• Вступ
 • 1 Поняття бюджету держави
 • 2 Класифікація бюджетів
 • 3 Доходи бюджетів
 • 4 Витрати бюджетів
 • 5 Бюджетний процес
 • 6 Бюджетний федералізм
 • Список літератури 1.


 • Дата конвертації16.06.2017
  Розмір38.51 Kb.
  Типреферат

  Скачати 38.51 Kb.

  бюджетне пристрій

  27

  зміст

  • введення 3
  • 1 Поняття бюджету держави 4
  • 2 Класифікація бюджетів 8
  • 3 Доходи бюджетів 11
  • 4 Витрати бюджетів 16
  • 5 Бюджетний процес 22
  • 6 Бюджетний федералізм 25
  • висновок 28
  • Список літератури 29

  Вступ

  Суспільство не може стати відкритим без розуміння основ бюджетного устрою країни і формування чіткої позиції щодо того, яким цей пристрій має бути. Платники податків мають право і зобов'язані знати, яким чином держава використовує зібрані податки, за фінансування яких бюджетних витрат відповідають органи влади і управління різних рівнів, які в цій сфері існують проблеми, що держава може і повинна зробити для їх вирішення.

  Головними проблемами в області державних і муніципальних фінансів є: збалансованість бюджетів усіх рівнів та державних позабюджетних фондів; вдосконалення податкової системи; підвищення ефективності використання державної і муніципальної власності; вдосконалення бюджетного федералізму; та ін.

  У цій роботі розглянуто питання бюджетного устрою Російської Федерації.

  1 Поняття бюджету держави

  У найзагальнішому вигляді їм є план доходів і витрат держави на поточний рік, складений у формі балансу і має силу закону. У будь-якій країні державний бюджет - ведуча ланка фінансової системи, єдність основних фінансових категорій: податків, державних витрат, державного кредиту - в їх дії. Проте, будучи частиною фінансів, бюджет можна виділити в окрему економічну категорію, що відображає грошові відносини держави з юридичними і фізичними особами з приводу перерозподілу національного доходу (частково і національного багатства) в зв'язку з утворенням і використанням бюджетного фонду, призначеного на фінансування народного господарства , соціально-культурних заходів, потреб оборони та державного управління.

  Таким чином, бюджет об'єктивно може бути не просто засобом державного економічного регулювання, він може реально впливати на зростання економіки і соціальної сфери, прискорення темпів науково-технічного прогресу, оновлення і вдосконалення матеріально-технічної бази суспільного виробництва. Але тут важливо підкреслити, що прояв властивих бюджету властивостей, його використання в якості інструменту розподілу та контролю можливо тільки в процесі людської діяльності, що знаходить своє вираження в створюваному державою бюджетному механізмі, який є конкретним виразом бюджетної політики, що відображає націленість бюджетних відносин на розв'язання економічних і соціальних завдань.

  Для Росії ж в силу її федеративного устрою важливу роль набуває не просто вироблення грамотного бюджетного механізму, а правильне співвідношення бюджетів різних рівнів, що діють на території країни, що і складає поняття бюджетної системи. Навіть грамотно побудований і збалансований федеральний бюджет не в змозі повною мірою виконувати свої перерозподільчі та контрольні функції за відсутності належного бюджетного механізму безпосередньо на місцях. Таким же чином не може проявлятися ефект проведеної на місцях бюджетної політики в умовах її постійного протистояння незбалансованого федеральному бюджету. Важливе значення має єдність бюджетної системи, яке ґрунтується на принципах самостійності, гласності, повноти і реальності всіх вхідних в неї бюджетів.

  Організаційні принципи побудови бюджетної системи, її структура, взаємозв'язок поєднуваних у ній бюджетів визначає бюджетний пристрій держави.

  Структура бюджетної системи Російської Федерації

  Бюджетна система України складається з бюджетів трьох рівнів:

  ь перший рівень - федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів;

  ь другий рівень - бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів;

  ь третій рівень - місцеві бюджети.

  Правова форма бюджетів

  Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів розробляються і затверджуються у формі федеральних законів, бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів розробляються і затверджуються у формі законів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів розробляються і затверджуються у формі правових актів представницьких органів місцевого самоврядування або в порядку, встановленому статутами муніципальних утворень.

