• Анотація
 • Таблиця 1.1
 • Система "стандарт кост" [5]
 • Система "директ-костинг" [5]
 • // Журнал "Проблеми теорії і практики управління" №1 / 2006
 • Маркірування моделей в асортиментного групах продукції


 • Дата конвертації25.03.2017
  Розмір256.98 Kb.
  Типдиплом

  Скачати 256.98 Kb.

  Аналіз та удосконалення системи ОЦІНКИ ефектівності виробничої ДІЯЛЬНОСТІ інструментального цеху оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництво меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харкі

  Міністерство освіти и науки України

  Національний Аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського

  Харківський авіаційний інститут


  Магістерська робота

  Тема: АНАЛІЗ ТА удосконалення СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТІВНОСТІ виробничої ДІЯЛЬНОСТІ інструментального ЦЕХУ ОСНАСТКИ Допоміжного ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА ПО виробництво меблів ЗАТ "НОВИЙ СТИЛЬ УКРАЇНА" (м. Харків)


  (Спеціальність 8.050 107 «Економіка підприємства»)

  ХАРКІВ "ХАІ" 2007


  Анотація

  Актуальність теми діпломної роботи Полягає в тому, что однією з наболіліх проблем для керівніків предприятий є необходимость скорочуваті збитки, генеруємі заготівельнімі и допоміжнімі цехами.

  Об'єктом ДОСЛІДЖЕНЬ діпломної роботи булу діяльність інструментального цеху оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництва металевоосновніх крісел та стільців ЗАТ "Новий стиль - Україна" (м.Харків).

  Предметом ДОСЛІДЖЕНЬ діпломної роботи булу організація бюджетування та ОЦІНКИ ефектівності Функціонування цеху допоміжного виробництва.

  Метою ДОСЛІДЖЕНЬ діпломної роботи БУВ поиск методик ОЦІНКИ ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ допоміжного виробництва у сучасній перехідній економіці України в порівнянні з ефектівністю аутсорсингу (промислових послуг спеціалізованіх предприятий).

  Практична Цінність отриманий в дипломному проекті результатів Полягає в розробці та практічній апробації на прікладі результатів ДІЯЛЬНОСТІ інструментального цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" пропозіцій західніх економістів по Методології ОЦІНКИ ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ допоміжного виробництва на підприємстві з опорою на конкурентні ціни Сайти Вся промислового сервиса (аутсорсингу ).

  Магістерська дипломна робота складається Із вступления, трьох розділів, вісновків та списку літератури. Роботу подано на 135 стор., Вона містіть 52 табліці, 24 рис., Додатки на 20 стор., Список джерел 55 найменувань.  ЗМІСТ


  ВСТУП

  РОЗДІЛ 1 Теоретичні ТА методологічні ОСНОВИ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕХУ Допоміжного ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА ТА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТІВНОСТІ ЙОГО виробничої ДІЯЛЬНОСТІ

  1.1 Функціональна роль інструментального цеху допоміжного виробництва в структурі сучасного промислового підприємства

  1.2 Сутність функцій цеху допоміжного виробництва підприємства як центру витрат та методологічні підході до планування показніків его ДІЯЛЬНОСТІ

  1.3 Бюджетування витрат як сучасний метод ОЦІНКИ ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ цеху допоміжного виробництва підприємства

  РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ інструментального ЦЕХУ ОСНАСТКИ Допоміжного ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА ПО виробництво меблів ЗАТ "НОВИЙ СТІЛЬУКРАЇНА

  2.1 Характеристика ДІЯЛЬНОСТІ та продукції підприємства ЗАТ "Новий стиль Україна"

  2.2 Основні характеристики ДІЯЛЬНОСТІ цеху оснастки допоміжного виробництва ЗАТ "Новий стільУкраїна"

  2.3 Аналіз ефективності ДІЯЛЬНОСТІ цеху оснастки допоміжного виробництва ЗАТ "Новий стільУкраїна"

  2.4. Аналіз проблемних вопросам в ДІЯЛЬНОСТІ цеху оснастки допоміжного виробництва ЗАТ "Новий стільУкраїна" та системе ОЦІНКИ ефектівності его ДІЯЛЬНОСТІ у складі підприємства

  РОЗДІЛ 3 Обгрунтування Шляхів Підвищення ЕФЕКТІВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ інструментального ЦЕХУ ОСНАСТКИ Допоміжного ВИРОБНИЦТВА ЗАТ "НОВИЙ СТІЛЬУКРАЇНА" ТА удосконалення МЕТОДИК ОЦІНКИ ЕФЕКТІВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

  3.1 Промисловий сервіс (outsourcing) як альтернатива Допоміжним виробництвом на підприємстві

  3.2 Удосконалення методики ОЦІНКИ ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ цеху допоміжного виробництва на Основі моделі конкурентного бюджетування витрат з врахування альтернативних послуг аутсорсингу

  ВИСНОВКИ

  СПИСОК використаної літератури

  ДОДАТКИ


  ВСТУП

  Актуальність теми діпломної роботи Полягає в тому, что менеджмент великих предприятий України напередодні вступления до Світової организации торговли розуміє, что щоб Вижити в конкурентній борьбе, та патенти, підвіщуваті ефективність ДІЯЛЬНОСТІ компании. Зокрема, однією з наболіліх проблем для керівніків таких предприятий є необходимость скорочуваті збитки, генеруємі заготівельнімі и допоміжнімі цехами. При ВІДПОВІДІ на питання, що робити з Допоміжним виробництвом, розглядаються три основних варіанти:

  продати або закрити Допоміжні виробництва, а необхідні комплектуючі одержуваті з боку (метод аутсорсинга), сконцентрувавші в такий способ Усі ресурси и зусилля на основній ДІЯЛЬНОСТІ;

  другий варіант зв'язаний з розвитку заготівельного и допоміжного виробництва як окремий бізнесу при збереженні Загальне контролю з боку матерінської компании;

  третій можливий варіант СКОРОЧЕННЯ та оптимізація потужного допоміжніх виробництв до уровня НЕ вищє спожи Власний нестатків з Використання системи бюджетування та мотівації СКОРОЧЕННЯ уровня витрат.

  Об'єктом ДОСЛІДЖЕНЬ діпломної роботи булу діяльність інструментального цеху оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництва металевоосновніх крісел та стільців ЗАТ "Новий стиль - Україна" (м.Харків).

  Предметом ДОСЛІДЖЕНЬ діпломної роботи булу організація бюджетування та ОЦІНКИ ефектівності Функціонування цеху допоміжного виробництва.

  Метою ДОСЛІДЖЕНЬ діпломної роботи БУВ поиск оптимальних технологій организации ДІЯЛЬНОСТІ цехів допоміжного виробництва та методик ОЦІНКИ ефектівності їх ДІЯЛЬНОСТІ у сучасній перехідній економіці України в порівнянні з ефектівністю європейської моделі аутсорсингу (промислових послуг спеціалізованіх предприятий).

  Согласно з завдання в дипломному проекту необходимо Було провести дослідження Наступний вопросам:

  1. У Першому розділі Розглянуто питання теоретичного та методологічних основ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ цеху допоміжного виробництва підприємства та системи ОЦІНКИ ефектівності его діяльності:

  Функціональна роль інструментального цеху допоміжного виробництва в структурі сучасного промислового підприємства;

  Сутність функцій цеху допоміжного виробництва підприємства як центру витрат та методологічні підході до планування показніків его ДІЯЛЬНОСТІ;

  Бюджетування витрат як сучасний метод ОЦІНКИ ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ цеху допоміжного виробництва підприємства;

  2. У 2 розділі Розглянуто питанння АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ інструментального цеху оснастки допоміжного виробництва підприємства по виготовленню меблів ЗАТ "Новий Стиль - Україна":

  Характеристика ДІЯЛЬНОСТІ та продукції підприємства ЗАТ "Новий стиль Україна";

  Основні характеристики ДІЯЛЬНОСТІ цеху оснастки допоміжного виробництва ЗАТ "Новий стільУкраїна";

  Аналіз ефективності ДІЯЛЬНОСТІ цеху оснастки допоміжного виробництва ЗАТ "Новий стільУкраїна";

  Аналіз проблемних вопросам в ДІЯЛЬНОСТІ цеху оснастки допоміжного виробництва ЗАТ "Новий стільУкраїна" та системе ОЦІНКИ ефектівності его ДІЯЛЬНОСТІ у складі підприємства;

  3. У 3 розділі обгрунтувати шляхи Підвищення ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ інструментального цезху оснастки допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" та удосконалення методик ОЦІНКИ ефектівності его діяльності:

  Промисловий сервіс (outsourcing) як альтернатива Допоміжним виробництвом на підприємстві

  Удосконалення методики ОЦІНКИ ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ цеху допоміжного виробництва на Основі моделі конкурентного бюджетування витрат з врахування альтернативних послуг аутсорсингу.

  Методи ДОСЛІДЖЕНЬ: проведення горизонтального (індексно хронологічного) та вертикального (структурно хронологічного) АНАЛІЗУ Фінансової звітності підприємства, контролінг системи бюджетування допоміжного виробництва, побудування алгоритмів та програм розрахунків на ПЕОМ (EXCELпрограмі).

  Інформаційно-методологічна база ДОСЛІДЖЕНЬ дійсної діпломної роботи роботи - звітні документи ЗАТ "Новий Стиль - Україна" за 2005 2006 роки.

  Практична Цінність отриманий в дипломному проекті результатів Полягає в розробці та практічній апробації на прікладі результатів ДІЯЛЬНОСТІ інструментального цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" пропозіцій західніх економістів по Методології ОЦІНКИ ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ допоміжного виробництва на підприємстві з опорою на конкурентні ціни Сайти Вся промислового сервиса (аутсорсингу ), тобто промислових послуг вузькоспеціалізованіх невеликих предприятий.  РОЗДІЛ 1

  Теоретичні ТА методологічні ОСНОВИ АНАЛІЗУ

  ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕХУ Допоміжного ВИРОБНИЦТВА

  ПІДПРИЄМСТВА ТА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТІВНОСТІ ЙОГО

  виробничої ДІЯЛЬНОСТІ

  1.1 Функціональна роль інструментального цеху допоміжного виробництва в структурі сучасного промислового підприємства


  Удосконалення виробничої інфраструктурі є одним з факторів Поліпшення діяльності підприємства.

  Роботи з обслуговування основного виробництва віконуються допоміжнімі Підрозділами и обслуговуючий господарствами: інструментальнімі, ремонтні, транспортним, службами матеріально-технічного постачання и збуту продукції. Незважаючі на ті, что много роботи з обслуговування виробництва (виготовлення запасних частин, інструмента, ЗАСОБІВ малої механізації и транспортних ЗАСОБІВ и т.п.) могут буті віконані на спеціалізованіх підпріємствах або заводах, что виготовляють устаткування, частко такого роду показніків на Сучасне підпріємствах й достатньо велика [46].

  Інструментальне господарство на підприємстві створюється для виконан робіт Із забезпечення виробництва інструментом и технологічним оснащенням, организации їхнього Збереження, ЕКСПЛУАТАЦІЇ и ремонту.

  Структура й організаційні форми інструментального господарства й достатньо різноманітні и залежався від типу виробництва, виду продукції, что віпускається, ее конструкторської и технологічної складності й ОБСЯГИ виробництва.

  Інструментальне господарство на підприємстві Включає виробничі ланки (ділянки, цехи) по виготовленню ІНСТРУМЕНТІВ, складські и комплектуючі підрозділі (центральний ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ склад, Цехові інструментальнороздавальні коморі); підрозділу по відновленню и ремонту ІНСТРУМЕНТІВ; підрозділу по інструментозабезпеченню робочих Місць [41].

  Задачі й ОБСЯГИ робіт з організації інструментального господарства визначаються особливо основного виробництва, складністю продукції, что віпускається, вікорістовуванім устаткуванням, масштабами виготовлення однотіпної продукції І ступеня ее новизни.

  Разом з тим від уровня организации цього господарства и якості інструмента залежався інтенсівне использование устаткування, технологічні Параметри его роботи, рівень продуктивності праці й у цілому результати роботи Всього підприємства.

  Умів раціональної организации й економічного использование інструмента є его чітка класифікація. Це необходимо для Вибори однотипного и взаємозамінного інструмента, конструктивно и технологічно подібніх его відів при підборі партии оснащення, что одночасно віготовляється, организации его Збереження, визначення порядку одержаний и виробництва. Важліве значення класифікація інструмента має для Виявлення ступенів застосовності різніх его відів и обґрунтування раціональних форм его одержаний з виробництва [28].

  Тому для Спрощення организации інструментального господарства розробляється класифікація інструмента.Інструмент розрізняють за характером использование: універсальний (нормальний, стандартний) и Спеціальний інструмент.

  Універсальний інструмент застосовується на всех підпріємствах промісловості при віконанні операцій визначеного роду. Спеціальнім назівається інструмент, вікорістовуваній на підприємстві для виконан візначеної операции при віготовленні конкретних деталей продукції.

  За призначення інструмент поділяється на Обробна, контрольновімірювальній и технологічну оснастку. МЕТАЛООБРОБНИЙ інструмент, підрозділяють на ріжучій, вімірювальній, слюсарномонтажній, допоміжній. Технологічна оснастка Включає пристосуватися, штампи, ЛИВАРНИЙ оснастку (моделі, пресформи и т.п.).

  Перш, чем організуваті виробництво або придбання інструмента на стороні, віявляють потребу в ньом. Визначення споживи в інструменті засновано на нормах его знос. На практике Використовують галузеві нормативи витрати інструмента на 1000 станкогодін або 100 одиниць готової продукції. Для серійного виробництва норми витрати ІНСТРУМЕНТІВ розраховуються на 1000 годин роботи однотипних верстатів.

  Важлівою функцією организации інструментального господарства є регулювання запасу інструмента. Мінімальна Кількість інструмента, необхідна Підприємству для безперебійної роботи, створює оборотний фонд. ВІН Включає складські запаси в центральному інструментальному складі (ЦІС) и в цехових інструментально-роздавальних комор (ІРК), експлуатаційний фонд на робочих місцях и інструмент у заточенні, ремонті, відновленні и Перевірці. Інструмент на робочих місцях и в ІРК складає цехів оборотний фонд. Сума цехових оборотних ФОНДІВ и запасів у ЦІСі створює загальнозаводській фонд.

  Основна частина запасу інструмента, что Включає резервний фонд для діючого виробництва и інструмент для Нових об'єктів, знаходиться в ЦІСі. Запаси для діючого виробництва встановлюються по системе "максімуммінімум". Під запасом мінімумом розуміється величина, рівна денній потребі в даного інструменті, помноженої на число днів термінового виготовлення або одержаний від зовнішнього постачальника чергової партии.

  Позначівші через ІДН денну потребу в інструменті, а через ТСР - число днів термінового виготовлення інструмента або те, що бере его з боку, можна візначіті мінімальній запас Зmin по Формулі [29]:


  Зmin = ІДН * ТСР (1.1)  Для нормальних умов виготовлення або придбання інструмента з боку встановлюється запас "крапка замовлення". Під "Крапка замовлення" розуміється величина перехідного запасу, Достатньо для забезпечення виробництва інструментом на годину нормального его виготовлення або придбання на стороні, плюс мінімальній запас.

  Запас "крапка замовлення" Тз візначається по Формулі [29]:


  Тз = ІДН * Тнорм + Зmin (1.2)

  де Тнорм - нормальний срок виготовлення, дні.

  Щоб візначіті запас максимум (Зmax), Виходять з того, что при стала партіях виробництва або Надходження інструмента з боку максимальний запас буде дорівнює сумі партии одночасно інструмента, что замовляється, и інструментального запасу [29]


  Зmax = Зmin + Пі (1.3)


  де Пі - величина партии замовлення придбання або Вироблення інструмента.

  Загальний запас інструмента в ЦІСі складається з перехідніх и мінімального запасів. Перехідній запас по кожному найменуванням інструмента за период между постачання колівається від величини партии одночасного Надходження інструмента, что замовляється, до мінімального запасу. Тому при рівномірному надходженні и вітраті інструмента Кількість інструмента, что одночасно находится на складі, по кожному найменуванням в Середньому можна Прийняти рівнім [29]:


  Зср = Пі / 2 + Зmin (1.4)


  де Зср- середній запас інструмента на складі.

  Величина ж Усього складського запасу (у вартісному віраженні) буде дорівнюваті сумі Середніх запасів по кожному найменуванням інструмента и мінімального запасу.

  На підпріємствах такоже здійснюється планування поточного й експлуатаційного запасу ІНСТРУМЕНТІВ.

  Так, в інструментально-роздавальних коморах Поточні запаси по кожному тіпорозміру ІНСТРУМЕНТІВ визначаються віходячі з денної спожи в інструменті и ПЕРІОДУ годині, через Який вітраченій інструмент відновляється. Практично нерегулярно споживання інструмент у цехових інструментально-роздавальних коморах звичайна трімають у размере місячної спожи, а інструмент, застосовуваного регулярно, - у півмісячній и декадній потребі.

  Експлуатаційний цехів фонд ІНСТРУМЕНТІВ складається з ІНСТРУМЕНТІВ, что знаходяться на робочих місцях, у заточенні й у ремонті. Для оснащення інструмента трівалого терміну Користування запаси в ЕКСПЛУАТАЦІЇ, як правило, не створюються.

  Кількість інструмента на робочих місцях візначається в залежності від числа верстатів, де застосовується запасний інструмент, кількості змін роботи ціх верстатів и кількості ІНСТРУМЕНТІВ, что знаходяться в шкірного робітника, тобто для передачі інструмента зі Зміни в зміну. Наявність інструмента на робочих місцях буде тім менше, чем Частіше відбувається заміна інструмента, что затупівся.

  Наявність інструмента в заточенні Залежить від величини партій, что поставляються в ув'язненні, и годині перебування інструмента в заточенні, включаючі годину накопичені перед заточеним, перебування в заточенні і Час после заточеним до Надходження его в ІРК.

  У СУЧАСНИХ условиях підвіщені вимоги до обслуговування виробництва пред'являються внаслідок переходу предприятий на Нові економічні умови, відмітною рісою якіх є економія виробничих ресурсов. Це діктує Збільшення безперервності виробничих процесів, конструктивне и технологічне удосконалювання продукції, что віпускається, Поліпшення использование основних ФОНДІВ и оборотних коштів. Тому спеціалізація функцій обслуговування винна играть особливо роль в организации інфраструктурі підприємства.

  Концентрація виробництва інструмента и технологічного оснащення на основе великих інструментальніх цехів, а такоже создания спеціальніх служб обслуговування ремонтними роботами, підйомнотранспортнімі, служб постачання и збуту продукції, безсумнівно, підвіщіть значімість и ефективність інфраструктурі виробництва [30].

  У Сейчас годину Допоміжні виробництва й обслуговуючі господарства в рамках одного підприємства могут здобудуть всі возможности для Функціонування в повну обсязі. Однако це й достатньо дорогі и трудомісткі роботи. Складність ще Полягає в ТІМ, что господарства допоміжної інфраструктурі змушені делать для власного споживання в неспеціалізованіх условиях інструменти, технологічну оснастку, Виконувати усі види ремонтних робіт, у тому чіслі и капітальний, виготовляти змінні Вузли и деталі. Матеріальні витрати на Зміст допоміжніх и обслуговуючий господарств такого масштабу могут буті в кілька разів вищє, чем на виконан аналогічніх робіт спеціалізованімі організаціямі [30].

  Вірішіті проблему зниженя витрат на Утримання и експлуатацію служб допоміжної інфраструктурі можна розміщенням замовлень на обслуговування підприємства спеціалізованімі господарствами.

  Попит на подібного роду послуги створі умови для формирование цілої мережі ОРГАНІЗАЦІЙ и предприятий по ремонту устаткування, виготовленню змінніх деталей и вузлів, виробництво технологічної оснастки, монтажу підйомнотранспортного и складського устаткування. Новий розвиток одержує інструментальна промисловість, тому что в условиях спеціалізованого виробництва дешевше и якісніше можна організуваті випуск стандартного інструмента, звільнівші підпріємстваспожівачі від его виготовлення [39].

  Відзначені Тенденції розвитку інфраструктурі підприємства становляться Інтерес для діючіх виробництв. Однако їх НЕ могут НЕ турбувати питання оператівності в технічному обслуговуванні, и з цієї точки зору наявність у структурі підприємства підрозділів допоміжної інфраструктурі повинною ВІДПОВІДАТИ зажадає и цілям ефективного Функціонування виробництва.

  1.2 Сутність функцій цеху допоміжного виробництва підприємства як центру витрат та методологічні підході до планування показніків его ДІЯЛЬНОСТІ

  Організація роботи великого Багатопрофільного підприємства потребує его структурізації та! Застосування чітко відпрацьованого внутрішньогосподарського механізму.

  Віділяють два основних типи структурізації [39]:

  технологічна;

  товарна.

  Формування ринкового отношений створює передумови Впровадження товарної структурізації предприятий з одночасною діференціацією економічних обов'язків и Розширення делегованіх повноважень підрозділів.

  Товарна структурізація означає формирование підрозділів вокруг товарних відів продукції, тобто з числа тих технологічних ланок, для якіх Певний вид товарної продукції может вважатіся кінцевім.

  Такий виробничо-ЗБУТОВА модуль перетворює технологічні виробничі ланки в один структурний товарний Підрозділ, Який становится оператором відкритого Сайти Вся, відповідає за всі економічні Дії на шляху до кінцевого споживача и в підсумку за беззбітковість виробництва. Технологічні підрозділі об'єднуються и стають товарним Підрозділом послідовно ринкового типу. Звичайний, що не всі підрозділі и не відразу можна структурізуваті в такий способ. Таку роботу та патенти Здійснювати віважено и поетапна.

  За Ознакою повнотіла повноважень та обов'язків при структурізації предприятий в ринковому условиях могут створюватісь підрозділі у форме центрів відповідальності з такими ее ОБСЯГИ: центри витрат відповідають за забезпечення ресурсами запланованого ОБСЯГИ виробництва продукції, витрати, собівартість одиниці продукції; Вироблення продукцію передаються адміністрації або за ее вказівкою іншім підрозділам; центри виручки відповідають за повнотіла реализации переданої їм для цього продукції, реалізаційні ціни та суму копійчаного Надходження; центри прибутку відповідають за ОБСЯГИ виробництва, збуту, витрати и собівартість, реалізаційні ціни та суму прибутку; центри управління - відповідають за Досконалість маркетінгової політики, ресурсне забезпечення, раціональність організаційно виробничої Структури підприємства, его беззбітковість и Платоспроможність [42].

  Найбільший ОБСЯГИ обов'язків та повноважень ма ють центри прибутку, найменша центри витрат. Тому спочатку всі підрозділі могут здобудуть організаційно-економічний статус центрів витрат и лишь з набуттям досвіду та навиків економічної роботи в ціх ПЕРВИННА Ланка можна створюваті центри прибутку.

  Вибір структурних РІШЕНЬ у ВИРОБНИЦТВІ візначається передусім такими Чинник:

  1) формами спеціалізації та кооперування підрозділів;

  2) орієнтацією виробництва;

  3) Організаційним середовища;

  4) місцем Розташування виробництва.

  Внутрішній економічний Механізм підприємства це система економічних методів та важелів, что, по-перше, Забезпечує Зовнішні зв'язки підприємства и створює відповідні умови Отримання доходу, по-друге, спріяє розвитку виробничих отношений усередіні підприємства. У Першому випадка его принципи Цілком визначаються особливо господарського механізму Суспільства (домінуючою формою власності за на засоби виробництва, існуючімі системами Ціноутворення, оподаткування, планування ТОЩО), а в іншому випадка - особливо виробничих отношений в підприємстві.

  Структура внутрішнього економічного механізму Включає в себе [40]:

  організаційно-економічну систему або формирование вертикальних зв'язків между Підрозділами й адміністратівнім центром та горизонтальних зв'язків между окремий Підрозділами;

  - Систему внутрішньогосподарського Сайти Вся;

  - Систему Планування діяльності підрозділів;

  - Систему контролю й ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ підрозділів;

  - Систему матеріальної відповідальності підрозділів;

  мотіваційній Механізм.

  Організаційно-економічна система підприємства візначається в основном формою зв'язків между окремий Підрозділами. Можна візначіті три типи технологічних зв'язків виробництва [45]:

  1. Послідовний технологічний зв'язок, якому притаманна Відкрита мережа зв'язків между виробництво, что спеціалізуються на виробництві однорідного кінцевого продукту. У такій мережі віхідна сировина послідовно переробляється в кілька етапів. Центром цієї системи (головний виробництвом) є виробництво кінцевого продукту, Пожалуйста візначається результатами ДІЯЛЬНОСТІ всех елементів технологічної системи. Така мережа зв'язків характерна для металургійної, текстільної, хімічної, Лісової та других галузь промісловості.

  2. Паралельний технологічний зв'язок, что представляет собою ятір зв'язків з розгортанням віходів з Першої виробничої ланки в ряд паралельних виробництв, Які виготовляють з напівфабрикатів Різні кінцеві продукти. Центральним елементом такой виробничої системи є виробництво, Пожалуйста переробляє віхідну сировини. Така структура має місце у нафтопереробній, деревообробній, взуттєвій та швейній промісловості.

  3. Послідовнопаралельній технологічний зв'язок - це мережа зв'язків з різнімі входами віхідної сировини у ряд виробництв з послідовнім розгортанням входів у Такі виробництва, одне чи дворівневім напівфабрікатом и кінцевім продуктом. У середній ланці такой виробничої системи виготовляють напівпродукті для кінцевої ланки, проти смороду Самі могут буті кінцевімі продуктами. Така структура характерна для машінобудівніх галузь промісловості (авіаційної, автомобільної, суднобудівної та ін.).

  Структура технологічної мережі виробництва кінцевого продукту впліває на організацію виробничої КООПЕРАЦІЇ между Підрозділами, візначає степень залежності підрозділу підприємства від его адміністративного центру, а такоже організацію управління на Рівні адміністративного центру.

  Система внутрішньогосподарського Сайти Вся це Механізм економічних (товарно-копійчану) отношений, Які забезпечують Ефективне Функціонування підприємства на основе економічного інтересу внутрішньогосподарськіх підрозділів в кінцевіх результатах ДІЯЛЬНОСТІ. В Основі системи внутрішньогосподарського Сайти Вся лежати внутрішні ціни. Смороду являються собою умовно розрахункові ціни, за Якими підрозділі передаються один одному товари або Надаються послуги.

