• 1.1 Техніко-економічна характеристика предметної області та підприємства. Аналіз діяльності ТОВ «СВ Логістика»
 • 1.1.2 Організаційна структура управління підприємством
 • 1.1.3 Програмна і технічна архітектура ІС підприємства
 • 1.2 Характеристика комплексу задач, завдання та обґрунтування необхідності автоматизації
 • 1.2.2 Визначення місця проектованої завдання в комплексі завдань і її опис
 • 1.2.3 Обгрунтування необхідності використання обчислювальної техніки для вирішення завдання
 • 1.2.4 Аналіз системи забезпечення інформаційної безпеки і захисту інформації
 • 1.3 Аналіз існуючих розробок і вибір стратегії автоматизації ТОВ «СВ Логістика»
 • 1.3.2 Вибір і обгрунтування стратегії автоматизації завдання
 • 1.3.3 Вибір і обгрунтування способу придбання ІС для автоматизації завдання
 • 1.4 Обгрунтування проектних рішень
 • 1.4.2 Обгрунтування проектних рішень з інформаційного забезпечення
 • 1.4.3 Обгрунтування проектних рішень з програмного забезпечення
 • 2.1 Розробка проекту автоматизації
 • 2.2.1 Інформаційна модель і її опис
 • 2.3.1 Загальні положення (дерево функцій і сценарій діалогу)
 • 2.3.3 Структурна схема пакета (дерево виклику програмних модулів)
 • 2.3.4 Опис програмних модулів
 • 2.4 Контрольний приклад реалізації проекту і його опис
 • 3.1 Вибір і обгрунтування методики розрахунку економічної ефективності


 • Дата конвертації26.03.2017
  Розмір153.97 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 153.97 Kb.

  Автоматизація реєстрації та моніторингу заявок від контрагентів

  зміст

  Вступ

  1. Аналітична частина

  1.1 Техніко-економічна характеристика предметної області та підприємства. Аналіз діяльності ТОВ «СВ Логістика»

  1.1.1 Характеристика підприємства і його діяльності

  1.1.2 Організаційна структура управління підприємством

  1.1.3 Програмна і технічна архітектура ІС підприємства

  1.2 Характеристика комплексу задач, завдання та обґрунтування необхідності автоматизації

  1.2.1 Вибір комплексу задач автоматизації і характеристика існуючих бізнес-процесів

  1.2.2 Визначення місця проектованої завдання в комплексі завдань і її опис

  1.2.3 Обгрунтування необхідності використання обчислювальної техніки для вирішення завдання

  1.2.4 Аналіз системи забезпечення інформаційної безпеки і захисту інформації

  1.3 Аналіз існуючих розробок і вибір стратегії автоматизації ТОВ «СВ Логістика»

  1.3.1 Аналіз існуючих розробок для автоматизації завдання

  1.3.2 Вибір і обгрунтування стратегії автоматизації завдання

  1.3.3 Вибір і обгрунтування способу придбання ІС для автоматизації завдання

  1.4 Обгрунтування проектних рішень

  1.4.1 Обгрунтування проектних рішень з технічного забезпечення

  1.4.2 Обгрунтування проектних рішень з інформаційного забезпечення

  1.4.3 Обгрунтування проектних рішень з програмного забезпечення

  2. Проектна частина

  2.1 Розробка проекту автоматизації

  2.1.1 Етапи життєвого циклу проекту автоматизації

  2.1.2 Очікувані ризики на етапах життєвого циклу і їх опис

  2.2 Інформаційне забезпечення завдання

  2.2.1 Інформаційна модель і її опис

  2.2.2 Використовувані класифікатори та системи кодування

  2.2.3 Характеристика нормативно-довідкової, вхідної та оперативної інформації

  2.2.4 Характеристика результатної інформації

  2.2.5 Формалізація розрахунків показників

  2.3 Програмне забезпечення завдання

  2.3.1 Загальні положення (дерево функцій і сценарій діалогу)

  2.3.2 Характеристика бази даних

  2.3.3 Структурна схема пакета (дерево виклику програмних модулів)

  2.3.4 Опис програмних модулів

  2.4 Контрольний приклад реалізації проекту і його опис

  3. Обгрунтування економічної ефективності проекту

  3.1 Вибір і обгрунтування методики розрахунку економічної ефективності

  3.2 Розрахунок показників економічної ефективності проекту

  висновок

  Список використаної літератури


  Додаток 1. Лістинг програмних модулів

  Вступ

  У двадцять першому столітті автоматизація бізнес-процесів - це не розкіш.

  Цей захід, в необхідності і ефективності якого переконалися керівники більшості успішних компаній не тільки Європи і Америки, але також і Росії.

  Найчастіше наслідком автоматизації ділових процесів компанії виступають:

  · Значне підвищення продуктивності праці і зниження трудовитрат;

  · Підвищення швидкості виконання завдань, пов'язаних з різного роду урахуванням;

  · Зниження кількості помилок в документації, звітах і т. Д.

  · Підвищення ефективності обліку, що приводить до збільшення рентабельності підприємства;

  · Зручність здійснення ділових процесів і документообігу.

  Кожен з перерахованих вище пунктів - вагомий аргумент на користь того, щоб звернути увагу на можливість автоматизації бізнес-процесів компанії.

  Природним чином в комплексі ці пункти стають надійною основою для успішного і процвітаючого бізнесу, в якій би галузі діяльності не було задіяно підприємство.

  Останній світова фінансово-економічна криза наочно показав, що досить високу конкурентноздатність і стійкістю володіють саме ті підприємства, де впроваджена і розвинена система автоматизації. Наприклад, чітка розробка і грамотне використання системи автоматичного обліку в Інвестиційній компанії "MG Securities" (м.Москва) в кінці 2008 - початку 2009 рр. вирішила цілий ряд проблем, які до цього знижували швидкість і ефективність документообігу, процесів обліку та управління операціями.

  Виходячи з вищесказаного, можна сміливо зробити висновок, що тема даної дипломної роботи є особливо актуальною в сучасних умовах ведення бізнесу, особливо в очікуванні закінчення світової фінансової кризи. Адже в гонитві за конкурентоспроможністю важливо прискорювати процес прийняття рішень, підвищення мобільності в контактах з клієнтами, і при цьому грамотно і своєчасно здійснювати моніторинг внутрішніх бізнес-процесів компанії з метою досягнення більшої ефективності роботи. Безумовно, автоматизація тут виступає ключовою ланкою.

  Але не варто забувати, що кожна компанія індивідуальна. Тому максимальної ефективності автоматизації бізнес-процесів в ній можна досягти тільки при індивідуальному підході.

  Для підприємств та організацій, активно розширюють свою діяльність, не тільки за рахунок появи нових клієнтів і партнерів, а й за рахунок збільшення оборотів і надання більш широкого спектру послуг і варіантів співпраці вже наявним клієнтам і партнерам, для підвищення ефективності своєї діяльності особливо важлива автоматизація реєстрації і / або моніторингу заявок від таких контрагентів. Ця процедура, в кінцевому підсумку, не тільки істотно полегшує роботу заявника, а й дозволяє виконавцю заявки заощадити час отримання / обробки запитів і мінімізувати вплив помилок «людського фактора». Адже якою б високою кваліфікацією не був фахівець, потрібно віддати належне технічному прогресу: машинна пам'ять і швидкість обробки даних перевершують аналогічні людські показники.

  Таким чином, метою даного дипломного проекту є розробка автоматизації реєстрації та моніторингу заявок від постійних клієнтів і партнерів підприємства. При цьому під «постійним клієнтом» або «постійним партнером» компанії слід розуміти будь-яка особа, з яким відбулося виконання хоча б одного договору.

  Поставлена ​​мета визначила постановку і вирішення низки взаємопов'язаних завдань:

  1. Вивчення існуючої схеми роботи з постійними клієнтами і партнерами ТОВ «СВ Логістика» та виявлення факторів, що сприяють зниженню / підвищення ефективності роботи;

  2. Розробка автоматизації реєстрації та моніторингу заявок від постійних клієнтів і партнерів ТОВ «СВ Логістика»;

  3. Обгрунтування економічної ефективності та практичної значущості автоматизації реєстрації та моніторингу заявок від постійних клієнтів і партнерів ТОВ «СВ Логістика».

  У процесі вирішення головного з поставлених завдань використовувався функціонально-модульний (структурний) підхід. В ході вирішення другорядних завдань застосовувалися системний підхід, метод факторного аналізу, метод експертних оцінок, методики оцінки фінансової ефективності, методи статистики і прогнозування.

  Дана дипломна робота складається з трьох частин.

  У першій частині відображена аналітична частина проекту, в якій представлені техніко-економічна характеристика ТОВ «СВ Логістика» та існуючого на підприємстві процесу реєстрації та моніторингу заявок від клієнтів і партнерів; характеристика комплексу задач, які потребують вирішення, і обгрунтування необхідності автоматизації описаного процесу в ТОВ «СВ Логістика»; аналіз існуючих розробок, обгрунтування проектних рішень і вибір стратегії автоматизації реєстрації та моніторингу заявок від постійних клієнтів і партнерів ТОВ «СВ Логістика».

  Друга частина роботи містить безпосередньо проектну частину, яка складається з розробки проекту автоматизації реєстрації та моніторингу заявок від постійних клієнтів і партнерів ТОВ «СВ Логістика», інформаційного та програмного забезпечення автоматизації описаного процесу, а також опису контрольного прикладу реалізації проекту.

  І, нарешті, третя частина дипломної роботи являє собою обгрунтування економічної ефективності проекту, де описуються вибір методик розрахунку, а також представляється математичний розрахунок показників економічної ефективності автоматизації реєстрації та моніторингу заявок від постійних клієнтів і партнерів ТОВ «СВ Логістика».


  1. Аналітична частина

  1.1 Техніко-економічна характеристика предметної області та підприємства. Аналіз діяльності ТОВ «СВ Логістика»

  1.1.1 Характеристика підприємства і його діяльності

  Товариство з обмеженою відповідальністю «СВ Логістика» успішно працює на ринку інформаційних технологій з 2002 року, діє на підставі Статуту, затвердженого 16.04.02.

  Місія «СВ Логістик» полягає в наданні різнобічної професійної комп'ютерної допомоги як компаніям, так і приватним особам.

  Основним видом діяльності компанії ТОВ «СВ Логістика» є надання послуг IT-аутсорсингу.

  IT-Аутсорсинг (Information Technology Outsourcing) - це передача спеціалізованій компанії всіх завдань управління інформаційними технологіями підприємства або його окремих IT функцій.

  В рамках IT-аутсорсингу ТОВ «СВ Логістика» здійснює:

  · Послуги зі створення IT інфраструктури компанії (організація, планування, постачання, установка, повне налаштування локальних комп'ютерних мереж нового офісу або модернізація старої системи - «офіс під ключ»);

  · Послуги комплексного управління IT інфраструктурою компанії;

  · Послуги з сервісного та абонентського обслуговування комп'ютерів, серверів, оргтехніки і локальних мереж;

  · Адміністрування і супровід комп'ютерних систем, впровадження та супровід програм;

  · Продаж і доставка програмного забезпечення та комп'ютерних комплектуючих, збірка комп'ютерів на замовлення;

  · Надання професійної підтримки користувачів (Help Desk);

  · Рішення задач інформаційної безпеки.

  Другим найбільш істотним напрямком діяльності компанії

  ТОВ «СВ Логістика» є надання широкого спектру послуг в області WEB-технологій (гнучкий і багатофункціональний Хостинг;

  Web-дизайн; розробка, технічний супровід і просування (розкрутка) web-сайтів).

  В основі роботи «СВ Логістик» лежить постійний пошук нових раціональних рішень і технологій, розширення і неухильне зростання якості послуг, що надаються.

  Головним достоїнством компанії ТОВ «СВ Логістика» є багаторічний досвід і висока кваліфікація її співробітників, відмінне знання всього спектру пропонованих послуг і продукції, відповідальний підхід до справи.

  Головною і безсумнівною цінністю компанії ТОВ «СВ Логістика» є склалося довіру клієнтів і партнерів, що виражається в багаторічному, довгостроковому і ефективній співпраці.

  Далі в таблиці 1 наведено статистичний огляд заявок з боку постійних клієнтів і партнерів за 2009 рік.

  Таблиця 1.1 Заявки від постійних клієнтів і партнерів ТОВ «СВ Логістика» за 2009 рік

  найменування показника

  Кількість угод-заявок 2009 шт.

  % Від загального надійшов кількості 2009

  Фактично виконаний оборот заявок 2009 руб.

  Потенційний оборот заявок 2009 руб.

  Середня ціна договору по відношенню до кількості заявок 2009 руб.

  Контрагент - Клієнт

  6 985

  86%

  6 308 512

  7 410 247

  ЮЛ

  сумарно

  4 343

  54%

  4 016 012

  4 389 929

  виконані заявки-угоди

  4 004

  50%

  4 016 012

  4 016 012

  1103

  неісполенние заявки-угоди

  339

  4%

  -

  373 917

  непрочитані (прострочення)

  42

  1%

  -

  46 326

  відкладені (прострочення)

  194

  2%

  -

  213 982

  конфліктні заявки

  103

  1%

  -

  113 609

  ФО

  сумарно

  2 642

  33%

  2 292 500

  3 020 318

  виконані заявки-угоди

  1 836

  23%

  2 292 500

  2 292 500

  903

  невиконані заявки-угоди

  806

  10%

  -

  727 818

  непрочитані (прострочення)

  195

  2%

  -

  176 085

  відкладені (прострочення)

  403

  5%

  -

  363 909

  конфліктні заявки

  208

  3%

  -

  187 824

  Контрагент - Партнер

  1 103

  14%

  561 400

  772 100

  ЮЛ

  сумарно

  1 103

  14%

  561 400

  772 100

  виконані заявки-угоди

  802

  10%

  561 400

  561 400

  700

  неісполенние заявки-угоди

  301

  4%

  -

  210 700

  непрочитані (прострочення)

  67

  1%

  -

  46 900

  відкладені (прострочення)

  171

  2%

  -

  119 700

  конфліктні заявки

  63

  1%

  -

  44 100

  РАЗОМ ЗАЯВОК

  прийнятих і виконаних

  6 642

  82%

  6 869 912

  6 869 912

  РАЗОМ ЗАЯВОК

  прийнятих: виконаних

  і невиконаних

  8 088

  100%

  -

  8 182 347


  У представленій таблиці 1.1 і далі по тексту під поняттям «заявка-угода» або «угода-заявка» слід розуміти заявку від клієнта або партнера, що має на увазі запит на реальне проведення робіт / надання послуг. Саме тому всі угоди-заявки по праву мають потенційну грошову оцінку.

  1.1.2 Організаційна структура управління підприємством

  ТОВ «СВ Логістика», як і більшість організацій, має і вертикальну і горизонтальну ієрархію.

  Основний штат ТОВ «СВ Логістика» складається з п'ятдесяти двох осіб, з яких вісім - управлінський склад, сорок - професійні фахівці, чотири - кур'єри. До позаштатним співробітникам відносяться промоутери і технічний персонал, що залучаються на вимогу.

  На малюнку 1.1 представлена ​​організаційна структура ТОВ «СВ Логістика», що відображає взаємозв'язки між підрозділами і окремими працівниками компанії.


  Малюнок 1.1 Організаційна структура ТОВ «СВ Логістика»


  Всі співробітники компанії відповідно до своєї професійної кваліфікації закріплені за окремими департаментами з чітко визначеними обов'язками і повноваженнями.

  1.1.3 Програмна і технічна архітектура ІС підприємства

  Технічна архітектура ТОВ «СВ Логістика» являє собою сукупність таких технічних засобів: три сервера, сорок чотири персональних комп'ютери, два канали зв'язку, сім багатофункціональних пристроїв (принтер-сканер-копір), периферійні пристрої (два принтера, дві точки доступу WiFi, один бездротової модем Yota, один факс).

  Наочно технічна архітектура інформаційної системи ТОВ «СВ Логістика» представлена ​​на малюнку 1.2.

  Малюнок 1.2 Технічна архітектура ТОВ «СВ Логістика»

  Устаткування, представлене в технічній архітектурі ТОВ «СВ Логістика», з покладеними на нього завданнями справляється цілком успішно. Обсяг переданих, прийнятих та оброблюваних даних щодо різноманітний і має тенденцію до зростання в зв'язку з розширенням діяльності компанії.

  Персональні комп'ютери ТОВ «СВ Логістика» мають наступну конфігурацію системи:

  · Центральний процесор: Intel (R) Core (TM) 2Duo CPU E7500 2,93GHz;

  · Оперативна пам'ять: 3,00 ГБ;

  · Відеокарта: Radeon X1600 Series Secondary.

  В якості апаратної основи серверів використовується сервера ETegro Hyperion RS120 G3, Hyperion RS230 G2, сервер зберігання даних базується на спеціалізованій апаратної основі Fastor NS300 G3.

  Технічні характеристики серверів наведені в таблицях 1.2-1.4.

