• Центральний (емісійний) банк
 • Банки споживчого кредиту
 • Банківські синдикати, або консорціуми
 • Банк як установа або організація.
 • Банк як посередницька організація.
 • Банк як кредитне підприємство.
 • 2.2. Основні функції Центрального банку
 • Організація міжбанківських розрахунків.
 • Контроль над діяльністю комерційних банків.
 • Нагляд високого ступеня.
 • Кредитні операції Центрального банку.
 • 2.3. Грошово-кредитна політика Центрального банку
 • 3.1. Комерційний банк як другий ступінь дворівневої банківської
 • 3.4. Формування власного капіталу комерційного банку
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації09.06.2017
  Розмір66.46 Kb.
  Типреферат

  Скачати 66.46 Kb.

  Банки, їх види і функції

  АНОТАЦІЯ

  У першій частині роботи описані види банків, сутність банків і основні функції банків. У другій частині детально розглянуті Центральний банк і комерційний банк. Детально описано як Центральний банк здійснює політику регулювання по відношенню до центрального банку, а також розглянуті види і функції комерційних банків.

  ЗМІСТ

  Введення ............... ... ............................................................... .. ... 4

  1.1. Види банків .......... ... .... ....................................................... ..6

  1.2. Функції банків ............................................................... .. ..12

  1.3. Сутність банків ............................................................... .. 15

  1.4. Банківська система ............................................................ ..18

  2.1. Центральний банк як перший ступінь дворівневої банківської системи .... ........................................................................ 20

  2.2. Основні функції Центрального банку .................................... .21

  2.3. Грошово-кредитна політика Центрального банку ...................... 26

  3.1. Комерційний банк як другий ступінь дворівневої банківської системи ...................................................................... ...... .28

  3.2. Принципи діяльності комерційних банків ........................... 30

  3.3. Мета діяльності комерційних банків ................................. ... 32

  3.4. Формування власного капіталу комерційного банку ......... ..34

  Висновок ....................................... .. ....................................... .38

  Додаток .............................................................................. .. 39

  Список використаної літератури ................................................ 42

  Рецензія .................................................................................... 43

  ВСТУП

  Банківська система - одна з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обігу йшов паралельно і тісно перепліталося. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки, кредитуючи господарство, виступаючи посередниками в перерозподілі капіталів, істотно підвищує загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці.

  Сучасна банківська система - це найважливіша сфера національного господарства будь-якої розвиненої держави. Її практична роль визначається тим, що вона керує в державі системою платежів і розрахунків; більшу частину своїх комерційних справ здійснює через внески, інвестиції і кредитні операції; поряд з іншими фінансовими посередниками банки направляють заощадження населення до фірм і виробничих структур. Комерційні банки, діючи відповідно до грошово-кредитною політикою держави, регулюють рух грошових потоків, впливаючи на швидкість їхнього обігу, емісію, загальну масу, включаючи кількість готівки, що перебувають в обігу. Стабілізація ж зростання грошової маси - це застава зниження темпів інфляції, забезпечення сталості рівня цін, при досягненні якого ринкові відносини впливають на економіку народного господарства найефективнішим чином.

  Сучасна банківська система - це сфера різноманітних послуг своїм клієнтам. Від традиційних депозитно-позичкових і розрахунково-касових операцій, що визначають основу банківської справи, до новітніх форм грошово-кредитних і фінансових інструментів, використовуваних банківськими структурами (лізинг, факторинг, траст і т.д.)

  Особливо важливим бачиться розвиток банківської системи за кордоном, так як саме практика зарубіжних банків в розвинених країнах зумовлює становлення сучасної вітчизняної банківської системи, наближає її до міжнародних стандартів і, таким чином, обумовлює вихід українських банків на світовий рівень, а значить і відновлення, зміцнення довіри з боку іноземних партнерів по відношенню до нашої країни.

  Сьогодні, в умовах розвинутих товарних і фінансових ринків, структура банківської системи різко ускладнюється. З'являються нові види фінансових установ, нові кредитні установи, інструменти і методи обслуговування клієнтури.

  На даний момент економісти в більшості своїй намагаються аналізувати і вивчати банківську систему України. Але так як наша країна молода, наші економісти повинні детально вивчати банківські системи розвинутих країн, так як їх багаторічний досвід і практика на ринку є безцінним для нашої розвивається банківської системи.

  Мета моєї роботи полягає в тому, щоб детально описати види і функції банків.

  1.1 Види банків

  Банк - фінансове підприємство, яке зосереджує тимчасово вільні грошові кошти (вклади), надає їх у тимчасове користування у вигляді кредитів (позик, позик), є посередником у взаємних платежах і розрахунках між підприємствами, установами або окремими особами, регулює грошовий обіг у країні, включаючи випуск (емісію) нових грошей.

  Центральний (емісійний) банк у більшості країн належить державі. Але навіть якщо держава формально не володіє його капіталом (США, Італія, Швейцарія) або володіє частково (Бельгія - 50%, Японія - 55%), центральний банк виконує функції державного органу. Центральний банк має монопольне право на випуск в обіг (емісію) банкнот - основною складовою готівково-грошової маси. Він зберігає офіційні золотовалютні резерви, проводить державну політику, регулюючи кредитно-грошову сферу і валютні відносини. Центральний банк бере участь в управлінні державним боргом і здійснює касово-розрахункове обслуговування бюджету держави.

  За своїм становищем в кредитній системі центральний банк грає роль "банку банків", т. Е. Зберігає обов'язкові резерви і вільні кошти комерційних банків та інших установ, надає їм позики, виступає в якості "кредитора останньої інстанції", організовує національну систему взаємозаліків грошових зобов'язань або безпосередньо через свої відділення, або через спеціальні розрахункові палати.

  Комерційні банки - основна ланка кредитної системи. Вони виконують практично всі види банківських операцій. Історично склалися функціями комерційних банків є прийом вкладів на поточні рахунки, короткострокове кредитування промислових і торгових підприємств, здійснення розрахунків між ними. У сучасних умовах комерційним банкам вдалося істотно розширити прийом термінових і ощадних вкладів, середньо- і довгострокове кредитування, створити систему кредитування населення (споживчого кредиту).

  Інвестиційні операції комерційних банків пов'язані в основному з купівлею-продажем цінних паперів уряду і місцевих органів влади. Після кризи 1929-1933 рр. в США, Франції, Великобританії, в ряді інших країн комерційним банкам заборонено брати участь у випуску та купівлі цінних паперів приватних підприємств небанківського сектора. Ця заборона в даний час долається шляхом відкриття банком трастових відділів та установи трастових компаній, керуючих майном клієнтів за дорученням (у США 2/3 цього майна представлено цінними паперами корпорацій).

  Комерційні банки виконують розрахунково-комісійні та торгово-комісійні операції, займаються факторингом, лізингом, активно розширюють зарубіжну філіальну мережу і беруть участь в багатонаціональних консорціумах (банківських синдикатах).

  Інвестиційні банки (в Великобританії - емісійні будинку, у Франції - ділові банки) спеціалізуються на емісійно-установчих операціях. За дорученням підприємств про держави, які потребують довгострокових вкладень і вдаються до випуску акцій і облігацій, інвестиційні банки беруть на себе визначення розміру, умов, терміну емісії, вибір типу цінних паперів, а також обов'язки по їх розміщенню і організації вторинного обігу. Установи цього типу гарантують купівлю випущених цінних паперів, набуваючи і продаючи їх за свій рахунок або організовуючи для цього банківські синдикати, надають покупцям акцій і облігацій позики. Хоча частка інвестиційних банків в активах кредитної системи порівняно невелика, вони завдяки їх інформованості та засновницьким зв'язків грають в економіці найважливішу роль.

