• 2. Смерть, раптовий розлад здоровя чоловіка (дружини) туриста ** або його (її) близького родича, що перешкоджають здійсненню передбачуваної поїздки і виникли до початку поїздки;
 • 3. Пошкодження або загибель майна туриста внаслідок
 • 4. припадають на період страхування судовий розгляд, в якому турист бере участь за рішенням суду, прийнятим після вступу договору страхування в силу;
 • 6. Неотримання вїзної візи при своєчасній (але не пізніше ніж за пять днів до початку поїздки) подачі повного пакету документів на оформлення;
 • 1. Алкогольним, наркотичним або токсичним спянінням туриста;
 • 4. Актами будь-яких органів влади і управління;
 • 6. Вчиненням туристом протиправного діяння, що знаходиться в прямого причинно-наслідкового звязку з настанням страхового випадку;
 • 8. Польотом туриста на безмоторних літальних апаратах, моторних планерах, надлегких літальних апаратах, а також стрибками з парашутом;
 • 10. Службою туриста в будь-яких збройних силах і формуваннях;
 • 12. Заняттям туристом небезпечними видами діяльності (в тому числі в якості професійного водія автотранспорту, гірники, будівельника, електромонтажника);
 • 13. неотримання вїзної візи, якщо тур придбаний менш ніж за 5 (пять) днів до передбачуваної дати виїзду за кордон.
 • 1. Оригінал договору з надання туристичних послуг;
 • 3. Довідка туристського агентства про понесені туристом витратах, повязаних з оплатою штрафних санкцій, стягнутих за скасування поїздки відповідно до договору з надання туристичних послуг;
 • 5. Документи і відомості, необхідні для встановлення характеру страхового випадку, а саме
 • Виплата страхового відшкодування


 • Дата конвертації18.04.2017
  Розмір82.58 Kb.
  Типбізнес план

  Скачати 82.58 Kb.

  Бізнес-план по створенню туристичного агентства "Кругосвет"

  4.2.3 Повна або часткова відмова АГЕНТА від підтвердженого ПРИНЦИПАЛОМ туристського продукту і / або туристичних послуг, невикористання підтверджених АГЕНТУ туристичних продуктів / послуг та / або несвоєчасна / неповна оплата замовлення розглядається сторонами як невиконання та / або неналежне виконання АГЕНТОМ зобов'язань за цим Договором і односторонній відмова від їх виконання, в зв'язку з чим ПРИНЦИПАЛ вправі застосувати до АГЕНТУ неустойку відповідно до умов Тарифів ПРИНЦИПАЛА, опублікованих у відкритому доступі в якості офе роти за адресою www.natalie-tours.ru є невід'ємною частиною цього Договору, розмір такої неустойки визначається умовами Тарифу, за яким було здійснено бронювання.

  4.2.4 До моменту повної оплати туристського продукту і / або послуг відповідальність і матеріальні зобов'язання перед клієнтом за договором про реалізацію туристського продукту / послуг у повному обсязі несе АГЕНТ. У разі порушення умов оплати і ненадходження грошових коштів на рахунок ПРИНЦИПАЛА права на туристський продукт / послуги АГЕНТСТВУ / клієнтові не передаються. В силу ст. 309, 310, 329 ЦК України зобов'язань надання чи інших зобов'язань перед АГЕНТОМ і / або клієнтом у ПРИНЦИПАЛА по неоплачених повністю або частково заявками не виникає. За непідтвердженими замовленнями (заброньованим, але не оплаченими в повному обсязі) ПРИНЦИПАЛ не є відповідальним у випадках пред'явлення вимог клієнтів в наданні туристичного продукту / послуг або оплачених в АГЕНТСТВО грошових коштів.

  4.2.5 ПРИНЦИПАЛ і АГЕНТ звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо невиконання є наслідком непередбачених і непереборних обставин, землетруси, повені, пожежі, тайфуну, урагану, снігового замету, воєнних дій, масових захворювань, страйків, рішень державних органів, а також обмежень перевезень, заборони торгових операцій з окремими країнами внаслідок застосування міжнародних санкцій і інших обставин, які залежать від волі сторін. Зазначені події повинні носити надзвичайний, непередбачений і невідворотний характер, повинні бути встановлені органами державної влади, виникнути після укладення Договору. При настанні подібних обставин одна сторона повинна негайно сповістити про них у письмовій формі іншу сторону, термін виконання сторонами зобов'язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини.

  5. Умови ануляції

  5.1 АГЕНТ має право анулювати заброньований туристичний продукт / послуги відповідно до умов, передбачених тарифом, за яким було здійснено бронювання замовлення. У разі, якщо за умовами Тарифу передбачена неустойка за ануляцію туристичного продукту / послуг, розмір такої неустойки визначається умовами Тарифу, за яким було здійснено бронювання.

  5.2 Сторони має право вимагати зміни / розірвання цього Договору в зв'язку з істотною зміною обставин у тому числі боку виходили під час укладання цього Договору.

  До істотних змін обставин належать:

  · Погіршення умов подорожі, зазначених в замовленні;

  · Зміна термінів подорожі, при цьому сторони домовилися, що під зміною термінів вони розуміють зміна початку або закінчення поїздки більш, ніж на 24 години;

  · Непередбачений зростання транспортних тарифів.

  При цьому, сторони домовилися, що під погіршенням умов подорожі вони розуміють наступне:

  · Заміна готелю на готель нижчої категорії;

  · Зміна заброньованого типу харчування в бік його зменшення;

  · Зміна класу авіаперельоту на більш дешевий.

  У разі анулювання туристичного продукту / послуг відповідно до цього пункту, ПРИНЦИПАЛ вправі застосувати до АГЕНТУ умови Тарифу, за яким було здійснено бронювання замовлення.

  6. Термін дії та умови припинення договору

  6.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання обома сторонами і діє до «31» березня 2015 року, замінює раніше укладені аналогічні договори. Якщо після закінчення терміну дії цього Договору жодна зі сторін не заявить про намір розірвати Договір, то дія цього Договору продовжується на 1 рік.

  6.2 Договір може бути розірваний за згодою сторін. ПРИНЦИПАЛ має право розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку. Розірвання договору вступає в силу негайно, якщо інший термін не встановлено у відповідному повідомленні. У разі розірвання / закінчення терміну Договору зобов'язання сторін за підтвердженими замовленнями зберігаються до моменту їх виконання.

  6.3. У разі порушення АГЕНТОМ своїх зобов'язань за Договором ПРИНЦИПАЛ залишає за собою право без попередження Агента призупинити можливість бронювання туристичного продукту / послуг та / або розірвати цей Договір негайно після повідомлення АГЕНТА.

  7. Додаткові умови

  7.1 АГЕНТ не уповноважений в рамках чинного договору пропонувати будь-які додаткові послуги або умови крім тих, які пропонує ПРИНЦИПАЛ.

  7.2 АГЕНТ зобов'язується інформувати кожного клієнта АГЕНТА про можливість страхування витрат, що виникли внаслідок відміни поїздки за кордон або зміни термінів перебування за кордоном. При невиконанні цього зобов'язання АГЕНТ самостійно компенсує матеріальні втрати клієнта, що виникли в разі відмови / несвоєчасної видачі туристу візи, відмови туриста від туру за станом здоров'я, в інших випадках, передбачених умовами страхування.

  7.3 При бронюванні АГЕНТОМ туристського продукту / послуг до країн, в'їзд в які вимагає попереднього отримання клієнтом візи, АГЕНТ зобов'язується відповідно до п. 2.2.7 цього договору надати принципалом своєчасно і в необхідному обсязі документи, необхідні компетентними органами іноземних держав для розгляду питання видачі візи конкретному громадянину. Візовий супровід є додатковою послугою і не входить до туристичного продукту. Цей договір не передбачає зобов'язання ПРИНЦИПАЛА видати клієнту АГЕНТА візу. Відмова / невидача візи, а також дії російської та зарубіжної митної служби, російського і зарубіжного прикордонного контролю не є підставою звільнення АГЕНТА від оплати замовлення і не надає право вимоги скасування зобов'язань оплати туристського продукту / послуг Замовлення або повернення сплаченої вартості туру та консульського збору. В цьому випадку АГЕНТ має право анулювати замовлення, а ПРИНЦИПАЛ застосувати положення п.5.1. справжньої угоди.

  7.4 ПРИНЦИПАЛ відповідно до чинного законодавства РФ і умовами Договору не несе відповідальності за послуги, що виходять за рамки підтверджених туристичних послуг замовлення; за невиконання (неможливість надання) послуг туру, що відбулися в силу дії (бездіяльності) АГЕНТА / клієнта; за неможливість надання туристичних послуг в силу дій митних, консульських, прикордонних служб та інших офіційних органів і влади РФ і зарубіжних країн (в тому числі недійсності документів, що засвідчують особу клієнта); відмова у видачі або несвоєчасну видачу в'їзної або транзитної візи; за невідповідність наданих послуг суб'єктивним очікуванням клієнта; за дії і рішення АГЕНТА / клієнта, вжиті ними самостійно, в тому числі за відставання / запізнення клієнта на трансфер / авіарейс / екскурсійний тур; при порушенні клієнтом норм і правил поведінки в країні тимчасового перебування; при порушенні клієнтом правил авіакомпанії / трансферної перевезення; при втраті (розкраданні) багажу, речей, документів, цінностей клієнта, за які він несе особисту відповідальність, або ця відповідальність покладена законодавством на третіх осіб; за відмову клієнта від частини / всіх послуг, що входять до складу туру, а також за його витрати на додаткові послуги, не передбачені підтвердженої заявкою.

