• Бізнес-план в системі планування на підприємстві
 • Призначення бізнес-плану
 • Класифікація бізнес-планів
 • Структура та методичні засади розробки бізнес-планів
 • Планування фінансових результатів
 • 2. Аналіз стану справ у галузі
 • 4. Маркетинговий план
 • Обсяги експортних операцій з лісо- і пиломатеріалами в першій половині 1999 року.
 • 5. Організаційний план
 • Потреба в капітальних вкладеннях згідно проектно-кошторисної документації
 • Інвестиції (в період експлуатації і будівництва)
 • Джерела коштів (на початок реалізації проекту)
 • Виробництво і реалізація продукції
 • Чисельність працюючих, витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби
 • Витрати на виробництво і збут продукції (на річний обсяг)
 • Амортизаційні відрахування
 • Фінансові результати виробничої і збутової діяльності (на річний обсяг)
 • План денежных поступлений и выплат
 • Бюджетный эффект от реализации проекта
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації16.04.2017
  Розмір495.04 Kb.
  ТипБізнес план

  Скачати 495.04 Kb.

  Бізнес-план підприємства (5)

  МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  Федеральне державне освітня установа вищої професійної освіти

  Академія бюджету та казначейства

  КУРСОВА РОБОТА

  З ДИСЦИПЛІНИ:

  Економіка підприємства

  Студента: Сухарева Дар'ї

  Групи 2ф11

  Тема: Бізнес-план підприємства

  факультет


  фінансовий


  Спеціальність фінанси і кредит

  відділення


  очне


  Н

  Пикулькин Олександр Васильович

  аучний керівник

  Дата надходження роботи на кафедру.

  Москва 2009 р  Допуск до захисту. Підпис викладача.

  Захист роботи.

  Оцінка. підпис викладати

  план

  Вступ

  1. Бізнес-план в системі планування на підприємстві

  1.1. Види планів підприємства

  1.2. Призначення бізнес-плану

  1.3. Класифікація бізнес-планів

  2. Структура та методичні засади розробки бізнес-планів

  2.1. Зміст і розділи бізнес-планів

  2.2. планування виробництва

  2.3. Планування фінансових результатів

  3. Бізнес-план «Організація деревообробного цеху»

  висновок

  Список використаної літератури

  Вступ

  На сучасному етапі розвитку ринкової економіки в Росії з кожним роком з'являється все більше і більше нових підприємств, проте відкриття нового підприємства не завжди приносить плановану прибуток його власнику. Статистичні дані стверджують, що протягом перших трьох років діяльності 30% підприємств припиняють своє існування. В наступні роки процес ліквідації нових підприємств сповільнюється, проте не припиняється повністю.

  Існує безліч причин, що призводять «молоді» підприємства до такого сумного фіналу. Але одна з основних причин полягає в відомому правилі: «Власник підприємства, який невдало планує, планує невдачу».

  Перш ніж почати кожна нова справа, підприємець повинен продумати свою стратегію, порівняти наявний ентузіазм з наявними ресурсами і можливими погрозами з боку «зовнішнього світу». Це дозволить уникнути таких серйозних помилок, як нестача капіталу для подальшої життєдіяльності фірми, негативне сальдо балансу готівкових коштів, нераціональне розміщення підприємства, гонитва за «примарним» ринком, невірний підбір персоналу і т.п. Вирішенню подібних завдань присвячена одна з найважливіших функцій менеджменту - планування.

  На даному етапі планування бізнес - процесів на підприємстві є, багато в чому, найважливішим організаційним елементом при роботі підприємницької структури. Без аналізу наслідків і без науково обґрунтованого планування своєї роботи - дуже важко домогтися позитивного результату, тим більше в умовах постійно мінливої ​​обстановки. Застосування планування дає можливість, перш за все, здійснити комплексний аналіз діяльності підприємства в цілому, а також спрогнозувати те, що може статися в майбутньому, а якщо підприємство працює без планування своєї діяльності, то воно не в змозі реагувати на виникаючі проблеми.

  Часто, що досягаються позитивні результати в бізнесі, залежать від ряду взаємопов'язаних факторів: - усвідомлення реального стану і стану підприємства на момент початку аналізу; - розуміння того, які цілі необхідно досягти підприємству; - розробка плану роботи по досягненню поставленої мети.

  Однією з найбільш вдалих і поширених форм планування в ринковій економіки стала розробка бізнес-планів.

  Бізнес-план в системі планування на підприємстві

  Види планів підприємства

  Планування як основний процес управління включає розробку і реалізацію засобів впливу: концепцію, прогноз, програму, план.

  Система планів на підприємстві може бути систематизована за такими основними класифікаційними ознаками як:

  1) за змістом: техніко-економічні, оперативно-виробничі, організаційно-технічні, соціально-трудові, постачальницько-збутові, фінансові, бізнес-планування, стратегічне, програмне та інші;

  2) за рівнем управління: корпоративне і заводське (на вищому рівні управління), цехова система планування (на середньому рівні), виробнича (на нижньому), яка охоплює ділянки, бригади і робоче місце;

  3) за методами обгрунтування: системи ринкового, індикативного і адміністративного або централізованого планування;

  4) за часом охоплення: короткострокові або поточні, середньострокові і довгострокові або перспективні;

  5) за сферою застосування: міжцехових, внутріцехові, бригадні і індивідуальні;

  6) за стадіями розробок: попередні (на етапі яких розробляються проекти планів) і остаточні;

  7) за ступенем точності: уточнені і укрупнені.

  Точність планів в основному залежить від застосовуваних методів, нормативних матеріалів, термінів планування і від рівня кваліфікації розробників планів;

  8) за типами цілей: оперативні, тактичні, стратегічні та нормативні.

  Розглянемо деякі з них.

  Стратегічний план виражений стратегією корпорації. Розробляється він на рівні вищої ланки управління і зазвичай не містить кількісних показників. Тривалість планового періоду, який охоплює стратегічне планування, становить, як правило, 10-15 років. Вибір такої тривалості обумовлюється рядом причин, і перш за все тим, що за цей період зазвичай відбуваються змінюваність основних фондів, кардинальні зміни в науці і техніці, зміна смаків населення в сторону нових видів продуктів і послуг і т.д.

  Стратегічне планування базується з одного боку на цілях і завданнях, поставлених в ході розробки стратегії, а з іншого - на основі проведення прогнозів по різних областях суспільного розвитку (економіка, наука, техніка і технологія я т.д.).

  Воно має на меті дати комплексне наукове обгрунтування проблем, з якими може зіткнутися фірма в майбутньому періоді, і не цій основі розробити показники розвитку фірми на плановий період.

  В основу при розробці плану кладеться:

  - аналіз перспектив розвитку фірми;

  - аналіз позицій у конкурентній боротьбі;

  - вибір стратегії і визначення пріоритетів з конкретних видів діяльності;

  - аналіз напрямів диверсифікації.

  Нижче представлена ​​схема стратегічного планування, яка демонструє зв'язок перспектив і цілей між собою для вироблення стратегії. Поточні програми (бюджети) орієнтують оперативні підрозділи фірми в їх повсякденній роботі, спрямованої на забезпечення поточної рентабельності, стратегічні програми й бюджети закладають основи майбутньої рентабельності, що вимагає створення спеціальної системи виконання, побудованої на управлінні проектами.

  На базі стратегічного планування здійснюється довгострокове планування на найближчі 3-5 років. У ньому установки, зроблені в стратегічному плануванні, як би отримують своє економічне обґрунтування та уточнення з урахуванням тенденцій розвитку господарської ситуації на найближчі 3-5 років.

  На основі цих планів проводиться короткострокове планування. Його конкретним виразом є плани розвитку від 1 до 3 років. Їх особливість полягає в тому, що показники найближчого року коригуються щоквартально, а другого і третього років - кожні півроку або щорічно. Це робиться для того, щоб планові показники повніше відображали зміни, що відбуваються в середовищі (економіка, політика, техніка, конкуренція і т.д.) і в результаті підвищувалася б дієвість складаються планів.

  Середньострокові плани охоплюють п'ятирічний термін, як найбільш зручний для оновлення виробничого апарату та асортименту продукції. У них формуються основні завдання на встановлений період, наприклад, виробнича стратегія фірми, стратегія збуту, фінансова стратегія і т.п. Середньострокові плани передбачають розробку в певній послідовності заходів, спрямованих на досягнення цілей, намічених довгостроковою програмою розвитку.

  Середньостроковий план зазвичай містить кількісні показники. У ньому наводяться детальні відомості про продукти, капіталовкладень, джерела фінансування. Він розробляється в виробничих відділеннях.

  Основним видом середньострокових планів є бізнес-план, який має ряд особливостей, які буде розкрито нижче.

  В силу динамічності процесів, що відбуваються в діяльності підприємства і країни, необхідно здійснювати поточне планування. Його результатом є короткострокові плани (як правило, на рік) з урахуванням і поточних тенденцій попиту і пропозиції. Як вже було сказано, в них показники встановлюються на рік з розбивкою по кварталах. Ці плани є легкими, тобто на перші 3 місяці показники встановлюються жорсткі, незмінні, а в наступні 9 місяців їх коректують у міру зміни ситуації. У порівнянні з короткостроковими планами вони є більш детальними, особливо в частині руху виробництва і запасів товарно-матеріальних цінностей, ціноутворення, витрат виробництва і т.д. По суті, в них пов'язуються завдання різних служб підприємства.

  Поточне планування полягає в основному у визначенні проміжних цілей на шляху досягнення стратегічних цілей і завдань. При цьому детально розробляються засоби і способи вирішення завдань, використання ресурсів, впровадження нової технології.

  Поточне планування здійснюється шляхом детальної розробки (зазвичай на рік) оперативних планів для компанії в цілому і її окремих підрозділів. Основними ланками поточного плану є календарні плани, період дії яких становить, як правило, 10 днів. Це, по суті, програми руху продукту і всіх факторів виробництва із зазначенням конкретних дат і служб, що відповідають за той чи інший вид діяльності.

  Призначення бізнес-плану

  Важливим документом, що визначає початок діяльності підприємства, служить підприємницький бізнес-план. Світова практика показує, що бізнес-план розробляється для вироблення стратегії підприємства, оцінки його фінансового становища, визначення потреби в інвестиціях, залучення фінансових коштів і потенційних партнерів. Він потрібен усім: банкірам, інвесторам проекту, керівнику і співробітникам підприємства для того, щоб знати перспективи і перевірити ідеї на реальність.

  У наш час бізнес-план ставати для підприємця все більш важливим документом. Жодна компанія не зможе висловити мету свого існування або отримати фінансування без грамотно розробленого бізнес-плану. Якщо ви не представите грамотний бізнес-план, ніхто не буде серйозно розглядати вашу ідею.

  Відсутність збалансованого і постійно оновлюваного бізнес-плану свідчить про недоліки в системі управління фірмою і негативно впливає на можливості залучення фінансових ресурсів. Навпаки, реальне, достовірне планування забезпечує певну надійність фінансування фірми, що дуже важливо для її успішного функціонування в стрімко мінливих умовах зовнішнього середовища.

  Створюючи бізнес-план, ви отримаєте можливість дізнатися багато нового про вашу індустрії і секторі ринку, краще контролювати свою фірму і збільшити свою конкурентоспроможність.

  Російська дійсність дає чимало переконливих прикладів, які свідчать про те, що конкретні підприємства, банки і т.д. багато в чому завдяки впровадженню планових почав в механізм управління зуміли встояти в період економічних потрясінь, створити передумови для нарощування масштабів своєї діяльності на ринку.

  Бізнес-план є традиційним для ринкової економіки документом, без якого в сфері бізнесу не вживаються ніякі серйозні дії. Він являє собою документ внутрішньофірмового планування, викладає всі основні аспекти планування виробничої і комерційної діяльності підприємства, аналізує проблеми, з якими воно може зіткнутися, а також визначає способи вирішення фінансово-господарських завдань. Воно актуальне як і для новостворюваних, так і для діючих фірм.

  Як показує закордонна і вітчизняна практика, бізнес-план може застосовуватися для:

  - розробки концепції підприємницької діяльності фірми і її стратегії;

  - опеньки фактичних результатів діяльності підприємства протягом певного періоду;

  - залучення грошових коштів;

  - опеньки можливості підприємства вести конкурентну боротьбу на ринку відповідних товарів;

  - здійснення внутрішньофірмового контролю;

  - залучення партнерів, інвесторів і кредиторів до реалізації проектів, розроблених компанією.

  Виходячи з перерахованих основних функцій бізнес-плану, можна зробити висновок про те, що він допомагає:

  - керівникам підприємств детально продумати напрямки їх діяльності і внутрішньо фірмові можливості, а співробітникам краще зрозуміти цільові установки керівництва, переконатися в їх здійсненності, у фінансовій стабільності підприємства. З цим пов'язана впевненість колективу в стабільній роботі підприємства в майбутньому. Це дуже важливо, оскільки практично кожне підприємство неминуче стикається з ризиковими ситуаціями на ринку;

  - кредиторам усвідомити пріоритети розвитку фірми;

  - фахівцям маркетингових служб проаналізувати кон'юнктуру ринку і оцінити конкурентні позиції фірми;

  - оцінити реальні результати діяльності підприємства і розробити перспективну концепцію його функціонування.

  Бізнес-план може використовуватися по-перше, для управління комерційним проектом і управління діяльністю самої фірми. Такий план допомагає обґрунтувати економічну доцільність вибору напрямків розвитку підприємства, визначити джерела фінансування, професійний і чисельний склад персоналу. Складання бізнес-плану змушує підприємця здійснювати кропіткий і об'єктивний аналіз власної діяльності, як би поглянути на себе з боку, передбачати проблеми і ймовірність зіткнення з ними і, відповідно до цього, гранично мобілізуватися. Добре розроблений бізнес-план допомагає підприємству розвиватися, розширювати і зміцнювати свої позиції на ринку.

  По-друге, бізнес-план використовується для залучення інвесторів і кредиторів.З цієї точки зору, він покликаний продемонструвати вигідність для них реалізації запропонованого проекту. Вельми часто підприємства стикаються з необхідністю залучення коштів інвесторів, використання кредитів і позик, оскільки власних фінансових ресурсів для прибуткової підприємницької діяльності зазвичай не вистачає.

  У певному сенсі, бізнес-план, як форма планування, дозволяє підвищувати ефективність підприємницької діяльності навіть при відсутності необхідного і достатнього професійного досвіду, так як в умовах розвиненої економіки створюються фірми, що спеціалізуються на розробці бізнес-планів.

  Бізнес-план повинен бути націлений на максимізацію виконання намічених завдань, тобто важлива не тільки їх постановка, а й подальша реалізація. Необхідно не тільки планувати, а й виконувати заплановане - бізнес-план повинен бути керівним документом, що забезпечує ефективність діяльності.

  Бізнес-план дозволяє вирішувати наступні завдання:

  - визначити напрямки подальшої діяльності фірми, цільові ринки, склад і показники товарів і послуг, а також місце, яке фірма може зайняти на цих ринках;

  - розробити взаємопов'язані виробничі, маркетингові організаційні програми, що забезпечують досягнення сформульованих цілей;

  - проаналізувати наявність виробничих ресурсів, резервів, які можуть бути задіяні, визначити необхідні обсяги фінансування;

  - передбачити труднощі і проблеми, з якими доведеться зіткнутися керівництву та колективу фірми в процесі здійснення запланованого проекту;

  - виявити забезпеченість фірми кваліфікованими кадрами і розподіляти обов'язки з усією повнотою несення відповідальності за виконання;

  - оцінити фінансове становище відповідно до намічених планів, реальність досягнення цілей за допомогою власних засобів і можливість отримання кредиту з боку;

  - визначити склад маркетингових досліджень по вивченню ринку, розробці каналів збуту, заходів по рекламі та ін .;

  - організувати систему контролю за ходом реалізації проекту;

  - підготувати розгорнутий основу, що потрібна для залучення інвесторів до фінансування проекту.