  У випадках, якщо Бюджетним Кодексом передбачається регулювання певних відносин законом про бюджет, для органів місцевого самоврядування ці відносини повинні бути врегульовані відповідними нормативними правовими актами представницьких органів місцевого самоврядування про бюджет або актами про бюджет, прийнятими в порядку, встановленому статутами муніципальних утворень.

  Державний позабюджетний фонд

  Державний позабюджетний фонд - фонд грошових коштів, утворений поза федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Російської Федерації і призначений для реалізації конституційних прав громадян на пенсійне забезпечення, соціальне страхування, соціальне забезпечення у разі безробіття, охорону здоров'я і медичну допомогу. Витрати і доходи державного позабюджетного фонду формуються в порядку, встановленому федеральним законом, або в іншому порядку, передбаченому цим Кодексом.

  Бюджет муніципального освіти

  Бюджет муніципального освіти (місцевий бюджет) - форма освіти і витрачання грошових коштів, призначених для забезпечення завдань і функцій, віднесених до предметів відання місцевого самоврядування.

  Бюджет суб'єкта Російської Федерації і консолідований бюджет суб'єкта Російської Федерації

  Бюджет суб'єкта Російської Федерації (регіональний бюджет) - форма освіти і витрачання грошових коштів, призначених для забезпечення завдань і функцій, віднесених до предметів відання суб'єкта Російської Федерації.

  Бюджет суб'єкта Російської Федерації і звід бюджетів муніципальних утворень, що знаходяться на його території, складають консолідований бюджет суб'єкта Російської Федерації.

  Консолідований бюджет Російської Федерації

  Федеральний бюджет і консолідовані бюджети суб'єктів Російської Федерації складають консолідований бюджет Російської Федерації.

  Цільовий бюджетний фонд

  Цільовий бюджетний фонд - фонд грошових коштів, утворений відповідно до законодавства Російської Федерації у складі бюджету за рахунок доходів цільового призначення або в порядку цільових відрахувань від конкретних видів доходів або інших надходжень і використовуваний по окремій кошторисі. Кошти цільового бюджетного фонду не можуть бути використані на цілі, що не відповідають призначенню цільового бюджетного фонду.

  Розглянуті бюджети і фонди формують бюджетну систему Російської Федерації

  2 Класифікація бюджетів  Бюджетна класифікація Російської Федерації є угрупованням доходів і видатків бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації, а також джерел фінансування дефіцитів цих бюджетів, використовуваної для складання і виконання бюджетів та забезпечує порівнянність показників бюджетів усіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації.

  Бюджетна класифікація Російської Федерації включає:

  ь класифікацію доходів бюджетів Російської Федерації;

  ь функціональну класифікацію видатків бюджетів Російської Федерації;

  ь економічну класифікацію видатків бюджетів Російської Федерації;

  ь класифікацію джерел внутрішнього фінансування дефіцитів бюджетів Російської Федерації;

  ь класифікацію джерел зовнішнього фінансування дефіциту федерального бюджету;

  ь класифікацію видів державних внутрішніх боргів Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень;

  ь класифікацію видів державного зовнішнього боргу Російської Федерації і державних зовнішніх активів Російської Федерації;

  ь відомчої класифікації видатків федерального бюджету.

  Класифікація доходів бюджетів Російської Федерації є угрупованням доходів бюджетів усіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації і грунтується на законодавчих актах Російської Федерації, що визначають джерела формування доходів бюджетів усіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації.

  Групи доходів складаються зі статей доходів, які об'єднують конкретні види доходів за джерелами і способам їх отримання.

  Функціональна класифікація видатків бюджетів Російської Федерації є угрупованням витрат бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації і відображає спрямування бюджетних коштів на виконання основних функцій держави, в тому числі на фінансування реалізації нормативних правових актів, прийнятих органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації , на фінансування здійснення окремих державних повноважень, переданих на ін Перші рівні влади.

  Економічна класифікація видатків бюджетів Російської Федерації є угрупованням витрат бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації за їх економічним змістом.

  Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів Російської Федерації є угрупованням позикових коштів, що залучаються Російською Федерацією, суб'єктами Російської Федерації і органами місцевого самоврядування для покриття дефіцитів відповідних бюджетів.

