• КОНТРОЛЬНА РОБОТА
 • ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ Безробіття
 • Рівні Безробіття в різніх странах,%
 • ПРИЧИНИ Безробіття
 • ВИДИ Безробіття


 • Дата конвертації28.06.2017
  Розмір33.62 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 33.62 Kb.

  Безробіття

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  Черкаський державний бізнес-коледж

  Циклової комісія загальноосвітніх дисциплін

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА

  з предмета: "Економічна теорія"

  Варіант_ 4 _

  Виконаю студент заочного відділення

  Першого курсу, групи КЗ - 06

  Спеціальність: «Обслуговування компютерних та інтелектуальніх систем та мереж»

  Дяченко В.В.

  Перевірів викладач:

  Луценко.

  Черкаси - 2006

  Тема:

  1. Безробіття. Основні причини Безробіття в рінковій економіці. Звязок уровня заробітної платі та Безробіття.

  2. Попит, пропозиція та ринкова рівновага. Еластичність попиту та пропозиції.

  3. Фіскальна політика та ее види. Основні напрямки Статей ВИДАТКІВ державного бюджету України.

  4. Сутність грошової системи, ее типи. Закон грошового обігу.

  1. Безробіття - це соціально-економічне явіще, за которого частина ПРАЦЕЗДАТНИХ населення не может найти роботу, становится відносно надлишково, поповнюючі резервного армію праці.

  Безробіття в рінковій економіці - це стан Сайти Вся РОБОЧОЇ сили за умов, коли пропозиція РОБОЧОЇ сили перевіщує Попит на неї. Безробіття має ціклічній характер.

  Безробітнімі за класифікацією Міжнародної организации праці є особи, зареєстровані на біржі праці, Які активно шукають роботу. Тимчасово звільнені й ті, хто намерен приступити до роботи в течение 30 днів, вважаються безробітнімі, если смороду и не віконують Другої вимоги относительно активних пошуків. У Законі України "Про зайнятість" зазначилися, что безробітнімі є громадяни ПРАЦЕЗДАТНИХ віку, Які з незалежних від них причин, не ма ють заробітку и трудового доходу, зареєстровані у державній службі зайнятості як особи, что шукають роботу. Смороду здатні до праці, готові працювати, но НЕ отримуються від служби зайнятості належної роботи, яка відповідає їхній професійній підготовці, стажу, досвіду та ін.

  До незайнятого Належить ті населення, Пожалуйста відмовляється від пропонованої Йому роботи. Сукупність зайнятості и безробітнього населення назівається самодіяльнім населення.

  У процесі класіфікації економічно активне населення, віднесення его до тієї чи Іншої групи, найскладнішім є чітке розмежування безробітніх и незайнятіх. Крайні випадки розрізніті неважко. Деякі люди роблять все, аби найти роботу, водночас других Важко заставить працювати, но даже і серед тих людей, Які активно шукають роботу, є такі, что відхілять надані Їм Пропозиції, сподіваючісь найти Щось краще. Люди Які кажуть, что НЕ могут найти роботу, ма ють на увазі, что смороду НЕ могут найти місце роботи, де Їм хотілося б працювати. Ті, хто говорити, что смороду НЕ хотят працювати, ма ють на увазі, что смороду НЕ хотят працювати на жодній з робіт, Які могут найти. У Деяк випадка відмінність между цімі двома сітуаціямі становится просто невидимою.

  Если розглядаті Безробіття в контексті Обєктно-субєктніх отношений, то На Відміну Від більшості потітекономічніх категорій, у якіх отношения между Певна субєктамі вінікають з приводу прівласнення різноманітніх обєктів власності за, Безробіття означає, передусім, отношения между класом капіталістів и державою й класом найманими ПРАЦІВНИКІВ з приводу відчуження части останніх від виробничої ДІЯЛЬНОСТІ, з одного боку, та забезпечення їх необхіднім мінімумом Задля Існування з іншого боку, а отже, звуженого відтворення. Если сінтезуваті обидвоє визначення, то Безробіття означає виробничі отношения между протилежних класами та державою з приводу економічного відчуження части ПРАЦЕЗДАТНИХ населення від власності за РОБОЧОЇ сили та ее відтворення на звуженій Основі. У даного випадка вінікають явіща и процеси, протілежні за економічнім змістом тім, Які малі місце при взаємодії сукупної РОБОЧОЇ сили и повної зайнятості.

  ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ Безробіття

  Безробіття - невідємна властівість рінкової системи господарювання. Про це свідчіть історія розвитку рінкової економіки. Вже во второй половіні XVIII ст. в Великобритании були Масові Виступи робітніків (рух лудітів) проти! застосування машин, вікорістовування якіх в ВИРОБНИЦТВІ супроводжували Формування армії "зайвих" людей. У следующие два століття - ХІХ и ХХ - Кількість безробітніх Безперервна збільшувалась, и в 1995 р. только в промислово розвинутих странах Кількість незайнятіх робітніків досягля рекордного уровня - 635 млн. чоловік.

  Першу спроба зясувати СУТНІСТЬ І причини Безробіття Зробив англійський економіст Т. Мальтус. ВІН пояснював его Надто Швидке зростання населення, Пожалуйста віпереджає Збільшення кількості ЗАСОБІВ до Існування. Причину такого явіща Т. Мальтус вбачалася у Вічному біологічному законі, властівому всім живим істотам - розмножуватіся швидше, чем збільшується Кількість ЗАСОБІВ до Існування. Ця теорія з Певного модіфікаціямі існує й ніні. Засоби Усунення Безробіття Т. Мальтус и неомальтусіанці вважають Війни, епідемії, свідоме обмеження народжуваності та ін. Основними недолікамі цієї Теорії є, по-Перш, характеристика людини лишь як біологічної істоті, ігнорування ее соціальної сутності. Такий закон может мати силу лишь для Тварини і рослини світу. Як і друга, Т. Мальтус та его послідовнікі ігнорувалі або істотно недооцінювалі роль науково-технічного прогресу, тобто можлівість Зростаючий виробництва предметів споживання внаслідок досягнені науки и техніки. Як і Третє, Висновки Т. Мальтуса НЕ підтверділа практика.

  Як показує статистика, Кількість безробітніх значний збільшується в періоді криз и зменшується в періоді підйомів. Так, во время Світової економічної кри одна тисяча вісімсот п'ятьдесят сім р. в англійській металообробній промісловості Безробіття перевіщувало 12%, коли в безкризовості 1853 р. Складанний лишь 2%. Різке Збільшення кількості безробітніх спостерігалося в 1857 р. и в США: в Нью-Йорці, например, Кількість безробітніх перевіщіла 150 тис. чоловік.

  Найбільшіх Розмірів Безробіття досягло в 30-ті роки ХХ ст., Особливо в период Великої депресії 1929-1933 рр., Коли нею Було охоплено 15-25% працездібного населення розвинення стран. У США в ЦІ роки без роботи були залішені більше 10 млн. Чоловік, в тій годину, коли в відносно благополучних 1920-1929 рр. середня чісельність безробітніх Складанний 2,2 млн.чоловік. Хоч в післявоєнні роки зайнятість населення Ніколи не опускати до такого низьких рівня, тім паче и в нінішній годину в багатьох странах Безробіття Досить високе и представляет собою серйозний проблему для сучасного суспільства.Значне зростання Безробіття в промислово розвинутих странах спостерігається во время Першої и Другої нафтової кри (1973-1975 рр. и 1979-1980 рр.), а в США до того ж и в период проведения антіінфляційної політики Р. Рейгана (1982-1983 рр.).

  Середній рівень Безробіття значний розрізняється между країнамі. Например, в 1985 р. ВІН колівався від 20% в Испании до 2,6% в Японії. У 90-ті роки в Деяк європейськіх странах (Великій Британії, Германії, Франции, Италии) Безробіття досяжними 12%, в США - 6, в Канаді - 8,3, в Японії - 2,3, в Швейцарии - менше 1%. Почасті Такі Відмінності пояснюються різнімі підходамі Урядів тих чи других стран до макроекономічного регулювання, почасті смороду повязані з розходження в визначення Безробіття в різніх странах. Тому перейдімо до більш докладного АНАЛІЗУ визначення Безробіття та ее вимірювання.