  Самим розробникам бізнес-план допомагає продумувати і вирішувати конкретні питання, пов'язані з налагодженням виробництва, маркетингу, організацією управління і контролю, пошуком партнерів і джерел фінансування і т.п. Управлінському персоналу фірми бізнес-план допомагає визначити стратегічні напрямки діяльності та перспективи досягнення намічених цілей.

  Співробітникам фірми бізнес-план необхідний для отримання чіткого уявлення про стратегічні напрямки розвитку, про тактику керівництва фірми. Інформація про це дозволяє персоналу підприємства визначити свій діапазон робочих обов'язків у вирішенні загальних проблем підприємства.

  Банкірам, потенційним інвесторам і партнерам бізнес-план потрібен для оцінки фінансової та економічної ефективності намічуваних підприємством заходів, реальності отримання бажаного прибутку і повернення кредиторам вкладених в цей проект коштів.

  Об'єктивно кажучи, складання бізнес плану не тільки мобілізує керівників фірм на більш ретельне вивчення своєї діяльності, в тому числі в процесі втілення планів, але і робить управління більш ефективним. В умовах перехідної економіки «підводних каменів», дійсно, виникає величезна кількість, і, так чи інакше, приходить розуміння, що подібне планування надає стабілізуючий вплив на діяльність фірми.

  Основною метою планування можна вважати формування і розвиток у підприємця стратегічного мислення, яке розвиває інтуїцію і творчі здібності підприємця в баченні майбутнього. І чим швидше країна перейде на методи планування, властиві ринкових відносин, тим ефективніше буде їх розвиток.

  Класифікація бізнес-планів

  Всі безліч бізнес-планів можна розділити за такими ознаками, як ступінь деталізації, суб'єкт і об'єкт планування, цілей і завдань бізнес-плану. На сьогоднішній день бізнес-плани можна розділити на наступні категорії:

  - комплексний бізнес-план інвестиційного проекту. Містить опис результатів маркетингового дослідження, опис дій із завоювання ринку і розрахунок передбачуваних результатів діяльності. Такий бізнес-план зазвичай містить від 30 до 300 сторінок;

  - концепт бізнес-план інвестиційного проекту. У ньому прописуються основні моменти майбутнього проекту. Такий бізнес-план є основою для переговорів з інвестиційною компанією для з'ясування взаємних інтересів;

  - бізнес-план компанії. Є внутрішнім документом і служить для вивчення перспектив розвитку компанії. Такий бізнес-план викладається перед зборами акціонерів бізнесу або радою директорів компанії і містить план розвитку діяльності компанії;

  - Знову створюваної

  - функціонує

  - Фінансового оздоровлення

  - Розвитку

  - Окремої підрозділи

  - Всією організації

  - бізнес-план як заявка на кредит. Служить для отримання кредитів від організації-кредитора;

  - бізнес-план як заявка на грант. Використовується для отримання грошових коштів з державного бюджету або фондів для вирішення актуальних соціальних проблем;

  - бізнес-план для себе. Це свого роду самоконтроль: що необхідно для відкриття справи? Чи достатньо реалістична ідея?

  - бізнес-план для отримання кредиту. До недавнього часу російський підприємець для отримання кредиту в банку міг уявити лише двосторінкові техніко-економічне обґрунтування, яке, втім, не було вирішальним для прийняття банком або іншою фінансовою організацією рішення про надання кредиту. Вирішальними ж були особисті зв'язки, рекомендації, а також обізнаність банкірів про стан справ кредитоотримувача (як правило, підприємці брали кредити в банках, клієнтами яких вони були). Останнім часом все більше і більше російських банків вимагають від підприємців бізнес-план для підприємства остаточного рішення про видачу (або не видачі) кредиту;

  - бізнес-план для залучення коштів сторонніх інвесторів. Інвесторами виступають: венчурні інвестиційні фонди, приватні інвестори або публічна емісія акцій. Якщо ви залучаєте кошти за рахунок публічної емісії акцій вашої компанії, бізнес-план містить відомості про фірму, про стратегію маркетингу, продажів, виробництва і про фінансові перспективи, допоможе вам успішніше продати компанію інвесторам;

  - бізнес-план для спільного підприємства або стратегічного альянсу з іноземним партнером. Іноземні компанії, переживши ейфорію перших років перебудови, тепер з більшою обережністю підходять до оцінки потенційного партнера по спільному підприємству. І грамотний бізнес-план дає впевненість іноземному партнеру в серйозності вашої справи;

  - бізнес-план для укладення великого контракту;

  - бізнес-план для залучення нових співробітників. В наші роки важко переманити професіоналів з інших фірм, навіть пообіцявши їм більш високі заробітки. Опис майбутньої діяльності фірми дає потенційному співробітнику інформацію про перспективність і стабільності пропонованої роботи;

  - бізнес-план для об'єднання з іншою компанією. Він допоможе побачити вигідність угоди: позитивні і негативні сторони спільної діяльності;

  - бізнес-план для реорганізації справи і оптимизирования операцій. У міру того, як невеликі компанії ростуть, з'являється необхідність створення стратегічної (або тактичної - залежно від ситуації) концепції розвитку. Бізнес-план, в розробці якого беруть участь партнери по бізнесу і ключові співробітники, допоможе виробити цю концепцію і дозволить виробити цю концепцію, дозволить партнерам більш чітко усвідомити цілі і конкретні завдання, що стоять на шляху реалізації цієї концепції.

  Структура та методичні засади розробки бізнес-планів

  Зміст і розділи бізнес-планів

  Після того як було прийнято рішення розпочати новий бізнес (або принаймні планування нового бізнесу), необхідно скласти план своїх дій з розробки бізнес-плану.Послідовність етапів представлена ​​нижче на рис. 1. Запропонований алгоритм містить найбільш загальні стадії процесу планування нової справи.

  Рис.1. Послідовність кроків по складанню бізнес-плану

  • Етап 1 - Рішення про початок діяльності в новому бізнесі або початку реалізації н вого проекту або розробки нового бізнес-плану.

  • Етап 2 - Формування мети нового бізнесу або нового проекту.

  • Етап 3 - Формування уявлень про бізнес-плані і його структурі.

  • Етап 4 - Пошук джерел необхідної інформації.

  • Етап 5 - Аналіз і оцінка власного потенціалу (можливостей і здібностей для початку нової діяльності.

  • Етап 6 - Вибір об'єкта, що є основою нової діяльності (профілю пре ємства).

  • Етап 7 - Дослідження потенційного ринку збуту.

  • Етап 8 - Розробка попереднього прогнозу продажів.

  • Етап 9 - Територіальне розміщення бізнесу.

  • Етап 10 - Розробка маркетингового плану.

  • Етап 11 - Розробка календарного плану.

  • Етап 12 - Розробка виробничого плану.

  • Етап 13 - Вибір організаційно-правової форми та юридичного статусу.

  • Етап 14 - Розробка організаційного плану.

  • Етап 15 - Прийняття рішень про персонал.

  • Етап 16 - Розробка фінансового плану.

  • Етап 17 - Розробка плану страхування ризиків діяльності.

  • Етап 18 - Підготовка ділового резюме бізнес-плану.

  • Етап 19 - Оформлення бізнес-плану.

  • Етап 20 - Презентація бізнес-плану.

  • Етап 21 - Ухвалення рішення про початок діяльності.

  В процесі роботи фірми або підприємства може виникнути необхідність пред'явлення бізнес - плану для ознайомлення з ним, наприклад банку або потенційним інвесторам. Тому виникає необхідність того, щоб він був розділений на розділи, що б будь-хто міг відшукати в плані цікавлять його, інформація повинна бути доступною і зрозумілою.

  Зміст бізнес-плану, незважаючи на різноманіття його видів, є цілком стандартним і складається з наступних розділів:

  1. Титульний лист.

  На ньому прописується основна інформація про проект - назва і адреса компанії, засновники, суть і вартість проекту, а також інформація про ступінь секретності документа.

  2. Резюме.

  Обсяг даного розділу не повинен перевищувати декількох сторінок. Його текст повинен бути зрозумілий і не фахівцеві - гранична простота і мінімум спеціальних термінів. Робота над цим розділом надзвичайно важлива, оскільки він повинен справити сприятливе враження.

  У ньому детально викладається суть проекту, його завдання і цілі, ступінь новизни, передбачуваний обсяг виробництва або надання послуг компанією, розміри очікуваних продажів, передбачувані витрати на реалізацію проекту. А так же прибутковість проекту і терміни окупності.

  3. Історія бізнесу.

  4. Опис продукту або послуги.

  Детальний опис властивостей товару, конкурентні відмінності його від існуючих товарів, можливість захисту його патентами.

  5. Аналіз галузі.

  6. Конкурентна стратегія.

  Тут потрібно провести реалістичну оцінку сильних і слабких сторін конкуруючих товарів (послуг) і назвати випускають їх фірми, визначити джерела інформації, що вказують на те які товари є найбільш конкурентоспроможними, порівняти конкуруючі товари (послуги) за базисною ціною, характеристикам, обслуговуванню, гарантійним зобов'язанням і іншим істотним ознаками. Слід коротко обгрунтувати наявні гідності і вади конкуруючих товарів (послуг). Бажано відобразити, які знання про дії конкурентів можуть допомогти вашій фірмі створити нові або поліпшені товари (послуги).

  7. План виробництва.

  Проводиться розрахунок необхідних потужностей і виробничих площ, необхідне устаткування і матеріальних ресурсів. А так же, трудомісткість виробництва продукції, собівартість виробництва і витрати. У цьому розділі бізнес-плану даються припущення щодо проблем із поставками необхідної сировини і матеріалів, визначається перелік необхідних операцій з ресурсами і комплектуючими та інше.

  8. Маркетинг.

  Один з найважливіших розділів бізнес-план, особливо для товарів і послуг спрямованих на кінцевого споживача. Містить аналіз ціноутворення і каналів збуту товарів, передбачувана рекламна активність, аналіз слабких і сильних сторін підприємства і товару, і звичайно, передбачуваний обсяг продажів.

  9. Організаційний план.

  У цьому розділі бізнес-плану описується структура компанії, роль головних менеджерів компанії і їх роль в реалізації проекту, порядок роботи між підрозділами компанії, необхідні обсяги робочої сили, умови праці працівників та розміри заробітної плати співробітників.

  10. Фінансовий розділ.

  Розраховується прогноз витрат і доходів підприємства, баланс активів і пасивів компанії і інші фінансові показники. Так само, розраховується обсяг необхідних додаткових інвестицій і прогнозуються джерела фінансових надходжень, визначається термін окупності бізнес-плану.

  11. План наукових досліджень і розробок.

  12. Ризики (заходи щодо запобігання)

  Розрахунок передбачуваних ризиків і способи їх страхування. Зазвичай, в бізнес-план закладається страхування вантажів та автотранспорту, а так само відповідальності перед третіми особами.

  планування виробництва

  Виробнича програма (план виробництва) підприємства - найважливіший розділ плану підприємства, в якому відображаються певний обсяг і асортимент продукції відповідної якості, що відображають попит на дану продукцію і реальні можливості виробництва щодо задоволення цього попиту.

  До показників виробничої програми відносять:

  1) темп зростання виробництва товарної продукції;

  2) виробництво найважливіших видів продукції в натуральному вираженні (із зазначенням "в тому числі продукція на експорт");

  3) показник якості продукції.

  Виробнича програма формується на підставі даних маркетингових досліджень ринку, величини державного замовлення, вже сформованого портфеля замовлень, а також існуючих обмежень за всіма видами ресурсів.

  Даний розділ повинен складатися з наступних підрозділів: програма виробництва і реалізації продукції; виробничі потужності (будівлі, споруди, технології, обладнання); матеріально-технічне забезпечення; вартість (витрати) виробництва і збуту продукції.

  Для обґрунтування виробничої програми підприємства необхідно мати розрахунки за виробничою потужністю.

  Виробнича потужність підприємства - це максимально можливий випуск продукції за одиницю часу в натуральному вираженні в встановлених планом номенклатурі і асортименті, при повному використанні виробничого обладнання і площ, з урахуванням застосування передової технології, поліпшення організації виробництва і праці, забезпечення високої якості продукції.

  Виробничі потужності можуть вимірюватися як в натуральному вираженні, так і в умовно-натуральних одиницях.

  Зміст підрозділу «Виробничі потужності» залежить від того, об'єктом інвестування є діюче підприємство або знову створюване.

  Якщо підприємство чинне, то наводяться:

  • аналіз відповідності існуючих виробничих потужностей обсягами виробничої програми;

  • обґрунтування потреби в додаткових виробничих потужностях на рік і перспективу, спосіб їх створення (будівництво, покупка, оренда);

  • обґрунтування обсягу коштів, необхідних для підготовки виробництва;

  • оцінка забезпеченості наявних і створюваних виробничих площ інженерними комунікаціями;

  • перелік і обґрунтування необхідного обладнання та технології з урахуванням досягнутого наукового і технічного рівня, вимог міжнародних стандартів якості та надійності, а також необхідного обсягу виробництва і споживчих характеристик товару;

  • обґрунтування вибору постачальників обладнання, засноване на порівняльних технічних характеристиках обладнання провідних виробників і умови його поставки, умови післяпродажного обслуговування, гарантій і ціни;

  • інформація про наявність контрактних і передконтрактних договорів на поставку обладнання та проведенні (намір проведення) тендера, про умови та строки поставки, монтажу та наладки обладнання;

  • екологічна оцінка проекту - аналіз впливу майбутнього виробництва на навколишнє середовище, обсяги відходів, передбачувані місця їх видалення і переробки.

  У разі нового будівництва обґрунтовується вибір конкретного місця реалізації проекту з урахуванням географічного положення, існуючої соціально-економічної та інженерно-комунікаційної інфраструктури (трудові ресурси, дороги, інженерні комунікації, зв'язок, енергоносії), наявності будівельно-монтажних потужностей, житла і т.п. , а також наводяться можливі альтернативні варіанти в межах країни, регіону, населеного пункту.

  Виробнича потужність підприємства є мінливою величиною, вона змінюється в міру використання нової техніки, впровадження прогресивної технології, матеріалів, розвитку спеціалізації і кооперування, вдосконалення структури виробництва, підвищення кваліфікації працюючих, поліпшення організації виробництва і праці.

  У Росії зараз нерідко можна зустріти ситуацію, коли підприємство змушене використовувати свою виробничу потужність не більше ніж наполовину. Це складне явище сучасного економічного життя країни, і воно, як правило, пов'язано з відсутністю необхідних замовлень на виробництво продукції в силу сформованої дисгармонії між застарілим технологічним парком підприємства і потребами ринку. Безумовно, такий стан не характеризує нормальну діяльність фірми. Проте, в умовах ринку вважається, що фірмі краще мати деякий резерв виробничої потужності на випадок несподіваного збільшення попиту на її продукцію. Але з іншого боку, значна кількість завантаженого обладнання буває економічно невигідним, оскільки впливає на зростання собівартості продукції. Тому фахівцям фірми потрібно мати інформацію про коефіцієнт використання виробничої потужності для своєчасного вирішення питання про економічну доцільність продажу або здачі в оренду невикористаного устаткування. Крім того, потрібно знати максимальну величину випуску продукції при повному використанні наявної виробничої потужності. Дані про економічно виправданий рівень використання виробничої потужності враховуються при обгрунтуванні плану виробництва продукції фірми.

