• Аналіз фінансової стійкості.
 • Розрахунок планованого рівня суттєвості.


 • Дата конвертації10.06.2018
  Розмір167.7 Kb.
  Типреферат

  Скачати 167.7 Kb.

  Бухгалтерський облік і аудит товарообігу в ТОВ ТД Мегаполіс-Псков

  ДИПЛОМНА РОБОТА

  На тему: Бухгалтерський облік і аудит товарообігу

  в ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »»

  Допустити до захисту:

  Зав кафедрою __________________________ /

  (Підпис)

  Керівник роботи ___________________________ /

  (Підпис) (П.І.Б.)

  Дипломник ___________________________ /

  (Підпис) (П.І.Б.)

  ПСКОВ 2009

  зміст:

  Введение .................................................................................... ..4

  Глава 1. Теоретичні аспекти обліку і аудиту товарообігу в торгових організаціях .................................................................. 6

  1.1. Товарообіг: економічна сутність, склад і структура ......... 6

  1.2. Організація обліку товарообігу .......................................... 10

  1.2.1. Оприбуткування та оцінка товарів ....................................... 10

  1.2.2. Облік і особливості списання витрат обігу ............... .15

  1.2.3. Реалізація товарів ...................................................... ..18

  1.3. Сутність і роль інвентаризації товарів .............................. ..22

  1.4. Методика аудиту товарообігу .......................................... ..26

  Глава 2. Бухгалтерський облік товарообігу в ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »....................................................................................... 30

  2.1. Коротка характеристика підприємства ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» .................................................................................... ..30

  2.1.1. Економічна характеристика підприємства ........................ 34

  2.2. Облік надходження товарів ...................................................... .45

  2.2.1. Порядок документального оформлення отримання, приймання та зберігання товарів .................................................................. ...... 45

  2.2.2. Облік надходження товарів і їх оцінка ................ ............... ..50

  2.3. Облік і списання витрат обігу .................................... ..... 57

  2.4. Облік і оцінка товарів при їх реалізації, визначення фінансового результату .............................................................................. ... 60

  2.5. Шляхи вдосконалення обліку товарів в ТОВ ТД «Мегаполіс -Псков» »................................................................................. ... 67

  Глава 3. Аудит товарообігу ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» ...... ........ 70

  3.1. Об'єкт, цілі та джерела інформації при проведенні аудиту товарообігу ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» ........................... ........ 70

  3.2. Підготовка та планування аудиторської перевірки товарообігу на ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» ................................................... ..76

  3.3. Аудит обліку товарообігу ............................................. .......... 83

  3.3.1. Оцінка системи внутрішнього контролю на ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» ........................................................................... .... 83

  3.3.2. Документування результатів товарообігу ..................... 86

  3.3.3. Оформлення результатів перевірки аудиту товарообігу на ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» ................................................ ......... 92

  Висновок .............................................................................. ..95

  Список використаної літератури ....................................... ......... 98

  Вступ.

  В даний час відбувається значне збільшення кількості торгових підприємств. Основною відмінністю торговельних операцій від процесу виробництва є відсутність самого виробництва, але будь-який товар, що пройшов стадію виробництва, потрапляє до споживача через торговельну мережу. Облік товарообігу в таких підприємствах є вкрай важливим аспектом, що підтверджує актуальність обраної теми.

  Метою дипломної роботи є:

  - дослідження бухгалтерського обліку товарообігу в ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »»;

  - розробка заходів щодо вдосконалення бухгалтерського обліку товарів;

  - проведення відповідних аудиторських процедур з перевірки обліку товарообігу.

  Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

  · Дати організаційно-економічну характеристика підприємства;

  · Вивчити документальне оформлення товарних операцій та звітність матеріально відповідальних осіб;

  · Дослідити синтетичний і аналітичний облік товарних операцій;

  · Провести аудит товарообігу;

  Предметом дослідження в дипломній роботі є бухгалтерський облік товарів, їх потуплений, зберігання і вибуття, визначення фінансового результату від реалізації.

  Об'єктом дослідження в дипломній роботі є товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім« Мегаполіс-Псков »», а період дослідження охоплює 2006-2008 рр.

  Необхідність вивчення і оцінки прибутковості товарних операцій, планування фінансового результату обумовлена ​​великою ймовірністю банкрутства підприємства при прийнятті рішень, неадекватних обстановці.


  Глава 1. Теоретичні аспекти обліку і аудиту товарообігу в торговій організації.

  1.1.Товарооборот: економічна сутність,

  склад і структура.

  Одним з основних економічних показників господарської діяльності торговельного підприємства, багато в чому визначає ступінь досягнення мети підприємницької активності, є товарообіг - процес обміну товарів на гроші. Власник товару - торговельне підприємство за гроші передає товар у власність іншій юридичній або фізичній особі. Товарообіг характеризує процес руху товарів за допомогою актів купівлі-продажу. Як економічна категорія товарообіг характеризується наявністю одночасно двох ознак:

  - товару як об'єкта продажу;

  - продажу як форми руху товару від виробника до споживача.

  Товарообіг торгового підприємства можна розглядати, по-перше, як результат діяльності підприємства торгівлі, як його економічний ефект; по-друге, в соціально-економічному аспекті як показник товарного постачання населення, як один з показників рівня життя.

  У торговельному підприємстві товарообіг визначається об'емомденежной виручки за продані товари. За його розміром можна судити про значимість даного підприємства на споживчому ринку.

  Розрізняють товарообіг роздрібний і оптовий.

  Під роздрібним товарообігом розуміють передачу товарів кінцевим споживачам, як правило населенню, для задоволення особистих потреб. На цьому процес обігу товару завершується - товар надходить в сферу споживання і перестає бути товаром. Таким чином, економічна сутність роздрібного товарообігу проявляється в економічних відносинах, пов'язаних з обміном грошових доходів населення на товари.

  Показник роздрібного товарообігу (як і оптового) має кількісну і якісну характеристики.

  Колічественнаяхарактерістіка товарообігу - обсяг реалізації в грошовому обчисленні, якісна - пов'язана зі структурою товарообігу. Структура (або асортиментний склад) товарообігу - це частка окремих товарних груп в загальному обсязі реалізації

  Склад роздрібного товарообігу класифікують за видами продажів:

  виручка від продажу продовольчих і непродовольчих товарів в магазинах, наметах, з використанням автоматів, в развозной і розносної торгівлі;

  товарооборот підприємств внедомашнего харчування, що складається з обороту з продажу продукції власного виробництва та покупних товарів, включаючи націнку;

  - виручка від реалізації медикаментів в аптеках;

  - виручка від реалізації книг, газет, журналів, в тому числі і по підписці, і ін.

  Оптовий товарооборот є продаж товарів торговими підприємствами іншим підприємствам, що використовують ці товари або для подальшої реалізації, або для виробничого споживання в якості сировини і матеріалів, або для матеріального забезпечення господарських потреб.

  Класифікують оптовий товарообіг, як правило, за призначенням і формою організації руху товару.

  Залежно від призначення товарообіг поділяють:

  -на оптовий товарообіг з реалізації;

  -внутрісістемний оптовий товарооборот.

  Оптовий товарооборот по реалізації включає продаж товарів

  підприємствам роздрібної торгівлі, внедомашнего харчування, постачання позаринкові споживачам, на експорт і по клірингу.

  Внутрішньосистемний оптовий товарооборот - це відпуск товарів одними оптовими підприємствами за дорученням інших безпосередньо ринковим і внутрішньоринковий споживачам. Як правило, він використовується для маневру товарними ресурсами і притаманний великим комерційним структурам.

  Таким чином, оптовий товарообіг з реалізації характеризує процес безпосередньої оптового продажу товарів, а внутрішньосистемний - рух товарів між ланками оптової торгівлі, що становить валовий оптовий товарооборот.

  Структура товарообігу.

  Товарна структура товарообігу включає продовольчі і непродовольчі товари, які містять асортиментні групи і підгрупи. При подальшій деталізації розглядають види, сорти, моделі, розміри.

  Структура продовольчих товарів складається з наступних асортиментних груп:

  -м'ясо і м'ясопродукти;

  -риба і рибопродукти;

  -жири;

  -молоко і молочні продукти;

  -яйца;

  -цукор;

  -кондитерські вироби;

  -чай;

  -Сіль;

  -хліб і хлібобулочні вироби;

  -борошно, крупа і макаронні вироби;

  -картопля;

  -Овочі;

  -плоди, фрукти, ягоди, кавуни і дині;

  -інші продовольчі товари.

  У структурі непродовольчих товарів розрізняють наступні асортиментні групи:

  -тканини;

  -одяг, білизна, головні убори та хутра;

  -трікотажние і панчішно-шкарпеткові вироби;

  -взуття;

  - господарське мило;

  - синтетичні миючі засоби;

  - туалетне мило і парфумерія;

  - галантерея та нитки;

  - тютюнові виробі;

  -спічкі;

  -Товари культурно-побутового і господарського призначення;

  -інші непродовольчі товари.

  показники товарообігу

  До показників, що характеризує товарооборот торгової компанії, відносяться:

  - обсяг товарообігу у вартісному вираженні в поточних цінах;

  -об'єм товарообігу у вартісному вираженні в порівнянних цінах;

  -ассортіментная структура товарообігу за окремими групами товарів (в руб.,%);

  - одноденний обсяг товарообігу (в руб.);

  -об'єм товарообігу в розрахунку на одного працівника, в тому числі працівника торгової групи;

  -час обігу товарів (в днях обороту);

  -швидкість товарообігу (число оборотів).

  1.2.Організація обліку товарів.

  1.2.1. Оприбуткування та оцінка товарів

  Як і будь-які інші операції в бухгалтерському обліку, операції, пов'язані з обігом товару, повинні підтверджуватися первинними документами. Ставитися до оформлення документів, пов'язаних з надходженням і вибуттям товару, слід дуже уважно, так як тут безпосередньо зачіпається матеріальна сторона діяльності торгової організації.

  Слід почати з того, як товар потрапляє на склад торгової фірми.

  Партія товару повинна супроводжуватися відповідним документом, в якому повинні міститися найменування постачальника і покупця, їх адреси, найменування товару, що поставляється, одиниці виміру товару, його кількість, ціна і вартість товару, а також підписи відповідальних представників постачальника і покупця, завірені печатками.

  Рух товару від постачальника до покупця супроводжується товаросупровідними документами, передбаченими умовами поставки товарів і правилами перевезення вантажів. Це можуть бути такі документи, як товарна накладна, товарно-транспортна накладна, рахунок, рахунок-фактура, залізнична накладна.

  Одна і та ж товарна накладна виступає і як прибутковий, і як видатковий документ.Для постачальника накладна є документом, що обґрунтовує вибуття товарів, а для покупця та ж накладна є підставою для оприбуткування товару.

  Товарна накладна виписується матеріально відповідальною особою організації-постачальника при відвантаженні товарів зі складу. Обов'язковими реквізитами накладної є номер і дата складання документа, підстава постачальника і покупця, найменування (короткий опис) товару, кількість в одиницях виміру, ціна одиницю товару, загальна сума відпущеного товару з урахуванням податку на додану вартість.

  Товарно-транспортні і залізничні накладні можуть бути використані як прибуткові документи на товар в випадках, коли доставка товару здійснюється автомобільним або залізничним транспортом.

  «Рахунок-фактура» виписується при наявності великого переліку товарів. Другий документ, який згадується в Методичних рекомендаціях з обліку й оформлення операції прийому, зберігання та відпуску товарів в організаціях торгівлі, це рахунок (форма 868). За змістом він повинен бути аналогічний рахунку-фактурі. Рахунок є підставою для оплати товарів.

  Однак на практиці при прийомі товару найчастіше використовуються саме товарні і товарно-транспортні накладні, в тому числі накладна форми Торг-12.

  Перевірка відповідності кількості, номенклатури та якості товару при надходженні на склад покупця здійснюється шляхом зовнішнього огляду і підрахунку. Якщо під час приймання товару виявляються розбіжності, вони повинні бути внесені в товаросупроводжувальний документ відповідно до вимог, що пред'являються до внесення виправлень до первинних документів.

  Синтетичний і аналітичний облік надходження товарів

  Товар, що надійшов оприбутковується на рахунок 41 «Товари», який призначений для узагальнення інформації про наявність та рух товарно-матеріальних цінностей, придбаних в якості товарів для продажу. Торгові організації на рахунку 41 враховують також тару (як покупну, так і власного виробництва). Тара, що служить для господарських (виробничих) потреб самого підприємства, враховується або на рахунку 01 «Основні засоби», або на рахунку 10 «Матеріали».

  До рахунку 41 діючий План рахунків бухгалтерського обліку рекомендує відкривати такі субрахунки:

  1) субрахунок 1 «Товари на складах»;

  2) субрахунок 2 "Товари в роздрібній торгівлі»;

  3) субрахунок 3 «Тара під товаром і порожня»;

  4) субрахунок 4 «Куплені вироби».

  При необхідності виходячи із специфіки своєї діяльності організація може відкривати і інших субрахунків.

  Надходження товару відображається за дебетом рахунка 41, а його вибуття - по кредиту рахунку 41.

  Рахунок 41 «Товари» кореспондує з такими рахунками.

  за дебетом

  Рахунок 15 «Заготівля та придбання матеріальних цінностей»

  Рахунок 41 «Товари»

  Рахунок 42 «Торгова націнка»

  Рахунок 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

  Рахунок 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках»

  Рахунок 68 «Розрахунки з податків і зборів»

  Рахунок 71 «Розрахунки з підзвітними особами»

  Рахунок 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями»

  Рахунок 75 «Розрахунки з засновниками»

  Рахунок 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»

  Рахунок 79 «Внутрішньогосподарські розрахунки»

  Рахунок 80 «Статутний капітал»

  Рахунок 86 «Цільове фінансування»

  Рахунок 91 «Інші доходи і витрати»

  за кредитом

  Рахунок 10 «Матеріали»

  Рахунок 20 «Основне виробництво»

  Рахунок 41 «Товари»

  Рахунок 44 «Витрати на продаж»

  Рахунок 45 «Товари відвантажені»

  Рахунок 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»

  Рахунок 79 «Внутрішньогосподарські розрахунки»

  Рахунок 80 «Статутний капітал»

  Рахунок 90 «Продажі»

  Рахунок 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей»

  Рахунок 97 «Витрати майбутніх періодів»

  Рахунок 99 «Прибуток і збитки»

  Товари (а також тара), що надійшли на склад організації, відображаються за дебетом 41 рахунку в кореспонденції з рахунком 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» за вартістю їх придбання. Деякі підприємства роздрібної торгівлі ведуть облік товару за продажними цінами, а не за купівельними. В цьому випадку при надходженні товару одночасно із записом дебет рахунку 41 і кредит рахунку 60 робиться запис за дебетом рахунка 41 і кредиту рахунку 42 «Торгова націнка» на різницю між купівельною вартістю товару та його вартістю за продажними цінами.

  При визнання виручки від продажу в бухгалтерському обліку підприємства вартість товару списується з кредиту рахунку 41 в дебет рахунку 90 «Продажі». У випадках, коли виручка від продажу товару не може бути визнана в бухгалтерському обліку відразу, до моменту її визнання товари списуються з кредиту рахунку 41 в дебет рахунку 45 «Товари відвантажені».

  У облікову політику підприємства має бути закріплений спосіб обліку товарів. Облік товарів може вестися декількома способами:

  1) за купівельними цінами;

  2) за фактичною собівартістю;

  3) за обліковими цінами;

  4) за продажними цінами.

  Як правило, за купівельними цінами товари обліковуються на підприємствах оптової торгівлі, а організації роздрібної торгівлі можуть застосовувати в залежності від своєї облікової політики облік товарів як за фактичною собівартістю (безпосередньо на рахунку 41)., Так і за продажними цінами (з використанням рахунку 42) . На практиці облік за продажними цінами застосовується не часто, а найбільш поширеним способом є облік за фактичною собівартістю.

  Аналітичний облік - це облік, який дає деталізовані показники в грошовому, а в необхідних випадках і в натуральному вираженні. Аналітичний облік пов'язаний з синтетичним і не може існувати без нього. У бухгалтерії аналітичний облік ведеться за допомогою додаткових субрахунків, прив'язаних до синтетичними рахунками. Субрахунки в синтетичному обліку повинні створюватися в тих випадках, коли вимоги аналітичного обліку диктуються вимогами бухгалтерської звітності або порядком обчислення податків. У наказі про облікову політику підприємства затверджується, в тому числі, і робочий план рахунків бухгалтерського обліку, який містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку виходячи зі специфіки діяльності конкретного підприємства.

  Відповідно до методичних рекомендацій з обліку й оформлення операцій прийому, зберігання та відпуску товарів в організаціях торгівлі (затв. Листом Роскомторга від 10 липня 1996 № 1-794 / 32-5) організаціям торгівлі необхідно вести аналітичний облік в наступних розрізах:

  1) «по господарюючим суб'єктам, які є юридичними особами, та їхніх відокремлених підрозділах;

  2) по кожному господарюючому суб'єкту - по матеріально-відповідальним особам;

  3) по кожній матеріально відповідальній особі - за асортиментом товарів;

  4) а також в зручному для підприємства розрізі ».

