• Роль бізнес-плану в сучасних умовах
 • 2. Типи бізнес-планів
 • 3. Структура бізнес-плану
 • 3.1. "Можливості фірми"
 • 3.2. "Види товарів (послуг)"
 • 3.3. "Ринки збуту товарів (послуг)"
 • 3.4. "Конкуренція на ринках збуту"
 • 3.5. "План маркетингу"
 • 3.6. "План виробництва"
 • 3.7. "Фінансовий план"
 • Висновок.
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації18.04.2017
  Розмір50.98 Kb.
  ТипБізнес план

  Скачати 50.98 Kb.

  Бізнес-план підприємства (6)

  ФГТУ ВПО

  Ставропольський ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  РЕФЕРАТ

  на тему:

  «Бізнес-план підприємства»

  виконала:

  Студентка 1 курсу 1 групи

  економічного факультету

  перевірила:

  Ставрополь - 2011

  зміст

  зміст 2

  введення 3

  1.Роль бізнес-плану в сучасних умовах 3

  2. Типи бізнес-планів 5

  3. Структура бізнес-плану 6

  3.1. "Можливості фірми" 7

  3.2. "Види товарів (послуг)" 7

  3.3. "Ринки збуту товарів (послуг)" 7

  3.4. "Конкуренція на ринках збуту" 8

  3.5. "План маркетингу" 9

  3.6. "План виробництва" 10

  3.7. "Фінансовий план" 11

  Висновок. 14

  Список використаної літератури 15

  Вступ

  Кожен підприємець, починаючи свою діяльність, повинен ясно представляти потребу на перспективу у фінансових, матеріальних, трудових та інтелектуальних ресурсах, джерела їх отримання, а також вміти чітко розрахувати ефективність використання ресурсів у процесі роботи фірми.

  У ринковій економіці підприємці не зможуть домогтися стабільного успіху, якщо не будуть чітко й ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати і акумулювати інформацію як про стан цільових ринків, положенні на них конкурентів, так і про власні перспективи і можливості.

  При всьому різноманітті форм підприємництва існують ключові положення, застосовні практично у всіх областях комерційної діяльності і для різних фірм, але необхідні для того, щоб своєчасно підготуватися і обійти потенційні труднощі і небезпеки, тим самим зменшити ризик в досягненні поставлених цілей.

  Важливим завданням є проблема залучення інвестицій, у тому числі і зарубіжних, у чинні і ті підприємства. Для цього необхідно аргументувати й обгрунтувати оформлення проектів (пропозицій), що потребують інвестицій. Для цих і деяких інших цілей застосовується бізнес-план.

  У ринковій економіці бізнес-план є робочим інструментом, використовуваним у всіх сферах підприємництва. Бізнес-план описує процес функціонування фірми, показує, яким чином її керівники збираються досягти свої цілі і завдання, в першу чергу підвищення прибутковості роботи. Добре розроблений бізнес-план допомагає фірмі рости, завойовувати нові позиції на ринку, де вона функціонує, складати перспективні плани свого розвитку.

  Бізнес-план є постійним документом; він систематично оновлюється, у нього вносяться зміни, пов'язані як зі змінами, що відбуваються всередині фірми, так і на ринку, де діє фірма.

  1. Роль бізнес-плану в сучасних умовах

  Бізнес-план сьогодні не просто модне в Росії слово. Це офіційний документ, який є одним з основних інструментів з добування грошей в західних ділових колах його часто називають просто «угода».

  Бізнес-план з'явився у нас на початку 90-х років і був принципово відмінним від діючих документів. Поставилися до нього з прохолодою, багато хто спочатку не звернули на нього увагу, інші, звернувши, не надали належного значення.

  Незабаром, проте, з'ясувалося, що бізнес-план, якщо до нього поставитися серйозно, вимагає знань вітчизняного бізнесу, його глибин. Не всі і відразу стали розробляти, висувати і вимагати бізнес-план.

  Незабаром необхідність в бізнес-плані стала настільки очевидною, що вже в 1994-1995 рр. він стає обов'язковим. У січні 1995 р московський уряд, наприклад, опублікувало розпорядження, в якому вперше рекомендувало бізнес-план «з метою вдосконалення методів розрахунку економічної ефективності проектних рішень та комерційної доцільності вкладень інвестицій у проектування і будівництво об'єктів та містобудівних комплексів.

