Дата конвертації13.06.2017
Розмір68.59 Kb.
ТипКурсова робота

Скачати 68.59 Kb.

Аналіз стану Сайти Вся і визначення ринкового перспектив підприємства

КУРСОВА РОБОТА

з мікроекономікі

Аналіз стану Сайти Вся і визначення ринкового перспектив підприємстваЗМІСТ

Перелік умовних Позначення

Вступ

1. Аналіз стану споживача

2. Аналіз рінкової ситуации

3. Визначення стану та ринкового перспектив виробника

Висновки

Список джерел информации

ПЕРЕЛІК умовних Позначення

- Попит

- пропозиція

- ціни на товари

- про ємі товарів

- Валові витрати

- розмір бюджету споживача

- функція Лагранжа

- коефіцієнт граничної корисності грошей

- коефіцієнт еластічності Попит за ціною

- коефіцієнт еластічності Пропозиції за ціною

- розмір податку

- новарівноважна ціна, утворена на Сайти Вся после Введення потоварній податку

- новий об'єм продукції, Утворення на Сайти Вся после Введення потоварній податку

-середні Валові витрати

- граничний прибутокВСТУП

У даній курсовій работе аналізується поведінка споживача, стан та перспективи Функціонування локального Сайти Вся, становище виробника та его поведінка у завдання РІНКОМ условиях.

Дана проблема є актуальною, оскількі проведення мікроекономічного АНАЛІЗУ предполагает Такі Важливі Пункти як:

 • характеристика Попит групи спожівачів та дієвості факторів, что на него вплівають;

 • дослідження возможности Функціонування підприємства на даного Сайти Вся;

 • оцінка перспектив розвитку Сайти Вся.

Вихідні дані:

М = 280

Функція корисності

Функція рінкової Пропозиції

Товар, ринок которого досліджується -

Функція індівідуальніх валових витрат виробника

1. Аналіз стану споживача

Споживачем продукції є група покупців з відповіднім доходом М та функцією корисності:

, (1.1)

де Q - ОБСЯГИ споживання відповідного товару в фізичних одиниць.

Характеристики віробніків продукції узагальнено представлені функцією рінкової пропозиції:

,

де Р - ринкова ціна товару, а такоже функцією індівідуальніх валових витрат окремий виробника:

.

Візначаємо функцію Попит спожівачів, вікорістовуючі функцію Лагранжа.

Функція Попит спожівачів на товар А будується за положеннями кардіналістського підходу. Согласно цього підходу, Переваги споживача опісуються с помощью Функції корисності:

,

де - ОБСЯГИ споживання товарів, Які забезпечують рівень удовольствие потреб (корисності) U.

Споживач намагається максимізувати Сукупний корисність, перебуваючих у бюджетних обмежень, Які опісуються Бюджетним рівнянням

, (1.2)

де - цінатовару і - го виду.

бюджет споживача = 280.

Завдання максімізації корисності за наявний бюджетних обмежень формулюється через побудову Функції корисності Лагранжа:

, (1.3)

де - коефіцієнт граничної корисності грошей.

Согласно з за данімі умів, функція корисності Лагранжа має вигляд:

280 - ( ))

Побудував функцію Лагранжа, візначаємо умови ее максімізації с помощью частково похідніх ; ... , Шкірні з якіх дорівнюємо нулю.Таким чином одержуємо систему 3 рівнянь виду

- . (1.4)

Розділівші Рівняння почергово Одне на інше, одержуємо співвідношення цен та обсягів споживання всех товарів.

Підставівші ОБСЯГИ витрат в бюджетне Рівняння, одержуємо залежність споживача товару A від бюджету споживача та цен, тобто, Фактично, функцію Попит на товар A(1.5)

Коефіцієнт кожної Функції Виведення с помощью Функції Попит у указує, якові часть бюджету група спожівачів втрачає на Данії товар при других завдань условиях. Бачим, что товари A, B, C НЕ зв'язані один з іншім в спожіванні, тому что у Функції Попит на шкірні товар відсутні параметрами, Які відносяться до других товарів. Товари A, B, C є нейтральними.

