Дата конвертації24.07.2017
Розмір104.76 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 104.76 Kb.

Аналіз використання ооборотних коштів підприємства

5)

09

руб.

1,8

1,2

0,6

-1,2

-0,6

33,3

50,0

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) за мінусом ПДВ і акцизу

10

тис. руб.

11493

17771

27136

+15643

+9365

236,1

152,6

В т.ч. на 1 руб. Оборотних коштів (10:02)

10а

руб.

1,02

1,4

1,64

+0,62

+0,24

160,7

117,1

Повна собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)

11

тис. руб.

10991

13888

20281

+9290

+6393

184,5

146,0

Прибуток (+), збиток (-) від реалізації продукції, робіт, послуг (10-11)

12

тис. руб.

502

3883

6855

+6353

+2972

1365

176,5

Балансовий прибуток (+), збиток (-)

13

тис. руб.

-

3118

5269

+5269

+2151

-

169,0

Рівень рентабельності продукції

14

%

0,8

0,5

0,3

-0,5

-0,2

37,5

60,0

Рентабельність виробничих фондів з12: с01х100

15

%

3,14

26,0

48,5

+45,36

+22,5

1544

186,5

За аналітичної таблиці 2, а також по діяльності всього підприємства в цілому можна зробити наступні висновки: прибуток від реалізації продукції з кожним роком зростала. За даними таблиці ми бачимо, що зростання прибутку в 2005 році в порівнянні з 2003 і 2004 роками становить 6353 т.р. (1365%) і 2972 ​​т.р. (176,5%) відповідно. Рентабельність виробничих фондів також з кожним роком збільшувалася. Якщо в 2003 році вона становила 3,14%, то в 2004 році вже було 26,0%, тоді як в 2005 році відсоток рентабельності склав 48,5%. Звідси видно, що рентабельність виробничих фондів в 2005 році збільшився в порівнянні з 2003 роком на 45,36 УРАХУВАННЯМ (1544%) і в порівнянні з 2004 роком-на 22,5 УРАХУВАННЯМ (186,5%).

Збільшення рентабельності виробничих фондів в 2005 році відбулося за рахунок збільшення прибутку в поточному періоді.

Фондовіддача в 2005 році в порівнянні з 2003 і 2004 рр. збільшилася на1 рубль і на 70 копійок відповідно або на 300% і 187,5%. Цьому сприяло зростання обсягу випуску продукції (робіт, послуг) с2003 по 2004 рр. на 13655 т.р. і з 2004 по2005 рр. - на 9548 т.р.

За аналізований період знизилася кількість середньорічних працівників. Це відбилося на фондоозброєності праці: в 2005р. вона склала 43 т.р., що в порівнянні з 2003 р зменшення відбулося на 4 т.р., в порівнянні з 2004 р -на 5 т.р.

Ефективність функціонування підприємства залежить від його здатності приносити необхідний прибуток. Оцінити цю здатність дозволяє аналіз фінансових результатів, який здійснюється на основі інформації звіту про прибутки і збитки і надлишки і базується на прибутку, яка виникає за даними бухгалтерського обліку.

Для аналізу прибутковості підприємства складається аналітична таблиця 3.

За даними аналізу таблиці 3 видно, що рівень рентабельності продукції в 2005 році в порівнянні з 2003 роком зменшився на 0,5%, а з 2004 роком-на 0,2%. Це відбулося за рахунок збільшення собівартості продукції в 2005 р в порівнянні з 2003 р на 9290 т.р. або на 184,5%, а з 2004 р - на 6393 т.р. або на 160,0%.

Рентабельність продажів продукції в 2005 р в порівнянні з 2003 р знизилася на 0,5%, а з 2004 р - на 0,1%. Зниження відбулося за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) в 2005 р. в порівнянні з 2003р на 15643 т.р. (236,1%), а з 2004 р - на 9365 т.р. (152,7%).

Таблиця 3

Аналіз прибутковості ВАТ "Севкаврентген" за 2003-2005 рр.

показники

Номер рядка

Одиниці виміру

роки

зміна

(+, -)

Темп зростання, %

2003

2004

2005

05-03

05-04

05-03

05-04

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) за мінусом ПДВ і акцизу

01

тис. руб.

11493

17771

27136

+15643

+9365

236,1

152,7

Повна собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)

02

тис. руб.

10991

13888

20281

+9290

+6393

184,5

160,0

У% до виручки (С02: С01) х100

03

%

95,63

78,14

74,73

-20,9

-3,41

78,1

95,6

Прибуток від реалізації продукції (С01-С02)

04

тис.руб.

502

3883

6855

+6353

+2972

1365,5

176,5

Рівень рентабельності продукції, (С03: С02) х100

05

%

0,8

0,5

0,3

-0,5

-0,2

37,5

60,0

Прибуток від реалізації продукції в% до виручки (рентабельність продажів), (С03: 01) х100

06

%

0,8

0,4

0,3

-0,5

-0,1

37,5

75,0

операційні доходи

07

тис. руб.

64

93

99

+35

+6

154,6

106,4

Операційні витрати

08

тис. руб.

874

754

1268

+394

+514

145,0

168,1

Доходи від позареалізаційних операцій

09

тис. руб.

529

9

15

-514

+6

2,8

166,6

Витрати по позареалізаційних операціях

10

тис. руб.

141

31

217

+76

+186

153,9

700,0

Балансовий прибуток (+), збиток (-)

11

тис. руб.

-

3118

5269

+5269

+2151

-

168,9

Податки, що виплачуються з прибутку

12

тис. руб.

458

215

1734

+1276

+1519

378,6

806,5

Чистий прибуток

13

тис. руб.

-2125

2903

3535

+5660

+632

-166,3

121,7

З цього можна зробити висновок, що ВАТ "Севкаврентген" - рентабельне підприємство. Тому, щоб воно продовжувало покривати збиток, я пропоную підвищувати рентабельність за рахунок збільшення обсягу виробництва продукції і поліпшення її якості, знижувати собівартість продукції і покращувати використання ОС і матеріальних ресурсів.

Для оцінки ефективності використання коштів на оплату праці необхідно застосовувати такі показники, як обсяг виробництва продукції в діючих цінах, виручку, суму валового, чистого, реінвестованого прибутку на рубль зарплати та ін.

Таблиця 4

Показники ефективності використання фонду оплати праці в ВАТ "Севкаврентген" за 2003-2005 рр.

показники

номер рядків

2003р

2004р

2005р

Змін 2005 до 2003 рр.

Змін 2005 до 2004 рр.

А

Б

1

2

3

4

5

Обсяг товарної продукції (робіт, послуг), т.р.

01

8745

12852

22400

+13655

+9548

Фонд оплати праці, т.р.

02

1914

2879

4969

+3055

+2090

Валовий прибуток, т.р. С04 + С02

03

-211

5782

8504

+8715

+2722

Чистий прибуток, т.р.

04

-2125

2903

3535

+5660

+632

Виробництво товарної продукції на 1 р. зарплати, р. С01: С02

05

4,6

4,5

4,5

- 0,1

-

Сума валового прибутку на 1 р. зарплати, руб. С03: С02

06

-0,11

2,0

1,7

+1,81

-0,3

Сума чистого прибутку на 1 р.зарплати, руб. С04: С02

07

-1,11

1,0

0,7

8,11

-0,3

Дані таблиці 4 показують, що виробництво товарної продукції на 1 грн зарплати в 2005 році в порівнянні з 2003 р зменшився на 10 копійок, а в порівнянні з 2004 р не змінився. Це відбулося за рахунок збільшення обсягу товарної продукції в звітному році в порівнянні з 2003 р на 13655 т.р., а з 2004 р - 9548 т.р. Сума валового прибутку на 1 руб. зарплати в 2005р. в порівнянні з 2003 р збільшилася на 1,81 т.р., а з 2004 р зменшилася на 0,3 т.р. Сума чистого прибутку на 1 руб. зарплати в 2005 р збільшилася на 8,11 т.р. в порівнянні з 2003 р, але зате в порівнянні з 2004 р зменшилася на 0,3 т.р.