  Багато підприємств розробляють бізнес-плани за власними методиками і рекомендаціями, розробляють докладні переліки питань, на які слід відповісти в даному документі.

  Бізнес-план є робочим інструментом, використовуваним у всіх сферах підприємництва. Він описує процес функціонування підприємства, показує, яким чином його керівники збираються досягти своїх цілей і завдань. Добре розроблений бізнес-план допомагає підприємству рости, завойовувати нові позиції на ринку, де воно функціонує, складати перспективні плани свого розвитку, концепції виробництва нових товарів і послуг і вибирати раціональні способи їх реалізації, тобто в ньому описуються основні аспекти майбутнього.

  Таким чином, бізнес-план - одночасно пошукова, науково-дослідницька та проектна (перед - проектна) робота.

  У зв'язку з тим, що бізнес-план являє собою результат досліджень і організаційної роботи, що має на меті вивчення конкретного напрямку діяльності підприємства (продукту або послуги) на певному ринку в сформованих організаційно-економічних умовах, він спирається на:

  • конкретний проект виробництва певного товару (послуг) - створення нового типу виробів або надання нових послуг (особливості задоволення потреб і т.д.);

  • всебічний аналіз виробничо-господарської і комерційної діяльності, метою якого є виділення його слабких і сильних сторін, специфіки і відмінностей від інших аналогічних підприємств;

  • вивчення конкретних фінансових, техніко-економічних і організаційних механізмів, використовуваних в економіці для реалізації конкретних завдань.

  Бізнес-план може бути підготовлений менеджером, підприємцем, фірмою, групою фірм. Якщо у менеджера виникла ідея освоїти виготовлення нового продукту, надати нову послугу або просто новий метод організації та управління виробництвом, він пропонує свою ідею для бізнес-плану. Якщо він збирається реалізувати свою концепцію самостійно (як самостійний підприємець), він створює свій бізнес-план. Для розробки стратегії розвитку великої фірми створюється розгорнутий бізнес-план. При його підготовці необхідно перш за все вирішити, яка мета (або цілі) переслідується. Необхідно сформулювати цю мету в письмовому вигляді. Цілі бізнес-плану можуть бути різними, наприклад, отримання кредиту, або залучення інвестицій в рамках вже існуючого підприємства, або визначення напрямків і орієнтирів самого підприємства в світі бізнесу і т.д.

  Підприємства, що працюють у стабільній ситуації і виробляють продукти для досить стійкого ринку при зростанні обсягів виробництва, розробляють бізнес-план, спрямований на вдосконалення виробництва і пошук шляхів зниження його витрат.

  Бізнес-план оцінює перспективну ситуацію як усередині фірми, так і поза нею. Він необхідний керівництву фірми для орієнтації в умовах акціонерної власності і при створенні товариства. За допомогою бізнес-плану керівництво фірми приймає рішення, яка частина прибутку залишається в справі для накопичення, а яка розподіляється у вигляді дивідендів між акціонерами.

  Найбільш активно бізнес-план використовується при пошуку інвесторів, кредиторів, спонсорських вкладень і т.д. Допомагає бізнес-план великим підприємцям і підприємствам, які збираються розширити справу, купивши акції існуючого підприємства або організувавши нову організаційно-виробничу структуру.

  Бізнес-план передбачає рішення наступних стратегічних і тактичних завдань, що стоять перед підприємством, незалежно від його функціональної орієнтації:

  • організаційно-управлінська і фінансово-економічна оцінка сьогоднішнього стану підприємства;

  • виявлення потенційних можливостей підприємницької діяльності підприємства, акцентуючи увагу на сильних сторонах і не приховуючи слабких;

  • формування інвестиційно-проектних цілей цієї діяльності на планований період.

  У бізнес-плані обгрунтовуються:

  • загальні та специфічні деталі функціонування підприємства в умовах конкретного ринку;

  • вибір стратегії і тактики (методів) конкуренції;

  • оцінка фінансових, матеріальних, трудових ресурсів, необхідних для досягнення цілей підприємства.

  Бізнес-план дає об'єктивне уявлення про стратегію і тактику розвитку виробництва і організації виробничої діяльності, способах просування товару на ринок, прогнозує ціни, майбутній прибуток, основні фінансово-економічні результати діяльності підприємства і разом з тим визначає так звані зони ризику, пропонує шляхи зниження цих ризиків або принаймні їх вплив на майбутній прибуток.

