• ЗМІСТ
 • Назва Тип


 • Дата конвертації24.03.2017
  Розмір21.52 Kb.
  Типреферат

  Скачати 21.52 Kb.

  База даних

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПІВНІЧНО-ОСЕТИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

  УНІВЕРСИТЕТ ім. К.Л. Хетагурова

  Факультет: Математичний

  Кафедра: Прикладної математики


  ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

  виконала:

  Студентка 5 курсу

  Птах Світлана.

  Керівник: Гамаонов В.Г.

  м Владикавказ 2004 р

  ЗМІСТ

  1. Введення.

  2. Виклад завдання.

  3. Постановка завдання.

  3.1. Структура даних.

  4. Вибір, обгрунтування і опис програмно інструментальних засобів.

  5. Реалізація проекту в програмному середовищі Delphi 5.

  6. Висновок.

  7. Література.

  1. Введення.

  База даних - це організована структура, призначена для зберігання інформації.

  З поняттям бази даних тісно пов'язане поняття системи управління базою даних. Це комплекс програмних засобів, призначених для створення структури нової бази, наповнення її вмістом, редагування вмісту і візуалізації інформації. Під візуалізацією інформації бази розуміється відбір відображених даних відповідно до заданого критерію, їх упорядкування, оформлення і наступна видача на пристрій виводу або передачі по каналом зв'язку.

  Бази даних можуть містити різні об'єкти, але, забігаючи вперед, скажу, що мною буде використаний об'єкт - таблиця.

  В основні властивості полів таблиць входить: ім'я поля, тип поля, розмір поля, формат поля, маска введення, підпис, значення за замовчуванням, умови на значення, повідомлення про помилку, обов'язкове поле, порожні рядки, індексовані поле.

  Типи даних таблиці наступні: текстові, мемо, числове, дата, грошовий, логічні типи.

  Виробнича практика пройдена мною на приватному підприємстві "ATM - Express". Мета даної роботи є автоматизація обробки даних по постійним клієнтам з метою спрощення роботи персоналу з клієнтам.

  По приходу клієнта виписується певна квитанція, в якій вказується: номер рахунку, адресу відправника, адресу одержувача, вага відправки, кількість місць, що підлягає відправки, вартість відправки. Якщо що частіше буває клієнт постійний, менеджеру доводиться шукати в документах його попередній відправки щоб оформити заново. Це дуже багато забирає часу у клієнтів та менеджерів.

  Травня завдання полегшити і прискорити роботу менеджера з клієнтами.

  При роботі з програмою потрібно редагування даних, т. Е. Виправлення вже введених даних. А також потрібно сортування даних по всіх наявних параметрами.

  2. Виклад завдання.

  Для вирішення вище описаних проблем необхідно програмний засіб для обробки викладених операцій на комп'ютері, щоб полегшити працю робочого персоналу.

  У цьому завданню існує два найбільш значущих об'єкта:

  - Відправник,

  - Одержувач.

  Відправник, як правило, має:

  - найменування організації,

  - Адреса розташування організації,

  - номер рахунку.

  В якості одержувача може бути будь-який діловий партнер і має

  ряд властивостей:

  - найменування організації,

  - Адреса.

  Крім вище перерахованих властивостей відправника і одержувача в квитанції міститься, собственни властивості:

  - Номер,

  - вид платежу,

  - дата відправки,

  - Вартість відправки,

  - Кількість місць відправки,

  - Вага відправки,

  - Назва відправки (т. Е. Уточнюється, що підлягає обміну).

  Відзначимо, що оплата може виробляти не тільки відправник, а й одержувач, т. Е. Відправник доставляє вантаж, його оформляють. А після відправляють за місцем розташування одержувача. Після приходу одержувач оплачує свою посилку. І переводить гроші на вказаний рахунок нашої організації. За надані послуги. Після закінчення двох - трьох денного терміну з банку приходить підтвердження про те, що платіжна операція пройшла, успішна чи, навпаки, із зазначенням причин. В кінці кожного місяця приходить виписка, з банку містить підсумкову суму за минулий місяць по пройшли через банк платежах. Цю суму необхідно звірити зі своєю. Дана процедура значно спрощується, якщо ці відправлення зберігати в електронному вигляді і підсумовування може виробляти комп'ютер.

  При роботі з програмою необхідно мати можливість редагувати дані відправника та одержувача.

  3. Постановка завдання.