  7.5 АГЕНТ реалізує туристичний продукт та / або туристичні послуги за ціною ПРИНЦИПАЛА, встановленої в рахунку ПРИНЦИПАЛА в рублях. АГЕНТ не має право встановлювати знижку на туристський продукт і / або туристичні послуги крім окремих випадків тільки за погодженням з ПРИНЦИПАЛОМ. Узгодження з питання знижки проводиться в письмовому вигляді. Несанкціоноване надання знижки є порушенням умов цього Договору АГЕНТОМ, в зв'язку з чим, ПРИНЦИПАЛ вправі позбавити АГЕНЦІЯ бонусу за квартал і / або знизити агентську винагороду та / або в односторонньому порядку розірвати цей договір.

  7.6 Сплата АГЕНТОМ неустойки не звільняє його від відшкодування принципалом збитків, пов'язаних з порушенням умов і / або невиконанням зобов'язань АГЕНТОМ за цим договором. АГЕНТ зобов'язаний компенсувати збитки ПРИНЦИПАЛА, що виникли внаслідок порушення умов договору в повній сумі понад неустойки.

  7.7 Фінансовим забезпеченням ПРИНЦИПАЛА є Договори страхування цивільної відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту №433-011246 / 13 від 15/02/2013 з 01/06/2013 по 31/05/2014 на суму 100 000 000 (сто мільйонів) рублів і №433-008004 / 14 від 06/02/2014, чинний з 01/06/14 по 31/05/2015 на суму 100 000 000 (сто мільйонів) рублів. Страховиком за вищезгаданим договором є компанія ВСАТ «ІНГОССТРАХ», що знаходиться по адресу: г. Москва, вул. П'ятницька, д. 12. Інформація про фінансове забезпечення ПРИНЦИПАЛА може бути оновлена ​​і надається АГЕНТУ на офіційному сайті за адресою www.natalie-tours.ru.

  7.8 Всі зміни, доповнення до Договору мають юридичну силу тільки в письмовому вигляді. До письмових прирівнюються документи, спрямовані сторонами з використанням факсимільного, електронного зв'язку або каналів зв'язку Інтернету.

  7.9 При виникненні суперечок, пов'язаних з виконанням сторонами умов цього Договору, сторони вживатимуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом переговорів і дотримання претензійного порядку вирішення спору. При виникненні спірної ситуації в результаті реалізації сторонами своїх прав і виконання сторонами своїх обов'язків за цим Договором сторона-ініціатор спору, повинен розповсюдити іншій стороні письмову претензію, яка повинна бути розглянута протягом 14 днів з дня її надходження. У разі недосягнення угоди в результаті переговорів і розгляду претензій, суперечки передаються на розгляд Арбітражного суду м Москви.

  7.10 Зміст цього Договору, а також комерційна, технологічна, економічна чи інша інформація, отримана сторонами один від одного в ході реалізації своїх прав і виконання своїх обов'язків, є конфіденційними і не підлягають розголошенню без згоди іншої сторони. Сторона, яка допустила порушення цієї умови, зобов'язана відшкодувати контрагенту всі понесені ним у зв'язку з цим збитки в повному обсязі.

  7.11 Відповідно до Федерального закону «Про персональні дані» №152-ФЗ від 27.07.2006 Агент гарантує наявність у останнього згоди на обробку персональних даних Клієнтів, в тому числі на транскордонну передачу, з метою надання туристичних послуг. Контроль за виконанням цього пункту (в тому числі, але не обмежуючись цим, дотримання норм чинного закону «Про персональні дані») покладається на Агента, і останній не має права посилатися на відсутність інформованості як на обґрунтування своєї позиції у разі виникнення небажаних наслідків при невиконанні агентом обов'язки за цим пунктом Договору.

  7.12 Підписуючи цей Договір, АГЕНТ підтверджує, що ознайомлений з Регламентом діяльності Агентів «Наталі Турс», з усіма діючими тарифами ПРИНЦИПАЛА, правилами бронювання, оплати та ануляції туристського продукту і / або туристичних послуг, підтверджує факт передачі пароля для індивідуального доступу до системи бронювання ПРИНЦИПАЛА , а також дає свою згоду отримувати електронну розсилку про новини та акції ПРИНЦИПАЛА.

  7.13 Цей Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

  7.14 Невід'ємною частиною цього Договору є наступні програми: Додаток №1 - Основні умови страхування від невиїзду. Додаток №2 - Звіт агента про виконання доручення.

  7.15 У разі, якщо умови, викладені в Додатках або Додаткових угодах суперечать тексту Договору, то дійсними вважаються умови, викладені в Додатках і Додаткових угодах.

  8. Реквізити сторін

  ПРИНЦИПАЛ: ТОВ «Наталі Турс», Юридична адреса: 101000, г. Москва, ул. М'ясницька, буд.10, стор.1.

  Поштова адреса: 123001, г. Москва, ул. Садова-Кудринская, д.25, 7 поверх.

  ІПН 7701150631, КПП 770101001

  р / с №40702810700040000808 в АКБ «Росевробанк» (ВАТ), м.Москва, БИК 044585777, к / с №30101810800000000777.

  АГЕНТ: Повне найменування:

  Юр. адреса: Поштова адреса: Фактична адреса (головний офіс):

  ІПН: КПП: р / с

  в банку БИК

  к / с код по ЗКГНГ ​​код за ЄДРПОУ

  телефони / факс / e-mail / Адреса сайту

  Чи є Агент платником ПДВ (потрібне підкреслити): Так Ні

  ПРИНЦИПАЛ МП АГЕНТ МП

  додаток 2

  Основні умови страхування витрат, що виникли внаслідок відміни поїздки за кордон або зміни термінів перебування за кордоном

  Страховкою гарантується:

  Відшкодування страховою компанією в межах страхової суми витрат туриста, яких вони зазнали внаслідок скасування поїздки за кордон або зміни термінів перебування за кордоном. Страховою сумою є грошова сума, в межах якої страхова компанія несе відповідальність перед туристом за виконання своїх зобов'язань. Турист самостійно визначає розмір страхової суми з сум, передбачених Тарифами страхової компанії *. Розмір страхової суми не може перевищувати вартість туру, зазначену в Тарифах. Тарифами визначається також розмір плати за страхування (страхової премії), що вноситься туристом.

  Страхове відшкодування виплачується в наступних випадках:

  1. Смерть, раптовий розлад здоров'я туриста або його близького родича, що виникли до початку поїздки і перешкоджають здійсненню передбачуваної поїздки. Близькими родичами визнаються батько і мати, діти (в тому числі й усиновлені), а також рідні сестри і брати;

  2. Смерть, раптовий розлад здоров'я чоловіка (дружини) туриста ** або його (її) близького родича, що перешкоджають здійсненню передбачуваної поїздки і виникли до початку поїздки;

  3. Пошкодження або загибель майна туриста внаслідок:

  пожежі (під пожежею мається на увазі виникнення вогню, здатного самостійно поширюватися поза місцями, спеціально призначених для його розведення і підтримки);

  стихійних лих (землетрусу, зсуву, бурі, урагану, повені, затоплення, граду або зливи);

  пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем;

  нанесення шкоди майну туриста третіми особами за умови, що завдані збитки є значним і суттєво впливає на фінансове становище туриста, або у випадках, коли для встановлення факту нанесення шкоди необхідна присутність туриста.

  4. припадають на період страхування судовий розгляд, в якому турист бере участь за рішенням суду, прийнятим після вступу договору страхування в силу;

  5. Заклик туриста на строкову військову службу або на військові збори;

  6. Неотримання в'їзної візи при своєчасній (але не пізніше ніж за п'ять днів до початку поїздки) подачі повного пакету документів на оформлення;

  7. Дострокове повернення туриста з-за кордону, викликаний хворобою і / або смертю близьких родичів;

  8. Затримка з поверненням туриста з-за кордону після закінчення терміну поїздки, викликана смертю, нещасним випадком або хворобою подорожують разом з ним чоловіка (дружини) або близьких родичів.

  Страховка не виплачується, якщо перераховані вище події сталися в зв'язку з:

  1. Алкогольним, наркотичним або токсичним сп'янінням туриста;

  2. Самогубством (замахом на самогубство) туриста;

  3. Впливом ядерного вибуху, радіації, радіоактивного чи іншого виду зараження;

  4. Актами будь-яких органів влади і управління;

  5. умисні дії туриста і / або зацікавлених третіх осіб, спрямованими на настання страхового випадку;

  6. Вчиненням туристом протиправного діяння, що знаходиться в прямого причинно-наслідкового зв'язку з настанням страхового випадку;

  7. Польотом туриста на літальному апараті, управлінням їм, крім випадків польоту в якості пасажира на літаку цивільної авіації, керованому професійним пілотом;

  8. Польотом туриста на безмоторних літальних апаратах, моторних планерах, надлегких літальних апаратах, а також стрибками з парашутом;

  19. Військовими діями і їх наслідками, народними хвилюваннями, страйками, повстаннями, заколотами, масовими заворушеннями, актами тероризму та їх наслідками;

  10. Службою туриста в будь-яких збройних силах і формуваннях;

  11. Заняттям туристом будь-якими видами спорту, пов'язаними з тренуваннями та участю в змаганнях спортсменів;

  12. Заняттям туристом небезпечними видами діяльності (в тому числі в якості професійного водія автотранспорту, гірники, будівельника, електромонтажника);

  13. неотримання в'їзної візи, якщо тур придбаний менш ніж за 5 (п'ять) днів до передбачуваної дати виїзду за кордон.

  14. вагітності або будь-яким розладом здоров'я, пов'язаним з вагітністю незалежно від терміну.