  Населення будь-якої країни підрозділяється на тих людей, Які входять до складу РОБОЧОЇ сили (L), и тихий, Які не входять (N). Робоча сила складається з тих людей, Які зайняті (E), и тихий, хто НЕ має роботи, но Хотів би працювати. Саме останні входять до числа безробітніх (U). Поняття Безробіття Деяк двозначне, оскількі теоретично Кожний Хотів би працювати за прийнятною плату. Економісти прагнуть вірішіті Цю дилему, визначаючи Безробіття з точки зору бажання особистості заполучити роботу за Деяк заробітну плату, яка переважає на Сайти Вся праці. Офіційна статистика засновано на більш прагматичному підході, Який візначає безробітніх як людей, Які тимчасово звільнені и чекають буті потрібнімі своим попереднім Наймач, або як людей без роботи, Які активно шукаю роботу в течение Певного годині.

  Віходячі з ціх підходів, рівень Безробіття u представляет собою відсоткове співвідношення кількості безробітніх U до кількості РОБОЧОЇ сили L:

  u = (U / L) 100%.

  Однако наявність загально підходу до визначення Безробіття НЕ гарантує однаково методів віміру Безробіття в різніх странах.

  Так, в США безробітнім вважається той, хто НЕ має роботи, яка оплачується, и шукає ее в течение останніх чотірьох тіжнів, або чекає возможности приступити до роботи останні Чотири тіжні, або звільненій з роботи, но сподівається вернуться на колишнє місце роботи.

  В Японії Критерії попадання в категорію "шукаючи роботу" відрізняються від американских більшою жорстокістю, тому много громадян, Які вважаю б безробітнімі в США, в японській статістіці просто не враховуються в складі РОБОЧОЇ сили. Низьких рівень Безробіття в Швеции в багатому пояснюється тім, что держава традіційно Здійснює масштабні програми перепідготовкі тих, хто без роботи, и смороду не входять до числа безробітніх. Швейцарія, де Вже довгий час зберігається один з Найвищого в Европе рівень зайнятості, бореться з безробіттям в періоді спадів почасті тім, что змушує іноземних робітніків покинути країну, що не відає Нових дозволів і не подовжує старих на роботу в стране. Тому хоч в періоді застою зайнятість и зменшується, но водночас зменшується и робоча сила, в результате чого рівень Безробіття залішається Досить низька.

  В цілому міжнародні розрізнення в Рівні Безробіття в Різні періоді представлені в табліці 1 [5].

  При аналізі Безробіття економісти НЕ обмежуються только Показники номінального уровня Безробіття. Безробіття Ніколи НЕ буває рівномірно розподілене среди населення країни. Одні групи населення потерпають более, чим інші, а Безробіття в усіх без віключення групах пояснюється широким спектром причин.

  Як показує статистика, в розвинутих странах Безробіття в Середньому немного вищє среди жінок, чим среди чоловіків. Значний більші різниці спостерігаються по окремим віковім групам. Так, Безробіття среди підлітків в віці від 13 до 19 років почти в три рази вищє, чем среди дорослих. Це відносіться не до всех стран. У Германії, например, рівень Безробіття среди підлітків набагато нижчих, чем в США або Великій Британії, что пояснюється вісокорозвіненою системою професійного навчання и професійної орієнтації шкіл, а такоже підготовкою кадрів безпосередно на робочих місцях, Які скорочують до мінімуму период Безробіття на качана Трудової ДІЯЛЬНОСТІ людини .

  Таблиця 1 Рівні Безробіття в різніх странах,%

  Країна

  +1975 р.

  1980 р.

  1985 р.

  1990 р.

  Швеція

  1,6

  2,0

  2,8

  1,5

  Японія

  1,9

  2,0

  2,6

  2,1

  Германія

  3,4

  2,8

  7,2

  5,0

  Італія

  3,4

  4,4

  6,0

  7,0

  Франція

  4,1

  6,4

  10,6

  9,1

  велика Британія

  4,6

  7,0

  11,2

  6,9

  Австралія

  4,9

  6,1

  8,3

  6,9

  Нідерланди

  5,1

  6,0

  9,6

  7,5

  Канада

  6,9

  7,5

  10,5

  8,1

  США

  8,5

  7,1

  7,2

  5,5

  ПРИЧИНИ Безробіття

  Економісти по-різному пояснюють причини Безробіття в рінковій економіці.В цілому можна Було б віділіті следующие підході до Пояснення цього явіща: а) надлишок народонаселення (мальтузіанство), б) ріст органічного будівництва Капіталу (марксизм), в) високий рівень заробітної плати (неокласики), г) нестача Сукупний Попит (кейнсіанці).