  Відомча класифікація видатків федерального бюджету є угрупованням витрат, що відображає розподіл бюджетних коштів по головних розпорядниках коштів федерального бюджету.

  Перелік головних розпорядників коштів федерального бюджету затверджується федеральним законом.

  Витрати федерального бюджету по головних розпорядниках коштів федерального бюджету за розділами, підрозділами, цільовим статтям і видам витрат функціональної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації, групам витрат, предметним статтями, частин і елементів витрат економічної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації затверджуються федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік.

  Відомча класифікація видатків бюджетів суб'єктів Російської Федерації є угрупованням витрат бюджетів суб'єктів Російської Федерації і відображає розподіл бюджетних асигнувань по головних розпорядниках коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації по розділах, підрозділам, цільовим статтям і видам витрат функціональної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації, групам витрат, предметним статтями, і елементів витрат економічної класифікації видатків бюджетів Російської Феде ації.

  Відомча класифікація видатків місцевих бюджетів є угрупованням витрат місцевих бюджетів і відображає розподіл бюджетних асигнувань по головних розпорядниках коштів місцевих бюджетів за розділами, підрозділами, цільовим статтям і видам витрат функціональної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації, групам витрат, предметним статтями, частин і елементів витрат економічної класифікації витрат бюджетів Російської Федерації.

  Перелік головних розпорядників коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації, розпорядників коштів місцевих бюджетів затверджується відповідно органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, органом місцевого самоврядування.

  3 Доходи бюджетів

  Доходи бюджетів формуються відповідно до бюджетного і податкового законодавства Російської Федерації.

  У доходах бюджетів можуть бути частково централізовані доходи, що зараховуються до бюджетів інших рівнів бюджетної системи Російської Федерації для цільового фінансування централізованих заходів, а також безоплатні перерахування.

  У складі доходів бюджетів відособлено враховуються доходи цільових бюджетних фондів.

  Доходи бюджетів утворюються за рахунок податкових і неподаткових видів доходів, а також за рахунок безоплатних перерахувань.

  До податкових доходів відносяться передбачені податковим законодавством Російської Федерації федеральні, регіональні і місцеві податки і збори, а також пені і штрафи.

  Розмір наданих податкових кредитів, відстрочок і розстрочок зі сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету повністю враховується в доходах відповідного бюджету.

  До неподаткових доходів відносяться:

  ь доходи від використання майна, що перебуває у державній або муніципальній власності, після сплати податків і зборів, передбачених законодавством про податки і збори;

  ь доходи від платних послуг, що надаються бюджетними установами, що перебувають у віданні відповідно федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, після сплати податків і зборів, передбачених законодавством про податки і збори;

  ь кошти, отримані в результаті застосування заходів цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності, в тому числі штрафи, конфіскації, компенсації, а також кошти, отримані на відшкодування шкоди, заподіяної Російської Федерації, суб'єктам Російської Федерації, муніципальних утворень, і інші суми примусового вилучення;

  ь доходи у вигляді фінансової допомоги, отриманої від бюджетів інших рівнів бюджетної системи Російської Федерації, за винятком бюджетних позик та бюджетних кредитів;

  ь інші неподаткові доходи.

  У доходах бюджетів враховуються:

  ь кошти, одержувані у вигляді орендної або іншої плати за здачу в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування майна, що перебуває у державній або муніципальній власності;

  ь кошти, одержувані у вигляді відсотків по залишкам бюджетних коштів на рахунках в кредитних організаціях;

  ь кошти, одержувані від передачі майна, що перебуває у державній або муніципальній власності, під заставу, в довірче управління;

  ь плата за користування бюджетними коштами, наданими іншим бюджетам, іноземним державам або юридичним особам на поворотній і платній основах;

  ь доходи у вигляді прибутку, що припадає на частки в статутному (складеному) капіталі господарських товариств і товариств, або дивідендів по акціях, що належать Російській Федерації, суб'єктам Російської Федерації або муніципальних утворень;

  ь частина прибутку державних і муніципальних унітарних підприємств, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів;

  ь інші передбачені законодавством Російської Федерації доходи від використання майна, що перебуває у державній або муніципальній власності.