  На практиці аналітичний облік товарів в торгових організаціях ведеться і за асортиментом товару, найчастіше по кожному його найменування.

  1.2.2. Облік і особливості списання витрат обігу.

  Комерційна діяльність може бути успішною лише за умови раціонального витрачання коштів на її здійснення. Щоб приймати правильні рішення, що забезпечують максимальне підвищення прибутку, рентабельності, стійкості підприємства на ринку необхідна повна і достовірна інформація про його витрати, відображена в бухгалтерському обліку та звітності. Такими витратами в сфері обігу є витрати.

  Під витратами обігу розуміють витрати матеріальних, грошових і трудових ресурсів, пов'язані з рухом товарів від виробника до споживача. До них відносять витрати, безпосередньо пов'язані з процесом обігу товарів.

  Згідно п. 1.3 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку витрат, що включаються у витрати обігу і виробництва, і фінансових результатів на підприємствах торгівлі та громадського харчування, затверджених Роскомторгом РФ і узгоджених Мінфіном РФ20.04.95. № 1-55- / 32-2 (далі - Методичні рекомендації) до складу витрат обігу і виробництва включаються витрати підприємств торгівлі, що виникають в процесі руху товарів до споживачів, а також витрати, пов'язані з випуском і реалізацією продукції власного виробництва та продажем покупних товарів в підприємствах громадського харчування.

  Існує угруповання витрат за періодами передбачає розподіл витрат на витрати звітного періоду і витрати майбутніх періодів.

  Витрати звітного періоду відносяться до поточного звітного періоду, в якому вони зроблені.

  Використовувані в обліку статті поділяють по групах витрат, що розрізняються по відношенню до товарообігу (змінні, постійні). Розподіл витрат на змінні і постійні пов'язано з тим, що статті і елементи витрат залежать від обсягу товарообігу не однаково.

  Угруповання витрат в залежності від способу їх віднесення на витрати окремих товарних груп і структурних підрозділів організацій називається калькуляційної угрупованням. Вона виділяє прямі і непрямі витрати.

  Прямими називають такі витрати, які можна безпосередньо віднести на витрати обігу конкретних структурних підрозділів організації (магазинів, складів), певні товарні групи або інші, об'єкти, по відношенню до яких розраховуються витрати, наприклад, витрати на підробіток, упаковку конкретних товарів, витрати на оплату праці продавців конкретних видів товарів, на рекламу можна віднести до відповідних товарних групах без додаткових розрахунків.

  Непрямі - загальні або додаткові витрати, що відносяться до всієї організації, співвіднести які з окремими товарами або підрозділами організації можна лише за допомогою особливих методів розподілу або розрахунковим шляхом (витрати по заробітній платі управлінського персоналу, на зберігання товарів, на паливо, газ, електроенергію, амортизація і ремонт адміністративних будівель та ін.)

  Угруповання по відношенню до залишків товарних запасів розділяє витрати на витрати обігу, що припадають на залишок товарів і витрати, що відносяться до реалізованих товарів.

  В основі угруповання по відношенню до залишків товарних запасів лежить класифікація за так званим «бухгалтерського» принципом, що застосовується в німецькій літературі та американської торгової практиці. Відповідно до бухгалтерським принципом витрати ділять на накладні і загальноторговельного.

  Накладні витрати являють собою нарощення витрат покупної ціни товарів до їх собівартості. З урахуванням вимог П; 6 ПБУ 5/98 до них слід відносити витрати, пов'язані з придбанням товарів, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків (крім випадків, передбачених законодавством Російської Федерації). Це транспортні витрати і відсотки за користування негрошових (товарним) кредитом.

  До загальноторговельного витрат відносяться всі інші витрати, включаючи витрати по доведенню товару до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях (зберігання, подсортировка, підробіток, упаковка) і витрати, пов'язані з продажем товару. Вони являють собою нарощення витрат до повної вартості товару, що компенсується продажними цінами.

  Таким чином, витрати, що припадають на залишок товарів, складаються лише з накладних витрат, а витрати, що відносяться до реалізованих товарів, включають в свій склад, як накладні, так і загально-витрати.

  Класифікація витрат по їх впливу на оподатковуваний прибуток передбачає розподіл витрат на беруть участь і не беруть участі у зменшенні оподатковуваного прибутку.

  Синтетичний облік витрат обігу ведуть на рахунку 44 «Витрати на продаж». За дебетом рахунку накопичують суми проведених витрат. Ці суми в торгових, постачальницьких, збутових та інших посередницьких організаціях списуються в дебет рахунку 90 «Продажі», повністю крім сум, що підлягають віднесенню на залишок товарів. Таким чином, сальдо рахунку 44 «Витрати на продаж» показує величину витрат обігу, що припадають на залишок товарів, на кінець місяця. Їх розраховують за середнім відсотком з урахуванням перехідного залишку на початок місяця. Сальдо рахунку 44 «Витрати на продаж» в сумі з сальдо рахунку 41 «Товари» рівні фактичної собівартості залишку товарних запасів.

  Для поділу витрат по їх впливу на оподатковуваний прибуток до рахунку 44 «Витрати на продаж» можуть бути відкриті два субрахунки: «Витрати, які беруть участь у зменшенні оподатковуваного прибутку» і «Витрати, які не беруть участі у зменшенні оподатковуваного прибутку».

  1.2.3. Реалізація товарів.

  Реалізація товарів в оптовій торгівлі регулюється договорами: купівлі-продажу, поставки, міни, комісії, перевезення і т.д.

  За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).

  За договором поставки постачальник-продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений термін (або терміни) вироблені або купуються їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням (окремі статті договору поставки регулюються договором купівлі-продажу).

  За договором міни кожна зі сторін зобов'язується передати у власність іншої сторони один товар в обмін на інший. До договору міни застосовуються правила про купівлю-продаж. При цьому кожна зі сторін визнається продавцем товару, який вона зобов'язується передати, і покупцем товару, який вона зобов'язується прийняти в обмін.

  За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

  За договором перевезення вантажу перевізник зобов'язується доставити ввірений йому відправником вантаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. Залежно від виду транспорту може бути укладений договір фрахтування.

  Оплатою товарів (робіт, послуг) визнається припинення зустрічного зобов'язання їх набувача за винятком припинення зустрічного зобов'язання шляхом видачі покупцем-векселедавцем власного векселя. В цьому випадку оплатою товарів буде визнаватися погашення покупцем виданого ним векселя або передача його за індосаментом третій особі.

  Бухгалтерський облік продажу товарів здійснюється на зіставляти операційно-результатном рахунку 90 «Продажі». Він називається так тому, що тут зіставляється сума обороту по кредиту (продажна вартість реалізованих товарів, включаючи податок на додану вартість) з сумою обороту по дебету (собівартість цих товарів, податок на додану вартість, акції і витрати обігу, що відносяться до проданих товарів) і виявляється результат від продажу товарів (прибуток або збиток).

  Рахунок 90 «Продажі» призначений для узагальнення інформації про доходи та витрати, пов'язані зі звичайними видами діяльності організації, і визначення фінансового результату по них.

  До рахунку 90 «Продажі» можуть бути відкриті субрахунка: 1 «Виручка», 2 Собівартість продажів », 3« Податок на додану вартість », 4« Акцизи », 5« Експортні мита », 6« Податок з продажів », 9« Прибуток / збиток від продажу ».

  Якщо при реалізації зі складу облікової політики оптової організації передбачений момент продажу товарів за їх відвантаження пред'явленню покупцям розрахункових документів до оплати, то складаються такі бухгалтерські записи:

  відвантажені товари покупцям за продажною вартістю -

  Д-т рах. 62 «Розрахунок з покупцями і замовниками»

  К-т рах. 90 «Продажі», субрахунок 1 «Виручка» »;

  відвантажена тара під товаром -

  Д-т рах. 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

  К-т рах. 41 «Товари», субрахунок 3 «Тара під товаром і порожня»;

  одночасно списані реалізовані товари з матеріально відповідальних осіб за купівельною вартістю (відповідно до облікової політики одним з методів: середньої, ФІФО) -

  Д-т рах. 90 «Продажі», субрахунок 2 «Собівартість продажів»

  К-т рах. 41 «Товари», субрахунок 1 «Товари на складах»;

  нарахований податок на додану вартість на продані товари (виділяється в документах на реалізацію окремим рядком) -

  Д-т рах. 90 «Продажі», субрахунок 3 «Податок на додану вартість»

  К-т рах. 68 «Розрахунки з податків і зборів»;

  віднесені за рахунок покупця згідно з договором транспортні

  витрати -

  Д-т рах. 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

  К-т рах. 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» (особовий рахунок транспортної організації);

  оплачені транспортні витрати з розрахункового рахунку -

  Д-т рах. 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» (особовий рахунок транспортної організації)

  К-т рах. 51 «Розрахункові рахунки»;

  списані витрати, відносяться до реалізованих товарів -

  Д-т рах. 90 «Продажі», субрахунок 2 «Собівартість продажів»

  К-т рах. 44 «Витрати на продаж».

  На рахунку 90 «Продажі» в кінці місяця (звітного періоду) виявляється фінансовий результат. Записи за субрахунками 1 "Дохід", 2 "Собівартість продажів», 3 «Податок на додану вартість», 4 «Акцизи» виробляються накопичувально протягом звітного року. Щомісяця зіставленням сукупного дебетового обороту за субрахунками 2 «Собівартість продажів», 3 «Податок на додану вартість», 4 «Акцизи» і кредитового обороту по субрахунку 1 "Дохід" визначається фінансовий результат (прибуток або збиток) від продажів за звітний місяць. Цей фінансовий результат щомісяця (заключними оборотами) списується з субрахунку 9 «Прибуток / збиток від продажу» на рахунок 99 «Прибутки та збитки» бухгалтерськими записами:

  на прибуток -

  Д-т рах. 90 «Продажі», субрахунок 9 «Прибуток / збиток від продажу»

  К-т рах. 99 «Прибутки та збитки»;

  на збиток -

  Д-т рах. 99 «Прибутки та збитки»

  К-т рах. 90 «Продажі», субрахунок 9 «Прибуток / збиток від продажу».

  Таким чином, синтетичний рахунок «Продажі» сальдо на звітну дату не має. Після закінчення звітного року всі субрахунки, відкриті до рахунку «Продажі» (крім субрахунка 9 «Прибуток / збиток від продажу») закриваються.

  Аналітичний облік за рахунком «Продажі» ведеться по кожному виду проданих товарів, продукції, виконуваних робіт, послуг, що надаються та ін. Крім того, аналітичний облік за цим рахунком може вестися по регіонах продажів та інших напрямках, необхідним для управління організацією.

  1.3. Сутність і роль інвентаризації товарів

  Інвентаризація товарів в торгівлі є абсолютно необхідною, так як служить найбільш дієвим засобом для виявлення можливих помилок при обліку товару, втрат від псування і розкрадання. Отже, регулярне і грамотне проведення інвентаризації, зіставлення облікового і фактичної кількості та номенклатур товару призводять до зниження цих втрат. Крім того, інвентаризація є неодмінною умовою для забезпечення достовірності і точності даних бухгалтерського обліку.

  Згідно ст. 12 Федерального закону № 129-ФЗ від 21 листопада 1996 «Про бухгалтерський облік», прийнятого Державною Думою 23 лютого 1996 і схваленого Радою Федерації 20 березня 1996 р «для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності організації зобов'язані проводити інвентаризацію майна і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка. Порядок і терміни проведення інвентаризації визначаються керівником організації, за винятком випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим ».

  Виходячи з вищевказаної статті можна зробити висновок, що інвентаризація товарів є обов'язковою в разі, скажімо, передачі зміни в торговому залі або на складі, коли за товари приймає відповідальність інша матеріально відповідальна особа.

  Необхідна вона також і при звільненні та прийнятті на роботу співробітників, що відповідають за рух і збереження товарів. У цих випадках інвентаризація необхідна головним чином для виявлення недостач і визначення осіб, винних у їх виникненні.

  Практика показує, що в торгових організаціях, де до систематичного проведення інвентаризацій при передачі зміни відносяться як до необов'язковою процедурою, зростає кількість розкрадань, обсяг простроченого товару, і, крім того, значно погіршується моральний клімат в колективі через постійні з'ясування стосунків з недостачами.

  Крім обов'язкових інвентаризацій, передбачених законодавчо, існують також і планові інвентаризації, порядок і терміни проведення яких визначаються керівництвом підприємства і закріплюються відповідними наказами.

  Наказом керівника підприємства не тільки визначається графік проведення інвентаризацій, а й призначається інвентаризаційна комісія. Інвентаризаційна комісія може бути як постійно діючої, так і робочої.

  Останні створюються, як правило, при великому обсязі робіт або при проведенні позапланових або часткових інвентаризацій. Якщо обсяг робіт при інвентаризації невеликий, обов'язки з проведення інвентаризацій можуть бути покладені на ревізійну комісію.

  Процес проведення інвентаризації можна умовно розділити на наступні етапи:

  1) підготовка до інвентаризації;

  2) проведення інвентаризації та оформлення її результатів;

  3) аналіз результатів інвентаризації;

  4) контрольна перевірка результатів інвентаризації;

  5) відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку.

  Перший етап починається з видання наказу, в якому повинні бути відображені відомості про склад робочої інвентаризаційної комісії, дата початку та закінчення інвентаризації, перелік об'єктів майна, причини інвентаризації.

  Після видання наказу проводиться підготовка до інвентаризації: визначаються обов'язки членів інвентаризаційної комісії, методи перевірки, при необхідності розробляються і затверджуються форми інвентаризаційних документів, проводиться перевірка наявності необхідних для проведення інвентаризації документів, необхідні відомості подаються в інвентаризаційну комісію.

  Сам процес проведення інвентаризації включає в себе виявлення фактичної кількості товару (перерахунок товару), визначення відповідності фактичної кількості товару облікового, а також повноти та достовірності відображення наявності та руху товарів у складському і бухгалтерському обліку, т. Е. На момент проведення інвентаризації необхідно переконатися в тому, що всі витратно-прибуткові і інші виправдувальні документи враховані.

  У торгових організаціях інвентаризація проводиться методом натуральної перевірки, т. Е. Шляхом підрахунку фактичної кількості товарів, зважування та обмірювання (в залежності від специфіки товару). В окремих випадках можна використовувати метод натуральної перевірки, який можна комбінувати з методом документальної перевірки.

  Зокрема, якщо якась кількість товару зберігається на складі в непошкодженій упаковці постачальника, його кількість і номенклатура визначаються на підставі документів поставки, що підтверджують ці дані по кожній упаковці.При цьому кількість товару у відкритій упаковці визначається шляхом безпосереднього підрахунку.

  Дані про фактичну кількість товару заносяться до інвентаризаційних описів (актів), складені за уніфікованими або затвердженим організацією торгівлі формам. До інвентаризаційним описам додаються при необхідності акти обмірів, відомості схил і інші документи, які свідчать про кількість товару.

  У разі якщо інвентаризація проводиться протягом декількох днів (наприклад, на складі з великим об'ємом зберігається товару), то з моменту відходу інвентаризаційної комісії приміщення повинно бути опечатано до моменту продовження робіт з інвентаризації. Зайве говорити, що рух товарів на об'єкті під час інвентаризації має бути зупинено (наприклад, відпуск товару зі складу, на якому проводиться інвентаризація, не допускається навіть в тому випадку, якщо товар, який потрібно відвантажити, вже пораховано і дані занесені в інвентарний опис) .

  До складу інвентаризаційної комісії обов'язково включається матеріально відповідальна особа (особи), що відповідають за товари на інвентаризується об'єкті. При цьому слід мати на увазі, що вносити дані до інвентаризаційної відомості тільки зі слів матеріально відповідальної особи категорично заборонено.

  Після закінчення інвентаризації описи (акти, відомості) і додані до них документи, оформлені належним чином і підписані членами інвентаризаційної комісії, передаються в бухгалтерію підприємства. Якщо виникла необхідність внести в інвентаризаційний опис виправлення, вони обумовлюються і підписуються всіма членами інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальними особами.

  Інвентаризація проводиться на підставі правил, визначених «Методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань» (затв. Наказом Мінфін РФ від 13 червня 1995 № 49). Слід враховувати, що правила, відображені в «Методичних вказівках ...», слід застосовувати в частині, що не суперечить положенням законодавчих і нормативних актів, які набули чинності після набрання чинності Наказом № 49.

  Для відображення результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (товарів) застосовуються порівняльні відомості, які служать для відображення розбіжності між даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів.

  Порівняльна відомість складається в двох екземпляpax, один з яких зберігається в бухгалтерії підприємства, а другий передається матеріально відповідальній особі (особам).