  Найбільш пошіренішою в західній Економічній науке є Неокласична та кейнсіанська Концепції Безробіття.

  Класична концепція

  Неокласична концепція Безробіття в найбільш послідовному виде булу представлена ​​економістом А. Пігу в его Книзі "Теорія Безробіття", яка Вийшла в 1933 р.

  Основні положення А. Пігу зводяться до следующего:

  а) Кількість робітніків, Які зайняті на виробництві, знаходиться в зворотній залежності до уровня заробітної плати (зайнятість тім нижчих, чим вищє заробітна плата);

  б) рівновага между рівнем заробітної плати и рівнем зайнятості, яка існувала до першої Світової Війни 1914 - 1918 рр., пояснюється тім, что заробітна плата установлювалася в результате Вільної конкуренції между робітнікамі на такому Рівні, Який забезпечував почти повну зайнятість;

  в) Посилення после Першої Світової Війни роли профспілок и введення системи державного страхування від Безробіття Зроби заробітну плату негнучкою, дозволяючі утрімуваті ее на дуже Високому Рівні, что и є прічіної масового Безробіття;

  г) для Досягнення повної зайнятості необхідне зниженя заробітної плати.

  Розглянемо більш докладно Дану концепцію, вікорістовуючі для ясності графічну ілюстрацію (рис. 1-1).

  Рівновага на Сайти Вся праці в неокласічній моделі візначається через функцію Попит на РОбочий силу и функцію ее Пропозиції, де в якості ціни праці Виступає реальна заробітна плата PL. Крива Функції Попит на працю DL має спадаючій характер, тому что фірми, Які предявляють Попит на цею фактор виробництва, зможуть найняті на роботу більшу Кількість робітніків при більш нізькій зарплаті. Если ж рівень заробітної плати буде збільшуватіся, то Кількість РОБОЧОЇ сили, якові залучають, зменшіть. Таким чином, Попит на РОбочий силу - функція реальної заробітної плати:

  DL = f (PL).

  Пропозиція праці на Сайти Вся РОБОЧОЇ сили SL такоже Залежить від реальної заробітної плати: чим вищє PL, тім более робітніків запропонують на Сайти Вся свою працю, І, навпаки, чим нижчих заробітна плата, тим менше їх Кількість буде бажати влаштуватіся на роботу. Тому пропозиція праці розглядається як функція, яка збільшується, від реальної зарплати, и крива Предложения праці має позитивний нахил:

  SL = f (PL).

  Зєднавші графіки Попит и Предложения, отрімаємо неокласичного модель Сайти Вся праці, яка показує, что всі бажаючі працювати могут найти роботу при рівноважній ставці заробітної плати, яка склалось PLE.

  Если пропозиція праці вирости (зсув крівої SL в положення SL), то це прізведе до зниженя заробітної плати до и рівновага на Сайти Вся праці настане в точці F.

  Таким чином, в неокласічній моделі ринкова економіка в прінціпі спроможна використовуват всі трудові ресурси, однак лишь при умові гнучкості заробітної плати. Повна зайнятість в даного випадка означає, что Кожний бажаючих продати визначення Кількість праці по ставці заробітної плати, яка склалось на Сейчас, может здійсніті своє бажання. Если ж заробітна плата PLK виявило вищє ринкового рівноважного уровня (по вимозі профспілок або при державному втручанні), то це прізведе до того, что Попит на працю буде значний менше Пропозиції праці и определена маса ПРАЦІВНИКІВ виявило без роботи. Кількість безробітніх ілюструє відрізок. Отже, в неокласічній моделі Безробіття реальне, но воно НЕ вітікає Із Законів Сайти Вся, а вінікає як результат їх Порушення, втручання в конкурентний Механізм або держави, або профспілок, тобто нерінковіх сил. ЦІ сили не дають Зменшити заробітній платі до рівноважного рівня, в силу чого підприємці НЕ зможуть всім бажаючих працювати Запропонувати роботу по ставці оплати праці, якові вімагають.

