• 14. Стратегія фінансування


 • Дата конвертації11.04.2017
  Розмір5.29 Kb.
  Типбізнес план

  Бізнес-план організації поста ремонту автомобілів УАЗ

  2.5 Короткострокові фінансові вкладення

  2.6 Грошові кошти (каса, розрахунковий рахунок)

  Разом актив:

  1529,5

  1529,5

  ПАСИВ

  1. Капітал і резерви, усього

  1028,8

  1028,8

  1.1 Статутний капітал

  958,8

  958,8

  1.2 Резервний капітал

  70

  70

  1.3 Додатковий капітал

  -

  -

  1.4 Фонд соціальної сфери

  -

  -

  1.5 Нерозподілений прибуток минулих років

  -

  -

  1.6 Нерозподілений прибуток звітного року

  -

  -

  2. Довгострокові і короткострокові зобов'язання

  -

  0

  2.1 Довгострокові зобов'язання (кредити і позики)

  -

  -

  2.2 Короткострокові зобов'язання (кредити і позики)

  -

  0

  2.3 Кредиторська заборгованість (постачальники, посередники та ін.)

  2.4 Заборгованість перед персоналом

  2.5 Заборгованість перед позабюджетними фондами

  2.6 Заборгованість перед бюджетом

  2.7 Доходи майбутніх періодів

  2.8 Інші короткострокові зобов'язання

  Разом пасив:

  1028,8

  1028,8

  Баланс: на початок року

  на кінець року

  1529,5

  1028,8

  1529,5

  1028,8

  14. Стратегія фінансування

  Індекс інфляції - показник зростання цін за даний період. З кожним періодом часу відбувається збільшення інфляції, тобто відбувається зростання цін (на продовольчі товари, ціни на електроенергію, на послуги юристів і т.д.). При цьому необхідно буде піднімати заробітну плату виробничому персоналу. З ростом інфляції підприємцю необхідно додаткові інвестиції. З урахуванням індексу інфляції підприємець визначає потребу в інвестиціях.

  До внутрішнім інвестиціям нашого підприємства належать: статутний капітал - 958,8 тис. Руб .; резервний фонд (накопичення підприємця) - 70 тис. руб .; прибуток - -2139 тис. руб .; амортизаційні відрахування - 166,131 тис. руб.

  Термін окупності проекту визначається так:

  Т = К / Д г;

  Де Т - термін окупності, років;

  К - капіталовкладення (інвестиції внутрішні і зовнішні), тис. Руб.

  Д г - річні (прибуток плюс амортизація), тис. Руб.

  Т = 1028,8 / 1972,7 = 0,52 років.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Дипломне та курсове проектування: методичні вказівки / В.В. Касаткін, О.Б. Поробова, Н.Ю. Литвинюк, С.В. Корляков, А.І. Зорін. - Іжевськ: ІжГСХА, 2003.-59с.

  2. Зорін, А.І. Ефективність агроінженерного ремонтообслужіванія: монографія А.І.. Зорін. - Іжевськ: «Удмуртія», 2004. - 534с.

  3. Надійність і ремонт машин / В.В. Курчаткин, Н.Ф. Тельнов, К.А. Ачкасов та ін .; під ред. В.В. Курчаткіна. - М .: Колос, 2000.- 776 с.

  4. Технічне обслуговування та ремонт машин в сільському господарстві: навчальний посібник / В.І. Черноїванов, В.В. Блідих, В.Е. Північний і ін .; під ред. В.І. Черноіванова. - М. - Челябінськ: ГОСНИТИ, ЧГАУ, 2003.- 992 с.

  5. Юдін, М.І. Організація ремонтно-обслуговуючого виробництва в сільському господарстві: підручник / М.І. Юдін, Н.І. Стукалин, О.Г. Ширай - Краснодар: КГАУ, 2002.- 944 с.