• 2. Смерть, раптовий розлад здоровя чоловіка (дружини) туриста ** або його (її) близького родича, що перешкоджають здійсненню передбачуваної поїздки і виникли до початку поїздки;
 • 3. Пошкодження або загибель майна туриста внаслідок
 • 4. припадають на період страхування судовий розгляд, в якому турист бере участь за рішенням суду, прийнятим після вступу договору страхування в силу;
 • 6. Неотримання вїзної візи при своєчасній (але не пізніше ніж за пять днів до початку поїздки) подачі повного пакету документів на оформлення;
 • 1. Алкогольним, наркотичним або токсичним спянінням туриста;
 • 4. Актами будь-яких органів влади і управління;
 • 6. Вчиненням туристом протиправного діяння, що знаходиться в прямого причинно-наслідкового звязку з настанням страхового випадку;
 • 8. Польотом туриста на безмоторних літальних апаратах, моторних планерах, надлегких літальних апаратах, а також стрибками з парашутом;
 • 10. Службою туриста в будь-яких збройних силах і формуваннях;
 • 12. Заняттям туристом небезпечними видами діяльності (в тому числі в якості професійного водія автотранспорту, гірники, будівельника, електромонтажника);
 • 13. неотримання вїзної візи, якщо тур придбаний менш ніж за 5 (пять) днів до передбачуваної дати виїзду за кордон.
 • 1. Оригінал договору з надання туристичних послуг;
 • 3. Довідка туристського агентства про понесені туристом витратах, повязаних з оплатою штрафних санкцій, стягнутих за скасування поїздки відповідно до договору з надання туристичних послуг;
 • 5. Документи і відомості, необхідні для встановлення характеру страхового випадку, а саме
 • Виплата страхового відшкодування


 • Дата конвертації12.04.2017
  Розмір149.54 Kb.
  Типбізнес план

  Скачати 149.54 Kb.

  Бізнес-план по створенню туристичного агентства "Кругосвет"

  Бізнес-план по створенню туристичного агентства «Кругосвет»

  Виконала: Оруджова Лейла

  Студентка 3 курсу гр. 123-М (б)

  Викладач: Єфремова М.В.

  Нижній Новгород - 2014 рік

  резюме

  Все більш популярним в середовищі малого підприємництва стає туристичний бізнес, щорічно в країні ліцензуються тисячі нових туристичних фірм, утворюються сотні філій і представництв іноземних туристичних компаній. Незважаючи на значну конкуренцію, організація турбізнесу, як і раніше залишається економічно привабливим способом застосування засобів підприємців-початківців. В першу чергу, це пов'язано з порівняно невеликою витратною частиною на початковому етапі і більш-менш ліберальною системою державної реєстрації туристичної компанії.

  У ринковій економіці підприємці не зможуть домогтися стабільного успіху, якщо не будуть чітко й ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати і акумулювати інформацію як про стан цільових ринків, положенні на них конкурентів, так і про власні перспективи і можливості.

  Туризм - один з небагатьох динамічно розвиваються видів вітчизняного бізнесу. Інтерес підприємців до туризму пояснюється рядом факторів. По-перше, для того, щоб почати займатися туристичним бізнесом, не потрібно великих інвестицій. По-друге, на туристичному ринку цілком успішно взаємодіють великі, середні та малі (з невеликою кількістю персоналу) фірми. При цьому туристичний бізнес дозволяє швидко обертати капітал, а також (у сфері міжнародного туризму) витягувати відомі вигоди за рахунок валютних операцій.

  У даній роботі метою є розробка бізнес-плану туристичного підприємства, яке спеціалізуватиметься на недорогому молодіжному відпочинку. Відповідно до поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання: розробити основні напрямки діяльності майбутнього агентства і дати оцінку його фінансового майбутнього.

  Основні цілі підприємства:

  освоєння туристичного ринку;

  задоволення потреби фізичних осіб у наданні високоякісних туристичних послуг;

  створення додаткових робочих місць;

  отримання прибутку.

  Місце розташування турфірми: м Нижній Новгород, пр-т Леніна.

  Бізнес-план складається на 2-3 роки.

  Сума капіталовкладень становить близько 200 000 рублів.

  Власні кошти - 200 000 рублів.

  Прибуток турфірми в рік складе 108 600 рублів.

  Рентабельність = 80 250: 108 600 * 100% = 73,8%.

  Таким чином, проект окупиться приблизно через півтора року.

  1. Опис підприємства і галузі

  Турфірма почне свою діяльність як маловідома організація, проте через п'ять років своєї діяльності в рейтингу вона займе лідируюче положення серед турагентів.

  Фірма планує організувати тісну співпрацю з провідними туроператорами Росії, такими як: «Наталі-Турс» (http://www.natalie-tours.ru), «Pegas-touristik» (www.pegast.ru), «Anex-tour» (http://www.anextour.ru), «Tez-tour» (www.tez-tour.com), які є виробниками туристичних послуг, відповідають за їх якість, а також надійність і професіоналізм яких перевірені протягом спільної діяльності. Для цього турфірмі потрібно буде укласти з туроператорами агентський договір (див. Додаток 1).

  Особливість роботи фірми буде полягати в тому, що вона ставить перед собою тільки чітко сплановані цілі і завжди буде дотримується девізу: «Потрібно добре знати країну, в яку продаєш тури».

  Місія фірми: Фірма-турагент на російському ринку туристичних послуг; забезпечує своїх клієнтів тільки якісними, цікавими маршрутами і доступним для всіх відпочинком в різних країнах.

  Цілі фірми:

  стратегічна:

  1) забезпечення домінуючої позиції на туристичному ринку за рахунок надання якісних послуг кожному клієнту;

  2) зайняти 2% частки ринку до 2018 року.

  Тактичні цілі:

  1) розширити кількість послуг, що надаються організацією;

  2) проведення маркетингових досліджень протягом року;

  3) щороку підтримувати високу кваліфікацію у персоналу;

  4) упорядкування збору, обробки та зберігання інформації про клієнтів фірми;

  5) використання нових комунікаційних технологій у сфері замовлення послуг, що надаються.

  Оперативні цілі:

  1) підписання договору про проведення широкомасштабного маркетингового дослідження зі спеціальною маркетингової фірмою;

  2) проводити щоквартальне підвищення кваліфікації керівників і щорічно у працівників;

  3) введення замовлення турів та інших послуг через Інтернет;

  4) введення нових комп'ютерних програм, що полегшують роботу співробітників.

  Офіційна: надання якісних послуг кожному клієнту.

  За результатами опитування у ніжегородцев щодо співпраці з турфірмами при організації подорожей: фактори вибору турфірм за значимістю розподілилися наступним чином:

  - широта асортименту пропонованих послуг - 34%,

  - низькі ціни - 30%,

  - імідж продавця-24%,

  - зручне місце расположенія- 12%.

  Нижегородські туристичні фірми стикаються з різними проблемами в своєму бізнесі. Найбільш значними перешкодами, згідно з проведеним опитуванням, вони вважають:

  - високі податки (цю проблему відзначили 72%);

  - неплатоспроможність населення (58%);

  - високий рівень конкуренції (41%);

  - високу орендну плату (40%);

  - недосконалу законодавчу базу (38%).

  Основною метою турфірми в ринковій економіці є забезпечення конкурентоспроможності послуг, що надаються, так як фінансове благополуччя організації слідує за конкурентоспроможністю випускаються послуг, як тінь за людиною. Практика показує, що цієї мети найбільш часто досягають підприємства з більш високим конкурентним потенціалом. Під конкурентним потенціалом підприємства мається на увазі як реальна, так і потенційна здатність компанії розробляти, виготовляти, збувати і обслуговувати в конкретних сегментах ринку конкурентоспроможні вироби, тобто послуги, що перевершують по якісно-ціновим параметрам аналоги і користуються більш пріоритетним попитом у споживачів.

  У туристської сфері фірмі слід прагнути перевершити конкурентів шляхом максимального підвищення якості послуг, якісних характеристик своєї діяльності. Якщо таке підвищення розглядається споживачами як цілком припустиме, то підприємство може з успіхом піти від конкурентної боротьби.

  Таблиця 1

  SWOT - аналіз турфірми

  можливості

  - придбання додаткових клієнтів за рахунок зниження цін на послуги;

  - зниження торгових бар'єрів на привабливих ринках;

  - поява нових програм, призначених для різних сегментів ринку;

  - можливість збільшення попиту.

  небезпеки

  - зростаюча вимогливість покупців;

  - зміна потреб в послугах компанії;

  - несприятливі зміни курсів валют;

  - поява нових конкурентів;

  - висока залежність від зниження попиту;

  - підвищення митних тарифів;

  - природні катастрофи.

  Сильні сторони

  - вдале географічне розташування;

  - компетентність у ключових питаннях;

  - розробка нових програм;

  - орієнтація на різні сегменти ринку;

  - молодий, креативний персонал;

  - широка диференціація послуг, що надаються;

  - репутація фірми.

  - зміна цінової політики, тобто зниження цін на послуги;

  - розробка нових привабливих турів;

  - провести широку рекламну компанію;

  - провести маркетингове дослідження з метою виявлення нових сегментів ринку.

  - зміна цінової політики, тобто зниження цін на послуги;

  - розробка нових привабливих турів;

  - змінити збутову політику;

  - пропонувати тури по масових напрямках за більш низькі ціни.

  Слабкі сторони:

  - внутрішні виробничі проблеми;

  - нестача коштів на проведення широкої рекламної акції;

  - недізнавання споживачами.

  - організувати курси підвищення кваліфікації керівнику фірми;

  - змінити організаційну культури організації;

  - взяти короткостроковий кредит для поведінки рекламної акції;

  - найняти необхідних фахівців для розробки стратегії.

  - змінити стратегію організації (збутову, торгову, маркетингову і комунікаційну).

  Сильні сторони:

  ѕ компетентність в ключових питаннях. Персонал фірми добре поінформований про останні новинки на ринках і масових напрямках. Персонал офісу також проходить періодичну перепідготовку та підвищення кваліфікації.

  ѕ розробка нових програм. Фірма постійно стежить за тенденціями ринку і намагається формувати нові тури, які користуються попитом.

  ѕ орієнтація на різні сегменти ринку. Фірма орієнтується не тільки на VIP - клієнтів, але і на клієнтів із середнім достатком, пропонуючи тури за нижчими цінами.

  ѕ молодий, креативний персонал. Фірма намагається набирати тільки молодий персонал, який володіє потенціалом. Керівництво не звертає особливої ​​уваги на те, чи є у претендента досвід роботи в туризмі. Для керівництва набагато важливіше наявність у претендента потенціалу.

  ѕ широка диференціація послуг, що надаються. Фірма пропонує не тільки різні тури по різних напрямках (внутрішній і виїзний), але і продаж авіа та залізничних квитків, оформлення закордонних паспортів, екскурсії по Нижегородській області і багато іншого.

  Слабкі сторони:

  ѕ внутрішні виробничі проблеми. Проблеми можуть виникнути через будь-яких непередбачених обставин (форс-мажор).

  ѕ нестача коштів на проведення широкої рекламної акції.Кошти не завжди можуть плануватися на рекламу. Неправильний розподіл коштів на різні підприємства може спричинити за собою тяжкі наслідки.

  ѕ відсутність чіткого стратегічного напрямку. Стратегічне планування має бути чітко розроблено і ретельно продумано для того, щоб фірма могла гідно конкурувати з лідерами ринку і відвоювати необхідну їй частку ринку.

  У послідовності роботи нашої турфірмі доведеться зіткнутися з конкурентами-сусідами, такими як:

  Назва

  Місце розташування

  Частка ринку, яким вона володіє

  острова кохання

  Пр. Леніна 54

  2,6%

  Хвиля-тур

  Пр. Леніна 98

  1,5%

  Екзотур

  Пр. Леніна 22

  1,7%

  Гама

  Пр. Леніна 28

  8,6%

  Але як основних конкурентів можна класифікувати дві турфірми - цей «ВЕЛЛ» і «Гарячі путівки».

  Таблиця 2

  Характеристика підприємств і його найближчих конкурентів

  фактори конкурентоспроможності

  наше агентство

  конкуренти

  Гама

  острова кохання

  Місцезнаходження

  Пр. Леніна

  Пр. Леніна

  Пр. Леніна

  Асортимент туристичного продукту:

  Рівень якості обслуговування

  престиж фірми

  комфорт

  Всі країни та напрямки. Тури внутрішнього туризму. Високий рівень обслуговування.

  Всі країни та напрямки.

  Тури по Москві. Чи не давно існує на ринку. Високий рівень обслуговування.

  Всі країни та напрямки.

  На ринку недавно, але завоювала довіру у споживачів. Високий рівень обслуговування.

  Ціна:

  Знижки з ціни

  Умови і порядок розрахунку

  Ціни встановлює згідно зі стратегією «ціна, заснована на мінімізації витрат».

  Ціни встановлює згідно зі стратегією «висока якість - висока ціна».

  Ціни встановлює згідно зі стратегією «ціна, заснована на мінімізації витрат».

  характеристика офісу

  Офіс просторий і зручний.

  Офіс просторий і зручний.

  Офіс комфортабельний.

  Час роботи

  9.00 - 19.00

  9.00 - 20.00

  9.00 - 19.00

  Додаткові послуги.

  Бронювання квитків, оформлення закордонних паспортів.

  Бронювання квитків.

  Бронювання квитків.

  2. Опис фірми

  Туристична компанія, яку ми створюємо, буде називатися «Кругосвет». Туристична компанія «Кругосвет» надаватиме свої послуги в області виїзного, в'їзного та внутрішнього туризму (круїзні тури, тури по Росії) і спеціалізуватися на наступних типах туристських послуг (турах):

  ѕ Організація регулярних групових та індивідуальних турів.

  ѕ Організація VIP-турів.

  ѕ Корпоративне обслуговування.

  ѕ Бронювання і продаж авіаквитків.

  ѕ Бронювання готелів в Росії і за кордоном.

  ѕ Оренда автотранспорту.

  ѕ Організація трансфертів, замовлення таксі.

  ѕ Оформлення виїзних віз для російських громадян.

  ѕ Медичне страхування подорожуючих по Росії і виїжджають за кордон.

  Географія подорожей, з кожним роком розширює пропозиції компанії дозволяє організовувати для ніжегородцев нові ексклюзивні тури.

  Турфірма буде реалізовувати виїзні тури по популярних напрямках: Туреччина, Єгипет, Чехія, Домініканська республіка, Об'єднані Арабські Емірати, Індія, Ізраїль, Хорватія, Чорногорія, Іспанія, Італія, Таїланд, В'єтнам і т.д ..

  3. Маркетинг і збут продукції

  Цінова політика - найважливіший засіб реалізації маркетингової стратегії туристичної фірми. Саме від цін більшою мірою залежать комерційні результати.

  Туристична компанія, виступаючи на ринку як турагент, в процесі ціноутворення буде враховувати такі фактори:

  - Рівень і динаміку конкуруючих фірм;

  - Витрати виробництва і планований прибуток;

  - Співвідношення попиту і пропозиції;

  - Якісні оцінки послуг.

  Турфірма в процесі розрахунку своїх цін буде використовувати два методи:

  витратний, орієнтований на витрати і плановий прибуток,

  конкурентний, орієнтований на ціни основних конкурентів.

  Турфірма буде являеться турагентом московських туроператорів, тому турфірма існує за рахунок комісій, одержуваних від туроператорів. Що стосується зарубіжних і масових турів, то цінова стратегія фірми вже заснована на конкуренції.

  Турфірмі необхідний інтернет сайт. Створення web-сайту необхідно тому, що підприємство отримує можливість повідомляти всім користувачам мережі Інтернет про свою діяльність, тобто можливість розповісти про себе всьому світу. Сайт компанії є зручним засобом організації ефективного інформаційного обміну, який може успішно використовуватися в маркетингових дослідженнях, рекламі, забезпеченні торгових операцій, фінансових трансакцій і т.д. На сайті можна буде отримати повну інформацію про саму компанію (рубрика «Про нас»). У цій рубриці будуть питання, що стосуються потреб клієнтів і, звичайно, відгуки про компанії. На сайті також будуть вказані партнери - великі знамениті компанії, що також добре відіб'ється на іміджі турфірми.

  Підрядник - ТОВ «Вектор». Вартість створення сайту - 25000 рублів. Термін виконання - 20 днів.

  Система стимулювання включає:

  1. Акція «дорослий + дитина безкоштовно».