Попит на шкірні товар Залежить від бюджету споживача прямим чином, а від ціни товараобратнім чином.

На Попит групи спожівачів вплівають следующие фактори:

 1. Цінові фактори

 2. Нецінові фактори

 3. Контакт з субстітутів та комплементів.

До ціновіх факторів Належить ринкова ціна заданого товару.

До неціновіх факторів належати смаки спожівачів, Кількість спожівачів на Сайти Вся, бюджети спожівачів, Очікування відносно майбутніх цен і доходів.2. Аналіз рінкової ситуации

споживач ринковий Попит пропозиція

Функція ринкового Попит разом Із завдань функцією Пропозиції

дозволяють візначіті Параметри рінкової рівновагі. Підставівші у функцію Попит значення бюджету та дорівнявші Функції попиту та пропозиції, візначаємо рівноважну ринкову Ціну.

(2.1)

копійчану одиниць

- рівноважна ринкова ціна.

Підставівші ее значення у функцію рінкової Пропозиції, отрімаємо значення рівноважного ОБСЯГИ продажів продукції на Сайти Вся:

Визначили рівноважну Ціну, розрахуємо Допоміжні значення попиту та пропозиції. Для цього вірахуємо значення кроку ціни. Крок у 0,1 ціни складатіме копійчану одиниць. Тому для визначення допоміжніх значень попиту та пропозиції та патенти вікорістаті Такі Рівні ціни:

8,81 + 0,881 = 9,691

6. 8,81 - 0,881 = 7,929

9,691 + 0,881 = 10,572

7. 7,929 - 0,881 = 7,048

10,572 + 0,881 = 11,453

8. 7,048 - 0,881 = 6,167

11,453 + 0,881 = 12,334

9. 6,167 - 0,881 = 5,286

12,334 + 0,881 = 13,215

10. 5,286 - 0,881 = 4,405

Таблиця 2.1 - Кількісні значення попиту та пропозиції за розрахованімі ценам

Ціна, P

4,405

5,286

6,167

7,048

7,929

8,81

9,691

10,572

11,453

12,334

13,215

Попит, D

27,24

22,7

19,45

17,02

15,13

13,62

12,38

11,35

10,48

9,73

9,08

Пропозиція, S

4,81

6,57

8,33

10,10

11,86

13,62

15,38

17,14

18,91

20,67

22,43

Підставівші значення ціни у відповідні Функції, розрахуємо ОБСЯГИ попиту та пропозиції.

Попит, D:

Пропозиція, S:

Розрахунок коефіцієнтів цінової еластічності попиту та пропозиції Здійснюємо за формулами точкового коефіцієнта(2.2)

(2.3)

Для цього вікорістовуємо візначені Ранее цінові інтервалі з кроком у 0,1 рівноважної ціни.

Результати розрахунків Представляємо у виде табліці:

Таблиця 2.2 - КОЕФІЦІЄНТИ еластічності попиту та пропозиції у розрахованіх ціновіх інтервалах

Цінові інтервалі

4,405 - 5,286

5,286 - 6,167

6,167 - 7,048

7,048 - 7,929

7,929 - 8,81

8,81 - 9,691

9,691 - 10,572

10,572 - 11,453

11,453 - 12,334

12,334 - 13,215

Коефіцієнт еластічності Попит

-0,83333

-0,85903

-0,87455

-0,88836

-0,89821

-0,91042

-0,915185

-0,919823

-0,930343

-0,935251

Коефіцієнт еластічності Пропозиції

1,82952

1,60730

1,48739

1,39405

1,33558

1,29221

1,2587776

1,2392065

1,2099418

1,1920658

Еластичність Попит - це Показник, что віражає коливання Сукупний Попит, віклікані пониженням цен на товари и послуги.Еластичний назівається Попит, что сформувався за умови, что зміна его об'єму (у%) перевіщує відсотковій вирази зниженя цен. Если показатели Падіння цен и Збільшення Попит віражені у відсотках, Рівні, тобто зростання об'єму Попит лишь компенсує зниженя уровня цен, то еластичність Попит рівна одиниці.

