• Розділ 1. Резюме
 • Розділ 2. Загальні відомості про організацію, правове забезпечення її діяльності


 • Дата конвертації06.04.2017
  Розмір412.16 Kb.
  Типдоповідь

  Скачати 412.16 Kb.

  Бізнес-план розвитку відкритого акціонерного товариства "Ресторан" Арбат "на 2007 рік

  Бізнес план

  розвитку Відкритого Акціонерного Товариства

  «Ресторан« Арбат »

  на 2007 рік

  м.Мінськ

  ЗМІСТ

  1. Розділ 1. Резюме

  2. Розділ 2. Загальні відомості про організацію, правове забезпечення її діяльності.

  3. Розділ 3. Організація і управління суспільством.

  4. Розділ 4. Аналіз ринку, реалізації товарів і зони діяльності.

  5. Розділ 5. План комерційної та господарської діяльності.

  6. Розділ 6.Фінансовий план.

  7. Розділ 7.Оценка ступеня ризику діяльності суспільства.

  8. Додатки

  • організаційна структура управління підприємством;

  - штатний розклад підприємства на 2007 рік.

  Розділ 1. Резюме

  Бізнес-план розвитку ВАТ «Ресторан« Арбат »на 2007 рік розроблений з метою визначення реальних параметрів зростання обсягів роздрібного товарообігу та випуску продукції власного виробництва, можливостей зростання заробітної плати працівників, забезпечуючи при цьому рентабельну роботу і високу якість обслуговування відвідувачів ресторану.

  Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності товариства за ряд попередніх років показав, що ресторан працював прибутково, забезпечувалася чітка платоспроможність за рахунок власних оборотних коштів без залучення кредитних ресурсів. Однак завдання по приросту товарообігу не виконувалися. Так в 2006 році при завданні по товарообігу в порівнянних цінах отримати зростання 110,5%, фактично отримано - 107,6%; при цьому випуск продукції власного виробництва при плані + 111,5% виконано на 119%.

  Основною причиною недовиконання планових завдань по товарообігу суспільства стало проведення ремонту та реконструкції прилеглої до ресторану проїжджої частини пр. Незалежності в районі станції м. Схід і під'їзних шляхів до підприємства, що негативно відбилося на відвідуваності ресторану і торгових точок підприємства.

  Невиконання встановлених завдань по росту товарообігу призвело до зниження рівня преміювання працівників. В результаті середня заробітна плата одного працівника тільки до грудня 2006 року досягла 437000 руб. або 204у.е., а в середньому за рік дорівнює 363000 крб. або 170у.е., а при планових зобов'язання: відповідно - за грудень 430000 (204у.е.); середньомісячна - 380000 (177у.е.).

  Розрахувавши свої реальні можливості, ресторан планує збільшити обсяги продажу товарів в порівнянних цінах в 2007 році в порівнянні з 2006 роком на 18,2%, підвищити середню заробітну плату до грудня 2007 року до 238 у.о. (510000 руб.). При цьому буде здійснена реальна можливість забезпечити рентабельну роботу ресторану, тобто буде отримано за рік чистого прибутку 27 млн.руб.

  Для забезпечення виконання прийнятих на 2007 рік прогнозних показників ресторан планує:

  1. Розширювати асортимент кулінарних і кондитерських виробів.

  2. Систематично проводити виставки-продажу кондитерської кулінарної продукції в передсвяткові дні.

  3. Організувати постійне оформлення замовлень продукції власного виробництва з доставкою додому.

  4. Розробляти меню святкових заходів з урахуванням пропаганди здорового способу життя та збалансованості харчування.

  5. Брати активну участь у виїзній торгівлі, розширювати дрібнороздрібну мережу

  6. Товари та сировину для виробництва отримувати переважно від виробників, минаючи оптову ланку, з метою отримання додаткових доходів для забезпечення рентабельної роботи товариства.

  7. Придбати додатково технологічне обладнання для механізації ручної праці працівників кухні і кондитерського цеху.

  Розділ 2. Загальні відомості про організацію, правове забезпечення її діяльності

  ВАТ «Ресторан« Арбат »створено за рішенням установчої конференції від 29 грудня 2001р. № 1 шляхом перетворення ТАП «Ресторан« Арбат »відповідно до законодавства про акціонерні товариства, про роздержавлення і приватизації державної власності в РБ. Засновником Товариства є Мінський міський комітет з управління державним майном і приватизації, і колектив працівників ТАП «Ресторан« Арбат ». Суспільство зареєстровано Мінським міським виконавчим комітетом у ЄДР № 100217152 рішенням від 19.02.2002г. № 200.

  Місце знаходження товариства: 220114, м.Мінськ, пр. Незалежності, 143/1.

  Форма власності - змішана.

  Товариство здійснює наступні види діяльності:

  - громадське харчування і роздрібна торгівля харчовими продуктами, включаючи алкогольні і тютюнові вироби.

  Станом на 1 січня 2006р. до складу ВАТ «Ресторан« Арбат »входять такі суб'єкти господарювання:

  1. Ресторан 1 категорії, пр. Незалежності, 143/1;

  2. Бар 1 категорії, пр. Незалежності, 143/1;

  3. Магазин-кулінарія, пр. Незалежності, 143/1;

  4. Буфет інституту сучасних знань ім. Широкого А.М., вул. Філімонова, 69.

  Таблиця № 1

  Основні показники господарської діяльності

  за 2005-2006 роки (млн.руб.)

  Найменування показників

  2005р.

  2006р.

  2006р. в% 2005р.

  в дійств. цінах

  2006р. в% 2005р.

  в зіставлення на. цінах

  1. Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг за все

  2283

  2611

  114,4

  107,6

  1.1 виручка від реалізації послуг

  -

  -

  -

  -

  1.2. товарооборот

  2283

  2283

  114,4

  107,6

  1.2.1. податок з продажів і на послуги

  50

  59

  118

  -

  1.2.2. ПДВ по реалізованих товарів

  249

  281

  112,9

  -

  2. Виручка без податків з продажів, на послуги, ПДВ (стр.1.1. + Стр.1.2.-стр.1.2.1.-стр.1.2.2.)

  +1984

  2271

  114,5

  107,7

  3. Валовий дохід - всього:

  668

  818

  122,5

  -

  в% до товарообігу

  33,7

  36,0

  106,8

  -

  3.1. від надання послуг

  -

  -

  -

  -

  3.2. від реалізації товарів

  668

  818

  122,5

  -

  4. Податки з ВД всього:

  13

  11

  84,6

  -

  5. Витрати обігу всього:

  640

  782

  122,2

  -

  в% до товарообігу

  32,3

  34,4

  106,5

  -

  6. Прибуток від реалізації (стр.3-стор.4-стор.5)

  15

  25

  166,7

  -

  в% до товарообігу

  0,8

  1,1

  137,5

  -

  7. Сальдо операційних доходів і витрат

  6

  5

  83,3

  -

  8. Сальдо позареалізаційних доходів і витрат

  16

  18

  112,5

  -

  9. Прибуток за звітний період

  37

  48

  129,7

  -

  10. Нараховані податки і збори з прибутку, платежі і витрати з прибутку:

  23

  24

  104,3

  -

  - податок на нерухомість

  13

  13

  100,0

  -

  - податок на прибуток

  6

  9

  150,0

  -

  - місцеві податки з прибутку

  4

  2

  50,0

  -

  - платежі і витрати з прибутку (санкції до бюджету)

  -

  -

  -

  -

  11.чистий прибуток (збиток)

  (Стр.6 + стор.7 + стор.8-стор.10)

  14

  24

  171,4

  -

  в% до товарообігу

  0,7

  1,1

  157,1

  -

  12. Розподіл і використання чистого прибутку:

  -

  - дивіденди 15%

  2

  4

  200,0

  -

  - фонд накопичення 84%

  12

  19

  158,3

  -

  - резервний фонд 1%

  -

  1

  -

  -

  13. Середньооблікова чисельність працівників, чол.

  98

  91

  92,9

  -

  14. Середня зарплата

  253

  363

  143,5

  -

  15. Середньорічна сума основних фондів

  1320

  тисячі триста сорок шість

  102,0

  16. Загальна площа, м.кв. 1616,66

  1616,66

  1616,66

  -

  -

  в тому числі торговельна

  400,2

  400,2

  -

  -

  17. Середньорічна сума оборотних коштів

  198

  208

  105,0

  -

  18. Вироблення на 1 працівника

  20,2

  27

  133,7

  -

  19. Коефіцієнт поточної ліквідності (на кінець періоду)

  3,4

  3,5

  102,9

  -

  20. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (на кінець періоду)

  0,55

  0,56

  101,8

  -

  21. Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами (на кінець періоду)

  0,1

  0,1

  100,0

  -

  Як показують результати проведеного аналізу фінансових показників господарської діяльності товариства за 2006 р. в порівнянні з 2005р. всі показники мають позитивну оцінку.