  У підрозділі «Матеріально-технічне забезпечення» виробництва викладаються перспективи забезпечення проекту необхідними сировиною, матеріалами, комплектуючими виробами, запасними частинами і теплоенергетичними ресурсами.

  У цьому підрозділі наводяться: перелік найбільш значущих для підприємства постачальників сировинних ресурсів; періодичність придбання основних видів сировини і матеріалів (щомісяця, сезонно, хаотично і т.д., відповідність якісним характеристикам); вимоги постачальників до форми оплати (передоплата, бартер і т.д.); розрахунок потреби в сировинних ресурсах; обгрунтування схеми матеріально-технічного забезпечення (види транспорту, засоби навантаження, розвантаження і складування, оптимізація витрат на транспортування ресурсів); обгрунтування і розрахунок потреби в теплоенергетичних ресурсах, їх економії в порівнянні з діючою технологією; ризики ресурсного забезпечення.

  У підрозділі «Вартість (витрати) виробництва і збуту продукції» даються обгрунтування по кожній статті витрат виробництва (заробітної плати, амортизації, загальновиробничих і загальногосподарських витрат), прогнозуються їх зміни в перспективі.

  Планування фінансових результатів

  У фірми завжди є необхідність визначення потреби в капіталі і виявлення перспективної оцінки свого стану. Для цього здійснюється фінансовий менеджмент, метою чого є оптимальне використання наявних фінансових ресурсів фірми. Частиною фінансового менеджменту служить фінансове планування. Фінансове планування - це процес розробки системи фінансових планів і планових (нормативних) показників по забезпеченню розвитку фірми необхідними фінансовими ресурсами і підвищенню ефективності його фінансової діяльності в майбутньому періоді. Планування фінансів ставить за мету досягнення міцного і стійкого стану фірми при забезпеченні повної потреби в фінансових ресурсах для зміцнення своїх ринкових позицій. Така мета відображає подвійність завдань фінансового планування: з одного боку необхідна стійкість фінансового стану фірми найближчим часом, а з іншого - поліпшення фінансових показників у віддаленій перспективі.

  Фінансовий план складається у вигляді балансу доходів і витрат, який виражає в грошовій формі результати господарсько-фінансової діяльності, взаємини з бюджетом, банками, вищестоящими організаціями. Фінансовий план (баланс доходів і витрат) підприємства складається з чотирьох розділів: доходи і надходження коштів, витрати і відрахування, кредитні взаємовідносини, взаємовідносини з бюджетом. Розмір планових доходів і витрат визначається на основі обґрунтованих розрахунків, які складаються по кожній статті балансу.

  У цьому розділі відображаються передбачуваний обсяг продажів, собівартість продукції, можливі варіанти придбання сировини і реалізації продукції. При розробці цього розділу враховуються інфляційні процеси. Інфляція впливає на інвестиції, оборотний капітал, виробничі витрати, обсяг продажів. Її вплив на ці елементи різне, так як обсяг продажів, рівень заробітної плати, цін на обладнання, послуги зростатимуть різними темпами. Особливо сильний вплив інфляції виявляється в тих випадках, коли проект здійснюється кілька років. Тому як інвестиційні, так і виробничі витрати слід коригувати на фактор інфляції.

  Мета цього розділу - виявити, які будуть доходи від продажів і прибуток за перший та наступні роки як результат обраної фінансової стратегії.

  Прибуток і дохід є основними показниками фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства.

  Дохід характеризує загальну суму коштів, яка надходить підприємству за певний період і за вирахуванням податків може бути використана на споживання та інвестування. Дохід іноді є об'єктом оподаткування. У цьому випадку після вирахування податку він поділяється на фонди споживання, інвестиційний і страховий. Фонд споживання використовується на оплату праці персоналу і виплати за підсумками роботи за певний період, за частку в статутному майні (дивіденди), матеріальну допомогу тощо

  Прибуток підприємства характеризує ефективність його діяльності Вона є основним джерелом фінансових ресурсів підприємства, забезпечує його функціонування і розвиток. Прибуток характеризується системою показників: балансовий прибуток, оподатковуваний і не оподатковуваний прибуток, чистий прибуток, прибуток. отримана від реалізації продукції, робіт, послуг, доходи по позареалізаційних операціях, прибуток від реалізації майна ..

  На величину прибутку (доходу) істотно впливають як обсяг продукції, що випускається, так і її асортимент, якість, величина собівартості, вдосконалення ціноутворення та інші фактори. У свою чергу прибуток впливає на такі показники, як рентабельність, платоспроможність підприємства і інші.

  Загальна величина прибутку підприємства (валовий прибуток) складається з трьох частин:

  - прибутку від реалізації продукції - як різниці між виручкою від реалізації продукції (без урахування ПДВ і акцизного збору) та її повною собівартістю;

  - прибутку на реалізацію матеріальних цінностей та іншого майна (це різниця між ціною їх продажу і витратами на їх придбання і реалізацію).Прибуток від реалізації основних фондів буде представляти різницю між виручкою від продажу, залишковою вартістю і витратами на демонтаж і реалізацію;

  - прибутку від позареалізаційних операцій, тобто операцій, безпосередньо не пов'язаних з основною діяльністю (доходи за цінними паперами, від пайової участі в спільних підприємствах; здачі майна в оренду; перевищення суми отриманих штрафів над сплаченими і ін.).

  При плануванні фінансових результатів організації необхідно враховувати розміри організації, масштаби виробництва, номенклатуру продукції, що випускається, інтенсивність використання ресурсів, наявність фінансових ресурсів, стан ринку збуту продукції і т. Д.

  Особливу увагу слід приділяти факторів, що впливають на величину витрат і прибутку організації.

  На величину прибутку організації істотний вплив роблять такі чинники, як:

  1) обсяг і структура реалізації - збільшення обсягу продажів може привести до збільшення прибутку. Однак слід враховувати, що це може зажадати додаткового фінансування виробництва, призводить до збільшення витрат організації;

  2) вартість прямих витрат на виробництво і збут;

  3) частка витрат у виручці від реалізації - зменшення частки призводить до значного збільшення прибутку;

  і т.д.

  Підприємство планує свої доходи і витрати на короткостроковий і довгостроковий періоди. Від цього залежить його фінансова стійкість, ритмічність всієї господарської діяльності, своєчасність платежів та різні державні фонди, податкові органи, місцеві бюджети, а також розрахунки з постачальниками.

  "Затверджую"

  Генеральний директор

  ТОВ "СтройЕкспоСервіс"

  ______________ Вафин Р.Ш.

  __________________ 2000 р

  Бізнес план

  «Організація деревообробного цеху»

  ТОВ «СтройЕкспоСервіс», Тюменський район, п. Боровський, вул. Герцена, 102

  засновники:

  Вафин Равіль Шахідулловіч, тел .: (3452) 34-04-21, 72-28-16, 43-06-82, частка в КК - 100%;

  Керівник: Вафин Равіль Шахідулловіч

  Суть проекту: організація деревообробного цеху на базі готових виробничих площ з використанням високотехнологічного обладнання для виходу на зовнішній ринок

  Форма участі області: кредитування або надання гарантії

  Фінансування проекту:

  Власні кошти - 4%; позикові кошти - 0%; кошти державної підтримки - 96%

  Кошторисна вартість реалізації проекту - 11 050 000 рублей

  Терміни будівництва (введення в експлуатацію обладнання) - 3 місяці

  Термін окупності проекту - 8 місяців

  Проектно-кошторисна документація, технологічний проект, охорона навколишнього середовища та електрична частина лісопильного цеху розроблені НДПІ «Лесдрев», м Тюмень, жовтень 2000 р, провідний спеціаліст - Власова Л.М., тел .: 22-83-07

  Бізнес-план розроблений ЗАТ «ТюмБІТ», жовтень 2000 р фахівець - Ярічіна Л.Н., тел .: 22-82-18

  Кожен, хто ознайомився з даними бізнес-планом, несе відповідальність і гарантує нерозповсюдження міститься в ньому інформації без попередньої згоди автора.

  Забороняється копіювання всього бізнес-плану або окремих його частин, а також передача третім особам.

  Якщо бізнес-план не викликав у Вас інтересу інвестувати кошти в його реалізацію, то просимо повернути даний документ авторам.

  Тюмень

  Листопад 2000 р

  резюме

  Суть проекту: організація деревообробного цеху на базі готових виробничих площ з використанням високотехнологічного обладнання для виходу на зовнішній ринок (Єгипет і Туреччина)

  Вид продукції, що випускається - пиломатеріал висушений і отпакетірованний згідно ГОСТ - 930283 Пиломатеріал хвойних порід Чорноморської сортування, що поставляється з експорту.

  Продукція має широкий спектр застосування в будівництві та в меблевій промисловості.

  80% готової продукції становить продукція вищого сорту, що реалізується по 120 $ за м 3 на зовнішньому ринку і 20% - продукція нижчої категорії за 40 $ за м 3 на внутрішньому ринку. З другого року проекту передбачається випуск погонажу (20%), ціна реалізації на зовнішньому ринку - 250 $.

  Для реалізації проекту необхідно 11 050 000 рублей, з яких

  400 000 рублей є власними коштами, а 10 650 000 рублів - позиковими. Так як комерційні банки відмовляють у кредитуванні даного проекту, то ТОВ "СтройЕкспоСервіс" розраховує отримати державну підтримку.

  Термін окупності проекту, розрахований за показниками чистого прибутку, амортизації і обсягу інвестицій, составлет 8 місяців.

  Протягом терміну реалізації проекту буде отримано чистий дисконтований бюджетний дохід у розмірі 40 554 627 рублів (ставка рефінансування 25%, інфляція 20%).

  Чиста поточна вартість за три роки Проет складе 69 920 671 рублів (ставка дисконтування 25%), з урахуванням поправки на ризик - 57 286 097 рублів.

  Внутрішня норма прибутковості - 82%, з урахуванням поправки на ризик - 78%.

  Індекс прибутковості - 1,73, з урахуванням поправки на ризик - 1,69.

  Кредит може бути повернутий протягом 12 місяців, під річну ставку 25%, сума кредиту погашається з 6-го місяця, а відсотки за користування кредитом сплачуються з 3-го місяця.

  Прект створює близько 70 нових робочих місць в п. Борівське.

  Як бачимо проект за всіма показниками є ефективним, приносить бюджетний ефект і створює нові робочі місця, сприяє збільшенню експорту товарів з Росії.

  2. Аналіз стану справ у галузі

  1. В даний час в лісопромисловому комплексі Росії налічується близько 20 тис. Підприємств із загальною чисельністю зайнятих 1100 тис. Чоловік.

  Загальні обсяги виробництва галузі за 1999 р склали 113,7% до рівня минулого року. Однак зараз цей ефект вже зникає, і тому відбувається зростання внутрішніх цін на будівельні матеріали. За прогнозами Мінекономіки, до кінця року вони збільшаться мінімум на 25-40%.

  Проте, при збереженні існуючої тенденції лісова галузь незабаром стане донором бюджету. В цілому по країні за друге півріччя минулого року від неї в бюджетну систему надійшло 620,1 млн. Руб., Що на 470,6 млн. Руб. більше, ніж за відповідний період минулого року. Всього ж за весь 1999 р бюджети різних рівнів отримали 954 млн. Руб.

  Середньогалузева норма прибутку знаходиться в межах 20-30%.

  Позитивні показники росту деревообробної промисловості (в минулому році вона була на першому місці) пояснюються в першу чергу зростанням експорту.

  В середньому в рік підприємства лісопромислового комплексу виробляють експортної продукції на суму 3100 млн. Дол. Доходи лесоекспортеров Росії за другу половину минулого року склали $ 1,8 млрд. (Близько 60% всього валового продукту галузі), що на 17% більше показників відповідного півріччя минулого року.

  Також "помітно змінилася кон'юнктура експорту лісоматеріалів".Поставки за кордон необробленого круглого лісу скоротилися майже в 2 рази, зате зріс експорт пиломатеріалів, целюлози, паперу, картону, клеєної фанери і інший готової продукції.

  Лісопромисловий комплекс Росії має можливість до 2005 року в 2 рази збільшити випуск готової продукції, обсяги лісозаготівель зростуть до 2005 року з 95 млн. Куб. метрів (1999 рік) до 166 млн. куб. метрів. Виробництво пиломатеріалів намічається збільшити з 19 млн. Куб. метрів до 38 млн. куб. метрів.

  Лісопромисловий комплекс страждає практично від тих же проблем, що й інші галузі промисловості Росії. Відсутність здорової конкуренції (немає ліцензування діяльності) державного контролю, неефективні власники. Але адміністрації ряду регіонів прийняли ряд заходів щодо полегшення життя (встановлення пільгових тарифів на електроенергію та перевезення лісових вантажів усередині регіонів, скасування деяких місцевих податків і допомогу в придбанні нової техніки та паливно-мастильних матеріалів).

  Необхідно сказати і про становище в сировинних галузях. Тут функціонують понад 2 тисяч лісгоспів. Коментуючи "Інтерфаксу" ситуацію в лісовій промисловості, заступник міністра економіки РФ зазначив, що вперше за останні три роки ліспромгоспи країни збільшили обсяги заготівлі ділової деревини. За 6 місяців минулого року заготовлено 44 млн. Куб. метрів ділової деревини, що на 4% перевищує показник минулого року.

  У Росії зараз використовується близько 18% від розрахункової лісосіки. Таким чином, існують резерви і можливість розвитку лісопромислового комплексу.

  2. У Тюменській області, де деревообробної промисловості належить 0,7% в галузевій структурі, обсяг промислової продукції в рік становить близько: ділова деревина - 1807 тис. Пліт. куб. м., пиломатеріали - 476 тис. куб. м.

  Частка ТОВ "СтройЕкспоСервіс" становитиме 5% в обласному випуску.

  Ринок пиломатеріалів не є монополістичним, тому особливих проблем для виходу на неї не передбачається. В основному це середньовіччі за розміром підприємства з середньообліковою чисельністю працюючих 55 осіб.

  3. Проведені дослідження показали, що більшість підприємств вітчизняної лісопромислової галузі випускають продукцію, використовуючи застаріле, енергоємне (1,5-2 рази більше, ніж в ТОВ "« СтройЕкспоСервіс «»), трудомістка обладнання.

  Підприємства розташовані на величезних площах, що сприяють зростанню витрат на транспортування і витрат часу, мають великий апарат управління.

  Пиломатеріали сушаться природним шляхом, що також погіршує їх якість, використовується сировина з високим відсотків відходів (біля 50).

  До того ж організації не можуть запропонувати покупцям великих обсягів продукції, що змушує останніх шукати її по всій Росії.

  Таким чином, загальне положення в лісопромисловому комплексі свідчить про тому, що його продукція користується попитом, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку ціни мають тенденцію до підвищення, спостерігається економічний підйом, галузь приносить значні доходи до бюджетів всіх рівнів та має значний потенціал зростання.

  3. Виробничий план

  1. Вид продукції, що випускається - пиломатеріал висушений і отпакетірованний згідно ГОСТ - 930283 Пиломатеріал хвойних порід Чорноморської сортування, що поставляється з експорту.

  Продукція має широкий спектр застосування в будівництві та в меблевій промисловості.

  80% готової продукції становить продукція вищого сорту, що реалізується по 120 $ за м 3 на зовнішньому ринку і 20% - продукція нижчої категорії за 40 $ за м 3 на внутрішньому ринку. З другого року проекту передбачається випуск погонажу (20%), ціна реалізації на зовнішньому ринку - 250 $.

