• БАЛАНС


 • Дата конвертації09.06.2018
  Розмір244.02 Kb.
  Типреферат

  Скачати 244.02 Kb.

  Бізнес-план ВАТ Радошковічскій керамічний завод

   Навігація по даній сторінці:
  • БАЛАНС

  БІЗНЕС ПЛАН

  ВАТ "Радошковічскій керамічний завод"

  на 2007 рік

  Погоджено: ЗАТВЕРДЖУЮ:

  Перший заступник голови Заступник міністра

  Молодечненського райвиконкому архітектури та будівництва

  Республіка Білорусь

  ______________ Е.А. Ідельчик ______________ В.М. Малець

  «_____» _____________ 200___ р «_____» ____________ 200__ р

  БІЗНЕС ПЛАН

  Розвиток ВАТ «Радошковічскій керамічний

  завод »на 2007 рік

  Розробник бізнес-плану:

  ВАТ «Радошковічскій керамічний

  завод »

  Директор В.П. Силко


  ЗМІСТ

  Стор.

  1. РЕЗЮМЕ 4

  2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 6

  2.1. Історія підприємства 6

  2.2. Основні показники фінансово-господарської

  діяльності 7

  2.3. Стратегія розвитку підприємства 9

  2.4.Сітуаціонний план 11

  2.5. 11

  3. ОПИС ПРОДУКІЦІІ 14

  3.1. Види і номенклатура продукції 14

  3.2. Область застосування 14

  3.3. сертифікація 15

  3.4. Контроль якості 15

  4. АНАЛІЗ РИНКІВ ЗБУТУ, СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ 16

  4.1. Аналіз ринків збуту 16

  4.2. Стратегія маркетингу 18

  5. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН 23

  5.1. Виробнича програма 23

  5.2. Особливості технології 23

  5.3. Модернізація та оновлення технологічного обладнання 24

  5.4. Будівництво теплоенергетичної станції 24

  5.5. Організація транспортного забезпечення 27

  5.4. Матеріально-технічне забезпечення 27

  6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН 29

  7. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН 31

  7.1Основние відомості по проекту 31

  8. ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

  ДІЯЛЬНОСТІ 32

  8.1. Розрахунок передбачуваного доходу 32

  8.2. Податкове оточення 32

  9. Показники ефективності ПРОЕКТУ 34

  9.1. Показники ефективності проекту 34

  9.2. Аналіз чутливості і фінансові ризики

  реалізації проекту 34

  10. ЮРИДИЧНИЙ ПЛАН 35

  ПАСПОРТ ОРГАНІЗАЦІЇ 36

  додатки 37-62

  1. РЕЗЮМЕ

  Мета проекту

  Мета даного бізнес-плану полягає в забезпеченні перспективного розвитку ВАТ «Радошковічскій керамічний завод», в оздоровленні його фінансового стану, збільшення конкурентоспроможності і прибутковості підприємства, значного зростання попиту і обсягу продажів продукції, що випускається за рахунок:

  - оновлення та розширення асортименту продукції, що випускається - стінових будівельних матеріалів нового покоління з споживчими властивостями, які не поступаються сучасним будівельним матеріалам на основі поризованої кераміки, типу «Poroton»;

  - значного зростання продуктивності праці, обсягів виробництва і якості продукції, що випускається за допомогою оновлення і модернізації основного технологічного обладнання;

  - зниження собівартості продукції, що випускається за рахунок впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій і виробництв;

  - збільшення обсягів продажів продукції, що випускається і освоєння нових ринків збуту;

  - створення нових робочих місць.

  Виробничі потужності

  ВАТ «Радошковічскій керамічний завод» введено в експлуатацію в грудні 1984 року і розрахований на масовий випуск стінових матеріалів у вигляді керамічної цегли рядового, пустотілого, ефективного, утолщенного марок «75-200», який призначений для будівництва будівель і споруд

  Проектна потужність заводу - 150 млн. Шт. умовної цегли.

  Основним технологічним обладнанням з виробництва цегли на заводі є встановлена ​​французька лінія фірми «Серік» (цех №1) і італійська лінія фірми «Уніморандо» (цех№2).

  На підприємстві впроваджена міжнародна система менеджменту якості ISO 9000.

  технологічні особливості

  ВАТ «Радошковічскій керамічний завод» розпочав виробництво нового виду продукції-керамічних поризованих матеріалів, споживчі властивості яких відповідають сучасним світовим вимогам. Згідно зі стратегією розвитку, порізованниє будівельні матеріали поступово витіснять з виробничої програми пустотіла керамічна цегла.

  Освоєння нових видів продукції вимагає не тільки оновлення та модернізації технологічного обладнання відділень підготовки сировини, формувального відділення, нового технічного оснащення відділення пакетування, але розширення і зміцнення власного автомобільного парку. Відсутність достатньої кількості автомашин особливо гостро відчувається при завезенні глини і пороутворюючих добавок.

  Крім освоєння нових видів продукції, на підприємстві особливо важливе значення надається вирішенню проблем економії паливно-енергетичних ресурсів, впровадження енергозберігаючих технологій.

  Технологія виробництва цегли відноситься до числа енергоємних. У структурі собівартості продукції частка паливно-енергетичних ресурсів становить 40-50%. Висока енергоємність продукції призводить до її подорожчання, сприяє вимиванню обігових коштів, перешкоджає створенню необхідних інноваційних можливостей для оновлення основних фондів підприємства.

  З метою підвищення ефективності виробництва на підприємстві розробляються і реалізуються заходи, спрямовані на оптимізацію енергоємних виробничих процесів.

  Найбільш важливим технічним заходом в програмі енергозбереження є проведення реструктуризації енергозабезпечення виробництва керамічної цегли на ВАТ «Радошковічскій керамічний завод», що дозволяє створити теплоенергетичний комплекс (ПЕК) з комбінованою виробленням електричної і теплової енергії.

  аналіз ринку

  Перспектива розвитку промисловості будівельних матеріалів та будівельної індустрії нерозривно пов'язані з ростом обсягів будівництва житла та підвищенням його доступності для широких верств населення, прирахував зростання потреби в будівельних матеріалах обумовлений не тільки потребою безпосередньо на будівництво нового житла і створення відповідної інфраструктури, але і на їх поточні і капітальні ремонти.

  Керамічна цегла був у минулому і залишається в цьому переважним матеріалом в будівництві житла. Вироби з кераміки завдяки своїм фізико-механічними властивостями створюють здоровий, комфортний клімат в приміщенні.

  Простий надійний спосіб будівництва, порівняно низькі витрати також досить вагомі аргументи на користь керамічних матеріалів. Якщо до сказаного додати невисокі експлуатаційні витрати і довговічність споруд, а стіни з керамічної цегли практично не потребують будь-якого додаткового догляду та ремонту.

  Фінансово-економічна оцінка бізнес-плану

  Основні відомості по бізнес-плану наведені в таблиці 1.1.

  Таблиця 1.1 - Вихідні дані по бізнес-плану

  найменування показника

  значення

  Горизонт розрахунку (років)

  1

  Ставка дисконтування (%)

  11

  Дата початку реалізації проекту

  01.01.2007

  Валюта розрахунку - грошова одиниця проекту

  млн. Br

  Офіційний курс білоруського рубля за одиницю ВКВ на дату складання бізнес-плану

  2140

  Дата складання бізнес-плану

  25.01.2007

  2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

  2.1. Історія підприємства

  Постановою Ради Міністрів СРСР № 959 від 01.01.1981 р було прийнято рішення про будівництво заводу з виробництва керамічної цегли в г.п. Радошковічі. Дане рішення було продиктовано гострим дефіцитом керамічних будівельних матеріалів на будівництвах м Мінська і республіки, а також близьким розташуванням дешевої сировинної база родовища глини «Гайдуковка».

  Завод був введений в експлуатацію в дві черги: перша - в червні 1984 року побудований корпус першого цеху з виробництва цегли, оснащений обладнанням французької фірми «CERIK»; друга черга - в червні 1985 року. Побудовано другий цех і встановлено італійську лінію з виробництва керамічної цегли фірми «UNIMORANDO».

  Перший керамічна цегла був випущений в грудні 1984 року.

  У ті роки продукція заводу користувалася підвищеним попитом у будівельних організацій республіки і країни. Вона цінувалася за високу якість і привабливу кольорову гаму.

  Розпад СРСР призвів до розриву раніше діючих внутрішньодержавних кооперованих зв'язків. Розпочатий економічний спад викликав різке скорочення обсягів виробництва, як в промисловості, так і житловому будівництві. Попит на стінові будівельні матеріали, в тому числі і на цеглу керамічну, впав. З огляду на ситуацію, що склалася, провівши глибокі маркетингові дослідження внутрішнього і зовнішнього ринків, було прийнято рішення про закриття частини виробництва з випуску цегли, а на вивільнених площах організувати нові види виробництв з випуску дефіцитної, що користується підвищеним попитом продукції.

  Починаючи з 2002 року, завод переживає своє друге народження. З цього часу в якості технологічного палива став використовуватися природний газ - замість мазуту. Переклад виробництва на газ дозволив значно знизити витрати виробництва, підвищити якість продукції, що випускається, що виразилося в підвищенні міцності і особливо морозостійкості, яка складає більше 50 циклів, довговічність досягає 100 років.

  Поліпшилася колірна гамма. Цегла придбав яскравий, світло-червоний, однорідний колір. Все це, а також низькі ціни, дозволили зробити продукцію заводу конкурентоспроможною як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

  У 1997 році в результаті акціонування завод перетворено у відкрите акціонерне товариство «Радошковічскій керамічний завод».

  Основні виробничі фонди заводу включають:

  - головний виробничий корпус на обладнанні фірми «Серік»;

  - виробничий корпус на обладнанні фірми «Уніморандо»;

  - глинозапасник;

  - ремонтно-механічні майстерні;

  - компресорну;

  - блок будівель складського господарства;

  - гараж з відкритою автостоянкою;

  - споруди енергопостачання, водопостачання та каналізації, теплопостачання;

  Як і раніше, при реалізації готової продукції ВАТ «Радошковічскій

  керамічний завод »віддає пріоритет оптової торгівлі за прямими договірними зв'язками.Великі контракти укладаються на взаємовигідних умовах з клієнтами, які працюють з підприємством не один рік. Приватні особи, для індивідуального будівництва, також мають можливість вільно придбати цеглу.

  Керамічна цегла, вироблений заводом, має попит і на зовнішньому ринку, зокрема в Російській Федерації. У той же час збільшення експортних поставок утруднено, так як великий вплив на конкурентоспроможність експортних цін надають транспортні витрати.

  2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

  Джерелом фінансування для аналізу фінансового стану підприємства з'явилися дані річної і квартальної бухгалтерської звітності підприємства за 2004-2005рр. і за 9 місяців 2006 року, а саме: «Бухгалтерський баланс» форма 1, «Звіт про фінансові результати» форма 2.

  Аналіз структури балансу показує, що найбільшу питому вагу в активах підприємства займають необоротні активи. Їх частка в структурі майна на останню звітну дату склала 92%. У структурі пасивів найбільшу питому вагу займає власний капітал - 87%.

  Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ «Радошковічскій керамічний завод» проводився за наступними напрямками: оцінка майнового стану, оцінка платоспроможності та ліквідності підприємства, оцінка інтенсивності використання ресурсів підприємства.

  Оцінка майнового стану підприємства.

  Основним показниками, які характеризують майновий стан підприємства є коефіцієнт зносу основних фондів. Його значення представлені в таблиці 2.1.

  Таблиця 2.1. - Коефіцієнт зносу основних фондів

  найменування показника

  01.01.2004

  01.01.2005

  01.10.2006

  Коефіцієнт зносу основних фондів

  0,89

  0,74

  0,73

  Даний коефіцієнт характеризує частку зношеної частини основних засобів. Значення цього коефіцієнта свідчать про необхідність оновлення виробничих потужностей ВАТ «Радошковічскій керамічний завод».

  Оцінка платоспроможності, стійкості і ліквідності підприємства.

  Основні показники цієї групи представлені в таблиці 2.2.

  Таблиця 2.2. - Показники платоспроможності, стійкості і ліквідності підприємства

  найменування показника

  норматив

  01.01.2004

  01.01.2005

  01.10.2006

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  1,2

  0,50

  0,64

  0,64

  Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

  0,15

  -0,22

  -0,75

  -0,77

  Коефіцієнт фінансової незалежності

  > 0,5

  0,67

  0,89

  0,88

  Коефіцієнт поточної ліквідності нижче нормативного значення і практично не змінився за аналізований період. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами також нижче нормативного значення. Цей факт свідчить про те, що варіант, коли частина капітальних витрат фінансується за рахунок коштів банківського кредиту, а не з інноваційного фонду, навряд чи можливий.

  Значення коефіцієнта фінансової незалежності вище нормативного значення, свідчать про автономію підприємства.

  У таблиці 2.3. представлена ​​інформація про витрати і результати роботи підприємства за аналізований період і прогноз на 2007 рік.

  Таблиця 2.3.

  Основні показники фінансово-господарської

  діяльності ВАТ «Радошковічскій керамічний завод»

  за 2004-2007 роки

  млн. Br

  № п / п

  Найменування показників

  Єдін. вимір.

  За попередні роки

  2004р.

  2005р.

  2006р.

  2007р.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1.

  Використання виробничих потужностей

  %

  65,6

  57,0

  81,1

  93,4

  2.

  Середньооблікова чисельність

  чол.

  300

  294

  296

  296

  3.

  Річний обсяг виробництва в натуральному вираженні:

  - цегла пустотіла

  - цегла повнотіла

  - цегла поризована

  тис шт. ум.

  - «-

  - «-

  - «-

  32814

  25210

  7604

  -

  28479

  14969

  7314

  6196

  40569

  23697

  7365

  9507

  46700

  15200

  8700

  22800

  3.1

  Темпи до попереднього року

  %

  97,9

  86,8

  142,5

  115,1

  4.

  Річний обсяг виробництва у вартісному вираженні (у діючих цінах)

  млн. руб.

  4777

  4661

  7115

  10039

  4.1

  Темпи до попереднього року

  %

  119,3

  97,6

  152,6

  141,1

  5.

  Повні витрати на виробничу продукцію - всього

  в тому числі:

  - матеріальні витрати

  - витрати на оплату праці

  - відрахування на соціальні потреби

  - амортизація основних засобів і нематеріальних активів

  - Інші витрати

  млн. руб.

  - »-

  - »-

  - »-

  - »-

  - »-

  - »-

  4750

  2326

  1058

  366

  753

  247

  5362

  2276

  1299

  457

  879

  451

  6695

  2925

  +1792

  652

  897

  429

  9847

  4958

  2318

  689

  1045

  713

  6.

  Виручка від реалізації продукції (з ПДВ)

  млн. руб.

  6747

  6652

  8770

  11258

  6.1

  Виручка від реалізації продукції (без ПДВ)

  млн. руб.

  5026

  4986

  7851

  10607

  6.2

  Питома вага в загальному обсязі виручки негрошових форм розрахунків

  %

  22,0

  5,2

  0

  0

  6.3

  Питома вага реалізованої продукції по ринках збуту:

  - внутрішній ринок

  - ближнє зарубіжжя (СНД)

  %

  %

  81,4

  18,6

  90,8

  9,2

  83,3

  16,7

  67,5

  32,5

  7.

  Чистий дохід (-Збиток) від реалізації продукції

  млн. руб.

  198

  -603

  468

  760

  8.

  Рентабельність реалізованої продукції

  %

  4,1

  -10,7

  6,5

  7,7

  9.

  Рентабельність продажів

  %

  3,9

  -7,5

  6,1

  7,2

  2.3. Стратегія розвитку підприємства

  Стратегія подальшого розвитку підприємства спрямована на створення конкурентоспроможного прибуткового виробництва, відповідного світовому рівню розвитку техніки і технологій шляхом розширення і оновлення номенклатури продукції, поліпшення її споживчих властивостей при постійному пошуку шляхів зниження витрат виробництва і гнучкої цінової політики.