Для оцінки складу кадрів підприємства фактичну чисельність персоналу звітного року порівнюють з чисельністю попереднього року, промислово-виробничий персонал - за категоріями, а чисельність непромислового персоналу-за галузями діяльності.

Таблица5

Забезпеченість підприємства кадрами і структура персоналу

ВАТ "Севкаврентген" за 2003-2005рр.

Категорія персоналу

Середньооблікова чисельність персоналу, чол.

Відхилення, (+, -)

Питома вага персоналу категорії в загальній чисельності,%

2003р.

2004р.

2005р.

05-03гг.

05-04гг.

2003р.

2004р.

2005р.

А

1

2

3

4

5

6

7

8

ППП, чол.

340

310

330

-10

+20

100,0

100,0

100,0

В тому числі:

робочі

276

252

259

+7

+9

81,2

81,3

78,5

службовці

33

31

35

+2

+4

9,7

10,0

10,6

Непромисловий персонал, чол.

26

20

29

+3

+9

7,6

6,5

8,8

Працівники несписочного складу

5

7

7

+2

-

1,5

2,2

2,1

всього

340

310

330

-10

+20

100,0

100,0

100,0

Результати аналізу даних таблиці показують, що чисельність персоналу в середньому за три роки скоротилася на 10 осіб, але ВАТ "Севкаврентген" забезпечено кадрами на 100%. Найбільшу питому вагу складають робочі: у 2003 р їх чисельність становила 81,2%, в 2004р.- 81,3%, а в 2005р. - 78,5%.

Кадрова неукомплектованість нерідко чинить негативний вплив на динаміку обсягу продукції (робіт, послуг) і її якість. Динаміку чисельності всього промислово-виробничого персоналу і робітників вивчають за ряд років з метою визначення тенденцій їх зміни на підприємстві. Темп зростання чисельності робітників повинен випереджати темп зростання промислово-виробничого персоналу. Далі проводиться вивчення структури персоналу. Її зміна залежить від умов конкретного виробництва. Однак, використання ЕОМ в управлінні виробництвом повинно знижувати питому вагу керівників, фахівців і службовців.

Якісним показником структури робочих є співвідношення чисельності основних і допоміжних робітників. Під впливом науково-технічного прогресу відбувається скорочення чисельності основних робочих, так як при автоматизації виробництва частина їх переходить на здійснення ремонту, налагодження, обслуговування машин і устаткування.

Так само необхідно розглянути зміну статево-віковою і освітньої структури персоналу ВАТ "Севкаврентген", що показано в таблицях 6 і 7.

Таблиця 6

Статево-вікова структура персоналу ВАТ "Севкаврентген" за 2003-2005 рр.

Групи персоналу за статтю та віком

Середньооблікова чисельність персоналу

Питома вага персоналу в загальній чисельності

2003р.

2004р.

2005р.

2003р.

2004р.

2005р.

А

1

2

3

4

5

6

чоловіка- всього

183

176

180

53,8

56,8

54,5

В тому числі:

Молодше 20 років

8

3

3

4,4

1,7

1,7

від 20 до30 років

71

26

35

38,8

14,8

19,4

від 31 до 40 років

38

69

62

20,8

39,2

34,4

від 41 до 50 років

30

46

50

16,4

26,1

27,8

від 51 до 60 років

36

32

30

19,6

18,2

16,7

Старше 60 років

-

-

-

-

-

-

жінки-всього

157

134

150

46,2

43,2

45,5

В тому числі:

Молодше 20 років

-

-

-

-

-

-

від 21 до 30 років

51

44

33

32,5

32,8

22,0

А

1

2

3

4

5

6

від 31 до 40 років

57

37

45

36,3

27,6

30,0

от41 до 50 років

39

43

57

24,8

32,1

38,0

від 51 до 60 років

10

10

15

6,4

7,5

10,0

Старше 60 років

-

-

-

-

-

-

всього

340

310

330

100,0

100,0

100,0

На підставі даних таблиці видно, що найбільшу питому вагу в структурі персоналу по підлозі становлять чоловіки: в 2003р.-53,8%, в 2004р. -56,8%, в 2005 р. -54,5%.

В цілому можна зробити висновок, що оснащеність підприємства робітниками не передбачає їх скорочення, вивільнення робочих місць або залучення сезонних або тимчасових робочих за договорами та угодами.

Зростання продуктивності праці-вирішальна умова подальшого підйому ВАТ "Севкаврентген" і найбільш повного задоволення потреб споживачів. Він сприяє зниженню собівартості і підвищенню рентабельності ВАТ "Севкаврентген".

Основними показниками продуктивності праці є:

обсяг виробленої продукції на один витрачений людино-день, або кількість витрачених людино-днів на виробництво одиниці продукції;

обсяг виробленої продукції одного середньорічного працівника, зайнятого на її виробництві.

Таким чином, для обчислення продуктивності праці треба знати кількість виробленої продукції і витраченого робочого часу або число середньорічних працівників. Вирішальним фактором зростання продуктивності праці є застосування сучасної техніки, що приводить до зменшення частки живої праці.

Таблиця 7

Освітня структура персоналу ВАТ "Севкаврентген" за 2003-2005 рр.

Групи персоналу за рівнем освіти

Середньооблікова чисельність персоналу

Питома вага в загальній чисельності,%

2003 р

2004 р

2005 р

2003 р

2004 р

2005 р

початкову

-

-

-

-

-

-

неповне

35

30

32

10,3

9,7

9,7

Середнє спеціальне)

169

152

163

49,7

49,0

49,4

Незакінчена вища

86

78

85

25,3

25,2

25,7

вища

50

50

50

14,7

16,1

15,2

Кандидат або доктор наук

-

-

-

-

-

-

всього персоналу

340

310

330

100,0

100,0

100,0

Аналізуючи дані таблиці 7, ми спостерігаємо, що на підприємстві переважає кількість працівників із середнім рівнем освіти, непогані показники за незакінченим вищої освіти (25,3% - в 2003 р .; 25,2% - в 2004 р .; 25,7% - 2005р.). Стабільно тримається середньооблікова чисельність працівників з вищою освітою (50 осіб), хоча в процентному відношенні по роках є невелика різниця.

Таблиця 8

Структура персоналу підприємства за тривалістю роботи в ВАТ "Севкаврентген" за 2003-2005 рр.

Групи персоналу за стажем роботи

Середньооблікова чисельність персоналу

Питома вага персоналу в загальній чисельності,%

2003р.

2004р.

2005р.

2003р.

2004р.

2005р.

Менше 1 року

30

21

33

8,8

6,8

10,0

1-3 роки

52

48

43

15,3

15,5

13,0

3-5 років

17

12

12

5,0

3,8

3,6

5-10 років

43

40

45

12,6

13,0

14,0

10-20 років

78

74

80

23,0

23,8

24,0

Понад 20 років

120

115

117

35,3

37,1

35,4

всього персоналу

340

310

330

100,0

100,0

100,0

За даними таблиці 8 можна зробити висновок, що на підприємстві більший відсоток працівників складають ветерани праці: 35,3% - у 2003р., 37,1% - в 2004 р. і 35,4% - в 2005 році. Також високі показники пропрацювали на підприємстві від 10 до 20 років. Спостерігається зростання чисельності молодих працівників (зі стажем от1 року до 3 років) і т.д ..

Збільшення чисельності молодих працівників дозволяє сподіватися, що в майбутньому буде збільшуватися кількість фахівців виробництва.

Це говорить про те, що підприємство розвивається, вводить нові технології виробництва, має перспективу на майбутнє в створенні нових видів продукції.

Міра ефективності праці в процесі виробництва отримала назву продуктивності праці. Іншими словами, під продуктивністю праці розуміється його результативність або здатність людини виробляти за одиницю робочого часу визначений обсяг продукції.

На робочому місці, в цеху, на підприємстві продуктивність праці визначається кількістю продукції, яку виробляє робітник за одиницю часу (вироблення), або кількістю часу, що витрачається на виготовлення одиниці продукції (трудомісткість).