  При настанні страхового випадку турист зобов'язаний:

  Негайно у письмовій формі заявити в страхову компанію і туристичне агентство про його наступі. У заяві в страхову компанію повинні бути вказані характер та обставини страхового випадку, названо туристичне агентство, в якому придбаний тур, дата виїзду за кордон. До заяви повинні бути додані наступні документи (і переклади оригіналів документів, складених на іншому, ніж російська, англійська, французька, німецька мови):

  1. Оригінал договору з надання туристичних послуг;

  2. Документи, що підтверджують повернення туристичним агентством туристу частини суми грошових коштів за договором з надання туристичних послуг (калькуляція повернення і прибутковий касовий ордер), або підтверджують відмову туристського агентства від повернення коштів;

  3. Довідка туристського агентства про понесені туристом витратах, пов'язаних з оплатою штрафних санкцій, стягнутих за скасування поїздки відповідно до договору з надання туристичних послуг;

  4. Документи авіакомпанії, консульства, готелю та інших організацій, послугами яких турист скористався в поїздці за кордон, що підтверджують наявність збитків, пов'язаних з анулюванням проїзних документів, відмовою від заброньованого в готелі номера і т.д .;

  5. Документи і відомості, необхідні для встановлення характеру страхового випадку, а саме:

  при неможливості здійснити поїздку внаслідок хвороби, травми або смерті туриста або його близьких родичів - довідка медичної установи, нотаріально завірена копія свідоцтва про смерть, документи, що підтверджують родинний зв'язок туриста і близького родича;

  при неможливості здійснити поїздку внаслідок пошкодження або знищення майна, що належить туристу, - протоколи міліції або відповідні адміністративні служб, що підтверджують факт нанесення шкоди;

  при неможливості здійснити поїздку внаслідок судового розгляду - завірена судом судова повістка;

  при неможливості здійснити поїздку внаслідок виклику в військкомат - завірена в військкоматі повістка;

  при відмові в отриманні в'їзної візи - офіційну відмову консульської служби посольства (якщо такий видавався) та оригінал закордонного паспорта.

  Виплата страхового відшкодування

  Страхове відшкодування виплачується туристу страховою компанією протягом 15 (П'ятнадцять) робочих днів з моменту надання перерахованих документів. Страхова компанія має право проводити перевірку всіх наданих документів аж до проведення фахівцями медичного огляду, а також запитувати відомості у організацій, які мають інформацією про обставини страхового випадку. Медичний огляд може проводиться на вимогу страхової компанії лікарем страхової компанії. В цьому випадку турист звільняє обследующего лікаря від зобов'язань конфіденційності перед страховою компанією. Турист також зобов'язаний давати письмові роз'яснення на запити страхової компанії, пов'язані з настанням страхового випадку.
  При порушенні туристом перерахованих вище умов страхування, надання документів з явно помилковою інформацією про настання страхового випадку та розмір завданих збитків, а також за сприяння (умисне або по необережному) збільшення розміру збитків, що підлягають відшкодуванню у зв'язку зі страховим випадком, або неприйняття розумних заходів до їх зменшення, страхова компанія має право відмовити туристу в виплаті страхового відшкодування. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомляється туристу в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.
  * З Тарифами турист повинен бути ознайомлений туристичним агентством при придбанні туру. За договором страхування витрат, що виникли внаслідок скасування або зміни термінів перебування за кордоном, встановлюється безумовна франшиза в розмірі 15% від зазначеної в полісі страхової суми.

  ** Зізнається шлюб, укладений тільки в органах реєстрації актів цивільного стану.

  При відмові туриста від страхування

  При відмові туриста від страхування туристичне агентство зобов'язане отримати від туриста розписку такого змісту:

  Я, (ПІБ) цим підтверджую свою відмову від страхування витрат, що виникли внаслідок відміни поїздки за кордон або зміни термінів перебування за кордоном ( «страхування від невиїзду»).

  Тим самим я в повному обсязі приймаю на себе всі фінансові ризики, які можуть виникнути у зв'язку з відміною моєї поїздки за кордон або зміною термінів перебування за кордоном, в тому числі: через відмову в отриманні в'їзної візи в країну перебування, через раптового розладу здоров'я, через пошкодження або знищення майна, з інших причин, не залежних від туристичного агентства. (Число, підпис).

  туристичний маркетинговий організаційний фінансовий

  додаток 3

  до рахунку № ЗАТВЕРДЖУЮ

  від «» 2014 рГенеральний директор ТОВ «Наталі Турс»

  Н.О. Воробйова

  Звіт агента про виконання доручення * «» 2014 року, іменоване в подальшому «Агент», (найменування агента) в лицe, що діє на підставі (посада представника), являє Принципалу справжній звіт про виконання доручення по Агентського договору № від «» 2014 року.

  Агентом проведена реалізація туристичного продукту на суму рублів (сума прописом)

  За реалізований туристичний продукт Агенту належить винагорода в розмірі рублів, (сума прописом)

  в тому числі ПДВ рублів копійок.

  Керівник ()

  Головний бухгалтер ()

  * Внесення виправлень в текст звіту не допускається

  Від Принципала МП

  Від Агента МП

  Додаткова угода №1 до Агентського договору № від «» 2014 року

  місто Москва / інше місто «» 2014 року

  ТОВ «НАТАЛІ ТУРС», іменоване надалі «ПРИНЦИПАЛ», в особі Генерального директора Воробйової Наталії Олегівни, що діє на підставі Статуту, реєстровий № МT1 000867 з одного боку, і, що називається надалі «АГЕНТ», в особі, що діє на підставі Статуту з іншого боку, а разом іменовані сторони, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

  1. За агентським договором № від «» 2014 року АГЕНТУ встановлюється наступне агентську винагороду:

  · По все туристським продуктам ПРИНЦИПАЛА крім круїзів і додаткових туристичних послуг агентську винагороду становить% від вартості реалізованого туристського продукту.

  · По туристського продукту ПРИНЦИПАЛА Круїзи агентську винагороду становить 15% від вартості реалізованого туристського продукту.

  · Комісія з додаткових послуг розраховується відповідно до діючої комісією АГЕНТА.

  3. Реквізити сторін.

  ПРИНЦИПАЛ:

  Юридична адреса: 101000, г. Москва, ул. М'ясницька, буд.10, стор. 1.

  Поштова адреса: 123001, г. Москва, ул. Садова-Кудринская, д.25, 7 поверх.

  ІПН 7701150631, КПП 770101001

  р / с №40702810700040000808 в АКБ «Росевробанк» (ВАТ), м.Москва, БИК 044585777, к / с №30101810800000000777.

  АГЕНТ: Повне найменування:

  Юр. адреса:

  Поштова адреса:

  ІПН: КПП: р / с

  в банку БИК

  к / с код по ЗКГНГ ​​код за ЄДРПОУ

  телефони, факс, e-mail

  Від Принципала МП

  Від Агента МП

  Додаткова угода №2 до Агентського договору № від «» 2014 року

  місто Москва / інше місто «» 2014 року

  ТОВ «НАТАЛІ ТУРС», іменоване надалі «ПРИНЦИПАЛ», в особі Генерального директора Воробйової Наталії Олегівни, що діє на підставі Статуту, реєстровий № МT1 000867 з одного боку, і, що називається надалі «АГЕНТ», в особі, що діє на підставі Статуту з іншого боку, а разом іменовані сторони, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

  1. АГЕНТ бронює ознайомлювальний (рекламний) тур в системі он-лайн бронювання ПРИНЦИПАЛА.

  2. У ознайомлювальний (рекламний) тур АГЕНТ має право забронювати тільки співробітника АГЕНТА / субагентами.

  3. Одночасно з бронюванням АГЕНТ / субагентами зобов'язаний надіслати на електронну адресу irina@natalie-tours.ru копію візитної картки співробітника, заброньованого в ознайомлювальний (рекламний) тур.

  4. Для агентств Уральського регіону копію візитки треба відправляти на електронну адресу mail@natalie-tours.ur.ru.

  5. Оплата заброньованого і підтвердженого ознайомчого туру повинна надійти принципалом не пізніше 4 робочих днів з дати бронювання.

  6. У разі не виконання АГЕНТОМ умов п.п. 3 і 4 цього Додаткової угоди, ПРИНЦИПАЛ залишає за собою право анулювати заброньований ознайомлювальний тур.

  7. Не пізніше 2 годин до вильоту в ознайомчий тур, ПРИНЦИПАЛ зобов'язаний видати документи учасникам ознайомчого туру, в тому числі програму туру. Документ «програма туру» також може бути виданий після прибуття на місце проведення ознайомчого туру. «Програма туру» є для кожного учасника ознайомчого туру обов'язковою. У разі, якщо протягом терміну ознайомлення туру з'ясуватися, що заброньований АГЕНТОМ учасник ознайомчого туру не є співробітником АГЕНТА / субагентами, а також якщо учасник ознайомчого туру є співробітником АГЕНТА / субагентами, але не виконує повністю або частково програму ознайомчого туру, ПРИНЦИПАЛ розцінює такі обставини як порушення з боку АГЕНТА умов Агентського договору і має право:

  · Виставити АГЕНТУ рахунок в розмірі вартості проживання в готелі заброньованого АГЕНТОМ учасника ознайомчого туру і / або

  · Розірвати з АГЕНТОМ Агентська угода № від «» 2014 року

  8. Підписуючи цю Додаткову угоду АГЕНТ погоджується з усіма вимогами, висунутими в тексті, а також з усіма зобов'язаннями, які покладаються на АГЕНТА ПРИНЦИПАЛОМ відповідно до цього додатковою угодою.

  9. Ця Додаткова угода складена в двох ідентичних примірниках які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

  9. Реквізити сторін.

  ПРИНЦИПАЛ:

  Юридична адреса: 101000, г. Москва, ул. М'ясницька, буд.10, стор.1.

  Поштова адреса: 123001, г. Москва, ул. Садова-Кудринская, д.25, 7 поверх.

  ІПН 7701150631, КПП 770101001

  р / с №40702810700040000808 в АКБ «Росевробанк» (ВАТ), м.Москва, БИК 044585777, к / с №30101810800000000777.