  Зазначені доходи від використання майна, що перебуває у державній або муніципальній власності, включаються до складу доходів відповідних бюджетів після сплати податків і зборів, передбачених законодавством про податки і збори.

  Доходи бюджетної установи, отримані від підприємницької та іншої діяльності, що приносить дохід, після сплати податків і зборів, передбачених законодавством про податки і збори, в повному обсязі враховуються в кошторисі доходів і видатків бюджетної установи та відображаються в доходах відповідного бюджету як доходи від використання майна, що перебуває у державній або муніципальній власності, або як доходи від надання платних послуг.

  Ресурси, отримані від продажу державного і муніципального майна, підлягають зарахуванню до відповідних бюджетів в повному обсязі.

  Порядок перерахування до бюджетів усіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації коштів, одержуваних в процесі приватизації державного та муніципального майна, нормативи їх розподілу між бюджетами різних рівнів, а також розміри витрат на організацію приватизації визначаються законодавством Російської Федерації про приватизацію.

  Фінансова допомога від бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації в формі дотацій, субвенцій і субсидій або іншої безповоротної та безоплатної передачі коштів підлягає обліку в доходах того бюджету, який є одержувачем цих коштів.

  До доходів бюджетів можуть зараховуватися безвідплатні перерахування від фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій та урядів іноземних держав.

  До доходів бюджетів можуть також зараховуватися безвідплатні перерахування за взаємними розрахунками. Під взаємними розрахунками розуміються операції з передачі коштів між бюджетами різних рівнів бюджетної системи Російської Федерації, пов'язані зі змінами в податковому та бюджетному законодавстві Російської Федерації, передачею повноважень щодо фінансування витрат або передачею доходів, які відбулися після затвердження закону (рішення) про бюджет і не врахованими законом (рішенням) про бюджет.

  Штрафи підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів за місцем знаходження органу або посадової особи, яка прийняла рішення про накладення штрафу, якщо інше не передбачено цим Кодексом та іншими законодавчими актами Російської Федерації.

  Суми конфіскацій, компенсацій та інші засоби, в примусовому порядку вилучаються в дохід держави, зараховуються в доходи бюджетів відповідно до законодавства Російської Федерації і рішеннями судів.

  Суми штрафів (штрафів), що застосовуються в якості санкцій, передбачених главами 16 і 18 частини першої Податкового кодексу Російської Федерації, підлягають зарахуванню до відповідних бюджетів бюджетної системи Російської Федерації за нормативами і в порядку, які встановлені федеральним законом про федеральний бюджет на поточний фінансовий рік і (або) законодавством Російської Федерації про податки і збори для відповідних податків і зборів, федеральними законами про бюджетах державних позабюджетних фондів.

  Суми штрафів (штрафів), що застосовуються в якості санкцій, передбачених главами 16 і 18 частини першої Податкового кодексу Російської Федерації, які неможливо віднести до відповідного податку і збору, підлягають зарахуванню до федерального бюджету, бюджетів відповідних суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів у порядку, визначеному федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік.

  Власні доходи бюджетів - види доходів, закріплені на постійній основі повністю або частково за відповідними бюджетами законодавством Російської Федерації.

  До власних доходів бюджетів належать:

  ь податкові доходи, закріплені за відповідними бюджетами, бюджетами державних позабюджетних фондів законодавством Російської Федерації;

  ь неподаткові доходи, зазначені в абзацах другому - п'ятому пункту 4 статті 41 цього Кодексу;

  ь інші неподаткові доходи, а також безоплатні перерахування.

  Фінансова допомога не є власним доходом відповідного бюджету, бюджету державного позабюджетного фонду.

  4 Витрати бюджетів

  Витрати бюджетів залежно від їх економічного змісту діляться на поточні витрати і капітальні витрати.

  Засоби від повернення державних кредитів, бюджетних кредитів та бюджетних позичок, в тому числі кошти, одержувані від продажу майна та іншого забезпечення, переданого одержувачами бюджетних кредитів, бюджетних позичок та державних або муніципальних гарантій відповідним органам виконавчої влади в якості забезпечення зобов'язань за бюджетними кредитами, бюджетними позиках і державним або муніципальним гарантіям, відображаються в складі витрат бюджетів зі знаком "мінус".