Виробіток продукції у вартісному вимірі на одного середньооблікового працівника як показник продуктивності праці складається з вироблення продукції, викликаної підвищенням технічного рівня виробництва внаслідок зменшення витрат робочого часу на виготовлення одиниці продукції (продуктивність праці), і визначається факторами, що мають обсяг продукції у вартісному вимірі і нічого спільного не мають з продуктивністю праці, тобто факторами оціночного характеру.

Для визначення рівня виробітку продукції на одного працюючого складається аналітична таблиця 9.

Проаналізувавши дані таблиці 9, можна зробити висновок: в 2005 р в порівнянні з 2003 р знизилася питома вага робітників у загальній чисельності ППП на 0,5%, а в порівнянні з 2004 р на 32,9%. Це зменшення відбулося за рахунок зниження середньооблікової чисельності ППП: в 2003р -340 чол., В 2004р. -310 чол., А в 2005р. -330чел. Через зростання обсягу продукції (робіт, послуг) збільшилася середньорічна вироблення одного робочого в 2005 р в порівнянні з 2003 р на 69600 руб. або 266,4%, а в порівнянні з 2004р. - 44154 руб. або 165,6%; середньоденна вироблення одного робочого збільшилася в аналізованому періоді на 204 і 130 рублів; среднечасовая- на 26 руб. і 16 рублів відповідно.

Таблиця 9

Оцінка динаміки продуктивності праці одного працівника ППП і одного робочого в ВАТ "Севкаврентген" за 2003-2005 рр.

показники

Номер рядка

2003р.

2004р.

2005р.

Зміна 05-03 рр.

Зміна 05 -04 рр.

Темп зростання 2005 до 2003 рр.

Темп зростання 2005 до 2004 рр.

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг продукції (робіт, послуг) у порівнянних цінах, УРАХУВАННЯМ

01

8745

12852

22400

+13655

+9548

256,1

174,3

Середньооблікова чисельність ППП, чол.

02

340

310

330

-10

+20

97,0

106,4

В т.ч .: робочих

03

209

191

201

-8

+10

96,1

105,2

Число відпрацьованих людино-днів

04

67250

62951

66984

-266

+4033

99,6

106,4

Число відпрацьованих людино-годин

05

470967

462409

511986

+41019

+49577

108,7

110,7

Середньорічне виробництво одного працівника ППП, руб.

06

25720

41458

67878

+42158

+26420

264,0

164,0

Виробіток одного робітника, руб .:

А) середньорічна

Б) середньоденна

В) среднечасовая

07

08

09

41842

130

18

67288

204

28

111442

334

44

+69600

+204

+26

+44154

+130

+16

266,4

257,0

244,0

165,6

164,0

157,0

Питома вага робітників у загальній чисельності ППП,%

10

61,4

93,8

60,9

-0,5

-32,9

99,1

64,9

Питома вага службовців

11

38,5

38,3

39,0

+0,5

+0,7

101,2

101,8

Середнє число днів, відпрацьованих одним робочим

12

321

329

333

+12

+4

103,7

101,2

Середня тривалість робочого дня

13

7

7

7

-

-

100,0

100,0

Середнє число днів, відпрацьованих одним робочим в рік

14

2253

2420

2547

+294

+127

113,0

105,2

Витрати, пов'язані з виробництвом продукції (робіт, послуг), групуються також за місцем їх виникнення та іншими прізнакам- калькуляційних статтях.

Калькуляційні статті витрат, їх склад і методи розподілу витрат за видами продукції (робіт, послуг) формуються з урахуванням характеру і особливостей виробництва.

За калькуляційними статтями аналізується виробнича собівартість товарної продукції (робіт, послуг) і загальної суми витрат на виробництво продукції (робіт, послуг):

- віднімаються суми витрат, списані на невиробничі рахунки;

- віднімається (в разі приросту) або додається (в разі зменшення) зміна залишку по рахунку "Витрати майбутніх періодів" і зміна залишку незавершеного виробництва, напівфабрикатів, інструментів і пристосувань власного виробітку;

- додається або віднімається зміна залишку по рахунку "Резерви майбутніх витрат і платежів".

Для аналізу динаміки собівартості продукції (робіт, послуг) по калькуляційних статтях складається таблиця 14. Статті витрат показують, на які цілі зроблено витрати, і відображають специфічні особливості виробництва.

Аналіз собівартості продукції за статтями витрат дозволяє встановити, за якими статтями мала місце економія в порівнянні з попереднім роком, а по яким - допущений перевитрата. Встановлюються статті витрат, за якими відбулися найбільші зміни, і з'ясовуються їх причини.

Однією з причин зміни витрат за прямими статтями є збільшення (зниження) обсягу продукції (робіт, послуг) та зміну її структури.

Аналізуючи дані таблиці 10, можна побачити, що за звітний рік збільшилися загальногосподарські витрати на 2559038 руб. в 2005 в порівнянні з 2003 р., а в порівнянні з 2004 р -на 2190361 руб .; збільшилася в 2005 р виробнича собівартість на 6721696 руб. в порівнянні з 2003 р, а в порівнянні з 2004р. збільшилася на 629 665 руб.

Таблиця 10

Витрати на виробництво продукції за статтями.

показники

Номер рядка

роки

Зміна (+, -)

2003р.

2004р.

2005р.

05-03

05-04

А

Б

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

01

179254

3764846

7818312

+7639058

+4053466

Основна зарплата виробничих робітників

02

511731

660289

1081438

+569707

+421149

Додаткова зарплата виробничих робітників

03

65232

94168

148137

+82905

+53969

Відрахування на соціальні потреби виробничих робітників

04

3

47

176

+173

+129

цехові витрати

05

1410618

3370840

5053321

+3642703

+1682481

Загальногосподарські (загальновиробничі) витрати

06

2969582

3338259

5528620

+2559038

+2190361

Втрати від шлюбу

07

-

-

46424

+46424

+46424

Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг)

08

5136420

11228449

11858116 ...........+6721696

+629667

Причинами зміни прямих матеріальних витрат (сировина і матеріали за вирахуванням зворотних відходів; паливо і енергія на технологічні цілі) служать також зміни норм витрати і цін (тарифів) на матеріали, паливо і енергію.

Причинами зміни за статтями "Основна зарплата виробничих робітників" є зміна трудомісткості продукції (робіт, послуг) і середньогодинної оплати праці.

Вплив взаємодіючих факторів на зміну прямих матеріальних витрат і прямих трудових витрат виробничих робітників визначається при аналізі собівартості окремих видів продукції (робіт, послуг).

При аналізі зміни загальновиробничих і загальногосподарських витрат вивчаються їх кошторису в звітному році в порівнянні з попередніми двома роками і дані аналітичного обліку за рахунком 25 "Загальновиробничі витрати" і рахунку 26 "Загальногосподарські витрати".

При збільшенні втрат від шлюбу аналізуються їх причини, а також зіставляються витрати на шлюб і компенсація в покриття цих витрат, для з'ясування причин використовуються дані аналітичного обліку за рахунком 28 "Брак у виробництві".

Аналіз інших виробничих витрат проводиться за видами їх складу і з'ясовуються причини їх зміни у звітному році в порівнянні з попереднім роком.

3.2 Види стратегії фінансування поточних активів. Компоненти оборотного капіталу

Як відомо, що ліквідність і прийнятна ефективність поточних активів в значній мірі визначаються рівнем чистого оборотного капіталу.

У теорії фінансового менеджменту прийнято виділяти різні стратегії фінансування поточних активів в залежності від ставлення менеджера до вибору джерел покриття варьирующей їх частини, тобто до вибору відносної величини чистого оборотного капіталу. Відомі чотири моделі поведінки: ідеальна, агресивна, консервативна, компромісна. Вибір тієї чи іншої моделі стратегії фінансування зводиться до встановлення величини довгострокових пасивів і розрахунку на її основі величини чистого оборотного капіталу як різниці між довгостроковими пасивами і необоротні активи (ОК = ДП-ВА). Отже, кожної стратегії поведінки відповідає своє базове балансове рівняння.