  Ощадні банки (в США - взаімосберегательние банки, в ФРН - ощадні каси) - це, як правило, невеликі кредитні установи місцевого значення, які об'єднуються в національні асоціації і звичайно контролюються державою, а нерідко і належать йому. Пасивні операції ощадних банків включають прийом вкладів від населення на поточні та інші рахунки. Активні операції представлені споживчим та іпотечним кредитом, банківськими позиками, купівлею приватних і державних цінних паперів. Ощадні банки випускають кредитні картки.

  Іпотечні банки - установи, що надають довгостроковий кредит під заставу нерухомості (землі, будівель, споруд). Пасивні операції цих банків складаються у випуску іпотечних облігацій.

  Іпотечний кредит - це довгострокова позика, видавана іпотечними, комерційними банками, страховими та будівельними товариствами та іншими фінансово-кредитними установами під заставу землі і будівель виробничого і житлового призначення. Іпотечний кредит застосовується головним чином в сільському господарстві, а також у житловому та інших видах будівництва. В результаті збільшується розмір продуктивно використовуваного капіталу.

  Комерційними банками, фірмами - постачальниками обладнання, фінансовими компаніями надаються кредити промислово-торгівельним корпораціям під заставу машин і устаткування. В цьому випадку сума іпотечного кредиту нижче ринкової вартості заставленого обладнання та інших активів корпорацій. Крім того, розміри іпотечного кредиту зменшуються в залежності від ступеня зносу закладається обладнання.

  Процентні ставки за іпотечним кредитом визначаються попитом і пропозицією і диференціюються залежно від фінансового стану позичальника.

  Іпотечний кредит широко поширений в країнах з ринковою економікою. Позики виділяються на житлове і виробниче будівництво під високий відсоток (10-20%).

  Банки споживчого кредиту - тип банків, які функціонують в основному, за рахунок кредитів, отриманих у комерційних банках, і видачі короткострокових і середньострокових позик на придбання дорогих товарів тривалого користування і т.д.

  Головну роль в банківській справі відіграють банківські групи, в складі яких виділяються головна компанія (великий банк - холдинг), філії (дочірні суспільства), а також представництва, агентства, відділення.

  Банківський холдинг є держательскую (холдингову) компанію, що володіє пакетами акцій та інших цінних паперів інших підприємств і здійснює операції з цими цінними паперами. Крім чистих холдингів, що займаються тільки зазначеними операціями, існують змішані холдинги, які, крім того, ведуть підприємницьку діяльність в різних сферах економіки. В цьому випадку холдинг створюється, як правило, у зв'язку із заснуванням головною компанією дочірніх виробничих фірм. Холдингові компанії можуть мати складну структуру, коли головний холдинг контролює через систему участі, тобто через володіння акціями, дочірні компанії-холдинги, в свою чергу, є власниками акцій різних фірм. Материнська (головна) холдингова компанія отримує прибуток за рахунок дивідендів на контрольовані нею акції дочірніх компаній, а також в деяких випадках за рахунок переведення частини прибутку дочірніх компаній на основі спеціальних угод. Холдинг, зазвичай, виступає в якості власника контрольного пакета акцій, що дозволяє йому чинити вирішальний вплив на функціонування підконтрольних компаній. Як правило, холдинги можуть мати різні правові форми: товариств з обмеженою відповідальністю, товариств, підприємств, акціонерних товариств. Найбільш поширені холдинги, організовані як акціонерні товариства (в тому числі і за участю держави).

  Особливістю банківських груп є наявність в їх складі філій. Банківський філія виступає як юридична особа, реєструється в місцевих органах влади і вважається резидентом країни вимоги, має самостійний баланс. Він може виконувати всі ті ж операції, що і банк-засновник, але може бути і спеціалізованим. Великі банки часто засновують філії, що займаються факторингом, лізингом, консультаціями. Користуючись юридичною незалежністю філій, комерційні банки здійснюють через них заборонені операції з цінними паперами компаній небанківського сектора.

  На відміну від філії представництво, агентство і відділення юридичними особами не є і не мають самостійного балансу.Представництво займається лише збором інформації, пошуком клієнтів та рекламою. Комерційна діяльність представництвам заборонена. Агентство уповноважене здійснювати активні банківські операції (кредитні та інвестиційні), розрахункове обслуговування. Однак ці операції воно проводить за рахунок банку-засновника, так як саме агентство не має права приймати вклади і, отже, не має власної ресурсної бази. Відділення, на відміну від агентства, проводить як активні, так і пасивні операції. Перелік їх може збігатися з переліком операцій банку-засновника або обмежуватися якоюсь його частиною.

  Банки за характером власності поділяються на: приватні, кооперативні, муніципальні (комунальні); державні, змішані; створені за участю держави.

  У банківській справі, як і в промисловості, вільна конкуренція неминуче викликає концентрацію. Одні банки поглинаються більш могутніми конкурентами, інші, формально зберігаючи самостійність, фактично потрапляють під владу більш сильних конкурентів. Відбувається злиття, "сплетіння" банків. Число банків скорочується, але разом з тим збільшуються їх розміри, зростає обсяг операцій. У кожній країні виділяються деякі найбільші банки, на рахунках яких збираються величезні суми вільних коштів, які шукають прибуткового застосування.

  Конкуренція спостерігається як між окремими банками, так і між найбільшими спілками банківського капіталу. У останніх все більш посилюється прагнення до монополістичного угодою, до об'єднання банків. Великі фінансові операції - розміщення державних позик, організація великих акціонерних товариств - все частіше здійснюються не будь-яким окремим банком, а за допомогою угоди між кількома провідними банками.

  Централізація банківського капіталу проявляється у злитті великих банків в найбільші банківські об'єднання, в зростанні філіальної мережі великих банків. Банківські об'єднання - це банки-гіганти, які відіграють панівну роль у банківській справі.

  Існують кілька форм банківських об'єднань.

  Банківські картелі - це угоди, що обмежують самостійність окремих банків і вільну конкуренцію між ними шляхом погодження та встановлення однакових процентних ставок, проведення однаковою дивідендної політики тощо

  Банківські синдикати, або консорціуми - угоди між декількома банками для спільного проведення великих фінансових операцій.

  Банківські трести - це об'єднання, що виникають шляхом повного злиття декількох банків, причому відбувається об'єднання капіталів цих банків і здійснюється єдине управління ними.

  Банківські концерни - це об'єднання багатьох банків, формально зберігають самостійність, але перебувають під фінансовим контролем одного великого банку, скупив контрольні пакети їхніх акцій.

  У конкурентній боротьбі великі банки мають вирішальні переваги перед дрібними. По-перше, вони мають більші можливості для залучення вкладів, так як вкладники вважають за краще розміщувати свої кошти у великі, більш солідні і стійкі банки, а не в дрібні, які частіше зазнають краху. По-друге, великі банки зазвичай мають мережею філій (відділень, агентств, контор), розташованих у багатьох містах, чого не мають дрібні банки. По-третє, у великих банків витрати з ведення операцій щодо менше внаслідок більшого масштабу цих операцій. Це дозволяє великим банкам стягувати меншу плату з клієнтів за виконання для них розрахункових і кредитних операцій, що, природно, привертає клієнтуру. Перевага великих банків ще більше посилюється через широке застосування комп'ютерів та іншої обчислювальної техніки.

  У боротьбі з банками-аутсайдерами банківські об'єднання вдаються до різних методів конкурентної боротьби: за допомогою реклами, шляхом відкриття своїх філій в районі діяльності аутсайдерів і переманювання клієнтів за допомогою надання їм тих чи інших пільг. Боротьба за клієнтуру ведеться і між самими банківськими об'єднаннями; кожен великий банк прагне переманити клієнтів у інших великих банків.