  Капітальні витрати бюджетів - частина видатків бюджетів, забезпечує інноваційну та інвестиційну діяльність, що включає статті витрат, призначені для інвестицій в діючі або новостворювані юридичні особи відповідно до затвердженої інвестиційної програми, кошти, що надаються в якості бюджетних кредитів на інвестиційні цілі юридичним особам, витрати на проведення капітального (відновного) ремонту та інші витрати, пов'язані з розширеним відтворенням, витрати, при здійсненні кіт орих створюється або збільшується майно, що перебуває у власності відповідно Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, інші витрати бюджету, включені в капітальні витрати бюджету відповідно до економічної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації.

  У складі капітальних видатків бюджетів може бути сформований бюджет розвитку. Порядок і умови формування бюджету розвитку визначаються федеральним законом.

  Поточні витрати бюджетів - частина видатків бюджетів, що забезпечує поточне функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ, надання державної підтримки іншим бюджетам і окремим галузям економіки у формі дотацій, субсидій і субвенцій на поточне функціонування, а також інші витрати бюджетів, не включені в капітальні витрати відповідно до бюджетної класифікації Російської Федерації.

  Надання бюджетних коштів здійснюється в наступних формах:

  ь асигнувань на утримання бюджетних установ;

  ь коштів на оплату товарів, робіт і послуг, які виконуються фізичними та юридичними особами за державним або муніципальним контрактами;

  ь трансфертів населенню, що включають в себе:

  ь асигнування на реалізацію органами місцевого самоврядування обов'язкових виплат населенню, встановлених законодавством Російської Федерації, законодавством суб'єктів Російської Федерації, правовими актами представницьких органів місцевого самоврядування;

  ь асигнування на здійснення окремих державних повноважень, переданих на інші рівні влади;

  ь асигнування на компенсацію додаткових витрат, що виникли внаслідок рішень, прийнятих органами державної влади, що призводять до збільшення бюджетних витрат або зменшення бюджетних доходів;

  ь бюджетних кредитів юридичним особам (в тому числі податкових кредитів, відстрочок і розстрочок зі сплати податків і платежів та інших зобов'язань);

  ь субвенцій і субсидій фізичним та юридичним особам;

  ь інвестицій в статутні капітали діючих або знову створюваних юридичних осіб;

  ь бюджетних позичок, дотацій, субвенцій і субсидій бюджетам інших рівнів бюджетної системи Російської Федерації, державних позабюджетних фондів;

  ь кредитів і позик всередині країни за рахунок державних зовнішніх запозичень;

  ь кредитів іноземним державам;

  ь коштів на обслуговування боргових зобов'язань, в тому числі державних або муніципальних гарантій.

  Бюджетні установи витрачають бюджетні кошти виключно на:

  ь оплату праці відповідно до укладених трудових договорів і правовими актами, що регулюють розмір заробітної плати відповідних категорій працівників;

  ь перерахування страхових внесків до державних позабюджетних фондів;

  ь трансферти населенню, що виплачуються відповідно до федеральних законів, законами суб'єктів Російської Федерації і правовими актами органів місцевого самоврядування;

  ь відрядження та інші компенсаційні виплати працівникам відповідно до законодавства Російської Федерації;

  ь оплату товарів, робіт і послуг за укладеними державним або муніципальним контрактами;

  ь оплату товарів, робіт і послуг відповідно до затверджених кошторисів без укладання державних або муніципальних контрактів.

  Витрачання бюджетних коштів бюджетними установами на інші цілі не допускається.

  Всі закупівлі товарів, робіт і послуг на суму понад 2000 мінімальних розмірів оплати праці здійснюються виключно на основі державних або муніципальних контрактів.

  Державний або муніципальний контракт - договір, укладений органом державної влади або органом місцевого самоврядування, бюджетною установою, уповноваженою органом або організацією від імені Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації або муніципального освіти з фізичними та юридичними особами з метою забезпечення державних або муніципальних потреб, передбачених у видатках відповідного бюджету.

  Бюджетні установи, органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування, державні та муніципальні замовники зобов'язані вести реєстри закупівель.

  Трансферти населенню - бюджетні кошти для фінансування обов'язкових виплат населенню: пенсій, стипендій, допомог, компенсацій, інших соціальних виплат, встановлених законодавством Російської Федерації, законодавством суб'єктів Російської Федерації, правовими актами органів місцевого самоврядування.