  Щоб бізнес-план був прийнятий, він повинен бути забезпечений необхідними фінансовими ресурсами.Це в значній мірі визначає характер проектів (концепцій), які вивчаються при розробці бізнес-плану. Включення самого проекту в бізнес-план стає можливим лише в тому випадку, якщо визначені джерела його фінансування.

  Бізнес-план повинен бути представлений у формі, що дозволяє зацікавленій особі отримати чітке уявлення про суть справи, ступеня своєї участі в ньому. Обсяг і ступінь конкретизації розділів бізнес-плану визначаються специфікою і областю діяльності.

  2. Типи бізнес-планів

  У ринковій економіці існує безліч версій бізнес-планів за формою, змістом, структурою і т.д.

  Класифікація бізнес-планів по об'єктах бізнесу представлена ​​на рис. Можливі й інші класифікації типів бізнес-планів, наприклад, по компонентах менеджменту. Бізнес-плани відповідно до наведеної типології розробляються в різних модифікаціях в залежності від призначення: по бізнес-лініях (продукція, роботи, послуги, технічні рішення), по підприємству в цілому (новому або чинному).

  БІЗНЕС ПЛАН

  по підприємству

  по бізнес-лініях (продукція, послуги, роботи, технічні рішення

  новому

  чинному

  фінансове оздоровлення

  розвиток

  всього підприємства

  виробничого підрозділу


  Слід зазначити, що бізнес-план фінансового оздоровлення підприємства складається для неплатоспроможних підприємств в обов'язковому порядку, має свою структуру і логіку викладу. Однак його розробка може виявитися корисною для всіх російських підприємств, більшість з яких має значні фінансові труднощі.

  В рамках однієї організації може розроблятися і загальний стратегічний план, що включає весь комплекс цілей, і окремі бізнес-плани з поступовим зниженням типології. Бізнес-плани орієнтовані насамперед на нововведення, на відміну від стратегічного плану мають чітко окреслені часові межі з конкретними проробками, в той час як стратегічний план по мірі виконання чергового річного плану та проведення відповідного ситуаційного аналізу може переглядатися й корегуватися.

  3. Структура бізнес-плану

  Бізнес-план складається з наступних розділів:

  1. Можливості фірми (резюме).

  2. Види товарів (послуг).

  3. Ринки збуту товарів (послуг).

  4. Конкуренція на ринках збуту.

  5. План маркетингу.

  6. План виробництва.

  7. Організаційний план.

  8. Правове забезпечення діяльності фірми.

  9. Оцінка ризику та страхування.

  10. Фінансовий план.

  11. Стратегія фінансування.

  3.1. "Можливості фірми"

  Обсяг даного розділу не повинен перевищувати декількох сторінок. Його текст повинен бути зрозумілий і не фахівцеві - гранична простота і мінімум спеціальних термінів.

  Робота над цим розділом надзвичайно важлива, оскільки якщо він не зробить сприятливого твору на інвесторів і кредиторів, то далі бізнес-план вони просто не стануть дивитися.

  В цілому резюме повинно дати відповіді майбутнім інвесторам або кредиторам фірми (в тому числі і її акціонерам) на 2 питання: "Що вони отримають при успішній реалізації даного плану?" І "Який ризик втрати ними грошей?".

  Цей розділ повинен розроблятися в самому кінці складання бізнес-плану, коли досягнута повна ясність по всіх інших питань.

  У цьому ж розділі поміщається інформація, що дає уявлення про фірму, а також всі необхідні дані, що характеризують її комерційну діяльність.

  3.2. "Види товарів (послуг)"

  У цьому розділі бізнес-плану описуються всі товари і послуги, які виробляє фірма.

  Написання даного розділу передує значна попередня робота з вибору товарів або послуг, які повинні стати основою бізнесу фірми.

  У розділі необхідно дати опис всіх існуючих і нових товарів і послуг, пропонованих фірмою, відповівши на наступні питання:

  1. Які товари (послуги) пропонуються фірмою? Опишіть їх.

  2. Наочне зображення товару (фотографія або малюнок).

  3. Назва товару.

  4. Які потреби (дійсні і потенційні) покликані задовольняти запропоновані товари, послуги?

  5. Наскільки мінливий попит на дані товари (послуги)?

  6. Дорогі ці товари (послуги)?

  7. Наскільки дані товари (послуги) відповідають вимогам законодавства?

