• 1.2 Види безробіття та їх специфіка


 • Дата конвертації16.04.2018
  Розмір71.01 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 71.01 Kb.

  Безробіття в Росії

  Міністерство науки і освіти Російської Федерації Федеральне агентство освіти

  Кафедра економічної теорії

  КУРСОВА РОБОТА

  по темі

  Безробіття в Росії

  Новосибірськ 2008

  Зміст

  Вступ

  Глава 1. Поняття безробіття, її види

  1.1 Сутність, поняття безробіття, підходи до визначення

  1.2 Види безробіття та їх специфіка

  Глава 2. Особливості безробіття в Росії і її наслідки

  2.1 Економічні реформи і ринок праці

  2.2 Причини безробіття в Росії

  2.3 Структура і рівень безробіття в Росії

  2.4 Економічні наслідки безробіття

  2.5 Соціальні наслідки безробіття

  Глава 3. Заходи щодо зниження рівня безробіття

  3.1 Особливості державної політики зайнятості та шляхи вирішення проблем безробіття

  3.2 Створення більш гнучкої моделі ринку праці

  3.3 Нова державна програма зниження безробіття

  висновок

  Список використаної літератури

  додатки


  Вступ

  Однією з корінних соціально-економічних проблем сучасного етапу розвитку російського суспільства є проблема безробіття.

  Безробіття тягне за собою марнування у величезних масштабах його головної продуктивної сили - робочої сили, істотне скорочення потенційного валового продукту і національного доходу країни, значні продуктивні витрати держави (або, точніше, коштів платників податків) на виплату допомоги по безробіттю, перекваліфікацію безробітних та їх працевлаштування. Очевидно, що при неповному використанні наявних ресурсів робочої сили економічна система працює, не досягаючи кордонів своїх виробничих можливостей, і ні про яке підйомі економіки в країні не може бути й мови.

  Чимало проблем безробіття наносить і життєвим інтересам людей, не даючи їм реалізувати свої творчі потенціали, прикласти своє уміння в тому роді діяльності, у якому людина може найбільше виявити себе і, що найголовніше, різко погіршуючи матеріальне становище сімей безробітних, сприяючи зростанню захворюваності та злочинності, загострюючи соціальну напруженість в суспільстві.

  Таким чином, показник безробіття є одним із ключових показників для визначення загального стану економіки, для оцінки його ефективності. В силу цього проблема безробіття в Російській Федерації в умовах переходу до ринкової економіки набуває виняткової актуальності і вимагає найпильнішої уваги російської економічної науки, так само як і інших суспільствознавчих наук.

  Ця проблема потребує глибокого наукового дослідження, всебічному теоретичному аналізі і виробленні на цій основі практичних рекомендацій, які могли б бути використані для розробки і реалізації ефективної економічної і соціальної політики, спрямованої на забезпечення зайнятості працездатного населення країни, зниження безробіття до мінімального, соціально допустимого рівня . Тому саме вивчення і аналіз проблеми безробіття і шляхів її подолання, виявлення можливостей підвищення рівня зайнятості на ринку праці Росії і є метою даної роботи.

  Поставлена ​​мета передбачає вирішення таких завдань:

  - розкрити сутність поняття безробіття та її ролі в сучасній ринковій економіці;

  - розглянути специфіку ринку праці в Росії

  - виявити причини безробіття в Росії

  - показати рівень і структуру безробіття в Росії

  - виявити наслідки безробіття

  - знайти способи зниження безробіття в Росії

  Об'єктом вивчення є стан і тенденції розвитку ринку праці Росії.

  Предметом виступають соціально-економічні механізми зниження безробіття.

  Актуальність - в Росії на 2007 рік налічувалося близько 1,5 мільйонів чоловік, зокрема в Новосибірській області 5 тисяч осіб. І це тільки зареєстровані безробітні.

  Глава 1. Поняття безробіття, її види

  1.1 Сутність, поняття безробіття, підходи до визначення

  Проблема безробіття - одна з найскладніших. Вона отримала в літературі найрізноманітніші трактування. Наприклад, такі:

  1. Безробіття - це частина населення країни, що складається з осіб, які досягли працездатного віку, які не мають роботи і знаходяться в пошуку роботи протягом певного за законодавством періоду часу. [1]

  2. Безробіття - соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили не зайнята у виробництві. Це циклічне явище, що виражається в перевищенні пропозиції праці над попитом на нього. [2]

  3. Безробіття - це відсутність зайнятості з економічних причин у певній, більшою чи меншою мірою в даний момент, частини робочого населення країни, здатної і що хоче працювати. У теоретичному плані безробіття є соціально-економічну категорію, що виражає відношення між найманими працівниками і роботодавцями з приводу здійснення основоположного, природного права людини - права на працю, реалізації його здатності до праці, причому не тільки в плані забезпечення засобів до існування, необхідних для збереження і відтворення самого життя, але і в плані реалізації у трудовій діяльності достоїнств і якостей людини як особистості, його даної від природи потреби в праці як фор ме життєдіяльності. [3]

  Для аналізу проблем безробіття необхідно, перш за все, чітко визначити, кого слід вважати безробітним. Критерії визнання людини безробітним звичайно встановлюються законом або урядовими документами і можуть трохи відрізнятися по країнах. Але, як правило, кілька ознак присутні у всіх визначеннях. це:

  - працездатний вік, тобто людина повинна бути старше мінімального віку, з якого законодавство дозволяє працювати за наймом, але молодше віку, після досягнення якого призначається пенсія по старості.

  - відсутність у людини постійного джерела заробітку протягом деякого часу (наприклад, місяця);

  - доведене прагнення людини знайти роботу (наприклад, звернення його в службу зайнятості і відвідини тих роботодавців, до яких його направляють на співбесіду співробітники цієї служби).

  Тільки той, хто відповідає цим ознакам, вважається дійсно безробітним і враховується при визначенні загального рівня безробіття в країні, тобто частки безробітних у загальній чисельності її робочої сили. Цей показник визначається наступним чином:

  Рівень безробіття = безробітні / робоча сила * 100%.

  При цьому безробітних підраховують на основі тих даних, які надають відповідні органи та інститути (наприклад, у багатьох країнах використовується статистика бірж праці), а робоча сила визначається як різниця загального показника чисельності населення країни і окремих груп населення, які становлять:

  - особи, які не досягли працездатного віку;

  - особи, які перебувають в спеціальних установах (місцях позбавлення волі, психіатричних клініках і т.п.);

  - особи, які вибули зі складу робочої сили (пенсіонери, які втратили працездатність і т.п.). [4]


  1.2 Види безробіття та їх специфіка

  Залежно від причин виникнення розрізняють безробіття: фрикційне, структурне, природну, циклічну, сезонну, застійну, інституційну, приховану і технологічну.

  1. Фрикційне (поточна) безробіття - це тимчасова безробіття, яка виникає при добровільній зміні людиною робочого місця (перехід з однієї роботи на іншу, зміна місця проживання і т.п.) або при зміні «етапів життєвого шляху» (надходження на роботу після армії, закінчення навчального закладу і т.п.). [5] Величина фрикційного безробіття характеризує ступінь соціально-економічних можливостей населення на ринку праці.

