Дата конвертації25.03.2017
Розмір12.79 Kb.
Типреферат

Скачати 12.79 Kb.

Автоматизовані системи обробки економічної інформації

ЗМІСТ

ВСТУП................................................. .................................................. .. 3

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ автоматизована система ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ................................. 4

Прикладне ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ................................... 4

БАЗИ ДАНИХ................................................ ............................................. 5

ПРОГРАМА «1С: БУХГАЛТЕРІЯ» ............................................ .............. 6

ВИСНОВОК ................................................. ............................................ 10

Список використаних джерел ...................................... 11


ВСТУП

Проблеми підвищення прибутковості підприємства, ефективності роботи персоналу, створення оптимальної структури управління хвилюють будь-якого керівника. Йому доводиться приймати рішення в умовах невизначеності і ризику, що змушує його постійно тримати під контролем різні аспекти фінансово - господарської діяльності. Ця діяльність відбита у великій кількості документів, що містять різнорідну інформацію. Грамотно оброблена і систематизована вона є певною мірою гарантією ефективного управління виробництвом. Навпаки, відсутність достовірних даних може привести до невірного управлінського рішення і, як наслідок, до серйозних збитків.

Впровадження бухгалтерських пакетів і програм дозволяє автоматизувати не тільки бухгалтерський облік, а й навести порядок в складському обліку, у постачанні та реалізації продукції, товарів, відслідковувати договори, швидше розраховувати заробітну плату, вчасно здавати звітність.

Через недбалість у бухгалтерському обліку підприємство може сильно постраждати чи навіть потерпіти крах. Прикладів тому і дуже багато, причому часто страждають підприємства, що прагнуть працювати чесно. Страждають через недбале ведення внутрішньої бухгалтерії підприємства. Страждають також через незнання і відповідно невиконання останніх законів і розпоряджень. При веденні бухгалтерського обліку вручну можливі і найпростіші арифметичні помилки.

У даній роботі будуть розглянуті основні системи автоматизації обробки економічної інформації.


ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ автоматизована система ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

В якості технічної бази (технічного забезпечення) робочого місця фахівця, який займається обробкою економічну інформацію цілком можна вибрати типовий комп'ютер, пропонований багатьма продавцями комп'ютерної техніки, а неправильний вибір програмного забезпечення може призвести до великих втрат часу, грошей і важким психологічним наслідків. Достатньо лише уявити, як при відсутності наступності при переході на новий програмний продукт доведеться заново переучувати весь персонал, заново ввести базу даних, створену і накопичену протягом декількох років і т.д.

Головним призначенням АРМ, звичайно, є рішення задач професійної спрямованості (завдань бухобліку, аналізу господарської діяльності, планування і прогнозування тощо). Однак персональний комп'ютер безпосередньо не може взаємодіяти з програмами професійного призначення, необхідна операційна система, за допомогою якої всі інші програми-додатки і працюватимуть. Комп'ютер і операційна система будуть як би бути обчислювальної платформою, на якій базуються всі прикладні програми.


Прикладне ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Прикладне програмне забезпечення (ППП - пакети прикладних програм) можна розділити на дві групи:

1. Базове (общесистемное) програмне забезпечення, яке практично не прив'язане (або слабо прив'язане) до вирішення конкретних вузькопрофільних завдань, до області вузької професійної діяльності користувача, які можна розділити, в свою чергу, на три великих підгрупи:

функціональні ППП;

багатофункціональні і інтегровані ППП;

проблемно - орієнтовані ППП загальносистемного призначення.

2. Проблемно-орієнтовані ППП професійного призначення, які можна розділити, в свою чергу, на дві підгрупи:

типові ППП управління, обліку і аналізу (наприклад, автоматизована система бухобліку «1C: Бухгалтерія», яка буде розглянута в окремому розділі); локальні (індивідуальні) ППП управління, обліку і аналізу.