  Тому, на мнение неокласиків, в рінковій економіці может буті только добровільне Безробіття, тобто таке, Пожалуйста візівається Вимогами вісокої заробітної плати. Робітники Самі вібірають Безробіття, тому что НЕ згодні працювати за більш низьких оплату своєї праці. Теж саме можна Сказати и про роли держави: если вона регулює рівень заробітної плати, то порушує конкурентний ринковий Механізм.

  Звідки и вимоги економістів неоліберального напрямку - для Усунення Безробіття треба добіватся конкуренції на Сайти Вся праці, гнучкості заробітної плати.

  Разом з тим в неокласічній моделі Безробіття может мати місце и при зберіганні гнучкості заробітної плати, оскількі Деяка частина РОБОЧОЇ сили буде залішатіся без роботи за власним бажанням, претендуючі на більш Високі заробіткі. Цю сітуацію ілюструє рис. 1-2.

  На графіку рівновага на Сайти Вся праці Установлюється в точці E. Однако при рінковій ставці заробітної плати PLE, яка склалось, потреба фірм в робочій сілі (ділянка крівої Попит DL нижчих точки E) задовільняється НЕ Повністю и складає величину EF. У тій же година ця потреба ніякім чином не может буті задовільнена, тому что незайняті робітники будут згодні працювати только за більш скроню ставку (ділянка крівої Предложения праці SL вищє точки E). Отже, максимальна Кількість праці, якові может Запропонувати ринок, складає величину L1 (відрізок AF), а платіжоспроможній Попит фірм на працю, Який візначається граничною продуктівністю праці, - L0 (відрізок AE). Різніцю между цімі обємамі представляет відрізок EF, Який показує Кількість робітніків, Які НЕ бажають працювати по пропонованій фірмамі заробітній платі.

  Кейнсіанська концепція

  Неокласична концепція добровільного Безробіття, яка виклади в названій вищє Книзі А. Пігу, стала предметом серйозної критики Дж. Кейнсом в его работе "Загальна теорія зайнятості, відсотка и грошів", яка булу написана гарячими Слідами Великої депресії.

  В кейнсіанській Концепції зайнятосеі послідовно и докладно доказується, что в рінковій економіці Безробіття носити не добровільній характер (в неокласичний его розумінні), а вімушеній. На мнение Кейнса, Неокласична теорія дійсна лишь в межах галузевого, мікроекономічного рівня, и тому вона не в змозі відповісті на питання про ті, чім візначається Фактично рівень зайнятості в економіці в цілому. Кейнс показав, что "... обєм зайнятості досконало визначення чином поєднаній з обємом ефективного попиту", а наявність "неповної зайнятості", тобто Безробіття, зумовлене обмеженність Попит на товари [7, с].

  Вікладаючі свои погляди, Дж. Кейнс спростовує теорію А. Пігу, показує, что Безробіття імманентно прісутнє в рінковій економіці, вітікає Із ее Законів. В кейнсіанській Концепції ринок праці может знаходітіся в стані рівновагі НЕ только при повній зайнятості, но и при наявності Безробіття. Це пояснюється тім, что пропозиція праці, на мнение Кейнса, покладах від розміру номінальної заробітної плати, а не від реального ее рівня, як вважать неокласики. Отже, если ростуть ціни и реальна заробітна плата зніжується, то робітники при цьом НЕ відмовляються працювати. Попит же на працю, Який предявляють на Сайти Вся підприємці, є функцією реальної зарплати, яка змінюється при змінені уровня цен: при збільшенні цен робітники зможуть купити менше товарів и услуг, и навпаки. В результате Кейнс прийшов до висновка, что обєм зайнятості в більшому ступіні Залежить НЕ від робітніків, а від підприємців, оскількі Попит на працю візначається НЕ ціною праці, а розміром ефективного попиту на товари и послуги. Если ефективного попиту в суспільстві недостатній, оскількі ВІН візначається самперед граничною схільністю до споживання, яка зніжується по мірі зростання доходу, то зайнятість досягає рівноважного уровня в точці, яка розташована нижчих уровня повної зайнятості (рис 2-1).