  Фрикційне безробіття вважається неминучим і в якійсь мірі допустимої, тому що багато працівників, добровільно виявилися «між роботами», переходять з низькооплачуваної роботи на більш високооплачувану і перспективну роботу. Це означає більш високі доходи і раціональний розподіл трудових ресурсів, отже, і більший реальний обсяг національного продукту.

  Однак це не просто нормальне, але позитивний стан, оскільки наявність фрикційного безробіття показує гнучкість ринку праці і свободу вибору кожним його учасником лінії своєї подальшої поведінки: широка соціальна політика дає шанс довше залишатися в стані пошуку більш високооплачуваної або більш цікавої роботи, що розглядається як велика досягнення соціально-економічної політики держави. [6]

  2. Структурна безробіття - це неповна зайнятість, тобто робочі, зайняті неповний робочий день або за розпорядженням адміністрації змушені йти у відпустку і т. д. Цьому виду безробіття схильні наймані працівники, власники дрібних підприємств в сфері роздрібної торгівлі і послуг, особливо в період криз і депресії. Величина структурного безробіття характеризує ступінь структурних змін.

  Уникнути структурного безробіття неможливо. Це пов'язано з тим, що технічний прогрес весь час народжує нові товари, технології і навіть цілі галузі (до них, наприклад, відноситься виробництво персональних комп'ютерів, лазерних дисків і волоконної оптики). В результаті сильно змінюється структура попиту на робочу силу, а люди з непотрібними більше в колишньому кількості професіями виявляються не при справах, поповнюючи ряди безробітних.

  В цілому слід зазначити, що структурне безробіття - це і для країни в цілому, і для тих осіб, які відносяться до даної категорії безробітних, явище більш хворобливе, ніж фрикційне безробіття.

  3. Природною безробіттям називається сума фрикційного і структурного безробіття.

  Термін «природна безробіття» використовується, щоб підкреслити, що даний рівень нормальний, внутрішньо притаманний економіці. Це найкращий рівень безробіття, який, з одного боку, не надто високий, щоб можна було говорити про проблему зайнятості ресурсів, а з іншого боку, достатній для забезпечення гнучкості ринку праці і створення здорових конкурентних елементів.

  Природне безробіття - це необхідний резерв робочої сили, який може бути використаний у разі потреби.

  Природний рівень безробіття має конкретні показники. Для розвиненої країни природний рівень безробіття становить в середньому 4-5%. Ця цифра може змінюватися, оскільки на величину природного рівня безробіття впливає ряд факторів:

  - соціальна політика держави (високі соціальні допомоги збільшують природний рівень за рахунок зростання фрикційного безробіття: люди можуть собі дозволити довше бути безробітними);

  - психологічні установки населення, що характеризують схильність до зайнятості (це може бути пов'язано з історичними, національними, регіональними особливостями);

  - позиції профспілок (сильні позиції профспілки впливають на ринок праці так само, як і високі соціальні допомоги держави);

  - зміна демографічного складу робочої сили (в складі робочої сили стає більше жінок, молоді, а це особи, для яких спостерігається високий рівень фрикційного безробіття: декретні відпустки, навчання і т.д.) і т.п.

  4. Циклічна безробіття - це безробіття, викликане фазою спаду економічного циклу. У спаді знижується виробнича активність, закриваються окремі підприємства, а, отже, зростає безробіття. Різниця фактичного і природного рівнів безробіття і становить величину циклічного безробіття.

  Циклічна безробіття - негативне економічне явище.Її наявність свідчить, що економіка не функціонує на рівні повної зайнятості.

  Якщо безробіття вище природного рівня може виникати циклічне безробіття, а якщо безробіття нижче природного рівня, то тоді такий стан ринку праці називається надповної зайнятістю. Надповної зайнятість вважається нормальним явищем для таких країн, чия економіка знаходиться в особливих умовах, наприклад в умовах війни. У цьому випадку такий стан на ринку праці виникає під час відсутності економічних причин.

  Якщо ж надповної зайнятість спостерігається досить довго в звичайних економічних умовах, це свідчить про те, що ринок праці негнучкий, в економіці висока інфляція. Значить, надповної зайнятість - несприятливе економічне явище. [7]

  5. Сезонна безробіття - з'являється через природних факторів, легко прогнозується через свою циклічності. Даний вид безробіття характерний для туристичного бізнесу, сільського господарства, деяких промислів, будівельної промисловості. Часто сезонну безробіття відносять до фрикційної.

  6. Застійна безробіття - включає працюючих не на фабриках і заводах, а у себе вдома. Специфіка їх у тому, що вони зайняті тільки в певний час, а весь інший час є безробітними. Нижчий шар застійного перенаселення утворюють паупери - бідняки, викинуті з виробництва і назавжди позбавлені можливості брати участь у.

  Сюди відносяться люди похилого віку, каліки та інваліди праці, а також декласовані елементи - злодії, повії, жебраки, бродяги.

  7. Інституціональне безробіття виникає, коли сама організація ринку праці недостатньо ефективна: інформація про вакансії неповна, допомога по безробіттю завищена, податки на доходи занижені.

  8. Приховане безробіття характерна для вітчизняної економіки. Її суть полягає в тому, що в умовах неповного використання ресурсів підприємства, викликаного економічною кризою, підприємства не звільняють працівників, а переводять на скорочений режим робочого часу (неповний робочий тиждень або робочий день), або відправляють у вимушені неоплачувані відпустки. Формально таких працівників не можна визнати безробітними, однак фактично вони є такими.

  9. Технологічна безробіття новітня форма скорочення зайнятості робочої сили, пов'язана з впровадженням малолюдної і безлюдній технології, заснованої на електронній техніці.

  Таким чином, безробіття є характерною рисою ринкової економіки. Вона повинна бути поставлена ​​в певні рамки, в межах яких досягається режим оптимального росту і стан економічної стабільності.

  Глава 2. Особливості безробіття в Росії і її наслідки

  2.1 Економічні реформи і ринок праці

  Найважливішим компонентом ринкової економіки виступає ринок праці. Розвинений ринок праці дозволяє найбільш повно і ефективно використовувати речовинний, науковий і людський потенціал країни, переборювати сформовані деформації в сфері зайнятості, регулювати проблеми безробіття.

  Ринок праці в Росії в даний час характеризується наступними явищами:

  - швидким скороченням чисельності економічно активного населення;

  - зрушеннями в структурі зайнятості - її перерозподілом в сферу послуг, де працює більше половини зайнятих, і приватний сектор - 37% зайнятих. Поза держсектора працює 63% зайнятих;

  - високою концентрацією зайнятості на великих і середніх підприємствах (67% всіх зайнятих);

  - високою трудовою мобільністю працюючих (відношення суми вибуття і прийомів на роботу до середньорічної чисельності зайнятих перевищує 30%. Але при цьому міграція з трудових мотивів низька - 20% всіх мігрантів);

  - невідповідністю зростання і диференціації реальної нарахованої заробітної плати зростанню і диференціації продуктивності праці;

  - переважанням латентних процесів над відкритими (неоплачувані або частково оплачувані відпустки, вимушені переклади на режими неповного робочого часу, затримки з виплатою заробітної плати, неформальна зайнятість за рахунок основного часу);

  - активізацією вивільнень в зв'язку з скороченням чисельності працівників (до сих пір менше 10% серед причин безробіття);

  - збільшенням середньої тривалості безробіття [8].