  1.4. Методика аудиту товарообігу

  Цілі перевірки і джерела інформації

  Мета аудиторської перевірки товарних операцій - формування обгрунтованого думки щодо достовірності та повноти інформації щодо виділеного сегменту, що відбиває стан товарів, і відповідно застосовуваної методології їх обліку нормативним і законодавчим актам. Для досягнення поставленої мети аудитор повинен визначити основні напрямки перевірки, аби з достатньою глибиною виконати аудиторські процедури, що дозволяють йому висловити думку про достовірність аудируемого показника в звітності.

  До найбільш істотних питань слід віднести:

  - склад товарних запасів і умови їх зберігання;

  - періодичність інвентаризацій, якість їх проведення;

  - правильність оцінки товарів і пов'язаних з ними зобов'язань;

  - порядок відображення в обліку операцій з надходження, використання товарів і реалізації;

  - відповідність відображених на рахунках операцій виконаним діям з товарами.

  Розкриття інформації в рамках поставлених питань спирається на відповідні джерела, за допомогою яких аудитор може отримати відповідь про предмет перевірки.

  Джерела інформації по даному об'єкту перевірки включають:

  • нормативні документи щодо руху товарів, в тому числі надходження, зберігання і відпуск;

  • наказ по обліковій політиці;

  • первинні документи з оформлення операцій з товарами;

  • бухгалтерські регістри синтетичного і аналітичного обліку товарів;

  • фінансова (бухгалтерська) звітність організації;

  • податкові розрахунки.

  Підбираючи інформаційну базу, аудитор повинен встановити, наскільки чисельними операції з товарами для даного підприємства. Якщо обсяг таких операцій значний, то аудитору необхідно детально досліджувати всі аспекти, пов'язані з їх рухом.

  Найбільш повно інформація про методичні аспекти обліку товарів міститься в наказі про облікову політику, а саме:

  • встановлення кордону між основними засобами і товарними цінностями;

  • порядок обліку придбання (заготівлі) товарів;

  • методи оцінки товарів за їх видами при списанні.

  Первинні документи, якими оформляються операції з товарами, залежать від видів і груп товарів, якими володіє підприємство. Форми застосовуваних первинних документів повинні містити всі необхідні реквізити. До таких документів належать: довіреності на отримання матеріальних цінностей, прибуткові ордери, акти про приймання і списання товарів, лімітно-забірні карти тощо. Бухгалтерські регістри з обліку товарів можуть бути різними. Це залежить від застосовуваних форм і способів ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, а також від видів і груп наявних товарних запасів. Але в будь-якому випадку аудитор повинен проаналізувати регістри синтетичного і аналітичного обліку по рахунках 19, 41, 91 і 60, 76 і інші, використовуючи робочий план рахунків підприємства, Головну книгу, сальдові відомості.

  Інформація по товарах міститься в бухгалтерській звітності підприємства: в формі № 1 «Бухгалтерський баланс» - показники про товари запасах згруповані у другому розділі активу балансу, в довідці про наявність цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках, у формі № 5 «При -ложении до бухгалтерського балансу »- витрати по звичайних видах діяльності, пояснювальній записці, яку додають до балансу.

  Нормативна база

  Нормативна база - це сукупність документів, що визначають нормативне регулювання процедур з придбання, зберігання, використання товарів і оподаткуванню господарських операцій, пов'язаних з їх рухом.

  Основними нормативними документами, використовуваними при аудиторській перевірці обліку товарних запасів, є:

  1. Цивільний кодекс Російської Федерації. Регулює порядок укладення та виконання договорів купівлі-продажу.

  2. Федеральний закон Російської Федерації від 21.11.1996 № 129 - ФЗ «Про бухгалтерський облік». Встановлює основні вимоги до ведення бухгалтерського обліку підприємствами.

  3. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтеркого звітності в Російській Федерації.

  4. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств та Інструкція по його застосуванню. Затверджено наказом Мінфіну Росії від 31.10.2000 № 94. Визначають порядок відображення господарських операцій па рахунках бухгалтерського обліку.

  5.Методіческіе рекомендації щодо застосування глави 25 «Податок на прибуток організацій» частини другої Податкового кодексу Російської Федерації. Затверджено наказом Міністерства з податків і зборів Російської Федерації від 20.12.2002 № БГ-3-02 / 729. Містять вказівки по формуванню вартості придбання матеріально-виробничих запасів і складу матеріальних витрат.

  6. Глава 21 «Податок на додану вартість» Податкового кодексу Російської Федерації. Встановлює порядок обліку та заліку ПДВ по придбаних товарах.

  7. Положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» ПБУ 05/01. Затверджено наказом Мінфіну Росії від 09.06.2001 № 44н. Регулює формування оцінки товарів, як придбаних, так і виготовлених самим підприємством.

  8. Положення Міністерства фінансів про документах і до-
  кументообороте в бухгалтерському обліку. Затверджено Міністерством фінансів СРСР 29.07.1983 № 105 за погодженням з Центральним статистичним управлінням СРСР. Встановлює загальний порядок роботи з первинними документами (склад-спів, прийняття до обліку, виправлення помилок, зберігання, здача в архів) і обліковими регістрами. Містить поняття графіка документообігу, який регламентує рух первинних документів на підприємстві.

  9. «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку праці та її оплати, основних засобів і нематеріальних активів, матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, робіт у капітальному будівництві».

  11. Лист Мінфіну Росії від 24.07.1992 № 59 «Про рекомендації по застосуванню облікових регістрів бухгалтерського обліку на підприємствах». Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань. Затверджено наказом Мінфіну Росії від 13.06.1995 №49. Містять загальні вказівки по організації, проведенню і оформленню результатів інвентаризації, а також спеціальний розділ про інвентаризацію матеріальних цінностей.

  12.Норматівная база уточнюється і розширюється в залежності від приналежності аудируемого об'єкта до конкретної галузі, видів діяльності і застосовуваної системи оподаткування.

  Глава 2. Бухгалтерський облік товарообігу в

  ТОВ «Торговий дім« Мегаполіс-Псков »»

  2.1. Коротка характеристика підприємства ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »»

  Об'єктом моєї дипломної роботи є товариство з обмеженою відповідальністю «Мегаполіс-Псков».

  Предмет діяльності товариства - оптова торгівля кондитерськими виробами, бакалією, спиртними і пиво-безалкогольними напоями, консервами, макаронними виробами і іншими продуктами харчування.

  Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім «Мегаполіс-Псков» на даний момент є приватним комерційним підприємством і здійснює свою діяльність відповідно до Статуту підприємства (Додаток №1).

  Для забезпечення діяльності товариства утворений статутний капітал товариства в розмірі 10000 (десять тисяч) рублів.

  Суспільство має у власності відокремлене майно, що враховується на його самостійному балансі, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

  Суспільство має право в установленому порядку відкривати банківські рахунки на території Російської Федерації і за її межами.

  Чисельність організації становить 103 людини, з них: адміністрація (7 осіб); бухгалтерія (9 осіб); відділ продажів (48 осіб); відділ сертифікації (4 людини); склад (27 чоловік); відділ доставки (3 особи); служба безпеки (2 людини); адміністративно-господарський відділ (3 людини).

  Детально організаційна структура ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» представлена в Додатку 2.

  Поточною діяльністю підприємства керує директор.

  Директор здійснює такі функції:

  1. Здійснення поточного управління діяльністю підприємства.

  2. Забезпечення досягнення поставлених цілей і завдань.

  3. Відповідальність за ефективність діяльності підприємства.

  4. Здійснення стратегічного планування діяльності підприємства.

  5. Розробка організаційної структури компанії.

  6. Прийняття кінцевих рішень в галузі управління персоналом.

  7. Затвердження внутрішньої політики компанії.

  8. Переговори з великими клієнтами і постачальниками.

  Бухгалтерія, очолювана головним бухгалтером здійснює такі функції:

  1.Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

  2. Видача заробітної плати працівникам.

  3. Облік фінансових, кредитних і розрахункових операцій.

  4. Контроль за правильністю обробки бухгалтерської інформації і порядку ведення бухгалтерського обліку та ін.

  Бухгалтерія ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» складається з головного бухгалтера, його заступника, бухгалтера по заробітній платі, помічника бухгалтера, бухгалтера-касира, фінансиста-аналітика і 3-х бухгалтерів за розрахунками.

  Бухгалтерський облік ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» ведеться на підставі розробленої облікової політики (Додаток №3). У ній розглядаються основні методи і способи ведення бухгалтерського обліку товариства.

  У першому розділі облікової політики розкриваються загальні питання організації бухгалтерського обліку на ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» і складається з наступних пунктів:

  1.1. Бухгалтерський облік ведеться на основі Плану рахунків (Додаток №4) бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств та Інструкції щодо його застосування, затвердженого наказом Міністерства фінансів РФ від 31.10.2000 № 94н.

  Бухгалтерський облік ведеться автоматизованим способом із застосуванням комп'ютерної техніки.

  Організація щоквартально формує і оформляє в друкованому вигляді регістри бухгалтерського обліку.

  1.2. Ведення бухгалтерського обліку та підготовка бухгалтерської звітності здійснюються виходячи з:

  • принципу допущення майнової відокремленості: активи і зобов'язання підприємства враховуються окремо від активів і зобов'язань власників підприємства, а також активів та зобов'язань інших підприємств;

  • принципу припущення безперервності діяльності;

  • принципу припущення тимчасової визначеності факторів господарської діяльності: факти господарської діяльності підприємства відображаються в тому звітному періоді, в якому вони мали місце, незалежно від часу фактичного надходження або виплати грошей.

  1.3.Прі оформленні господарських операцій застосовуються уніфіковані форми первинних облікових документів, затверджені відповідними постановами Держкомстату.

  1.4.Организация веде бухгалтерський облік в рублях і копійках.

  1.5.Прі прийомі готівкових коштів за товари, роботи і послуги організація застосовує контрольно-касові машини.

  1.6. Контроль за господарськими операціями і їх відображенням у бухгалтерському обліку здійснюється в порядку, затвердженому директором.

  У другому розділі облікової політики описуються основні способи ведення бухгалтерського обліку та оцінка окремих видів майна та зобов'язань, такі як облік основних засобів, облік нематеріальних активів, облік матеріально-виробничих запасів, облік товарів, облік розрахунків та ін. Аспектів діяльності суспільства.

  Третій розділ - Облікова політика з метою оподаткування. У ньому розглядається метод обчислення податку на додану вартість, податку на прибуток.

  Четвертий розділ визначає порядок і терміни проведення інвентаризації.

  П'ятий розділ облікової політика визначає порядок і терміни подання бухгалтерської звітності.

  Підприємство надає звітність територіальним органам державної статистики за місцем їх реєстрації, банкам та іншим користувачам.

  Підприємство веде бухгалтерський облік автоматизованим способом із застосуванням системи «1С: Підприємство». Крім того, на досліджуваному підприємстві використовується довідкова пошукова система «Гарант».

  Основними постачальниками товарів ТОВ ТД «Мегаполіс-Псков» за досліджуваний період були ТОВ «Логістична компанія Мегаполіс», ТОВ «Нестле Росія», ЗАТ «Ферреро Руссия». Основним постачальником послуг є ЗАТ «Псковпіщепром», який надає маркетингові послуги з викладення товару в певних точках магазинів на підставі договору надання послуг, що укладаються на певну продукцію, вид послуги і період.

  Покупців у ТОВ ТД «Мегаполіс-Псков» за досліджуваний період було понад 2000. Організація працює як з юридичними особами, так і з індивідуальними підприємцями по місту Пскова, а також по Псковській області.

  Основними покупцями ТОВ ТД «Мегаполіс-Псков» є: ЗАТ «Псковпіщепром», Федоров М.І., мережа «Добре», ЯЛ 61/2, 61/3, КДП-Кетерінг »(військові частини), ЗАТ« Псковнефтепродукт », і багато інших.

  2.1.1. Економічна характеристика підприємства

  ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »»

  Найважливішою економічною характеристикою будь-якого підприємства є його фінансовий стан. Для його аналізу проаналізуємо основні економічні показники діяльності підприємства за 2006-2008 роки.

  Аналіз фінансової звітності ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »за 2006-2008 рік буде проведений на основі достовірних документів, наданих керівництвом підприємства:

  - Форма №1 «Бухгалтерський баланс» - (Додаток №5,6,7);

  - Форма №2 «Звіт про фінансові результати» - (Додаток №5,6,7);

  а також інших форм звітності.

  Порівняння підсумків валюти балансу за аналізований період:

  31968-11830 = 20138 тис. Руб. - зміна валюти балансу за 2006 рік.

  49102-31968 = 17134 тис. Руб. - зміна валюти балансу за 2007 рік.

  70772-49102 = 21670 тис. Руб. - зміна валюти балансу за 2008 рік.

  Тенденція щорічного збільшення валюти балансу свідчить про зростання економічних можливостей і заслуговує на позитивну оцінку. Так з початку 2006 року валюта балансу зросла на 38804 тис. Руб.

  Аналіз складу і структури майна ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» полягає в побудові аналітичної таблиці, в якій абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Даний аналіз представлений в таблиці 1. Мета аналізу полягає в тому, щоб виявити абсолютні і відносні зміни величин різних статей балансу за певний період, дати оцінку цим змінам.

  Таблиця 1

  Аналіз складу і структури майна

  ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »»

  Найменування статті Значення, тис.руб.

  Абс. Змін.,

  тис. руб.

  Уд. вага% Від. Вим-е. % Т пр% Т пр%
  2006 2007 2008 2006-2007 2007-2008 2006 2007 2008 2006-2007 2007-2008 2006-2007 2007-2008
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  1.1. Основні засоби 33 49 785 16 736 0,1 0,1 1,1 0 1,0 48,5 150,2
  Разом у розділі I 33 49 785 16 736 0,1 0,1 0,1 0 0 48,5 150,2
  II. Оборотні активи
  2.1.Запаси 6644 8873 25141 2229 16268 20,8 18,1 35,5 -2,7 17,4 33,45 183,34
  2.2. ПДВ 95 282 383 187 101 0,3 0,6 0,5 0,3 -0,1 196,84 35,82
  2.3. Короткострокова дебіторська заборгованість 23249 38612 40780 15363 2168 72,7 78,6 57,6 5,9 -21 66,08 5,61
  2.4. Грошові кошти 1211 763 3683 -448 2920 3,8 1,5 5,2 -2,3 3,7 -36,99 382,7
  2.5 Інші оборотні активи 736 523 - -213 -523 2,4 1,06 - -1,34 -1,06 -28,94 -100
  Разом у розділі II 31935 49053 69987 17118 20934 99,9 99,9 98,9 0 -1,0 53,6 42,68
  РАЗОМ МАЙНА 31968 49102 70772 17134 38804 100 100 100
  III. Капітал та резерви
  3.1.Уставний капітал 10 10 10 0 0 0,03 0,02 0,01 -0,01 -0,01 0 0
  3.4. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 787 1284 2299 497 1015 2,4 2,6 3,2 0,2 0,6 63,15 79,05
  Разом у розділі III 797 1294 2309 497 1015 2,5 2,62 3,26 0,12 0,64 63,15 79,05
  V. Короткострокові зобов'язання
  4.1. Позики і кредити - 2435 960 2435 -1475 - 4,95 1,35 4,95 3,6 100 -0,60
  4.2.Кредіторская заборгованість 31171 45373 67503 14202 22130 97,5 92,4 95,4 -5,1 3 45,56 48,77
  Разом у розділі V 31171 47808 68463 16637 20655 97,5 97,3 96,7 -0,2 -0,6 53,37 43,2
  РАЗОМ ДЖЕРЕЛ МАЙНА 31968 49102 70772 17134 21670 100 100 100

  Висновок: З даної таблиці видно, що відбувається щорічне зростання валюти балансу. На кінець 2008 року цей показник збільшився вдвічі порівняно з 2006 роком. Таке збільшення в частині активу балансу обумовлено в першу чергу зростанням запасів, в 2008 році даний показник склав 25141 тис. Руб., Що на 16268 тис. Руб. більше, ніж в 2007 році. Також відбувається збільшення грошових коштів, так в 2007 році даний показник становив 763 тис. Руб., А вже в 2008 році склав 3683 тис. Грн. його частка в активі балансу склала 5,2%.

  У частині пасиву балансу також відбувається зростання показників. Значно зріс показник кредиторської заборгованості. Даний показник у 2007 році становив 45373 тис. Руб., А вже в 2008 році він збільшився на 22130 тис. Рублів і склав 67503 тис. Руб. Частка кредиторської заборгованості в складі майна організації дуже велика і на 2008 рік склав 95,4%, хоча і в порівнянні з 2006 рік він незначно, але знизився на 3%. Така висока частка кредиторської заборгованості в частині майна підприємства говорить про неспроможність ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» платити за зобов'язаннями за рахунок власних коштів і змушені залучати кошти з боку.

  Динаміка основних показників, що відображають діяльність підприємства представлена в таблиці 2.