  Cукупній Попит у суспільстві візначає ОБСЯГИ виробництва, а значить и Попит на РОбочий силу. За допомомогою зниженя заробітної плати можна стімулюваті Значне Підвищення зайнятості. Засоби від Безробіття вважається Підвищення державних витрат чи зниженя податків, что приводити до Збільшення Сукупний Попит І, отже, до Збільшення Попит на РОбочий силу.

  Безробіття зумовлене комплексом причин:

  - структурними змінамі в економіці;

  - нерівномірністю розвитку продуктивних сил у народному господарстві, в окремий регіонах;

  - постійнім Прогрес техніки, особливо его революційної форми - НТР;

  - пошук працівнікамі Нових робочих Місць, де вища заробітна плата, змістовніша робота;

  - обмеженістю Попит на товари, послуги ТОЩО.

  Як бачим, причин Безробіття может буті Чимаев. Тому економісти ніні розглядають НЕ Безробіття Взагалі, а его конкретні форми чи види.

  ВИДИ Безробіття

  На сегодня за данімі ООН, около 800 млн.чол., Тобто практично Кожний третій ПРАЦЕЗДАТНИХ в мире, що не має роботи Взагалі або має Випадкове чи сезонний заробіток. Чим нижчих рівень соціально-економічного розвитку країни, тим вищий рівень Безробіття, и навпаки. На территории колишня СРСР Безробіття Було Приховане (або внутрішньозаводське).

  Приховане Безробіття має місце, если Кількість ПРАЦІВНИКІВ на виробничих дільніцях перевіщує обєктівно потрібну. Наслідкамі его є депрофесіоналізація, низька якість продукції, Падіння дисципліни праці, зрівнялівка в оплаті праці, зниженя реальної заробітної плати. Серед Поширення форм прихованого Безробіття - вімушені виробничі простої з технологічних причин, прогули и простої, повязані з недобросовіснім відношенням робітніків до праці.

  Для Суспільства Небезпечна є НЕ сортаменту Безробіття, а Відсутність механізму его регулювання, надійного захисту безробітніх.

  Економісти відрізняють головного чином три види Безробіття: фрікційне, структурних и ціклічне.

  Фрікційне Безробіття

  Фрікційне Безробіття породжується постійнім переміщенням населення Із одного регіона (міста, селища) в другий, зміною професії, етапів життя (навчання, робота, народження дитини и догляд за нею, тощо). Безробіття, Пожалуйста вінікає по ЦІМ мотивами, розглядається як добровільне, оскількі люди за власним бажанням змінюють місце проживання, роботу, професію, пріймають решение навчатися або мати дитину. Фрікційне Безробіття існує всегда, воно неминучий. Головна ее ознака - низька длительность. Так, в США в кінці 80-х років примерно 50% безробітніх були такими Менш чим 5 тіжнів, а 80% безробітніх - примерно 14 тіжнів. Це говорити про ті, что американське Безробіття по природі в значній мірі носити фрікційній характер, что свідчітьпро достаточно скроню ефективність Сайти Вся РОБОЧОЇ сили, нормальний процес перерозподілу ресурсов в економіці, а не про серйозний соціальну проблему. Істотною рісою такого Безробіття є такоже, что люди, Які шукають роботу, володіють необхідною кваліфікацією, професійною підготовкою и навички. На їх здатності існує Попит з боку фірм.

  Добровільна відмова від роботи НЕ вічерпується лишь фрікційнім безробіттям. Добровільне Безробіття вінікає коли людина НЕ хоче працювати за низьких заробітну плату. Кроме того, в будь-якому суспільстві є Певний Відсоток людей, Які Взагалі НЕ хотят працювати (в західніх странах їх частка доходити до 15%). У Цю категорію входять достаточно багаті люди, Які могут дозволіті Собі НЕ працювати, оскількі НЕ потребують прібутків від праці. Сюди ж можна Віднести "пріродженіх дармоїдів" (бомжі ТОЩО), для якіх життя без домівки - своєрідній стиль життя, психологічна установа. Частина людей одержують прибуток Із других джерел (знаходяться на утріманні Дружини або Чоловіка, держави) и вважають, что тієї заробіток, Який смороду одержують, що не компенсує Їм Втрата дозвілля або нерінкову діяльність, включаючі роботу по дому и виховання дітей. Зрештою, в категорію добровільніх безробітніх нерідко попадають люди з низьких кваліфікацією, Які НЕ могут розраховуваті на Високі заробіткі, а такоже робітники тих стран, де податки настолько Високі, что трудові доходи не приносять відчутного чистого прибутку.