  Планування діяльності підрозділів здійснюється Шляхом установлення основних показніків виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ підрозділів та базується на прогресивних нормах матеріальніх, трудових и копійчаних витрат. Залежних від завдання, Які вірішують ті чи інші підрозділі, застосовуються Такі показатели, Які найбільшою мірою стімулюють Досягнення високих результатів [43].

  Система контролю й ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ підрозділів дает змогу візначіті причини відхілень, місце їх Виникнення и Вжити відповідніх ЗАХОДІВ относительно Усунення недоліків и Поширення позитивних результатів. Система ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ візначає ті підрозділі, Які найраціональніше Використовують економічні важелі в организации своєї ДІЯЛЬНОСТІ та забезпечують зростання результатівності Функціонування підприємства в цілому.

  Мотіваційній Механізм створюється відповідно до Структури підприємства та складності его цілей. ВІН охоплює, як правило, три підсістемі мотівів, шкірні з якіх спрямована на Досягнення питань комерційної торгівлі цілей підприємства, а самє [44]:

  мотіваційного механізму вісокоякісної продуктівної праці;

  мотіваційного механізму науково-технічного розвитку виробництва;

  мотіваційного механізму підприємництва.

  Мотіваційній Механізм підприємництва спрямованостей на виживання та Досягнення успіху в условиях конкуренції в коротко и Довгострокова періодах. Функціонування цього механізму забезпечують мотиви конкуренції и КООПЕРАЦІЇ при створенні новой продукції и технології, підпріємніцькі стратегії, мотиви підпріємніцького ризики, мотиви підпріємніцькіх реакцій на зміну зовнішнього оточення, мотиви внутрішньо-фірмового підприємництва, Які забезпечують гнучкість управління и сприйняттів нововведень.

  Внутрішній економічний Механізм может мати Різні форми Функціонування. Смороду різняться ступенів свободи поведінкі підрозділів, формами їх зв'язків и Показники ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ. При Дещо спрощений підході можна віділіті Такі економічні форми Функціонування підрозділів [49]:

  1) підрозділі - центри витрат;

  2) підрозділі - центри прибутку, среди якіх віокремлюють:

  3) підрозділі, что формують розрахунковий умовний прибуток;

  4) підрозділі - центри реального прибутку.

  Підрозділі, что є центрами витрат, виготовляють, як правило, продукцію внутрішньогосподарського призначення, їх діяльність Досить жорсткий регламентується, а ефективність оцінюється за Показник витрат. Це передусім підрозділі (цехи, дільниці та ін.) Технологічної спеціалізації, Яким прітаманні зв'язки в межах технологічної послідовності ОБРОБКИ.

  Підрозділі, что є центрами прибутку, виготовляють або кінцеву продукцію, якові реалізують на Сайти Вся, або проміжну продукцію внутрішньогосподарського призначення, якові передаються іншім підрозділам за внутрішнімі планово розрахунковими ценам и створюють таким чином розрахунковий умовний прибуток як часть прибутку підприємства. Як правило, це підрозділі предметної та змішаної спеціалізації.

  В Основі системи внутрішньогосподарського Сайти Вся лежати внутрішні ціни. Цім терміном характеризуються умовно розрахункові ціни, Які Використовують при обміні продукцією та розрахунках между Підрозділами підприємства. Ніякі реальні Платежі при цьом НЕ здійснюються. У мировой практике спеціфічні Особливості внутрішніх цен проявляються у Спеціальному терміні для їх визначення трансфертні ціни. Внутрішні планово розрахункові ціни створюють основу договірніх отношений между підпріємством та его Підрозділами относительно матеріально-технічного постачання останніх та поставки готової продукції на склад підприємства, а такоже между самими Підрозділами відносно поставок продукції (робіт, послуг) за внутрішньо фірмовою кооперацією [50].

  При формуванні внутрішньогосподарського Сайти Вся слід враховуваті економічну природу внутрішніх розрахункових цен, їх докорінну відмінність від цен відкритого конкурентного Сайти Вся (ринкова цен). Збігання терміну "ціни» не дает ніякіх підстав для ототожнення внутрішньогосподарськіх цен з цінамі ринкова. На Відміну Від ринкового цен, Стосовно якіх ставитися завдання сделать їх відомімі для всіх Операторів Сайти Вся, внутрішні ціни, як правило, є конфіденційнімі, оскількі рінкові ціни формуються під Вплив попиту та пропозиції и віконують якісно зовсім інші Функції порівняно з внутрішньогосподарськімі ценам.

  Внутрішньогосподарські розрахункові ціни віконують Такі основні Функції функцію ОЦІНКИ результатів ДІЯЛЬНОСТІ внутрішніх підрозділів підприємства за Певний период часу, як правило за рік (облікововімірювальна), а такоже роль економічного інструмента визначення Розмірів матеріального стимулювання працюючих за Колективні річні результати (стімулююча) [48].

  Допоміжною, похідною функцією від цієї ОСНОВНОЇ є функція розподілу новоствореної вартості между Підрозділами (з одного боку) та підпріємством в особі его власника (керівника, менеджера, адміністрації и т.п.) з іншого (розподільча). При цьом реалізується такоже и функція Узгодження інтересів сторон, Які вступають в економічні отношения розподілу, визначаючи рівень та структуру внутрішньої розрахункової ціни. Інтереси власника або особи (групи осіб) полягають в досягненні високих підпріємніцькіх результатів (прибутку), Захоплення підрозділів зводяться до належної винагороди за працю. За суті Функції розподілу та Узгодження інтересів ма ють мотіваційну природу и мало різняться между собою. Тому можна вважаті головного функцією внутрішньогосподарської розрахункової ціни забезпечення гармонійної підпріємніцької та Трудової мотівації. Підпріємніцькі результати ДІЯЛЬНОСТІ господарства при цьом віступають и передумови, и наслідком належної мотівації ПРАЦІВНИКІВ підрозділів.

  Кожне підприємство формує свою Власний систему внутрішньогосподарського Сайти Вся. Однако можна віділіті два основні Чинник, Які вплівають на ее вибір: стиль управління ВИЩОГО керівніцтва та професійна орієнтація керівніцтва підприємства.

  При встановленні внутрішньогосподарськіх цен та їх практичному вікорістанні слід дотримуватись системи загально и спеціальніх Принципів (основні положення, правил).

  До загально відносяться [7]:

  ситуативна реальність, тобто максимально повне врахування конкретної рінкової ситуации в Рівні ціни, адекватність ціни Зовнішній макроекономічній кон'юнктурі;

  економічна обґрунтованість, тобто об'єктивне и повне відображення у Рівні ціни практично вікорістовуваніх у господарстві технологій, ЗАСОБІВ виробництва, економічних норматівів витратності характеру;

  несуперечлівість оцінок результатів діяльності підприємства та підрозділу, тобто збігання оцінок на Рівні підприємства та підрозділу в цілому;

  достовірність, тобто использование єдиної методики ОЦІНКИ витрат при візначенні ціни, у процесі виробничої ДІЯЛЬНОСТІ підрозділу та при підведенні річніх Підсумків;

  справедливий Розподіл зовнішніх різіків та! застосування санкцій за невиконання взаємніх зобов'язань адміністрації та підрозділу, відображеніх у внутрішніх договорах;

  визначення и использование внутрішньогосподарськіх цен відповідно до наявної нормативно-правової бази.

  До спеціальніх (частково) Принципів визначення та использование внутрішньогосподарськіх розрахункових цен відносяться следующие:

  системного использование информации;

  принцип партісіпатівності;

  досконале інформаційне забезпечення;

  належно и своєчасне документальне оформлення всех етапів порядку использование, обґрунтування уровня та практичного! застосування внутрішньогосподарськіх розрахункових цен.

  З урахуванням охарактеризування Принципів можна віділіті декілька методичних підходів до розробки та использование внутрішньогосподарськіх розрахункових цен для підрозділів центрів витрат, центрів прибутку и центрів виручки.

  У підрозділах центрах витрат смороду зводяться до следующего [5]:

  1. Перш за все необходимо вірішіті питання про періодічність розробки внутрішніх розрахункових цен. Можливі два варіанти:

  а) на календарний рік;

  б) помісячно.

  2. При розробці внутрішньогосподарськіх цен доцільно орієнтуватіся на таку їх структуру:

  Власні матеріальні витрати підрозділу;

  частина загальногалузевіх витрат, яка пріпадає на Данії Підрозділ;

  частина загальногосподарськіх витрат, яка пріпадає на Данії Підрозділ;

  гарантована (тарифна) частина оплати праці;

  стімулююча частина оплати праці в размере оперативних доплат за рядки та якість;

  стімулююча частина оплати праці в размере річніх виплат за кінцеві результати (включаючі и часть прибутку);

  нарахування на оплату праці до ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО страхування;

  податки у складі витрат.

  Така структура витрат реально відображає ВАРТІСТЬ продукції и дозволяє правильно оцініті возможности одержаний прибутку підпріємством.

  3. Методи обґрунтування уровня розрахункових цен представлені такими:

  емпірічній предполагает использование Фактично Даних за останні 35 років, но через дінамічність ринкового середовища ВІН мало прідатній;

  калькуляційній, має істотні Переваги, оскількі дозволяє детально й аргументовано візначіті шкірних складових витрат;

  реверсивний, зводу до визначення Частки рінкової ціни в абсолютному виразі, яка буде Виконувати Функції внутрішньої розрахункової ціни, при цьом собівартість візначається с помощью укрупнених розрахунків.

  4.Диференціація внутренних цен за якістю здійснюється відповідно до кількісніх показників якості.

  5. ЗАСТОСУВАННЯ внутрішньогосподарської розрахункової ціни в кінці року предполагает визначення вартості одержаної продукції Шляхом множення ее кількості на відповідну Ціну. Від одержаної суми віднімають витрати підрозділу та Відрахування на Утримання галузевого, загальногосподарського персоналу та Сплата податків у складі витрат. Додатна різніця є Госпрозрахунковий доходом підрозділу, Який розподіляється между его працівнікамі пропорційно авансовому заробітку, тобто гарантованого та оперативно стімулюючім виплат.

  На мнение західніх економістів, існує кілька перевага ринкового цен як бази для формирование внутренних цен, а самє: смороду забезпечують стабільну основу господарської взаємодії підрозділів; дають змогу об'єктивно оцініті ефективність ДІЯЛЬНОСТІ підрозділів, оскількі самє рінкові ціни є об'єктивним вімірніком витрат и прибутку. Смороду створюють належні стимули до Підвищення ефектівності роботи підрозділів с помощью прибутку, что входити у структуру ринкового цен [6].

  Кроме того, західні економісти вважають, что засновано на рінковій внутрішня ціна позитивно впліває на продуктивність праці и Конкурентоспроможність внутрішньої продукції.

  Проти внутрішні ціни, візначені на базі ринкового, що не є оптимальним інструментом внутренних розрахунків. Так, чи не всегда можна візначіті ринкову Ціну на внутрішню продукцію або Ціну аналога. В окремий випадки внутрішні товари через свою спеціфіку Взагалі віключені з ринкового обігу.

  Своєрідною альтернативою викладеня вищє методу внутрішнього Ціноутворення может буті такий метод установлення цен на внутрішні деталі та Вузли, Який базується на фактічній ціні реализации готової продукції підприємства. При візначенні внутренних цен на проміжні продукти з фактічної ціни готової продукції віднімають витрати виробництва та прибутки підрозділів постачальніків [4].

  Процес розрахунку здійснюється у зворотньому порядку послідовності технологічного процесса виробництва. На практике такий метод внутрішнього Ціноутворення вікорістовує японська компанія «Мацусіта». За оцінкамі фахівців, у цьом разі структура внутрішньої ціни така: витрати підрозділу постачальника - 22%, прибуток - 15%, Різні рінкові надбавки - 34%, торговельні націнкі - 19%, інші - 10%. Примерно такой саму структуру має внутрішня ціна, определена на основе договірної рінкової ціни за кінцеву продукцію в американских децентралізованіх компаніях.

  При формуванні внутренних цен на базі ринкового цен на кінцеву продукцію вінікає проблема визначення розміру прибутку у Внутрішній ціні. Вірішуючі Цю проблему на практике, орієнтуються на галузевих норму прибутку або здійснюють це пропорційно витрат виробництва або ОБСЯГИ товарообігу. Альо в будьякому з назвою варіантів НЕ віключається можлівість довільного розподілу прибутку, что может стать причиною зниженя ефектівності корпоратівної системи управління.

  Слід Зазначити, что внутрішні ціни, візначені на основе ціни кінцевої продукції підприємства, часто прізводять до вікрівлення сутності внутрішньогосподарськіх отношений в наслідок Виникнення внутрішньогосподарської рінкової стіхії, яка негативно впліває на налагодження корпоративний Механізм. Це може і спричинитися небажаним конкуренцію между Підрозділами компании.

  На практике підприємства часто узгоджують рінкові ціни на кінцеву продукцію, сформовані на договірній основі, з особливими внутренних отношений, визначаючи внутрішню Ціну на проміжну продукцію віходячі з існуючого уровня ринкова цен. Зауважімо, что ряд фахівців з внутрішнього Ціноутворення віключають будь яку можлівість использование альтернативних баз розрахунку, кроме договірної ціни. При цьом як аргумент вісувається Небезпека послаблення ефектівності корпоратівної системи управління. При візначенні внутренних цен на основе договором между Підрозділами постачальником та Підрозділами Споживачем доцільно дотримуватись таких правил [11]:

  підрозділам партнерам за внутрішньогосподарськім договором надається свобода Вибори в реализации або прідбанні продукції як у внутрішнього підрозділу, так и на стороні;

  допускається мінімальне втручання арбітражного комітету компании;

  Сторони зобов'язані інформуваті одна одну про Можливі Альтернативні закупівлі та продаж.

  Досвід практичної ДІЯЛЬНОСТІ децентралізованіх компаний свідчіть про ті, что внутрішні ціни, сформовані на договірній Основі, що не вірішують усіх проблем. Так, если в договір включається Умова НЕ купуваті продукцію у «зовнішніх» постачальніків, то у випадка, коли ринкова ціна Менша за Прямі витрати підрозділу постачальника, підприємство зазнає прямих збитків. Слід відзначіті Певний суб'єктивізм договірного підходу до встановлення вигоди лишь в течение місяця. Тому смороду, як правило, намагають впроваджуваті новації з моменту введення підпріємством Нових норматівів з тім, щоб якомога довше одержуваті додаткові доходи. Такий варіант формирование внутренних цен й достатньо часто вікорістовується в практике американских децентралізованіх компаний [5].

  З теоретичної точки зору оптимальним візнається варіант Ціноутворення на основе витрат. Особливо це стосується предприятий з капіталомісткім виробництвом. Однако на практике ВІН вікорістовується очень Рідко.

  Модіфікацією витратності методу Ціноутворення є внутрішні ціни з надбавкою на прибуток. У такому виде внутрішня ціна наближається за своєю структурою до рінкової.

  Віходячі з викладеня вищє можна сделать Висновок, что в системе внутрішнього Ціноутворення необхідній поступовій Перехід до розрахунків, что ґрунтуються на ринковому цінах. З метою поєднання перевага різніх методів внутренних розрахунків підприємства намагають використовуват комбіновані (змішані) методи внутрішнього Ціноутворення в корпоративному механізмі управління.

  У всех існуючіх методах внутренних розрахунків нижніх межею ціни є витрати (повні, виробничі, Прямі, додані) підрозділу постачальника, а верхню межею - ринкова ціна. З точки зору партнерів внутренних угідь (підрозділів постачальніків та підрозділів спожівачів проміжної продукції) такий ДІАПАЗОН внутренних цен загаль Виправдання. Підрозділ постачальник НЕ має СЕНС реалізовуваті свою продукцію за ціною, менше за виробничі витрати, тоді як Підрозділ споживач НЕ заінтересованій купуваті внутрішню проміжну продукцію за ціною, віщою від рінкової. Існування підрозділів у вертикально інтегрованій компании предполагает активне использование внутренних цен як інструмента корпоратівної системи управління з метою формирование розрахункового прибутку підрозділів. Таким чином, внутрішні ціни, Які дають змогу прійматі обґрунтовані управлінські решение, базуються на конкурентній рінковій информации про витрати та прибуток [13].

  Основною формою планування витрат підрозділів як центрів відповідальності є складання їх бюджетів. Бюджет підрозділу - це розрахунок, что охоплює визначення всех витрат підрозділу на виробництво продукції (Надання послуг) за плановий период Незалежності від уровня ее готовності [8].

  Бюджети підрозділів віконують Такі Важливі Функції, як організуюча, Контролюючим и стімулююча.Організуюча функція бюджету Полягає в тому, что, маючі встановлений плановий розмір витрат, працівник, відповідальний за їх рівень, намагається дотримуватись визначеного ліміту и норм использование ресурсів.Бюджеті підрозділів дають змогу контролюваті роботу ПРАЦІВНИКІВ, відповідальніх за рівень витрат. Це здійснюється порівнянням фактичність витрат з плановими, передбачення в бюджетах. Відхилення аналізуються, что є основою для реализации стімулюючої Функції относительно ПРАЦІВНИКІВ, Які вплівають на величину витрат и відповідають за неї. Стимулювання здійснюється через відповідальність за необґрунтовані витрати и заохочення в їх економії. Бюджет складають на основе виробничої програми, нормативної бази, а такоже цен и тарифів.  1.3 Бюджетування витрат як сучасний метод ОЦІНКИ ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ цеху допоміжного виробництва підприємства

  Дійсне дипломні дослідження діяльності підприємства по випуску стільців та крісел на основе метало конструктивних силових елементів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків) показало, что для виробництва характерний малосерійній випуск одночасно біля 1600 моделей продукції. Така побудова товарного ряду продукції потребує одного з двох тіпів виробництва [46]:

  а) або конструювання модіфікацій продукції на Основі стандартизованность елементів, Які віпускаються самим виробництвом, або закупаються у спеціалізованіх віробніків комплектуючих;

  б) або наявності допоміжного виробництва оснастки під шкірного модіфікацію та ліній універсальніх станків з швидких переналагодження на новий тип продукції.

  ЗАТ "Новий Стиль - Україна" на сучасности етапі вікорістовує другий шлях розвитку виробництва, тобто стратегію орієнтації на замкнутий цикл виготовлення металевих основ та конструкцій стільців та крісел на власному ВИРОБНИЦТВІ з мінімізацією зовнішніх покупок комплектуючих.

  Оскількі Створений ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ цех допоміжного виробництва віпускає технологічну оснастку, яка вікорістається для випуску багатьох основних виробів підприємства, Які ідуть на продаж, з економічної точки зору Вироблено технологічна оснастка переносити свою ВАРТІСТЬ на ВАРТІСТЬ основних виробів аналогічно процесам амортізації основних засобів при кожному ціклі виробництва. У тій же година, период полного фізічного чи морального зношення технологічної оснастки настає, як правило, для малосерійного виробництва Раніш чем 1 рік, тобто технологічна оснастка может буті зараховано як швідкозношувальні предмети, ВАРТІСТЬ якіх винна спісуватісь на обмеження партію випуску ОСНОВНОЇ продукції.

  ВРАХОВУЮЧИ це, проблема ОЦІНКИ ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ цехів допоміжного виробництва та їх планового фінансування на сьогоднішній день на підпріємствах НЕ вірішена, а витрати цехів допоміжного виробництва планируют Історично "від досягнуть рівня".

  Щоб обґрунтувати вибір оптимального фінансового, організаційного, технологічного й Іншого варіантів ДІЯЛЬНОСТІ, сегодня Гостра необхідні НЕ только інструмент, что дозволяє оперативно и з більш скроню точністю, чем за старих часів, прораховуваті очікувані витрати на Альтернативні проекти, но и добро підготовлена ​​база информации, что Забезпечує Ефективне использование цього інструмента.

  Інструмент - це методологія та технологія визначення витрат. На жаль, вона залишилась практично тією ж, яка булу в Епоха планової економіки. ОКРЕМІ групи витрат, зв'язані з рішенням локальних задач внутренних служб підприємства, віділяються в рамках звичних для економістів уявлення: по місцях Виникнення - только для внутріфірмового госпрозрахунку; видам продукції, робіт и услуг - для Ціноутворення й аналітичних ДОСЛІДЖЕНЬ; економічнім елементи - для аналітичних ДОСЛІДЖЕНЬ; калькуляційнім Стаття - для Ціноутворення; Календарний періодам - ​​для керування фінансовімі потоками [10].

  Тобто мається много моделей обліку витрат, шкірні з якіх Забезпечує можлівість решение свого (Частки) набору завдань. Альо хвацько НЕ Стільки в цьом, скільки у суті. Например, и в нінішніх условиях облік витрат ведеться по надмірно укрупнених методиках - почасті для Зменшення трудомісткості обліку, почасті - по інерції. Даже упровадження комп'ютерних технологій не привело до якісніх зрушень у даній області. Так, если узяті витрати по місцях Виникнення, то їх як и Ранее враховують на Рівні цеху и вищє. Тобто в нас дотепер немає даже зрозуміти "собівартість на ділянці" і "собівартість на робочому місці". Природно, у цьом випадка страждає об'єктивність информации, а сама головне - зникає можлівість ее использование з метою керування на Рівні більш "дрібніх" структурних підрозділів, тобто там, де собівартість створюється. Інакше Кажучи, показатели витрат перестають буті параметром процесса ДІЯЛЬНОСТІ, а виходе, непрідатні для поточного керування [37].

  Витрати на Рівні ділянки або бригади почінають застосовуватіся только при впровадженні внутрішнього госпрозрахунку, причому смороду зовсім НЕ обов'язково Погоджують з підсумковімі Показники цілого виробництва.Кроме того, обліком витрат на великих підпріємствах могут займатіся Різні підрозділі (шкірний у своих цілях). У цьом випадка можлива неузгодженість информации, что такоже є Чинник втратою керованості.

  Традиції (нема за формою, а по суті) зберігаються у відношенні адресності, ідентіфікації місця Виникнення витрат. Так, відповідно до діючіх інструкцій велічезні суми накладних загальногосподарськіх витрат враховуються в основном "Котлова" методом, а потім, відповідно до яких-небудь формальних Принципів, "навскидку" розносяться по підрозділах. Що, природно, приводити до необґрунтованого завіщення цен на деякі види продукції и заниженою на інші. У колішніх условиях господарювання це почти НЕ вплівало на результати діяльності підприємства, зараз - становится прямим шляхом до Втрати конкурентоздатності. Більш того, накладні витрати віявляються Фактично безконтрольного, тому з їхньою величиною приходиться просто мирить.

  Таким чином, формальні звітні методи обліку витрат, створені для керування підприємствами в условиях планово адміністратівної економіки, віявляються непригодна для модернізації під задачі керування в сьогоднішніх условиях. Можливо даже, что нінішні проблеми керування підприємствами - много в чому результат не только застаріліх технологій, но и Закладення Принципів при їхньому створенні.

  Нові економічні реальності, Безумовно, змушують вести поиск Нових показніків и Нових методів обліку. Типовий приклад - моделі обліку витрат на основе функціонально-вартісного АНАЛІЗУ. Однако смороду НЕ нашли скільки-небудь широкого практичного! Застосування, мабуть, внаслідок суб'єктивності методу віділення функцій и Цілком очевидного їхнього відріву від змісту процесів ДІЯЛЬНОСТІ. Тобто завдання їх использование для керування всерйоз не ставиться [53].

  Очевидно, что сегодня на облік витрат як найважлівішіх характеристик ДІЯЛЬНОСТІ повінні буті покладені якісно Нові додаткові Функції. Тобто витрати нужно розглядаті и як вімірнікі кінцевого результату ДІЯЛЬНОСТІ в трівалому плановому періоді, и як засіб діагностування конкретної щохвілінної ситуации в процесі цієї ДІЯЛЬНОСТІ. Причем як найбільш Важливі показатели повінні буті віділені ті, котрі відбівають безпосередно сам Зміст ДІЯЛЬНОСТІ. І вінаходіті тут Нічого НЕ нужно: принципи, что повінні буті реалізовані при формуванні систем керування предприятий у Нових условиях господарювання, у загально віді вікладені в стандарті ДСТУ ІСО 9001-2001 по системах менеджменту якості. Це процесний підхід, системне керування діяльністю, Ухвалення решение на основе об'єктивної информации. Необхідні лишь найбільш адекватні показатели и технології, что відповідають данім принципам [51].

  Так, для реализации процесного підходу у всех видах діяльності підприємства нужно віділіті ОКРЕМІ процеси (например, виконан одного окремо узятого замовлення або проекту), а кожному з них поставити у відповідність вімірювані показатели, что характеризують результатівність и ефективність ДІЯЛЬНОСТІ. Завдяк такій постановці з'являється нова можлівість простежіті, як наростає додана ВАРТІСТЬ по технологічних маршрутах и ​​підрозділам, тобто создать й достатньо прозорі потоки информации, что адекватно відбівають Зміст процесів.

  Треба Сказати, что необходимость Впровадження процесного підходу Вже усвідомлена багатьма теоретиками и менеджерами практиками. Смороду зрозумілі: такий підхід відкріває шірокі возможности в області удосконалювання систем керування - для! Застосування матричних організаційніх структур, бюджетування окремий замовлень, проектів и организации внутріфірмового госпрозрахунку и є Цілком реально при сьогоднішньому Рівні розвитку інформаційних технологій. Однако на практике справа найчастіше зводу до розмов про ті, "як винне бути". Рекомендацій же "як це зробити" поки немає. Хоча ясно, что для Впровадження процесного підходу нужно як мінімум одночасне простежування витрат по всех об'єктах керування, а самє: по ДІЯЛЬНОСТІ структурних підрозділів, Виконання одінічніх замовлень и окремий проектів. Іншімі словами, потрібне керування окремий процесами внутрішньої ДІЯЛЬНОСТІ. Причому не только як самоціль (хоча и це Надзвичайно важліво), но и як джерело информации про віконані процеси, необхідної для решение задач підприємства в цілому (Ціноутворення, формирование ФІНАНСОВИХ потоків и аналітичних ДОСЛІДЖЕНЬ).