  Таблиця 2

  Динаміка показників, що відображають діяльність підприємства ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »

  Найменування статті Значення, тис.руб. Абс. Змін., Тис.руб. Уд. Вага% показників у виручці від продажу Від. Вим-е,%

  Т пр%

  2006 2007 2008 2006-2007 2007-2008 2006 2007 2008 2006-2007 2007-2008 2006-2007 2007-2008
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Чиста виручка від реалізації 135446 227823 270159 92377 42336 100 100 100 0 0 68,2 118,6
  Собівартість проданих товарів 127267 216745 244332 89478 27587 93,9 95,1 90,4 1,2 -4,7 70,3 12,72
  Валовий прибуток від реалізації 8178 11078 25827 2900 14749 6,03 4,86 9,56 -1,17 4,7 35,46 133,14
  Комерційні витрати 8173 12132 25259 3959 13127 6,03 5,32 9,35 -0,71 4,03 48,44 108,2
  Прибуток (збиток) від продажу 6 -1054 568 -1060 1622 0,004 -0,004 0,002 -0,008 0,002 -17666,6 153,88
  інші доходи 528 3451 8619 2923 5168 0,004 1,5 3,19 0,096 -1,31 553,6 59,96
  Інші витрати 0 1755 7780 1755 6025 0 0,77 2,88 0,77 2,11 100 343,3
  Прибуток (збиток) до оподаткування 534 642 1407 108 765 0,4 0,3 0,5 -0,1 0,2 20,22 119,6
  Поточні витрати з податку на прибуток 137 144 392 7 248 0,1 0,06 0,1 -0,04 0,04 5,2 172,22
  чистий прибуток (збиток) 397 498 1015 101 517 0,3 0,2 0,3 -0,1 0,1 25,44 203,8

  Висновок: З даної таблиці видно, що абсолютно за всіма показниками протягом усього аналізованого періоду відбулося зростання. Але одночасно з доходами збільшився і зростання витрат організації. Так виручка від реалізації на кінець 2008 року склала 270 159 тис. Руб .. Тенденція зростання даного показника триває щорічно, так в 2007 році в порівнянні з 2006 роком він збільшився на 93277 тис. Руб., А в 2008 році в порівнянні з 2007 роком він збільшився на 42336 тис. руб .. Але одночасно з цим відбулося і збільшення собівартості проданих товарів, в 2008 році даний показник в порівнянні з попереднім роком збільшився на 27580 тис. руб. , Хоча її частка у виручці знизилася, але залишилася також висока і склала 90,4%. Інші витрати також збільшилися, їх зростання за аналізований період склав 7780 тис. Руб .. Але не дивлячись на таке збільшення витрат зростання чистого прибутку відбувається щорічно, так в порівнянні з 2006 роком, на кінець 2008 року чистий прибуток організації зросла на 618 тис.руб ., що говорить про правильне цільовому витрачанні коштів.

  Проведемо аналіз факторів, що впливають на ділову активність організації. Для цього розрахуємо наступні показники оборотності:

  Коефіцієнт оборотності оборотних активів:

  k o = Виручка від продажу / Середньорічна вартість оборотних активів

  k o 2006 = 135446/20150 = 6,72

  k o 2007 = 227823/17118 = 13,31

  k o 2006 = 270159/20934 = 12,90

  Даний показники досить низькі, це говорить про наявність непрацюючих активів організації. Можна зробити висновок, що організації слабо використовує свої активи для отримання виручки

  Коефіцієнт оборотності запасів:

  k з = Собівартість-ть проданих товарів / середньорічна вартість запасів

  k з 2006 = 127267 / 6287,5 = 20,24

  k з 2007 = 216745 / 7757,5 = 27,94

  k з 2008 = 244332/17007 = 14,36

  Період обороту запасів:

  Т з = 365 / k з

  Т з 2006 = 365 / 20,24 = 18,03

  Т з 2007 = 365 / 27,94 = 13,06

  Т з 2008 = 365 / 14,36 = 25,4

  Протягом всього аналізованого періоду коефіцієнти обороту товарів дуже низькі, а відповідно показники періоду обороту товару високі. Це говорить про те, що товари не продаються і залежуються на складі.

  Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості:

  K зд = Виручка від продажу товарів / середньорічна величина дебіторської заборгованості

  K зд 2006 = 135446/19248 = 7,04

  K зд 2007 = 227823/15366 = 14,83

  K зд 2008 = 270159/2168 = 124,6

  Період обороту дебіторської заборгованості:

  Т дз = 365 / K зд

  Т дз 2006 = 365 / 7,04 = 51,85

  Т дз 2007 = 365 / 14,83 = 24,61

  Т дз 2007 = 365 / 124,6 = 2,93

  Коефіцієнт обороту дебіторської заборгованості в 2006 році дуже низький і склав 7,04, це говорить про слабку платоспроможності покупців і низькою оборотності дебіторської заборгованості. Але в 2008 році ситуація значно поліпшується. Показник дебіторської заборгованості значно знизився, а оборотність її збільшилася і до 2008 року даний коефіцієнт склав 124,6, відповідно і знизився період обороту і склав 2,93

  Аналіз ліквідності ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »

  Далі проведемо аналіз ліквідності бухгалтерського балансу за допомогою фінансових коефіцієнтів. Для цього складемо таблицю 3 «Динаміка коефіцієнтів ліквідності бухгалтерського балансу організації ТОВ« ТД «Мегаполіс-Псков» ».

  Формули розрахунку коефіцієнтів ліквідності:

  До ал = (стор. 250 + стор. 260) / підсумок V розділу балансу

  До кл = (Підсумок II розділу балансу - стор. 210) / Підсумок V розділу балансу

  До тл = Підсумок II розділу балансу / Підсумок V розділу балансу

  Таблиця 3

  Динаміка коефіцієнтів ліквідності бухгалтерського балансу організації ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »».

  Найменування коефіцієнта значення

  зміна

  нормативне значення
  2006 2007 2008 2006-2007 2007-2008
  Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,04 0,02 0,05 -0,02 +0,03 > 0,2 - 0,25
  Коефіцієнт критичної ліквідності 0,81 0,84 0,66 +0,03 -0,18 0,7 - 0,8
  Коефіцієнт поточної ліквідності 1,02 1,03 1,02 +0,01 -0,01 > 2

  Висновок: Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності в ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »в перебігу всього аналізованого періоду нижче нормативного значення. Це означає, що підприємство зараз не в змозі за рахунок своїх найбільш ліквідних активів, таких як грошові кошти підприємства та короткострокові фінансові вкладення, знижувати, а тим більше погашати кредиторську заборгованість

  Значення коефіцієнта критичної ліквідності в 2006, 2007 роках відповідав своїм нормативним значенням, але в 2008 році він знизився, це обумовлено значним зростанням кредиторської заборгованості організації, а також збільшення запасів в частині оборотних активів.

  Значення коефіцієнта поточної ліквідності менше 2, що означає, що організація не має достатній обсяг вільних ресурсів, сформованих за рахунок власних джерел. І чи не є повністю платоспроможним.

  Аналіз фінансової стійкості.

  Далі проведемо аналіз фінансової стійкості з використанням фінансових коефіцієнтів. Розрахунок і оцінка коефіцієнтів ринкової стійкості ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »наводиться в таблиці 4« Розрахунок і оцінка фінансової стійкості організації ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков ».

  Формули використовуються для аналізу фінансової стійкості:

  Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними засобами = (Підсумок розділу 3 балансу - підсумок розділу 1 балансу) / підсумок розділу 2 балансу

  Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) = Підсумок розділу 3 балансу / Валюта балансу

  Коефіцієнт маневреності власних коштів = (Підсумок розділу 3 балансу - Підсумок розділу 1 балансу) / Підсумок розділу 3 балансу

  Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів = (Підсумок розділу 4 балансу + Підсумок розділу 5 балансу) / Підсумок розділу 3 балансу

  Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними засобами = (Підсумок розділу 3 балансу - Підсумок розділу 1 балансу) / стор.210 Запаси

  Ступінь платоспроможності = Підсумок розділу 5 балансу / Виручка від продажу товарів

  Таблиця 4

  Розрахунок і оцінка ринкової стійкості організації ТОВ «« ТД «Мегаполіс-Псков» ».

  Найменування коефіцієнта значення зміна нормативне значення
  2006 рік 2007 рік 2008 рік 2006-2007 2007-2008
  Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними засобами 0,0239 0,0254 0,0216 0,0015 -0,0038 0,1
  Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) 0,0249 0,0264 0,0326 0,0015 0,0062 ≥ 0,5
  Коефіцієнт маневреності власних коштів 0,958 0,962 0,967 0,004 0,005 0,5 ÷ 0,6
  Співвідношення власних і позикових коштів 39,607 37,234 29,782 -2,373 -7,452
  Коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат власними оборотними засобами 0,115 0,140 0,060 0,025 -0,08 0,6-0,8
  ступінь платоспроможності 0,230 0,209 0,253 -0,021 0,044

  Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів в ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» протягом всього аналізованого періоду нижче нормативного значення, це говорить про низьку забезпеченості оборотними активами в частині власних коштів організації.

  Значення коефіцієнта фінансової незалежності також значно нижче свого нормативного значення. Це свідчить про несприятливу фінансову ситуацію, про відсутність власних коштів на організації.

  Що стосується коефіцієнта маневреності власних коштів, то він досить високий і в усі роки перевершує нормативне значення. У 2008 році він склав 0,967, що 96,7% активів фінансуються за рахунок стійких джерел.

  Аналізуючи співвідношення власних і позикових коштів, тут показники дуже високі. Це говорить, що підприємство існує за рахунок позикових коштів, так як їх співвідношення на кінець 2008 року на 298% перевищує власні кошти.

  Для підвищення фінансової стійкості організації необхідно нарощувати частку власних джерел. Тому керівництву необхідно вишукувати способи підвищення ефективності роботи підприємства (ділової активності та рентабельності).

  Аналізуючи показники платоспроможності можна зробити висновок, що організація не здатна погасити зобов'язання за рахунок отриманої виручки. Так в 2008 році показник платоспроможності ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» дорівнює 0,253, це говорить, що організація за рахунок отриманої виручки здатна погасити тільки 25% своїх зобов'язань перед кредиторами.

  2.2. Облік надходження товарів.

  2.2.1. Порядок документального оформлення отримання, приймання та зберігання товарів.

  Як і будь-які інші операції в бухгалтерському обліку, операції, пов'язані з обігом товару, повинні підтверджуватися первинними документами. Ставитися до оформлення документів, пов'язаних з надходженням і вибуттям товару, слід дуже уважно, так як тут безпосередньо зачіпається матеріальна сторона діяльності торгової організації.

  Порядок і терміни прийому товарів на ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» за кількістю, якістю та комплектності та його документального оформлення регулюються діючими технічними умовами, умовами поставки, договорами купівлі-продажу (Додаток №8), договорами поставки (Додаток №9), договір надання послуг (Додаток №10).

  Основними реквізитами договорів є найменування сторін (постачальника і покупця), предмет договору (найменування та кількість товару), майнова відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору, ціни, терміни поставки, порядок розрахунку, тара і упаковка і т.д. За невиконання умов договору передбачаються штрафні санкції.

  Рух товару від постачальника до ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» супроводжується товаросупровідними документами, передбаченими умовами поставки товарів і правилами перевезення вантажів. Такими документами для ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »є: товарно-транспортна накладна (Додаток №11), товарна накладна (Додаток №12), рахунок-фактура (Додаток №13).

  Так як купується товар на ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» в основному доставляється автомобільним транспортом, частіше використовується товарно-транспортна накладна. Товарно-транспортна накладна складається з товарного і транспортного розділів. До неї можуть додаватися й інші документи, що прямують з вантажем.

  Одна і та ж товарна накладна виступає і як прибутковий, і як видатковий документ. Для постачальника накладна є документом, що обґрунтовує вибуття товарів, а для ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» та ж накладна є підставою для оприбуткування товару. Накладна виписується матеріально-відповідальною особою організації-постачальника при відвантаженні товарів зі складу. Обов'язковими реквізитами товарно-транспортної накладної є номер і дата складання документа, найменування постачальника і покупця, найменування (короткий опис) товару, кількість в одиницях виміру, ціна на одиницю товару, загальна сума відпущеного товару з урахуванням податку на додану вартість. Накладна підписується з боку постачальника матеріально відповідальною особою, що здали товар, а при прийомі товару - матеріально відповідальною особою з боку покупця, який прийняв товар.

  Документ повинен бути завірений круглими печатками постачальника і покупця. Підпис покупця на накладній є підтвердженням того, що товар прийнятий в кількості, асортименті і за цінами, які вказані в накладній. Висунути претензії до постачальника з приводу будь-яких розбіжностей між фактично отриманим товаром і даними накладної після того, як документ підписаний покупцем, практично неможливо. Виняток становлять випадки, коли кількісні або якісні недоліки товару не можуть бути виявлені при первинному огляді. Наприклад, при правильно зазначеній кількості великих запечатаних упаковок (коробок) покупець розписується в накладній за їх прийом, а при розтині короткий виявляється недовкладення. Накладна завіряється підписами матеріально відповідальних осіб з обох сторін і круглими печатками.

  Перевірка відповідності кількості, номенклатури та якості товару при надходженні на склад покупця здійснюється шляхом зовнішнього огляду і підрахунку. Якщо під час приймання товару виявляються розбіжності, вони повинні бути внесені в товаросупроводжувальний документ відповідно до вимог, що пред'являються до внесення виправлень до первинних документів.

  Виправлення підтверджуються підписами матеріально-відповідальних осіб постачальника і покупця, причому відповідальною особою від ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» виступає співробітник складу, безпосередньо приймає товар, а від продавця (якщо співробітник, виписує накладну, не супроводжує вантаж) - експедитор або інше особу, яка супроводжує товар до складу покупця.

  Одночасно з цим, постачальники при відпуску товарів на підставі накладних виписую рахунки-фактури.

  Рахунок-фактура - це документ, що виписується постачальником при відпуску товарів, готової продукції та інших матеріально-виробничих цінностей.

  Рахунки-фактури складаються в двох примірниках, перший з яких надається постачальником в ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» і дає право на залік сум ПДВ в порядку встановленому федеральним законом.

  Другий примірник (копія) рахунки-фактури залишається у постачальника для виробництва записи в книзі продажу та нарахування податку на додану вартість при реалізації товарів.

  В рахунку-фактурі повинні бути зазначені: порядковий номер і дата виписки, адреса та ідентифікаційні номери продавця та покупця, номер платіжно-розрахункового документа, найменування товарів, що поставляються, ціна за одиницю без урахування податку, вартість товарів без і з урахуванням податку, податкова ставка та сума податку і ін. Рахунок-фактура підписується керівником і головним бухгалтером організації, або іншими посадовими особами, уповноваженими на те відповідно до наказів організації, завіряється печатку організації.

  На підставі вище зазначених документів надійшов товар оприбутковується на рахунок 41/1 «Товари на складі», який призначений для узагальнення інформації про наявність та рух товарно-матеріальних цінностей, придбаних в якості товарів для продажу.

  ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» отримані товари розподіляє безпосередньо по 3 складах:

  1. Склад зберігання продуктів харчування

  2. Склад зберігання кондитерських виробів

  3. Склад зберігання товарів постачальника фірми «Нестле».

  На кожному складі матеріально відповідальні особи ведуть складський облік товарів незалежно від способу зберігання в натуральному вираженні за найменуваннями, кількістю та ціною товару на підставі прибуткових і видаткових товарних документів.

  На складах ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» застосовується сортовий спосіб зберігання товару. На кожне найменування товару відкриваються картки кількісного обліку. В адресній частині картки вказуються найменування організації і назва товару, артикул, сорт, ціна та ін. Відмітні ознаки товару. У предметної частини - відображаються залишок, прихід, витрата, найменування постачальника, покупця, номер і дата документів, на підставі яких зроблені записи. Записи в картки здійснюються за кожному документа матеріально-відповідальними особами в день здійснення операції. В кінці робочого дня обчислюється залишок товарів на кінець дня.

  Аналітичний облік товарів бухгалтерії також ведеться по найменування товарів. З метою скорочення обсягу облікових робіт застосовується сальдовий метод обліку товарів. Сутність даного методу полягає в тому, що бухгалтерія не веде карток кількісно-вартісного обліку. Бухгалтер періодично (щодня або раз на кілька днів) перевіряє правильність записів у картках складського обліку, які ведуть матеріально-відповідальні особи, з даними прибуткових-видаткових документів, представленим в бухгалтерію при товарному звіті.

  При реалізації товарів зі складів ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »застосовуються ті ж документи, що і при надходженні, тільки в якості постачальника в даному випадку виступає сам ТОВ« ТД «Мегаполіс-Псков».

  2.2.2. Облік надходження товарів і їх оцінка.

  На ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» облік товарів ведеться, і на складі (за місцем безпосередньої приймання і зберігання), і в бухгалтерському обліку. У бухгалтерському обліку використовується і синтетичний і аналітичний метод обліку.

