• ФОТП (4) = ФОЗП * Тотп / Тн = 534097 * 34/257 = 70659 (тенге)
 • ФДЗП = ФОТП + Фбол + Фуч + ФГОСи


 • Дата конвертації20.06.2018
  Розмір43.97 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 43.97 Kb.

  Цех металорізальних верстатів

  зміст

  1. Введення

  2. Організація енергетичного господарства цеху

  2.1. Організація планово-попереджувальних робіт

  2.2 Розрахунок чисельності електромонтерів

  2.3 Розрахунок річного фонду зарплати

  2.4 Розрахунок вартості електроенергії

  2.5 Розрахунок суми амортизаційних відрахування

  2.6 Розрахунок витрат на капітальний ремонт

  2.7 Розрахунок інших витрат

  3. Техніко-економічне обґрунтування системи електропостачання

  4. Техніко-економічне обґрунтування системи електроприводу

  5. Розрахунок вартості монтажу

  6. Зведені техніко-економічні показники

  7. Загальний висновок по курсовому проекту

  8. Список використаної літератури


  1. Введення

  Цех металорізальних верстатів (ЦМС) призначений для серійного виробництва деталей на замовлення. ЦМС передбачає наявність виробничих, службових і допоміжних приміщень. Головним завданням промисловості є більш повне задоволення потреб народного господарства і високоякісної продукції. Для цього передбачається розширення випуску найбільш економічних видів машин, електрообладнання, систематичне оновлення продукції, що випускається, підвищення її технічного рівня і якості, поліпшення експлуатаційних і споживчих властивостей виробів. Подальше підвищення продуктивності праці багато в чому залежить від зростання озброєності праці. Для вирішення питань технічного вдосконалення виробництва передбачено підвищення рівня електрифікації виробництва і ефективності використання електроенергії, в цьому економіка грає велику роль.

  Зростання продуктивності праці і зниження собівартості продукції є необхідними умовами економічного прогресу суспільства, а також динамічного та пропорційного розвитку єдиного народно-господарського комплексу країни. Ефективність виробництва і якість продукції багато в чому визначаються надійністю засобів виробництва і зокрема електрообладнання. Основним завданням персоналу, що обслуговує електроустановки, є забезпечення високої надійності і безперебійності виробничих процесів, тривалого збереження електроустаткування і економічного витрачання електроенергії.


  2. Організація енергетичного господарства

  Національна енергосистема створює оптовий ринок електроенергії за рахунок виробництва її на базових електростанціях, додаткової закупівлі за кордоном, продовження транспортування і продажу її територіальним енергокомпаніям, а також окремим споживачам, які мають глибокі вводи високої напруги.

  2.1 Організація планово-попереджувальних робіт

  Організація планово-попереджувальних робіт включає в себе підготовку обладнання до експлуатації і призначена для забезпечення планомірного ремонту та обслуговування електроустаткування, щоб виключити можливі несправності, які можуть призвести до зупинки технологічного процесу і втрати прибутку.

  Графік ППР є технічним документом, на основі якого розробляється порядок проведення ремонту та обслуговування обладнання і вартості витрат на ці роботи.

  Технічне обслуговування-сукупність технічних заходів з обслуговування, налагодження, діагностики обладнання для уникнення поломок.

  Ремонтна служба займається ремонтами в разі виходу електрообладнання з ладу. Проводить розбирання, наладку і пуск в експлуатацію технологічного обладнання.

  Трудомісткість ремонту електроустаткування є кількість часу і людей, задіяних при проведенні поточного і капітального ремонтів. Залежить від потужності двигуна і числа ремонтів в рік.

  Основні поняття системи ППР.

  Ремонтний цикл (РЦ) - це число років між двома капітальними ремонтами.

  Міжремонтний період (МРП) - це число місяців між двома поточними ремонтами.

  Структура ремонтного циклу (СРЦ) - це число поточних ремонтів між двома капітальними.

  СРЦ = РЦ * 12 / МРП

  СРЦ 1 = 3 * 12/6 = 6 (рем) СРЦ 2 = 8 * 12/6 = 16 (рем)

  СРЦ 3 = 5 * 12/12 = 5 (рем) СРЦ 4 = 3 * 12/6 = 6 (рем)

  СРЦ 5 = 3 * 12/6 = 6 (рем) СРЦ 6 = 3 * 12/6 = 6 (рем)

  СРЦ 7 = 1 * 12/6 = 2 (рем) СРЦ 8 = 5 * 12/6 = 10 (рем)

  СРЦ 9 = 5 * 12/3 = 20 (рем) СРЦ 10 = 3 * 12/6 = 6 (рем)

  Трудомісткість технічного обслуговування приймається в% до загальної суми витрат на ремонти

  ТО 1 = ((ТР + КР) * t / 100) * 10

  t- Загальна тривалість змін у добі

  ТО1 = (8 * 8/100) * 10 = 6,4 (чол / год);

  ТО2 = (8 * 8/100) * 10 = 6,4 (чол / год)

  ТО3 = (4 * 8/100) * 10 = 3,2 (чол / год)

  ТО4 = (6 * 8/100) * 10 = 4,8 (чол / год)