  Турфірмі пропонується розробити акцію, де безкоштовний відпочинок, наприклад, для дитини, буде виступати в якості бонусу за покупку дорогої турпутівки. Серед пропозицій схожих послуг або товарів настільки незвичайний подарунок буде тим вирішальним фактором, який переконає клієнта звернутися саме в компанію «Кругосвет», а не до конкуруючих компаній. Інформація про акцію повинна публікуватися на сайті організації, в рекламному оголошенні в ЗМІ, в поштовій розсилці.

  2. Сертифікат на туристичну поїздку - це можливість зробити корисний і оригінальний подарунок. Подарунковий сертифікат може бути будь-якого номіналу. Термін дії - один рік з моменту придбання.

  3. Дисконтна карта постійним туристам турфірми «Кругосвет».

  Пластикова карта дасть право на отримання знижок, бонусів, призів і подарунків в офісі компанії «Кругосвет» на наступних умовах:

  - Пластикова карта вручається постійним клієнтам компанії. Постійний клієнт компанії - турист, який скоїв як мінімум 2 подорожі протягом 1 року (вартість 1 поїздки повинна складати не менше 30 000 руб.).

  - Пластикова карта має свій індивідуальний номер.

  - Пластиковою картою може скористатися не тільки її володар, але і його члени сім'ї, друзі, колеги.

  - За кожну зроблену поїздку (тур. Пакет: тур + а / квиток + віза + страховка) на пластикову карту туристу нараховується певна кількість балів.

  - Балами з пластикової карти турист може користуватися кожен раз при оформленні поїздки, при цьому накопичені бали згорають. Або накопичити певну кількість балів (за кілька поїздок) і скористатися пізніше.

  - За кожну третю поїздку туристу додатково буде зараховано 300 балів в якості бонусу.

  - Щорічно 2 рази в рік (Новий Рік і День Народження Компанії) компанія проводить розіграш призів і подарунків, в якому власники пластикових карт автоматично стають учасниками розіграшу.

  Таблиця 3

  Система просування турфірми на 12 місяців

  вид просування

  кількість виходів

  Вартість, руб.

  Реклама в пресі: «Арена»

  Кожен місяць

  Вартість 1 виходу - 2 500 * 12 раз = 30 000

  Довідник «Жовті сторінки»

  1 раз на рік

  1 000

  Розробка сайту

  одноразово

  25 000

  Просування і підтримка сайту

  Кожен місяць

  7 000 * 12 = 84 000

  Сувенірна продукція (папки, ручки, брошури)

  Замовлення 1 раз у год 2 500 шт.

  2 500 шт. * 10 рублів за 1 од. = 25 000

  вивіска

  одноразово

  3 000

  Разом

  168 000

  Разом в місяць постійних витрат на рекламу

  5250

  4. Виробничий план

  · Розташування офісу турфірми - Ленінський район, проспект Леніна, по лінії метро.

  · Статус офісу - оренда приміщення.

  · Тип офісу - на першому поверсі житлового будинку.

  · Розмір офісу - двокімнатний (18 і 12 м2), на три робочих місця (3 менеджера), кабінет директора, кухня, роздягальня, санвузол.

  · Меблі для офісу:

  Таблиця 4

  Найменування

  Кількість, шт.

  Вартість, руб.

  Загальна вартість, руб.

  стіл робочий

  4

  2000

  8000

  Стілець для співробітників

  4

  500

  2000

  Стільці для відвідувачів

  4

  500

  2000

  Стелаж

  1

  1500

  1500

  Шафа для одягу

  1

  1000

  1000

  Вішалка для одягу

  3

  500

  1500

  Дошка для інформації

  1

  1000

  1000

  Журнальний столик

  1

  1500

  1500

  сейф

  1

  4000

  4000

  жалюзі

  5000

  5000

  Посуд

  1

  3000

  3000

  Рамки для фотографій

  10

  200

  2000

  Разом

  21700

  32500

  · Обладнання для офісу:

  Таблиця 5

  Найменування

  Кількість, шт.

  Вартість, руб.

  Загальна вартість, руб.

  комп'ютер

  4

  15000

  60000

  Телефон

  4

  500

  2000

  Факс

  1

  500

  500

  принтер

  1

  1500

  1500

  Принтер-копір-сканер

  1

  4000

  4000

  кондиціонер

  2

  15000

  30000

  кулер

  1

  1000

  1000

  Аптечка

  1

  200

  200

  Годинники

  1

  500

  500

  канцтовари

  3000

  3000

  Детектор грошових купюр

  1

  3000

  3000

  карти настінні

  1500

  1500

  Разом

  45700

  107200

  · дизайн проект. Кабінети будуть витримані в спокійно ділової кольоровій гамі. Офіс світлий, просторий, з великими вікнами. Приміщення не потребує ремонту. Зонування виконано за допомогою меблів.

  5. Організаційний план

  Спочатку персонал фірми буде невеликий. У працюватимуть професіонали в області туристського бізнесу, які мають вищу освіту.

  Організаційна структура турфірми постійно удосконалюватиметься адекватно її стрімкого розвитку. У фірмі буде працювати близько 5 фахівців на початковому етапі. Пізніше буде сформовано кілька великих підрозділів відповідно до профілю робіт, з них особливо слід відзначити агентський відділ і відділи по прямому обслуговування клієнтів, групи туристського оформлення.

  Відповідно до напрямків роботи, організаційна структура підприємства виглядає наступним чином.

  Малюнок 1. Організаційна структура управління

  Дана організація має лінійно-функціональну структуру. Кожен менеджер наділений однаковими функціями і обов'язками, такими як інформування клієнта по телефону про цікавить його продукті.

  Загальні посадові обов'язки працівників фірми відображені в таблиці 6.

  Таблиця 6

  Посадові обов'язки працівників фірми

  № п / п

  Посада

  Обов'язки

  1

  директор

  ѕ розробка іміджу фірми, маркетинг, представницькі функції, взаємодія з партнерами, отримання необхідних ліцензій, набір і навчання персоналу, складання програм перебування туристів в Росії, ділове листування. (Див. Додаток 2)

  2

  Менеджери з туризму

  ѕ усне спілкування з клієнтом, включаючи телефонні переговори,

  ѕ прийом і переговори з клієнтом,

  ѕ знання теорії міжособистісного спілкування,

  ѕ знання іноземної мови,

  ѕ робота з турами по організації внутрішнього туризму (в межах нашої країни).

  3

  Бухгалтер

  ѕ ведення звітності,

  ѕ збір, обробка та аналіз інформації,

  ѕ класифікація інформації,

  ѕ техніка кількісної оцінки та аналізу інформації,

  ѕ дотримання термінів звітності.

  Всі співробітники повинні мати належну професійну освіту, підготовку і досвід роботи. Кадрова робота буде проводитися на найвищому рівні. В основному в фірмі буде працювати молодь; середній вік працівників не перевищує 45 років. Велику частину складають переважно чарівні, попереджувальні і активні дівчата.

  Штатний розклад - документ, що закріплює посадовий та чисельний склад фірми із зазначенням фонду заробітної плати. Штатний розклад складається на загальному бланку і включає відомості про посадовий та чисельний склад фірми.

  Таблиця 7

  Штатний розклад

  Назва посади

  Кількість працівників (осіб)

  Зарплата, руб.

  директор

  1

  25000

  Бухгалтер

  1

  5000

  Менеджер з туризму

  3

  7000 + 2-3% від проданого туру

  РАЗОМ

  5

  51000

  Працівники категорії молодшого персоналу будуть набиратися з числа студентів середніх та вищих навчальних закладів системи туристської освіти Нижнього Новгорода. Як правило, в фірмі вони проходять практику, пишуть курсові або дипломні роботи з відповідної тематики, відпрацьовують актуальні питання технології обслуговування, туристського маркетингу і т. Д. Це дозволяє виявляти найбільш здібних працівників і потім запрошувати їх на постійну роботу.

  Важливими чинниками в кадровій політиці фірми є інструктаж і регулярне навчання персоналу, спрямоване на підвищення кваліфікації працівників. Молодих співробітників навчатимуть проводити ознайомчі бесіди з потенційним клієнтом, виявляти людей, чиї цілі поїздки відмінні від туристських, попереджати конфлікти з імміграційними службами. Використовується метод ротації кадрів фахівців.

  Особливо ретельно готуватиметься штат туристських лідерів, які обслуговують туристів на місцях за кордоном. Встановлено і практикою доведено, що дешевше і ефективніше містити досвідченого працівника на місці прийому туристів, ніж направляти Турлідер з кожною групою. Такі фахівці, як правило, добре володіють місцевим та англійською мовами, відмінно орієнтуються в обстановці регіону, встановлюють контакти з керівництвом приймаючих фірм, готелів і обслуговують туристів, що прибувають на високому рівні. Крім того, істотна економія на транспортних витратах. Тривалість перебування таких працівників визначається доступним терміном візи.

  Постачальниками будуть московські туроператори «Наталі-Турс» (http://www.natalie-tours.ru), «Pegas-touristik» (www.pegast.ru), «Anex-tour» (http: //www.anextour .ru), «Tez-tour» (www.tez-tour.com). Турфірма укладає з постачальниками агентські угоди і отримує комісію за кожен проданий турпакет від 7 до 15% в залежності від обсягу продажів. Також турфірма буде співпрацювати з підприємствами розміщення, харчування, екскурсійними бюро.

  Бронювання буде здійснюватися через системи Exat.ru, Tourindex.ru, Bronni.ru.

  Форма оплати - готівковий, безготівковий.

  6.Фінансовий план

  Першим і важливим кроком, при відкритті бізнесу, буде оформлення його ІП або ТОВ (при реєстрації ТОВ необхідно буде закласти капітал). Іншими словами, перше, що необхідно буде зробити, - це зареєструвати турфірму і відкрити розрахунковий рахунок. Ціна реєстрації турфірми буде залежати від форми реєстрації.

  Другим кроком, при організації власного туристичного бізнесу, буде - оренда приміщення. Ціна за оренду офісу буде коливатися від 20 до 40 000 рублів.

  Третім кроком, при створенні турфірми, буде облаштування приміщення. В даний пункт буде включено все, від оформлення офісу (робочі місця всіх співробітників необхідно забезпечити всім необхідним - комп'ютерною технікою, стелажами для документів, оргтехнікою, телефонами, столами, стільцями і т.д.), до закупівлі канцелярського приладдя. Надалі, при розвитку фірми, необхідно облаштувати офіс - це обличчя турагентства. Також, необхідно подбати про вивісці туристичної фірми.

  Також необхідно буде врахувати витрати на проведення в офіс інтернету і телефону, так як це основні інструменти при роботі з клієнтами, саме через них менеджери будуть бронювати номери в готелі, замовляти туристичну поїздку і т.д.

  Розглянемо основні витрати на відкриття турфірми.

  Таблиця 8

  Одноразові витрати на створення турфірми

  Стаття витрат

  Вартість, руб.

  Реєстрація юридичної особи

  5 000

  меблі

  32500

  оргтехніка

  107200

  Створення сайту

  25000

  вивіска

  3000

  Разом

  172 700

  Таблиця 9

  Щомісячні витрати турфірми

  Стаття витрат

  Вартість, руб.

  Оренда приміщення

  20000

  Послуги зв'язку

  2000

  Інтернет

  2000

  вода

  200

  канцтовари

  1500

  Інші адміністративні витрати

  3000

  ФОП

  51000 +%

  Реклама

  5250

  Заправка картриджів

  300

  Інші витрати (подарунки, корпорат. Заходу і т.д.)

  5000

  Разом

  80 +250%

  Таблиця 10

  Приблизний дохід турфірми в місяць

  напрямок

  Вартість туру на 1 чол., Руб.

  Прибуток за тур, 10% від вартості, руб.

  Кількість турів, шт.

  Дохід в місяць, руб.

  Іспанія

  25000

  2500

  10

  25000

  Греція

  20000

  2000

  5

  10000

  Чорногорія

  20000

  2000

  5

  10000

  ОАЕ

  30000

  3000

  2

  6000

  Хорватія

  30000

  3000

  3

  9000

  Туреччина

  25000

  2500

  10

  25000

  Єгипет

  20000

  2000

  5

  10000

  Інші країни

  20000

  2000

  5

  10000

  Разом

  50

  95000

  Таким чином, можна зробити висновок, що в середньому необхідно реалізовувати 3-4 туру в день середньою вартістю 20 000 рублів. Необхідно також врахувати сезонність роботи турфірми. Розглянемо приблизну кількість турів, проданих за рік.

  Таблиця 11

  місяць

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  кількість

  15

  10

  10

  15

  40

  50

  50

  50

  40

  20

  15

  25

  Разом: 340 турів в рік.

  7. Спрямованість і ефективність проекту

  Відповідно до маркетинговими дослідженнями (конкурентів і споживачів) пропонований річний обсяг реалізації становить приблизно 340 подорожей.

  Таблиця 12

  Прибуток турфірми в місяць

  Найменування

  Сума, руб. / Міс.

  Виручка (комісія - 10%)

  95 000

  Постійні щомісячні витрати

  80 +250%

  Податки (6%)

  5 700

  Прибуток в місяць

  9 050

  Прибуток на рік

  108 600

  Прибуток турфірми в рік складе 108 600 рублів.

  Рентабельність = 80 250: 108 600 * 100% = 73,8%.

  Таким чином, проект окупиться приблизно за півтора року = 172200/108600 = 1,58

  висновок

  Таким чином, бізнес-план туристичного агентства «Кругосвет» досить ефективний для реалізації. Термін окупності його складе 1,5 року, приблизні витрати на початок відкриття туристичного агентства? 200 000 рублів, а прибуток в рік? 108 600 рублів.

  Надалі, при розширенні бізнесу, можна буде організувати туристичний магазин прямо в офісі, з пропонованим товаром для майбутніх туристів.

  Додаток 1

  Агентський договір №

  м Москва / інше місто «» 2014 р

  ТОВ «НАТАЛІ ТУРС», іменоване надалі «ПРИНЦИПАЛ», в особі Генерального директора Воробйової Наталії Олегівни, що діє на підставі Статуту, реєстровий № МT1 000867 з одного боку, і, що називається надалі «АГЕНТ», в особі діючого на підставі Статуту з іншого боку, а разом іменовані сторони, уклали цей Договір про наступне:

  Основні поняття:

  «Туристський продукт»: комплекс послуг, перевезення і розміщення, що надаються за загальну ціну за договором про реалізацію туристського продукту (далі Продукт);

  «Туристські послуги»: послуги, заброньовані АГЕНТОМ, але не входять до туристичного продукту.

  «Клієнт АГЕНТА»: фізична особа або юридична особа, яка не є учасником туристичної діяльності, з якими АГЕНТ укладає договір реалізації туристичного продукту / послуг.

  «Документи на тур»: паспорт з оформленою візою (в разі, якщо така віза оформлялася за допомогою ПРИНЦИПАЛА), туристський ваучер, проїзні документи, рекомендації туристам з поведінки в країні перебування, поліс медичного страхування, умови страхування і правила поведінки туриста при виникненні страхових випадків.

  «Програма туру»: набір туристичних продуктів і туристських послуг Замовлення, права на які набуває КЛІЄНТ Агента; програма екскурсійного туру.

  «Тариф ПРИНЦИПАЛА»: сукупність цінових ставок, а так же умов бронювання, неустойок, ануляції та оплати туристичного продукту / послуг, що представляє собою оферту (Тарифи ПРИНЦИПАЛА вказані на офіційному сайті ПРИНЦИПАЛА за адресою www.natalie-tours.ru і / або в замовленні і є невід'ємною частиною цього Договору).

  «Замовлення»: заброньований АГЕНТОМ перелік туристичних продуктів / послуг із зазначенням їх статусу і вартості, об'єднаних індивідуальним номером системи он-лайн бронювання.

  «Дата реєстрації туристського продукту (продукту) - дата бронювання туристичного продукту / послуг.

  «Бронювання»: резервування АГЕНТОМ на основі інформації ПРИНЦИПАЛА, розміщеної на офіційному сайті за адресою www.natalie-tours.ru і є невід'ємною частиною цього Договору, туристичних продуктів / послуги ПРИНЦИПАЛА - акцепт АГЕНТА, в системі он-лайн бронювання ПРИНЦИПАЛА з формуванням замовлення .

  «Підтвердження заброньованих послуг»: документ, що підтверджує заброньований і повністю оплачений туристський продукт і / або туристичні послуги із зазначенням їх вартості та статусу.

  «Момент оплати»: дата і час зарахування грошових коштів на рахунок ПРИНЦИПАЛА. У разі якщо зарахування грошових коштів на рахунок ПРИНЦИПАЛА сталося після 17-00 поточного дня, моментом оплати вважається наступний за поточним банківський день.