  Синтетичний облік надходження товарів на ТОВ «ТД« Мегаполіс- Псков »» здійснюється на активному рахунку 41 «Товари», до якого відкритий субрахунок 1 «Товари на складах». Товари, що надійшли на склад ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »», відображаються за дебетом рахунка 41 «Товари на складах» в кореспонденції з рахунком 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» за вартістю їх придбання.

  Кореспонденція рахунку 41 показана на прикладі аналізу рахунки за серпень 2009 року.

  Таблиця 5

  Аналіз рахунку: 41
  за серпень 2008 р
  ТОВ ТД "Мегаполіс-Псков"
  рахунок З кред. рахунків У дебет рахунків З кред. рахунків У дебет рахунків
  У валюті У валюті
  41
  сальдо на початок періоду

  13 101 656,14

  60 21 368 976,20
  90 19 740 465,49
  Обороти за період 21 368 976,20 19 740 465,49
  Сальдо на кінець періоду 14 730 166,85
  41.1
  сальдо на початок періоду

  13 101 656,14

  60 21 368 976,20
  90 19 740 465,49
  Обороти за період 21 368 976,20 19 740 465,49
  Сальдо на кінець періоду 14 730 166,85

  Підсумки за рахунком 41 «Товари» наводяться в оборотно-сальдової відомості по рахунку 41.

  Так як щоденний оборот товару дуже високий, уявімо журнал господарських операцій по рах. 41.1 «Товари на складах» складеного на підставі прикладу поставки товару від ВАТ «Російський продукт».

  Таблиця 6

  Журнал господарських операцій з обліку надходження товарів в ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »».

  п / п

  зміст операцій Кореспондуючі рахунки Сума, руб. Документ-підстава
  дебет кредит
  1 На підставі договору поставки надійшли товари від ВАТ «Російський продукт». Надійшли наступні найменування товару, в т.ч. Рахунок-фактура №008869 від 21.08.2008 р (Пр-р: Додаток №13)
  2 Кондитерські вироби (кекси), кол.-12 шт., В т.ч. ПДВ

  41.1

  19.3

  60

  60

  53239,29

  8121,25

  Рахунок-фактура №008869 від 21.08.2008 р (Пр-р: Додаток №13)
  3 Чіпси ( «Московський картопля», кукурудза), кол.-225 кор., В т.ч. ПДВ

  41.1

  19.3

  60

  60

  53872,24

  8217,79

  Рахунок-фактура №008869 від 21.08.2008 р (Пр-р: Додаток №13)
  4 Приправи - 125 кор. в т.ч. ПДВ

  41.1

  19.3

  60

  60

  88665,5

  13525,25

  Рахунок-фактура №008869 від 21.08.2008 р (Пр-р: Додаток №13)
  5 Кіселя- 6кор. в т.ч. ПДВ

  41.1

  19.3

  60

  60

  10250,8

  1563,68

  Рахунок-фактура №008869 від 21.08.2008 р (Пр-р: Додаток №13)
  6 Вершки сухі - 35 кор. в т.ч. ПДВ

  41.1

  19.3

  60

  60

  5025,0

  766,52

  Рахунок-фактура №008869 від 21.08.2008 р (Пр-р: Додаток №13)
  7 Кавові напої та чаї -115 кор. в т.ч. ПДВ

  41.1

  19.3

  60

  60

  50015,03

  7629,41

  Рахунок-фактура №008869 від 21.08.2008 р (Пр-р: Додаток №13)
  8 Продукти швидкого приготування - 105 кор. в т.ч. ПДВ

  41.1

  19.3

  60

  60

  11003,0

  1678,42

  Рахунок-фактура №008869 від 21.08.2008 р (Пр-р: Додаток №13)

  Якщо в первинних документах, що підтверджують вартість придбаних товарів, сума податку на додану вартість окремим рядком не виділено, то придбані товари оприбутковуються за повною вартістю придбання, включаючи ПДВ. Якщо організація-постачальник звільнена від сплати ПДВ і вона на прохання покупця виставила йому рахунок-фактуру з виділеної в ньому сумою ПДВ і покупець суму податку відшкодував з бюджету, то постачальник-пільговик сплачує до бюджету ту суму ПДВ, яку він вказав у цих документах.

  Аналітичний облік - це облік, який дає деталізовані показники в грошовому, а в необхідних випадках і в натуральному вираженні.

  Відповідно до методичних рекомендацій з обліку й оформлення операцій прийому, зберігання та відпуску Товарів в організаціях торгівлі (затв. Листом Роскомторга ВІД 10 липня 1996 № 1-794 / 32-5) ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »веде аналітичний облік в наступних розрізах:

  - за найменуваннями (партіям) і матеріально-відповідальних осіб.

  У бухгалтерії облік ведеться в такий спосіб. На перше число кожного місяця узагальнюються дані про прихід, витрату і залишок товару. За всіма аналітичним субрахунках, заведеним до рахунку 41/1 «Товари на складах», складається оборотна відомість, в якій вказуються залишки товару на початок звітного (минулого) місяця, його прихід і витрата протягом відбиваного періоду і залишок на кінець місяця (на перше число місяця, наступного за звітним). Дані вказані по всіх найменувань товару (а також по всіх сортах) в грошовому і натуральному вираженні. Натуральні показники за відомістю звіряються з даними складського обліку. Сумові ж показники повинні збігатися відповідно з початковим і кінцевим сальдо, а також з оборотами по синтетичному рахунку 41/1 «Товари на складах».

  Перевірка відповідності кількості, номенклатури та якості товару при надходженні на склад ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» здійснюється шляхом зовнішнього огляду і підрахунку. Якщо під час приймання товару виявляються розбіжності, вони повинні бути внесені в товаросупроводжувальний документ відповідно до вимог, що пред'являються до внесення виправлень до первинних документів.

  При придбанні товарів ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» можуть виникати випадки поставки товарів неналежної якості. У такій ситуації ТОВ «ТД« Мегаполіс -Псков »» пред'являє постачальнику наступні вимоги (за винятком випадку, коли постачальник, який одержав повідомлення покупця про недоліки поставлених товарів, без зволікання замінить поставлені товари товарами належної якості):

  пропорційного зменшення ціни;

  безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

  відшкодування своїх витрат на усунення недоліків товару.

  У разі істотного порушення вимог щодо якості товару (виявлення непереборних недоліків або вони виявляються знову після їх усунення та інших подібних недоліків) ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» за своїм вибором має право:

  відмовитися від виконання договору поставки і зажадати повернення сплаченої за товар грошової суми;

  вимагати заміни товару неналежної якості товаром, відповідним договором.

  У разі поставки некомплектного товару ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »має право вимагати від постачальника: пропорційного зменшення ціни; доукомплектування товару в розумний строк. Якщо постачальник не виконав вищезазначені вимоги, то торгові організація може:

  відмовитися від виконання договору поставки і зажадати повернення сплаченої грошової суми;

  вимагати заміни некомплектного товару на комплектний.

  Якщо під час приймання товарів виявлено невідповідність складається акт про встановлену розбіжність за кількістю і якістю при прийманні товарно-матеріальних цінностей (ф. № ТОРГ-2). Акти складаються окремо за кожним постачальником на кожну партію товару, який надійшов за одним транспортним документом. Товарно-матеріальні цінності, щодо яких не встановлено розбіжності за кількістю та якістю в актах не перераховуються, про що робиться відмітка в кінці акта такого змісту: «По інших товарно-матеріальних цінностей розбіжностей немає».

  Приймання товарів, як правило, повинна вестися без перерви. Якщо з якихось поважних причин робота з приймання переривалася, причини, умови зберігання та перерви фіксуються в акті (ф. № ТОРГ-2), в якому вказується:

  найменування одержувача товарів і його адреса;

  номер і дата акта, місце приймання товару;

  склад комісії, найменування документа про виклик представника постачальника (виробника, вантажовідправника), його номер, дата;

  найменування, адреса, номер телефону постачальника, виробника, вантажовідправника, страхової компанії;

  дата, номер і найменування супровідних документів; номер і дата договору на поставку товару; рахунок-фактури, комерційного акта, залізничної накладної, свідоцтва (ветеринарного свідоцтва);

  спосіб доставки (вид транспортного засобу), дата відправки товару зі станції (пристані, порту) відправлення або зі складу відправника;

  умови зберігання товару до його розтину на складі одержувача, відомості про температуру при розвантаженні в вагоні, стан тари та упаковки, маркування місць, стан товару і тари в момент зовнішнього їх огляду;

  яким способом визначено кількість відсутніх товарів (зважуванням, рахунком місць, обміром тощо), відомості про справність ваговимірювальних приладів (тип ваг, рік таврування);

  докладний опис дефектів (характер недостачі, надлишків, неналежної якості, шлюбу, бою) і думка комісії про причини їх утворення;

  висновок комісії про причини і місце утворення нестачі, підстави, за якими товари переводяться в більш низький сорт, з посиланням на технічні умови і т.д .;

  проведений чи відбір зразків (проб) і куди вони спрямовані; інші дані, які на думку осіб, які беруть участь у прийманні, необхідно вказати в акті для підтвердження недостачі і неналежної якості або некомплектності товарів.

  Акт повинен бути підписаний всіма особами, які брали участь у його складанні, а також головним бухгалтером ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »». Він затверджується керівником організації, який записує на ньому своє рішення про пред'явлення претензії.

  Претензія пред'являється в письмовій формі і підписується керівником або заступником керівника ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »». У претензії зазначаються: вимоги заявника; сума претензії та обгрунтований її розрахунок; обставини, на яких ґрунтуються вимоги; докази, що підтверджують їх з посиланням на відповідне законодавство; перелік доданих до претензії документів та інші докази. До претензії додаються оригінали документів, що підтверджують пред'явлені організацією торгівлі вимоги, або належним чином завірені копії, або виписки з них, якщо ці документи відсутні в іншої сторони.

  Претензії у зв'язку з нестачею товару або його незадовільної якості направляються відправнику (постачальнику) в терміни, встановлені в договорах. У ці ж терміни ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» повинні вислати документи про надлишки прийнятого товару.

  При необгрунтованій відмові в задоволенні претензії ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» вправі звернутися до арбітражного суду для примусового стягнення грошових коштів в розмірі суми претензії.

  Синтетичний облік розрахунків за претензіями здійснюється на рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», субрахунок 2 «Розрахунки за претензіями». Залишок за цим рахунком, що означає суму боргу за претензіями з моменту його виникнення до повного стягнення або до списання, відбивається в розділі балансу «Оборотні активи». Господарські операції, що зачіпають рахунок 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами», субрахунок 2 «Розрахунки за претензіями», відображаються в обліку таким чином:

  приклад:

  Пред'явлена ​​претензія постачальнику ТОВ «КВД Груп» за недостачу товару на суму 1218,20 руб. (Додаток №14)

  Претензія визнана на суму 1218,24 коп .. Претензія буде задоволена шляхом зменшення поточної заборгованості.

  Дт 76.2 Кт 60 на суму 1218,20 руб. -пред'явлена ​​претензія

  Дт 60 Кт 76.2 на суму 1218,24 руб. - визнана претензія постачальником

  Дт 76.2 Кт 91.1 на суму 0,04 руб. - списана в прибуток надміру визнана претензія.


  2.3. Облік і списання витрат обігу.

  Облік витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг здійснюється відповідно до Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10/99, Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку витрат, що включаються у витрати обігу і виробництва, і фінансових результатів на підприємствах торгівлі та громадського живлення.

  На ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» витрати пов'язані з продажем продукції і товарів враховуються на рахунку 44/1 «Витрати на продаж».

  Облік витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) ведеться в розрізі видів витрат (витрати на оплату праці, матеріали, амортизація та ін.) В цілому по організації. Угруповання витрат за видами продукції (робіт, послуг), місцях виникнення і т.п. не провадиться.

  Кореспонденція рахунку 44/1 показана на прикладі аналізу рахунку за серпень 2009 р .:

  Таблиця 7

  Аналіз рахунку: 44

  за серпень 2008 р

  ТОВ ТД "Мегаполіс-Псков"
  рахунок З кред. рахунків У дебет рахунків З кред. рахунків У дебет рахунків
  У валюті У валюті
  44.1
  сальдо на початок періоду
  02 15 354,79
  10 10 239,26
  69 143 883,37
  70 582 877,62
  71 815,60
  76 811 319,26
  90 1 593 994,85
  97 29 504,95
  Обороти за період 1 593 994,85 1 593 994,85
  Сальдо на кінець періоду

  Підсумки за рахунком 44/1 «Товари на складах» наводяться в оборотно-сальдової відомості по рахунку 44.

  Таблиця 8

  Журнал господарських операцій з обліку витрат обігу за серпень 2008 р

  п / п

  зміст операцій Кореспондуючі рахунки Сума, руб. Документ-підстава
  дебет кредит
  1 Нараховано амортизацію основних засобів 44.1 02 15354,79

  Пр-р: Звіт по ОС по документу Нарахування амортизації на 31.08.2009

  (Додаток № 15)

  2 використано матеріали 44.1 10 10239,26 Пр-р: Рахунок-фактура №2703 від 27.08.2009 р (Додаток №16)
  3 Нараховано оплату праці персоналу організації 44.1 70 582877,62 Пр-р: Розрахунково-платіжна відомість, Звід проводок за серпень 2008 р (Додаток №17)
  4 Нараховано єдиний соціальний податок 44.1 69 143883,37 Пр-р: Розрахунково-платіжна відомість, Звід проводок за серпень 2008 р (Додаток №17)
  5 На суму відрахувань до ФСС 44.1 69.1 15926,02 Пр-р: Розрахунково-платіжна відомість, Звід проводок за серпень 2008 р (Додаток №17)
  6 На суму відрахувань від нещасних випадків 44.1 69.1.1 1098,34 Пр-р: Розрахунково-платіжна відомість, Звід проводок за серпень 2008 р (Додаток №17)
  7 На суму відрахувань до ПФ 44.1 69.2 109834,63 Пр-р: Розрахунково-платіжна відомість, Звід проводок за серпень 2008 р (Додаток №17)
  8 На суму відрахувань до ФОМС 44.1 69.3 17024,38 Пр-р: Розрахунково-платіжна відомість, Звід проводок за серпень 2008 р (Додаток №17)
  5 Затверджено авансовий звіт 44.1 71 815,60 Пр-р: Авансовий звіт (Додаток №18)
  6 Відображено заборгованість сторонньої організації з пред'явленої претензії. 44.1 76/2 811319,26 Рахунок-фактура №24577 / 31 від 18.09.2009 р (Додаток №19)
  7 Віднесені на витрати витрати здійснені в минулому періоді 44.1 97 29504,95 Журнал проводок рах. 44,97 (Додаток №20)
  8 Списані витрати на продаж 90/7 44.1 1593994,85 Операція формується автоматично

  В кінці звітного періоду рахунок 44/1 «Витрати на продаж» закривається. Всі витрати списуються на спеціально відкритий до рахунку 90, субрахунок 7 «Витрати на продаж».

  2.4. Облік і оцінка товарів при їх реалізації, визначення фінансового результату.

  При продажу товарів чи іншому їх вибутті повинна проводитися їх оцінка. ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» в даному випадку застосовує метод оцінки товару за середньою собівартістю товарів.

  Середня собівартість товару визначається по кожному виду (групі) запасів як частка від ділення загальної собівартості виду (групи) запасів на їх кількість, відповідно складаються з собівартості та кількості по залишку на початок місяця і по котрі вступили товарам в цьому місяці.

  Таблиця 9

  Приклад розрахунку вартості товарів методом середньої собівартості на ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »:

  Наявність і рух товару: Кава - «Нестле-екстра»

  за серпень 2008 р

  показники Одиниця виміру Кількість одиниць Купівельна вартість одиниці, руб. Купівельна вартість групи, руб.
  Залишок на початок місяця (на 01.08.2008 р) кор. 30 2000 60000

  Надійшло за серпень

  10 серпня

  кор. 20 1950 39000
  14 серпня кор. 10 2000 20000
  20 серпня кор. 10 2000 20000
  25 серпня кор. 10 2000 20000
  Разом прихід із залишком кор. 80 1987.5 159000
  Відпущено в реалізацію в жовтні кор. 60 1987.5 119250
  Залишок на кінець місяця (на 01.09.08 р) кор. 20 1987.5 39750

  Оцінка товарів за середньою купівельною вартістю:

  Середня покупна вартість одиниці товару - 159000/80 = 1987,5 руб.

  Середня покупна вартість відпущених товарів - 1987,5 * 60 = 119250 руб.

  Середня покупна вартість залишилися на кінець місяця товарів

  (На 01.09.2008 р) - 1987,5 * 20 = 39750 руб.

  Реалізація товарів в оптовій торгівлі регулюється договорами: купівлі-продажу, поставки, комісії, і т.д.

  За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).

  За договором поставки постачальник-продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений термін (або терміни) вироблені або купуються їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням (окремі статті договору поставки регулюються договором купівлі-продажу).