  Товарообіг збільшився на 328 млн. Руб. або 14,4%; в порівнянних цінах - на + 7,6% до попереднього року. Валові доходи зросли з 668 млн. Руб. в 2005р. до 818 млн. руб. в 2006р. і склали 36% від виручки реалізованих товарів; в 2005р. - 33,7%, що говорить від зрослої частки реалізації власної продукції в загальному товарообігу.

  Зростання рівня витрат обігу пов'язаний, в основному зі збільшенням витрат на заробітну плату і відрахувань до ФСЗН. Середньомісячна заробітна плата працівників зросла на 43,5% і склала 363 тис. Руб.

  В цілому, суспільство забезпечило рентабельну роботу в 2006 році і отримало прибуток від реалізації в розмірі 25 млн.грн., Що на 66,7% більше ніж у попередньому і чистого прибутку - 24 млн. Руб., Що на 71,4% більше ніж в 2005 р.

  Таблиця № 2

  Аналіз виконання бізнес-плану за 2006 рік

  Найменування

  Од.з.

  по бізнес-плану

  на 2006р.

  фактичне виконання бізнес-плану

  за 2006р.

  % Виконан ня

  1. Валовий товарообіг

  млн. руб.

  2750

  2611

  95,0

  2. Податки сплачені з виручки:

  - податок з продажів і на послуги

  млн. руб.

  56

  59

  105,4

  - ПДВ по реалізованих товарів

  млн. руб.

  304

  281

  92,4

  3. Виручка від реалізації продукції, без податків

  млн. руб.

  2390

  2271

  95,0

  4. Зростання виручки від реалізації продукції, робіт, послуг (у порівнянних цінах)

  %

  111,5

  107,5

  96,4

  5. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)

  млн. руб.

  885

  782

  88,4

  6. Зростання (зниження) собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)

  %

  132,4

  117,1

  88,4

  7. Прибуток (збиток) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг

  млн. руб.

  20

  25

  125,0

  8. Чистий прибуток, збиток (-)

  млн. руб

  17

  24

  141,2

  9. Рівень рентабельності реалізованої продукції, робіт, послуг

  %

  0,8

  1,1

  137,5

  10. Рівень рентабельності продажів

  %

  0,7

  1,1

  157,1

  11.Сумма простроченої кредиторської заборгованості на коней звітного періоду

  млн. руб

  -

  12. Питома вага в загальній сумі кредиторської заборгованості

  %

  -

  13. Сума простроченої дебіторської заборгованості на коней звітного періоду

  млн. руб

  -

  14. Питома вага в загальній сумі дебіторської заборгованості

  %

  -

  15. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (на кінець року)

  коеф.

  0,56

  0,56

  100,0

  16. Коефіцієнт поточної ліквідності

  (На кінець року)

  коеф.

  3,0

  3,5

  116,7

  17.Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами (на кінець року)

  коеф.

  0,1

  0,1

  100,0

  18. Обсяг інвестицій в основний капітал, всього:

  млн. руб.

  30

  26

  86,7

  в т.ч.

  - власні кошти

  млн. руб.

  30

  26

  86,7

  - залучені засоби

  млн. руб.

  в т.ч. в доларах США (тис.)

  14

  12

  86,7

  19. Нарахована середньомісячна заробітна плата

  1 працівника

  тис. руб.

  380

  363

  95,5

  Як видно з таблиці аналізу виконання бізнес-плану за 2006р. планове завдання по товарообігу в порівнянних цінах виконано на 95%, але при цьому знижені витрати обігу до 88,4%, що дало можливість отримати прибуток від реалізації на 25% вищою за заплановану, і чистого прибутку на + 41,2%. Відповідно підвищився рівень рентабельності реалізованої продукції на 37,5%.

  Невиконання плану обсягу інвестицій пояснюється зниженням темпів ремонту (реконструкції) фасаду будівлі ресторану.

  Розділ 3. Організація і управління підприємством

  Для забезпечення ефективного використання всіх наявних видів ресурсів керівництво ресторану постійно працює над вдосконаленням структури управління організації з метою її оптимізації. Діюча структура управління наведена в додатку №1

  На підприємстві забезпечується однозвенная система управління. Всі структурні підрозділи очолюють керівники (нач.проізводства, зав.складом, адміністрація), які безпосередньо підпорядковуються директору ресторану.

  Штати підприємства кадрами, в основному, укомплектовані.

  Станом на 1 січня 2007р. в ресторані працює 100 чоловік. Освітній рівень працівників характеризується наступними даними:

  Таблиця № 3

  Облікова

  чисельність

  працівників

  В тому числі

  службовці

  робочі

  чол.

  уд.

  вага

  чол.

  уд.

  вага

  чол.

  уд.

  вага

  Всього, спискова чисельність працівників

  100

  100,0

  26

  100,0

  74

  100,0

  У тому числі мають освіту:

  - вища

  9

  8,9

  8

  43,5

  1

  -

  - середню спеціальну

  20

  17,9

  17

  56,5

  3

  7,9

  - професійно-технічне

  34

  35,7

  -

  34

  44,9

  - загальну середню

  34

  33,0

  1

  -

  33

  41,6

  - загальне базове (включаючи загальну початкову)

  3

  4,5

  -

  -

  3

  5,6

  Віковий склад працівників характеризується наступними показниками:

  Таблиця №3а

  Облікова чисельність

  працівників

  В тому числі

  службовці

  робочі

  чол.

  уд.вес

  чол.

  уд.вес

  чол.

  уд.вес

  Всього, спискова чисельність працівників за все

  100

  100,0

  26

  100,0

  74

  100,0

  в т.ч. мають вік, років:

  18-24

  16

  16,1

  4

  17,4

  12

  15,7

  25-29

  17

  10,7

  4

  4,5

  3

  12,3

  30

  1

  1,8

  -

  -

  1

  2,2

  31

  3

  -

  -

  -

  3

  -

  32-39

  16

  13,4

  2

  13,0

  14

  13,5

  40-49

  23

  25,0

  6

  26,0

  17

  24,7

  50-54

  8

  13,4

  5

  17,4

  3

  12,3

  55-59

  15

  8,9

  4

  8,7

  11

  9,0

  60 років і старше

  11

  10,7

  1

  13,0

  10

  10,1

  Істотних змін у професійному та віковому складі кадрів за 2006 рік не відбулося.

  З числа працюючих на підприємстві навчається 9 осіб, в т.ч. у вищих навчальних закладах - 7, в середньо-спеціальних - 2. За 2006 рік підвищили кваліфікацію 4 людини.

  За 2006 рік прийнято на роботу 58 осіб, звільнено за власним бажанням - 70 осіб.

  У ресторані з фахівців сформований резерв.

  Поповнення відсутніх працівників здійснюється шляхом укладення відповідних договорів зі службою зайнятості Первомайського району та профтехучилищем №221, Мінським торговим коледжем.

  Штатний розклад Ресторану «Арбат» складено у повній відповідності до вимог Єдиної тарифної сітки працівників Республіки Білорусь, затвердженої постановою Мінпраці та соціального захисту Республіки Білорусь від 30 березня 2004р. №31.

  Чинне штатний розпис додається (додаток №2)

  На підприємстві застосовується погодинно-преміальна форма оплати праці. На роботах з несприятливими умовами праці за результатами проведеної атестації робочих місць працівникам (кухарям, кондитерам, пекарям) проводиться доплата із застосуванням діючої методики, оцінки рівня умов праці.

  Доплати провадяться за роботу в нічний час, за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, виконання поряд зі своєю основною роботою обов'язків тимчасово відсутнього працівника. Працівникам встановлені надбавки за тривалість (стаж роботи) в торгівлі і громадському харчуванні, складність і напруженість у праці.

  З метою підвищення відповідальності працівників за результати діяльності кожного структурного підрозділу і підприємства в цілому преміювання їх за поточні результати роботи проводиться з урахуванням отримання прибутку від реалізації відповідними структурними підрозділами ресторану, а так само виконання встановлених завдань за обсягами товарообігу.

  За рахунок чистого прибутку виплачується премія в зв'язку з ювілейними датами.

  Таблиця № 4

  Аналіз показників по праці

  показники

  Од.вим.

  2005 рік

  2006 рік

  %

  зростання в діючих і сопоста-

  вімих цінах

  роздрібний товарооборот

  млн. руб.

  2176

  2438

  112,0 / 105,5

  Фонд заробітної плати, всього

  млн. руб.