  «Заборгованість по Замовленню»: різниця сплачених грошових коштів на замовлення і суми вартостей товарів / послуг з наступаючим терміном оплати.

  «Ануляція туристичного продукту та / або туристичних послуг»: відповідно до умов цього договору-відмова АГЕНТА від підтвердженого туристичного продукту / послуг, а також право ПРІНІПАЛА відмовити АГЕНТУ в наданні підтвердженого туристичного продукту / послуг.

  Предмет договору

  1.1 АГЕНТ зобов'язується за дорученням ПРИНЦИПАЛА, від свого імені, але за рахунок ПРИНЦИПАЛА, реалізовувати туристичний продукт / послуги, а ПРИНЦИПАЛ зобов'язується виплачувати АГЕНТУ винагороду, передбачену цим Договором. По угодах, укладених АГЕНТОМ з туристами, набуває права і стає зобов'язаним АГЕНТ, хоча б ПРИНЦИПАЛ і був названий в угоді або вступив з туристом в безпосередні відносини по виконанню угоди. Просування і реалізація туристичного продукту та / або туристичних послуг ПРИНЦИПАЛА здійснюється АГЕНТОМ на умовах, зазначених в цьому Договорі.

  1.2 Кожна з сторін за цим Договором гарантує, що на момент укладення Договору та протягом всього терміну його дії, володіє всіма необхідними документами для здійснення туристської діяльності.

  Обов'язки сторін:

  2.1 ПРИНЦИПАЛ зобов'язується:

  2.1.1 Зареєструвати АГЕНТА в системі бронювання ПРИНЦИПАЛА відповідно до «Умов та правил реєстрації» зазначеному на офіційному сайті ПРИНЦИПАЛА за адресою www.natalie-tours.ru.

  2.1.2 Надати АГЕНТУ каталоги в усіх напрямках ПРИНЦИПАЛА, мінімум по одному на кожного продає менеджера. ПРИНЦИПАЛ вправі вносити зміни в інформаційний матеріал, відображаючи це на офіційному сайті ПРИНЦИПАЛА. Обов'язок по з'ясуванню внесених в інформаційний матеріал змін покладається на ТУРАГЕНТА.

  2.1.3 Не пізніше 24 годин з моменту отримання від АГЕНТА бронювання туристичного продукту та / або туристичних послуг підтвердити можливість їх надання. При відсутності такої можливості ПРИНЦИПАЛ в той же термін повинен проінформувати про це АГЕНТА і при наявності можливості запропонувати альтернативний туристичний продукт та / або туристичні послуги.

  2.1.4 До початку туру надати АГЕНТУ інформацію про заброньованому продукті / послуги, яка надається АГЕНТУ шляхом відображення в системі бронювання ПРИНЦИПАЛА і / або на офіційному сайті ПРИНЦИПАЛА за адресою www.natalie-tours.ru, і є невід'ємною частиною цього договору.

  2.1.5 Проінформувати АГЕНТА про виникнення обставин, що перешкоджають наданню туристичного продукту та / або виконання окремих запитаних і підтверджених туристських послуг або виїзду клієнта АГЕНТА в тур, а також про виниклі в програмі туру, що відбулися протягом 24 годин з моменту виникнення подібних обставин шляхом відображення в системі бронювання пРИНЦИПАЛА і / або на офіційному сайті пРИНЦИПАЛА за адресою www.natalie-tours.ru.

  2.1.6 До початку туру підготувати і забезпечити можливість отримання АГЕНТОМ документів / частини документів на тур.

  2.1.7 Надати туристський продукт / послуги після повної оплати Замовлення (виконання послуг з оформлення віз можливо при частковій оплаті Замовлення, що покриває її вартість). У разі несплати / неповної оплати туристичні продукти / послуги не підлягають наданню, а туристський продукт не є підтвердженим ПРИНЦИПАЛОМ, в зв'язку з чим відповідальність за даним замовленням несе АГЕНТ відповідно до розділу 4.2. Договору.

  2.2 АГЕНТ зобов'язується:

  2.2.1 Здійснювати свою діяльність строго відповідно до умов цього договору, «Правилами надання послуг з реалізації туристичного продукту», а також відповідно до «Регламентом діяльності Агентів« Наталі Турс », в тому числі, відповідно до технології співпраці з ПРИНЦИПАЛОМ, умовами і правилами бронювання туристичного продукту ПРИНЦИПАЛА, а також володіти інформацією про туристський продукт / послуги ПРИНЦИПАЛА, документах, необхідних для оформлення в'їзних віз, умови ануляції туристського продукту і / або тури стскіх послуг, і доводити цю інформацію до відома туриста. Вищезгадана інформація надана АГЕНТУ на офіційному сайті ПРИНЦИПАЛА за адресою www.natalie-tours.ru і є невід'ємною частиною цього Договору.

  2.2.2 Укладати договори про реалізацію туристського продукту з клієнтами АГЕНТА: приватними особами або юридичними особами, які не є учасниками туристичної діяльності, в чіткій відповідності з вимогами чинного законодавства та з дотриманням істотних умов договору про реалізацію туристського продукту, передбачених ФЗ «Про основи туристської діяльності у Російській Федерації". У разі порушення зазначеного пункту або вимог чинного законодавства, а також порушення порядку реалізації туристичного продукту, в тому числі не укладення договору про реалізацію туристського продукту з клієнтом, АГЕНТ несе відповідальність, передбачену п. 4.2.2 Договору та чинним законодавством і зобов'язується компенсувати клієнтові / принципалом все понесені в результаті такого порушення збитки.

  2.2.3 При укладанні договору з клієнтом АГЕНТА, надати клієнту АГЕНТА достовірну інформацію: про правила в'їзду до країни тимчасового перебування і виїзду з країни тимчасового перебування, включаючи відомості про необхідність наявності візи для в'їзду в країну і (або) виїзду з країни тимчасового перебування; про основні документи, необхідних для в'їзду до країни тимчасового перебування і виїзду з країни тимчасового перебування, в тому числі неповнолітніх; про небезпеки, з якими турист (екскурсант) може зустрітися при здійсненні подорожі; про митних, прикордонних, медичних, санітарно-епідеміологічних та інших правилах (в обсязі, необхідному для здійснення подорожі); про політичної та санітарно-епіодіміологіческіх ситуації, рекомендаціях державних органів влади; про місце знаходження, поштові адреси і номери контактних телефонів органів державної влади Російської Федерації, дипломатичних представництв та консульських установ Російської Федерації, що знаходяться в країні тимчасового перебування, в які турист (екскурсант) може звернутися в разі виникнення в країні тимчасового перебування надзвичайних ситуацій чи інших обставин , які загрожують безпеці його життя і здоров'я, а також у випадках виникнення небезпеки заподіяння шкоди майну туриста (екскурсанта); про адресу (місці перебування) та номер контактного телефону в країні тимчасового перебування керівника групи неповнолітніх туристів (екскурсантів) у разі, якщо туристичний продукт включає в себе організований виїзд групи неповнолітніх туристів (екскурсантів) без супроводу батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників; про національні та релігійні особливості країни тимчасового перебування; про інші особливості подорожі, а також інформувати клієнта АГЕНТА про туристський продукт і / або туристичних послугах ПРИНЦИПАЛА, про формальні вимоги, умови та обмеження, що пред'являються туристам з боку іноземних і російських турагентств, авіакомпаній, консульських, митних та інших подібних установ і організацій, в тому числі вимог про наявність у туриста мінімального розміру іноземної валюти, необхідної для в'їзду в країну перебування, а також вимог консульських служб про мінімальний термін дії заграні чного паспорта туриста для дозволу в'їзду в країну проходження.

  Зазначена в цьому пункті інформація повинна бути надана клієнту АГЕНТА в письмовому вигляді і АГЕНТ повинен мати підтвердження її надання клієнту АГЕНТА

  2.2.4 Здійснювати за заявкою туриста он-лайн бронювання / ануляцію туристичного продукту / послуг у системі бронювання ПРИНЦИПАЛА в суворій відповідності Тарифом ПРИНЦИПАЛА, Умовами та правилами бронювання / ануляції туристського продукту і / або туристичних послуг, технологією співпраці встановленими ПРИНЦИПАЛОМ. Інший спосіб бронювання / ануляції АГЕНТОМ туристського продукту ПРИНЦИПАЛА, крім як бронювання / ануляція, здійснені он-лайн допускається у виняткових випадках і лише за відсутності технічної можливості Агента і наявності такої можливості у ПРИНЦИПАЛА відповідно до Умов і правил бронювання / ануляції туристського продукту і / або туристичних послуг ПРИНЦИПАЛА.

  2.2.5 Здійснювати перевірку відповідності заброньованого (запитаного) і підтвердженого ПРИНЦИПАЛОМ туристського продукту / послуг і доводити цю інформацію до відома туриста. Зазначена інформація надана АГЕНТУ шляхом відображення в системі бронювання замовлення ПРИНЦИПАЛА і / або на офіційному сайті ПРИНЦИПАЛА за адресою www.natalie-tours.ru.

  2.2.6 Уточнювати у ПРИНЦИПАЛА терміни туру, розклад авіарейсів, інформацію про заброньованому продукті / послуги і доводити цю інформацію до клієнта. За добу до вильоту клієнта уточнювати час і аеропорт вильоту у ПРИНЦИПАЛА і довести до відома клієнта необхідну інформацію про авіаперевезення і порядку її здійснення. Зазначена інформація надана АГЕНТУ шляхом відображення в системі бронювання замовлення ПРИНЦИПАЛА і / або на офіційному сайті ПРИНЦИПАЛА за адресою www.natalie-tours.ru.

  2.2.7 Не пізніше 7 робочих днів до початку туру передавати принципалом достовірні і достатні відомості та документи, для оформлення туристичного продукту та / або туристичних послуг (в тому числі документи для оформлення в'їзних віз в повному обсязі і відповідно до вимог консульств, при цьому АГЕНТ зобов'язується перевірити терміни дії паспортів, інших документів відповідно до зазначених вимог пРИНЦИПАЛА і / або консульства). У випадках невиконання зобов'язань АГЕНТОМ з надання, в тому числі не внесенню або спотворення достовірних і достатніх відомостей про клієнтів, а саме: персональних даних клієнтів, контактних телефонів, і іншої інформацій, необхідної для виконання клієнтами вимог консульств, авіаперевізників і приймаючої сторони), коли такі дії спричинили збитки ПРИНЦИПАЛА / клієнта, АГЕНТ зобов'язується компенсувати такі збитки принципалом / клієнту в повному обсязі.

  2.2.8 Перераховувати принципалом грошові кошти в оплату туристичного продукту / послуг відповідно до умов тарифів, за яким був заброньований туристичний продукт / послуги.

  У разі порушення певних тарифом термінів оплати туристського продукту / послуг та / або виникненні заборгованості по Замовленню в зв'язку з несплатою / частковою оплатою і / або відповідно до настанням умов по п.3.3 Договору, ПРИНЦИПАЛ має право зарахувати грошові кошти, що АГЕНТА в рахунок оплати заборгованості за іншими замовленнями / послуг АГЕНТА і / або анулювати замовлення і застосувати до АГЕНТУ договірну неустойку, визначену тарифом ПРИНЦИПАЛОМ, згідно Тарифів вказаних на офіційному сайті ПРИНЦИПАЛА за адресою www.natalie-tours.ru- яка є прибутковим ся офертою ПРИНЦИПАЛА і невід'ємною частиною цього Договору, а також відмовити в передачі документів на тур. В такому випадку всю відповідальність перед клієнтом за невиконаний тур і / або послуги приймає і в повному обсязі несе АГЕНТ.

  2.2.9 При оплаті туру, АГЕНТ має право утримати агентську винагороду строго відповідно до рахунка. У разі порушення даного зобов'язання ПРИНЦИПАЛ має право виставити рахунок на штрафні санкції в розмірі 1% від вартості зазначеної в підтвердженні бронювання.

  2.2.10 Забезпечувати отримання клієнтом АГЕНТА оформлених документів по поїздці не пізніше 2 (двох) годин до вильоту / початку туру. У разі якщо регламентом діяльності Агентів «Наталі Турс» і / або технологією співпраці передбачена передача документів / частини документів ПРИНЦИПАЛОМ, останній передає оформлені документи / частина документів самостійно.

  2.2.11 У разі, якщо клієнт АГЕНТА поінформував АГЕНТА про невиконання або неналежне виконання туристських послуг з боку третіх осіб, негайно, в письмовому вигляді з використанням доступних засобів зв'язку інформувати про це ПРИНЦИПАЛА. У разі, якщо клієнт АГЕНТА має претензії, що стосуються якості туристського продукту ПРИНЦИПАЛА, АГЕНТ негайно передає такі претензії принципалом з використанням факсимільного, електронного зв'язку або за допомогою каналів зв'язку Інтернету. У разі, якщо претензія клієнта АГЕНТА носить майновий характер, то до претензії додаються підтвердні документи. Після надсилання претензії, АГЕНТ зобов'язаний упевниться в її отриманні ПРИНЦИПАЛОМ. Претензія повинна бути подана принципалом протягом 20 днів з моменту закінчення дії договору про реалізацію туристського продукту і підлягають розгляду в термін до 10 днів з дня отримання претензії.

  2.2.12 У разі наявності підстав для повернення АГЕНТОМ грошових коштів клієнту, в тому, числі передбачених п.п.4.1.1, 4.1.2 Договору, а також прийняття рішення про таке повернення ПРИНЦИПАЛОМ за заявами клієнтів, АГЕНТ зобов'язується негайно з моменту відображення змін в замовленні інформувати клієнтів і вжити всіх необхідних заходів для передачі таких коштів клієнтам.

  У разі невиконання або несвоєчасного виконання зазначеного зобов'язання АГЕНТ несе відповідальність перед клієнтом і / або ПРИНЦИПАЛОМ в разі пред'явлення клієнтом вимог неустойок / штрафів (в тому числі судових) в зв'язку з невиконанням вимог клієнта і зобов'язується компенсувати понесені у зв'язку з цим збитки ПРИНЦИПАЛА.

  2.2.13 Не пізніше 10 днів від дати надання послуги (дати вильоту) надати принципалом повний пакет оригіналів документів на замовлення:

  1) звіт АГЕНТА про виконання доручення (Додаток №2);

  2) рахунок-фактуру на агентську винагороду (при наявності ПДВ);

  Датою надання документів є дата підпису співробітника ПРИНЦИПАЛА, уповноваженого отримувати документи.

  У разі відправлення документів поштою необхідно вкласти перелік документів, що відправляються із зазначенням дати відправлення. Датою відправлення є дата поштового штемпеля на конверті з документами, причому документи повинні бути відправлені не пізніше останнього числа місяця надання послуги.

  2.2.14 У разі неподання документів, в кількості і в термін, зазначений в п. 2.2.13 цього Договору, ПРИНЦИПАЛ має право не затверджувати звіт АГЕНТА і вважати тур реалізованим зі знижкою в розмірі винагороди АГЕНТА, зазначеного в п.3.1 цього Договору, а також пред'явити АГЕНТУ штраф в розмірі 1% від вартості, зазначеної в підтвердженні бронювання за кожен день прострочення виконання зобов'язань згідно з п. 2.2.13 Якщо АГЕНТ не пред'явив принципалом документи, перераховані в п. 2.2.13 цього Договору, ПРИНЦИПАЛ має право считат зобов'язання АГЕНТА за даним договором невиконаними, анулювати агентську винагороду і пред'явити АГЕНТУ позов про незаконне утримання грошових коштів.

  2.2.15 За заброньованим і підтвердженим туристським продуктам / послуг ПРИНЦИПАЛА АГЕНТ не має права купувати у третіх осіб самостійно або із залученням інших юридичних осіб Додаткові туристські послуги, наявні у ПРИНЦИПАЛА.

  2.2.16 Виконувати всі прийняті на себе за цим Договором права та обов'язки особисто (своїми силами) і не передавати надані йому ПРИНЦИПАЛОМ за цим Договором права та обов'язки третім особам. Права, надані ПРИНЦИПАЛОМ АГЕНТУ обмежуються умовами і дією цього Договору. Для придбання АГЕНТОМ права передачі належних йому за цим договором прав і обов'язків третім особам (субагентів), АГЕНТ зобов'язаний укласти з ПРИНЦИПАЛОМ додаткову угоду до цього Договору, залишаючись відповідальним за їх дії.

  2.2.17 Агент гарантує і засвідчує, що на момент укладення цього договору:

  1) не має діючих субагентських договорів з Уповноваженими агентствами «Наталі Турс» по роботі з субагентами,

  2) не є Точкою продажів мережевих агентств, що мають діючий Агентська угода з ПРИНЦИПАЛОМ.