  Таблиця 1.2 Технічні характеристики ETegro Hyperion RS120 G3

  набір мікросхем

  Intel 5500 + ICH10R

  процесор

  1 або 2 Intel Xeon 5xxx (до 8 ядер)

  системна шина

  Intel QPI до 6.4GT / s

  Максимальний обсяг пам'яті

  48GB шестиканальної DDR3 ECC Reg, 6 слотів

  слоти розширення

  2x PCI-E 2.0 8x (низькопрофільний)

  вбудовані контролери

  LSI SAS 1064

  оптичний накопичувач

  DVD / CD-RW

  опціональні контролери

  SAS RAID контролери c підтримкою BBU, адаптери FibreChannel, 10G Ethernet і InfiniBand HCA

  Максимальна кількість дисків

  2 SAS з гарячою заміною

  Ємність дискової підсистеми

  До 1.2TB SAS / 4TB SATA

  Мережеві інтерфейси

  1x Intel Gigabit Ethernet 82574L

  1x Intel Gigabit Ethernet 82567LM

  графіка

  ASPEED AST2050, 8MB

  інтерфейси

  Задня панель: VGA, RS232, 3 x RJ45, 2 x USB, 2 x PS2

  Передня панель: 2 x USB

  управління системою

  IPMI 2.0 інтегровано, KVM over IP, Virtual Media, ПО управління серверної інфраструктурою ESMS, виділений порт Ethernet

  Підтримувані ОС

  Сімейство Microsoft Windows® Server 2008

  SuSE Linux Enterprise Server 11

  Red Hat Enterprise Linux 5

  Sun Solaris 10

  FreeBSD 7, 8

  Розміри (ДxШxВ), мм

  1U 510 x 430 x 44 (глибина стійки не менше 800 мм)

  Блок живлення

  400Вт одиночний

  охолодження

  2 керованих турбіни

  Робочі умови

  Відносна вологість: 10-75%

  Діапазон температур: 10-35 ° C

  Таблиця 1.3 Технічні характеристики Hyperion RS230 G2

  набір мікросхем

  Intel 5000P

  Процесори

  1 або 2 Intel Xeon 5xxx (до 8 ядер)

  Швидкість системної шини

  1333 МГц

  Максимальний обсяг пам'яті

  64GB чотирьохканальної FBDIMM

  слоти розширення

  1x PCI-X 64/100

  4x PCI-E 8x

  вбудовані контролери

  Технологія дочірніх плат розширення

  Оптичні накопичувачі

  DVD / CD-RW

  опціональні контролери

  Дочірня плата 8 портового SAS RAID контролера c підтримкою BBU і 256MB кеш пам'яті або дочірня плата SAS HBA (не займають слот PCI), адаптери FibreChannel і InfiniBand HCA

  Максимальна кількість дисків

  6 SAS з гарячою заміною

  Ємність дискової підсистеми

  До 2.7TB SAS / 9TB SATA

  Мережеві інтерфейси

  2x Intel Gigabit Ethernet, IOAT

  Видеоконтроллер

  Matrox G200, вбудовано в ServerEngines Pilot (1024x768 16 біт)

  інтерфейси

  Задня панель: VGA, RS232, 2 x RJ45, 2 x USB, 2 x PS2

  Передня панель: 2 x USB, 1x VGA

  управління системою

  IPMI 2.0 інтегровано, ПО розгортання сервера Speedy-In !. KVM over IP, Virtual Media, ПО управління серверної інфраструктурою ESMS.

  Підтримувані ОС

  SuSE Linux Enterprise Server 10

  SuSE Linux Enterprise Server 11

  Novell Open Enterprise Server

  Red Hat Enterprise Linux 5.0

  Сімейство Microsoft Windows® Server 2008

  Розміри (ДxШxВ), мм

  2U 700 x 430 x 88 (глибина стійки не менше 800 мм)

  Блок живлення

  700Вт дубльований з гарячою заміною

  охолодження

  8 керованих вентиляторів охолодження системи з дублюванням (redundancy 5 + 3)

  Робочі умови

  Відносна вологість: 10-75%

  Діапазон температур: 10-35 ° C

  Таблиця 1.4 Технічні характеристики Fastor NS300 G3

  Форм-фактор

  3U

  RAID контролер

  16 портів SATA II

  рівні RAID

  0, 1, 5, 10, 50 і JBOD

  Кеш-пам'ять

  до 4GB

  інтерфейс СГД

  Gigabit Ethernet

  SMB / CIFS, FTP, Secure FTP, Apple Talk, NFS v3, v4

  iSCSI

  FibreChannel (опція)

  InfiniBand (опція)

  можливість нарощування

  Підключення iSCSI і FC масивів

  Максимальна кількість внутрішніх дисків

  16 SAS / SATA з гарячою заміною

  Ємність дискової підсистеми

  До 7.2TB SAS / 16 TB SATA

  управління системою

  Віддалене управління через web інтерфейс.

  Підтримувані ОС

  SuSE Linux Enterprise Server 10

  Novell Open Enterprise Server

  Microsoft Windows® Server 2003 Enterprise x64 Edition

  Microsoft Windows® Server 2003

  Red Hat Enterprise Linux 5.0

  Sun Solaris 10.

  Розміри (ДxШxВ), мм

  3U 675 x 430 x 133 (глибина стійки не менше 800 мм)

  Блок живлення

  650W з гарячою заміною

  охолодження

  C гарячою заміною

  Робочі умови

  Відносна вологість: 10-75%

  Діапазон температур: 10-35 ° C

  В якості робочих станцій використовується Avelion DW310 G2.

  Дана модель дозволяє встановлювати до 8 дисків SAS або SATA з гарячою заміною і до 32GB двоканальної пам'яті DDRII 667. Два слоти PCI-E 16x, 2 PCI-E 1x, 2 PCI слота дозволяють встановлювати практично будь-які плати розширення, два порти Gigabit Ethernet з підтримкою TOE для максимальної пропускної здатності мережі і мінімального завантаження центральних процесорів.

  Характеристики даної моделі наведені в таблиці 1.5.

  Таблиця 1.5 Технічні характеристики Avelion DW310 G2

  набір мікросхем

  NVIDIA nForce Pro 3400

  процесор

  1 AMD Opteron 2xxx (до 6 ядер)

  системна шина

  HyperTransport, 2000. MHz

  Максимальний обсяг пам'яті

  32GB двоканальної DDRII 667

  слоти розширення

  2x PCI-E 16x

  2x PCI-E 1x

  2x PCI 32/33

  вбудовані контролери

  6 портів SATAII RAID 1 канал IDE

  Оптичний накопичувач / FDD

  DVD-RW

  опціональні контролери

  Контролери SAS / SATA RAID з підтримкою BBU

  Максимальна кількість дисків

  4 за замовчуванням і до 8 SAS / SATA з гарячою заміною

  Ємність дискової підсистеми

  До 16TB SATA / 4.8TB SAS

  Мережеві інтерфейси

  2x NVIDIA nForce Professional Networking

  Аудіо

  AC \ '97 5.1

  графіка

  Професійні плати NVIDIA Quadro

  інтерфейси

  Задня панель: RS232, 2 x RJ45, 4 x USB 2.0, 2 x PS / 2, LPT, Audio Передня панель: 4 x USB 2.0

  Підтримувані ОС

  SUSE Linux Enterprise Desktop 11

  Microsoft Windows 7

  Microsoft Windows Vista

  RedHat Enterprise Linux 5.0 Sun Solaris 10

  Розміри (ДxШxВ), мм

  Підлоговий: 620 x 430 x 220

  Блок живлення

  550W

  Робочі умови

  Відносна вологість: 10-75%

  Діапазон температур: 10-35 ° C

  Як мережевого обладнання використовується маршрутизатор DI-808HV, DI-2006, DI-824VUP.

  DI-808HV - це високопродуктивний широкосмуговий маршрутизатор з функціями безпечної передачі даних, спроектований спеціально для застосування в зв'язках центральний офіс - відділення. Пропонуючи ефективне рішення для підключення віддалених офісів в усьому світі до центрального через Інтернет, пристрій становить серйозну конкуренцію підключенням типу точка-точка по дорогих виділених каналах. Маршрутизатор підтримує IPSec для забезпечення безпеки з'єднань, пов'язуючи невеликі мережі віддалених офісів в єдину мережу або дозволяючи віддалено отримувати додаткові сервіси вашим довіреною партнерам.

  Серія маршрутизаторів доступу з фіксованими портами DI-2000 включає дві моделі: DI-2004 і DI-2006. Маршрутизатор призначені для використання в мережах невеликих офісів для забезпечення доступу до корпоративної мережі або мережі Інтернет, а також для забезпечення резервування основного каналу зв'язку. Ці маршрутизатори дозволяють здійснювати підключення локальних мереж Ethernet до глобальних мереж по лініях ISDN, через асинхронні і синхронні послідовні порти з використанням різних технологій, включаючи Frame Relay, X.25, а також по виділеній лінії. Пристрої надають розширені можливості захисту від несанкціонованого доступу, забезпечують простоту настройки і мають низьку вартість володіння.

  DI-824VUP + -це бездротової 802.11g VPN маршрутизатор, об'єднуючий функції широкосмугового доступу в Інтернет з надійною VPN захистом фаєрволом, вбудованим принт-сервером і 4-х-портовим комутатором для підключення принтера і робочих станцій. Розроблений для використання вдома і в офісі, маршрутизатор забезпечує високу швидкість передачі по бездротовій мережі, безпечні VPN підключення, розширений захист фаєрволом і фільтрацію вмісту пакетів, засновану на політиках. Це пристрій надає економічний спосіб установки безпечної і швидкодіючої мережі з каналом зв'язку без вузьких місць до зовнішнього світу.

  Телефонний зв'язок на підприємстві організована з використанням АТС Panasonic KX-TEM824RU.

  Функціональні можливості даної моделі включають в себе:

  · Аналогова гібридна АТС

  · Початкова місткість системи: 6 зовнішніх і 16 внутрішніх ліній

  · Гранична місткість системи: 8 зовнішніх і 24 внутрішніх ліній

  · Підтримка російської мови на дисплеї системного телефону і в SMDR

  · Функція DISA (прямий доступ до ресурсів системи)

  · Трирівневий автоматичний оператор

  · Послуги мовної пошти для всіх внутрішніх абонентів (опція)

  · Програмування з комп'ютера (USB), по модему або з системного телефону

  · Розпізнавання і автоматична переадресація факсимільних викликів

  · Відображення номера абонента (Caller ID) на дисплеях системних і звичайних телефонів (опція)

  · Режими роботи: денний / нічний / обідній

  · Гнучкий розподіл і обмеження викликів

  · Сумісність з будь-якими аналоговими телефонними апаратами, факсами, модемами

  · Можливість контролювати витрати на зв'язок (детальний звіт на комп'ютер / принтер)

  · Роз'єм для підключення резервного джерела живлення

  · Роз'єми для підключення домофонів / дистанційного керування замком вхідних дверей (опція)

  · Функція "конференц-зв'язок" з участю до 5 абонентів

  · Маршрутизація SMS

  Програмна архітектура інформаційної системи ТОВ «СВ Логістика» наочно представлена ​​на малюнку 1.3.


  Малюнок 1.3 Програмна архітектура ТОВ «СВ Логістика»

  На всіх комп'ютерах встановлено стандартний пакет програмного забезпечення:

  · Операційна система Windows XP Pro SP3;

  · Пакет MS Office 2007;

  · Антивірус Касперський 6;

  · Mozilla Firefox;

  · Adobe Acrobat 6.0 Professional;

  · Punto Switcher;

  · Довідкова система Консультант Плюс;

  · Skype;

  · FreshOffice CRM Professional.

  З урахуванням специфіки діяльності департаментів персональні комп'ютери ТОВ «СВ Логістика» мають наступні додаткові програмні забезпечення (персональні пакети ПО для відділів):

  · Відділ бухгалтерії: 1С Бухгалтерія: Версії 7.7, системі 1С - Торгівля - Склад; Банк-Клієнт;

  · Відділ по роботі з клієнтами та партнерами: 1С Бухгалтерія: Версії 7.7;

  · IT - відділ: Radmin Viewer 3, PonyProg, Remote Administrator v2.2, Total Commander;

  · Web - відділ: Macromedia DreamWeaver, Macromedia Flesh, CorelDraw Graphics Suite X4, Adobe Photoshop CS3, Adobe Stock Photos CS3, FilleZilla FTP Client, Teleport Pro, Total Commander;

  · Відділ розкрутки і просування сайтів: Site-auditor, ICQ, Semonitor;

  · Відділ маркетингу та реклами: ICQ, Adobe Photoshop CS3, Adobe Stock Photos CS3;

  · Відділ продажів / доставки: ICQ.

  1.2 Характеристика комплексу задач, завдання та обґрунтування необхідності автоматизації

  1.2.1 Вибір комплексу задач автоматизації і характеристика існуючих бізнес-процесів

  Існуючі бізнес-процеси «СВ Логістик» випливають з набору ділових зв'язків, позначених в організаційній структурі компанії.

  З огляду на специфіку діяльності кожного підрозділу, основні бізнес-процеси «СВ Логістик» будуть виглядати наступним чином:

  · Прийом менеджером по роботі з клієнтами та партнерами (рідше - директором відділу) заявки від клієнтів і / або партнерів по телефону, або за загальною корпоративної пошти, уточнення запиту і виявлення істотних нюансів (термінів виконання, важливі параметри, розрахунок і узгодження вартості послуг і т.д.);

  · Визначення менеджером фахівця, який раніше працював з клієнтом / партнером по запитуваній виду послуг;

  · Формування менеджером і пересилання в електронному вигляді заявки клієнта / партнера із зазначенням умов технічного завдання начальнику відповідного підрозділу та ідентифікованого фахівця - в разі здійснення раніше аналогічних робіт, тільки начальнику відповідного підрозділу - в разі первинного звернення за послугою, з поміткою «перша послуга»;

  · У разі первинного звернення за послугою - визначення начальником департаменту фахівця, якому буде доручено виконання заявки і направка заявки фахівця із зазначенням менеджера, який направив цю заявку, а також відповідь менеджеру із зазначенням прийнятого рішення щодо визначення відповідального спеціаліста;

  · Відправка менеджеру фахівцем підтвердження про отримання заявки із зазначенням факту готовності її виконання (готовий / не готовий), із зазначенням пояснювальних причин - в разі неготовності виконання;

  · У разі неготовності виконання фахівцем заявки - відправка менеджером клієнту запиту про згоду на проходження повторного циклу заявки із зазначенням пояснювальних причин неспроможності першого циклу і описом пропонованих умов проходження повторного циклу;

  · У разі відмови клієнта про проходження повторного циклу заявки - закриття заявки;

  · У разі згоди клієнта на проходження повторного циклу заявки - напрямок менеджером повторної заявки фахівця;

  · У разі готовності виконання фахівцем заявки або в разі згоди клієнта на проходження повторного циклу заявки - виконання заявки фахівцем за схемою затвердженого технічного завдання;

  · Моніторинг менеджером термінів виконання заявки і істотних умов технічного завдання;

  · Моніторинг начальником відповідного підрозділу термінів, істотних умов і професійної якості виконання технічного завдання;

  · Відправка фахівцем результату виконання заявки начальнику відповідного підрозділу і менеджеру, від якого надійшла заявка до відділу;

  · Пересилання менеджером, який прийняв заявку і отримав результат її виконання, результату і / або звіту про закінчення виконання робіт / надання послуг клієнту / партнеру;

  · У разі незадовільного узгодження результатів виконання заявки, передача менеджером відповідальності за усунення розбіжностей начальнику відповідного підрозділу з зазначенням претензій клієнта і його контактів і повідомлення менеджером директора по роботі з клієнтами та партнерами про факт конфлікту інтересів;

  · У разі отримання начальником підрозділу результатів незадовільного узгодження виконання заявки, під контролем директора по роботі з клієнтами та партнерами начальником відповідного підрозділу вживаються всі заходи щодо виявлення та усунення причин розбіжності результатів від технічного завдання в разі помилки фахівця і недостатній контроль з боку начальника підрозділу - за рахунок штрафних санкцій відповідного відділу, в разі необґрунтованих претензій клієнта / партнера - за рахунок клієнта / п артнера;

  · У разі задовільного узгодження результатів виконання заявки, виставлення менеджером клієнту / партнеру рахунки на оплату;

  · Контроль менеджером факту оплати клієнтом виконаних робіт / наданих послуг;

  · Збір і передача менеджером в бухгалтерію всіх необхідних первинних документів від клієнтів / партнерів;

  · Додавання менеджером інформації про виконаної заявці до зведеного звіту про заявках, який підлягає поданню директору по роботі з клієнтами та партнерами;

  · Закриття заявки.

  1.2.2 Визначення місця проектованої завдання в комплексі завдань і її опис

  Під час і після проведення описаних бізнес-процесів компанії її управлінський склад зіткнувся з наступними проблемами:

  · «Неідеальність» схеми прийняття, обробки та передачі заявки, а також схеми узгодження результатів її виконання, виражена в тісному прихильності до роботи «через менеджера», що збільшує термін обробки заявок і кількість потенційних «людських помилок»;

  · Труднощі в проведенні об'єктивної оцінки ефективності роботи менеджерів по роботі з клієнтами та партнерами;

  · Відсутність прямого контролю роботи менеджерів по роботі з клієнтами та партнерами з боку директора відповідного підрозділу. Зниження швидкості обробки заявок від постійних клієнтів і партнерів на тлі загального зростання запитів;

  · Зростання помилок «людського фактора» (помилки менеджерів) при обробках заявок від постійних клієнтів і партнерів на тлі підвищення завантаженості і збільшення обсягів робіт;

  · Збільшення штрафних виплат внаслідок затримки і / або неякісного виконання заявки;

  · Складність моніторингу та оцінки ефективності виконання заявок фахівцями «від А до Я» (в розрізі кожного етапу виконання);

  · Складність у виявленні відповідальних осіб, винуватців «гальмування» виконання заявок.

  Всі представлені труднощі чинять негативний вплив на загальну роботу ТОВ «СВ Логістика», виявляються під час проведення внутрішнього контролю та аналізу бізнес-процесів, беруть свій початок при реєстрації, обробці і моніторингу заявок від клієнтів і партнерів.


  1.2.3 Обгрунтування необхідності використання обчислювальної техніки для вирішення завдання

  Основним документом в розглянутій задачі є заявка клієнта. Схема документообігу заявки приведена на рис. 1.4.