  В процесі реалізації завдання при розробці структури для зберігання даних, першим об'єктом виступає список даних про відправники.

  Як відомо запити до баз даних обробляють системи управління базами даних (СКБД), для цих цілей з множин існуючих СУБД був обраний Paradox. Paradox використовує для зберігання кожної таблиці окремий файл.

  У цьому випадку база даних - це каталог, в якому файли таблиць. При зміні даних, вставки нових записів, видаленні існуючих записів, зміни не робляться в самій базі даних, а запам'ятовуються в пам'яті в тимчасовій віртуальної таблиці, і тільки після перевірки правильності внесених в таблицю даних всі зміни фіксуються.

  3.1Структура даних.

  Щоб зберегти дані про реквізити відправника, була створена база Otprav.db, наступними полями:

  Назва

  Тип

  призначення

  ONum

  Поле з неповторяющимися значеннями (тобто номер накладної).

  Дане поле є ключовим, т. К. Містить унікальну ідентифікацію записів та служить для точного поділу значень. Кожен запис має свій номер, що не.

  OSchet

  Строкове поле довжиною 10 символів.

  Номер рахунку, на який переводить відправник гроші.

  OName

  Строкове поле довжиною 30 символів.

  Повні дані відправника.

  OAdr

  Строкове поле довжиною 100 символів.

  Повна адреса відправника.

  OOtpr

  Строкове поле довжиною 100 символів.

  Перелік відправляється вантажу.

  OOest

  Строкове поле довжиною 3 символів.

  Кількість місць яке займає вантаж.

  OVes

  Строкове поле довжиною 10 символів.

  Вага відправляється вантажу (в кілограмах).

  Тепер заведемо базу для одержувача яку назвемо Poluch.db. Вона має наступну структуру:

  Назва

  Тип

  призначення

  PNum

  Поле з неповторяющимися значеннями (тобто номер накладної).

  Дане поле є ключовим, т. К. Містить унікальну ідентифікацію записів та служить для точного поділу значень. Кожен запис має свій номер, що не.

  PName

  Строкове поле довжиною 30 символів.

  Повні дані одержувача.

  PAdr

  Строкове поле довжиною 100 символів.

  Повна адреса одержувача.

  Всі вище перераховані бази є довідковими і використовуються при заповненні основної бази, в корою зберігатися інформація по відправленнях. Ця база отримала ім'я Bank.db і складається з:

  Назва

  Тип

  призначення

  Date

  Дата (день, місяць, рік)

  Дата відправки.

  Summa

  грошовий формат

  Сума на яку здійснено відправлення.

  Vid

  Строкове поле довжиною 15 символів.

  Вид платежу: готівкою, переказом на рахунок.

  Таким чином, отримано три бази, дві з яких є довідковими. Ставлення цих баз даних можна представити у вигляді такої схеми:


  Otprav.db

  Реквізити відправника.


  Poluch.db

  Реквізити одержувача.

  Bank.db

  Банківські реквізити.

  База Otprav.db має поле Number цілого числового типу, воно містить номер про квитанції відправки не може бути використано в якостей ключового. Так як кожної відправки присвоюється свій номер, який надалі не буде повторюватися. Для вирішення даної проблеми існує багато шляхів вирішення, але я зупинилася на одній:

  зберігати в файлі всі номери відправлень і при введенні нових даних, у файлі буде відбуватися такого ж номера, якщо не буде знайдений він автоматично вноситиметься в цей файл. Якщо вже існує відправка з таким номером. У програмі відразу з'являється вікно хто раніше був зареєстрований з цим номером. Таким чином, у нас бут відбуватися відразу і пошук.

  6. Вибір, обгрунтування і опис програмно інструментальних засобів.

  Програмна реалізація даної задачі складається з дев'яти модулів: AboutUnit, CPUnit, DMUnit, EditTUnit, ItogUnit, MainUnit, PrUnit, SPOtpUnit, TorgUnit.

  У багатьох цих моделях використовується одні й ті ж процедури і функції. Наприклад, процедура LowerCaseRus набуває все більших букви в маленькі, це потрібно для того, щоб користувач не ввів 2 однакових клієнтів, але різним написанням. Функції LowerCaseRus_string, LowerTovor необхідно для виявлення помилки в набраному тексті.

  Система працює так, що всі дані, з якими має справу, користувач зберігаються в папках, назва яких складається з місяця і року, тобто всі дані за якийсь місяць якогось року зберігаються в відповідну папку.