функціональні ппп

ППП спочатку розроблялися саме як прикладні програми для вирішення певної групи завдань - для реалізації однієї функції прикладного програмного забезпечення: текстові редактори, табличні процесори (електронні таблиці), графічні редактори, системи управління базами даних і т.п. Звичайно, зараз ці основні функції реалізовані в багатофункціональних пакетах і інтегрованих пакетах типу Office, однак вони коштують значно дорожче і вимагають значно більших ресурсів комп'ютера (хоча в повному комплеете, може бути, і не потрібні), тому функціональні пакети мають дуже широке поширення. Дуже часто ці програмні продукти можна знайти у вільному, загальнодоступному поширенні (shareware) на сайті фірми-розробника, на BBS, на CD-ROM і т.д. Їх можна безкоштовно встановити на свій комп'ютер і перевірити в роботі, оцінити можливості, однак при комерційному використанні необхідно зареєструватися у розробника і заплатити йому деяку суму, найчастіше невелику.


БАЗИ ДАНИХ

Сучасні СУБД в основному є додатками Windows, так як дана середовище дозволяє повніше скористатися наявними можливостями персональної ЕОМ, ніж середовище DOS. Зниження вартості високопродуктивних ПК зумовив як широкий перехід до середовища Windows, де розробник програмного забезпечення може меншою мірою піклуватися про розподіл ресурсів, але також зробив програмне забезпечення ПК в цілому і СУБД зокрема менш критичними до апаратних ресурсів ЕОМ.

Серед найбільш яскравих представників систем управління базами даних можна відзначити: Lotus Approach, Microsoft Access, Borland dBase, Borland Paradox, Microsoft Visual FoxPro, Microsoft Visual Basic, а також баз даних Microsoft SQL Server і Oracle, використовувані в додатках, побудованих за технологією «клієнт сервер ». Фактично, у будь-якої сучасної СУБД існує аналог, що випускається іншою компанією, що має аналогічну область застосування і можливості, будь-який додаток здатний працювати з багатьма форматами представлення даних, здійснювати експорт і імпорт даних завдяки наявності великої кількості конвертерів. Загальноприйнятими, також, є технологи, що дозволяють використовувати можливості інших додатків, наприклад, текстових процесорів, пакетів побудови графіків і т.п., і вбудовані версії мов високого рівня (частіше - діалекти SQL і / або VBA) і засоби візуального програмування інтерфейсів розробляються .


ПРОГРАМА «1С: БУХГАЛТЕРІЯ»

Програма «1С: Бухгалтерія» - універсальна бухгалтерська програма, що є найпоширенішою (за даними «Фінансової газети», газети «Софт-Маркет» та ін.) Бухгалтерської програмою в Росії. «1С: Бухгалтерія» може бути налаштована самим бухгалтером на особливості бухгалтерського обліку на своєму підприємстві, на будь-які зміни законодавства і форм звітності. Один раз освоївши універсальні можливості програми, бухгалтер зможе автоматизувати різні розділи обліку: касу, банк, матеріали, товари, основні засоби, розрахунки з організаціями, зарплату і т.д. «1С: Бухгалтерія» успішно використовується на малих підприємствах, в торгівлі, в бюджетних організаціях, в СП, на заводах і т.д.

У базовий комплект поставки входять одна чи дві дискети, посібник користувача і реєстраційна анкета. Для установки і експлуатації програми комп'ютер повинен мати:

Операційна систему Windows;

-процесор Intel-80386DX або вище:

Оперативна пам'ять не менше 4 Мбайт

-жорсткий диск (використовується близько 4 Мбайт)

-накопичувач на гнучких магнітних дисках

-прінтер

-дисплей

Для запобігання можливості незаконного тиражування «1С: Бухгалтерія» надається користувачам в захищеному від копіювання вигляді (ключова дискета, апаратний ключ та ін.)

Основні особливості «1С: Бухгалтерія»:

-ведение синтетичного і аналітичного обліку стосовно до потреб підприємства

-Можливості ведення кількісного і багатовалютного обліку

-отримання всієї необхідної звітності та різноманітних документів по синтетичному і аналітичному обліку

-повна настраиваемость: можливість змінювати і доповнювати план рахунків, систему проводок, настройки аналітичного обліку, форми первинних документів, форми звітності;

-можливість автоматичного друку вихідних первинних документів.