У разі, коли степень Пониження цен перевіщує Показник Попит на товари и послуги, Попит нееластичності. Отже, еластичність Попит - Показник ступенів чутлівості (Реакції) спожівачів до змін ціни товару.

Еластичність Попит может буті пов'язана НЕ только Із зміною ціни на товар, но и зі зміною доходу спожівачів. Тому розрізняють еластичність Попит за ціною та еластичність Попит по доходах. Є и Попит з одінічною еластічністю. Це ситуация, за якої и дохід, и величина Попит змінюються на однаково Відсоток, отже Загальний дохід залішається постійнім у міру Зміни ціни.

Реакція спожівачів на зміну ціни товару может буті сильною, Слабкий, нейтральний. КОЖЕН з них породжує відповідній Попит: еластичний, нееластичності, одінічній. Можливі варіанти, коли Попит віявляється абсолютно еластичний або абсолютно нееластичності.

Еластичність Пропозиції - Показник, что відтворює Зміни сукупної Предложения, Які відбуваються у зв'язку зі зростанням цен. У випадка, коли Збільшення Пропозиції перевершує зростання цен, Останнє характерізується як еластичність. Если Приріст Пропозиції дорівнює приросту цен, пропозиція назівається одінічною, а Показник еластічності дорівнює одиниці. Коли Приріст Пропозиції менше приросту цен, формується так звання не еластичний пропозиція. Таким чином, еластичність Пропозиції характерізує чутлівість (Реакція) Пропозиції товарів на Зміни їхніх цен.

Еластичність Пропозиції Залежить від таких чінніків, як особлівість виробничого процесса, годину виготовлення продукту и особлівість его до трівалого зберігання.

Особлівостівіробнічогопроцесудозволяютьвіробніковірозшірітівіробніцтво товару при підвіщенні ціни, а при поніженні его ціни переходити на випуск Іншої продукції. Пропозиція такого товару є еластичні.

Еластичність Пропозиції Залежить и від часового Чинник, коли виробник не в змозі Швидко реагуваті на Зміни ціни, оскількі для Додатковий виробництва товару необхідній Значний годину. У таких випадка пропозиція є нееластичності. Для товару, Який НЕ может зберігається трівалій годину (например, продукти, что Швидко псуються), еластичність Пропозиції буде низька.

Много економістів віділяють Такі фактори, что змінюють пропозіцію:

- Зміни в собівартості виробництва за рахунок цен на ресурси, зміни податків и дотацій, досягнені науки и техніки, Нових технологій. Зниженя собівартості дозволяє віробнікові доставіті на ринок более товарів. Зростання собівартості виробляти до протилежних результату - пропозиція зніжується.

- Зміни цен на інші товари, зокрема на товари субститути.

- Індивідуальні смаки спожівачів.

- Перспектівні Очікування віробніків.

- Кількість товаровіробніків безпосередно впліває на пропозіцію, оскількі чим более постачальніків товарів, тім вищє пропозиція и навпаки, при зменшенні числа віробніків різко скорочується пропозиція.

Побудуємо кріві попиту та пропозиції за те, що бере данімі. Візначімо ділянки еластичності та нееластичності Попит (Предложения).Малюнок 2.1 Кріві попиту та пропозиції

Попит товару A нееластичності при усіх значеннях цен, тобто на всій крівій Попит. Пропонування товару А є еластичні течение Усього діапазону цен, тобто на всьому графіку крівої Предложения.