  3. Винагорода АГЕНТА. Порядок розрахунків

  3.1 Винагорода АГЕНТА за цим Договором становить відсоток від вартості заброньованого і підтвердженого туристичного продукту ПРИНЦИПАЛА і / або туристичних послуг, розмір якого вказано в Додатковій угоді є невід'ємною частиною цього Договору. Розмір агентської винагороди може бути змінений ПРИНЦИПАЛОМ в односторонньому порядку в межах 1-2%, з повідомленням АГЕНТА. У разі реалізації АГЕНТОМ туристського продукту за ціною перевищує ціну, зазначену ПРИНЦИПАЛОМ, що утворилася різниця у вартості враховується як агентської винагороди, збільшеного на відповідну суму.

  3.2 Вартість туристичного продукту визначається ПРИНЦИПАЛОМ в залежності від умов проживання і комплексу послуг, що входять до туристичного продукту ПРИНЦИПАЛА. Всі послуги, надані туристам, але не обговорені в підтвердженні бронювання, не є предметом цього Договору.

  3.3 Розрахунки між ПРИНЦИПАЛОМ і АГЕНТОМ здійснюються в російських рублях в безготівковій формі банківськими переказами. Збори, виражені в іноземній валюті, оплачуються в рублях РФ за внутрішнім курсом ПРІЦІПАЛА на день виставлення рахунку. Рахунок дійсний протягом 3-х банківських днів з моменту виставлення рахунку, включаючи дату виставлення. У разі несплати рахунок анулюється. У разі неповної оплати доплата враховується за внутрішнім курсом ПРИНЦИПАЛА на дату надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ПРИНЦИПАЛА. У разі підвищення курсу валют c моменту виставлення рахунку і до моменту надходження грошових коштів на рахунок ПРИНЦИПАЛА більш ніж на 3% Замовлення підлягає перерахунку і оплаті АГЕНТОМ за внутрішнім курсом ПРИНЦИПАЛА на момент надходження грошових коштів на рахунок ПРИНЦИПАЛА.

  3.4 Фактом оплати замовлення вважається момент зарахування повної суми грошових коштів на банківський рахунок Принципала. У разі якщо зарахування грошових коштів на рахунок Принципала сталося після 17-00 годин поточного дня, моментом оплати вважається наступний за поточним банківський день.

  3.5. Оплата туристичного продукту та / або туристичних послуг здійснюється тільки на підставі дійсного рахунку в російських рублях, що роздруковується Агентом самостійно в системі бронювання Принципала відповідно до «Регламентом діяльності Агентів« Наталі Турс », технологією співпраці з ПРИНЦИПАЛОМ і Умовами та правилами бронювання туристичного продукту та / або туристичних послуг ПРИНЦИПАЛА.

  4. Відповідальність сторін

  4.1 Відповідальність ПРИНЦИПАЛА

  4.1.1 У випадку, якщо ПРИНЦИПАЛ по заявці АГЕНТА вніс в Замовлення / склад туристичного продукту / послуг зміни в результаті якого відбулася зміна вартості Замовлення туристичного продукту в бік збільшення, АГЕНТ оплачує принципалом різницю, що утворилася в вартості згідно з розділом 3 цього Договору. Якщо подібні зміни в Замовленні / складі туристичного продукту / послуг привели до зменшення його фактичної вартості, ПРИНЦИПАЛ повертає різницю у вартості АГЕНТУ.

  Повернення грошових коштів здійснюється на підставі листа АГЕНТА протягом 10 робочих днів з моменту отримання такого листа.

  У разі, якщо зміни Замовлення спричинило за собою ануляцію туристичного продукту та / або туристичних послуг АГЕНТОМ / клієнтом, що прирівнюється до умов повного і / або часткової відмови АГЕНТА згідно п. 4.2.3 Договору, Принципал вправі застосувати неустойку, відповідно до умов тарифу , за яким здійснено бронювання туристичних продуктів і / або послуг.

  4.1.2 У випадку, якщо ПРИНЦИПАЛ за своєю ініціативою вніс в Замовлення / склад туристичного продукту / послуг зміни і якщо в результаті таких змін виникла переплата, то ПРИНЦИПАЛ повертає різницю, що утворилася АГЕНТУ. Повернення грошових коштів здійснюється на підставі листа АГЕНТА протягом 10 робочих днів з моменту отримання такого листа.

  4.1.3 ПРИНЦИПАЛ несе відповідальність перед клієнтом АГЕНТА за дії (бездіяльність) третіх осіб *, якщо федеральним законом та іншими нормативно-правовими актами Російської Федерації не встановлено що відповідальність перед клієнтом АГЕНТА несе третя особа.

  * Відповідно до ФЗ «Про основи туристкою діяльності в Російській Федерації»: «формування туристичного продукту - діяльність туроператора з укладення та виконання договорів з третіми особами, що надають окремі послуги, що входять в туристичний продукт (готелі, перевізники, екскурсоводи (гіди) та інші ) », на підставі чого звертаємо увагу !, що АГЕНТ не є зазначеним« Третьою особою », тому що не надає жодних послуг, що входять до туристичного продукту, а виконує агентську доручення ПРИНЦИПАЛА і самостійно несе відповідальність згідно п.п. 4.2.1, 4.2.2 Договору в разі невиконання зобов'язань за договором діючи від свого імені.

  4.1.4 За всіма замовленнями туристичних продуктів / послуг АГЕНТСТВА зобов'язання з надання послуг туристам виникають тільки з моменту повної їх оплати.

  4.2 Відповідальність АГЕНТА

  4.2.1 АГЕНТ несе відповідальність, передбачену цим Договором, перед ПРИНЦИПАЛОМ, клієнтом АГЕНТА і третіми особами за заподіяну їм матеріальну та моральну шкоду, що виник в разі невиконання або неналежного виконання АГЕНТОМ своїх зобов'язань за цим Договором і вимог російського законодавства, і зобов'язується самостійно відшкодувати зазначений збиток клієнтові, в тому числі в разі судових та інших вимог в повному обсязі. В такому випадку ПРИНЦИПАЛ, в силу розподілу відповідальності з АГЕНТОМ, передбаченої ФЗ «Про основи туристкою діяльності в Російській Федерації», не несе відповідальності за зазначеним вимогам клієнтів, в тому числі, але неогранічіваясь у випадках, порушення термінів / несплати замовлення агентсво.

  4.2.2 У разі порушення АГЕНТОМ розділу 2.2 цього договору, а також інших зобов'язань за цим договором, передбачених його додатків та додаткових угод, всі збитки, які ПРИНЦИПАЛ понесе у зв'язку з порушенням АГЕНТОМ зазначеного пункту (в тому числі судові), АГЕНТ зобов'язаний відшкодувати принципалом в безумовному порядку протягом 10 днів з дня пред'явлення пРИНЦИПАЛОМ вимоги про компенсацію таких збитків.

  4.2.3 Повна або часткова відмова АГЕНТА від підтвердженого ПРИНЦИПАЛОМ туристського продукту і / або туристичних послуг, невикористання підтверджених АГЕНТУ туристичних продуктів / послуг та / або несвоєчасна / неповна оплата замовлення розглядається сторонами як невиконання та / або неналежне виконання АГЕНТОМ зобов'язань за цим Договором і односторонній відмова від їх виконання, в зв'язку з чим ПРИНЦИПАЛ вправі застосувати до АГЕНТУ неустойку відповідно до умов Тарифів ПРИНЦИПАЛА, опублікованих у відкритому доступі в якості офе роти за адресою www.natalie-tours.ru є невід'ємною частиною цього Договору, розмір такої неустойки визначається умовами Тарифу, за яким було здійснено бронювання.

  4.2.4 До моменту повної оплати туристського продукту і / або послуг відповідальність і матеріальні зобов'язання перед клієнтом за договором про реалізацію туристського продукту / послуг у повному обсязі несе АГЕНТ. У разі порушення умов оплати і ненадходження грошових коштів на рахунок ПРИНЦИПАЛА права на туристський продукт / послуги АГЕНТСТВУ / клієнтові не передаються. В силу ст. 309, 310, 329 ЦК України зобов'язань надання чи інших зобов'язань перед АГЕНТОМ і / або клієнтом у ПРИНЦИПАЛА по неоплачених повністю або частково заявками не виникає. За непідтвердженими замовленнями (заброньованим, але не оплаченими в повному обсязі) ПРИНЦИПАЛ не є відповідальним у випадках пред'явлення вимог клієнтів в наданні туристичного продукту / послуг або оплачених в АГЕНТСТВО грошових коштів.

  4.2.5 ПРИНЦИПАЛ і АГЕНТ звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо невиконання є наслідком непередбачених і непереборних обставин, землетруси, повені, пожежі, тайфуну, урагану, снігового замету, воєнних дій, масових захворювань, страйків, рішень державних органів, а також обмежень перевезень, заборони торгових операцій з окремими країнами внаслідок застосування міжнародних санкцій і інших обставин, які залежать від волі сторін. Зазначені події повинні носити надзвичайний, непередбачений і невідворотний характер, повинні бути встановлені органами державної влади, виникнути після укладення Договору. При настанні подібних обставин одна сторона повинна негайно сповістити про них у письмовій формі іншу сторону, термін виконання сторонами зобов'язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини.

  5. Умови ануляції

  5.1 АГЕНТ має право анулювати заброньований туристичний продукт / послуги відповідно до умов, передбачених тарифом, за яким було здійснено бронювання замовлення. У разі, якщо за умовами Тарифу передбачена неустойка за ануляцію туристичного продукту / послуг, розмір такої неустойки визначається умовами Тарифу, за яким було здійснено бронювання.

  5.2 Сторони має право вимагати зміни / розірвання цього Договору в зв'язку з істотною зміною обставин у тому числі боку виходили під час укладання цього Договору.

  До істотних змін обставин належать:

  · Погіршення умов подорожі, зазначених в замовленні;

  · Зміна термінів подорожі, при цьому сторони домовилися, що під зміною термінів вони розуміють зміна початку або закінчення поїздки більш, ніж на 24 години;

  · Непередбачений зростання транспортних тарифів.

  При цьому, сторони домовилися, що під погіршенням умов подорожі вони розуміють наступне:

  · Заміна готелю на готель нижчої категорії;

  · Зміна заброньованого типу харчування в бік його зменшення;

  · Зміна класу авіаперельоту на більш дешевий.

  У разі анулювання туристичного продукту / послуг відповідно до цього пункту, ПРИНЦИПАЛ вправі застосувати до АГЕНТУ умови Тарифу, за яким було здійснено бронювання замовлення.

  6. Термін дії та умови припинення договору

  6.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання обома сторонами і діє до «31» березня 2015 року, замінює раніше укладені аналогічні договори. Якщо після закінчення терміну дії цього Договору жодна зі сторін не заявить про намір розірвати Договір, то дія цього Договору продовжується на 1 рік.

  6.2 Договір може бути розірваний за згодою сторін. ПРИНЦИПАЛ має право розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку. Розірвання договору вступає в силу негайно, якщо інший термін не встановлено у відповідному повідомленні. У разі розірвання / закінчення терміну Договору зобов'язання сторін за підтвердженими замовленнями зберігаються до моменту їх виконання.

  6.3. У разі порушення АГЕНТОМ своїх зобов'язань за Договором ПРИНЦИПАЛ залишає за собою право без попередження Агента призупинити можливість бронювання туристичного продукту / послуг та / або розірвати цей Договір негайно після повідомлення АГЕНТА.

  7. Додаткові умови

  7.1 АГЕНТ не уповноважений в рамках чинного договору пропонувати будь-які додаткові послуги або умови крім тих, які пропонує ПРИНЦИПАЛ.

  7.2 АГЕНТ зобов'язується інформувати кожного клієнта АГЕНТА про можливість страхування витрат, що виникли внаслідок відміни поїздки за кордон або зміни термінів перебування за кордоном. При невиконанні цього зобов'язання АГЕНТ самостійно компенсує матеріальні втрати клієнта, що виникли в разі відмови / несвоєчасної видачі туристу візи, відмови туриста від туру за станом здоров'я, в інших випадках, передбачених умовами страхування.

  7.3 При бронюванні АГЕНТОМ туристського продукту / послуг до країн, в'їзд в які вимагає попереднього отримання клієнтом візи, АГЕНТ зобов'язується відповідно до п. 2.2.7 цього договору надати принципалом своєчасно і в необхідному обсязі документи, необхідні компетентними органами іноземних держав для розгляду питання видачі візи конкретному громадянину. Візовий супровід є додатковою послугою і не входить до туристичного продукту. Цей договір не передбачає зобов'язання ПРИНЦИПАЛА видати клієнту АГЕНТА візу. Відмова / невидача візи, а також дії російської та зарубіжної митної служби, російського і зарубіжного прикордонного контролю не є підставою звільнення АГЕНТА від оплати замовлення і не надає право вимоги скасування зобов'язань оплати туристського продукту / послуг Замовлення або повернення сплаченої вартості туру та консульського збору. В цьому випадку АГЕНТ має право анулювати замовлення, а ПРИНЦИПАЛ застосувати положення п.5.1. справжньої угоди.

  7.4 ПРИНЦИПАЛ відповідно до чинного законодавства РФ і умовами Договору не несе відповідальності за послуги, що виходять за рамки підтверджених туристичних послуг замовлення; за невиконання (неможливість надання) послуг туру, що відбулися в силу дії (бездіяльності) АГЕНТА / клієнта; за неможливість надання туристичних послуг в силу дій митних, консульських, прикордонних служб та інших офіційних органів і влади РФ і зарубіжних країн (в тому числі недійсності документів, що засвідчують особу клієнта); відмова у видачі або несвоєчасну видачу в'їзної або транзитної візи; за невідповідність наданих послуг суб'єктивним очікуванням клієнта; за дії і рішення АГЕНТА / клієнта, вжиті ними самостійно, в тому числі за відставання / запізнення клієнта на трансфер / авіарейс / екскурсійний тур; при порушенні клієнтом норм і правил поведінки в країні тимчасового перебування; при порушенні клієнтом правил авіакомпанії / трансферної перевезення; при втраті (розкраданні) багажу, речей, документів, цінностей клієнта, за які він несе особисту відповідальність, або ця відповідальність покладена законодавством на третіх осіб; за відмову клієнта від частини / всіх послуг, що входять до складу туру, а також за його витрати на додаткові послуги, не передбачені підтвердженої заявкою.

  7.5 АГЕНТ реалізує туристичний продукт та / або туристичні послуги за ціною ПРИНЦИПАЛА, встановленої в рахунку ПРИНЦИПАЛА в рублях. АГЕНТ не має право встановлювати знижку на туристський продукт і / або туристичні послуги крім окремих випадків тільки за погодженням з ПРИНЦИПАЛОМ. Узгодження з питання знижки проводиться в письмовому вигляді. Несанкціоноване надання знижки є порушенням умов цього Договору АГЕНТОМ, в зв'язку з чим, ПРИНЦИПАЛ вправі позбавити АГЕНЦІЯ бонусу за квартал і / або знизити агентську винагороду та / або в односторонньому порядку розірвати цей договір.

  7.6 Сплата АГЕНТОМ неустойки не звільняє його від відшкодування принципалом збитків, пов'язаних з порушенням умов і / або невиконанням зобов'язань АГЕНТОМ за цим договором. АГЕНТ зобов'язаний компенсувати збитки ПРИНЦИПАЛА, що виникли внаслідок порушення умов договору в повній сумі понад неустойки.

  7.7 Фінансовим забезпеченням ПРИНЦИПАЛА є Договори страхування цивільної відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором про реалізацію туристського продукту №433-011246 / 13 від 15/02/2013 з 01/06/2013 по 31/05/2014 на суму 100 000 000 (сто мільйонів) рублів і №433-008004 / 14 від 06/02/2014, чинний з 01/06/14 по 31/05/2015 на суму 100 000 000 (сто мільйонів) рублів. Страховиком за вищезгаданим договором є компанія ВСАТ «ІНГОССТРАХ», що знаходиться по адресу: г. Москва, вул. П'ятницька, д. 12. Інформація про фінансове забезпечення ПРИНЦИПАЛА може бути оновлена ​​і надається АГЕНТУ на офіційному сайті за адресою www.natalie-tours.ru.

  7.8 Всі зміни, доповнення до Договору мають юридичну силу тільки в письмовому вигляді. До письмових прирівнюються документи, спрямовані сторонами з використанням факсимільного, електронного зв'язку або каналів зв'язку Інтернету.