  Обсяги виробництва, збуту і виручка від продукції наведені в таблиці 4.

  Технологічна схема виробництва:

  1. Закупівля, транспортування і розвантаження сировини. Тривалість 6 днів.

  2. Переробка, тривалість 8 днів:

   1. розпилювання,

   2. сушка,

   3. упаковка.

  3. Навантаження на вагони, 1 день.

  Разом цикл виробництва - 15 днів.

  Прямі витрати на 1 до. М. Продукції представлені в таблиці.

  Найменування

  Одиниця виміру

  витрата

  Ціна, руб.)

  (руб.)

  висушений і отпакетірованний пиломатеріал

  газ

  К.м.н.

  0,02

  413

  8,26

  Пиловник (кругляк)

  К.м.н.

  1,54

  500

  770

  електроенергія

  Кв / ч

  0,646

  44,64

  28,84

  відрядна зарплата

  Руб.

  -

  -

  65,00

  всього

  Руб.

  -

  -

  872,1

  Передбачається 100% завантаження устаткування, робота в дві зміни, при цьому досягається наступний випуск продукції:

  Період часу

  Кількість, к.м.н.

  1

  Година

  5

  2

  зміна

  40

  3

  день

  80

  4

  місяць

  2080

  5

  рік

  24960

  2.Для здійснення виробничого процесу використовуються земля (2,04 га), будівлі та відповідне обладнання.

  Найменування будівлі і їх частин

  Площа (м 2)

  1

  адміністративне

  237

  2

  прохідна

  30

  3

  гараж

  823

  4

  склад

  1228

  5

  Склад-ангар

  940

  6

  навіс

  80

  7

  Цех № 1

  345

  8

  Цех № 2

  1 079

  9

  рампа

  364

  10

  котельня

  180

  Опис основних виробничих фондів станом на 1 січня 2001 року (в т. Ч. Витрати на монтаж, наладку, навчання)

  Найменування

  опис

  Річна норма амортизація-ції

  знос%

  Балансова вартість

  1

  Виробнича база

  (Власна)

  Адміністрація, склади, цехи та ін., Забезпечена наступними комунікаціями: газопровід, ж / д під'їзд, електроенергія, каналізація, телефон

  1,7

  20

  8 600 000

  2

  Залізничний тупик (купівля)

  Тупик для розвантаження-завантаження вагонів

  4

  34

  700 000

  3

  Сушарка (покупка, Єкатеринбург)

  Для сушки готових пиломатеріалів, потужність - 88 Кв, споживає 500 к. М. Газа в рік

  10

  0

  1 500 000

  4

  Кран козловий (покупка, Єкатеринбург)

  Навантаження-завантаження сировини і продукції

  5

  38

  300 000

  5

  Транспортери (купівля)

  Транспортують продукцію в процесі виробництва від однієї стадії обробки до іншого

  20

  0

  20 818

  6

  Навантажувачі (купівля)

  Переміщують сировину всередині цеху

  16,7

  0

  601 964

  7

  Розпилювальний комплекс (покупка, Туреччина)

  4 557 523

  UDK-01 Гідравлічний трехпільний кромкообрезной верстат

  Потужність - 22 Кв, висота пропилу до 100 мм, пильні диски: 1 рухливий, 2 нерухомих

  10

  0

  470 250

  UDK-07 Двухвальний багатопилковий верстат

  Потужність - 74, висота пропилу - до 160 мм, регулювання висоти пропила з цифровою індикацією

  10

  0

  1 145 700

  UYM-02 гідравлічний стрічкопильний верстат для розкрою обапола

  Діаметр шківів - 1200 мм, потужність - 30 Кв

  10

  0

  820 800

  UTA-04 гідравлічна рамна візок з 3 затискними стійками і кантователем

  Діаметр шківа - 1200 мм, Потужність - 37 Кв, Регулювання товщини пропилу по механічної шкалою розмірів

  10

  0

  1 299 600

  UDK-05 Верстат торцювання

  Потужність - 4 Кв

  10

  0

  205 200

  Допоміжне обладнання

  Для налагодження, заточування зачистки розпилювального комплексу

  10

  0

  615 973

  8

  Околостаночное обладнання (покупка, Тюмень, Тюменський РМЗ Леспрома)

  Для транспортування матеріалу від однієї стадії обробки до інших

  10

  0

  650 000

  9

  Пневмотранспорт (покупка, Тюмень, Тюменський РМЗ Леспрома)

  для опілоудаленія

  16,7

  0

  150 000

  10

  Лінія зрощування (Туреччина) (дані станом на 1.01.2002 р)

  Для виробництва щитів з частин шляхом їх склеювання

  10

  0

  142 500

  Разом (за станом на 1.01.2002 р)

  -

  -

  -

  17 438 500

  По основних фондів №7 ПДВ списується за 2 місяці, за іншими - пропорційно амортизації.

  1. Постачальниками пиловочника є заготівельні приватні бригади Тюменської району, вартість 1 м.к. - 500 рублів, включаючи доставку. Перевага їх сировини - сировина продається за категоріями.

  Так як в певні місяці року заготівля сировини утруднена, то підприємства має формувати його запаси за наступним графіком.

  період

  1 КХ 2001

  2 КХ 2001

  3 КХ 2001

  4 КХ 2001

  1 кв 2002

  2 кв 2002

  3 кв 2002

  4 кв 2002

  1 кв 2003

  2 кв 2003

  3 кв 2003

  4 кв 2003

  5000

  6400

  12800

  6400

  12800

  6400

  12800

  6400

  12800

  6400

  12800

  6400

  Постачальник газу - Міжрайгаз, 413 рублів за 1 к. М., Включаючи доставку.

  4. Альтернативним джерелом сировини може служити Іркутська область (на її території знаходяться 11% всіх лісових запасів Росії) і Красноярський край (пиловник (кругляк)). Вихід готової продукції - 80%, ціна з доставкою по залізниці - 33-35 $ в залежності від пори року.

  5. Середньооблікова чисельність працюючих на ТОВ "СтройЕкспоСервіс" в першому кварталі складе 3 людини, а в другому - при початку виробництва продукції - 71 осіб. При цьому ФОП протягом розрахункового терміну проекту буде знаходиться в межах 2600000 - 3300000 рублів, відрахування на соціальні потреби з заробітної плати складуть 1000000 - 1260000 рублів (таблиця 5).

  Основна частка працівників припадає на робітників, безпосередньо зайнятих виробництвом продукції - 72%, 18% - службовці, ІТП, 8% - апарат управління, 2% - служба збуту.

  Джерела поповнення кадрів: центр зайнятості, кадрові агентства, рекламні оголошення в ЗМІ, навчальні заклади, пошук через знайомих.

  6. Перелік ОПФ, їх вартість та призначення наведені в розділі 4.2.

  Залишкова вартість ОПФ на 01.01.2001 р становить 13943884 рублів, на 01.01.2002 р - 12981150, на 01.01.2003 р - 12012723.

  Коефіцієнт придатності високий, знаходиться в межах 80-85%.

  Величина амортизації по ОПФ і їх залишкова вартість відображені в таблиці 7.

  7. Форма амортизації - проста лінійна (роздав 4.2). Підставою для застосування норм відрахувань на повне відновлення основних фондів є Постанова СМ СРСР від 22 жовтня 1990 р N 1072 "Про єдині норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів народного господарства СРСР".

  Форма амортизації закріплена в обліковій політиці ТОВ "СтройЕкспоСервіс".

  8. Витрати на випуск продукції діляться на змінні і постійні. До змінних відносяться: витрати на сировину і матеріали, на паливо, електроенергію, відрядна заробітна плата робітників безпосередньо зайнятих виробництвом продукції.

  У 2001 р такі витрати на всю продукції складуть 19 638 331рублей, в 2002 - 30 519 024, в 2003 - 29 005 474 (таблиця 6).

  Постійні витрати складаються з загальновиробничих (сезонний ремонт, техобслуговування обладнання, прибирання території), загальногосподарських (відрядження, освітлення, опалення, охорона, телефон і послуги зв'язку) витрат і витрат на збут продукції (реклама, поштова розсилка).

  Їх величина складе в 2001 г. 2 387 343 рубля, в 2002 - 2 689 377, в 2003 -

  2 717 293.

  Таким чином, основна частка витрат належить змінних витрат, близько 90%.

  Частка для розподілу постійних витрат - заробітна плата.

  Собівартість продукції за періодами часу і в розрізі продукції приведена нижче.

  показники

  1 рік

  2 рік

  3 рік Всього

  всього

  по кварталам

  всього

  по кварталам

  1 кв

  2 кв

  3 кв

  4 кв

  1 кв

  2 кв

  3 кв

  4 кв

  1

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  Собівартість в цілому по виду продукції

  Пиломатеріал висушений і отпакетірованний

  14646980

  594746

  5096061

  3709934

  5108988

  16338483

  4904591

  3820038

  3780429

  3834414

  14807277

  Пиломатеріал 5 категорії

  6503306

  266034

  2074815

  2050098

  2078047

  8257348

  2053720

  2074146

  2050543

  2078938

  8009608

  погонаж

  0

  0

  0

  0

  0

  7568588

  1771688

  2023118

  1999741

  1773662

  7791657

  Собівартість одиниці продукції

  Пиломатеріал висушений і отпакетірованний

  978

  1189

  1021

  743

  1023

  1 007

  982

  1020

  1010

  1024

  989

  Пиломатеріал 5 категорії

  тисячу сімсот тридцять сім

  1 774

  +1663

  тисячу шістсот сорок три

  1665

  тисячі шістсот п'ятьдесят чотири

  одна тисяча шістсот сорок шість

  +1662

  тисячу шістсот сорок три

  1666

  1604

  погонаж

  0

  0

  0

  0

  0

  2022

  4429

  1 621

  1602

  тисячу чотиреста двадцять один

  тисячі п'ятсот шістьдесят одна

  9. Для початку реалізації проекту необхідно здійснити капітальні вкладення в кількості 8 838 500 рублів. 8 738 500 йде на придбання обладнання, а 100 000 рублів на ремонт тупика. Всі підготовчі роботи передбачається здійснити за 1 квартал 2001 року (таблиця 1).

  Але крім капітальних вкладень ще необхідні вкладення в об'єкти збуту і поповнення оборотних коштів (таблиця 2). Таким чином, загальна вартість проекту по організації деревообробного цеху складе на початок 2001 р 11 050 000 рублей.

  З цієї суми у ТОВ "СтройЕкспоСервіс" є 400 000 рублей, необхідна державна підтримка - 10 650 000 рублей.

  Подальші капіталовкладення і поповнення оборотних коштів буде здійснюватися за рахунок власних коштів, отриманих від фінансово-господарської діяльності.

  10. Устаткування, що набуває за проектом, має відповідні сертифікати, що підтверджують його безпеку для екології.

  Техніка безпеки на виробництві буде забезпечуватися головним технологом.

  4. Маркетинговий план

  Проаналізувавши внутрішній і зовнішній ринок ТОВ "СтройЕкспоСервіс" приймає рішення про вихід на зовнішній ринок в силу наступних причин:

  1. Ціна на пиломатеріали на внутрішньому ринку коливається від 60 до 90 $ за куб. м., а на зовнішньому ринку від 200 до 230 $ за куб. м.,

  2. Вихід на зовнішній ринок забезпечить виручку в іноземній валюті, що значно перевищує дохід, що отримується на внутрішньому ринку;

  3. Вихід на зовнішній ринок дозволить використовувати високотехнологічні виробничі потужності, випускати продукцію, що відповідає світовим стандартам.

  4. Підвищення іміджу фірми як експортера якісної продукції.

  5. Вихід на зовнішній ринок не вимагає серйозних змін в товарний асортимент фірми, її структурі, капітальних витратах.

  Ринок лісових товарів має чітко окреслені регіональні межі. Розрізняють основні лісові ринки: азіатсько-тихоокеанського регіону, європейський ринок лісу, африканський, ринок країн СНД.

  Ринок країн СНД має наступні характеристики. Білорусь є світовим експортером лісової продукції, в тому числі пиломатеріалів. Експорт здійснюється в країни далекого зарубіжжя - Голландію, Польщу, Литву, Латвію, Францію і Бельгію.

  Балтійським країнам дозволяють увійти в число провідних виробників світового ринку багаті лісові ресурси, вигідне географічне положення і історично добре розвинена деревообробка. Однак зараз виробництво сконцентровано в основному на неглибокої переробки і експорту сировини - кругляка.

  Україна є малолесистой і лісодефіцитна країною, ліси вкривають лише 15.6% її території. Загальний запас деревини в лісах України оцінюється в 1,7 мільярда кубічних метрів. Деревообробка розвинена слабо і становить менше 1% ВВП, існує потреба поставки лісової продукції як палива.

  На європейському ринку пиломатеріалів активно діють постачальники зі Східної Європи, Австрії та Фінляндії.

  Безперечним лідером серед покупців російського лісу і російських пиломатеріалів є Фінляндія. При цьому фінські покупці лісу часто є посередниками і купують матеріали для подальшого перепродажу їх на європейському ринку. Тому, при колосальних обсягах закупівель, середні ціни за експортними контрактами з фінськими імпортерами лісу значно нижче середніх цін на аналогічні позиції при угодах з фірмами з інших країн (на 10-30% - по необробленої деревини і до 60% на деякі пиломатеріали). Причому фіни віддають перевагу соснові колоди і дошки ялиновим - це видно, як за обсягами поставок, так по різниці в середній закупівельній ціні.

  Друге місце за обсягом поставок лісу і пиломатеріалів з Росії займають німецькі покупці. Серед них трохи посередників, зате за непрямими даними ясно, що великі обсяги лісоматеріалів надходять до німецьких споживачам через Фінляндію і Швецію, а також через посередницькі структури Росії і країн Балтії.

  Основні купуються позиції - пиломатеріали з деревини хвойних порід, заготовки для палетт. Крім того, німці активно купують в Росії пиломатеріали високого ступеня обробки - шліфовані пиломатеріали. (Група 440710990). Необроблені лісоматеріали німці купують неохоче і вважають за краще хвойну деревину.

  Британські покупці - на третьому місці за обсягом закупівель лісо- пиломатеріалів з Росії. Серед британських покупців багато транспортно-експедиторських фірм, які можуть бути посередниками при продажу лісу, як для Британських споживачів, так і для фірм з інших країн.

  Основні купуються позиції - пиломатеріали з сосни і ялини (в тому числі, заготовки для палетт), великі обсяги поставок проходять також по необробленим лісоматеріалів переважно хвойних порід. Перевага віддається матеріалам з сосни.

  Італійські фірми закуповують в основному пиломатеріали високого ступеня обробки. Серед покупців більшість - виробничі і торгові фірми, що працюють на італійському ринку. Італійці частіше за інших купують лиственную деревину нестандартних порід - каштан, дуб і ін.

  Фірми зі Швеції відносно рідко закуповують лісо- та пиломатеріали в Росії безпосередньо. Вони частіше діють через фінських посередників. Часто в ролі покупця лісу виступають фінські представництва або філії фірм зі Швеції, таких як: Thomesto, Enso.

  Найбільше число угод по більшості країн спостерігалося на початку року і влітку. Зниження обсягів експортних операцій в ряді випадків пов'язане з частковим затоварюванням (особливо фінських фірм) через збільшення пропозиції лісу з Росії за демпінговими цінами - цей процес відбувається в останні роки із завидною регулярністю.

  Обсяги експортних операцій з лісо- і пиломатеріалами в першій половині 1999 року.