У найбільш загальному вигляді структура оборотних коштів і їх джерел показана в бухгалтерському балансі. Чистий оборотний капітал являє собою різницю між поточними активами і короткостроковій кредиторської (ОК = ТА-КЗ), тому будь-які зміни в складі компонентів прямо або побічно впливають на його розмір і якість.

Однією з основних складових оборотного капіталу є виробничі запаси підприємства, які, в свою чергу, включають в себе сировину і матеріали, незавершене виробництво, готову продукцію та інші запаси.

Оскільки ВАТ "Севкаврентген" вкладає кошти в освіту запасів, то витрати зберігання запасів пов'язані не тільки зі складськими витратами, а й з ризиком старіння товарів, а також з накинутого вартістю капіталу, тобто нормою прибутку, яка могла бути отримана в результаті інших інвестиційних можливостей з еквівалентною ступенем ризику.

Дебіторська заборгованість - важливий компонент оборотного капіталу. Коли одне підприємство продає товари іншому підприємству або організації, зовсім не означає, що товари будуть оплачені негайно. Неоплачені рахунки за поставлену продукцію (або рахунки до отримання) і складають більшу частину дебіторської задолженності- векселі до отримання, що є по суті цінними паперами (комерційні цінні папери). Одним із завдань фінансового менеджера по управлінню дебіторською заборгованістю є визначення ступеня ризику неплатоспроможності покупців, розрахунок прогнозного значення резерву по сумнівних боргах, а також надання рекомендацією по роботі з фактично або потенційно неплатоспроможними покупцями.

Грошові кошти та цінні папери - найбільш ліквідна частина поточних активів-також є складовою оборотного капіталу. До грошових коштів відносяться гроші в касі, на розрахункових і депозитних рахунках. Цінні папери, що становлять короткострокові фінансові вкладення, включають в себе цінні папери інших підприємств, державні казначейські білети, державні облігації і цінні папери, випущені місцевими органами влади.

Вибираючи між готівковими коштами та цінними паперами, фінансовий менеджер вирішує завдання, подібну до тієї, яку вирішує менеджер з виробництва. Завжди існують переваги, пов'язані зі створенням великого запасу грошових коштів, - вони дозволяють скоротити ризик виснаження готівки і дають можливість задовольнити вимогу сплатити тариф раніше встановленого законом терміну. З іншого боку, витрати зберігання тимчасово вільних, невикористовуваних грошових коштів набагато вище, ніж витрати, пов'язані з короткостроковим вкладенням грошей у цінні папери (зокрема, їх можна умовно прийняти в розмірі неотриманого прибутку при можливому короткостроковому інвестуванні). Таким чином, фінансовому менеджеру необхідно вирішити питання про оптимальний запасі готівкових коштів. До поточних зобов'язань відноситься короткострокова кредиторська заборгованість, перш за все банківські позики і неоплачені рахунки інших підприємств. В умовах ринкової економіки основним джерелом позичок є комерційні банки. Отже, одні підприємства можуть вирішувати свої проблеми короткострокового фінансування шляхом застави наявних у них поточних активів, інші-за рахунок часткової їх продажу.

3.3 Аналіз і забезпеченість ВАТ "Севкаврентген" оборотними

засобами і оцінка впливу факторів на величину їх зміни

При аналізі забезпеченості підприємства власними оборотними засобами визначається надлишок або недолік наявності власних оборотних коштів для покриття запасів і витрат і дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги, не прокредитованих банком.

При надлишку, а особливо при нестачі власних оборотних коштів необхідно проаналізувати вплив факторів на зміну величини власних оборотних коштів. Для аналізу складається таблиця.

Таблиця 11

Аналіз факторів, що впливають на зміну величини власних оборотних коштів ВАТ "Севкаврентген" за 2003-2005рр.

показники

Номер рядка

2005 рік

Зміна, (+, -)

початок

кінець

Наявність власних ОС

1

11068

14183

5314

Вплив факторів: КК в частині формування ОС

2

3735

3735

-

Додатковий капітал

3

16178

16178

-

Резервний капітал

4

677

607

-70

фонди накопичення

5

-

-

-

Фонд соціальної сфери

6

2725

2725

-

Кошти цільового фінансування і надходжень за вирахуванням збитків минулих років і збитків звітного року

7

4

4

-

Нерозподілений прибуток минулих років

8

954

553

-401

Нерозподілений прибуток звітного року

9

-

3535

3535

Разом: Сума впливу чинників

10

24203

27337

3134

У цій таблиці розглядається вплив факторів на зміну власних оборотних коштів, відповідно до статей розділу "Джерела власних коштів", пасиву балансу підприємства. Сума впливу чинників на кінець 2005р. склала 27337 т.р., не дивлячись на те, що на початок року вона складала 24203т.р. (Зростання 3134 т.р.).

За показниками таблиці можна зробити висновок: в 2005 році в порівнянні з 2003 роком і 2004 роком збільшився обсяг реалізованої продукції на 15643 т.р. і на 9365 т.р. відповідно. Це сталося за рахунок швидкості оборотності оборотних коштів і одноденного обороту з реалізації продукції (робіт, послуг).

Таблиця 12

Аналіз ефективності використання оборотних коштів

ВАТ "Севкаврентген"

показники

Номер рядка

роки

Зміна, (+, -)

2003р

2004р

2005р

05-03

05-04

А

Б

1

2

3

4

5

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) - виручка від реалізації (робіт, послуг) за вирахуванням ПДВ, акцизу, УРАХУВАННЯМ

01

11493

17771

27136

+15643

+9365

Середня вартість залишків оборотних коштів, УРАХУВАННЯМ

02

11259

12626

16573

+3296

-928

Число днів в звітному році

03

360

360

360

-

-

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів, руб.

04

1,02

1,4

1,6

+0,58

+0,2

Коефіцієнт закріплення оборотних коштів, руб.

05

0,97

0,7

0,6

-0,37

-0,1

Тривалість одного обороту коштів у днях

06

352

256

220

-132

-36

Одноденний оборот по реалізації продукції (робіт, послуг) С01: з 03

07

32

49

75

+43

+26

Сума вивільнених (-) або додатково залучених (+) всіх оборотних коштів

08

х

х

х

-11939

-77226

3.4 Аналіз руху грошових коштів та прогнозування грошового

потоку. Визначення оптимального рівня грошових коштів

Управління грошовими потоками є одним з найважливіших напрямків діяльності фінансового менеджера. Воно включає в себе розрахунок часу обороту грошових коштів (фінансовий цикл), аналіз грошового потоку, його прогнозування, визначення оптимального рівня грошових коштів, складання бюджетів грошових коштів і т.п. Значимість такого виду активів, як грошові кошти, на думку Джона Кейнса, визначається трьома основними причинами:

рутинність - грошові кошти використовуються для виконання поточних операцій; оскільки між вхідними та вихідними грошовими потоками завжди є часовий лаг, підприємство вимушено постійно тримати вільні грошові кошти на розрахунковому рахунку;

обережність - діяльність підприємства не носить жорстко зумовленого характеру, тому грошові кошти необхідні для виконання непередбачених платежів;

спекулятивність - грошові кошти необхідні за спекулятивними міркувань, оскільки постійно існує ненульова ймовірність того, що несподівано представиться можливість вигідного інвестування.

Наявність у підприємства грошових коштів нерідко пов'язується з тим, чи є його діяльність прибутковою чи ні. Підприємство може бути прибутковим за даними бухгалтерського обліку і одночасно зазнавати значних труднощів в оборотних коштах, які в кінцевому підсумку можуть викликати не тільки соціально-економічну напругу у взаєминах з контрагентами, фінансовими органами, працівниками, а й в кінцевому підсумку призвести до банкрутства.

Аналіз руху грошових коштів проводиться за даними звітного періоду.

На ВАТ "Севкаврентген" послідовно і строго слідують методу визначення виручки від реалізації у міру оплати товарів і послуг. Положенням про бухгалтерський облік і звітності РФ дозволено застосовувати інший метод-метод визначення виручки від реалізації в міру відвантаження товарів і пред'явлення покупцю розрахункових документів. Саме в цьому випадку грошовий потік і потік цінностей і розрахунків, що генерує прибуток, не збігаються в часі.