  АГЕНТ: Повне найменування:

  Юр. адреса: Поштова адреса:

  ІПН: КПП: р / с

  в банку БИК

  к / с код по ЗКГНГ

  код за ЄДРПОУ

  телефони, факс, e-mail

  Від Принципала МП

  Від Агента МП

  Додаткова угода №ПД-1 до агентського Договору № від «» 2014 р

  м Москва «» 2014 р

  іменоване в подальшому «Сторона передачі», в особі Генерального директора, що діє на підставі Статуту, і ТОВ «НАТАЛІ ТУРС», іменоване надалі «Приймаюча сторона», в особі Воробйової Наталії Олегівни, що діє на підставі Статуту з іншого боку, а разом іменовані в подальшому «Сторони», уклали даний додаткову угоду (далі - Угода) про наступне:

  1. Відповідно до Федерального закону про «Про персональні дані» №152-ФЗ від 27.07.06 (далі - Закон «Про персональні дані»), «Передає сторона» самостійно або спільно з іншими особами організовує і (або) здійснює обробку персональних даних туристів, а також визначає цілі обробки зазначених персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

  2. Доручаючи «Приймаючою стороні» обробку персональних даних туристів відповідно до ч. 3 ст.6 Закону «Про персональні дані», «Передає сторона» гарантує наявність у останньої письмової згоди на обробку, а також передачу третім особам персональних даних туристів / замовників туристського продукту / послуг (включаючи спеціальні категорії персональних даних і біометричні персональні дані (переліки згідно ст.ст. 10,11 Закону «Про персональні дані»).

  Зазначена згода має передбачати обробку персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу, надання, доступ, в тому числі транскордонна передача ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних), з метою і обсягах, необхідних для укладення та виконання договорів за участю «Приймаючою боку», його партнерів, а також і ними третіми особами, які безпосередньо надають послуги, що входять в реалізований туристичний продукт / послуги: туроператору, перевізникам, готелям, консульським службам і т.п., з метою надання туристичних послуг, а також додаткових послуг та надання інформації згідно цього договору і відповідно до законом «Про персональні дані» та Федеральним законом «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації» №132-ФЗ від 24.11.1996.

  «Сторона передачі» зобов'язується проінформувати / повідомити про це всіх учасників туру і отримати письмову згоду від них, а також повідомити їм права суб'єкта персональних даних, передбачені Законом «Про персональні дані», і отримати згоду на передачу їх персональних даних третім особам (в тому серед них - «Приймаючою стороні»), «сторони, яка передає" (далі - Уповноважена особа) в обсязі, необхідному для належного виконання зобов'язань за Договором. В рамках виконання зазначеного доручення «передати боку»

  Уповноваженою особою може бути «Приймаюча сторона», а також при необхідності треті особи. При цьому доручаючи обробку персональних даних Уповноваженого особі, «Передає сторона» підтверджує наявність у останнього, а також у замовників туристичного продукту / послуг, необхідної інформації про Уповноваженого особі, «Передає сторона» не має права посилатися на відсутність інформованості (у тому числі, але не обмежуючись цим, дотримання норм Закону «Про персональні дані») як на обґрунтування своєї позиції у разі виникнення небажаних наслідків при невиконанні цього пункту додаткової угоди «Передающ й стороною ».

  3. Уповноважена особа зобов'язується дотримуватися принципів і правила обробки персональних даних встановлені Законом «Про персональні дані», дотримуватися конфіденційності персональних даних та забезпечувати безпеку персональних даних туристів / замовників туристичного продукту / послуг при їх обробці.

  4. В рамках виконання доручення «передати боку», обробка персональних даних здійснюється Уповноваженою особою з метою виконання доручення «передати боку» заснованого на договорі про реалізацію туристського продукту / послуг з фізичними особами (туристами / замовниками туристичного продукту / послуг).

  5. Обробка персональних даних туристів / замовників туристичного продукту / послуг має здійснюватися Уповноваженою особою з дотриманням передбачених законом вимог до захисту оброблюваних персональних даних. Контроль за виконанням цього додаткової угоди (в тому числі, але не обмежуючись цим, дотримання норм чинного Закону «Про персональні дані») покладається на «передати сторону», і остання не в праві посилатися на відсутність інформованості як на обґрунтування своєї позиції в разі виникнення небажаних наслідків при невиконанні Приймаючою стороною обов'язки за цим додатковою угодою.

  6. Всі використані в Угоді, які визначено в Договорі, повинні прийматися і тлумачитися так, як ці терміни визначені в Договорі, якщо інше не зазначено в Угоді. Всі інші положення Договору залишаються незмінними, за винятком змін внесених цією Угодою.

  7.Ця Угода додається до Договору, є невід'ємною частиною Договору і вступає в силу з дати його підписання Сторонами.

  8. Ця Угода складена в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

  9. Приймаюча сторона:

  ТОВ «Наталі Турс», Юридична адреса: 101000, г. Москва, ул. М'ясницька, буд.10, стор.1.

  Поштова адреса: 123001, г. Москва, ул. Садова-Кудринская, д.25, 7 поверх.

  ІПН 7701150631, КПП 770101001

  р / с №40702810700040000808 в АКБ «Росевробанк» (ВАТ), м.Москва, БИК 044585777, к / с №30101810800000000777.

  Передає сторона:

  Повне найменування:

  Юр. адреса: Поштова адреса:

  ІПН: КПП: р / с

  в банку БИК

  к / с код по ЗКГНГ ​​код за ЄДРПОУ

  телефони, факс, e-mail

  Додаткова угода до Агентського Договору № від «» 2014 р бронювання послуг

  м Москва «» 2014 року

  ТОВ «НАТАЛІ ТУРС», іменоване надалі «Принципал», в особі Генерального директора Воробйової Наталії Олегівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і, що називається надалі «Агент», в особі, що діє на підставі, з іншого боку, уклали цю додаткову угоду про наступне:

  1. Загальні положення

  1.1 Бронювання послуг (Глобальна система бронювання послуг; http://www.natalie-tours.ru/) являє собою інформаційний сервіс для полегшення доступу Агента до інформаційних ресурсів пропозицій готелів, авіакомпаній, трансферів, оренди автотранспортних засобів, медичної страховки і інших пропозицій компаній постачальників.

  1.2 Датою реєстрації послуг - є дата бронювання послуг.

  1.3 Анулювання послуг - відповідно до умов цієї Угоди - відмова Агента від послуг, а також право Принципала відмовити Агенту в наданні послуг.

  1.4 Заборгованість по Замовленню - різниця сплачених грошових коштів на замовлення і сума вартостей послуг з наступаючим терміном оплати.

  1.5 У рамках цієї Угоди Принципал не робить туроператорські, турагентські і / або інші послуги крім як послуг з бронювання, і не є суб'єктом права, що регулює дані відносини, всі договори авіаперевезення, проживання в готелях, договори про надання інших супутніх послуг Агент укладає безпосередньо з особами (постачальниками послуг) ці послуги надають.

  1.6 Постачальники послуг можуть встановлювати особливі вимоги і умови здійснення бронювання проживання в готелях, авіаперевезення та інших супутніх послуг, таких як: умови оплати, умови ануляції, умови користування, умови проживання, умови дії застосовуваного постачальником тарифу, умови вступу в силу штрафних санкції та інші умови. Дані умови наведені постачальниками послуг на сайті www.natalie-tours.ru в сервісі бронювання послуг, можуть міститися в Додатках до цієї Угоди, і є невід'ємною частиною цієї Угоди. Підписуючи цю Угоду, Агент погоджується з правилами та умовами застосування тарифів, встановлених постачальником, обраним Агентом для укладення угоди, включаючи серед іншого оплату повної суми в строк і згоду з правилами і обмеженнями постачальника щодо наявності та використання тарифів, продуктів або послуг.

  1.7 Підписуючи цю Угоду Агент підтверджує свою фінансову спроможність і відповідальність за зобов'язання, покладені на нього в результаті укладення цієї Угоди і бронювання послуг у постачальників, а також повне і достатнє отримання та ознайомлення з інформацією щодо умов оплати, ануляції, користування, проживання, застосовуваного постачальником тарифу, умов вступу в силу штрафних санкції та інші істотні для конкретного виду послуги постачальника умови, підтверджує факт передачі пароля для індивідуального доступу в сервіс бронювання послуг (http://www.natalie-tours.ru/). Підписання цієї Угоди і здійснення бронювання Агентом рівносильно акцепту оферти, тобто остаточної згоди Агента з усіма умовами бронювання на сайті www.natalie-tours.ru в сервісі бронювання послуг та умовами цієї Угоди.

  1.8 У разі ненадання постачальником послуг в розділі бронювання послуг інформації про особливі вимоги та умови ануляції авіаперевезення, проживання та / або інших супутніх послуг, або надання не в повному обсязі, дані обставини не можуть послужити причиною або підставою для пред'явлення претензій до Принципалу, оскільки розміщення і надання зазначеної інформації не входить в предмет цієї Угоди бронювання, що розміщується на сайті www.natalie-tours.ru в розділі бронювання послуг інформація цілком завис т від постачальників послуг, які самостійно несуть відповідальність за сумлінність виконання таких зобов'язань, у тому числі за невірно надану інформацію перед своїми Клієнтами.

  1.9 Принципал по сервісу бронювання послуг надає виключно послуги бронювання і не несе відповідальності перед Агентом за персональні витрати і додаткові витрати, що виникли під час користування послугами постачальників.

  2. Предмет додаткової угоди

  2.1 Принципал в рамках цієї Угоди зобов'язується надати послуги бронювання, виражені в резервуванні за запитом Агента послуг постачальників в сервісі бронювання послуг - акцепт Агента з формуванням замовлення, а Агент зобов'язується за дорученням Принципала від свого імені за винагороду Принципала реалізувати і оплатити заброньовані послуги постачальників в порядку і терміни встановлені цією Угодою.