  У зв'язку з цим на підприємстві розроблений бізнес-план «Технічне переозброєння виробничих потужностей» на 2006-2013 роки. Основний упор зроблений на перехід до масового виробництва принципово нового виду продукції - поризованих будівельних матеріалів.

  Світова практика показує, що сьогодні основна частина виробників стінових будівельних матеріалів прагнути запропонувати будівельної індустрії екологічно безпечну, з високими теплоізоляційними та іншими споживчими властивостями, за можливості недорогу продукцію. Такими якостями володіє керамічна цегла, тільки не традиційний, а пористий (поризована). Будматеріали та поризованої кераміки з'явилися в Західній Європі близько 15 років тому. Новий будівельний матеріал назвали «Poroton», який набув найширшого поширення. Наприклад, в Німеччині майже 80% житла будується з використанням цього будівельного матеріалу. Там впевнені в його високих споживчих якостях, і це не безпідставне.

  Будинки з керамічної цегли служать тисячоліттями, а витрати на їх утримання найнижчі. Крім того, за показником комфортності вони знаходяться на другому місці після дерев'яних, виходячи із загальноприйнятої двадцяти бальної шкали комфортності.

  Що ж таке Поризована кераміка або Поротон?

  Поризовані керамічні вироби виробляють, використовуючи пороутворюючих добавки, які представляють собою горючі матеріали, а точніше їх відходи - тирса, полістиролу, макулатури, торфу, лігніну і т.д. Сучасна технологія дозволяє створювати гіпереффектівний пустотілий керамічний камінь, в масі якого утворюється безліч крихітних пор при вигорянні пороутворюючих добавок. Даний матеріал по структурі тіла нагадує газосиликат і плюс до цього зберігає в собі традиційні технології порожнечі звичайного ефективного цегли.

  Оскільки щільність поризованих будівельних матеріалів значно менше щільності звичайного цегли, з'являється можливість виробляти великорозмірні вироби аж до змісту в них 15 штук умовної цегли.

  А це означає:

  - збільшення темпів кладки в 2,5-3 рази;

  - скорочення витрати розчину в 3-5 разів;

  Застосовувані нові технології кладки стін за допомогою використання поризованих великорозмірних блоків паз-гребінь конструкції забезпечують щільність стін по вертикальних з'єднань без застосування розчинів, ніж виключаються «містки холоду» і відбувається здешевлення будівництва. Шліфування блоків до високоточних розмірів дає можливість використовувати клейові суміші замість цементного розчину.

  Поризована кераміка значно перевершує всі інші матеріали по звукоізолюючим властивостям. Тому, крім основних стін, порізованниє керамічні камені найкращим чином підходять для облаштування перегородок як міжкімнатних, так і міжквартирних, а також перегородок санвузлів і ліфтових шахт.

  Це абсолютно негорючий матеріал, який має більш високі характеристики, що дозволяє будувати висотні будівлі, як з несучими стінами, так і будівлі каркасного типу з поверховими заповненням прорізів зовнішніх стін.

  Основною стратегічною лінією подальшого розвитку підприємства є курс на виробництво понад ефективних, високорентабельних, енергозберігаючих стінових матеріалів підвищеного попиту.

  На підставі досліджень Мінського НДІ будівельних матеріалів (УП «НДІБМ) доведено, що на виробництво від початкового до кінцевого циклу 1 куб. м поризованих керамічних блоків витрачається на 305 палива менше, ніж газосилікатних.

  Уже сьогодні пропоновані підприємством будівельної індустрії порізованниє керамічні стінові будматеріали представлені широким номенклатурним рядом виробів від дрібноштучних каменів до великорозмірних блоків. Розроблено конструкції керамічних надвіконні і дверних перемичок, що покращує естетику кладки стін і виключає проходи для холоду.

  Останнім часом все більш популярним стає облаштування стель з поризованої кераміки, особливо в індивідуальному будівництві.

  Конструкції стін з поризованої кераміки не вимагають додаткових зовнішніх покриттів з інших теплоізоляційних матеріалів.

  Очевидно, що рішення задач по виробництву і впровадженню в будівельну практику матеріалів з поризованої кераміки забезпечить:

  - збільшення попиту, обсягів виробництва і продажів за рахунок високих споживчих властивостей продукції;

  - впровадження в будівництво енергозберігаючого матеріалу як при його виробництві, коли пороутворюючих вигоряючі добавки заміщають частину основного палива при випалюванні і знижують його витрати за рахунок зменшення маси пекучого матеріалу, так і в процесі експлуатації будівель за рахунок високого термічного опору стін з поризованих матеріалів;

  - поліпшення конкурентоспроможності підприємства та його прибутковості за рахунок зниження витрат виробництва;

  - вирішення екологічних проблем в плані забезпечення ефективної утилізації відходів у вигляді тирси та інших горючих матеріалів при використанні їх в якості пороутворюючих добавок;

  Перехід на масове виробництво керамічних поризованих будівельних матеріалів неможливий без належного транспортного забезпечення.

  Важливість транспортного забезпечення виробництва визначається значним товарообігом.

  Підприємству необхідно завозити близько 170 тис. Тонн глини на рік, або 700 тонн на добу. Якщо взяти до уваги, що середня вантажопідйомність машин, що перевозяться глину, становить 10 тонн і в зміну допустимо зробити 6 рейсів на відстань 16 км, то на перевезення глини необхідно задіяти 12 машин або, з урахуванням планових їх ремонтів і незапланованих поломок, в середньому 15автомашін.

  Приблизно такий же обсяг матеріалів (700 тонн) необхідно щодоби вивести готової продукції. З огляду на, що вантажопідйомність бортових машин вище (в середньому 18 тонн), але відстань перевезень значно збільшується, візьмемо кількість в 15 автомашин. Щодоби необхідно завозити до 100 куб. м тирси, для чого необхідно ще 4 автомашини.

  Крім цього, необхідна робота двох автонавантажувачів в зміну, два автобуса для доставки робітників, автокран, автозаправник, навантажувачі для прибирання території.

  Всього для безперебійної роботи підприємства необхідно близько 60 одиниць автотранспортної техніки. В даний час розвиток сервісного обслуговування споживання продукції - це один із шляхів збільшення обсягів продажів. Сервісне обслуговування в першу чергу включає доставку готової продукції до споживача. А це означає, що підприємство має взяти на себе всі турботи по організації доставки будівельного матеріалу на об'єкт, що будується. А якщо здійснювати доставку товару до Москви або Санкт-Петербурга, то кількість автотранспорту необхідно збільшити ще на 30%. Тому вкрай гостро стоїть питання про організацію частині перевезень залізничним транспортом.

  Найближча залізнична станція, звідки можна здійснювати залізничні перевезення, знаходиться на відстані 15 км від підприємства. Всі витрати, як показують економічні розрахунки, пов'язані з облаштуванням прирейкових складських приміщень, підвищених залізничних колій для прийому глини, вантажно-розвантажувальних майданчиків з вантажними механізмами будуть себе окупати.

  2.4. Ситуаційний план

  Проммайданчик заводу знаходиться в 2 км від г.п. Радошковічі, в 35 км від м Мінська і в 25 км від м Молодечно.

  При будівництві заводу були враховані і дотримані норми і правила безпеки і охорони праці, виконані норми протипожежної безпеки та охорони праці, виконані норми протипожежної безпеки та санітарно-гігієнічних умов праці.

  Площа території складає - 32 га

  Площа проммайданчика - 24,8 га

  Площа забудови - 7,1 га

  Коефіцієнт забудови - 48,8%

  Коефіцієнт використання території - 65,5%

  Кордон території вільні від забудови та інженерних комунікацій. Під'їзні залізничні колії відсутні. Вантажообіг здійснюється автомобільним транспортом. Поблизу заводу проходить автомагістралі Мінськ-Вільнюс і Москва-Вільнюс.

  Найближча залізнична станція Радошковічі розташована в 9 км від заводської площадки.

  2.5. забезпечення енергоресурсами

  В якості технологічного палива при випалюванні керамічної цегли використовується природний газ, що поставляється заводу РУП «Мінскоблгаз». Річне споживання природного газу в 2007 році складе 7154 тис. М 3.

  Харчування заводу електроенергією здійснюється від системи «Мінськенерго». Річне споживання електроенергії в 2007 році планується в кількості 8049 тис. КВт год.

  Харчування водою і теплом здійснюється котельні РУП Молодечненського ЖКГ. Річне споживання теплової енергії становить 260 Гкал.

  Автомобільне паливо використовується на технологічні потреби по забезпеченню технологічного процесу при виробництві керамічної цегли, доставки сировини і матеріалів, забезпечення сервісного обслуговування покупців готової продукції.

  освітлення

  На підприємстві передбачено природне і штучне освітлення відповідно до вимог СНБ 2.04.05-98, що забезпечують комфортний світловий клімат і включає:

  - робоче;

  - освітлення безпеки (аварійне та евакуаційне);

  - ремонтне.

  Освітлення виконано світильниками і люмінесцентними лампами і лампами розжарювання. Тип світильників прийнятий в залежності від умов навколишнього середовища і світлотехнічних вимог.

  Природне освітлення виробничих та службових приміщень передбачено через віконні прорізи.

  У приміщеннях, де не забезпечується нормативне значення освітлення, прийнято поєднане природне і штучне освітлення.

  Напруга мережі робочого та аварійного освітлення прийнято 380/220 В з заземляющей нейтраллю, розеткова мережу ремонтного освітлення виконана ремонтного освітлення виконана на напругу 12 В. Для проведення ремонтних робіт виконана стаціонарна зварювальний мережу напругою 380/220

  Опалення, вентиляція і кондиціювання.

  Теплоносієм системи опалення є гаряча вода з параметрами +95 о С в прямому трубопроводі і +70 о С в зворотному.

  Вентиляція на підприємстві запроектована місцева і загально обмінна припливно-витяжна з механічним і природним спонуканням.

  Параметри внутрішнього повітря в робочій зоні виробничих приміщень відповідають СНБ 2.04.01-97.

  протипожежні заходи

  Зовнішнє пожежогасіння передбачено від системи водопроводу об'єднаного господарсько-питного та протипожежного призначення з забором води з пожежних гідрантів.

  Між проїздами і стінами будівель немає природних і штучних перешкод.

  2.6. Охорона праці, заходи з техніки безпеки і промислової санітарії

  На підприємстві регулярно розробляються і реалізуються заходи щодо поліпшення умов праці та техніки безпеки.

  Адміністрацією підприємства ведеться планомірна робота щодо попередження нещасних випадків і захворюваності на виробництві, забезпечення безпечних і здорових умов праці та виробничого побуту.

  Передбачені перевірки стану охорони праці а підрозділах, дотримання правил при експлуатації газового господарства, вантажопідйомних машин, правил безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом, цільові перевірки. По всіх проведених перевірок видаються приписи або видаються накази з розробкою заходів щодо усунення виявлених порушень.

  Усі працюючі забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Функціонують пункт ремонту, прання і підгонки спецодягу.

  Для забезпечення безпечних умов праці робітників передбачені наступні міру:

  - розстановка обладнання точно відповідає технологічним процесом і чинним технологічним нормам;

  - на всіх рухомих і обертових частинах і механізмах передбачені огородження;

  - технологічне обладнання, робота якого пов'язана з виділенням шкідливих речовин, оснащено місцевими відсмоктувачами, підключеними до аспіраційних систем;

  - враховані вимоги безпеки до виробничого обладнання та організації робочих місць;

  - для забезпечення безпечного ведення ремонтних робіт передбачені ремонтні площадки та підйомно-транспортні механізми

  Шкідливі фактори, супутні виробництва, відсутні.

  Одержуване сировину про вироблена продукція відповідають пропонованим до них вимогам в частині радіаційної безпеки.

  3. ОПИС ПРОДУКЦІЇ

  3.1. Види і номенклатура продукції

  На ринку будівельних матеріалів ВАТ «Радошковічскій керамічний завод» представлено керамічними будівельними матеріалами.

  Цегла керамічна порожниста ефективна:

  - цеглу керамічну одинарний пустотіла рядовий (СТБ-1160-99)

  - цегла керамічна пустотіла рядовий потовщений (СТБ-1160-99)

  - камінь керамічний порожнистий рядовий (СТБ-1160-99)

  Цегла керамічна одинарний повнотіла рядовий (СТБ-1160-99)

  Цегла керамічна одинарний повнотіла з трьома технологічними пустотами (СТБ-1160-99)

  Керамічні поризовані стінові матеріали, які поділяються за своїм функціональним призначенням на:

  - цеглу керамічну одинарний пустотіла поризований (СТБ-1160-99; ТУ РБ1001 2253 388-2004);

  - цегла керамічна рядова пустотіла потовщений поризована (СТБ-1160-99; ТУ РБ1001 2253 388-2004);

  - камінь керамічний поризований;

  - камінь керамічний пазо-гребньовій поризована;

  - камінь керамічний укрупнений поризована пазо-гребньовій;

  - камінь керамічний поризований для керамо-бетонних перемичок;

  - камінь керамічний поризований для вентиляційних та димохідних каналів;

  - камінь-вкладиш перекриття керамічний поризований;

  За бажанням замовника заводом можуть бути виготовлені різні типорозміри укрупненого каменю і цегли повнотілої для кладки камінів найвищих марок.

  Вся продукція заводу випускається відповідно до СТБ 1160-99 і ТУ РБ 1001 2253 388-2004, має відповідні сертифікати якості та може поставлятися на внутрішній ринок і ринки ближнього і далекого зарубіжжя.

  Контроль за якістю продукції, що випускається на підприємстві здійснюється відповідно до системи менеджменту якості на підставі стандартів ISO серії 9000.

  3.2. Галузь застосування.

  цегла керамічна

  Цегла керамічна пустотіла одинарний і потовщений, в тому числі і повнотіла з трьома технічними отворами, застосовується для кладки кам'яних і армокам'яних зовнішніх, внутрішніх стін та інших елементів будівель і споруд з подальшою їх обробкою або без неї.

  Керамічні поризовані будівельні матеріали у вигляді дрібноштучних і великорозмірних виробів застосовують в якості основних стінових матеріалів, а також у вигляді керамічних елементів для віконних і дверних перемичок, теплих стель в будинках.

  3.3. сертифікація

  Вся продукція заводу випускається відповідно до вимог СТБ 1160-99 і ТУ 1 001 2253 388-2004, має відповідні сертифікати якості та може поставлятися на внутрішній ринок, і ринки ближнього і далекого зарубіжжя.

  3.4. Контроль якості

  Контрольні функції якості продукції здійснює відділ технічного контролю (ВТК) і лабораторія.

  Контроль починається з проведення жорсткого вхідного контролю якості сировини, матеріалів і комплектуючих виробів, з метою запобігання надходження у виробництво продукції постачальників, що не відповідає встановленим вимогам до якості. Для вибору постачальників, на підприємстві в рамках системи менеджменту якості розроблена процедура оцінки, реєстрації, узагальнення і аналізу даних про якість матеріалів, що поставляються.

  Лабораторія підприємства оснащена обладнанням, реагентами, посудом, що забезпечують точність виконання методів досліджень.

  Періодичність виконання лабораторних досліджень строго дотримується. Результати контролю якості відображаються в лабораторних журналах.

  Всі фахівці відділу контролю якості мають необхідну кваліфікацію і здатні правильно здійснювати посадові функції.

  Вироблена продукція супроводжується на склад готової продукції і в торговельну мережу з посвідченням якості.

  4. АНАЛІЗ РИНКІВ ЗБУТУ. СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ

  4.1. Аналіз ринків збуту.