  Жоден Із традіційніх и запропонованіх останнім часом методів обліку ПОВНЕ мірою цімі можливий НЕ володіє. Тому назріла необходимость создания більш Загальної моделі обліку, что поєднувала б возможности Вже існуючіх методів.

  Один з варіантів такой моделі Пропонується у работе [52]:

  1. Будь-яке підприємство в условиях Сайти Вся, мабуть, представляет собою функціональну систему, створену для решение конкретних завдань власника. Результати ее ДІЯЛЬНОСТІ (якість продукції, задоволеність спожівачів и персоналу, результатівність и ефективність) можна оцінюваті только комплексно. Тут Вже непріпустімо, например, окремо прідумуваті кількісні показатели якості продукції або сертифіката № впліву на природньо середовище. Усі смороду повінні буті Погоджені Із системою показніків, что входять до складу собівартості. Іншімі словами, Усі без вінятку показатели повінні розглядатіся только як наслідок конкретного Виконання процесса (операции, виробничого завдання, проекту). Если спочатку віділіті и формалізуваті Зміст процесів и звесті їх у єдину систему, а Вже потім вести кількісні розрахунки, то всі протіріччя в трактуванні результатів знікнуть.

  2. Рішення задач будьяких відів и складності становится можливий при віділенні настолько малого об'єкта керування (одінічного процесса), что входити у кожному більш великий елемент ДІЯЛЬНОСТІ. Зокрема, для задач менеджменту й достатньо розглядаті одінічну технологічну операцію, віконувану на окремий робочому місці - виробничому, інженерному, постачальніцькому, управлінському. Саме операція входити и в процеси ДІЯЛЬНОСТІ підрозділів, и в замовлення, и в технологічні маршрути. Если ввести Показник "вартість процесса виконання", тобто грошове вираженість витрати ресурсов, використаних у процесі (енергоносіїв, інструмента, видаткових матеріалів, витрат кваліфікованої праці), то можна создать точну модель управлінського обліку. Поєднуючі ОКРЕМІ операции в сукупності процесів, можна побудуваті модель, что характерізує, з подивимось витрат, Зміст будь-кого господарського процесса на підприємстві.

  3. например, если до вартості процесса виконан завдання Додати ВАРТІСТЬ процесів по ремонтообслуговуванню устаткування і утриманого ПРАЦІВНИКІВ, з'являється якісно новий Показник - "собівартість продукції на робочому місці". Его достоїнство Полягає в тому, что ВІН Цілком характерізує Зміст ДІЯЛЬНОСТІ и может буті передані під відповідальне керування конкретній особі, тоді як у Данії годину ремонтний фонд прямо віділяється ремонтній службі, витрати на Утримання робітніків - у Розпорядження відділів праці и заробітної плати, а Побачити суму витрат на окремий робочому місці в цілому просто не представляється можливіть.

  4. Пропонованій підхід надає реальну можлівість Побачити Розгорнутим Зміст процесса ДІЯЛЬНОСТІ на будь-кому робочому місці, что на сьогоднішній дня не забезпечується ні одною моделлю обліку. У кінцевому Рахунку становится реально представіті процес виконан одінічного замовлення з віділенням усіх робіт з его виконан в Кожній Із задіяніх структурних одиниць, что сегодня такоже НЕ дозволяє сделать Жодна з застосовуваного моделей обліку витрат.

  5. З одного боку, здавалось б, надмірно глибока деталізація витрат и їхня прив'язки до "дрібного" процесам віключає "ручні" технології обліку и требует значний додатковий витрат на закупівлю ЕОМ и їхнього програмного забезпечення. Однако смороду окупаються можливий, что відкріваються. І це НЕ только об'єктівізація витрат и Підвищення аналітичних можливий информации, что собирается, но и чіткій Розподіл и закріплення функцій, відповідальності и повноважень за Підрозділами, а при необхідності - и окремий працівнікамі підприємства, использование максимально об'єктивних показніків для ОЦІНКИ якості їхньої ДІЯЛЬНОСТІ. Значний спрощується система стимулювання, тобто ключовими проблема внутрішнього бюджетного керування на підприємстві

  Внутрішнє бюджетне керування на підприємстві це нова ринкова методологія Узгодження витрат между внутрігосподарськімі Підрозділами підприємства, яка має метою создания конкурентоспроможної та якісної продукції для реализации на конкурентному Сайти Вся з орієнтацією на Попит спожівачів, як Основний Показник вимог до віпускаємої продукції.

  Бюджет - це таблиця, что містіть планові и фактічні показатели, что опісують дінаміку розвитку об'єктів і бізнес процесів підприємства. Бюджет консолідує облікові дані по обраних напрямку або об'єктові бізнесу. Бюджет планується віходячі з норм, прийнятя у цьом напрямку або об'єкті, з обліком їхнього попередня Функціонування.

  Бюджет є методологією ОЦІНКИ ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ внутрішньогосподарського механізму підприємства І, одночасно, інструментом керування на основе АНАЛІЗУ причин відхилення значень фактичність показніків від планових.

  Зведений (консолідованій) бюджет промислової компании складається з трьох бюджетів первого уровня - операційного, ІНВЕСТИЦІЙНОГО и фінансового. Часто у вітчізняній літературі фінансовий бюджет визначаються ще як «бюджет руху копійчаних коштів» або «грошовий бюджет». Це не зовсім коректно, тому что метою складання фінансового бюджету є НЕ только планування копійчаних Надходження и витрат підприємства, но и, ширше, всех оборотних коштів и короткостроковіх зобов'язань як основних факторів, что визначаються потокової Платоспроможність компании [49].

  Операційний бюджет фокусується на моделюванні майбутніх витрат и доходів від потокової операцій за бюджетний период. Отже, об'єктом РОЗГЛЯДУ операційного бюджету, є фінансовий цикл підприємства.

  Інвестиційний бюджет Розглядає питання Відновлення и вибуття капітальніх актівів (основних засобів и вкладень, довгострокову ФІНАНСОВИХ вкладень), что складає основу ІНВЕСТИЦІЙНОГО циклу.

  Ціль фінансового бюджету - планування балансу копійчаних Надходження и витрат, а в більш широкому змісті - балансу оборотних коштів и потокової зобов'язань для ПІДТРИМКИ Фінансової стійкості підприємства в течение бюджетного ПЕРІОДУ.

  «Віхіднімі» результатами бюджетного процесса є планові форми зведеної Фінансової звітності:

  звіт про фінансові результати (прибутках и збитки) - «віхідна» форма операційного бюджету;

  звіт про рух копійчаних коштів и звіт про зміну фінансового стану - «вихідні» форми фінансового бюджету;

  звіт про інвестиції - «віхідна» форма ІНВЕСТИЦІЙНОГО бюджету;

  баланс - інтегральна «віхідна» форма, что поєднує результати всех трьох основних бюджетів, что складають Зведений бюджет підприємства.

  Структура Зведення бюджету промислового підприємства показана на схемі рис.1.1.


  Рис.1.1. Блок-схема складання зведення (консолідованого) бюджету

  промислового підприємства [51]


  Операційний бюджет складається з ряду бюджетів (або під бюджетів) іншого уровня:

  бюджету продажів;

  бюджету виробництва;

  бюджету запасів готової продукції (товарних залишків);

  бюджету постійніх (загальногосподарськіх и загально КОМЕРЦІЙНИХ) витрат;

  бюджету закупівель.

  У свою черга, деякі бюджети другого уровня складаються з бюджетів третього уровня, бюджети третього уровня могут розпадатіся на бюджети четвертого уровня и т.д., у залежності від масштабів и різноманіття господарських операцій підприємства. Например, бюджет виробничих витрат є бюджетом 3го уровня и включається в бюджет виробництва, а бюджет прямих матеріальніх витрат - бюджетом 4го уровня, что входити до складу бюджету виробничих витрат.

  Таким чином, для зведення (консолідованого) бюджету промислового підприємства характерна багатоступінчаста ієрархічна структура (рис.1.2).


  Рис.1.2. Ієрархічна структура Зведення (консолідованого) бюджету промислового підприємства [51]


  Кожний з підбюджетов різніх рівнів займає свою, строго визначених «нішу» и грає свою чітку роль у технології складання зведення бюджету компании.

  Основні Поняття и категорії Зведення (консолідованого) бюджету промислового підприємства, наведення на рис.1.1, є наступна:

  Зведений (консолідованій) бюджет (від англ. Master budget) - план діяльності підприємства на встановлений период часу (бюджетний период), вираженість у ряді цільовіх (бюджетних або планових) показніків, что охоплюють Усі сегменти бізнесу компании и підрозділі, что складають ее організаційну структуру . У вітчізняній и перекладній літературі такоже часто зустрічаються визначення «основний бюджет», «майстербюджет». Зведений бюджет складається з трьох подбюджетов 1го уровня: операційного, інвестіційн и фінансового.

  Операційний бюджет - підбюджет 1го уровня, что входити до складу Зведення бюджету підприємства и є планом доходів (Виторг), витрат (собівартості) и кінцевіх ФІНАНСОВИХ результатів (прибутку) підприємства на бюджетний период. Операційний бюджет складається з ряду подбюджетов 2го уровня: бюджету продажів, бюджету виробництва, бюджету запасів готової продукції, бюджету постійніх (загальногосподарськіх и загально КОМЕРЦІЙНИХ) витрат, бюджету закупівель.

  Інвестиційний бюджет - підбюджет 1го уровня, что входити до складу Зведення бюджету підприємства и є планом капітальніх витрат и Довгострокова ФІНАНСОВИХ вкладень підприємства на бюджетний период. У літературі такоже зустрічається визначення «бюджет Капіталу».

  Фінансовий бюджет - Підбюджет 1го уровня, что входити до складу Зведення бюджету підприємства и є планом, поперше, копійчаний Надходження и витрат, подрузі, руху всех ліквідніх ресурсов (оборотних коштів) и потокової зобов'язань підприємства на бюджетний период. У літературі зустрічаються кож визначення «грошовий бюджет», «бюджет руху копійчаних коштів».

  Бюджет продажів - підбюджет 2го уровня, что входити до складу операційного бюджету и є планом доходів від продажів (Виторг), фізічного ОБСЯГИ и Структури продажів, собівартості продажів (реализации) и ЗБУТОВА (прямих КОМЕРЦІЙНИХ) витрат підприємства на бюджетний период.

  бюджет виробництва - Підбюджет 2го уровня, что входити до складу операційного бюджету и є планом фізічного ОБСЯГИ и Структури випуску (виробничої програми) и виробничих витрат и собівартості випуску підприємства на бюджетний период.

  Бюджет запасів (готової продукції) - підбюджет 2го уровня, что входити до складу операційного бюджету и є планом Зміни вартісного и фізічного ОБСЯГИ и Структури запасів готової продукції підприємства за бюджетний период.

  Бюджет закупівель - підбюджет 2го уровня, что входити до складу операційного бюджету и є планом закупівель матеріальніх оборотних коштів (сировини, матеріалів и комплектуючих) и Зміни складських запасів матеріальніх оборотних коштів підприємства за бюджетний период. У літературі зустрічаються кож визначення «бюджет постачання», «бюджет заготовляння».

  Бюджет постійніх витрат - підбюджет 2го уровня, что входити до складу операційного бюджету и є планом постійніх (загальногосподарськіх и загально КОМЕРЦІЙНИХ) витрат підприємства на бюджетний период.

  Бюджет виробничих витрат - подбюджетов 3го уровня, что входити до складу бюджету виробництва и є планом величини и Структури виробничих витрат за бюджетний период.

  Бюджет ЗБУТОВА (прямих КОМЕРЦІЙНИХ) витрат - підбюджет 3го уровня, что входити до складу бюджету продажів и є планом прямих КОМЕРЦІЙНИХ витрат у розрізі збуту окремий відів продукції за бюджетний период.

  Бюджет прямих матеріальніх витрат - підбюджет 4го уровня, что входити до складу бюджету виробничих витрат и є планом прямих виробничих витрат у части витрати матеріальніх и ФІНАНСОВИХ оборотних ресурсов (сировина, комплектуючі матеріали, субпідряд сторонніх ОРГАНІЗАЦІЙ) за бюджетний период.

  Бюджет прямих витрат праці - підбюджет 4го уровня, что входити до складу бюджету виробничих витрат и є планом прямих виробничих витрат у части прямих витрат по оплаті праці за бюджетний период.

  Бюджет загальвіробнічіх витрат - підбюджет 4го уровня, что входити до складу бюджету виробничих витрат и є планом усіх непрямих виробничих витрат підприємства за бюджетний период.

  Управлінський баланс - основний плановий и звітний документ Зведення бюджету, что містіть дані про Зміни величини и Структури актівів и джерелах фінансування діяльності підприємства за бюджетний период.

  Бюджет розвитку - один з варіантів складання довгострокового бюджету, у якому інвестиційний бюджет має НЕ только видатковим, но и дохідну часть, обумовлених як дохід від інвестіційніх вкладень за інвестиційний цикл (срок Корисної служби інвестіцій).

  Індікатівній бюджет - один з варіантів складання довгострокового бюджету, при якому Бюджетні показатели НЕ є обов'язковими для центрів відповідальності (підрозділів) и віконують Функції довгострокового орієнтірів розвитку бізнесу при віконанні Підрозділами бюджетного завдання на поточний (короткостроковій) бюджетний период.

  Оскількі Поняття рентабельності та прібутковості продукції для ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ допоміжніх цехів виробництва підприємства НЕ має прямого СЕНС, Єдиним об'єктивним методом ОЦІНКИ ефектівності їх ДІЯЛЬНОСТІ є методологія бюджетування центру витрат.

  Бюджетування інструментальніх цехів допоміжного виробництва на підприємстві віконується согласно сучасній Концепції витрат у центрі класіфікації, что предполагает Взаємозв'язок между ОБСЯГИ виробництва, витратами и ціною на Данії вид товарів. Витрати поділяються на незалежні и залежні від ОБСЯГИ віробленої продукції [47].

  Постійні витрати НЕ залежався від величини виробництва, існують и при Нульовий обсязі виробництва. Це попередні зобов'язання підприємства (відсотки по позика и ін.), Податки, Амортизаційні відрахування, оплата охорони, Орендна плата, витрати на обслуговування устаткування при Нульовий обсязі виробництва, зарплата управлінського персоналу и т.д. Перемінні витрати залежався від кількості віробленої продукції, складаються з витрат на сировину, матеріали, зарплату робітнікам и т.д. Сума постійніх и перемінніх витрат утворена валові витрати суму копійчаного витрат на виробництво визначеного виду продукції.

  В Україні широко вікорістовується категорія собівартість, что представляет собою сумарні витрати на виробництво и реалізацію продукції. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), что булу реалізована в течение звітного ПЕРІОДУ, нерозподіленіх постійніх загальвіробнічіх витрат и Наднормативні виробничих витрат.

  У виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) включаються:

  Прямі матеріальні витрати;

  Прямі витрати на оплату роботи;

  інші Прямі витрати;

  перемінні Загальновиробничі и постійні розподілені Загальновиробничі витрати.

  Перелік и склад статей Калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) встановлюється підпріємством.

  До складу прямих матеріальніх витрат включається ВАРТІСТЬ сировини й основних матеріалів, что утворюють основу віробленої продукції, покупних напівфабрикатів и комплектуючих виробів, допоміжніх и других матеріалів, что могут буті безпосередно віднесені до конкретного об'єкта витрат.

  До складу прямих витрат на оплату роботи включаються заробітна плата та інші виплати робітнікам, зайнятості у ВИРОБНИЦТВІ продукції, віконанні робіт чи наданні послуг, что могут буті безпосередно віднесені до конкретного об'єкта витрат.

  До складу других прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, что могут буті безпосередно віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема Відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних и майновий паїв, амортизація, витрати від браку, что складають ВАРТІСТЬ остаточно забракованої продукції ( виробів, напівфабрикатів), и витрати на виправлення браку за вінятком: остаточно забракованої продукції за справедлівій вартості; суми, что відшкодовується працівнікамі, что допустили брак; суми, что получил от постачальніків за неякісні матеріали и комплектуючі вироби і т.п ..

  До складу загальновиробничих витрат включаються [47]:

  а) Витрати на керування виробництвом (оплата роботи апарата керування цехами, ділянкамі і т.п .; Відрахування на соціальні заходи и медичне страхування апарату керування цехами, ділянкамі; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, ділянок и т.п.).

  б) Амортизація основних засобів загальновиробничих (цехового, дільнічного, лінійного) призначення.

  в) Амортизація нематеріальніх актівів загальновиробничих (цехового, дільнічного, лінійного) призначення.

  г) Витрати на Утримання, експлуатацію и ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, других необоротних активів загальновиробничих призначення.

  д) Витрати на удосконалення технології й организации виробництва (оплата роботи и Відрахування на соціальні заходи ПРАЦІВНИКІВ, зайнятості удосконалення технології й организации виробництва, поліпшенням якості продукції, підвіщенням его надійності, довговічності, других експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельніх комплектуючих виробів и напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх ОРГАНІЗАЦІЙ и т.п.).

  е) Витрати на опалення, Висвітлення, водопостачання, водовідвід та інше Зміст виробничих приміщень.

  з) Витрати на обслуговування виробничого процесса (оплата роботи загальновиробничих персоналу; Відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітніків и апарата керування виробництвом; витрати на Здійснення технологічного контролю за виробничими процесами и якістю продукції, робіт, послуг).

  і) Витрати на охорону роботи, техніку безпеки й охорону навколішньої природного середовища.

  к) Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, ІНСТРУМЕНТІВ зі складів до цехів и готової продукції до складів; Залишки незавершеного виробництва; Недоліки и втратою від псування матеріальніх цінностей у цехах; оплата простоїв и т.п.).

  Загальвіробнічі витрати поділяються на постійні и перемінні.

  До перемінніх загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування и керування виробництвом (цехів, ділянок), что змінюються прямо (чи почти прямо) пропорційно до Зміни ОБСЯГИ ДІЯЛЬНОСТІ. Перемінні Загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з Використання бази розподілу (годин роботи, заробітної плати, ОБСЯГИ ДІЯЛЬНОСТІ, прямих витрат и т.п.), віходячі з фактічної потужності звітного ПЕРІОДУ.

  До постійніх загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування и керування виробництвом, что залішаються незміннімі (чи почти незміннімі) при зміні ОБСЯГИ ДІЯЛЬНОСТІ. Постійні загальвіробнічі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з Використання бази розподілу (годин роботи, заробітної плати, ОБСЯГИ ДІЯЛЬНОСТІ, прямих витрат и т.п.) при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальвіробнічі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їхнього Виникнення. Загальна сума розподіленіх и нерозподіленіх постійніх загальвіробнічіх витрат НЕ может перевіщуваті їхню фактичність величину. Перелік и склад перемінніх и постійніх загальвіробнічіх витрат встановлюється підпріємством.

  Витрати, зв'язані з операційною діяльністю, что НЕ включаються в собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

  Керування витратами на підприємстві предполагает їхню діференціацію по місцях и центрам відповідальності.Місце витрат - це місце їхнього формирование (робоче місце, ділянка, цех). Під центром відповідальності - розуміють Організаційна єдність Місць витрат з центром відповідальності за їхній рівень.

  Таблиця 1.1
  Класифікація витрат по економічних елементах и калькуляційніх статях [47]

  Угруповання витрат на виробництво по економічних елементах

  Угруповання витрат на виробництво по калькуляційніх Стаття витрат

  1. Сировина й основні матеріали (за вінятком поворотних відходів)

  1. Сировина і матеріали

  2. Покупні комплектуючі вироби і матеріали

  2. Покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати и послуги кооперованіх предприятий

  3. Допоміжні матеріали

  3. зворотні відходи (віднімаються)

  4. Паливо з боку

  4. Паливо для технологічних цілей

  5. Електроенергія з боку

  5. Енергія для технологічних цілей

  6. Заробітна плата основних и додаткова

  6. Основна заробітна плата виробничих робітніків

  7. Відрахування на соціальне страхування

  7. Додаткова заробітна плата виробничих робітніків

  8. Амортизація основних ФОНДІВ

  8. Відрахування на соціальне страхування

  9. Інші Грошові витрати

  9. Витрати на підготовку й Освоєння виробництва

  10. Витрати по змісту й ЕКСПЛУАТАЦІЇ устаткування

  11. Цехові витрати

  12. Загальнозаводські витрати

  13. Втрати від шлюбу (только виробництва, де Втрати дозволені в межах установлених норм)

  14. Інші виробничі витрати

  15. Разом виробнича собівартість

  16. Позавіробнічі витрати

  17. Разом повна собівартість


  Оскількі бюджетування - це відповідальна система фінансового планування бізнесу, то вона винна передбачаті відповідній зворотнього зв'язок. Роль зворотнього зв'язку грає контроль виконан бюджету [1].

  Бюджетування без зворотнього зв'язку безглуздо. Будьяка система є жіттєздатною, если має у своєму складі елементи зворотнього зв'язку, что передбачають аналіз того, что Зроби система, и Поточне корегування поведение системи в міру Надходження сігналів про ее стан. Система контролю виконан бюджету на підприємстві є своєріднім моніторінгом фінансового стану підприємства. Важлівість цієї системи не віклікає сумнівів. Говорячі про шляхи практичної реализации системи контролю, Варто брати до уваги стратегічне позіціонування підприємства.

  Процес контролю виконан бюджету природним чином почінається ще з розробки бюджету, якому передує робота зі збору й АНАЛІЗУ необхідніх Даних. Справа в ТІМ, что при розробці бюджетних форм Варто передбачаті їхню максимальну сумісність зі звітамі, щоб процедура контролю булу максимально зручне: после реализации бюджету вместо планових форм (основних бюджетів) з'являються відповідні Звіти, что повінні успадковуваті формат бюджетних таблиць. Важліво сделать гармонізацію между системою обліку и системою бюджетування, у ІНШОМУ випадки, бюджет залиша только планом, а перевіріті его фактичність виконан буде Неможливо. Зіставлення планових и фактичність значень є ключовими елементом системи контролю виконан бюджету. Таке зіставлення найбільш наочно й інформатівно делать у відносному віраженні. Потім настає стадія АНАЛІЗУ результатів контролю, что приводити до кульмінації Всього процесса. При цьом з'ясується, хто и что не так Зробив и кого треба покараті, а кого - заохотіті. Альо на цьом Керуюча функція системи контролю НЕ вічерпується: необходимо з'ясувати, коли повінні буті усунуті негатівні результати, віявлені в процесі контролю, І, Нарешті, скільки ще треба продати, здобудуть грішми и т.д., для того щоб виправити положення.

  Ключовий елементом системи контролю є «відхилення». При цьом передбачається использование методу віключення, відповідно до которого менеджер зосереджує Рамус только на значимих відхіленнях и не звертає уваги на показатели, что віконуються задовільно. Загальна схема бюджетного контролю по відхіленнях представлена ​​на рис.1.3.


  Рис.1.3. Загальна схема бюджетного контролю [51]


  У процесі контролю виконан бюджету плановані и фактічні дані деталізуються до вихідних складових, щоб візначіті, что именно призвело до розбіжності. Приклад деталізації Даних у процесі контролю показань на рис.1.4.


  Рис.1.4. Приклад деталізації Даних у процесі

  АНАЛІЗУ виконан бюджету [51]


  Варто розрізняті Чотири підході до реализации системи контролю бюджету підприємства:

  1. Простий аналіз відхілень, орієнтований на коректування Наступний планів;

  2. Аналіз відхілень, орієнтований на следующие управлінські решение;

  3. Аналіз відхілень в условиях невізначеності;

  4. Стратегічний підхід до АНАЛІЗУ відхілень.

  Простий аналіз відхілень віконується у відповідності зі схемою (Рис.1.5). Суть підходу Полягає в тому, что система Контролює стан виконан бюджету зіставленням бюджетних показніків и їхніх фактичність значень. Если відхилення носити істотній характер, то фінансовий менеджер пріймає решение про необходимость вносіті відповідні корективи в бюджет следующего ПЕРІОДУ. У ІНШОМУ випадки Ніякі корігувальні Дії НЕ віконуються.

  У цьом зв'язку важлівім є питання про істотність витрат. Представляється, что як крітерій для визначення важлівості витрат Варто використовуват підсумкові Бюджетні показатели, например, величину сумарного грошового потоку (або суму чистого прибутку). Маючі відповідну комп'ютерну програму, фінансовий менеджер розраховує Наслідки конкретного відхилення фактичність показніків від планових значень на величину сумарного грошового потоку. На підставі відхилення фактичного сумарного грошового потоку від планового значення робиться Висновок про необходимость делать корегування плану следующего ПЕРІОДУ.


  Рис.1.5. Схема простого АНАЛІЗУ відхілень [51]

  Аналіз відхілень, орієнтований на следующие управлінські решение, пріпускає більш детальний факторний аналіз впліву різніх відхілень параметрів бізнесу на прибуток або грошовий потік. Власне Кажучи, віконується декомпозиція впліву всех, разом узятіх, відхілень на величину підсумкового сертифіката №.

  Технологія проведення такого контролю Виглядає в такий способ [31]:

  Крок 1. Установлення факторів, что вплівають на величину підсумкового сертифіката №.

  Крок 2. Визначення сумарного відхилення підсумкового сертифіката № від бюджетного значення.

  Крок 3. Визначення відхилення підсумкового сертифіката № в результате відхилення шкірного окремий фактора.

  Крок 4. Установлення пріорітетів впліву окремий факторів на величину підсумкового сертифіката №.

  Крок 5. Складання залишкова вісновків и рекомендацій у части управлінськіх РІШЕНЬ, спрямованостей на виконан бюджету.

  Аналіз відхілень в условиях невізначеності предполагает немного іншу схему Прийняття РІШЕНЬ у відношенні істотності відхілень. Відповідно до неї, Усі Параметри бізнесу (ціни, ОБСЯГИ, відаткові КОЕФІЦІЄНТИ и т.д.) візнаються невизначенності значення І задаються не у виде окремий чисел, а у виде інтервалів невізначеності. Таке ж припущені робиться у відношенні всех параметрів бізнесу, підданіх відхіленням.

  Невізначеність у відношенні параметрів бізнесу породжує невізначеність результуюча річного грошового потоку або / і прибутку, если Останній такоже є предметом АНАЛІЗУ. Оцініті невізначеність грошового потоку можна с помощью статистичного моделювання.

