• 3. Аналіз прибутку и рентабельності підприємства
 • 4. Шляхи Поліпшення аналізуєміх показніків
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації25.03.2017
  Розмір86.29 Kb.
  ТипКурсова робота (т)

  Скачати 86.29 Kb.

  Аналіз виробництва та реализации продукции


  Вступ


  Аналіз - це метод Пізнання явіщ, предметів та процесів Шляхом їх розкладання на СКЛАДОВІ части.

  Сьогодні роль АНАЛІЗУ різко Зросла. Ламаються стереотипи мислення миллионов людей, Які займаються підпріємніцькою діяльністю. Цих людей на кожному кроці підстерігають невдачі. Смороду Постійно різікують НЕ лишь грішми, а й життям. Успіх ціх людей Залежить від уміння правильно аналізуваті, дере за все, економічні процеси та явіща.

  Избежать Втрата зможу лишь тієї, хто досконало володіє аналізом. Аналіз поможет з кожної невдачі всегда досягті удачі. Без АНАЛІЗУ удачі Ніколи НЕ побачиш.

  За умов рінкової економіки Господарчий суб'єктом (підпріємством) надані шірокі права и возможности у реализации своих економічних інтересів, Вибори способів организации виробництва, збуту продукції. При цьом підприємства Виходять Із Власний ресурсних можлива з врахування широкого спектру факторів, Які вплівають на ефективність использование виробничого потенціалу. Економічний аналіз обов'язково повинен передуваті прийняттю науково обґрунтованих РІШЕНЬ на бухгалтерському Рівні управління. Аналіз має НЕ лишь віявіті Хібі, а й Розкрити возможности Подальшого зростання економіки. За ціх умів растет важлівість проведення своєчасного економічного аналізу в промісловості, зокрема таких важлівіх показніків, як показатели випуску готової продукції и ее реализации.

  Реалізація продукції впліває на фінансові результати роботи підприємства. Кроме того, реалізація продукції - це основне джерело формирование доходу підприємства. Тому техніко-економічний аналіз роботи підприємства почінається з АНАЛІЗУ випуску та реализации продукции, у вивченні ОБСЯГИ виробництва, темпів его зростання, тобто у оцінці виконан планом виробництва та реализации продукции.

  При віборі тими враховувалось слідуюче:

  - Актуальність теми, віходячі Із перспективи розвитку об'єкта дослідження та економіки держави в цілому;

  - Достатньо Кількість статистичних Даних для Розкриття змісту теми.

  Тема курсової роботи булу виконан на прікладі ДІЯЛЬНОСТІ окремий підприємства виробництва, а самє ВАТ «СНВО ім. Фрунзе ».

  Метою даної роботи є аналіз реализации продукции и прибутку від реализации продукции, а такоже Ознайомлення з сучасним крітеріямі характеристики продукції, методики АНАЛІЗУ динаміки ціх крітеріїв.

  Завдання даної роботи є характеристика і аналіз ОБСЯГИ и асортименту виробництва и реализации продукции и узагальнення резервів росту ОБСЯГИ реализации продукции, аналіз прибутку и рентабельності підприємства.

  Були вікорістані традіційні Способи и Прийоми економічного аналізу господарської ДІЯЛЬНОСТІ - порівняння, елімінування, групувань, відносні та Середні величини, прийом послідовніх підставок ТОЩО.  1. Характеристика діяльності підприємства


  ВАТ «СНВО ім. Фрунзе »розташоване у м. Суми, Пожалуйста знаходиться в північній части Лівобережної України у зоне лісостепу и є обласний центр.

  Підприємство розташоване на земельній площади розміром 3251 га. Виробничі площади об'єднання складають 2602,5 тис. кв. м. Інша площа зайнятості під об'єкти соціально-культурного призначення., пріродоохоронні об'єкти, підсобне сільське господарство та незавершене будівництво. На территории об'єднання існує розшірена сітка ЗАЛІЗНИЧНИХ Шляхів та система автодоріг для оперативного решение задач по перевезених вантажів, необхідніх для потреб виробництва та відвантаження готової продукції.

  Підприємство розпочало свою діяльність у 1896 году як «Сумські машінобудівні майстерні», засновані бельгійськім акціонернім товариством та місцевімі цукровіробнікамі. У ті роки випускає парові та підйомні машини для шахт Донбасу, Виготовляю та ремонтувало обладнання для цукрових заводів.

  За роки свого розвитку машінобудівні майстерні превратились у велике підприємство, что мало Назву «Сумський машинобудівний завод ім. Фрунзе ».

  У второй половини 60-х років завод перейшов на комплексні поставки хімічного обладнання.

  У 1 980 году у цілях забезпечення виконан Завдання относительно поставки обладнання для атомної енергетики до складу об'єднання входити Сумський завод атомного енергетичного машинобудування.

  У зв'язку з розширеного номенклатури та рішенням Нових завдань в області машинобудування у лютому 1994 року об'єднання становится відкрітім акціонернім товариством «Сумське машінобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе ». Сейчас ВАТ «СНВО ім. Фрунзе »- великий машинобудівний науково-виробничий комплекс до складу которого входити декілька потужного спеціалізованіх виробництв з високо оснащених цехами, проектних, дослідною та випробувальне базою, что має можлівість виготовляти машини та обладнання різного загально технічного призначення.

  Організаційна структура підприємства візначається статтями АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. З ціллю забезпечення керування підпріємством, его структурними Підрозділами зверху до низу, узгодженості Дій та відповідальності керівніків за результати ДІЯЛЬНОСТІ ввіреніх їм підрозділів вікорістовується лінійній підхід до управління. ВІН Полягає в побудові раціональної Структури та призначенні для кожного підрозділу керівника, Який підпорядкованій віщестоящому, что володіє повнотіла власти у довіреному Йому підрозділі та Здійснює Лінійне керівництво Опис через підпорядкованіх Йому лінійніх керівніків.

  Для реализации поставлених цілей та завдання, а такоже забезпечення раціонального розподілу праці, за шкірних структурним Підрозділом закріплені відповідні Функції, шкірні з якіх поділяються на під Функції, та ма ють свои візначені цілі, Які закріплені за конкретними керівнікамі та виконавцями, та оговорені в їх посадових інструкціях .

  Лінійні Керівники наділені правом Прийняття кінцевіх, тобто обов'язкових до виконан РІШЕНЬ, что стосують вопросам ДІЯЛЬНОСТІ своих підрозділів. Щодо Деяк вопросам функціональні Керівники наділені правом Прийняття кінцевіх РІШЕНЬ для керівніків одного з них або нижчих уровня.

  Керівники структурних підрозділів відповідають за розробка Положення про підрозділі та посадових інструкцій на своих підлеглих та доведення їх до конкретних осіб. Кожний керівник верхньої ланки має право Делегувати часть своих обов'язків та повноважень підлеглому Йому лінійно-компетентному персоналу, но уся відповідальність при цьом залішається за ним.

  Віщим органом управління є збори акціонерів.

  У период между збори акціонерів Спостережною рада представляет акціонерів, та в межах своєї компетенції регулює діяльність правления, что є виконавчим органом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА та Здійснює керування его потокової діяльністю.

  На підприємстві склалось и Діє Організаційна структура управління, характерна для великих предприятий машінобудівної Галузі. Вона відповідає дівізійній продуктовій структурі.

  Виробничий процес на підприємстві організованій в цехах и окремий структурних підрозділах, Які об'єднані в Спеціалізовані виробництва. Кожне з них спеціалізується на випуску певної групи товарів и має право Здійснювати достаточно незалежну політіку в харчуванні организации своєї виробничої ДІЯЛЬНОСТІ. Виробництва знаходяться в безпосередно підпорядкуванні правления товариства, на одному Рівні з виробництва знаходяться Дирекція з ЗЕД и маркетингу, Дирекція по матеріально-технічному забезпечення и Структурний Підрозділ директора з персоналу и СОЦІАЛЬНИХ вопросам. Виробництва безпосередно співробітнічають з дірекціямі - співпраця «по горізонталі».

  Виробнича структура Завдяк такій ее организации є достаточно ефективна: деякі питання вірішуються централізовано, а деякі - децентралізовано, что дозволяє формуваті незалежну и в тій же година підконтрольну діяльність складових об'єднання ВАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе ».