  Динаміка розвитку промисловості будівельних матеріалів обумовлена ​​в першу чергу загальним інвестиційним кліматом в Республіці Білорусь і тому після тривалого спаду (в першій половині 90-х років) нове зростання інвестицій і, зокрема, будівельної активності в останні роки привів ук суттєвого пожвавлення в даній галузі. Цьому сприяло і те, що виробництво будівельних матеріалів - одне з небагатьох в Республіці Білорусь, практично повністю засноване на місцевих, а не привезених видах сировини. Ухвалення на республіканському рівні нових житлових і інших будівельних програм викликало відповідне зростання обсягів виробництва.

  Перспектива розвитку промисловості будівельних матеріалів та будівельної індустрії нерозривно пов'язано із зростанням обсягів будівництва житла та підвищення його доступності для широких верств населення, причому зростання в потреби будівельних матеріалів обумовлений не тільки потребою на будівництво нового житла і створення відповідної інфраструктури, але і опосередковано на їх поточні і капітальні ремонти.

  Одним з найбільш важливих будівельних матеріалів є керамічна цегла. Його виробництво в Республіці Білорусь в даний час здійснюють 6 заводів (з 15 діючих до 1992 року), підвідомчих Міністерству архітектури і будівництва Республіки Білорусь. Крім того, є незначна кількість невеликих місцевих цегельних заводів.

  Курс на збірний залізобетон, взятий в колишньому СРСР, був офіційною державною політикою, і ця програма повністю забезпечувалася ресурсами на шкоду зведення економічних видів будівель з інших конструкційних матеріалів. При переході на ринкові відносини в промисловості будівельних матеріалів спостерігаються структурні зрушення. Переорієнтація будівельного комплексу на нові архітектурно-конструктивні схеми, які передбачають застосування на практиці максимально широкого спектра рішення житлових комплексів в стильовому, архітектурно-планувальному, архітектурно-технічному відносинах, вимагає і нових, більш досконалих будівельних матеріалів. При цьому одним з основних вимог, як до виробництва будівельних матеріалів, так і до самих будівельним матеріалом є забезпечення енергозбереження. Саме таким будівельним матеріалом і є порізованниє будівельні матеріали.

  Споживчий попит на цеглу

  Споживачами будівельної цегли є численні будівельні організації Республіки Білорусь, які займаються зведенням об'єктів цивільного та промислового призначення, організації, які виконують будівельно-монтажні роботи власними силами, а також населення, що використовує цегла для будівництва індивідуальних будинків і різних господарських будівель.

  Продукція ВАТ Радошковічскій керамічний завод »в основному реалізується на внутрішньому ринку Республіки Білорусь. Це обумовлено тим, що в умовах високих транспортних тарифів доставка будівельних матеріалів на великі відстані спричиняє значні фінансові витрати. Наявність своєї автомобільної бази дозволить збільшити експортні поставки продукції.

  В даний час продукція підприємства експортується в Російську Федерацію. В основному її споживають будівельні підприємства м Москви і Московської області, Санкт-Петербург, м Калінінград і Калінінградську область. Російський споживачі висловлюють сильну зацікавленість в великорозмірних поризованих каменях (до 65% технологічної пустотности) так як це суттєво підвищує ефективність імпорту за рахунок зниження ваги і, відповідно, транспортних витрат на одиницю продукції.

  конкуренція

  Керамічна цегла був у минулому і залишається в цьому переважним матеріалом в будівництві житла. Вироби з кераміки завдяки своїм фізико-механічними властивостями, зокрема, рівноважної гігроскопічної вологості, огнеупорности, здатності акумулювати тепло, гарної звукоізоляції і високої міцності, створюють здоровий, комфортний клімат в приміщенні.

  Простий надійний спосіб будівництва, порівняно низькі витрати - також вельми вагомі аргументи на користь керамічних будівельних матеріалів. Якщо до сказаного додати невисокі експлуатаційні витрати і довговічність споруд, а стіни з керамічної цегли практично не потребують будь-якого обслуговування і ремонту, то це можна розглядати як додатковий прибуток при оцінці наведеної вартості 1 кв.м стіни.

  ВАТ «Радошковічскій керамічний завод» має середні позиції по виробництву керамічних будівельних матеріалів в республіці, займаючи частку рівну 10%. При цьому суттєвою конкурентною перевагою перед іншими виробниками є те, що на ВАТ «Радошковічскій керамічний завод» освоєно виробництво практично всіх існуючих і затребуваних в будівництві мало, середньо і великорозмірних керамічних стінових матеріалів з порізованним черепком типу «Poroton».

  В умовах мінливої ​​ринкової кон'юнктури найбільш вільно себе почувають ті підприємства, які мають диверсифіковане виробництво.

  Стратегія розвитку підприємства передбачає наявність багатопрофільного виробництва, де крім багато-номенклатурних керамічного виробництва будуть розвиватися й інші напрямки діяльності. Дана лізингова угода є неодмінною умовою збереження обраної стратегії.

  Ціни на продукцію

  Ціну на продукцію підприємства формуються відповідно до «Положення про порядок формування і застосування цін і тарифів», затвердженим постановою Міністерства економіки Республіки Білорусь від 28.04.1999 р № 43. «Методичних керівництвом по нормативному методу ціноутворення в промисловості будівельних матеріалів і будіндустрії Міністерства архітектури і будівництва Республіки Білорусь», затвердженим наказом Міністерства від 27.12.1999 №413 та іншими діючими в республіці нормативними документами.

  У таблиці 4.5 представлені діючі на ВАТ «Радошковічскій керамічний завод» ціни за станом на 01.01.2007 року в порівнянні з цінами конкурентів.

  Таблиця 4.5. - Відпускні ціни на цеглу керамічну на заводах республіки (руб. За тис. Умовної цегли з ПДВ)

  Найменування продукції

  цегла пустотіла

  М-125

  М-150

  М-175

  М-200

  ВАТ «Радошковічскій керамічний завод»

  178370

  194580

  273350

  284290

  РУП «Мінський завод будівельних матеріалів»

  194070

  211720

  312590

  325090

  ВАТ «Керамін» м.Мінськ

  187880

  196290

  -

  217870

  ВАТ «Кераміка» м.Вітебськ

  184180

  200920

  -

  297500

  Як видно з таблиці 4.5. ціни на цеглу керамічну найбільш відомих білоруських виробників мають порівнянні

  4.2. стратегія маркетингу

  Цілі стратегії маркетингу

  В якості основних ринкових орієнтирів діяльності ВАТ «Радошковічскій керамічний завод» можна визначити наступні середньо- і довгострокові цілі:

  1. отримання прибутку за рахунок задоволення попиту білоруського ринку на керамічну цеглу високої якості;

  2. освоєння нових ринків збуту - розширення експорту цегли в Росію, в тому числі доставкою продукції споживачам транспортом заводу.

  3. збільшення обсягів експортних продажів за рахунок розширення її асортименту і отримання конкурентних переваг за ціновим фактором за рахунок зниження транспортних витрат;

  позиціонування товару

  Успішний збут продукції ВАТ «Радошковічскій керамічний завод» буде забезпечений за рахунок надання їй наступних споживчих властивостей, як технічних, так і економічних:

  1. високі механічні характеристики;

  2. висока морозостійкість;

  3. низька теплопровідність;

  4. зручна європейської якості упаковка;

  5. відносно невисокі ціни на продукцію;

  6. товарний асортимент за рахунок випуску додаткових видів керамічних виробів;

  7. сертифікація всіх видів виробленої продукції;

  Перераховані властивості і особливо можливості виробництва керамічних стінових матеріалів у вигляді понад ефективних, великорозмірних блоків з порізованним черепком буде позиціонувати продукцію підприємства як переважаючу вітчизняні та зарубіжні аналоги.

  Сегментація ринку.

  Потенційних споживачів стінових матеріалів можна поділити на такі сегменти:

  1. будівельні організації, що займаються зведенням великих об'єктів промислового і цивільного будівництва, в тому числі житлового.

  2. Підприємства, що займаються будівельними роботами, що проводяться власними силами. Це численні заводи, в складі яких є будівельні цехи і ділянки, а також сільськогосподарські підприємства.

  3. Ремонтно-будівельні організації, що займаються ремонтом і реконструкцією існуючих об'єктів.

  4.Індівідуальние забудовники з числа населення м Мінська і Мінської області, а також інших областей республіки.

  5.Потребітелі з інших республік СНД, країн Балтії.

  Випуск нової продукції - великорозмірних блоків з порізованним черепком типу «Poroton», яка за якістю значно перевищує існуючі увазі стінових матеріалів, дозволить підприємству потрапити на всі споживчі сегменти. На перерахованих сегментах нова продукція суттєво потіснить широко застосовуються в даний час блоки з пористого бетону.

  Маркетингова політика

  ВАТ «Радошковічскій керамічний завод» протягом своєї діяльності не відчував особливих труднощів зі збутом продукції. Це обумовлено тим, що завод випускає високоякісну продукцію, і навіть відносно високі ціни, характерні для керамічної цегли, не була перешкодою для її збуту.

  Разом з тим, перехід до ринкової економіки стимулював розвиток ініціативи підприємств і організацій промисловості будівельних матеріалів з пошуку методів просування своєї продукції на товарних ринках, модернізації виробництва на випуск ефективних будівельних матеріалів, впровадженню сучасних технологій і обладнання, вишукування коштів на створення нових виробничих потужностей, що супроводжується зростанням конкуренції. Дані обставини зумовлюють вироблення ВАТ «Радошковічскій керамічний завод» відповідної товарної, цінової, збутової і комунікаційної політики.

  товарна політика

  Вимоги сучасної архітектури привели виробників до освоєння нової, вельми широкої номенклатури виробів. Тільки в області грубої будівельної кераміки налічується більше 1500 різних видів. Такий асортимент забезпечує комплексне спорудження цегельного будинку, благоустрій усередині приміщень та прилеглої до будинку території. У зв'язку з цим номенклатуру стінових будівельних матеріалів з кераміки можна поділити на такі групи, пов'язані єдиними технологічними принципами виробництва і застосування.

  1. Великорозмірні керамічні стінові та перегородкові матеріали (каміння, блоки, плити) для комплексного вирішення і будівництва огороджувальних конструкцій керамічного будинку.

  2. лицювальні, профільні та конструктивні керамічні стінові матеріали, що несуть функції архітектурного оздоблення будинку і споруди спеціальних конструктивних елементів (труб, печей, колон, пілястр, розрізів, обрамлення дверей і вікон, карнизів, цоколів).

  3. Звичайний рядова повнотіла або порожнистий керамічна цегла загальнобудівельного призначення.

  4. Керамічні стельові вироби та вироби теплої підлоги.

  5. клінкерна цегла і лекальні вироби для благоустрою території.

  Як видно, існуючий стан відкриває широкі перспективи перед ВАТ «Радошковічскій керамічний завод» з освоєння нових видів виробів.

  Організація стабільного виробництва широкої номенклатури виробів в одному потоці при мінімальному наборі в схемі технологічного обладнання, що сприяє меншим капітальних вкладеннях і фінансових найкращому виживання в умовах ринку є головною умовою вибору технології виробництва.

  Однак прийняття тієї чи іншої технологічної схеми виробництва керамічних виробів буде визначатися ринковим попитом, обумовленим на основі ретельного вивчення існуючого ринку і його перспектив.

  Цінова політика

  Виробництво керамічних будівельних матеріалів відноситься до розряду матеріаломістких, енергоємних і трудомістких виробництв, що вимагають значних капітальних витрат як на створення, так і оновлення продукції. При цьому вартість і обсяги споживання продукції тісно пов'язані з рівнем платоспроможного попиту на ринках, де дана продукція реалізується.

  В умовах триваючого дефіциту житла і недостатньо високого рівня доходів населення, підприємство змушене буде вести політику помірного ціноутворення. Цінова стратегія буде будуватися виходячи з принципу покриття витрат на виробництво і реалізацію готової продукції і отримання планованого прибутку для розвитку. При цьому буде враховується конкурентне середовище і стан самого підприємства в конкурентному середовищі.

  При визначенні рівня рентабельності буде враховуватися як потреба підприємства у фінансових коштах, так і необхідність збереження цінової політики конкурентостійкості продукції, що випускається.

  збутова політика

  в даний час, в умовах розвитку конкуренції, все більшого значення набуватиме багаторівневий мережевий маркетинг. Необхідність постійної взаємодії з клієнтами для швидкого покриття великого ринку викликають потребу налагодження хорошою розподільчої мережі. Особливо це стосується російського ринку, що володіє величезним потенціалом по споживанню керамічної цегли.

  ВАТ «Радошковічскій керамічний завод» у 2006 році проводить додаткові маркетингові дослідження ринку по збуту каменю поризованного в Московській, Калінінградській, Ленінградській, Смоленської, Брянської областях, а також країнах Балтії; вивчити попит на нову продукцію підприємства - керамічний поризований блок і розробити прогноз потреби в даній продукції в Республіці Білорусь та Росії.

  Подальше вдосконалення каналів руху товару і поширення продукції підприємства буде включати:

  - аналіз ефективності діяльності існуючих збутових підрозділів;

  - розгляд пропозицій про створення нових збутових підрозділів;

  - акцій і заходів щодо стимулювання учасників збутової мережі;

  комунікаційна політика

  Досягнення високих комерційних результатів ВАТ «Радошковічскій керамічний завод» неможливо без здійснення комунікаційних заходів, в першу чергу рекламного характеру. Для цього як в місцевій, так і республіканській пресі будуть зроблені докладні повідомлення про роботи, що проводяться на підприємстві, терміни випуску нової продукції.

  Така реклама в періодичній пресі в формі статей, порушить інтерес у можливих контрагентів до зав'язування комерційних зв'язків.

  Виставки та ярмарки є одним з найбільш ефективних засобів стимулювання продажів і залучення цільових аудиторій. Найбільш популярні виставки та ярмарки в Республіці Білорусь - це «Будекспо», «БудПрогрес». ВАТ «Радошковічскій керамічний завод» планує брати участь у всіх тематичних виставках, що проводяться в Білорусі, а також в регіональних виставках в Російській Федерації.

  Цілі, які ставить перед собою підприємство, беручи участь у виставках, такі:

  - визначення можливості попиту на продукцію;

  - орієнтація в ситуації по галузі;

  - ініціація діючих і пошук нових клієнтів;

  - пошук нових торгових посередників в регіоні;

  - зав'язування нових контактів в діловому світі;

  - вивчення конкурентів;

  Орієнтовний річний бюджет на комунікаційні витрати наведено в таблиці 4.1.

  Таблиця 4.1. - Орієнтовний річний бюджет на комунікаційні витрати

  статті витрат

  Річний бюджет, USD

  публікації

  1 000

  Каталоги і директ-мейл

  2 000

  Виставки

  5 000

  РАЗОМ

  8 000

  Стимулюючим фактором для збільшення обсягів закупівель продукції будуть діючі підприємством знижки, які включають такі варіанти:

  - знижки за великий обсяг закупівель;

  - сезонні знижки;

  - знижки за швидку оплату;

  - знижки функціональні, що надаються покупцям, що беруть на себе певні функції

  Підприємство ставить перед собою завдання досконало оволодіти технікою цінових прийомів, що діють на конкурентному ринку.

  висновки

  Висновок на ринок нового виду будівельного матеріалу - великорозмірних керамічних блоків з порізованним черепком типу «Poroton», які поєднують в собі переваги пористого бетону і цегли керамічної, є своєчасним кроком у вирішенні проблеми поліпшення властивостей даного виду матеріалів.

  Високі споживчі якості поризованих керамічних будівельних матеріалів і позитивна динаміка будівництва житла в республіці, будуть запорукою успішної реалізації даної продукції на ринку.