  Безробіття визначається співвідношенням двох основних сторін ринку праці: попиту на робочу силу і її пропозиції.

  Пропозиція робочої сили, а отже, рівень і структура безробіття, залежать, перш за все, від відтворення населення, народжуваності, смертності, міграції (що визначають чисельність населення в працездатному віці в країні і регіонах), а також від чисельності різних демографічних груп (жінок, молоді , літніх людей в населенні працездатного віку).

  Пропозиція робочої сили визначається також соціально - економічними і психологічними факторами: заробітною платою і рівнем доходів, відносинами розподілу, потребою у праці як засобі самовираження, рівнем освіти та спеціальної підготовки, соціальною політикою, тобто умовами, які змушують потенційну робочу силу шукати місце на ринку праці.

  При аналізі ситуації на ринку праці та перспектив її зміни, при виробленні пріоритетів і заходів державної підтримки безробітних необхідно враховувати і потенційні можливості домогосподарств, і зростаючу посередницьку роль сім'ї, членами якої є безробітні.

  2.2 Причини безробіття в Росії

  Сучасна безробіття в Російській Федерації - явище, породжене стадією розвитку в процесі становлення ринкових відносин. Незважаючи на специфіку і особливості російської безробіття, їй притаманні риси, характерний всім країнам. Ставлення до безробіття як соціально-економічним критерієм стану суспільства з плином часу змінювалося, але збиток, нанесений безробіттям, тягне за собою значне відставання країни в економічному розвитку.

  Серед економістів немає однакової точки зору на причини безробіття. Можна виділити наступні основні причини безробіття:

  • надлишок населення (в цілому світова економіка трудоізбиточние, і стрімке зростання народонаселення сприяє цьому);

  • встановлення ставок заробітної плати вище рівноважного рівня під тиском дій профспілок і соціально-економічної активності населення;

  • витіснення праці капіталом в епоху науково-технічної революції;

  • наявність монопсонии на ринку праці (підприємства-монопсоніст диктують умови оплати праці та занижують обсяг зайнятості);

  • низький платоспроможний попит (відсутність попиту на товари і послуги знижує попит на працю, оскільки попит на працю носить похідний характер, а в результаті цього виникає безробіття). [9]

  Також можна виділити ряд причин виникнення фрикційного безробіття:

  • географічні переміщення населення: людина переїжджає на нове місце і може виявитися в момент переїзду і протягом якогось часу до і після переїзду безробітним;

  • зміна професійних інтересів, перенавчання, перекваліфікація;

  • наступ нових етапів у персональної життя людини: навчання, народження дітей і т.п. [10]

  Причини виникнення структурного безробіття виникають в результаті технічного прогресу, що скорочує попит на працівників одних професій і збільшує попит на працівників інших професій.

  Причини прихованого безробіття на російських підприємствах можна розділити на дві групи: причини, за якими керівники фірм не йдуть на масове звільнення працівників, і причини, за якими працівники самі не звільняються з підприємств, хоча заробітки часто ледве досягають прожиткового мінімуму; а заробітна плата затримується місяцями.

  Перша група причин збереження прихованого безробіття включає наступні пункти. По-перше, навіть в умовах падіння виробництва керівники фірм намагаються зберегти кадри на перспективу, вводячи часткову зайнятість, оплачувані (і неоплачувані) відпустки. По-друге, збереження кадрів дозволяє сподіватися на фінансову підтримку держави. По-третє, часто у фірм просто немає коштів на виплату працівникам, що вивільняються посібників і заробітної плати на період працевлаштування відповідно до трудового законодавства. Тому звільнення відбуваються, як правило, з грифом «за власним бажанням», спровоковані усе погіршуються умовами праці та низькою заробітною платою.

  Друга група причин збереження прихованого безробіття пов'язана з небажанням працівників залишати колишнє місце роботи навіть незважаючи на жебрацьку зарплату. По-перше, в невеликих населених пунктах люди просто не мають іншої можливості знайти роботу. По-друге, для старшої вікової групи працездатного населення дуже важливий безперервний, стаж роботи для отримання пенсій. По-третє, допомогу з безробіття, навіть якщо його вдається отримати, не компенсує втрати у заробітній платі. По-четверте, в свідомості працівників дуже часто переважає такий фактор як стабільність зайнятості. Незважаючи на те, що багато людей підробляють у сфері тіньової економіки, а також в особистому підсобному господарстві, вони не втрачають зв'язку з основним місцем роботи, добровільно віддаючи перевагу неповну зайнятість.

  Таким чином, на відміну від економічно розвинених країн, збереження прихованого безробіття в Росії пов'язано не з активною регулюючою позицією держави і профспілок, а скоріше з відсутністю такої на фоні кризового падіння виробництва. [11]

  Всі ці причини, так чи інакше, викликають безробіття або сприяють її подальшому розвитку. Неконтрольований розвиток цього явища може мати серйозні макроекономічні наслідки.

  2.3 Структура і рівень безробіття в Росії

  В цілому поточну ситуацію на російському ринку праці можна охарактеризувати як досить напружену. З одного боку в даний час проблема безробіття в Росії не такою гострою і не вимагає вжиття невідкладних заходів. З іншого - в країні, мабуть, відсутні вільні трудові ресурси, які можна було використовувати для забезпечення подальшого зростання економіки.

  Таким образам, в Росії при величезній кількості людей, не зайнятих в суспільному виробництві, кількість безробітних, які не мають джерела доходу, не так велике. (Таблиця 1)

  За останні голи чисельність зайнятого населення скоротилася на 9%. В даний час, за даними Держкомстату Росії, які не відображають реального стану справ, більше 5,9 млн. Чоловік не мають заняття, але активно його шукають; майже 1,5 млн. чоловік зареєстровані в органах служби зайнятості як безробітні. У зв'язку зі зміною галузевої структури зайнятості (зменшенням числа працюючих у галузях обробної промисловості, особливо в машинобудуванні і легкій промисловості) загострилися регіональні проблеми зайнятості. У 47 суб'єктах Російської Федерації з 89 безробіття перевищує середній рівень по країні, в окремих містах спостерігається масове безробіття. Цікава диференціація регіонів Росії за складом безробітних. Спочатку основну масу безробітних в Росії становили жінки, особи з вищою і середньою спеціальною освітою, особи передпенсійного віку. Але потім в тих регіонах, де рівень безробіття був вище середнього, стали рости частка чоловіків, частка осіб з низьким рівнем освіти, частка молоді.

  У Росії гостре безробіття спостерігається в регіонах двох типів.

  По-перше, це регіони з високим природним приростом населення (Дагестан, Калмикія, Тува, Карачаєво-Черкесія, Чечня, Єврейська автономна АТ і т.п.). Тут на ринок праці постійно виходить велика кількість молоді, тоді як кількість робочих місць в умовах економічної кризи не тільки не збільшується, але і скорочується. В особливий підтип виділяються регіони, де високий природний приріст поєднується з масовим припливом біженців (Інгушетія і Північна Осетія). У регіонах даного типу безробіття існувало й у минулому у вигляді аграрного перенаселення.