Виходячи з реальності фінансово-господарських операцій, доцільно дещо видозмінити складу напрямків видів діяльності, в тій чи іншій мірі пов'язаних з рухом грошових коштів:

- поточна (основна) діяльність-отримання виручки від реалізації, аванси, сплата по рахунках постачальників, отримання короткострокових кредитів і позик, виплата зарплати, розрахунки з бюджетом, виплачені / отримані відсотки по кредитах і позиках;

- інвестиційна діяльність-рух коштів, пов'язаних з придбанням або реалізацією основних засобів і нематеріальних активів;

- фінансова діяльність-отримання довгострокових кредитів і позик, довгострокові і короткострокові фінансові вкладення, погашення заборгованості за отриманими раніше кредитами, виплата дивідендів;

- інші операції з грошовими средствамі- використання фонду споживання, цільові фінансування і надходження, безоплатно отримані грошові кошти та ін.

Логіка аналізу досить очевидна-необхідно виділити по можливості всі операції, що зачіпають рух грошових коштів. Це можна зробити різними способами, але в світовій обліково-аналітичній практиці застосовують один з двох методів: прямий або непрямий. Різниця між ними полягає в різній послідовності процедур визначення величини потоку грошових коштів в результаті поточної діяльності:

- прямий метод грунтується на обчисленні припливу (виручка від реалізації продукції, робіт і послуг, аванси отримані та ін.) І відтоку (оплата рахунків постачальників, повернення отриманих короткострокових позик і позик і ін.) Грошових коштів, тобто вихідним елементом є виручка;

- непрямий метод грунтується на ідентифікації і обліку операцій, пов'язаних з рухом грошових коштів, і послідовної коригуванні чистого прибутку, тобто вихідним елементом є прибуток.

Даний розділ роботи фінансового менеджера зводиться до обчислення можливих джерел надходження і відтоку грошових коштів.

Оскільки більшість показників досить важко спрогнозувати з великою точністю, нерідко прогнозування грошового потоку зводять до побудови бюджетів грошових коштів в планованому періоді, враховуючи лише основні складові потоку: обсяг реалізації, частку виручки за готівковий розрахунок, прогноз кредиторської заборгованості та ін. Прогноз здійснюється на будь то період в розрізі подпериодов: рік по кварталах, рік по місяцях, квартал по місяцях тощо

У будь-якому випадку процедури методики прогнозування виконуються в наступній послідовності:

1) прогнозування грошових надходжень по періодах;

2) прогнозування відпливу грошових коштів по періодах;

3) розрахунок чистого грошового потоку (надлишок / нестача) за підперіоди;

4) визначення сукупної потреби в короткостроковому фінансуванні в розрізі подпериодов.

Сенс першого етапу полягає в тому, щоб розрахувати обсяг можливих грошових надходжень. Основним джерелом надходжень грошових коштів є реалізація товарів, яка поділяється на продаж товарів за готівковий розрахунок і в кредит. На практиці більшість підприємств відстежує середній період часу, який потрібен покупцям для того, щоб оплатити рахунки.

На другому етапі розраховується відтік грошових коштів. Основним його складовим елементом є погашення кредиторської заборгованості.

Третій етап є логічним продовженням двох попередніх: шляхом зіставлення прогнозованих грошових надходжень і виплат розраховується чистий грошовий потік.

На четвертому етапі розраховується сукупна потреба в короткостроковому фінансуванні. Сенс етапу полягає у визначенні розміру короткострокової банківської позики по кожному підперіоди, необхідної для забезпечення прогнозованого грошового потоку. При розрахунку рекомендується брати до уваги бажаний мінімум грошових коштів на розрахунковому рахунку, який доцільно мати в якості страхового запасу, а також для можливих непрогнозованих заздалегідь вигідних інвестицій.

Грошові кошти організації включають в себе гроші в касі і на розрахунковому рахунку в комерційних банках.

Різні види поточних активів мають різну ліквідністю, під якою розуміють часовий період, необхідний для конвертації даного активу в кошти, і витрати по забезпеченню цієї конвертації. Для того, щоб вчасно оплачувати рахунки постачальників, організація повинна мати відповідний рівень абсолютної ліквідності. Його підтримку пов'язані з деякими витратами, точний розрахунок яких в принципі неможливий. Тому прийнято в якості ціни за підтримання необхідного рівня ліквідності приймати можливий доход від інвестування середнього залишку грошових коштів в державні цінні папери. Таким чином, гроші і подібні цінні папери відносяться до класу активів з однаковим ступенем ризику, отже, дохід (витрати) із них є порівнянним.

Запас коштів має верхню межу. Ціна ліквідності збільшується в міру того, як зростає запас готівки. Якщо частка грошових коштів в активах підприємства невисока, невеликий додатковий приплив їх може бути вкрай корисний, у зворотному випадку навпаки. Перед фінансовим менеджером стоїть завдання визначити розмір запасу коштів виходячи з того, щоб ціна ліквідності не перевищила маржинального процентного доходу за державними цінними паперами.

З позиції інвестування кошти являють собою один з окремих випадків інвестування в товарно-матеріальні цінності. Тому до них застосовні загальні вимоги. По-перше, необхідний базовий запас коштів для виконання поточних розрахунків. По-друге, необхідні певні кошти для покриття непередбачених витрат. По-третє, доцільно мати певну величину вільних грошових коштів для забезпечення можливого чи прогнозованого розширення діяльності.

Таким чином, до грошових коштів можуть бути застосовні моделі, розроблені в теорії управління запасами і дозволяють оптимізувати величину грошових коштів.

3.5 Аналіз і управління дебіторською заборгованістю і виробничими запасами

Поточні активи цього типу нерідко становлять значну частку в структурі балансу підприємства.

Рівень дебіторської заборгованості визначаться багатьма факторами: вид продукції, місткість ринку, ступінь насиченості ринку даною продукцією, прийнята на підприємстві система розрахунків та ін. Останній фактор особливо важливий для фінансового менеджера.

Основними видами розрахунків є продаж за готівку і продаж в кредит. В умовах нестабільної економіки переважної формою розрахунків стає передоплата. Оплата за готівковий розрахунок може бути виконана рублями, за допомогою кредитної або дебетної картки, а безготівкові розрахунки виконуються за допомогою платіжних доручень (доручення господарюючого суб'єкта своєму банку про перерахування зазначеної суми іншому господарюючому суб'єкту), платіжних вимог (вимога продавця до покупця оплатити поставлені йому по договором товари), акредитивів (доручення банку постачальника, зроблене покупцем через свій банк, про оплату рахунків постачальника негайно після отримання документів про відвантаження прод укціі), розрахункових чеків (документ, який містить вказівку чекодавця банку про виплату зазначеної суми пред'явнику чека).

Аналіз і управління дебіторською заборгованістю має особливе значення в періоди інфляції, коли подібна іммобілізація власних оборотних коштів стає особливо невигідною.

Управління дебіторською заборгованістю передбачає насамперед контроль за оборотністю засобів у розрахунках. Велике значення мають відбір потенційних покупців і визначення умов оплати товарів. Передбачаються в контрактах.

Оплата товарів постійними клієнтами зазвичай проводиться в кредит, причому умови кредиту залежать від безлічі факторів.

Контроль за дебіторською заборгованістю включає в себе ранжування дебіторської заборгованості за термінами її виникнення.

Аналіз і контроль рівня дебіторської заборгованості можна проводити допомогою абсолютних і відносних показників, що розглядаються в динаміці. Значний інтерес представляє контроль за своєчасністю погашення заборгованості дебіторами. Для цього на додаток до показників наявності простроченої дебіторської заборгованості, приводиться в формі №5 "Додаток до балансу організації", можна використовувати коефіцієнт погашаемости дебіторської заборгованості, який розраховується як відношення середньої дебіторської заборгованості по основній діяльності до виручки від реалізації.

Найважливішим елементом аналізу запасів є оцінка їх оборотності. Основний показник - час звернення в днях, що розраховується діленням середнього за період залишку запасів на одноденний оборот запасів в цьому ж періоді. Прискорення оборотності супроводжується додатковим залученням коштів в оборот, а замедленіе- відволіканням коштів з господарського обороту, їх відносно більш тривалим омертвлянням в запасах.