  Об'єднання налічує 8 виробництв.

  1. Виробництво ГПА (газоперекачуючіх агрегатів) и компресорів.

  2. Виробництво «Машинобудівник» (виготовлення нестандартного устаткування).

  3. Виробництво насосного обладнання.

  4. Виробництво УБТ (бурильних труб, что обважнюють) и ВТ (провідніх труб).

  5. Виробництво хімічного обладнання.

  6. Заготівельне виробництво.

  7. Ремонтно-будівельне виробництво.

  8. СП «Профіль» (виробництво алюмінієвих листів).

  Кожне виробництво очолює директор. Виробництва розділені на Певної Кількість цехів (дільніць), шкірні з якіх очолює начальник.

  На базі існуючого спеціалізованого виробництва З метою підвищення ефектівності управління и максімізації прібулі Було Створено ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «Завод бурильних и провідніх обважненіх труб».

  Підвищення науково-технічного уровня виробництва забезпечують конструкторсько-технологічні підрозділі, розробки якіх відповідають рівню ДОСЛІДЖЕНЬ спеціалізованіх науково-дослідних установ. ОКРЕМІ виробництва, Завдяк вінятковій спеціалізації, ма ють Власні відділи и бюро. Например, існує Спеціальне конструкторське бюро (СКБ) хімічного обладнання, СКБ компресорного машинобудування, відділ головного конструктора насосного виробництва (ЦІ підрозділі займаються підготовкою конструкторської документації, проводять виготовлення, випробування и доведення Нових зразків техніки, уніфікують вироби, Які впускаються підпріємством, Розробляють умови ЕКСПЛУАТАЦІЇ новой техніки і т. ін.).

  Обладнання, Пожалуйста виготовляє ВАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе », постачається підпріємствам нафтової, хімічної, харчової, переробної та енергетічної промісловості в Россию, країни СНД, Францію, Велікобрітанію, Австрію, Італію, Німеччіну, Індію, Бельгію, Аргентину, Іран, Туреччина та ін.

  Серед замовніків на компресорні станції - Туркменістан, Казахстан, Іран. Російський ринок є місцем постачання бурильного устаткування. Російські шахти закуповують такоже водовідкачуючі насоси.

  До Китаю поставляється нове Спеціальне насосне устаткування для АЕС, до Аргентини и Ірану - потужні газоперекачувальні агрегати, до Австралии - обтяжені бурільні труби, до Болгарії - абсорбційні колони, в США - центрифуги, Німеччіну - потужні поршневі компресори надвісокого тиску. Обладнанням, Вироблення на підприємстві, укомплектовані діючі Атомні електростанції России, Вірменії, Литви, Болгарії, Словаччини, что дает гарантії Попит на запчастини до них, ремонт і сервісне обслуговування, постачання Нових агрегатів.

  Основними Споживача продукції ВАТ на территории СНД є підприємства паливно-енергетичного комплексу, хімічної и нафтохімічної промісловості России, Туркменістану, Беларуси, зокрема РАТ «Газпром», ГК «Туркменнафта», ГК «Туркменгаз», ВАТ «Сургутнафтогаз», «Роснефть», « Воденергомаш », ВАТ« Укрнафта »,« Лісічанській НПЗ »,« Лукойл-одеський НПЗ », ДК« Укртрансгаз », Газкомплектімпекс», р. Москва; ВАТ «Газпром»; ТОВ «Центренергаз», м.Москва; «Нафтогаз України» и его дочірні підприємства; ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат»; ТОВ «Самара-Авіагаз»; НВО «Іскра» та інші.

  Блізькість підприємства до кордону с Россией є додаткова перевага, оскількі це дозволяє значний економіті при торгівлі з російськімі підприємствами.

  Товариство реалізує свою продукцію согласно з Укладення договорів, и відвантаження Здійснює лишь после 100% грошової передоплат. Можливе использование акредитива. Перевага віддається прямим споживачам продукції.  2. Аналіз виробництва та реализации продукции

  Головного завдання промислових предприятий є виробництво вісокоякісної продукції для найбільш полного удовольствие потреб народного господарства и населення.

  Головною метою АНАЛІЗУ виробничої програми, динаміки росту промислової продукції є систематичне сприяння розвитку виробництва, поліпшенню якісніх показніків праці и продукції Шляхом контролю за виконання підприємствами планових завдання и договірніх зобов'язань.

  Перед початки аналізу виробничої програми та патенти вівчіті возможности и Особливості Сайти Вся, на Який буде постачатісь продукція. Потрібно достовірно знаті Попит на всі види продукції, наявність товарів-конкурентів и замінніків, возможности зростання виробництва, наявність джерел сировини, інфраструктуру реализации та інші умови.

  Головного завдання предприятий в условиях рінкової економіки є Збільшення випуску продукції.

  ОБСЯГИ виробництва є віхіднім Показники / базою / для розрахунків практично всех основних и узагальнюючіх показніків, что Використовують в практике обліку, планування, АНАЛІЗУ и звітності за Різні проміжкі годині / місяць, квартал, рік, зміну, годину /. Віходячі з ОБСЯГИ виробництва, візначається потреба в ресурсах, основних и обіговіх фондах. На Основі ОБСЯГИ виробництва визначаються як планові, так и звітні показатели ефектівності использование ресурсов: продуктивність праці, фондовіддача, матеріаловіддача, собівартість, кінцевій результат діяльності підприємства - прибуток. У зв'язку з ЦІМ поиск резервів Подальшого зростання масштабів виробництва має велике значення у делу ефектівності виробництва в цілому.

  Вплив факторів на ОБСЯГИ виробництва, залежність между ОБСЯГИ виробництва, товарного та реалізованою продукцією покажемо на малий. 2.1.
  Праця


  засоби праці


  предмети праці

  Продуктив-ність праці


  Кількість працюючих


  Фондо - віддача


  Розмір ос-новних ФОНДІВ


  Матеріа-ловіддача


  Використано предметів праці

  ОБСЯГИ (вал.) Продукції, робіт, послуг

  Готова продукція-ція


  Напівфабрикати для реализации


  Робота (послуги про-мислового характеру)


  Приріст (+, -) неза-вершенном виробн.
  Товарна продукція, роботи, послуги для реализации  Основна продукція, роботи, послуги


  Інша товарна продукція


  Зміна (+, -) залишків готових виробів

  Відвантажена продукція
  Кооперовані поставки продукції


  Інша відвантажена продукція


  Зміна (+, -) залишків відвантаженої продукції


  Реалізована продукція та послуги

  Мал. 2.1. Схема АНАЛІЗУ впліву факторів на випуск та реалізацію продукції


  ОБСЯГИ продукції / робіт и услуг / у цінах підприємства Включає Готові вироби, напівфабрикати, роботи и послуги промислового характеру та інші елементи продукції, прізначені для реализации на сторону, у відповідності до діючої інструкції складання Звіту по продукції.

  Для вимірювання ОБСЯГИ продукції застосовуються натуральні / тони, літри, штуки та ін. /, Вартісні / Грошові / та Умовні показатели. Найбільш правильно ее ОБСЯГИ відображають натуральні показатели. Проти, натуральному віміру підлягає лишь однорідна та одноякісна продукція за однакової умов ее виробництва / вугільна, нафтова, Цукрова промисловість /.

  Основним вартіснім Показники для ОЦІНКИ роботи предприятий и фірм є ОБСЯГИ продукції робіт, послуг. З него віділяють валової, товарної, нормативно-чисту та реалізовану продукцію. Для визначення ефектівності использование ресурсов підприємства вікорістовується ОБСЯГИ реализации.

  Показники виробничої програми вівчаються в такій послідовності: дається оцінка напруженості и уровня виконан планом, динаміки, складу, асортименту, структури, якості віробленої продукції та причин їх відхілень від попередня ПЕРІОДУ; вівчається рітмічність виробництва и реализации; віявляється и кількісно вимірюється Вплив факторів на зміну ОБСЯГИ випуску и реализации продукции, Дотримання терміну постачання зі сторони постачальніків и асортименту продукції.

  Течение року оцінка виконан планових показніків проводитися щоквартально / щомісячно / наростаючімі підсумкамі з початку року. Порівняння з результатами попередня року проводитися за відповідній период / квартал, місяць /.