  Між банківськими об'єднаннями ведеться також боротьба за контроль над підприємствами, в яких вони беруть участь. Якщо, наприклад, акціями промислової компанії володіють кілька великих банків, то кожен з них прагне просунути на керівні пости в цій компанії своїх представників, щоб надавати найбільший вплив, а, отже, отримувати найбільші вигоди для ведення грошово-кредитних операцій.

  1.2 Функції банків

  Основною функцією банків є функція збирання або акумулювання тимчасово вільних грошових коштів і перетворення їх в капітал. Виконуючи цю функцію, банки акумулюють грошові доходи і заощадження у формі вкладів. Вкладник отримує винагороду у вигляді відсотка або наданих банком послуг. Сконцентровані у внесках заощадження перетворюються в позичковий капітал, який використовується банками для надання кредитів підприємствами підприємцям. Тільки за допомогою банків, заощадження перетворюються на капітал. Акумуляція коштів стає одним з основних видів діяльності банків. Для здійснення цієї функції потрібен спеціальний дозвіл -ліцензії.

  Наступною функцією банків можна сміливо назвати кредитування підприємств, держави і населення. У сучасних умовах розвитку підприємництва, малого і середнього бізнесу, це дуже важлива і актуальна функція. Так як для розвитку приватного бізнесу, в розвитку ринкової економіки, потрібно значних фінансових витрат, які можна отримати або через банк, або шляхом отримання іноземних інвестицій. А так як іноземні інвестори бояться вкладати капітал в Україну через нестабільну економічну та політичну ситуацію, банки є єдиним місцем, де можливо отримати кредит. Банк виступає в якості фінансового посередника, отримуючи грошові кошти у кінцевих кредиторів і даючи їх кінцевим позичальникам. За рахунок банківських кредитів здійснюється фінансування промисловості, сільського господарства, торгівлі, а також забезпечується розширення виробництва.

  Банки надають позики споживачам на придбання товарів тривалого споживання, сприяючи, тим самим, зростання їх рівня життя. І, нарешті, так як державні витрати не завжди покриваються доходами, банки кредитують фінансову діяльність уряду.

  Третя функція банків - це функція регулювання грошового обороту. Банки виступають центрами, через які проходить платіжний оборот різних господарюючих суб'єктів. Завдяки системі розрахунків, банки створюють для своїх клієнтів можливість здійснювати обмін, обіг грошових коштів і капіталу. Через банки проходить оборот як окремо взятої людини, так і економіки країни в цілому. Через них здійснюється перелив грошових коштів і капіталів від одного суб'єкта до іншого, від однієї галузі народного господарства до іншої.

  Наступна функція банків - це посередницька функція, відповідно до якої діяльність банків розуміється як посередника в платежах. Через банки проходять платежі підприємств, організацій і населення. Здійснюючи за їх дорученням платежі, цим самим банк виконує посередницьку місію. В руках банків ця функція стає значно ширше, ніж елементарна посередницька діяльність. Банк може акумулювати невеликі розміри тимчасово вільних грошових коштів багатьох клієнтів і підсумувавши їх, направити величезні грошові ресурси тільки одному суб'єкту. Також банк може брати гроші у клієнтів на короткий термін, а видавати їх на тривалий час. Він може акумулювати ресурси в одному секторі економіки будь-якого регіону, або перерозподілити їх в інші галузі і зовсім інші регіони. Так як банки знаходяться в центрі економічного життя, вони отримують можливість змінювати розмір, терміни і напрямки капіталів відповідно до виникаючих потреб господарства.

  Також маючи ліцензію Центрального банку на здійснення банківських операцій, банки мають право здійснювати випуск, купівлю. Продаж, облік, зберігання та інші операції з цінними паперами, що підтверджують залучення коштів у внески і на банківські рахунки. З іншими цінними паперами, операції з якими не вимагають спеціальної ліцензії, банки мають право також здійснювати довірче управління за договором з фізичними та юридичними особами.

  Банки виконують і інформаційно-консультативну функцію. Вони надають консультаційні послуги своїм клієнтам із приводу випуску і обігу цінних паперів, котирування валют і акцій. Банки інформують клієнтів і населення про зміни фінансового стану в економіці країни, зміни процентних ставок і проблем на валютному ринку. Найчастіше інформацією такого роду володіють тільки банки і дізнатися про це можливо тільки тому, що банки виконують інформаційну функцію.

  Банк може розміщувати свої ресурси в цінні папери від свого імені, тоді всі ризики, пов'язані з таким розміщенням, усі доходи і збитки від зміни ринкової оцінки придбаних цінних паперів відносяться за рахунок акціонерів банку.

  Окремими функціями наділений Центральний банк. Центробанк - це емісійний банк, тобто, він наділений правом емісії грошових знаків в обіг. Характерними для Центрального банку є наступні функції:

  - Емісія і контроль грошового обігу;

  - Функція резервного центру банків;

  - Управління державним боргом;

  - Поповнення держбюджету;

  - Виконання ролі "кредитора" останньої інстанції "банку - банків";

  - Проведення наукових досліджень;

  - Контроль і вплив на комерційні банки;

  Дати визначення функцій банку можна приблизно таке: різні види операцій банків з грошима і цінними паперами, надання фінансових послуг уряду, підприємствам, громадянам, а також іншим банкам.

  1.3 Сутність банків

  Для початку потрібно розібратися, що таке банк. Ось одне з визначень:

  Банк - це кредитна організація, що має виключне право здійснювати в сукупності наступні банківські операції: залучення у внески грошових коштів фізичних і юридичних осіб, розміщення зазначених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності, терміновості, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних і юридичних осіб.

  Дійсно, сьогодні діяльність банківських установ так різноманітна, що їх дійсна сутність стає досить невизначеною. У сучасному суспільстві банки займаються найрізноманітнішими видами операцій, які ми вже звикли називати банківськими. Вони не тільки організовують грошовий оборот і кредитні відносини, через них здійснюється фінансування народного господарства, страхові операції, купівля-продаж цінних паперів, валютні операції, а в деяких випадках посередницькі операції і управління майном.

  Спробую з'ясувати як же в сучасній обстановці можна охарактеризувати банки.

  Банк як установа або організація. Найбільш масовим уявленням про банк є його визначення як установи або організації. Один з найпоширеніших термінів, що зустрічаються в науковій та навчальній літературі, банківському законодавстві, банківських документах, а також у пресі - це "банківські установи" і "банківські організації". Однак, тут слід згадати, що таке організація. А це ніщо інше, як "певна сукупність людей". Але, історично склалося так, що банк, в більшості випадків, власністю приватної особи. Однак згодом, з розвитком банківської справи, особливо в сучасних умовах господарювання, перетворився у великі, середні та малі об'єднання. Тобто таке визначення банків доречно лише для останньої половини XX століття, і їм можна охарактеризувати сучасні банки.

  Банк як підприємство. В літературі я знайшов таке порівняння: як і будь-яке підприємство, банк є самостійним господарюючим суб'єктом, який має права юридичної особи, виробляє і реалізує продукт, надає послуги. Майже не відрізняються і завдання банку як підприємства: він вирішує питання, пов'язані із задоволенням суспільних потреб в своєму продукті і послугах, реалізацією на основі отриманого прибутку соціальних і економічних інтересів, як членів його колективу, так і інтересів власника майна банку. Банк може здійснювати деякі види господарської діяльності. А також банк, як і будь-яке інше підприємство, повинен мати спеціальний дозвіл (ліцензію). Значить банку можна дати характеристику підприємства. Але, звичайно, банк не можна назвати промисловим або транспортним підприємством. Банк діє в сфері обміну, а не виробництва. І ця обставина може навести на думку, що банк - це торгівельне підприємство. Але я не згоден з цим.