  Відповідно до результатів моделювання встановлюється Інтервал невізначеності. Контроль виконан бюджету віконується в такий способ. Если Фактично значення результуюча параметра попал в Інтервал невізначеності, отриманий у результате статистичного моделювання, то виконан бюджету можна вважаті успішнім. У ІНШОМУ випадки необходимо сделать додатковий аналіз, спрямованостей на Зменшення невізначеності параметрів бізнесу. Це у свою Черга віклікає необходимость! Застосування відповідніх управлінськіх РІШЕНЬ. Чи не виключ, что фінансовий менеджер Прийма решение використовуват другий підхід до контролю бюджету.

  Стратегічний підхід до АНАЛІЗУ відхілень базується на переконанні, что оцінка результатів діяльності підприємства, зокрема, виконан бюджету, винна здійснюватіся з урахуванням стратегії підприємства и поставлених цілей. Відповідно до даного підходу, фінансовий менеджер при проведенні контролю виконан бюджету повинність аналізуваті степень відповідності фактічної ДІЯЛЬНОСТІ поставлених довгострокового цілям (например, степень виконан стратегічніх и Довгострокова цілей у форматі збалансованої системи показніків). У випадка значний відхілень фактичність Даних від запланованіх у бюджеті (і если встановлен, что відхилення відбулося внаслідок планування) коректується НЕ только бюджет, но и стратегія компании, а такоже Довгострокові Цільові показатели [38].

  Варто підкресліті перспектівність использование третього підходу, что базується на представленні параметрів бізнесу с помощью інтервалів невізначеності. Інтервальний метод контролю бюджету й достатньо простий, оскількі працює в рамках дуальної схеми: если результуюча параметр попал в Інтервал, ті це «добро», если ні, бюджет вважається НЕ Виконання. При цьом НЕ слід боятися складностей, зв'язаних з імітаційнім моделювання бюджету.

  Бюджетування зв'язує всі задачі з конкретними цілямі фірми, чітко візначає відповідальніх віконавців по Кожній сфере и задачі, дозволяє ефективного Керувати фінансовімі ресурсами компании. Бюджетування можна візначіті як способ ведення бізнесу и контролю за діяльністю підприємства на різніх рівнях керування від вищої ланки до окрема підрозділів. Бюджетування пріпускає формирование бізнес-плану для кожного відділу, затвердження й аналіз річного, піврічного, квартального, місячного, Тижневий бюджетів з боку ради діректорів и ВИЩОГО керівніцтва компании. Таким чином, ВЛАСНИКИ і менеджмент підприємства ма ють можлівість Щотижня Здійснювати аналіз Функціонування підприємства, знаті, яка наявність коштів у компании сегодня и скільки буде завтра, контролюваті положення, вжіваті заходь по оптімізації витрат.

  У Сейчас годину загальна бухгалтерія на Западе підрозділяється, як правило, на две підсістемі зовнішню фінансову и внутрішню управлінську (виробничу, експлуатаційну). Такий Підрозділ обумовлення розходженням з метою и завданнями зовнішньої и внутрішньої бухгалтерії.

  У фінансовій бухгалтерії створюється інформація про Поточні витрати у по елементному розрізі и доходи фірми, про стан дебіторської и кредіторської заборгованості, про розміри ФІНАНСОВИХ інвестіцій и доходів від них, стані джерел фінансування и т.п. Одна з основних завдань такой бухгалтерії вірогідність обліку ФІНАНСОВИХ результатів діяльності підприємства, его майнового и фінансового стану. Споживача информации при цьом є в основному Зовнішні Стосовно підприємства Користувачі Державні податкові органи, біржі, банки, фінансові Інститути, постачальником и ПОКУПЦІ, потенційні інвесторі. Фінансова звітність НЕ представляет собою комерційної Таємниці підприємства, вона Відкрита до Публікації І, як правило, завіряється Незалежною Аудиторська організацією.

  Ведення Фінансової бухгалтерії для предприятий и фірм є обов'язковим.

  Міжнародні бухгалтерські стандарти, основні принципи обліку ма ють відношення самє до систем фінансового обліку. Що стосується внутрішньої облікової системи на підприємстві, то питання про ті, створюваті ее чи ні, вірішує сама адміністрація фірми. У системе внутрішнього обліку створюється, самперед, інформація про витрати.

  Витрати виробництва один з основних об'єктів управлінського обліку. Смороду групують и враховуються по видах, місцям їхнього Виникнення и носіям витрат. Місця Виникнення витрат це структурні одиниці и підрозділі, у якіх відбувається первісне споживання виробничих ресурсов (робочі місця, бригади, цехи и т.п.). Під носіями витрат розуміють види продукції (робіт, послуг) даного підприємства, прізначені для реализации на Сайти Вся [4].

  У системе управлінського обліку обов'язково віділяються Такі об'єкти обліку, як "центри відповідальності". Керування витратами відбувається через діяльність людей, что повінні ВІДПОВІДАТИ за доцільність Виникнення того чи Іншого виду витрат. Центр відповідальності структурний елемент підприємства, у межах которого менеджер відповідальний за доцільність понесених витрат.

  Адміністрація вірішує сама, у якіх розрізах класіфікуваті витрати, наскількі деталізуваті місця Виникнення витрат и як їх пов 'язувати з центрами відповідальності.

  Іншім об'єктом управлінського обліку є результати, что могут такоже враховуватіся по місцях Виникнення витрат и по носіях витрат. У процесі зіставлення витрат и результатів різніх об'єктів обліку віявляється ефективність виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ. Для забезпечення господарських зв'язків между внутрішнімі Підрозділами підприємства створюється система трансферного Ціноутворення. Трансферна ціна (такоже представляет собою об'єкт управлінського обліку) це ціна, вікорістовувана при розрахунках между внутрішнімі структурними Підрозділами підприємства за передані один одному продукцію, роботи и послуги.

  Інформація управлінського обліку звичайна представляет собою комерційну Таємницю підприємства, що не підлягає Публікації и носити конфіденційній характер. Адміністрація підприємства самостійно встановлює склад, Терміни і періодічність Надання внутрішньої звітності, что є такоже одним з об'єктів управлінського обліку. Ця облікова система практично НЕ регламентується західнім законодавством.

  Західні системи управлінського обліку можна класіфікуваті по ряду ознака.

  Як Першу ознака класіфікації можна Запропонувати принцип взаємозв'язку обох обліковіх підсістем підприємства Фінансової й управлінський. У практике західного обліку застосовуються два варіанти зв'язку между управлінською и фінансовою бухгалтеріямі. Цей зв'язок может здійснюватіся с помощью контрольних рахунків, Якими є рахунки витрат и доходів Фінансової бухгалтерії. При наявності прямої кореспонденції рахунків управлінської бухгалтерії з контрольними рахунками говорять про інтегровану (моністічну, одноколових) системе обліку на підприємстві. У цьом випадка мова идет про перший варіант зв'язку. Если система управлінського обліку автономна, замкнута, то Використовують парні контрольні рахунки того самого найменування, відомі як дзеркальні рахунки, чи рахунки екранах. Це другий варіант.

  Система "стандарт кост" [5]

  Найважлівіша характеристика західніх систем управлінського обліку оператівність обліку витрат. З цього подивимось облік витрат підрозділяється на облік фактичність (минуло) витрат и облік витрат по системе "стандарт кост". Система "стандарт кост" Включає розробка стандартів на витрати праці, матеріалів, накладних витрат, складання стандартної калькуляції й облік фактичність витрат з віділенням відхілень від стандартів з метою контролю за ФОРМУВАННЯ фактічної собівартості й активного керування процесом ее формирование.

  Третьою Ознакою класіфікації систем управлінського обліку є повнотіла включення витрат у собівартість продукції (робіт, послуг). Тут можна Говорити про два варіанти. Перший традіційній варіант обліку витрат на виробництво и Калькулювання собівартості пріпускає поділ усіх потокових витрат виробництва на Прямі (безпосередно віднесені на об'єкти Калькулювання) и непрямі (віднесені на об'єкти Калькулювання только напрікінці звітного ПЕРІОДУ при розподілі между ними пропорційно тій чи іншій базі) . Це так називаний метод обліку и Калькулювання повної собівартості.

  Система "директ-костинг" [5]

  Під іншім варіантом обліку витрат на виробництво и Калькулювання собівартості продукції розуміється підхід, коли в розрізі об'єктів Калькулювання планується и Враховується неповна, обмежена собівартість. Собівартість может включать только Прямі витрати; только перемінні, тобто залежні від Зміни обсягів виробництва, витрати; вона может калькулюватіся на основе только виробничих витрат, зв'язаних з виготовлення даної продукції, Виконання робіт чи Надання послуг, даже если смороду носячи непрямий характер. Але, незважаючі на різну повнотіла включення в собівартість об'єкта Калькулювання різніх відів витрат, загально для цього підходу є ті, что інші види витрат, что такоже по своїй Економічній сутності складають часть потокових витрат, які не включаються в калькуляцію, а відшкодовуються Єдиною сумою з Виторг (чи валового прибутку). У цьом Основна Відмінна рису системи обліку неповної собівартості.

  Рінкові процеси, что визначаються ускладнення орієнтації окремий товаровиробників, вплівають на коливання обсягів виробництва и реализации продукции, з одного боку, а такоже Збільшення Частки постійніх витрат у їхньому загально обсязі, з Іншого боку, істотно позначаються на поводженні собівартості виробів, а виходе, и на їхньому прибутку. У міру Посилення ціх тенденцій збільшується потреба товаровіробніків в информации про витрати на виготовлення виробів и їхню реалізацію, що не перекручений у результате розподілу непрямих витрат и незмінніх на одиницю продукції, что віпускається, при будь-якому обсязі виробництва. Таку інформацію у віді Даних про неповну виробничу собівартість (у части прямих, перемінніх чи усіх виробничих витрат) и маржинального доході (сумі покриття) різниці между ціною продаж (Виторг від реализации) и неповна собівартістю вироби чи реалізованої продукції в цілому и дает система "директ - костинг ".

  В условиях Постійно розвитку Сайти Вся адміністрація и менеджери повінні всегда мати під рукою оперативну інформацію про ті, у що ж обходитися Підприємству виробництво продукції, Надання послуг, Здійснення того чи Іншого виду ДІЯЛЬНОСТІ поза залежністю від того, Який розмір окладу в директора чи головного бухгалтера, Які витрати на Утримання офісів чи інші подібні управлінські витрати. Тому сегодня часто в Теорії и практике керування собівартістю и прибутком на Западе декларується и застосовується Наступний принцип: самє точна калькуляція вироби не та, котра найбільш повно после чисельність розрахунків и розподілів містіть у Собі усі види витрат підприємства, а та, у якові включені только витрати , безпосередно зв'язані з випуском даної продукції, Виконання робіт и услуг.

  Система "директ-костинг" загострює Рамус керівніцтва підприємства на зміні маржинального доходу (суми покриття) по Підприємству в цілому и по різніх вироби. Вона дозволяє враховуваті вироби з великою рентабельністю, щоб переходіті в основному на їхній випуск, тому что різніця между продажною ціною и сумою перемінніх витрат НЕ затушовується в результате списання постійніх непрямих витрат на собівартість конкретних виробів. За рахунок СКОРОЧЕННЯ статей собівартості спрощується ее нормування, облік, контроль и до того ж поліпшується облік і контроль умовно постійніх, накладних витрат, оскількі їхня сума за Сейчас конкретний период показується в звіті про доходи окремим рядком, что наочно демонструє їхній Вплив на величину прибутку підприємства .

  Основне достоїнство системи обліку сум покриття в ТІМ, что на основе информации, одержуваної в ній, можна прійматі Різні Оперативні решение по керування підпріємством. У Першу Черга це стосується возможности Проводити ефективного політіку цен. Традіційні Класичні методи Ціноутворення, засновані на калькуляції повної фактічної собівартості, що не всегда забезпечують ефективність цінової політики підприємства, что працює на Сайти Вся.

  У Сейчас годину на Западе більш Популярні підході до Ціноутворення, при якіх самперед враховуються фактори, більш стосовні до Попит, чем до Пропозиції, тобто оцінка того, скільки покупець може і хоче Заплатити за пропонованій товар. После того, як встановлена ​​ціна рівновагі, підприємство повинності проаналізуваті Усі свои витрати и постаратся максимально скоротіті їх.

  Кроме информации про величину витрат, зв'язаних безпосередно з виробництвом того чи Іншого вироби, менеджерам підприємства нужно мати зведення про Можливі Межі зниженя цен у залежності від впліву різніх ринкова факторів. Тому в ЛЬВОВІ ТА управлінському обліку існують Поняття довгострокової и короткострокової ніжньої Межі ціни. Довгострокова нижня межа ціни показує, якові Ціну можна Установити, щоб мінімально покриттям повні витрати на виробництво и збут товару; віна дорівнює повної собівартості виробів.

  Короткострокова нижня межа ціни орієнтована на Ціну, что покріває лишь Прямі (перемінні) витрати; віна дорівнює собівартості в части только прямих (перемінніх чи виробничих) витрат.

  З обліком по системе "директ-костинг" такоже зв'язана можлівість проведення демпінгової політики, розрахунку и Вибори різніх комбінацій ціни на товар и обсягів его реализации.

  Часто для предприятий, что Працюють в условиях Сайти Вся, є ситуации, зв'язані з недовантаженням виробничих потужного. Вінікають так назівані "незагружені витрати" частина постійніх витрат, что яка припадає на частко невикористаних виробничих потужного. У таких випадка до правильних РІШЕНЬ может привести только інформація, одержувана в системе обліку "дирек-ткостінг".

  Маючі облікові дані про обмеження собівартість и суми покриття (маржинальний дохід) за вироби, можна вірішуваті Такі управлінські задачі, як оптимізація асортименту продукції, что віпускається, при наявності вузьких Місць, доцільність Прийняття Додатковий замовлення за ценам нижчих звичайна, Вироблення усередіні підприємства чи закупівля комплектуючих на стороні, визначення оптимального розміру партии чи Серії деталей (продуктов), вибір и заміна устаткування й інші.

  Управлінський облік з'явився на Западе під Вплив розвитку и поглиблення ринкового процесів, як елемент практичної діяльності підприємств и фірм. Управлінський облік представляет собою систему обліку, планування, контролю, АНАЛІЗУ Даних про витрати и результати господарської ДІЯЛЬНОСТІ в розрізі необхідніх для керування об'єктів, оперативного Прийняття на Цій Основі різніх управлінськіх РІШЕНЬ з метою оптімізації ФІНАНСОВИХ результатів діяльності підприємства.

  Термін "облік" у понятті "управлінський облік" та патенти розуміті в широкому змісті. Управлінський облік НЕ представляет собою облік у вузьких змісті як систему збору, реєстрації й узагальнення информации. Це скоріше система керування підпріємством, что інтегрує в Собі Різні підсістемі и методи керування и підпорядковуюча їх досягнені єдиної мети.

  Контроль це функція менеджменту по оцінці одержуваніх результатів и поточної ДІЯЛЬНОСТІ организации, а такоже забезпечення нормального Функціонування организации по досягнені поставлених цілей при оперативному керівніцтві й у довгостроковій перспектіві. Контроль повинною попереджаті з'явилися кризовий СИТУАЦІЙ. Контроль, як и планування, з Яким ВІН нерозрівно зв'язаний, є Безперервна процесом.

  Контроль містіть у Собі следующие Дії [1]:

  розробка стандартів, норматівів и масштабів пріпустіміх відхілень, что відповідають цілям организации и Закладення у ее планах задачам;

  розробка організаційної системи контролю;

  вимір результатів, їхня оцінка, порівняння зі стандартами;

  коректування ДІЯЛЬНОСТІ организации, тобто модіфікація цілей, переглядання планів, перерозподіл завдання, удосконалювання процесса керування, контролю и вікорістовуваніх технологій.

  Контроль є фундаментальним елементом процесса керування. Ні планування, ні создания організаційніх структур, ні мотівацію нельзя розглядаті Цілком у відріві від контролю. Дійсно, Фактично Усі смороду є невід'ємнімі частинами Загальної системи контролю, яка має три основні види контролю: Попередній, поточний и заключний. За формою Здійснення всі ЦІ види контролю схожі, тому что ма ють ту саму мету: Сприяти тому, щоб Фактично одержувані результати Минулого якнайбліжче до необхідного. Розрізняються смороду только годиною Здійснення.

  Попередній контроль Звичайний реалізується у форме візначеної політики, процедур и правил. Самперед ВІН застосовується Стосовно трудових, матеріальніх и ФІНАНСОВИХ ресурсов. Поточний контроль здійснюється, коли робота Вже уходит и звичайна віробляється у віді контролю роботи підлеглого его безпосереднім начальником. Заключний контроль здійснюється после того, як робота закінчена чи минуло відведене для неї годину.

  Трудомісткість збору реальної информации про фінансово господарську діяльність Залежить від наявності системи керування підпріємством, Автоматизованої бухгалтерії, розвіненості інформаційних технологій у цілому. У процесі формирование бюджету паралельно створюються шаблони форм для запровадження и представлення прогнозних Даних, у ЦІ ж форми вводяться и реальні Бюджетні дані.

  После того, що бере фактичність Даних проводитися їхнє порівняння з плановими. Розрахунок відхілень по Кожній зі статей бюджету є й достатньо трудомісткою роботів, что Найкраще автоматізуваті. После Виявлення відхілень віпліває їхній аналіз и Виявлення причин Виникнення. Створена бюджетна система винна буті Цілком Прозорої и дозволяті чітко Бачити причинно-наслідковій зв'язок между різнімі рядками бюджету. Например, при наявності істотніх відхілень в обсязі отриманий доходів (Виторг), фахівці повінні мати можлівість оперативно переглянутися планові и фактічні дані за ціною кожного з відів реалізованого продукту, ОБСЯГИ реализации, Надання знижки, ОБСЯГИ дебіторської заборгованості й других факторів, что вплівають на розміри Виторг .

  Причини можливий відхілень можна розділіті на две основні групи:

  а) у ході формирование бюджету закладається цілий ряд передумов, таких як, прогнозні ціни на продукцію и сировину, величина Попит на продукцію, Валютні курси. У процесі виробничої ДІЯЛЬНОСТІ далеко не всі припущені збігаються з дійсністю І, у зв'язку з ЦІМ, вінікають відхилення бюджетних Даних від фактичність. У подібному випадки винна буті передбача можлівість Перерахування бюджетних Даних з урахуванням Зміни умов зовнішнього середовища. После формирование новой Версії бюджету частина розбіжностей буде усунута.

  б) друга група причин зв'язана з "промахами" у господарській діяльності підприємства. Например, які не були дотрімані нормативи витрати сировини и матеріалів на одиницю продукції, что віпускається, чи занадто скроню виявило частко шлюбу. Подібні причини такоже повінні віявлятіся в процесі контролю за виконання бюджету и на їхній Основі повінні делать відповідні організаційні Висновки.  РОЗДІЛ 2

  АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕХУ ОСНАСТКИ Допоміжного

  ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА ПО виробництво меблів

  ЗАТ "НОВИЙ СТІЛЬУКРАЇНА"

  2.1 Характеристика ДІЯЛЬНОСТІ та продукції підприємства ЗАТ "Новий стиль Україна"

  Підприємство ЗАТ "Nowy Styl Ukraine" ( "Новий СтільУкраїна") - це спеціалізоване підприємство по випуску стільців и крісел на металевій Основі для офісів, барів и ресторанів (витяг з номенклатури продукції наведень в Додатках А) [54].

  У 1997 году на основе фірми «СІТ» у м. Харькове c участю фірми Nowy Styl (Польща) Створено підприємство «Nowy Styl Ukraine», что стало четвертим підпріємством у складі групи в Европе. До цього часу Вже існувалі аналогічні підприємства в Польщі, Німеччині и Франции. Завдяк закордонний партнерам у найкоротшій срок Було освоєне виробництво металевих конструкцій, фарбування порошковими фарбами, організоване виробництво гнутоклеєніх елементів з натурального шпону, а такоже професійна оббивка и зборка стільців.

  У 1998 году представлення продукції на віставці «Меблі98» у Москві дозволило розшіріті коло КЛІЄНТІВ и почату експортуваті продукцію в Россию. Організовується виробництво пластікової фурнітури и шкіряніх крісел. Потужність МЕТАЛООБРОБНИЙ и деревообробного виробництва збільшена в два рази.

  У 1999 году на віставці «Меблі99» у Москві представлені НЕ только стільці и крісла, но и комплектуючих власного виробництва. Реалізується проект по виробництва хромований каркасів. Географія збуту розшірена від Москви до Південно-Сахалінська. Почали експортуваті продукцію в Бєларусь, Молдову, Кіргізію и Казахстан. Ведеться будівництво власного заводу з замкнутим циклом «від гайки до крісла». Обновляється и розшірюється парк МЕТАЛООБРОБНИЙ устаткування, вводяться в експлуатацію верстати автомати и робототехнічні системи.

  У 2000 году одним з найважлівішіх напрямків діяльності підприємства булу зміна асортименту відповідно до вимог Сайти Вся. Освоюється виробництво Нових моделей шкіряніх крісел Серії «Новий Стиль Колекшн». Ведеться робота зі создания Нових моделей барних стільців. У 2001 году планується Освоєння 30 тіс.м. кв Нових виробничих площ. Почали роботу власне виробництво пластику и деревообробка.

  У 2001 году географія збуту и ​​представлення продукції на світовіх меблевих виставках розшірена до Китаю и Турции. На віставці «КіевЕкспоМебель 2001» компанія нагороджена дипломом лаурета конкурсу «Кращi Меблi Украiни 2001» у номінації «Офісне крісло» и дипломом за краще оформлення виставкового стенду.

  За результатами роботи 2001 року підприємство «Новий стиль - Україна» ввійшло у видання «Золота книга ділової еліти України». Нагороджені дипломом и медаллю від імені президента за великий Внесок у розвиток економіки України и создание МІЖНАРОДНОГО іміджу держави.

  У 2002 году Компанія завершила проект по запуску гальванічної Лінії. Почато будівництво додатково площ для групи предприятий. Компанія взяла участь у 2х найбільшіх меблевих форумах. На 9й міжнародній спеціалізованій віставці «КиївЕкспоМеблі 2002» нагороджена дипломом лаурета конкурсу «Кращi Меблi Украiни 2002» у номінації «Офісне крісло».

  У 2003 году запущена в серійне виробництво «Нова колекція офісних стільців для людей». Колекція Ergonica - нове поколение крісел, гармонійно об'єднуюча поліпшені функціональні характеристики й ефектну зовнішність моделей. Впроваджено и Постійно удосконалюється міжнародна система керування якістю ISO 9001: 2000.

  У 2004 году Компанія Nowy Styl Ukraine відкріла свое представництво в России. У рамках продвижения Колекції Ергоніка організованій клуб для дилерів "Новий Стиль дистриб'ютор Клуб".

  За результатами участия в Київській міжнародній спеціалізованій віставці "Київ ЕкспоМебель 2004" и в конкурсі "Кращі меблі України" компанія нагороджена дипломами "За офісне крісло GALANT GTR chrome (Active1)" і за краще оформлення стенду.

  На віставці в Москве "Меблі 2004" компанія відзначені дипломом "За Висока якість продукції":

  офісні крісла оснащені вісокоякіснімі газаміліфтамі.

  сталева внутрішня конструкція и багатошарова фанера, вікорістовувані в Основі сидіння, дозволяють гарантуваті довговічність зробленої продукції.

  пружність сидіння и спинки забезпечується вісокоякіснім поролоном.

  крісла оснащені сертіфікованімі роликами и заглушками, что могут використовуват як на паркетній, так и на килимове покриття.

  м'які підлокітнікі, зроблені Із СУЧАСНИХ матеріалів - поліуретану и поліпропілену, дають Відчуття комфорту и забезпечують більш зручне Розташування рук.

  широкий спектр квітів дерев'яних деталей крісел и 12 відтінків вісокоякісної кожи дозволяти вібрато крісло, что Ідеально відповідає інтер'єрові офісу.

  - Гама вікорістовуваніх тканин нараховує більш 50 квітів.

  Офісні крісла, зроблені компанією ЗАТ "Новий стільУкраїна", оснащені Сучасний механізмамі, с помощью якіх можна легко регулюваті висота и Глибина сидіння, а такоже висота и кут нахил спинки.

  Це дозволяє:

  легко регулюваті сидіння Стосовно спинки в пропорції 2: 1, что всегда Забезпечує Найкраще положення во время сидіння.

  ергономічній Механізм SCHUKRA дозволяє змінюваті кут нахил спинки крісла, что дозволити підтріматі правильно поставити и запобіжіть сколіозові. Крісла з таким механізмом особливо рекомендовані вагітнім жінкам и людям, что страждають на остеохондроз.

  Продукція ЗАТ "Новий Стиль - Україна" в ціновіх діапазонах может буті Розбита на 4 сегменти (Додаток Б) з широким діапазоном цен всередині сегмента:

  а) Стільці на металокаркасі

  - Базові моделі від 39,0 $ до 105,0 $;

  - Елітні моделі з Додатковий обладнанням та хромуванням - до 350 $;

  б) Крісла робочі на роликах

  - Базові моделі від 84,0 $ до 180,0 $;

  - Елітні моделі з Додатковий обладнанням та хромуванням - до 440 $;

  в) Офісні крісла керівніків

  - Базові моделі від 130,0 $ до 440,0 $;

  - Елітні моделі з Додатковий обладнанням та хромуванням - до 550 $;

  г) Офісні крісла керівніків на основе хромованої Сталі

  - Базові моделі від 220,0 $ до 480,0 $;

  Аналіз матеріалів Додатків А та Б показує, что широта номенклатури продукції ЗАТ "Новий Стиль Україна" Фактично характерна для одінічного та малосерійного виробництва одночасно біля 1600 моделей продукції. Така побудова товарного ряду продукції потребує одного з двох тіпів виробництва:

  а) або конструювання модіфікацій продукції на Основі стандартизованность елементів, Які віпускаються самим виробництвом, або закупаються у спеціалізованіх віробніків комплектуючих;

  б) або наявності допоміжного виробництва оснастки під шкірного модіфікацію та ліній універсальніх станків з швидких переналагодження на новий тип продукції.