  3. Гарантії і зобов'язання

  3.1 Сторони дійшли згоди, що Агент, в випадках бронювання, який передбачає необхідність моментального підтвердження (в тому числі виписки авіаквитків) до надходження оплати на рахунок Принципала, зобов'язаний внести на рахунок Принципала Забезпечувальний внесок (аванс) у сумі не менше 50000 (П'ятдесят тисяч) рублів.

  3.2 У таких випадках бронювання послуг Агентом можливо тільки з моменту надходження грошових коштів на рахунок Принципала в розмірі не менше суми відповідно до пункту 3.1 цієї Угоди, а також при наявності зазначеної суми при подальших подібних бронюваннях.

  3.3 Даний аванс є забезпеченням виконання зобов'язань Агента по оплаті заброньованих Агентом послуг в системі бронювання Принципала і сервісі бронювання послуг на період дії Угоди.

  3.4 Зазначений Забезпечувальний внесок в будь-який момент може бути використаний Принципалом при погашенні заборгованості, належних платежів і оплати заброньованих Агентом послуг.

  3.5 У кожному разі утримання відповідно до п. 3.5 цієї Угоди Агент зобов'язаний відновити Забезпечувальний внесок в його первісної суми, але не менше суми зазначеної в пункті 3.1 цієї Угоди протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту такого утримання, тобто оплатити послуги.

  3.6 Сторони дійшли згоди, що в разі надходження оплати в рахунок заброньованого Агентом замовлення, за яким Принципалом був здійснений залік із засобів забезпечувальних платежу, яка сума на замовлення зараховується в рахунок поповнення забезпечувальних платежу.

  3.7 Зазначений аванс підлягає поверненню Агенту в разі сумлінного виконання Агентом своїх зобов'язань та / або закінчення дії Угоди, а також у разі дострокового розірвання Угоди за ініціативою Принципала при сумлінному виконанні Агентом своїх зобов'язань.

  4. Обов'язки сторін

  4.1 Принципал зобов'язується:

  4.1.1 Здійснити бронювання відповідно до предметом цієї Угоди.

  4.1.2 Необхідною умовою виконання Принципалом зобов'язань, передбачених п.2.1. Угоди, є оплата послуг Агентом, вироблена своєчасно і в обсязі, що відповідає умовам цієї Угоди.

  4.2 Агент зобов'язується:

  4.2.1 Здійснювати свою діяльність строго відповідно до умов цієї Угоди, Регламентів діяльності Агентів «Наталі Турс», в тому числі, відповідно до технології співпраці з Принципалом, умовами і правилами бронювання, володіти інформацією про послуги постачальників, умови оплати, ануляції, користування, проживання, застосовуваного постачальниками тарифу, умов вступу в силу штрафних санкції та інші істотні умови для конкретного виду послуги постачальника, і доводити цю інформацію до відома свої клієнтів в письмовому вигляді. Вищезгадана інформація надана Агенту на офіційному сайті Принципала за адресою www.natalie-tours.ru і є невід'ємною частиною цієї Угоди.

  4.2.2 Завчасно, не пізніше термінів, рекомендованих Принципалом, відповідно до вимог постачальників (авіаперевізників, готелів, консульств, імміграційних служб іноземних держав та ін.), Розміщених на сайті www.natalie-tours.ru, передати Принципалу достовірні і достатні відомості і документи, необхідні для бронювання та надання послуг постачальниками в повному обсязі (в тому числі точну інформацію про адресу і телефон, для оперативного зв'язку). Зазначена інформація також надана Агенту шляхом відображення на офіційному сайті Принципала за адресою www.natalie-tours.ru і є невід'ємною частиною Угоди.

  4.2.3 При бронюванні послуг в сервісі бронювання послуг всі дані і документи, надані Агентом, повинні бути ретельно перевірені Агентом і відповідати дійсності, в тому числі, але не обмежуючись, відповідати вимогам постачальників до термінів дії документів що посвідчують особу при в'їзді / виїзді на / з території іноземних держав, в іншому випадку вся відповідальність за помилки в бронюванні покладається на Агент. Агент має право бронювати послуги для третіх осіб, за умови письмової згоди третіх осіб використовувати їх персональні дані і гарантує, що зазначені особи поінформовані про умови бронювання, яке Агент виробляє в їх інтересах, включаючи всі правила і обмеження постачальників, застосовні до бронювання.

  4.2.4 Провести повну оплату замовлених послуг відповідно до умов цієї Угоди.

  4.2.5 У випадку бронювання послуг, своєчасно, за добу до надання, уточнювати стан послуги (час і аеропорт вильоту, трансферу і ін.) У Принципала.

  5. Порядок розрахунків

  5.1 Вартість послуг розраховуються в рублях (вартість послуг, інформаційно, може вказуватися в еквіваленті іноземної валюти постачальника). Оплата послуг здійснюється Агентом в безготівковому порядку перерахуванням на рахунок Принципала. Підписуючи цю Угоду, Агент погоджується з тим, що він зобов'язаний протягом дня бронювання, оплатити суму, зазначену в рахунку в розмірі 100% (сто відсотків). У разі порушення даного зобов'язання, сума, що залишилася бронювання перераховується за внутрішнім курсом Принципала на момент зарахування грошових коштів. Рахунок дійсний протягом одного банківського дня з моменту виставлення рахунку, в разі несплати рахунок анулюється. У разі неповної оплати доплата враховується за внутрішнім курсом Принципала на дату надходження грошових коштів на рахунок Принципала. У разі підвищення курсу валют c моменту виставлення рахунку і до моменту надходження грошових коштів на рахунок ПРИНЦИПАЛА більш ніж на 3% Замовлення підлягає перерахунку і оплаті АГЕНТОМ за внутрішнім курсом ПРИНЦИПАЛА на момент надходження грошових коштів на рахунок ПРИНЦИПАЛА. У разі відмови Агента оплачувати послуги, зазначені в цій Угоді за зміненим курсом, Принципал залишає за собою право анулювати їх у повному обсязі із застосуванням умов згідно з пунктом 6.1.2 цієї Угоди.

  5.2 Оплата послуг здійснюється тільки на підставі дійсного рахунку в російських рублях, що роздруковується Агентом самостійно в сервісі бронювання послуг.

  5.3 Моментом оплати є дата надходження готівкових коштів на рахунок Принципала. У разі якщо зарахування грошових коштів на рахунок Принципала сталося після 17-00 поточного дня, моментом оплати вважається наступний за поточним банківський день.

  5.4 У разі ненадходження грошових коштів на рахунок Принципала протягом 3 банківських днів з дня бронювання, а також в разі порушення Агентом умов пункту 5.1 цієї Угоди (що визнається сторонами односторонньою відмовою Агента від виконання Угоди), Принципал вправі анулювати заброньовані послуги із застосуванням умов згідно з пунктом 6.1.2 цієї Угоди. В такому випадку відповідальність за ненадання послуги Принципал не несе.

  5.5 Винагорода Агента за цією Угодою становить відсоток від вартості заброньованих послуг, розмір винагороди вказаний в додатку до цієї Угоди, який є невід'ємною його частиною. Розмір агентської винагороди може бути змінений Принципалом в односторонньому порядку в межах 1-2%, з повідомленням Агента.

  5.6 При оплаті, Агент має право утримати агентську винагороду строго відповідно до рахунка. У разі порушення даного зобов'язання Принципал має право виставити рахунок на штрафні санкції в розмірі 1% від вартості послуг бронювання.

  Агент зобов'язаний не пізніше 10 днів від дати надання послуги (дати вильоту) надати Принципалу повний пакет оригіналів документів на замовлення:

  1) звіт Агента про виконання доручення;

  2) рахунок-фактуру на агентську винагороду (при наявності ПДВ);

  Датою надання документів є дата підпису співробітника Принципала, уповноваженого отримувати документи.

  У разі відправлення документів поштою необхідно вкласти перелік документів, що відправляються із зазначенням дати відправлення.

  Датою відправлення є дата поштового штемпеля на конверті з документами, причому документи повинні бути відправлені не пізніше останнього числа місяця надання послуги.

  5.7 У разі неподання документів, в кількості і в термін, зазначений в п. 5.6 цієї Угоди, Принципал має право не затверджувати звіт Агента і вважати послуги реалізованими зі знижкою в розмірі винагороди Агента, зазначеного в п. 5.5 цієї Угоди, а також пред'явити Агенту неустойку у вигляді пені в розмірі 1% від вартості, зазначеної в бронюванні за кожен день прострочення виконання зобов'язань згідно з п. 5.6 Якщо Агент не пред'явила Принципалу документи, перераховані в п. 5.6 цієї Угоди, Принципал має право вважати зобов'язання Агента за даною Угодою невиконаними, анулювати агентську винагороду і пред'явити Агенту вимоги про незаконне утримання грошових коштів.

  5.8 Агент має право передавати надані йому Принципалом за цією Угодою права і обов'язки третіх осіб, в обов'язковому порядку письмово повідомляючи Принципала про таких осіб і залишаючись відповідальним за всі їхні дії в повному обсязі.

  6. Відповідальність сторін та умови ануляції

  6.1 Відповідальність агента:

  6.1.1 Агент несе відповідальність перед Принципалом і третіми особами за заподіяну їм матеріальний збиток, що виник в разі невиконання або неналежного виконання умов цієї Угоди.

  6.1.2 Агент може скасувати бронювання проживання в готелі, авіаперевезення, трансферу та інші послуги, що надаються постачальниками. При скасуванні бронювання, в залежності від умов, що висуваються постачальниками послуг, в кожному конкретному випадку можливий вступ в силу штрафних санкцій, комісій та сервісних зборів, аж до застосування правила безповоротного тарифу, при якому штрафи становлять сто відсотків збору за резервацію. Розрахунок штрафів, комісій та сервісного збору (при їх наявності) здійснюється за внутрішнім курсом Принципала на день виставлення рахунку. Зазначені спеціальні умови бронювання наведені в інформації про броніруемих готелях та інші послуги броніруемих в сервісі бронювання послуг. У разі скасування бронювання Принципал повертає Агенту вартість скасованого бронювання за вирахуванням фактичних витрат Принципала і сервісного збору. Сторони погодили, що під фактичними витратами Принципала сторони розуміють витрати, понесені Принципалом з метою організації та / або скасування бронювання, в тому числі оплату комісій, зборів і неустойок постачальникам (штрафів, пені).