  Дійсно, банки купують ресурси, продають їх, функціонують у сфері перерозподілу, сприяють обміну товарами.Банки мають своїх продавців, сховища, особливий товарний запас, їх діяльність багато в чому залежить від оборотності. Але, проте, на цьому схожість між банком і сферою торгівлі закінчується. Більш того, на мій погляд, схожість це носить тільки зовнішній характер, так як банк торгує не товаром, а особливим продуктом, який користується попитом тільки у дуже обмеженого контингенту. Тобто, банк можна порівняти з підприємством досить відносно.

  Банк як посередницька організація. Досить часто бак характеризують як посередницьку організацію. Підставою для цього є перелив ресурсів, тимчасово осідають у одних і вимагають застосування у інших. Особливість ситуації при цьому полягає в тому, що кредитор, який має певну частину ресурсів, бажає при відповідних гарантіях, на конкретний термін, під певний відсоток віддати її якомусь позичальнику. Інтереси кредитора повинні збігатися з інтересами позичальника, який цілком може знаходитися в іншому регіоні. Консолідуючою ланкою тут виступає банк - посередник, обе5спечівающій можливість здійснення угоди з урахуванням попиту і пропозиції. Зібравши численні кошти, банк може задовольнити потреби найрізноманітніших позичальників, надати вибір кредиту на будь-який смак, термін, забезпечення, позичковий відсоток і т.д. В даному випадку банк можна назвати посередницькою організацією.

  Банк як кредитне підприємство. В даний час банк все більше стає кредитним центром, що дало можливість його визначати як кредитне підприємство. Однак, це не дає підстави для змішання банку з кредитом. Так як кредит - це відношення між кредитором і позичальником з приводу поворотного руху позиченої вартості. На відміну від кредиту, банк - це одна зі сторін відносин. Отже, банк - це не саме ставлення, а один із суб'єктів відносин, що приймає в кредитній угоді або одну з протистоять один одному сторін, або, як описано вище, виступати в якості посередника.

  Ще одна відмінність між банком і кредитом полягає в тому, що кредит - це відношення як в грошовій, так і в товарній формі, в банку ж сконцентровані і проходять потоки тільки в грошовій формі. Однак за своєю природою банки пов'язані з кредитними відносинами. Саме на їх базі і зародився банк. Кредит можна сміливо назвати фундаментом банку.

  Банк як агент біржі. Діяльність банку в сфері обігу породжувало й уявлення про нього як про агента біржі ще в 20-і роки. Приводом для цього, як відомо, послужило те, що банки є неодмінними учасниками біржі. Вони можуть самостійно організовувати біржові операції, виконувати операції по торгівлі цінними паперами. Однак ні історично, ні логічно це не перетворює банк в частину біржової організації. Приватні банки (банківські установи) з'явилися задовго до біржі, до виникнення купівлі-продажу цінних паперів. Істотно при цьому і те, що торгівля цінними паперами є частиною банківських операцій, причому далеко не головною. Саме тому, що торгівля цінними паперами досить специфічна і відмінна від власного банківської справи, вона дозволила біржі виділитися в якості самостійного елементу ринку зі спеціальним апаратом і завданнями.

  На сьогоднішній день функції банків настільки різноманітні, що його характеристикою може бути все, що викладено вище, тому точне визначення банку дати досить складно. Однак, узагальнивши все вищевикладене я спробую зробити висновок. На мій погляд банк можна охарактеризувати як систему особливих підприємств, продуктом яких є кредитна та емісійне справу.

  1.4 Банківська система.

  Банківська система - сукупність різних видів національних банків і кредитних установ, що діють в рамках загального грошово-кредитного механізму. Включає Центральний банк, мережу комерційних банків та інших кредитно-розрахункових центрів. Центральний банк проводить державну емісійну і валютну політику, є ядром резервної системи. Комерційні банки здійснюють всі види банківських операцій.

  Банки, які діють в країні, можуть мати однорівневу або дворівневу організацію чи банківську систему.

  Однорівнева система може бути застосована, коли в країні чи ні центрального банку, або є тільки одні центральні банки. Однак, в цьому випадку говорити про банківську систему ще досить рано. Як елемент цивілізованої ринкової економіки, банківська система, може бути тільки дворівневої.

  Тому у всіх країнах з розвиненою ринковою економікою склалися дворівневі банківські системи. Верхній рівень системи представлений центральним (емісійним) банком. На нижньому рівні діють комерційні банки, що підрозділяються на універсальні і спеціалізовані банки (інвестиційні банки, ощадні банки, іпотечні банки, банки споживчого кредиту, галузеві банки, внутрішньовиробничі банки), і небанківські кредитно-фінансові інститути (інвестиційні компанії, інвестиційні фонди, страхові компанії, пенсійні фонди, ломбарди, трастові компанії та ін.).

  Необхідність створення дворівневої банківської системи зумовлена ​​досить суперечливим характером відносин, що склалися при ринку. З одного боку, банки вимагають свободи підприємництва і розпорядження приватними фінансовими засобами, і це як раз можливо забезпечити елементами нижнього рівня - комерційними банками. А з іншого боку, цим відносинам необхідні певне регулювання, контроль і цілеспрямований вплив, що вимагає особливого інституту І в дворівневій системі цим інститутом є - центральний банк.

  Створення центральних банків з функцією регулювання кредитно-грошових відносин дозволило досить ефективно приборкати стихію ринку при збереженні свободи приватного підприємництва.

  У різних країнах на центральний банк, який найчастіше є власністю держави, можуть покладатися різноманітні функції. Але він завжди залишається регулюючим органом, що поєднує риси банку і державного відомства.


  2.1. Центральний банк як перший ступінь дворівневої

  банківської системи

  Як описано вище, в дворівневої банківської системи, банком першого рівня може бути тільки Центральний банк. У різних країнах він називається по-різному: Державний, Центральний, резервний, Національний і т.д.

  Власниками Центрального банку в більшості випадків є держава, в якому він розташований. Участь інших суб'єктів, включаючи комерційні банки, в цій власності не передбачено. Однак не у всіх країнах уряд може диктувати свої умови Центральному банку, приклади наведені в таблиці 1. (див. Додаток).

  Як правило на чолі Центрального банку варто директорат зі штатними і / або позаштатними його членами, які призначаються відповідним урядом або президентом держави на певний період часу.

  Якщо говорити конкретно про Україну, то керівним органом Національного Банку України, що виконує в нашій країні функції Центрального банку, є Правління, склад якого призначається Президією Верховної Ради України. Голова Правління обирається Верховною Радою України за поданням голови Верховної Ради України строком на 4 роки.

  Зазвичай Центральні баки виконують такі функції:

  - У взаємодії з Урядом своєї країни розробляє і проводить єдину державну грошово-кредитну політику, спрямовану на захист, зміцнення і забезпечення стійкості національної валюти;

  - Монопольно здійснює емісію готівки і організовує їх обіг;

  - Встановлює правила поведінки банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності для банківської системи;

  - Здійснює державну реєстрацію кредитних організацій, видає і відкликає ліцензії кредитних організацій і організацій, що займаються аудитом;

  - Здійснює нагляд за діяльністю кредитних організацій;

  - Регулює емісію цінних паперів кредитними організаціями відповідно до законів;

  - Здійснює самостійно або за дорученням Уряду всі види банківських операцій;

  - Здійснює валютне регулювання, включно з операціями купівлі і продажу іноземної валюти;

  - Визначає порядок розрахунків з іноземними державами;

  - Організовує і здійснює валютний контроль як безпосередньо, так і через уповноважені банки відповідно до законодавства;

  Зупинимося детальніше на деяких з основних функціях Центрального банку:

  2.2. Основні функції Центрального банку

  Банкнотна емісія. У всіх країнах з плином часу відповідним Центральним банком було монополізовано право друкувати в випускати гроші. Правда право карбування монет було частково надано Центральному банку, а частково відповідному уряду. Однак і в цьому випадку монети запускаються в обіг через Центральний банк.