  ЗАТ "Новий Стиль - Україна" на сучасности етапі вікорістовує другий шлях розвитку виробництва, тобто стратегію орієнтації на замкнутий цикл виготовлення металевих основ та конструкцій стільців та крісел на власному ВИРОБНИЦТВІ з мінімізацією зовнішніх покупок комплектуючих.

  У Додатках В наведені декларації по прибутку ЗАТ "Новий Стиль - Україна" за 2005 -2006 роки. У табл. 2.1 наведені основні дані по фінансовим Показники діяльності ЗАТ "Новий Стиль Україна" у 2005 -2006 роках.


  Таблиця 2.1

  Основні Показники діяльності ЗАТ "Новий Стиль - Україна" у 2005 -2006 роках [54]  2.2 Основні характеристики ДІЯЛЬНОСТІ цеху оснастки допоміжного виробництва ЗАТ "Новий стільУкраїна"

  На рис. 2.1 наведена структура та чисельного склад персоналу цеху оснастки (ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ цех) допоміжного виробництва ЗАТ "Новий стиль Україна". Аналіз чисельного складу персоналу цеху у 2006 году наведень у табл.2.2 [54].


  Таблиця 2.2

  Штатний склад інструментального цеху (2006 рік)

  адміністрація:

  13

  шт.од

  управлінський склад

  2

  шт.од

  фахівці

  7

  шт.од

  обслуговуючий персонал

  4

  шт.од

  Основні робітники:

  0

  шт.од

  Допоміжні робітники:

  40

  шт.од

  УСЬОГО:

  53

  шт.од


  У табл.2.3 наведені тарифні ставки оплати праці персоналу в інструментальному цеху (цех оснастки) допоміжного виробництва ЗАТ "Новий стиль Україна" у 2 півріччі 2006 року.

  У табл. 2.4 наведень складу основного МЕТАЛООБРОБНИЙ обладнання інструментального цеху ЗАТ "Новий стільУкраїна".

  У табл. 2.5 наведень плановий бюджет витрат Функціонування інструментального цеху (цеху оснастки) ЗАТ "Новий стільУкраїна" на 2 півріччя 2006 року

  У табл. 2.6 наведені замовлення та ВАРТІСТЬ планових ремонтів технологічного обладнання основних цехів інструментальнім цехом оснастки допоміжного виробництва на 2 півріччя 2006 року.

  У табл. 2.7 наведені замовлення на розробки та создания новой технологічної оснастки для основних цехів інструментальнім цехом допоміжного виробництва на 2 півріччя 2006 року.

  Мал. 2.1. Структура та чисельного склад персоналу цеху оснастки

  ЗАТ "Новий стиль Україна" [54]


  Таблиця 2.3

  Тарифні ставки оплати праці в цеху оснастки

  Таблиця 2.4

  Склад основного МЕТАЛООБРОБНИЙ обладнання інструментального цеху ЗАТ "Новий стільУкраїна"


  Таблиця 2.5  Таблиця 2.6


  Замовлення та ВАРТІСТЬ планових ремонтів технологічного обладнання основних цехів інструментальнім цехом оснастки допоміжного виробництва на 2 півріччя 2006 року

  продовження табл.2.6

  Таблиця 2.7


  Замовлення на розробка та создания новой технологічної оснастки для основних цехів інструментальнім цехом допоміжного виробництва на 2 півріччя 2006 року

  продовження табл.2.7  продовження табл.2.7


  Рис.2.2. Планова структура витрат інструментального цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий стиль Україна" у 2005 году

  Рис.2.3. Планова структура витрат інструментального цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий стиль Україна" у 2006 году
  Рис.2.4. Порівняльні ОБСЯГИ планових статей витрат інструментального цеху допоміжного виробництва

  ЗАТ "Новий стиль Україна" у 2005 та 2006 роках

  Таблиця 2.8

  Показники формирование замовлення на попереджувально ремонтні роботи інструментального цеху ЗАТ "Новий Стиль" по підпріманню працездатності інструмента та оснащення в основних цехах за липень 2006 року

  Продовження табл. 2.8  Продовження табл. 2.8


  Продовження табл. 2.8


  Таблиця 2.9


  Формування Переліку необхідної оснастки для виготовлення "Рама металева VENUS хромована" крісла керівника та основні вартісні показатели врахування оснастки в вартості основного вироби ЗАТ "Новий СтільУкраїна"  Таблиця 2.10


  Формування Переліку необхідної оснастки для виготовлення "Рама металева VENUS чорна" крісла керівника та основні вартісні показатели врахування оснастки в вартості основного вироби ЗАТ "Новий СтільУкраїна"


  Таблиця 2.11


  Формування Переліку необхідної оснастки для виготовлення "Рама металева SYLWIA хром" крісла керівника та основні вартісні показатели врахування оснастки в вартості основного вироби ЗАТ "Новий СтільУкраїна"


  Таблиця 2.12


  Формування Переліку необхідної оснастки для виготовлення "Рама металева ASCONA" крісла керівника та основні вартісні показатели врахування оснастки в вартості основного вироби ЗАТ "Новий СтільУкраїна"


  Таблиця 2.13

  Формування Переліку необхідної оснастки для виготовлення "Рама BLUES, INDEX BL" крісла керівника та основні вартісні показатели врахування оснастки в вартості основного вироби ЗАТ "Новий СтільУкраїна"  Рис.2.5. Нормування витрат при віготовленні комплектів оснастки для Вироблення ОСНОВНОЇ продукції на

  ЗАТ "Новий Стиль - Україна"


  2.3 Аналіз ефективності ДІЯЛЬНОСТІ інструментального цеху оснастки допоміжного виробництва ЗАТ "Новий стиль Україна"

  Аналіз ефективності ДІЯЛЬНОСТІ інструментального цеху оснастки допоміжного виробництва ЗАТ "Новий стиль - Україна" Проведемо по данім АНАЛІЗУ причин та суттєвості відхілень фактичність показніків витрат від спланованості бюджету витрат цеху у 2005 году. При цьом Враховується, что бюджет витрат за 2005 рік скорегованій по фактичність ОБСЯГИ запланованіх робіт інструментального цеху (виготовлення новой оснащення та інструменту, а такоже ремонт та відновлення експлуатуємої оснащення та інструменту для основного виробництва).

  В табл.2.14 - 2.44 та на рис.2.6 - 2.20 наведень помісячній аналіз уровня фактичність та плановобюджетніх витрат и інструментальному цеху на протязі 2005 року. При цьом табліці розбіті на 1е та 2е півріччя 2005 року, оскількі за результатами АНАЛІЗУ уровня та причин суттєвіх відхілень фактичність показніків від плановобюджетніх за 1е півріччя, Було Прийнято решение про корегування бюджетного плану витрат для інструментального цеху на одному півріччя 2005 року.

  Окрім цього, за результатами АНАЛІЗУ 1го півріччя 2005 року булу Виявлено ВІДСУТНІСТЬ окремий обліку витрат інструментального цеху по статтей бюджетування витрат:

  - Оренда приміщення та обладнання (необходимо сделать Розподіл договорів оренди по Підприємству);

  - Облік Фактично використаної електроенергії для роботи цеху (необхідне встановлення окремий прістроїв обліку);

  - Облік Фактично Використання газу для отоплення цеху (необхідне встановлення окремий прістроїв обліку);

  - ВІДСУТНІСТЬ окремий обліку амортізації основних засобів цеху (необходимо сделать Розподіл основних засобів по Підприємству та окремий облік);

  Аналіз бюджетного кошторису фактичність та планових витрат по інструментальному цеху такоже виявило ряд необлікованіх операцій при побудові схеми бюджетування, а самє:

  відсутній бюджет планових норм витрат на Допоміжні матеріали, Які застосовуються в інструментальному цеху для виконан робіт;

  відсутній бюджет планових норм витрат на технічне обслуговування та ремонти власного обладнання інструментального цеху для ПІДТРИМКИ его працездатності;

  відсутній бюджет планових норм витрат на технічне обслуговування та ремонти обладнання в цехах основного виробництва, Пожалуйста віконується робітнікамі інструментального допоміжного цеху для ПІДТРИМКИ працездатності обладнання основних цехів;

  відсутній бюджет витрат на транспортні операции по закупці основних матеріалів виробництва в допоміжному інструментальному цеху, Які є спеціфічнімі и не Використовують в основному ВИРОБНИЦТВІ;

  відсутній бюджет витрат на Утримання цехового та міжцехового транспорту та витрат на его експлуатацію и ремонт.

  Станом на Кінець 2005 року всі ЦІ види витрат включаються до загально бюджету витрат ЗАТ "Новий стиль - Україна" за зведення Стаття "Витрати на Утримання допоміжного виробництва (за фактом)", тому бюджетний план в ніжченаведеніх таблицях АНАЛІЗУ (табл.2.14 -2.44) аналізується з Певної умовно.

  Так, например, при відсутності прістроїв обліку є плановий рівень витрат на использование електроенергіїї та газу, а ФАКТИЧНО рівень Враховується як "нульовий", тобто вінікає "псевдоекономія" по Деяк Стаття бюджету витрат цеху.  Таблиця 2.14

  Відхилення фактичність витрат від помісячного нормативного бюджету по інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль Україна" у 2005 году (програмний комплекс "ФормСтіль")

  № п / п

  Найменування статті

  Відхилення в грн. по місяцях (+ перевіщення бюджету)


  січень

  Лютий

  Березень

  Квітень

  Травень

  Червень

  1

  Фонд оплати праці, у тому числі:

  7 358,66

  7 785,50

  12 367,98

  6 582,16

  6 648,69

  8 316,13

  1.1.

  витрати на оплату праці основних виробничих и допоміжніх робітніків з Податками на фонд оплати праці.

  7 309,91

  7 770,70

  11 430,39

  2 652,74

  6 498,21

  10 510,03

  1.2.

  витрати на оплату праці адміністрації з Податками на фонд оплати праці.

  48,75

  14,81

  937,60

  3 929,42

  150,48

  2 193,90

  2

  Матеріальні витрати, у тому числі:

  4 344,66

  13 141,95

  9 468,26

  8 625,75

  2 059,29

  4 191,52

  2.1.

  витрати основних матеріалів

  4 344,66

  13 141,95

  9 468,26

  8 625,75

  2 059,29

  4 191,52

  2.2.

  витрати допоміжніх матеріалів  2.3.

  інші Прямі витрати  3

  Амортизація  4

  Транспортні витрати по закупівлі основних матеріалів  5

  Технічне обслуговування, ремонти

  677,08

  1 517,73

  935,08

  2 742,98

  696,76

  1 603,36

  6

  Енергія, у тому числі:

  3 443,91

  2 736,84

  2 450,70

  1 971,16

  1 126,42

  1 090,08

  6.1.

  електроенергія

  1 126,42

  1 017,41

  1 126,42

  1 090,08

  1 126,42

  1 090,08

  6.2.

  газ, вугілля

  2 317,49

  1 719,43

  1 324,28

  881,07

  7

  інструмент

  2 407,91

  4 668,29

  1 926,23

  1 668,20

  1 926,55

  5 930,25

  8

  Охорона праці

  190,98

  315,94

  421,12

  258,94

  106,04

  1 437,81

  9

  транспортні витрати  10

  Оренда

  13 481,51

  13 481,51

  13 481,51

  13 481,51

  13 481,51

  13 481,51

  11

  Інші

  891,20

  734,53

  5 322,60

  4 713,13

  2 049,52

  1 857,38

  РАЗОМ

  7 606,88

  1 058,33

  8 786,44

  201,76

  6 825,72

  10 017,13


  Продовження табл. 2.14

  № п / п

  Найменування статті

  місяць

  разом

  за рік

  липень

  серпень

  Вересень

  Жовтень

  листопад

  грудень

  1

  Фонд оплати праці, у тому числі:

  4 894,97

  2 759,33

  5 631,46

  2 960,81

  5 439,12

  11 937,00

  71 418,90

  1.1.

  витрати на оплату праці основних виробничих и допоміжніх робітніків з Податками на фонд оплати праці.

  5 472,31

  3 758,52

  5 535,89

  59,70

  2 323,49

  7 274,05

  59 404,76

  1.2.

  витрати на оплату праці адміністрації з Податками на фонд оплати праці.

  577,34

  999,19

  95,58

  3 020,51

  3 115,63

  4 662,95

  12 014,14

  2

  Матеріальні витрати, у тому числі:

  6 303,37

  6 716,46

  3 778,64

  486,44

  1 698,72

  1 108,40

  60 950,58

  2.1.

  витрати основних матеріалів

  6 303,37

  6 716,46

  3 778,64

  486,44

  1 698,72

  1 108,40

  60 950,58

  2.2.

  витрати допоміжніх матеріалів  2.3.

  інші Прямі витрати  3

  Амортизація  4

  Транспортні витрати по закупівлі основних матеріалів  5

  Технічне обслуговування, ремонти

  1 333,18

  1 325,38

  967,63

  744,73

  1 618,63

  1 485,43

  15 647,98

  6

  Енергія, у тому числі:

  1 126,42

  1 126,42

  590,04

  502,30

  699,62

  811,58

  12 468,41

  6.1.

  електроенергія

  1 126,42

  1 126,42

  590,04

  678,95

  937,68

  1 190,64

  5 432,37

  6.2.

  газ, вугілля

  176,65

  238,06

  379,06

  7 036,04

  7

  інструмент

  3 288,43

  4 960,77

  517,54

  2 874,99

  888,60

  1 167,90

  15 638,73

  8

  Охорона праці

  268,44

  268,44

  266,94

  250,69

  64,94

  222,82

  355,28

  9

  транспортні витрати  10

  Оренда

  13 481,51

  3 852,56

  5 092,01

  5 554,55

  5 330,12

  7 544,27

  66 997,07

  11

  Інші

  812,59

  2 151,22

  1 726,36

  606,20

  480,49

  914,72

  14 446,14

  РАЗОМ

  7 487,05

  17 720,11

  4 838,55

  5 267,01

  12 853,10

  19 439,83

  35 708,15


  Таблиця 2.15

  Деталізація відхілень по витрат на оплату праці основних та допоміжніх ПРАЦІВНИКІВ (з Податками на ФОП) в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" за 1 півріччя 2005 року (1 корегування бюджету цеху у 2005 році)

  Період

  Планові витрати по фактичність випуску, грн.

  Фактічні витрати, грн.

  Відхилення (факт план), грн

  Відхилення,%

  Пріпустіме відхилення,%

  січень

  30740,97

  38050,88

  7309,91

  23,78%

  3%

  Лютий

  32 486,95

  40257,65

  7770,70

  23,92%

  3%

  Березень

  30 794,47

  42224,86

  11430,39

  37,12%

  3%

  Квітень

  28 544,75

  31197,49

  2652,74

  9,29%

  3%

  Травень

  25 492,54

  31990,75

  6498,21

  25,49%

  3%

  Червень

  24 715,10

  35225,13

  10510,03

  42,52%

  3%

  РАЗОМ

  172774,79

  218946,76

  46171,97

  26,72%

  3%


  Таблиця 2.16

  Аналіз причин відхілень фактичність витрат від бюджету на оплату праці основних та допоміжніх ПРАЦІВНИКІВ інструментального цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий стільУкраїна" за 1 півріччя 2005 року

  Причини відхилення:

  Сума відхилення ФОП, грн

  1) Відхилення в зв'язку з виробництвом нового оснащення (ВІДСУТНІСТЬ норматівів планування трудовітрат при віготовленні Нових відів оснащення)

  64722,1

  січень

  11273,4

  Лютий

  10184,3

  Березень

  12342,9

  Квітень

  14791,2

  Травень

  6966,7

  Червень

  9163,6

  2) Помилка при віднесенні витрат у факт (неправильне розняття договорніків по ділянках)

  6746,48

  січень

  2119,19

  Лютий

  1620,41

  Березень

  2563,25

  Квітень

  901,47

  Травень

  279,00

  Червень

  178,84

  3) Відхилення в зв'язку з непрямих залежністю ФОП по ремонту оснащення и кількістю віпущеної продукції

  11803,68

  січень

  1844,32

  Лютий

  793,16

  Березень

  1650,74

  Квітень

  11236,99

  Травень

  747,51

  Червень

  1167,55  РАЗОМ

  46171,97  Висновки для бюджетування:


  1) Врахуваті помилки формирование фактичність витрат у майбутніх періодах


  2) Враховуваті корегування витрат на ФОП при ВИРОБНИЦТВІ

  нового недоцільно.  Таблиця 2.17

  Деталізація відхілень по витрат на оплату праці адміністрації (з Податками на ФОП) в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" за 1 півріччя 2005 року (1 корегування бюджету цеху у 2005 році)

  Період

  Планові витрати по фактичність випуску, грн.

  Фактічні витрати, грн.

  Відхилення (факт план), грн

  Відхилення,%

  Пріпустіме відхилення,%

  січень

  6843,46

  6892,21

  48,75

  1%

  3%

  Лютий

  6843,46

  6858,27

  14,81

  0%

  3%

  Березень

  6843,46

  7781,06

  937,60

  14%

  3%

  Квітень

  6843,46

  10772,88

  3929,42

  57%

  3%

  Травень

  6843,46

  6993,94

  150,48

  2%

  3%

  Червень

  6843,46

  4649,56

  2193,90

  32%

  3%

  РАЗОМ

  41060,77

  43947,92

  2887,15

  7%

  3%


  Таблиця 2.18

  Аналіз причин відхілень фактичність витрат від бюджету на оплату праці адміністрації інструментального цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий стільУкраїна" за 1 півріччя 2005 року

  Причини відхилення:

  Сума відхилення ФОП, грн

  1) Оплата согласно смєт

  1362,2

  січень

  278

  Лютий

  278

  Березень

  278

  Квітень

  250,2

  Травень

  278

  Червень

  0

  2) Помилка при віднесенні витрат у факт (неправильне розняття договорніків по ділянках)

  1555,99  РАЗОМ

  2918,19  Висновки для бюджетування:


  2) Враховуваті корегування витрат на ФОП недоцільно.  Таблиця 2.19

  Деталізація відхілень по Витрати на основні матеріали в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" за 1 півріччя 2005 року (1 корегування бюджету цеху у 2005 році)

  Період

  Планові витрати по фактичність випуску, грн.

  Фактічні витрати, грн.

  Відхилення (факт план), грн

  Відхилення,%

  Пріпустіме відхилення,%

  січень

  2 857,03

  7201,69

  4344,66

  152%

  0%

  Лютий

  3 011,48

  16153,43

  13141,95

  436%

  0%

  Березень

  2 873,99

  12342,25

  9468,26

  329%

  0%

  Квітень

  2 654,79

  11280,54

  8625,75

  325%

  0%

  Травень

  2 376,69

  4435,98

  2059,29

  87%

  0%

  Червень

  2 311,02

  6502,54

  4191,52

  181%

  0%

  РАЗОМ

  16 085,00

  57916,43

  41831,43

  260%

  0%


  Таблиця 2.20

  Аналіз причин відхілень фактичність витрат від бюджету на основні матеріали інструментального цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий стільУкраїна" за 1 півріччя 2005 року

  Причини відхилення:

  Сума відхилення, грн

  1) Відхилення в зв'язку з виготовлення нового оснащення за период

  14 618,62

  2) Відхилення, віклікане непрямих залежністю между віпущеною продукцією и витрат матеріалів на проведення ремонтів

  27 212,80  РАЗОМ

  41 831,43  Висновки для бюджетування:


  1) Враховуваті відхилення за рахунок виробництва нового недоцільно (немає основи для планування)


  2) та патенти переглянутися методику розподілу витрат по ремонтах існуючого оснащення  Таблиця 2.21

  Деталізація відхілень по витрат на технічне обслуговування та ремонти в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" за 1 півріччя 2005 року (1 корегування бюджету цеху у 2005 році)

  Період

  Планові витрати по фактичність випуску, грн.

  Фактічні витрати, грн.

  Відхилення (факт план), грн

  Відхилення,%

  Пріпустіме відхилення,%

  січень

  677,08

  0,00

  677,08

  100%

  3%

  Лютий

  1 517,73

  0,00

  1517,73

  100%

  3%

  Березень

  935,08

  0,00

  935,08

  100%

  3%

  Квітень

  2 742,98

  0,00

  2742,98

  100%

  3%

  Травень

  696,76

  0,00

  696,76

  100%

  3%

  Червень

  1 603,36

  0,00

  1603,36

  100%

  3%

  РАЗОМ

  8 172,99

  0,00

  8 172,99

  100%

  3%


  Таблиця 2.22

  Аналіз причин відхілень фактичність витрат від бюджету на технічне обслуговування та ремонти в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий стільУкраїна" за 1 півріччя 2005 року

  Причини відхилення:

  Сума відхилення, грн

  1) Відхилення в зв'язку з тім, что витрати на ремонт та технічне обслуговування враховуються консолідовано бухгалтерією в бюджеті ЗАТ "Новий стільУкраїна"

  8 172,99  РАЗОМ

  8 172,99  Висновки для бюджетування:


  1) Бухгалтерії вести відособленій облік по інструментальному цеху и Показувати витрати по даній статті у факті бюджету "ФормаСтіль"  Таблиця 2.23

  Деталізація відхілень по Витрати на електроенергію в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" за 1 півріччя 2005 року (1 корегування бюджету цеху у 2005 році)

  Період

  Планові витрати по фактичність випуску, грн.

  Фактічні витрати, грн.

  Відхилення (факт план), грн

  Відхилення,%

  Пріпустіме відхилення,%

  січень

  1126,42

  0,00

  1126,42

  100%

  3%

  Лютий

  1017,41

  0,00

  1017,41

  100%

  3%

  Березень

  1126,42

  0,00

  1126,42

  100%

  3%

  Квітень

  1090,08

  0,00

  1090,08

  100%

  3%

  Травень

  1126,42

  0,00

  1126,42

  100%

  3%

  Червень

  1090,08

  0,00

  1090,08

  100%

  3%

  РАЗОМ

  6576,84

  0,00

  6576,84

  100%

  3%


  Таблиця 2.24

  Аналіз причин відхілень фактичність витрат від бюджету на електроенергію в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий стільУкраїна" за 1 півріччя 2005 року

  Причини відхилення:

  Сума відхилення, грн

  1) Відхилення в зв'язку з тім, что витрати на електроенергію враховуються консолідовано бухгалтерією в бюджеті ЗАТ "Новий стільУкраїна"

  6 576,84  РАЗОМ

  6 576,84  Висновки для бюджетування:


  1) Бухгалтерії вести відособленій облік по інструментальному цеху и Показувати витрати по даній статті у факті бюджету "ФормаСтіль"  Таблиця 2.25

  Деталізація відхілень по витрат на газ для опалення в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" за 1 півріччя 2005 року (1 корегування бюджету цеху у 2005 році)

  Період

  Планові витрати по фактичність випуску, грн.

  Фактічні витрати, грн.

  Відхилення (факт план), грн

  Відхилення,%

  Пріпустіме відхилення,%

  січень

  2317,49

  0,00

  2317,49

  0%

  3%

  Лютий

  1719,43

  0,00

  1719,43

  0%

  3%

  Березень

  1324,28

  0,00

  1324,28

  0%

  3%

  Квітень

  881,07

  0,00

  881,07

  100%

  3%

  Травень

  0,00

  0,00

  0,00

  100%

  3%

  Червень

  0,00

  0,00

  0,00

  100%

  3%

  РАЗОМ

  6242,27

  0,00

  6242,27

  100%

  3%

  Таблиця 2.26

  Аналіз причин відхілень фактичність витрат від бюджету на газ для опалення в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий стільУкраїна" за 1 півріччя 2005 року

  Причини відхилення:

  Сума відхилення, грн

  1) Відхилення в зв'язку з тім, что витрати на газ враховуються консолідовано бухгалтерією в бюджеті ЗАТ "Новий стільУкраїна"

  6 242,27  РАЗОМ

  6 242,27  Висновки для бюджетування:


  1) Бухгалтерії вести відособленій облік по інструментальному цеху и Показувати витрати по даній статті у факті бюджету "ФормаСтіль"  Таблиця 2.27

  Деталізація відхілень по Витрати на інструмент у інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" за 1 півріччя 2005 року (1 корегування бюджету цеху у 2005 році)

  Період

  Планові витрати по фактичність випуску, грн.

  Фактічні витрати, грн.

  Відхилення (факт план), грн

  Відхилення,%

  Пріпустіме відхилення,%

  січень

  8288,66

  5880,75

  2407,91

  29,05%

  3%

  Лютий

  8512,75

  3844,46

  4668,29

  54,84%

  3%

  Березень

  8295,52

  6369,29

  1926,23

  23,22%

  3%

  Квітень

  8006,89

  6338,69

  1668,20

  20,83%

  3%

  Травень

  7609,72

  9536,27

  1926,55

  25,32%

  3%

  Червень

  7515,45

  1585,20

  5930,25

  78,91%

  3%

  РАЗОМ

  48228,99

  33554,66

  14674,33

  30,43%

  3%


  Таблиця 2.28

  Аналіз причин відхілень фактичність витрат від бюджету на інструмент в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий стільУкраїна" за 1 півріччя 2005 року

  Причини відхилення:

  Сума відхилення, грн

  1) Відхилення, віклікане непрямих залежністю кількості віпущеної продукції й інструмента

  1542,12

  2) Відхилення по допоміжному інструменту

  20394,52

  3) Відхилення, у зв'язку з неправильним віднесенням витрат на стропи (травень) и замок навісний (січень, березень), что повінні враховуватіся в статті інші

  757,7

  4) Відхилення в зв'язку з віднесенням витрат на гібочне оснащення для верстатів А38, stat R70, stat210 (травень)

  3410,37

  РАЗОМ

  14684,33

  Висновки для бюджетування:


  1) та патенти проаналізуваті списання витрат на інструмент за рік.За підсумкамі можливе перенормування


  2) Витрати на стропи и замки начіпні повінні враховуватіся у відповідній статті.


  3) Витрати на гібочне оснащення повінні враховуватіся у відповідній статті бюджету ЗАТ "Новий стиль"  Таблиця 2.29

  Деталізація відхілень по Витрати на охорону праці в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" за 1 півріччя 2005 року (1 корегування бюджету цеху у 2005 році)

  Період

  Планові витрати по фактичність випуску, грн.

  Фактічні витрати, грн.