  7.9 При виникненні суперечок, пов'язаних з виконанням сторонами умов цього Договору, сторони вживатимуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом переговорів і дотримання претензійного порядку вирішення спору. При виникненні спірної ситуації в результаті реалізації сторонами своїх прав і виконання сторонами своїх обов'язків за цим Договором сторона-ініціатор спору, повинен розповсюдити іншій стороні письмову претензію, яка повинна бути розглянута протягом 14 днів з дня її надходження. У разі недосягнення угоди в результаті переговорів і розгляду претензій, суперечки передаються на розгляд Арбітражного суду м Москви.

  7.10 Зміст цього Договору, а також комерційна, технологічна, економічна чи інша інформація, отримана сторонами один від одного в ході реалізації своїх прав і виконання своїх обов'язків, є конфіденційними і не підлягають розголошенню без згоди іншої сторони. Сторона, яка допустила порушення цієї умови, зобов'язана відшкодувати контрагенту всі понесені ним у зв'язку з цим збитки в повному обсязі.

  7.11 Відповідно до Федерального закону «Про персональні дані» №152-ФЗ від 27.07.2006 Агент гарантує наявність у останнього згоди на обробку персональних даних Клієнтів, в тому числі на транскордонну передачу, з метою надання туристичних послуг. Контроль за виконанням цього пункту (в тому числі, але не обмежуючись цим, дотримання норм чинного закону «Про персональні дані») покладається на Агента, і останній не має права посилатися на відсутність інформованості як на обґрунтування своєї позиції у разі виникнення небажаних наслідків при невиконанні агентом обов'язки за цим пунктом Договору.

  7.12 Підписуючи цей Договір, АГЕНТ підтверджує, що ознайомлений з Регламентом діяльності Агентів «Наталі Турс», з усіма діючими тарифами ПРИНЦИПАЛА, правилами бронювання, оплати та ануляції туристського продукту і / або туристичних послуг, підтверджує факт передачі пароля для індивідуального доступу до системи бронювання ПРИНЦИПАЛА , а також дає свою згоду отримувати електронну розсилку про новини та акції ПРИНЦИПАЛА.

  7.13 Цей Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

  7.14 Невід'ємною частиною цього Договору є наступні програми: Додаток №1 - Основні умови страхування від невиїзду. Додаток №2 - Звіт агента про виконання доручення.

  7.15 В разі, якщо умови, викладені в Додатках або Додаткових угодах суперечать тексту Договору, то дійсними вважаються умови, викладені в Додатках і Додаткових угодах.

  8. Реквізити сторін

  ПРИНЦИПАЛ: ТОВ «Наталі Турс», Юридична адреса: 101000, г. Москва, ул. М'ясницька, буд.10, стор.1.

  Поштова адреса: 123001, г. Москва, ул. Садова-Кудринская, д.25, 7 поверх.

  ІПН 7701150631, КПП 770101001

  р / с №40702810700040000808 в АКБ «Росевробанк» (ВАТ), м.Москва, БИК 044585777, к / с №30101810800000000777.

  АГЕНТ: Повне найменування:

  Юр. адреса: Поштова адреса: Фактична адреса (головний офіс):

  ІПН: КПП: р / с

  в банку БИК

  к / с код по ЗКГНГ ​​код за ЄДРПОУ

  телефони / факс / e-mail / Адреса сайту

  Чи є Агент платником ПДВ (потрібне підкреслити): Так Ні

  ПРИНЦИПАЛ МП АГЕНТ МП

  додаток 2

  Основні умови страхування витрат, що виникли внаслідок відміни поїздки за кордон або зміни термінів перебування за кордоном

  Страховкою гарантується:

  Відшкодування страховою компанією в межах страхової суми витрат туриста, яких вони зазнали внаслідок скасування поїздки за кордон або зміни термінів перебування за кордоном. Страховою сумою є грошова сума, в межах якої страхова компанія несе відповідальність перед туристом за виконання своїх зобов'язань. Турист самостійно визначає розмір страхової суми з сум, передбачених Тарифами страхової компанії *. Розмір страхової суми не може перевищувати вартість туру, зазначену в Тарифах. Тарифами визначається також розмір плати за страхування (страхової премії), що вноситься туристом.

  Страхове відшкодування виплачується в наступних випадках:

  1. Смерть, раптовий розлад здоров'я туриста або його близького родича, що виникли до початку поїздки і перешкоджають здійсненню передбачуваної поїздки. Близькими родичами визнаються батько і мати, діти (в тому числі й усиновлені), а також рідні сестри і брати;

  2. Смерть, раптовий розлад здоров'я чоловіка (дружини) туриста ** або його (її) близького родича, що перешкоджають здійсненню передбачуваної поїздки і виникли до початку поїздки;

  3. Пошкодження або загибель майна туриста внаслідок:

  пожежі (під пожежею мається на увазі виникнення вогню, здатного самостійно поширюватися поза місцями, спеціально призначених для його розведення і підтримки);

  стихійних лих (землетрусу, зсуву, бурі, урагану, повені, затоплення, граду або зливи);

  пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем;

  нанесення шкоди майну туриста третіми особами за умови, що завдані збитки є значним і суттєво впливає на фінансове становище туриста, або у випадках, коли для встановлення факту нанесення шкоди необхідна присутність туриста.

  4. припадають на період страхування судовий розгляд, в якому турист бере участь за рішенням суду, прийнятим після вступу договору страхування в силу;

  5. Заклик туриста на строкову військову службу або на військові збори;

  6. Неотримання в'їзної візи при своєчасній (але не пізніше ніж за п'ять днів до початку поїздки) подачі повного пакету документів на оформлення;

  7. Дострокове повернення туриста з-за кордону, викликаний хворобою і / або смертю близьких родичів;

  8. Затримка з поверненням туриста з-за кордону після закінчення терміну поїздки, викликана смертю, нещасним випадком або хворобою подорожують разом з ним чоловіка (дружини) або близьких родичів.

  Страховка не виплачується, якщо перераховані вище події сталися в зв'язку з:

  1. Алкогольним, наркотичним або токсичним сп'янінням туриста;

  2. Самогубством (замахом на самогубство) туриста;

  3. Впливом ядерного вибуху, радіації, радіоактивного чи іншого виду зараження;

  4. Актами будь-яких органів влади і управління;

  5. умисні дії туриста і / або зацікавлених третіх осіб, спрямованими на настання страхового випадку;

  6. Вчиненням туристом протиправного діяння, що знаходиться в прямого причинно-наслідкового зв'язку з настанням страхового випадку;

  7. Польотом туриста на літальному апараті, управлінням їм, крім випадків польоту в якості пасажира на літаку цивільної авіації, керованому професійним пілотом;

  8. Польотом туриста на безмоторних літальних апаратах, моторних планерах, надлегких літальних апаратах, а також стрибками з парашутом;

  19. Військовими діями і їх наслідками, народними хвилюваннями, страйками, повстаннями, заколотами, масовими заворушеннями, актами тероризму та їх наслідками;

  10. Службою туриста в будь-яких збройних силах і формуваннях;

  11. Заняттям туристом будь-якими видами спорту, пов'язаними з тренуваннями та участю в змаганнях спортсменів;

  12. Заняттям туристом небезпечними видами діяльності (в тому числі в якості професійного водія автотранспорту, гірники, будівельника, електромонтажника);

  13. неотримання в'їзної візи, якщо тур придбаний менш ніж за 5 (п'ять) днів до передбачуваної дати виїзду за кордон.

  14. вагітності або будь-яким розладом здоров'я, пов'язаним з вагітністю незалежно від терміну.

  При настанні страхового випадку турист зобов'язаний:

  Негайно у письмовій формі заявити в страхову компанію і туристичне агентство про його наступі. У заяві в страхову компанію повинні бути вказані характер та обставини страхового випадку, названо туристичне агентство, в якому придбаний тур, дата виїзду за кордон. До заяви повинні бути додані наступні документи (і переклади оригіналів документів, складених на іншому, ніж російська, англійська, французька, німецька мови):

  1. Оригінал договору з надання туристичних послуг;

  2. Документи, що підтверджують повернення туристичним агентством туристу частини суми грошових коштів за договором з надання туристичних послуг (калькуляція повернення і прибутковий касовий ордер), або підтверджують відмову туристського агентства від повернення коштів;

  3. Довідка туристського агентства про понесені туристом витратах, пов'язаних з оплатою штрафних санкцій, стягнутих за скасування поїздки відповідно до договору з надання туристичних послуг;

  4. Документи авіакомпанії, консульства, готелю та інших організацій, послугами яких турист скористався в поїздці за кордон, що підтверджують наявність збитків, пов'язаних з анулюванням проїзних документів, відмовою від заброньованого в готелі номера і т.д .;

  5. Документи і відомості, необхідні для встановлення характеру страхового випадку, а саме:

  при неможливості здійснити поїздку внаслідок хвороби, травми або смерті туриста або його близьких родичів - довідка медичної установи, нотаріально завірена копія свідоцтва про смерть, документи, що підтверджують родинний зв'язок туриста і близького родича;

  при неможливості здійснити поїздку внаслідок пошкодження або знищення майна, що належить туристу, - протоколи міліції або відповідні адміністративні служб, що підтверджують факт нанесення шкоди;

  при неможливості здійснити поїздку внаслідок судового розгляду - завірена судом судова повістка;

  при неможливості здійснити поїздку внаслідок виклику в військкомат - завірена в військкоматі повістка;

  при відмові в отриманні в'їзної візи - офіційну відмову консульської служби посольства (якщо такий видавався) та оригінал закордонного паспорта.

  Виплата страхового відшкодування

  Страхове відшкодування виплачується туристу страховою компанією протягом 15 (П'ятнадцять) робочих днів з моменту надання перерахованих документів. Страхова компанія має право проводити перевірку всіх наданих документів аж до проведення фахівцями медичного огляду, а також запитувати відомості у організацій, які мають інформацією про обставини страхового випадку. Медичний огляд може проводиться на вимогу страхової компанії лікарем страхової компанії. В цьому випадку турист звільняє обследующего лікаря від зобов'язань конфіденційності перед страховою компанією. Турист також зобов'язаний давати письмові роз'яснення на запити страхової компанії, пов'язані з настанням страхового випадку.
  При порушенні туристом перерахованих вище умов страхування, надання документів з явно помилковою інформацією про настання страхового випадку та розмір завданих збитків, а також за сприяння (умисне або по необережному) збільшення розміру збитків, що підлягають відшкодуванню у зв'язку зі страховим випадком, або неприйняття розумних заходів до їх зменшення, страхова компанія має право відмовити туристу в виплаті страхового відшкодування. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомляється туристу в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.
  * З Тарифами турист повинен бути ознайомлений туристичним агентством при придбанні туру. За договором страхування витрат, що виникли внаслідок скасування або зміни термінів перебування за кордоном, встановлюється безумовна франшиза в розмірі 15% від зазначеної в полісі страхової суми.

  ** Зізнається шлюб, укладений тільки в органах реєстрації актів цивільного стану.

  При відмові туриста від страхування

  При відмові туриста від страхування туристичне агентство зобов'язане отримати від туриста розписку такого змісту:

  Я, (ПІБ) цим підтверджую свою відмову від страхування витрат, що виникли внаслідок відміни поїздки за кордон або зміни термінів перебування за кордоном ( «страхування від невиїзду»).

  Тим самим я в повному обсязі приймаю на себе всі фінансові ризики, які можуть виникнути у зв'язку з відміною моєї поїздки за кордон або зміною термінів перебування за кордоном, в тому числі: через відмову в отриманні в'їзної візи в країну перебування, через раптового розладу здоров'я, через пошкодження або знищення майна, з інших причин, не залежних від туристичного агентства. (Число, підпис).

  туристичний маркетинговий організаційний фінансовий

  додаток 3

  до рахунку № ЗАТВЕРДЖУЮ

  від «» 2014 року Генеральний директор ТОВ «Наталі Турс»

  Н.О. Воробйова

  Звіт агента про виконання доручення * «» 2014 року, іменоване в подальшому «Агент», (найменування агента) в лицe, що діє на підставі (посада представника), являє Принципалу справжній звіт про виконання доручення по Агентського договору № від «» 2014 року.

  Агентом проведена реалізація туристичного продукту на суму рублів (сума прописом)

  За реалізований туристичний продукт Агенту належить винагорода в розмірі рублів, (сума прописом)

  в тому числі ПДВ рублів копійок.

  Керівник ()

  Головний бухгалтер ()

  * Внесення виправлень в текст звіту не допускається

  Від Принципала МП

  Від Агента МП

  Додаткова угода №1 до Агентського договору № від «» 2014 року

  місто Москва / інше місто «» 2014 року

  ТОВ «НАТАЛІ ТУРС», іменоване надалі «ПРИНЦИПАЛ», в особі Генерального директора Воробйової Наталії Олегівни, що діє на підставі Статуту, реєстровий № МT1 000867 з одного боку, і, що називається надалі «АГЕНТ», в особі, що діє на підставі Статуту з іншого боку, а разом іменовані сторони, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

  1. За агентським договором № від «» 2014 року АГЕНТУ встановлюється наступне агентську винагороду:

  · По все туристським продуктам ПРИНЦИПАЛА крім круїзів і додаткових туристичних послуг агентську винагороду становить% від вартості реалізованого туристського продукту.

  · По туристського продукту ПРИНЦИПАЛА Круїзи агентську винагороду становить 15% від вартості реалізованого туристського продукту.

  · Комісія з додаткових послуг розраховується відповідно до діючої комісією АГЕНТА.

  3. Реквізити сторін.

  ПРИНЦИПАЛ:

  Юридична адреса: 101000, г. Москва, ул. М'ясницька, буд.10, стор. 1.

  Поштова адреса: 123001, г. Москва, ул. Садова-Кудринская, д.25, 7 поверх.

  ІПН 7701150631, КПП 770101001

  р / с №40702810700040000808 в АКБ «Росевробанк» (ВАТ), м.Москва, БИК 044585777, к / с №30101810800000000777.

  АГЕНТ: Повне найменування:

  Юр. адреса:

  Поштова адреса:

  ІПН: КПП: р / с

  в банку БИК

  к / с код по ЗКГНГ ​​код за ЄДРПОУ

  телефони, факс, e-mail

  Від Принципала МП

  Від Агента МП

  Додаткова угода №2 до Агентського договору № від «» 2014 року

  місто Москва / інше місто «» 2014 року

  ТОВ «НАТАЛІ ТУРС», іменоване надалі «ПРИНЦИПАЛ», в особі Генерального директора Воробйової Наталії Олегівни, що діє на підставі Статуту, реєстровий № МT1 000867 з одного боку, і, що називається надалі «АГЕНТ», в особі, що діє на підставі Статуту з іншого боку, а разом іменовані сторони, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

  1. АГЕНТ бронює ознайомлювальний (рекламний) тур в системі он-лайн бронювання ПРИНЦИПАЛА.

  2. У ознайомлювальний (рекламний) тур АГЕНТ має право забронювати тільки співробітника АГЕНТА / субагентами.

  3. Одночасно з бронюванням АГЕНТ / субагентами зобов'язаний надіслати на електронну адресу irina@natalie-tours.ru копію візитної картки співробітника, заброньованого в ознайомлювальний (рекламний) тур.

  4. Для агентств Уральського регіону копію візитки треба відправляти на електронну адресу mail@natalie-tours.ur.ru.

  5. Оплата заброньованого і підтвердженого ознайомчого туру повинна надійти принципалом не пізніше 4 робочих днів з дати бронювання.

  6. У разі не виконання АГЕНТОМ умов п.п. 3 і 4 цього Додаткової угоди, ПРИНЦИПАЛ залишає за собою право анулювати заброньований ознайомлювальний тур.

  7. Не пізніше 2 годин до вильоту в ознайомчий тур, ПРИНЦИПАЛ зобов'язаний видати документи учасникам ознайомчого туру, в тому числі програму туру. Документ «програма туру» також може бути виданий після прибуття на місце проведення ознайомчого туру. «Програма туру» є для кожного учасника ознайомчого туру обов'язковою. У разі, якщо протягом терміну ознайомлення туру з'ясуватися, що заброньований АГЕНТОМ учасник ознайомчого туру не є співробітником АГЕНТА / субагентами, а також якщо учасник ознайомчого туру є співробітником АГЕНТА / субагентами, але не виконує повністю або частково програму ознайомчого туру, ПРИНЦИПАЛ розцінює такі обставини як порушення з боку АГЕНТА умов Агентського договору і має право:

  · Виставити АГЕНТУ рахунок в розмірі вартості проживання в готелі заброньованого АГЕНТОМ учасника ознайомчого туру і / або

  · Розірвати з АГЕНТОМ Агентська угода № від «» 2014 року

  8. Підписуючи цю Додаткову угоду АГЕНТ погоджується з усіма вимогами, висунутими в тексті, а також з усіма зобов'язаннями, які покладаються на АГЕНТА ПРИНЦИПАЛОМ відповідно до цього додатковою угодою.