Візначімо розміри надлишком споживача, надлишком виробника та виграш Сайти Вся. Для розрахунку кількісніх значень надлішків скорістаємося графічнім методом.

Малюнок 2.2 Графік, что відображає потокової ринкову сітуацію

Розмір надлишком споживача відповідає площади трикутника :Розмір надлишком виробника відповідає площади трикутника :

Загальний виграш Сайти Вся дорівнює сумі ціх показніків:

Важлівою характеристикою рівновагі локального Сайти Вся є его стійкість. Рівновага вважається стійкою, если при відхіленні від рівноважного стану вступають в дію рінкові сили, поновлюючі его. Інакше рівновага нестійка. Діагностика стійкості рінкової рівновагі здійснюється як в короткому Тимчасова інтервалі (вікорістовується підхід Л.Вальраса), так и в Довгому (підхід А. Маршалла).

Діагностуючі стійкість рівновагі у короткому часовому інтервалі (за методом Вальраса), та патенти, зверни по одному значенню ціни вищє та нижчих рівноважної, вікорістовуючі відповідні Функції.Малюнок 2.3 Діагностика сталості рінкової рівновагі у короткому часовому інтервалі (за методом Вальраса). Ціна вищє рівноважної:

У Цій ситуации пропозиція более Попит, в результате вінікає затоварювання Сайти Вся в об'ємі:

Страждає виробник, Який вімушеній понізіті Ціну. Попит збільшується и на Сайти Вся знов вінікає рівновага.

Ціна нижчих рівноважної:

У Цій ситуации пропозиція менше Попит, в результате вінікає дефіціт в размере:

Страждає споживач, вімушеній платіті завіщену Ціну. У відповідь пропозиція зростанні, рівновага відновлюється.

За Вальрасу точка Перетин кривих Попит и Предложения є стійкою рівновагою.Мал. 2.4 Діагностика сталості рінкової рівновагі у Довгому часовому інтервалі (за Маршаллом)

Діагностика сталості рівновагі у Довгому часовому інтервалі (за Маршалом) більш доладна. Звертаючись значення ціни вищє та нижчих рівноважної, дере за все візначаємо ОБСЯГИ Пропозиції, Який є можливіть за означеної ціни.

Ціна вищє рівноважної:

Візначімо Ціну, якові Погода бісплатіті ПОКУПЦІ за товар при наявності его запасу на Сайти Вся, відповідного ОБСЯГИ Пропозиції :

Ціна Попит нижчих за цінупропозіції, тому стімулівдля Розширення виробництва НЕ існує, навпаки, пропозиція товару буде зменшуватісь.Виробник скорочує виробництво, товар становится ціннішім для споживача, ціна Попит зростанні и рівновага відновлюється.

Ціна нижчих рівноважної:

Візначімо Ціну, якові Погода бісплатіті ПОКУПЦІ за товар при наявності его запасу на Сайти Вся, відповідного ОБСЯГИ Пропозиції

Ціна Попит вища за Ціну Пропозиції, тому стимул для Збільшення Пропозиції існує, виробництво товару буде збільшуватісь, ціна Попит поступово знизу и ринок повернеться у стан рівновагі. За Маршаллу точка Перетин кривих Попит и Предложения є стійкою рівновагою.

Ринкова рівновага - це така ситуация, коли плани покупців и продавців на Сайти Вся збігаються и за даної ціни величина Пропозиції дорівнює велічіні Попит.

Аналіз взаємодії Попит и Предложения показує, что:

 • надлишок товару зніжує Ціну;

 • дефіціт товару підвіщує Ціну;

 • за ціни рівновагі НЕ існує причин для ее Зміни.

Існують ситуации, коли держава втручається у процес встановлення рівноважної ціни на Сайти Вся и вводити контроль за ценам Шляхом встановлення цінової «стелі» або «підлоги».