За даними таблиці видно, що наявність власних оборотних коштів в 2005 рв порівнянні з 2003 і 2004 роками збільшилася на 5314 т.р. і на 3947 т.р. відповідно.

Таблиця 13

Аналіз забезпеченості підприємства власними коштами для покриття запасів, витрат і власної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

показники

Номер рядка

роки

Відхилення, (+, -)

2003р

2004р

2005р

05-03

05-04

Наявність власних оборотних коштів

01

11259

12626

16573

+5314

+3947

Запаси і витрати

02

10646

10217

12783

+2137

+2566

Товари відвантажені

03

846

176

-

-846

-176

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

04

448

2212

3499

+3051

-1287

Разом: (С02 + С03 + С04)

05

11940

12605

16282

+4342

+3677

Короткострокові кредити і позики під запаси і витрати

06

22

260

440

+418

+180

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

07

820

685

1173

+353

+488

Разом: (с06 + С07)

08

842

945

1613

+771

+ 668

Запаси і витрати, непрокредітованних банком (С05-С08)

09

11098

11660

14669

+3571

+3009

Надлишок (+), нестача (-) наявності власних ОС для покриття запасів, витрат і дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги (С01-С09)

10

161

966

1904

+1743

+938

Те ж у% до витрат і запасах, непрокредітованних банком (10:09) х100

11

1,4

8,3

12,9

+11,5

+4,6

3.6 Розрахунок і оцінка показників оборотності запасів і дебіторської заборгованості

Для дослідження структури і динаміки стану запасів використовується таблиця 8, побудована на основі даних розділу II активу балансу.

Такі ж таблиці служать для аналізу структури і динаміки основних засобів і вкладень, грошових коштів, дебіторської заборгованості та інших активів, джерел власних коштів, кредитів та інших позикових коштів, кредиторської заборгованості й інших пасивів. Докладніший аналіз за статтею "Основні засоби" розділу I активу проводяться на основі форми № 5 річного звіту, в якій представлені детальна структура основних засобів на початок і кінець року, надходження і вибуття за звітний період.

Для оцінки оборотності запасів використовуються ті ж показники оборотності оборотного капіталу. Для більш точної оцінки в формулах замість показника обсяг реалізації можна використовувати показник витрати на виробництво реалізованої продукції (с. 040 ф. № 2).

Стан дебіторської та кредиторської заборгованості, їх розміри і якість роблять сильний вплив на фінансовий стан підприємств.

Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості здійснюється за даними налітіческого обліку щомісяця. Основна мета аналізу оборотності дебіторської заборгованості - це пошуки шляхів прискорення її. Аналіз дебіторської заборгованості необхідно доповнити аналізом кредиторської заборгованості. Методика аналізу кредиторської заборгованості аналогічна методиці аналізу дебіторської заборгованості. Аналіз проводиться на підставі даних ф. № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу", а також на підставі даних аналітичного обліку розрахунків з постачальниками, розрахунків з іншими кредиторами. Для поліпшення стану дебіторської та кредиторської заборгованості необхідно:

Систематично стежити за ставленням дебіторської і кредиторської заборгованості. Значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості підприємства і робить необхідним залучення додаткових джерел фінансування;

По можливості орієнтуватися на збільшення кількості замовників з метою зменшення ризику несплати монопольним замовником.

Контролювати стан розрахунків за простроченими заборгованостями.

4. В умовах інфляції всяка відстрочка платежу призводить до того, що підприємство реально отримує лише частину вартості виконаних робіт. Тому необхідно розширити систему авансових платежів.

5.Своевременно виявляти неприпустимих види дебіторської і кредиторської заборгованості, до яких відносяться: прострочена заборгованість постачальникам, до бюджету та ін .; кредиторська заборгованість за претензіями; наднормативна заборгованість по стійких пасивах; товари відвантажені, не сплачені в строк; постачальники і покупці за претензіями; заборгованість за розрахунками відшкодування матеріального збитку; заборгованість за статтею "Інші дебітори".

3.7 Аналіз оборотності та ефективності використання оборотних коштів

Зростання ефективності використання оборотних коштів має важливе значення не тільки для даного підприємства, але і для народного господарства країни.

Завдяки більш ефективному використанню оборотних коштів вивільняються не тільки грошові кошти, інвестовані у виробництво, а й матеріальні ресурси, в які були вкладені ці кошти. Ступінь ефективності використання оборотних коштів може бути оцінена за допомогою наступних показників:

швидкість оборотності в днях і коефіцієнт оборотності;

випуск валової або товарної продукції на кожен рубль вкладених оборотних коштів (коефіцієнт завантаження);

рентабельність;

збереження власних оборотних коштів (коефіцієнт схоронності).

Показник швидкості оборотності оборотних коштів є головним. Він найбільш повно відображає ступінь використання їх і є синтетичним показником.

За методом обчислення цього показника серед економістів немає єдиної думки. Дискусійними є питання: що приймати за основу обчислення цього показника - випуск товарної продукції або обсяг реалізації, в якій оцінці приймати ці показники- за собівартістю або повної вартості.

Показник тривалості оборотності в днях обчислюється за формулою:

Д о = З о? Д / Р, (10)

де З -наявність оборотних коштів на кінець даного періоду;

Д- число днів в даному періоді;

Р- обсяг товарної продукції за цей період за собівартістю.

Коефіцієнт збереження власних оборотних коштів визначаються за формулою:

До з = О ск / Про сн, (11)

де Про ск - фактичну наявність власних оборотних коштів на кінець звітного періоду;

Про сн - фактичну наявність власних оборотних коштів на початок відповідного звітного періоду.

По всіх оборотних коштах обчислена фактична оборотність зіставляється з фактичними даними за попередні звітні періоди поточного року або за відповідні періоди минулого року. За нормованих оборотних коштів, крім того, розраховується плановий показник оборотних коштів, з яким порівнюються фактичні дані за той же період.

При обчисленні приватної оборотності по елементах оборотних коштів їх залишки визначаються виходячи з планових або фактичних запасів відповідних видів товарно-матеріальних цінностей, а оборотом вважається їх витрата за кошторисом витрат на виробництво. Показники приватної оборотності за окремими видами матеріальних цінностей необхідні для виявлення того, на якій стадії кругообігу оборотних коштів відбувається прискорення або уповільнення оборотності.

Оборотність оборотних коштів може сповільнюватися або прискорюватися. В результаті прискорення оборотності оборотних коштів, тобто скорочення часу проходження оборотними засобами окремих стадій і всього кругообігу, знижується потреба в цих коштах, відбувається їх вивільнення з обороту. Уповільнення оборотності супроводжується залученням в оборот додаткових коштів.

Вивільнення оборотних коштів в результаті прискорення їх оборотності може бути абсолютним і відносним. Абсолютне вивільнення коштів відбувається в тих випадках, коли плановий обсяг виробництва виконаний з меншим наявністю обігових коштів у порівнянні з плановою потребою (сукупним нормативом). Відносне вивільнення оборотних коштів відбувається в разі, коли при наявності оборотних коштів в межах планової потреби забезпечено перевиконання плану виробництва.

Один з найважливіших чинників поліпшення фінансового стану підприємства-прискорення оборотності оборотних коштів. Це дозволяє або при тому ж обсязі виробництва вивільнити частину з обороту оборотних коштів, або при тому ж розмірі оборотних коштів збільшити обсяг виробництва.

Дані таблиці показують, що тривалість обороту капіталу, вкладеного в необоротні та поточні активи, в 2005 році в порівнянні з 2003 р зменшилася на 324 дня і 133 дня, а в порівнянні з 2004 роком-на 121 день і 36 днів.

Таблиця 14

Аналіз тривалості обороту капіталу на ВАТ "Севкаврентген" за 2003-2004 рр.

види засобів

Середні залишки, тис. Руб.

Сума виручки, тис. Руб.