  структурні Безробіття

  Структурні Безробіття вінікає в результате незбігання Попит на РОбочий силу и Предложения праці, яка пов'язана з технологічними змінамі в ВИРОБНИЦТВІ, Які породжують и структурні Зміни в попіті на РОбочий силу.З цієї причини структурних Безробіття Інколи назівають технологічним. Під вплива технологічних змін Попит на деякі види професій закінчується и роботодавці шукають спеціалістів з новімі професіямі. Кроме того, відбуваються Зміни теріторіального розподілу РОБОЧОЇ сили, в результате чого в окремий регіонах может нагромаджуватіся незайняте населення. У 90-ті роки в России та других странах СНД Безробіття зростан в значній мірі за рахунок структурного компонента, тому що, з одного боку, Попит на велику Кількість спеціальностей ставши різко падати (Інженери, проектувальник, науково-дослідні працівники, тощо), а з Іншого - зявилася потреба в Нових професіях (банківські службовці, бухгалтери, комерсанти, менеджери, охоронці та ін.).

  Избежать структурного Безробіття Неможливо. Це повязано з тим, что технічний прогрес всегда породжує Нові товари, технології и даже цілі Галузі (до них, например, відносіться виробництво персональних компютерів, лазерних дисків). В результате дуже змінюється структура Попит на РОбочий силу, а люди з непотрібнімі професіямі віявляються збоку, доповнюючі ряди безробітніх.

  Зміни в структурі Попит сегодня віявляються все більш суттєвімі. Американські експерти, складаючі прогноз розвитку Сайти Вся праці в США до кінця століття, виявило немінучість серйозно змін на ньом. Швідше за все буде збільшуватіся Кількість робочих Місць для людей, Які володіють Наступний професіямі:

  - бухгалтер и аудитор;

  - спеціаліст по перевиховання правопорушніків;

  - інженер-механік;

  - медична сестра;

  - спеціаліст по звязках компаний з комерційними;

  - програмувальнік для персональних компютерів и компютерізованої техніки;

  - терапевт, Який спеціалізується на ПРОФЕСІЙНИХ захворюваннях;

  - технік з обслуговування медичної апаратури.

  Структурні Безробіття відрізняється від фрікційного ще й тім, что має більш трівалій характер. Фрікційні Безробітні, як правило, ма ють можлівість отріматі роботу без додаткової перепідготовкі, тому что на Сайти Вся праці Попит на їх професії зберігається. Навпаки, структурним безробітнім нужно іноді НЕ только перепідготовка, но й зміна місця проживання.

  Фрікційне и структурних Безробіття такоже назівається природним безробіттям. Поняття Було введено в економічну науку М. Фрідменом в 1968 р. І Незалежності від него розроблено іншім американська вчений - Е. Фелпсом.

  Природньо Безробіття характерізує найкращий для економіки резерв РОБОЧОЇ сили, спроможної достаточно Швидко Здійснювати міжгалузеві и міжрегіональні переміщення в залежності від потреб виробництва. Природньо Безробіття - це Частка безробітніх, яка відповідає доцільному рівню повної зайнятості в економіці, тобто потенційному ВВП.

  Поняття повної зайнятості НЕ означає, что всі люди ПРАЦЕЗДАТНИХ віку зайняті в суспільному ВИРОБНИЦТВІ, оскількі фрікційне и структурних Безробіття неминучий. Рівень Безробіття при повній зайнятості візначається цілим рядом факторів, и самперед мінімальною заробітною платою. Ее низьких рівень спріяє того, что збільшуються Терміни поиска роботи молоддю, яка Вперше шукає роботу, а такоже тимі безробітнімі, Які шукають більш вісокооплачувану роботу.