  8. На яких ринках і яким чином вони продаються?

  9. Чому споживачі віддають перевагу даним товарам (послугам) фірми? Що становить їх основна перевага? У чому їх недоліки?

  При відповіді на дане питання доцільно скласти таку таблицю на кожний товар і послугу.

  1. Якими патентами або авторськими свідоцтвами захищені особливості запропонованих товарів (послуг) або технології їхнього виробництва й уявлення?

  2. Які ціни, за якими продаються товари (послуги)? Які витрати на їх виробництво? Який прибуток принесе продаж одиниці кожного товару (послуги)?

  3. Які основні техніко-економічні показники товарів (послуг)?

  4. Чи має даний товар фірмову марку?

  5. Як організоване післяпродажне обслуговування даних товарів, якщо це технічні вироби?

  та інші.

  3.3. "Ринки збуту товарів (послуг)"

  Цей розділ спрямований на вивчення ринків і дозволяє підприємцю чітко уявити хто буде купувати його товар і де його ніша на ринку.

  Спочатку підприємцю необхідно знайти відповідь на наступні питання:

  1. На яких ринках діє або буде діяти фірма? Які типи ринків використовуються фірмою?

  2. Які основні сегменти цих ринків по кожному виду товару (послуги)?

  3. Проранжирувані ринки (сегменти ринку), на яких діє або буде діяти фірма, по комерційній ефективності й інших ринкових показниках?

  4. Що впливає на попит на товари (послуги) фірми в кожному з цих сегментів?

  5. Які перспективи зміни потреб покупців у кожному із сегментів ринків?

  6. Як передбачається реагувати на ці зміни?

  7. Яким чином відбувається вивчення потреб і попиту?

  8. Яка загальна й імпортна ємності кожного національного ринку і використовуваного сегмента по всіх товарах (послугам) фірми?

  9. Які прогнози розвитку ємності сегментів на кожному з ринків?

  10. Яка реакція ринку на нові товари (послуги)?

  11. Чи проводяться тестування ринку і пробні продажі?

  Після відповіді на ці питання в даному розділі бізнес-плану необхідно уявити:

  • Оцінку потенційної ємності ринку.

  • Оцінку потенційного обсягу продажів.

  • Оцінку реального обсягу продажів.

  3.4. "Конкуренція на ринках збуту"

  Тут потрібно провести реалістичну оцінку сильних і слабких сторін конкуруючих товарів (послуг) і назвати випускають їх фірми, визначити джерела інформації, що вказують на те які товари є найбільш конкурентоспроможними, порівняти конкуруючі товари (послуги) за базисною ціною, характеристикам, обслуговуванню, гарантійним зобов'язанням і іншим істотним ознаками. Цю інформацію доцільно уявити у вигляді таблиці. Слід коротко обгрунтувати наявні гідності і вади конкуруючих товарів (послуг).

  Слід показати переваги і недоліки конкуруючих фірм, визначити сферу кожного конкурента на ринку, показати, хто має максимальну і мінімальну ціну, чия продукція найбільш якісна.

  ринок А

  ринок Б

  область

  ви

  конкуренти

  ви

  конкуренти

  порівняння

  1

  2

  3

  1

  2

  3

  Реклама

  Розміщення

  Продукція

  послуги

  ціни

  імідж

  Ранг фірми і головних конкурентів указується по 5- або 10-бальною системою.

  Для кожного з цільових ринків треба порівняти транспортні витрати з витратами в конкурентів, якість продуктів і упаковки, зіставити можливості зниження цін, а також мати уявлення про рекламну кампанію й імідж фірм.

  3.5. "План маркетингу"

  Розділ, присвячений маркетингу, є однією з найважливіших частин бізнес-плану, оскільки в ньому безпосередньо говориться про характер планованого бізнесу і способах, завдяки яким можна розраховувати на успіх.

  Підприємець повинен підготує такий план маркетингу, що спроможний будити думку.

  Крім того, розділ повинен бути написаний у такій манері, яка була б зрозуміла широкому колу людей - від менеджерів до членів ради директорів.

  Історія свідчить, що маркетинг є одним з важливих умов на шляху фірми до успіху. Багато фірм, що мали спокусливий, дійсно потрібний споживачу товар, зазнали невдачі через неправильний маркетингу або взагалі відсутність такого. Тому при оцінці бізнес-плану величезна увага буде приділена цього розділу.