  По-друге, депресивні регіони, т.е. з переважанням найбільш кризових галузей. На даний момент такими є легка промисловість і військово-промисловий комплекс, що відрізняються найбільшим скороченням обсягів виробництва. До цього типу належать: Івановська, Володимирська, Костромська, Ярославська, Кіровська та ін. Області, Удмуртія, Мордовія, Марій-Ел.

  Серед суб'єктів Російської Федерації рівень безробіття за методологією МОП коливається від 1,6% в Москві до 46% в Республіці Інгушетія. Високий рівень безробіття за методологією МОП наголошується в Кабардино-Балкарській Республіці та Республіці Дагестан (26-27%), в Республіці Тива і Республіці Калмикія (20-22%), в Республіці Бурятія, Карачаєво-Черкеської Республіці та Республіці Адигея (15-18 %). До 5% рівень безробіття - в Санкт-Петербурзі (2,7%), Евенкійському і Чукотському автономних округах, Московської, Липецької областях (3-4%), Іванівській, Тульської і Ярославській областях (около5%). [12]

  Таким чином, можна говорити про загострення дефіциту трудових ресурсів в деяких основних промислових регіонах країни. У той же час майже в кожному третьому регіоні країни рівень безробіття перевищує 10% від чисельності економічно активного населення. Аналогічна проблема виявляється і при аналізі всередині регіональних ринків праці. У більшості російських регіонів можна виділити один або кілька економічно розвинених центрів з більш-менш сприятливою ситуацією на ринку праці, в той же час проживають за їх межами мають мінімальний вибір потенційних роботодавців (переважно бюджетних установ) або змушені вести натуральне господарство.

  За даними Федеральної служби з праці та зайнятості, в кінці листопада 2004р. на обліку в органах державної служби зайнятості перебувало 1,8 млн. безробітних, в тому числі в Чеченській Республіці - 364,5 тис. осіб. У порівнянні з листопадом 2003р. чисельність зареєстрованих безробітних збільшилася на 274 тис. осіб, або на 17,5%. У листопаді 2004р. загальна чисельність безробітних перевищувала чисельність зареєстрованих безробітних за порівнянним колу осіб (тобто в працездатному віці без студентів, учнів та пенсіонерів, віднесених до безробітних) в 2,7 рази. Середній вік безробітних склав 34,9 року, зайнятого населення - 39,5 року. Молодь до 25 років складає 28% серед безробітних і 11% - серед зайнятого населення, особи у віці 55 років і старше, відповідно, 6% і 9%. Майже 11% безробітних мали вищу освіту і 21% - середню професійну. Серед зайнятих це співвідношення склало, відповідно, 25% і 26%. (Таблиця 3)

  Серед безробітних, як і раніше залишається високою частка жінок-робітниць. В середньому по Росії в 2004 році, за даними обстежень населення Держкомстату РФ ця частка становила 49,8% (дещо зросла в порівнянні з 2003р., Коли вона дорівнювала 47,1%). Жінки в більшості випадків більш тривалий час перебувають у стані відкритого безробіття. Широко поширена неповна зайнятість жінок-робітниць, особливо в галузях легкої промисловості, в першу чергу текстильної та швейної. (Таблиця 2)

  Погіршується становище молоді на ринку праці. Оскільки молодіжні контингенту вкрай неоднорідні за віком, освітнім і професійним рівнем, кожен з них потребує у своєму підході до вирішення проблем зайнятості. В першу чергу мова йде про первинну зайнятості як тих, хто має освіту і спеціальність, так і тих, хто не має ні того, ні іншого.

  2.4 Економічні наслідки безробіття

  Реформування трудової сфери відбувається повільно і суперечливо. Масштаби безробіття, зниження життєвого рівня більшості населення, правова незахищеність працівників свідчить про те, що за пореформені роки трудящі більше втратили, ніж набули.

  Перше, до чого призводить безробіття, - це недосягнення потенційного рівня ВВП, тобто недостворення продукції (ситуація коли фактичне безробіття більше природної, виникає надлишкова безробіття). У 1960-і роки американський економіст А. Оукен провів дослідження цього феномена. Проаналізувавши великий статистичний матеріал, він прийшов до висновку, що існує стійка взаємозалежність між величиною циклічного безробіття і відставанням фактичного ВВП від потенційного ВВП. На основі своїх обчислень він сформулював правило, яке отримало назву закону Оукена.

  Закон Оукена говорить: якщо фактичний рівень безробіття вище природного рівня безробіття на 1%, то відставання фактичного ВВП від потенційного становить 2,5%.

  З таблиці 4 видно, що в 2004 році з урахуванням вироблення на 1 працівника 22,4 млрд. Руб., То втрати ВВП від безробіття за формулою А. Оукена становитимуть 48,8 млрд. Руб. (Таблиця 4)

  Число 2,5 називається числом Оукена, параметром Оукена, або коефіцієнтом Оукена. Статистика показує, що цей коефіцієнт в різних країнах і в різні періоди часу може коливатися в межах від 2 до 3. Його величина залежить від значущості фактора праці в створенні продукту. [13]

  Незважаючи, що в Росії останнім часом спостерігається стабільне економічне зростання, цього не достатньо, щоб досягти рівня розвинених держав Заходу.

  За визнанням західних економістів, безробіття сьогодні - центральна проблема країн з розвиненою ринковою економікою. Економічні втрати періоду масового безробіття значно більше, ніж втрати, пов'язані, наприклад, з монополізацією.

  За величиною створюваного ВВП Росія входить в десятку найбільших країн світу, а за розміром ВВП на душу населення ми випереджаємо Індію і Китай, але відстаємо від таких латиноамериканських країн, як Мексика і Бразилія; за обсягом промислового виробництва Росія знаходиться на 5 місці в світі (після США, Японії, Китаю, Німеччини), проте в розрахунку на кожного жителя вона входить у другу десятку.

  Циклічна безробіття породжує крім недосягнення потенційного рівня ВВП і ряд інших негативних наслідків. В результаті високого безробіття падають доходи населення, тобто падає платоспроможний попит. Падіння платоспроможного попиту - це подальше поглиблення спаду, якщо держава не вживе необхідних заходів. А також знижується життєвий рівень населення.

  Падіння доходів населення внаслідок безробіття викликає скорочення реальних заощаджень. Оскільки заощадження - це джерело інвестицій, такий процес викликає і скорочення інвестиційних можливостей.

  Держава ж через скорочення інвестицій, а, отже, зниження обсягів виробництва, отримує менше податкових надходжень до бюджету. [14] І як наслідок недовиробництво національного доходу.

  2.5 Соціальні наслідки безробіття

  Крім чисто економічних наслідків не можна скидати з рахунків і значні соціальні та моральні наслідки безробіття, її негативний вплив на суспільні цінності і життєві інтереси громадян. Вимушена бездіяльність значної маси працездатного населення і кожної людини окремо веде до появи життєвої депресії, втрати кваліфікації та практичних навичок; знижуються моральні підвалини, зростає злочинність, втрачається самоповагу, розпадаються сім'ї, зростає соціальна напруженість в суспільстві, яка характеризується також підвищенням числа самогубств, психічних і серцево-судинних захворювань. В кінцевому підсумку підривається і фізичне здоров'я суспільства.

  У зв'язку з втратою роботи багато сімей опинилися за межею бідності.

  Бідність - це таке економічний стан людей, які не мають мінімуму (за нормами країни) коштів для існування. Кількість бідного населення в нашій країні різко збільшилася після 1991 року і протягом 15 років невблаганно продовжує рости.