  297

  397

  133,6

  Фонд заробітної плати у відсотках до товарообігу

  %

  13

  16,3

  119,8

  Сума витрат обігу

  млн. руб.

  640

  782

  122,2

  Питома вага заробітної плати в сумі витрат обігу

  %

  45,9

  50,1

  107,9

  Виплати заробітної плати з коштів, що відносяться на собівартість продукції

  млн. руб.

  294

  392

  133,3

  у відсотках до товарообігу

  %

  13,5

  16,1

  119,3

  питома вага в ФЗП

  %

  99,0

  98,7

  99,7

  Виплати заробітної плати за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства

  млн. руб.

  3

  5

  166,6

  у відсотках до товарообігу

  %

  0,1

  0,1

  100,0

  питома вага в ФЗП

  %

  1,0

  1,3

  130,0

  Середньооблікова чисельність працівників

  чол.

  98

  91

  92,9

  Середньомісячна заробітна плата

  руб.

  253

  363

  143,5

  Товарообіг на одного працівника

  млн. руб.

  22

  27

  122,7

  Відрахування на соціальні потреби

  млн. руб.

  104

  139

  132,4

  Кількість новостворених робочих місць

  од.

  -

  -

  -

  Фонд оплати праці в 2006 р. виріс на 100 млн. руб. або на 33,6% в порівнянні з 2005р. Питома вага заробітної плати в загальній сумі витрат обігу зріс з 45,9% до 50,1%.

  Основним джерелом - є собівартість реалізованої продукції - 98,7%.

  Середньомісячна заробітна плата зросла на 43,5% і склала в 2006р.363 тис. руб.

  Низький рівень виплат з чистого прибутку 1,3% пояснюється невисокою рентабельністю.

  Таблиця № 5

  Аналіз витрат обігу за 2005-2006 роки в постатейному розрізі

  (млн. руб.)

  Найменування статей

  2005 рік

  2006 рік

  млн. руб.

  в% до

  розн. т / об.

  Уд. вага в загальній сумі витратиш. зверну.

  в%

  млн. руб.

  в% до

  розн. т / об.

  Уд. вага в загальній сумі витратиш. зверну.

  в%

  Відхилення по уд. вазі (%)

  2006р. від 2005р.

  1. Транспортні витрати

  29

  1,3

  4,5

  7

  0,3

  0,9

  -3,6

  2. Витрати на оплату праці

  294

  13,5

  45,9

  392

  16,1

  50,1

  +4,2

  3. Витрати на оренду (включаючи експлуатаційні витрати орендаря), лізинг

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  4. Витрати утримання будинків, споруд, приміщень обладнання та інвентарю

  34

  1,6

  5,3

  57

  2,4

  7,3

  +2,0

  5. Амортизація основних засобів

  32

  1,5

  5,0

  35

  1,4

  4,5

  -0,5

  6. Витрати на ремонт основних засобів

  19

  0,9

  3,0

  10

  0,4

  1,3

  -1,7

  7. Витрати на санітарний одяг, столова білизна, столовий посуд та прибори

  9

  0,4

  1,5

  9

  0,4

  1,2

  -0,3

  8. Витрати на паливо, газ, електроенергію для виробничих потреб

  37

  1,7

  5,8

  44

  1,8

  5,6

  -0,2

  9. Витрати на зберігання, підробіток, підсортування і упаковку товарів

  1

  0,05

  0,1

  1

  0,05

  0,1

  -

  10. Витрати на торговельну рекламу

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  11.Відсотки за користування кредитом і позиками

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  12. Втрати товарів і продуктів при перевезенні, зберіганні та реалізації, технологічні витрати (в межах норм природних втрат)

  1

  0,05

  0,1

  1

  0,05

  0,1

  -

  13. Витрати на тару

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  14. Відрахування в ФСЗН

  104

  4,8

  16,3

  139

  5,7

  17,8

  +1,5

  15. Податки, відрахування і збори, що включаються у витрати обігу

  18

  0,8

  2,8

  23

  0,9

  2,9

  +0,1

  16. Інші витрати

  62

  2,8

  9,7

  64

  2,6

  8,2

  -1,5

  Разом витрат обігу

  640

  29,4

  100

  782

  32,1

  100

  -

  роздрібний товарооборот

  2176

  -

  -

  2438

  -

  -

  -

  Як показують результати проведеного аналізу витрати обігу в 2006р. зросли з 640 млн. руб. до 782 млн. руб.

  Основними статтями витрат є заробітна плата 50,1%, відрахування в ФСЗН 17,8%, оплата за енергоносії 5,6%

  Таблиця № 6

  Оцінка стану матеріально-технічної бази на 01.01.2007р.

  (млн. руб.)

  відновлювальна вартість

  Залишкова вартість

  %

  зносу

  Додаткова потреба

  всього

  1353

  877

  35,2

  40

  В тому числі:

  1. Основні виробничі фонди

  1353

  877

  35,2

  -

  з них:

  Будівлі, споруди

  1067

  768

  28,0

  20

  передавальні пристрої

  28

  19

  32,1

  -

  Машини та обладнання

  226

  68

  69,9

  20

  Транспортні засоби

  22

  18

  18,2

  -

  Виробничий і господарський інвентар

  10

  4

  60,0

  -

  2.невиробничі фонди

  -

  -

  -

  -

  3. Невстановлений обладнання

  -

  -

  -

  -

  Станом на 1 січня 2007р. найбільший відсоток зносу мають машини і обладнання (69,9%), тому в майбутньому році планується придбання виробничого обладнання на 20 млн. руб.

  Розділ 4. Аналіз ринку, реалізації товарів і зони діяльності

  Реалізація власної і покупної продукції виробляється в структурних підрозділах товариства, а також здійснюється відпуск продукції власного виробництва в довколишні магазини і буфети, такі як ТОВ «Белскор», ЗАТ «Тоскана», ІП Богданович та ін. Питома вага товарів вітчизняного виробництва, в загальному товарообігу становить майже 78.5%.

  Таблиця № 7

  Аналіз і прогноз структури роздрібного товарообігу і товарних запасів

  Найменування товарних груп

  товарооборот за 2006р.

  Очікуваний товарообіг за 2007р.

  Відхи

  ня

  млн. руб.

  в% від виробленого

  млн. руб.