  На природний рівень вплівають кож система СОЦІАЛЬНОГО страхування на випадок Безробіття, авторитет профспілок, Схильність людей до Трудової ДІЯЛЬНОСТІ, різніця в темпах зростання по секторам економіки, податки, тощо.Оскількі ЦІ фактори мінліві, то и рівень природного Безробіття з Пліній годині змінюється.

  Розрахунки показують, что рівень природного Безробіття растет при збільшенні фактичного Безробіття. Збільшення Безробіття в періоді спадів виробництва закінчується повертанням ее не до початкових рівня, а до більш високого природного уровня.

  Безробіття на природному Рівні необхідне, тому что стрімує інфляцію. В економіці з ПОВНЕ зайнятістю будь-який сплеск Сукупний Попит AD обертається зростанням уровня цен, оскількі виробництво НЕ может адекватно відреагуваті на Попит, Який віріс, через брак ресурсов (рис. 2-2).

  Структурні Безробіття, при всій життя без хвороблівості, такоже может НЕ хвілюваті країну, но лишь в тому випадка, коли загальна Кількість вільніх Місць НЕ поступається кількості людей, Які шукають роботу, хоча и ма ють інші спеціальності. Если робочих Місць Взагалі менше, чем безробітніх, тоді це погано. Це означає, что в стране вінікла третя, сама непріємна форма Безробіття - ціклічне.

  2.Попіт, пропозиція та ринкова рівновага. Еластичність попиту та пропозиції.

  Для різніх товарів форма та нахил кривих Попит могут дуже відрізнятіся. Спостерігаються две ситуации:

  1) коли за незначної Зміни ціни Попит зазнає відносно великих змін;
  2) коли зміна ціни НЕ віклікає значний змін Попит.

  У Першому випадка Попит назівають еластичності їм, а в іншому - нееластичності.

  Отже, еластичність опісує, в якому Ступені Зміни ціни вплівають на величину Попит. До еластичності відносяться товари, від якіх споживач відносно легко может відмовітісь при загально зростанні цен (електроміксері, делікатеси, автомобілі).

  Як правило, нееластичності Попит на ті товари, від споживання якіх нельзя відмовітісь при будь-якому зростанні цен, пояснюється однією з таких причин:

  * Це товари Першої необхідності;

  * Для них Важко найти замінники;

  * Смороду відносно недорогі;

  * Покупець знаходиться у безвіхідному становіщі.

  Прикладами нееластичності товарів могут буті хліб, взуття, сіль, жит ло, ліки ТОЩО. Сутність цінової еластічності Попит візначається коефіцієнтом еластічності, Який розраховується за формулою:

  Еп показує, Наскільки змінюється ОБСЯГИ Попит при зміні ціни на 1%. Попит буде еластичний, если Еп> 1, тобто відносна зміна ціни приведе до більшої відносної Зміни Попит. Попит буде нееластичності, если Еп <1, тобто відносна зміна ціни буде більшою відносно Зміни Попит. Если ж зміна ціни и Попит відбуваються в однаковій пропорції, такий випадок назвали одінічною еластічністю (Еп = 1).

  Значення Еп візначає ринкову поведение віробніків товарів. Если Попит еластичний, то зростання ціни прізведе до Зменшення доходу, а при нееластичності попіті зростання цен вікліче Збільшення доходу виробника.

  На величину Еп впліває ряд факторів: замінність товару; Питома вага в доході споживача; життєва необходимость товару; годину реализации и использование продукту. Саме тому Попит на хліб, тютюнові вироби, електроенергію, як правило, нееластичності (Еп <1), а на автомобілі, холодильники, маргарин, делікатеси, як правило, еластичний (Еп> 1).

  Цінова еластичність характерна и для Предложения товару. Коефіцієнт еластічності Пропозиції розраховується так:

  На Відміну Від Еп, Епр має плюсову значення.

  Із факторів, что вплівають на еластичність Пропозиції, найбільш важлівім є Кількість годині, тобто ринковий период, Який є у розпорядженні віробніків, щоб відреагуваті зміною ОБСЯГИ Пропозиції на зміну ціни продукту.

  3. Фіскальна політика та ее види. Основні напрямки Статей ВИДАТКІВ державного бюджету України.