  5. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

  5.1.Проізводственная програма

  Виробнича програма розвитку підприємства на 2007 рік розрахована на введення нових потужностей з виробництва каменю керамічного поризованного. Це дозволило ВАТ «Радошковічскій керамічний завод» збільшити обсяги виробництва цього виду продукції в 2007 році на 53%. Протягом 2007-2009 років підприємство буде продовжувати нарощування обсягів виробництва поризованих будівельних матеріалів в середньому на 10-15% до виходу на проектну потужність з поступовим зняттям з виробництва низько рентабельною продукції - цегли керамічної пустотілої. Нова виробнича програма дозволить підприємству вийти на беззбиткову роботу вже в 2007 році.

  5.2. особливості технології

  Технічна потужність заводу складає 50 млн. Шт. умовної цегли в рік. Номенклатура керамічних стінових матеріалів, вироблених заводом, включає:

  - цегла керамічна пустотіла;

  - цегла керамічна повнотіла;

  - камінь керамічний поризований;

  У 2007 році передбачається зростання обсягів виробництва поризованих будівельних матеріалів і зниження обсягів виробництва цегли керамічної пустотілої.

  Цегла керамічна виготовляється методом пластичного пресування. Основні процеси виробництва:

  1. Підготовка шихти: сировина подається в приймальне відділення головного виробничого корпусу. Після підсушування, переробки на вальцях і перемішування в глиномішалку шихта надходить в глинозапасник. Потім шихта піддається вторинній переробці на вальцях тонкого помелу і подається в формувальне відділення.

  2. Формування цегли: формування ведеться в вакуумних пресах з діаметром кінцевого шнека 620 мм. Автоматом-укладальником сирець завантажується на сушильні вагонетки.

  3. Сушка цегли: сушило являє собою тунель з двома електропередавальними візками по подачі і відбору вагонеток і шляхами накопичення висушеної продукції. Інтенсивне переміщення повітря всередині сушила проводиться реверсними пересувними вентиляторами. Регулювання процесу сушіння проводиться автоматично.

  Перекладання висушеної продукції з сушильних вагонеток на пічні вагонетки здійснюється автоматом-садчиком.

  4. Випалювання цегли: після перекладки на пічні вагонетки, вироби подаються через буферну камеру і перед піч в тунельну піч на випал.

  Готова продукція після випалу надходить в тунель для поступового охолодження, а потім подається до автомата пакетування.

  5. пакетування цегли: автомати - пакетувальник розвантажує пічні вагонетки, і формують пакети з перев'язкою їх стрічкою і укладанням на дерев'яні піддони. Конвеєром і автонавантажувачами готова продукція вивозиться на склад, обладнаний козловими кранами.

  5.3. Модернізація та оновлення основного технологічного обладнання

  Організація випуску стінових будівельних матеріалів нового покоління на основі поризованої кераміки типу «Poroton» потрібно подальша модернізація низки технологічних переділів

  Відділення підготовки сировини

  - виконати проектні роботи по реконструкції масо-підготовчо-го відділення з установкою додаткового гліноперерабативающего обладнання (вальці тонкого помелу, глінорастіратель), що дозволяє збільшити ступінь переробки глини і забезпечує отримання виробів з шириною щілиновидних пустот не більше 100 мм і шириною перегородок не більше 5 мм.

  - виконати проектні роботи, виготовити і задіяти обладнання по дозуванні і подачі в технологію порізующіе добавок

  - придбати і задіяти технологічну лінію по полістирол

  - придбати і задіяти обладнання по дробленню відходів полістиролу упаковки

  відділення формування

  - придбати 10-12 типорозмірів і видів технологічної оснастки для формування виробів, включаючи пазо-гребневую конструкцію з пустотностью не менше 50%

  - розробити технічне рішення і провести модернізацію автоматів багатострунної різання і укладання блоків на сушильну вагонетку і їх розвантаження

  відділення садки

  - розробити технічне рішення, здійснити проектування, придбати необхідне обладнання з реконструкції лінії садки блоків на випалювальні вагонетки, розвантажувачі

  відділення випалу

  - придбати необхідне обладнання, елементи й прилади і провести реконструкцію тунельної печі з її автоматизацією

  відділення пакетування

  - придбати обладнання та провести модернізацію лінії пакетування готової продукції з можливістю калібрування блоків

  5.4. Будівництво теплоенергетичної станції (ПЕК)

  Проект реалізується з метою власного комбінованого виробництва електричної і теплової енергії на базі міні-ПЕК з використанням природного газу і забезпеченням утилізації супутнього тепла для отримання пара для полістирольного виробництва.

  Попередні технічні варіанти реалізації проекту передбачають установку енергозберігаючого обладнання на базі газо-поршневих двигунів із застосуванням технологи комбінованого виробництва теплової та електричної енергії російського і західного виробництва.

  Технічна сутність варіантів приведена в таблиці 5.1.

  Таблиця 5.1. - Характеристика варіантів реалізації проекту

  № варіанту

  характеристика

  1

  Газо-поршнева електростанція загальною електричною потужністю 1200 кВт в комплексі з системою утилізації тепла. Виробник - ТОВ «ЕКОНАФТОГАЗ» (РФ)

  2

  Газо-поршнева електростанція загальною електричною потужністю 1500 кВт в комплексі з системою утилізації тепла. Виробник - ВАТ «Волзький дизель імені маминих» (РФ)

  3

  Газо-поршнева електростанція загальною електричною потужністю 1200 кВт в комплексі з системою утилізації тепла. Виробник - ADD Enegineering

  Газопоршнева установка ГПТЕА- 400

  Теплоелектростанція електричною потужністю 1200 кВт на базі газо-поршнева установка ГПТЕА- 400 виробництва ТОВ «ЕКОНАФТОГАЗ» (РФ) в комплексі з системою утилізації тепла, що забезпечує покриття теплового навантаження в розмірі 1,44 Гкал / год (1680 кВт год)

  Склад теплоенергетичного комплексу: газопоршневої теплоенергетичний агрегат ГПТЕА-400 - 3 установки, включаючи обладнання, що забезпечує роботу установки в основному режимі і систему утилізації тепла.

  Виконання - розміщення в існуючій будівлі замовника.

  ГПТЕА-400 призначається для використання в якості резервного, а також основного джерела електроенергії - може працювати автономно, паралельно з іншими аналогічними агрегатами або існуючими електричними мережами. Обмежень на кількість годин роботи немає. газопоршневий

  агрегат здатний працювати при змінних навантаженнях. Допускається перевантаження агрегату по електричної потужності на 10% понад номінальну не більше ніж на 1 годину протягом доби.

  Газопоршнева установка ГДГ-500

  Теплоелектростанція максимальної електричною потужністю 1500 кВт на базі газопоршневої установки ГДГ-500 виробництва ВАТ «Волзький дизель імені маминих» (РФ) в комплекті з системою утилізації тепла, що забезпечує покриття теплового навантаження в розмірі 1,68 Гкал / год (1 875 кВт год).

  Склад теплоелектростанції: газовий двигун-генератор ГДГ-500 з системою утилізації тепла.

  Виконання - розміщення в будівлі замовника.

  ГДГ-500 - шестициліндровий чотиритактний з наддувом і проміжним охолодженням надувочного повітря. Генератор синхронний з бесщеточной системою збудження, виробництва Stamfort (Англія). Призначений для використання в якості резервного, а також основного джерела електроенергії, допускає перевантаження по потужності на 10% понад нормативної. Максимальний ступінь автоматизації - 2.

  Газопоршнева установка PG750В кВт

  Електростанція потужністю 1200 кВт на базі газопоршневої установки PG750В (Англія) виробництва ADD Enegineering.

  Склад електричного комплексу: газопоршневі установки PG750В, що працює в якості основного джерела електроенергії з системою утилізації тепла.

  Установка призначена для використання в якості основного джерела енергії - може працювати автономно, паралельно з іншими аналогічними агрегатами або існуючими електричними мережами. Обмежень на кількість годин роботи немає. Газопоршневий агрегат здатний працювати при змінних навантаженнях.

  Техніко-економічні показники роботи обладнання за варіантами наведені в таблиці 5.2.

  Таблиця 5.2. - Техніко-економічні показники роботи обладнання

  Найменування

  Єдін. вимір.

  Варіант 1

  Варіант 2

  варіант 3

  Початкові дані

  Тип і призначення установки

  ГПТЕА-400

  ГДГ-500

  PG750В

  Електрична потужність установки

  кВт

  400

  500

  600

  Теплова потужність установки

  кВт

  520

  500

  823

  кількість установок

  шт.

  3

  3

  2

  Модель двигуна

  ЯМЗ

  6ГД-21Е

  Perkins 4012 TESI

  Загальний ККД

  %

  84

  -

  85

  Маса агрегату в рамі

  Т

  4,4

  9,3

  8,7

  Ресурс до списання

  година

  75000

  100000

  210000

  Що Застосовується масло

  М14

  М14

  Helix Ultra

  Габаритні розміри силового агрегату

  М

  4,7х1,5х2,2

  4,1х1,5х1,8

  4,9х2х2,2

  Ціна установки з урахуванням проектних робіт

  USA

  182000

  200000

  486000

  Тариф на електроенергію (з ПДВ)

  USA / кВт год

  0,069

  0,069

  0,069

  Тариф на теплову енергію (з ПДВ)

  USA / Гкал

  11,47

  11,47

  11,47

  Тариф на покупну теплову енергію (з ПДВ)

  USA / Гкал

  36,7

  36,7

  36,7

  Вартість газу (з ПДВ)

  USA / нм 3

  0,127

  0,127

  0,127

  Вартість масла (з ПДВ)

  USA / кг

  0,4

  0,4

  0,4

  Витрата газу на годину при 100% навантаженні

  нм 3 / год

  145

  180

  169

  Витрата масла на 1кВт. година

  г / кВт. година

  1,1

  1,44

  0,3

  Кількість персоналу

  чол.

  3

  3

  3

  Середня заробітна плата і податки на неї

  USA

  310

  310

  310

  Мотогодинник в році

  год / рік

  5970

  4776

  5970

  Коефіцієнт утилізації тепла

  0,86

  0,86

  0,86

  Розрахункові дані

  Вартість комплексу ПЕК

  USA

  546000

  600900

  972000

  Сумарна електрична потужність ПЕК

  кВт

  1200

  1500

  1200

  Сумарна теплова потужність ПЕК

  Гкал

  1560

  1500

  тисячі шістсот сорок шість

  Вироблене кількість електроенергії в рік

  кВт.год / рік

  7164000

  7164000

  7164000

  Вироблене кількість теплової енергії в рік

  Гкал / рік

  8009

  6161

  8451

  Річне споживання газу ПЕК

  нм 3 / год

  Річні витрати на експлуатацію ПЕК

  Купівля природного газу

  USA / рік

  324479

  324043

  253532

  Витрати на моторне масло

  USA / рік

  3152

  4126

  8597

  Середньорічні витрати на сервісне обслуговування

  USA / рік

  23600

  18950

  73400

  Зарплата обслуговуючого персоналу

  USA / рік

  11160

  11160

  11160

  Всього витрат при експлуатації

  USA

  362391

  358279

  346689

  Для обґрунтування ефективності інвестиційного проекту будівництва ПЕК прийнята електростанція на базі газопоршневої установки PG750В (Англія) виробництва ADD Engineering за наступними переважним ознаками:

  - світова популярність виробника обладнання;

  - високі надійність і експлуатаційний ресурс;

  - високий ККД;

  - низька витрата палива і мастильного матеріалу;

  5.5. Організація транспортного забезпечення

  Організація випуску стінових будівельних матеріалів нового покоління на основі поризованої кераміки типу «Poroton» вимагає не тільки модернізації ряду технологічного обладнання, але і не менш важливе зміцнення транспортного господарства.

  транспортне забезпечення

  Важливість транспортного забезпечення виробництва визначається значним товарообігом.

  Підприємству необхідно завозити близько 170 тис. Тонн глини на рік, або 700 тонн на добу. Якщо взяти до уваги, що середня вантажопідйомність машин, що перевозяться глину, становить 10 тонн і в зміну допустимо зробити 6 рейсів на відстань 16 км, то на перевезення глини необхідно задіяти 12 машин або, з урахуванням планових їх ремонтів і незапланованих поломок, в середньому 15автомашін.

  Приблизно такий же обсяг матеріалів (700 тонн) необхідно щодоби вивести готової продукції.З огляду на, що вантажопідйомність бортових машин вище (в середньому 18 тонн), але відстань перевезень значно збільшується, візьмемо кількість в 15 автомашин. Щодоби необхідно завозити до 100 куб. м тирси, для чого необхідно ще 4 автомашини.

  Крім цього, необхідна робота двох автонавантажувачів в зміну, два автобуса для доставки робітників, автокран, автозаправник, навантажувачі для прибирання території.

  Всього для безперебійної роботи підприємства необхідно близько 60 одиниць автотранспортної техніки. В даний час розвиток сервісного обслуговування споживання продукції - це один із шляхів збільшення обсягів продажів. Сервісне обслуговування в першу чергу включає доставку готової продукції до споживача. А це означає, що підприємство має взяти на себе всі турботи по організації доставки будівельного матеріалу на об'єкт, що будується. А якщо здійснювати доставку товару до Москви або Санкт-Петербурга, то кількість автотранспорту необхідно збільшити ще на 30%. Тому вкрай гостро стоїть питання про організацію частині перевезень залізничним транспортом.

  Найближча залізнична станція, звідки можна здійснювати залізничні перевезення, знаходиться на відстані 15 км від підприємства. Всі витрати, як показують економічні розрахунки, пов'язані з облаштуванням прирейкових складських приміщень, підвищених залізничних колій для прийому глини, вантажно-розвантажувальних майданчиків з вантажними механізмами будуть себе окупати.

  5.6. Матеріально-технічне забезпечення

  Основна сировина

  Основною сировиною для виготовлення керамічної цегли є глина родовища кар'єра «Гайдуковка», що належить ВАТ «Керамін». Глина надається за умовами укладених договорів за цінами, встановленими постачальникам. Доставка сировини на завод здійснюється на 80% найманим транспортом і на 20% - власним транспортом.

  Для виконання виробничої програми необхідно в середньому в місяць завозити близько 10-12 тисяч тонн глини.

  Вивчення родовища глини показало можливість забезпечення виробництва сировиною власного видобутку. Організація власної сировинної бази дозволить виключити залежність від ВАТ «Керамін», а також скоротити витрати на доставку глини за рахунок більш близької відстані від заводу до кар'єра.

  пороутворюючих добавки

  Як пороутворюючих добавок для виробництва поризованих будівельних матеріалів в даний час використовуються відходи (тирса) деревообробних підприємств району. Фактично завод здійснює утилізацію даного виду відходів, тому вартість їх дорівнює транспортним витратам з доставки сировини на завод.

  Для виконання виробничої програми в середньому за місяць необхідно завозити і переробляти близько 1500 куб. м тирси.

  Допоміжні матеріали

  Крім основної сировини, пороутворюючих добавок, паливно-енергетичних ресурсів в керамічному виробництві застосовуються пакувальна стрічка, скоби, стрейч-плівка.

  6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

  управління

  Радошковічскій керамічний завод - відкрите акціонерне товариство.

  У своїй діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю керується законами Республіки Білорусь та Статутом.

  Управління підприємством здійснюється відповідно до чинного законодавства на основі поєднання прав та інтересів трудового колективу і власника майна підприємства.

  Управління в Товаристві здійснюють загальні збори акціонерів, наглядова рада, дирекція, директор.

  Контроль за діяльністю Товариства здійснюється ревізійною комісією.

  Вищим органом управління в Товаристві є загальні збори акціонерів. У період між зборами акціонерів загальне керівництво діяльності Товариства здійснюється наглядовою радою.

  Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснюють дирекція і директор. Директор, дирекція підзвітні з усіх питань своєї діяльності наглядовій раді та зборам акціонерів.

  Дирекцію очолює директор, організовує її роботу та головує на її засіданнях.

  персонал

  На підприємстві в даний час працює 305 чоловік з них працівників основної діяльності 276 чоловік.

