• МІНСЬК 2009
 • 2. Характеристика продукції, що випускається і її ринків збуту
 • 3. Аналіз виробничо-господарської діяльності ТОВ «ліктори»
 • 3.1 Аналіз продуктивності праці та заробітної плати
 • 3.2 Аналіз рентабельності підприємства


 • Дата конвертації18.08.2017
  Розмір16.31 Kb.
  Типреферат

  Скачати 16.31 Kb.

  Аналіз виробничо-господарської діяльності ТОВ "лікторів"

  13

  Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки

  Кафедра менеджменту

  РЕФЕРАТ

  На тему:

  «Аналіз виробничо-господарської діяльності ТОВ« ліктори »

  МІНСЬК 2009

  1. Загальна характеристика підприємства, його організаційно-управлінська структура

  ТОВ «ліктори» було створено навесні 1999 року (форма власності - приватна; правова організаційна структура - товариство з обмеженою відповідальністю) для здійснення діяльності, передбаченої Статутом товариства, з метою отримання прибутку для засновників товариства і його працівників, задоволення соціально-економічних потреб учасників і членів трудового колективу, а також розширення виробництва. Відомості про засновників ТОВ «ліктори» наведені в табл.1.

  Таблиця 1

  Відомості про засновників ТОВ «ліктори» УНН 300599901

  ПІБ

  Адреса

  Паспортні данні

  засновників

  1

  Жандаров

  Станіслав

  Миколайович

  211011 г.Барань ул.Сорокіна

  д.13, кв.1

  ВМ 0200868 виданий

  30.09.1998

  Оршанським МВВС

  2

  Жандарова

  Жанна

  Володимирівна

  211011 г.Барань ул.Сорокіна

  д.13, кв.1

  ВМ 0200868 виданий

  30.09.1998

  Оршанським МВВС

  Статутний фонд, передбачений установчими документами на 01.01.06 р сформований повністю в сумі 3990683 рублів, розмір чистих активів перевищує розмір статутного фонду.

  Основний вид діяльності ТОВ «ліктори»:

  - виробництво і реалізація столярних виробів (дверних і віконних блоків з масиву);

  - виробництво та реалізація пагонажних виробів (штапик, лиштва, плінтус).

  Чисельність співробітників ТОВ «ліктори» становить 9 чол. З них: директор, головний бухгалтер, начальник ділянки, столяр-верстатник - 5 осіб, прибиральниця виробничого приміщення - 1 людина.

  Виділення коштів на соціальний розвиток не передбачалося.

  Всю виробничо-господарську діяльність ТОВ «ліктори» здійснює на орендованих площах. Загальна площа становить 518,5 кв.м. Плата за оренду становить 220 у.о. за всю площу в місяць плюс додатково 560 000 руб. за 2008 р - плата за комунальні послуги.

  При веденні бухгалтерського обліку в 2008 р ТОВ «ліктори» керувалося Законом РБ «Про бухгалтерський облік та звітності" та іншими нормативними документами. Облік здійснювався за журнально ордерної системи. Використовувалися наступні журнал-ордери: №№ 1, 2, 6, 7, 8, відомість відвантаження і реалізації продукції - N 16, велися оборотні відомості руху ТМЦ, касова книга та інша документація. Всі результати господарсько-фінансової діяльності щомісяця відбивалися в Головній книзі.

  Моментом реалізації продукції є: факт відвантаження продукції, виконана робота та надані послуги (виручка по відвантаженню). При виконанні робіт, послуг або випуску продукції під великі замовлення окремих споживачів передбачена передоплата в розмірі 50-100% від вартості робіт, послуг або продукції з подальшим віднесенням її на реалізацію на момент виписки відвантажувальних документів.

  Організаційно-виробнича структура ТОВ «ліктори» показана на рис. 1.

  Мал. 1. Організаційно-виробнича структура ТОВ «ліктори»

  Маркетингової служби в організаційній структурі ТОВ «ліктори» немає - маркетингом займаються директор і начальник ділянки.

  2. Характеристика продукції, що випускається і її ринків збуту

  Номенклатура вироблених виробів:

  - двері филенчатая глуха;

  - двері филенчатая під скло;

  - віконний блок;

  - віконний палітурка;

  - дверна коробка;

  - підвіконня;

  - лиштва;

  - штапик;

  - плінтус;

  - різні столярні вироби.