Вихідними даними для програми є проводки, що вносяться до журналу господарських операцій. В програму слід вводити всі проводки, що відображають господарську діяльність підприємства. Програма розрахована на зберігання великої кількості проводок - десятків і сотень тисяч, проте серед них завжди можна знайти потрібні по даті, рахунках дебету і кредиту, сумі або змісту. Крім цього можна обмежити «видимість» проводок за рік, півроку, квартал і т.д.

Документи можуть містити відомості за місяць, квартал, рік або будь-який інший період часу.

Крім журналу операцій програма підтримує кілька списків довідкової

інформації (довідників):

план рахунків;

список видів об'єктів аналітичного обліку;

списки об'єктів аналітичного обліку (субконто);

констант і т.д.

У програмі існує режим формування довільних звітів, що дозволяє на деякій бухгалтерській мові описати форму і зміст звіту, включаючи в нього залишки й обороти по рахунках і по об'єктах аналітичного обліку. За допомогою даного режиму реалізовані звіти, надані в податкові органи, крім цього даний режим використовується для створення внутрішніх звітів для аналізу фінансової діяльності організації в довільній формі.

При найпростішому використанні «1С: Бухгалтерія» можна обмежитися тільки простим веденням синтетичного обліку. При цьому можна вводити проводки і на їх основі отримувати оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, головну книгу, вести касу, обробляти банківські документи, друкувати платіжні документи і видавати звіти для податкових органів.

Повністю можливості програми «1С: Бухгалтерія» розкриваються при веденні аналітичного обліку. У цьому випадку програма дозволить відстежувати розрахунки з конкретними покупцями і постачальниками, враховувати наявність і рух товарів і основних засобів, виконання договорів. Розрахунки по зарплаті і з підзвітними особами і т.д.

Крім цього програма має функції збереження резервної копії інформації і режим збереження в архіві текстових документів.

Разом з продуктом пропонується широкий перелік заповнюваних форм первинних документів, але якщо користувача не влаштовує який-небудь документ, він може змінити його друковану форму і алгоритм заповнення. Користуючись внутрішнім макромовою, можна описати практично будь-який документ. Реалізовані в базовому комплекті алгоритми переоцінки валюти і нарахування амортизації жадають від користувача строгого дотримання правил відображення інформації на рахунках. Система формує всю звітність, надану в податкові інспекції. Для цього використовується генератор звітів, у якому за допомогою внутрішнього макромови створюються власні звітні документи. Щоб розширити функціональне наповнення САБО, можна розробити власні алгоритми переоцінки валютних пасивів і активів в залежності від діючого законодавства, нарахування амортизації по нематеріальних активів, формування облікових регістрів.

Крім описаного продукту, існують такі автоматизовані системи: "АУБИ", суперменеджером, ІНФО-Бухгалтер, ФОЛІО, Инфин - Бухгалтерія, БОС, БЕСТ, АКОРД.


ВИСНОВОК

Крім енергії і сировини, на будь-якому підприємстві використовується також інформація - життєво важливий продукт, необхідний для того, щоб бути в курсі всієї діяльності підприємства і керувати нею. При наявності або відсутності автоматизації, з комп'ютерною технікою або без неї, інформація існує і циркулює всередині підприємства, складаючи його інформаційну систему (ІС). При цьому автоматизація, навіть часткова, впроваджувана штучним шляхом в природні інформаційні потоки, буде ефективна тільки тоді, коли відбудеться успішна інтеграція автоматизованої інформаційної системи (АІС) в структуру підприємства.

Впровадження автоматизованих систем обробки економічної інформації дозволяє істотно зменшити витрати, пов'язані з обробкою даних, підвищити продуктивність праці економічних працівників (не витрачатися час на паперову роботу), поліпшити зв'язок між різними підрозділами підприємства (загальна база даних).


Список використаних джерел

1. «1С: Бухгалтерія», Настільна книга користувача М .: 1999 р

2. Брага В.В. «Комп'ютеризація бухгалтерського обліку М .: Финстатинформ 1996 р

3. Банк В.Р., Звєрєв В.С. Автоматизовані інформаційні технології в економіці: Учеб. / АГТУ.-Астрахань: Вид-во АГТУ, 2000.-260 с.


Головна сторінка


    Головна сторінкаАвтоматизовані системи обробки економічної інформації

Скачати 12.79 Kb.