  6.1.3 Сплата штрафних санкцій, комісій та сервісних зборів не звільняє Агента від відшкодування Принципалу збитків, пов'язаних з порушенням умов і / або невиконанням зобов'язань за цією Угодою. Агент зобов'язаний компенсувати збитки Принципала, що виникли внаслідок порушення умов Угоди в повній сумі понад штрафні санкції, комісій та сервісних зборів.

  6.1.4 Зміни Агентом в оформлені бронювання заміна ПІБ, паспортних даних, дат поїздки, типу тарифу та ін., Скасування і / або відмова, неявка особи, в інтересах якої Агент справив бронювання, в готель / аеропорт вильоту / місця відправлення трансферу / орендованого автомобіля та інших послуг або невикористання відповідної або супутніх послуг, регламентуються відповідно до правил готелю, авіакомпанії чи іншого постачальника послуг по скасуванню. У разі зміни вартості бронювання застосовуються умови п. 6.2.1 Угоди. Принципал не несе відповідальності за різницю в тарифах і не відшкодовує Агенту пов'язані з цим витрати.

  6.1.5 При бронюванні Агентом послуг в країни, в'їзд в які вимагає попереднього отримання візи особою, в інтересах якої Агент справив бронювання, Агент зобов'язується отримати необхідні дозволи компетентних органів іноземних держав і самостійно несе відповідальність в разі відмови з боку компетентних органів і перевізників. Ця Угода не передбачає зобов'язання Принципала видати особі, в інтересах якого Агент справив бронювання, візу. Відмова / невидача візи особі, в інтересах якого Агент справив бронювання, а також дії російської та зарубіжної митної служби, російського і зарубіжного прикордонного контролю не є підставою звільнення Агента від оплати послуг за цією Угодою та не надає право вимоги повернення по оплаченої послуги. У цьому випадку Агент має право анулювати заброньовані послуги із застосуванням умов згідно п. 6.1.2. цієї Угоди.

  6.2 Відповідальність принципала:

  6.2.1 У випадку, якщо Принципал за заявкою Агента вніс в послуги зміни в результаті яких відбулася зміна вартості послуг в бік збільшення або в зв'язку зміною таких умов постачальником, Агент оплачує Принципалу різницю, що утворилася в вартості згідно з розділом 5 цієї Угоди. Якщо подібні зміни призвели до зменшення вартості, Принципал повертає Агенту різницю, що утворилася в вартості.

  6.2.2 Принципал не несе відповідальності перед Агентом в разі невиконання або неналежного виконання послуг зі свого боку або з боку третіх осіб, що виник внаслідок недостовірності, недостатність та несвоєчасність надання підтверджуючих відомостей і документів, наданих Агентом, а також виникли внаслідок інших порушень умов Угоди з боку Агента.

  6.2.3 Принципал не несе відповідальності в разі неможливості здійснення Агентом послуг в силу дії російської та зарубіжної митної служби, російського і зарубіжного прикордонного контролю, в разі відмови посольств зарубіжних країн, які роблять неможливим реалізацію послуг вибору дат Агентом в сервісі бронювання послуг.

  6.2.4 Принципал не несе відповідальність за дії авіакомпаній, які спричинили скасування чи зміну часу відправлення авіарейсів, заміну повітряного судна, зміна тарифів, такс, анулювання авіакомпаніями броні Агента, втрату багажу або особистих речей пасажирів, відмова або обмеження в перевезенні і т.п. , а також пов'язане з цим зміна обсягу та строків надання вибору дат та інших послуг. У цих випадках відповідальність несуть авіаперевізники відповідно до російських і міжнародних правил.

  6.2.5 Принципал не несе відповідальності, якщо рішенням влади особі, в інтересах якого Агент справив бронювання, відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду з країни, або в можливості польоту за авіаквитком або у проживанні в заброньованої готелі з причин відсутності належних документів, порушення правопорядку або домагання оточуючим, стану алкогольного сп'яніння або порушення інших правил поведінки в громадських місцях, проїзду або провозу багажу. У цьому випадку Агент компенсує Принципалу всі витрати, що виникли в зв'язку з такими обставинами.

  6.2.6 Принципал не несе відповідальність і не компенсує Агенту витрати за послуги, що виходять за рамки послуги бронювання; за невиконання (неможливість надання) послуг, що сталися в силу дій (бездіяльності) Агента; за неможливість надання послуг в силу дій митних, консульських, прикордонних служб та інших офіційних органів і влади РФ і зарубіжних країн (в тому числі недійсності документів, що засвідчують особу); відмова у видачі або несвоєчасну видачу в'їзної або транзитної візи; за невідповідність наданих послуг суб'єктивним очікуванням особи, в інтересах якої Агент справив бронювання; за дії і рішення особи, в інтересах якої Агент справив бронювання, зроблені ним самостійно, в тому числі за відставання / запізнення на трансфер / авіарейс / екскурсію, при порушенні такою особою норм і правил поведінки в країні тимчасового перебування, при порушенні правил авіакомпанії / трансферної перевезення; при втраті (розкраданні) багажу, речей, документів, цінностей, за які він несе особисту відповідальність, або ця відповідальність покладена законодавством на третіх осіб; за самостійна відмова Агента або особи в інтересах якого Агент справив бронювання, від частини / всіх послуг, а також за його витрати на додаткові послуги, не передбачені бронюванням Агента і цією Угодою.

  6.2.7 Принципал не відшкодовує грошові витрати Агента або особи, в інтересах якої Агент справив бронювання, за оплачені послуги, якщо Агент або особи, в інтересах яких Агент справив бронювання, на свій розсуд або в зв'язку зі своїми інтересами не скористалися всіма або частиною заброньованих послуг.

  6.2.8 Агент і Принципал звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цією Угодою, якщо таке невиконання є наслідком непередбачених і непереборних обставин: землетруси, повені, пожежі, тайфуну, урагану, снігового замету, воєнних дій, масових захворювань, страйків, а також обмежень перевезень, заборони торгових операцій з окремими країнами внаслідок застосування міжнародних санкцій і інших обставин, які залежать від волі сторін. Зазначені події повинні носити надзвичайний, непередбачений і невідворотний характер, повинні бути встановлені органами державної влади, виникнути після укладення Угоди.

  7. Термін дії, умови зміни та розірвання угоди

  7.1 Ця Угода вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами і діє протягом терміну дії Договору.

  7.2 Всі зміни, доповнення до Угоди, а також Додатки дійсні тільки в письмовому вигляді. До письмових прирівнюються документи, спрямовані сторонами з використанням факсимільного, електронного зв'язку або Інтернету, за умови погодження відповідних контактних даних та адрес в Угоді.

  7.3 Ця Угода може бути розірвана за ініціативою Принципала в односторонньому позасудовому порядку в разі недотримання Агентом будь-якого з умов цієї Угоди. Розірвання вступає в силу негайно, якщо інший термін не встановлено у відповідному повідомленні.

  8. Додаткові умови і рекомендації

  8.1 Вся інформація, розміщена на сайті www.natalie-tours.ru в сервісі бронювання послуг, включаючи, але не обмежуючись, інформація, що стосується точної адреси розміщення готелів їх опису, категорій зірковості, фотографій і додаткових послуг, зміни тарифів авіакомпаній і інших послуг; опис типу наданого трансферу, опису типу наданого автомобіля при його оренді та інші послуги надаються постачальниками, є приблизною і постійно оновлюваною інформацією. Дана інформація може бути змінена, доповнена, оновлювати безпосередньо готелем, авіаперевізником або постачальником послуг без попереднього повідомлення і не може бути використана для пред'явлення претензій з боку Агента або особи, в інтересах якої Агент справив бронювання, так як не є предметом цієї Угоди. Дані зміни вступають в силу на момент опублікування інформації на сайті www.natalie-tours.ru, крім тих випадків, коли відбулися оновлення та коригування цін вже відбулися у постачальника послуг.

  8.2 При бронюванні авіаперевезення зі стикувальним рейсом, включаючи, але не обмежуючись, які передбачають транзит через одну або кілька країн, Агент самостійно перевіряє і відстежує інформацію про необхідність наявності візи (в тому числі і транзитної), необхідної для в'їзду в країну (місто) призначення, зазначену в авіаквитку. Здійснюючи бронювання, Агент підтверджує, що володіє інформацією про необхідність наявності відповідної візи при виконанні перельоту, розуміє можливі негативні наслідки, пов'язані з відсутністю такої візи і самостійно несе відповідальність і тягар витрат в разі настання несприятливих наслідків у результаті дій прикордонних та імміграційних служб, які приймають готелів , служб аеропорту, авіаперевізників та ін. постачальників послуг і служб щодо осіб, в інтересах яких Агент справив бронювання.

  8.3 Готелі, авіаційні компанії та інші постачальники послуг, надаючи інформацію за допомогою сервісу бронювання послуг є незалежними контрагентами. Принципал не відповідає за дії (бездіяльності), помилки, гарантії, порушення і інші винні дії таких постачальників, а також за будь-які наслідки таких дій.

  8.4 Принципал настійно рекомендує Агенту ознайомитися з інформацією, заборонами, попередженнями та порадами уповноважених органів влади перед бронюванням послуг в іншу країну. Принципал не несе відповідальності за заподіяння будь-якої шкоди Агенту або особі, в інтересах якого Агент справив бронювання, в кожній із країн, послуги в яких представлені постачальниками в сервісі бронювання послуг.