  Основними споживачами продукції, що випускається є: фізичні особи, УКБ (управління капітального будівництва Оршанського району), індивідуальні підприємці, торгові організації.

  3. Аналіз виробничо-господарської діяльності ТОВ «ліктори»

  Основними завданнями виробничо-господарської діяльності ТОВ «ліктори» є:

  збільшення обсягів виробництва і реалізації якісної і сучасної продукції;

  підвищення якості та надійності виробів, що випускаються;

  розробка нових видів продукції і освоєння їх у виробництві;

  поліпшення маркетингової і збутової політики фірми;

  зменшення дебіторської і кредиторської заборгованості; зниження витрат на виробництво.

  Для аналізу техніко-економічних показників (ТЕП) ТОВ «ліктори» в 2008 р скористаємося бухгалтерським балансом підприємства. Техніко-економічні показники ТОВ «ліктори» за даними балансу наведено в табл. 2. На графіках (рис. 7) наведені діаграми зміни виручки від оптової торгівлі по місяцях і роках.

  Якщо позначити зарплату через З, то рядки 5, 6, 7, 8 табл. 2 заповнююч лись за такими формулами:

  - стор. 5, відрахування в ФСЗН (Про ФСЗН):

  Про ФСЗН = З. СтавкаФСЗН / 100, (1)

  де СтавкаФСЗН - ставка відрахування в ФСЗН від фонду заробітної плати;

  - стор. 6, надзвичайний податок (ЧН):

  ЧН = З. СтавкаЧН / 100, (2)

  де СтавкаЧН - ставка надзвичайного податку від фонду заробітної плати;

  - стор. 7., відрахування в Белгосстрах (Про СТРАХ):

  Таблиця 2

  Техніко-економічні показники ТОВ «ліктори»

  за 2006 - 2008 рр., р.

  рік Стаття

  2006

  2007

  2008

  1

  2

  3

  4

  1. Виручка з ПДВ

  41 571 890

  46 144 000

  51 210 249

  1а. Виручка без ПДВ

  35 230 415

  39 105 085

  43 198 516

  2. Матеріали

  12 425 944

  13 312 207

  14 200 714

  3. Зарплата

  11 480 950

  12 689 910

  13 898 640

  4. Відрахування в ФСЗН

  4 018 333

  4 441 469

  4 864 524

  5. Надзвичайний податок

  574 048

  507596

  555 946

  6. Белгосстрах

  126 290

  126899

  138 986

  7. Податки з виручки:

  7.1. Республіканський сільгосп податок

  1 056 912

  1 525 098

  1 295 955

  8. Комунальні платежі

  301 325

  404 100

  550 740

  9. Орендна плата

  3 802 280

  4 511 928

  6 202 596

  10. Інші витрати

  720 320

  934 250

  1180640

  11. Собівартість

  33 449 489

  36 928 359

  41 592 786

  12. Прибуток

  724 013

  651 628

  309 775

  13. Рентабельність

  2,2

  1,8

  0,7

  Про СТРАХ = З * СтавкаСТР / 100, (3)

  де СтавкаСТР - ставка відрахувань в Белгосстрах від фонду заробітної плати;

  - стор. 8.1., Республіканський сільськогосподарський податок (СН):

  СН = ВД * СтавкаСН / 100, (4)

  де «СтавкаСН» - ставка Республіканського сільськогосподарського податку;

  Використовувані в наведених вище формулах (1 - 4) ставки податків і відрахувань наведені в табл. 3. При цьому ставка відрахувань на місцеві цільові збори, рівна для м Мінська в 2006 р 1,15% від виручки за винятком сільгоспподатку, адміністрацією Оршанського району в 2006 р була встановлена ​​рівною нулю.

  Таблиця 3

  Ставки податків і відрахувань по роках у відсотках

  2006

  2007

  2008

  ставка ФСЗН

  35

  35

  35

  ставка ЧН

  5

  4

  4

  ставка СТР

  1,1

  1,0

  1,0

  ставка СН

  3,0

  3,9

  3,0

  Ставка ПДВ

  18

  18

  18

  Пояснюючи вміст рядка 10 табл.2 «Інші витрати» необхідно зазначити наступне: в 2006-2008 рр. фірма відносила на цю статтю витрат такі витрати: амортизація основних засобів і МБП, плата за електроенергію, плата за паливо, тому що опалення приміщень проводиться власними силами.