  За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

  Таким чином, відвантаження товарів ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »проводиться відповідно до укладених договорів. ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »за формою руху товару здійснює реалізацію товарів зі складів (складський товарообіг). Вид договору і способи продажу товарів впливають на документальне оформлення операцій по відвантаженню і продажу товарів. Крім того, порядок документального оформлення продажу товарів залежить від способу відпуску товарів покупцям.

  Види платіжно-банківських (розрахункових) документів залежать від форм розрахунків, встановлених в договорі між постачальником і покупцем. Розрахунковий документ є оформлення у вигляді документа на паперовому носії або у встановлених випадках електронного платіжного документа:

  розпорядження платника (клієнта або банку) про списання грошових коштів зі свого рахунку на рахунок покупця коштів;

  розпорядження отримувача коштів (стягувача) на списання грошових коштів з рахунку платника і перерахування на рахунок, вказаний одержувачем коштів (стягувачем).

  При здійсненні безготівкових розрахунків допускаються розрахунки платіжними дорученнями, за акредитивом, чеками, розрахунки по інкасо, а також розрахунки в інших формах, передбачених законом, встановленими відповідно до нього банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту.

  Платіжне доручення являє собою доручення організації обслуговуючому банку про перерахування певної суми зі свого рахунку на рахунок одержувача. Вона приймається від платника до виконання лише за наявності коштів на його рахунку.

  У платіжному дорученні вказуються:

  його номер, дата складання, вид платежу, платник, його ідентифікаційний номер (ІПН), місцезнаходження, розрахунковий рахунок, банк платника, його код;

  найменування одержувача, його реквізити (ІПН), банк одержувача, його код;

  сума прописом і цифрами;

  дата отримання товару, надання послуги;

  призначення платежу, найменування товару, виконаних робіт, наданих послуг, номера і суми товарних документів;

  вид операції, термін платежу і його черговість, проведено банком, підписи клієнта, місце друку, позначки банку та ін.

  Так, моментом виконання обов'язку організації передати товар покупцеві (якщо інше не передбачено договором) вважається момент або вручення товару покупцеві (або зазначеній ним особі), або здача перевізникові для відправлення покупцю. Товар вважається врученим покупця з моменту його фактичного надходження у володіння покупця або вказаної ним особи.

  Моментом виникнення права власності у покупця є момент передачі йому товару.

  У ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» бухгалтерський облік продажу товарів здійснюється на зіставляти операційно-результатном рахунку 90 «Продажі». Він називається так тому, що тут зіставляється сума обороту по кредиту (продажна вартість реалізованих товарів, включаючи податок на додану вартість) з сумою обороту по дебету (собівартість цих товарів, податок на додану вартість, акції і витрати обігу, що відносяться до проданих товарів) і виявляється результат від продажу товарів (прибуток або збиток).

  Рахунок 90 «Продажі» призначений для узагальнення інформації про доходи та витрати, пов'язані зі звичайними видами діяльності організації, і визначення фінансового результату по них.

  Доходами і витратами від звичайних видів діяльності є:

  1) доходами - виручка від продажу продукції і товарів, надходження, пов'язані з виконанням робіт, наданням послуг;

  2) витратами - витрати, пов'язані з виготовленням продукції і її продажем, придбанням і продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

  До рахунку 90 «Продажі» на ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» відкриті такі субрахунки субрахунка: 1 «Виручка», 2 Собівартість продажів », 3« Податок на додану вартість », 7« Витрати на продаж », 9« Прибуток / збиток від продажу ».

  Кореспонденція рахунку 90 «Продажі» представлена на прикладі аналізу рахунку за серпень 2008 р ..

  Таблиця 10

  Аналіз рахунку: 90

  за серпень 2008 р

  ТОВ ТД "Мегаполіс-Псков"
  рахунок З кред. рахунків У дебет рахунків З кред. рахунків У дебет рахунків
  У валюті У валюті
  90
  сальдо на початок періоду
  41 19 740 465,49
  44 2 198 753,61
  62 25 724 118,24
  68 3 742 490,66
  99 42 408,48
  Обороти за період 25 724 118,24 25 724 118,24
  Сальдо на кінець періоду
  90.1
  сальдо на початок періоду 165 428 425,17
  62 25 724 118,24
  Обороти за період 25 724 118,24
  Сальдо на кінець періоду 191 152 543,41
  90.2
  сальдо на початок періоду 128 342 085,59
  41.1 19 740 465,49
  Обороти за період 19 740 465,49
  Сальдо на кінець періоду 148 082 551,08
  90.3
  сальдо на початок періоду 24 016 091,11
  68 3 742 490,66
  Обороти за період 3 742 490,66
  Сальдо на кінець періоду 27 758 581,77
  90.7
  сальдо на початок періоду 13 561 295,44
  44 2 198 753,61
  Обороти за період 2 198 753,61
  Сальдо на кінець періоду 15 760 049,05
  90.9
  сальдо на початок періоду 491 046,97
  99 42 408,48
  Обороти за період 42 408,48
  Сальдо на кінець періоду 448 638,49

  Підсумки за рахунком 90 «Продажі» наводяться в оборотно-сальдової відомості по рахунку 90.

  Таблиця 11

  Кореспонденція рахунку 90 «продажу» з іншими рахунками за серпень 2009р.

  п / п

  зміст операцій Кореспондуючі рахунки сума Документ-підстава
  дебет кредит
  1 Відвантажені товари покупцям за продажною собівартості 62 90/1 25 724 118,24 Пр-р: товарна накладна №ПН30771 від 03.08.2009 р (Додаток №21)
  2 Списані реалізовані товари з матеріально-відповідальних чи за купівельною собівартості 90/2 41/1 19 740 465,49 Пр-р: Рахунок-фактура №008869 від 21.08.2009 р (Додаток №13)
  3 Нараховано податок на додану вартість на продані товари 90/3 68 3 742 490,66 Пр-р: Рахунок-фактура №008869 від 21.08.2009 р (Додаток №13)
  4 Списані витрати, відносяться до реалізованих товарів) 90/7 44 2 198 753,61 Операція формується автоматично
  5 Визначено фінансовий результат від реалізації 90/9 99 448 638,49 Операція формується автоматично

  На рахунку 90 «Продажі» в кінці місяця (звітного періоду) виявляється фінансовий результат. Записи за субрахунками 1 "Дохід", 2 "Собівартість продажів», 3 «Податок на додану вартість», 7 «Витрати на продаж» виробляються накопичувально протягом звітного року. Щомісяця зіставленням сукупного дебетового обороту за субрахунками 2 «Собівартість продажів», 3 «Податок на додану вартість», 7 «Витрати на продаж» і кредитового обороту по субрахунку 1 "Дохід" визначається фінансовий результат (прибуток або збиток) від продажів за звітний місяць. Цей фінансовий результат щомісяця (заключними оборотами) списується з субрахунку 9 «Прибуток / збиток від продажу» на рахунок 99 «Прибутки та збитки».

  Визначимо фінансовий результат від реалізації товарів за серпень 2009 р .:

  Дт 90/1 - Дт рахунків 41,44,68 = 25724118,24 - 19740465,49 - 3742490,66

  - 2198753,61 = 42408,48 руб, таким чином прибуток від реалізації в серпні 2009 р склала 42408,48 руб.

  Для визначення суми витрат на продаж, що відносяться до проданих товарів, проводиться в кінці звітного періоду (місяця, кварталу) їх розрахунок на залишок товарів за середнім відсотком. Витрати на залишок товарів розраховуються за статтею «Витрати на транспортування» наступним чином:

  1) підсумовуються транспортні витрати на залишок товарів на початок місяця і вироблені в звітному місяці;

  2) визначається сума товарів, проданих у звітному місяці, і залишку товарів на кінець місяця;

  3) відношенням суми витрат, відображених в п. 1, до суми проданих і залишилися товарів (п. 2) визначається середній відсоток витрат до загальної вартості товарів;

  4) множенням суми залишку товарів на кінець місяця на середній відсоток зазначених витрат (п. 3) визначається їх сума, що відноситься, до залишку непроданих товарів на кінець місяця.

  Для визначення витрат, що відносяться до проданих товарів, слід до витрат на залишок товарів на початок місяця (сальдо початкове по рахунку «Витрати на продаж») додати всі витрати за місяць (оборот по дебету) і відняти витрати на залишок товарів на кінець місяця (сальдо кінцеве, тобто суму п. 4).

  Таким чином, синтетичний рахунок «Продажі» сальдо на звітну дату не має. Після закінчення звітного року всі субрахунки, відкриті до рахунку «Продажі» (крім субрахунка 9 «Прибуток / збиток від продажу»), закриваються внутрішніми записами на субрахунок 9 «Прибуток / збиток від продажу».  2.5. Шляхи вдосконалення обліку товарів в ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков ».

  В якій міститься пропозиція щодо вдосконалення обліку товарів на ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» я пропоную розглянути аналітичний облік рахунку 41/1 «Товари на складах».

  Відповідно до методичних рекомендацій з обліку й оформлення операцій з обліку й оформлення операцій прийому, зберігання та відпуску товарів в організаціях торгівлі ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» веде аналітичний облік за найменуваннями товару і матеріально відповідальних осіб.

  Про необхідність вести облік по матеріально-відповідальним особам сперечатися не доводиться. Зрозуміло, для податкового обліку і бухгалтерської звітності такі дані значення не мають, однак всередині підприємства аналітичний облік по матеріально-відповідальним особам не ведеться тільки в тому випадку, якщо умови трудового договору передбачають колективну відповідальність, а на ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» договори укладаються з кожним матеріально-відповідальною особою, яка відповідає за певний асортимент товару.

  Однак, при такому великому обороті товарів як на ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» такого аналітичного обліку товарів недостатньо. У ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »», як уже говорилося раніше, товар розподіляється безпосередньо по 3 складах:

  1. Склад зберігання продуктів харчування.

  2. Склад зберігання кондитерських виробів.

  3. Склад зберігання товарів постачальника фірми «Нестле».

  На кожному складі, закріплені за ним матеріально-відповідальні особи ведуть складський облік товарів, в натуральному вираженні за найменуваннями, кількістю та ціною товару на підставі прибуткових і видаткових документів.

  У такій ситуації було б доцільно вести аналітичний облік розрізі кожного складу, тобто до рахунку 41/1 «Товари на складах» відкрити додаткові субрахунки:

  Н-р:

  Рахунок 41/1/1 «Товари на складах» - склад зберігання продуктів харчування;

  Рахунок 41/1/2 «Товари на складах» - склад зберігання кондитерських виробів;

  Рахунок 41/1/3 «Товари на складах» - склад зберігання товарів фірми «Нестле».

  А також, у зв'язку з тим, що асортимент товарів зберігаючихся на кожному складі дуже широкий, доцільно додатково вести аналітичний облік товарів за основними видами продукції.


  Такий аналітичний облік допомагає в першу чергу відстежувати рух товару на кожному складі окремо, запобігати і оперативно виявляти можливі недостачі, а також дає інформацію про рентабельність того чи іншого асортименту товарів.

  Одночасно з цим, при виникненні необхідності перевірки того чи іншого матеріально - відповідальної особи, або інвентаризації конкретного складу, значно знижується і полегшується збір необхідної інформації з даних бухгалтерського обліку. Надалі при необхідності отримати більш детальну інформацію по рахунку 41/1 «Товари на складах», скласти оборотну відомість необхідну для поточної перевірки і звірення даних бухгалтерського обліку з даними складського обліку, буде менше важко, знижується обсяг документів, конкретизується інформація.

  Глава 3. Аудит товарообігу в ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »»

  3.1. Об'єкт, цілі та джерела інформації при проведенні аудиту товарообігу

  на ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков ».

  Одним з основних напрямків аудиту є аудит товарних операцій, які становлять основу діяльності підприємства. Для здійснення точного і повного відображення в системі бухгалтерського обліку операцій з товарними запасами необхідно керуватися законодавчими актами РФ, постановами Президента і уряду, нормативними документами і т.д. В системі операцій з товарами підприємства часто зустрічаються порушення і відхилення від діючих нормативних положень. Таким чином, бухгалтерський облік і аудит товарних запасів є життєво необхідним підприємствам, що здійснюють свою діяльність.

  Так як основною діяльністю ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» є торговельна діяльність, а саме оптова торгівля, то об'єктом аудиту були обрані товарні операції.

  Для визначення змісту аудиту товарних операцій необхідно розглянути визначення товарів і склад операцій руху товарів в якості основних об'єктів аудиторської діяльності.

  Товари - згідно з ПБО 5/01 є частиною матеріально-виробничих запасів, які придбані або отримані від інших юридичних або фізичних осіб і призначені для продажу.

  Господарські операції з товарами незалежно від способу організації торговельної діяльності пов'язані з їх надходженням, вибуттям, іншими і розрахунковими операціями, формуванням доходів, витрат і фінансових результатів.

  Аудит на ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» проводиться щорічно. У своїй роботі я розгляну аудит товарообігу за 2008 рік ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »». Аудит проводиться аудиторською фірмою ТОВ «Поліс-Аудит».

  Таблиця 12

  об'єкти аудиту

  об'єкт Форми бухгалтерської звітності Призначення - для систематизації відомостей
  Найменування № рахунку субрахунок Форма № 1 Форма № 2
  рядок графа рядок графа
  "Товари" 41 - 214 - - - про наявність та рух товарів, придбаних для продажу. На рахунку 41 відображаються зайве і непотрібні матеріальні цінності (включаючи відходи), що підлягають продажу неторговельними організаціями
  "Товари на складах" 41/1 - - - - про наявність та рух товарних запасів в оптових і розподільних базах, на складах,, овочесховищах, холодильниках
  "Витрати на продаж" 44 - - 030,040 - про витрати, обумовлених постачальницько-збутової і маркетингової діяльністю організації (в тому числі, по переробці, обробці, доопрацювання, поліпшення технічних характеристик товарів і по приведенню їх в товарний вигляд)
  "Продажі" 90 - - - - про доходи, витрати і фінансові результати по звичайних видах діяльності організації
  "Виручка" 90/1 111 012 про надходження активів, визнаних виручкою
  "Собівартість продажів" 90/2 - - 020 021 про собівартість продажів, по яких на субрахунку 90/1 врахована виручка
  "Податок на додану вартість" 90/3 220 - - - про суми ПДВ, що підлягають отриманню від покупця (замовника)
  "Прибуток (збиток) від продажу" 90/9 - - 050 - про фінансові результати (прибутки або збитки) від продажів за звітний місяць

  Мета аудиту товарних операцій визначається із загальної мети аудиту, що полягає в перевірці та підтвердженні (або не підтвердження) достовірності фінансової звітності організації і встановлення, здійснюваних нею фінансово-господарських операцій нормативно-правовим актам, чинним в Російській Федерації.

  Мета аудиту операцій з товарними цінностями - визначити законність цих операцій і правильність відображення їх в бухгалтерському обліку для оцінки впливу на достовірність бухгалтерської звітності організації, що здійснює ці операції.

  Для досягнення основної мети аудиту організації, що займається торгівлею, необхідно вирішити цілий комплекс взаємопов'язаних завдань, основними з яких є:

  · Встановлення наявності збереження умов зберігання товарів;

  · Вивчення стану внутрішнього контролю за надходженням і вибуттям товарних цінностей;

  · Перевірка правильності повноти оприбуткування товарів;

  · Перевірка правильності відображення товарних операцій в регістрах синтетичного та аналітичного обліку;

  · Підтвердження відображених сум виручки від продажу товарів;

  · Підтвердження сум заборгованості покупців на кінець звітного періоду;

  · Визначення обґрунтованості віднесення проведених витрат до відповідних торговельних операцій;

  · Підтвердження реальності обчисленого фінансового результату від продажу товарів;

  · Перевірка дотримання податкового та цивільного законодавства при здійсненні товарних операцій.

  Таким чином, можна виділити два основних напрямки діяльності аудитора при перевірці товарних операцій.

  По-перше, здійснення процедур, спрямованих на встановлення законності здійснених товарних операцій.

  По-друге, здійснення процедур, спрямованих на встановлення достовірності бухгалтерської звітності організації.

  В ході проведення перевірки аудитор повинен отримати достатні докази для складання об'єктивного і обгрунтованого аудиторського висновку про перевіряються ділянках обліку.

  При перевірці аудитору необхідно вивчити всі нормативні документи, що стосуються порядку прийому, обліку, зберігання та відпуску товарних цінностей, зокрема, положення з обліку товарів, тари, малоцінних і швидкозношуваних предметів, про порядок видачі довіреностей матеріально-товарних цінностей та інші.

  В якості основної нормативної бази використовуються Цивільний Кодекс РФ, Митний і Податковий Кодекси Російської Федерації.

  Серед документів, що підлягають перевірці, виділяють первинні документи, регістри обліку, звітність.

  Первинні документи включають:

  1. Наказ про облікову політику організації;

  2. Договори-купівлі продажу.