  Великобританія

  Німеччина

  Італія

  Фінляндія

  Швеція

  Число угод по 44 групі товарів за період

  627

  890

  417

  9254

  329

  Метр куб. / ДОЛ / НГ. ЦІНА ДОЛ / ЧИСЛО УГОД

  440320300 сосна звичайна

  69 306

  4 773 841

  +65,05038937

  56

  2693

  207823

  85,15642

  5

  662978

  23701808

  32,91016

  1470

  +86976,98000

  +3272938,0000

  40,44496

  65

  440399990 інші лісоматеріали необроблені, обкоровані або необкоровані, начорно брусовані або небрусовані

  48288

  1027324

  22,10519

  187

  +22894,26000

  +709229,00000

  35,81145

  11

  440710930 інші лісоматеріали ..., З сосни звичайної, поздовжньо розпиляні або розколоті, не з'єднані в шип, завтовшки понад 6 мм

  189 967

  26 716 444

  +132,1814528

  153

  64094

  9107897

  118,8146

  117

  24815

  3905986

  139,5348

  99

  98895

  12431245

  103,4155

  305

  +10661,17000

  +1294923,0000

  125,24444

  32

  Данія як покупець лісу не заслуговує на особливу увагу з боку ТОВ "СтройЕкспоСервіс". Сьогодні Данія виробляє меблів більше, ніж будь-яка інша країна Європи, і близько 80% виробництва припадає на експорт. Не маючи достатньої розвиненої сировинної бази, Данія змушена імпортувати значні кількості деревини. Основними постачальниками деревини є Швеція, Фінляндія і ФРН. З Росії завозиться в Данію деревини в два рази менше, ніж з Естонії або Польщі.

  В даний час на далекосхідному лісовому ринку пропозиція перевищує попит. Найбільшим експортером лісу в АТР є Північно-Американський регіон, особливо США. Головним напрямком поставок американського лісу і лісопродукції є Японія: на неї припадає 70% експорту круглого лісу та пиломатеріалів і 40% експорту целюлозно-паперової продукції.

  Важливу роль в лісовій торгівлі АТР відіграє Канада. Загальний лісової експорт її становить близько 20 млрд. Доларів.

  Цей експорт принципово відрізняється від ринку США. Через урядових обмежень тут практично повністю відсутні поставки необробленої деревини. Головні статті експорту - хвойні пиломатеріали (25%), картон, папір і деревна маса (69%), фанера і плити (4%). Традиційним торговельним партнером є США. Сюди поставляються близько 40% всієї виробленої продукції. В Японії експортується 16%, в основному хвойні пиломатеріали (2-2,5 млн. Кубометрів).

  Наступними великими лісовими експортерами в АТР є країни Південно-Східної Азії. До середини 80-х років звідси експортувалося до 30 млн. Кубометрів листяного (тропічного) ствола порядку 5-8 млн. Кубометрів пиломатеріалів, близько 1,5 млн. Кубометрів клеєної фанери. Основними постачальниками були Індонезія і Малайзія. З другої половини 80-х років у зв'язку з урядовими обмеженнями практично повністю припинила експорт необробленої деревини Індонезія. Однак вона збільшила поставки на зовнішній ринок клеєної фанери, довівши її річні обсяги до 5-6 млн. Кубометрів. Скориставшись звільнилася нішею розширила експорт тропічного пиловочника Малайзія, довівши його до 20-30 млн. Кубометрів на рік.

  На початку 80-х років в АТР з'являються нові лесоекспортеров: Нова Зеландія і Чилі. Їх спеціалізація - хвойний пиловник. Нова Зеландія успішно впроваджується на ринку Японії, довівши його експорт з 300 тис. Кубометрів в 1985 році до 1861 тис. Кубометрів - в 1996 році. Позиції чилійського пиловочника тут менш стійкі через низькі якісних характеристик. У той же час Чилі активно освоює ринки Республіки Корея і Китаю.

  У поставках сировини в Японію переважає Південно-Східна Азія (табл.2.3). За період з 1984 по 1996 рік помітно зниження частки поставок Росії та країн Південно-Східної Азії, підвищення частки Нової Зеландії. У поставках пиломатеріалів домінуючу роль грає Північна Америка, знижується роль країн Південно-Східної Азії, збільшується імпорт з Чилі та Новій Зеландії.
  Стабільність в імпорті лісу серед країн АТР займають Республіка Корея і Тайвань. Крім круглих лісоматеріалів вони ввозили значні обсяги пиломатеріалів, клеєної фанери і деревних плит. Тайвань віддає перевагу зв'язкам з країнами Південно-Східної Азії (в основному Малайзія та Індонезія), а Республіка Корея, крім того, імпортує хвойний пиловник з США (табл. 2.4.).

  Великою лісовою імпортером в АТР стає Китай. В основному він ввозить круглі лісоматеріали з США і Росії. Його закупівлі росли особливо швидкими темпами з 1980 по 1996 рік. За цей час вони збільшилися з 1,9 до 7,8 млн. Кубометрів. Потім у зв'язку з посиленням державного регулювання зовнішньоекономічних зв'язків та утилізацією власних ресурсів імпорт знизився і склав в 1996 році трохи більше 4 млн. Кубометрів.
  Нарешті, не можна не згадати про Австралію. Звичайно, її закупівлі не можна порівняти з імпортом розглянутих вище країн. Проте, в 80-х роках вона стабільно закуповувала близько 1 млн. Кубометрів пиломатеріалів, причому більшу частину в них складали нестругані пиломатеріали. Основними партнерами Австралії були США, Канада, Нова Зеландія і Чилі.

  Лісовий ринок АТР дуже динамічний. Ніші відразу ж займаються.

  У перспективних оцінках АТР зростає значимість таких імпортерів, як Китай, Республіка Корея і Тайвань. Особливість китайського лісового ринку - його невибагливість. Сюди експортуються лісоматеріали зниженою сортності. В даний час він зазнає змін і знаходиться в перехідному стані. За оцінками американських експертів в перспективі в Китаї буде рости попит на хвойний пиловник.

  Таким чином, в цілому в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні складається сприятлива кон'юнктура на хвойні круглі лісоматеріали. Разом з тим в світі прогнозуються надлишок пропозиції круглих лісоматеріалів, що заготовлюються в штучних лісах, що передбачає посилення конкуренції між експортерами за найважливіші імпортні ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

  Ринок Африки. У цьому регіоні доречно звернути увагу на Єгипет. Вибір даної африканської країни обумовлений перш за все: в силу історично сформованих дружніх зовнішньоекономічних зв'язків між Росією і Єгиптом, також географічним положенням. Потенційним конкурентом в постачанні різних пиломатеріалів в Єгипет може виступати Центрально-Африканська республіка, однак в зв'язку зі слабо розвиненою транспортною системою на континенті, поставки з ЦАР пиломатеріалів утруднені, що є для нас конкурентною перевагою.

  Дипломатичні відносини між Росією і Єгиптом були встановлені 26 Серпня. 1943 г. Нині налагоджений активний політичний діалог, підтримуються міжпарламентські зв'язки. Протягом багатьох років Єгипет був одним з провідних торговельно-економічних партнерів нашої країни.

  Найважливішими товарами радянського експорту в Єгипет були машини і обладнання, на які припадало до 50% його вартості, а також пиломатеріали, целюлоза, фанера, картон, папір газетний і мішків та ін.

  Частка поставок хвойних пиломатеріалів з Росії в імпорті 1999 р дорівнювала за вартістю 16,1%. Фактично частка поставок російських пиломатеріалів в їх загальному імпорті була набагато вище, оскільки значна їх частина поставляється через СП або західноєвропейські фірми.

  При аналізі даних світового експорту і імпорту пиломатеріалів, доцільніше буде виключити країни регіону АТР з наступних причин:

  а) Ринок перенасичений продукцією, тобто пропозиція перевищує попит і високий рівень конкуренції (головний конкурент - російський Далекий Схід).

  б) Відстань території в географічному аспекті.

  Також слід виключити з подальшого аналізу країнових ринків України, як імпортера лісової продукції, використовуваної в енергетиці.

  Критерії оцінки привабливості

  значимість

  країни

  Німеччина

  Велику Британію

  ня

  Іта-лія

  Так-ня

  Єгипет

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1. Генеральні фактори:

   1. політичні

  • Політична система

  • політична стабільність

  • політичні ризики

  0,1

  0,02

  0,06

  0,02

  9

  8

  7

  8

  8

  8

  9

  8

  7

  9

  8

  7

  6

  6

  6

   1. економічні

  • Спільний європейський економічний розвиток

  • Розвиток будівництва та виробництво меблів

  • економічні ризики

  0,15

  0,05

  0,05

  0,05

  9

  4

  7

  8

  4

  7

  8

  4

  7

  8

  10

  7

  4

  9

  6

   1. Соціально-культурні

  • Потенціал соціальних конфліктів

  • Особливі вимоги до продукції

  • Соціально-культурні ризики

  0,1

  0,025

  0,05

  0,025

  9

  4

  10

  9

  4

  10

  9

  4

  10

  9

  4

  10

  7

  10

  10

   1. технологічні чинники

  • рівень продукції

  • рівень технології

  0,2

  0,1

  0,1

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  9

  8

  З метою подальшого аналізу країнових ринків складається таблиця найбільш привабливих імпортерів пиломатеріалів (чим вище бал, тим сприятливіші вплив цього фактора).

   1. Географічні чинники

  • Рівень наявності природних ресурсів

  • розвиток інфраструктури

  0,15

  0,075

  0,075

  5

  10

  5

  10

  5

  10

  10

  10

  10

  3

  1. ринкові шанси

  • ринковий потенціал

  • зростання ринку

  • інтенсивність конкуренції

  0,3

  0,1

  0,1

  0,1

  3

  7

  2

  3

  7

  2

  3

  7

  2

  8

  10

  7

  10

  10

  10

  Разом

  1

  5,4

  5,08

  5,35

  7,325

  8,15

  Найбільш сприятливим ринком збуту пиломатеріалів є Єгипет і Данія. Основними домінуючими факторами при прийнятті рішення про вихід на ринок Єгипту є низький рівень конкуренції, відсутність власних лісових ресурсів, можливість здійснення поставок без посередників, тісні дипломатичні відносини між Росією і Єгиптом, що дозволяють здійснювати ФОССТИС без адміністративних бар'єрів, наявність вільних економічних зон.

  Відносно Данії до сприятливих факторів можна віднести: високий стабільний попит на високоякісні пиломатеріали, обумовлений високим розвитком меблевого виробництва; відсутність природних лісових ресурсів, низький ризик країни, розвинена інфраструктура. Негативним моментом при виході на ринок Данії є високий рівень конкуренції з боку Білорусії і країн Західної Європи. Тому, основним ринком збуту обраний Єгипет.

  2. З способів виходу на зовнішній ринок краще вибрати прямий експорт, створюючи експортний відділ в самій організації.

  Він передбачає легке встановлення контактів зі споживачами або вони самі виходять на продавця. У функції експортного відділу, належить вирішення всіх питань щодо просування товару на зовнішній ринок (функції експортного відділу виконує керівництво).

  Збут продукції буде здійснюватися на умові exworks (Інкотермс-1990 - міжнародні правила для тлумачення комерційних термінів і виразів) (додаток 1).

  Основні відправні пункти такі: Тюмень - пункт призначення місто Новоросійськ-кінцевий пункт призначення міста Єгипту.

  Приблизний маршрут проходження товару:

  До Новоросійська пиломатеріали доставляються залізничним транспортом (зі складу до вокзалу автопоїздом), перетинають митний кордон РФ, відправляються в Єгипет морським сполученням.

  3. Зросла конкуренція на світових ринках посилює важливість ціни як інструменту конкурентоспроможності фірми. На ринку Єгипту слід враховувати наступні фактори: митне законодавство, ставлення споживачів до товару і його ціною, методи встановлення цін і інше.

  В системі координат ціна-якість даний товар - високої якості, який продається за середньою ціною.

  Причому даний ринок характеризується тим, що ціни диктує виробник, і ця тенденція збережеться. Тому метод визначення ціни - орієнтація на конкурентів.

  Мінімальна ціна з розрахунку покриття прямих витрат - 54 $ за куб.м., з розрахунку покриття прямих і непрямих витрат - 65 $, ціна продажу - 120 $, максимальна ціна обмежена тільки об'ємом попиту.

  Контрактна ціна продажу (фактурна) визначається умовами поставки, з використанням Інкотермс-1990 - міжнародні правила для тлумачення комерційних термінів і виразів. ТОВ "СтройЕкспоСервіс" вважає за краще зупинити вибір на умови поставки exworks (ціна упакованого товару в призначений день на підприємстві), коли споживач отримує пиломатеріали зі складу продавця, т. Е. Несе всі ризики (додаток 1).

  З постанови уряду РФ від 23.03.2000 №242 випливає, що за станом на 4 листопада 2000, діє вивізне мито.

  Коди ТН ЗЕД СНД і ТН ЗЕД Росії

  Найменування позиції

  Ставка вивізного митного збору (у відсотках від митної вартості або в євро)

  4407 10

  Лісоматеріали хвойних по рід, розпиляні уздовж, розколоті, стругані або необтесані, шліфовані або нешліфовані, що мають або не мають з'єднання в шип, завтовшки понад 6 мм

  6,5, але не менше 5 євро за 1 м3

  У таблиці вказані приблизні витрати покупця при постачанні безпосередньо на митну територію Єгипту. При розрахунку мита враховувалося, що митна вартість дорівнює фактурної вартості пиломатеріалів, курс $ = 28,5 руб.

  Найменування

  сума

  Контрактна ціна, $

  120

  Накладні витрати до Новоросійська, $

  20

  Експортне мито 6,5%, $

  7,8

  Збори за митне оформлення

  0,1%, руб.

  0,05%, $

  3,42

  0,06

  Накладні витрати до Єгипту, $

  35

  Ввізне мито в Єгипті 10%, $

  12

  Збори за митне оформлення в Єгипті 0,15%, $

  0,18

  РАЗОМ на митну територію Єгипту

  195,16

  Спеціальний податок від вартості товару 1%, $

  1,2

  РАЗОМ на територію вільних економічних зон Єгипту (196,16-12 + 1,2)

  185,36

  Таблиця наочно показує вигідно співпрацювати єгипетському покупцеві пиломатеріалів з ТОВ "СтройЕкспоСервіс". Кінцеві витрати покупця в розмірі 195,16 $ за 1 куб.м. дозволяють судити про конкурентоспроможність пиломатеріалів по ціні на ринку Єгипту. Дані витрати розраховані по максимуму.

  У разі, якщо єгипетський покупець розташований на території вільних економічних зон або здійснює поставку на їх територію, то його витрати уменьшаються до 185,36 ​​$ за 1 куб.м., тобто на 9,8 $ за 1 куб.м пиломатеріалів.

  Таким чином, з огляду на те, що світові оптові ціни на пиломатеріали становлять 200 - 230 $ за 1 куб.м., і, орієнтуючись на сукупні витрати єгипетського покупця, можна стверджувати про високу конкурентоспроможність пиломатеріалів ТОВ "СтройЕкспоСервіс" на ринку Єгипту.

  Підприємство дотримується стратегії ціни впровадження, встановлює низьку ціну на товар, яка дозволить досягти певного обсягу продажів і досить великої частки ринку, компенсує низьку частку прибутку на одиницю товару. Ця стратегія можлива при наявності масового ринку, чутливих до ціни покупців і знижуються витрати на виробництво і маркетинг товару в міру зростання обсягу продажів. Цінова політика грунтується на принципі захоплення частки ринку.

  4. Передбачається працювати з декількома основними покупцями на постійній основі. Для цього вже налагоджений контакт з торгпредства РФ в Єгипті через Торгово-промислову палату РФ. Зв'язок підтримується через Інтернет через електронну пошту, ведуться телефонні переговори. Також є протокол про наміри щодо постачання продукції до Туреччини.