  Аналіз вартісніх показніків випуску продукції проводитися Шляхом порівняння / табл. 2.1 /.


  Таблиця 2.1. Аналіз випуску продукції

  п / п

  Показники

  минуло

  рік

  план

  Звіт

  Виконання

  планом

  Темпи росту порівняно

  з минулим роком

  за за

  планом Звітом

  1.

  Продукція реалізована

  8250

  8330

  7956

  95,5

  100,97

  96,4

  2.

  Товарна продукція

  8100

  8307

  8360

  100,64

  102,5

  103,2

  2а.

  в т.ч.за ценам підприємства

  8100

  х

  8390

  101,0

  х

  103,6

  3.

  нормативна

  чиста продукція


  3500


  3873


  4030


  104,05


  110,7


  115,1

  3а.

  в т.ч.

  прибуток


  1100


  1373


  1 429


  104,07


  124,8


  129,9

  3б.

  Зарплата з відрахуваннямі на соцстрах


  2400


  2500


  2601


  104,04


  104,2


  108,4

  4.

  Матеріальні витрати на виробництво готовий. продукції


  4600


  4434


  4330


  97,65


  96,39


  94,13


  Аналіз табліці показує Приріст за всіма Показники, кроме реалізованої продукції. Це характерізує виробничу діяльність позитивно, тобто є всі передумови для виконан держзамовлення и зобов'язань за договорами зі споживача. План реализации продукции НЕ виконан через низьких Платоспроможність и дісціпліну покупців. Різніця между відсотками виконан планом реалізованої и товарної продукції свідчіть про Збільшення залишків товарної продукції и характерізує роботу підприємства негативно, показує на Порушення ритму роботи и наявність організаційно-господарських недоліків.

  Різніця между відсотками виконан планом товарної продукції за фактичність ценам и за ценам плану свідчіть, что Зросла частка реализации вігідніх за ценам виробів, або підвіщілась якість продукції. Різніця у віконанні плану з нормативно чистої и товарної продукції показує, что зменшіть частка працемісткості продукції. Цей Висновок підтверджується Швидке зростання заробітної плати и Зменшення матеріальніх витрат.

  После Загальної ОЦІНКИ виконан планом випуску продукції Зміни в порядку до АНАЛІЗУ реализации.

  Реалізованою вважається продукція, оплачена покупцем, гроші за якові надійшли на Розрахунковий рахунок.

  Вироблено підпріємством продукція реалізується споживачам у відповідності до складення договорів. Реалізація продукції є економічнім важель та інструментом управління, засоби поєднання виробництва та споживання, Показники ОЦІНКИ діяльності підприємства, Джерелом формирование ФОНДІВ економічного стимулювання, найголовнішою умів забезпечення Безперервна процесса відтворення. Жодна суспільство НЕ может Безперервна віробляті, тобто відтворюваті, що не перетворюючі Безперервна певної части свого продукту знов у засоби виробництва, чи елементи нового виробництва.

  Вироблено підпріємством товарна продукція может буті реалізована покупцям после ее упаковки и доставки на станцію відправлення, тому момент випуску продукції НЕ співпадає з моментом ее відвантаження, а в силу діючіх форм розрахунків, - з моментом оплати. Все це приводити до Виникнення складських запасів готової продукції та залишків відвантаженіх товарів, не оплачених покупцем. Зв'язок между випуском, відвантаженням та реалізацією продукції покажемо на малий. 2.2.

  ОБСЯГИ реалізованої продукції визначаються за формулою:


  РП = 3 1 + ВП - Віб - 3 2,


  де 3 1, 3 2, - Залишки готової продукції на складі и в дорозі на качана и на Кінець ПЕРІОДУ;

  ВП - випуск продукції за звітний период;

  Виб. - Інші вибуття продукції.

  ОБСЯГИ реализации товарної продукції планується самим підпріємством согласно Складення договорів и місткості Сайти Вся. У порівнянні з валового и товарного продукцією оцінка діяльності підприємства за реалізованою продукцією має Такі Преимущества: реалізація означає Визнання суспільством, споживач доцільність роботи підприємства, тім самим упереджується виготовлення продукції, яка НЕ ​​має Попит; посілюється контроль за рітмічністю праці підприємства, оскількі віпущену та відвантажену за останні дні місяця продукцію покупець НЕ может оплатіті у тому ж Місяці, что особливо важліво для попередження відхілень від плану; Показник реализации спріяє прискореного обіговості обіговіх ЗАСОБІВ.

  Завдання АНАЛІЗУ реализации продукции є визначення обгрунтованості плану; Вивчення показніків, Які характеризують виконан планом; визначення факторів, Які вплівають на виконан планом; Виявлення резервів Збільшення реализации продукции.

  Аналіз реализации продукции розпочінається з Перевірки обгрунтованості планового ОБСЯГИ, ув'язкі его з випуском и відвантаженням, завдання та зобов'язаннями з постачання продукції у відповідності з Укладення договорів, прийнятя до виконан замовлення.

  Оцінка виконан договорів віраховується за формулою:


  Рп - Нп

  Вд = - 100, де (2.2)

  рп


  Вд - виконан договорів в%;

  Рп - реализации планова;

  Нп - недовіконання договорів.

  Зобов'язання за договорами вважається Виконання в день відвантаження виробів покупцям на залізнічній станції або ІНШОМУ віді транспорту.

  Загальна оцінка реализации продукции проводитися щомісячно и наростаючім підсумком з початку року, методом співставлення фактичність показніків з плановими в оптових цінах, прийнятя у плане.

  Для визначення впліву факторів на основе бізнес-плану и облікової информации складаємо таблиця 2.2.  Таблиця 2.2. Розрахунок впліву факторів на реалізацію продукції, тис. грн.

  п / п

  Показники

  план

  Звіт

  відхилення

  від плану

  Вплив на

  реалізацію

  1.

  Випуск товарної продукції

  8307

  8360

  + 53

  + 53

  2.

  Залишки нереалізованої продукції на початок року

  410

  452

  + 42

  + 42

  3.

  Залишки нереалізованої продукції на Кінець року

  387

  856

  + 469

  - 469

  4.

  Зміна залишків нереалізованої продукції за рік

  - 23

  + 404

  + 427

  - 427

  5.

  реалізація продукції

  8330

  7956

  - 374

  - 374


  Таким чином, Невиконання плану з реалізації продукції сталося за рахунок перевіщення фактичність залишків нереалізованої товарної продукції над плановими на Кінець року на 427 тис. грн. Зростання випуску товарної продукції на 53 тис. грн. збільшіло реалізацію на 53 тис. грн. На зміну залишків нереалізованої продукції вплівають Такі фактори: своєчасність укладання договорів на збут продукції, віробленої зверх плану; забезпеченість підприємства транспортними засоби и тарою для відвантаження готової продукції; рітмічність випуску та відвантаження готової продукції; своєчасність оформлення платіжно-розрахункових документів та Подання їх до банку; комплектність, якість, асортимент продукції та додержання договірніх зобов'язань; зміна цен; Платоспроможність покупців та інші причини; потреба та мода.

  На Наступний етапі АНАЛІЗУ вівчається Хід виконан планом виробництва продукції за асортиментом и структурою та его Вплив на реалізацію.

  Під асортиментом розуміють Загальний склад усіх груп, відів и різновідностей продукції. ВІН віражається натуральних / Кількість, вага, об'єм та ін. / Або вартіснімі Показники. Розрізняють індивідуальний и груповий, повний и обов'язковий асортимент.

  Для ОЦІНКИ виконан планом з асортименту кладаємо таблиця 2.3.  Таблиця 2.3. Аналіз виконан планом за асортиментом

  п / п

  Найменування

  продукції

  Ціна за

  одиницю

  продукції,

  грн.

  план

  Звіт


  Зараховується

  до виконан

  планом з асортименту
  Кількість

  тис. шт.

  сума,

  тис. грн.

  кількіст

  тис. шт.

  сума,

  тис. грн.

  кількіст

  тис. шт.

  сума,

  тис. грн.

  1.

  вироби АН

  51,38

  78,3

  4023

  82,0

  4213

  78,3

  4023

  2.

  вироби МТ

  21,02

  183,8

  3863

  182,9

  3844

  182,9

  3844

  3.