  в% від виробленого

  сума

  %

  валовий товарообіг

  2611

  3280

  669

  +25,6

  Всі товари за роздрібними цінами

  2012

  100,0

  2520

  100,0

  508

  -

  1. Продовольчі товари

  М'ясо та птиця

  321

  16,0

  400

  15,9

  79

  -0,1

  Ковбасні вироби і копченості

  217

  10,8

  270

  10,7

  53

  -0,1

  Риба і морепродукти харчові

  62

  3,1

  80

  3,2

  18

  +0,1

  оселедця

  масло тваринне

  57

  2,8

  72

  2,9

  15

  +1

  Масло рослинне

  6

  0,3

  9

  0,4

  3

  +0,1

  Жир харчовий топлений та інші харчові жири

  26

  12,3

  32

  12,7

  6

  +0,4

  маргаринова продукція

  26

  12,3

  32

  12,7

  6

  +0,4

  майонезна продукція

  23

  1,1

  30

  1,2

  7

  +0,1

  Молоко і молочна продукція

  144

  7,2

  180

  7,1

  36

  -0,1

  сир

  25

  1,2

  30

  1,2

  5

  -

  Консерви м'ясні

  1

  0,1

  1

  0,1

  -

  -

  Консерви рибні

  16

  0,8

  20

  0,8

  4

  -

  Консерви овочеві

  8

  0,4

  10

  0,4

  2

  -

  Консерви фруктово-ягідні

  -

  -

  1

  -

  1

  -

  Яйця і яйцепродукти

  57

  2,8

  73

  2,9

  16

  +0,1

  цукор

  27

  1,3

  35

  1,4

  8

  +0,1

  Кондитерські вироби

  23

  1,1

  29

  1,2

  6

  +0,1

  Варення, джем, повидло, мед

  5

  0,2

  6

  0,2

  1

  -

  Кава

  10

  0,4

  13

  0,4

  3

  -

  чай натуральний

  3

  0,1

  4

  0,2

  1

  +0,1

  сіль

  1

  0,1

  1

  0,1

  -

  -

  борошно

  39

  1,9

  52

  2,1

  13

  +0,2

  Хліб і хлібобулочні вироби

  24

  1,2

  35

  1,4

  11

  +0,2

  Крупа і бобові

  7

  0,3

  8

  0,3

  1

  -

  Макаронні вироби

  1

  0,1

  1

  0,1

  -

  -

  Картопля

  22

  1,1

  27

  1,1

  5

  -

  Овочі

  72

  3,6

  90

  3,6

  18

  -

  Плоди, ягоди, виноград, кавуни і дині

  22

  1,1

  27

  1,1

  5

  -

  Горілка і Лекер-горілчані вироби

  240

  11,9

  300

  11,9

  60

  -

  Вина виноградні й напої

  47

  2,3

  65

  2,6

  18

  +0,3

  Вина плодово-ягідні і напої

  40

  2,0

  44

  1,7

  4

  -0,3

  коньяк

  12

  0,6

  15

  0,6

  3

  -

  шампанське

  24

  1,2

  34

  1,3

  10

  +0,1

  пиво

  24

  1,2

  30

  1,2

  6

  -

  Безалкогольні напої

  66

  3,3

  82

  3,3

  16

  -

  морозиво

  19

  0,9

  24

  1,0

  5

  +0,1

  Інші продовольчі товари

  150

  7,4

  181

  7,2

  55

  -0,2

  Напівфабрикати: м'ясні

  борошняні

  54

  2,6

  67

  2,7

  13

  +0,1

  Тютюнові вироби та махорка

  48

  2,4

  60

  2,4

  12

  -

  Інші непродовольчі товари

  43

  2,1

  50

  2,0

  7

  -0,1


  Питома вага реалізації товарів вітчизняного виробництва в товарообороті в середньому становить в 2006р. - 78,5%; на 2007р. планується - 80,0%.

  Розділ 5. План комерційної та господарської діяльності

  Таблиця № 8

  Основні цільові показники розвитку підприємства на 2007 рік

  (млн. руб.)

  показники

  2005р.

  звіт

  2006р.

  оцінка

  2007р.

  прогноз

  Темпи зростання в

  сопост. цінах,%

  Питома вага продажу товарів вітч. виробництва

  2006р. до 2005р.

  2007р. до

  2006р.

  валовий товарообіг

  2283

  2611

  3280

  107,7

  118,3

  80%

  роздрібний товарооборот

  2176

  2438

  3050

  105,5

  117,8

  80%

  Власна продукція підприємств торгівлі і громадського харчування

  1 122

  1419

  1 850

  119,0

  122,7

  80%

  Оптовий товарооборот

  107

  173

  230

  152,3

  125,1

  80%

  Таблиця № 8а

  Основні цільові показники розвитку підприємства на 2007 рік

  (Поквартально) (млн.крб.)

  показники

  2007р.

  прогноз

  в тому числі за періодами

  1

  квартал

  2

  квартал

  1-е

  півріччя

  3

  квартал

  9

  місяців

  4

  квартал

  валовий товарообіг

  3280

  780

  750

  1530

  720

  2250

  1030

  роздрібний товарооборот

  3050

  730

  700

  1430

  690

  2120

  930

  Власна продукція підприємств торгівлі і громадського харчування

  1 850

  430

  420

  850

  400

  1250

  600

  Оптовий товарооборот

  230

  50

  50

  100

  30

  130

  100

  Таблиця № 9

  Прогноз господарських показників на 2007р. (млн. руб.)

  1 квартал

  1 півріччя

  9 місяців

  рік

  2006р.

  2007р.

  % зростання

  2006р.

  2007р.

  % зростання

  2006р.

  2007р.

  % зростання

  2006р.

  2007р.

  % зростання

  1. Валовий товарообіг

  647

  780

  120,6

  1283

  1530

  119,3

  1853

  2250

  121,4

  2611

  3280

  125,6

  1.1. Товарообіг (% зростання в порівнянних цінах)

  647

  734

  113,4

  1283

  1440

  112,3

  1853

  2119

  114,3

  2611

  3088

  118,2

  1.1.1. податок з продажів і на послуги

  14

  14

  100

  28

  28

  100

  40

  41

  103

  59

  60

  101,7

  1.1.2. ПДВ по реалізованих товарів

  69

  86

  124,6

  138

  168

  121,7

  199

  247

  124,1

  281

  360

  128,1

  2. Виручка без податків з продажів, на послуги, ПДВ

  564

  680

  120,6

  1117

  1334

  119,4

  1614

  1962

  121,6

  2271

  2860

  125,9

  3. Валовий дохід - всього:

  204

  265

  129,9

  391

  520

  133,0

  570

  770

  135,1

  818

  1120

  136,9

  в% до товарообігу

  36,2

  39,0

  +2,8

  35,0

  39,0

  +4,0

  35,3

  39,2

  +3,9

  36,0

  39,2

  +3,2

  4. Податки з ВД за все

  3

  4

  133,3

  6

  8

  133,3

  8

  12

  150,0

  11

  19

  172,7

  в% до товарообігу

  0,5

  0,6

  +0,1

  0,5

  0,6

  +0,1

  0,5

  0,6

  +0,1

  0,5

  0,7

  +0,2

  5. Витрати обігу всього:

  184

  250

  135,9

  377

  490

  133,5

  571

  725

  129,2

  782

  1055

  134,9

  в% до товарообігу

  32,6

  36,8

  +4,2

  32,9

  36,7

  +3,8

  34,8

  36,9

  +2,1

  34,4

  36,9

  +2,5

  6. Прибуток від реалізації

  17

  11

  64,7

  8

  22

  275

  -9

  33

  420,0

  25

  46

  184,0

  в% до товарообігу

  3,0

  1,6

  -1,4

  0,7

  1,6

  +0,9

  -0,6

  1,7

  +2,3

  1,1

  1,6

  +0,5

  7. Операційні доходи

  1

  1

  100

  2

  2

  100

  3

  3

  100

  5

  9

  180

  8. Позареалізаційні доходи

  20

  6

  31,5

  20

  12

  67,1

  21

  18

  94,7

  21

  24

  114

  9. Позареалізаційні витрати

  1

  5

  500

  1

  10

  1000

  2

  15

  750

  4

  23

  575

  т.ч. на заробітну плату

  1

  3

  300

  1

  6

  600

  1

  9

  900

  2

  12

  600

  10. Сальдо доходів і витрат

  20

  2

  10,0

  21

  4

  19,0

  22

  6

  28,6

  23

  10

  43,5

  11. Прибуток за звітний період

  37

  13

  32,4

  29

  26

  82,7

  13

  39

  230

  48

  56

  116,7

  12. Нараховані податки і збори з прибутку, платежі і витрати з прибутку:

  13

  6

  46,1

  14

  12

  85,7

  12

  22

  183,3

  24

  29

  112,5

  - податок на нерухомість

  3

  3

  100

  7

  6

  85,7

  10

  9

  90,0

  13

  13

  100,0

  - податок на прибуток

  8

  3

  37,5

  6

  6

  100

  1

  13

  1300

  9

  15

  166,0

  - місцеві податки з прибутку

  2

  -

  -

  1

  -

  -

  1

  -

  -

  2

  1

  50

  - платежі і витрати з прибутку

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  13. Чистий прибуток (збиток)

  24

  7

  29,2

  15

  14

  93,3

  1

  17

  1700

  24

  27

  112,5

  в% до товарообігу

  4,2

  1,0

  -

  1,3

  1,0

  -

  0,1

  0,9

  -

  1,1

  0,9

  -

  У 2007 році товариством прогнозується збільшити товарообіг в порівнянні з 2006р. на 25,6%, в порівняних цінах на 18, 2% при цьому отримати валових доходів на 36,9% більше і підвищити рентабельність господарської діяльності товариства в цілому. Отримати прибуток від реалізації 46 млн. Руб. або на 84% більше ніж в минулому році. Відповідно чистий прибуток зросте на 12,5% і складе 27 млн. Руб.

  Таблиця № 10

  Прогноз витрат обігу в постатейному розрізі на 2007р. (млн. руб.)

  1 квартал

  1 півріччя

  9 місяців

  рік

  2006р.

  2007р.

  % зростання

  2006р.

  2007р.

  % зростання

  2006р.

  2007р.

  % зростання

  2006р.

  2007р.