  Залежно від конкретної ситуації, що складається на ринку з точки зору стану попиту, розрізняють декілька типів маркетингу:

  • Конверсійний маркетинг. Пов'язаний з наявністю негативного попиту, тобто з ситуацією, коли більшість споживачів відкидають даний товар чи послугу. Завдання в цьому випадку полягає в розробці такого плану маркетингу, який би сприяв зародженню попиту на відповідні товари (послуги).

  • Стимулюючий маркетинг. Пов'язаний з наявністю товарів, на які немає попиту через повну байдужості або незацікавленості покупців. План маркетингу повинен визначити причини байдужості і намітити шляхи щодо її подолання.

  • Розвиваючий маркетинг. Пов'язаний з тим що формуються попитом на нові товари. Використовується в ситуаціях, коли є потенційний попит. Завдання маркетингу полягає в перетворенні потенційного попиту в реальний.

  • Підтримуючий маркетинг. Використовується при відповідності рівня попиту рівню пропозиції. В цьому випадку необхідно проводити продуману політику цін, цілеспрямовано здійснювати рекламну роботу і т.п.

  • Демаркетинг. Застосовується при надмірному перевищенні попиту над пропозицією. Щоб у споживачів не створилося негативного уявлення про можливості фірми задовольнити запити покупців, проводиться підвищення цін, згортання рекламної діяльності і т.п. Одночасно вживаються заходи по збільшенню випуску продукції користується надмірно високим попитом.

  • Протидіє маркетинг. Використовується для зниження попиту, який з точки зору суспільства розцінюється як ірраціональний (eg на спиртні напої, тютюнові вироби тощо)

  Деякі види бізнесу вимагають маркетингу, а тому ясного і переконливого плану маркетингу. Для інших маркетинг менше важливий і немає необхідності в настільки ретельного опрацювання присвяченого йому розділу.

  Однак при будь-якому бізнесі потрібно підтримка обсягу продажів на рівні, здатному забезпечити його виживання. Тому розумна програма маркетингу грає критично важливу роль і вивчається дуже скрупульозно.

  Визначення попиту і можливості ринку. У цій частині розділу слід обгрунтувати попит на товар (послугу). Часто корисно починати аналіз ринку з уявлення загальної картини, що склалася в галузі.

  Ступінь детальності і доводи, які слід привести, залежать від частки ринку, яку потрібно завоювати для досягнення успіху

  Після визначення загальних параметрів ринку варто встановити об'єкти ринку, їх характеристики і значення. Можна описати ринок з точки зору бажаних атрибутів виробу, демографії, географії, особливостей психології.

  Конкуренція і інші зовнішні чинники. Майже напевно на діяльність фірми будуть впливати зовнішні фактори, які воно здатне контролювати лише в незначній мірі або взагалі не здатне робити це. Найбільш значним з них є конкуренція.

  1. Ступінь конкуренції. Метою в даному випадку є розгляд того, що може скласти справжню конкуренцію і відповідну реакцію на неї. Можливо, вдасться конкретні фірми, продукцію або послуги, які складуть конкуренцію. У таких випадках доцільно вказати профіль кожного конкурента, його сильні і слабкі сторони і можливий вплив, яке все це може надати на становлення бізнесу.

  2. Майбутні джерела конкуренції. У той час як деякі (звичайно старі) виробництва перебувають у стані стабільності і розвиваються поступово, є безліч динамічних ринків, які знаходяться в стані швидкого і безперервного зміни. Часом можна пророчити такі зміни в структурі ринку. Заклопотаність із приводу майбутньої конкуренції особливо важлива при розробці нового продукту або послуги, коли велика ймовірність появи "наслідувачів" у новій галузі.

  Стратегія маркетингу. Визначивши відповідний ринок і його можливості, необхідно зупинитися на тому, як планований бізнес буде використовувати ці можливості. Повинна бути представлена ​​стратегія маркетингу, що пояснює як бізнес організує проведення своїх планів в життя для досягнення бажаного обсягу продажів.

  Стратегія збуту і розподілу. Необхідно визначити як бізнес має намір довести свої товари і послуги до споживача. Чи вдасться до власної службі збуту або ж будуть використані ділери, дистриб'ютори, посередники?