  9. Ця Додаткова угода складена в двох ідентичних примірниках які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

  9. Реквізити сторін.

  ПРИНЦИПАЛ:

  Юридична адреса: 101000, г. Москва, ул. М'ясницька, буд.10, стор.1.

  Поштова адреса: 123001, г. Москва, ул. Садова-Кудринская, д.25, 7 поверх.

  ІПН 7701150631, КПП 770101001

  р / с №40702810700040000808 в АКБ «Росевробанк» (ВАТ), м.Москва, БИК 044585777, к / с №30101810800000000777.

  АГЕНТ: Повне найменування:

  Юр. адреса: Поштова адреса:

  ІПН: КПП: р / с

  в банку БИК

  к / с код по ЗКГНГ

  код за ЄДРПОУ

  телефони, факс, e-mail

  Від Принципала МП

  Від Агента МП

  Додаткова угода №ПД-1 до агентського Договору № від «» 2014 р

  м Москва «» 2014 р

  іменоване в подальшому «Сторона передачі», в особі Генерального директора, що діє на підставі Статуту, і ТОВ «НАТАЛІ ТУРС», іменоване надалі «Приймаюча сторона», в особі Воробйової Наталії Олегівни, що діє на підставі Статуту з іншого боку, а разом іменовані в подальшому «Сторони», уклали даний додаткову угоду (далі - Угода) про наступне:

  1. Відповідно до Федерального закону про «Про персональні дані» №152-ФЗ від 27.07.06 (далі - Закон «Про персональні дані»), «Передає сторона» самостійно або спільно з іншими особами організовує і (або) здійснює обробку персональних даних туристів, а також визначає цілі обробки зазначених персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

  2. Доручаючи «Приймаючою стороні» обробку персональних даних туристів відповідно до ч. 3 ст.6 Закону «Про персональні дані», «Передає сторона» гарантує наявність у останньої письмової згоди на обробку, а також передачу третім особам персональних даних туристів / замовників туристського продукту / послуг (включаючи спеціальні категорії персональних даних і біометричні персональні дані (переліки згідно ст.ст. 10,11 Закону «Про персональні дані»).

  Зазначена згода має передбачати обробку персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу, надання, доступ, в тому числі транскордонна передача ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних), з метою і обсягах, необхідних для укладення та виконання договорів за участю «Приймаючою боку», його партнерів, а також і ними третіми особами, які безпосередньо надають послуги, що входять в реалізований туристичний продукт / послуги: туроператору, перевізникам, готелям, консульським службам і т.п., з метою надання туристичних послуг, а також додаткових послуг та надання інформації згідно цього договору і відповідно до законом «Про персональні дані» та Федеральним законом «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації» №132-ФЗ від 24.11.1996.

  «Сторона передачі» зобов'язується проінформувати / повідомити про це всіх учасників туру і отримати письмову згоду від них, а також повідомити їм права суб'єкта персональних даних, передбачені Законом «Про персональні дані», і отримати згоду на передачу їх персональних даних третім особам (в тому серед них - «Приймаючою стороні»), «сторони, яка передає" (далі - Уповноважена особа) в обсязі, необхідному для належного виконання зобов'язань за Договором. В рамках виконання зазначеного доручення «передати боку»

  Уповноваженою особою може бути «Приймаюча сторона», а також при необхідності треті особи. При цьому доручаючи обробку персональних даних Уповноваженого особі, «Передає сторона» підтверджує наявність у останнього, а також у замовників туристичного продукту / послуг, необхідної інформації про Уповноваженого особі, «Передає сторона» не має права посилатися на відсутність інформованості (у тому числі, але не обмежуючись цим, дотримання норм Закону «Про персональні дані») як на обґрунтування своєї позиції у разі виникнення небажаних наслідків при невиконанні цього пункту додаткової угоди «Передающ й стороною ».

  3. Уповноважена особа зобов'язується дотримуватися принципів і правила обробки персональних даних встановлені Законом «Про персональні дані», дотримуватися конфіденційності персональних даних та забезпечувати безпеку персональних даних туристів / замовників туристичного продукту / послуг при їх обробці.

  4. В рамках виконання доручення «передати боку», обробка персональних даних здійснюється Уповноваженою особою з метою виконання доручення «передати боку» заснованого на договорі про реалізацію туристського продукту / послуг з фізичними особами (туристами / замовниками туристичного продукту / послуг).

  5. Обробка персональних даних туристів / замовників туристичного продукту / послуг має здійснюватися Уповноваженою особою з дотриманням передбачених законом вимог до захисту оброблюваних персональних даних. Контроль за виконанням цього додаткової угоди (в тому числі, але не обмежуючись цим, дотримання норм чинного Закону «Про персональні дані») покладається на «передати сторону», і остання не в праві посилатися на відсутність інформованості як на обґрунтування своєї позиції в разі виникнення небажаних наслідків при невиконанні Приймаючою стороною обов'язки за цим додатковою угодою.

  6. Всі використані в Угоді, які визначено в Договорі, повинні прийматися і тлумачитися так, як ці терміни визначені в Договорі, якщо інше не зазначено в Угоді. Всі інші положення Договору залишаються незмінними, за винятком змін внесених цією Угодою.

  7. Ця Угода додається до Договору, є невід'ємною частиною Договору і вступає в силу з дати його підписання Сторонами.

  8. Ця Угода складена в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

  9. Приймаюча сторона:

  ТОВ «Наталі Турс», Юридична адреса: 101000, г. Москва, ул. М'ясницька, буд.10, стор.1.

  Поштова адреса: 123001, г. Москва, ул. Садова-Кудринская, д.25, 7 поверх.

  ІПН 7701150631, КПП 770101001

  р / с №40702810700040000808 в АКБ «Росевробанк» (ВАТ), м.Москва, БИК 044585777, к / с №30101810800000000777.

  Передає сторона:

  Повне найменування:

  Юр.адреса: Поштова адреса:

  ІПН: КПП: р / с

  в банку БИК

  к / с код по ЗКГНГ ​​код за ЄДРПОУ

  телефони, факс, e-mail

  Додаткова угода до Агентського Договору № від «» 2014 р бронювання послуг

  м Москва «» 2014 року

  ТОВ «НАТАЛІ ТУРС», іменоване надалі «Принципал», в особі Генерального директора Воробйової Наталії Олегівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і, що називається надалі «Агент», в особі, що діє на підставі, з іншого боку, уклали цю додаткову угоду про наступне:

  1. Загальні положення

  1.1 Бронювання послуг (Глобальна система бронювання послуг; http://www.natalie-tours.ru/) являє собою інформаційний сервіс для полегшення доступу Агента до інформаційних ресурсів пропозицій готелів, авіакомпаній, трансферів, оренди автотранспортних засобів, медичної страховки і інших пропозицій компаній постачальників.

  1.2 Датою реєстрації послуг - є дата бронювання послуг.

  1.3 Анулювання послуг - відповідно до умов цієї Угоди - відмова Агента від послуг, а також право Принципала відмовити Агенту в наданні послуг.

  1.4 Заборгованість по Замовленню - різниця сплачених грошових коштів на замовлення і сума вартостей послуг з наступаючим терміном оплати.

  1.5 У рамках цієї Угоди Принципал не робить туроператорські, турагентські і / або інші послуги крім як послуг з бронювання, і не є суб'єктом права, що регулює дані відносини, всі договори авіаперевезення, проживання в готелях, договори про надання інших супутніх послуг Агент укладає безпосередньо з особами (постачальниками послуг) ці послуги надають.

  1.6 Постачальники послуг можуть встановлювати особливі вимоги і умови здійснення бронювання проживання в готелях, авіаперевезення та інших супутніх послуг, таких як: умови оплати, умови ануляції, умови користування, умови проживання, умови дії застосовуваного постачальником тарифу, умови вступу в силу штрафних санкції та інші умови. Дані умови наведені постачальниками послуг на сайті www.natalie-tours.ru в сервісі бронювання послуг, можуть міститися в Додатках до цієї Угоди, і є невід'ємною частиною цієї Угоди. Підписуючи цю Угоду, Агент погоджується з правилами та умовами застосування тарифів, встановлених постачальником, обраним Агентом для укладення угоди, включаючи серед іншого оплату повної суми в строк і згоду з правилами і обмеженнями постачальника щодо наявності та використання тарифів, продуктів або послуг.

  1.7 Підписуючи цю Угоду Агент підтверджує свою фінансову спроможність і відповідальність за зобов'язання, покладені на нього в результаті укладення цієї Угоди і бронювання послуг у постачальників, а також повне і достатнє отримання та ознайомлення з інформацією щодо умов оплати, ануляції, користування, проживання, застосовуваного постачальником тарифу, умов вступу в силу штрафних санкції та інші істотні для конкретного виду послуги постачальника умови, підтверджує факт передачі пароля для індивідуального доступу в сервіс бронювання послуг (http://www.natalie-tours.ru/). Підписання цієї Угоди і здійснення бронювання Агентом рівносильно акцепту оферти, тобто остаточної згоди Агента з усіма умовами бронювання на сайті www.natalie-tours.ru в сервісі бронювання послуг та умовами цієї Угоди.

  1.8 У разі ненадання постачальником послуг в розділі бронювання послуг інформації про особливі вимоги та умови ануляції авіаперевезення, проживання та / або інших супутніх послуг, або надання не в повному обсязі, дані обставини не можуть послужити причиною або підставою для пред'явлення претензій до Принципалу, оскільки розміщення і надання зазначеної інформації не входить в предмет цієї Угоди бронювання, що розміщується на сайті www.natalie-tours.ru в розділі бронювання послуг інформація цілком завис т від постачальників послуг, які самостійно несуть відповідальність за сумлінність виконання таких зобов'язань, у тому числі за невірно надану інформацію перед своїми Клієнтами.

  1.9 Принципал по сервісу бронювання послуг надає виключно послуги бронювання і не несе відповідальності перед Агентом за персональні витрати і додаткові витрати, що виникли під час користування послугами постачальників.

  2. Предмет додаткової угоди

  2.1 Принципал в рамках цієї Угоди зобов'язується надати послуги бронювання, виражені в резервуванні за запитом Агента послуг постачальників в сервісі бронювання послуг - акцепт Агента з формуванням замовлення, а Агент зобов'язується за дорученням Принципала від свого імені за винагороду Принципала реалізувати і оплатити заброньовані послуги постачальників в порядку і терміни встановлені цією Угодою.

  3. Гарантії і зобов'язання

  3.1 Сторони дійшли згоди, що Агент, в випадках бронювання, який передбачає необхідність моментального підтвердження (в тому числі виписки авіаквитків) до надходження оплати на рахунок Принципала, зобов'язаний внести на рахунок Принципала Забезпечувальний внесок (аванс) у сумі не менше 50000 (П'ятдесят тисяч) рублів.

  3.2 У таких випадках бронювання послуг Агентом можливо тільки з моменту надходження грошових коштів на рахунок Принципала в розмірі не менше суми відповідно до пункту 3.1 цієї Угоди, а також при наявності зазначеної суми при подальших подібних бронюваннях.

  3.3 Даний аванс є забезпеченням виконання зобов'язань Агента по оплаті заброньованих Агентом послуг в системі бронювання Принципала і сервісі бронювання послуг на період дії Угоди.

  3.4 Зазначений Забезпечувальний внесок в будь-який момент може бути використаний Принципалом при погашенні заборгованості, належних платежів і оплати заброньованих Агентом послуг.

  3.5 У кожному разі утримання відповідно до п. 3.5 цієї Угоди Агент зобов'язаний відновити Забезпечувальний внесок в його первісної суми, але не менше суми зазначеної в пункті 3.1 цієї Угоди протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту такого утримання, тобто оплатити послуги.

  3.6 Сторони дійшли згоди, що в разі надходження оплати в рахунок заброньованого Агентом замовлення, за яким Принципалом був здійснений залік із засобів забезпечувальних платежу, яка сума на замовлення зараховується в рахунок поповнення забезпечувальних платежу.

  3.7 Зазначений аванс підлягає поверненню Агенту в разі сумлінного виконання Агентом своїх зобов'язань та / або закінчення дії Угоди, а також у разі дострокового розірвання Угоди за ініціативою Принципала при сумлінному виконанні Агентом своїх зобов'язань.

  4. Обов'язки сторін

  4.1 Принципал зобов'язується:

  4.1.1 Здійснити бронювання відповідно до предметом цієї Угоди.

  4.1.2 Необхідною умовою виконання Принципалом зобов'язань, передбачених п.2.1. Угоди, є оплата послуг Агентом, вироблена своєчасно і в обсязі, що відповідає умовам цієї Угоди.

  4.2 Агент зобов'язується:

  4.2.1 Здійснювати свою діяльність строго відповідно до умов цієї Угоди, Регламентів діяльності Агентів «Наталі Турс», в тому числі, відповідно до технології співпраці з Принципалом, умовами і правилами бронювання, володіти інформацією про послуги постачальників, умови оплати, ануляції, користування, проживання, застосовуваного постачальниками тарифу, умов вступу в силу штрафних санкції та інші істотні умови для конкретного виду послуги постачальника, і доводити цю інформацію до відома свої клієнтів в письмовому вигляді. Вищезгадана інформація надана Агенту на офіційному сайті Принципала за адресою www.natalie-tours.ru і є невід'ємною частиною цієї Угоди.

  4.2.2 Завчасно, не пізніше термінів, рекомендованих Принципалом, відповідно до вимог постачальників (авіаперевізників, готелів, консульств, імміграційних служб іноземних держав та ін.), Розміщених на сайті www.natalie-tours.ru, передати Принципалу достовірні і достатні відомості і документи, необхідні для бронювання та надання послуг постачальниками в повному обсязі (в тому числі точну інформацію про адресу і телефон, для оперативного зв'язку). Зазначена інформація також надана Агенту шляхом відображення на офіційному сайті Принципала за адресою www.natalie-tours.ru і є невід'ємною частиною Угоди.

  4.2.3 При бронюванні послуг в сервісі бронювання послуг всі дані і документи, надані Агентом, повинні бути ретельно перевірені Агентом і відповідати дійсності, в тому числі, але не обмежуючись, відповідати вимогам постачальників до термінів дії документів що посвідчують особу при в'їзді / виїзді на / з території іноземних держав, в іншому випадку вся відповідальність за помилки в бронюванні покладається на Агент. Агент має право бронювати послуги для третіх осіб, за умови письмової згоди третіх осіб використовувати їх персональні дані і гарантує, що зазначені особи поінформовані про умови бронювання, яке Агент виробляє в їх інтересах, включаючи всі правила і обмеження постачальників, застосовні до бронювання.

  4.2.4 Провести повну оплату замовлених послуг відповідно до умов цієї Угоди.

  4.2.5 У випадку бронювання послуг, своєчасно, за добу до надання, уточнювати стан послуги (час і аеропорт вильоту, трансферу і ін.) У Принципала.

  5. Порядок розрахунків

  5.1 Вартість послуг розраховуються в рублях (вартість послуг, інформаційно, може вказуватися в еквіваленті іноземної валюти постачальника). Оплата послуг здійснюється Агентом в безготівковому порядку перерахуванням на рахунок Принципала. Підписуючи цю Угоду, Агент погоджується з тим, що він зобов'язаний протягом дня бронювання, оплатити суму, зазначену в рахунку в розмірі 100% (сто відсотків). У разі порушення даного зобов'язання, сума, що залишилася бронювання перераховується за внутрішнім курсом Принципала на момент зарахування грошових коштів. Рахунок дійсний протягом одного банківського дня з моменту виставлення рахунку, в разі несплати рахунок анулюється. У разі неповної оплати доплата враховується за внутрішнім курсом Принципала на дату надходження грошових коштів на рахунок Принципала. У разі підвищення курсу валют c моменту виставлення рахунку і до моменту надходження грошових коштів на рахунок ПРИНЦИПАЛА більш ніж на 3% Замовлення підлягає перерахунку і оплаті АГЕНТОМ за внутрішнім курсом ПРИНЦИПАЛА на момент надходження грошових коштів на рахунок ПРИНЦИПАЛА. У разі відмови Агента оплачувати послуги, зазначені в цій Угоді за зміненим курсом, Принципал залишає за собою право анулювати їх у повному обсязі із застосуванням умов згідно з пунктом 6.1.2 цієї Угоди.