  Малюнок 1.4 Схема документообігу в ТОВ «СВ Логістика»

  Існуючий спосіб прийому заявок спосіб обліку пов'язаний з великою трудомісткістю, розрізненістю відомостей, що з великою ймовірністю веде до їх втрати або неправильної інтерпретації. На сьогоднішній день неможливо отримати відомості про загальну кількість заявок, провести аналіз основних причин виникнення проблемних питань у клієнтів і проаналізувати причини звернення.

  Крім того, в звітний період необхідно складання аналітичних звітів, що включають в себе аналіз роботи за певний період, що дуже важко.

  Тимчасові характеристики описаних процесів наведені в таблиці 1.6.

  Таблиця 1.6 Характеристики описаних процесів

  Дія

  Середня кількість

  за робочий день

  Час, необхідний для виконання однієї дії, хвилин

  Загальний час, хвилин

  Реєстрація заявки

  10

  15

  150

  Пошук необхідної інформації

  5

  30

  150

  Аналіз інформації за період

  0,5

  60

  30

  РАЗОМ, хвилин:

  330

  Таким чином, щодня, в середньому, 330 хвилин або 5 годин 30 хвилин, співробітник зайнятий занесенням необхідних відомостей в книги обліку, а також, при необхідності аналізом і пошуком необхідної інформації. З огляду на, що тривалість робочого дня становить 8 годин, робимо висновок, що на виконання інших обов'язків (тобто безпосередню роботу по вирішенню проблем клієнта і вироблення необхідних заході) залишається менше 40% робочого часу, що вкрай неефективно.

  Для даного способу також характерні такі недоліки:

  · Невисока швидкість і точність виконання розрахунків.

  · Неефективне використання робочого часу.

  · Слабкий контроль роботи співробітника.

  · Бюрократія - збільшується «потік» паперової роботи.

  · Втома службовців - посилення негативного впливу людського фактора.

  В результаті проведеної автоматизації передбачається постійно мати найточніші відомості про кількість заявок, їх видах, скоротити час на підготовку аналітичних звітів і передачу документів за рахунок їх електронної форми.

  Очевидно, що для автоматизації необхідно використовувати такі засоби, як персональні комп'ютери, принтери, а також спеціальне програмне забезпечення і, можливо, локальну обчислювальну мережу.

  Проведемо розрахунок очікуваного ефекту від впровадження засобів автоматизації.

  У разі використання обчислювальної техніки цей процес водиться до перегляду заявки, оформленої на сайті компанії і вже занесеної до бази даних у міру їх надходження, пошук інформації буде проводиться при завданні необхідних параметрів .. У таблиці 1.7 проведено розрахунок ефекту впровадження.

  Таблиця 1.7 Розрахунок ефекту впровадження

  Дія

  Середня кількість

  за робочий день

  Час, необхідний для виконання однієї дії, хвилин

  Загальний час, хвилин

  Перегляд заявки

  10

  1

  10

  Пошук необхідної інформації

  5

  2

  10

  Аналіз інформації за період

  0,5

  5

  2,5

  РАЗОМ, хвилин:

  12.5

  Таким чином, очікувана економія робочого часу становить близько 5 годин щодня, що дозволяє збільшити ефективність роботи співробітників ТОВ «СВ-Логістик». Крім того, іншими перевагами автоматизації розглянутого бізнес-процесу будуть:

  · Централізоване зберігання даних

  · Виключення втрати даних

  · Структуризація даних

  · Більш оперативна обробка даних

  · Видача результатів в зручній формі на принтер і екран

  · Легка зміна даних

  · Система авторизації

  · Скорочення часу оформлення документів


  1.2.4 Аналіз системи забезпечення інформаційної безпеки і захисту інформації

  У компанії OOO «СВ Логістика» є нормативно-правові та організаційно-розпорядчі документи такі як:

  1. Регламент інформаційної безпеки:

  · Доступ співробітників до службової інформації, що становить комерційну таємницю;

  · Доступ до використання програмного забезпечення, сконфигурированного персонального під ТОВ «СВ Логістика» (1С Бухгалтерія; CRM Fresh Office - Система управління клієнтами і партнерами; файлове сховище).

  2. Регламенти використання мережі Internet, електронної пошти ТОВ «СВ Логістика».

  З метою більш ефективного виконання регламентів в

  ТОВ «СВ Логістика» налаштована служба Active Directory на Windows Server 2003. Вона дозволяє налаштовувати і тримати під контролем інформаційну безпеку.

  Active Directory має наступну структуру:

  · Доменні служби Active Directory - централізовані сховища відомостей про конфігурацію, запитах на перевірку справжності, а також відомостей про всі об'єкти, що зберігаються в ліс. За допомогою Active Directory можна ефективно управляти користувачами, комп'ютерами, групами, принтерами, додатками та іншими підтримують служби каталогів проектами з єдиного безпечного, централізованого місця.

  · Аудит. Всі зміни об'єктів Active Directory записуються, тому відомо, що саме змінилося, яке значення має змінений атрибут зараз і яке значення він мав раніше.

  · Точна настройка політики паролів. Політики паролів можна налаштувати для окремих груп всередині домену. Правило, згідно з яким для кожного облікового запису домену використовується одна і та ж політика паролів, більше не діє.

  · Підвищення ефективності управління обліковими записами користувачів, що застосовуються в якості посвідчень для служб. Підтримка паролів облікових записів служб (облікових записів користувачів, що застосовуються в якості посвідчень для служб) - одна з тих завдань, які віднімають у ІТ-фахівців найбільше часу. Якщо пароль облікового запису служби змінюється, службам, які використовують відповідне посвідчення, також необхідно вказати новий пароль. Щоб вирішити цю проблему, Windows Server 2008 R2 підтримує новий компонент - керовані облікові записи служб. який при зміні пароля облікового запису служби автоматично змінює паролі для всіх служб, які використовують цей обліковий запис.

  · Служба сертифікатів Active Directory. У більшості організацій сертифікати використовуються для посвідчення користувачів і комп'ютерів і для шифрування даних при їх передачі по незахищених підключень. Служби сертифікатів Active Directory застосовуються для підвищення безпеки за рахунок зв'язування ідентифікаційних даних користувача, пристрою або служби з відповідним закритим ключем. Сертифікат і закритий ключ зберігаються в Active Directory, що допомагає захистити ідентифікаційні дані; служби Active Directory стають централізованим сховищем для отримання додатками відповідної інформації за запитом.

  · Вбудований протокол SCEP. Можна видавати сертифікати мережевих пристроїв, наприклад маршрутизаторів.

  · Мережевий відповідач. Записи в списку відгуків сертифікатів (CRL) можна повертати запросила стороні у вигляді відгуків окремих сертифікатів замість відправки всього CRL. Це знижує мережевий трафік, споживаний під час перевірки сертифікатів клієнтськими системами.

  · PKI підприємства (уявлення PKI). Це засіб управління дає можливість адміністратору служб сертифікації керувати ієрархією центра сертифікації (ЦС) для визначення загальної працездатності ЦС і усунення неполадок.

  · Служби федерації Active Directory (AD FS). Являють собою безпечне, розширюване рішення управління доступом з можливістю інтернет-масштабування, яке дозволяє організаціям здійснювати перевірку справжності користувачів з інших організацій. За допомогою AD FS в Windows Server 2003 можна простим і безпечним способом надавати зовнішнім користувачам доступ до ресурсів домена вашої організації. Служби AD FS також спрощують інтеграцію між недовірених ресурсами і ресурсами домену в вашої організації.

  · Контроль перевірки автентичності. У Windows Server 2008 R2 служби федерації Active Directory підтримують контроль перевірки справжності - нову можливість, за допомогою якої адміністратори можуть встановлювати політики перевірки автентичності для облікових записів, що проходять перевірку автентичності в федеративних доменах. Це дозволяє виконувати перевірку автентичності за допомогою смарт-карт і використовувати інші сценарії перевірки автентичності.

  · Служби управління правами Active Directory. Інтелектуальна власність будь-якої організації потребує надійного захисту. Служби управління правами Active Directory (AD RMS) входять до складу Windows Server 2008 R2 і призначені для того, щоб надавати доступ до файлів тільки тим користувачам, які мають на це право. Служби AD RMS захищають файл шляхом перерахування прав, якими користувач має відносно даного файлу. Права можна налаштувати таким чином, щоб дати можливість користувачу відкривати, змінювати, друкувати, перенаправляти інформацію або виконувати інші дії з нею. За допомогою AD RMS можна захищати дані, навіть коли вони поширюються за межами вашої мережі.

  переваги:

  1. Постійний захист. Можна захистити вміст, що передається за межі організації. Можна вказати, кому дозволяється відкривати, змінювати, друкувати вміст або керувати ним, і всі призначені права зберігаються разом з вмістом.

  2. Шаблони політики прав на використання. Якщо є загальний набір прав, які застосовуються для управління доступом до інформації, то можна створити шаблон політики прав на використання і застосувати його до вмісту. В цьому випадку не доведеться заново створювати параметри прав на використання для кожного окремого файлу, який потрібно захистити. Дана служба дозволяє захистити і перешкодити не санкціонований доступ до такої інформації (корпоративна інформація, програмні продукти 1С Бухгалтерія, CRM Fresh Office).

  Налаштування і підтримку інформаційної безпеки і захисту інформації здійснює - вузьке коло IT фахівців, IT відділу. Начальник IT відділу відповідає за контроль і працездатність інформаційної безпеку і захисту інформації.

  Забезпечення інформаційної безпеки і захисту інформації на рівнях:

  · Програмний - Microsoft Windows Server 2003, Active Directory:

  а) права доступу (до операційної системи Windows XP, Windows Server, Термінальний доступ Windows Server);

  б) права користувача системи (розмежовані права доступу користувачів 1с Бухгалтерія, CRM Fresh Office, файловий сервер);

  в) парольний захист, доступ до бази (встановлені паролі на програмні продукти, такі як: Касперський, 1с Бухгалтерія, CRM Fresh Office);

  г) ведення логів і так далі (ведеться контроль логів, Windows Server користувачі, контроль трафіку інтернет, контроль пошти).

  · Апаратний - бекапи (резервне копіювання) серверів.

  Також ведеться захист інформаційного Web-порталу компанії

  ТОВ «СВ Логістика», використовуються засоби захисту від зовнішніх загроз:

  - Щоквартальна зміна паролів на доступ до управління (cms) web порталом

  - Щоквартальна зміна паролів на доступ до баз даних SQL

  - Щоквартальна зміна паролів на доступ до FTP-сервера

  - Проводиться бекап (бази SQL, FTP файлів) 4 рази на місяць

  У «СВ Логістик» проводиться постійний моніторинг найбільш небезпечних загроз інформаційній безпеці:

  1) Витік даних;

  2) Халатність службовців;

  3) Віруси;

  4) Хакери;

  5) Крадіжка обладнання;

  6) Апаратні і програмні збої.

  Зі списку загроз видно, що перше місце в ієрархії небезпек інформаційного забезпечення компанії ТОВ «СВ Логістика» займає витік даних. А саме порушується конфіденційність наступних інформаційних блоків: персональні дані; фінансові звіти, деталі конкретних угод, інтелектуальна власність компанії; бізнес-плани. Тому керівники відділів компанії ведуть щоденний моніторинг своїх підлеглих, it-відділ контролює права доступу до корпоративної інформації на файловий сервер, проводить моніторинг електронної пошти співробітників, контролює інтернет канал шляхом закриття доступу до соціальних мереж і особистої пошти.

  На жаль, найбільш небезпечним каналом і раніше залишаються мобільні накопичувачі, компанія намагається обмежити співробітників від копіювання інформації і передачу її між собою і третім особам на мобільних накопичувачах.

  Якщо витік інформації вдається запобігти, співробітник несе відповідальність за порушення внутрішньої ІБ. До порушника застосовуються одна або кілька санкцій:

  1) Догана;

  2) Строгий догану;

  3) Штраф;

  4) примусово «добровільне» звільнення з компанії;

  5) Звільнення з підприємства відповідно до статті і з закладом особистого кримінальної справи.

  1.3 Аналіз існуючих розробок і вибір стратегії автоматизації ТОВ «СВ Логістика»

  1.3.1 Аналіз існуючих розробок для автоматизації завдання

  В даний час функції роботи з клієнтами виконує підклас інформаційних систем, званих CRM.

  Розглянемо деякі з найбільш популярних на російському ринку таких систем.

  Система Alfa (виробник «Інформконтакт»)

  Alfa Express - рішення для бізнесу, що розвивається.

  Система Alfa - орієнтована в першу чергу на великі і середні підприємства зі складною, територіально-розподіленої моделлю господарської діяльності.

  Система являє собою набір повністю інтегрованих програмних модулів, кожен з яких окремо становить повнофункціональним рішенням у своїй предметній області. За автоматизацію торгівлі відповідають два модуля: Alfa-Retail - для роздрібної та Alfa-Sales & Distribution - для оптової. За допомогою першого повністю автоматизується робота касира-операціоніста, продавця та адміністратора торгового залу, як невеликого магазину, так і супермаркету. Для кожного робочого місця можлива індивідуальна настройка зовнішнього вигляду системи з забезпечення доступності саме тих функцій, які необхідні для виконання кола завдань описаного в посадових інструкціях. Другий модуль надає всі необхідні функції для планування, обліку і аналізу торгових процесів, а також оптимізації зберігання, переміщення і відвантаження готової продукції.

  функціональність:

  Для роздрібної торгівлі (Alfa-Retail):

  · Взаємодія з контрольно-касовими машинами.

  · Контроль асортименту і наявності товарів в торговому залі і на складах.

  · Контроль заброньованих товарів.

  · Управління ціновою політикою.

  · Формування та анулювання чеків на видачу і повернення товару.

  · Контроль грошових коштів в касах торгових залів.

  · Формування і друк цінників, включаючи створення штрих-кодів.

  · Параметричні звіти.

  · Використання дисконтних карт.

  · Для оптової торгівлі (Alfa-Sales & Distribution):

  · Планування та контроль збуту.

  · Документування та фінансовий облік збутових операцій.

  · Облік і управління рухомим складом.

  · Наскрізний документарний облік.

  · Оформлення замовлень.

  · Облік митного декларування.

  · Ведення особових рахунків одержувачів.

  · Облік комісійної реалізації та переміщення готової продукції між складами.

  · Побудова звітів.

  Всі додатки системи Alfa побудовані на єдиній технологічній платформі Alfa-Enterprise Service Platform (Alfa-ESP). Подробиці реалізації закриті для користувача.

  Вартість: в залежності від набору функціональних блоків і складності впровадження.

  Система Global (виробник «Бізнес Технології»)

  Види поставок: модуль Global-Stock має 2 варіанти

  Варіант для виробничих підприємств.

  Варіант для оптових і роздрібних торгових компаній і мереж.

  Модуль Global-Stock містить повний набір інструментів для управління постачанням, складами, збутом. У модулі представлені всі необхідні інструменти для організації товарообігу в компанії, що має структуру підрозділів, складів і виробничих цехів будь-якого ступеня складності і провідною операції з будь-номенклатурою матеріалів і асортиментом товарів і послуг. Програмний комплекс створений на основі об середовища GlobalFrameWork for Oracle. Таким чином, легко доступні такі сервіси як система адміністрування, сервера друку, прикріплення зовнішніх файлів, система оповіщень і ін. Варіант для оптових і роздрібних торгових компаній використовує модуль для зв'язку з POS-терміналами більшості найбільш відомих і поширених марок.

  функціональність:

  · Управління закупівлями, логістичні ланцюжки, складські операції, збут оптом і в роздріб.

  · Управління ціноутворенням, знижками.

  · Здійснення партійного обліку.

  · Взаємодія з ваговим обладнанням, сканерами штрих-кодів, касовим обладнанням і POS-терміналами.

  · Підтримка територіально-розподілених структур, обмін даними з віддаленими магазинами, торговими майданчиками.

  · Друк цінників, етикеток.

  · Багатомірний облік товарів, характеристики яких різняться по всіляких сполученням кольорів, розмірів, обробки, малюнків та інші характеристики, термінами зберігання.

  · Проведення інвентаризації та створення порівнювальних відомостей з використанням автономних сканерів штрих-кодів.

  · Підтримка різних механізмів Автозамовлення і планування потреб у товарах на підставі різних методик.

  · Підтримка роботи з пересортицею, що швидко псуються товарами.

  сумісність:

  ОС - Windows (починаючи з Windows 9x); СУБД - Oracle.

  Інтеграція з іншим ПО - MS Office, MS Project.

  Вартість: в залежності від складності впровадження і масштабу торгової мережі.

  Система Millenium ERP (виробник ТОВ «Бізнестехнологія»)

  Види поставок: модульна система, можливо як повне рішення, так і мінімальне за потребою.

  Millenium ERP призначена для створення єдиної інформаційної бази даних системи управління підприємством, що має чітко розмежовані права доступу користувачів до інформації, порядку її обробки і налагодження ефективної та взаємопов'язаної роботи таких підрозділів при вирішенні ними своїх функціональних завдань: відділи збуту, відділи продажів, відділи постачання, склади , фінансовий відділ, фондовий відділ, бухгалтерія. Реалізована можливість працювати в єдиній базі даних по повільних лініях зв'язку в режимі on-line для організації роботи підприємства зі складною територіально розподіленою структурою. Невисокі вимоги до технічних засобів.

  Функціональність модуля управління збутом:

  Управління замовленнями, які надходять від покупців з урахуванням різних статусів і параметрів замовлень.

  Формування планів реалізації з урахуванням портфеля замовлень, чинників поточного попиту, сезонності і планів поставки або виробництва.