  Число бідних змінюється зі зміною економічної фактури в країні. У Росії, за деякими даними, число бідних сімей перевищує 25% їх загальної чисельності, і в це число не входять сім'ї алкоголіків і наркоманів, діти яких практично живуть на вулицях міст.

  У зв'язку з низьким рівнем доходів в Росії простежується негативна ситуація - смертність перевищує над народжуваністю. Природний спад населення супроводжується падінням виробництва.

  Нестійка ситуація на ринку праці, економічні реформи, безробіття, соціальна незахищеність особливо молоді спричиняє зростання злочинів, наркоманії та алкоголізму щодо молодого населення нашої країни, в зв'язку з цим збільшується число самогубств серед молоді.

  Багато сімей, які опинилися на межі бідності, в зв'язку з втратою роботи, а, отже, єдиного джерела доходу, шукали гроші на прожиття в тіньовому бізнесі. Одним з таких є поширення наркотичних засобів, а також їх розповсюдження, серед молоді, що негативно складається на розумовому і фізичному розвитку дітей.

  Таким чином, соціальні наслідки безробіття вражають як своїми масштабами, так і своєю жорстокістю, як на молодь, так і на людей передпенсійного віку. Боротьба з наркоманією, безпритульністю, алкоголізмом повинна бути висунута на перший план, якщо ми хочемо виростити здорову націю. [15]

  Глава 3. Заходи щодо зниження рівня безробіття

  3.1 Особливості державної політики зайнятості та шляхи вирішення проблем безробіття

  Політика зайнятості - органічна частина економічної політики держави. Вона повинна бути сфокусована на вирішенні найбільш актуальних проблем. це:

  -Сприяння розвитку малого підприємництва на різних рівнях управління;

  розробка концепції забезпечення зайнятості та виживання населення малих міст в умовах прив'язки їх до одного - двох підприємствах;

  -Стимулювання інвестицій в людину через загальне, професійне і бізнес-освіту, систему підвищення кваліфікації та перепідготовку;

  -орієнтація на скорочення безробіття, пожвавлення виробництва; подолання практики несвоєчасної виплати заробітної плати та повернення заборгованості, що накопичилася;

  -становлення ефективного ринку праці, що передбачає підвищення ціни праці в міру зростання національної економіки;

  -цілеспрямованість формування державного сектора економіки, його підприємницького та непідприємницького сегментів для збереження робочих місць, зокрема збільшення практики громадських робіт.

  Січень-серпень 2005 року менш вдалий, ніж 2004 рік тієї ж періоду. Чисельність громадян, що звернулися в пошуках роботи збільшилася, а ось чисельність знайшли роботи за сприяння органів служби зайнятості знизилася. Так само знизилася чисельність громадян, що проходили навчання за направленням служби зайнятості. (Таблиця 5)

  Є два шляхи вирішення проблем безробіття: прямий і непрямий.

  Прямий шлях - це відродження вітчизняного виробництва, організація нових робочих місць в усіх сферах господарської діяльності.

  Непрямий - це адміністративне або законодавче регулювання зайнятості. Це означає:

  1. Забезпечення правової захищеності найманих працівників.

  2.Використання альтернативних форм зайнятості.

  Крім гнучких і нетрадиційних форм зайнятості, що передбачають можливість вибору оптимального режиму роботи самими працівниками, потрібно використовувати і світовий досвід роботи «поділу робочих місць» (job-sharing) і «поділу роботи» (work-sharing) в часі і просторі. Сьогодні ти працюєш, а завтра - я; ти - там, а я - тут.

  3.Развитие системи страхування від безробіття:

  - підвищення частки відрахувань до фонду зайнятості, що дозволить стимулювати структурну перебудову підприємств;

  - використання страхових принципів, коли поряд з роботодавцем у формуванні фонду бере участь і сам працівник;

  - фінансування державою спеціальних програм допомоги конкретним соціальним групам на ринку праці - потрапили під скорочення військовослужбовцям, біженцям, молоді та т.п .;

  - адаптація безробітних до зміненим вимогам ринку через систему професійної підготовки при максимальному врахуванні наявної базової кваліфікації;

  - спрощення процедури реєстрації безробітних в службах зайнятості.

  4. Посилення гарантій в сфері оплати праці та вирішення проблеми неплатежів заробітної плати.

  5. Створення дієвої системи захисту найманих працівників через механізм соціального партнерства. Система соціального партнерства на федеральному рівні покликана забезпечити ведення переговорів щодо визначення мінімальної заробітної плати, а в ряді випадків - вироблення критеріїв для підвищення заробітної плати на рівні галузі або підприємства в рамках загальнодержавної політики доходів і зайнятості.

  Найважливішим завданням соціального партнерства є усунення конфліктних ситуацій. На жаль, партнери найманих працівників - держава і підприємці - нерідко порушують взяті на себе зобов'язання, що призводить до виникнення трудових конфліктів в різних формах.

  У ситуації, що в країні ситуації відсутнє головне - рівноправність сторін. Необхідно подолати відчуження працівника від його робочої сили, привести ціну робочої сили у відповідність до стандартів цивілізованого світу. Нова ринкова модель праці передбачає ліквідацію всіх форм примусу людей до праці, вільний вибір сфер професійної діяльності, вільний перелив робочої сили між галузями, професійними групами, територіями, формування оплати праці за законами попиту, пропозиції та ціни робочої сили, створення системи державних гарантій, соціальної захищеності громадян від безробіття.

  Соціальне партнерство реалізується через систему переговорів і укладених угод і договорів. Особливого значення набуває укладення колективних договорів на підприємствах і в організаціях там, де безпосередньо відбувається з'єднання власників робочої сили та засобів виробництва. У цих договорах повинна бути передбачена взаємна зацікавленість найманих працівників і підприємців в ефективній економічній діяльності, розвитку виробництва і конкурентоспроможності товарів і послуг, зростанні трудової і соціальної активності, пом'якшення гостроти соціальних суперечностей і знаходження конструктивних форм вирішення трудових конфліктів.

  З огляду на особливості російського ринку праці в перехідний період, можна зробити висновок, що офіційно проголошений курс більш повного і ефективного використання ресурсів (включаючи трудові), в тому числі за рахунок введення в дію різних форм господарської діяльності, на нинішньому етапі реформ поки супроводжує руйнуванням трудового потенціалу .

  3.2 Створення більш гнучкої моделі ринку праці

  В ідеалі в Росії слід створити максимально гнучкий, але по можливості легалізований ринок праці, що гарантує низьке безробіття (на рівні США, приблизно 4-5% економічно активного населення) і стійкі високі темпи економічного зростання (3-5% на рік з відповідним зростанням заробітної плати).

  Для цього доведеться чимало попрацювати, перш за все, над правовою інфраструктурою. Необхідно ввести терміновість контрактів; ліквідувати довічний найм, формально домінуючий сьогодні в Росії; передбачити та забезпечити відносну простоту звільнення економічно надлишкових працівників, навіть у випадку, коли контракт не закінчився, тому що ця надмірність сприяє неефективного розподілу трудових ресурсів і, в кінцевому рахунку, зменшує зайнятість. Низький розмір допомоги при звільненні є одним з факторів, що забезпечують мобільність робочої сили.