  За категоріями працює персонал розподіляється:

  - основні робітники - 152 осіб або 51,8% від загальної чисельності працюючих;

  - робочі допоміжних виробництв - 46 осіб або 15,1% від загальної чисельності працюючих;

  - керівники - 45 осіб або 14,8% від загальної чисельності працюючих;

  - фахівці та інші службовці - 33 людини або 11,8% від загальної чисельності працюючих;

  Чисельність персоналу, зайнятого в неосновної діяльності, становить 20 осіб.

  Середній вік працівників підприємства - 40 років, керівних працівників, спеціалістів і службовців - 48 років.

  Адміністративно-управлінський персонал переважно має вищу технічну та економічну освіту.

  Забезпечення кадрами здійснюється за рахунок місцевого населення.

  Календарний графік реалізації проекту наведено в таблиці 6.1.

  Таблиця 6.1. - Календарний план реалізації проекту

  ВАТ «Радошковічскій керамічний завод»

  млн. Br

  Найменування інвестиційних заходів

  2007 рік

  в тому числі по кварталах

  1 квартал

  2 квартал

  3 квартал

  4 квартал

  Збільшення обсягів і номенклатури виробництва

  Виконання проектних робіт, виготовлення обладнання з дозування та подачі в технологію порізующіе добавок

  250

  250

  Придбати і задіяти технологічну лінію по полістирол

  210

  210

  Придбати і задіяти обладнання по дробленню відходів полістиролу виробництва

  190

  190

  Освоєння виробництва великорозмірних поризованих блоків розміром 5 NF і довше

  виконання проектних робіт з реконструкції масо-підготовчого відділення з установкою додаткового гліноперерабативающего обладнання (вальці тонкого помелу, глінорастіратель), що дозволяє збільшити ступінь переробки глини і забезпечує отримання виробів з шириною щілиновидних пустот не більше 10 мм і шириною не більше 5 мм.

  2330

  2330

  Розробити номенклатуру і придбати 10-12 типорозмірів і видів технологічної оснастки для формування виробів, включаючи пазо-гребневую конструкцію з пустотностью не менше 50%

  340

  340

  Розробити технічне рішення і провести модернізацію автоматів багатострунної різання і укладання блоків на сушильну вагонетку і їх розвантаження

  4300

  4300

  Придбати необхідне обладнання, елементи й прилади і провести реконструкцію тунельної печі з її автоматизацією

  910

  910

  Придбати обладнання та ввести в дію міні-ПЕК для виробництва власної електро- і теплоенергії, в т.ч. пара для спінювання полістиролу

  1400

  1400

  Придбати обладнання і провести модернізацію лінії пакетування готової продукції з можливістю калібрування блоків

  820

  820

  Розробити технічне рішення, здійснити проектування, придбати необхідне обладнання з реконструкції лінії садки блоків на випалювальні вагонетки, розвантаження

  750

  750

  РАЗОМ

  11 500

  340

  210

  4 170

  6 780

  7. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН

  7.1. Основні відомості по проекту

  Основні відомості по проекту представлені в таблиці 7.1.

  найменування показника

  значення

  Горизонт розрахунку (років)

  1 рік

  Ставка дисконтування (%)

  11

  Дата початку реалізації проекту

  01.01.2007

  Валюта розрахунку - грошова одиниця проекту

  млн. Br

  Офіційний курс білоруського рубля

  2140

  Інвестиційна діяльність ВАТ «Радошковічскій керамічний завод» в 2007 році буде здійснюватися відповідно до Програми виробництва поризованих керамічних блоків на підприємствах Республіки Білорусь і їх застосування в будівництві, затвердженій Міністерством архітектури і будівництва Республіки Білорусь. Мета даної програми - освоєння виробництва нового виду стінових будівельних матеріалів і розширення обсягів виробництва.

  В інвестиційні витрати ВАТ «Радошковічскій керамічний завод» включені суми основних капітальних витрат, також витрати на приріст чистого оборотного капіталу.

  У загальному обсязі капітальних вкладень враховані додаткові витрати на сплату митного збору, транспортних витрат і ПДВ по приобретаемому обладнання.Мито на ввезене обладнання нараховується за ставкою 0%.

  Розрахунок потреби підприємства в чистому оборотному капіталі представлений в таблиці 4-10.Общіе інвестиційні витрати на 2007 рік зведені в таблиці 4-11.

  Основні джерела фінансування інвестиційної діяльності на 2007 рік:

  - власні кошти підприємства;

  - інноваційний фонд Міністерства архітектури і будівництва Республіки Білорусь;

  - позикові кошти і короткострокові кредити банків;

  8. ПРОГНОЗУВАННЯ

  Фінансово-господарської діяльності

  Фінансові результати проекту розраховувалися з урахуванням оцінки поточної економічної ситуації в Республіці Білорусь, існуючого податкового оточення, потреби в інвестиціях для успішної реалізації даного проекту, реально можливих джерел фінансування та умов їх залучення.

  8.1. Розрахунок передбачуваного доходу

  Програма виробництва продукції в натуральному вираженні і виручка від реалізованої продукції протягом прийнятого горизонту розрахунку представлені в таблицях 4-3 і 4-4 додатка 1.1 і 1.2. У розрахунках виручки від реалізації продукції підприємства були прийняті ціни, що діють на момент проведення розрахунків. Ціни на продукцію прийняті з урахуванням зростання цін на енергоносії, сировину і матеріали та представлені в таблицях 4-2.

  8.2. податкове оточення

  Розрахунки і плановані перерахування податків та інших платежів до бюджету і позабюджетні фонди, що перераховуються ВАТ «Радошковічскій керамічний завод» здійснювалися відповідно до чинного податкового законодавства Республіки Білорусь.

  Податкове оточення по бізнес-плану наведено станом на 01.01.2007 року. Нижче представлений перелік податків і неподаткових платежів для підприємства і ставок по ним.

  Таблиця 8.1 - Податки та збори

  Види податків і зборів

  значення

  Податки з виручки від реалізації

  Збір на формування місцевих цільових бюджетних житлово-інвестиційних фондів, збір в республіканський фонд підтримки виробників сільськогосподарської продукції, продовольства і аграрної науки, податок з користувачів автомобільних доріг в дорожній фонд і збір на фінансування витрат, пов'язаних з утриманням і ремонтом житлового фонду

  3,0

  Податок на додану вартість

  18%

  Податки, які відносять на собівартість

  Податок на землю

  за гектар

  Екологічний податок (в межах встановлених лімітів)

  за розрахунком

  Відрахування до фонду соціального захисту населення

  35%

  Відрахування з обов'язкового страхування

  1,0%

  Відрахування в інноваційний фонд

  4,5%

  Податки, що сплачуються з прибутку

  Податок на нерухомість

  1%

  Податок на прибуток

  24%

  Цільовий транспортний збір, збір на утримання та розвиток інфраструктури міст і районів

  3%

  8.3. зведені таблиці

  Фінансові результати реалізації бізнес-плану на ВАТ «Радошковічскій керамічний завод» представлені в таблиці 4-15 «Розрахунок чистого прибутку від реалізації продукції»

  Аналіз даних, наведених у цій таблиці, показує, що при реалізації програми у підприємства буде залишатися чистий прибуток, розмір якої в наступні роки буде возарстать.

  9. Показники ефективності ПРОЕКТУ

  9.1. Показники ефективності проекту

  Показники ефективності проекту наведені в таблиці «Розрахунок потоку грошових коштів, ефективність проекту». Приведення майбутніх припливів і відтоків грошових коштів до їхньої справжньої вартості здійснено шляхом застосування коефіцієнта дисконтування, прийнятого в розмірі ставки рефінансування Національного банку Республіки Білорусь.

  Аналіз показників ефективності інвестицій справжнього бізнес-плану дозволяє зробити висновок, що при прогнозованих обсягах виробництва, капітальних вкладеннях, цінах на готову продукцію і виробничих витратах проект є надійним і рентабельним.

  9.2. Аналіз чутливості і фінансові ризики реалізації проекту

  Для оцінки ступеня ризику при здійсненні проекту було проведено аналіз чутливості основних показників проекту до зміни різних факторів, що впливають на кінцеві показники ефективності проекту. Розрахунки ефективності та окупності були проведені при наступних вихідних показниках:

  - збільшення капітальних витрат на 1,5%;

  - зниження обсягів реалізації на 1,5%;

  - збільшення витрат виробництва на 1,5%;

  Як свідчить проведений аналіз показників чутливості, проект проявляє достатню стабільність при збільшенні обсягів капітальних витрат, зниження обсягів реалізації продукції, збільшення витрат на виробництво продукції.

  висновки

  Аналіз показників ефективності інвестицій справжнього бізнес-плану дозволяє зробити висновок, що при прогнозованих обсягах виробництва, капітальних вкладеннях, цінах на готову продукцію і виробничих витратах проект є досить надійним і рентабельним.

  Успішна реалізація даного проекту дозволить підприємству підвищити виробництва і продукції, зменшити термін оборотності кредиторської заборгованості, підвищити коефіцієнт поточної ліквідності.

  10. ЮРИДИЧНИЙ ПЛАН

  Відкрите акціонерне товариство «Радошковічскій керамічний завод» (далі Товариство) створено наказом Мінскоблгосімущества від 28 березня 1997 року №11 шляхом перетворення орендного підприємства «Радошковічскій керамічний завод» відповідно до законодавства про акціонерні товариства, про роздержавлення і приватизації державної власності Республіки Білорусь.

  Засновником товариства є Міністерство з управління державним майном і приватизацією Республіки Білорусь.

  Кількість акцій, що належать державі - 98,9%

  Товариство є наступником прав і обов'язків названого підприємства згідно з передавальним актом, за винятком прав і обов'язків, які не можуть належати Товариству.

  Товариство є комерційною організацією-юридичною особою має самостійний баланс, розрахунковий рахунок (рублевий і валютний) в відділенні ВАТ «Белпромстойбанк» м Молодечно, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, товарний знак.

  Метою Товариства є господарська діяльність, спрямована на отримання максимального прибутку.

  ВАТ «Радошковічскій керамічний завод» входить до складу Міністерства архітектури і будівництва Республіки Білорусь, самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями і будує взаємини з іншими суб'єктами господарювання на договірній основі.

  Суспільство може в установленому порядку створювати унітарні підприємства, філії та представництва, бути засновником (учасником) інших господарських товариств і товариств.

  Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює дирекція і директор. Дирекція і директор з усіх питань виробничо-господарської діяльності підзвітні наглядовій раді та зборам акціонерів.

  Суспільство має відокремлений структурний підрозділ, філія «Торгово-виробничий комплекс», створений 6 грудня 2000 року в відповідно до Закону Республіки Білорусь «Про підприємства» та Статутом Товариства.

  Джерелом формування майна Товариства є: майно і грошові внески, передані Товариству його засновником, продукція, продукція вироблена Товариством в результаті господарської діяльності, одержані доходи та інше майно, придбане Товариством за іншими підставами, що допускаються законодавством.

  ПАСПОРТ ОРГАНІЗАЦІЇ

  Галузь: Промисловість будівельних матеріалів

  Повне найменування підприємства: Відкрите акціонерне товариство

  «Радошковічскій керамічний завод»

  Скорочене найменування організації: ВАТ «Радошковічскій керамічний завод»

  Основні види діяльності: Виробництво будівельних матеріалів

  Юридична адреса: 222322, Мінська область, Молодечненский р-н г.п. Радошковічі

  Форма власності: приватна Дата реєстрації: 28.03.1997 р.

  Розмір статутного фонду 3967559400 рублів за станом на: 30.06.2006

  Розподіл статутного фонду в частках:

  державна - 98,9%

  суб'єкти господарювання недержавних форм власності -

  іноземних учасників -

  інших учасників 1,1%

  Товариства, в яких підприємство є засновником, акціонером: -

  Вартість оборотних Вартість необоротних

  активів 1 629 млн руб. активів 21 010 млн руб.

  Середньооблікова чисельність: 296 осіб

  Директор Силко Володимир Павлович

  Стаж роботи в організації: 20 років

  Головний бухгалтер: Труш Ольга Миколаївна

  Стаж роботи в організації: 3 роки.

  Контактні телефони:

  код міста 8-01773

  телефон 95 780

  телефон 95 494

  факс 95 677

  Дата останньої оцінки Дата останньої аудиторської

  нерухомості 01.01.2005 перевірки 30.06.2006


  Таблиця 4-2

  Прогнозовані ціни на продукцію

  ВАТ «Радошковічскій керамічний завод»

  Br

  № п / п

  Найменування

  показників

  2006 р

  2007р.

  в тому числі

  січень березень.

  січень-червень

  січень-вересень

  січень грудень

  1.

  2.

  3.

  Ціна реалізації одиниці продукції (без ПДВ):

  цегла пустотіла

  внутрішній ринок

  ближнє зарубіжжя

  далеке зарубіжжя

  цегла повнотіла

  внутрішній ринок

  ближнє зарубіжжя

  далеке зарубіжжя

  камінь поризована

  внутрішній ринок

  ближнє зарубіжжя

  далеке зарубіжжя

  167350

  170690

  170690

  259190

  264370

  264370

  171360

  174770

  174770

  194010

  213410

  213410

  281030

  309130

  309130

  201610

  213910

  213910

  185380

  203920

  203920

  275320

  302850

  302850

  192860

  204620

  204620

  198460

  208410

  208410

  277470

  305220

  305220

  198070

  210150

  210150

  192050

  211260

  211260

  279150

  307070

  307070

  200200

  212410

  212410

  194010

  213410

  213410

  281090

  309130

  309130

  201610

  213910

  213910

  Таблиця 4-3

  Програма виробництва та реалізації продукції в натуральному вираженні

  ВАТ «Радошковічскій керамічний завод»

  № п / п

  Найменування

  показників

  Е д.вим.

  2006 р

  2007р

  в тому числі

  Січень березень

  Січень-червень

  Січень-вересень

  Січень грудень

  1.

  Використання виробничих потужностей

  %

  81,1

  93,4

  82,4

  94,4

  101,6

  95,2

  2.

  Обсяг виробництва продукції

  - цегла пустотіла

  - цегла повнотіла

  - камінь поризована

  тис. шт. ум.

  - «-

  - «-

  - «-

  40569

  23697

  7365

  9507

  46700

  15200

  8700

  22800

  10300

  4310

  1580

  4410

  22100

  7780

  3950

  10370

  34800

  11570

  6330

  16900

  46700

  15200

  8700

  22800

  3.

  Обсяг реалізації продукції по ринках збуту:

  цегла пустотіла

  внутрішній ринок

  ближнє зарубіжжя

  далеке зарубіжжя

  цегла повнотіла

  внутрішній ринок

  ближнє зарубіжжя

  далеке зарубіжжя

  камінь поризована

  внутрішній ринок

  ближнє зарубіжжя

  далеке зарубіжжя

  тис. шт. ум.

  - «-

  - «-

  - «-

  тис. шт. ум

  - «-

  - «-

  тис. шт. ум

  - «-

  - «-

  41967

  24885

  24566

  319

  -

  7575

  6543

  тисячі тридцять два

  -

  9507

  3924

  5583

  -

  46700

  15200

  15200

  -

  -

  8700

  8700

  -

  -

  22800

  6935

  15965

  -

  10300

  4310

  4310

  -

  -

  1580

  1580

  -

  -

  4410

  420

  3990

  -

  22100

  7780

  7780

  -

  -

  3950

  3950

  -

  -

  10370

  2388

  7982

  -

  34800

  11570

  11570

  -

  -

  6330

  6330

  -

  -

  16900

  4925

  11975

  -

  46700

  15200

  15200

  -

  -

  8700

  8700

  -

  -

  22800

  6835

  15965

  -


  Таблиця 4-4

  Програма реалізації продукції у вартісному вираженні

  ВАТ «Радошковічскій керамічний завод»

  млн. Br

  № п / п

  Найменування

  показників

  Ставка ПДВ

  2006 р

  2007р.