  8.5 Агент проінформований і самостійно відстежує інформацію, що місцева влада в певних країнах можуть стягувати додаткові податки (туристичний податок, місцеві або курортні податки і збори, не передбачені контрактом з готелем або постачальником послуг), які потрібно сплатити після прибуття на місце.

  8.6 На підставі змінною постачальниками інформації, внаслідок зміни курсу валют (понад 3%), в зв'язку з введенням і / або зміною такс, податків та інших обов'язкових платежів постачальниками Принципал вправі вносити зміни в існуючі ціни в сервісі бронювання послуг.

  8.7 Інформація, продукти і послуги, опубліковані в сервісі бронювання послуг, можуть містити помилки і неточності в описі, в тому числі помилки в цінах. Принципал зберігає за собою право виправляти будь-які помилки в цінах, в тому числі в уже сформованих замовленнях. У деяких Готелі та др.поставщіков існує гнучка система цін, яка може змінюватися щодня, в зв'язку з чим, ціни на проживання в готелі можуть відображатися як наближені до заявленої вартості. У таких випадках Агент має право відмовитися від типу броньованого послуги, враховуючи встановлені постачальником умови ануляції і застосування тарифів, при цьому Принципал не несе відповідальності за різницю в тарифах і не відшкодовує Агенту пов'язані з цим витрати. У подібних випадках, при можливості Принципал вправі запропонувати зберегти бронювання по помірну ціну, або запропонувати альтернативний варіант розміщення, або анулювати існуючий бронювання без штрафних санкцій.

  8.8 У разі вимушеної відмови (скасування або затримка рейсу, відсутність місць на рейсі, зміна розкладу і т.п.) підставою для вимушеного повернення є відмітка на авіаквитку, проставлена ​​службою аеропорту, завірена печаткою.

  8.9 Авіаквитки, придбані на чартерні авіарейси, поверненню не підлягають, їх вартість в разі відмови від польоту не повертається. Комісійні та сервісні збори, сплачені при оформленні проїзних документів, не повертаються.

  8.10 Агент проінформований, що згідно правил встановлених митними та прикордонними службами, а також службами аеропортів і готелів, особа, в інтересах якої Агент справив бронювання, зобов'язана мати на руках діючий документ, що засвідчує особистість на території іноземних держав (закордонний паспорт), і гарантує, що зазначена інформація доведена до всіх осіб в інтересах яких Агент справив бронювання, в тому числі але не обмежуючись свідоцтво про народження неповнолітніх дітей, згода батьків і інші д ОКУМЕНТА, необхідні згідно з чинним Російському законодавству і вимогам прикордонних служб іноземних держав.

  8.11 Агент зобов'язується довести до відома осіб, в інтересах яких Агент справив бронювання, інформацію про необхідність прибути в аеропорт не менше ніж за 2 години до закінчення реєстрації, а також про правила авіаперевезення, і інших правилах постачальників, які можна застосувати до окремих послуг, а також про всіх положеннях цієї Угоди. Зазначена інформація додатково надано Агенту шляхом розміщення на сайті www.natalie-tours.ru і в сервісі бронювання послуг, і є невід'ємною частиною цієї Угоди.

  8.12 Підписуючи цю Угоду, Агент від свого імені і від імені всіх осіб, в інтересах яких Агент справив бронювання, надає Принципалу право на обробку персональних даних відповідно до Федерального закону «Про персональні дані» №152-ФЗ від 27.07.2006, під якими розуміються всі дані про осіб, в інтересах яких Агент справив бронювання, а також відомості, що містяться в наданих їм документах, необхідні для виконань зобов'язань за цією Угодою. Справжнім Агент підтверджує, що ознайомлений (на) з цілями обробки персональних даних: Обробка персональних даних буде здійснюватися Принципалом в інтересах Агента (осіб, в інтересах яких Агент справив бронювання), в тому числі для належного виконання обов'язків в рамках вибору дат послуг, надання інформації про зміни умов Угоди, зв'язку з Клієнтом в екстреної та оперативної необхідності, надання додаткових послуг і маркетингової інформації, передбачених Угодою, підвищення їх качес тва і розвитку каналів комунікації з Агентами та особами, на користь яких Агент справив бронювання, угодами між Агентом і Принципалом, включаючи належну ідентифікацію Агента та / або уповноваженої особи Агента, як щодо Агента, так і по відношенню до третіх осіб, в період дії зазначених угод між Агентом і Принципалом на термін не більше десяти років і може бути відкликана за письмовою заявою, зміст якого визначається п. 3 ст.14 Федерального закону «Про персональні дані» №152-ФЗ від 27.07.2006, якщо інше не встановлю ено федеральними законами.

  8.13 Підписуючи цю Угоду, Агент від свого імені і від імені всіх осіб, в інтересах яких Агент справив бронювання, дає згоду на те, що в рамках виконання зобов'язань, взятих на себе Принципалом по укладається Угоди, персональні дані всіх осіб, отримані Принципалом при здійсненні бронювання (включаючи спеціальні категорії персональних даних і біометричні персональні дані (переліки згідно ст.ст. 10,11 ФЗ «Про персональних даних»), будуть оброблені (тобто відповідно до ст.3. ФЗ «Про персональних даних», зроблені дії з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ, в тому числі транскордонна передача), знеособлення , блокування, видалення, знищення персональних даних), з метою бронювання послуг постачальників і надання інформації відповідно до цієї Угоди відповідно до Федерального закону «Про персональні дані №152-ФЗ від 27.07.2006. Агент зобов'язується проінформувати / повідомити про це всіх осіб, в інтересах яких Агент справив бронювання, і отримає від них письмову згоду, а також повідомить їм права суб'єкта персональних даних, передбачені Федеральним законом від 27.07.2006 р №152-ФЗ «Про персональних даних ».

  8.14 Відповідно до Федерального закону «Про персональні дані» №152-ФЗ від 27.07.2006 Агент гарантує наявність у останнього згоди на обробку персональних даних відповідно до п.п. 8.12. і 8.13. цієї Угоди. Контроль за виконанням цього пункту (в тому числі, але не обмежуючись цим, дотримання норм чинного закону «Про персональні дані») покладається на Агент, і останній не має права посилатися на відсутність інформованості як на обґрунтування своєї позиції у разі виникнення небажаних наслідків при невиконанні агентом обов'язки за цим параграфом Угоди.

  8.15 Агент несе відповідальність за достовірність та правомірність всіх наданих їм персональних даних, в тому числі персональних даних третіх осіб, в інтересах яких Агент здійснює бронювання. У разі порушення зазначених зобов'язань і умов цієї Угоди відповідальність за ненадання послуги Принципал не несе.

  8.16 У разі, якщо умови, викладені в цьому Додатковій угоді суперечать тексту Договору, то застосовуються умови, викладені в цьому Додатковій угоді і його Додатках.

  8.17 Ця Угода складена в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із сторін.

  9. Реквізити сторін

  9.1 Принципал: ТОВ «Наталі Турс», Юридична адреса: 101000, г. Москва, ул. М'ясницька, д. 10, стр. 1.

  Поштова адреса: 123001, г. Москва, ул. Садова-Кудринская, д.25, 7 поверх.

  ІПН 7701150631, КПП 770101001

  р / с №40702810700040000808 в АКБ «Росевробанк» (ВАТ), м.Москва, БИК 044585777, к / с №30101810800000000777.

  9.2 Агент: Повне найменування:

  Юр. адреса: Поштова адреса:

  ІПН: КПП: р / с

  в банку БИК

  к / с код по ЗКГНГ ​​код за ЄДРПОУ

  телефони, факс, e-mail

  Від Принципала М.П.

  Від Агента М.П.

  (Посада, ПІБ, підпис)

  додаток 4

  До Додаткового Угоди до Агентського Договору № від «» 2014 по бронюванню послуг

  мМосква «» 2014 року

  ТОВ «НАТАЛІ ТУРС», іменоване надалі «Принципал», в особі Генерального директора Воробйової Наталії Олегівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і, що називається надалі «Агент», в особі, що діє на підставі, з іншого боку, а разом іменовані Сторони, уклали даний Додаток про наступне:

  10. За Додаткового Угоди з бронювання послуг № від «» 2014 року агентству встановлюється наступне агентську винагороду:

  · За реалізацію послуг типу ГОТЕЛІ агентську винагороду становить% від вартості заброньованого послуги.

  · За реалізацію послуг типу ТРАНСФЕР агентську винагороду становить% від вартості заброньованого послуги.

  · За реалізацію послуг типу ексурсія агентську винагороду становить% від вартості заброньованого послуги.

  · За реалізацію послуг типу СТРАХОВКА агентську винагороду становить% від вартості заброньованого послуги.

  · За реалізацію послуг типу АВІАКВИТКИ агентську винагороду становить 300 руб. від вартості заброньованої послуги (за польотний сегмент).

  2. Реквізити сторін.

  2.1 Принципал: ТОВ «Наталі Турс», Юридична адреса: 101000, г. Москва, ул. М'ясницька, д. 10, стр. 1.

  Поштова адреса: 123001, г. Москва, ул. Садова-Кудринская, д.25, 7 поверх.

  ІПН 7701150631, КПП 770101001

  р / с №40702810700040000808 в АКБ «Росевробанк» (ВАТ), м.Москва, БИК 044585777, к / с №30101810800000000777.

  2.2 Агент: Повне найменування:

  Юр. адреса: Поштова адреса:

  ІПН: КПП: р / с

  в банку БИК

  к / с код по ЗКГНГ ​​код за ЄДРПОУ

  телефони, факс, e-mail

  Від Принципала М.П.

  Від Агента (посада, ПІБ, підпис)

  Зразок заповнення агентського звіту

  Звіт Агента про виконання доручення «» 2014р.