  Для пошуку покупців будуть використані бази даних потенційних клієнтів, надані торгпредства РФ в АРЄ, а також буде розміщена контактна інформація в спеціальних каталогах Торгпредства. На початку проекту буде здійснена розсилка потенційним клієнтам поштою пропозицій про співпрацю (1000 руб.). Реклама розміщуватиметься в єгипетських друкованих ЗМІ. Для цього передбачається виділяти на місяць близько 4000 рублів (таблиця 4).

  Завдяки постійно підтримуваної зв'язку з торгпредства РФ в АРЄ ТОВ "СтройЕкспоСервіс" буде інформовано через мережу Інтернет про всіх майбутніх ярмарках і виставках і зможе брати активну участь в них, можливі в майбутньому проведення презентацій фірми.

  5. В результаті реалізації продукції буде отримано виручку в у.о. (Таблиця 4). Там же відображена і програма реалізації продукції.

  6. Таким чином, до факторів, що сприяють підвищенню попиту на продукції ТОВ "СтройЕкспоСервіс" відносяться: 1. Середній рівень цін при високій якості, 2. Можливість придбати відразу великий обсяг, не потрібно шукати пиломатеріал по всій Росії, 3. продукція з натуральних матеріалів є елітним товаром для кінцевих покупців з-за її екологічності, 4. пиломатеріал висушений, отпакетірован і впорядкований.

  5. Організаційний план

  1. ТОВ "СтройЕкспоСервіс" має статутний капітал 6800000 рублів. Єдиний засновник - Вафин Равіль Шахідулловіч, 1962 року народження отримав вищу інженерно-будівельну освіту, неодружений.

  5 років пропрацював інженером-будівельником на спільному підприємстві. Володіє значним керівним досвідом, з 1987 року очолював різні рівні управління.

  Також є своє підприємство роздрібної торгівлі, в якому він є засновником і керівником.

  Крім цього бере участь в соціальному житті міста, працює заступником начальника авіаспортклубу РОСТО, займається будівництвом мечеті в п. Боровський.

  2. Даних про структуру балансу немає, так фінансова звітність не складалася.

  1. Володарі підпису фінансових документів - Вафин Равіль Шахідулловіч і головний бухгалтер - Шемякіна Любов Миколаївна.

  2. Організаційна структура ТОВ "СтройЕкспоСервіс" є лінійно-функціональної (додаток 2).

  3. Розподіл обов'язків між працівниками наведено нижче.

  Посада

  Кількість

  Завдання, функції, відповідальність

  Вимога до співробітника

  Зарпла. в місяць (грн.)

  Платежі щодо місяці проекту

  управління

  Директор Вафин Р.Ш.

  1

  Загальне керівництво фірмою,

  Організація процесу закупівлі сировини,

  пошук клієнтів і робота з ними,

  управління фінансовими потоками,

  підбір персоналу,

  уявлення організації в усіх інстанціях і ін.

  -

  6 000,00

  Щомісяця, весь проект

  Гл. бухгалтер Шемякіна Любов Миколаївна

  1

  Установка облікової політики,

  Подання фірми в ДПІ, фондах,

  Формування звітності.

  Стаж роботи - 8 років, в тому числі 3 роки на посаді головного бухгалтера

  5 000,00

  Щомісяця, з 2 по 36 міс.

  Бухгалтер

  2

  Ведення різних господарських операцій

  Вищу або середню спеціальну освіту, Досвід роботи не манну року

  3 000,00

  Щомісяця, з 3 по 36 міс.

  Юрист, референт

  1

  Робота з юридичними документами, оформлення договорів,

  секретарська справа

  Вищу юридичну освіту, досвід роботи не менше 2 років,

  привабливість,

  товариськість,

  машинопис,

  Англійська мова

  3 500,00

  Щомісяця, з 3 по 36 міс.

  Головний інженер

  1

  Організація всього циклу виробництва, робота з постачальниками та ін.

  Вища освіта, досвід роботи, чоловік, енергійність

  3 500,00

  Щомісяця, з 2 по 36 міс.

  виробництво

  енергетик

  1

  Забезпечення процесу виробництва енергією,

  Опалення та освітлення бази

  Спеціальна освіта, досвід роботи

  3 500,00

  Щомісяця, з 3 по 36 міс.

  Технолог

  1

  Контроль за технологією виробництва, за якістю, навчання співробітників, удосконалення технології та ін.

  Вища або спеціальна освіта, досвід роботи

  3 500,00

  Щомісяця, з 3 по 36 міс.

  Головний механік

  1

  Контроль за безперебійною роботою обладнання, організація планових ремонтів, налагодження обладнання, навчання співробітників

  Вища або спеціальна освіта, досвід роботи

  3 000,00

  Щомісяця, весь проект

  завскладом

  4

  Ведення сумового і кількісного обліку товарів на складі, прийом-відпуск товарів, оптимальна організація зберігання

  Чесність, працьовитість, моторність, відповідальність, акуратність, чоловік або жінка

  3 000,00

  Щомісяця, весь період пр-ва

  Майстер виробництва

  2

  Безпосередня робота з робочими, керівництво ними

  Спеціальна освіта, працьовитість, комунікабельність, відповідальність, досвід роботи

  3 500,00

  Щомісяця, весь період пр-ва

  котельник

  4

  Безпосереднє забезпечення виробництва енергією (газ)

  Чоловік, відповідальність, працьовитість

  2 500,00

  Щомісяця, весь період пр-ва

  Разом

  19

  -

  -

  -

  -

  6. Проект має підтримку адміністрації п. Борове, так як він створює нові робочі місця (близько 70) і є джерелом поповнення місцевого бюджету (таблиця 10) в розмірі від 860 000 до 1 700 000 рублів на рік в залежності від періоду проекту.

  6. Фінансовий план

  1. Для реалізації проекту необхідно 11 050 000 рублей, з яких

  400 000 рублей є власними коштами, а 10 650 000 рублів - позиковими.

  Так як комерційні банки відмовляють у кредитуванні даного проекту, то ТОВ "СтройЕкспоСервіс" розраховує отримати державну підтримку (проект має високу бюджетну ефективність (таблиця 10).

  2. Виручка, прибуток, платежі в бюджет відображені в таблиці 8.

  Проаналізувавши таблицю, неважко зробити висновок про прибутковість проекту, прибуток є негативною тільки в першому кварталі.

  3. Прект також є ефективним і за планом грошових надходжень і виплат (таблиця 9). У всіх періодах сальдо загального потоку є позитивним.

  4. Термін окупності проекту, розрахований за показниками чистого прибутку, амортизації і обсягу інвестицій, составлет 8 місяців.

  5. Точка беззбитковості в першому році проекту - +1281 к.м.н., у другому - 1203, в третьому - 1097. Як бачимо вона набагато менше проектної потужності цеху. Це говорить про високу фінансової стійкості даного виробництва.

  6. Протягом терміну реалізації проекту буде отримано чистий дисконтований бюджетний дохід у розмірі 40 554 627 рублів (ставка рефінансування 25%, інфляція 20%).

  1. Чиста поточна вартість за три роки Проет складе 69 920 671 рублів (ставка дисконтування 25%), з урахуванням поправки на ризик - 57 286 097 рублів.

  2. Внутрішня норма прибутковості - 82%, з урахуванням поправки на ризик - 78%.

  9. Індекс прибутковості - 1,73, з урахуванням поправки на ризик - 1,69.

  Як бачимо проект за всіма показниками є ефективним, приносить бюджетний ефект і створює нові робочі місця, сприяє збільшенню експорту товарів з Росії.

  Таблиця 1

  Потреба в капітальних вкладеннях згідно проектно-кошторисної документації

  Руб.

  (В середньорічних цінах року проведення конкурсу)

  Найменування показників

  Всього по проектно-кошторисної документації

  виконано

  Чи підлягає виконанню до кінця будівництва

  на початок поточного року

  на момент подачі заявки на конкурс

  Капітальні вкладення за затвердженим проектом, всього

  8 838 500

  0

  0

  8 838 500

  в тому числі:

  будівельно-монтажні роботи

  0

  0

  0

  0

  обладнання

  8 738 500

  0

  0

  8 738 500

  Інші витрати

  100 000

  0

  0

  100 000

  Таблиця 2

  Інвестиції (в період експлуатації і будівництва)

  Руб.

  показники

  1 рік

  2 рік

  3 рік Всього

  всього

  по кварталам

  всього

  по кварталам

  1 кв

  2 кв

  3 кв

  4 кв

  1 кв

  2 кв

  3 кв

  4 кв

  1

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  1. Капітальні вкладення за затвердженим проектом, що підлягають виконанню

  8 696 000

  8 696 000

  0

  0

  0

  142 500

  142 500

  0

  0

  0

  0

  2. Капітальні вкладення в об'єкти збуту

  120 980

  23 370

  32 537

  32 537

  32 537

  130 147

  32 537

  32 537

  32 537

  32 537

  130 147

  3. Придбання оборотних коштів

  2 233 020

  556 510

  560 000

  556 510

  560 000

  2 233 020

  556 510

  560 000

  556 510

  560 000

  2 233 020

  4. Інші інвестиції в період освоєння та експлуатації виробничих потужностей

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  5. Разом обсяг інвестицій

  11 050 000

  9 275 880

  592 537

  589 047

  592 537

  2 505 667

  731 547

  592 537

  589 047

  592 537

  2 363 167

  Таблиця 3

  Джерела коштів (на початок реалізації проекту)

  Руб.

  № пп

  Найменування джерел

  Кошти на початок реалізації проекту

  1

  2

  3

  Власні кошти

  1

  Внесок до СК в грошовій формі

  400 000

  2

  Нерозподілений прибуток (фонд накопичення)

  0

  3

  Невикористана амортизація основних засобів

  0

  4

  Амортизація нематеріальних активів

  0

  5

  Результат продажу основних засобів

  0

  6

  Власні кошти, всього

  400 000

  Позикові і залучені кошти

  7

  кредити банків

  0

  8

  Позикові кошти інших організацій

  0

  9

  Пайова участь в будівництві

  0

  10

  Інші

  0

  11

  Позикові і залучені кошти, всього

  0

  12

  Передбачувана державна підтримка проекту

  10 650 000

  13

  Разом

  11 050 000

  Таблиця 4

  Виробництво і реалізація продукції

  показники

  Одиниця виміру

  1 рік

  2 рік

  3 рік

  всього

  по кварталах

  всього

  по кварталах

  всього

  1 кв

  2 кв

  3 кв

  4 кв

  1 кв

  2 кв

  3 кв

  4 кв

  1. Пиломатеріал висушений і отпакетірован-ний

  К.м.н.

  Об'єм виробництва:

  В нат. вираженні

  14976

  500

  4992

  4992

  4992

  16224

  4992

  3744

  3744

  3744

  14976

  У вартісному вираженні

  14 646 980

  594 746

  5 096 061

  3 709 934

  5 108 988

  16 338 483

  4 904 591

  3 820 038

  3 780 429

  3 834 414

  14 807 277

  Обсяг реалізації в нат. Вираженні, всього

  14976

  0

  4992

  4992

  4992

  16224

  4992

  3744

  3744

  3744

  14976

  В тому числі:

  На внутрішньому ринку

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  На зовнішньому ринку

  14976

  0

  4992

  4992

  4992

  16224

  4992

  3744

  3744

  3744

  14976

  Ціна реалізації за одиницю:

  В тому числі:

  На внутрішньому ринку

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  На зовнішньому ринку (в іноземній валюті)

  120 $

  120 $

  120 $

  120 $

  120 $

  120 $

  120 $

  120 $

  120 $

  120 $

  120 $

  Виручка від реалізації продукції

  В тому числі:

  На внутрішньому ринку

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  На зовнішньому ринку (в іноземній валюті)

  1797120 $

  0 $

  599040 $

  599040 $

  599040 $

  1946880 $

  599040 $

  449280 $

  449280 $

  449280 $

  1797120 $

  Загальна виручка від реалізації (рублі):

  50319360

  0

  16773120

  16773120

  16773120

  54512640

  16773120

  12 579 840

  12 579 840

  12 579 840

  50319360

  ПДВ

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  акцизи

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  мита

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2. Пиломатериал 5 категорії

  К. м.

  Об'єм виробництва:

  В нат. вираженні

  3744

  150

  1248

  1248

  1248

  4992

  1248

  1248

  1248

  1248

  4992

  У вартісному вираженні

  6 503 306

  266 034

  2 074 815

  2 050 098

  2 078 047

  8 257 348

  2 053 720

  2 074 146

  2 050 543

  2 078 938

  8 009 608

  Обсяг реалізації в нат. Вираженні, всього

  3744

  0

  1248

  1248

  1248

  4992

  1248

  1248

  1248

  1248

  4992

  В тому числі:

  На внутрішньому ринку

  3744

  0

  1248

  1248

  1248

  4992

  1248

  1248

  1248

  1248

  4992

  На зовнішньому ринку

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Ціна реалізації за одиницю:

  В тому числі:

  На внутрішньому ринку

  1120

  0

  1120

  1120

  1120

  1120

  1120

  1120

  1120

  1120

  1120

  На зовнішньому ринку (в іноземній валюті)

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Виручка від реалізації продукції

  В тому числі:

  На внутрішньому ринку

  4193280

  0

  1 397 760

  1 397 760

  1 397 760

  5591040

  1 397 760

  1 397 760

  1 397 760

  1 397 760

  5591040

  На зовнішньому ринку (в іноземній валюті)

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Загальна виручка від реалізації (рублі):

  4193280

  0

  1 397 760

  1 397 760

  1 397 760

  5591040

  1 397 760

  1 397 760

  1 397 760

  1 397 760

  5591040

  ПДВ

  838656

  0

  279 552

  279 552

  279 552

  1118208

  279 552

  279 552

  279 552

  279 552

  1118208

  акцизи

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  мита

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  3. Погонаж

  К. М.