  в тому числі

  Січень березень

  Січень-червень

  Січень-вересень

  Січень грудень

  1.

  Обсяг реалізації продукції у вартісному вираженні (без ПДВ)

  цегла пустотіла

  внутрішній ринок

  ближнє зарубіжжя

  далеке зарубіжжя

  цегла повнотіла

  внутрішній ринок

  ближнє зарубіжжя

  далеке зарубіжжя

  камінь поризована

  внутрішній ринок

  ближнє зарубіжжя

  далеке зарубіжжя

  18%

  -

  -

  18%

  -

  -

  18%

  -

  -

  4165

  4111

  54

  -

  1969

  тисячу шістсот дев'яносто шість

  273

  -

  тисяча шістсот сорок вісім

  672

  976

  2949

  2949

  -

  -

  2445

  2445

  -

  -

  4645

  тисяча триста сімдесят вісім

  3267

  799

  799

  -

  -

  435

  435

  -

  -

  897

  81

  816

  1474

  1474

  -

  -

  1096

  1096

  -

  -

  2106

  473

  1633

  2 222

  2 222

  -

  -

  1767

  1767

  -

  -

  3436

  986

  2450

  2949

  2949

  -

  -

  2445

  2445

  -

  -

  4645

  тисяча триста сімдесят вісім

  3267

  2.

  Виручка від реалізації продукції (без ПДВ)

  7782

  10039

  2131

  4676

  7425

  10039

  3.

  ПДВ нарахований - всього

  1166

  1219

  237

  548

  896

  1219

  4.

  Виручка від реалізації продукції

  8948

  11258

  2368

  5224

  8321

  11258

  5.

  Питома вага реалізованої продукції по ринках збуту,%

  внутрішній ринок

  ближнє зарубіжжя

  далеке зарубіжжя

  83,3

  16,7

  67,5

  32,5

  61,7

  38,3

  65,1

  34,9

  67,0

  33,0

  67,5

  32,5


  Таблиця 4-5

  Розрахунок витрат на сировину і матеріали

  ВАТ «Радошковічскій керамічний завод»

  млн. Br

  № п / п

  Найменування показників

  Од. вим.

  Ставка ПДВ, %

  2006р

  2007р

  в тому числі

  Ціна

  Кількість

  Вар-тість

  січень березень

  січень-червень

  січень-вересень

  січень грудень

  1.

  Сировина і матеріали:

  - глина

  - пороутворюючих добавки

  - стрічка пакувальна

  - вода технічна

  - скоби

  - стрейч плівка

  тн

  м3

  км

  м3

  шт.

  кг

  18%

  6182

  3160

  39,24

  1904

  26,64

  5,330

  124390

  9810

  1693

  18,6

  413,3

  6379

  769

  31

  65

  35

  11

  34

  908

  81

  86

  44

  13

  69

  188

  16

  18

  10

  3

  12

  228

  18

  22

  11

  3

  18

  251

  24

  24

  12

  4

  20

  241

  22

  22

  11

  3

  19

  2.

  зменшення або збільшення витрат

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  3.

  Разом витрат на сировину і матеріали (без ПДВ) за вирахуванням зворотних відходів

  945

  1201

  247

  548

  883

  1201

  4.

  Покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  5.

  зменшення або збільшення витрат

  6.

  Разом витрати на комплектуючі вироби і напівфабрикати (без ПДВ) за вирахуванням зворотних відходів

  7.

  Всього витрати (без ПДВ) за вирахуванням зворотних відходів

  х

  х

  х

  945

  1201

  247

  548

  883

  1201

  8.

  У тому числі витрати на сировину і матеріали, комплектуючі вироби та напівфабрикати в ВКВ

  9.

  сума ПДВ

  х

  х

  х

  170

  216

  44

  99

  158

  216


  Таблиця 4-6

  Розрахунок витрат на паливно-енергетичні ресурси

  ВАТ «Радошковічскій керамічний завод»

  млн. Br

  № п / п

  Найменування показників

  Од. вим.

  Ставка ПДВ

  2006р

  2007р

  в тому числі

  січень березень

  січень-червень

  січень-вересень

  січень грудень

  1.

  Тарифи на паливно-енергетичні ресурси (ПЕР) без ПДВ, (тис руб.)

  газ природний

  електрична енергія

  теплова енергія

  автомобільне паливо

  1000м3

  1000кВт

  Гкал

  тн

  18%

  18%

  18%

  18%

  113,18

  123,5

  134,83

  1,44

  260,59

  165,7

  162,45

  1,64

  260,59

  165,7

  162,45

  1,51

  260,59

  165,7

  162,45

  1,62

  260,59

  165,7

  162,45

  1,68

  260,59

  165,7

  162,45

  1,73

  2.

  Потреба в ПЕР, придбаних з боку (в натуральному вираженні)

  газ природний

  електрична енергія

  теплова енергія

  автомобільне паливо

  1000м3

  1000кВт

  Гкал

  тн

  6697

  7045

  267

  175

  6998

  7596

  260

  189

  1678

  тисяча сімсот п'ятьдесят-вісім

  113

  42

  3366

  3598

  131

  90

  5190

  5575

  149

  141

  6998

  7596

  260

  189

  3.

  Витрати на ПЕР, що витрачаються на технологічні цілі (без ПДВ)

  газ природний

  електрична енергія

  автомобільне паливо

  1000м3

  1000кВт

  тн.

  758

  870

  252

  1824

  +1259

  310

  437

  291

  63

  877

  596

  141

  1352

  924

  227

  1824

  +1259

  310

  4

  Витрати на ПЕР, що витрачаються на загальновиробничі і загальногосподарські цілі (без ПДВ)

  48

  58

  23

  29

  35

  58

  5.

  Плата за приєднане електричну потужність (без ПДВ)

  116

  192

  48

  96

  144

  192

  6.

  6.1

  6.2

  Всього витрати на ПЕР

  в тому числі:

  умовно-змінні

  умовно-постійні

  2032

  1868

  164

  3627

  3377

  250

  857

  786

  71

  тисяча сімсот тридцять один

  1606

  125

  2671

  2492

  179

  3627

  3377

  250

  7.

  Сума ПДВ на ПЕР

  366

  653

  154

  312

  481

  653


  Табліца4-7

  Розрахунок потреби в трудових ресурсах і витрат на оплату праці працівників

  ВАТ «Радошковічскій керамічний завод»

  млн. Br

  № п / п

  Найменування показників

  2006 рік

  2007 рік

  Середньооблікова чисельність, чол.

  Середньомісячна зарплата,

  тис. руб.

  Витрати на оплату праці

  Середньооблікова. чисельність, чол.

  Середньомісячна зарплата, тис. Руб.

  Витрати на оплату праці

  за

  рік

  в тому числі по кварталах:

  Січень березень

  Січень-червень

  Січень-вересень

  Січень грудень

  1.

  Персонал, зайнятий в основній діяльності:

  276

  537

  1 780

  276

  665

  2201

  464

  тисяча двадцять один

  1625

  2201

  1.1

  - основні робочі

  152

  491

  895

  152

  631

  1 151

  243

  534

  850

  1 151

  1.2

  - робочі допоміжних виробництв

  46

  395

  218

  46

  513

  283

  60

  132

  210

  283

  1.3

  - керівники

  45

  793

  428

  45

  893

  482

  101

  223

  355

  481

  1.4

  - фахівці та інші службовці

  33

  604

  239

  33

  719

  285

  60

  132

  210

  285

  2.

  Персонал, зайнятий в неосновної діяльності:

  20

  463

  111

  20

  492

  118

  24

  54

  86

  118

  3.

  Разом:

  296

  532

  +1891

  296

  653

  2319

  488

  1075

  1711

  2319

  4.

  Відрахування на соціальні потреби

  689

  812

  171

  376

  599

  812

  5.

  Разом витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні потреби

  2580

  3131

  659

  1451

  2310

  3131

  6.

  Витрати на оплату праці, що включаються відповідно до законодавства в витрати на виробництво і реалізацію продукції

  +1891

  2319

  488

  1075

  1711

  2319

  6.1

  в тому числі:

  - умовно-змінні витрати

  1070

  1321

  276

  611

  974

  1321

  6.2

  - умовно-постійні витрати

  821

  998

  212

  464

  737

  998

  7.

  Кількість новостворених, модернізованих робочих місць, пов'язаних з реалізацією проекту

  3

  5

  -

  -

  2

  3

  7.1

  в тому числі:

  - новостворюваних робочих місць

  3

  5

  -

  -

  2

  3

  7.2

  - модернізованих робочих місць

  -

  -

  -

  -

  -

  -


  Таблиця 4-8

  Розрахунок амортизаційних відрахувань

  ВАТ «Радошковічскій керамічний завод»

  млн Br

  № п / п

  Найменування

  показників

  2006р.

  2007р.

  в тому числі

  Січень березень

  Січень-червень

  Січень-вересень

  Січень грудень

  1

  існуюче виробництво

  1.1.

  Відновлювальна вартість на початок періоду (року)

  783833

  78567

  78567

  78567

  78567

  78567

  в тому числі машини та обладнання

  51754

  51800

  51800

  51800

  51800

  51800

  1.2.

  Вартість основних засобів і нематеріальних активів об'єктів, введених (виведених) в експлуатацію по організації за період (рік)

  184

  2420

  в тому числі машини та обладнання

  46

  2420

  1.3.

  Амортизаційні відрахування

  946

  980

  245

  490

  735

  980

  в тому числі машини та обладнання

  715

  740

  185

  370

  555

  740

  1.4.

  Накопичувальні амортизаційні відрахування а кінець періоду (року)

  57736

  58716

  57981

  58226

  58471

  58716

  в тому числі машин і устаткування

  43582

  44322

  43767

  43952

  44137

  44322

  1.5.

  Залишкова вартість на кінець періоду (року)

  20831

  19851

  20586

  20341

  20096

  19851

  в тому числі машин і устаткування

  8218

  7478

  8033

  7848

  7663

  7478

  2.

  ПРОЕКТ

  2.1.

  Відновлювальна вартість на початок періоду (року)

  11500

  340

  550

  4720

  11500

  в тому числі машини та обладнання

  11500

  340

  550

  4720

  11500

  2.1.1

  Довідково: сума плати за кредит, яка відноситься на збільшення вартості основних засобів

  2.2.

  Вартість основних засобів і нематеріальних активів об'єктів, введених в експлуатацію за період (рік)

  11500

  340

  550

  4720

  11500

  2.2.1

  будівель та споруд

  2.2.2

  передавальних пристроїв

  2.2.3

  машин і обладнання

  11500

  340

  550

  4720

  11500

  2.2.4

  транспортних засобів

  2.2.5

  інших основних засобів

  2.2.6

  нематеріальних активів

  2.3.

  Амортизаційні відрахування за період (рік)

  65

  1

  5

  19

  65

  2.3.1

  будівель та споруд

  2.3.2

  передавальних пристроїв

  2.3.3

  машин і обладнання

  65

  1

  5

  19

  65

  2.3.4

  транспортних засобів

  2.3.5

  інших основних засобів

  2.3.6

  нематеріальних активів

  2.4.

  накопичувальні амортизаційні відрахування на кінець періоду (року)

  65

  1

  5

  19

  65

  в тому числі машин і устаткування

  65

  1

  5

  19

  65

  2.5.

  Залишкова вартість на кінець року

  11435

  339

  545

  4701

  11435

  2.5.1

  будівлі та споруди

  2.5.2

  передавальних пристроїв

  2.5.3

  машин і обладнання

  11435

  339

  545

  4701

  11435

  2.5.4

  транспортних засобів

  2.5.5.

  інших основних засобів

  2.5.6.

  нематеріальних активів

  Таблиця 4-8 (продовження)

  Розрахунок амортизаційних відрахувань

  млн Br

  № п / п

  Найменування

  показників

  2006р.

  2007р.

  в тому числі

  Січень березень

  Січень-червень

  Січень-вересень

  Січень грудень

  3

  РАЗОМ З ОРГАНІЗАЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ПРОЕКТУ

  3.1.

  Відновлювальна вартість на кінець періоду (року)

  78567

  90067

  78907

  79117

  83287

  90067

  в тому числі машини та обладнання

  51800

  63300

  52140

  52350

  56520

  63300

  3.2

  Вартість основних засобів і нематеріальних активів об'єктів, введених (виведених) в експлуатацію по організації за період (рік)

  184

  11500

  340

  550

  4720

  11500

  в тому числі машини та обладнання

  46

  11500

  340

  550

  4720

  11500

  3.3.

  Амортизаційні відрахування за період (рік)

  946

  1045

  246

  495

  754

  1045

  в тому числі машини та обладнання

  715

  805

  186

  375

  574

  805

  3.4.

  Накопичувальні амортизаційні відрахування на кінець періоду (року)

  57736

  58781

  57982

  58231

  58490

  58781

  в тому числі машини та обладнання

  43582

  44387

  43768

  43957

  44156

  44387

  3.5.

  залишкова вартість на кінець періоду (року)

  20831

  31286

  20925

  20886

  24797

  31286

  в тому числі машини та обладнання

  8218

  18913

  8372

  8393

  12364

  18913

  Таблиця 4-9

  Розрахунок витрат на виробництво і реалізацію продукції

  ВАТ «Радошковічскій керамічний завод»

  млн. Br

  № п / п

  Найменування

  показників

  2006р.

  2007р.

  в тому числі

  Січень березень

  Січень-червень

  Січень-вересень

  Січень грудень

  1.

  Витрати на виробництво і реалізацію продукції - всього

  7365

  9847

  2193

  4620

  7243

  9847

  1.1

  1.1.1

  1.1.2

  1.1.3

  1.1.4

  1.1.5

  Матеріальні витрати - всього

  в тому числі:

  - сировина і матеріали (стр.3 табл.4-5)

  - покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати (стр.6 табл.4-5)

  - паливно-енергетичні ресурси (стор.5 табл.4-6)

  - роботи і послуги виробничого характеру

  - інші матеріальні витрати

  3153

  945

  -

  2032

  -

  176

  4958

  1201

  -

  3627

  -

  130

  тисячі сто тридцять одна

  247

  -

  857

  -

  27

  2339

  548

  -

  тисяча сімсот тридцять один

  -

  60

  3650

  883

  -

  2671

  -

  96

  4958

  1201

  -

  3627

  -

  130

  1.2

  Витрати на оплату праці (стр.6 табл.4-7)

  +1891

  2319

  488

  1075

  1711

  2319

  1.3

  Відрахування на соціальні потреби (стор.4 табл4-7)

  689

  812

  171

  376

  599

  812

  1.4

  Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

  946

  1045

  246

  495

  754

  1045

  1.5

  1.5.1

  1.5.2

  1.5.3

  1.5.4

  1.5.5

  Інші витрати - всього

  в тому числі:

  - податки та неподаткові платежі

  - платежі зі страхування

  - відсотки за отриманими позиками, кредитами і позиками (відповідно до законодавства)

  - лізингові платежі

  - інші витрати

  686

  311

  24

  -

  25

  326

  713

  290

  23

  -

  174

  226

  157

  63

  5

  -

  43

  46

  335

  136

  11

  -

  86

  102

  529

  214

  17

  -

  130

  168

  713

  290

  23

  -

  174

  226

  2.

  Довідково:

  2.1.