  Колективні договори повинні укладатися переважно на рівні підприємства. Колективні ж договори на рівні галузей, регіонів, тим більше загальнонаціональному не повинні мати обов'язкової сили. Це вносить величезні диспропорції в розмір заробітної плати і здатне привести до руйнування багатьох підприємств, які в іншому випадку могли б вижити. Право на страйк має бути забезпечено безумовно. Але його необхідно доповнити ефективним арбітражем, механізмами забезпечення виконання індивідуальних і колективних трудових договорів - це те, чого зараз нам не вистачає: до суду не завжди можуть достукатися навіть великі роботодавці чи профспілки, не кажучи вже про окремий працівника. [16]

  Мінімальна оплата праці повинна підтримуватися в межах 20% середньої заробітної плати - це рівень, характерний для розвинених країн з низьким рівнем безробіття. У нас зараз мінімальна зарплата становить близько 10% від середнього рівня.

  Зниження рівня безробіття вимагає посилення державного регулювання міграційних процесів, обмеження використання іноземної робочої сили на російському ринку праці, особливо в регіонах з високим рівнем безробіття.

  Є ще одна проблема, з якою російський ринок праці поки не справляється: міжрегіональна мобільність. Наскільки гостро стоїть проблема територіальної мобільності, ми можемо судити хоча б по розкиду безробіття і середньої заробітної плати по регіонах: диференціація першої - більше 20 разів, другий - 12. У Москві величезний дефіцит трудових ресурсів, тому що зареєстроване безробіття тут становить всього 0,3 %, що в ринковій економіці свідчить про гострий дефіцит робочої сили. А поруч, в Іванівській області величезний надлишок робочої сили, найвища відкрита безробіття. Наявність таких диспропорцій це теж пряме вирахування з економічного зростання і фактор підвищеної безробіття.

  Тут не спрацьовують в першу чергу економічні чинники, пов'язані з ринком житла, - навіть прописка в даному випадку справа третьорядні. Одне з основних перешкод для внутрішньої міграції - субсидування оплати житла. Ринок офіційно орендованого житла у нас неможливий просто тому, що муніципальне житло оплачується за ціною нижче ринкової. Природно, попит на нього у багато разів перевищує пропозицію. Це дефіцит, адміністративно розподіляється ресурс. Тому, якщо людина залишила своє орендоване житло в одному регіоні, він не може отримати його в іншому. Значить, переїхати він може, тільки помінявшись. А можливість обміну залежить від балансу міграції. Якщо цей баланс жорстко асиметричний, обмін стає практично неможливий, що в свою чергу блокує міграцію. Орендують житло приблизно 50% росіян. Отже, половина населення країни не має можливості переміститися в інший регіон в пошуку роботи. Інша половина населення - власники житла, це досить високий показник. З точки зору впливу на зайнятість, міграцію, безробіття це негативний фактор. Щоб виправити становище, що склалося, перш за все, потрібно сформувати ринок заставних і житлового кредиту, щоб хоч якось полегшити власникам житла його продаж в одному місці і покупку в іншому. [17] Але власність на житло все одно прив'язує людини до певного місця. Тому повинен заохочуватися перехід до оренди в житловій сфері.

  3.3 Нова державна програма зниження безробіття

  Очевидно, що найважливішими пріоритетами в боротьбі з безробіттям в Росії є перехід до активної політики зайнятості в поєднанні з макроекономічною стабілізацією і зростанням продуктивності праці.

  Багато недоліки колишніх державних програм в області зайнятості і ринку праці були враховані в останній «Концепції дій на ринку праці на 2003-2005 рр.», Схваленої розпорядженням Уряду Російської федерації від 06.05.2003 р за №568-р [18]

  У концепції досить об'єктивно, в тому числі і в кількісному вираженні, представлені тенденції, що склалися на російському ринку праці з 90-х рр. минулого століття, враховуються всі найбільш гострі його проблеми.

  Ключовим завданням на ринку праці визначається підвищення ефективності зайнятості, і для її вирішення позначений ряд пріоритетних напрямків. До них можна віднести: забезпечення соціальних гарантій безробітним і слабоконкурентних групам населення; розмежування повноважень в області політики зайнятості та ринку праці між рівнями влади; вільне переміщення трудових ресурсів по території і галузям країни; підтримка малого підприємництва та регулювання залучення і використання іноземної робочої сили.

  Намічається розробка прогнозу потреби в робітниках і фахівцях за видами економічної діяльності та регіонами, і, відповідно - визначення обсягів підготовки цих робітників і фахівців, а також необхідних для цього бюджетних коштів.

  Примітно, що в Концепції Уряд РФ в якості спеціального напрямки своєї діяльності виділяє сприяння зайнятості, стимулювання створення і збереження робочих місць, а також вдосконалення соціального партнерства на галузевих ринках праці.

  Для вирішення завдань в цьому напрямку передбачено широкий, але досить цілеспрямований спектр заходів, таких як: експертна оцінка наслідків вступу країни до СОТ; податкове стимулювання нових робочих місць в «перспективних галузях економіки»; розробка і реалізація спеціальних програм підвищення продуктивності праці; аналіз можливостей підвищення зайнятості в «проблемних галузях» (вугільної, металургійної, паливно-енергетичної, легкої промисловості); підтримка малого підприємництва як для створення робочих місць, в тому числі на селі, так і для розвитку інфраструктури військових містечок, закритих адміністративно-територіальних утворень, територій містоутворюючих організацій; розробка механізмів взаємодії суб'єктів соціального партнерства; розвиток соціально планування в організаціях; створення консультаційних пунктів на підприємствах, де передбачено вивільнення працівників та ін.

  Концепція передбачає комплекс заходів з розвитку регіональних ринків праці.

  Тут передбачені територіальні програми сприяння зайнятості. Так, виділена необхідність здійснення ряду заходів щодо підвищення зайнятості на Північному Кавказі; поставлена ​​задача додаткового інвестування місцевих навчальних закладів силами окремих господарських організацій; йдеться про необхідність розробки спеціальних програм зайнятості для територій з містоутворюючими підприємствами, про розвиток місцевих ініціатив з підтримки зайнятості.

  Проблема регулювання трудової міграції також виділена в окремий напрямок діяльності уряду РФ. Серед заходів цього напрямку слід було б підкреслити досить чітко позначену пріоритетність надання робочих місць, перш за все, російським громадянам і актуальність легалізації мігрантів.

  У напрямку сприяння громадянам, особливо потребують соціального захисту, на перше місце висунуто завдання точного обліку безробітних за окремими групами і категоріями для реалізації принципу адресності в роботі служб зайнятості; передбачається також розробка спеціальних програм працевлаштування найменш захищених груп громадян.

  В області оптимізації служб зайнятості поставлено завдання розвитку системи інформаційного забезпечення органів служби зайнятості, забезпечення доступної інформації для клієнтів цих служб.

  В цілому дана Концепція являє собою крок вперед у порівнянні з аналогічними попередніми документами Уряду Російської Федерації.

  висновок

  У даній роботі був проведений детальний теоретичний аналіз соціально-економічної сутності безробіття, розглянуті відмінні риси безробіття на російському ринку праці, сформульовані можливі способи зниження безробіття.