  Відхилення (факт план), грн

  Відхилення,%

  Пріпустіме відхилення,%

  січень

  315,94

  124,96

  190,98

  60%

  3%

  Лютий

  315,94

  0,00

  315,94

  100%

  3%

  Березень

  315,94

  737,06

  421,12

  133%

  3%

  Квітень

  315,94

  57,00

  258,94

  82%

  3%

  Травень

  315,94

  209,90

  106,04

  34%

  3%

  Червень

  315,94

  1 753,75

  1437,81

  455%

  3%

  РАЗОМ

  1 895,66

  2 882,67

  987,01

  52%

  3%


  Таблиця 2.30

  Аналіз причин відхілень фактичність витрат від бюджету на охорону праці в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий стільУкраїна" за 1 півріччя 2005 року

  Причини відхилення:

  Сума відхилення, грн

  1) Відхилення в зв'язку зі списанням витрат на Пожежна безпека, запланованіх у бюджеті ЗАТ "Новий стиль"

  1422,75

  2) Економія по списанню спецодягу

  435,74

  РАЗОМ

  987,01

  Висновки для бюджетування:


  1) Заплануваті в бюджеті цеху витрати по пожежній безпеці


  Таблиця 2.31

  Деталізація відхілень по Витрати на оренду в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" за 1 півріччя 2005 року (1 корегування бюджету цеху у 2005 році)

  Період

  Планові витрати по фактичність випуску, грн.

  Фактічні витрати, грн.

  Відхилення (факт план), грн

  Відхилення,%

  Пріпустіме відхилення,%

  січень

  13 481,51

  0,00

  13481,51

  100%

  0%

  Лютий

  13 481,51

  0,00

  13481,51

  100%

  0%

  Березень

  13 481,51

  0,00

  13481,51

  100%

  0%

  Квітень

  13 481,51

  0,00

  13481,51

  100%

  0%

  Травень

  13 481,51

  0,00

  13481,51

  100%

  0%

  Червень

  13 481,51

  0,00

  13481,51

  100%

  0%

  РАЗОМ

  80 889,08

  0,00

  80 889,08

  100%

  0%  Таблиця 2.32

  Аналіз причин відхілень фактичність витрат від бюджету на оренду в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий стільУкраїна" за 1 півріччя 2005 року

  Причини відхилення:

  Сума відхилення, грн

  1) Оренда Враховується у бюджеті ЗАТ "Новий стиль"

  80889,0  РАЗОМ

  80889,0


  Висновки для бюджетування:


  1) Бухгалтерії вести відособленій облік по інструментальному цеху и Показувати витрати по даній статті у факті бюджету "ФормаСтіль"


  Таблиця 2.33

  Деталізація відхілень по витрат на статтю "Інші" в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" за 1 півріччя 2005 року (1 корегування бюджету цеху у 2005 році)

  Період

  Планові витрати по фактичність випуску, грн.

  Фактічні витрати, грн.

  Відхилення (факт план), грн

  Відхилення,%

  Пріпустіме відхилення,%

  січень

  2 800,00

  3 691,20

  891,20

  32%

  3%

  Лютий

  2 800,00

  3 534,53

  734,53

  26%

  3%

  Березень

  2 800,00

  8 122,60

  5322,60

  190%

  3%

  Квітень

  2 800,00

  7 513,13

  4713,13

  168%

  3%

  Травень

  2 800,00

  750,48

  2049,52

  73%

  3%

  Червень

  2 800,00

  942,62

  1857,38

  66%

  3%

  РАЗОМ

  16 800,00

  24 554,56

  7 754,56

  46%

  3%  Таблиця 2.34

  Аналіз причин відхілень фактичність витрат від бюджету на статтю "Інші" в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий стільУкраїна" за 1 півріччя 2005 року

  Причини відхилення:

  Сума відхилення, грн

  1) Ріст за рахунок незапланованіх витрат (усі витрати заплановані в бюджеті ЗАТ "Новий стиль")

  2342,30

  2) Відхилення по ПП Альошин

  5 412,26  РАЗОМ

  7754,56


  Висновки для бюджетування:


  1) Бухгалтерії вести відособленій облік по інструментальному цеху и Показувати витрати по даній статті у факті бюджету "ФормаСтіль"


  2) Враховуваті відхилення по ПП Алешину недоцільно


  Таблиця 2.35

  Деталізація відхілень по витрат на оплату праці основних та допоміжніх ПРАЦІВНИКІВ (з Податками на ФОП) в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" за 2 півріччя 2005 року (после корегування бюджету цеху у 2005 році)

  Період

  Планові витрати по фактичність випуску, грн.

  Фактічні витрати, грн.

  Відхилення (факт план), грн

  Відхилення,%

  Пріпустіме відхилення,%

  липень

  32 092,14

  37 564,45

  5472,31

  17,05%

  3%

  серпень

  34 739,68

  38 498,2

  3758,52

  10,82%

  3%

  Вересень

  45 153,40

  39 617,51

  5535,89

  12,26%

  3%

  Жовтень

  41436,96

  41 377,26

  59,70

  0,14%

  3%

  листопад

  38 945,63

  41 269,12

  2323,49

  5,97%

  3%

  грудень

  36 416,49

  43 690,54

  7274,05

  19,97%

  3%

  РАЗОМ

  228 784,29

  242 017,08

  13232,79

  5,78%

  3%

  Таблиця 2.36

  Деталізація відхілень по витрат на оплату праці адміністрації (з Податками на ФОП) в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" за 2 півріччя 2005 року (после корегування бюджету цеху у 2005 році)

  Період

  Планові витрати по фактичність випуску, грн.

  Фактічні витрати, грн.

  Відхилення (факт план), грн

  Відхилення,%

  Пріпустіме відхилення,%

  липень

  9 650,07

  9072,73

  577,34

  5,98%

  3%

  серпень

  10 528,62

  9529,43

  999,19

  9,49%

  3%

  Вересень

  10 528,62

  10433,04

  95,58

  0,91%

  3%

  Жовтень

  10 092,13

  13112,64

  3020,51

  29,93%

  3%

  листопад

  10 092,13

  13207,76

  3115,63

  30,87%

  3%

  грудень

  10 092,13

  14755,08

  4662,95

  46,20%

  3%

  РАЗОМ

  60983,69

  70110,68

  9126,99

  14,97%

  3%


  Рис.2.6. Аналіз якості бюджетного планування фонду оплати праці основ них та допоміжніх ПРАЦІВНИКІВ в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий СтільУкраїна" у 2005 году (абсолютні показ ники)


  Рис.2.7. Аналіз якості бюджетного планування фонду оплати праці основ них та допоміжніх ПРАЦІВНИКІВ в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий СтільУкраїна" у 2005 году (відносні показною ки відхілень фактом від плану)


  Рис.2.8. Аналіз якості бюджетного планування ФОП адміністрації в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий СтільУкраїна" у 2005 году (абсолютні показатели)


  Рис.2.9. Аналіз якості бюджетного планування фонду оплати праці адміністрації в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий СтільУкраїна" у 2005 году (відносні показатели відхілень фактом від плану)

  Таблиця 2.37

  Деталізація відхілень по Витрати на основні матеріали в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" за 2 півріччя 2005 року (после корегування бюджету цеху у 2005 році)

  Період

  Планові витрати по фактичність випуску, грн.

  Фактічні витрати, грн.

  Відхилення (факт план), грн

  Відхилення,%

  Пріпустіме відхилення,%

  липень

  3 381,77

  9685,14

  6303,37

  186,39%

  0%

  серпень

  3 315,03

  10031,49

  6716,46

  202,61%

  0%

  Вересень

  9 126,18

  12904,82

  3778,64

  41,40%

  0%

  Жовтень

  6 538,47

  6052,03

  486,44

  7,44%

  0%

  листопад

  6 314,83

  8013,55

  1698,72

  26,90%

  0%

  грудень

  8 923,78

  10032,18

  1108,40

  12,42%

  0%

  РАЗОМ

  37 600,06

  56 719,21

  19 119,15

  50,85%

  0%  Таблиця 2.38

  Деталізація відхілень по витрат на технічне обслуговування та ремонти в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" за 2 півріччя 2005 року (после корегування бюджету цеху у 2005 році)

  Період

  Планові витрати по фактичність випуску, грн.

  Фактічні витрати, грн.

  (*)

  Відхилення (факт план), грн

  Відхилення,%

  Пріпустіме відхилення,%

  липень

  1 333,18

  0,00

  1 333,18

  100%

  3%

  серпень

  1 325,38

  0,00

  1 325,38

  100%

  3%

  Вересень

  967,63

  0,00

  967,63

  100%

  3%

  Жовтень

  744,73

  0,00

  744,73

  100%

  3%

  листопад

  1 618,63

  0,00

  1 618,63

  100%

  3%

  грудень

  1 485,43

  0,00

  1 485,43

  100%

  3%

  РАЗОМ

  3 848,80

  0,00

  3 848,80

  100%

  3%

  (*) - У другому півріччі 2005 року витрати продовжувалі враховуватіся у загально бюджеті ЗАТ "Новий Стиль Україна"


  Рис.2.10. Аналіз якості бюджетного планування витрат на основні матеріали в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль Україна" у 2005 году (абсолютні показатели)


  Рис.2.11. Аналіз якості бюджетного планування витрат на основні матеріали в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль Україна" у 2005 году (відносні показатели відхілень фактом від плану)


  Таблиця 2.39

  Деталізація відхілень по Витрати на електроенергію в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" за 2 півріччя 2005 року (после корегування бюджету цеху у 2005 році)

  Період

  Планові витрати по фактичність випуску, грн.

  Фактічні витрати, грн.

  (*)

  Відхилення (факт план), грн

  Відхилення,%

  Пріпустіме відхилення,%

  липень

  1 126,42

  0,00

  1 126,42

  100,00%

  3%

  серпень

  1 126,42

  0,00

  1 126,42

  100,00%

  3%

  Вересень

  1 090,08

  1 680,12

  590,04

  54,13%

  3%

  Жовтень

  1 126,42

  1 805,37

  678,95

  60,28%

  3%

  листопад

  1 090,08

  2 027,76

  937,68

  86,02%

  3%

  грудень

  1 126,42

  2 317,06

  1 190,64

  105,70%

  3%

  РАЗОМ

  6 685,84

  7 830,31

  1 144,47

  17,12%

  3%

  (*) - У другому півріччі 2005 року (липень, серпень) витрати продовжувалі враховуватіся у загально бюджеті ЗАТ "Новий Стиль Україна"

  Таблиця 2.40

  Деталізація відхілень по витрат на газ для опалення в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" за 2 півріччя 2005 року (после корегування бюджету цеху у 2005 році)

  Період

  Планові витрати по фактичність випуску, грн.

  Фактічні витрати, грн.

  Відхилення (факт план), грн

  Відхилення,%

  Пріпустіме відхилення,%

  липень

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00%

  3%

  серпень

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00%

  3%

  Вересень

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00%

  3%

  Жовтень

  910,44

  733,79

  176,65

  19,40%

  3%

  листопад

  1281,56

  1043,50

  238,06

  18,58%

  3%

  грудень

  1738,12

  1359,06

  379,06

  21,81%

  3%

  РАЗОМ

  3930,12

  3136,35

  793,77

  20,20%

  3%


  Рис.2.12. Аналіз якості бюджетного планування витрат на електроенергію в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль Україна" у 2005 году (абсолютні показатели)

  Рис.2.13. Аналіз якості бюджетного планування витрат на електроенергію в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль Україна" у 2005 году (відносні показатели відхілень фактом від плану)

  Рис.2.14. Аналіз якості бюджетного планування витрат на газ для опалі

  Ня в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль Україна" у 2005 году (абсолютні показатели)


  Рис.2.15. Аналіз якості бюджетного планування витрат на газ для опалі ня в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль Україна" у 2005 году (відносні показатели відхілень фактом від плану)


  Таблиця 2.41

  Деталізація відхілень по Витрати на інструмент у інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" за 2 півріччя 2005 року (после корегування бюджету цеху у 2005 році)

  Період

  Планові витрати по фактичність випуску, грн.

  Фактічні витрати, грн.

  Відхилення (факт план), грн

  Відхилення,%

  Пріпустіме відхилення,%

  липень

  6 407,87

  3 119,44

  3 288,43

  51,32%

  3%

  серпень

  5 933,07

  10 893,84

  4 960,77

  83,61%

  3%

  Вересень

  7 985,01

  8 502,55

  517,54

  6,48%

  3%

  Жовтень

  7 873,56

  4 998,57

  2 874,99

  36,51%

  3%

  листопад

  8 382,76

  9 271,36

  888,60

  10,60%

  3%

  грудень

  8 502,63

  7 334,73

  1 167,90

  13,74%

  3%

  РАЗОМ

  45 084,89

  44 120,49

  964,40

  2,14%

  3%  Таблиця 2.42

  Деталізація відхілень по Витрати на охорону праці в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" за 2 півріччя 2005 року (после корегування бюджету цеху у 2005 році)

  Період

  Планові витрати по фактичність випуску, грн.

  Фактічні витрати, грн.

  Відхилення (факт план), грн

  Відхилення,%

  Пріпустіме відхилення,%

  липень

  315,94

  314,00

  1,94

  0,62%

  3%

  серпень

  315,94

  47,50

  268,44

  84,97%

  3%

  Вересень

  315,94

  49,00

  266,94

  84,49%

  3%

  Жовтень

  315,94

  65,25

  250,69

  79,35%

  3%

  листопад

  315,94

  251,00

  64,94

  20,56%

  3%

  грудень

  315,94

  93,12

  222,82

  70,53%

  3%

  РАЗОМ

  1 895,66

  819,87

  1 075,79

  56,75%

  3%


  Рис.2.16. Аналіз якості бюджетного планування витрат на інструмент в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль Україна" у 2005 году (абсолютні показатели)


  Рис.2.17. Аналіз якості бюджетного планування витрат на інструмент в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль Україна" у 2005 году (відносні показатели відхілень фактом від плану)


  Таблиця 2.43

  Деталізація відхілень по Витрати на оренду в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" за 2 півріччя 2005 року (после корегування бюджету цеху у 2005 році)

  Період

  Планові витрати по фактичність випуску, грн.

  Фактічні витрати, грн.

  Відхилення (факт план), грн

  Відхилення,%

  Пріпустіме відхилення,%

  липень

  13 481,51

  0,00

  13 481,51

  100,00%

  0%

  серпень

  4 871,16

  8 723,72

  3 852,56

  79,09%

  0%

  Вересень

  4 871,16

  9 963,17

  5 092,01

  104,53%

  0%

  Жовтень

  4 871,16

  10 425,71

  5 554,55

  114,03%

  0%

  листопад

  4 871,16

  10 201,28

  5 330,12

  109,42%

  0%

  грудень

  4 871,16

  12 415,43

  7 544,27

  154,88%

  0%

  РАЗОМ

  37 837,30

  51 729,31

  13 892,01

  36,72%

  0%  Таблиця 2.44

  Деталізація відхілень по витрат на статтю "Інші" в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" за 2 півріччя 2005 року (после корегування бюджету цеху у 2005 році)

  Період

  Планові витрати по фактичність випуску, грн.

  Фактічні витрати, грн.

  Відхилення (факт план), грн

  Відхилення,%

  Пріпустіме відхилення,%

  липень

  0,00

  812,59

  812,59

  100%

  3%

  серпень

  0,00

  2 151,22

  2 151,22

  100%

  3%

  Вересень

  0,00

  1 726,36

  1 726,36

  100%

  3%

  Жовтень

  0,00

  606,20

  606,20

  100%

  3%

  листопад

  0,00

  480,49

  480,49

  100%

  3%

  грудень

  0,00

  914,72

  914,72

  100%

  3%

  РАЗОМ

  0,00

  6 691,58

  6 691,58

  100%

  3%

  Ріс.2.18. Аналіз якості бюджетного планування витрат на оренду в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль Україна" у 2005 году (абсолютні показатели)


  Рис.2.19. Аналіз якості бюджетного планування витрат на оренду в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль Україна" у 2005 году (відносні показатели відхілень фактом від плану)  Ріс.2.20. Загальний аналіз ефектівності роботи по відхіленням фактичність витрат від бюджетного планування витрат в інструментальному цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль Україна" у 2005 году (відносні показатели відхілень фактом від плану)


  Таблиця 2.45

  Аналіз вагомості впліву показніків витрат інструментального цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" на основні показатели діяльності підприємства в цілому


  2.4 Аналіз проблемних вопросам в ДІЯЛЬНОСТІ цеху оснастки допоміжного виробництва ЗАТ "Новий стиль Україна" та системе ОЦІНКИ ефектівності его ДІЯЛЬНОСТІ у складі підприємства

  За результатами бюджетного контролінгу результатів 1го півріччя 2005 року булу Виявлено ВІДСУТНІСТЬ окремий обліку витрат інструментального цеху по статтей бюджетування витрат:

  - Оренда приміщення та обладнання (необходимо сделать Розподіл договорів оренди по Підприємству);

  - Облік Фактично використаної електроенергії для роботи цеху (необхідне встановлення окремий прістроїв обліку);

  - Облік Фактично Використання газу для отоплення цеху (необхідне встановлення окремий прістроїв обліку);

  - ВІДСУТНІСТЬ окремий обліку амортізації основних засобів цеху (необходимо сделать Розподіл основних засобів по Підприємству та окремий облік);

  Контролінг бюджетного кошторису фактичність та планових витрат по інструментальному цеху такоже виявило ряд необлікованіх операцій при побудові схеми бюджетування, а самє:

  відсутній бюджет планових норм витрат на Допоміжні матеріали, Які застосовуються в інструментальному цеху для виконан робіт;

  відсутній бюджет планових норм витрат на технічне обслуговування та ремонти власного обладнання інструментального цеху для ПІДТРИМКИ его працездатності;

  відсутній бюджет планових норм витрат на технічне обслуговування та ремонти обладнання в цехах основного виробництва, Пожалуйста віконується робітнікамі інструментального допоміжного цеху для ПІДТРИМКИ працездатності обладнання основних цехів;

  відсутній бюджет витрат на транспортні операции по закупці основних матеріалів виробництва в допоміжному інструментальному цеху, Які є спеціфічнімі и не Використовують в основному ВИРОБНИЦТВІ;

  відсутній бюджет витрат на Утримання цехового та міжцехового транспорту та витрат на его експлуатацію и ремонт.

  Станом на Кінець 2005 року всі ЦІ види витрат включаються до загально бюджету витрат ЗАТ "Новий стиль - Україна" за зведення Стаття "Витрати на Утримання допоміжного виробництва (за фактом)", тому бюджетний план інструментального цеху за 2005 рік контролювався з Певної умовно.

  Так, например, при відсутності прістроїв обліку є плановий рівень витрат на использование електроенергіїї та газу, а ФАКТИЧНО рівень Враховується як "нульовий", тобто вінікає "псевдоекономія" по Деяк Стаття бюджету витрат цеху. Однако, при встановленні у 4 кварталі 2005 року прістроїв окремий обліку споживання електроенергії та газу по інструментальному цеху показало, что фактичність споживання електроенергії вищє планово-бюджетного на +75 -150%, фактичність споживання газу нижчих планово-бюджетного на -1520%, а фактична сума витрат на оренду в 2 рази вищє чем планово-бюджетна. У тій же година, проведення за результатами бюджетного контролінгу коригування бюджетного плану витрат для інструментального цеху привело у 2му півріччі до різкого Зменшення СЕРЕДНЯ значення відхилення фактичність показніків витрат від планово-бюджетних. Так по основним Стаття нормування вартості оснастки:

  а) по фонду оплати праці основних та допоміжніх робітніків

  Середнє відхилення факту від плану за 1 півріччя ставити + 26,72%

  Середнє відхилення факту від плану за 2 півріччя ставити + 5,78%

  б) по фонду оплати праці адміністрації

  Середнє відхилення факту від плану за 1 півріччя ставити +7,0%

  Середнє відхилення факту від плану за 2 півріччя ставити + 14,97%

  в) по матеріальнім витрат на основні матеріали

  Середнє відхилення факту від плану за 1 півріччя ставити + 260,0%

  Середнє відхилення факту від плану за 2 півріччя ставити + 50,85%

  г) по Витрати на інструмент

  Середнє відхилення факту від плану за 1 півріччя ставити -30,43%

  Середнє відхилення факту від плану за 2 півріччя ставити -2,14%

  Основними Виявлення при контролінгу проблемами бюджетування ДІЯЛЬНОСТІ інструментального цеху, в силу спеціфікі его роботи є:

  неможлівість нормативного планування фонду оплати праці та витрат основних матеріалів на виготовлення Нових вузлів в условиях їх одінічного виготовлення. При цьом помилка по матеріалам досягає до 200%, а по фонду оплати праці - до 50%;

  нормативне планування вартості виготовлення вузлів технологічної оснастки за укрупненими нормативами (1215% ВАРТІСТЬ матеріалів, 1416% ВАРТІСТЬ витрат інструменту, 69 -74% витрати на оплату праці (Залишок)). При цьом не проводиться порівняльний аналіз отриманий нормативних вартостей вузлів оснастки з вартістю аналогічніх вузлів оснастки, виготовлення іншімі спеціалізованімі інструментальнімі виробництва (ринок оснастки).

  У ціх условиях, проведений в табл.2.45 аналіз впліву характеристик ДІЯЛЬНОСТІ інструментального цеху та основного виробництва ЗАТ "Новий Стиль -Україна" показує, что:

  при Загальній чісельності персоналу інструментального цеху від 13,75% (2005 рік) до 13,0% (2006 рік) від Загальної чісельності персоналу ЗАТ "Новий Стиль", его фонд оплати праці ставити 14,39% (2005 рік) та 11, 32% (2006 рік);

  як результат середньомісячна заробітна плата в інструментальному цеху на + 35% (2005) та + 18% (2006) вищє чем середньомісячна заробітна плата в цілому по Підприємству;

  оскількі ЗАГАЛЬНІ витрати бюджетованої ДІЯЛЬНОСТІ інструментального цеху становляться примерно 1,0% від Загальної суми витрат ЗАТ "Новий Стиль", керівництво Опис підприємства на сучасности етапі практично НЕ звертає особлівої уваги на економіку ДІЯЛЬНОСТІ цього допоміжного цеху, зосередівші основнову стратегію на рітмічності та безумовності самозабезпечення основного виробництва Повна номенклатурою (біля 1600 відів) технологічної оснастки унікальніх тіпорозмірів;

  в тій же година, треба звернути Рамус на ті, что частко амортизаційних відрахувань інструментального цеху досягає 36% від Загальної річної суми на амортізацію основних засобів ЗАТ "Новий Стиль", тобто обладнання цього цеху в найближче годину нужно оновлюваті и плануваті перспектівні інвестиційні витрати;

  завантаження обладнання інструментального цеху, як цеху одінічного виробництва практично НЕ нормується, тобто універсальне обладнання має ненормований час простою;

  Як результат, перевіщення інструментальнім цехом допоміжного виробництва на + 17,1% бюджету планових витрат на 2005 рік практично Було віднесене на недосконалість методів бюджетування и привело до Підвищення бюджетів витрат матеріалів у 2006 году до 15,8% від загально витрат (рис.2.3) при їх плановому Рівні у 2005 году 6,01% (рис.2.2). Таким чином, ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ цех допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна", на фоні почти двократного зростання ОБСЯГИ основного виробництва з 111,8 млн.грн. у 2005 году до 190,5 млн.грн. у 2006 году (табл.2.1), нарощує свой плановий бюджет витрат (рис.2.4) з 1,143 млн.грн. (2005) до 1,597 млн.грн. (2006 рік) у вігідніх для него условиях монопольного діктування цен на технологічну оснастку та ВАРТІСТЬ ремонтів обладнання основних цехів та тієї ж технологічної оснастки.

  Тобто, під вигляд бюджетування ДІЯЛЬНОСТІ інструментального цеху допоміжного виробництва в ЗАТ "Новий Стиль - Україна" на сьогоднішній день маскується застаріла планововітратна система нормування "від досягнуть".


  РОЗДІЛ 3

  Обгрунтування Шляхів Підвищення ЕФЕКТІВНОСТІ

  ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕХУ ОСНАСТКИ Допоміжного ВИРОБНИЦТВА

  ЗАТ "НОВИЙ СТІЛЬУКРАЇНА" ТА удосконалення МЕТОДИК ОЦІНКИ ЕФЕКТІВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

  3.1 Промисловий сервіс (outsourcing) як альтернатива Допоміжним виробництвом на підприємстві

  У сучасности мире компании Постійно відчувають Посилення конкурентного тиску з боку Сайти Вся. Віжівають и домагаються успіху ті, хто веде свой бизнес найбільш ефективних способом, домагаючісь зниженя витрат при збереженні вісокої якості товарів и услуг.

  Однією з форм организации бізнесу в СУЧАСНИХ условиях ставши промисловий сервіс або аутсорсинг (outsourcing) практика, что допомагає компаніям мінімізуваті витрати на Функціонування и розвиток в условиях рінкової економіки Шляхом СКОРОЧЕННЯ витрат, Поліпшення якості продукції и услуг [3].

  Аутсорсинг це передача сторонньому підрядчікові Деяк бізнесівфункцій підприємства. Сутність аутсорсингу Полягає в розподілі функцій, что складають діяльність підприємства, відповідно до принципу "Залишайся Собі только, что можу делать краще других, передаю зовнішньому віконавцеві, что ВІН Робить краще других".

  Концепція аутсорсингу засновано на Теорії віртуальної организации. У 1980х роках теоретики менеджменту довели, что найважлівішім фактором Збереження конкурентноздатності компании є Розподіл ее функцій на основнову и другорядні та подальша передача ціх другорядніх функцій зовнішньому фахівцеві в Цій області. Згідно ця теорія розшірілася до передачі спеціалізованім компаніям усіх, у тому чіслі й основних, функцій фірми.

  Концепція аутсорсингу зводу до трьох основних Принципів [26]:

  Кожний повинен займатіся своєю робот и мати можлівість сконцентруватіся только на ній;

  решение супутніх завдань нужно доручіті того, хто впоратися з ними краще;

  такий Розподіл роботи заощаджує кошти замовника и приносити дохід віконавцеві.

  Стрімкий розвиток аутсорсингу почався з XX століття зі СФЕРИ інформаційних технологій: Функції програмування, адміністрування мереж и ПІДТРИМКИ інформаційних систем передавалися великим інформаційнім фірмам, для якіх цею вид ДІЯЛЬНОСТІ БУВ основним.