  вироби МП

  10,00

  12,4

  124

  12,0

  120

  12,0

  120

  4.

  Запчастини до виробів

  х

  х

  141

  х

  140

  х

  140

  5.

  капремонт бладнання

  х

  х

  17

  х

  16

  х

  16

  6.

  Інша продукція

  х

  х

  139

  х

  27

  х

  27  ВСЬОГО:

  Виконання плану

  х

  х

  х

  х

  8307

  х

  х

  х

  8360

  100,64

  х

  х

  8170

  98,35


  Дані табліці показують, что загальне виконан планом випуску товарної продукції складає 100,64%, а план з асортименту виконан в цілому по Підприємству на 98,35%. Це віклікане тім, что НЕ виконан план виробництва виробів МТ, МП, запасних частин, капремонту та іншої продукції.

  У практічній работе предприятий Рівні виконан планом з виробництва окремий відів продукції найчастіше НЕ співпадають. Це виробляти до Порушення планової Структури виробництва.

  Віконаті план за структурою означає Зберегти передбачення в плане пітому Вагу виробництва шкірного вироби у загально обсязі.

  За данімі табліці 2.4 план за структурою виконан на 98,02%. Основними причинами Невиконання плану за асортиментом та Порушення планової Структури могут буті: незабезпеченість підприємства РОбочий силою, основними фондами, матеріальнімі ресурсами, або погане їх использование у процесі виробництва; Невиконання плану введення в експлуатацію основних ФОНДІВ та потужного; Невиконання плану подготовки та Освоєння виробництва Нових відів продукції; зміна попиту та пропозиції на продукцію, что ее віробляє предприятие; якість продукції, что віробляється; Недоліки внутрішнього Заводська планування, организации виробництва, незадовільне управління та інше.


  Таблиця 2.4. Аналіз виконан планом за структурою

  п / п

  Найменування

  продукції

  Виробництво продукції у порівнянніх цінах, тис. грн.

  Фактично випуск за плановою структурою тис. грн.

  Зараховується до виконан планом за структурою, тис. грн.

  план

  звіт

  1.

  вироби АН

  4023

  4213

  4048

  4048

  2.

  вироби МТ

  3863

  3844

  3888

  3844

  3.

  вироби МП

  124

  120

  125

  120

  4.

  Запчастини до виробів

  141

  140

  142

  140

  5.

  капремонт

  обладнання

  17

  16

  17

  16

  6.

  Інша продукція

  139

  27

  140

  27


  ВСЬОГО:

  Виконання плану,%

  8307

  х

  8360

  100,64

  8360

  100,64

  8195

  98,02


  Для викриття та Вивчення ціх причин вікорістовується звітність підприємства, дані оперативного, бухгалтерського та статистичного обліку.

  Продукція машинобудування характерізується такими Показники якості: гарантійний безремонтний срок, моторесурс, продуктивність, Питома витрати пального, Питома матеріало- и енергомісткість, Потужність, точність, показатели надійності та довговічності, собівартості, працемісткість одиниці вироби, рівень уніфікації, норми міжремонтніх періодів и пробігів та іншімі Показники, что зафіксовані у технічних условиях на ее виготовлення.

  Аналіз якості продукції здійснюється за схемою (мал. 2.3).  Аналіз якості продукції та робіт
  Аналіз виконан ЗАХОДІВ Підвищення якості та оновлення продукції  Аналіз технічного уровня продукції


  Аналіз якості продукції та Виконання робіт  Аналіз продукції категоріямі якості


  Аналіз експлуатіційніх показників якості та конкуренто - здатності продукції


  Аналіз рекламацій та шлюбу


  Аналіз оновлення продукції


  Аналіз показніків технологічності продукції
  Мал. 2.3. Схема АНАЛІЗУ якості продукції


  Методика АНАЛІЗУ якості продукції, что має сортність, ілюструється данімі табліці 2.5.

  Дані табліці 2.5 показують, что планова середньозважена ціна одиниці продукції становила 9,6 тис. грн., а фактична - 9,41 тис. грн.
  Таблиця 2.5. Аналіз якості продукції цеху

  № п

  п

  сорт

  ність

  вироби

  Ціна

  один і-

  ЦІ про-

  дукції,

  тис. грн

  за т.

  пере-

  відній

  коефі-

  цієнт


  план


  Звіт

  Виробництво

  продукції в

  перерахунку

  на вищий сорт,

  %


  Кіль-

  кість,

  т.

  Питома

  вага,

  %

  сума,

  тис.

  грн.

  Кіль-

  кість,

  т.

  Питома

  вага,

  %

  сума,

  тис.

  грн.

  план

  звіт

  1

  Вищий

  10

  1,0

  170

  85

  1700

  180

  75,0

  1800

  85

  75,0

  2

  Перший

  8

  0,8

  20

  10

  160

  50

  20,8

  400

  8

  16,64

  3

  другий

  6

  0,6

  10

  5

  60

  10

  4,2

  60

  3

  2,52


  Всього

  -

  -

  200

  100

  1920

  240

  100

  2260

  96

  94,16


  10170 + 820 + 610 1920

  Ц п = - = - = 9,6 тис. грн.

  170 + 20 + 10 200

  10180 + 850 + 610 2260

  Ц з = - = - = 9,41 тис. грн.

  180 + 50 + 10 240

  9,41

  План з сортності продукції виконан на 98,0% / 9,6 100 /, Втрати за рахунок зниженя якості на одну тону склалось 0,19 тис. грн.

  / 9,41 - 9,6 /, а на всю продукцію - 45,6 тис.грн. / 240 0,19 /.

  Виробництво продукції у перерахунку на вищий сорт візначається добутком пітомої ваги продукції шкірного сорту у загально обсязі продукції на перевідній коефіцієнт. Це склалось за планом 96%, за Звітом - 94,16%. Таким чином, план з якості вироби виконан на 98,0% / 9,41: 9,6 100 /, что прізвело до Зменшення ОБСЯГИ виробництва на 45,6 тис. грн. (9,41 - 9,6) · 240).

  Причинами зниженя якості продукції віступають: недосконалість технології, невідповідність матеріалів, низька кваліфікація робітніків, Порушення дисципліни праці, застаріле обладнання.

  Показники якості продукції є такоже наявність шлюбу. На підпріємствах розробляються інструкції про порядок оформлення, обліку та списання шлюбу. У них, в залежності від галузевих особливо технології виробництва, візначається номенклатура відів, причин та вінуватців шлюбу.

  В процесі АНАЛІЗУ фактічні витрати на шлюб и Втрати від шлюбу порівнюються з плановими и фактичність за ряд минуло періодів в абсолютних сумах и в процентах до виробничої собівартості Всього ОБСЯГИ продукції / валової /, віявляється тенденція Зміни шлюбу и візначається его Вплив на ОБСЯГИ випуску продукції. Для цього на підставі обліковіх Даних складається таблиця 2.6.


  Таблиця 2.6. Аналіз Втрати від шлюбу, тис. грн.

  № п / п

  Показники

  минуло рік

  звітний рік

  Відхилення / +, - /

  1.

  Собівартість забракованих виробів,

  напівфабрикатів


  52


  81


  + 29

  2.

  Витрати на виправлення браку

  Всього витрат на шлюб

  40

  92

  46

  127

  + 6

  + 35

  3.

  Стоимость шлюбу за ціною использование

  13

  16

  + 3

  4.

  Суми, утрімані з осіб-вінуватців шлюбу

  3

  6

  + 3

  5.

  Суми, утрімані з постачальніків за

  претензіямі через неякісні матеріали

  Всього Повернення и Утримання


  6

  22


  16

  38


  + 10

  + 16

  6.

  Втрати від шлюбу

  70

  89

  + 19

  7.

  Виробнича собівартість продукції

  6210

  6409

  +199

  8.

  Питома вага в собівартості продукції,%

  а / витрат на шлюб

  б / Втрата від шлюбу


  1,48

  1,13


  1,98

  1,38


  + 0,5

  + 0,25  Із табліці віпліває, что абсолютна сума витрат на шлюб и Втрата від шлюбу, порівнюючі з минулим роком, Зросла. Разом з тім, Питома вага Втрата від шлюбу у віробнічій собівартості товарної продукції підвіщілась. Це негативно характерізує роботу керівніків підприємства и цеху.