  % зростання

  1. Транспортні витрати

  2

  2

  100,0

  3

  4

  133,3

  6

  6

  100,0

  7

  10

  142,9

  в% до товарообігу

  0,4

  0,3

  -0,1

  0,3

  0,4

  +0,1

  0,4

  0,3

  -0,1

  0,3

  0,3

  -

  2. Витрати на сплату праці

  90

  117

  130,0

  190

  234

  123,2

  286

  356

  124,5

  392

  504

  128,6

  в% до товарообігу

  16,0

  17,2

  +1,2

  17,0

  20,9

  +3,9

  17,7

  18,1

  +0,4

  17,3

  17,6

  +0,3

  3. Витрати на утримання будівель, споруд, приміщень, обладнання та інвентарю

  14

  20

  142,8

  29

  38

  131,0

  44

  55

  125,0

  57

  78

  136,8

  в% до товарообігу

  2,5

  2,9

  +0,3

  2,6

  3,4

  +0,8

  2,3

  2,8

  +0,5

  2,5

  2,7

  +0,2

  4. Амортизація основних засобів

  9

  9

  100,0

  17

  18

  105,9

  26

  27

  103,8

  35

  36

  102,9

  в% до товарообігу

  1,6

  1,3

  -0,3

  1,5

  1,6

  +0,1

  1,6

  1,4

  -0,2

  1,5

  1,3

  -0,2

  5. Витрати на поточний ремонт

  3

  4

  133,3

  4

  6

  150,0

  7

  10

  142,9

  10

  18

  180,0

  в% до товарообігу

  0,5

  0,6

  +0,1

  0,4

  0,5

  +0,1

  0,4

  0,5

  +0,1

  0,4

  0,6

  +0,2

  6. Витрати на санітарний одяг, столова білизна, столовий посуд та прибори

  2

  2

  100

  3

  4

  133

  4

  5

  125

  9

  12

  133,3

  в% до товарообігу

  0,4

  0,3

  -0,1

  0,3

  0,4

  +0,1

  0,2

  0,3

  +0,1

  0,4

  0,4

  -

  7. Витрати на паливо, газ, електроенергію для виробничих потреб

  12

  18

  150,0

  21

  30

  142,9

  30

  40

  133,3

  44

  64

  145,5

  в% до товарообігу

  2,1

  2,6

  +0,5

  1,9

  2,7

  +0,8

  1,9

  2,0

  +0,1

  1,9

  2,2

  +0,3

  8. Витрати на зберігання, підробіток, підсортування і упаковку товарів

  -

  1

  -

  2

  -

  3

  1

  4

  400,0

  в% до товарообігу

  0,1

  +0,1

  0,2

  +0,2

  0,1

  +0,1

  0,1

  0,1

  -

  9. Втрати товарів і продуктів при перевезенні, зберіганні та реалізації, технологічні витрати (в межах норм природних втрат)

  1

  1

  100,0

  1

  2

  200,0

  1

  3

  300,0

  1

  4

  400,0

  в% до товарообігу

  0,2

  0,1

  -0,1

  0,1

  0,2

  +0,1

  0,1

  0,1

  -

  0,1

  0,1

  -

  10. Витрати на тару

  -

  1

  -

  2

  -

  2

  -

  3

  в% до товарообігу

  -

  0,1

  +0,1

  0,2

  +0,2

  0,1

  +0,1

  -

  0,1

  +0,1

  11. Відрахування В ФСЗН

  32

  42

  131,3

  67

  84

  125,4

  101

  128

  126,7

  139

  181

  130,2

  в% до товарообігу

  5,7

  6,2

  +0,5

  6,0

  7,5

  +1,5

  6,3

  6,5

  +0,2

  6,1

  6,3

  +0,2

  12. Податки, відрахування і збори, що включаються у витрати обігу

  5

  8

  160,0

  11

  16

  145,5

  17

  24

  141,2

  23

  32

  139,1

  в% до товарообігу

  0,9

  1,2

  +0,3

  1,0

  1,4

  +0,4

  1,1

  1,2

  -0,1

  1,0

  1,1

  +0,1

  13. Інші витрати

  14

  25

  178,6

  31

  50

  161,3

  49

  66

  134,7

  64

  109

  170,3

  в% до товарообігу

  2,5

  3,7

  +1,2

  2,8

  4,5

  +1,7

  3,0

  3,4

  +0,4

  2,8

  3,8

  +0,1

  Разом

  184

  250

  135,9

  377

  490

  130,0

  571

  725

  127,0

  782

  1055

  134,9

  в% до товарообігу

  32,6

  36,8

  +4,2

  33,8

  36,7

  +2,9

  35,4

  36,9

  +1,5

  34,4

  36,9

  +2,5

  Зростання рівня витрат обігу на 2,5% або на 273 млн. Руб. пов'язаний в основному, з збільшення витрат на заробітну плату, відрахування ФСЗН і витрати на енергоносії.

  Таблиця № 11

  Прогноз помісячного заробітної плати за січень-грудень 2007 року

  Всього на 2007р.

  У тому числі по місяцях

  січень

  лютий

  Березень

  квітень

  травень

  червень

  Липень

  Серпень

  вересень

  жовтень

  листопад

  грудень

  1. Середньооблікова чисельність працівників:

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  - за місяць

  -

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  - з початку року

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  2. Середньомісячна зарплата 1-го працівника (тис.руб.)

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  - за місяць

  -

  400

  400

  400

  400

  400

  400

  400

  400

  450

  500

  500

  510

  - з початку року

  430

  400

  400

  400

  400

  400

  400

  400

  400

  405

  411

  423

  430

  3.Фонд зарплати всього (млн.руб.)

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  - за місяць

  -

  40

  40

  40

  40

  40

  40

  40

  40

  45

  50

  50

  51

  - з початку року

  516

  40

  80

  120

  160

  200

  240

  280

  320

  365

  415

  465

  516

  Таблиця № 12

  Аналіз показників по праці

  показники

  Од. вим.

  2006 рік

  2007 рік

  %

  зростання в дійства-

  чих і сопоста-

  вімих цінах

  роздрібний товарооборот

  млн. руб.

  2438

  3050

  125,1 / 117,7

  Сума витрат обігу

  млн. руб.

  782

  1055

  134,9

  Фонд заробітної плати, всього

  млн. руб.

  397

  516

  130,0

  Питома вага заробітної плати в сумі витрат обігу

  %

  50,8

  47,8

  94,1

  Фонд заробітної плати у відсотках до товарообігу

  %

  16,3

  16,9

  103,7

  в тому числі

  Виплати заробітної плати з коштів, що відносяться на собівартість продукції

  млн. руб.

  392

  504

  128,6

  у відсотках до товарообігу

  %

  16,1

  16,5

  102,5

  питома вага в ФЗП

  %

  98,7

  97,7

  99,0

  Виплати заробітної плати за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства

  млн. руб.

  5

  12

  240,0

  у відсотках до товарообігу

  %

  0,2

  0,4

  200,0

  питома вага в ФЗП

  %

  1,3

  2,3

  176,9

  Середньооблікова чисельність працівників

  чол.

  91

  100

  109,9

  Середньомісячна заробітна плата

  тис. руб.

  362

  430

  118,8

  Середня заробітна плата за грудень

  тис. руб.

  437

  510

  116,4

  Товарообіг на одного працівника

  млн. руб.

  26

  28

  107,1

  Відрахування на соціальні потреби

  млн. руб.

  139

  206

  148,2

  Збільшення фонду заробітної плати та середньомісячної заробітної плати буде проводиться з урахуванням одержуваних валових доходів і зміни цін на енергоносії; до грудня 2007р. досягне 510 тис. руб. (238у.е.)

  Таблиця № 13

  показники

  2005р.

  2006р.

  2007р.

  Середньооблікова чисельність працівників, чол.

  98

  91

  100

  в т.ч.Руководітелі, фахівці і службовці

  Робітники основного виробництва

  Витрати на оплату праці, за все, млн.руб.

  297

  397

  516

  Питома вага заробітної плати в сумі витрат обігу,%

  45,9

  50,8

  47,8

  Відрахування на соціальні потреби, млн.руб.

  104

  139

  181

  Разом витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні потреби, млн.руб.

  401

  536

  697

  Середньомісячна заробітна плата, тис.руб.

  250

  363

  430

  середня зарплата в грудні, тис.руб.

  265

  437

  510

  Кількість новостворених робочих місць

  Заходи щодо енергозбережень

  З метою виконання плану заощадження енергоресурсів в 2007р. суспільством розроблені наступні заходи.

  1. Теплова енергія.

  1.1. Підвищення якості ремонту і обслуговування теплового обладнання.

  1.2. Зниження втрат гарячої води за рахунок своєчасного усунення витоків в сальникових ущільненнях.

  У сумі з даного заходу забезпечується економія теплоти не менше 0,1% від її споживання.

  1.3. У перспективі, установка обладнання автоматичного регулювання опалювальної системи.

  Даний захід забезпечує усунення перегріву одних і недогріву інших опалювальних приміщень, зниження температури теплоносія в неробочий час, що знижує втрати теплової енергії.

  Економія теплоти при цьому становить близько 1% від її витрати на опалення.

  1.4. Скорочення неорганізованих присосов зовнішнього повітря в опалювальні приміщення; ущільнення дверей, вікон, прорізів, вентиляційних отворів, тощо перед початком опалювального сезону дозволить заощадити додатково ще близько 1% теплової енергії, що витрачається на опалення і вентиляцію.