  Передача Деяк функцій виробництва фахівцямі з боку Вже много років успешно практікується компаніямі Усього світу під різнімі назв: виробництво за контрактом, керування потужного, аутсорсинг або інсорсінг.

  Друга хвиля інтересу до аутсорсингу вінікла кілька років назад і зв'язана з актівізацією галузевої КООПЕРАЦІЇ. Аутсорсинг ставши широко застосовуватіся в рамках схеми B2B або BtoB (business to business): бізнес Взаємодіє з бізнесом прямо, без посередників и великих управлінськіх структур, вінікає Могутня рухлівість бізнесу.

  На протівагу схемами групового керування, конкретним утіленням якіх є холдінгі, концерни, або сіндікаті, схема B2B пріпускає незалежність партнерів, что створюють Стійкий операційно виробничий ланцюжок. Кожний з учасников ланцюжки має очень вузьких спеціалізацію, при цьом между ними немає ніякіх отношений, кроме договірніх. Такі ланцюжки стійкі, но в тій же година значний залежався від якості: як только якість виконан функцій становится непрійнятнім, ланцюжки B2B почінають автоматично оптимізуватися, вінікає рухліва кооперація.

  Аутсорсинг традіційно зводу до передачі функцій, что забезпечують Основний бізнес (бухгалтерський облік, інформаційнотехнічне обслуговування, вантажні перевезення, допоміжне виробництво й ін.) Зовнішньому віконавцеві. У зв'язку з Поширення Мережна схем организации бізнесу усе ширше застосовується аутсорсинг по технологічних переділах, коли компаніїпартнерові передаються Вже НЕ только Допоміжні (забезпечуючі), а й основні бізнесфункції.

  Розрізняють три основних види аутсорсингу: функціональній (передача функцій керування), операційний (передача виробничих функцій) и ресурсний (придбання зовнішніх ресурсов вместо использование внутренних). У залежності від ОБСЯГИ передані сторонньому віконавцеві функцій Кожний з перерахованого відів аутсорсингу может мати визначення класіфікацію.

  Максимальний або повний аутсорсинг вікорістовується для Позначення договору, по якому штат співробітніків, а можливо й активи, что відносяться до ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ компании, передаються постачальнікові послуг на годину Дії контрактом. Частковий або вібірковій аутсорсинг пріпускає, что значний частина підрозділів залішається у веденні клієнта.

  При спільному аутсорсингу Сторони догоди залішаються партнерами. Останнім часом срок «Спільний аутсорінг» часто вікорістовується у випадка, если організація, что володіє високим рівнем кваліфікації своих фахівців, передает керування своими Підрозділами третій стороні.

  При трансформаційному аутсорсингу організація запрошує постачальника послуг, что Цілком реалізує роботу підрозділу, розробляючі и створюючі новий кінцевій продукт, потім передаючі его клієнтові. ВІН відрізняється від полного того, что Перехід співробітніків и актівів НЕ залишкова - після завершення проекту клієнт знову знаходится повний контроль и вступає у свои обов'язки. Такі послуги ідентічні послуги звичайна консультантів. Розходження в ТІМ, что при трансформаційному аутсорсингу постачальник Діє й достатньо Незалежності від персоналу клієнта.

  Аутсорсинг Спільного підприємства має на увазі создания новой компании для розвитку майбутніх діловіх можливий. Надалі персонал и активи клієнта будут переведені цьом спільному Підприємству, а не постачальнікові послуг. Ціль цієї схеми - НЕ только Підвищення якості роботи переведеного підрозділу, но и розробка товарів и услуг, что будут продані третій стороні. Потім замовник и постачальник послуг могут Цілком використовуват свои возможности по створеня нового продукту, а клієнт розділіть з ним витрати на его розробка. Спільне підприємство одержує Переваги, користуючися спеціалізованімі знань клієнта про свой ринок.

  Деякі взаємозв'язкі, что вінікають у результате аутсорсингу, підсілюються тім, что клієнт або постачальник одержує частко в акціонерному Капіталі партнера. Если постачальник одержує частко в аціонерном Капіталі партнера. Если постачальник уходит на це, значить ВІН намерен діяті в інтересах свого клієнта. Если клієнт одержує частко в акціонерному Капіталі постачальника, це часто служити Додатковий засоби забезпечення безпеки Спільного бізнесу.

  Основні причини звертання усе більшої кількості як закордонний, так и вітчізняніх компаний до аутсорсингу - ускладнення комунікаційного середовища и бізнесівпроцесів, что створює непрійнятні для компаний НАВАНТАЖЕННЯ, Прагнення здобудуть максимально якість виконан бізнесфункцій и скоротіті при цьом Власні витрати, а такоже можлівість візволіті ресурси и зосередітіся на основній ДІЯЛЬНОСТІ.

  У Сейчас годину спостерігається тенденція широкого использование аутсорсингу у всех галузь и секторах економіки. Основні напрямки! Застосування цього виду послуг - виробничий аутсорсинг, аутсорінг бізнесівпроцесів (BPO - Business Process Outsorsing) и інформаційно технологічний IT аутсорсинг (ITO - IT Outsorsing).

  Виробничий аутсорсинг звичайний застосовується в тих випадка, коли компанія виробник вірішує Передат окремий процес по виготовленню проміжного продукту зовнішньому віробнікові. Кроме того, можливий варіант продажу части своих підрозділів іншім компаніям и подальша Взаємодія з ними Вже в рамках аутсорсингу. При цьом найчастіше Використовують кілька варіантів співробітніцтва. Перший - партнери Надаються сировину и технології, а фірма - устаткування і робітніків. У цьом випадка партнери замовляють фірмі продукцію и вона, вікорістовуючі свои технології, сировину, людей, Робить свой продукт під чужою торговельно маркою.

  Як приклад использование виробничого аутсорсингу можна привести японська Компанію Тойота (Toyota), что у Сейчас займається Фактично только проектування, Зборка і реалізацією продукції, а велика частина деталей и комплектуючих віробляється стороннімі, найчастіше невеликі підприємствами. Дякуючі гнучкості и мобільності свого бізнесу Японські автомобільні компании СтрімКо завойовують ринок.

  Ключові Тенденції, что будут візначаті розвиток промислових компаний у найбліжчі кілька років в області аутсорсингу є наступна (табл.3.1):

  Буде активно розвіватіся ринок промислового сервиса за рахунок віділення цехів зі складу предприятий, создание на їхній базі спеціалізованіх компаний и приходу закордон гравців;

  2. Розвиток Сайти Вся промислового сервиса - це, з одного боку, можлівість для компаний відмовлятіся від Власний непрофільніх виробництв за рахунок переходу на альтернативних постачальніків, а з Іншого боку - це з'явилася Нових рінків збуту для тих, хто вірішіть сделать ставку на стратегію субпостачальніка;

  3. кроме внутрішнього Сайти Вся, існує Потенціал для виходу на міжнародний ринок компонентів;

  До Перевага, что одержує підприємство при передачі непрофільніх функцій Стороннім організаціям, Варто Віднести следующие.

  По-перше, фокусування Власний ресурсов на основних видах ДІЯЛЬНОСТІ. Функції, что забезпечують бізнес, делегуються Стороннім компаніям, что Надаються послуги аутсорсингу в конкретній області. Аналогічно при вікорістанні аутсорсингу может відбутіся перерозподіл ресурсов, Ранее задіяніх на другорядніх напрямку.

  Як і друга, зниженя собівартості функцій, переданих аутсорсеру. Це может відбуватіся за рахунок вузької спеціалізації фірми-аутсорсера, що, з одного боку, зніжує ВАРТІСТЬ за рахунок «оптової» продаж знань и умінь, а з Іншої, Забезпечує якість функцій за ту ж Ціну через конкуренцію.

  Як і Третє, доступ до новітніх технологій. Фірма-аутсорсер Завдяк ефектові «оптових» продажів своих услуг має более стімулів и можливости для придбання й Освоєння Нових технологій роботи, что в рамках окремий підприємства может буті нерентабельно.

  За-четверте, Надійність. Аутсорсинг пріпускає виконан фірмоюаутсорсером чисельності однотипних завдань КЛІЄНТІВ, что Забезпечує нагромадження практичного досвіду.

  По-п'яте, передача відповідальності за виконання конкретної Функції це стратегія діверсіфікованості ризики между компанією й аутсорсером.

  І Нарешті, Підвищення Частки інвестіцій в основнову інфраструктуру підприємства, оскількі аутсорсинг зніжує необходимость інвестування в підтрімку другорядніх функцій и в розвиток ДІЯЛЬНОСТІ, что НЕ Забезпечує основнову частко прибутку компании.

  В условиях конкуренції, что підсілюється, поступальний розвиток бізнесу становится можливий много в чому Завдяк ефективного керування активами, у т.ч. Шляхом концентрації ресурсов на профільній ДІЯЛЬНОСТІ. Тому фахівці на сучасности етапі прізівають підприємства більш активно переходіті до аутсорсингу як до діючого способу Досягнення економічних перевага перед конкурентами.  Таблиця 3.1

  Бізнесмоделі та логіка Подальшого розвитку аутсорсингу в следующие

  35 років [18]

  Рівень доданої вартості продуктові

  Високий

  Лідерство за ціною »

  • Уміння делать дешеві «копії» західніх аналогів

  • Продуктивність праці на прийнятною Рівні

  • Гнучка адаптація продуктов під українську спеціфіку

  • Реструктуризація и відмовлення від тих актівів и виробництв, что НЕ дозволяті Забезпечити необхідній рівень продуктівності

  «Нішева стратегія»

  • Уміння створюваті продукт, что має конкурентні Преимущества в порівнянні з закордоних аналогами для цільового сегмента

  • Чи правильна ідентифікація и концентрація на 12 перспективних нішах

  • Глибокий аутсорсинг усіх функцій, что НЕ відносяться до ключовими компетенцій

  • Міжнародний маркетинг и продажі, активна прісутність на закордонний ринках

  низька

  «Якісний сервіс»

  • Промисловий сервіс у срок, зі стабільною якістю и конкурентною ціною

  • Чи правильна ідентифікація тенденцій на Сайти Вся аутсорсингу, відповідно до якіх визначаються профільні и непрофільні активи

  • Агресивне маркетинг

  • децентралізація керування, Поліпшення взаємодії виробничих, ЗБУТОВА и інженерних служб

  «Орієнтація на субпідряд»

  • Уміння поставляти продукцію відповідно до міжнародніх стандартів

  • Виведення продуктівності на міжнародний рівень, відповідно, доведення технологій до сучасного уровня, відмовлення від найбільш застаріліх

  • Міжнародний маркетинг, прісутність на Ключовий цільовіх ринках

  • Реорганізація взаємодії всех ключовими дірекцій и служб

  Україна

  Міжнародні ринкі

  Цільові ринкі

  Аутсорсинг виробництва один з найбільш дінамічно розвиваючий напрямків у сучасній мировой економіці, что представляет собою елемент стратегії підприємства, при якому воно на тривалий термін передает сторонній организации Цілком функцію виробництва окремий складових своєї продукції або операции по забезпечення виробництва, тобто окремий бізнеспроцес.

  ! Застосування аутсорсингу на Западе Почалося напрікінці 80х років у сфері інформаційних технологій, но до дійсного часу практика Виведення непрофільніх актівів ширше Вже й достатньо широко, охопівші практично всі Галузі економіки. За свідченням журналу Fortune, як мінімум 90% СУЧАСНИХ західніх предприятий вже передали на аутсорсинг хоча б одну функцію свого виробництва. А Такі підприємства, як Toyota, Honda, Chrysler делегують Стороннім організаціям порядку 70% бізнесівпроцесів, Ранее віконуваніх самостійно.

  Традіційнімі для передачі на аутсорсинг є [15]:

  Бізнесіпроцесі, Які тісно зв'язані з виробництвом, но є забезпечувальнімі (енергетичне господарство, виробництво оснащення, організація транспортного забезпечення, ремонтних и других допоміжніх робіт, логістичні процеси);

  Бізнесіпроцесі, Важливі для розвитку бізнесу компаний, но потребуючі відповідного устаткування і спеціалізованої подготовки співробітніків, что віконують Цю роботу (IT, маркетинг, реклама, бухгалтерські и юридичні послуги, підбор и навчання персоналу);

  Бізнесіпроцесі, что НЕ вімагають вісокої кваліфікації, но займають много РОбочий годині и монотонні по характері робіт (введення великих обсягів информации в бази даних, некваліфікована ручна праця на виробництві, прибирання приміщень, кур'єрські послуги и т.д.).

  У результате переходу на аутсорсинг підприємства домагаються ефектівності виробництва за рахунок:

  Збільшення продуктивності праці на профільному напрямку;

  зниженя уровня витрат;

  СКОРОЧЕННЯ терміну виробництва продукції.

  Незважаючі на ті, что аутсорсинг завоювала Широке Визнання в тій части Світової економіки, что побудовали на рінковій основі, у Нашій стране примеров подібної практики до последнего годині Було Небагато. Пояснення тому можна найти в широко розповсюдженій думці, что розвіткові аутсорсингу в Україні заважають следующие об'єктивні обставинам:

  По-перше, бізнес українських предприятий НЕ всегда утворювався віходячі з економічних розумінь, и часто організація виробництва НЕ відповідає ринковим економічнім принципам.

  Як і друга, правове середовище НЕ дозволяє З першого контактів Установлювати довірчі стосунки зі стороннімі організаціямі.

  Як і Третє, рівень розвитку постачальніків послуг аутсорсингу недостатній, щоб Забезпечити необхідне підпріємствам замовникам якість.

  Дійсно, доводиться Визнати, что зазначені обставинам властіві Нашій економіці, но, незважаючі на це, за останні 34 року ситуация з Поширення аутсорсингу качана мінятіся в кращу сторону. Це порозумівається тім, что:

  а) за цею годину відбуліся значні якісні зрушення в економічному и Громадському жітті країни;

  б) інші шляхи оптімізації виробництва, Альтернативні аутсорсингу, багатьма підприємствами вже віпробувані, у тій годину як конкуренція в бізнесі НЕ только НЕ слабшає, но и підсілюється.

  Кроме того, необходимо Прийняти в Рамус, что крітерій цінового виграш від использование аутсорсингових послуг у порівнянні з Виконання робіт самотужки, чи не обов'язково є визначальності. У більшості віпадків у початкової економії на аутсорсингу не відбувається, Перехід на аутсорсинг це стратегія на зростання прібутковості и конкурентноздатності в довгостроковій перспектіві.

  3.2 Удосконалення методики ОЦІНКИ ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ цеху допоміжного виробництва на Основі моделі конкурентного бюджетування витрат з врахування альтернативних послуг аутсорсингу

  У дипломному проекті, на Основі проведеного АНАЛІЗУ, є доцільнім для перехідної економіки України з нестабільною роботи Промислового предприятий сформулюваті удосконалення оцінку ефектівності Функціонування цехів допоміжніх виробництв на основе методу потенціалів порівняльніх тіпів допоміжніх бізнес-процесів:

  собівартість, економічність, дінамічність, універсальність, забезпеченість матеріалами, технологіямі, обладнанням та кваліфікованім персоналом власного інструментального цеху допоміжного виробництва;

  ВАРТІСТЬ та ризики зупинки власного основного виробництва при переході на стратегію аутсорсингу допоміжніх функцій інструментального цеху зовнішнім спеціалізованім виробництвом.

  Таким чином, стратегію удосконаленої методики ОЦІНКИ ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ цеху допоміжного виробництва запропонуємо формулюваті Наступний чином:

  если собівартість виготовлення інструментальнім цехом допоміжного виробництва інструменту чи технологічної оснастки вищє вартості аналогічного вироби зовнішнього спеціалізованого виробництва;

  если годину виготовлення необхідного інструменту чи технологічної оснастки інструментальнім цехом допоміжного виробництва вищє годині виготовлення аналогічного вироби зовнішнім спеціалізованім виробництвом (з врахування часу транспортування);

  если годину перебудови для виготовлення следующего інструменту чи технологічної оснастки в власному інструментальному цеху допоміжного виробництва вищє годині аналогічної перебудови на зовнішньому спеціалізованому ВИРОБНИЦТВІ;

  то можна однозначно стверджуваті, что предприятие находится на стадії Прийняття решение про аутсорсинг послуг допоміжного інструментального виробництва.

  Однако для Визнання роботи цеху допоміжного виробництва неефективно та патенти розрахуваті ще декілька важлівіх показніків:

  чи має Зовнішнє спеціалізоване підприємство ОБСЯГИ випуску необхідніх прістроїв як мінімум в 23 рази больше, чем ОБСЯГИ робіт інструментального цеху допоміжного виробництва (діверсіфікація замовніків);

  чи є Зовнішнє спеціалізоване підприємство фінансово стійкім та чи має воно необхідній рітмічній ОБСЯГИ матеріальніх поставок та послуг для рітмічної роботи свого спеціалізованого виробництва в необхідніх ОБСЯГИ;

  чи є можлівість у конкурентів создать негативний Вплив на діяльність зовнішнього спеціалізованого підприємства та, відповідно, через негатівні Тенденції в его работе негативно вплінуті на власне основне виробництво;

  чи є альтернативне Зовнішнє спеціалізоване підприємство, на Пожалуйста буде можливий переорієнтуватіся при форсмажорних обставинам на основному суб'єкті аутсорсинга (тобто чи є монополія Сайти Вся виробничого сервиса).

  Тобто, удосконалена методика ОЦІНКИ ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ цеху допоміжного виробництва, окрім калькуляційніх методів бюджетування ДІЯЛЬНОСТІ цеху, як центру нормованіх витрат, винна мати ще додаткові показатели, Які в виде вагових коефіцієнтів впліву порівняльніх характеристик ефектівності зовнішнього спеціалізованого підприємства

  У табл.2.5 та табл. Г.1Г.2 додатка Г наведені програма та фінансові показатели розрахунку внутрішньої калькуляційної ціни собівартості виготовлення новой оснастки в інструментальному цеху ЗАТ "Новий Стиль Україна" у 2 півріччі 2006 року. Внутрішня калькуляційна ціна собівартості віготовленої оснастки розраховується в ЗАТ "Новий Стиль - Україна" за спрощений укрупнення методикою (норматив ФОП на типові Узлі оснастки + норматив витрат на матеріали на типові Вузли оснастки + витрати на інструмент у размере 19% ФОП).

  Така спрощена методологія є суто виробничою та дозволяє:

  - Нормуваті та доповідна заробітну плату за виконання роботу;

  - Нормуваті витрати основних матеріалів на вироб та Забезпечувати їх своєчасну доставку в цех;

  - Нормуваті витрати ІНСТРУМЕНТІВ на вироб та Забезпечувати їх своєчасну доставку в цех;

  Бюджетний контролінг планування витрат інструментального цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль Україна" за 2 півріччя 2006 року показав, что, ВРАХОВУЮЧИ Недоліки бюджетування 2005 року, на підприємстві:

  Встановлені ОКРЕМІ Пристрої обліку вітраченої електроенергії та газу, правда только на Рівні Усього інструментального цеху, что НЕ дозволяє впровадіті процесний метод бюджетної калькуляції. Це дозволило бюджетуваті витрати електроенергії та газу;

  окремо проведено Калькулювання та бюджетування витрат на технічне обслуговування та ремонти обладнання цеху;

  окремо розраховані та віведені на бюджетування витрати на оренду обладнання та виробничих площ цеху;

  окремо розраховується фонд оплати праці основних та допоміжніх робітніків, Які віконують роботи по ремонту експлуатауємої оснастки, ремонту експлуатуєміх пресформ и виготовленню Нових відів оснастки;

  окремо розраховуються витрати на основні матеріали по ремонту експлуатауємої оснастки, ремонту експлуатуєміх пресформ и виготовленню Нових відів оснастки;

  Недоліком системи бюджетування витрат цеху залішається невірішене питання окремої калькуляції транспортних витрат на доставку основних матеріалів та транспортне обслуговування ДІЯЛЬНОСТІ цеху, а такоже розрахунок норм витрати ІНСТРУМЕНТІВ як Певного середньоісторічного відсотку від фонду оплати робіт.

  У табл.3.2 на основе бюджетного планування витрат інструментального цеху Пропонується удосконалена методологія для розрахунку потенціалів внутренних калькуляційніх цен вироби та зовнішніх ринкова цен на аналогічні вироби. Тім паче, что аналіз програми Нових виробів (табл.2.5) показавши, что среди технологічної оснастки є невелікі партии стандартних Гайок М18 та втулок, Які з успіхом можна замініті покупні виробами спеціалізованіх зовнішніх інструментальніх виробництв.

  У табл.3.2 послідовно розраховується:

  1. укрупнити калькуляційна ціна Цкальк_внутр щомісячної програми виготовлення новой оснащення (ФОП + матеріали + інструменти);

  2. Розраховується поточний коефіцієнт розподілу накладних витрат на ВАРТІСТЬ виготовлення новой оснащення:


  (3.1)


  3. Розраховується внутрішня собівартість виготовлення новой оснастки з врахування коефіцієнта накладних витрат та 10% на транспортні витрати:


  (3.2)


  4. З врахування СЕРЕДНЯ коефіцієнту ризики зріву зовнішніх поставок по рядок Впровадження (1,3) розраховується середній коефіцієнт еквіваленту зовнішньої рінкової ціни та внутрішньої калькуляційної собівартості виготовлення оснастки (Потенціал цен).

  Аналіз результатів розрахунків, наведення в табл.3.2, показує, что при Зовнішній рінковій ціні (без ПДВ) прістроїв технологічної оснастки, виготовлення спеціалізованімі інструментальнімі підприємствами виробничого сервиса, нижчих чем 2,2 рази від внутрішньої калькуляційної ціни планових бюджетних витрат на виготовлення цього пристрою інструментальнім цехом ЗАТ "Новий Стиль - Україна", можна передаваті виготовлення технологічної оснастки на аутсорсинг.


  Таблиця 3.2


  Розрахунок № сертифіката № потенціалу внутренних та зовнішніх цен на оснащення для ЗАТ "Новий Стиль - Україна"  продовження табл.3.2  ВИСНОВКИ

  Дипломні дослідження діяльності підприємства по випуску стільців та крісел на основе металоконструктівніх силових елементів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків) показало, что для виробництва характерний малосерійній випуск одночасно біля 1600 моделей продукції. Така побудова товарного ряду продукції потребує одного з двох тіпів виробництва:

  а) або конструювання модіфікацій продукції на Основі стандартизованность елементів, Які віпускаються самим виробництвом, або закупаються у спеціаізованіх віробніків комплектуючих;

  б) або наявності допоміжного виробництва оснастки під шкірного модіфікацію та ліній універсальніх станків з швидких переналагодження на новий тип продукції.

  ЗАТ "Новий Стиль - Україна" на сучасности етапі вікорістовує другий шлях розвитку виробництва, тобто стратегію орієнтації на замкнутий цикл виготовлення металевих основ та конструкцій стільців та крісел на власному ВИРОБНИЦТВІ з мінімізацією зовнішніх покупок комплектуючих.

  Оскількі Створений ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ цех допоміжного виробництва віпускає технологічну оснастку, яка вікорістується для випуску багатьох основних виробів підприємства, Які ідуть на продаж, з економічної точки зору Вироблено технологічна оснастка переносити свою ВАРТІСТЬ на ВАРТІСТЬ основних виробів аналогічно процесам амортізації основних засобів при кожному ціклі виробництва. У тій же година, период полного фізічного чи морального зношення технологічної оснастки настає, як правило, для малосерійного виробництва Раніш чем 1 рік, тобто технологічна оснастка может буті зараховано як швідкозношувальні предмети, ВАРТІСТЬ якіх винна спісуватісь на обмеження партію випуску ОСНОВНОЇ продукції.

  ВРАХОВУЮЧИ це, проблема ОЦІНКИ ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ цехів допоміжного виробництва та їх планового фінансування на сьогоднішній день на підпріємствах НЕ вірішена, а витрати цехів допоміжного виробництва планируют Історично "від досягнуть рівня".

  Для организации фінансування ДІЯЛЬНОСТІ інструментального цеху допоміжного виробництва в 2005 году на підприємстві ЗАТ "Новий Стиль - Україна" впроваджено систему бюджетування "ФормСтіль" першого поколения, яка винна оптимізувати роботу інструментального цеху, як центру нормованіх витрат підприємства.

  У дипломному дослідженні за результатами бюджетного контролінгу результатів 1го півріччя 2005 року булу Виявлено ВІДСУТНІСТЬ окремий обліку витрат інструментального цеху по статтей бюджетування витрат:

  - Оренда приміщення та обладнання (необходимо сделать Розподіл догоорів оренди по Підприємству);

  - Облік Фактично використаної електроенергії для роботи цеху (необхідне встановлення окремий прістроїв обліку);

  - Облік Фактично Використання газу для отоплення цеху (необхідне встановлення окремий прістроїв обліку);

  - ВІДСУТНІСТЬ окремий обліку амортізації основних засобів цеху (необходимо сделать Розподіл основних засобів по Підприємству та окремий облік);

  Контролінг бюджетного кошторису фактичність та планових витрат по інструментальному цеху такоже виявило ряд необлікованіх операцій при побудові схеми бюджетування, а самє:

  відсутній бюджет планових норм витрат на Допоміжні матеріали, Які застосовуються в інструментальному цеху для виконан робіт;

  відсутній бюджет планових норм витрат на технічне обслуговування та ремонти власного обладнання інструментального цеху для ПІДТРИМКИ его працездатності;

  відсутній бюджет планових норм витрат на технічне обслуговування та ремонти обладнання в цехах основного виробництва, Пожалуйста віконується робітнікамі інструментального допоміжного цеху для ПІДТРИМКИ працездатності обладнання основних цехів;

  відсутній бюджет витрат на транспортні операции по закупці основних матеріалів виробництва в допоміжному інструментальному цеху, Які є спеціфічнімі и не Використовують в основному ВИРОБНИЦТВІ;

  відсутній бюджет витрат на Утримання цехового та міжцехового транспорту та витрат на его експлуатацію и ремонт.

  Станом на Кінець 2005 року всі ЦІ види витрат включаються до загально бюджету витрат ЗАТ "Новий стиль - Україна" за зведення Стаття "Витрати на Утримання допоміжного виробництва (за фактом)", тому бюджетний план інструментального цеху за 2005 рік контролювався з Певної умовно.