Тривалість обороту, дні

2003 р

2004 р

2005р

2003р

2004р

2005р

2003

2004

2005

Відхилення (+, -)

05-03

05-04

Загальна сума капіталу

27767

28109

33127

11493

17771

27136

870

570

413

-457

-157

В тому числі:

основного

16508

15483

14555

11493

17771

27136

517

314

193

-324

-121

оборотного

11259

12626

16573

11493

17771

27136

353

256

220

-133

-36

В тому числі:

готівка

2

3

87

11493

17771

27136

0,06

0,06

1,15

+1,1

+1,1

дебітори

448

2212

3499

11493

17771

27136

14,03

44,81

46,41

+32,4

+1,6

запаси

10647

10217

12783

11493

17771

27136

333,5

206,9

169,5

-164

-37,4

ПДВ по придбаних цінностях

162

194

204

11493

17771

27136

5,07

3,92

2,71

-2,4

-1,1

Для оцінки ефективності використання оборотних коштів застосовуються такі показники:

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів До об, що характеризує число оборотів, скоєних обіговими коштами за звітний період:

До об = Q p: O cp, (12)

де Q p - обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг); виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) за вирахуванням ПДВ, акцизу, тис. руб .;

Q ср - середня вартість оборотних коштів за рік (період), тис. Руб.

2. Коефіцієнт закріплення оборотних коштів До закр, тобто рівень оборотних коштів на 1 карбованець реалізованої продукції (робіт, послуг):

До закр = О ср: Q p; (13)

Тривалість одного обороту коштів у днях Д про, тобто час, протягом якого оборотні кошти проходять усі стадії одного кругообігу (повернення в грошову форму середньої за звітний період суми оборотних коштів у результаті реалізації продукції):

Д про = О ср х Д: Q р, (14)

де Д- число днів у звітному періоді (рік-360, квартал- 90).

Таблиця 15

Аналіз ефективності використання оборотних коштів ВАТ "Севкаврентген" за 2003-2005 роки.

показники

№ рядків

2003р

2004р

2005р

Вим-ня 05 - 03 рр.

Вим-ня 05-04 рр.

Темп зростання 05 -03 рр.

Темп зростання 05-04 рр.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) - виручка від реалізації (робіт, послуг) за вирахуванням ПДВ і акцизу, УРАХУВАННЯМ

01

11493

17771

27136

+15643

+9365

236,1

152,6

Середня вартість залишків оборотних коштів, УРАХУВАННЯМ

02

11259

12626

16573

+5314

+3947

147,2

131,2

Число днів в звітному році

03

360

360

360

-

-

100,0

100,0

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

04

1,02

1,4

1,6

+0,58

+0,2

156,8

114,3

Коефіцієнт закріплення оборотних коштів, руб.

05

0,97

0,7

0,6

- 0,37

- 0,1

61,8

85,7

Тривалість одного обороту коштів у днях

06

352

256

220

-132

-36

62,5

85,9

Одноденний оборот по реалізації продукції (робіт, послуг), УРАХУВАННЯМ.

07

32

49

75

43

+26

234,3

153,0

Аналіз показників оборотності оборотного капіталу свідчить про те, що підвищилася економічна ефективність використання оборотних коштів. У 2005 році в порівнянні з 2003 роком відбулося прискорення оборотності оборотного капіталу; число оборотів зросла на 0,58 т.р. (156,8%), а в порівнянні з 2004 роком - на 0,2 т.р. (114,3%). За рахунок прискорення оборотності оборотних коштів тривалість одного обороту в 2005 р в порівнянні з 2003 р скоротилася на 132 дня, а в 2004г- на 36 днів; одноденний оборот по реалізації продукції в 2005 р. в порівнянні з 2003р. зріс на 43 т.р., а в порівнянні з 2004 г-на 26 т.р.

3.8 Аналіз взаємозв'язку прибутку, руху оборотного капіталу та

потоку грошових коштів

Підсумки аналізу фінансових результатів повинні бути узгоджені із загальною оцінкою фінансового стану підприємства, яке в більшій мірі залежить не від розмірів прибутку, а від здатності підприємства своєчасно погашати свої борги, тобто від ліквідності активів. Остання залежить від реального грошового обороту підприємства, що супроводжується потоком грошових платежів і розрахунків, що проходять через розрахунковий і інші рахунки підприємства. тому бажана ефективність господарської діяльності, стійкий фінансовий стан будуть досягнуті лише при достатньому і узгодженому контролі за рухом прибутку, оборотного капіталу і грошових коштів.

Основним джерелом інформації для проведення аналізу взаємозв'язку прибутку, руху оборотного капіталу та грошових коштів є баланс (ф. № 1), додаток до балансу (ф. № 5), звіт про фінансові результати (ф. № 2). Забезпеченістю формування інформації в цих звітах є метод нарахувань, а не касовий метод. Це означає, що отримані доходи, або понесені витрати можуть не відповідати реальному "припливу" або "відтоку" коштів на підприємстві.

У звіті може бути показана достатня величина прибутку і тоді оцінка рентабельності буде високої, хоча в той же час підприємство може відчувати гостру нестачу коштів для свого функціонування. І навпаки, прибуток може бути незначною, а фінансовий стан підприємства-цілком задовільним.

Звіт про рух грошових коштів - це документ фінансової звітності, в якому відображаються надходження, витрачання і нетто зміни грошових коштів в ході поточної господарської діяльності, а також інвестиційної та фінансової діяльності за певний період. Ці зміни відображаються так, що дозволяють встановити взаємозв'язок між залишками коштів на початок і кінець звітного періоду.

Звіт про рух грошових коштів - це звіт про зміни фінансового стану, складений на основі методу потоку грошових коштів. Він дає можливість оцінити майбутні надходження коштів, проаналізувати здатність фірми погасити необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів. Даний звіт складається за спеціальною формою (ф. № 4), де напрямки руху грошових коштів згруповані за трьома напрямками: господарська (операційна) сфера, інвестиційна та фінансова сфери.

Таким чином, для розрахунку приросту або зменшення грошових коштів в результаті виробничо-господарської діяльності необхідно здійснити наступні операції.

1. Розрахувати оборотні активи і короткострокові зобов'язання виходячи з методу грошових потоків. При коригуванні статей оборотних активів слід їх приріст відняти від суми чистого прибутку, а їх зменшення за період додати до чистого прибутку.

При коригуванні короткострокових зобов'язань, навпаки, їх зростання слід додати до чистого прибутку, тому що цей приріст не означає відтоку грошових коштів; зменшення короткострокових зобов'язань віднімаючи з чистого прибутку.

2. Провести коригування чистого прибутку на витрати, які не потребують виплати коштів. Для цього відповідні витрати за період необхідно додати до суми чистого прибутку. Прикладом таких витрат є амортизація матеріальних необоротних активів.

Виключити вплив прибутків і збитків, отриманих від неординарної діяльності, а також результати від реалізації необоротних активів і цінних паперів інших компаній. Вплив цих операцій, враховане також при розрахунку суми чистого прибутку в звіті про прибуток, елімінується щоб уникнути повторного рахунку: збитки від цих операцій слід додати до чистого прибутку, а прибутку-відняти від суми чистого прибутку.

Фінансова сфера включає такі операції, як зміни в довгострокових зобов'язаннях фірми і власному капіталі, продаж і купівля власних акцій, випуск облігацій компанії, виплата дивідендів, погашення компанією своїх довгострокових зобов'язань.

Розглянемо алгоритм роботи зі звітом про рух грошових коштів.

У розділі виробничо-господарської діяльності сума чистого прибутку коректується на наступні статті:

додаються до чистого прибутку: амортизація, зменшення рахунків до отримання, збільшення витрат майбутніх періодів, збитки від реалізації нематеріальних активів, збільшення заборгованості по сплаті податку;

віднімаються: прибуток від продажу цінних паперів, збільшення авансових виплат, збільшення МЗП, зменшення рахунків до оплати, зменшення зобов'язань, зменшення банківського кредиту.

На завершення аналізу виробляється розрахунок коштів на початок і кінець року, що дозволяє говорити про зміни у фінансовому становищі фірми.

Факторами зміни прибутку є витрати, що включаються в собівартість продукції, зміна обсягу продажу в кредит, нарахування податків і дивідендів і ін.