  Бюджетний кредит може бути наданий юридичній особі, яка не є державним або муніципальним унітарним підприємством, на підставі договору, укладеного відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації з урахуванням положень цього Кодексу та інших нормативних актів, тільки за умови надання позичальником забезпечення виконання свого зобов'язання по поверненню зазначеного кредиту.

  Бюджетні кредити (процентні та безпроцентні) надаються державним або муніципальним унітарним підприємствам на умовах і в межах лімітів, які передбачені відповідними бюджетами. Одержувачі бюджетного кредиту зобов'язані повернути бюджетний кредит та сплатити проценти за користування ним у встановлені терміни. Одержувачі бюджетного кредиту зобов'язані надавати інформацію та звіт про використання бюджетного кредиту в органи, які виконують бюджет, і контрольні органи відповідних законодавчих (представницьких) органів.

  Надання субсидій і субвенцій, в тому числі на виділення грантів та надання матеріальної підтримки, допускається:

  ь з федерального бюджету - у випадках, передбачених федеральними та регіональними цільовими програмами і федеральними законами;

  ь з бюджетів суб'єктів Російської Федерації - у випадках, передбачених федеральними цільовими програмами, федеральними законами, регіональними цільовими програмами і законами суб'єктів Російської Федерації;

  ь з місцевих бюджетів - у випадках, передбачених федеральними цільовими програмами, федеральними законами, регіональними цільовими програмами, законами суб'єктів Російської Федерації і рішеннями представницьких органів місцевого самоврядування.

  Витрати на фінансування бюджетних інвестицій передбачаються відповідним бюджетом за умови включення їх у федеральну цільову програму, регіональну цільову програму або відповідно до рішення федерального органу виконавчої влади, органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації або органу місцевого самоврядування.

  Надання бюджетних інвестицій юридичним особам, які не є державними або муніципальними унітарними підприємствами, спричиняє виникнення права державної або муніципальної власності на еквівалентну частина статутних (складеному) капіталів і майна зазначених юридичних осіб та оформляється участю Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень в статутному (складеному ) капіталах таких юридичних осіб відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації. Оформлення частки Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти в статутному (складеному) капіталі, що належить Російської Федерації, суб'єкту Російської Федерації, муніципального утворення, здійснюється в порядку і за цінами, які визначаються відповідно до законодавства Російської Федерації.

  У видатковій частині бюджетів усіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації передбачається створення резервних фондів органів виконавчої влади та резервних фондів органів місцевого самоврядування.

  5 Бюджетний процес

  Бюджетний процес - це регламентована нормами права діяльність органів державної та місцевої влади щодо складання, розгляду, затвердження та виконання відповідних бюджетів, а також складання та затвердження звіту про його виконання.

  Термін дії затвердженого бюджету називається бюджетним роком; в нашій країні він визначений в дванадцять місяців і збігається з календарним роком (з першого січня по тридцять перше грудня).

  Вперше в дореволюційній Росії бюджетний рік, що дорівнює календарному, був встановлений Указом Петра I з першого січня 1700 року що надалі було підтверджено постановою РНК від дня двадцятого третього грудня 1919 року. І лише з 1922 року по 1930 рік бюджетний рік в Росії прирівнювався до сільськогосподарського (з першого жовтня по тридцяте вересня).

  В основі бюджетного процесу лежать принципи, характерні для бюджетного устрою Російської Федерації: єдності, повноти, реальності, гласності, достовірності, адресності, самостійності всіх бюджетів ...

  Разом з тим для бюджетного процесу характерні і деякі інші принципи.

  Так, розподіл повноважень в бюджетному процесі засноване на принципі розмежування компетенції між органами представницької і виконавчої влади. Відповідно до цього принципу складання і виконання бюджетів відноситься до функцій органів виконавчої влади, а розгляд, затвердження та контроль за виконанням бюджетів до функцій органів представницької влади.

  Всім без винятку стадіях бюджетного процесу властивий принцип спеціалізації бюджетних показників. Він виражається в конкретизації доходів бюджетної системи за джерелами, а витрат - за цільовим їх напрямку. Принцип спеціалізації бюджетних показників реалізується через бюджетну класифікацію, систематизовану угруповання доходів і видатків бюджетів за однорідними ознаками. Бюджетна класифікація оформляється спеціальним юридичним актом.