  Для розрахунку впліву Втрати від шлюбу на ОБСЯГИ випуску продукції та патенти пітому Вагу витрат на шлюб у віробнічій собівартості товарної продукції помножіті на фактичність випуск товарної продукції в порівнянніх цінах.

  Наявність Втрати від шлюбу прізвела до Зменшення випуску продукції на 115,4 тис. грн. / 8360 1,38: 100 /.

  При аналізі вівчаються причини Невиконання плану з якості продукції и шлюбу у ВИРОБНИЦТВІ. Такими причинами могут буті: низька якість сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, технічна несправність устаткування, низька рівень кваліфікації робітніків, недосконалість технології, помилки в технології и чертежи, Порушення технології, незадовільній Інструктаж робітніків, нерітмічність виробництва та інші організаційно-господарські причини. Для АНАЛІЗУ причин зниженя якості продукції Використовують акти / ПОВІДОМЛЕННЯ /, Відомості на шлюб, Звіти відділу технічного контролю за якістю, Звіти майстерні з гарантійного ремонту виробів, рекламацій спожівачів, матеріали виробничих натішиться, актівів, зборів з якості, стінної та багатотіражної преси.

  Детальна Вивчення причин та вінуватців нізької якості продукції дадуть можлівість відпрацюваті заходь для ее Підвищення.


  3. Аналіз прибутку и рентабельності підприємства


  Аналіз прибутку та патенти почінаті з визначення уровня виконан планом прибутку підпріємством в цілому и за складових его елементами в порівнянні з планом и з минулим роком, а далі слід вівчіті структуру одержаний прибутку, его джерела, Вплив різніх факторів та складових частин на відхилення его від плану. Закінчуючі аналіз, та патенти, підрахуваті Втрати від безгосподарності, візначіті їх причини, віявіті резерви та Невикористані возможности, за рахунок якіх будут поліпшені фінансові показатели та збільшені Грошові Надходження підприємства.

  Для ОЦІНКИ виконан планом прибутку складаємо таблицю 3.1.


  Таблиця 3.1. Аналіз балансового прибутку за складових елементами, тис. грн.

  п / п

  Показники

  минуло

  рік

  план

  Звіт

  Відхилення від плану

  в тис. грн.

  в% до планового балансового прибутку

  1.

  Прибуток від реализации

  товарної продукції


  1462


  1402


  1460


  58


  4,08

  2.

  Прибуток від Іншої

  реализации


  62


  20


  61


  41


  2,88

  3.

  Позареалізаційній прибуток

  13

  Х

  32

  +32

  2,25

  4.

  Позареалізаційній збиток

  56

  Х

  30

  -30

  -2,11

  5.

  балансовий прибуток

  тисячі чотиреста вісімдесят одна

  одна тисяча чотиреста двадцять дві

  1523

  101

  7,10


  Дані табліці 3.1 свідчать, что план прибутку перевіконаній на 101 тис. грн., або на 7,10%. Перевіконання плану прибутку віклікане такими причинами: перевіконання плану прибутку від реализации товарної продукції та іншої реализации и позареалізаційнімі прибутку, а Зменшення - позареалізаційнімі збитками.

  Аналіз виконан планом прибутку від Іншої реализации проводитися з врахування таких Особливе. Прибуток від Іншої реализации представляет собою різніцю между ОБСЯГИ реализации и вартістю реалізованої продукції, яка булу Виготовлена ​​з відступом від стандартів та технологічних умов; продукції, послуг непромислової господарства; куплених, а потім проданих виробів и товарів; Наднормативні и Зайве матеріалів та других матеріальніх цінностей.

  При аналізі причин Зміни прибутку від Іншої реализации у звітному году в порівнянні з данімі попередня року и планом необходимо звернути Рамус на послуги непромислової характеру, наднорматівні и Зайві матеріальні цінності. На підприємстві за два останні роки мала місце реалізація других матеріальніх цінностей. У звітному году підприємство реалізувало других матеріальніх цінностей на суму 19 тис. грн., а у попередня - 21 тис. грн. Однако, підприємство від цієї реализации НЕ здобуло прибутку и не мало збитків. Для АНАЛІЗУ прибутку від Іншої реализации складаємо таблицю 3.2.


  Таблиця 3.2. Інша реалізація, тис. грн.

  п / п

  вид реализации

  Прибуток / + /,

  Збиток / - /

  за планом

  Фактично

  1.

  Продукція підсобного сільського господарства

  +4

  -

  2.

  Послуги непромислової характеру

  +13

  +55

  3.

  Покупні вироби и товари

  +16

  +19

  4.

  Зайві матеріальні цінності

  -13

  -13

  5.

  Інші матеріальні цінності

  -

  -


  Усього

  20

  61


  Дані табліці 3.2 свідчать, что план прибутку з Іншої реализации перевіконаній. Послуги непромислової характеру дали более прибутку, чем Було заплановано, но поряд з ЦІМ, допущені збитки від реализации Зайве матеріальніх цінностей на 13 тис. грн.

  Позареалізаційні фінансові результати складаються Із різніх доходів и ВИДАТКІВ підприємства, Які безпосередно відображаються на Рахунку «прибутку и видатки».

  При аналізі позареалізаційніх результатів та патенти ретельно оцініті шкірних статтю прібутків и збитків.

  До складу доходів від позареалізаційніх операцій входять: доходи, Які Одержані від участия у спільніх підпріємствах, від здачі майна в оренду, Дивіденди, проценти з акцій, облігацій та других ЦІННИХ ПАПЕРІВ, Які належати Підприємству, а такоже інші доходи, пов'язані з нематеріальнімі активами, гудвілом, винагорода, кредитні операции, орендні / Лізингові / операции, посередницькі операции, Надходження від Ранее списання безнадійніх боргів, Одержані штрафи, пені, неустойки, перевіщення знижок з тарифу над надбавками до тарифу на електроенергію з коефіцієнт потужності електроустановок, дохід минуло років, Виявлення у звітному году, дохід по операціях з тарою та інші доходи.

  У позареалізаційній прибуток входять доходи від ЕКСПЛУАТАЦІЇ житлово-комунального господарства. Збитки від цієї ДІЯЛЬНОСТІ спісуються за рахунок прибутку від промислової діяльності підприємства у порядку ее розподілу.

  Порівнянням окремий статей у дінаміці за ряд років візначаємо: чи змінюється фінансове становище и договірна дисципліна, чи поліпшується бухгалтерський облік та аналіз на підприємстві. Например, одержаний позареалізаційного прибутку за статтю «Надходження від списання безнадійніх боргів» або «Прибуток минуло років, Виявлення у звітному году» часто свідчіть про наявні Недоліки в бухгалтерському обліку за Минулі роки.

  Серед усіх складових елементів прибутку найбільшу пітому Вагу займає прибуток від реализации товарної продукції. Цей прибуток візначається як різніця между вартістю реалізованої товарної продукції за оптову ценам підприємства / без податку на додану ВАРТІСТЬ, акцизних зборів / та ее собівартістю.

  Аналіз прибутку від реализации товарної продукції почінається з Перевірки балансу товарної продукції и Загальної ОЦІНКИ впліву на виконан планом прибутку таких факторів: Зміни прибутку в Залишки товарної продукції на початок и Кінець року та у віробленій продукції.  Таблиця 3.3. Баланс товарної продукції, тис. грн.
  Показники

  план

  Звіт


  повна собівартість товарної продукції

  товарна продукція за оптову ценам

  прибуток

  повна собівартість товарної продукції

  товарна продукція за оптову ценам

  прибуток

  відхилення

  фактичного прибутку від планового

  1. Залишки товарної

  продукції на початок

  року  320  410  90  362  452  90  -

  2 Випуск товарної

  продукції за звітний

  рік  6934  8307  1373  6931  8360  1 429  +56

  3. Залишки товарної

  продукції на Кінець

  року  326  387  61  797  856  59  -2

  4. Реалізація продукції за звітний рік


  6928


  8330


  1402


  6496


  7956


  1460


  58  Аналіз табліці 3.3 показує, что план прибутку від випуску товарної продукції перевіконаній на 56 тис. грн., або на 4,08% / 56 * 100: тисяча триста сімдесят три /, а від реализации - на 58 тис. грн., або на 4,13% / 58 * 100: 1402 /. Зменшення прибутку в Залишки товарної продукції на Кінець року прізвело до Збільшення прибутку від реализации на 2 тис. грн. Однією з умов такого становища может буті наявність в Залишки нізькорентабельної продукції, вместо передбаченої у розрахунках, вісокорентабельної. Безпосередно на підпріємствах та патенти з'ясувати, Які конкретні вироби и за якіх умів НЕ реалізовані у звітному періоді.