ВИСНОВОК

ВАТ "Севкаврентген" займається виробництвом і реалізацією медичної рентгенівської апаратури.

Середньорічна вартість основних оборотних коштів в 2005 році склала 16573 т.р., що на 31,2% вище в порівнянні з 2004 роком і на 47,2% - в порівнянні з 2003 роком.

Ці дані показують, що протягом 3 років на підприємстві відбувалося постійне збільшення оборотного капіталу, наявність і склад якого має велике значення для виробничого процесу.

Оборотні фонди - це обов'язковий елемент процесу виробництва, основна частина собівартості продукції. Чим менше витрата сировини, матеріалів, палива і енергії на одиницю продукції, тим економніше витрачається праця, що витрачаються на їх видобуток і виробництво, тим дешевше продукт.

Наявність у підприємства достатніх оборотних коштів є необхідною передумовою для його нормального функціонування в умовах ринкової економіки.

Найголовніше, що необхідно засвоїти - це те, що дає підприємству ефективне використання оборотних фондів і оборотних коштів і які заходи можуть сприяти зниженню матеріалоємності продукції і прискоренню оборотності оборотних коштів.

Оборотні фонди - це та частина виробничих фондів, яка повністю споживається в кожному виробничому циклі і повністю переносить свою вартість на новостворену продукцію. Натурально-речовим змістом оборотних фондів є предмети праці, які поділяються на предмети праці, що знаходяться в виробничих запасах (сировина, основні і допоміжні матеріали, паливо, покупні вироби і напівфабрикати, тара, запасні частини для ремонту, інструмент та інші МБП) і вступили в процес виробництва (незакінчена виготовленням продукція, напівфабрикати власного виробництва), витрати майбутніх років на освоєння нової продукції і вдосконалення технології. Для забезпечення безперервності процесу виробництва і реалізації продукції підприємство поряд з оборотними фондами має також фондами звернення, які обслуговують сферу обігу і включають готову продукцію на складі, товари, відвантажені і знаходяться в дорозі, грошові кошти в касі, на розрахункових рахунках в банках і в розрахунках .

Оборотні кошти підприємства використовуються для створення виробничих запасів, заділів незавершеного виробництва, запасів готової продукції, а також коштів у розрахунках і залишків грошових коштів на розрахункових рахунках в банках і касі підприємства.

Фінансовий стан організації, її платоспроможність знаходиться в безпосередній залежності від оборотності коштів, вкладених в активи. Чим вище показники оборотності, тим швидше кошти, вкладені в активи, перетворюються в грошові кошти, якими організація розплачується за своїми зобов'язаннями.

Аналіз показників оборотності оборотного капіталу свідчить про те, що підвищилася економічна ефективність використання оборотних коштів. У 2005 році в порівнянні з 2003 роком відбулося прискорення оборотності оборотного капіталу; число оборотів зросла на 0,58 т.р. або 156,8%, а в порівнянні з 2004 роком-на 0,2 т.р. або 114,3%. За рахунок прискорення оборотності оборотних коштів тривалість одного обороту в 2005 році в порівнянні з 2003 роком скоротилася на 132 дня, а в 2004 році - на 36 днів; одноденний оборот по реалізації продукції в 2005 році в порівнянні з 2003 роком зріс на 43 т.р., а в порівнянні з 2004 роком - на 26 т.р.

Окремі види активів організації мають різну швидкість обороту. Показники оборотності активів організації відображають структуру майна організації та залежать від оборотності її складових основних засобів, запасів ТМЦ, дебіторської заборгованості.

Тривалість обороту активів організації визначається сукупним впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів.

Підвищення оборотності запасів в ВАТ "Севкаврентген" свідчить про підвищення ефективності управління запасами, характеризує підйом виробничої активності організації.

Якщо буде спостерігатися зниження оборотності запасів, то треба терміново вживати заходів по накопиченню їх. Необхідно порівнювати тривалість обороту (термін зберігання) виробничих запасів і готової продукції. Зниження оборотності виробничих запасів може свідчити як про "загасання" виробництва, так і про "заморожування" частини коштів в цих запасах заради порятунку виробництва від інфляційних процесів, зниженні ризику недоставки сировини, матеріалів, комплектуючих виробів.

Зниження оборотності готової продукції свідчить про те, що в організації є проблеми зі збутом продукції, про неефективність або відсутність маркетингової політики.

Для поліпшення оборотності оборотних коштів необхідно:

- поліпшити структуру майна організації, скоротити питому вагу позикових коштів;

- поліпшити оборотність основних засобів;

- підвищити оборотність запасів товарно-матеріальних цінностей;

- знизити суму дебіторської заборгованості.

Також необхідно:

- налагодити більш тісний зв'язок з постачальниками і споживачами;

- впроваджувати більш ефективні системи управління витратами на підприємстві;

- проводити гнучку і ефективну цінову політику;

- використовувати облікову політику, що дозволяє більш точно оцінювати товарно-матеріальні запаси.

Проаналізувавши фінансові показники ВАТ "Севкаврентген", можна зробити висновок, що в цілому підприємство працює рентабельно, щорічно покращуючи показники у фінансовій та господарської діяльності.

Список використаних джерел

ГК РФ Частини I та II. -М .: Проспект, 1998..

Федеральний Закон "Про бухгалтерський облік" від 21.11.96г. № 129-ФЗ.

Аналіз господарської діяльності в промисловості: Підручник. За заг. ред. В.І. Стражева. - Мн .: Виш. шк., 2001.-398 с.

Методика аналізу діяльності підприємств в умовах ринкової економіки: Учеб посібник по спец. 060801 "Економіка і управління на підприємствах машинобудування" / В.Г. Лебедєв та ін .; Під ред. Г.А. Краюхіна; СПбГІЕА.- СПб., 2000.- 296 с.

Фінанси: Учеб. Посібник / За ред. проф. А.М. Ковальової. -3-е изд., Перераб. і доп. -М .: Фінанси і статистика, 2005.-384с.

Економіка підприємства: Підручник для вузів. Під ред. проф. В.Д. Горфинкеля, проф. Е.М. Купрякова. -М .: Банки і Біржі, ЮНИТИ, 2000.-367.

Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія аналізу господарської діяльності. -М .: Фінанси і статистика, 2001-324с.

Балабанов І.Т. Аналіз і планування фінансів господарюючого суб'єкта. -М .: Фінанси і статистика, 2002.-112с.

Бороненкова С.А., Маслова Л.І. Фінансовий аналіз підприємств. - Єкатеринбург: Изд-во Урал. держ. університету, 2001-200 с.

Бикадаров В.Л., Алексєєв П.Д. Фінансово-економічний стан підприємства: Практичний посібник. -М .: "Вид-во ПРІОР" 2001.-96с.

Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. 2-е видання, перероб. і доп. - М .: Видавництво "Бух. Облік", 2000.- 320 с.

Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства: Навчальний посібник. -М .: ИНФРА-М, 2002.-384с.

Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом: Вибір інвестицій. Аналіз звітності. - 2-е изд., Перераб. і доп. -М .: Фінанси і статистика, 2001.-512 с.

Любушин Н.П. Аналіз фінансово-економічної діяльності на підприємстві. -М .: ИНФРА-М, 2000.-346с.

Моляков Д.С. Фінанси підприємств галузей народного господарства: Учеб. допомога. -М .: Фінанси і статистика, 2001.-200 с.

Раицкий К.А. Економіка підприємства: Підручник для вузів. -М .: Інформаційно-впроваджувальний центр "Маркетинг", 2002.-693 с.

Русак Н.А., Русак В.А. Фінансовий аналіз суб'єкта господарювання. Мн .: Виш. шк., 2001.-309 с.

Селезньова М.М., Іонова А.Ф. Фінансовий аналіз: Учеб. допомога. -М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 479 с.

Сергєєв І.В. Економіка підприємства: Учеб. Допомога. -М .: Фінанси і статистика, 2000.-304 с.

Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. - М .: ИНФРА-М, 2001-176 с.

Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Фінанси підприємств. -М., ИНФРА-М, 2000.- 343 с.

...........