  Банкноти тільки Центрального банку є необмежено "законним платіжним засобом" і тим самим засобом погашення боргів. Також Центральний банк встановлює правила поводження з грошовою масою і створює систему резервних фондів готівки. В умовах посиленої інфляції це означає збереження централізованої системи лімітування і оперативного регулювання готівкової емісії. Коштами, що знаходяться в резервних фондах, можуть розпоряджатися тільки Правління Центрального банку і його обласні управління. Тільки з їх дозволу грошові знаки можуть бути переміщені з резервних фондів до оборотної каси (або операційну касу філій банків, при яких не відкриті резервні фонди). Власне ця операція і означає емісію - випуск готівки в обіг. Переміщення грошових знаків з оборотної каси в резервні фонди обумовлює вилучення грошей з обігу. Ця операція, відповідно до правил касового регулювання, здійснюється автоматично - при перевищенні лімітів оборотних (операційних) кас.

  Організація міжбанківських розрахунків. Міжбанківські розрахунки є складовим елементом платіжного механізму держави. Безготівкові платежі між суб'єктами підприємницької діяльності ніяк не можуть бути завершені в межах одного банку. Так як, в основному, у суб'єктів підприємницької діяльності рахунки відкриті в різних банках, звідси неминуче виникають міжбанківські розрахунки. Вони являють собою систему здійснення і регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями, які виникають між банківськими організаціями.

  У світовій практиці склалися загальні принципи організації міжбанківських розрахунків, які засновані на наступних моделях:

  - По рахунках межфіліальних оборотів;

  - Шляхом організації кореспондентських відносин між банками;

  - Через кореспондентські рахунки в установах Центрального бака;

  - Через клірингові установи;

  Зараз багато банків різних країн перейшли на електронну систему платежів, яка працює в режимі реального часу і дозволяє завершувати розрахунки між банками протягом операційного дня.

  У складі Центральних банків є такий підрозділ як розрахункова палата, на яку покладено технічне проведення міжбанківських розрахунків на основі електронних технологій. Розрахункова палата побудована по дворівневому принципу:

  - Центральна розрахункова палата, яка підкоряється безпосередньо Центральному банку;

  - Регіональні розрахункові палати, які є структурними підрозділами територіальних управлінь центральних банків;

  У центральній розрахунковій палаті відкриваються технічні рахунки регіональних розрахункових палат, за якими фіксуються проведені за день операції. Ведення рахунків дозволяє проводити контроль за правильністю здійснення операцій з технічних кореспондентських рахунках регіональними розрахунковими палатами. Крім того, узагальнення відображеної за цими рахунками інформації дозволяє отримати досить чітку і ясну картину стану платіжного обороту між регіонами.

  Контроль над діяльністю комерційних банків.Це завдання є одним з основних завдань Центрального банку. Так як в умовах ринкової економіки, банки цілком можуть збанкрутувати. А банкрутства банків тягнуть за собою в прірву всіх клієнтів банку, і існує реальна небезпека, що буде підірвано довіру до банківської системи в цілому. Тому відомство контролю над банками буде намагатися уникнути неплатоспроможності кредитних установ. Це відбувається завдяки диференційованої системі заходів, пов'язаних з наглядом, контролем, подачею заявок і профілактикою.

  Система контролю спрямована на скорочення зовнішніх і внутрішніх банківських ризиків

  До зовнішніх ризиків відносяться:

  - Ризик ліквідності (нездатність банку забезпечити безперебійну оплату своїх зобов'язань перед клієнтами);

  - Валютний ризик (збитки від несприятливої ​​зміни валютного курсу в умовах відкритої валютної позиції);

  - Ризик облікової ставки (збитки від змін процентної ставки, яка встановлюється за кредитами Центрального банку, в умовах фіксованої процентної ставки за наданими кредитами);

  - Ризик з цінних паперів (збитки від зміни курсу цінних паперів, що знаходяться в портфелі банку).

  Внутрішніми факторами ризику вважають комерційні, пов'язані з людським фактором (кваліфікація персоналу і ділові якості керівників, виконавська дисципліна, якість аудиторської служби і ін.), А також операційно-технічні ризики, що відображають ступінь працездатності систем, які забезпечують внутрішню роботу банку: системи безпеки, бухгалтерського обліку, матеріально-технічних засобів, засобів зв'язку, транспорту і т.п.

  Для зниження внутрішніх ризиків проводяться такі процедури, як ліцензування, аудиторські перевірки, інспектування діяльності комерційних банків співробітниками Центрального банку.

  Комерційні банки зобов'язані щомісячно надавати Центральному банку наступну інформацію:

  - Баланс з додатком розрахунку економічних нормативів;

  - Звіт про кредитний портфель;

  - Звіт про портфелі цінних паперів;

  - Звіт про валюту і валютної позиції;

  - Звіт про ризик процентної ставки;

  - Звіт про надання та погашення спорідненими особами кредиту банку.

  Управління банківського нагляду також вправі вимагати від банку надання будь-якої іншої інформації, навіть якщо вона віднесена до банківської службової або комерційної таємниці. Сюди, зокрема, відноситься інформація про великі кредити.

  Робота з банківського ділиться за трьома основними напрямками: загальний нагляд, інтенсивний нагляд і нагляд високого ступеня.

  Загальний нагляд. Поширюється тільки на стабільно працюючі банки, які фінансово стійкі, дотримуються економічні нормативи, норми чинного законодавства, вказівки Центрального бака і т.д. Одним словом мають хорошу репутацію. Його здійснюють регіональні управління Центрального банку.

  Інтенсивний нагляд. Застосовується до тих банків, які періодично порушують економічні нормативи і допускають незначні інші порушення, а також не відрізняються фінансовою стабільністю.

  Нагляд високого ступеня. Використовується щодо банків, які систематично (два і більше разів протягом кварталу) порушують економічні нормативи, а також допускають інші грубі порушення чи мають незадовільний фінансовий стан.

  Повноваження Центрального банку в усуненні порушень виражаються в наступних заходах:

  Обов'язковість для комерційних банків виконання вказівок Центрального банку;

  · Вимоги до засновників банків щодо фінансового оздоровлення банків, заміні їх керівників, реорганізації або ліквідації банків;

  · Стягнення штрафів;

  · Підвищення норм обов'язкових резервів;

  · Призначення тимчасової адміністрації по управлінню банком на період, необхідний для його фінансового оздоровлення;

  · Відгук ліцензій на здійснення банківських операцій.

  Завдання відомства, що здійснює контроль над банками, представлені на малюнку 2.

  Кредитні операції Центрального банку. Кредитні операції Центрального банку не обмежується сумою акумульованих кредитних ресурсів. Як банк першого рівня він здійснює видачу позичок на емісійній основі незалежно від стану пасивної частини свого балансу на дату видачі кредиту. Пасиви Центрального банку автоматично збільшується в міру надання кредиту.

  Здійснювані Центральним банком кредитні операції грають підпорядковану роль по відношенню до організації платіжного механізму і грошового обігу країни: вони покликані забезпечити наявність залишку коштів на кореспондентських рахунках комерційних банків у сумі, достатній для безперебійного функціонування міжбанківської системи та задоволення потреб обороту в готівці.

  Кредити Центрального банку - це основне джерело державного внутрішнього боргу країни.

  Безумовно, безпосереднє кредитування підприємств Центральним банком обмежена. Звичайно, не кожен підприємець і далеко не кожне підприємство може отримати кредит у центрального банку, це доступно не всім. Кредит видається господарюючим суб'єктам, що забезпечує діяльність Центрального банку (включаючи створення матеріально-технічної бази для випуску власної валюти). Практикується видача позичок співробітникам Центрального бака з коштів фонду матеріального заохочення.