  Управління бізнес-процесами реалізації товарів і готової продукції з формуванням, обліком і контролем за станами всіх необхідних первинних документів (замовлень, договорів, рахунків, накладних, актів, рахунків-фактур і т.д.)

  Ведення прайс-листів в різних валютах з підтримкою різних видів цін і спеціалізованих знижок або націнок.

  Виписка первинних документів з урахуванням різних видів цін, знижок, націнок, податків, варіантів оплат, відвантаження та інших параметрів реалізації.

  Резервування і зняття матеріальних цінностей з резерву.

  Ведення повної історії взаємин з покупцями з метою визначення його надійності (ступінь дотримання планів-графіків виконання замовлень, оплати і т.д.), а також визначення ступеня вигідності покупця.

  сумісність:

  ОС - Windows (починаючи з Windows 9x), Linux, HP-UX, Sun Solaris, FreeBSD, IBM AIX 4.3.1; СУБД - Oracle, InterBase, Firebird.

  Вартість: в залежності від набору модулів.

  Система Авгур 9i (виробник «Augur»)

  Види поставок: модульна система, можливо як повне рішення, так і мінімальне за потребою. Модуль автоматизації Авгур: Логістика складається з трьох частин: Управління продажами, Управління зберіганням запасів і складами, Управління постачанням.

  Інформаційна система управління «Augur» ( «Авгур9i») орієнтована, перш за все, на промислові підприємства, торгові об'єднання і керуючі компанії зі складною організаційною структурою, територіально віддаленими підрозділами та великими інформаційними потоками. Система має трирівневу архітектуру, в основі якої лежать стандартні компоненти: реляційна база даних, сервер додатків, web-технології. Використовується лінійка продуктів компанії Oracle і система інтегрована з прикладними програмами Oracle (кошти побудови аналітичних звітів і багатовимірного аналізу даних, системи підтримки прийняття рішень). Модуль Авгур: Логістика призначений для управління матеріальними потоками підприємства і охоплює такі напрямки його діяльності, як постачання, складське господарство, організація продажу та відвантаження готової продукції. Логістичний модуль може використовуватися як компаніями-виробниками продукції в рамках загальної ланцюжка закупівель, виготовлення і збуту, так і дистриб'юторськими компаніями, які постачають готову продукцію виробничим підприємствам-споживачам.

  Функціональність: модуля Авгур: Логістика

  · Ведення контрагентів.

  · Ведення договорів.

  · Управління замовленнями.

  · Накази на відвантаження.

  · Журнал продажів.

  · Рух по контрагенту.

  · Складський журнал.

  · Партійний облік.

  · Облік вкладеності в упаковку / тару.

  · Ведення норм запасів матеріалів.

  · Ведення неліквідів.

  · Формування закупівлі / продажу на підставі прибуткових ордерів.

  · Інвентаризація складських залишків.

  · Аналіз матеріальної потреби.

  · Журнал закупівель.

  · Накази по закупкам.

  сумісність:

  ОС - Windows (починаючи з Windows 9x), Linux, HP-UX PA RISC; СУБД - Oracle 9i.

  Інтеграція з іншим ПО - Microsoft Internet Explorer 5.5 і вище, Adobe Acrobat Reader 5.0 і вище, Sun JVM 1.5.0_05.

  Вартість: в залежності від набору модулів.

  Система Бізнес Про (виробник «Бізнес Про»)

  Види поставок:

  Стандартна версія - працює тільки з SQL сервером Sybase Adaptive Server Anywhere.

  Корпоративна версія - працює з SQL сервером Sybase Adaptive Server Enterprise.

  Система Бізнес Про призначена для комплексної автоматизації обліку на підприємствах різного масштабу займаються оптовою та роздрібною торгівлею, а також виробничою діяльністю. Вона включає в себе оперативний (товарний) і фінансовий обліки. Є модуль для оптової торгівлі та модуль для роздрібної. В останньому випадку задіяний модуль зв'язку з касовими апаратами і POS-терміналами. Система підтримує режим off-line (використання POS-терміналів, що володіють великими можливостями щодо формування чека на покупку, але мають значну вартість) і режим on-line (використання невеликого касового апарату тільки в якості друкувального пристрою, а всі операції по реєстрації касового чека здійснюються на комп'ютері). Також підтримується відкладена печатка з можливістю модифікації чека.

  функціональність:

  Для роздрібної торгівлі:

  · Обробка документів «Касовий чек».

  · Зв'язок з касовими апаратами і POS-терміналами в режимах off-line і on-line.

  · Налагодження можливості редагування чеків.

  · Поділ чеків на частини.

  · Формування інших документів (накладних, платіжних документів і т.д.) на підставі списку чеків або окремих чеків.

  · Автоматичний друк чеків і супутніх документів.

  · Друк етикеток зі штрих кодами на звичайному принтері.

  Для оптової торгівлі:

  · Планування продажів.

  · Прийом і обробка замовлень від покупців.

  · Оформлення повного комплексу документів на продаж (рахунки на оплату, накладні на відвантаження, платіжні документи, рахунки-фактури).

  · Ведення балансів з покупцями.

  · Контроль оплат.

  · Рознесення платежів ручна і автоматична за заданими критеріями.

  · Аналіз продажів і рівня складських запасів.

  · Формування необмеженої кількості прейскурантів в різних валютах з можливістю опису алгоритмів їх розрахунку.

  · Зв'язок прейскуранта і контрагента.

  · Ведення бази проданих товарів для отримання всіляких звітів по повній історії продажів.

  · Угруповання покупців за різними ознаками.

  Друк звітів про продажі.

  сумісність:

  ОС - Windows (починаючи з Windows 9x), Linux, HP-UX, Solaris / Intel, Solaris / SPARC, Compaq Unix 4.0D, IBM AIX 4.3.1; СУБД - Sybase Adaptive Server Anywhere / Enterprise.

  вартість:

  Стандартна версія - $ 2000. (мінімальний набір для роздрібної торгівлі на одне робоче місце).

  Корпоративна версія - $ 2500 (мінімальний набір для роздрібної торгівлі на одне робоче місце).

  Система БЕСТ-5. Магазин (виробник ТОВ «БЕСТ-Програми»)

  Види поставок: БЕСТ-5 - це модульне рішення, можливо опциональное додавання додаткових модулів. До мінімальної конфігурацію для магазину входять програми: Товари, Продукція, Торговий зал, Продажі, Клієнти, Робота зі сканером.

  Система використовується для ведення обліку на одному підприємстві, в групі не пов'язаних між собою підприємств або в компаніях, пов'язаних єдиним управлінням або власниками. Має модульну будову. За автоматизацію торговельної діяльності відповідає група модулів «Логістика» - для оптової торгівлі та програма «БЕСТ-5. Магазин »- для роздрібної. Програма для магазину взаємодіє з касовими апаратами, терміналами збору даних, сканерами, термопринтерами і електронними вагами і допомагає отримувати своєчасну і достовірну інформацію про стан товарних запасів і підсумки продажів.

  функціональність:

  · Для роздрібної торгівлі:

  · Облік руху товарів в роздрібних цінах.

  · Облік продажів через торговий зал.

  · Облік взаєморозрахунків.

  · Розрахунок собівартості закупівель.

  · Полнооб'емной бухгалтерський облік.

  · Автоматичний перерахунок цін в прейскуранті торгового залу.

  · Переоцінка товарів в рамках відкритого розрахункового періоду.

  · Для оптової торгівлі:

  · Облік замовлень покупців на продаж товарів, робіт і послуг.

  · Реєстрація актів на виконані роботи при продажах робіт і послуг.

  · Ведення прайс-листів.

  · Гнучка схема управління відпускними цінами, знижками і надбавками.

  · Взаємодія з терміналами збору даних при інвентаризації та відпуску товару.

  · Облік залишків і руху запасів.

  сумісність:

  «БЕСТ-5. Магазин »є частиною комплексної системи управління БЕСТ-5 ОС - Windows (починаючи з Windows 9x), Unix / Linux. Подробиці технічної реалізації закриті для користувача. Вартість: мінімальна конфігурація - 13 120 руб. на одне робоче місце.

  Система ПАРУС-Торгівля (виробник корпорація «Парус»)

  Види поставок:

  Рішення «ПАРУС-торгівля» призначене для компаній, що займаються оптовою та оптово-роздрібним продажем ТНП, продуктів харчування та обладнання.

  Система «Парус-Підприємство 7» призначена для малих і середніх госпрозрахункових підприємств різної галузевої приналежності.

  Рішення для автоматизації мобільної торгівлі, реалізоване на базі кишенькових комп'ютерів (КПК) призначене для підприємств, що займаються виробництвом, дистрибуцією і прямий доставкою товарів повсякденного попиту.

  Система «Парус-Підприємство» побудована за модульним принципом і являє собою набір модулів, кожен з яких призначений для автоматизації одного з основних видів діяльності підприємства і може працювати як в автономному режимі, так і спільно з іншими модулями комплексу, створюючи єдине інформаційно-управлінське простір масштабу підприємства. Також продумано кілька галузевих рішень.

  функціональність:

  ПАРУС-Торгівля:

  · Керування продажами.

  · Управління закупівлями.

  · Управління замовленнями.

  · Управління матеріальними запасами, складське зберігання, логістика.

  · Бухгалтерський і податковий облік.

  · Підготовка управлінської і бухгалтерської звітності.

  ПАРУС-Підприємство:

  · Повна підтримка мультивалютного обліку.

  · Підтримка оптового продажу будь-яких видів товарів і послуг.

  · Повний облік і контроль не тільки за рухом товарів, а й за взаєморозрахунками і станом фінансів без залучення бухгалтерії.

  · Ведення облікових регістрів замовлень, прибуткових ордерів, рахунків, накладних.

  · Облік і відпрацювання результатів інвентаризації та повернень.

  · Ведення журналу товарних запасів.

  · Настроюваний облік по партіях з можливістю автоматичного обліку термінів придатності.

  · Резервування товару.

  · Робота з особовими рахунками контрагентів, ведення ліміту кредитування.

  · Ведення багатьох тарифів, автоматизоване формування цін реалізації.

  сумісність:

  ОС - Windows (починаючи з Windows 9x). СУБД - Visual FoxPro.

  Інтеграція з іншим ПО - MS Office.

  Вартість: в залежності від складності впровадження і масштабу торгової мережі.

  Основним недоліком перерахованих систем є їх громіздкість і, як наслідок, складність впровадження, і велика кількість часу і коштів, що витрачаються на це.

  У нашому ж випадку необхідно розробити модуль по прийому заявок, тобто автоматизувати тільки невелику ділянку діяльності підприємства. В таких цілях купувати одне з готових рішень представляється нерозсудливим вчинком і може призвести до значних фінансових втрат. Тому керівництвом підприємства прийнято рішення про розробку такої системи своїми силами. При цьому даний модуль повинен бути інтегрований в раніше запроваджену систему

  1.3.2 Вибір і обгрунтування стратегії автоматизації завдання

  В існуючій схемі планування завдань виділяються кілька етапів. Перший етап - аналіз стратегії розвитку бізнесу.

  В умовах конкуренції виграють ті підприємства, чиї стратегії в бізнесі об'єднуються зі стратегіями в області інформаційних технологій. Тому реальною альтернативою варіанту вибору автоматизованої системи є підбір деякого набору пакетів різних постачальників, які задовольняють найкращим чином тієї чи іншої функції ІС управління (підхід mix-and-match). Такий підхід пом'якшує деякі проблеми при впровадженні та прив'язці програмних засобів, а ІТ виявляється максимально наближеною до функцій конкретної індивідуальності предметної області.

  Останнім часом все більше число організацій, підприємств, фірм воліє купувати готові пакети і технології, а якщо необхідно, додавати до них своє програмне забезпечення, так як розробка власних ІС та ІТ пов'язана з високими витратами і ризиком. Ця тенденція привела до того, що постачальники систем змінили раніше існуючий спосіб виходу на ринок. Як правило, розробляється і пропонується тепер базова система, яка адаптується відповідно до побажань індивідуальних клієнтів. При цьому користувачам надаються консультації, що допомагають мінімізувати терміни впровадження систем і технологій, найбільш ефективно їх використовувати, підвищити кваліфікацію персоналу [9].

  Бізнес буде розвиватися ефективно при добре організованою і злагодженій роботі всіх відділів підприємства.

  Наступним етапом в цьому процесі є пошук і обробка всієї звітної інформації, отриманої по телекомунікаційних каналах зв'язку.

  Далі проводиться конкретний підхід до кожної поставленої задачі для зниження навантаження на співробітника. Потім результати вирішення цих завдань передаються керівникові ТОВ. На цьому етапі можливе корегування роботи.

  Система повинна бути оптимальна для використання, і мати форми, які виконують такі функції:

  - отримання даних;

  - Обробка, аналіз, збереження і друк даних.

  Існує чотири варіанти стратегії автоматизації: КУСКОВО (хаотична) автоматизація, автоматизація по ділянках, автоматизація за напрямками і комплексна автоматизація.

  Кусково автоматизація передбачає під собою придбання підприємством без конкретного стратегічного плану окремих фрагментів інформаційної системи, які не здатні надати реальної користі підприємству в цілому. Подальший розвиток інформаційної системи підприємства пов'язано з новими, значними витратами.

  Автоматизація по ділянках передбачає автоматизацію окремих виробничих ділянок, об'єднаних по набору виконуваних функцій. Цей спосіб автоматизації вибирається за умови, якщо існують ділянки, де застосування автоматизованих систем дає значний економічний ефект, наприклад за рахунок скорочення персоналу.

  Автоматизація за напрямками має на увазі під собою автоматизацію окремих напрямків діяльності підприємства [2].

  У нашому випадку буде обрана стратегія автоматизації по ділянках. Внаслідок цього підприємство зможе автоматизувати діяльність по роботі з клієнтами, отримавши при цьому економічний ефект.

  Для даної фірми розробка стратегії реалізації проекту буде такою:

  · Аналіз області діяльності підприємства;

  · Аналіз стратегії подальшого розвитку підприємства;

  · Визначення стратегічних властивостей розроблюваної системи;

  · Визначення функціональності системи;

  · Аналіз існуючих розробок;

  · Вибір стратегії автоматизації;

  · Вибір способу придбання;

  · Визначення архітектури;

  · Формування бізнес-плану

  На сьогодні існують дві ключові стратегії автоматизації: підгонка існуючого програмного продукту під бізнес-процеси організації, попередня реорганізація бізнес-процесів і подальша автоматизації вже спрощеної структури. Вибір стратегії автоматизації залежить від цілей розвитку організації-замовника і її довгострокових економічних можливостей.

  Для даної фірми більш підходить варіант з підгонкою існуючого програмного продукту під бізнес-процеси.

  Крім того, існують такі стратегії автоматизації:

  1) Хаотична (кусково) автоматизація є одним з найбільш неефективних видів інвестування коштів для розвитку підприємства. Під автоматизацією розуміється відсутність стратегічного плану створення та розвитку. При такому підході процес впровадження інформаційних технологій визначається локальними гарячими завданнями, а не реальними потребами бізнесу. У цьому випадку підприємство отримує розрізнені прикладні системи, вартість інтеграції яких може бути порівнянна з комплексним рішенням.

  Вибравши цю стратегію можна заощадити час і кошти на розгортання системи. Але при можливої ​​подальшої в майбутньому модернізації, яка буде торкатися повну автоматизацію, використання системи буде не раціональним і економічно невигідним.

  2) Автоматизація по ділянках має на увазі процес автоматизації окремих виробничих або управлінських підрозділів підприємства, об'єднаних за функціональною ознакою. Подібний підхід автоматизації вибирається, коли у підприємства не вистачає інвестицій на автоматизацію в повному обсязі або існуючі ділянки дають великий економічний ефект. Часто ця автоматизація застосовується на виробничих ділянках.

  3) Автоматизація за напрямками передбачає автоматизацію окремих напрямків діяльності підприємства.Відмінною рисою від автоматизації по ділянках є, що діяльність передбачає участь в цьому процесі всіх організаційних підрозділів, функціонування яких пов'язано з автоматизуються напрямком. Кінцевим результатом автоматизації по напрямках може бути повна автоматизація компанії.

  4) Повна автоматизація має на увазі собою систему, що складається з великої кількості елементів різних рівнів і різного призначення. До них відносяться підсистеми, модулі, блоки управління, завдання, управлінські процедури, функції і т. Д. Це дозволяє використовувати один алгоритм для розрахунку подібних завдань. Так само виключається необхідність дублювання різних довідників в різних системах, так як все зібрано в одній. Є й мінуси повної автоматизації. Повна автоматизація вимагає значних фінансових і тимчасових витрат, а також дуже точного і ретельного планування. Проаналізувавши дані варіанти стратегій, була обрана стратегія повної автоматизації, тому що це найбільш підходящий варіант для нашого підприємства.

  1.3.3 Вибір і обгрунтування способу придбання ІС для автоматизації завдання

  Способи придбання ІС - це наступні дії від визначення і формалізації рішення про необхідність ІС до моменту поки ІВ буде впроваджена на підприємства. Існують наступні способи придбання ІС:

  · Розробка (самостійна і замовна);

  · Купівля ІС (покупка вітчизняної або закордонної ІС);

  · Купівля + доробка (самостійна або замовна);

  · Оренда.

  Розглянемо детально кожен із способів на предмет його застосування до автоматизації поставленого завдання.

  При покупці готового рішення необхідно вибрати таке рішення, яке повністю відповідатиме схемами ведення бізнесу. Це дуже складно, так як виробники систем автоматизації намагаються догодити всім потенційним клієнтам і їх системи виходять перевантаженими зайвим функціоналом, за який доводиться платити, або система являє собою каркас для побудови рішення під конкретного споживача. Обидва ці варіанти не підходять для вирішення поставленого завдання, так як придбання готової інформаційної системи для автоматизації за напрямками є невигідним з точки зору вкладення грошей в систему автоматизації.