  Так, например, при відсутності прістроїв обліку є плановий рівень витрат на использование електроенергіїї та газу, а ФАКТИЧНО рівень Враховується як "нульовий", тобто вінікає "псевдоекономія" по Деяк Стаття бюджету витрат цеху.

  Однако, при встановленні у 4 кварталі 2005 року прістроїв окремий обліку споживання електроенергії та газу по інструментальному цеху показало, что фактичність споживання електроенергії вищє планово-бюджетного на +75 -150%, фактичність споживання газу нижчих планово-бюджетного на -1520%, а фактична сума витрат на оренду в 2 рази вищє чем планово-бюджетна.

  У тій же година, проведення за результатами бюджетного контролінгу коригування бюджетного плану витрат для інструментального цеху привело у 2му півріччі до різкого Зменшення СЕРЕДНЯ значення відхилення фактичність показніків витрат від планово-бюджетних. Так по основним Стаття нормування вартості оснастки:

  а) по фонду оплати праці основних та допоміжніх робітніків

  Середнє відхилення факту від плану за 1 півріччя ставити + 26,72%

  Середнє відхилення факту від плану за 2 півріччя ставити + 5,78%

  б) по матеріальнім витрат на основні матеріали

  Середнє відхилення факту від плану за 1 півріччя ставити + 260,0%

  Середнє відхилення факту від плану за 2 півріччя ставити + 50,85%

  в) по Витрати на інструмент

  Середнє відхилення факту від плану за 1 півріччя ставити -30,43%

  Середнє відхилення факту від плану за 2 півріччя ставити -2,14%

  Основними Виявлення при контролінгу проблемами бюджетування ДІЯЛЬНОСТІ інструментального цеху, в силу спеціфікі его роботи є:

  неможлівість нормативного планування фонду оплати праці та витрат основних матеріалів на виготовлення Нових вузлів в условиях їх одінічного виготовлення. При цьом помилка по матеріалам досягає до 200%, а по фонду оплати праці - до 50%;

  нормативне планування вартості виготовлення вузлів технологічної оснастки за укрупненими нормативами (1215% ВАРТІСТЬ матеріалів, 1416% ВАРТІСТЬ витрат інструменту, 69 -74% витрати на оплату праці (Залишок)). При цьом не проводиться порівняльний аналіз отриманий нормативних вартостей вузлів оснастки з вартістю аналогічніх вузлів оснастки, виготовлення іншімі спеціалізованімі інструментальнімі виробництва (ринок оснастки).

  У ціх условиях, проведень впліву характеристик ДІЯЛЬНОСТІ інструментального цеху та основного виробництва ЗАТ "Новий Стиль -Україна" показує, что:

  при Загальній чісельності персоналу інструментального цеху від 13,75% (2005 рік) до 13,0% (2006 рік) від Загальної чісельності персоналу ЗАТ "Новий Стиль", его фонд оплати праці ставити 14,39% (2005 рік) та 11, 32% (2006 рік);

  як результат середньомісячна заробітна плата в інструментальному цеху на + 35% (2005) та + 18% (2006) вищє чем середньомісячна заробітна плата и цілому по Підприємству;

  оскількі ЗАГАЛЬНІ витрати бюджетованої ДІЯЛЬНОСТІ інструментального цеху становляться примерно 1,0% від Загальної суми витрат ЗАТ "Новий Стиль", керівництво Опис підприємства на сучасности етапі практично НЕ звертає особлівої уваги на економіку ДІЯЛЬНОСТІ цього допоміжного цеху, зосередівші основнову стратегію на рітмічності та безумовності самозабезпечення основного виробництва Повна номенклатурою (біля 1600 відів) технологічної оснастки унікальніх тіпорозмірів;

  в тій же година, треба звернути Рамус на ті, что частко амортизаційних відрахувань інструментального цеху досягає 36% від Загальної річної суми на амортізацію основних засобів ЗАТ "Новий Стиль", тобто обладнання цього цеху в найближче годину нужно оновлюваті и вносіті перспектівні інвестиційні витрати;

  завантаження обладнання інструментального цеху, як цеху одінічного виробництва практично НЕ нормується, тобто універсальне обладнання має ненормований час простою;

  Як результат, перевіщення інструментальнім цехом допоміжного виробництва на + 17,1% бюджету планових витрат на 2005 рік практично Було віднесене на недосконалість методів бюджетування и привело до Підвищення бюджетів витрат матеріалів у 2006 году до 15,8% від загально витрат при їх плановому Рівні у 2005 году 6,01%. Таким чином, ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ цех допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна", на фоні почти двократного зростання ОБСЯГИ основного виробництва з 111,8 млн.грн. у 2005 году до 190,5 млн.грн. у 2006 году, нарощує свой плановий бюджет витрат (рис.2.4) з 1,143 млн.грн. (2005) до 1,597 млн.грн. (2006 рік) у вігідніх для него условиях монопольного діктування цен на технологічну оснастку та ВАРТІСТЬ ремонтів обладнання основних цехів та тієї ж технологічної оснастки.

  Тобто, під вигляд бюджетування ДІЯЛЬНОСТІ інструментального цеху допоміжного виробництва в ЗАТ "Новий Стиль - Україна" на сьогоднішній день маскується застаріла планововітратна система калькуляційного нормування в Середньому "від досягнуть".

  Однією з форм организации бізнесу в СУЧАСНИХ условиях ставши промисловий сервіс або аутсорсинг (outsourcing) практика, что допомагає компаніям мінімізуваті витрати на Функціонування и розвиток в условиях рінкової економіки Шляхом СКОРОЧЕННЯ витрат, Поліпшення якості продукції и услуг.

  Аутсорсинг це передача сторонньому підрядчікові Деяк бізнесівфункцій підприємства. Сутність аутсорсингу Полягає в розподілі функцій, что складають діяльність підприємства, відповідно до принципу "Залишайся Собі только, что можу делать краще других, передаю зовнішньому віконавцеві, что ВІН Робить краще других".

  Концепція аутсорсингу зводу до трьох основних Принципів:

  Кожний повинен займатіся своєю робот и мати можлівість сконцентруватіся только на ній;

  решение супутніх завдань нужно доручіті того, хто впоратися з ними краще;

  такий Розподіл роботи заощаджує кошти замовника и приносити дохід віконавцеві.

  Ключові Тенденції, что будут візначаті розвиток промислових компаний у найбліжчі кілька років в області аутсорсингу є наступна:

  Буде активно розвіватіся ринок промислового сервиса за рахунок віділення цехів зі складу предприятий, создание на їхній базі спеціалізованіх компаний и приходу закордон гравців;

  2. Розвиток Сайти Вся промислового сервиса - це, з одного боку, можлівість для компаний відмовлятіся від Власний непрофільніх виробництв за рахунок переходу на альтернативних постачальніків, а з Іншого боку - це з'явилася Нових рінків збуту для тих, хто вірішіть сделать ставку на стратегію субпостачальніка;

  3. кроме внутрішнього Сайти Вся, існує Потенціал для виходу на міжнародний ринок компонентів;

  До Перевага, что одержує підприємство при передачі непрофільніх функцій Стороннім організаціям, Варто Віднести следующие.

  По-перше, фокусування Власний ресурсов на основних видах ДІЯЛЬНОСТІ. Функції, что забезпечують бізнес, делегуються Стороннім компаніям, что Надаються послуги аутсорсингу в конкретній області. Аналогічно при вікорістанні аутсорсингу может відбутіся перерозподіл ресурсов, Ранее задіяніх на другорядніх напрямку.

  Як і друга, зниженя собівартості функцій, переданих аутсорсеру. Це может відбуватіся за рахунок вузької спеціалізації фірми-аутсорсера, що, з одного боку, зніжує ВАРТІСТЬ за рахунок «оптової» продаж знань и умінь, а з Іншої, Забезпечує якість функцій за ту ж Ціну через конкуренцію.

  Як і Третє, доступ до новітніх технологій. Фірма-аутсорсер Завдяк ефектові «оптових» продажів своих услуг має более стімулів и можливости для придбання й Освоєння Нових технологій роботи, что в рамках окремий підприємства может буті нерентабельно.

  За-четверте, Надійність. Аутсорсинг пріпускає виконан Фірмою-аутсорсером чисельності однотипних завдань КЛІЄНТІВ, что Забезпечує нагромадження практичного досвіду.

  По-п'яте, передача відповідальності за виконання конкретної Функції це стратегія діверсіфікованості ризики между компанією й аутсорсером.

  І Нарешті, Підвищення Частки інвестіцій в основнову інфраструктуру підприємства, оскількі аутсорсинг зніжує необходимость інвестування в підтрімку другорядніх функцій и в розвиток ДІЯЛЬНОСТІ, что НЕ Забезпечує основнову частко прибутку компании.

  Таким чином, стратегію удосконаленої методики ОЦІНКИ ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ цеху допоміжного виробництва в дипломному проекті предложено формулюваті Наступний чином:

  если собівартість виготовлення інструментальнім цехом допоміжного виробництва інструменту чи технологічної оснастки вищє вартості аналогічного вироби зовнішнього спеціалізованого виробництва;

  если годину виготовлення необхідного інструменту чи технологічної оснастки інструментальнім цехом допоміжного виробництва вищє годині виготовлення аналогічного вироби зовнішнім спеціалізованім виробництвом (з врахування часу транспортування);

  если годину перебудови для виготовлення следующего інструменту чи технологічної оснастки в власному інструментальному цеху допоміжного виробництва вищє годині аналогічної перебудови на зовнішньому спеціалізованому ВИРОБНИЦТВІ;

  то можна однозначно стверджуваті, что предприятие находится на стадії Прийняття решение про аутсорсинг послуг допоміжного інструментального виробництва.

  Однако для Визнання роботи цеху допоміжного виробництва неефективно та патенти розрахуваті ще декілька важлівіх показніків:

  чи має Зовнішнє спеціалізоване підприємство ОБСЯГИ випуску необхідніх прістроїв як мінімум в 23 рази больше, чем ОБСЯГИ робіт інструментального цеху допоміжного виробництва (діверсіфікація замовніків);

  чи є Зовнішнє спеціалізоване підприємство фінансово стійкім та чи має воно необхідній рітмічній ОБСЯГИ матеріальніх поставок та послуг для рітмічної роботи свого спеціалізованого виробництва в необхідніх ОБСЯГИ;

  чи є можлівість у конкурентів создать негативний Вплив на діяльність зовнішнього спеціалізованого підприємства та, відповідно, через негатівні Тенденції в его работе негативно вплінуті на власне основне виробництво;

  чи є альтернативне Зовнішнє спеціалізоване підприємство, на Пожалуйста буде можливий переорієнтуватіся при форсмажорних обставинам на основному суб'єкті аутсорсинга (тобто чи є монополія Сайти Вся виробничого сервиса).

  Тобто, удосконалена методика ОЦІНКИ ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ цеху допоміжного виробництва, окрім калькуляційніх методів бюджетування ДІЯЛЬНОСТІ цеху, як центру нормованіх витрат, винна мати ще додаткові показатели, Які в виде вагових коефіцієнтів впліву порівняльніх характеристик ефектівності зовнішнього спеціалізованого підприємства

  Бюджетний контролінг планування витрат інструментального цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль Україна" за 2 півріччя 2006 року показав, что, ВРАХОВУЮЧИ Недоліки бюджетування 2005 року, на підприємстві:

  Встановлені ОКРЕМІ Пристрої обліку вітраченої електроенергії та газу, правда только на Рівні Усього інструментального цеху, что НЕ дозволяє впровадіті процесний метод бюджетної калькуляції. Це дозволило бюджетуваті витрати електроенергії та газу;

  окремо проведено Калькулювання та бюджетування витрат на технічне обслуговування та ремонти обладнання цеху;

  окремо розраховані та віведені на бюджетування витрати на оренду обладнання та виробничих площ цеху;

  окремо розраховується фонд оплати праці основних та допоміжніх робітніків, Які віконують роботи по ремонту експлуатауємої оснастки, ремонту експлуатуєміх пресформ и виготовленню Нових відів оснастки;

  окремо розраховуються витрати на основні матеріали по ремонту експлуатауємої оснастки, ремонту експлуатуєміх пресформ и виготовленню Нових відів оснастки;

  Недоліком системи бюджетування витрат цеху залішається невірішене питання окремої калькуляції транспортних витрат на доставку основних матеріалів та транспортне обслуговування ДІЯЛЬНОСТІ цеху, а такоже розрахунок норм витрати ІНСТРУМЕНТІВ як Певного середньоісторічного відсотку від фонду оплати робіт.

  На Основі бюджетного планування витрат інструментального цеху в дипломному проекті предложено удосконалена методологія для розрахунку потенціалів внутренних калькуляційніх цен вироби та зовнішніх ринкова цен на аналогічні вироби. Тім паче, что аналіз програми виготовлення Нових виробів показавши, что среди технологічної оснастки є невелікі партии стандартних Гайок М18 та втулок, Які з успіхом можна замініті покупні виробами спеціалізованіх зовнішніх інструментальніх виробництв.

  У запропонованій методіці послідовно розраховується:

  1. укрупнити калькуляційна ціна Цкальк_внутр щомісячної програми виготовлення новой оснащення (ФОП + матеріали + інструменти);

  2. Розраховується поточний коефіцієнт розподілу накладних витрат на ВАРТІСТЬ виготовлення новой оснащення:

  3. Розраховується внутрішня собівартість виготовлення новой оснастки з врахування коефіцієнта накладних витрат та 10% на транспортні витрати:

  4. З врахування СЕРЕДНЯ коефіцієнту ризики зріву зовнішніх поставок по рядок Впровадження (1,3) розраховується середній коефіцієнт еквіваленту зовнішньої рінкової ціни та внутрішньої калькуляційної собівартості виготовлення оснастки (Потенціал цен).

  Аналіз результатів розрахунків показує, что при Зовнішній рінковій ціні (без ПДВ) прістроїв технологічної оснастки, виготовлення спеціалізованімі інструментальнімі підприємствами виробничого сервиса, нижчих чем 2,2 рази від внутрішньої калькуляційної ціни планових бюджетних витрат на виготовлення цього пристрою інструментальнім цехом ЗАТ "Новий Стиль - Україна ", можна передаваті виготовлення технологічної оснастки на аутсорсинг. Так, проведений аналіз показав, что ВАРТІСТЬ стандартних Гайок М18 на зовнішньому Сайти Вся ставити 116,2% від калькуляційної вартості внутрішньої бюджетної ціни для інструментального цеху (ціни без врахування накладних загальноцеховіх витрат), тобто виробництво Гайок самостійно є збітковім процесом для ЗАТ "Новий Стиль - Україна ".

  Таким чином, практична Цінність отриманий в дипломному проекті результатів Полягає в розробці та практічній апробації на прікладі результатів ДІЯЛЬНОСТІ інструментального цеху допоміжного виробництва ЗАТ "Новий Стиль - Україна" пропозіцій західніх економістів по Методології ОЦІНКИ ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ допоміжного виробництва на підприємстві з опорою на конкурентні ціни Сайти Вся промислового сервиса (аутсорсингу), тобто промислових послуг вузькоспеціалізованіх невеликих предприятий.


  СПИСОК використаної літератури

  1. Андронова А.К., Печатнова Е.Д. Оперативний контролінг: Навчальний посібник - М., Видавництво «Дело», 2006. 160 с.

  2.Акуліч І. Л., Герчиков І. З. Маркетинг: Учеб. допомога. Мн .: Інтнрпрессервіс; Місанта, 2003. -397с.

  3. Анікін Б.А., Руда І.Л. Аутсорсинг і аутстаффінг: високі технології менеджменту. Видавництво: ИНФРА, ISBN: 5160025553, 2006 р 288 стор

  4. Апчерч А. Управлінський облік. - М .: Фінанси і статистика, 2002.

  5. Аткінсон Е.А., Банкер Р.Д., Каплан Р.С., Янг М.С. Управлінський облік. - М .: Видавничий дім "Вільямс", 2005.

  6. Атрілл П., Мак Лейни Е. Управлінський облік для нефінансових менеджерів. - Дн .: Балансклуб, 2003.

  7.Афітов Е. А. Планування на підприємстві: Учеб. пособіе.Мн .: Вища. Шк., 2001.285с.

  8. Бень Т.Г., Довбня С.Б. Бюджетування як інструмент удосконалення фінансового менеджменту предприятий // Фінанси України. - 2000. - № 7. - С. 4955

  9. Білобловській С.А. СКЛАДОВІ елементи процесса бюджетування // Економіка, Фінанси, Право. 2002. № 8. С. 2025


  10. Бурмістров Г. Основи бюджетного управління // Журнал «Подвійна запис» №11, 2005

  11. Вініченко М.М. Моделі системи бюджетування підприємства // Вісник технологічного університету Поділля. 2003. Т.2, №2. С. 178 181

  12. Волков А.С., Марченко О.О. Оцінка ефективності інвестиційних проектів. М., Видавництво РІОР, 2006 - 111 стор.

  13. Голов С.Ф. Управлінський облік. - К .: Лібра, 2004. 384 c.

  14. Діккі Т. Бюджетування малого бізнесу. Азбука підприємництва. СПб .: БізнесМікро, 1999. 240 с.

  15.Добротворскій І. Л. Менеджмент. Ефективні технології. Учеб. пособіе.М .: "Видавництво ПРІОР", 2002.464с.

  16. Друрі К. Облік витрат методом стандарткост. - М .: Аудит, ЮНИТИ,

  1 998.

  17. Друрі К. Управлінський і виробничий облік. - М .: Аудит, ЮНИТИ, 2002.

  18. Єфімова С., ПешковаТ., Коник Н., Ритіков С. Аутсорсинг. Видавництва: Журнал "Управління персоналом", Наукова Книга, 2006 р 160 стор.


  19. Іванов Р. Бюджетування. Практичні аспекти постановки задачі

  // Журнал "Проблеми теорії і практики управління" №1 / 2006

  20.Карданская Н.Л. Ухвалення управлінського рішення: Підручник для вузов.М .: ЮНИТИ, 1998. -335с.

  21.Казанцев А. К., Сєрова Л.С. Основи виробничого менеджменту: Учеб. допомога. М .: ИНФРА, 2002._348с.

  22. Козловський В.А. та ін. Виробничий і операційний менеджмент: Підручник. СПб: «Спеціальна література», 1998.366с.

  23.Мазур І. І., Шапіро В. Д., Ольдерогге Н.Г. Ефективний менеджмент: Учеб. посібник для вузів / Під загальною ред. І. І. Мазура. - М .: Вища школа, 2003. -555с.

  24.Макаренко М. В., Махалина О. М. Виробничий менеджмент: Учеб. посібник для вузів .: «Видавництво ПРІОР», 1998.384с.

  25. Мейтленд І. Бюджетування для нефінансових менеджерів. Дніпропетровськ: БалансКлуб, 2002. 204 с.

  26. Михайлов Д.В. Аутсорсинг. Нова система організації бізнесу. Навчальний посібник. Видавництво: КноРус, 2006 256 стр.

  27. Попов В.М. Бізнес фірми і бюджетування потоку грошових коштів. М .: Фінанси і статистика, 2003. 400 с.

  28. Виробничий менеджмент: Підручник / За ред. В. А. Козловського М .: ИНФРА, 2003. -574с.

  29. Виробничий менеджмент. Управління підприємством: Учеб. посібник / С.А. Пелех і ін .; Під ред. Проф С.А. Пелиха. Мн .: БГЕУ, 2003.555с.

  30.Проізводственний менеджмент: Підручник для вузів / С.Д.Ільенковой. - М .: ЮНІТІДАНА, 2000. 583с.


  31. Савчук В. Контроль виконання бюджету // Журнал «Фінансовий Директор», №5, 2005 р

  32. Савчук В.П. Фінансовий менеджмент підприємств: Прикладні питання з аналізом діловіх СИТУАЦІЙ. К .: Видавничий будинок "Максимус", 2001. 600 с.

  33. Савчук В.П., Виниченко М.Н. Особливості системи бюджетування підприємства // Фінанси України. . 2002.. № 11.. С. 55

  34. Савчук В.П., Виниченко М.Н. Система контролю виконання бюджету

  підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. . 2002.. Випуск 141..

  С. 140

  35. Савчук В.П. Фінансовий менеджмент підприємств: прикладні питання з аналізом ділових ситуацій. К .: Видавничий дім "Максимус", 2001. 600 с.

  36. Савчук В.П., Виниченко М.Н. Система контролю виконання бюджету підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. - 2002. - № 141. - С. 140 149

  37. Савчук В.П., Вініченко М.М. Особливості системи бюджетування підприємства // Фінанси України. - 2002. - № 11. - С. 5560

  38. Савчук В.П. Стратегічне бюджетування // Український інвестиційний журнал Welcome. 2004. №8. С. 815

  39. Самочкіна В.Н. Гнучке розвиток підприємства: Ефективність і бюджетування. М .: Справа, 2002. 376 с.


  40. Солнцев І.В. Загальна схема постановки бюджетування на підприємстві // журнал «Фінансовий менеджмент» №3, 2003

  41.Сичев Н. Г. Виробничий менеджмент: Тексти лекцій. - Мн .: АЛЕ ТОВ «БІПС», 2002.100с.

  42. Терещенко О.О. Теоретичні засади бюджетування на підприємстві // Фінанси України. - 2001. - № 11. - С. 1723

  43. Управлінський облік / За ред. В. Палія і Р. Вандер Віля. - М .: Инфра М, 1997.

  44. Управлінський облік / За ред. А.Д. Шеремета. - М .: ФБК-ПРЕСС, 1999.

  45.Фатхутдінов Р. А. Виробничий менеджмент: Підручник, 2е вид., М .: ЗАТ «Бізнес школа ІнтелСінтез», 2000.464с.

  46.Фатхутдінов Р. А. Організація виробництва: Підручник М.: ИНФРА, 2000.672с.

  47. Фінанси підпріємств.Підручнік / За ред.А.М.Поддєрьогіна - К.: КНЕУ, 2000.

  48. Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Датар Ш. Управлінський облік. / Пер.с англ. 10е вид. - СПб: Питер, 2005.

  49. Хруцький В.Є., Сизова Т.В, Гамаюнов В.В. Внутріфірмове бюджетування: настільна книга по постановці фінансового планування. М .: Фінанси і статистика, 2002. 400 с.

  50. Шим Д.К., Сігел Д.Г. Основи комерційного бюджетування: Пер. з анг. - СПб .: Азбука, 2001. - 496 с.


  51. Щіборщ К.В. Бюджетування діяльності промислових підприємств Росії (уривок з книги) // журнал «Фінансовий менеджмент» №2, 2004

  52. Щіборщ К.В. Бюджетування діяльності промислових перед

  ємств Росії. . М .: Видавництво «Справа і Сервіс», 2001.. 544 с.

  53. Щіборщ К.В. Бюджетування діяльності промислових перед

  ємств Россіі.4е вид. М .: Видавництво «Ділова література», 2005.. 589 с.

  54.HTTP://WWW.NOVYSTYL.COM.UA Офіційний сайт ЗАТ "Новий стільУкраїна" в мережі Інтернет

  55. HTTP://WWW.NEWSTYLE.RU Офіційний сайт російського представництва ЗАТ "Новий стільУкраїна" в мережі Інтернет


  Додаток А

  Загальна характеристика виробництва та продукції ЗАТ "Новий СтільУкраїна" (м.Харків)


  Ріс.А.1. Головний офіс та виробничі корпуси ЗАТ "Новий стиль

  Україна "


  Ріс.А.2. Досліджуємій допоміжній цех оснастки (виготовлення та ремонт кондукторів и штампів для виготовлення спинок та сидінь стільців з листового металу)

  Ріс.А.3. Нові види продукції (жовтень 2006 року) - офісні поворотні крісла PILOT (клас - керівник), SAMBA (клас -робоче) та LOGIC (клас дитяче)


  Ріс.А.4. Стільці для відвідувачів виробництва ЗАТ "Новий Стиль Україна"


  Ріс.А.5. Стільці для кафе виробництва ЗАТ "Новий СтільУкраїна"  Ріс.А.6. Робочі крісла для персоналу виробництва ЗАТ "Новий Стиль Україна"  Ріс.А.7. Крісла керівніків виробництва ЗАТ "Новий СтільУкраїна"


  Таблиця А.1

  Маркірування моделей в асортиментного групах продукції

  виробництва ЗАТ "Новий СтільУкраїна"

  ARM

  варіант Із підлокітнікамі

  CF

  на полози

  CFS

  на полози без підлокітніків

  CFP

  на полози з підлокітнікамі

  ECS

  Гвинтове піднімальній Механізм, без підлокітніків

  ERGO

  профільовані сидіння и спинка

  EXTRA

  дерев'яне виконан

  GTP

  з поліуретановімі підлокітнікамі, пневматичний піднімальній Механізм

  GTP new

  з поліпропіленовімі підлокітнікамі, пневматичний піднімальній Механізм

  GTS

  без підлокітніків, пневматичний піднімальній Механізм

  RONDO

  з Рондопідлокітнікамі, пневматичний піднімальній Механізм

  HOKER

  барний варіант

  LB

  низька спинка

  T

  варіант зі столиком

  W

  ніжки стільця переходять у підлокітнікі (только для моделі ISO)  Додаток Б

  Контакт з продукцію ЗАТ "Новий стільУкраїна"

  Таблиця Б.1

  Крісла офісні керівніків


  Таблиця Б.2


  Крісла офісні на основе хромованої Сталі  Таблиця Б.3


  Стільці на металокаркасі
  Таблиця Б.4


  Крісла робочі на роликах  Додаток В


  Програма та фінансові показатели розрахунку внутрішньої калькуляційної ціни собівартості виготовлення новой оснастки в інструментальному цеху ЗАТ "Новий Стиль Україна" у 2 півріччі 2006 року


  Таблиця В.1

  Розрахунок ФОП на виготовлення новой оснащення  продовження табл.В.1  Таблиця В.2


  Розрахунок витрат на матеріали на нову оснастку  продовження табл.В.2
  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз та удосконалення системи ОЦІНКИ ефектівності виробничої ДІЯЛЬНОСТІ інструментального цеху оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництво меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харкі

  Скачати 256.98 Kb.