  Таблиця 13

  Первинні документи обліку торгових операцій

  господарська операція документ
  найменування код
  1. Надходження товарів 1.1 Акт про приймання товарів ТОРГ-1
  1.2 Акт про встановлену розбіжність за кількістю і якістю при приймання товарно-матеріальних цінностей ТОРГ-2
  1.3 Акт про приймання товару, що надійшов без рахунку постачальника ТОРГ-4
  1.4 Накладна на внутрішнє переміщення товарів. ТОРГ-13
  1.5 Супровідні документи постачальника:
  Специфікація ТОРГ-10
  сертифікат
  Паспорт якості та ін.
  2. вибуття товарів 2.1 Замовлення - відбірковий лист ТОРГ-8
  2.2 Замовлення ТОРГ-26
  2.3 Специфікація ТОРГ-10
  2.4 Товарна накладна ТОРГ-12
  2.6 Акт про псування, бою, лому товарно-матеріальних цінностей ТОРГ-15
  2.7 Акт про списання товарів ТОРГ-16
  3. Розрахункові документи 3.1 Платіжна вимога 0401061
  3.2 Рахунок ------
  3.3 Товарно-транспортна накладна Т-1
  3.2 Рахунок-фактура

  Бухгалтерські регістри з обліку товарів можуть бути різними. Це залежить від застосовуваних форм і способів ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Аудитор повинен проаналізувати регістри синтетичного і аналітичного обліку по рахунках 41, 90, 60,76 і інші, використовуючи робочий план рахунків підприємства, Головну книгу, сальдові відомості.

  Інформація по товарах міститься в бухгалтерській звітності підприємства: в формі №1 «Бухгалтерський баланс» - показники про товари згруповані у другому розділі активу балансу, в формі №2 «Звіт про фінансові результати», в формі №5 - «Додаток до бухгалтерського балансу »- витрати по звичайних видах діяльності, пояснювальній записці, яку додають до балансу.

  3.2. Підготовка та планування аудиторської

  перевірки товарообігу на ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »».

  Побудова будь-яких взаємин між організаціями починається з звернень і переддоговірної листування. Тобто, ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» звертається до аудиторської фірми ТОВ «Поліс-Аудит» надати їй певні послуги, яка в свою чергу висловлює згоду на надання таких послуг.

  Дана пропозиція від ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» виглядає наступним чином:

  № 115 Генеральному директору

  «25» квітня 2009 р аудиторської фірми

  ТОВ «Поліс-Аудит»

  Артем'єву М.М.

  Прошу Вас провести в березні 2009 року аудиторську перевірку з метою встановлення в усіх суттєвих аспектах достовірності бухгалтерської звітності ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» за 2008 рік.

  При позитивному вирішенні питання прошу направити на нашу адресу договір.

  З повагою.

  керівник

  ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» _______________ Федоров А.А.

  Після прийняття пропозиції щодо виконання пропонованої роботи ТОВ «Поліс-Аудит» відправляє на адресу ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» лист-зобов'язання про згоду на проведення аудиту.

  Метою даного листа є встановлення основних зобов'язань аудиторської організації та економічного суб'єкта на етапі укладення договору про проведення аудиторської перевірки.

  Лист-зобов'язання ТОВ «Поліс-Аудит»

  № 2505 Керівнику

  «01» березня 2009 року ТОВ «Мегаполіс-Псков»

  Федорову О.О.

  Відповідно до Вашою пропозицією про проведення аудиту бухгалтерської звітності ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »за 2008 рік направляємо Вам договір на проведення аудиторської перевірки.

  Вважаємо своїм обов'язком відзначити, що аудит буде проводитися відповідно до вимог Федерального Закону «Про аудиторську діяльність» від 07.08.01 р, Правил (стандартів) аудиторської діяльності в РФ, внутрішньофірмових аудиторських стандартів, планом і програмою аудиту.

  Метою аудиту буде вираження думки нашої організації про достовірності бухгалтерської звітності ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »за 2008 рік в усіх суттєвих аспектах.

  За результатами аудиту Вам буде представлений конфіденційний звіт, що містить зауваження по всіх виявлених в ході аудиту помилок, недоліків, порушень і рекомендації по їх усуненню, а також представлено офіційне аудиторський висновок. Разом з тим вважаємо за необхідне зазначити, що з огляду на вибіркового характеру перевірки та інших властивих аудиту обмежень впевненість аудиторської організації в надійності виражається думки про достовірність бухгалтерської звітності не може бути абсолютною.

  Оцінка можливого при вираженні думки аудиторського ризику буде приведена в плані аудиту, екземпляр якого буде Вам своєчасно надано.

  Просимо Вас повернути в нашу адресу один примірник договору на аудиторську перевірку, підписаний з Вашої сторони.

  Додаток:

  Договір надання аудиторських послуг - 2 екз. (Додаток №22)

  Генеральний директор ТОВ «Поліс-Аудит» ________ Артем'єв М.М.

  Грунтуючись на укладеному договорі і поставлених в ньому цілях, аудитор повинен здійснити планування перевірки.

  Планування - це процес, що дозволяє найбільш раціонально виконати аудит і одночасно зменшити ризик виявлення істотних моментів.

  Планування - це початкова стадія проведення аудиту, в ході якої визначаються обсяги і терміни аудиту, розробляється план і програма перевірки, що визначають види і послідовність здійснення аудиторських процедур, тобто безпосередньо визначається стратегія і тактика аудиту.

  Процедуру планування поділяють на три етапи:

  - попереднє планування;

  - складання загального плану;

  - розробка програми аудиту.

  На етапі попереднього планування аудитор повинен вивчити всю наявну і доступну йому інформацію про організацію - клієнті.

  Для цього використовуються матеріали, що зберігаються в постійному архіві аудиторської фірми, використовується інформація, отримана від інших аудиторських фірм та організацій.

  У процесі попереднього планування аудитор знайомитися з історією розвитку та становлення організації, її організаційно-управлінської структурою, видами діяльності, структурою статутного капіталу і т.п.

  У процесі підготовки загального плану і програми аудиту дається попередня оцінка ефективності системи внутрішнього контролю на підприємстві, встановлюється прийнятний рівень суттєвості аудиторського ризику, що дозволяють вважати бухгалтерську звітність достовірної, що виявляє значимі для аудиту області.

  Достовірність бухгалтерської звітності у всіх існуючих відносинах представляє таку ступінь точності її показників, при якій кваліфікований користувач цієї звітності робить правильні висновки і приймає правильні економічні рішення.

  Аудитори зобов'язані брати до уваги дві сторони суттєвості: якісну і кількісну. З якісної точки зору вони повинні використовувати своє професійне судження для визначення того, чи істотні відмічені в ході перевірки відхилення. З кількісної точки зору встановлюються, перевершують чи окремо і в сумі виявлені відхилення кількісний критерій - рівень суттєвості.

  Рівень суттєвості - це граничне значення помилки бухгалтерської звітності, починаючи з якої її кваліфікований користувач з великим ступенем ймовірності робить неправильні висновки і приймає неправильні економічні рішення.

  Таблиця 14

  Розрахунок планованого рівня суттєвості.

  Найменування

  базового

  показника

  значення базового

  показника бухгалтерської

  звітності підприємства, тис.руб.

  Частка,%

  Значення, що застосовується

  для знаходження

  рівня суттєвості, тис. руб.

  Прибуток до оподаткування 1407 5 70
  Валюта балансу 70772 2 1 415
  Валовий обсяг реалізації без ПДВ 270159 2 5403
  Капітал та резерви 2309 10 231
  Загальні витрати підприємства 33039 2 660

  Визначаємо єдиний рівень суттєвості:

  70 + 1415 + 5403 + 231 + 660 = 7779/5 = 1556

  Порівнюємо єдиний рівень суттєвості з отриманими значеннями для знаходження рівня суттєвості:

  70-1556 / 1556 * 100% = 95%

  1415-1556 / 1556 * 100% = 9%

  5403-1556 / 1556 * 100% = 247%

  231-1556 / 1556 * 100% = 85%

  660-1556 / 1556 * 100% = 49%

  Для розрахунку рівня суттєвості підходять 2 базових показника: 1415тис.руб. і 660 тис. руб., усереднення даних показників і буде рівнем суттєвості.

  1415 + 660/2 = 1037,5- округляем отриманий показник і отримуємо рівень суттєвості дорівнює - 1040 тис. Руб.

  Ризик аудитора полягає в тому, що аудитор може потерпіти невдачу через конфлікт з клієнтом навіть при позитивному аудиторському висновку. Цей ризик залежить від: конкурентоспроможності аудитора; недружньої реклами діяльності аудитора; ймовірності судових позовів по відношенню до аудитора; фінансового стану клієнта; характеру операцій клієнта; компетентності адміністрації та облікового персоналу клієнта; термінів проведення аудиту і т.д.

  Запланований аудиторський ризик розрахуємо кількісним методом.

  АР = ВХР 'РСК' РНО, де

  АР - аудиторський ризик;

  ВХР - внутрішньогосподарський ризик;

  РСК - ризик засобів контролю;

  РНО - ризик невиявлення.

  При цьому слід мати на увазі, що між ризиком невиявлення і кількістю аудиторських доказів існує зворотна залежність, чим нижче такий ризик, тим більша кількість аудиторських даних необхідно досліджувати при перевірці. При цьому АР і РНО знаходяться в прямій залежності.

  Виходячи з наведених нижче даних, аудитор робить висновок про необхідність коригування аудиторських доказів.

  Приймемо аудиторський ризик дорівнює 3%

  ВХР = 60% дані отримані з раніше

  РСК = 50% зібраних даних.

  РНО = 10%

  При складанні плану аудиту товарних операції ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» слід виділити завдання аудиту надходження, вибуття, наявності товарів, інших і розрахункових операцій, а також роботи, пов'язані з вивченням і оцінкою систем внутрішнього контролю (СВК) операцій з товарами.

  Загальний план аудиту

  перевіряється суб'єкт ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »»
  Аудиторська організація ТОВ «Поліс-Аудит»
  Звітний період з 1 січня 2008р. по 31 грудня 2008 р
  Запланований аудиторський ризик 3%
  плановані роботи період виконання виконавець
  Оцінка системи внутрішнього контролю операцій з товарами 01.03.2008-05.03.2008 Журкова Є.В.
  Аудит надходження та наявності товарів 06.03.2008-12.05.2008 Журкова Є.В.
  Аудит вибуття товарів 12.03.2008-21.03.2008 Журкова Є.В.
  Аудит інших товарних операцій 22.03.2008-26.03.2008 Журкова Є.В.
  Керівник аудиторської організації (Дата) (підпис)
  Керівник аудиторської перевірки (Дата) (підпис)
  аудитор (Дата) (підпис)

  Після складання плану розробляється програма аудиту, що передбачається собою перелік процедур, необхідних для його реалізації.

  Таблиця 15

  Програма аудиту товарних операцій

  перевіряється суб'єкт ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »»
  Аудиторська організація ТОВ «Поліс-Аудит»
  період аудиту з 1 березня 2009р. по 31 березня 2009 р
  рівень суттєвості 1 040 тис. Руб.

  п / п

  перелік процедур Період проведення перевірки виконавець робочі документи
  1 Перевірка правильності оформлення договорів на придбання і реалізацію товарів 01.03.2008-03.03.2008 Журкова Є.В. Перевірка документації
  2 Оцінка системи внутрішнього контролю 03.03.2008-05.03.2008 Журкова Є.В. анкетування
  3 Перевірка тотожності показників бухгалтерського балансу і головної книги 06.03.2008-10.03.2008 Журкова Є.В. РД-1
  4

  Перевірка тотожності залишків і оборотів по рахунках головної книги і регістрів синтетичного обліку-Рахунок 41/1

  «Товари на складах»

  11.03.2008-15.03.2008 Журкова Є.В. РД-2
  5 Перевірка операцій з надходження і оприбуткування товарів 16.03.2008-19.03.2008 Журкова Є.В. РД-3
  6 Перевірка операцій по реалізації товарів 20.03.2008-24.03.2008 Журкова Є.В. РД-4
  7

  Підбиття підсумків.

  Виявлені порушення перевірки наявності та збереження товарів

  25.03.2008-26.03.2008 Журкова Є.В. РД-5

  3.3. Аудит обліку товарообігу.

  3.3.1. Оцінка системи внутрішнього контролю.

  Для оцінка системи внутрішнього контролю при аудиті товарообігу використовуються запитальники (анкети). В першу чергу на питання анкети відповідають особи, відповідальні за організацію обліку товарів.

  Таблиця 16

  № п / п Напрями та питання контролю відповіді Примітки
  Так немає Н / О
  1. Збереження матеріалів
  1.1.

  · Чи захищені приміщення складів від доступу сторонніх осіб?

  · Чи є:

  - охорона

  - пожежна сигналізація

  · Чи контролюється видача та вивезення цінностей?

  +
  1.2. Чи проводяться інвентаризації товарних цінностей (обов'язкові, планові, раптові)? +
  1.3. Чи оформлюються результати інвентаризації відповідними документами (інвентаризаційні описи, порівняльні відомості)? +
  1.4. Складаються чи на дату інвентаризації звіти матеріально-відповідальних осіб? +
  1.5. Чи є постійно діюча інвентаризаційна комісія? +
  1.6. Чи залучаються до відповідальності особи, винні у крадіжках, розкраданнях? +
  1.7. Чи забезпечується ведення сортового кількісного аналітичного обліку на складі? +
  1.8. Полягають договори про матеріальну відповідальність з комірниками, завідувачами складами і ін.? +
  1.9. Матеріальна відповідальність не закріплюється за особами, які раніше притягувалися до відповідальності за розкрадання. +
  1.10. Бухгалтерський облік ведуть особи, які не мають доступу до товарних цінностей. +
  1.11.

  Чи розроблені посадові инструк-ції, що розмежовують обов'язки та відповідальність працівників при здійсненні операцій з товарами

  інструкції по зберіганню, прийманню, відпуску товарів.

  Чи контролюється дотримання цих інструкцій?

  +
  2. Рух товарів, первинний облік
  2.1. Чи застосовуються уніфіковані форми первинної документації? +
  2.2. Складаються чи прибуткові та видаткові документи на кожну операцію? +
  2.3. Заповнюються чи всі обов'язкові реквізити? +
  2.4. Документи складаються в день здійснення операції? +
  2.5. Чи всі машинні документи роздруковуються? +
  2.6. Чи є зразки заповнення документів, зразки підписів матеріально відповідальних осіб? +
  2.7. Чи проводиться нумерація первинних документів? +
  2.8. Фіксуються чи документи (рахунки-фактури, довіреності) в журналах реєстрації? +
  2.9. Чи проводиться перевірка повноти оприбуткування товарів? +
  3. Узагальнення даних первинного обліку, бухгалтерський облік
  3.1. Прикладаються первинні документи до звітів матеріально відповідальних осіб? +
  3.2. Звіряються дані цих звітів з даними первинного обліку? +
  3.3. Чи проводиться перевірка звітів на арифметичну точність? +
  3.4. Чи застосовуються програми автоматизації бухгалтерського обліку матеріалів? +
  3.5. Обговорено чи в обліковій політиці принципи обліку товарів (використовувані рахунки, методи оцінки та ін.)? +
  3.6. Чи проводиться регулярна звірка даних відомостей, журналів-ордерів з Головною книгою? +

  Дані питання дозволяють зробити первинну оцінку системи внутрішнього контролю, тобто оцінити її ефективність і надійність, як високу, середню чи низьку.

  Проаналізувавши відповіді даної анкети аудитор оцінив надійність системи внутрішнього контролю ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» і дав їй високу оцінку.


  3.3.2. Документування результатів аудиту товарообігу.

  Результати перевірки тотожності показників бухгалтерського балансу і головної книги (Форма №РД-1)

  Період, що перевірявся 01 січня 2008-31 грудня 2008 роки.

  Таблиця 17

  показники Код рядка балансу Номер бухгалтерського рахунку Залишки за рахунками
  на початок періоду, що перевіряється (вказується конкретна дата) на кінець періоду, що перевіряється (вказується конкретна дата)

  по балансу,

  тис. руб.

  По головній книзі,

  тис. руб.

  розбіжність

  (+, -, немає)

  По балансу,

  тис. руб.

  по головній книзі,

  тис. руб.

  Розбіжність (+, -, немає)
  1 2 3 4 5 б 7 8 9
  Товари на складах

  214

  41/1

  тисячу сімсот вісімдесят чотири тисячу сімсот вісімдесят чотири немає 622 622 немає
  Розрахунки з постачальниками та підрядниками 621 60/1

  3934

  3934 немає 1721 1721 немає
  Розрахунки з покупцями і замовниками 231 62/1 352 352 немає 547 547 немає

  Довідка до форми РД - 1

  В результаті перевірки тотожності показників на рахунках 41/1 «Товари на складах», 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» бухгалтерського балансу і головної книги ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» в період з 01 січня 2008 року по 31 грудня 2008 року розбіжностей не виявлено.

  Результати перевірки тотожності залишків і оборотів по рахунках головної книги і регістрів синтетичного обліку (Форма № РД-2)

  Рахунок 41/1 - «Товари на складах»

  Період, що перевірявся 01 січня 2008 - 31 грудня 2008 роки.