  Проблема безробіття є однією з фундаментальних у розвитку і функціонуванні людського суспільства. Перехід до ринку неминуче викликає значне зростання рівня безробіття.

  Безробіття зумовлюють різні фактори: науково-технічний прогрес зумовлює скорочення, перш за все, працівників ручної праці; структурні зміни в економіці викликають зменшення числа зайнятих в окремих галузях виробництва; підвищення продуктивності праці також веде до зменшення числа зайнятих; скорочення живого праці сприяє дію закону економії часу.

  Безробіття має виключно негативні соціальні наслідки для суспільства в цілому, окремих його груп і прошарків, для сімей, для кожної людини. Серед усіх цих наслідків збільшення смертності від серцевих захворювань, зростання числа самогубств і вбивств, чисельності пацієнтів в психіатричних лікарнях, погіршення стосунків у сім'ї, зростання злочинності і т. Д., Адже люди гостро переживають незатребуваність своїх знань, виробничого досвіду, перехід від однієї соціальної групи в іншу.

  Особлива увага в роботі приділялося вивченню конкретних методів зниження безробіття в країні, таких, як стимулювання малого бізнесу та самозайнятості, забезпечення професійного навчання та перепідготовки працівників, підтримка соціально вразливих груп населення на ринку праці.

  Проведена робота дає можливість зробити ряд висновків.

  Розробка основних напрямків, шляхів і методів скорочення безробіття передбачає попередній аналіз її причин, динаміки, структури, а також виявлення тих її форм і видів, які завдають найбільшої економічний і соціальний збиток особистості, суспільству, перешкоджають стабілізації економіки країни.

  Подібний аналіз дозволяє відзначити, що основною можливістю зниження безробіття на сьогоднішній день є активізація державної політики зайнятості поряд із загальним оздоровленням економічного клімату в країні.

  Нова активна політика на ринку праці повинна проводитися комплексно, відразу по декількох напрямках, і орієнтуватися на довгостроковий період.

  Вкрай важливо коригувати загальну спрямованість державної політики зайнятості Російської Федерації в залежності від особливостей і перспектив регіональних ринків праці.

  У цьому процесі необхідно враховувати вже існуючий в Росії, хоча і не дуже успішний, досвід профілактики і захисту від безробіття.

  Необхідно розширювати мережу навчальних центрів професійного навчання, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, що вивільняються і безробітних громадян. Таким чином, комплексний підхід до системи зайнятості, заходам її регулювання і соціальний захист населення, на мій погляд, дозволить пом'якшити соціальну напруженість в сфері трудових відносин.

  Список використаної літератури

  1. Борисов Е.Ф. Економічна теорія. - М .: Юрайт, 2006. - 391 с.

  2. Власова В.М. Стабілізація зайнятості в умовах ринку. - С-Пб .: Пітер. - 2004. - 186 с.

  3. Гукасьян Г.М. Економічна теорія. - С-Пб .: Пітер, 2004. - 480 с.

  4. Єфімова О.Г. Економічна теорія в схемах, таблицях, графіках і формулах. - М .: Флінта, 2003. - 156 с.

  5. Капелюшников Р.І. Російський ринок праці: адаптація без реконструктурізаціі. - М .: ГУ ВШЕ, 2001. - 309

  6. Львова Ю.А. Сучасні тенденції на ринку праці // Довідник кадровика. - 2004. - №10. - с.21-27.

  7. Малєва Т.М. Державна і корпоративна політика зайнятості. - М .: Інфа-М, 2000. - 179 с.

  8. Жовтневий П.Я. Статистика: Підручник. - М .: Проспект, 2006. - 328с.

  9. Плакся В.І. Безробіття: теорія і сучасна російська практика. - М .: РАГС, 2004. - 384 с.

  10. Російська газета. 14.05.2003. №89 (3203)

  11. Російський статистичний щорічник, 2006. Стат. Збірник / Держкомстат Росії. - М., 2006. - 806 с.

  12. Станковская І.К., Стрілець І.А. Економічна теорія для бізнес - шкіл. - М .: ЕКСМО, 2005. - 448 с.

  додатки

  Таблиця 1 - Динаміка безробіття [19]

  Всього за рік

  січень

  Лютий

  Березень

  Квітень

  Травень

  червень

  Липень

  Серпень

  вересень

  Жовтень

  Листопад

  грудень

  Загальна чисельність безробітних, млн. Чол.

  1999

  9,3

  10,0

  10,4

  10,0

  9,6

  9,1

  8,8

  8,7

  8,7

  8,7

  8,9

  9,1

  8,9

  2000

  7,5

  8,7

  8,6

  8,2

  7,8

  7,4

  7,3

  7,2

  7,1

  7,1

  7,0

  7,0

  7,0

  2001

  6,4

  7,1

  7,1

  6,8

  6,4

  6,1

  6,1

  6,1

  6,1

  6,2

  6,3

  6,3

  6,2

  2002

  5,8

  6,1

  6,0

  5,9

  5,8

  5,6

  5,5

  5,4

  5,3

  5,7

  6,0

  6,3

  6,5

  2003

  6,2

  6,6

  6,8

  6,5

  6,3

  6,1

  6,0

  6,0

  6,0

  6,0

  6,0

  6,0

  6,3

  2004

  5,9

  6,6

  6,9

  6,5

  6,0

  5,6

  5,5

  5,5

  5,4

  5,5

  5,6

  6,0

  6,2

  Таблиця 2 - Економічно активне та економічно неактивне населення у віці 15-72 років, тис. Чол. 1

  рік

  З їх числа

  чоловіків

  жінок

  міське

  сільське

  2000

  3780,5

  3218,6

  5142,7

  1856,4

  2001

  3410,8

  2892,6

  4460

  1843,4

  2002

  3322,2

  2831,3

  4214,9

  1938,6

  2003

  3007,4

  2675,9

  3812,4

  1870,9

  2004

  2902

  2873,2

  3898,6

  1876,6

  2005

  2725

  2538

  3389

  1874

  Таблиця 3 - Рівень безробіття за рівнем освіти в% [20]

  рік

  вище професійне

  Неповне вище професійне

  Середнє професійне

  професійно-технічну

  Середнє (повну) загальну

  Основна загальна

  Початкова загальна; не мають початкової загальної

  2000

  11,0

  4,2

  22,7

  13,5

  32,8

  13,7

  2,1

  2002

  10,4

  2,8

  24,4

  12,4

  34,9

  13,9

  1,2

  2003

  11,2

  2,7

  20,7

  16,2

  33,7

  14,1

  1,4

  2004

  10,9

  2,7

  20,5

  18,3

  33,1

  13,5

  1,1

  2005

  10,1

  2,9

  18,8

  18,3

  32,4

  16,4

  1,1

  2006

  10,7

  2,1

  17,3

  17,6

  37,0

  13,5

  1,8

  Таблиця 4 - Динаміка втрат виробництва ВВП Росії від безробіття 1

  роки

  ВВП

  в цінах

  1990 р

  чисельність

  зайнятих

  середньорічна

  вироблення

  на 1 зайнятого

  чисельність безробітних

  (За винятком природної

  безробіття)

  Втрати ВВП від безробіття

  За формулою А.Оукена

  (Коефіцієнт - 2,5)

  З урахуванням вироблення

  на 1 працівника

  млрд. руб.

  млн. чол.