  Також купується інформаційна система нам не підходить через низку недоліків, а також брак функціональності, гірше продумано напрямок майбутнього розвитку інформаційної системи, тривалий термін адаптації під вимоги підприємств, так само потрібно часте звертання в службу підтримки.

  Замовлення розробки у сторонніх розробників дозволить отримати інформаційну систему, що задовольняє бізнес-правилами компанії зараз. Однак при зміні бізнес-процесів можливо буде потрібно її переробка, що виллється в позбавлення витрати на реінжененрінг наявної ІС.

  Купівля та доопрацювання можлива, якщо вимагає невеликий обсяг доопрацювання, дане доопрацювання часто можлива в рамках моделі ядра ІС, що часто викликає труднощі через відсутність розгорнутої документації. У випадку оренди ІС можна виявити наступні переваги:

  · Покращує інноваційні можливості компанії за рахунок взаємодії і партнерства з постачальниками світового рівня, які мають великий інтелектуальний потенціал і багатий інноваційний досвід;

  · Забезпечує більшу гнучкість компанії в разі раптової зміни ринкової ситуації або споживчих переваг: простіше і дешевше знайти нових постачальників з необхідними можливостями і ресурсами, ніж перебудовувати внутрішню діяльність компанії, ліквідуючи одні потужності та ресурси і створюючи нові;

  · Прискорює придбання ресурсів і навичок;

  · Дозволяє зосередитися на тих операціях, які ефективно виконуються силами компанії, і тих, які стратегічно доцільно зберегти під її контролем.

  Однак в цьому випадку компанія ризикує вивести за свої межі занадто багато видів діяльності і втратити частину власних ресурсів і можливостей. У таких випадках компанія втратить види діяльності, які протягом тривалого часу забезпечували їй успіх на ринку.

  Тому інформаційна система буде розроблятися в компанії власними силами, так як компанія має в своєму розпорядженні кваліфікованими співробітниками для розробки і впровадження даної інформаційної системи. Розробка власної системи передбачає наявність у підприємства фахівців, здатних провести аналіз бізнес-процесів, розробити і впровадити систему їх автоматизації. Так як автоматизується одне досить невелике напрямок діяльності ТОВ, наявним працівникам не складе особливих труднощів провести весь комплекс робіт з проектування, розробки та впровадження системи автоматизації.

  Розробляється інформаційна система буде включати весь необхідний функціонал, і враховувати всі особливість роботи і побажання співробітників даної компанії, так як буде індивідуальним (унікальним) продуктом, що дозволяє швидко змінити функціональність відповідно до вимоги внутрішнього замовника.

  1.4 Обгрунтування проектних рішень

  1.4.1 Обгрунтування проектних рішень з технічного забезпечення

  Технічне забезпечення - це персональний комп'ютер, оргтехніка, лінії зв'язку, обладнання мереж. Вид інформаційної технології, що залежить від технічної оснащеності (ручний, автоматизований, віддалений) впливає на збір, обробку та передачу інформації.

  Комплекс технічних засобів становлять:

  Комп'ютери;

  · Пристрої збору, накопичення, обробки, передачі та виведення інформації -Жорсткий диски, пристрої зберігання даних, сканери, принтери, факсимільні апарати;

  · Пристрої передачі даних і ліній зв'язку - модеми;

  · Експлуатаційні матеріали - папір, CD (DVD) - диски і т. П.

  При виборі комп'ютера необхідно керуватися рядом характеристик. До таких характеристик відносяться надійність, вартісні витрати, продуктивність, простота використання та ін. Від значення зазначених параметрів залежить можливість роботи з необхідними програмними засобами, а отже, і успіх створення системи.

  Для кожного з елементів даної схеми виділяється перелік критеріїв, найбільш важливих при здійсненні вибору технічного забезпечення. Ці критерії такі:

  · - Тактова частота процесора;

  · - Дозвіл монітора;

  · - Об'єм оперативної пам'яті.

  Аналізуючи вже наявні на підприємстві АРМ, робимо висновок, що вони підходять за всіма вимогами.

  Для друку, сканування та копіювання документів повинно бути присутнім відповідне обладнання. Для забезпечення збереження даних при аварійному відключенні електроживлення персональний комп'ютер повинен бути обладнаний блоком безперебійного живлення.

  Як багатофункціональними пристроями, так і пристроями безперебійного живлення, робочі місця користувачів вже обладнані, тому впровадження розроблюваної системи не вимагає закупівлі і установки додаткових технічних засобів.


  1.4.2 Обгрунтування проектних рішень з інформаційного забезпечення

  Інформаційне забезпечення - сукупність даних, представлених в певній формі для комп'ютерної обробки. Організаційне та методичне забезпечення являють собою комплекс заходів, спрямованих на функціонування комп'ютера і програмного забезпечення для отримання бажаного результату.

  Інформаційне забезпечення (ІС) - сукупність єдиної системи класифікації та кодування інформації, уніфікованих систем документації і інформаційних масивів. [12]

  До складу інформаційного забезпечення включаються два комплексу: компоненти внемашинного ІС (класифікатори техніко-економічної інформації та документи) і внутримашинного ІС (макети і екранні форми для введення первинних даних в ЕОМ або виведення результатної інформації, структура інформаційної бази: вхідних, вихідних файлів, бази даних ).

  Для того щоб пристосувати економічну інформацію для ефективного пошуку, обробки і передачі по каналах зв'язку, її необхідно представити в цифровому вигляді. З цією метою її потрібно спочатку впорядкувати (класифікувати), а потім формалізувати (закодувати) з використанням класифікатора.

  Класифікатор - це документ, за допомогою якого здійснюється формалізований опис економічної інформації в ЕІС, що містить найменування об'єктів, найменування класифікаційних угруповань і їх кодові позначення. [13]

  За сферою дії виділяють наступні види класифікаторів: міжнародні, загальнодержавні (загальносистемні), галузеві і локальні класифікатори.

  Основним компонентом внемашинного інформаційного забезпечення є система документації, що застосовується в процесі управління економічним об'єктом. Під документом розуміється певна сукупність відомостей, що використовується при вирішенні економічних задач, розташована на матеріальному носії відповідно до встановленої форми.

  Система документації - це сукупність взаємопов'язаних форм документів, регулярно використовуваних в процесі управління економічним об'єктом. Відмінною особливістю системи економічної документації є велика різноманітність видів документів. [13]

  Існуючі системи документації, характерні для неавтоматизованих ЕІС, відрізняються великою кількістю різних типів форм документів; великим обсягом потоків документів і їх заплутаністю; дублюванням інформації в документах і робіт по їх обробці і, як наслідок, низькою вірогідністю одержуваних результатів. Обробка документів в таких системах займає майже половину часу працівників. При необхідності спростити систему документації, використовують такі підходи:

  · Проведення уніфікації та стандартизації документів;

  · Введення безпаперової технології, заснованої на використанні електронних документів і нових інформаційних технологій їх обробки.

  Вхідні документи для розв'язуваної задачі бажано отримувати через мережу, тому вони повинні бути представлені в файлах заздалегідь узгодженої структури. Для спрощення використання таких файлів, вони повинні мати табличну форму (що нескладно здійснити, тому що ці документи є результатную в інших завданнях і виводяться програмними засобами).

  До Внутрімашінная інформаційного забезпечення відноситься опис екранних форм.

  При побудові структури екранних форм для введення даних первинних документів з оперативною інформацією доцільно використовувати комбіновану форму, максимально наближену до тієї, яка була використана для побудови самого документа. Розташування полів має бути в послідовності, відповідної логічну структуру документа і файлів з оперативною інформацією, що скорочує трудомісткість операції завантаження інформації в інформаційну базу.

  При побудові екранних форм для документів з постійною інформацією слід мати на увазі, що ці макети використовуються для введення та актуалізації записів інформаційної бази, тому для їх проектування доцільно застосувати анкетну форму розташування реквізитів, зручну для виконання цих операцій.

  В основі вибору екранних форм лежать принципи мінімальної трудомісткості і вартості введення інформації в ЕОМ, максимальному ступені читабельності результативної інформації, виведеної на екран, і максимальної надійності та достовірності виконання цих операцій.

  Основною частиною внутримашинного інформаційного забезпечення є інформаційна база.

  Інформаційна база (ІБ) - певним чином організована сукупність даних, що зберігаються в пам'яті обчислювальної системи у вигляді файлів, за допомогою яких задовольняються інформаційні потреби управлінських процесів і вирішуваних завдань. [3]

  Існують наступні способи організації інформаційної бази:

  · Сукупність локальних файлів - підтримується функціональними пакетами прикладних програм;

  · Інтегрована база даних - грунтується на використанні універсальних програмних засобів завантаження, зберігання, пошуку та ведення даних, т.е. СУБД.

  Організація локальних файлів пов'язана з великим дублюванням даних в інформаційній системі, отже, з неузгодженістю даних в різних додатках, а також негнучкістю доступу до інформації, тому може застосовуватися тільки в спеціалізованих додатках.

  Для даного проекту інформаційна база представлена ​​у вигляді інтегрованого інформаційного сховища. Дана організація дозволяє об'єднати різні джерела інформації, управляти файлами різних форматів. Крім того, очевидні переваги використання для зберігання інформації бази даних:

  · Сумісність даних; відповідність даних реальному стану об'єкта;

  · Зручність і збільшення швидкості спільної обробки даних;

  · Підтримка цілісності даних.

  База даних (БД) - пойменована сукупність даних, що відображає сукупність об'єктів і їх відносин у розглянутій предметній області. [3].

  Основними способами організації БД є створення централізованих і розподілених БД. Основним критерієм вибору способу організації ІБ є досягнення мінімальних трудових і вартісних витрат на проектування структури ІБ, програмного забезпечення системи, системи ведення файлів. На підставі цих критеріїв і необхідністю забезпечення надійності зберігання даних обраний централізований спосіб організації БД.

  За способом встановлення зв'язків між даними розрізняють:

  · Ієрархічну;

  · Мережеву;

  · Реляційну модель.

  Основними компонентами будь-якої з цих моделей є файли (або таблиці).

  Ієрархічні моделі даних є графову модель з вершинами-таблицями. У моделях є один файл, який є входом в структуру. Між файлами встановлюються відносини співпідпорядкованості. У файлу може бути одна вихідна вершина і кілька підлеглих. Основний тип відносин - 1: М.

  У мережевих моделях будь-який файл може бути точкою входу в систему, і пов'язаний з довільним числом інших файлів відносинами типу 1: 1, 1: М і М: М.

  Найбільш широке поширення набула реляційна модель даних. При такій організації вся інформація представлена ​​у вигляді таблиць (файлів БД) і відносин. Таблиці є сукупністю записів (рядків, кортежів). Між відносинами (таблицями) існують зв'язку типу 1: М, М: М. Кожне відношення має ключ - це поле запису (атрибут) однозначно ідентифікує її. Дана властивість реляційної моделі даних виключає дублювання інформації, прискорює пошук і доступ до конкретних даних.

  Прийнятий в реляційної моделі підхід до структурування і цілісності даних дозволяє зручно організувати і впорядкувати процес проектування і реалізації складних баз даних, а реляційні операції мають потужні можливості управління даними і їх обробки.

  З огляду на всі переваги реляційних моделей даних для представлення інформації, що обробляється при вирішенні задачі доцільно використовувати реляційну модель БД.

  1.4.3 Обгрунтування проектних рішень з програмного забезпечення

  Програмне забезпечення (ПО) включає сукупність програм, що реалізують функції і завдання ІС і забезпечують сталу роботу комплексів технічних засобів. До складу програмного забезпечення входять загальносистемні і спеціальні програми, а також інструктивно-методичні матеріали щодо застосування засобів програмного забезпечення.

  До загальносистемного (загального) програм можуть бути програми, розраховані на широке коло користувачів і призначені для організації обчислювального процесу і виконання часто зустрічаються варіантів обробки інформації. Вони дозволяють розширити функціональні можливості ЕОМ, автоматизувати планування черговості обчислювальних робіт, а також автоматизувати роботу програмістів. Спеціальне (функціональне) програмне забезпечення являє собою сукупність програм, що розробляються при створенні ІТ конкретного функціонального призначення. Воно включає пакети прикладних програм, які здійснювали організацію даних і їх обробку при вирішенні функціональних завдань ІС [3].

  При виборі комплексу технічних засобів для розробки системи, одним з найважливіших критерієм є вибір операційної системи. Операційна система управляє технічними засобами комп'ютера, підтримує запуск і виконання тих чи інших програм і додатків, забезпечує захист даних, виконує різні сервісні функції. Кожна програма користується засобами, наданими операційною системою. Таким чином, вибір операційної системи дуже важливий, так як він визначає набір програм і формат виконуваних файлів, а також їх взаємодію з операційною системою.

  На комп'ютерах з архітектурою x86, які використовуються в якості робочих місць користувачів, найчастіше застосовуються такі операційні системи:

  - Операційні системи сімейства Windows від фірми Microsoft (Windows 95/98 / Me, Windows NT4.0 / 2000 / XP),

  - Операційні системи Linux / BSD сімейства (UNIX подібні) від різних фірм - розробників (Red Hat, Debian, Novel, Mandrake soft, Gentoo, Slackware, IBM, Oracle, NetBSD, OpenBSD, FreeBSD) [13].

  Для розробки програмного додатка автоматизованої обробки вибір тієї чи іншої операційної системи не вплине на функціональність системи через те, що при реалізації алгоритмів програмного додатка не потрібно використання будь-яких специфічних функцій операційної системи. Обидва типи операційних систем дозволяють розробляти програмний продукт без втрати його функціональності, через наявність програмних середовищ (мов програмування) для обох типів операційних систем [14].

  Всі з перерахованих вище операційних систем містять інтерфейси міжмережевоговзаємодії, що дозволяє використовувати програмний додаток в мережі, для обміну даними та паралельної роботи декількох копій програмного додатка з одними вихідними даними. Обидва типи операційних систем містять у собі якісний інтерфейс користувача, що також дозволяє виробляти розробку програмного додатка для будь-якої з цих операційних систем.

  В якості операційної середовища для розробки і застосування програми була обрана операційна система сімейства Windows, зокрема операційна система Windows Vista. Цей вибір обумовлений тим, що на сьогоднішній день Windows Vista є однією з найбільш поширених операційних систем. Операційна система Windows Vista забезпечує стабільність роботи, надаючи користувачам можливість зосередитися на виконуваній роботі.

  Одним з важливих вимог, що пред'являються до проектування інформаційних систем, експлуатованих спільно на технологічній базі дуже обмежених можливостей, є велика їх однорідність, що дозволяє забезпечити сумісність, мобільність, переносимість.

  Вибір системи управління баз даних (СКБД) являє собою складну багатопараметричну завдання і є одним з важливих етапів при розробці додатків баз даних. Обраний програмний продукт повинен задовольняти як поточним, так і майбутнім потребам підприємства, при цьому слід враховувати фінансові витрати на придбання необхідного обладнання, самої системи, розробку необхідного програмного забезпечення на її основі, а також навчання персоналу. Крім того, необхідно переконатися, що нова СУБД здатна принести підприємству реальні вигоди.

  Найбільш простий підхід при виборі СУБД заснований на оцінці того, якою мірою існуючі системи задовольняють основним вимогам створюваного проекту інформаційної системи. Більш складним і дорогим варіантом є створення випробувального проекту на основі кількох СУБД і наступний вибір найбільш підходящого з кандидатів. Але і в цьому випадку необхідно обмежувати коло можливих систем, спираючись на якісь критерії відбору. В даному випадку можна виділити кілька груп критеріїв:

  · Моделювання даних

  · Особливості архітектури і функціональні можливості

  · Контроль роботи системи

  · Особливості розробки додатків

  · Продуктивність

  · Надійність

  · Вимоги до робочого середовища

  · Змішані критерії

  Основним принципом вибору СУБД слід вважати визначення програмного продукту, в найбільшій мірі відповідного вимогам. Цю задачу вирішити не дуже просто. По-перше, до СУБД пред'являється велика кількість вимог, які з плином часу змінюються, по-друге, СУБД мають велике число параметрів, що ускладнює їх порівняння. Крім того, інформація про СУБД часто носить рекламний характер, що не дозволяє зробити правильне судження.

  Процедуру вибору СУБД слід проводити в три етапи:

  · На якісному рівні оцінити програмні продукти на предмет придатності;

  · Оцінка технічних характеристик відібраних систем;

  · Оцінка продуктивності програмних продуктів.