  умовно-змінні витрати

  4569

  6612

  1469

  3100

  4878

  6612

  2.2

  умовно-постійні витрати

  2796

  3235

  727

  1520

  2365

  3235


  таблиця 4-10

  Розрахунок потреби в чистому оборотному капіталі

  ВАТ «Радошковічскій керамічний завод»

  млн Br

  п / п

  Найменування показників

  на початок

  2006 року

  на кінець

  2006 року

  на кінець

  2007 року

  Січень березень

  Січень-червень

  Січень-вересень

  Січень грудень

  1. Оборотні активи

  1.1

  Сировина, матеріали та інші цінності

  839

  691

  890

  738

  785

  830

  890

  запаси сировини і матеріалів в днях

  47,37

  47,37

  47,37

  47,37

  47,37

  47,37

  47,37

  розмір середньоденного запасу з урахуванням виробничої програми

  17,71

  14,58

  18,78

  15,58

  16,57

  17,52

  18,78

  1.2

  Незавершене виробництво

  97

  361

  425

  377

  393

  407

  425

  запас незавершеного виробництва в днях

  7,53

  16,1

  16,1

  16,1

  16,1

  16,1

  16,1

  розмір одноденного запасу з урахуванням виробничої програми

  12,88

  22,42

  26,39

  23,41

  24,41

  25,28

  26,39

  1.3

  Готова продукція і товари

  446

  157

  553

  256

  355

  454

  553

  запас готової продукції і товарів в днях

  15,69

  5,53

  13,66

  7,56

  9,59

  11,62

  13,66

  розмір одноденного запасу з урахуванням виробничої програми

  28,43

  28,39

  40,48

  33,86

  37,02

  39,07

  40,48

  1.4

  Дебіторська заборгованість, товари відвантажені (виконані роботи, надані послуги)

  367

  254

  340

  275

  296

  317

  340

  розмір одноденної виручки з урахуванням виробничої програми

  28,43

  28,39

  40,48

  31,41

  34,43

  37,45

  40,48

  відстрочка в надходженні виручки в днях

  12,9

  8,9

  8,4

  8,8

  8,6

  8,5

  8,4

  1.5

  Інші оборотні активи

  185

  163

  234

  180

  197

  214

  234

  запас інших активів в днях

  10,45

  10,45

  10,45

  10,45

  10,45

  10,45

  10,45

  розмір одноденного запасу з урахуванням виробничої програми

  17,7

  15,6

  22,39

  17,22

  18,85

  20,48

  22,39

  1.6

  Разом оборотні активи

  тисяча дев'ятсот тридцять-чотири

  1 626

  2442

  тисяча вісімсот двадцять шість

  2026

  2 222

  2442

  1.7

  Приріст оборотних активів

  -308

  816

  200

  400

  596

  816

  2. Кредиторська заборгованість

  2.1

  Розрахунки з постачальниками та підрядниками

  396

  351

  380

  358

  363

  372

  380

  відстрочка платежів у днях

  28,64

  28,64

  28,64

  28,64

  28,64

  28,64

  28,64

  одноденна потреба

  13,83

  12,26

  13,27

  12,5

  12,74

  13,04

  13,27

  2.2

  Розрахунки з оплати праці

  52

  74

  94

  79

  84

  89

  94

  2.3

  Розрахунки по податках і зборах, по соціальному страхуванню і забезпеченню

  1379

  1440

  1150

  тисячу триста шістьдесят вісім

  1296

  одна тисяча двісті двадцять чотири

  1150

  в тому числі прострочена заборгованість

  719

  961

  800

  921

  881

  841

  800

  2.4

  Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами

  тисячі тридцять-чотири

  590

  680

  612

  634

  656

  680

  2.5

  Разом кредиторська заборгованість

  2861

  2455

  2304

  2417

  2379

  2341

  2304

  2.6

  Приріст кредиторської заборгованості

  -406

  -151

  -38

  -76

  -114

  -151

  3.

  Чистий оборотний капітал

  -829

  138

  -591

  -353

  -119

  138

  4.

  Приріст чистого оборотного капіталу

  -

  967

  967


  таблиця 4-11

  Загальні інвестиційні витрати та джерела фінансування за проектом

  ВАТ «Радошковічскій керамічний завод»

  млн Br

  п / п

  Види інвестиційних витрат і джерел фінансування

  базовий період

  2006 рік

  2007 рік

  Січень березень

  Січень-червень

  Січень-вересень

  Січень грудень

  1. Інвестиційні витрати

  1.

  Капітальні витрати (без ПДВ)

  1.1.

  Передінвестиційні витрати

  1.2.

  Будівельно-монтажні роботи

  1.3.

  Придбання та монтаж обладнання, включаючи витрати з транспортування та інші витрати

  1245

  9628

  288

  466

  4000

  9628

  1.4.

  виробничі витрати

  1.5.

  Інші інвестиційні витрати

  2.

  Разом капітальні витрати без ПДВ- вартість інвестиційного проекту

  1245

  9628

  288

  466

  4000

  9628

  2.1.

  З них капітальні витрати у ВКВ

  3.

  ПДВ, що сплачуються при здійсненні капітальних витрат

  273

  +1734

  52

  84

  720

  +1734

  4.

  Приріст чистого оборотного капіталу

  5.

  Разом загальні інвестиційні витрати з ПДВ

  1518

  11500

  340

  550

  4720

  11500

  2. Джерела фінансування інвестиційних витрат

  6.

  Власні кошти - всього

  672

  2000

  340

  550

  1275

  2000

  в тому числі:

  6.1.

  внесок в статутний фонд (із зазначенням джерела і виду внеску)

  6.2.

  грошові кошти за рахунок діяльності організації

  672

  8000

  -

  -

  3445

  9500

  7.

  Позикові і залучені кошти - всього

  846

  в тому числі:

  7.1.

  іноземні кредити - всього

  7.1.1.

  з них під гарантії уряду

  7.2.

  внутрішні кредити в іноземній валюті

  7.3.

  внутрішні кредити в національній валюті

  1500

  -

  -

  1500

  1500

  7.4.

  позики інших організацій

  310

  7.5.

  лізинг

  7.6.

  інші залучені кошти

  7.7.

  державна участь - всього

  536

  8000

  -

  -

  тисячі дев'ятсот сорок п'ять

  8000

  в тому числі:

  7.7.1

  централізовані інвестиційні ресурси за рахунок коштів республіканського бюджету на платній і поворотній основі

  7.7.2

  бюджетні позички, позики з коштів республіканського бюджету

  7.7.3

  субсидії (фінансова допомога) з коштів республіканського бюджету

  7.7.4

  кошти інноваційного фонду

  536

  8000

  -

  -

  тисячі дев'ятсот сорок п'ять

  8000

  7.7.5.

  інші джерела фінансування з коштів республіканського бюджету

  7.7.6

  кошти місцевих бюджетів

  8.

  Разом за всіма джерелами фінансування інвестиційних витрат

  1518

  11500

  340

  550

  4720

  11500

  9.

  із загального обсягу фінансування інвестиційних витрат:

  9.1.

  частка власних коштів

  44,3

  17,4

  100

  100

  27,0

  17,4

  9.2.

  частка позикових і залучених коштів

  20,4

  13,0

  -

  -

  31,8

  13,0

  9.3.

  частка державної участі

  35,3

  69,6

  -

  -

  41,2

  69,6

  3. Фінансові витрати по проекту

  10.

  Плата за кредити (позики), пов'язані із здійсненням інвестиційних витрат за проектом (відсотки за кредитами (позиками), плата за гарантію уряду, комісії банків та інші платежі - всього

  30

  -

  -

  -

  30

  10.1.

  з них у ВКВ

  11.

  Джерела фінансування плати за кредити (позики), пов'язані із здійсненням капітальних витрат за проектом - всього

  в тому числі:

  11.1.

  відшкодування частини відсотків з коштів республіканського бюджету за користування кредитами

  12.

  Сумарна потреба в інвестиціях

  11530

  340

  550

  4720

  11530


  таблиця 4-15

  Розрахунок прибутку від реалізації

  ВАТ «Радошковічскій керамічний завод»

  млн. Br

  (з урахуванням заходів бізнес-плану)

  № п / п

  Найменування показників

  2006 р

  2007р

  в тому числі:

  січень березень

  січень-червень

  січень-вересень

  січень грудень

  1

  Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг

  8770

  11258

  2368

  5224

  8321

  11258

  2

  Податки, що включаються в виручці від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг

  919

  651

  103

  277

  277

  480

  3

  Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт і послуг за мінусом ПДВ, акцизів та інших аналогічних обов'язкових платежів

  7851

  10607

  2265

  4947

  7841

  10607

  3.1

  Довідково: бюджетні субсидії на покриття різниці в цінах і тарифах

  4

  Умовно-змінні витрати

  4569

  6612

  1469

  3100

  4878

  6612

  5.

  Маржинальна (змінна) прибуток

  3282

  3995

  796

  1500

  2365

  3235

  6.

  Умовно-постійні витрати

  2796

  3235

  724

  1520

  2365

  3235

  7

  Прибуток (збиток) від реалізації

  486

  760

  72

  327

  598

  760

  8.

  Прибуток (збиток) від операційних доходів і витрат

  -144

  -204

  -51

  -102

  -153

  -204

  9.

  Прибуток (збиток) від позареалізаційних доходів і витрат

  -74

  -72

  -18

  -36

  -54

  -72

  10.

  Прибуток (збиток) за звітний період

  248

  484

  3

  189

  391

  484

  11.

  Податки і збори, вироблені з прибутку (доходів)

  236

  475

  71

  244

  370

  473

  12.

  Витрати і платежі з прибутку

  13.

  Сума пільг з податку на прибуток

  14.

  Прибуток (збиток) до розподілу

  12

  9

  -68

  -59

  21

  9

  15.

  Чистий прибуток

  16.

  Чистий дохід

  17

  Погашення відсотків за кредитами, позиками


  Таблиця 4-16

  Розрахунок податків, зборів і платежів

  ВАТ «Радошковічскій керамічний завод» млн. Br

  № п / п

  Види податків, зборів, платежів

  оподатковуваний база

  ставка

  %

  базовий період

  2006 рік

  прогнозований період

  2007 рік

  Січень березень

  Січень-червень

  Січень-вересень

  Січень грудень

  1. Сплачувані з виручки від реалізації

  1.1.

  акцизи

  1.2.

  ПДВ, що підлягає сплаті (поверненню)

  444

  350

  39

  137

  257

  350

  1.2.1

  ПДВ нарахований

  988

  1219

  237

  548

  896

  1219

  1.2.2

  ПДВ до відрахування

  544

  869

  198

  411

  639

  869

  в тому числі:

  1.2.2.1

  по придбаних матеріалів

  450

  869

  138

  411

  639

  869

  1.2.2.2

  сплачений при придбанні (ввезенні) основних засобів

  94

  1.3.

  відрахування і збори в бюджетні

  259

  301

  64

  140

  223

  301

  1.5.

  разом податків, зборів, платежів

  919

  651

  103

  277

  480

  651

  2. Сплачувані з прибутку (доходів)

  2.1.

  податок на нерухомість

  Залишкова вартість ОЗ

  1%

  191

  168

  52

  156

  208

  270

  2.2.

  податок на прибуток

  прибуток від реалізації

  24%

  99

  182

  17

  78

  144

  182

  2.3.

  налог на дохід

  2.4.

  цільові збори, що сплачуються до місцевого бюджету

  прибуток від реалізації

  3%

  3

  7

  2

  10

  18

  23

  2.5.

  Інші

  2.6.

  разом податків, зборів, платежів

  227

  234

  71

  244

  370

  475

  3. Зараховують на собівартість

  3.1.

  плата за землю

  розрахунок

  ставка

  14

  14

  3

  6

  10

  14

  3.2.

  податок за користування природними

  розрахунок

  ставка

  3.3.

  платежі за викиди забруднюючих

  53

  53

  13

  26

  39

  53

  3.4.

  відрахування до Фонду соціального захисту

  ФОП

  35%

  689

  844

  176

  387

  616

  835

  3.6

  відрахування по обов'язковому страхуванню

  ФОП

  24

  23

  3

  11

  17

  23

  3.7.

  відрахування в інноваційний фонд

  собівартість

  2,25%

  251

  223

  47

  104

  165

  223

  3.10.

  разом податків, зборів і платежів

  1031

  одна тисяча сто сорок вісім

  244

  534

  847

  одна тисяча сто сорок вісім

  4.

  Всього податків, зборів і платежів

  2177

  2274

  418

  625

  1697

  2274


  таблиця 4-17

  Розрахунок потоку грошових коштів з організації

  ВАТ «Радошковічскій керамічний завод»

  млн. Br

  № п / п

  Найменування показників

  базовий період

  2006 рік

  прогнозований період

  2007 рік

  1. ТЕКУЩАЯ (ОПЕРАЦІЙНА) ДІЯЛЬНІСТЬ

  1.1.

  приплив:

  1.1.1

  виручка від реалізації

  8987

  11819

  1.1.2

  приріст кредиторської заборгованості

  -406

  -151

  1.1.3

  інші надходження за поточною (операційної) діяльності

  1.1.4

  разом приплив грошових коштів по поточній (операційної) діяльності

  8581

  11668

  1.2.

  відтік:

  1.2.1

  витрати на виробництво і реалізацію продукції (за вирахуванням амортизації)

  6117

  8946

  1.2.2

  акцизи

  витрати на реалізацію

  125

  120

  1.2.3

  ПДВ до сплати в бюджет

  535

  331

  1.2.4

  ПДВ, сплачений до бюджету (підлягає поверненню)

  729

  888

  1.2.5

  відрахування і збори в бюджетні цільові фонди

  259

  309

  1.2.6

  інші податки, збори та обов'язкові платежі, що сплачуються з виручки

  1.2.7

  податки, збори та обов'язкові платежі, що сплачуються з прибутку (доходів)

  227

  234

  1.2.8

  витрати та платежі з прибутку

  1.2.9

  приріст оборотних активів

  -308

  816

  1.2.10

  інші витрати по поточній діяльності

  1.2.11

  разом відтік грошових коштів за поточною (оперативною) діяльності

  7684

  11644

  1.3.

  Сальдо потоку грошових коштів за поточною (оперативною) діяльності

  897

  24

  2. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  2.1.

  приплив:

  2.1.1

  надходження грошових коштів від реалізації основних фондів і нематеріальних активів

  2.1.2

  інші доходи від інвестиційної діяльності

  2.1.3

  разом приплив грошових коштів з інвестиційної діяльності

  2.2.

  відтік:

  2.2.1

  капітальні витрати без ПДВ

  1245

  9629

  2.2.2

  ПДВ, сплачений при придбанні (ввезенні) основних засобів, нематеріальних активів, проведенні будівельно-монтажних робіт

  273

  1733

  2.2.3

  довгострокові фінансові вкладення

  2.2.4

  інші витрати по інвестиційної діяльності

  2.2.5

  разом відтік грошових коштів з інвестиційної діяльності

  1518

  11362

  2.3.

  Сальдо потоку грошових коштів з інвестиційної діяльності

  -1518

  -11362

  2.4.

  накопичувальний залишок

  -1518

  -11362

  таблиця 4-17 (продовження)

  Розрахунок потоку грошових коштів з організації

  млн Br

  № п / п

  Найменування показників

  базовий період

  2006 рік

  прогнозований період

  2007 рік

  3. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

  3.1.

  приплив:

  3.1.1

  додатково залучений акціонерний

  3.1.2

  позикові і залучені кошти за проектом

  1518

  11500

  3.1.3.

  існуючі позикові та залучені кошти з організації, отримані за базовий період (рік)

  3.1.4

  короткострокові кредити, позики

  3.1.5

  відшкодування з коштів бюджету частини відсотків за довгостроковими кредитами

  30

  3.1.6

  інші джерела

  3.1.7.

  разом приплив грошових коштів з фінансової діяльності

  1518

  11530

  3.2.

  відтік:

  3.2.1

  погашення основного боргу за довгостроковими кредитами, позиками за проектом

  100

  3.2.2

  погашення відсотків за довгостроковими кредитами, позиками за проектом

  3.2.3

  погашення інших витрат за довгостроковими кредитами, позиками за проектом

  3.2.4

  погашення основного боргу по існуючих довгострокових кредитах, позиках

  3.2.5

  погашення відсотків та інших витрат по існуючих довгострокових кредитах, позиках

  3.2.6

  погашення інших довгострокових зобов'язань організацій

  3.2.7

  погашення короткострокових кредитів, позик

  3.2.8

  виплати дивідендів

  3.2.9

  використання фінансових коштів на інші

  3.2.10

  разом відтік грошових коштів з фінансової діяльності

  100

  3.3.