  Об'єм виробництва:

  В нат. вираженні

  0

  0

  0

  0

  0

  3744

  400

  1248

  1248

  1248

  4992

  У вартісному вираженні

  0

  0

  0

  0

  0

  7 568 588

  1 771 688

  2 023 118

  1 999 741

  1 773 662

  7 791 657

  Обсяг реалізації в нат. Вираженні, всього

  0

  0

  0

  0

  0

  3744

  0

  1248

  1248

  1248

  4992

  В тому числі:

  На внутрішньому ринку

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  На зовнішньому ринку

  0

  0

  0

  0

  0

  3744

  0

  1248

  1248

  1248

  4992

  Ціна реалізації за одиницю:

  В тому числі:

  На внутрішньому ринку

  На зовнішньому ринку (в іноземній валюті)

  -

  -

  -

  -

  -

  250 $

  250 $

  250 $

  250 $

  250 $

  250 $

  Виручка від реалізації продукції

  В тому числі:

  На внутрішньому ринку

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  На зовнішньому ринку (в іноземній валюті)

  0

  0

  0

  0

  0

  936000

  0

  312 000

  312 000

  312 000

  1248000

  Загальна виручка від реалізації (рублі):

  0

  0

  0

  0

  0

  26208000

  0

  8 736 000

  8 736 000

  8 736 000

  34944000

  ПДВ

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  акцизи

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  мита

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  4. Загальна виручка від реалізації продукції, разом (рублі)

  54512640

  0

  18170880

  18170880

  18170880

  86311680

  18170880

  22713600

  22713600

  22713600

  90854400

  ПДВ

  838656

  0

  279552

  279552

  279552

  1118208

  279552

  279552

  279552

  279552

  1118208

  акцизи

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  мита

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Таблиця 5

  Чисельність працюючих, витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби

  показники

  Одиниця виміру

  1 рік

  2 рік

  3 рік Всього

  всього

  по кварталам

  всього

  по кварталам

  1 кв

  2 кв

  3 кв

  4 кв

  1 кв

  2 кв

  3 кв

  4 кв

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  Чисельність працюючих за проектом, всього

  людина в середньому за період

  51

  3

  71

  71

  71

  71

  71

  71

  71

  71

  71

  в тому числі:

  1. Робітники, безпосередньо зайняті виробництвом продукції

  35

  0

  51

  51

  51

  51

  51

  51

  51

  51

  51

  2. Робітники, службовці і ІТП, не зайняті безпосередньо виробництвом продукції

  10

  1

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  13

  3. Співробітники апарату управління на рівні цехів і організації

  5

  1

  6

  6

  6

  6

  6

  6

  6

  6

  6

  4. Співробітники, зайняті збутом продукції

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби

  рублі

  5. Витрати на оплату праці робітників, безпосередньо зайнятих виробництвом продукції, всього

  2 285 225

  0

  761 742

  761 742

  761 742

  3 046 967

  761 742

  761 742

  761 742

  761 742

  3 046 965

  в тому числі:

  заробітня плата

  1 649 982

  0

  549 994

  549 994

  549 994

  2 199 976

  549 994

  549 994

  549 994

  549 994

  2 199 975

  відрахування на соціальні потреби

  635 243

  0

  211 748

  211 748

  211 748

  846 991

  211 748

  211 748

  211 748

  211 748

  846 990

  6. Витрати на оплату праці робітників, службовців і ІТП, не зайнятих безпосередньо виробництвом продукції, всього

  743 712

  84 513

  219 733

  219 733

  219 733

  878 932

  219 733

  219 733

  219 733

  219 733

  878 932

  в тому числі:

  заробітня плата

  536 976

  61 020

  158 652

  158 652

  158 652

  634 608

  158 652

  158 652

  158 652

  158 652

  634 608

  відрахування на соціальні потреби

  206 736

  23 493

  61 081

  61 081

  61 081

  244 324

  61 081

  61 081

  61 081

  61 081

  244 324

  7. Витрати на оплату праці працівників апарату управління на рівні цехів і організації, всього

  489 235

  83 574

  135 220

  135 220

  135 220

  540 881

  135 220

  135 220

  135 220

  135 220

  540 881

  в тому числі:

  заробітня плата

  353 238

  60 342

  97 632

  97 632

  97 632

  390 528

  97 632

  97 632

  97 632

  97 632

  390 528

  відрахування на соціальні потреби

  135 997

  23 232

  37 588

  37 588

  37 588

  150 353

  37 588

  37 588

  37 588

  37 588

  150 353

  8. Витрати на оплату праці співробітників служби збуту, всього

  90 147

  22 537

  22 537

  22 537

  22 537

  90 147

  22 537

  22 537

  22 537

  22 537

  90 147

  в тому числі:

  заробітня плата

  65 088

  16 272

  16 272

  16 272

  16 272

  65 088

  16 272

  16 272

  16 272

  16 272

  65 088

  відрахування на соціальні потреби

  25 059

  6 265

  6 265

  6 265

  6 265

  25 059

  6 265

  6 265

  6 265

  6 265

  25 059

  9. Витрати на оплату праці, всього

  рублі

  3 608 318

  190 623

  1 139 232

  1 139 232

  1 139 232

  4 556 927

  1 139 232

  1 139 232

  1 139 232

  1 139 232

  4 556 926

  в тому числі:

  заробітня плата

  2 605 284

  137 634

  822 550

  822 550

  822 550

  3 290 200

  822 550

  822 550

  822 550

  822 550

  3 290 199

  відрахування на соціальні потреби

  1 003 034

  52 989

  316 682

  316 682

  316 682

  1 266 727

  316 682

  316 682

  316 682

  316 682

  1 266 727

  Таблиця 6

  Витрати на виробництво і збут продукції (на річний обсяг)

  Руб.

  показники

  Одиниця виміру

  1 рік

  2 рік

  3 рік Всього

  всього

  по кварталам

  всього

  по кварталам

  1 кв

  2 кв

  3 кв

  4 кв

  1 кв

  2 кв

  3 кв

  4 кв

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  1. Пиломатеріал висушений і отпакетірован-ний

  1. Прямі витрати, всього

  рублі

  13 437 417

  594 746

  4 740 926

  3 360 818

  4 740 926

  15 169 629

  4 540 988

  3 555 693

  3 517 255

  3 555 693

  13 717 135

  в тому числі:

  витрати на матеріали, сировину

  11 037 203

  578 285

  3 946 342

  2 566 234

  3 946 342

  12 591 352

  3 750 520

  2 959 757

  2 921 318

  2 959 757

  11 345 734

  витрати на паливо, енергію

  572 034

  16 461

  185 191

  185 191

  185 191

  597 751

  181 075

  138 892

  138 892

  138 892

  543 223

  витрати на оплату праці виробничих робітників

  1 319 985

  0

  439 995

  439 995

  439 995

  1 429 983

  439 995

  329 996

  329 996

  329 996

  1 319 984

  відрахування на соціальні потреби

  508 194

  0

  169 398

  169 398

  169 398

  550 543

  169 398

  127 048

  127 048

  127 048

  508 194

  2. Пиломатериал 5 категорії

  1. Прямі витрати, всього

  рублі

  6 200 914

  266 034

  1 986 031

  1 962 818

  1 986 031

  7 897 699

  1 962 818

  1 986 031

  1 962 818

  1 986 031

  7 646 227

  в тому числі:

  2 509 347

  117 347

  800 800

  790 400

  800 800

  3 182 400

  790 400

  800 800

  790 400

  800 800

  3 069 733

  витрати на матеріали, сировину

  3 091 516

  144 572

  986 586

  973 773

  986 586

  3 920 717

  973 773

  986 586

  973 773

  986 586

  3 781 911

  витрати на паливо, енергію

  143 006

  4 115

  46 297

  46 297

  46 297

  185 188

  46 297

  46 297

  46 297

  46 297

  185 188

  витрати на оплату праці виробничих робітників

  329 997

  0

  109 999

  109 999

  109 999

  439 996

  109 999

  109 999

  109 999

  109 999

  439 996

  відрахування на соціальні потреби

  127 049

  0

  42 350

  42 350

  42 350

  169 398

  42 350

  42 350

  42 350

  42 350

  169 398

  3. Погонаж

  1. Прямі витрати, всього

  рублі

  0

  0

  0

  0

  0

  7 451 696

  1 768 288

  1 986 031

  1 962 818

  1 734 558

  7 642 112

  в тому числі:

  0

  0

  0

  0

  0

  3 069 733

  790 400

  800 800

  790 400

  688 133

  3 069 733

  витрати на матеріали, сировину

  0

  0

  0

  0

  0

  3 781 911

  973 773

  986 586

  973 773

  847 780

  3 781 911

  витрати на паливо, енергію

  0

  0

  0

  0

  0

  143 006

  4 115

  46 297

  46 297

  46 297

  181 075

  витрати на оплату праці виробничих робітників

  0

  0

  0

  0

  0

  329 997

  0

  109 999

  109 999

  109 999

  439 995

  відрахування на соціальні потреби

  0

  0

  0

  0

  0

  127 049

  0

  42 350

  42 350

  42 350

  169 398

  Разом прямих витрат, всього

  рублі

  19 638 331

  860 779

  6 726 958

  5 323 636

  6 726 958

  30 519 024

  8 272 094

  7 527 756

  7 442 892

  7 276 283

  29 005 474

  в тому числі:

  витрати на матеріали, сировину

  13 546 550

  695 632

  4 747 142

  3 356 634

  4 747 142

  18 843 485

  5 331 320

  4 561 357

  4 502 118

  4 448 690

  17 485 200

  витрати на паливо, енергію

  715 040

  20 576

  231 488

  231 488

  231 488

  925 945

  231 487

  231 486

  231 486

  231 486

  909 486

  витрати на оплату праці виробничих робітників

  1 649 982

  0

  549 994

  549 994

  549 994

  2 199 976

  549 994

  549 994

  549 994

  549 994

  2 199 975

  відрахування на соціальні потреби

  635 243

  0

  211 748

  211 748

  211 748

  846 991

  211 748

  211 748

  211 748

  211 748

  846 990

  2. Постійні витрати, всього

  рублі

  2 387 343

  382 706

  663 907

  652 657

  688 073

  2 689 377

  679 740

  658 907

  655 990

  694 740

  2 717 293

  в тому числі:

  Загальновиробничі витрати, всього

  рублі

  1 091 712

  84 513

  335 733

  335 733

  335 733

  1 342 932

  335 733

  335 733

  335 733

  335 733

  1 342 932

  з них:

  витрати на матеріали, інструмент

  348 000

  0

  116 000

  116 000

  116 000

  464 000

  116 000

  116 000

  116 000

  116 000

  464 000

  витрати на паливо, енергію

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  витрати на оплату праці

  536 976

  61 020

  158 652

  158 652

  158 652

  634 608

  158 652

  158 652

  158 652

  158 652

  634 608

  відрахування на соціальні потреби

  206 736

  23 493

  61 081

  61 081

  61 081

  244 324

  61 081

  61 081

  61 081

  61 081

  244 324

  Загальногосподарські витрати, всього

  рублі

  1 174 652

  274 824

  295 637

  284 387

  319 803

  1 216 298

  311 470

  290 637

  287 720

  326 470

  1 244 214

  з них:

  витрати на матеріали, інструмент

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  витрати на паливо, енергію

  685 417

  191 250

  160 417

  149 167

  184 583

  675 417

  176 250

  155 417

  152 500

  191 250

  703 333

  витрати на оплату праці

  353 238

  60 342

  97 632

  97 632

  97 632

  390 528

  97 632

  97 632

  97 632

  97 632

  390 528

  відрахування на соціальні потреби

  135 997

  23 232

  37 588

  37 588

  37 588

  150 353

  37 588

  37 588

  37 588

  37 588

  150 353

  Витрати на збут продукції, всього

  рублі

  120 980

  23 370

  32 537

  32 537

  32 537

  130 147

  32 537

  32 537

  32 537

  32 537

  130 147

  з них:

  витрати на матеріали, інструмент

  30 833

  833

  10 000

  10 000

  10 000

  40 000

  10 000

  10 000

  10 000

  10 000

  40 000

  витрати на паливо, енергію

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  витрати на оплату праці

  65 088

  16 272

  16 272

  16 272

  16 272

  65 088

  16 272

  16 272

  16 272

  16 272

  65 088

  відрахування на соціальні потреби

  25 059

  6 265

  6 265

  6 265

  6 265

  25 059

  6 265

  6 265

  6 265

  6 265

  25 059

  3. Загальні витрати на виробництво і збут, всього

  рублі

  22 025 674

  1 243 485

  7 390 865

  5 976 293

  7 415 031

  33 208 402

  8 951 834

  8 186 663

  8 098 882

  7 971 023

  31 722 767

  в тому числі:

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  витрати на матеріали, інструмент

  13 925 383

  696 465

  4 873 142

  3 482 634

  4 873 142

  19 347 485

  5 457 320

  4 687 357

  4 628 118

  4 574 690

  17 989 200

  витрати на паливо, енергію

  1 400 457

  211 826

  391 905

  380 655

  416 071

  1 601 362

  407 737

  386 903

  383 986

  422 736

  1 612 819

  витрати на оплату праці

  2 605 284

  137 634

  822 550

  822 550

  822 550

  3 290 200

  822 550

  822 550

  822 550

  822 550

  3 290 199

  відрахування на соціальні потреби

  1 003 034

  52 989

  316 682

  316 682

  316 682

  1 266 727

  316 682

  316 682

  316 682

  316 682

  1 266 727

  4. ПДВ, акцизи, сплачені з витрат на матеріали, паливо, енергію та ін.

  рублі

  3 065 168

  181 658

  1 053 009

  772 658

  1 057 843

  4 189 769

  1 173 011

  1 014 852

  1 002 421

  999 485

  3 920 404

  Таблиця 7

  Амортизаційні відрахування

  Руб.

  показники

  Норма амортизації відповідно до встановленого порядку (%)

  1 рік

  2 рік

  Третій і наступні роки, всього

  всього

  по кварталам

  всього

  по кварталам

  1 кв

  2 кв

  3 кв

  4 кв

  1 кв

  2 кв

  3 кв

  4 кв

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  1. Основні фонди та нематеріальні активи за проектом, всього

  7 938 333

  7 938 333

  7 868 547

  7 665 526

  7 462 506

  7 259 484

  7 401 985

  7 194 472

  6 981 265

  6 768 058

  6 412 350

  в тому числі:

  а) по бізнес-плану, всього

  7 938 333

  7 938 333

  7 868 547

  7 665 526

  7 462 506

  7 259 484

  7 401 985

  7 194 472

  6 981 265

  6 768 058

  6 412 350

  з них:

  будівлі та споруди

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  обладнання

  7 938 333

  7 938 333

  7 868 547

  7 665 526

  7 462 506

  7 259 484

  7 401 985

  7 194 472

  6 981 265

  6 768 058

  6 412 350

  нематеріальні активи

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  б) раніше понесені витрати на створення фондів, всього

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  з них:

  будівлі та споруди

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  обладнання

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  нематеріальні активи

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  в) нарахована амортизація по проекту

  678 849

  69 786

  203 021

  203 021

  203 021

  847 134

  207 513

  213 207

  213 207

  213 207

  852 827

  г) залишкова вартість основних фондів і нематеріальних активів за проектом

  7 259 484

  7 868 547

  7 665 526

  7 462 506

  7 259 484

  6 412 350

  7 194 472

  6 981 265

  6 768 058

  6 554 851

  5 559 523

  2. Раніше створені основні фонди і нематеріальні активи, що відносяться на собівартість продукції по бізнес-плану

  а) всього

  6 771 100

  6 742 200

  6 713 300

  6 684 400

  6 684 400

  6 655 500

  6 626 600

  6 597 700

  6 568 800

  в тому числі:

  будівлі та споруди

  1,7

  6 800 000

  6 800 000

  6 771 100

  6 742 200

  6 713 300

  6 684 400

  6 684 400

  6 655 500

  6 626 600

  6 597 700

  6 568 800

  обладнання

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  нематеріальні активи

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  б) нарахована амортизація

  115 600

  28 900

  28 900

  28 900

  28 900

  115 600

  28 900

  28 900

  28 900

  28 900

  115 600

  в) залишкова вартість

  6 684 400

  6 771 100

  6 742 200

  6 713 300

  6 684 400

  6 568 800

  6 655 500

  6 626 600

  6 597 700

  6 568 800

  6 453 200

  3. Нарахована амортизація, всього

  794 449

  98 686

  231 921

  231 921

  231 921

  962 734

  236 413

  242 107

  242 107

  242 107

  968 427

  4. Всього залишкова вартість основних засобів і нематеріальних активів

  13 943 884

  14 639 647

  14 407 726

  14 175 806

  13 943 884

  12 981 150

  13 849 972

  13 607 865

  13 365 758

  13 123 651

  12 012 723

  Таблиця 8

  Фінансові результати виробничої і збутової діяльності (на річний обсяг)

  Руб.

