організацій, розташованих в інших регіонах.

  Рейтинг банків функціонують на території Вологодської області знаходиться в Додатку 1.


  ВИСНОВОК

  Вологодська область є одним з найбільш економічно розвинених регіонів в Північно-Західному федеральному окрузі. За величиною бюджету та обсягом обороту організацій за 2008 рік вона поступається Санкт-Петербургу і Ленінградської області, а по сальдований фінансовий результат діяльності організацій - тільки Санкт-Петербургу. Значною мірою ці досягнення пов'язані з розвитком і зміцненням банківського сектора, який є найбільш динамічно розвивається частиною економіки регіону.

  Можна з упевненістю стверджувати, що банківський сектор Вологодської області є конкурентоспроможними і динамічно розвивається. Регіональна платіжна система в даний час ефективно функціонує і розвивається, в тому числі шляхом впровадження нових технологій, спрямованих на більш якісне і надійне обслуговування клієнтів, скорочення термінів здійснення розрахункових операцій. Про стабільність банківської системи говорить підвищення довіри до кредитних організацій з боку підприємств і населення.

  Результатом навчально-виробничої практики в принципі залишився задоволений, рівень підготовленості для виконання обов'язків був достатнім. Хочу відзначити морально-психологічну атмосферу в колективі, яка була досить позитивна і доброзичлива, допомагала в спокійній робочій обстановці виконувати свої обов'язки. Роботи, що виконуються мною в банку, цілком задовольнили мене, а й особливих труднощів не викликали.

  Основні стратегічні і тактичні завдання, що стоять перед Транскредитбанка на даному етапі:

  • збільшення основного капіталу;
  • розширення регіональної мережі шляхом консолідації чотирьох дочірніх банків під єдиним брендом;
  • реінжиніринг продуктової лінійки, поліпшення системи розробки та впровадження нових продуктів;
  • реалізація програми запозичень банку;
  • подальше підвищення якості обслуговування клієнтів.

  Список використаних джерел

  1. Шаванова Н.І., Ситов В.П., Малініна Н.А. Про історію розвитку банківської справи на Вологодчине // Гроші і кредит. - 2000. - № 7.

  2. Носенко В.М., Фуніков Ю.Б. Знання та досвід - на благо Росії // Гроші та кредит. - 2008. - № 1.

  3. www.cbr.ru/regions/main.asp. - Сайт Банку Росії.

  4. www.tcb.ru- Офіційний сайт банківської групи ВАТ "Транскредитбанка".

  5. www.vologda-oblast.ru- Офіційний сайт Уряду Вологодської області.

  6. www.banki.ru - Інформаційний портал.

  7. www.rating.rbc.ru- РБК рейтинг.

  8. Вісник Транскредитбанка (корпоративне видання) №2 (25) ноябрь 2008.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз розвитку ВАТ Транскредитбанка в період з 2006 по 2009 року

  Скачати 47.76 Kb.