  Сальдо потоку грошових коштів з фінансової діяльності

  1518

  11430

  4.

  Разом приплив грошових коштів за всіма видами діяльності

  10089

  23198

  5.

  Разом відтік грошових коштів за всіма видами діяльності

  9202

  23106

  6.

  Надлишки (дефіцит) грошових коштів

  887

  92

  7.

  Накопичувальний залишок (дефіцит) грошових коштів

  Довідково: розрахунок окупності проекту з урахуванням господарської діяльності організації в цілому

  8.

  Повний приплив грошових коштів для розрахунку терміну окупності

  10089

  23198

  9.

  Повний відтік грошових коштів для розрахунку окупності

  9202

  23106

  10

  Надлишок (дефіцит) грошових коштів на кінець року для розрахунку терміну окупності

  887

  92

  11.

  Те ж наростаючим підсумком

  -

  979

  12.

  Приведення майбутньої вартості грошей до їх поточної вартості (при ставці дисконтування 11%)

  1,0

  коефіцієнт дисконтування

  1,0

  12.1

  дисконтований приплив

  23198

  12.2.

  дисконтований відтік

  23106

  12.3

  Дисконтований чистий потік готівки (ЧПН)

  92

  13

  Те ж наростаючим підсумком - чистий дисконтований дохід (ЧДД)

  979

  таблиця 4-18

  Проектно-балансова відомість

  ВАТ «Радошковічскій керамічний завод»

  млн Br

  п / п

  статті балансу

  На початок базового період 2006 рік

  На кінець базового період 2006 рік

  На кінець прогнозованого періоду 2007 р

  АКТИВ

  1

  Необоротні активи

  21211

  21010

  22271

  Разом у розділі 1

  21211

  21010

  22271

  2

  Оборотні активи

  Запаси і витрати

  936

  +1052

  1315

  в тому числі:

  сировину, матеріали та інші цінності

  839

  691

  890

  незавершене виробництво

  97

  361

  425

  інші запаси і витрати

  Готова продукція товари відвантажені

  465

  176

  553

  Дебіторська заборгованість, товари відвантажені (виконані роботи, надані послуги)

  367

  254

  340

  Грошові кошти

  86

  72

  96

  Інші оборотні активи

  3

  ПДВ

  80

  72

  93

  Разом у розділі 2

  тисяча дев'ятсот тридцять-чотири

  тисяча шістсот двадцять дев'ять

  2442

  БАЛАНС

  23145

  22639

  24713

  ПАСИВ

  3

  Джерела власних коштів

  Статутний фонд

  3968

  3968

  3968

  додатковий фонд

  15798

  15798

  16595

  Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)

  Разом у розділі 3

  19766

  19766

  20563

  4.

  Доходи і витрати

  -7

  -3

  -

  Разом у розділі 4

  -7

  -3

  -

  5

  розрахунки

  Короткострокові кредити і позики

  178

  75

  -

  Довгострокові кредити і позики

  346

  346

  1 846

  по підприємству

  Кредиторська заборгованість

  2861

  2459

  2304

  в тому числі

  розрахунки з постачальниками та підрядниками

  396

  351

  380

  розрахунки з оплати праці

  52

  74

  94

  розрахунки по податках і зборах, по соціальному страхуванню і забезпеченню

  1379

  1440

  1150

  розрахунки з різними дебіторами і кредиторами

  тисячі тридцять-чотири

  590

  680

  розрахунки з акціонерами (засновниками)

  Інші види зобов'язань

  1

  Разом у розділі 5

  3386

  2876

  4150

  БАЛАНС

  23145

  22639

  24713

  таблиця 4-19

  Розрахунок чистого потоку готівки і показники ефективності проекту

  ВАТ «Радошковічскій керамічний завод»

  млн Br

  № п / п

  Види доходів і витрат, найменування показників

  Базовий період 2006 рік

  Проектований період 2007 рік

  1.відтоку готівкової

  1.1

  Загальні інвестиційні витрати за проектом без ПДВ

  1.2.

  Плата за кредити (позики), пов'язані із здійсненням інвестиційних витрат за проектом

  2.

  повний відтік

  3. Приплив ГОТІВКИ

  3.1.

  Чистий дохід організації з урахуванням реалізації проекту

  4.

  Чистий дохід

  5

  Сальдо потоку (чистий потік готівки - ЧПН)

  6

  Те ж наростаючим підсумком

  7

  Приведення майбутньої вартості грошей до їх поточної вартості

  Коефіцієнт дисконтування (при ставці дисконтування%)

  8.

  дисконтований відтік

  9.

  дисконтований приплив

  10.

  дисконтований ЧПН

  11.

  Те ж наростаючим підсумком - чистий дисконтований дохід (ЧДД)

  12.

  Показники ефективності проекту

  12.1

  Чиста поточна вартість (ЧДД)

  12.2

  Простий приріст окупності проекту

  12.3

  Динамічний термін окупності проекту

  12.4

  Динамічний термін окупності державної підтримки

  12.5

  Валюта окупності проекту

  12.6

  Внутрішня норма прибутковості (ВНД)

  12.7

  Індекс прибутковості (ІД)

  12.8.

  Коефіцієнт покриття заборгованості

  12.9

  рівень беззбитковості

  13.

  Фінансово-економічні показники

  13.1

  Рентабельність інвестованого капіталу

  13.2.

  рентабельність продукції

  13.3

  Рентабельність продажів

  13.4

  Коефіцієнт забезпечення фінансових зобов'язань активами

  13.5.

  Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

  13.6.

  Коефіцієнт структури капіталу

  13.7.

  Термін оборотності капіталу

  13.8.

  Термін оборотності готової продукції

  13.9.

  Термін оборотності дебіторської заборгованості

  13.10.

  Термін оборотності кредиторської заборгованості

  13.11.

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  13.12.

  Частка власного капіталу в обсязі інвестицій

  ЗАХОДИ

  спрямовані на зниження загальних витрат на виробництво продукції

  і підвищення ефективності виробничо-господарської

  діяльності підприємства в 2007 році.

  № п / п

  Напрямок зниження витрат і перелік

  основних заходів

  мета заходів

  I. організаційно економічне

  1.1

  Підвищення ефективності використання основних виробничих засобів

  1.1.1

  Проведення тотальної інвентаризації основних виробничих засобів відповідно до Методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджених наказом Міністерства фінансів від 05.12.1995г., № 54

  Виявлення невикористаного, що підлягає консервації, здачі в оренду, а також непридатного до експлуатації обладнання

  1.1.2

  Консервація що тимчасово не використовуються потужностей, окремих машин і обладнання

  Скорочення експлуатаційних витрат і платежів в бюджет (за рахунок амортизаційних відрахувань, сум ремонтів, податку на нерухомість)

  1.1.3

  Списання та утилізація в установленому порядку не використовуваних в процесі виробництва з амортизованих основних засобів

  Скорочення експлуатаційних витрат і поповнення власних оборотних коштів

  1.1.4

  Здача в оренду невикористовуваних основних засобів або їх відчуження (продаж, передача на баланс інших підприємств)

  Поповнення внералізаціонних доходів і поповнення за цей рахунок власних оборотних коштів

  1.2.

  Скорочення питомих норм витрат паливно-енергетичних ресурсів

  1.2.1

  Впровадження зонального методу обліку витрачання паливно-енергетичних ресурсів шляхом встановлення на всіх переділах виробництва сучасних приладів обліку і контролю з подальшим переглядом (коригуванням) діючих питомих норм витрат

  Оптимізація витрат на виробництво продукції за критерієм найменшої вартості енергоносіїв

  1.2.2

  Проведення систематичного аудиту та розробка енергетичного паспорта підприємства

  Створення системи контролю за витрачанням всіх видів паливно-енергетичних ресурсів і виявлення резервів їх зниження по окремих дільницях виробництва

  1.3.

  Скорочення питомих норм витрат сировини і матеріалів

  1.3.1

  Визначення фактичних напрямів витрачання матеріально сировинних ресурсів при виробництві продукції

  Встановлення фактів і усунення причин нецільового використання матеріально-сировинних ресурсів

  1.3.2

  Виявлення завищених норм витрати матеріально-сировинних ресурсів в результаті порушення технологічної дисципліни

  Приведення діючих технологічних карт в частині норм витрачання матеріально-сировинних ресурсів до рівня дотримання технологічної дисципліни виробництва

  1.3.3

  Удосконалення управління виробничо-складськими запасами матеріально-сировинних ресурсів

  Визначення оптимального рівня запасів для забезпечення безперервного технологічного процесу

  1.3.4

  Пошук можливостей по заміні одних видів матеріально-сировинних ресурсів іншими, аналогічними за ціною, але з більш низькими питомими нормами витрат, при дотриманні технологічної дисципліни виробництва

  Скорочення витрат на матеріально-сировинні ресурси

  1.4

  Скорочення витрат на оплату праці

  1.4.1

  Визначення оптимальної чисельності працюючих на підприємстві з урахуванням прогнозованих обсягів в розрізі виробництв на основі раціоналізації організаційно-виробничої структури підприємства

  Скорочення зайвих ланок управління виробництвом і чисельності працівників до оптимального рівня

  № п / п

  Напрямок зниження витрат і перелік

  основних заходів

  мета заходів

  1.4.2

  Впровадження систем оплати праці працівників, які передбачають формування і виплату заробітної плати за реалізовану продукцію, а не вироблену продукцію

  Підвищення ефективності праці працівників, зростання продуктивності праці і якості продукції

  1.4.3

  Систематичне проведення фотографій робочого дня

  Виявлення та ліквідація непродуктивних витрат робочого часу

  1.4.4

  Скорочення простоїв з внутрішньовиробничих причин

  Зниження витрат на оплату праці виробничих робітників за час простою з вини цеху

  1.4.5

  Скорочення часу вимушених прогулів і усунення причин виконання нижчеоплачуваної роботи співробітниками підприємства

  Зниження розмірів компенсуючих виплат за час вимушеного прогулу або -виконання нижчеоплачуваної роботи у випадках, передбачених законодавством

  1.5

  Удосконалення маркетингової діяльності

  1.5.1

  Збереження старих, вивчення і пошук нових внутрішніх і зовнішніх ринків збуту продукції

  Розширення ринків збуту, зростання реалізації і зниження запасів готової продукції на складі

  1.5.2

  Ліквідація неефективних посередників зі збуту продукції

  1.5.3

  Створення нових товаропровідних мереж

  1.8.

  Удосконалення роботи з постачальниками матеріально-сировинних ресурсів, пошук альтернативних варіантів поставок

  Зниження вартості матеріальних ресурсів

  1.9.

  Правильне включення податків, зборів та інших платежів до собівартості продукції

  Виняток штрафних санкцій з боку податкових органів

  1.10

  Аналіз робіт і послуг виробничого характеру, які виконуються сторонніми підприємствами, а також індивідуальними підприємцями

  Виняток завищеною оплати цих робіт та послуг і тим самим зниження матеріальних витрат підприємства

  1.11.

  Створення інформаційного банку даних по:

  постачальникам сировини і матеріалів, комплектуючих і їх вартості;

  питомими нормами витрат матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів;

  нормативними затратами праці на одиницю продукції;

  потенційним ринків збуту;

  конкурентам (їх слабким і сильним сторонам);

  Підвищення якості управлінських рішень, спрямованих на скорочення виробничих витрат

  1.12.

  Систематичне підвищення професійно-кваліфікаційного рівня робітників і управлінських кадрів з подальшою їх атестацією

  Зростання продуктивності праці

  II. Техніко-технологічне

  2.1.

  Контроль за дотриманням технології виробництва

  Усунення відхилень в технології виробництва, випуск якісної продукції

  2.2.

  Впровадження прогресивних енергозберігаючих технологій

  Зниження паливно-енергетичних витрат на виробництво продукції

  2.3.

  Проведення заходів щодо підвищення екологічної безпеки виробництва

  Зменшення розмірів платежів з екологічного податку

  2.4.

  Диверсифікація виробництва та оновлення асортименту продукції, що виробляється, яка гарантує її рентабельність

  Розширення видів діяльності підприємства, збільшення обсягу реалізації продукції, створення нових робочих місць

  2.5.

  Відмова від виробництва нерентабельних і безперспективних видів продукції

  Підвищення загальної рентабельності реалізованої продукції

  2.6.

  Пошук, вибір та впровадження технологічних рішень. Організація патентної та сертифікаційної роботи.

  Зниження виробничих витрат

  2.7.

  Впровадження систем якості на базі міжнародних стандартів серії ISO 9000

  Підвищення якості продукції, що випускається

  2.8.

  Переклад технологічних процесів на використання більш дешевих енергоносіїв, в тому числі власного виробництва

  Зниження витрат на паливно-енергетичні ресурси

  2.9.

  Використання сучасних засобів комунікації (електронний документообіг, ділове листування по електронній пошті)

  Підвищення ефективності оперативного управління виробництвом

  2.10.

  Оновлення основних виробничих засобів на основі імпорту сучасного технологічного обладнання

  Перехід на випуск принципово нових рентабельних видів будівельних матеріалів


  Зведена

  таблиця виконання основних прогнозних показників

  по ВАТ «Радошковічскій керамічний завод» за 2007 рік

  (З урахуванням виконання заходів бізнес-плану)

  Найменування основних прогнозних показників

  План-прогноз,% січень-грудень

  Передбачено заходами бізнес-плану на січень-грудень

  Січень березень

  Січень-червень

  Січень-вересень

  Січень грудень

  План-прогноз,%

  За бізнес-планом,

  %

  План-прогноз,%

  За бізнес-планом,

  %

  План-прогноз,%

  За бізнес-планом,

  %

  План-прогноз,%

  За бізнес-планом,

  %

  Продукція промисловості (у порівнянних цінах)

  115,0

  116,0

  110,0

  110,5

  111,0

  115,0

  112,5

  115,5

  115,0

  116,0

  Виробництво споживчих товарів,%

  112,0

  116,0

  112,0

  116,0

  112,0

  116,0

  112,0

  116,0

  112,0

  116,0

  Норматив запасів готової продукції,%

  85

  50

  85

  50

  85

  50

  85

  50

  85

  50

  Експорт,%

  116,0

  150,0

  116,0

  130,0

  116,0

  140,0

  116,0

  145,0

  116,0

  150,0

  Імпорт,%

  111,5

  111,5

  111,5

  111,5

  111,5

  111,5

  111,5

  111,5

  111,5

  111,5

  Експорт послуг,%

  116,0

  116,0

  116,0

  116,0

  116,0

  116,0

  116,0

  116,0

  116,0

  116,0

  Імпорт послуг,%

  100,0

  100,0

  100,0

  100,0

  100,0

  100,0

  100,0

  100,0

  100,0

  100,0

  Показник з енергозбереження

  -8,0

  -8,5

  -6,0

  -6,5

  -7,0

  -7,5

  -7,0

  -8,0

  -8,0

  -8,5

  Рентабельність реалізованої продукції,%

  5,0

  7,7

  3,0

  3,3

  3,5

  7,1

  4,5

  8,3

  5,0

  7,7

  Обсяг інвестицій в основний капітал (млн руб.)

  11500

  11500

  2200

  340

  4000

  550

  7800

  4720

  11500

  11500

  Платні послуги, %

  114,0

  115,0

  114,0

  115,0

  114,0

  115,0

  114,0

  115,0

  114,0

  115,0

  Роздрібний товарообіг,%

  112,0

  112,5

  112,0

  112,5

  112,0

  112,5

  112,0

  112,5