  Таблиця 18

  Рік: 2004 Найменування регістру Залишок на початок місяця Обороти за місяць Залишок на кінець місяця
  місяць дебет кредит дебет кредит дебет кредит
  1 2 3 4 5 6 7 8
  Січень Головна книга 8871164,71 - 16899950,01 15486739,66 10284375,06 -
  Аналіз рах. 41/1 8871164,71 - 16899950,01 15486739,66 10284375,06 -
  розбіжності немає немає немає немає немає немає
  Лютий Головна книга 10284375,06 - 18691608,32 16679564,01 12296419,37 -
  Аналіз рах. 41/1 10284375,06 - 18691608,32 16679564,01 12296419,37 -
  розбіжності немає немає немає немає немає немає
  Березень Головна книга 12296419,37 - 19393858,21 20186102,73 11504174,85 -
  Аналіз рах. 41/1 12296419,37 - 19393858,21 20186102,73 11504174,85 -
  розбіжності немає немає немає немає немає немає
  Квітень Головна книга 11504174,85 - 25560259,42 21385959,98 15678474,29 -
  Аналіз рах. 41/1 11504174,85 - 25560259,42 21385959,98 15678474,29 -
  розбіжності немає немає немає немає немає немає
  Травень Головна книга 15678474,29 - 12577182,57 15645683,78 12609974,08 -
  Аналіз рах. 41/1 15678474,29 - 12577182,57 15645683,78 12609974,08 -
  розбіжності немає немає немає немає немає немає
  червень Головна книга 12609973,08 - 19975652,49 18346450,87 14239174,70 -
  Аналіз рах. 41/1 12609973,08 - 19975652,49 18346450,87 14239174,70 -
  розбіжності немає немає немає немає немає немає
  Липень Головна книга 14239174,70 - 19474066,00 20611584,56 13101656,14 -
  Аналіз рах. 41/1 14239174,70 - 19474066,00 20611584,56 13101656,14 -
  розбіжності немає немає немає немає немає немає
  Серпень Головна книга 13101656,14 - 21368976,20 19740465,49 14730166,85 -
  Аналіз рах. 41/1 13101656,14 - 21368976,20 19740465,49 14730166,85 -
  розбіжності немає немає немає немає немає немає
  вересень Головна книга 14730166,85 - 29923755,79 21240748,42 23413174,22 -
  Аналіз рах. 41/1 14730166,85 - 29923755,79 21240748,42 23413174,22 -
  розбіжності немає немає немає немає немає немає
  Жовтень Головна книга 23413174,22 - 22815925,85 24275161,86 21953938,21 -
  Аналіз рах. 41/1 23413174,22 - 22815925,85 24275161,86 21953938,21 -
  розбіжності немає немає немає немає немає немає
  Листопад Головна книга 21953938,21 - 19499957,73 20518075,56 20935820,38 -
  Аналіз рах. 41/1 21953938,21 - 19499957,73 20518075,56 20935820,38 -
  розбіжності немає немає немає немає немає немає
  грудень Головна книга 20935820,38 - 33754300,89 30216421,93 24473699,34 -
  Аналіз рах. 41/1 20935820,38 - 33754300,89 30216421,93 24473699,34 -
  розбіжності немає немає немає немає немає немає

  Довідка до форми РД - 2

  В результаті тотожності показників головної книги і регістрів синтетичного обліку в ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» за рахунком 41/1 «Товари на складах» в період з 1 січня 2009 року по 31 грудня 2009 року розбіжностей не виявлено.

  Результати перевірки операцій з надходження і оприбуткування товарів товарів (Форма № РД-3)

  Період, що перевірявся 01 січня 2008 - 31 грудня 2008 роки.

  Таблиця 19

  Дата проведення перевірки

  об'єкт

  перевірки

  Найменування

  перевіряється

  документа,

  облікового регістру

  Дата (період)

  складання

  документа,

  облікового регістру

  Номер документа

  (облікового

  регістра)

  Підсумок. сума по

  документу

  Бухгалтерська

  проводка

  зміст

  господарської

  операції

  висновок

  аудитора

  дебетовий обротов кредитовий оборот
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Рах. № 41 Головна книга за 2008 рік 01.01.08-31.12.08 б / н 259935493,48 41 60 Оприбутковані товари на склад «ТОВ« ТД «Мегаполіс-Псков» » порушень немає
  Рах. № 60
  Рах. № 41 Ж / О 01.01.08-31.12.08 б / н 259935493,48 41 60 Оприбутковані товари на склад «ТОВ« ТД «Мегаполіс-Псков» » порушень немає
  Рах. № 60

  Довідка до форми РД - 3

  В результаті перевірки операцій з надходження і оприбуткування товарів на склади ТОВ «ТД« Мегаполіс-псков »» в період з 1 січня 2009 годп по 31 грудня 2009 року розбіжностей не виявлено.

  Результати перевірки операцій з реалізації товарів зі складу ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» (Форма №РД-4)

  Період, що перевірявся 01 січня 2008 - 31 грудня 2008 роки.

  Таблиця 20

  Дата проведення перевірки

  об'єкт

  перевірки

  Найменування

  перевіряється

  документа,

  облікового регістру

  Дата (період)

  складання

  документа,

  облікового регістру

  Номер документа

  (облікового

  регістра)

  Підсумок. сума по

  документу

  Бухгалтерська

  проводка

  зміст

  господарської

  операції

  висновок

  аудитора

  дебетовий обротов кредитовий оборот
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Рах. № 90/2 Головна книга за 2008 рік 01.01.08-31.12.08 б / н 244331782,21 90/2 41/1 Реалізовано товари зі складу «ТОВ« ТД «Мегаполіс-Псков» » порушень немає
  Рах. № 41
  Рах. № 90/2 Ж / О 01.01.08-31.12.08 б / н 244331782,21 90/2 41/1 Реалізовано товари зі складу «ТОВ« ТД «Мегаполіс-Псков» » порушень немає
  Рах. № 41

  Довідка до форми РД - 4

  В результаті перевірки операцій з реалізації товарів зі складів ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» в період з 1 січня 2009 року по 31 грудня 2009 року розбіжностей не виявлено.

  Таблиця виявлених порушень перевірки наявності та збереження товарів (Форма РД №-5)

  Таблиця 21

  Перелік аудиторських процедур рекомендації аудитора
  Правова оцінка укладених договорів
  Відсутність необхідних реквізитів, підписів керівників і дат в товаросупровідних документах

  У рахунку-фактурі №2348819 від 03.08.2009 р необхідно дооформити: поставити підписи керівників або уповноважених осіб та печатки керівників або уповноважених осіб та печатки сторін.

  У рахунку-фактурі №002939 від 08.09.2009 р необхідно дооформити: ІПН, КПП продавця.

  У товарною накладною № Я / 4138А від 25.08.2009 р не заповнена дата документа

  Довідка до форми РД - 5

  Перевіркою було виявлено, що в рахунках-фактурах, товарних накладних не дотримується вимога повноти занесення реквізитів, дата і номер документів.

  Рекомендації аудитора:

  У рахунках-фактурах, товарних накладних заповнити всі реквізити, яких бракує, а також в подальшому дотримуватися їх заповнення


  3.3.3. Оформлення результатів перевірки

  ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »»

  ПИСЬМОВА ІНФОРМАЦІЯ АУДИТОРА КЕРІВНИЦТВУ

  ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »»

  ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

  Вельмишановний Олександр Анатолійович!

  Відповідно до договору №11 від 01.03.2008 на надання аудиторських послуг нами з 01.03.2008г. по 31.03.2008р. був проведений аудит Вашої організації за період з 01.01.2008р. по 31.12.2008р.

  Особи які здійснювали аудит: Журкова Олена Василівна, Печерська Інна Федорівна.

  Перевіряється економічний суб'єкт: ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков ».

  Керівник організації: Федоров Олександр Анатолійович, генеральний директор.

  Особа, відповідальна за підготовку бухгалтерської звітності: Сергєєва Н.А., головний бухгалтер

  Результати аудиторської перевірки

  Ми провели аудиторську перевірку доданого бухгалтерського балансу ВАТ «ТД« Мегапол-Псков »» на 31 грудня 2008р., Відповідного звіту про прибутки і збитки, звіт про зміни капіталу, звіт про рух грошових коштів, додаток до бухгалтерського балансу.

  В ході проведення аудиту виявлено такі помилки:

  Перелік аудиторських процедур рекомендації аудитора
  Правова оцінка укладених договорів
  Відсутність необхідних реквізитів, підписів керівників і дат в товаросупровідних документах

  У рахунку-фактурі №2348819 від 03.08.2009 р необхідно дооформити: поставити підписи керівників або уповноважених осіб та печатки керівників або уповноважених осіб та печатки сторін.

  У рахунку-фактурі №002939 від 08.09.2009 р необхідно дооформити: ІПН, КПП продавця.

  У товарною накладною № Я / 4138А від 25.08.2009 р не заповнена дата документа

  За результатом перевірки ми готуємо аудиторський висновок беззастережно позитивне, так як виявлені порушення не вплинули на показники бухгалтерської звітності.

  Керівник аудиторської групи ________________ Печерського І.Ф.

  Аудитор _______________________________________ Журкова Є.В.

  Аудиторський звіт отримав: ____________ Сергєєва Н.А.


  АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

  аудитор

  Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Поліс-Аудит» Місце знаходження: Росія, 180000, м Псков, Я. Фабриціуса, будинок 3.

  Державна реєстрація № 1036000301402 дата реєстраційного свідоцтва 08.01.03 р

  ліцензія на ведення аудиторської діяльності NЕ 000251, видана на підставі Наказу Міністерства Фінансів РФ 20тра 2002 року.

  аудіруемое особа

  Найменування: ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »»

  Місце знаходження: Росія, г.Псков, Яна Райніса, будинок 53

  Державна реєстрація № 1489-р дата реєстраційного свідоцтва

  27.06.94 р ..

  свідоцтво про Державну 1026000956321

  ІПН 6027077957

  Ми провели аудиторську перевірку доданого бухгалтерського балансу ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »на 31 грудня 2008 р відповідного звіту про прибутки і збитки, звіт про зміни капіталу, звіт про рух грошових коштів, додаток до бухгалтерського балансу.

  Відповідальність за ці бухгалтерські звіти несе керівництво ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »». Наш обов'язок полягає в тому, щоб висловити думку про достовірність у всіх істотних відносинах даної звітності і відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку законодавству Російської Федерації на основі проведеного аудиту.

  Ми провели аудит відповідно до:

  - Федеральним законом «Про аудиторську діяльність»;

  - Міжнародними стандартами аудиту.

  Аудит планувався і проводився таким чином, щоб отримати розумну впевненість в тому, що бухгалтерська звітність не містить суттєвих викривлень.

  Аудиторська перевірка включає отримання, на основі проведення тестів, доказів, що підтверджують суми в бухгалтерській звітності та розкриваються в ній відомості, Аудит також включає дослідження принципів бухгалтерського обліку, які використовуються керівництвом, і істотних оцінок, підготовлених керівництвом, а також оцінку загального подання бухгалтерської звітності. Ми вважаємо, що проведений аудит надає достатні підстави для вираження нашої думки про достовірність в усіх суттєвих аспектах бухгалтерської звітності і відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку законодавству Російської Федерації.

  На нашу думку, за винятком коригувань, бухгалтерська звітність ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» відображає достовірно у всіх істотних відносинах фінансове становище на 31 грудня 2008р. і результати фінансово-господарської діяльності за період з 1 січня по 31 грудня 2008р. включно.

  ТОВ «Поліс-Аудит» »Росія, 180000, м Псков, Яна Фабриціуса, будинок 3

  31 березня 2009 р.

  висновок:

  В існуючих російських умовах, з урахуванням останніх змін в нормативних актах з бухгалтерського обліку та в Податковому кодексі РФ, облік товарообігу дійсно є вкрай важливим аспектом, особливо для торгових підприємств, що мають великий обсяг обороту товарів і актуальність обраної теми знайшла своє підтвердження.

  Основна мета даної роботи досягнута. Оскільки були виявлені особливості у веденні бухгалтерського обліку товарів, розроблена програма аудиту товарообігу, а також, зібрані аудиторські докази, необхідні для формулювання обґрунтованих висновків, на яких грунтується думка аудитора.

  Виконані поставлені завдання, тобто

  - вивчення дотримання правил обліку товарів і процедури їх контролю;

  - оцінка надійності системи бухгалтерського обліку та дотримання положень облікової політики за операціями, пов'язаними з товарами;

  - фактори, які вплинули на ситуацію на підприємстві систему бухгалтерського обліку були виконані.

  ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» знаходиться в нестійкому фінансовому стані, тобто запаси, формуються в основному за рахунок позикових коштів. Низькі показники платоспроможності говорять про те, що в даний момент ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» нездатна погасити зобов'язання за рахунок власних коштів. Однак високі коефіцієнти оборотності запасів і щорічне зростання виручки, показує, що в майбутньому ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» буде здатне нарощувати величину власних коштів і погашати заборгованість.

  Також розроблені і пропозиції щодо вдосконалення обліку товарів. Рекомендується вдосконалити аналітичний облік рахунку 41/1 «Товари на складах» », шляхом відкриття додаткових субрахунків.

  Також був проведений аудит товарів на ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» за підсумками якого були виявлені незначні порушення, по яким надано рекомендації їх виправлення.

  В цілому ТОВ «ТД« Мегаполіс-Псков »» можна охарактеризувати, як розвивається торгове підприємство, в даний момент існує за рахунок позикових коштів.

  Список використаної літератури

  1. Податковий кодекс Російської Федерації.

  2. Цивільний кодекс Російської Федерації.

  3. Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.96г. N 129-ФЗ

  4. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 29.07.98 р № 34н (в редакції наказу Мінфіну РФ від 24.03.2000 р № 31н).

  5. Положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» ПБУ 5/01. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 09.06.2001г. № 44н.

  6. Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» ПБУ 1/98. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 09.12.1998 р № 60н.

  7. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та Інструкції щодо його застосування. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 р № 94 н.

  8. Постанова Роскомторга від 10 липня 1996 № 1-794 / 32-5 «Методичні рекомендації з обліку й оформлення операцій прийому, зберігання та відпуску товарів в організаціях торгівлі».

  9. Постанова Уряду РФ від 29.07.96 №914 «Про затвердження порядку ведення журналів обліку рахунків-фактур при розрахунках з податку на додану вартість»

  10. Постанова Уряду РФ від 18 серпня 1995 N 817 «Про заходи щодо забезпечення правопорядку під час здійснення платежів за зобов'язаннями за поставку товарів виконання робіт або надання послуг»;

  11. Методичні рекомендації про порядок формування показників бухгалтерської звітності організації. Наказ Мінфіну Росії від 28.06.2000 р № 60н.

  12. Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 13.06.95г. № 49.

  13. Методичні рекомендації про порядок формування показників

  бухгалтерської звітності організації. Наказ Мінфіну Росії

  від 28.06.2000г.№60н.

  14. Альбом нових уніфікованих форм первинної облікової документації. Затверджено наказом Мінстату України від 30.10.97г. № 71а.

  15. Аудит: Підручник для вузів / В. І. Подільського, А.А.Савін, Л.В.Сотнікова і ін .; під ред. проф.В.І. Подільського. - 3-е изд., Перераб. І доп. - М .: ЮНИТИ ДАНА, Аудит, 2003.

  16. Аудит: Навчальний посібник / За ред. О.В. Ковальової. - М .: Видавництво

  ПРІОР, 2002.

  17. Аудит: навч. для вузів / В.В. Скобарь. Г.І. Пашігорева, О.Л. Островська. - М .: Просвещение, 2005. - 479 с.

  18. Аудит: методологія і організація / скобарь В.В. - М .: Видавництво «Справа і Сервіс», 1998 р - 576 с.

  19. Аудит: навчальний посібник / Т.В.Міргородская. - М .: КНОРУС, 2007. - 248 с.

  20. Бухгалтерський облік: Підручник для студентів вузів / Ю.А.Бабаев,

  І. П. Комісарова, В.А.Бородін; Під ред.проф. Ю.А. Бабаєв, проф. І. П. Коміссарова. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

  21. Бухгалтерський облік в торгівлі: Практичний посібник / Невешкіна Є.В., Соснаускене О.І., Шредер Є.Г. - М .: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К», 2009. - 412 с.

  22. Кондраков Н.П. Бухгалтерський облік М .; ИНФРА-М. 2002.

  23. Макальская М.І., Фельдман М.А .. Бухгалтерський облік. М .; Вища освіта, 2005.

  24. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник. - М.: ИНФРА-М, 2005.

  25. Економічний аналіз: Підручник для вузів / Під ред. Л.Т. Гіляровський. - 2-е изд., Доп.-М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Бухгалтерський облік і аудит товарообігу в ТОВ ТД Мегаполіс-Псков

  Скачати 167.7 Kb.