  Таким чином, при роботі з папками потрібно кілька нестандартних функцій. Наприклад, функція name _ p з поточної дати вирізає номер місяця, і рік становить ім'я для папки (наприклад, 11_2003), теж робить функція date _ pap тільки для будь-якої дати.Процедура chislo, навпаки, на ім'я папки повертає значення місяця і року. А функція date _ last визначає відповідність кількість днів на місяць для високосного і не високосних років, що необхідно при перевірці даних за місяць (тобто даних не може бути більше ніж днів у місяці). Так само існують функції підрахунку кількості наявних папок в директорії і перевірки імен цих папок. Функція find _ p здійснює пошук необхідної папки в поточній директорії.

  Робота з папками ведеться у всіх модулях, тому описані процедури і функції мають застосування дуже часто.

  Модуль MainUnit тут використовується все основні процедури і функції, а крім того процедури призначені для роботи з резервної папкою, такі як: find _ p _ rez - призначена для пошуку резервної папки, rezerv - копіювання всіх існуючих папок в Rez.

  При запуску головного модуля створюється нова папка з поточною датою, в яку копіюється все, поки що порожні бази, а якщо за цей місяць вже існувала, то відкриваємо існуючу і підраховується загальна сума оправок на даний день. Ці операції здійснюється процедурою zagr. Цей модуль містить так само процедури завантаження основних форм і завершення роботи з програмою.

  Модуль SPOtpUnit ніяких основних завдань не виконує. Тут відбувається виклик вікна введення даних.

  Модуль EditTUnit. Основною функцією тут є функція proverka - перевіряється, якщо у нас в даних такої отруйник.

  Модуль TorgUnit працює з відправкою потрібних даних в наявній таблиці. Подія DTPChange - зміна числа, місяця, року, а значить, відбувається зміна шляхів до потрібної папки та базі по приходу. Але зі зміненою датою введення нових даних приходить до зміни грошей в загальній касі, це враховується процедурою pereschet - тут відбувається перерахунок даних від початку місяця до введених дати. Створення нових записів, як і редагування вже існуючої, викликають роботу форми fmPr_ra. При цьому перевіряється дата, так як нова або змінена запис впливає на загальну суму в касі.

  При зміні запису необхідно довантажити потрібний запис з потрібної папки при цьому коригування даних відбувається в проміжній базі, а вже кінцеві дані записуються в основну.

  Модуль PrUnit (заповнення даних про прихід). Тут використовуються всі основні процедури і функції, крім того процедури перевірки запам'ятовування полів необхідних для подальшої роботи (кількість відправок, сума на яку зроблено відправки). Перевірка коректності даних. Процедура add _ otpr - перевіряє, чи існує такий у нас відправник в базі, якщо немає то додає його в базу відправник, а якщо є то використовуємо процедуру add _ t - виводить всі наявні дані по відправнику.

  Модуль ItogUnit (висновок підсумкових даних). У цьому модулі в основному виробляється висновок усіх необхідних даних з відповідних баз в призначені для того таблиці.

  7. Реалізація проекту в програмному середовищі Delphi.

  Інтерфейс побудований відповідно до класичних вимог і правил системи Windows, правилами системи Delphi. Основними завданнями при побудові інтерфейсу були: простота, зручність.

  Програмний проект включає в себе 4 віконних форми, дві з них є безпосередньо робітниками (тобто тут відбувається введення, обробка і коригування даних), одна - формою відображення опрацьованих даних, і інша формою - заставкою, або формою головного меню.

  Почавши роботу з програмою, з'являється форма заставка (fmMain), на якій розташовані кнопки початку роботи з основними формами і функціональні кнопки. Всі ці кнопки мають відображення у відповідних пунктах меню.

  Почавши роботу з програмою з'являється форма - заставка (fmMain), на якій розташовані кнопки початку роботи з основними формами функціональні кнопки. Всі ці кнопки мають відображення у відповідних пунктах меню.

  Пункт меню "Одержувач" викликає роботу вікна "Одержувач", в якому відбувається заповнення даних про одержувачі. Це вікно не обов'язково для заповнення його користувачем, але тут можна переглянути всі дані про одержувачі, коли - або одержуваного що - ні будь за допомогою цієї фірми. А саме: номер рахунку, паспортні дані одержувача або найменування організації, адреса, телефон, вага, сума, на яку здійснено відправлення.