  5.2 Оплата послуг здійснюється тільки на підставі дійсного рахунку в російських рублях, що роздруковується Агентом самостійно в сервісі бронювання послуг.

  5.3 Моментом оплати є дата надходження готівкових коштів на рахунок Принципала. У разі якщо зарахування грошових коштів на рахунок Принципала сталося після 17-00 поточного дня, моментом оплати вважається наступний за поточним банківський день.

  5.4 У разі ненадходження грошових коштів на рахунок Принципала протягом 3 банківських днів з дня бронювання, а також в разі порушення Агентом умов пункту 5.1 цієї Угоди (що визнається сторонами односторонньою відмовою Агента від виконання Угоди), Принципал вправі анулювати заброньовані послуги із застосуванням умов згідно з пунктом 6.1.2 цієї Угоди. В такому випадку відповідальність за ненадання послуги Принципал не несе.

  5.5 Винагорода Агента за цією Угодою становить відсоток від вартості заброньованих послуг, розмір винагороди вказаний в додатку до цієї Угоди, який є невід'ємною його частиною. Розмір агентської винагороди може бути змінений Принципалом в односторонньому порядку в межах 1-2%, з повідомленням Агента.

  5.6 При оплаті, Агент має право утримати агентську винагороду строго відповідно до рахунка. У разі порушення даного зобов'язання Принципал має право виставити рахунок на штрафні санкції в розмірі 1% від вартості послуг бронювання.

  Агент зобов'язаний не пізніше 10 днів від дати надання послуги (дати вильоту) надати Принципалу повний пакет оригіналів документів на замовлення:

  1) звіт Агента про виконання доручення;

  2) рахунок-фактуру на агентську винагороду (при наявності ПДВ);

  Датою надання документів є дата підпису співробітника Принципала, уповноваженого отримувати документи.

  У разі відправлення документів поштою необхідно вкласти перелік документів, що відправляються із зазначенням дати відправлення.

  Датою відправлення є дата поштового штемпеля на конверті з документами, причому документи повинні бути відправлені не пізніше останнього числа місяця надання послуги.

  5.7 У разі неподання документів, в кількості і в термін, зазначений в п. 5.6 цієї Угоди, Принципал має право не затверджувати звіт Агента і вважати послуги реалізованими зі знижкою в розмірі винагороди Агента, зазначеного в п. 5.5 цієї Угоди, а також пред'явити Агенту неустойку у вигляді пені в розмірі 1% від вартості, зазначеної в бронюванні за кожен день прострочення виконання зобов'язань згідно з п. 5.6 Якщо Агент не пред'явила Принципалу документи, перераховані в п. 5.6 цієї Угоди, Принципал має право вважати зобов'язання Агента за даною Угодою невиконаними, анулювати агентську винагороду і пред'явити Агенту вимоги про незаконне утримання грошових коштів.

  5.8 Агент має право передавати надані йому Принципалом за цією Угодою права і обов'язки третіх осіб, в обов'язковому порядку письмово повідомляючи Принципала про таких осіб і залишаючись відповідальним за всі їхні дії в повному обсязі.

  6. Відповідальність сторін та умови ануляції

  6.1 Відповідальність агента:

  6.1.1 Агент несе відповідальність перед Принципалом і третіми особами за заподіяну їм матеріальний збиток, що виник в разі невиконання або неналежного виконання умов цієї Угоди.

  6.1.2 Агент може скасувати бронювання проживання в готелі, авіаперевезення, трансферу та інші послуги, що надаються постачальниками. При скасуванні бронювання, в залежності від умов, що висуваються постачальниками послуг, в кожному конкретному випадку можливий вступ в силу штрафних санкцій, комісій та сервісних зборів, аж до застосування правила безповоротного тарифу, при якому штрафи становлять сто відсотків збору за резервацію. Розрахунок штрафів, комісій та сервісного збору (при їх наявності) здійснюється за внутрішнім курсом Принципала на день виставлення рахунку. Зазначені спеціальні умови бронювання наведені в інформації про броніруемих готелях та інші послуги броніруемих в сервісі бронювання послуг. У разі скасування бронювання Принципал повертає Агенту вартість скасованого бронювання за вирахуванням фактичних витрат Принципала і сервісного збору. Сторони погодили, що під фактичними витратами Принципала сторони розуміють витрати, понесені Принципалом з метою організації та / або скасування бронювання, в тому числі оплату комісій, зборів і неустойок постачальникам (штрафів, пені).

  6.1.3 Сплата штрафних санкцій, комісій та сервісних зборів не звільняє Агента від відшкодування Принципалу збитків, пов'язаних з порушенням умов і / або невиконанням зобов'язань за цією Угодою. Агент зобов'язаний компенсувати збитки Принципала, що виникли внаслідок порушення умов Угоди в повній сумі понад штрафні санкції, комісій та сервісних зборів.

  6.1.4 Зміни Агентом в оформлені бронювання заміна ПІБ, паспортних даних, дат поїздки, типу тарифу та ін., Скасування і / або відмова, неявка особи, в інтересах якої Агент справив бронювання, в готель / аеропорт вильоту / місця відправлення трансферу / орендованого автомобіля та інших послуг або невикористання відповідної або супутніх послуг, регламентуються відповідно до правил готелю, авіакомпанії чи іншого постачальника послуг по скасуванню. У разі зміни вартості бронювання застосовуються умови п. 6.2.1 Угоди. Принципал не несе відповідальності за різницю в тарифах і не відшкодовує Агенту пов'язані з цим витрати.

  6.1.5 При бронюванні Агентом послуг в країни, в'їзд в які вимагає попереднього отримання візи особою, в інтересах якої Агент справив бронювання, Агент зобов'язується отримати необхідні дозволи компетентних органів іноземних держав і самостійно несе відповідальність в разі відмови з боку компетентних органів і перевізників. Ця Угода не передбачає зобов'язання Принципала видати особі, в інтересах якого Агент справив бронювання, візу. Відмова / невидача візи особі, в інтересах якого Агент справив бронювання, а також дії російської та зарубіжної митної служби, російського і зарубіжного прикордонного контролю не є підставою звільнення Агента від оплати послуг за цією Угодою та не надає право вимоги повернення по оплаченої послуги. У цьому випадку Агент має право анулювати заброньовані послуги із застосуванням умов згідно п. 6.1.2. цієї Угоди.

  6.2 Відповідальність принципала:

  6.2.1 У випадку, якщо Принципал за заявкою Агента вніс в послуги зміни в результаті яких відбулася зміна вартості послуг в бік збільшення або в зв'язку зміною таких умов постачальником, Агент оплачує Принципалу різницю, що утворилася в вартості згідно з розділом 5 цієї Угоди. Якщо подібні зміни призвели до зменшення вартості, Принципал повертає Агенту різницю, що утворилася в вартості.

  6.2.2 Принципал не несе відповідальності перед Агентом в разі невиконання або неналежного виконання послуг зі свого боку або з боку третіх осіб, що виник внаслідок недостовірності, недостатність та несвоєчасність надання підтверджуючих відомостей і документів, наданих Агентом, а також виникли внаслідок інших порушень умов Угоди з боку Агента.

  6.2.3 Принципал не несе відповідальності в разі неможливості здійснення Агентом послуг в силу дії російської та зарубіжної митної служби, російського і зарубіжного прикордонного контролю, в разі відмови посольств зарубіжних країн, які роблять неможливим реалізацію послуг вибору дат Агентом в сервісі бронювання послуг.

  6.2.4 Принципал не несе відповідальність за дії авіакомпаній, які спричинили скасування чи зміну часу відправлення авіарейсів, заміну повітряного судна, зміна тарифів, такс, анулювання авіакомпаніями броні Агента, втрату багажу або особистих речей пасажирів, відмова або обмеження в перевезенні і т.п. , а також пов'язане з цим зміна обсягу та строків надання вибору дат та інших послуг. У цих випадках відповідальність несуть авіаперевізники відповідно до російських і міжнародних правил.

  6.2.5 Принципал не несе відповідальності, якщо рішенням влади особі, в інтересах якого Агент справив бронювання, відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду з країни, або в можливості польоту за авіаквитком або у проживанні в заброньованої готелі з причин відсутності належних документів, порушення правопорядку або домагання оточуючим, стану алкогольного сп'яніння або порушення інших правил поведінки в громадських місцях, проїзду або провозу багажу. У цьому випадку Агент компенсує Принципалу всі витрати, що виникли в зв'язку з такими обставинами.

  6.2.6 Принципал не несе відповідальність і не компенсує Агенту витрати за послуги, що виходять за рамки послуги бронювання; за невиконання (неможливість надання) послуг, що сталися в силу дій (бездіяльності) Агента; за неможливість надання послуг в силу дій митних, консульських, прикордонних служб та інших офіційних органів і влади РФ і зарубіжних країн (в тому числі недійсності документів, що засвідчують особу); відмова у видачі або несвоєчасну видачу в'їзної або транзитної візи; за невідповідність наданих послуг суб'єктивним очікуванням особи, в інтересах якої Агент справив бронювання; за дії і рішення особи, в інтересах якої Агент справив бронювання, зроблені ним самостійно, в тому числі за відставання / запізнення на трансфер / авіарейс / екскурсію, при порушенні такою особою норм і правил поведінки в країні тимчасового перебування, при порушенні правил авіакомпанії / трансферної перевезення; при втраті (розкраданні) багажу, речей, документів, цінностей, за які він несе особисту відповідальність, або ця відповідальність покладена законодавством на третіх осіб; за самостійна відмова Агента або особи в інтересах якого Агент справив бронювання, від частини / всіх послуг, а також за його витрати на додаткові послуги, не передбачені бронюванням Агента і цією Угодою.

  6.2.7 Принципал не відшкодовує грошові витрати Агента або особи, в інтересах якої Агент справив бронювання, за оплачені послуги, якщо Агент або особи, в інтересах яких Агент справив бронювання, на свій розсуд або в зв'язку зі своїми інтересами не скористалися всіма або частиною заброньованих послуг.

  6.2.8 Агент і Принципал звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цією Угодою, якщо таке невиконання є наслідком непередбачених і непереборних обставин: землетруси, повені, пожежі, тайфуну, урагану, снігового замету, воєнних дій, масових захворювань, страйків, а також обмежень перевезень, заборони торгових операцій з окремими країнами внаслідок застосування міжнародних санкцій і інших обставин, які залежать від волі сторін. Зазначені події повинні носити надзвичайний, непередбачений і невідворотний характер, повинні бути встановлені органами державної влади, виникнути після укладення Угоди.

  7. Термін дії, умови зміни та розірвання угоди

  7.1 Ця Угода вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами і діє протягом терміну дії Договору.

  7.2 Всі зміни, доповнення до Угоди, а також Додатки дійсні тільки в письмовому вигляді. До письмових прирівнюються документи, спрямовані сторонами з використанням факсимільного, електронного зв'язку або Інтернету, за умови погодження відповідних контактних даних та адрес в Угоді.

  7.3 Ця Угода може бути розірвана за ініціативою Принципала в односторонньому позасудовому порядку в разі недотримання Агентом будь-якого з умов цієї Угоди. Розірвання вступає в силу негайно, якщо інший термін не встановлено у відповідному повідомленні.

  8.Додаткові умови та рекомендації

  8.1 Вся інформація, розміщена на сайті www.natalie-tours.ru в сервісі бронювання послуг, включаючи, але не обмежуючись, інформація, що стосується точної адреси розміщення готелів їх опису, категорій зірковості, фотографій і додаткових послуг, зміни тарифів авіакомпаній і інших послуг; опис типу наданого трансферу, опису типу наданого автомобіля при його оренді та інші послуги надаються постачальниками, є приблизною і постійно оновлюваною інформацією. Дана інформація може бути змінена, доповнена, оновлювати безпосередньо готелем, авіаперевізником або постачальником послуг без попереднього повідомлення і не може бути використана для пред'явлення претензій з боку Агента або особи, в інтересах якої Агент справив бронювання, так як не є предметом цієї Угоди. Дані зміни вступають в силу на момент опублікування інформації на сайті www.natalie-tours.ru, крім тих випадків, коли відбулися оновлення та коригування цін вже відбулися у постачальника послуг.

  8.2 При бронюванні авіаперевезення зі стикувальним рейсом, включаючи, але не обмежуючись, які передбачають транзит через одну або кілька країн, Агент самостійно перевіряє і відстежує інформацію про необхідність наявності візи (в тому числі і транзитної), необхідної для в'їзду в країну (місто) призначення, зазначену в авіаквитку. Здійснюючи бронювання, Агент підтверджує, що володіє інформацією про необхідність наявності відповідної візи при виконанні перельоту, розуміє можливі негативні наслідки, пов'язані з відсутністю такої візи і самостійно несе відповідальність і тягар витрат в разі настання несприятливих наслідків у результаті дій прикордонних та імміграційних служб, які приймають готелів , служб аеропорту, авіаперевізників та ін. постачальників послуг і служб щодо осіб, в інтересах яких Агент справив бронювання.

  8.3 Готелі, авіаційні компанії та інші постачальники послуг, надаючи інформацію за допомогою сервісу бронювання послуг є незалежними контрагентами. Принципал не відповідає за дії (бездіяльності), помилки, гарантії, порушення і інші винні дії таких постачальників, а також за будь-які наслідки таких дій.

  8.4 Принципал настійно рекомендує Агенту ознайомитися з інформацією, заборонами, попередженнями та порадами уповноважених органів влади перед бронюванням послуг в іншу країну. Принципал не несе відповідальності за заподіяння будь-якої шкоди Агенту або особі, в інтересах якого Агент справив бронювання, в кожній із країн, послуги в яких представлені постачальниками в сервісі бронювання послуг.

  8.5 Агент проінформований і самостійно відстежує інформацію, що місцева влада в певних країнах можуть стягувати додаткові податки (туристичний податок, місцеві або курортні податки і збори, не передбачені контрактом з готелем або постачальником послуг), які потрібно сплатити після прибуття на місце.

  8.6 На підставі змінною постачальниками інформації, внаслідок зміни курсу валют (понад 3%), в зв'язку з введенням і / або зміною такс, податків та інших обов'язкових платежів постачальниками Принципал вправі вносити зміни в існуючі ціни в сервісі бронювання послуг.

  8.7 Інформація, продукти і послуги, опубліковані в сервісі бронювання послуг, можуть містити помилки і неточності в описі, в тому числі помилки в цінах. Принципал зберігає за собою право виправляти будь-які помилки в цінах, в тому числі в уже сформованих замовленнях. У деяких Готелі та др.поставщіков існує гнучка система цін, яка може змінюватися щодня, в зв'язку з чим, ціни на проживання в готелі можуть відображатися як наближені до заявленої вартості. У таких випадках Агент має право відмовитися від типу броньованого послуги, враховуючи встановлені постачальником умови ануляції і застосування тарифів, при цьому Принципал не несе відповідальності за різницю в тарифах і не відшкодовує Агенту пов'язані з цим витрати. У подібних випадках, при можливості Принципал вправі запропонувати зберегти бронювання по помірну ціну, або запропонувати альтернативний варіант розміщення, або анулювати існуючий бронювання без штрафних санкцій.

  8.8 У разі вимушеної відмови (скасування або затримка рейсу, відсутність місць на рейсі, зміна розкладу і т.п.) підставою для вимушеного повернення є відмітка на авіаквитку, проставлена ​​службою аеропорту, завірена печаткою.

  8.9 Авіаквитки, придбані на чартерні авіарейси, поверненню не підлягають, їх вартість в разі відмови від польоту не повертається. Комісійні та сервісні збори, сплачені при оформленні проїзних документів, не повертаються.

  8.10 Агент проінформований, що згідно правил встановлених митними та прикордонними службами, а також службами аеропортів і готелів, особа, в інтересах якої Агент справив бронювання, зобов'язана мати на руках діючий документ, що засвідчує особистість на території іноземних держав (закордонний паспорт), і гарантує, що зазначена інформація доведена до всіх осіб в інтересах яких Агент справив бронювання, в тому числі але не обмежуючись свідоцтво про народження неповнолітніх дітей, згода батьків і інші д ОКУМЕНТА, необхідні згідно з чинним Російському законодавству і вимогам прикордонних служб іноземних держав.

  8.11 Агент зобов'язується довести до відома осіб, в інтересах яких Агент справив бронювання, інформацію про необхідність прибути в аеропорт не менше ніж за 2 години до закінчення реєстрації, а також про правила авіаперевезення, і інших правилах постачальників, які можна застосувати до окремих послуг, а також про всіх положеннях цієї Угоди. Зазначена інформація додатково надано Агенту шляхом розміщення на сайті www.natalie-tours.ru і в сервісі бронювання послуг, і є невід'ємною частиною цієї Угоди.

