Резерви підвищення ефективності інноваційної діяльності промислових підприємствРезерви підвищення ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств
За ступенем новизни інновації можна поділити на радикальні (базисні) і ординарні (поліпшують).
дисертація 287.37 Kb. 1
читати
Формування системи стимулювання поведінки працівників підприємствФормування системи стимулювання поведінки працівників підприємств
У розвинених ринкових країнах є тенденція до постійного збільшення числа акціонерів, оскільки капітал стає все більш і більш акціонерним.
дисертація 254.59 Kb. 1
читати
Управління ризиками інвестиційних проектів у харчовій промисловостіУправління ризиками інвестиційних проектів у харчовій промисловості
Методи аналізу даних видів ризиків досить докладно описані в економічній літературі (найбільш відомими є праці У.
дисертація 288.17 Kb. 1
читати
Резерви підвищення ефективності інноваційної діяльності промислових підприємствРезерви підвищення ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств
З таблиці 2.1.2 видно, що намітилася тенденція зміни співвідношення продуктових і технологічних інновацій в їх загальному щорічному обсязі.
дисертація 287.76 Kb. 1
читати
Формування системи стимулювання поведінки працівників підприємствФормування системи стимулювання поведінки працівників підприємств
При такій організації заробітної плати відрядна оплата праці практично перестає застосовуватися.
дисертація 254.59 Kb. 1
читати
Формування системи стимулювання поведінки працівників підприємствФормування системи стимулювання поведінки працівників підприємств
І остання група систем, пов'язана з формуванням корпоративної культури, трудового колективу, об'єднаного спільними цілями.
дисертація 254.59 Kb. 1
читати
Управління ризиками інвестиційних проектів у харчовій промисловостіУправління ризиками інвестиційних проектів у харчовій промисловості
Основним критерієм при реалізації системи ризик-менеджменту є максимальна ефективність при досягненні достатнього рівня захищеності проекту.
дисертація 288.18 Kb. 1
читати
Формування системи стимулювання поведінки працівників підприємствФормування системи стимулювання поведінки працівників підприємств
Працівники прагнуть до того, щоб їм надавалася певна ступінь автономії в організації і виконанні роботи.
дисертація 254.6 Kb. 1
читати
Формування системи стимулювання поведінки працівників підприємствФормування системи стимулювання поведінки працівників підприємств
З третього боку, соціальні послуги, як і будь-яка інша форма діяльності, здатні змінюватися, розвиватися.
дисертація 254.59 Kb. 1
читати
Удосконалення механізму інноваційного розвитку регіонуУдосконалення механізму інноваційного розвитку регіону
Актуальність теми дослідження. В даний час в Росії найбільш актуальним є питання переведення економіки країни на інноваційний шлях розвитку.
дисертація 318.81 Kb. 1
читати
Удосконалення механізму інноваційного розвитку регіонуУдосконалення механізму інноваційного розвитку регіону
У зв'язку з цим, представляється необхідним детальний розгляд державної інноваційної політики, виявлення її сутності та бар'єрів на шляху її здійснення.
дисертація 273.17 Kb. 1
читати
Удосконалення механізму інноваційного розвитку регіонуУдосконалення механізму інноваційного розвитку регіону
Коефіцієнт інноваційної ємності показує частку i - ого елемента інноваційного потенціалу в одиниці корисного ефекту галузі j на k - м напрямку його використання.
дисертація 273.27 Kb. 1
читати
Удосконалення механізму інноваційного розвитку регіонуУдосконалення механізму інноваційного розвитку регіону
· Великі компанії, що виробляють відповідний продукт в масових кількостях.
дисертація 273.17 Kb. 1
читати
Управління ризиками інвестиційних проектів у харчовій промисловостіУправління ризиками інвестиційних проектів у харчовій промисловості
У січні-листопаді 1999р. було зафіксовано зростання промислового виробництва в харчовій промисловості на 10,1% по відношенню до аналогічного періоду 1998 г.
дисертація 288.1 Kb. 1
читати
Удосконалення механізму інноваційного розвитку регіонуУдосконалення механізму інноваційного розвитку регіону
· Підвищення інноваційної орієнтованості та інноваційної активності регіональних підприємств.
дисертація 273.2 Kb. 1
читати

1   2   3   4   5   6   7