  тис. руб.

  млн. чол.

  млрд. руб.

  в%

  млрд. руб.

  в%

  1995

  389,8

  60,0

  6,5

  3,3

  46,6

  12,0

  21,2

  5,4

  1 997

  370,7

  58,4

  6,3

  3,6

  49,5

  13,4

  22,8

  6,2

  1999

  390,8

  63,1

  6,2

  4,2

  57,0

  14,6

  26,1

  6,4

  2001

  423,2

  64,5

  6,6

  3,3

  48,6

  11,5

  21,5

  5,1

  2004

  444,3

  64,4

  6,9

  3,2

  48,8

  11,0

  22,4

  5,0

  Таблиця 5 - Основні показники діяльності органів служби зайнятості по Російської Федерації за січень-серпень 2005 року [21]

  № п / п

  показники

  Січень-серпень

  2005р.У% 2004р.

  2005р.

  2004р.

  1

  Чисельність звернулися в пошуках роботи (тис. Осіб)

  4470

  4528

  98,7

  2

  Чисельність визнаних безробітними (тис. Осіб)

  2187

  1959

  111,6

  3

  Чисельність знайшли роботу за сприяння органів служби зайнятості (тис. Осіб)

  2928

  3099

  94,5

  4

  Чисельність громадян, які беруть участь в громадських роботах (тис. Осіб)

  389

  498

  78,2

  5

  Чисельність громадян, які проходили навчання за направленням служби зайнятості (тис. Осіб)

  237

  280

  84,7

  6

  Чисельність безробітних громадян, оформлених на дострокову пенсію (тис. Осіб)

  23,3

  21,6

  108,0

  7

  Чисельність безробітних, які перебували на обліку в службі зайнятості на кінець звітного періоду (тис. Осіб)

  1 766

  1607

  109,9

  8

  Частка безробітних, які отримують допомогу по безробіттю на кінець звітного періоду (тис. Осіб)

  83,3

  81,4

  -

  9

  Потреба в працівниках, заявлена ​​в органи служби зайнятості на кінець звітного періоду (тис. Осіб)

  одна тисяча сорок вісім

  тисяча двадцять один

  102,7

  10

  Рівень реєструється безробіття на кінець звітного періоду (%)

  2,4

  2,2

  -

  11

  Середня тривалість безробіття на кінець червня (місяць)

  5,8

  6,6

  -

  12

  Частка безробітних, які перебувають на обліку більше року (на кінець червня) (%)

  12,2

  20,4

  -

  Таблиця 6 - Розподіл чисельності безробітних за віковими групами (у відсотках до підсумку) [22]

  рік

  Кількість безробітних (%)

  Середній вік безробітних (років)

  до 20

  20-24

  25-29

  30-34

  35-39

  40-44

  45-49

  50-54

  55-59

  62-72

  одна тисяча дев'ятсот дев'яносто дві

  16,8

  19

  12,7

  12,5

  10,9

  8,4

  4,6

  5,8

  4,6

  4,6

  32,7

  1995

  11,1

  18,3

  14,1

  13

  14,2

  11,3

  9

  3,5

  3,9

  1,6

  33,2

  1996

  10,3

  18

  12,9

  13,7

  14,1

  12,1

  9,4

  3,7

  4,2

  1,6

  33,7

  1 997

  9,2

  17,4

  12,7

  13,5

  15,6

  12,4

  9,4

  4

  4,4

  1,5

  34

  1998

  7,9

  18,3

  13,3

  12

  14,7

  13,2

  10,5

  5,4

  3,1

  1,8

  34,4

  1998

  7

  16,3

  13,3

  12,2

  14,7

  12,6

  10,9

  6

  3,8

  3,2

  35,4

  2000

  7

  17,3

  13,4

  11,5

  14,4

  13,8

  10,3

  6,1

  3,4

  2,7

  35,1

  2001

  8,6

  17,7

  12,4

  12

  13

  13,8

  10,7

  6,7

  2,6

  2,6

  34,8

  2002

  8,9

  17

  13,2

  11,9

  11,6

  13,1

  10,7

  8,3

  2,5

  2,9

  35

  2003

  10,1

  18,8

  12,8

  11,1

  11,3

  12,1

  11

  7,8

  2,8

  2,3

  34,4

  2004

  10,4

  17,7

  12,3

  10,8

  10,9

  12,1

  11,6

  8,7

  3,2

  2,5

  34,9


  [1] Станковская І.К., Стрілець І.А. Економічна теорія для бізнес - шкіл. - М .: ЕКСМО, 2005. -С.275.

  [2] Єфімова О.Г. Економічна теорія в схемах, таблицях, графіках і формулах. - М .: Флінта, 2003. - С.93.

  [3] Плакся В.І. Безробіття: теорія і сучасна російська практика. - М .: РАГС, 2004. - С.27.

  [4] Станковская І.К., Стрілець І.А. Економічна теорія для бізнес - шкіл ..- М .: ЕКСМО, 2005. - С.276.

  [5] Єфімова О.Г. Економічна теорія в схемах, таблицях, графіках і формулах. - М .: Флінта, 2003. - С.94.

  [6] Станковская І.К., Стрілець І.А. Економічна теорія для бізнес шкіл. - М .: ЕКСМО, 2005. - С.276.

  [7] Станковская І.К., Стрілець І.А. Економічна теорія для бізнес - шкіл. - М .: ЕКСМО, 2005. - С.279-280.

  [8] Малєва Т.М. Державна і корпоративна політика зайнятості - М .: Інфа-М, 2000. С.35-38.

  [9] Борисов Е. Ф. Економічна теорія, М .: Юрайт, 2006. - С.152.

  [10] Станковская І.К., Стрілець І.А. Економічна теорія для бізнес - шкіл. - М .: ЕКСМО, 2005. - С.276.

  [11] Плакся В.І. Безробіття: теорія і сучасна російська практика. - М .: РАГС, 2004. - С.268-269.

  [12] Російський статистичний щорічник, 2006. Стат. Збірник / Держкомстат Росії. М., 2006. - 806 с.

  [13] Станковская І.К., Стрілець І.А Економічна теорія для бізнес - шкіл. - М .: ЕКСМО, 2005. С. 280-281.

  [14] Гукасьян Г. М. Економічна теорія. - С-Пб .: Пітер, 2004. - С.291.

  [15] Капелюшников Р.І. Російський ринок праці: адаптація без реконструктурізаціі. - М .: ГУ ВШЕ, 2001. - С.152-153.

  [16] Львова Ю.А. Сучасні тенденції на ринку праці // Довідник кадровика. - 2004. - №10. - С. 24.

  [17] Власова В. М. Стабілізація зайнятості в умовах ринку. - С-Пб .: Пітер. - 2004. - С.63-64.

  [18] Російська газета. 14.05.2003. №89 (3203)

  [19] Жовтневий П.Я. Статистика: Підручник. - М .: Проспект, 2006. - 328с.

  [20] Російський статистичний щорічник, 2006. Стат. Збірник / Держкомстат Росії. М., 2006. - 806 с.

  [21] Російський статистичний щорічник, 2006. Стат. Збірник / Держкомстат Росії. М., 2006. - 806 с.

  [22] Жовтневий П.Я. Статистика: Підручник. - М .: Проспект, 2006. - 328с.