  1. Електрична енергія.

  2.1. Скорочення термінів міжремонтного обслуговування приводів і механізмів, перевірка технологічного обладнання після ремонтів.

  Застосування якісних мастильних матеріалів, своєчасна заміна мастила, перевірка обладнання та електродвигунів після ремонту на легкість ходу і відповідність нормі електричного навантаження дозволяє скоротити витрату електроенергії до 2%.

  2.2.Отключеніе механообробного обладнання в обідні перерви (в ремонтних службах).

  2.3. Регулярна протирання вікон, ліхтарів, скління і чистка світильників в приміщеннях, використання електричних лампочок з меншою потужністю

  Заходи дозволяють економити 2% електроенергії для освітлення приміщень.

  2.4. Забезпечення максимального завантаження устаткування, виключення простоїв, своєчасне проведення профілактики, поточних ремонтів.

  2.5. Здійснення комплексу організаційних заходів з метою підвищення відповідальності працівників за дотриманням максимального режиму по економії енергоресурсів.

  Програма по зниженню витрат ПЕР У порівнянних умовах на 2007р.

  Таблиця № 14

  Найменування

  Базові показники 2006р.

  Планові показники 2007р.

  2007р. в% до 2006р.

  економія (-),

  перевитрата (+)

  Споживання електроенергії, тис.

  кВт. / год

  178,0

  183,9

  +3,3

  Споживання теплоенергії, Гкал

  740,0

  870

  +17,6

  ВСЬОГО ПЕР, т.у.п.

  179,3

  203,7

  +13,6

  Темпи зростання виробництва власної продукції в порівнянних цінах

  1419

  1 850

  +22,7

  Показники енергозбереження та зниження енергоємності на 2007р.

  Таблиця № 15

  Прямі узагальнені енерговитрати в т.у.п.

  Зріст

  споживання

  ПЕР, т.у.п.

  темп

  зростання

  ПЕР,%

  темп

  зростання

  продукції,%

  показник

  енергозбереження

  план

  на 2007р.

  факт

  на 2006р.

  203,7

  179,3

  24,4

  +13,6

  +22,7

  -9,1

  Таблиця № 16

  Зведені показники бізнес-плану

  Найменування

  Ед.із.

  на 2007р.

  в т.ч. за періодами

  всього

  перший квартал

  перше півріччя

  9

  місяців

  1. Валовий товарообіг

  млн. руб.

  3280

  780

  1530

  2250

  2. Зростання товарообігу

  %

  125,6

  120,6

  119,3

  121,4

  3. Податки обчислюються з виручки

  млн. руб.

  1055

  250

  490

  725

  - податок з продажів, послуг

  60

  14

  28

  41

  - ПДВ по реалізованих товарів

  360

  86

  168

  247

  4. Виручка без податків з продажів, на послуги, ПДВ

  %

  2860

  680

  1334

  1962

  5. Валовий дохід

  млн. руб.

  1120

  265

  520

  770

  в% до товарообігу

  %

  39,2

  39,0

  39,0

  39,2

  6. Податки з валового доходу

  млн. руб.

  19

  4

  8

  12

  в% до товарообігу

  %

  0,7

  0,6

  0,6

  0,6

  7. Витрати обігу

  %

  1055

  250

  490

  725

  в% до товарообігу

  %

  36,9

  36,8

  36,7

  36,9

  8. Прибуток від реалізації

  %

  46

  11

  22

  33

  в% до товарообігу

  %

  1,6

  1,6

  1,6

  1,7

  9. Операційні доходи

  9

  1

  2

  3

  10. Позареалізаційні доходи

  24

  6

  12

  18

  11. Операційні і позареалізаційні витрати

  23

  5

  10

  15

  в т.ч. на заробітну плату

  12

  3

  6

  9

  12. Прибуток за звітний період

  56

  13

  26

  39

  13. Нараховані податки і збори з прибутку

  29

  6

  12

  20

  в т.ч. податок на нерухомість

  13

  3

  6

  9

  податок на прибуток

  15

  3

  6

  11

  місцеві податки, збори

  1

  -

  -

  -

  платежі і витрати з прибутку

  -

  -

  -

  -

  14. Чистий прибуток

  27

  7

  14

  19

  в% до товарообігу

  0,9

  1,0

  1,0

  1,0

  15. Сума простроченої кредиторської заборгованості на коней звітного періоду

  млн. руб.

  -

  -

  -

  -

  16. Сума простроченої дебіторської заборгованості на коней звітного періоду

  млн. руб.

  -

  -

  -

  -

  17. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами на звітну дату

  коеф.

  0,56

  0,56

  0,56

  0,56

  18. Коефіцієнт поточної ліквідності на звітну дату

  коеф.

  3,6

  3,6

  3,6

  3,6

  19. Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами на звітну дату

  коеф.

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  20. Обсяг інвестицій в основний капітал, всього;

  млн. руб.

  40

  10

  20

  30

  в т.ч.

  - власні кошти

  млн. руб.

  40

  10

  20

  30

  - позикові кошти

  млн. руб.

  -

  -

  -

  -

  21. Нарахована середньомісячна заробітна плата 1 працівника

  руб.

  430

  400

  400

  405

  Розділ 6. Фінансовий план

  Основними показниками, що характеризують фінансово-господарську діяльність товариства виступають обсяг товарообігу, валових доходів і прибуток. Ступінь стійкості фінансового стану суспільства відображають показники ліквідності і платоспроможності.

  Таблиця № 17

  Показники платоспроможності організації на кінці року

  2005

  2006

  1. Коефіцієнт поточної ліквідності

  норматив

  1

  1

  фактично

  3,4

  3,5

  2. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

  норматив

  0,1

  0,1

  фактично

  0,55

  0,56

  3. Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами

  норматив

  0,85

  0,85

  фактично

  0,1

  0,1

  Таблиця № 18

  Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість за 2006 рік

  На початок року

  На кінець року

  в сумі

  (млн. руб.)

  в днях

  в сумі

  (млн. руб.)

  в днях

  1. Розрахунки з дебіторами, всього

  5

  0,8

  9

  1,26

  в т.ч. прострочена заборгованість

  2. Розрахунки з кредиторами, всього

  85

  13,2

  118

  16,5

  в т.ч. прострочена заборгованість

  3. Заборгованість по інших кредитах (розшифрувати)

  в т.ч. прострочена

  Зміни у фінансовому стані суспільства відображають показники ліквідності і платоспроможності. Дані таблиці № 17 свідчать, що коефіцієнти ліквідності і коефіцієнти забезпеченості власними оборотними засобами до кінця 2006р. зросли в порівнянні з 2005р.

  Значення коефіцієнта забезпеченості фінансових зобов'язань активами не перевищує норматив.

  Прострочена дебіторсько-кредиторської заборгованості відсутня.

  Таблиця № 19

  Розрахунок потреби в оборотних коштах по товарних запасах і коштами (млн. Руб.)

  2006р.

  (Ожид.)

  2007р.

  1. Виручка від реалізації без податків +2271

  2271

  2860

  2. Роздрібний товарообіг за собівартістю

  1453

  1740

  3. Одноденний товарообіг за собівартістю

  4,0

  4,8

  4. Товарообіг в днях

  15,0

  13,75

  5. Потреба у власних оборотних коштах

  60

  66

  6. Потреба в коштах

  6

  6

  РАЗОМ потреба (стор.5 + стор.6)

  66

  72

  Таблиця № 20

  Загальна потреба в оборотних коштах (млн. Руб.)

  2006р.

  2007р.

  1. Потреба в товарних запасах

  66

  72

  2. Дебіторська заборгованість

  9

  10

  3. Запаси і витрати

  35

  40

  4. Незавершене виробництво

  5. Готова продукція і товари

  РАЗОМ потреба

  110

  130

  6. Наявність власних оборотних коштів (по балансу стр.590 + стр.690- стор.190) на початок року

  117

  145

  7. Нестача обігових коштів

  8. Покриття

  в т.ч. за рахунок

  - чистого прибутку

  - короткострокових кредитів банку

  - інших кредитів

  Дані таблиць свідчать про те, що розмір грошових коштів в суспільстві досить для здійснення намічених цілей, нарощування власних оборотних коштів.

  Протягом попереднього року товариством не планується отримання кредитів.

  Таблиця № 21

  Рух амортизаційного фонду в 2007 році (млн.руб.)

  Найменування

  На 01.01.07р.

  2007р.

  1 кв.

  півріччя

  9 міс.