  Рядки 11, 12, 13 табл. 2.2 заповнювалися за такими формулами:

  - стор. 11, собівартість (С):

  З = З + Про ФСЗН + ЧН + Про СТРАХ + КП + Оренда + Інші витрати, (5)

  де Інші витрати - загальна сума амортизації основних засобів і МБП, плати за електроенергію, плати за паливо (вміст стор. 10 табл. 2),

  КП - комунальні платежі (вміст стор. 8 табл. 2),

  Оренда - платежі за оренду в євро (вміст стор. 9 табл. 2);

  - стор. 12, прибуток (П):

  П = В / (1 + СтавкаНДС / 100) - С - СН, (6)

  де В - виручка з ПДВ (вміст стор. 1 табл. 2);

  - стор. 13, рентабельність (Р):

  Р = П / С. (7)

  На рис. 2 показана узагальнена структура собівартості продукції ТОВ «ліктори» за період 2006-2008 рр.

  Мал. 2. Узагальнена структура собівартості продукції ТОВ «ліктори» за період 2006-2008 рр.

  Як випливає з рис. 1, основна частка витрат у структурі собівартості столярної дільниці лягає на заробітну плату - 33% і відрахування на заробітну плату - 12%. Питома вага матеріалів в структурі собівартості, близько 35%. Інші статті калькуляції займають меншу частку витрат у структурі собівартості, орендна плата і комунальні платежі -15% Незначну питому вагу складають інші витрати, близько 3%.

  На рис. 3 показана динаміка зміни собівартості продукції ТОВ «ліктори» за період 2006-2008 рр.

  Рис.3 Динаміка зміни собівартості продукції ТОВ «ліктори» за період 2006-2008рр.

  Повертаючись до вищенаведеного аналізу динаміки зміни окремих статей собівартості, нескладно проаналізувати показану на рис. 2 динаміку зміни сумарної собівартості продукції: природно, якщо ростуть складові частини, то і загальна собівартість буде зростати.

  3.1 Аналіз продуктивності праці та заробітної плати

  На рис. 4 показана динаміка зміни заробітної плати ТОВ «ліктори» за період 2006-2008 рр.

  Мал. 4. Динаміка зміни заробітної плати ТОВ «ліктори» за період 2006-2008 рр.

  Як випливає з рис. 4, заробітна плата збільшується, але не значно. У 2008 р середньомісячна зарплата директора становила 189200 крб., Головного бухгалтера - 176600 руб., Начальника ділянки - 161150 руб., Робітників - 140000 руб. Величини зазначених заробітних плат в порівнянні з м Мінськом дуже малі, проте в м Барань кожен житель має присадибну ділянку, а безробіття в місті висока. Продуктивність праці в ТОВ «ліктори» відповідає приблизно середнього рівня продуктивності на родинних підприємствах галузі.

  3.2 Аналіз рентабельності підприємства

  На рис. 5 показана динаміка зміни рентабельності ТОВ «ліктори» за період 2006-2008 р

  Мал. 5. Динаміка зміни рентабельності ТОВ «ліктори» за період 2006-2008 р

  Як випливає з рис. 5, показник рентабельності підприємства 2008 році відношенню до 2006 року знизився більше ніж в 3 рази. Це означає що використання ресурсів, що використовуються підприємством неефективно.

  Рентабельність, поряд з прибутком, є основним показником оцінки ефективності діяльності підприємства. Але показники рентабельності більш повно, ніж прибуток характеризують остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Тому абсолютне збільшення суми прибутку ще не свідчить про те, що підприємство стало ефективніше працювати. Можливо, що це викликано зростанням обсягу виробництва, але поряд з цим зросте і собівартість, а рентабельність, розрахована як відношення прибутку до собівартості, може зменшитися. А ось якщо збільшилася рентабельність, тоді висновок про підвищення ефективності виробництва справедливий

  література

  1. Статистичний щорічник Республіки Білорусь, 2008 (Стат. Зб.) Мінстат РБ - МІНСЬК, 2008.

  2. Статистичний збірник «Мале підприємництво Республіки Білорусь», 2008 (Стат. Зб.) Мінстат РБ - МІНСЬК, 2008.

  3. Тепман, Л.Н. Малий бізнес: досвід зарубіжних країн: навч. посібник для вузів / Л.М. Тепман. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

  4. Поліпшення ділового середовища в Білорусі // Аналітичний звіт МФК - МІНСЬК, 2008.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Аналіз виробничо-господарської діяльності ТОВ "лікторів"

  Скачати 16.31 Kb.