  2.3. Грошово-кредитна політика Центрального банку

  Збереження стабільної купівельної спроможності грошової одиниці та забезпечення ефективності системи грошових платежів і розрахунків - є основними завданнями, які Центральні банки переслідують в області грошово-кредитної політики.

  Крім того політика Центрального банку є однією з важливих частин макроекономічного регулювання, спрямованого на досягнення економічного зростання, низького рівня інфляції та безробіття.

  Виділяються наступні основні інструменти, якими оперує Центральний банк для регулювання грошово-кредитної політики:

  - Зміна облікового відсотка;

  - Зміна норм обов'язкових резервів комерційних банків;

  - Операції на відкритому ринку (купівля і продаж державних зобов'язань).

  Внаслідок зміни облікового відсотка відбувається регулювання можливості комерційних банків поповнювати резерви за рахунок короткострокових кредитів Центрального банку. Між розміром резервів і здатністю банків до надання кредитів існує взаємозв'язок. Зростання кредитів, (і зобов'язань по депозитах), обумовлює необхідність збільшення резервів, і навпаки скорочення кредитів (депозитів) вивільняє резерви.

  Тому, здійснюючи регулювання норм обов'язкових резервів банків, Центральний банк впливає на ринок позичкового капіталу і кредитні операції. На відкритому ринку Центральний банк може продавати державні зобов'язання в разі, коли переслідується мета обмеження емісії грошей і обмеження здатності банків до надання кредитів і навпаки. Крім основних інструментів регулювання грошово-кредитних звернень Центральний банк застосовує і так звані селективні методи регулювання, в якості яких можуть виступати:

  - встановлення верхньої межі процентних ставок, що сплачуються банками за строковими вкладами;

  - зміна маржі по операціях з біржовими, цінними паперами і т.д ..

  У ринковій економіці Центральний банк здійснює купівлю та продаж як вітчизняної так і іноземної валюти. Коли уряд допускає перемінний курс національної валюти, Центральний банк може здійснювати інтервенцію для покупки або продажу валюти, якщо уряд вважає, що обмінний курс став вище або нижче бажаного рівня. Коли уряд здійснює політику фіксованого валютного курсу, Центральний банк продає частину резервів іноземної валюти і купує вітчизняну, якщо прогнозується девальвація. У разі ревальвації (офіційне підвищення золотого змісту національної валюти або фактичне підвищення її валютного курсу) здійснюється зворотна операція. Якщо ж уряд допускає обмежені коливання обмінного курсу на свою валюту, Центральний банк лише періодично вступає в "гру", коли зміна курсу національної валюти перевищує певний пороговий рівень.

  3.1. Комерційний банк як другий ступінь дворівневої банківської

  системи

  Комерційні банки - це основна ланка кредитної системи країни, в яку входять кредитні установи, що здійснюють різноманітні банківські операції для своїх клієнтів на засадах комерційного розрахунку. Для цієї мети вони використовують не тільки свій власний, але і залучений фінансовий капітал у вигляді вкладів, депозитів, міжбанківських кредитів та інших джерел. Причому залучені кошти, в основному, значно перевищують обсяг власного капіталу комерційних банків.

  Основна мета комерційних банків - це оперативне отримання їх засновниками і клієнтами широкого спектра банківських послуг (включаючи одержання кредитів), вирішення засновниками за допомогою власного банку своїх групових чи індивідуальних проблем. Характерна особливість комерційних банків, що відрізняє їх від державних банків і кредитних кооперативів, полягає в тому, що основною метою їх діяльності є отримання прибутку (в цьому полягає їх "комерційний інтерес" в системі ринкових відносин).

  Комерційні банки можуть відкривати філії та представництва, як на території своєї країни, так і за її межами. Необхідною умовою їхнього відкриття є повна оплата заявленого статутного фонду банку. Однак, як філія, так і представництво не є юридичними особами. Вони відокремлені підрозділи банку, які виступають від його імені і діють на підставі своїх положень, затверджених відповідно до порядку, передбаченим статутом банку.

  Регіональне управління Центрального банку може відмовити комерційному банку в реєстрації філії в разі порушення порядку його створення, невідповідності поданих документів законодавству та статуту банку, незадовільного фінансового стану банку, порушення ним економічних нормативів і відсутністю належної матеріально-технічної бази. Тепер розглянемо класифікацію комерційних банків.

  Комерційні банки класифікуються за рядом ознак. Залежно від форми власності вони підрозділяються на приватні і державні. За формою організації серед приватних банків переважають акціонерні у вигляді товариств відкритого або закритого типів.

  Акції банків, створених у вигляді акціонерних товариств відкритого типу, поширюються шляхом вільного продажу юридичним і фізичним особам. Акціонерними товариствами закритого типу, а також пайовими банками у виді товариств з обмеженою відповідальністю є переважно комерційні банки в перші роки їхнього існування. Акції банків у виді акціонерних товариств закритого типу викуповуються, як правило, їх засновниками. Більш гнучкою структурою є банки у вигляді товариств з обмеженою відповідальністю. Кількість їхніх пайовиків може поповнюватися з відповідною реєстрацією в Національному банку.

  Комерційні банки в залежності від кола виконуваних операцій бувають універсальними і спеціалізованими. Всі комерційні банки прагнуть бути універсальними, хоча далеко не всі вони виконують весь спектр банківських операцій.

  Залежно від території діяльності комерційні банки підрозділяються на міжнародні, республіканські і регіональні. Міжнародні банки створюються за участю іноземного капіталу і можуть мати філії в інших країнах. Більшість же комерційних банків є регіональними. Вони обслуговують клієнтів визначеної області, міста, району чи ж регіону. Залежно від організаційної структури, поряд з багатофіліальними банками, існують безфіліальні банки. Багато з них працюють успішно, хоча конкурувати їм з великими банками усе складніше.

  3.2. Принципи діяльності комерційних банків

  Визначають чотири принципи діяльності комерційного банку:

  1. Робота в межах реально наявних ресурсів;

  2. Повна економічна самостійність;

  3. Побудова взаємовідносин комерційного банку з клієнтами як звичайні ринкові відносини;

  4. Регулювання діяльності комерційного банку може здійснюватися тільки непрямими методами.

  Першим і основним принципом діяльності комерційного банку є робота в межах реально наявних ресурсів. Це означає, що комерційний банк повинен забезпечувати не тільки кількісну відповідність між своїми ресурсами і кредитними вкладеннями, але і домагатися відповідності характеру банківських активів специфіці мобілізованих їм ресурсів. В основному це відноситься до термінів тих і інших. Наприклад, якщо банк залучає кошти в основному на короткі терміни (короткострокові вклади або вклади до запитання), а вкладає їх переважно в довгострокові позики, то під загрозою опиняється його здатність розплачуватися за своїми зобов'язаннями (тобто його ліквідність).

  Наявність в активах банку великої кількості позик з підвищеним ризиком потребує від банку збільшення питомої ваги власних коштів у загальному обсязі його ресурсів. Тому, розробляючи умови тих чи інших специфічних банківських операцій (іпотечних, інвестиційних тощо), необхідно першорядну увагу приділяти джерелам формування відповідних пасивів.

  У межах наявних проблем банків ресурсів вільний у проведенні своїх активних операцій, тобто обсяг його активних операцій не може бути обмежений адміністративними, вольовими методами. Адміністративні обмеження можуть мати разовий, надзвичайний характер. Так як систематичне їх застосування підриває комерційні основи діяльності банку, і тому пріоритет в регулюванні повинен бути відданий економічним заходам.

  Працювати в межах реально залучених ресурсів, забезпечуючи при цьому підтримку своєї ліквідності, комерційний банк може, тільки володіючи високим ступенем економічної свободи в поєднанні з повною економічною відповідальністю за результати своєї діяльності.