  До числа основних показників придатності програмних продуктів відносяться:

  · Вид програмного продукту;

  · Категорії користувачів (професійні програмісти, адміністратори БД, кваліфіковані користувачі, які розробляють додатки, кінцеві користувачі, різні комбінації перерахованих категорій);

  · Зручність і простота використання (зрозумілі процедури установки програмних продуктів, зручний і уніфікований інтерфейс кінцевого користувача, простота виконання звичайних операцій: створення БД, навігації, модифікації, підготовки даних, виконання запитів і звітів і ряду інших; наявність інтелектуальних підсистем підказок, допомоги в процесі роботи і навчання, включаючи приклади);

  · Модель представлення даних. Найбільш поширеною є реляційна модель даних. Перспективними є моделі з об'єктної орієнтацією, оскільки вони мають більші можливості відображення семантики предметної області;

  · Якість засобів розробки. При оцінці якості засобів розробки враховується наступне: можливості створення призначених для користувача інтерфейсів, потужність мови створення програм, автоматизація розробки різних об'єктів: екранних форм, звітів, запитів. Перевага віддається системам, які мають повнофункціональні генератори і забезпечує зручність роботи користувача;

  · Якість засобів захисту і контролю коректності бази даних. Доступ до функцій захисту повинен передбачатися на рівні засобів розробки програм і на рівні користувача. До найважливіших функцій контролю коректності відносяться: забезпечення унікальності записів БД по первинному ключу, автоматичний контроль цілісності зв'язків між таблицями під час виконання операцій оновлення, вставки і видалення записів, перевірка коректності значень в БД;

  · Якість комунікаційних засобів. При оцінці якості комунікаційних засобів звертають увагу на такі властивості програмних продуктів:

  · Підтримку мережевих протоколів,

  · Підтримку стандартних інтерфейсів з БД,

  · Наявність засобів групової роботи з інформацією БД,

  · Здатність використовувати і модифікувати БД інших форматів без імпортування або перетворення;

  · Фірма - розробник. Солідність фірми-розробника пакета, як правило, дає наступні переваги:

  · Висока якість продукту,

  · Наявність документації та методичних матеріалів

  · Наявність «гарячої лінії» для консультацій по виникаючих проблем

  При виборі продукту слід звернути увагу на дату його появи. Як показники «благополуччя» можна використовувати: тверде фінансове становище, перспективна динаміка розвитку апаратно-програмних засобів, річний оборот, чисельність складу, обсяг продажів і т.д. - Вартість. На вартість програмних продуктів в основному впливають вид програмного продукту і фірма - розробник. Вартість повнофункціональних СУБД зазвичай коливається в межах $ 500 - $ 1000. Загальна вартість включає в себе вартість прикладного інструментарію, засобів настройки конфігурації системи, адміністрування БД і супроводу. Іноді загальна вартість великих систем, побудованих на базі реляційних БД, досягає мільйонів доларів. Основним фактором, що визначає загальну вартість системи, найчастіше є число підтримуваних користувачів.

  На рівні технічних характеристик різноманітність СУБД ще більше, ніж на якісному рівні.До технічних характеристик відносяться:

  · Загальні параметри (операційне середовище, потреба в оперативній пам'яті, обмеження на максимальний обсяг БД і ін.);

  · Обмеження на операції над даними;

  · Типи даних;

  · Можливості засобів формулювання та виконання запитів;

  · Робота в багатокористувацьких середовищах;

  · Інструментальні засоби розробки додатків;

  · Імпорт і експорт.

  Оцінка продуктивності проводиться методом тестування за допомогою еталонних тестів з набору AS3AP (ANSI SQL Standard Scalable and Portable). У них контролюється широкий спектр найпоширеніших операцій БД і моделюються однопользовательские і многопользователь-ські середовища.

  Нижче, в таблиці 1.10. приведена порівняльна таблиця трьох поширених систем управління базами даних, що конкурують на ринку програмного забезпечення за основними показниками.

  Таблиця 1.8 Порівняння СУБД

  показники

  Microsoft SQL Server 2008

  MySQL 5.1

  PostgreSQL 8.4

  Операційні системи

  Windows Desktop / Server

  Windows Desktop / Server, Linux, Unix, Mac

  Windows1 Desktop / S22erver, Linux, Unix, 2Mac

  умови ліцензування

  Комерційний продукт з закритим вихідним кодом. Є безкоштовна версія з обмеженням оперативної пам'яті до 4 Гб.

  Комерційна ліцензія і GNU GPL.

  Ліцензія BSD Open Source.

  Наявність встановлених драйверів в ОС сімейства Windows

  Так

  немає

  немає

  Наявність драйверів ODBC, JDBC, ADO.NET

  Так

  Так

  Так

  підтримка реплікації

  Так, вбудована і різних типів. Але внесення структурних змін після початку реплікації - дуже складний процес.

  Так, включаючи mater-master реплікацію.

  Так, але за допомогою сторонніх продуктів з відкритим вихідним кодом. Реплікація всіх типів.

  Можливість писати збережені функції на різних мовах програмування

  Так, теоретично будь-якою мовою, що підтримує CLR, наприклад VisualBasic.NET, C #, IronPython, але спочатку треба скомпілювати код в бібліотеку dll.

  Ні (крім C і Pl / SQL)

  Так, найбільш повна підтримка з усіх розглянутих.

  Можливість створювати призначені для користувача агрегованих функції

  Так - будь .NET мову, крім TRANSACT SQL.

  Так, тільки на С

  Так - на PL language і вбудованих C, SQL, PLPgSQL.

  Підтримка дати і часу

  Так

  Так (але без часового поясу)

  Так

  аутентифікація

  Засобами БД і ActiveDirectory

  засобами БД

  Багато різних методів, що включають попередні

  Розмежування доступу до стовпців

  Так

  Так

  Так

  Підтримка DISTINCT ON

  немає

  немає

  Так

  Підтримка WITH ROLLUP

  Так

  Так

  Так

  Підтримка WITH CUBE

  Так

  немає

  немає

  Підтримка функцій OVER..PARTITION BY

  Так

  немає

  Так, причому краще, ніж в MS SQL

  Підтримка рекурсивних запитів

  Так

  немає

  Так

  Продуктивність планувальника запитів для складних запитів

  Середня (вміє паралельні запити «з коробки»)

  Дуже хороша

  погана

  Таким чином, для проекту, що розглядається в даному дипломному проекті найбільш прийнятна СУБД MS SQL.

  Для реалізації програми користувача вибрана мова програмування ASP.

  ASP (англ. Active Server Pages - «активні серверні сторінки») - технологія, розроблена компанією Microsoft, що дозволяє легко створювати додатки для World Wide Web. ASP працює на платформі операційних систем лінії Windows NT і на веб-сервері Microsoft IIS. ASP не є мовою програмування - це лише технологія попередньої обробки, що дозволяє підключати програмні модулі під час процесу формування веб-сторінки. Відносна популярність ASP заснована на простоті використовуваних мов сценаріїв (VBScript або JScript) і можливості використання зовнішніх COM-компонентів.

  Технологія ASP отримала свій розвиток у вигляді ASP.NET - нової технології створення веб-додатків, заснованої на платформі Microsoft .NET.

  ASP.NET - технологія створення веб-додатків і веб-сервісів від компанії Майкрософт. Вона є складовою частиною платформи Microsoft .NET і розвитком старішої технології Microsoft ASP. На даний момент останньою версією цієї технології є ASP.NET 4.0b.

  ASP.NET зовні багато в чому зберігає схожість із старішою технологією ASP, що дозволяє розробникам відносно легко перейти на ASP.NET. У той же час внутрішній устрій ASP.NET істотно відрізняється від ASP, оскільки вона заснована на платформі .NET і, отже, використовує всі нові можливості, що надаються цією платформою.

  Хоча ASP.NET бере свою назву від старої технології Microsoft ASP, вона значно від неї відрізняється. Microsoft повністю перебудувала ASP.NET, грунтуючись на Common Language Runtime (CLR), який є основою всіх додатків Microsoft .NET. ASP.NET має перевагу в швидкості в порівнянні з скриптовими технологіями, так як при першому зверненні код компілюється і поміщається в спеціальний кеш, і згодом тільки виконується.

  Разом з тим слід враховувати, що зазначене перевагу не завжди може бути реалізовано. Це пов'язано з тим, що на швидкість роботи реального проекту впливають безліч чинників. [11]  2. Проектна частина

  2.1 Розробка проекту автоматизації

  2.1.1 Етапи життєвого циклу проекту автоматизації

  Поняття життєвого циклу є одним з базових понять методології проектування інформаційних систем. Життєвий цикл інформаційної системи являє собою безперервний процес, що починається з моменту прийняття рішення про створення інформаційної системи і закінчується в момент повного вилучення її з експлуатації.

  Життєвий цикл інформаційної системи охоплює всі стадії і етапи її створення, супроводу і розвитку:

  · Дослідження предметної області з подальшим формуванням функціональної та інформаційної моделей об'єкта, для якого призначена інформаційна система;

  · Проектування системи, що полягає в розробці проектних рішень, що задовольняють всім вимогам ТЗ;

  · Розробку системи (в тому числі програмування та тестування прикладних програм на основі проектних специфікацій підсистем, виділених на стадії проектування);

  · Тестування інформаційної системи і виявлення збоїв з подальшим їх усуненням;

  · Експлуатацію системи і її супровід;

  · Розвиток системи.

  Життєвий цикл протікає відповідно до обраної моделлю ЖЦ.

  Існує цілий ряд стандартів, що регламентують ЖЦ ПЗ, а в деяких випадках і процеси розробки.

  Серед найбільш відомих стандартів можна виділити наступні:

  · ГОСТ 34.601-90 - поширюється на автоматизовані системи та встановлює стадії і етапи їх створення. Крім того, в стандарті міститься опис змісту робіт на кожному етапі. Стадії і етапи роботи, закріплені в стандарті, більшою мірою відповідають каскадної моделі життєвого циклу.

  · ISO / IEC 12207: 1995 - стандарт на процеси і організацію життєвого циклу. Поширюється на всі види замовного ПЗ. Стандарт не містить опису фаз, стадій і етапів.

  · Custom Development Method (методика Oracle) з розробки прикладних інформаційних систем - технологічний матеріал, деталізований до рівня заготовок проектних документів, розрахованих на використання в проектах із застосуванням Oracle. Застосовується CDM для класичної моделі ЖЦ (передбачені всі роботи / завдання та етапи), а також для технологій "швидкої розробки" (Fast Track) або "полегшеного підходу", рекомендованих в разі малих проектів.

  · Rational Unified Process (RUP) пропонує ітеративну модель розробки, що включає чотири фази: початок, дослідження, побудова та впровадження. Кожна фаза може бути розбита на етапи (ітерації), в результаті яких випускається версія для внутрішнього або зовнішнього використання. Проходження через чотири основні фази називається циклом розробки, кожен цикл завершується генерацією версії системи. Якщо після цього робота над проектом не припиняється, то отриманий продукт продовжує розвиватися і знову мине ті ж фази. Суть роботи в рамках RUP - це створення і супровід моделей на базі UML.

  · Microsoft Solution Framework (MSF) схожа з RUP, так само включає чотири фази: аналіз, проектування, розробка, стабілізація, є ітераційної, припускає використання об'єктно-орієнтованого моделювання. MSF в порівнянні з RUP більшою мірою орієнтована на розробку бізнес-додатків.

  · Extreme Programming (XP). Екстремальне програмування (найновіша серед розглянутих методологій) сформувалося в 1996 році. В основі методології командна робота, ефективна комунікація між замовником і виконавцем протягом усього проекту з розробки ІС, а розробка ведеться з використанням послідовно допрацьовувати прототипів.

  · Стандарт ISO / IEC серії 15288

  У стандарті ISO / IEC 12207 не пропонується конкретної моделі життєвого циклу і методів розробки, його рекомендації є загальними для будь-яких моделей життєвого циклу. Під моделлю зазвичай розуміється структура, що визначає послідовність виконання і взаємозв'язку процесів, дій і завдань протягом життєвого циклу.

  В даний час існує дві основні моделі життєвого циклу - це каскадна і спіральна моделі. У каскадної моделі процес розробки йде поетапно, крок за кроком. Перехід до наступного етапу відбувається тільки після завершення попереднього. У спіральної моделі розробка проходить по наростаючій. На початковому етапі розробляється система з високим рівнем абстракції, а на наступних витках ця розробка все більше і більше конкретизується. Для життєвого циклу поточного проекту була обрана каскадна модель, так як для розроблюваної системи більше підходить поетапна розробка. Перехід до наступного етапу відбувається тільки після завершення всіх робіт на попередньому етапі (Рис. 2.1), включаючи підготовку повного пакету документації, достатньої для того, щоб розробка могла бути продовжена іншою групою розробників і є можливість планування термінів завершення робіт і витрат на їх виконання.


  Малюнок 2.1 Каскадна схема розробки ПЗ.

  Каскадний метод добре підходить для побудови систем, де на самому початку розробки можна досить точно і повно сформулювати всі вимоги, з тим, щоб надати розробникам свободу реалізувати їх якнайкраще з технічної точки зору.Однак в разі, якщо в середині розробки розкриваються помилки, допущені на початку, то доводиться вдаватися до ентраверсіі проекту і реальна схема каскадної моделі набуває іншого вигляду (Рис. 2.2). Таким чином, каскадний метод найбільше підходить до конкретної розробки.

  Малюнок 2.2 Реальний процес розробки ПО по каскадної схемою.

  2.1.2 Очікувані ризики на етапах життєвого циклу і їх опис

  Будь-який проект по створенню інформаційної системи підприємства завжди включає безліч завдань, пов'язаних із загальним управлінням проектом, розробкою ПЗ, проектуванням ІС, впровадженням, кожна з яких сама по собі є проектом з властивими йому особливостями. Тому в ході розробки існують різні ризики.

  Ризики замовника пов'язані з неповним досягненням цілей проекту і не ефективно витраченими коштами, а ризики виконавця - з можливістю різкого перевищення фактичної собівартості робіт в порівнянні з плановою. Необхідність ведення паралельних і часом принципово відрізняються за своїм характером робіт призводить до того, що багато разів зростає рівень ризику проекту.

  Найбільш характерні ризики і методи з мінімізації наведені в таблиці 2.1


  Таблиця 2.1 Можливі ризики проекту і способи їх мінімізації

  Види ризиків / варіанти менеджменту ризиків

  Зниження видів ризику

  Зниження ймовірності виникнення ризику

  Ризики, пов'язані з масштабом проекту

  Детальний аналіз кожного етапу робіт, взаємодії учасників, організації робіт

  Детально пророблена програма якості, відпрацьований управління конфігурацією проекту, спеціальні процедури взаємодії учасників

  Ризики, пов'язані з недостатнім досвідом в сфері ІТ

  Проведення навчання користувачів, включаючи керівництво, дотримання технологій роботи

  Розробка та затвердження концепції проекту на можливо більш ранній його стадії

  Технічні ризики проекту

  Строгий відбір проектної команди по кваліфікаційним критеріям. Навчання учасників проекту технології проектних робіт, інструментальних засобів

  Використання стандартів підприємства на проектні роботи, розробка стандартів проекту

  Організаційні ризики проекту

  Навчання учасників проекту (курс "управління проектом"), тренінги команди, як можна більш повна формалізація діяльності

  Включення в команду адміністратора проекту, детальний розподіл ролей в проекті

  Операційні ризики проекту

  Багаторазове тестування створених продуктів, ретельна експертиза документів

  Суворе виконання процедур програми якості


  2.2 Інформаційне забезпечення завдання

  2.2.1 Інформаційна модель і її опис

  Інформаційна модель являє собою схему руху вхідних, проміжних і результативних потоків і функцій предметної області. Крім того, вона пояснює, на основі яких вхідних документів і який нормативно-довідкової інформації відбувається виконання функцій по обробці даних і формування конкретних вихідних документів. Інформаційна модель представлена ​​на рис. 2.3.

  Малюнок 2.3 Інформаційна модель системи

  Відповідно до представленої інформаційної моделлю менеджер заповнює довідник Стан проектів. Далі, використовуючи дані довідників Клієнти, Співробітники, Міста, Фірми, стану проектів, змінює зміст таблиці Проекти. На підставі таблиці Проекти та Довідника Стан проектів менеджер отримує екранні форми вихідних документів, таких, як список проектів і список етапів виконання проектів.

  2.2.2 Використовувані класифікатори та системи кодування

  У складі інформаційного забезпечення даного комплексу завдань важливе місце відводиться класифікаторів економічної інформації: забезпечити стиснення знаковою частини (ідентифікатора) показників, а, отже, і скоротити об'єм інформації в ЕОМ і час на пошук інформації, необхідної для вирішення завдань, полегшити обробку інформації дозволяють класифікація і кодування інформації.

  Класифікатор - це документ, за допомогою якого здійснюється формалізований опис економічної інформації в ЕІС, що містить найменування об'єктів, найменування класифікаційних угруповань і їх кодові позначення. [9] Залежно від застосування вони поділяються на три групи:

  1. загальнодержавні класифікатори, які використовуються в усіх галузях і на всіх рівнях управління для повсюдного і однакового позначення об'єктів;

  2. галузеві (відомчі) класифікатори, які використовуються в межах певної галузі (відомства);

  3. локальні, використовувані в межах організації або групи організації.

  Для повної формалізації економічної інформації недостатньо простої класифікації, тому проводять процедуру кодування.

  Кодування - це процес присвоєння умовних позначень об'єктам і класифікаційними групами по відповідній системі кодування. [9]

  Система кодування - це сукупність правил позначення об'єктів і угруповань з використанням кодів. [9]

  Код - це умовне позначення об'єктів або угрупувань у вигляді знака або групи знаків відповідно до прийнятої системою. Всі системи кодування можна згрупувати в два підмножини: реєстраційних і класифікаційних систем кодування. [9]

  Вимоги, яким повинні задовольняти розробляються класифікатори, такі:

  · Повнота охоплення об'єктів і ознак класифікації кожним класифікатором;

  · Узгодженість ознак поділу множин об'єктів з алгоритмами обробки економічної інформації;

  · Взаємна однозначність найменувань об'єктів і їх кодових позначень;

  · Простота кодування і можливість автоматизації класифікації та кодування;

  · Можливість ув'язки з іншими класифікаторами і системами позначень;

  · Ефективність використання класифікатора при обробці інформації.

  В системі використовується наступні види системи кодування, зазначені в таблиці 2.2.

  Таблиця 2.2 Використовувані системи кодування

  Кодуються безліч об'єктів

  довжина коду

  потужність коду

  система кодування

  система класифікації

  вид класифікатора

  клієнти

  4

  9999

  порядкова

  Відсутнє

  локальний

  проекти

  4

  9999

  порядкова

  Відсутнє

  локальний

  стану проектів

  2

  99

  порядкова

  Відсутнє

  локальний

  1) Класифікатор клієнтів

  Структурна схема класифікатора клієнтів представлена ​​на рис. 2.4 ..