  8.12 Підписуючи цю Угоду, Агент від свого імені і від імені всіх осіб, в інтересах яких Агент справив бронювання, надає Принципалу право на обробку персональних даних відповідно до Федерального закону «Про персональні дані» №152-ФЗ від 27.07.2006, під якими розуміються всі дані про осіб, в інтересах яких Агент справив бронювання, а також відомості, що містяться в наданих їм документах, необхідні для виконань зобов'язань за цією Угодою. Справжнім Агент підтверджує, що ознайомлений (на) з цілями обробки персональних даних: Обробка персональних даних буде здійснюватися Принципалом в інтересах Агента (осіб, в інтересах яких Агент справив бронювання), в тому числі для належного виконання обов'язків в рамках вибору дат послуг, надання інформації про зміни умов Угоди, зв'язку з Клієнтом в екстреної та оперативної необхідності, надання додаткових послуг і маркетингової інформації, передбачених Угодою, підвищення їх качес тва і розвитку каналів комунікації з Агентами та особами, на користь яких Агент справив бронювання, угодами між Агентом і Принципалом, включаючи належну ідентифікацію Агента та / або уповноваженої особи Агента, як щодо Агента, так і по відношенню до третіх осіб, в період дії зазначених угод між Агентом і Принципалом на термін не більше десяти років і може бути відкликана за письмовою заявою, зміст якого визначається п. 3 ст.14 Федерального закону «Про персональні дані» №152-ФЗ від 27.07.2006, якщо інше не встановлю ено федеральними законами.

  8.13 Підписуючи цю Угоду, Агент від свого імені і від імені всіх осіб, в інтересах яких Агент справив бронювання, дає згоду на те, що в рамках виконання зобов'язань, взятих на себе Принципалом по укладається Угоди, персональні дані всіх осіб, отримані Принципалом при здійсненні бронювання (включаючи спеціальні категорії персональних даних і біометричні персональні дані (переліки згідно ст.ст. 10,11 ФЗ «Про персональних даних»), будуть оброблені (тобто відповідно до ст.3. ФЗ «Про персональних даних», зроблені дії з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ, в тому числі транскордонна передача), знеособлення , блокування, видалення, знищення персональних даних), з метою бронювання послуг постачальників і надання інформації відповідно до цієї Угоди відповідно до Федерального закону «Про персональні дані №152-ФЗ від 27.07.2006. Агент зобов'язується проінформувати / повідомити про це всіх осіб, в інтересах яких Агент справив бронювання, і отримає від них письмову згоду, а також повідомить їм права суб'єкта персональних даних, передбачені Федеральним законом від 27.07.2006 р №152-ФЗ «Про персональних даних ».

  8.14 Відповідно до Федерального закону «Про персональні дані» №152-ФЗ від 27.07.2006 Агент гарантує наявність у останнього згоди на обробку персональних даних відповідно до п.п. 8.12. і 8.13. цієї Угоди. Контроль за виконанням цього пункту (в тому числі, але не обмежуючись цим, дотримання норм чинного закону «Про персональні дані») покладається на Агент, і останній не має права посилатися на відсутність інформованості як на обґрунтування своєї позиції у разі виникнення небажаних наслідків при невиконанні агентом обов'язки за цим параграфом Угоди.

  8.15 Агент несе відповідальність за достовірність та правомірність всіх наданих їм персональних даних, в тому числі персональних даних третіх осіб, в інтересах яких Агент здійснює бронювання. У разі порушення зазначених зобов'язань і умов цієї Угоди відповідальність за ненадання послуги Принципал не несе.

  8.16 У разі, якщо умови, викладені в цьому Додатковій угоді суперечать тексту Договору, то застосовуються умови, викладені в цьому Додатковій угоді і його Додатках.

  8.17 Ця Угода складена в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із сторін.

  9. Реквізити сторін

  9.1 Принципал: ТОВ «Наталі Турс», Юридична адреса: 101000, г. Москва, ул. М'ясницька, д. 10, стр. 1.

  Поштова адреса: 123001, г. Москва, ул. Садова-Кудринская, д.25, 7 поверх.

  ІПН 7701150631, КПП 770101001

  р / с №40702810700040000808 в АКБ «Росевробанк» (ВАТ), м.Москва, БИК 044585777, к / с №30101810800000000777.

  9.2 Агент: Повне найменування:

  Юр. адреса: Поштова адреса:

  ІПН: КПП: р / с

  в банку БИК

  к / с код по ЗКГНГ ​​код за ЄДРПОУ

  телефони, факс, e-mail

  Від Принципала М.П.

  Від Агента М.П.

  (Посада, ПІБ, підпис)

  додаток 4

  До Додаткового Угоди до Агентського Договору № від «» 2014 по бронюванню послуг

  м Москва «» 2014 року

  ТОВ «НАТАЛІ ТУРС», іменоване надалі «Принципал», в особі Генерального директора Воробйової Наталії Олегівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і, що називається надалі «Агент», в особі, що діє на підставі, з іншого боку, а разом іменовані Сторони, уклали даний Додаток про наступне:

  10.За Додатковою Угодою з бронювання послуг № від «» 2014 року агентству встановлюється наступне агентську винагороду:

  · За реалізацію послуг типу ГОТЕЛІ агентську винагороду становить% від вартості заброньованого послуги.

  · За реалізацію послуг типу ТРАНСФЕР агентську винагороду становить% від вартості заброньованого послуги.

  · За реалізацію послуг типу ексурсія агентську винагороду становить% від вартості заброньованого послуги.

  · За реалізацію послуг типу СТРАХОВКА агентську винагороду становить% від вартості заброньованого послуги.

  · За реалізацію послуг типу АВІАКВИТКИ агентську винагороду становить 300 руб. від вартості заброньованої послуги (за польотний сегмент).

  2. Реквізити сторін.

  2.1 Принципал: ТОВ «Наталі Турс», Юридична адреса: 101000, г. Москва, ул. М'ясницька, д. 10, стр. 1.

  Поштова адреса: 123001, г. Москва, ул. Садова-Кудринская, д.25, 7 поверх.

  ІПН 7701150631, КПП 770101001

  р / с №40702810700040000808 в АКБ «Росевробанк» (ВАТ), м.Москва, БИК 044585777, к / с №30101810800000000777.

  2.2 Агент: Повне найменування:

  Юр. адреса: Поштова адреса:

  ІПН: КПП: р / с

  в банку БИК

  к / с код по ЗКГНГ ​​код за ЄДРПОУ

  телефони, факс, e-mail

  Від Принципала М.П.

  Від Агента (посада, ПІБ, підпис)

  Зразок заповнення агентського звіту

  Звіт Агента про виконання доручення «» 2014р.

  до рахунку № від дата надання послуги ТОВ «», іменоване надалі Агент в особі, що діє на підставі:

  представляє ТОВ «Наталі Турс» справжній звіт про виконання доручення за Додатковою Угодою до Агентського Договору № від по бронюванню окремих послуг

  Агентом проведена реалізація туристських послуг на суму: (цифрами) (сума прописом)

  За реалізовані туристичні послуги Агенту належить винагорода в сумі: (цифрами) (сума прописом)

  в тому числі ПДВ:

  (*) Внесення виправлень у текст звіту не допускається

  Ген. директор

  Гл. бухгалтер

  Розшифровка підпису

  Розшифровка підпису

  М.П.

  Даний звіт і рахунок-фактура на агентську винагороду повинні бути представлені в ТОВ «Наталі Турс» не пізніше 10 днів з дати надання замовлення. В іншому випадку ТОВ «Наталі Турс» вважає тур реалізованим зі знижкою в розмірі вашого агентської винагороди

  додаток 5

  Посадова інструкція директора

  I. Загальні положення

  1.1 Директор підприємства належить до категорії керівників, приймається і звільняється (рішенням загальних зборів засновників, іншого органу підприємства).

  1.2 На посаду директора підприємства призначається особа, що має вищу професійну (туристичне або спеціаліст) та стаж роботи на керівних посадах у відповідній профілю підприємства галузі не менше 5 років.

  1.3 Директор підприємства підзвітний засновникам підприємства в особі (загальних зборів засновників, іншого органу підприємства).

  У своїй діяльності директор підприємства керується:

  · Законодавчими і нормативними документами, що регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність підприємства;

  · Методичними матеріалами, що стосуються діяльності підприємства;

  · Статутом підприємства; правилами трудового розпорядку;

  · Цією посадовою інструкцією.

  1.5 Директор підприємства повинен знати:

  · Законодавчі і нормативні правові акти, що регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність підприємства, постанови федеральних, регіональних і місцевих органів державної влади і управління, що визначають пріоритетні напрямки розвитку економіки і відповідної галузі;

  · Методичні та нормативні матеріали інших органів, що стосуються діяльності підприємства;

  · Профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства;

  · Перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі і підприємства;

  · Виробничі потужності і кадрові ресурси підприємства;

  · Технологію виробництва продукції підприємства;

  · Податкове та екологічне законодавство;

  · Порядок складання й узгодження бізнес-планів виробничо-господарської і фінансово-економічної діяльності підприємства;

  · Ринкові методи господарювання та управління підприємством;

  · Систему економічних індикаторів, що дозволяють підприємству визначати своє положення на ринку і розробляти програми виходу на нові ринки збуту;

  · Порядок укладення та виконання господарських і фінансових договорів;

  · Кон'юнктуру ринку;

  · Науково-технічні досягнення і передовий досвід у відповідній галузі виробництва;

  · Управління економікою і фінансами підприємства, організацію виробництва і праці;

  · Порядок розробки та висновків галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин;

  · трудове законодавство;

  · Правила і норми охорони праці.

  1.6 Під час відсутності директора підприємства його посадові обов'язки виконує в установленому порядку призначається заступник, який несе повну відповідальність за якісне, ефективне і своєчасне їх виконання.

  II. функції

  На директора підприємства покладаються такі функції:

  2.1 Загальне керівництво виробничо-господарської і фінансово-економічною діяльністю підприємства.

  2.2 Організація взаємодії всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць.

  Забезпечення виконання всіх прийнятих підприємством зобов'язань, включаючи зобов'язання перед бюджетами різних рівнів і позабюджетними фондами.

  Створення умов для впровадження новітньої техніки і технології, прогресивних форм управління та організації праці.

  Вжиття заходів щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці на підприємстві.

  Контроль за дотриманням законності в діяльності всіх служб.

  Захист майнових інтересів підприємства в суді, арбітражі, органах державної влади.

  III. Посадові обов'язки

  Для виконання покладених на нього функцій директор підприємства зобов'язаний:

  · Керувати відповідно до чинного законодавства виробничо-господарської та фінансово-економічною діяльністю підприємства, несучи всю повноту відповідальності за наслідки прийнятих рішень, збереження та еффектівноеіспользованіе майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності.

  · Організовувати роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, направляти їх діяльність на розвиток і вдосконалення виробництва з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів збуту продукції та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності продукції, що виробляється, її відповідність світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб населення у відповідних ідах вітчизняної продукції.

  · Забезпечувати виконання підприємством всіх зобов'язань перед федеральним, регіональним і місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками і кредиторами, включаючи установи банку, а так же господарських і трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів.

  · Організовувати виробничо-господарську діяльність на основі широкого використання новітньої техніки і технології, прогресивних форм управління та організації праці, науково-обгрунтованих нормативів матеріальних, фінансових і трудових витрат, вивчення кон'юнктури ринку та передового досвіду (вітчизняного і зарубіжного) з метою всебічного підвищення технічного рівня і якості продукції (послуг), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання виробничих резервів та економного витрачання нд х видів ресурсів.

  · Вживати заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, раціональному використанню та розвитку їх професійних знань і досвіду, створення безпечних і сприятливих для життя і здоров'я умов праці, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

  · Забезпечувати правильне поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, єдиноначальності і колегіальності, в обговоренні і вирішенні питань, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, застосування принципу матеріальної зацікавленості і відповідальності кожного працівника за доручену йому справу і результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати в встановлені терміни.

  · Розробляти нові програми в країнах, з якими компанія ще не працювала;

  · Вести офіційну переписку з іноземними партнерами зметою отримання конфіденційних тарифів і контрактів;

  · Проаналізувати отримані тарифи, порівняти їх, провести маркетингові дослідження на туристському ринку для отримання конкурентоспроможних цін;

  · Підготувати контракт для співпраці з іноземним (ми) партнером (ами);

  · Працювати з агентською мережею, брати участь у конференціях, семінарах, презентаціях, на виставках;

  · При необхідності виїжджати до регіональних агентствам з метою залучення їх до роботи зі своїм агентством;

  · Брати участь в розробці реклами фірми;

  · З повагою ставитися до клієнтів і відвідувачам;

  · Контролювати роботу менеджерського складу, нести відповідальність за роботу всього туристського відділу в цілому;

  · Давати точні інструкції кур'єрам, менеджерам при оформленні документів клієнтів, що відправляються в туристичні поїздки;

  · Своєчасно інформувати бухгалтерію про необхідність виставлення рахунків для оплат за безготівковим розрахунком при роботі з організаціями;

  · Акуратно вести діловодство, зберігати документацію в спеціальних файлових папках в хронологічному порядку. Вказувати в факсових повідомленнях куди, кому і від кого направляється документ, ставити число, прикріплювати до кожного відправленого повідомленням підтвердження про відправку;

  · Зберігати комерційну таємницю фірми, яка включає назви, адреси, номери телефонів і факсів юридичних і фізичних осіб - партнерів фірми, імена та прізвища партнерів фірми, собівартість авіаквитків, страхування туристів, обслуговування в готелях, розміри посадових окладів, а також, відомості про родичів співробітників, домашні телефони і адреси, спеціальні електронні коди і паролі, використовувані на роботі;

  · При виникненні конфліктних ситуацій з клієнтами постаратися вирішити спірні питання.

  3.7 Спільно з трудовими колективами і профспілковими організаціями забезпечувати на основі принципів соціального партнерства розробку, укладання та виконання колективного договору, дотримання трудової і виробничої дисципліни, сприяти розвитку трудової мотивації, ініціативи та активності робітників і службовців підприємства.

  3.8 Вирішувати питання, що стосуються фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності підприємства, в межах наданих йому законодавством прав, доручати ведення окремих напрямків діяльності іншим посадовим особам заступникам директора, керівникам виробничих одиниць і філій підприємств, а також функціональних і виробничих підрозділів.

  3.9 Забезпечувати дотримання законності в діяльності підприємства і здійсненні його господарсько-економічних зв'язків, використання правових засобів для фінансового управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин, забезпечення інвестиційної привабливості підприємства з метою підтримки і розширення масштабів підприємницької діяльності.

  3.10 Захищати майнові інтереси підприємства в суді, арбітражі, органах державної влади і управління.

  IV. права

  Директор підприємства має право:

  4.1 Представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами, органами державної влади та управління.

  4.2 Діяти від імені підприємства, без оформлення довіреності.

  4.3 Відкривати поточні та вкладні рахунки в банківських установах.

  4.4 Розпоряджатися коштами та майном підприємства з дотриманням вимог відповідних нормативних актів, статуту підприємства.

  4.5. У встановлених законодавством межах визначати обсяг і порядок захисту відомостей, що становлять конфіденційну інформацію.

  V. Відповідальність

  Директор підприємства несе відповідальність:

  · За невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов'язків; за вчинені в процесі здійснення своєї трудової діяльності правопорушення; За завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

  · Відповідальність за наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, встановлених законодавством, статутом підприємства, іншими нормативними правовими актами. Директор підприємства не звільняється від відповідальності за тягнуть відповідальність дії, вироблені особами, яким він делегував свої права.

  · За несумлінне використання майна і коштів підприємства у власних інтересах або інтересах протилежних інтересам засновників.

  · За бездіяльність або неналежне виконання своїх зобов'язань;

  · За коректне поводження з клієнтами фірми;

  · За виконання наказів і розпоряджень керівництва фірми;

  · За збереження ввіреній йому документації фірми;

  · За збереження довіреного йому майна;

  · За розголошення комерційної таємниці фірми;

  · За розголошення інформації про клієнтів третім особам, есліето не пов'язане з виконанням ним (менеджером) своїх службових обов'язків, крім випадків, передбачених чинних законодавством.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Бізнес-план по створенню туристичного агентства "Кругосвет"

  Скачати 149.54 Kb.