  Другим найважливішим принципом, ан якому базується діяльність комерційних банків, є повна економічна самостійність, що передбачає й економічну відповідальність банку за результати своєї діяльності. Економічна самостійність передбачає свободу розпорядження власними засобами банку і залученими ресурсами, вільний вибір клієнтів і вкладників і розпорядження доходами, які залишаються після сплати всіх податків.

  Прибуток банку, що залишається в його розпорядженні, розподіляється відповідно до рішення загальних зборів акціонерів. Воно встановлює норми і розміри відрахувань у різні фонди банку, а також розміри дивідендів по акціях.

  Економічна відповідальність комерційного банку не обмежується його поточними доходами, а поширюється і на його капітал. За своїми обов'язками банк відповідає усіма своїми коштами і майном, на які може бути накладено стягнення. Весь ризик від своїх операцій комерційний банк бере на себе.

  Третій принцип полягає в тому, що взаємини банку зі своїми клієнтами будуються як звичайні ринкові відносини. Надаючи позики, комерційний банк виходить насамперед з ринкових критеріїв прибутковості, ризику і ліквідності. Орієнтація на "загальнодержавні інтереси» не сумісна з комерційним характером роботи банку і неминуче обернеться для нього кризою ліквідності.

  Четвертий принцип роботи комерційного банку полягає в тому, що регулювання його діяльності може здійснюватися тільки непрямими (а не адміністративними) методами. Держава визначає лише "правила гри" для комерційних банків, але не може давати їм наказів.

  3.3. Мета діяльності комерційно банків

  Одна з основних цілей комерційних банків ¾ отримання прибутку, що є джерелом виплати дивідендів акціонерам, створення фондів банків, базою підвищення добробуту працівників банку і т.п. Прибуток банку являє собою різницю між його валовим доходом і витратами.

  Валовий дохід банку залежить, перш за все, від обсягу його кредитних вкладень і інвестицій, розмірів процентної ставки по видаваних кредитах, від величини і структури активів банку.

  Основним джерелом доходів більшості комерційних банків є відсотки, стягнуті з позичальників за користування позиками. Це пояснюється тим, що банки є фінансовими посередниками, що здійснюють перерозподіл коштів між тими, у кого вони звільнилися і тими, у кого в них з'явилася тимчасова потреба.

  Розмір процентної ставки за користування кредитом визначається в процесі переговорів між банком і позичальником при укладенні кредитного договору. Причому відсоток не однаковий у тім же банці стосовно різних клієнтів.

  При встановленні розміру процентної ставки також враховується:

  ¨ розмір базової процентної ставки, встановленої Центральним банком;

  ¨ вартість залучення кредитних ресурсів на ринку позикових капіталів;

  ¨ співвідношення попиту і пропозиції на кредит;

  ¨ ступінь ризику;

  ¨ розмір і термін погашення кредиту;

  ¨ рівень витрат банку;

  ¨ перспективи розвитку економіки і рівень інфляції.

  Значні доходи банки одержують від проведення операцій з іноземною валютою.

  Банки можуть також одержувати доходи від операцій з цінними паперами, але оскільки цей ринок не розвинений, то доходи поки незначні. Операції з іноземною валютою і цінними паперами можуть проводити тільки ті банки, у яких є на це ліцензії, в основному Центральним банком і міністерством фінансів.

  Багато комерційних банків беруть зі своїх клієнтів плату за здійснення розрахункових операцій ¾ перекладних, акредитивних, інкасових. Ця плата повинна покривати витрату банку на здійснення розрахункових операцій, в тому числі і плату банку регіональній розрахунковій палаті за проведення електронних платежів.

  Відносно постійними є витрати банків на заробітну плату та нарахування на неї, бланки і канцелярське приладдя, утримання приміщень, охорони, протипожежної сигналізації та інше.

  До змінних витрат належать виплати відсотків за вкладами, депозитами і міжбанківському кредиту, за залишки коштів на розрахункових рахунках, витрати на рекламу на відрядження, поштово-телеграфні витрати та інші.

  Відповідно до діючого методикою комерційні банки визначають прибуток і збитки від своєї діяльності щокварталу, в останній операційний день кварталу. Залежно від податкового законодавства банки сплачують податки в державні чи місцеві бюджети з прибутку або доходів. Після сплати податків і штрафів, що накладаються податковою інспекцією, Центральним банком і іншими органами з прибутку банку виробляються відрахування в його резервний фонд в розмірі не нижче 5% прибутку, що залишається в розпорядженні банку. Потім виробляються відрахування у фонди економічного стимулювання банку, на благодійні і спонсорські заходи, на виплату винагороди керівництву банку. Якщо і після цього залишається нерозподілений прибуток, він може бути спрямована на індексацію акцій або ж на приріст статутного фонду банку.

  Збитки банку за підсумками діяльності банку за рік покриваються за рахунок його резервного фонду, а при його недостатності ¾ за рахунок зменшення статутного фонду.

  Прибуток є найважливішим показником оцінки діяльності комерційних банків. Вона використовується аналітиками для визначення рейтингів банків на основі їх балансів. Нині ні в нас, ні за кордоном поки немає загальноприйнятої методики числення рейтингів комерційних банків. Тому рейтинги, розраховані по різних методиках, можуть істотно різнитися, а, отже, різними будуть оцінки діяльності банків.

  Оскільки кожна методика має свої позитивні і негативні сторони, необхідно відібрати з них такі, які найбільш повно характеризують діяльність банків. Для цього, перш за все, слід встановити загальну для всіх банків форму балансу. Правильно певні рейтинги банків дозволять клієнтам обрати ті з них, в які можна буде без ризику поміщати і вкладати свої капітали.

  3.4. Формування власного капіталу комерційного банку

  Для створення і функціонування комерційного банку необхідний визначений власний капітал, який утворює фінансову базу розвитку банку. Якщо порівнювати власний капітал комерційних банків з іншими сферами підприємницької діяльності, то він займає невелику питому вагу в сукупному капіталі, через своєрідною діяльності комерційних банків як установи, що здійснює мобілізацію вільних ресурсів на грошовому ринку і надання кредитів з них.

  У комерційних банків власний капітал служить для страхування інтересів вкладників і фінансового забезпечення своєї оперативної діяльності. Тому розмір власного капіталу - це важливий фактор забезпечення надійності працездатності банку і, отже, повинен перебувати під жорстким контролем органів, що регулюють діяльність комерційних банків. Власний капітал комерційного банку виконує три основні функції:

  1. Захисну;

  2. Оперативну;

  3. Регулюючу.

  Захисна функція власного капіталу включає в себе страхування вкладів і депозитів, що гарантує інтереси кредиторів комерційного банку у разі його ліквідації або банкрутства, а також забезпечення функціонування банку навіть у разі появи збитків в його поточної діяльності.

  Роль захисної функції власного капіталу банків змінюється під впливом ряду факторів:

  · Загальноекономічні і фінансового стану країни;

  · Стабільності грошової сфери;

  · Розвиток в країні страхування депозитів і позик;

  · Стратегії та тактики банку.

  Чим вище в країні рівень розвитку страхування вкладів, депозитів і позичкових операцій комерційних банків, тим менше вимоги до захисної функції і тим меншою може бути частка власного капіталу в активах комерційних банків. В умовах економічної і фінансової нестабільності, хронічної інфляції діяльність комерційних банків піддається додатковому ризику, що підвищує вимоги до захисної функції власного капіталу.

  Оперативна функція власного капіталу в банківській сфері значно менше виражена, ніж в інших сферах підприємницької діяльності. Однак недооцінювати її не слід. Особливо відчутна роль цієї функції на початку діяльності комерційного банку. За рахунок власного капіталу фінансується придбання необхідних для комерційного банку приміщень, їх будівництво або оренда, оснащення організаційної та обчислювальної технікою і т.д.