Цінова «стеля» - це максимальний рівень ціни, за которого дозволяється продавати Певний товар. Ця ціна є всегда нижчих за рівноважну, тому на Сайти Вся відчувається Постійний дефіціт товару. Це виробляти до Виникнення «чорного» Сайти Вся, зніжує ініціатіву продавців збільшуваті у Майбутнього пропозіцію товару, капітал поступово начинает переміщуватіся у інші Сфера діяльності.

Цінова «підлога» - це мінімальній рівень ціни, за якої дозволяється продавати тієї чи Інший товар. ВІН всегда находится вищє уровня рівновагі, что виробляти до Виникнення стійкого надлишком товару І, як відповідь, до того ж «чорного» Сайти Вся.

Ринкова рівновага НЕ є всегда став. Зміна під Вплив неціновіх факторів Попит, Пропозиції чи обох Одразу виробляти до Виникнення нового стану рівновагі. При цьом Нові рівноважні ціна и ОБСЯГИ могут як зростаті, так и зменшуватіся в одному чи в протилежних напрямки.

Зміни параметрів рінкової рівновагі такоже могут відбуватісь в результате втручання держави. Ми відмітілі такий важлівій неціновій Чинник як податки и субсидії, Який охоплює широкий спектр економічної діяльності суб'єктів. Метою встановлення та Зміни податків є те, що бере податкових надходженнях до державного чи місцевого бюджетів. Податки могут обкладатіся як ПОКУПЦІ, так и продавці товарів и услуг. Прямі податки скорочують доходи спожівачів, їх зміна зміщує криву Попит. Непрямі податки на товари и послуги, найбільш Поширеними з якіх, є акциз та мито, зменшуються прібутковість продавців и зміщують криву пропонування.

Визначили абсолютний розмір потоварній податку як 10% рівноважної ціни, оцінімо Наслідки Уведення податку для Сайти Вся товару А.

Вікорістовуючі аналітичний метод, візначімо нову, модіфіковану ринкову Ціну, яка вінікла в результате Введення податку у размере Т:

де

Тобто,

При введенні по товарного податку на товари А ціна растет, тому ми оберемо ті КОЕФІЦІЄНТИ попиту та пропозиції, Які на інтервалі знаходяться вищє рівноважної ціни.

Візначімо аналітічнім методом Нові ОБСЯГИ ринкового попиту та пропозиції:

Необходимо пам'ятати, что споживач платити Ціну , А виробник продає за ціною .

При новій ціні знайдені Нові об'єми попиту та пропозиції ( ). Значення рівноважної ціни збільшілося на , А розмір рівноважного ОБСЯГИ зменшівся на .

ОБСЯГИ надходження до державного бюджету, Які вініклі у результате Введення потоварній податку:

Даній ОБСЯГИ надходження до державного бюджету складається з платежів, Які стягуються як з споживача так и з продавця.

Стягування з споживача складає:

Cтягування з виробника складає:

Проаналізуємо Дану сітуацію с помощью графічного методу.

Відобразімо на малюнку 2.5 введення по товарного податку.Малюнок 2.5 Реакція Сайти Вся на введення потоварній податку

Виграш споживача после Введення потоварній податку Знайдемо с помощью розрахунку площади:

Виграш продавця после Введення потоварній податку Знайдемо с помощью розрахунку площади ( -T) MC:

Тоді Загальний виграш Сайти Вся после Введення потоварній податку складі суму виграш продавця и покупця:

Витрати споживача:Витрати виробника:

Знайдемо значення Втрата Суспільства после Введення потоварній податку:

Можна сделать Висновок, что Введення потоварній податку є ефективна, тому что розмір податкових надходженнях до державного бюджету более чем Втрата Суспільства ( > ).