  до рахунку № від дата надання послуги ТОВ «», іменоване надалі Агент в особі, що діє на підставі:

  представляє ТОВ «Наталі Турс» справжній звіт про виконання доручення за Додатковою Угодою до Агентського Договору № від по бронюванню окремих послуг

  Агентом проведена реалізація туристських послуг на суму: (цифрами) (сума прописом)

  За реалізовані туристичні послуги Агенту належить винагорода в сумі: (цифрами) (сума прописом)

  в тому числі ПДВ:

  (*) Внесення виправлень у текст звіту не допускається

  Ген. директор

  Гл. бухгалтер

  Розшифровка підпису

  Розшифровка підпису

  М.П.

  Даний звіт і рахунок-фактура на агентську винагороду повинні бути представлені в ТОВ «Наталі Турс» не пізніше 10 днів з дати надання замовлення. В іншому випадку ТОВ «Наталі Турс» вважає тур реалізованим зі знижкою в розмірі вашого агентської винагороди

  додаток 5

  Посадова інструкція директора

  I. Загальні положення

  1.1 Директор підприємства належить до категорії керівників, приймається і звільняється (рішенням загальних зборів засновників, іншого органу підприємства).

  1.2 На посаду директора підприємства призначається особа, що має вищу професійну (туристичне або спеціаліст) та стаж роботи на керівних посадах у відповідній профілю підприємства галузі не менше 5 років.

  1.3 Директор підприємства підзвітний засновникам підприємства в особі (загальних зборів засновників, іншого органу підприємства).

  У своїй діяльності директор підприємства керується:

  · Законодавчими і нормативними документами, що регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність підприємства;

  · Методичними матеріалами, що стосуються діяльності підприємства;

  · Статутом підприємства; правилами трудового розпорядку;

  · Цією посадовою інструкцією.

  1.5 Директор підприємства повинен знати:

  · Законодавчі і нормативні правові акти, що регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність підприємства, постанови федеральних, регіональних і місцевих органів державної влади і управління, що визначають пріоритетні напрямки розвитку економіки і відповідної галузі;

  · Методичні та нормативні матеріали інших органів, що стосуються діяльності підприємства;

  · Профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства;

  · Перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі і підприємства;

  · Виробничі потужності і кадрові ресурси підприємства;

  · Технологію виробництва продукції підприємства;

  · Податкове та екологічне законодавство;

  · Порядок складання й узгодження бізнес-планів виробничо-господарської і фінансово-економічної діяльності підприємства;

  · Ринкові методи господарювання та управління підприємством;

  · Систему економічних індикаторів, що дозволяють підприємству визначати своє положення на ринку і розробляти програми виходу на нові ринки збуту;

  · Порядок укладення та виконання господарських і фінансових договорів;

  · Кон'юнктуру ринку;

  · Науково-технічні досягнення і передовий досвід у відповідній галузі виробництва;

  · Управління економікою і фінансами підприємства, організацію виробництва і праці;

  · Порядок розробки та висновків галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин;

  · трудове законодавство;

  · Правила і норми охорони праці.

  1.6 Під час відсутності директора підприємства його посадові обов'язки виконує в установленому порядку призначається заступник, який несе повну відповідальність за якісне, ефективне і своєчасне їх виконання.

  II. функції

  На директора підприємства покладаються такі функції:

  2.1 Загальне керівництво виробничо-господарської і фінансово-економічною діяльністю підприємства.

  2.2 Організація взаємодії всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць.

  Забезпечення виконання всіх прийнятих підприємством зобов'язань, включаючи зобов'язання перед бюджетами різних рівнів і позабюджетними фондами.

  Створення умов для впровадження новітньої техніки і технології, прогресивних форм управління та організації праці.

  Вжиття заходів щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці на підприємстві.

  Контроль за дотриманням законності в діяльності всіх служб.

  Захист майнових інтересів підприємства в суді, арбітражі, органах державної влади.

  III. Посадові обов'язки

  Для виконання покладених на нього функцій директор підприємства зобов'язаний:

  · Керувати відповідно до чинного законодавства виробничо-господарської та фінансово-економічною діяльністю підприємства, несучи всю повноту відповідальності за наслідки прийнятих рішень, збереження та еффектівноеіспользованіе майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності.

  · Організовувати роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, направляти їх діяльність на розвиток і вдосконалення виробництва з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів збуту продукції та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності продукції, що виробляється, її відповідність світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб населення у відповідних ідах вітчизняної продукції.

  · Забезпечувати виконання підприємством всіх зобов'язань перед федеральним, регіональним і місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками і кредиторами, включаючи установи банку, а так же господарських і трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів.

  · Організовувати виробничо-господарську діяльність на основі широкого використання новітньої техніки і технології, прогресивних форм управління та організації праці, науково-обгрунтованих нормативів матеріальних, фінансових і трудових витрат, вивчення кон'юнктури ринку та передового досвіду (вітчизняного і зарубіжного) з метою всебічного підвищення технічного рівня і якості продукції (послуг), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання виробничих резервів та економного витрачання нд х видів ресурсів.

  · Вживати заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, раціональному використанню та розвитку їх професійних знань і досвіду, створення безпечних і сприятливих для життя і здоров'я умов праці, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

  · Забезпечувати правильне поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, єдиноначальності і колегіальності, в обговоренні і вирішенні питань, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, застосування принципу матеріальної зацікавленості і відповідальності кожного працівника за доручену йому справу і результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати в встановлені терміни.

  · Розробляти нові програми в країнах, з якими компанія ще не працювала;

  · Вести офіційну переписку з іноземними партнерами зметою отримання конфіденційних тарифів і контрактів;

  · Проаналізувати отримані тарифи, порівняти їх, провести маркетингові дослідження на туристському ринку для отримання конкурентоспроможних цін;

  · Підготувати контракт для співпраці з іноземним (ми) партнером (ами);

  · Працювати з агентською мережею, брати участь у конференціях, семінарах, презентаціях, на виставках;

  · При необхідності виїжджати до регіональних агентствам з метою залучення їх до роботи зі своїм агентством;

  · Брати участь в розробці реклами фірми;

  · З повагою ставитися до клієнтів і відвідувачам;

  · Контролювати роботу менеджерського складу, нести відповідальність за роботу всього туристського відділу в цілому;

  · Давати точні інструкції кур'єрам, менеджерам при оформленні документів клієнтів, що відправляються в туристичні поїздки;

  · Своєчасно інформувати бухгалтерію про необхідність виставлення рахунків для оплат за безготівковим розрахунком при роботі з організаціями;

  · Акуратно вести діловодство, зберігати документацію в спеціальних файлових папках в хронологічному порядку. Вказувати в факсових повідомленнях куди, кому і від кого направляється документ, ставити число, прикріплювати до кожного відправленого повідомленням підтвердження про відправку;

  · Зберігати комерційну таємницю фірми, яка включає назви, адреси, номери телефонів і факсів юридичних і фізичних осіб - партнерів фірми, імена та прізвища партнерів фірми, собівартість авіаквитків, страхування туристів, обслуговування в готелях, розміри посадових окладів, а також, відомості про родичів співробітників, домашні телефони і адреси, спеціальні електронні коди і паролі, використовувані на роботі;

  · При виникненні конфліктних ситуацій з клієнтами постаратися вирішити спірні питання.

  3.7 Спільно з трудовими колективами і профспілковими організаціями забезпечувати на основі принципів соціального партнерства розробку, укладання та виконання колективного договору, дотримання трудової і виробничої дисципліни, сприяти розвитку трудової мотивації, ініціативи та активності робітників і службовців підприємства.

  3.8 Вирішувати питання, що стосуються фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності підприємства, в межах наданих йому законодавством прав, доручати ведення окремих напрямків діяльності іншим посадовим особам заступникам директора, керівникам виробничих одиниць і філій підприємств, а також функціональних і виробничих підрозділів.

  3.9 Забезпечувати дотримання законності в діяльності підприємства і здійсненні його господарсько-економічних зв'язків, використання правових засобів для фінансового управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин, забезпечення інвестиційної привабливості підприємства з метою підтримки і розширення масштабів підприємницької діяльності.

  3.10 Захищати майнові інтереси підприємства в суді, арбітражі, органах державної влади і управління.

  IV. права

  Директор підприємства має право:

  4.1 Представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами, органами державної влади та управління.

  4.2 Діяти від імені підприємства, без оформлення довіреності.

  4.3 Відкривати поточні та вкладні рахунки в банківських установах.

  4.4 Розпоряджатися коштами та майном підприємства з дотриманням вимог відповідних нормативних актів, статуту підприємства.

  4.5. У встановлених законодавством межах визначати обсяг і порядок захисту відомостей, що становлять конфіденційну інформацію.

  V. Відповідальність

  Директор підприємства несе відповідальність:

  · За невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов'язків; за вчинені в процесі здійснення своєї трудової діяльності правопорушення; За завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

  · Відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, встановлених законодавством, статутом підприємства, іншими нормативними правовими актами. Директор підприємства не звільняється від відповідальності за тягнуть відповідальність дії, вироблені особами, яким він делегував свої права.

  · За несумлінне використання майна і коштів підприємства у власних інтересах або інтересах протилежних інтересам засновників.

  · За бездіяльність або неналежне виконання своїх зобов'язань;

  · За коректне поводження з клієнтами фірми;

  · За виконання наказів і розпоряджень керівництва фірми;

  · За збереження ввіреній йому документації фірми;

  · За збереження довіреного йому майна;

  · За розголошення комерційної таємниці фірми;

  · За розголошення інформації про клієнтів третім особам, есліето не пов'язане з виконанням ним (менеджером) своїх службових обов'язків, крім випадків, передбачених чинних законодавством.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Бізнес-план по створенню туристичного агентства "Кругосвет"

  Скачати 82.58 Kb.