  Для бюджетного процесу характерний і принцип щорічно, що виражається щорічному повторенні його стадій. Розробка і прийняття бюджетів на більший або менший період, що не порушує принципу щорічного бюджету і бюджетного процесу, так як річні бюджети приймаються в будь-якому випадку.

  Учасниками бюджетного процесу є:

  - Президент країни;

  - органи законодавчої (представницької) влади;

  - органи виконавчої влади;

  - органи грошово - кредитного регулювання;

  - органи державного і муніципального фінансового контролю;

  - державні позабюджетні фонди;

  - головні розпорядники і розпорядники бюджетних коштів;

  - інші органи, на які покладені бюджетні, податкові та інші повноваження;

  - бюджетні установи;

  - державні та муніципальні унітарні підприємства, інші одержувачі бюджетних коштів;

  - кредитні організації, що здійснюють окремі операції з коштами бюджетів.

  Учасниками бюджетного процесу, що володіють бюджетними повноваженнями на федеральному рівні, є:

  - Президент Російської Федерації;

  - Державна Дума і Рада Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації;

  - Уряд Російської Федерації,

  - Міністерство фінансів Російської Федерації;

  - Федеральне казначейство;

  - органи, що здійснюють збір доходів бюджету;

  - Банк Росії;

  - Рахункова палата Російської Федерації;

  - державні позабюджетні фонди;

  - головні розпорядники і розпорядники бюджетних коштів;

  інші органи.

  Головним розпорядником коштів федерального бюджету є орган державної влади Російської Федерації, що має право розподіляти кошти федерального бюджету по підвідомчих розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, визначений відомчої класифікації видатків федерального бюджету. Головним розпорядником коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації, коштів місцевого бюджету є орган державної влади суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого самоврядування, бюджетна установа, що мають право розподіляти бюджетні кошти по підвідомчих розпорядникам та одержувачам коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації, коштів місцевого бюджету, визначені відомчої класифікації видатків відповідного бюджету. Повноваження головних розпорядників передбачені статтею 158 Бюджетного Кодексу Російської Федерації.


  6 Бюджетний федералізм

  Як і будь-яка система міжбюджетних взаємовідносин, бюджетний федералізм повинен забезпечують-вать територіальну справедливість, економічну ефективність і політичну стабільність.

  В рамках концепції бюджетного федералізму територіальна справедливість - це відповідність наданих суб'єктами федерації послуг біля-женному на громадян податковому тягаря при соблю-ження на всій території країни загальнонаціональних соціальних гарантій і стандартів; економічна ефективність - раціональне використання ресур-сов національної бюджетної системи органами вла-сти і управління всіх рівнів; політична стабільність-ність - запобігання виникненню конфліктів між центром і регіонами з приводу розподілу бюджетних ресурсів.

  Як правило, ці цілі не можуть досягатися одно-тимчасово. Прагнення до територіальної справедливий-вості зазвичай стримує зростання економічної ефективності, а збереження політичної стабільності - перешкоджає їм обом. Однак концепція бюджетно-го федералізму дозволяє знайти між ними КОМПРО-міс, який найбільшою мірою відповідав би інте-ресам і очікуванням суспільства в той чи інший період

  Основними принципами бюджетного Федера-лизма є:

  ь рівноправність суб'єктів федерації в їх податкової де-вих і бюджетних взаєминах з федеральним центром;

  ь самостійність бюджетів різних рівнів;

  ь законодавче розмежування бюджетної від-льної і витратних повноважень між орга-нами влади і управління різних рівнів;

  ь відповідність фінансових ресурсів кожного рівня бюджетної системи закріпленим за ним функцій;

  ь засновані на об'єктивних критеріях меха-нізми надання регіонам фінансової допо-щі і територіального перерозподілу бюджету-них ресурсів;

  ь наявність зазначених у законодавстві тре-бований і процедур з пошуку взаємоприйнятних рішень із податковим та бюджетним питань.