  В ході АНАЛІЗУ на самому підприємстві треба ознайомітісь з номенклатурою тієї продукції, яка залишилась на складі, з метою Виявлення виробів, что НЕ корістуються Попит, або збут якіх обмежень. При наявності таких виробів треба перевіріті, чи не передбачення їх випуск у Наступний періоді, маючі на увазі вирішенню питання про Зняття з виробництва ціх виробів або СКОРОЧЕННЯ випуску до Розмірів, забезпечених збуту.

  Підрахунок резервів Збільшення прибутку від реализации товарної продукції проводитися за схемою (мал. 3.1).


  Резерви Збільшення суми

  прибутку
  Збільшення ОБСЯГИ реализации продукции


  Підвищення ціни


  Зниженя собівартості товарної продукції


  Підвищення якості товарної продукції


  Пошук більш вігідніх рінків збуту


  Реалізація в оптімальні рядки

  Мал. 3.1. Схема підрахунку резервів Збільшення прибутку від реализации продукции.


  Виконання плану прибутку від реализации товарної продукції аналізується за Обліковими данімі підприємства / табл. 3.4 /.


  Таблиця 3.4. Реалізація продукції, тис. грн.

  Показники

  план

  За планом на Фактично реалізовану продукцію

  Звіт

  Виробнича собівартість

  6833

  6364

  6402

  Позавіробнічі витрати

  95

  92

  94

  Разом: повна собівартість

  6928

  6456

  6496

  Податок на додану ВАРТІСТЬ

  тисяча двісті п'ятьдесят три

  1204

  +1242

  Виручка від реализации: Усього

  9583

  9029

  9198

  результат:

  n прибуток

  n збиток


  1402

  -


  1369

  -


  1460

  -


  Аналіз виконан планом прибутку від реализации продукции почінається з визначення загально відхилення фактичного прибутку від планового. У наведенні прікладі надплановій прибуток від реализации продукции Склаві 58 тис. грн. / 1460 - 1402 /.

  Відхилення фактичного прибутку від планового віклікане змінамі ОБСЯГИ реализации, виробничої собівартості, позавиробничі витрат, структур та асортименту продукції, оптових цен на продукцію.

  1. Вплив Зміни ОБСЯГИ реализации візначається множення планової суми прибутку від реализации товарної продукції на відсоток пере- / недо- / виконан планом ОБСЯГИ реализации.

  Відсоток виконан планом реализации у порівнянніх оптових цінах підприємства складає 93,94% / (9029 - 1204): (9583 - 1253) 100 /. Тобто, за рахунок недовіконання плану реализации продукции прибуток зменшівся на 84,96 тис. грн. / 1402 (93,94 - 100): 100 /.

  2. Вплив Зміни Структури та асортименту реалізованої продукції візначається зіставленням планового прибутку, перерахованого на фактичність ОБСЯГИ та асортимент продукції / 1369 тис. грн. / з плановим прибутком, помноженим на фактичність ОБСЯГИ реализации: 1369- / 140293,94: 100 / = 1 369 - 1317,04 = 51,96 / тис. грн. /.

  Таким чином, за рахунок структурних зрушень у складі реалізованої продукції прибуток збільшівся на 51,96 тис. грн.

  3. Вплив Зміни виробничої собівартості на прибуток знаходімо зіставленням фактічної собівартості з плановою того ж ОБСЯГИ продукції. Таким чином, зростання виробничої собівартості на 38 тис. грн. / 6402 - 6364 / зменшує прибуток на таку ж суму.

  4. Вплив позавиробничі витрат на зміну прибутку візначаємо зіставленням фактічної суми з плановою фактичного ОБСЯГИ. Збільшення позавиробничі витрат прізвело до Зменшення прибутку на 2 тис. грн. / 94 - 92 /. Таким чином, зростання собівартості и позавиробничі витрат прізвело до Зменшення прибутку на 40 тис. грн. Це негативно характерізує роботу підприємства.

  5. Вплив Зміни оптових цен візначається зіставленням Фактично одержаної виручки, зменшеної на суму податків на додану ВАРТІСТЬ, акцізів та других платежів до бюджету, з виручки за ту ж продукцію, розраховану за оптову ценам підприємства, прийнятя в плане.

  Стоимость реалізованої продукції у фактичність оптових цінах підприємства может відрізнятіся від виручки в оптових цінах підприємства, прийнятя у плане, при зміні цен за рішенням керівніцтва підприємства або відповідніх організацій / Держкомцін України /, або в результате Зміни якості продукції.

  У нашому прікладі, за рахунок Зміни цен на продукцію, что реалізована підпріємством, прибуток підвіщівся на 131 тис.грн. / (9198 - 1242) - (9029 - 1204) /. Це не є заслугою підприємства. Це результат Підвищення цен керівнікамі підприємства з метою покриттям свою безгосподарність за рахунок покупців.

  Вірність Виконання АНАЛІЗУ необходимо перевіріті зіставленням балансу факторів, алгебраїчна сума впліву якіх винна дорівнюваті надплановому прибутку. У нашому прікладі вона Складанний: -84,96 + 51,96 + (- 38) + (- 2) +131 = 1460 - 1402 = 58. Таким чином, розрахунки Вірні.

  Прибуток є головні Джерелом розширеного відтворення, вірішально впліває на фінансовий стан, а тому служити важлівім Показники при характерістіці ресурсов, Якими володіє підприємство. Однако, ця абсолютна величина Повністю Ще не характерізує результатівність господарсько-фінансової ДІЯЛЬНОСТІ, бо підприємства ма ють Різні розміри, Які вплівають на масу прибутку. Для такой характеристики масу те, що бере прибутку доцільно співставіті з вартістю тих елементів виробництва, Які спріялі его создания. Цей відносній Показник назівають рентабельністю. Величина рентабельності в значній мірі відображає рівень использование ресурсов. Достатній рівень рентабельності є гарантом майбутніх Успіхів. Тому економічний аналіз уровня рентабельності и причин ее Зміни має важліве значення для Виявлення резервів Підвищення ефектівності роботи підприємства.

  Рентабельність характерізує рівень віддачі витрат та использование ЗАСОБІВ виробництва. Вона вимірюється у відсотках.


  Таблиця 3.5. Розрахунок впліву факторів на рентабельність

  елементи розрахунку

  план

  підставки

  Звіт

  І

  ІІ


  Середньорічна ВАРТІСТЬ виробничих основних ФОНДІВ

  3457

  3457

  3490

  3490

  Сума Власний оборотних ЗАСОБІВ

  2153

  2153

  2153

  2286

  балансовий прибуток

  одна тисяча чотиреста двадцять дві

  1523

  1523

  1523

  Рентабельність,%

  25,34

  27,15

  27

  26,37


  З табліці 3.5 видно, если брати незміннімі суми обіговіх коштів и прибутку, то за рахунок Зміни залишків виробничих основних ФОНДІВ загальна рентабельність знизу з 27,15 до 27,0%, тобто, на 0,15 пункту. За рахунок Збільшення Власний обіговіх коштів рентабельність скороти на 0,63 пункту. Понадплановій балансовий прибуток збільшів рентабельність з 25,34 до 27,15%, або на 1,81 пункту. В цілому зростання рентабельності складає 1,03 пункту / 26,37 - 25,34 = -0,15 - 0,63 + 1,81 = 1,03 /.


  Таблиця 3.6. Розрахунок рентабельності продукції

  елементи розрахунку

  план

  Звіт

  відхилення

  від плану

  ОБСЯГИ продукції в оптових цінах предприятий, прийнятя у плане, тис. грн.

  8307

  8360

  +53

  Собівартість продукції, тис. грн.

  6934

  6931

  - 3

  Прибуток, тис. грн.

  1373

  1 429

  +56

  Рентабельність,%

  19,80

  20,62

  + 0,82


  Рентабельність продукції підвіщілась на 0,82 пункту.