  рік

  Залишок амортизаційного фонду

  21

  21

  21

  21

  21

  нараховано

  36

  9

  18

  27

  36

  Використано на інвестиції

  40

  10

  20

  30

  40

  Залишок на кінець

  17

  20

  19

  18

  17

  Таблиця № 22

  Розрахунок обсягу інвестицій і джерел фінансування

  (млн. руб.)

  Категорія інвестицій

  Факт на 01.01.07р. (залишкова вартість)

  2007р.

  прогноз будівництва

  Кошторисна вартість в діючих цінах

  в т.ч. ПКД

  прогноз придбання

  1. Науково-дослідні розробки

  Х

  2. Попередні роботи

  Х

  3. Земля

  Х

  4. Будинки і споруди

  768

  20

  5. Передавальні пристрої

  19

  6. Машини та обладнання

  68

  20

  7. Транспортні засоби

  18

  8. Виробничий і господарський інвентар

  4

  9. Невиробничі фонди

  -

  10. Невстановлений обладнання

  -

  11. Технологія

  Х

  12. Реконструкція та модернізація

  *

  13. Будівництво нових об'єктів

  *

  14. Інтелектуальна власність

  Х

  15. Оборотні кошти

  Х

  16. Додаткові інвестиції (соціальна інфраструктура, поліпшення умов праці і т.д.)

  Х

  17. Непередбачені витрати (страхування)

  Х

  РАЗОМ загальні інвестиції

  877

  40

  джерела інвестицій

  1. Власні кошти:

  40

  - чистий прибуток або фонд накопичення

  Х

  - залишок нерозподіленого прибутку минулих років (залишок фондів)

  *

  - амортизаційний фонд, всього

  Х

  40

  в т.ч. залишок амортизаційного фонду

  *

  21

  нарахована амортизація

  Х

  19

  2. Позикові:

  -

  - банківський кредит

  *

  -

  - інші позики

  *

  За рахунок амортизаційного фонду передбачається придбати 6 одиниць виробничого обладнання, 2 комп'ютери, провести ремонт (реконструкцію) фасаду будівлі ресторану.

  Таблиця № 24

  Використання чистого прибутку (млн.руб.)

  2007р.

  1. Залишок нерозподіленого прибутку на 01.01.07р.

  57

  2. Фактична «чиста» прибуток (стор.13 табл.9)

  27

  3. Напрямок, за все:

  - інвестиції

  -

  - резервний фонд

  0,3

  - поповнення власних оборотних коштів

  -

  - дивіденди

  4,1

  - інші цілі

  -

  4. Залишок нерозподіленого прибутку на кінець планованого періоду

  79,6

  Згідно з рішенням зборів акціонерів чистий прибуток товариства розподіляється наступним чином: 15% - на виплату дивідендів;

  84% - спрямовується до фонду розвитку, (ФН)

  1% - до резервного фонду

  Таблиця № 25

  Прогноз фінансових показників на 2007 р. (млн. руб.)

  показники

  2006р.

  2007р.

  % зростання

  1

  2

  3

  4

  1. Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг за все

  2611

  3280

  125,6

  темп зростання (%)

  114,4

  125,6

  109,8

  1.1. товарооборот

  2611

  3280

  125,6

  темп зростання в зіставлення на. цінах

  107,6

  118,2

  109,9

  1.1.1. податок з продажів і на послуги

  59

  60

  101,7

  1.1.2. ПДВ по реалізованих товарів

  281

  360

  128,1

  2. Виручка без податків з продажів, на послуги, ПДВ

  2271

  2860

  125,9

  3. Валовий дохід - всього:

  818

  1120

  125,9

  в% до т / об

  36,0

  39,2

  108,9

  3.1. від надання послуг

  -

  -

  -

  3.2. від реалізації товарів

  818

  1120

  125,9

  4. Податки з ВД всього:

  11

  19

  172,7

  5. Витрати обігу всього:

  782

  1055

  134,9

  в% до т / об

  34,4

  36,9

  107,3

  6. Прибуток від реалізації

  25

  46

  184,0

  в% до т / об

  1,1

  1,6

  145,5

  7. Операційні доходи

  5

  9

  180,0

  7.1. враховуються при оподаткуванні

  5

  9

  180,0

  7.2. що не враховуються при оподаткуванні

  -

  -

  -

  8. Позареалізаційні доходи

  21

  24

  114,3

  8.1. враховуються при оподаткуванні

  21

  24

  114,3

  8.2. що не враховуються при оподаткуванні

  -

  -

  -

  9. Операційні витрати

  -

  1

  -

  9.1. враховуються при оподаткуванні

  -

  1

  -

  9.2. що не враховуються при оподаткуванні

  -

  -

  -

  10. Позареалізаційні витрати

  3

  22

  -

  10.1. враховуються при оподаткуванні

  -

  -

  -

  10.2. що не враховуються при оподаткуванні

  3

  22

  -

  11. Прибуток за звітний період

  48

  56

  116,7

  12. Оподатковуваний прибуток

  51

  78

  152,9

  13. Податки з прибутку:

  24

  29

  120,8

  13.1. податок на нерухомість

  13

  13

  100

  13.2. податок на прибуток

  9

  15

  166,7

  - пільгується прибуток

  -

  -

  -

  13.3. місцеві податки

  2

  1

  50,0

  14. Штрафи в бюджет з прибутку

  -

  -

  -

  15. Сума пільги з податку на прибуток

  -

  -

  -

  16. Прибуток до розподілу (чистий прибуток (збиток))

  24

  27

  112,5

  в% до т / об

  1,05

  0,95

  90,5

  17. Розподіл прибутку

  - фонд накопичення

  20,2

  22,6

  111,9

  - дивіденди

  3,6

  4,1

  113,9

  - резервний фонд

  0,2

  0,3

  150,0

  18. Дебіторська заборгованість за все

  5

  9

  180,0

  - прострочена

  питома вага в загальному обсязі,%

  19. Кредиторська заборгованість за все

  85

  118

  138,8

  в тому числі:

  постачальникам за товари, роботи, послуги:

  41

  64

  156,1

  з відрахувань до бюджету

  22

  24

  109,1

  позабюджетних фондів

  -

  -

  - прострочена

  питома вага в загальному обсязі,%

  20. Співвідношення заборгованості до середньомісячної виручки,%:

  дебіторської

  0,2

  0,3

  150,0

  кредиторської

  3,3

  3,6

  109,1

  21. Заборгованість по кредитах банків - усього

  за довгостроковими кредитами

  за короткостроковими кредитами

  Коефіцієнт поточної ліквідності на кінець року

  3,5

  3,5

  100,0

  Коефіцієнт забезпеченості власними коштами на кінець року

  0,56

  0,56

  100,0

  Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами на кінець року

  0,1

  0,1

  100,0

  Прогнозом розвитку суспільства на 2007 рік передбачається зростання всіх фінансових показників в порівнянні з фактичними даними за 2006р.

  На величину одержуваної суспільством прибутку впливають збільшення обсягу товарообігу та прискорення оборотності товарів.

  Негативний вплив роблять, головним чином, зовнішні чинники: зниження середнього рівня торговельної надбавки, зростання тарифів на паливно-енергетичні та інші ресурси.

  Таблиця № 26

  Розрахунок граничного нормативу коштів, що спрямовуються на оплату праці на 2007р.

  показники

  Од. вим.

  2007р.

  в т.ч.

  1 квартал

  1 півріччя

  9 місяців

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Витрати обігу

  млн. руб.

  1055

  250

  490

  725

  1.1. в т.ч. які не приймаються до оподаткування

  млн. руб.

  -

  -

  -

  -

  1.2. з стр. 1.1. сума витрат на оплату праці, що не приймається до оподаткування

  млн. руб.

  -

  -

  -

  -

  2. Прибуток від реалізації

  млн. руб.

  46

  11

  22

  33

  3. Операційні доходи

  млн. руб.

  9

  1

  2

  3

  4. Позареалізаційні доходи

  млн. руб.

  24

  6

  12

  18

  5. Операційні і позареалізаційні витрати, всього

  млн. руб.

  23

  5

  10

  15

  5.1. в т.ч. які не приймаються до оподаткування

  млн. руб.

  22

  3

  6

  9

  5.2. з стр. 5.1. сума коштів на оплату праці, що не приймається до оподаткування

  млн. руб.

  12

  3

  6

  9

  6. Оподатковуваний прибуток

  млн. руб.

  65

  13

  26

  39

  7. Витрати, які не включаються до оподаткованого прибутку, всього

  млн. руб.