  Стратегія ціноутворення.Одним з найважливіших елементів плану маркетингу є ціноутворення. Ціна пов'язана з такими чинниками маркетингу, як характеристика і образ товару і фірми та ін. Ціна на товар повинна мати безпосередній зв'язок з його якістю. Важливо, щоб ціни належним чином відбивали рівень якості й імідж фірми, який вона хоче створити для своєї продукції.

  На основі аналізу цін конкурентів визначається середній рівень цін.

  Максимально можлива ціна встановлюється для товарів, що відрізняються високою якістю або унікальними достоїнствами.

  Слід також розглянути політику знижок і зміни цін, а також вплив цінової стратегії в цілому на валовий прибуток.

  Реклама, зв'язки з громадськістю, просування товару. Багато починаючі або знаходяться на ранній стадії розвитку фірми не володіють значними коштами для реклами, якщо взагалі їх мають. Підприємці, наприклад, можуть встановлювати контакти з місцевими засобами інформації, які часто пишуть про новий бізнес в окрузі. Таким чином можна отримати безкоштовну рекламу.

  3.6. "План виробництва"

  Цей розділ готується тільки тими підприємцями, які готуються зайнятися виробництвом товарів. При написанні варто відповісти на наступні питання:

  1. Де будуть виготовлятися товари - на діючому або знову створюваному підприємстві?

  2. Наскільки вдало вибрано місце розташування фірми, виходячи з близькості до ринку, постачальникам, доступності робочої сили, транспорту і т.д.?

  3. Які виробничі потужності будуть потрібні і як вони будуть вводитися рік від року?

  4. Які основні засоби будуть потрібні для організації виробництва? Яка динаміка їх зміни на перспективу?

  Дану інформацію доцільно уявити у вигляді такої таблиці:

  Фізичний стан

  існуючі можливості

  Недоліки або додаткові потреби

  земля

  Будівлі та споруди

  устаткування

  1. Які можливі труднощі при організації виробництва?

  2. Де, у кого і на яких умовах закуповується сировина?

  3. Схема виробничих потоків.

  4. Чи передбачена охорона навколишнього середовища життє?

  5. Які будуть витрати виробництва? Динаміка їх зміни?

  3.7. "Фінансовий план"

  Цей розділ необхідно присвятити плануванню фінансового забезпечення діяльності фірми з метою найбільш ефективного використання наявних грошових коштів.

  У цьому розділі необхідно розробити сукупність таких планово-звітних документів:

  • Оперативний план (звіт).

  • План (звіт) доходів і витрат.

  • План (звіт) руху грошових коштів.

  • Балансовий звіт (план).

  Подібний перелік документів не зовсім звичний для російських підприємців, але він відповідає вимогам світової практики, яка спирається на дещо іншу систему бухобліку.

  Оперативний план (звіт) відбиває за кожний період результати взаємодії фірми і її цільових ринків по кожному товару і ринку. Цей документ повинен розроблятися службою маркетингу.

  План (звіт) про доходи та витрати по виробництву товарів показує, чи одержить фірма прибуток від продажу кожного з товарів. Цей документ розробляється економічною службою фірми по кожному з товарів.

  План (звіт) про рух грошових коштів показує процес надходжень і витрачання грошей в процесі діяльності фірми. Він розробляється фінансовою службою фірми.

  Балансовий звіт підводить підсумки економічної і фінансової діяльності фірми за звітний період. Він звичайно розробляється бухгалтерією.

  У зазначених планово-звітних документах відбиваються плановані і фактичні величини показників за звітний період. Тривалість планово-звітних періодів у залежності від конкретних умов може змінюватися в межах: місяць, квартал, півроку, рік.

  Розглянемо приблизний склад показників і форму їх подання в оперативному плані (звіті). Ці показники визначаються по кожному товару або послузі, що дозволяє порівнювати їх між собою по економічній ефективності (див. Табл.).

  показники

  місяць

  (Квартал, рік)

  і т.д.

  Всього за період

  план

  факт

  план

  факт

  Ринковий потенціал фірми в одиницях даного товару

  Ціна товару

  Обсяг продажів в одиницях товару

  Частка фірми в галузевому ринку по даному товару

  Кількість товарів в одиницях вироблених фірмою

  Запаси даного товару на складах фірми на кінець звітного періоду

  Ця сукупність показників покликана дати уявлення керівництву фірми про ту частку ринку, яка завойована фірмою по кожному товару і яку передбачається завоювати в майбутньому періоді.