  Для Виявлення впліву факторів на зміну рентабельності продукції вікорістаємо прийом ланцюгових підставок. Попередньо вірахуємо умовно величину / підставку / рентабельності продукції при фактичність прибутку и плановій собівартості: одна тисяча чотиреста двадцять дев'ять: 6934100 = 20,60%. Відхилення на 0,82% фактічної рентабельності від планової відбулось за рахунок:

  Збільшення прибутку: 20,60 - 19,80 = +0,80;

  зниженя собівартості продукції: 20,62 - 20,60 = +0,02.

  Різніця в рівнях рентабельності товарної и реалізованої продукції вінікає за рахунок перехідніх залишків готової продукції и товарів відвантаженіх, у склад якіх входити як більш, так и Менш рентабельна продукція.

  Рентабельність окремий відів продукції Залежить від ціни та собівартості. Вплив ціх факторів легко уявіті за формулою розрахунку індівідуальної рентабельності / табл. 3.7 /.


  (3.1)


  Таблиця 3.7. Розрахунок рентабельності продукції

  Показники

  За Попередній период

  Звіт

  відхилення

  Ціна одиниці продукції, грн.

  21,60

  20,70

  - 0,9

  Повна собівартість, грн.

  16,10

  15,65

  - 0,45

  Рентабельність,%

  34,16

  32,27

  - 1,89


  Як бачим, рентабельність даної продукції у порівнянні з попереднім періодом знизу на 1,89 процентного пункту. Вплив справило зниженя цен и зниженя собівартості. Для Виявлення кількісного впліву шкірного чинника на кінцевій результат нужно вірахуваті умовний Показник рентабельності при базісній собівартості та звітній ціні: / 20,70 - 16,10 /: 16,10100 = 28,57%. Отже, зміна ціни спричинили зниженя рентабельності на 28,57 - 34,16 = -5,59 процентних пункти, а зниженя собівартості збільшіло рентабельність на 32,27 - 28,57 = +3,70 процентних пункти.

  4. Шляхи Поліпшення аналізуєміх показніків


  Закінчуючі аналіз, та патенти, підрахуваті резерви Збільшення прибутку за рахунок Збільшення випуску / реализации / продукції, зниженя ее собівартості, зміни цен на готову продукцію и за рахунок Поліпшення якості продукції, Усунення витрат, пов'язаних з шлюбом, зміни прибутку / збитків / від Іншої реализации та позареалізаційніх операцій.

  На величину прибутку и рентабельності впліває много факторів, Які діляться на Зовнішні та внутрішні. Зовнішні - НЕ залежні від зусіль колективу підприємства / зміна ціни на покупні матеріали, на продукцію, тарифів на перевезення, норм амортізації та ін. /. ЦІ заходь в загальнодержавних масштабі вплівають на Узагальнюючі показатели виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ. Внутрішні - це фактори, Які пов'язані з виробничою діяльністю підприємства.

  На величину прибутку впліває ОБСЯГИ продукції, ее якість, асортимент, рівень собівартості, штрафи, пені, недоїмкі та інші фактори. Основна маса прибутку підприємства - це різніця между виручки від реализации продукции та витратами на ее виробництво та реалізацію. Тому кількісні та якісні Досягнення підприємства, рівень использование ним матеріальніх, трудових та других ресурсов відображаються у размере одержаний прибутку.

  При підрахунках резервів Збільшення прибутку та патенти, самперед, візначіті можливе его зростання за рахунок Виявлення Ранее резервів Збільшення ОБСЯГИ реализации, покращення якості та зниженя собівартості продукції.

  Щоб віміряті резерви Збільшення прибутку, та патенти, суму резервів зростання ОБСЯГИ реализации помножіті на середній відсоток рентабельності реалізованої продукції за планом.

  Резервом Збільшення прибутку є такоже Усунення причин, Які віклікалі збитки від Іншої реализации та позареалізаційні збитки.


  Таблиця 4.1 Фактори Зміни рентабельності

  елементи розрахунку

  план,

  тис. грн.

  Звіт,

  тис. грн.

  Зміна

  прибутку,

  тис. грн.

  рентабельності, тис. грн.

  Зміна суми балансового прибутку

  одна тисяча чотиреста двадцять дві

  1523

  +101

  +1,81

  У т.ч. за рахунок Зміни:

  - ОБСЯГИ реализации

  - Собівартості реалізованої продукції

  - Структура реалізованої продукції

  - Оптових цен на продукцію

  - Прібутків від Іншої реализации

  - Збитків від Іншої реализации

  - Позареалізаційніх доходів

  - Позареалізаційніх збитків


  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -


  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -


  -84,96

  -40,0

  +51,96

  +131,0

  +54,0

  -13,0

  +32,0

  -30,0


  -1,51

  -0,71

  +0,93

  +2,34

  +0,96

  -0,23

  +0,57

  -0,53

  2. Резерви Збільшення ОБСЯГИ

  реализации / 1422,716,83 /: 100,0  -239,4

  -4,26

  3. Зменшення сум рентних платежів

  146

  196

  +50

  -0,89

  4. Зміна суми процентів за кредит

  689

  1256

  +567

  -10,1


  Знаючи ВАРТІСТЬ виробничих ФОНДІВ (5610 тис. Грн.) И зміну прибутку, зведемо у табл. 4.2. фактори, что вплінулі на відхилення фактічної рентабельності від планової. Це поможет Прийняти відповідні заходи для мобілізації резервів Подальшого зростання рентабельності / табл. 4.2 /. У нашому господарстві до таких факторів відносяться:


  Таблиця 4.2. Резерви зростання прибутку та рентабельності

  п / п

  резерви

  Зростання

  прибутку,

  тис. грн.

  рентабельності, в%

  1.

  За рахунок Збільшення ОБСЯГИ реализации продукции

  239,4

  4,26

  2.

  Збільшення прибутку від Іншої реализации

  13

  0,23

  3.

  Зменшення позареалізаційніх збитків

  30

  0,53

  4.

  Зменшення залишків виробничих основних ФОНДІВ

  -

  0,15

  5.

  Зменшення залишків ВЛАСНИЙ оборотних ЗАСОБІВ

  -

  0,63

  6.

  Зниженя собівартості товарної продукції

  40

  0,71

  7.

  Зменшення рентної плати

  50

  0,89

  8.

  Зменшення плати за кредит

  567

  10,10


  Загальна зміна

  939,4

  17,50


  Дані табліці 4.2 свідчать, что предприятие мало резерви зростання прибутку на 939,4 тис. грн., або на 66,06% и зростання рентабельності на 17,50%. Це дуже Великі резерви. Серед ціх резервів 57,71% складає плата за кредит.

  Розглядаючі формулу розрахунку рентабельності у відріві від комплексу показніків, можна прийти до помилковості Висновки, что всяке Збільшення виробничих ФОНДІВ негативно впліває на рентабельність. В дійсності, Збільшення ФОНДІВ винне привести до Збільшення ОБСЯГИ реализации и прибутку, а отже, и рентабельності.

  Таким чином, шляхи Збільшення рентабельності полягають в кращий вікорістанні наявний виробничих основних ФОНДІВ / ВОФ /, пріскоренні обігу оборотних коштів, збільшенні фондовіддачі и ОБСЯГИ виробництва продукції, необхідної народному господарству.

  Підприємства віпускають много відів продукції, тому смороду всегда бажають збільшити пітому Вагу тих виробів, Які дають більшій прибуток. Проти, довести свою виробничу програму лишь до одного найбільш дохідного виду продукції Неможливо через Вплив різніх причин.

  Для АНАЛІЗУ Структури продукції доцільно вікорістаті маржинальний дохід з врахування Структури реализации продукции. На підставі обліковіх Даних одержані така інформація (табл. 4.3).  Таблиця 4.3. Аналіз Структури продукції

  види продукції

  Оптова ціна, грн.

  Змінні витрати на одиницю продукції, грн.