  показники

  1 рік

  2 рік

  3 рік Всього

  всього

  по кварталам

  всього

  по кварталам

  1 кв

  2 кв

  3 кв

  4 кв

  1 кв

  2 кв

  3 кв

  4 кв

  1

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  1. Загальна виручка про реалізацію продукції

  54 512 640

  0

  18 170 880

  18 170 880

  18 170 880

  86 311 680

  18 170 880

  22 713 600

  22 713 600

  22 713 600

  90 854 400

  2. ПДВ, акцизи від реалізації продукції, що випускається

  838 656

  0

  279 552

  279 552

  279 552

  1 118 208

  279 552

  279 552

  279 552

  279 552

  1 118 208

  3. Сплачувані експортні мита

  374 964

  0

  374 964

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  4. Виручка від реалізації продукції за мінусом ПДВ, акцизів

  53 299 020

  0

  17 516 364

  17 891 328

  17 891 328

  85 193 472

  17 891 328

  22 434 048

  22 434 048

  22 434 048

  89 736 192

  5. Загальні витрати на виробництво і збут продукції

  22 025 674

  1 243 485

  7 390 865

  5 976 293

  7 415 031

  33 208 402

  8 951 834

  8 186 663

  8 098 882

  7 971 023

  31 722 767

  в тому числі:

  а) ПДВ, акцизи, що сплачуються з витрат на матеріали, паливо, енергію

  3 065 168

  181 658

  1 053 009

  772 658

  1 057 843

  4 189 769

  1 173 011

  1 014 852

  1 002 421

  999 485

  3 920 404

  6. Амортизаційні відрахування

  794 449

  98 686

  231 921

  231 921

  231 921

  962 734

  236 413

  242 107

  242 107

  242 107

  968 427

  7. Податки, що включаються в собівартість, всього

  415 589

  0

  102 322

  157 084

  156 183

  744 835

  154 584

  184 508

  203 322

  202 421

  71 895

  в тому числі:

  а) земельный налог

  5 000

  0

  0

  2 500

  2 500

  5 000

  0

  0

  2 500

  2 500

  5 000

  б) налог на пользователей автодорог

  410 589

  0

  102 322

  154 584

  153 683

  739 835

  154 584

  184 508

  200 822

  199 921

  66 895

  8. Финансовый результат (прибыль)

  30 063 308

  -1 342 171

  9 791 256

  11 526 030

  10 088 193

  50 277 501

  8 548 497

  13 820 770

  13 889 737

  14 018 497

  56 973 103

  9. Налоги, относимые на финансовый результат, всего

  211 678

  609

  62 864

  74 694

  73 511

  284 458

  72 375

  71 895

  70 711

  69 477

  265 209

  в тому числі:

  а) налог ни имущество

  208 630

  0

  62 051

  73 881

  72 698

  281 206

  71 562

  71 082

  69 898

  68 664

  262 596

  б) налог на рекламу

  2 400

  600

  600

  600

  600

  2 400

  600

  600

  600

  600

  2 400

  в) налог на содержание милиции

  648

  9

  213

  213

  213

  852

  213

  213

  213

  213

  213

  10. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит, относящиеся на прибыль

  1 885 938

  0

  859 766

  637 891

  388 281

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  11. Налогооблагаемая прибыль

  27 965 692

  -1 342 780

  8 868 626

  10 813 445

  9 626 401

  49 993 043

  8 476 122

  13 748 875

  13 819 026

  13 949 020

  56 707 894

  12. Налог на прибыль

  8 389 708

  0

  2 660 588

  3 244 033

  2 887 920

  14 997 913

  2 542 837

  4 124 663

  4 145 708

  4 184 706

  17 012 368

  13. Чистая прибыль

  21 461 922

  -1 342 780

  7 067 804

  8 207 302

  7 126 762

  34 995 130

  5 933 285

  9 624 213

  9 673 318

  9 764 314

  39 695 526

  14. Платежи в бюджет

  7 165 426

  -181 049

  2 427 280

  2 982 706

  2 339 324

  12 955 645

  1 876 336

  3 645 766

  3 696 872

  3 736 671

  14 547 276

  Таблиця 9

  План денежных поступлений и выплат

  Руб.

  показники

  1 рік

  2 рік

  3 рік Всього

  всього

  по кварталам

  всього

  по кварталам

  1 кв

  2 кв

  3 кв

  4 кв

  1 кв

  2 кв

  3 кв

  4 кв

  1

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  Деятельность по производству и сбыту продукции

  1. Денежные поступления, всего

  54 512 640

  0

  18 170 880

  18 170 880

  18 170 880

  86 311 680

  18 170 880

  22 713 600

  22 713 600

  22 713 600

  90 854 400

  в тому числі:

  а) поступления от продажи продукции

  54 512 640

  0

  18 170 880

  18 170 880

  18 170 880

  86 311 680

  18 170 880

  22 713 600

  22 713 600

  22 713 600

  90 854 400

  б) прочие доходы от производственной деятельности

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2. Денежные выплаты, всего

  29 191 101

  1 062 436

  9 818 145

  8 958 999

  9 754 354

  46 164 046

  10 828 170

  11 832 428

  11 795 754

  11 707 694

  46 270 043

  в тому числі:

  а) затраты по производству и сбыту продукции

  22 025 674

  1 243 485

  7 390 865

  5 976 293

  7 415 031

  33 208 402

  8 951 834

  8 186 663

  8 098 882

  7 971 023

  31 722 767

  б) платежи в бюджет

  7 165 426

  -181 049

  2 427 280

  2 982 706

  2 339 324

  12 955 645

  1 876 336

  3 645 766

  3 696 872

  3 736 671

  14 547 276

  3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции

  25 321 539

  -1 062 436

  8 352 735

  9 211 881

  8 416 526

  40 147 634

  7 342 710

  10 881 172

  10 917 846

  11 005 906

  44 584 357

  Инвестиционная деятельность

  4. Поступление средств, всего

  400 000

  400 000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  в тому числі:

  а) денежные средства претендента на начало реализации проекта

  400 000

  400 000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  б) продажа имущества

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  в) продажа финансовых активов

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  5. Выплаты, всего

  11 050 000

  9 275 880

  592 537

  589 047

  592 537

  2 505 667

  731 547

  592 537

  589 047

  592 537

  2 363 167

  6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности

  -10 650 000

  -8 875 880

  -592 537

  -589 047

  -592 537

  -2 505 667

  -731 547

  -592 537

  -589 047

  -592 537

  -2 363 167

  7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности

  14 671 539

  -9 938 316

  7 760 198

  8 622 834

  7 823 989

  37 641 967

  6 611 163

  10 288 635

  10 328 800

  10 413 369

  42 221 190

  Сальдо потока нарастающим итогом

  14 671 539

  4 733 223

  12 493 422

  21 116 256

  28 940 245

  66 582 212

  73 193 375

  83 482 009

  93 810 809

  104 224 178

  146 445 368

  Финансовая деятельность

  8. Поступление средств, всего

  10 650 000

  10 650 000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  в тому числі:

  а) поступления от продажи своих акций

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  из них продажа государству

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  б) кредиты

  10 650 000

  10 650 000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  в том числе государственная поддержка

  10 650 000

  10 650 000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  в) займы

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  9. Выплата средств, всего

  11 204 688

  0

  2 191 016

  4 631 641

  4 382 031

  1 331 250

  1 331 250

  0

  0

  0

  0

  в тому числі:

  а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)

  1 885 938

  0

  859 766

  637 891

  388 281

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  з них:

  по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета

  1 885 938

  0

  859 766

  637 891

  388 281

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  по кредитам коммерческих банков

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  по другим заемным средствам

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  б) погашение основного долга, всего

  9 318 750

  0

  1 331 250

  3 993 750

  3 993 750

  1 331 250

  1 331 250

  0

  0

  0

  0

  з них:

  по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета

  9 318 750

  0

  1 331 250

  3 993 750

  3 993 750

  1 331 250

  1 331 250

  0

  0

  0

  0

  по кредитам коммерческих банков

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  по другим заемным средствам

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  в) выплата дивидендов

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  10. Сальдо потока по финансовой деятельности

  -554 688

  10 650 000

  -2 191 016

  -4 631 641

  -4 382 031

  -1 331 250

  -1 331 250

  0

  0

  0

  0

  11. Общее сальдо потока

  14 116 851

  711 684

  5 569 182

  3 991 193

  3 441 958

  36 310 717

  5 279 913

  10 288 635

  10 328 800

  10 413 369

  42 221 190

  12.Сальдо потока нарастающим итогом

  14 116 851

  14 828 535

  20 397 718

  24 388 911

  27 830 869

  64 141 586

  69 421 499

  79 710 133

  90 038 933

  100 452 302

  142 673 492

  таблиця 10

  Бюджетный эффект от реализации проекта

  Руб.

  Найменування статті

  1 рік

  2 рік

  Третий и последующие годы всего

  1. Выплаты

  предполагаемая государственная поддержка проекта

  10 650 000

  0

  0

  в том числе НДС уплаченный поставщикам

  3 065 168

  4 189 769

  3 920 404

  2. Поступление средств, всего

  19 685 782

  15 948 446

  16 208 827

  в тому числі:

  а) налоги и платежи в бюджет:

  7 165 426

  12 955 645

  14 547 276

  а1) в областной бюджет

  4 333 909

  7 906 440

  8 896 319

  а2) в местный бюджет

  862 273

  1 420 962

  1 728 060

  а3) в федеральный бюджет

  1 969 244

  3 628 243

  3 922 897

  б) единовременные затраты при оформлении земельного участка

  0

  0

  0

  в) подоходный налог на заработную плату

  312 634

  394 824

  394 824

  г) отчисления на социальные нужды

  1 003 034

  1 266 727

  1 266 727

  д) выручка от продажи государственного пакета акций

  0

  0

  0

  е) возврат процентов по государственному кредиту

  1 885 937

  0

  0

  ж) возврат основного долга государству

  9 318 750

  1 331 250

  0

  3. Сальдо потока

  9 035 782

  15 948 446

  16 208 827

  4. Сальдо потока нарастающим итогом

  9 035 782

  24 984 228

  41 193 054

  висновок

  Проводимые в России экономические преобразования дали мощный толчок развитию предпринимательства, создали для этого соответствующие условия. В поисках своих возможностей освоения новых рыночных сегментов предприниматели с первых шагов столкнулись с необходимостью тщательного расчета и умения правильно предвидеть будущее.

  Переход отечественных предприятий на бизнес-планирование позволяет даже неопытным предпринимателям достичь высокой эффективности деятельности, а также выработанная на базе отечественных и зарубежных рекомендаций с учетом специфики российской переходной экономики концепцию самого бизнес-плана.

  Подобное планирование, учитывающее отечественный и зарубежный опыт, оказывает стабилизирующее влияние не только на деятельность фирмы, но и на общественное развитие, способствует сокращению самого переходного периода к рыночной экономике.

  Практика разработки бизнес-плана в России еще не получила необходимого распространения. Это связано с сохранением целого ряда проблем.

  Во-первых, далеко не все предприниматели прониклись пониманием значения этого документа для эффективного функционирования компании. Во многих из них менеджеры все еще предпочитают полагаться на свою интуицию, свой опыт, в лучшем случае предлагая в качестве альтернативы краткое технико-экономическое обоснование. Такая позиция сегодня не способствует привлечению инвестиций под конкретные проекты.

  Во-вторых, трудность заключается в получении необходимой информации, ее ненадежности, отсутствии у предприятий опыта в самостоятельном проведении рыночных исследований.

  В-третьих, отсутствуют навыки планирования деятельности предприятий в условиях переходной экономики. К этому следует добавить, что и рыночные отношения в России пока еще находятся на раннем этапе своего развития.

  В-четвертых, российское законодательство не предусматривает обязательности для предпринимателей разработки бизнес-плана, что не стимулирует их к использованию этого, нового для большинства российских компаний документа в своей практической деятельности.

  В-пятых, сложившийся в России инвестиционный климат существенно усложняет процедуры разработки бизнес-планов. Экономическая, да и политическая нестабильность в российском обществе затрудняет прогнозирование факторов, оказывающих воздействие на достижение хозяйствующими субъектами планируемых результатов.

  Решать вопросы планирования в переходной экономике действительно довольно сложно: вследствие общей экономической нестабильности, невозможности полноценного использования некоторых методов управления, реализуемых в рыночных условиях и необходимости поиска нетиповых для данной проблемы решений. Неизмеримо возрастает и риск предпринимательской деятельности, в том числе из-за того, что новые механизмы управления не всегда удачно адаптируются к условиям переходной экономики.

  Определяя свое отношение к бизнес-плану, далеко не все российские предприниматели принимают во внимание конкуренцию со стороны иностранных компаний. Последние имеют в ряде случаев преимущества в привлечении потребителей доступными ценами, более броской упаковкой, дизайном товара, репутацией самой фирмы и т.д. В бизнес-плане же заложен мощный потенциал, использование которого может способствовать конкурентоспособности отечественных производителей на наших рынках.

  Жизнь всегда непредсказуема, и ее трудно уложить в схематические рамки любого плана. Нельзя говорить о том, что спланировав свой бизнес, вы застрахуетесь от возможных неприятностей или сможете предсказать будущее. Вместе с тем, заниматься планированием бизнеса необходимо. Прежде всего, потому, что планирование бизнеса позволяет увидеть все вновь возникшие риски, своевременно провести все необходимые мероприятия, которые позволят достичь вам желаемых целей и минимизировать все финансовые потери.

  На примере бизнес-плана организации деревообрабатывающего цеха наглядно показано применение теоретических основ бизнес-планирования. И нетрудно представить, сколько усилий было затрачено на его разработку, однако прибыль, которую он принесет в будущем этой фирме несомненно должна покрыть все затраты, если конечно бизнес-план составлен грамотно. Ну а составлять или не составлять бизнес-план – это индивидуальное решение каждого руководителя фирмы.

  Список використаної літератури

  1. Бизнес-планирование. Навчально-практичний посібник. – М.: Издательство РДЛ, 2003.

  2. Бизнес-планы: полное справочное руководство под ред. Степнова И.М. – М.: Лаборатория Базовых знаний, 2001.

  3. Гражданкина Е.В. Экономика малого предприятия, Издат-во: Гросс-Медиа, 2009.

  4. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Економіка підприємства. Практикум. – М.: Финансы и статистика, 2006.

  5. Лазарев А.В. Бизнес-планирование как форма экономического управления, Москва 2009.

  6. Планирование на предприятии/под ред. Кобец Е.А. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006.

  7. Попов В.М., Ляпунов С.И., Касаткин Л.Л. Бизнес-планирование: анализ ошибок, рисков и конфликтов. - М.: КноРус, 2003.

  8. Прогнозирование и планирование экономики: Учеб. Пособие/ под общ. ред. Борисевич В.И., Кандауровой Г.А. – Мн.: Интерпрессервис; Экоперспектива, 2001.

  9. Фінансовий аналіз: підручник / Васильєва Л.С., Петровська М.В. - М .: КНОРУС, 2006.

  10. Економіка організацій (підприємств): Підручник для вузів / під ред. Проф. Горфинкеля В.Я., проф. Швандара В.Л. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

  11. Економіка підприємства (фірми): Підручник / за ред. Проф. Волкова О.І. і доц. Дев'яткіна О.В. - 3-е изд. - М .: ИНФРА-му, 2007.

  12. Економіка підприємства: навчальний посібник під ред. Ільїна О.І., Волкова В.П. - М .: Нове знання, 2003.

  13. Економіка підприємства: Підручник / за ред. проф. Сафронова Н.А. - М .: «МАУП», 1998..

  14. Юлдашева О. У. Бізнес-план в системі планування підприємства

  15. Яркина Т.В. Основи економіки підприємства (Навчальний посібник)

  16. http://www.bisplane.ru/

  17. http://www.probp.ru/

  18. http://prognozplan.ru/