  К1 = [XXXX] - Код клієнта

  2.2.3 Характеристика нормативно-довідкової, вхідної та оперативної інформації

  В системі використовуються довідники, наведені в таблиці 2.3.

  Таблиця 2.3 Перелік використовуваних довідників

  № пп

  назва довідника

  відповідальний за ведення

  середній обсяг довідника в записах

  середню частоту актуалізації

  середній обсяг актуалізації,%

  1

  співробітники

  Адміністратор

  100

  1 раз на місяць

  10

  2

  фірма

  Адміністратор

  50

  1 раз на місяць

  10

  3

  клієнти

  Користувач

  50

  1 раз на місяць

  10

  4

  Місто

  Адміністратор

  500

  1 раз в тиждень

  25

  5

  стан проектів

  Користувач

  50

  1 раз на місяць

  10

  Реквізитний склад довідників наведено в таблиці 2.4.

  Таблиця 2.4 реквізитний склад довідників

  № пп

  Найменування

  перелік реквізитів

  1.

  співробітники

  · Прізвище ім'я по батькові

  · Дата народження

  · Посада

  2.

  фірма

  · Найменування

  · Місто

  · оргформой

  · Контактна особа

  3.

  клієнти

  · Фірма

  · Прізвище ім'я по батькові

  · Дата реєстрації

  · Адреса

  · E-mail

  · ПІБ керівника

  4.

  стан проектів

  · Найменування стану


  2.2.4 Характеристика результатної інформації

  Опис результатних документів наведено в таблиці 2.5.

  Таблиця 2.5 Опис вихідних документів

  № пп

  Найменування

  реквізити

  Таблиці, на основі яких формується

  частота формування

  Спосіб доставки

  1

  список проектів

  · Номер

  · Вид

  · Найменування клієнта

  · Стан

  · Завершено

  · Додано

  · Веде проект

  · Додав проект

  · Проекти

  · Стан проектів

  · Співробітники

  · Фірми

  · Міста

  По мірі необхідності

  екранна форма

  2

  Список етапів виконання проектів

  · Номер проекту

  · Найменування клієнта

  · Крок виконання

  · Дата початку

  · Дата закінчення

  · Додав

  · Відповідальний

  · Проекти

  · Стан проектів

  · Співробітники

  · Фірми

  · Міста

  По мірі необхідності

  екранна форма

  2.2.5 Формалізація розрахунків показників

  У системі, проводиться розрахунок наступних показників:

  · Загальна кількість проектів;

  · Загальна кількість етапів проекту.


  Таблиця 2.6 Формалізоване і вихідне опис первинних показників

  Найменування показників

  ідентифікатор показника

  1

  Кількість проектів на дату D

  Kd

  2

  Кількість етапів проекту N

  Zn

  Таблиця 2.7 Формалізований опис результатних показників

  пп

  найменування показника

  ідентифікатор показника

  алгоритм розрахунку

  1

  Загальна кількість проектів

  S

  ΣS

  2

  Загальна кількість етапів проекту

  IZ

  ΣZn

  2.3 Програмне забезпечення завдання

  2.3.1 Загальні положення (дерево функцій і сценарій діалогу)

  У розробленому модулі передбачений тільки один користувач - менеджер. Дерево функцій модуля представлено на малюнку 2.7.

  Малюнок 2.7 Дерево функцій менеджера

  На підставі дерева функцій розроблений сценарій діалогу, схематично представлений на малюнку 2.8.


  Малюнок 2.8 Сценарій діалогу

  2.3.2 Характеристика бази даних

  У розробленому модулі використовується СУБД MS SQL Server 2000. Обгрунтування її вибору наведено в розділі 1.4.3. У розв'язуваної задачі використовується наступна ER-модель, відображена на малюнку 2.9, що описує взаємозв'язок таблиць в БД.

  малюнок 2.9

  Таблиця 2.8 Таблиця «City»

  № пп

  поле

  Тип

  значення

  1.

  idCity

  int (10)

  номер

  2.

  city

  varchar (255)

  Найменування міста

  3.

  telcode

  varchar (20)

  Телефонний код

  4.

  timezone

  int (4)

  Часовий пояс


  Таблиця 2.9 Таблиця «Klient»

  № пп

  поле

  Тип

  значення

  1.

  idKlient

  int (11)

  номер

  2.

  nameK

  varchar (255)

  Найменування

  3.

  inn

  varchar (12)

  ІПН

  4.

  kpp

  varchar (12)

  КПП

  5.

  fiobossK

  varchar (30)

  ПІБ керівника

  6.

  fiokontaktk

  varchar (30)

  ПІБ контактної особи

  7.

  telefonK

  varchar (9)

  телефон

  8.

  adressK

  varchar (255)

  адреса

  9.

  zipcodeK

  varchar (6)

  індекс

  10.

  emailK

  varchar (15)

  Е-майл

  11.

  idCityK

  int (11)

  Код міста

  Таблиця 2.10 Таблиця «Project»

  № пп

  поле

  Тип

  значення

  1.

  idza

  int (11)

  номер

  2.

  idKZ

  int (11)

  код заявки

  3.

  idoZ

  int (11)

  код обладнання

  4.

  idVZ

  int (11)

  код виробника

  5.

  idGZ

  int (11)

  код гарантії

  6.

  opisanieZ

  varchar (255)

  опис несправності

  7.

  modelZ

  varchar (45)

  Найменування моделі

  8.

  status

  varchar (45)

  статус заявки

  9.

  datezz

  timestamp

  Дата заявки

  10.

  idzentrZ

  int (11)

  код фірми

  Таблиця 2.11Табліца «Sotr»

  № пп

  поле

  Тип

  значення

  1.

  idI

  int (5)

  номер

  2.

  nameI

  varchar (30)

  ПІБ

  3.

  loginI

  varchar (10)

  Логін

  4.

  parolI

  varchar (10)

  пароль

  5.

  idZI

  int (11)

  код фірми


  Таблиця 2.12 Таблиця «Firma»

  № пп

  поле

  Тип

  значення

  1.

  idZ

  int (11)

  номер

  2.

  nameZ

  varchar (255)

  Найменування

  3.

  fiobossZ

  varchar (30)

  ПІБ керівника

  4.

  fiokontaktZ

  varchar (30)

  ПІБ контактної особи

  5.

  telefonZ

  varchar (9)

  Телефон

  6.

  adressZ

  varchar (255)

  Адреса

  7.

  zipcodeZ

  varchar (6)

  Поштовий індекс

  8.

  emailZ

  varchar (15)

  Е-майл

  9.

  idCityZ

  int (11)

  Код міста

  Таблиця 2.13 Таблиця «SostPr»

  № пп

  поле

  Тип

  значення

  1.

  idO

  int (10)

  номер

  2.

  nameO

  varchar (255)

  Найменування стану

  2.3.3 Структурна схема пакета (дерево виклику програмних модулів)

  Розроблений модуль включає в себе серверну і клієнтську частину Серверна частина є додатком для взаємодії з базою даних, клієнтська - веб-інтерфейсом для введення даних і отримання звітної інформації. Структурна схема пакета представлена ​​на малюнку 2.10.


  Малюнок 2.10 Структурна схема пакета

  2.3.4 Опис програмних модулів

  На малюнку 2.11 представлена ​​схема додавання даних про проект.

  Малюнок 2.11 Схема додавання даних про проект

  2.4 Контрольний приклад реалізації проекту і його опис

  Робота з модулем починається з авторизації в системі.

  Малюнок 2.12 Сторінка авторизації

  Після успішної авторизації необхідно заповнити довідник стану проектів, для цього вибираємо відповідний пункт меню:

  Малюнок 2.13 Вибір пункту меню


  Малюнок 2.14 Заповнення довідника

  Для введення нового стану проекту необхідно натиснути кнопку із зображенням зеленого плюса, ввести найменування і натиснути кнопку із зображенням дискети.

  Далі звернемося до конструктора проектів:

  Малюнок 2.15 Додавання проектів

  В даному вікні необхідно ввести найменування проекту, а також його інші реквізити - параметри і етапи.

  Для отримання списку проектів необхідно перейти на вкладку «Замовлення» і вибрати дати, відповідні цікавить періоду:

  Малюнок 2.16 Вибір дати

  Малюнок 2.17 Список проектів

  Крім того, є можливість одержати зведений список етапів виконання проектів:


  Малюнок 2.18 зведений список

  Лістинг програмних модулів наведено в Додатку 1.  3. Обгрунтування економічної ефективності проекту

  3.1 Вибір і обгрунтування методики розрахунку економічної ефективності

  Під поняттям «оцінка економічної ефективності ІС» розуміється процес, що включає в себе розуміння, визначення та вимір того, наскільки корисним в економічному плані є або стало впровадження ІС для підприємства. При цьому економічна корисність розглядається зазвичай як грошовий еквівалент того, наскільки змінилися доходи / витрати підприємства в результаті інвестування в ІС.

  Під методом оцінки ефективності ІС мається на увазі спосіб або набір засобів проведення повної оцінки ІС. Вони можуть складатися як з формальних, так і з неформальних процедур, при цьому під неформальними розуміються не засновані на цифрових даних, швидкі, переважно суб'єктивні процедури оцінки, а під формальними - більш об'єктивні, раціональні, що базуються на недвозначних даних механізми оцінки.

  Як відомо, впровадження сучасних інформаційних технологій - справа дорога. Функціонування компаній в ринковому середовищі вимагає як мінімум аналізу економічних наслідків, а ще краще - оцінки економічної ефективності того чи іншого кроку перетворення системи управління компанією.

  Оцінка економічної ефективності ІС - складна і трудомістка робота, що вимагає не тільки технічних, але і економічних навичок. Тільки поєднання цих двох складових може призвести до істотного результату проведеного аналізу.

  Просування на ринку ІС в умовах сучасної конкуренції неможливо без надання результатів оцінки очікуваної ефективності системи. Крім того, існуюча статистична оцінка успішності впровадження систем управління підприємством характеризується невдачею впровадження від 40 до 70% випадків.

  Фахівці в області розробки, впровадження та супроводу ІС повинні володіти навичками проведення попередньої експертизи проекту. Вони повинні вміти вести постійний моніторинг системи на відповідність впроваджуваних технологій стратегії розвитку підприємства. Процес порівняння витрат і досягається за їх рахунок ефекту повинен бути саме «процесом», тобто итерационной процедурою, що проводиться протягом усього етапу розробки і впровадження проекту, результат якої здатний вплинути на подальше продовження проекту.

  Існують наступні етапи оцінки економічної ефективності інформаційної системи:

  · Традиційна оцінка ефективності як співвідношення витрат і результатів;

  · Розрахунок сукупної вартості володіння інформаційною системою;

  · Оцінка впровадження ІС як інвестиційного проекту;

  · Розробка збалансованої системи показників для оцінки економічного ефекту;

  Оцінка ефективності проектів незалежно від технічних, технологічних, фінансових, галузевих або регіональних особливостей здійснюється на основі єдиних принципів. До них відносяться:

  · Розгляд проекту протягом усього життєвого циклу;

  · Моделювання грошових потоків;

  · Порівнянність умов порівняння різних проектів;

  · Позитивність і максимум ефекту;

  · Облік чинника часу;

  · Облік тільки майбутніх в ході здійснення проекту витрат і надходжень;

  · Порівняння «з проектом» і «без проекту»;

  · Облік всіх найбільш істотних наслідків проекту;

  · Облік наявності різних учасників проекту;

  · Багатоетапність оцінки;

  · Облік впливу на ефективність інвестиційного проекту;

  · Облік впливу інфляції;

  · Облік впливу невизначеностей і ризиків.

  Показники комерційної ефективності проекту в цілому відображають фінансові наслідки впровадження інформаційної системи. В якості основних показників для розрахунку комерційної ефективності проекту рекомендується використовувати наступні:

  · чистий дохід;

  · Чистий дисконтований дохід;

  · Внутрішня норма прибутковості;

  · Індекси прибутковості витрат та інвестицій;

  · термін окупності.

  Таким чином, виходячи з усього вище сказаного, можна зробити висновок, що процес оцінки економічної ефективності інформаційних систем складний і неоднозначний. Підходити слід індивідуально в кожному конкретному випадку, але спираючись на певні методики, що дозволить виключити «людський фактор» і знизити похибки через відсутність будь-яких даних.

  В даному випадку, так як система не планується до продажу, а буде впроваджена лише на одному підприємстві, необхідно розрахувати економічну ефективність виходячи з зниження витрат на виробничу діяльність.

  При розрахунку економічної ефективності буде проведено порівняння результатів обробки інформації при існуючому бізнес-процесі і після впровадження системи, що розробляється. Пряма ефективність машинної обробки інформації представлена ​​в показнику зниження економічних вартісних витрат на обробку інформації. При оцінці прямий ефективності в вартісних одиницях виміру розраховуються дві групи показників - показник зниження трудових витрат і показник зниження вартісних витрат.

  При розрахунку зміни трудових витрат на обробку інформації використовується наступна система показників:

  1. Абсолютний показник зниження трудових витрат на обробку інформації

  DТ = Т 01 (3.1.1)

  де Т 0 - річна трудомісткість обробки інформації при базисному варіанті;

  Т 1 - річна вартість обробки інформації при проектованому варіанті.

  2. Коефіцієнт зниження трудових витрат

  K т = (D / Т 0) * 100 (%) (3.1.2)

  3. Індекс зниження трудових витрат, який показує зростання продуктивності праці при обробці інформації.

  Y т = Т 0 / Т (3.1.3)

  До вартісних показників відносяться: абсолютне зниження вартісних витрат (DC), коефіцієнт відносного зниження вартісних витрат (К C) індекс зниження вартісних витрат (Y C):

  1. Показник зниження вартісних витрат


  DС = С 0 С 1 (3.1.4)

  де С 0 - річна вартість обробки інформації при базисному варіанті;

  З 1 - річна вартість обробки інформації при проектованому варіанті.

  2. Коефіцієнт ефективності за витратами:

  K c = (DС / С 0) * 100 (%) (3.1.5)

  3. Індекс зміни вартісних витрат

  Y c = С 0 / С 1 (3.1.6)

  Крім розглянутих показників доцільно також розрахувати термін окупності витрат на впровадження проекту машинної обробки інформації (Т ок), що розраховуються в роках, частках року або в місцях року:

  Струм = К П / DC (3.1.7),

  де К П - витрати на створення проекту (проектування і впровадження).

  А також розрахунковий коефіцієнт ефективності капітальних витрат:

  Ер = 1 / Струм (3.1.8)

  3.2 Розрахунок показників економічної ефективності проекту

  В даному пункті розрахуємо витрати (трудові і вартісні) на роботу в базовому варіанті і на роботу після впровадження завдання автоматизації.

  Розрахунок трудових витрат по базовому і проектованому варіанту.

  А). Базовий варіант.

  Обсяг роботи вимірюється кількістю оброблених документів, які повинен обробити фахівець в існуючій системі. При цьому облік заявок і проектів ведеться на основі паперових форм документів, тобто відповідальна особа заносить необхідні відомості вручну на формалізований бланк, аналіз поданої інформації відбувається без застосування засобів автоматизації.

  Норма вироблення показує, скільки за одну годину фахівець може обробити документів при базовому варіанті рішення задачі. У нашому випадку норма вироблення за годину становить 1,5 документа.

  Трудомісткість (Тб) визначається діленням обсягу роботи на норму виробітку.

  Тб = 1800 / 1,5 = 1200 годину.

  Б.) Проектний варіант.

  Норма вироблення при проектному варіанті показує, скільки фахівець за одну годину обробляє документів з використанням розробленої системи.

  Норма вироблення на годину становить 12,0 документів.

  Трудомісткість (Тп) визначається діленням обсягу роботи на норму виробітку:

  Тп = 1800 / 12,0 = 150 годину.

  Абсолютний показник зниження трудових витрат (ΔT):

  ΔT = Tп-Tб,

  ΔT = 1200-150 = 1050 годину.

  Коефіцієнт відносного зниження трудових витрат (Кт):

  Кт = ΔT / Tб

  Кт = 1050/1200 * 100% = 87,5%

  Індекс зміни трудових витрат або підвищення продуктивності праці (Yт):

  Yт = Тб / Тп.

  Yт = 1200/150 = 8

  Розрахунок вартісних показників по базовому і проектованому варіанту:

  А. Базовий варіант

  1. Матеріальні витрати:

  У матеріальні витрати на обробку інформації включаються витрати на витратні матеріали (канцтовари): швидкозшивачі, ручки, олівці, лінійки, гумки, штрих, папір формату А4. Підраховано, що щомісяця на це необхідно витрачати 350 рублів.

  Картриджі: 1 шт. х 500 руб. = 500 руб .;

  Разом: 850 руб. в місяць

  Відповідно на рік потрібно:

  850 х 12 = 10200 руб.

  2.Трудовие витрати.

  Кількість працівників - 1 людини. ФОП (Фонд оплати праці) співробітника - 250руб. / Год. * 100 годину. = 25000 рублів на місяць.

  Фонд заробітної плати за рік становить:

  25000 х 12 = 300000 руб.

  Всього витрати на базовий варіант обробки інформації становить:

  Сб = 300000 + 10200 = 310200 руб.

  Б. Проектний варіант.

  1. Матеріальні витрати:

  У матеріальні витрати на обробку інформації включаються такі витратні матеріали:

  картриджі 1 шт. х 500 руб. = 500 руб .;

  папір 1 шт. х 105 руб. = 105 руб .;

  Разом: 605 руб. в місяць

  Відповідно на рік потрібно:

  605 х 12 = 7260 руб.