  22

  3

  6

  9

  8. Норматив витрат, які не включаються до оподаткованого прибутку (стор.7: стор.6 * 100)

  %

  33,8

  23,1

  23,1

  23,1

  9. Граничний норматив коштів, що спрямовуються на оплату праці, понад включаються до витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг) (стр.1.2. + Стр.5.2: стор.6 * 100)

  %

  18,5

  23,1

  23,1

  23,1

  Таблиця 26а

  Розрахунок сум витрат, що не враховуються при оподаткуванні прибутку та граничного нормативу коштів, що спрямовуються на оплату праці.

  план 2006 року

  перерахунок плану 2006р. до фактичної оподатковуваного прибутку, млн.руб. (Стр.6.гр5 * рядки гр.3)

  факт 2006 року

  прогноз 2007 року

  млн. руб.

  % *

  млн. руб.

  % *

  млн. руб.

  % *

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1. Витрати обігу

  885

  Х

  Х

  782

  Х

  1055

  Х

  1.1. в т.ч. які не приймаються до оподаткування

  1

  2,1

  1,1

  -

  -

  -

  -

  1.2. з стр.1.1. сума витрат на оплату праці

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2. Прибуток від реалізації

  20

  Х

  Х

  25

  Х

  46

  Х

  3. Операційні доходи

  6

  Х

  Х

  5

  Х

  9

  Х

  4. Позареалізаційні доходи

  22

  Х

  Х

  21

  Х

  24

  Х

  5. Операційні і позареалізаційні витрати, всього

  16,8

  35,7

  18,2

  3,2

  6,3

  23

  35,3

  5.1. в т.ч. які не приймаються до оподаткування

  14,8

  31,5

  16,1

  3,2

  6,3

  22

  33,8

  з них

  - списання на «забудькуватість» покупців

  -

  -

  -

  -

  -

  1,0

  3,1

  - утримання соціальної сфери, амортизація основних засобів

  1

  2,1

  1,1

  0,4

  0,8

  2,0

  3,1

  - спонсорська допомога

  1

  2,1

  1,1

  -

  -

  2,0

  3,1

  - виплати наглядовій раді

  1,1

  2,3

  1,2

  -

  -

  0,5

  0,8

  - формений одяг

  1

  2,1

  1,1

  -

  -

  1,0

  1,5

  - преміювання працівників

  6,0

  12,8

  6,5

  -

  -

  3,0

  4,6

  - матеріальна допомога працівників

  3,0

  6,4

  3,3

  2,3

  4,5

  3,0

  4,6

  - одноразове заохочення

  -

  -

  -

  -

  -

  3,0

  4,6

  - доплата за стаж, складність і напруженість

  -

  -

  -

  -

  -

  1,5

  2,3

  інші витрати

  1,7

  3,6

  1,8

  0,5

  1,0

  4,0

  6,2

  5.2. з стр.5.1. кошти на оплату праці, які не приймаються до оподаткування

  11,1

  23,6

  12,0

  2,3

  4,5

  12

  18,5

  6. Оподатковуваний прибуток (стор.2. + Стр.1.1. + Стор.3. + Стр.4.-стор.5. + Стр.5.1.-податок на нерухомість)

  47

  Х

  Х

  51

  Х

  65

  Х

  7. Витрати, які не включаються до оподаткованого прибутку, всього (стр.1.1. + Стр.5.1.)

  15,8

  33,6

  17,1

  3,2

  6,3

  22

  33,8

  Кошти на оплату праці, які не приймаються до оподаткування, всього (стр.1.2. + Стр.5.2.)

  11,1

  23,6

  12,0

  2,3

  4,5

  12

  18,5

  * - у відсотках до оподатковуваного прибутку

  Т Абліцов № 27

  Аналіз виконання нормативу витрат на оплату праці в 2006р.

  показники

  Розрахунково.

  Фактіч.

  %

  млн. руб.

  %

  млн. руб.

  1. Норматив витрат, які не включаються до оподаткованого прибутку

  33,6

  15,8

  6,3

  3,2

  2. Граничний норматив коштів, що спрямовуються на оплату праці, понад включаються до витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг)

  23,6

  11,1

  4,5

  2,3

  3. Оподатковуваний прибуток

  47

  51

  Таблиця № 28

  Розрахунок грошових потоків млн. Руб.

  Види надходжень і витрат

  2006 оцінка

  2007 прогноз

  1

  2

  3

  1. Надходження готівки

  -

  -

  1.1. виручка від реалізації продукції, товарів (послуг)

  2611

  3280

  1.2. власні кошти

  106

  126

  1.3. кредити, позики - всього

  -

  -

  в т.ч.

  1.3.1. короткострокові

  -

  -

  1.3.2. довгострокові

  -

  -

  1.4. централізовані джерела фінансування

  -

  -

  1.5. збільшення кредиторської заборгованості

  9

  10

  1.6. інші доходи

  27

  33

  1.7. Повний приплив грошових коштів

  2753

  3449

  2. Відтік коштів

  -

  -

  2.1. витрати на придбання основних фондів

  26

  40

  2.2. приріст поточних активів

  1453

  1740

  2.3. витрати на виробництво і реалізацію (за вирахуванням амортизації)

  782

  1055

  2.4. податки та неподаткові платежі з виручки (без преференцій)

  340

  420

  2.5. податки з прибутку (без преференцій)

  24

  29

  2.6. погашення основного боргу за кредитами

  -

  -

  2.7. погашення відсотків за довгостроковими кредитами

  -

  -

  2.8. погашення існуючої та відстроченої заборгованості

  -

  -

  2.9. виплачуються дивіденди

  2

  4

  2.10. повний відтік грошових коштів

  2627

  3288

  3. Надлишок (дефіцит) грошових коштів

  126

  161

  4. Накопичувальний залишок

  +20

  +35

  Таблиця № 29

  Баланс доходів і витрат (млн. Руб.)

  показники

  2007р.

  1. Наявність коштів на початок року:

  78

  - нерозподілений прибуток (фонд накопичення, споживання)

  57

  - амортизаційний фонд

  21

  2. Доходи від реалізації:

  - виручка від реалізації

  3280

  - позареалізаційні та операційні доходи

  33

  - нараховано амортизаційного фонду в інвестиції

  36

  3. Залучені кошти

  - позики, кредити

  -

  - цільове фінансування з бюджету

  -

  4. Всього доходів:

  3349

  5. Витрати організації:

  3330,4

  - об'єм інвестицій

  40

  - податок на додану вартість

  360

  - акцизи

  -

  - обов'язкові відрахування і податки з валових доходів

  19

  - податок з продажу

  60

  - витрати обігу

  1055

  - покупна вартість товару

  1740

  - позареалізаційні та операційні витрати

  23

  - податки з прибутку

  29

  - чистий прибуток (збиток)

  27

  в т.ч. спрямування чистого прибутку:

  - виплата дивідендів

  4

  - резервний фонд

  0,3

  6. Залишок коштів на кінець року:

  96,6

  Розділ 7. Оцінка ступеня ризику діяльності товариства

  Отримані в ході реалізації даного проекту результати, в силу ряду причин, (як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру) можуть попрощатися визначено в цьому бізнес-плані прогнозованих значень основних показників діяльності товариства. Насамперед цьому сприятимуть фактори невизначеності і ризику, які об'єктивно присутні в процесі здійснення діяльності. При цьому чим більше віддаленість у часі з моменту складання прогнозу, тим сильніший вплив на амплітуду зазначених відхилень вони можуть надати. Тому для суспільства важливо визначити і постійно відстежувати не тільки конкретне значення, а й деяку область можливих станів результуючого показника (прибутку і валових доходів), позначену межами допустимого, критичного та катастрофічного ризику.

  Таким чином, розраховані значення валових доходів з урахуванням ймовірності їх отримання для кожного року реалізації проекту потрапляють в зону допустимого ризику. Отримана суспільством чистий прибуток забезпечує можливість рентабельної роботи товариства.

  Основні заходи щодо зниження ризику:

  1. Орієнтація кадрової політики суспільства на створення резерву керівних працівників і розширення кордонів спеціалізації кожного співробітника товариства з метою забезпечення взаємозамінності будь-якого члена трудового колективу на будь-якому робочому місці;

  2. Розширення кола постачальників однієї і тієї ж товарної групи за рахунок фірм, що діють в інших областях республіки, чому в значній мірі сприяє наявність власного автотранспорту;

  3. Розширення виробництва хлібобулочних і кондитерських виробів;

  4. Прискорення оборотності оборотних коштів.

  5. Проведення заходів по постійного зниження споживаних енерго- і водних ресурсів;

  6. Постійне проведення економічного аналізу з метою відстеження динаміки оборотності і фінансового стану суспільства і розробки заходів по зміцненню останнього.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Бізнес-план розвитку відкритого акціонерного товариства "Ресторан" Арбат "на 2007 рік

  Скачати 412.16 Kb.