  Рівноправність суб'єктів федерації має два ас-пект, По-перше, суб'єкти федерації - рівноправна сторона взаємин, в тому числі бюджетних, з федерацією. На відміну від унітарних держав, у федерації немає адміністративного підпорядкування регіональних влад центральним: і ті й інші на-розділені владними повноваженнями безпосередньо населенням і тому в рамках своєї компетенції са-мостійно виконують покладені на них функ-ції. По-друге, суб'єкти федерації рівноправні по відношенню один до одного. Це передбачає вико-вання єдиних принципів і механізмів розмежувати-ня предметів ведення і повноважень в податково-бюджетній сфері. Неприпустимі як надання на індивідуальній основі пільг і привілеїв окремих-ним суб'єктам федерації, так і дискримінація тих чи інших регіонів. Це не означає, що із загального бюд-житнього режиму не можуть бути зроблені ті чи інші виключення, але всі вони повинні базуватися на со-дотриманні загальних для всіх регіонів критеріїв, усло-вий і процедур.

  Самостійність бюджетів суб'єктів Федера-ції має на увазі

  ь закріплення власних джерел доходів;

  ь право самостійно визначати напрями і умови витрачання бюджетних асигнувань;

  ь неприпустимість вилучення додаткових дохо-дів і невикористаних коштів при виконанні бюджету;

  ь право на компенсацію додаткових расхо-дів, що виникають в результаті рішень, які були прийняті федеральними органами влади і уп-ління;

  ь право надання податкових та інших пільг тільки за рахунок власних бюджетних доходів.

  Принцип законодавчого розмежування бюджетної відповідальності передбачає чітке закреп-ня за кожним рівнем бюджетної системи фінан-нансування тих чи інших витрат. Таке розмежувати-ня повинно базуватися на загальних принципах поділу-лення предметів ведення і повноважень між раз-особистими рівнями державної влади і управ-ління. При цьому в рівній мірі неприпустимо як "зіштовхування" незабезпечених відповідними доходними джерелами бюджетних витрат на нижчі рівні бюджетної системи, так і не-раціональне використання суб'єктами федерації ресурсів національної бюджетної системи.

  Принцип відповідності вимагає проведення "вер-тікального" вирівнювання бюджетних доходів таким чином, щоб збалансувати доходи і витрати кожного рівня національної бюджетної системи. Таке вирівнювання здійснюється шляхом закріплений-ня за суб'єктами федерації дохідних джерел на основі загальних для даної бюджетної системи принципів і методів.

  Вирішальне значення при цьому має спосіб раз-ділення податкових надходжень. В рамках бюджетно-го федералізму існують 3 принципових під-ходу до вирішення цієї проблеми. Відповідно до першого з них федерація, суб'єкти федерації і органи місць-ного самоврядування мають власні (непересе-кається ") податки, які повністю надходять до відповідних бюджетів. Другий підхід предпола-Гаета, що надходження від одних і тих же загаль-ських податків діляться в певній пропорції між рівнями бюджетної системи. Нарешті, третій підхід передбачає введення федеральними та регіональними органами влади власних ставок по од-ному і тим самим податком.

  висновок

  Розглянутий питання про бюджетний устрій Російської Федерації показав, що бюджетна система Російської Федерації досить складна, і взаємини між бюджетами різних рівнів чітко регламентовані.

  Основним законопроектом, який регулює бюджетний устрій, є Бюджетний кодекс Російської Федерації, в якому відображені основні положення щодо процедури складання бюджетів усіх рівнів, структура доходів і видатків бюджетів, взаємовідносини між бюджетами.

  Знання бюджетного пристрою допомагає зрозуміти механізм регулювання державою надходять грошових потоків, пріоритетів їх розподілу, соціальну спрямованість.

  Список літератури

  1. Бюджетний кодекс Російської Федерації

  2. Концепція реформування міжбюджетних відносин в Російській Федерації в 1999-2001 роках

  3. Аналіз взаємовідносин між рівнями бюджетної системи Росії // ЕКО, 1995, №1

  4. Бабич А.М., Павлова Л.М. Державні і муніципальні фінанси. - М .: Фінанси, ЮНИТИ, 2000.

  5. Бюджетна система Російської Федерації / Під ред. Г.Б. Поляка. - М .: Юрайт, 2000.

  6. Лавров А.М. Міжбюджетні відносини і фінансова стабілізація // ЕКО, 1995, №9

  7. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит / Под ред. Г.Б. Поляка. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.