  Безпосередньо введення даних про одержувача здійснюється в окремому вікні "Одержувач", де користувач надають можливість заповнення кожного із запропонованого полів. Кнопка «Запис» здійснює запис в базу даних Одержувач.

  Процес редагування даних відбувається в тому ж самому вікні, при натисканні на кнопку «Виправити», в цьому ж вікні відбувається повідомлення користувача про неприпустимих помилках. Кнопка «Видалити» дозволяє видалити запис з бази Одержувач.

  При необхідності упорядкування даних, за яким - або з полів, був передбачений випливающий список вибору параметрів сортування. І, нарешті, для завершення роботи з формою "Одержувач", досить натиснути кнопку «Вихід», або кнопку закриття вікна, і користувач потрапляє на форму головного меню.

  Пункт меню "Відправник", викликає роботу вікна "Відправник", безпосередньо з яким користувачеві і доведеться мати справу. Дане вікно має майже такий же інтерфейс, як і вікно "Одержувача". Тут так де, для додавання нового запису в базу, необхідно натиснути на кнопку «Нове», після чого з'явиться вікно заповнення полів записи для відповідної бази. Якщо якісь дані не влаштовують користувача, то він може змінити їх на свій розсуд.

  Зміни даних можна робити як під час додавання нового запису в базу, так і при редагуванні вже існуючих даних (кнопка «Змінити»), а всі зміни будуть збережені після натискання на кнопку «Записати». Видалення запису з відповідної бази відбувається при натисканні на кнопку «Видалити».

  При виведенні результату для пункту «Початок дня» відбувається висновок даних про відправленнях, вироблених на початок дня за обрану дату. Якщо ж прибрати 'пташку' у вікні «За обрану дату», то буде виводитися всі дані на початок дня поточної дати.

  Так де як і в вікні "Одержувач", тут теж передбачено сортування даних по кожному з наявних полів. У будь-який момент результати сортування можна скасувати, натиснувши на кнопку «скасувати сортування».

  У будь-який момент роботи можна переглядати підсумкові результати по введених даних. При натисканні кнопки "Підсумки" з'являється відповідне вікно, в якому здійснюється висновок підсумкових результатів за вказаний період часу. За замовчуванням встановлюється поточна дата. А значить, виводяться на дійсне число. Можна встановити якийсь певний відрізок часу, Тоді буде здійснюватися висновок даних за даний період.

  При натисканні на кнопку "За всіма відправникам", відбувається виведення даних по всіх наявних отправкам за вказаний проміжок часу. Дані виводяться в дві таблиці. Перша таблиця - таблиця відправника. Друга - одержувача. Під таблицею виводяться кількості відправок і загальна сума, на яку зроблено відправки.

  Пункт меню "Знайти" тут з'являється вікно, в яке ми вводимо організацію або прізвище відправника і отримуємо вже наявні в базі раніше дані про це відправника і виводиться також ті місця, куди він раніше виробляв відправки.

  Пункт меню "Довідка" містить пункт виклику довідки і відомості про програму.

  Пункт меню "Вихід" - завершує роботу з даною програмою.

  8. Інсталяція програми.

  Для установки програми на комп'ютер користувача використовується процес інсталяції. Створення інсталятора було необхідно тому, що комп'ютер користувача не містив деяких системних файлів і баз, необхідних при роботі з Delphi. А так як програма написана на цій мові і має справу з базами, то і робота без цих файлів була неможлива. Тому було необхідно або встановити на комп'ютер користувача або саму програму Delphi, або створити інсталятор з допомогою InstallShield Express Forr Delphi 5 включити необхідні бази в процесі інсталяції.

  Після установки програми на комп'ютер, з користувачем була проведена робота з навчання експлуатації даної програми.

  9. Висновок.

  В процесі тестування програми менеджером були внесені деякі корективи в призначений для користувача інтерфейс: пошук запису за кількома параметрами одночасно. Всі пропозиції були враховані, і система з обробки платіжних операцій прийняла нинішній вид.

  Як і будь-яке інше програмне засіб, так и мая програмка може бути доповнена (але бажано користувачем).

  9. Література.

  1. "Delphi 5. Самовчитель програміста". І.Ю. Баженова,

  Москва 2001р.

  2. "Програмування в Delphi 5." Нейл Рубенкінг, Київ 2000р.

  3. "Робота в Delphi 5." І.К. Коркін, Москва 2000р.