  Питома вага продукції відповідного виду у загально випуску,%

  Питома вага маржинального доходу в реалізованій продукції
  перший варіант

  другий варіант

  перший варіант

  другий варіант

  А

  63

  34,4

  26,8

  29

  0,121

  0,132

  Б

  68

  37

  33,4

  40

  0,152

  0,182

  В

  64

  39

  16,2

  11,5

  0,063

  0,043

  Г

  94

  54

  23,6

  20

  0,100

  0,085

  РАЗОМ

  -

  -

  100

  100

  0,436

  0,442


  Постійні витрати для первого варіанта складають 2200 тис. грн., для іншого - 2250, виручка від реализации для первого вартіанта - 8100 тис. грн., для іншого - 8360 тис. грн.

  Розрахунок середньої величини пітомої ваги маржинального доходу Із врахування Структури продукції Проведемо за формулою:


  Q = (Ц - ЗВ): Ц · У, (4.1)


  де Q - середня величина маржинального доходу:

  Ц - ціна одиниці продукції, грн .;

  ЗВ - змінні витрати в одиниці продукції, грн .;

  З - Питома вага вироби у загально випуску, в%;

  Результати розрахунків пріведені у табл. 4.3.

  Прибуток візначімо за формулою:


  П = ВР · Q - ПВ (4.2)


  де П - прибуток;

  ВР - виручка від реализации;

  ПВ - постійні витрати.

  За дерло варіантом:

  П = (81000,436) - 2200 = 3532 - 2200 = 1332 тис. грн.

  за іншим варіантом:

  П = (83600,442) - 2250 = 3695 - 2250 = 1445 тис. грн.

  за іншим варіантом при першій структурі:

  П = (83600,436) - 2250 = 3645 - 2250 = 1395 тис. грн.

  За іншим варіантом підприємство одержує прибутку на 50 тис. грн. более, тому цьом варіанту необіхдно віддіті предпочтение.

  Керівнікам підприємства надійшла додаткова заявка на випуск 600 шт. Вироби Д. Если потужності обладнання Використовують Повністю, тоді для виконан заявки та патенти Зменшити випуск других виробів, например вироби В, Який входити у виробничу програму. Вироби Д і В характеризуються такими данімі: ціна одного вироби 73 и 64 грн., Змінні витрати на один віріб 45 и 39 грн., Маржинальний дохід на один віріб 28 и 25, собівартість - 58 и 52 грн., Для виготовлення одного вироби та патенти 10 и 12 хвилин.

  Перед зміною виробничої програми та патенти вірішіті Такі питання: 1) чи збільшіться прибуток підприємства; 2) на скільки одиниць та патенти скоротіті випуск вироби В, щоб Прийняти заявку на виготовлення вироби Д; 3) Якою має буті нижня межа ціни вироби Д.

  Врахуємо годину, необхідній для виготовлення 600 шт. Вироби Д:

  10 600 = 6000 хв.

  За цею годину випуск вироби В зменшіть на:

  6000: 12 = 500 шт.

  Порівняємо вихідні дані и Одержані результати: ОБСЯГИ виробництва 600 и 500 штук, сума маржинального доходу 16800 = 60028 и 12500 = 50025 грн., Чистого прибутку - 9000 = 600 (73 - 58) и 6000 = 500 (64 - 52) грн.

  Розрахунки показують, что взяття додаткової заявки на виготовлення вироби Д вігідне для підприємства, бо воно додатково одержує 9000 грн. прибутку, а Втрати 6000.

  Нижня межа ціни дорівнює сумі змінніх витрат додатково вироби плюс норма (ставка) маржинального доходу замінюваного вироби помножена на співвідношення часу їх виробництва:

  Ц = 45 + 25 10: 12 = 65,83 грн.

  Така ціна забезпечен одержаний попередня прибутку. Контрактна ціна вища за розрахунково, тому взяття заявки збільшіть прибуток на 4302 грн. / (73 - 65,83) 600 /. Зміна Структури виробництва Вигідна для підприємства.


  Висновок


  За умов ринкового Перетворення Надзвичайно важліво мати об'єктивну и Стислий аналітічну інформацію про підприємство, яка б задовольніла всех ее Користувачів - як зовнішніх, так и внутренних. Самперед це стосується аналітичної информации про фінансовий стан підприємства, его Платоспроможність. Така інформація вікорістовується як власниками предприятий для Підвищення дохідності Капіталу, забезпечення стабільної роботи підпріємніцькіх структур, так и кредиторами та потенційнімі інвесторамі для мінімізації ризико за позика и Внески. Вона має свідчіті про Конкурентоспроможність підприємства, его потенційні возможности.

  Головними завданнями АНАЛІЗУ виробництва и реализации продукции є:

  перевірка напруженості планових завдання;

  оцінка виконан планом и Зміни в об'ємі реализации, складу та якості продукції;

  встановлення причин відходження від плану и змін по відходженню до попередня ПЕРІОДУ

  Виявлення резервів Подальшого зростання реализации продукции, покращення ее складу та якості.

  Контролюється виконан планом через вартісній Показник по натурально-речовий складу продукції, оскількі у виконан планом реализации зараховується Фактично реалізована продукція в межах запланованої суми лишь при умові, что план постачання виконан Повністю всіма без вінятку покупця у відповідності з договірнімі умів по відношенню до кількості, асортименту , якості вироби.

  Для підприємства очень важліво Проводити аналіз реалізованої продукції, аналізуваті виконан планом по реализации та інші плани, щоб віявіті Недоліки и усуваті їх, поки смороду НЕ прізвелі до негативних результатів.

  Загальний аналіз господарської діяльності підприємства показує, что в порівнянні з попереднім роком план прибутку перевіконаній на 101 тис. грн., або на 7,10%, підприємство збільшіло свой прибуток від реализации на 4,08.

  Прибуток, что відображено в балансі зріс, но его ріст «прігальмувало» Збільшення собівартості продукції на 199 тис. грн. Сприятливі ж позначілося Збільшення прибутку від реализации продукции.

  План по одержаним прибутку від реализации МІГ буті перевіконаній у більшому процентному відношенні, Якби НЕ Значне зниженя № сертифіката № прибутку по Залишки нереалізованої продукції, что пов'язано з великим зниженя уровня оптових цен и збільшенням собівартості.
  Список використаної літератури

  1. Баканов М.І., Шеремет А.Д. «Теорія економічного аналізи: підручник.». - М .: Фінанси і статистика, 1996р. - 288с.

  2. Бандурак О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. /., Петрова К.Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К .: Либідь, 1998..

  3.Бланк Й.А. Управління прибутком. - К .: Ніка-Центр, Зльга, 1999..

  4. Білявський Л.К., Ряузов М.М., Ряузов Д.Н. Статистика: Підручник. - 2-е вид ..- М.: Фінанси і статистика, 1989.

  5. Бланк И.А. Управління підприємствами: Підручник.-М.: ЕКМОС, 1997..

  6. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу - М .: Фінанси і статистика, 1993.

  7. Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства - К .: ЛИБІДЬ, 1998..

  8. Білик М. Державні підприємства як об'єкт фінансового управління в условиях переходу до рінкової економіки // Український журнал «Економіст» - 1999. №1.

  9. Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту - К .: НІКА-ЦЕНТР, 1999..

  10. Бріхем Є. Основи фінансового менеджменту - К .: Молодь, 1994..

  11. Візіло А. Два метри кордону // Галицькі контракти - 1999. №18.

  12. Вітлінській В.В., Наконечний С.І. Ризики у менеджменті - К .: ТОВ «БОРИСФЕН-М», 1996..

  13. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності - М .: Фінанси і статистика, 1996..

  14. Коласса Б. Управління фінансовою діяльністю підприємства: проблеми, концепції і методи - М .: Фінанси, 1997..

  15. Криворучко М.І., Петровський В.В. Облік та аналіз ФІНАНСОВИХ актівів - К .: «Фенікс», 1997.

  16. Мельник В.А. Ринок цінних паперів - К .: «А.Л.Д.» та «ВІРА-Р», 1998.

  17. Національні стандарти бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік - 2001. №37.

  18. Родіонова В.М., Федотова М.А. Фінансова стійкість підприємства в умовах інфляції - М .: Фінанси і статистика, 1993.

  19. Фінанси підприємств за редакцією кандидата економічних наук, професора А.М. Поддєрьогіна. - Київ, 2000.

  20. Царенко О.М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу: Навч.посібнік.-К .: Вища школа, 1998..

  21. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. «Методика фінансового аналізу» - М .: ИНФРА - М, 1996р. - 176с.