  2.Трудовие витрати.

  Кількість працівників - 1 людини. ФОП (Фонд оплати праці) співробітника - 250руб. / Год. * 12,5 = 3125 рублів на місяць.

  Фонд заробітної плати за рік становить:

  3125 x12 = 37500 руб.

  3.Накладние витрати (в даному випадку складаються з суми вартості спожитої електроенергії):

  2500Кв / ч * 1,50руб. = 37500,00 руб.

  Супровід - 30000 руб. на рік.

  Термін дії проекту - 7 років, тоді амортизаційні відрахування складуть 14,28% (100% / 7) від капітальних вкладень.

  Капітальні вкладення (інвестиції) в створення проекту.

  Зведений інвестиційний план проекту, таким чином, сумарні витрати вартість проекту дорівнює 207750,00 руб.

  Сума амортизаційних нарахувань 14,28% від капітальних вкладень:

  207750,00 х 0, 14 = 29085,00 руб.

  Всього витрати на автоматизовану обробку інформації складають:

  Сп = 7260 + 37500 + 37500 + 30000 + 29085 = 141345 руб.

  Розрахуємо значення вартісних показників:

  Абсолютне зниження вартісних витрат (ΔС):

  ΔС = Сб-Сп,

  ΔС = 310200- 141345 = 168855 руб.

  Коефіцієнта відносного зниження вартісних витрат (Кс):

  Кс = ΔС / Сб * 100%

  Кс = 168855/310200 * 100% = 54,4%

  Індекс зміни вартісних витрат (Yc):

  Yc = Сб / Сп.

  Yc = 310200/141345 = 2,19

  Визначимо економічну ефективність від системи. Це відношення економічного ефекту, отриманого за певний період часу від вкладення капіталу (або від впровадження заходів), до обсягу вкладеного капіталу, що забезпечив впровадження заходів і отримання економічного ефекту.

  Економічний ефект являє собою чистий дохід (прибуток), т. Е. Ціна мінус собівартість.

  Формула економічної ефективності має вигляд:

  Е = ΔС / Кз = 1 / Т

  де: ΔС - чистий дохід (прибуток), отриманий протягом року від експлуатації впровадженого проекту;

  Кз - обсяг інвестицій, за рахунок якого забезпечений доход.

  Е = 168855/207750 = 0,81

  Ефективність капітальних витрат визначається терміном окупності (Т) додаткових капітальних витрат на модернізацію інформаційної системи:

  Термін окупності визначається, як зворотна величина Е

  Т = 1 / Е

  Т = 1 / 0,81 = 1,2

  Економічні показники, отримані в результаті дипломного проектування, представлені в таблиці 3.1:

  Таблиця 3.1 Економічні показники проекту

  Найменування показників ефективності

  Од. виміру

  результат

  Необхідні інвестиції на розробку системи

  руб.

  178221,00

  Річні витрати на планування продажів при базовому варіанті

  руб.

  310200,00

  Річні витрати на автоматизоване на планування продажів

  руб.

  191345,00

  Річний економічний ефект

  руб.

  168855,00

  Економічна ефективність проекту

  0,81

  Термін окупності проекту

  років

  1,2

  Отримавши всі необхідні розрахункові показники, для наочності, складемо графічні діаграми, представлені на малюнку 3.1 (порівняльна діаграма трудових витрат) і 3.2 - порівняльна діаграма вартісних витрат.


  малюнок 3.1

  малюнок 3.2  висновок

  В даний час здатність компанії здійснювати комплексні проекти в мультипроектного середовищі управління набуває статусу ключового ринкової переваги. Інтелектуальне виробництво в наші дні вимагає не тільки досконалого аналізу ефективності праці, але і застосування найсучасніших технологій управління людськими ресурсами, що дозволяють забезпечити найбільшу якість виконання робіт.

  Додаткову складність управління створює необхідність здійснювати оперативний моніторинг і зміни структур робіт, що конкурують за ресурси. Спростити процеси управління в цьому випадку дозволяє використання загального простору обміну результатами виконання робіт і єдиної системи оцінки трудових ресурсів, завдяки якій можливе здійснення оптимального розподілу робочої сили з метою максимізації загальної для організації вигоди від виконання.

  Запропоноване рішення дозволяє забезпечити виконання цих умов із застосуванням найсучасніших підходів, таких як мультипроектного управління, використання загальної бази артефактів і компетентнісного підходу, на основі якого реалізується механізм оцінки придатності співробітника до виконання завдання.

  Таким чином управління людськими ресурсами в мультипроектного середовищі стає ефективним, значну покращуючи ефективність діяльності всієї компанії.

  У даній роботі був розроблений модуль для прийому заявок від клієнтів, інтегрований в CRM FreshOffice. Даний процес на даному підприємстві найбільш складний у зв'язку з великою кількістю клієнтів, різноманітністю підтримуваних послуг, що накладає свої вимоги до розроблюваної системі.

  В аналітичній частині виконаний комплекс робіт, спрямованих на обґрунтування необхідності автоматизації: визначено сутність завдання, описані основні властивості системи, дано опис всіх існуючих бізнес-процесів, розглянуті питання, пов'язані з аналізом існуючих розробок в цій галузі. Також в першому розділі обґрунтовуються проектні рішення з інформаційного, програмного, технічного і технологічного забезпечення.

  Проектна частина присвячена розгляду етапів життєвого циклу проекту. Також дана характеристика інформаційної архітектури розробляється проекту, побудована інформаційна модель задачі, проведено моделювання «сутність-зв'язок» (ER-модель), описана структура полів таблиць бази даних, проаналізовані всі інформаційні потоки вхідний, оперативної, нормативно-довідкової і результативної інформації.

  В процесі реалізації проектних рішень з програмного забезпечення побудовані: дерево діалогу (сценарій роботи з системою), структурна схема пакета і ряд інших компонент проекту, докладно розкривають сутність машинної реалізації завдання.

  Крім цього, у другому розділі описані всі використовувані програмні модулі, побудована схема технологічного процесу збору, передачі, обробки та видачі інформації, описаний контрольний приклад реалізації проекту.

  Третя частина дипломного проекту присвячена вибору методики розрахунку економічної ефективності і власне проведення всіх розрахунків, спрямованих на обґрунтування економічної ефективності проекту. Отримані результати розрахунків свідчать про економічну ефективність проекту.

  .


  Список використаної літератури

  1. Автоматизовані інформаційні системи, бази і банки даних. Вступний курс: Навчальний посібник, М .: Геліос АРВ, 2002. - 368 с., Іл

  2. Алістер Коберн, Сучасні методи опису функціональних вимог до систем, М .: видавництво "Лорі", 2002. - 263 с

  3. Алістер Коберн, Сучасні методи опису функціональних вимог до систем

  4. Астелс, Девід; Міллер Гранвілл; Новак, Мирослав, Практичний посібник з екстремального програмування, Пер. з англ. - М .: Видавничий дім "Вільямс", 2002. - 320 с .: іл. - Парал. тит. англ

  5. Б.Н. Гайфуллин, І.А. Обухів, Автоматизовані системи управління підприємствами стандарту ERP / MRPII. Виробниче видання. М. "Богородський друкар", 2001, 104 с

  6. Бек К, Екстремальне програмування, СПб .: Питер, 2002. - 224 с

  7. Брауде Е, Технології розробки програмного забезпечення

  8. СПб: Пітер, 2004. - 655 с .: іл

  9. Введення в системи баз даних - СПб: Видавничий дім "Вільямс", 2000. - 848 с .;

  10. Вендров А.М., CASE-технології. Сучасні методи і засоби проектування інформаційних систем - М .: Фінанси і статистика, 2006.

  11. Вігерс Карл, Розробка вимог до програмного забезпечення, Пер, з англ. - М.: Видавничо-торговий дім "Російська Редакція", 2004. -576с .: мул

  12. Гаджинский А.М. Основи логістики: Учеб.пособие / Інфоpм.-внедpен.центp "Маpкетінг" .- М., 2005.- 121, с .: іл., Табл.

  13. ГОСТ 34.601-90. Інформаційна технологія. Автоматизовані системи. стадії створення

  14. ДСТУ ISO / IEC 12207/99. Державний стандарт РФ. Інформаційна технологія. Процеси життєвого циклу інформаційних систем. Видання офіційне. - М., 1999.

  15. Дейв Крейн, Ерік Паскарелло, Даррен Джеймс. AJAX в дії: Підручник - М .: Вільямс, 2006. 450 - 490 с.

  16. Джексон Г. Проектування реляційних баз даних для використання з мікро-ЕОМ М .: Фінанси і статистика, 1991.

  17. Діго С.М. Бази даних: проектування та використання: Підручник. - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 592 с.

  18. Девід Фленаган. JavaScript. Детальний керівництво: Підручник - М .: Символ Плюс, 2008. 243 - 249 с.

  19. Деніел О'Лірі, ERP системи. Сучасне планування і управління ресурсами підприємства. Вибір, впровадження, експлуатація. М .: ТОВ "Вершина", 2004. - 272 с, [Пер. з англ. Ю.І.Водопьяновой

  20. Зеленков Ю.О. Введення в бази даних. Центр Інтернет ЯрГУ, 1997..

  21. Зелковіц М., Шоу А., Геннон Дж. Принципи розробки програмного забезпечення / Пер. з англ. - М .: Світ, 1982. - 386 с., Іл.

  22. Івлієв М.К., Порошина Л.А. Автоматизація оперативного і бухгалтерського обліку товарів, 1997..

  23. Інформаційні системи: Підручник для вузів. 2-е изд. СПб: "Пітер", 2005 р - 656 стор.

  24. Керрі Н. Праг, Майкл Р. Ірвін, Access 2000 - Біблія користувача, Діалектика, 2000..

  25. Кріс Дейт. Введення в бази даних, 6-е изд. Київ, Діалектика, 1998..

  26. Крістіан Даруй, Богдан Брінзаре, Філіп Черчез-Тоза, Міхай бусика. AJAX і PHP. Розробка динамічних веб-додатків: Підручник - М .: Символ Плюс, 2006.

  27. Леффінгуелл Д., Уідріг Д, Принципи роботи з вимогами до програмного забезпечення, М .: ІД "Вільямс", 2002

  28. Ліфшиц Н.І., Левін Є.Т Механізація і автоматизація процесів відбирання і комплектування замовлень на складах М., 1970.

  29. Макарова Н.В Інформатика: Підручник, М .: Фінанси і статистика, 2003. - 768 с

  30. Марка Д., МакГоуен К, Методологія структурного аналізу і проектування, М .: МетаТехнологія, 1993

  31. Марка Д.А. Методологія структурного аналізу і проектування, СПб .: Питер, 1995. - 235 с

  32. Мацяшек Лешек, Аналіз вимог і проектування систем. Розробка інформаційних, Пер. з англ. - М .: Видавничий дім "Вільямс", 2002. - 432 с .: іл. - Парал. тит. англ

  33. Мене М.Ф, Інформаційні технології управління: Книга 3: Системи управління організацією, М .: Омега-Л, 2003. - 464 с

  34. Орлик С., Булуй Ю, Введення в програмну інженерію і управління життєвим циклом ПЗ Програмна інженерія. програмні вимоги

  35. Петров В. Н, Інформаційні системи, СПб .: Питер, 2002. - 688 с

  36. Практичний посібник з програмування / Пер. з англ. Б. Мік, П. Хіт, Н. Рашбам і ін .; під ред. Б. Міка, П. Хіт, Н. Рашбам. - М .: Радио и связь, 1986. - 168 с., Іл.

  37. Проектування і використання баз даних: Підручник. М.: Фінанси і статистика, 1995р. - 191 с .;

  38. Розробка програмного забезпечення - СПб: "Пітер", 2004 р - 592 стор.

  39. Раскін А.Л., Керівництво по застосуванню стандарту ІСО 9001: 2000 при розробці програмного забезпечення. М .: РІА «Стандарти та якість", 2002. - 104 с. - ( "Будинок якості", вип. 9 (18))

  40. Реляційні бази даних: практичні прийоми оптимальних рішень. - СПб .: БХВ-Петербург, 2005 - 400с.: Ил;

  41. Сіміон Ю.Ф., Боромотов В.В. Інформаційний менеджмент. - Ростов н.д: Феникс, 2006, 250с., Ил .;

  42. Схеми алгоритмів, програм, даних і систем. Умовні позначення і правила виконання. ГОСТ 19.701-90 (ІСО 5807-85) / Державний комітет СРСР з управління якістю продукції і стандартами, 01.01.1992.

  43. Фаулер М, Скотт К, UML в короткому викладі. Застосування стандартного мови об'єктного моделювання, Пер. з англ. - М.: Мир, 1999. - 191 с., Іл

  44. Фокс Дж. Програмне забезпечення та його розробка / Пер. з англ. - М .: Світ, 1985. - 368 с., Іл.

  45. Мова комп'ютера. Пер. з англ, під ред. і з предисл. В. М. Курочки-на. - М .: Світ, 1989. - 240 с., Іл. Глушаков С.В., Ломотько Д.В. Бази даних, 2000..

  46. ​​Якобсон А., Г. Буч, Дж. Рамбо, Уніфікований процес розробки програмного забезпечення

  47. Якобсон А., Г. Буч, Дж. Рамбо, Уніфікований процес розробки програмного забезпечення, СПб .: Питер, 2002. - 496 с  Додаток 1. Лістинг програмних модулів

  TypeName = "ComponentsDB.CatalogDB" SelectCountMethod = "GetCountByGenre" SelectMethod = "GetPageProductsByGenre" EnablePaging = "true" OnSelected = "ObjectDataSource_Selected" EnableCaching = "true" CacheDuration = "360">

  Type = "Int32" />

  ,

  де

  EnablePading = "true" - включає розбиття на сторінки в джерелі даних.

  SelectCountMethod = "GetCountByGenre" - метод для підрахунку загального кол-ва рядків в таблиці. Даний метод необхідний, для того щоб GridView міг створити коректне кількість посилань сторінок на панелі навігації.

  SelectMethod = "GetPageProductsByGenre" - метод вибирає інформацію для поточної сторінки.

  Метод GetCountByGenre, викликає збережену процедуру GetCountByGenre, яка повертає кількість альбомів у каталозі, що відносяться до жанру, вказаною в параметрі GenreID.

  Метод GetCountByGenre:

  public static int GetCountByGenre (int GenreID)

  {

  SqlConnection conn = new SqlConnection (WebConfigurationManager.ConnectionStrings [ "connStr"]. ConnectionString);

  SqlCommand cmd = new SqlCommand ( "GetCountByGenre", conn);

  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

  cmd.Parameters.Add ( "GenreID", SqlDbType.Int);

  cmd.Parameters [ "GenreID"]. Value = GenreID;

  int count = -1;

  try

  {

  conn.Open ();

  count = (int) cmd.ExecuteScalar ();

  }

  catch (SqlException)

  {

  conn.Close ();

  }

  finally

  {

  conn.Close ();

  }

  return count;

  }

  Процедура GetCountByGenre

  CREATE PROCEDURE GetCountByGenre (@GenreID INT)

  AS

  SELECT COUNT (*) FROM Catalogue

  WHERE GenreID = @GenreID

  GO

  Метод GetPageProductsByGenre викликає збережену процедуру GetPageProductsByGenre, яка повертає дані для поточної сторінки GridView.

  Метод GetPageProductsByGenre:

  public static DataSet GetPageProductsByGenre (int startRowIndex, int maximumRows, int GenreID)

  {

  SqlConnection conn = new SqlConnection (WebConfigurationManager.ConnectionStrings [ "connStr"]. ConnectionString);

  SqlCommand cmd = new SqlCommand ( "GetPageProductsByGenre", conn);

  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

  cmd.Parameters.Add ( "Start", SqlDbType.Int);

  cmd.Parameters [ "Start"]. Value = startRowIndex;

  cmd.Parameters.Add ( "Count", SqlDbType.Int);

  cmd.Parameters [ "Count"]. Value = maximumRows;

  cmd.Parameters.Add ( "GenreID", SqlDbType.Int);

  cmd.Parameters [ "GenreID"]. Value = GenreID;

  DataSet ds = new DataSet ();

  SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter ();

  da.SelectCommand = cmd;

  try

  {

  conn.Open ();

  da.Fill (ds);

  }

  catch (SqlException)

  {

  conn.Close ();

  return null;

  }

  finally

  {

  conn.Close ();

  }

  return ds;

  }

  Процедура GetPageProductsByGenre:

  CREATE PROCEDURE GetPageProductsByGenre (@Start INT, @Count INT, @GenreID INT)

  AS

  CREATE TABLE #TempProductsList

  (

  Num INT IDENTITY (0,1) PRIMARY KEY,

  ProductID INT,

  ArtistName NVARCHAR (50),

  ArtistID INT,

  AlbumName NVARCHAR (50),

  UnitCost MONEY,

  Presence BIT

  )

  INSERT INTO #TempProductsList

  (ProductID, ArtistName, ArtistID, AlbumName, UnitCost, Presence)

  SELECT ProductID, ArtistName, Catalogue.ArtistID, AlbumName, UnitCost, Presence

  FROM Catalogue, Artists

  WHERE GenreID = @GenreID AND Catalogue.ArtistID = Artists.ArtistID

  ORDER BY ArtistName

  DECLARE @FromNum INT

  DECLARE @ToNum INT

  SET @FromNum = @Start

  SET @ToNum = @Start + @Count - 1

  SELECT ProductID, ArtistName, ArtistID, AlbumName, UnitCost, Presence FROM #TempProductsList

  WHERE Num> = @FromNum AND Num <= @ToNum

  GO


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Автоматизація реєстрації та моніторингу заявок від контрагентів

  Скачати 153.97 Kb.