  Сутність оперативної функції власного капіталу банку зводиться до того, що серед встановлюваних регулюючими органами для комерційних банків економічних нормативів важливе місце приділяється тим, при численні яких використовується власний капітал банку. Це такі показники, як відношення власного капіталу до пасивів або активів банку, до активом з підвищеним ризиком і т.д.

  Багатофункціональний призначення власного капіталу банку робить його неоднорідним за складом. Одна частина, призначена для забезпечення оперативної діяльності комерційного банку, є найбільш постійної і виступає у формі фондів: статутного, частково резервного, амортизації, економічного стимулювання. Друга частина призначена для страхування активних і інших операцій банку від збитків. Ця частина більш рухлива і виступає у формі фондів: страхового, частково резервного, резервів для покриття збитків, пов'язаних з непогашенням позичок. Третя призначена для регулювання розміру власного капіталу банку, хоча може використовуватися для забезпечення оперативної діяльності та страхових потреб. Тому розмір цієї частини власного капіталу найбільш рухомий і може залежати як від зміни стратегічних і тактичних цілей самого банку, так і від вимог регулюючих органів.

  Залежно від джерел і порядку формування власний капітал комерційного банку поділяють на:

  · Акціонерний;

  · Резервний;

  · Нерозподілений прибуток;

  · Довгострокові зобов'язання.

  Акціонерний капітал займає базове місце в капіталі банку, оскільки завдяки йому реалізуються права власників комерційного банку - права на дохід і управління банком. Акціонерний капітал спочатку формується у виді статутного фонду при створенні комерційного банку за допомогою внесків засновників, випуску і реалізації акцій.

  Резервний капітал формується в процесі подальшої діяльності комерційного банку. Він призначений для покриття можливих збитків комерційного банку по проведеним їм операціям, а також для виплати дивідендів, коли для цього недостатньо прибутку. Наявність резервного фонду капіталу забезпечує стійкість діяльності комерційного банку, зміцнює його матеріальну та фінансову бази.

  Нерозподілений прибуток - це джерело власного капіталу комерційного банку внутрішнього походження. Вона утворюється як залишок прибутку після виплати дивідендів, відрахувань до резервного та інших фондів комерційного банку.

  Довгострокові незабезпечені боргові зобов'язання можуть формувати власний капітал комерційного банку за допомогою випуску облігацій.

  Перед комерційними банками стоїть важливе завдання - вибрати такий порядок формування власного капіталу, який при мінімумі витрат на освіту і функціонування забезпечував би виплату достатніх дивідендів акціонерам, створюючи тим самим умови для подальшого розвитку комерційного банку.

  висновок

  Підводячи підсумок сказаному, можна впевнено зробити висновок про те, що банки сьогодні - основна складова частина кредитно-фінансової системи будь-якої країни. Кредитні системи розвинених країн мають різну структуру, але характерно те, що є і загальні риси: у всіх розвинених країнах існують двоступінчасті банківські системи - Центральний і комерційні банки. Що стосується комерційних банків, то вони займають панівне становище на ринку позикових капіталів. Масштаби їх діяльності в економіці розвиненої країни воістину величезні.

  Сьогодні комерційний банк здатний запропонувати клієнту до 200 видів різноманітних банківських продуктів і послуг. Слід враховувати, що далеко не всі банківські операції повсякденно присутні і використовуються в практиці конкретної банківської установи (наприклад, виконання міжнародних розрахунків чи трастові операції). Але є певний базовий набір, без якого банк не може існувати і нормально функціонувати (прийом депозитів, здійснення грошових платежів і розрахунків, видача кредитів). І це характерно для всіх розвинених країн. Спостерігається загальна тенденція до спеціалізації на більш прибуткових операціях.

  Практика банківської справи за кордоном представляє великий інтерес для що складається в Росії нової господарської системи. Побудова нового банківського механізму можливо лише шляхом відновлення принципу функціонування кредитних установ, прийнятих у цивілізованому світі і які спираються на багатовіковий досвід ринкових банківських структур. Тому настільки важливим є вивчення зарубіжної практики організації банківських систем, які продемонстрували свою високу ефективність.

  ДОДАТОК

  Мал. 1 Двухступенчатая банківська система.


  Мал. 2 Завдання відомства, що здійснює контроль над банками.  Передумови - перевірка дотримання - в разі недотримання

  принципів власного умов для видачі

  капіталу і ліквідності; банківської ліцензії;

  - контроль над банковскі- - при нездійсненні

  ми операціями, в приватно- ділової діяльності;

  сти, над кредитними - при небезпеці для

  угодами; кредиторів (тобто, в час-

  - вжиття заходів в особливих тності, вкладників)

  випадках; банків

  Таблиця 1 Огляд центральних банків деяких країн

  Країна

  центральний банк

  структурний

  принцип / філії

  Відношення до

  уряду

  Польща

  Національний

  банк Польщі

  Централізований приблизно 60 філій

  У широкому сенсі залежить від вказівок і контрольних прав парламенту

  Німеччина

  Німецький Федеральний банк

  Дев'ять земельних центральних банків мають близько 200 філій в цілому

  Чи не залежить від вказівок уряду

  Франція

  Банк де Франс

  Централізований, 211 філій

  У широкому сенсі незалежний від вказівок уряду

  Великобританія

  банк Англії

  Централізований 5 філій і 3 агентства

  Розпорядчі повноваження казначейства

  США

  Федеральна резервна система

  12 федеральних резервних банків, що мають в цілому 49 філій

  Федеральна резервна система в якості незалежного урядового органу підзвітна конгресу

  Японія

  банк Японії

  Централізований, 33 філії та 12 місцевих представництв в комерційних банках

  У широкому сенсі незалежний від вказівок і контрольних прав уряду

  Росія

  Центральний банк Росії

  Централізований, приблизно 180 відділень

  Залежить від контрольних прав парламенту і впливу уряду

  Україна

  національний банк України

  Централізований, 24 обласні управлінь та Кримське республіканське управління

  У широкому сенсі залежить від вказівок і контрольних прав уряду

  Список використаної літератури

  1. Введення в банківську справу. Під ред. Г. Асхауера. М .: 1997.

  2. Фінанси, грошовий обіг і кредит. Під ред. В.К. Сенчагова. М.: 1999.

  3. Банківська справа. Під ред. В.І. Колесникова. М.: 1999.

  4. В.М. Іванов "Гроші та кредит". К.: 1999.

  5. Економічна теорія. Під ред. В.Д. Камаева. М.: 1999.

  6. В.І. Курков "Банківські системи світу". М.: 2000.

  7. Велика радянська енциклопедія. М.: 1980.

  8. "Економіка України". Журнал. № 6-7, 2000..

  9. Загальна теорія грошей і кредиту: Підручник / За ред. Е.Ф. Жукова. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1995.

  10. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит .: Підручник для вузів / під ред. Л.А. Дробозиной. - М .: 1997.

  11. Загальна теорія грошей і кредиту: Підручник / За ред. Е.Ф. Жукова. - М .: 1 995

  12. Банки та банківські операції: Підручник для вузів / Під ред. проф. Е.Ф. Жукова. - М .: 1997.

  13. О.М. Маркова, Л.С. Сахарова, В.Н. Сидоров "Комерційні банки та їх операції". М.: тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять.

  14. Альохін Б.І. Ринок цінних паперів-М .: +1991.

  15. Тімоті У. Кох. Управління банком. -Уфа: Cпектр. Частина V, 1993.

  16. Internet: www.referat.ru, www.bankreferatov.ru.

  17. "Бізнес". Газета української буржуазії, № 3,5,9,10., 2000..

  РЕЦЕНЗІЯ