Складемо Рівняння новой Функції Пропозиції, яка вінікла после Введення потоварній податку:

Функція Пропозиції после введення по товарного податку буде мати такий вигляд:

Співставляючі ОБСЯГИ податкових надходженнях у бюджет та Втрата Суспільства, слід мати на увазі, что Втрата Суспільства ма ють безпосередній характер та вінікають через короткий проміжок часу после Введення податку, а надходження до бюджету могут превратиться у додатковий Попит держави, підприємств або населення только Згідно, а его ОБСЯГИ может буті значний меншим за ОБСЯГИ надходження. Тобто, віходячі з ціх міркувань, можна сделать Висновок, что з точки зору Суспільства в цілому та удовольствие его вимагає введення потоварній податку вважається доцільнім, оскількі ОБСЯГИ податкових надходженнях до державного бюджету (11,35) перевіщують ОБСЯГИ Втрата Суспільства (7.045)

3. Визначення стану та ринкового перспектив виробника

Вікорістовуючі функцію індівідуальної Пропозиції виробника, візначімо та охарактерізуємо становище виробника до та после Введення податку.

Малюнок 3.1 Співвідношення параметрів Функціонування підприємства у разі Отримання нормального прибутку

Розрахуємо мінімальну ринкову Ціну, что забезпечен віробнікові нормальний прибуток, за умов Існування которого підприємець зможу втріматісь у даного бізнесі. Мінімальна ринкова ціна дорівнює мінімальнім середнім витрат.

Функцію Середніх витрат (АТС) візначімо с помощью Функції валових витрат (ТС):

ОБСЯГИ виробництва , Який дозволяє мінімізуваті Середні витрати, відшукаємо через визначення ее Першої похідної.

- ОБСЯГИ виробництва, Який дозволяє мінімізуваті Середні витрати.

Значення ОБСЯГИ виробництва підставімо у функцію Середніх витрат:

копійчану одиниць.ВИСНОВКИ

У курсовій работе Було проведене дослідження Сайти Вся товару А. Було встановлен, что Попит на товар А чи не Залежить від попиту та уровня цен на товари В і С.

Було встановлен, что при рівноважній ціні 8,81гр.од. споживач виграє, купуючі товар дешевше, чим ВІН МІГ за него Заплатити; в свою черга отрімує надлишок и виробник товару А.

Проаналізувавші отрімані КОЕФІЦІЄНТИ цінової еластічності попиту та пропозиції, можна Сказати, что Попит на товар А нееластичності, а пропозиція - еластичний.

Дослідження показало, что рівновага Сайти Вся товару А відносно стійка як у короткому, так и в трівалому годин інтервалах; у короткому часовому інтервалі, за версією Вальраса, в условиях дефіціту активною стороною Сайти Вся є ПОКУПЦІ, а в условиях надлишком - продавці товару. Согласно Версії Маршалла, основною рушійною силою механізму Відновлення рівновагі в Довгому часовому інтервалі всегда являються Виробники товару.

После Введення податку скороти ОБСЯГИ надлішків покупця та продавця товару. Одна частина Втрата учасников Сайти Вся балансується (для Суспільства) податковими надходження до державного бюджету, а Інша їх частина НЕ балансується нічім. Ця частина буде являти собою чисті Втрата и для учасников Сайти Вся, и для Суспільства від Введення потоварній податку. ЦІ Втрата Перш за все віклікані СКОРОЧЕННЯ об'єму виробництва даного товару та пере розподіленням звільнівшіхся ресурсов в інші Галузі, де смороду Використовують з меншим ефектом. Альо в порівнянні з надходження в державний бюджет збитки відносно малі, тому Введення податку можна вважаті доцільнім.ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

 1. Гальперін В. М. Мікроекономіка

 2. Тарасевич Л.С.Мікроекономіка

 3. Нурієв Р.М.Курс мікроекономіки

 4. Будаговська С., Кілієвіч О., Луніна І. Мікроекономіка и макроекономіка.Головна сторінка


    Головна сторінкаАналіз стану Сайти Вся і визначення ринкового перспектив підприємства

Скачати 68.59 Kb.