  Другим документом був названий план (звіт) про доходи та витрати. Структура цього звіту досить проста. У нього зазвичай включають такі показники (див. Табл.):

  показники

  місяць

  (Квартал, рік)

  і т.д.

  Всього за період

  план

  факт

  план

  факт

  Виручка від продажу даного товару

  виробничі витрати

  Загальновиробничі витрати за статтями

  Податки і відрахування

  Чистий прибуток

  Прибуток, що залишається в розпорядженні фірми

  За даними цього плану (звіту) можна встановити, чи приносить фірмі прибуток даний товар, можна порівняти різні товари по прибутковості з тим, щоб прийняти рішення про доцільність їх подальшого виробництва.

  Заключним документом є балансовий звіт. У ньому міститься повний перелік активів фірми і пасивів. Цей документ показує чисту вартість і ліквідність фірми. Кредитори, як правило, запитують балансовий звіт. Останній також необхідний при подачі податкової декларації.

  Бізнес-план ЗАТ КПК "Ставропольстройопторг"

  (ФРАГМЕНТ)

  1.Резюме

  Компанія "Ставропольстройопторг" утворена 17 років тому - 27 жовтня 1993 року. На сьогоднішній день це - одна з найбільших оптово-роздрібних компаній Півдня Росії. Середньомісячний товарооборот компанії в 2010 році склав 500 000 000 рублей. Вартість основних засобів компанії більш 150 000 000 рублів. До них відносяться: складські приміщення, відкриті виставкові майданчики, виробничі цехи, під'їзні залізничні колії і автомобільний парк, що налічує понад 150 одиниць техніки.

  2. Опис товару (послуги).

  Асортимент продукції нараховує понад 80 000 найменувань за напрямками:

  • МЕТАЛЛОПРОКАТ, ТРУБИ, МЕТИЗИ, ІНСТРУМЕНТ, СПЕЦОДЕЖДА

  • БУДІВЕЛЬНІ ТА оздоблювальні матеріали

  • Лесобумажном, ХІМІЧНА І ПОЛІМЕРНА ПРОДУКЦІЯ, ЩО ПРОДАЄТЬСЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  • ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА І МАШИНОБУДІВЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ

  • СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА ІМПОРТНОГО І ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА, ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДО НЕЇ, ГТВ

  • АВТОМОБІЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ, ШИНИ І АКУМУЛЯТОРИ, автотракторного електрообладнання.

  3. Оцінка ринку збуту.

  На підставі проведених маркетингових досліджень, а також на підставі того, що підприємець близько 18 років займався закупівлею і реалізацією оптових партій продукції. Так щоб уявити масштаби діяльності компанії, досить сказати, що фахівці 17-ти відділів поставок працюють з 1 200 постачальниками провідних підприємств Росії та країн ближнього і далекого зарубіжжя. Клієнтська база складає більше 30 000 покупців.

  За цими цифрами стоїть кропітка праця професійного колективу, який на сьогоднішній день налічує понад 700 осіб.

  Висновок.

  Бізнес-план є одним з перших узагальнюючих документів обгрунтування інвестицій і має укрупнені дані про плановану номенклатуру й обсяги випуску продукції, характеристики ринків збуту і сировинної бази, потреба виробництва в земельних, енергетичних і трудових ресурсах, а також містить ряд показників, що дають уявлення про комерційну , бюджетної та економічної ефективності розглядає-мого проекту і в першу чергу представляють інтерес для учасників-інвесторів проекту. Розрахунки показників адаптовані до вимог і умов сучасного вітчизняного і зарубіжного інвестування.

  Бізнес-план є об'єктом інтелектуальної власності, предметом комерційної таємниці і підлягає відповідному захисті.

  Список використаної літератури

  1. Бізнес-план.В.П.Буров; В.А.Морошкін; О.К.Новіков. Москва, 1999

  2. Бізнес-план.Под редакцією проф. Р.Г.Маніловского Москва, "Фінанси і статистика", 2000

  3. Посібник по складанню бізнес-плану. Москва, 2004

  4. Довідник директора предпріятія.Москва, 2001.

  5. Бізнес - план (методичні матеріали). Москва 2002, Фінанси і статистика

  6. Буров; Морошкин; Новиков. Бізнес - план методика складання. Москва

  7. Грузинів В.П., Грибов В.Д. Економіка підприємства. М: Фінанси і статистика. 2000.

  8. Цивільний Кодекс РФ (ч.I).