  ТО5 = (6 * 8/100) * 10 = 4,8 (чол / год)

  ТО6 = (12 * 8/100) * 10 = 9,6 (чол / год)

  ТО7 = (47 * 8/100) * 10 = 37,6 (чол / год)

  ТО8 = (6 * 8/100) * 10 = 4,8 (чол / год)

  ТО9 = (16 * 8/100) * 10 = 12,8 (чол / год)

  ТО10 = (8 * 8/100) * 10 = 6,4 (чол / год)


  2.2 Розрахунок чисельності електромонтерів

  Плановий баланс робочого часу. Таблиця 1

  N

  показники

  Індекси і порядок

  розрахунку

  перериване виробництво

  1

  Календарні дні

  тк

  365

  2

  Вихідні

  тв

  108

  3

  номінальний фонд

  Тн = Тк-Тв

  257

  4

  Планові не виходити

  -отпуск

  -хвороби

  -ученіческій відпустку

  -виконання держ. зобов'язань

  тнв

  Тотп

  Тбол

  хмар

  Тгос

  42

  24 + 10

  6

  1

  1

  5

  Ефективний фонд робочого

  часу

  Тед = Тн-Тнв

  215

  6

  тривалість зміни

  tсм

  8

  7

  Ефективний фонд робочого

  часу в годинах

  ТЕЧ = Тед * tсм

  1720

  8

  коефіцієнт облікового

  КСП = Тн / Тед

  1,2

  Явочна чисельність - це кількість працівників, зайнятих протягом зміни для безперервної і протягом доби для безперервного виробництва.

  N я = А заг * До нв / Т еч * До нр

  N Яр = (121 * 1,1) / (1720 * 1,05) = 0,1 ( чол).

  N Яо = (96,8 * 1,1) / (1720 * 1,05) = 0,1 ( чол).

  А заг - загальна трудомісткість ремонту або обслуговування (графік ППР)

  До нв - коефіцієнт виконання норм виробітку (1,1 - 1,2)

  Т еч - ефективний фонд робочого часу в годинах

  До нв - коефіцієнт непланових робіт (1,05 - 1,15)

  N СП = N Я * K СП

  N СПР = 0,1 * 1,2 = 0,1

  N СПО = 0,1 * 1,2 = 0,1

  До СП - коефіцієнт облікового (1,2)

  Згідно з вимогами техніки безпеки приймаємо на роботу одного електромонтера по ремонту з четвертим розрядом і одного електромонтера з обслуговування з п'ятим розрядом.

  2.3 Розрахунок річного фонду заробітної плати.

  2.3.1 Розрахунок фонду основної заробітної плати (ФОЗП)

  · А. тарифний фонд

  ФТАР = Тсдн * Тед,

  де

  Тсдн - середньоденна заробітна плата

  Тед -ефективний фонд в днях (таб.2)

  Тсдн = (Кмин * Ктара * 12) / Тн

  де

  Кмин - мінімальна заробітна плата, яка затверджується Кабінетом Міністрів РК з 1 січня поточного року (10515тн)

  Ктара - коефіцієнт тарифікації (встановлюється для робочих професій згідно ЕТКС - єдиної тарифно-кваліфікаційної сітки)

  IIр = 1,07

  IIIр = 1,15

  IVр = 1,24

  Vр = 1,33

  VIР = 1,43

  Тсдн (4) = Кмин * Ктара * 12 / Тн = 10515 * 1,24 * 12/275 = 569

  Тсдн (5) = Кмин * Ктара * 12 / Тн = 10515 * 1,33 * 12/275 = 610,2

  ФТАР (4) = 569 * 233 = 132577 (тенге).

  ФТАР (5) = 610,2 * 233 = 142176,6 (тенге).

  · Б. преміальні

  Фпрем = ФТАР * Кпрем,

  де

  Кпрем коефіцієнт преміювання (0,2-0,4)

  Фпрем (4) = 132577 * 0,4 = 53030,8 (тенге)

  Фпрем (5) = 142176,6 * 0,4 = 56870,6 (тенге).

  · Г. доплата за роботу в святкові дні

  Фпразд = ФТАР * Кпразд

  Кпразд - коефіцієнт доплат за роботу в святкові дні

  Фпразд (4) = 132577 * 2,47% = 327465,2 (тенге)

  Фпразд (5) = 142176,6 * 2,47% = 351176,2 (тенге)

  · Д. екологічні

  Фек = 1,5 * МРП * nсп

  Фек (4) = 1,5 * МРП * 12 = 1,5 * 1168 * 12 = 21024 тенге

  Фек (5) = 1,5 * МРП * 12 = 1,5 * 1168 * 12 = 21024 тенге

  · Е. Разом фонд основної заробітної плати

  ФОЗП = ФТАР + Фпрем + Фпразд + Фек

  ФОЗП (4) = 132577 + 53030,8 + 327465,2 + 21024 = 534097 (тенге).

  ФОЗП (5) = 142176,6 + 56870,6 + 351176,2 + 21024 = 571247 (тенге).

  2.3.2 Розрахунок фонду додаткової заробітної плати

  • Б. розрахунок відпускних

  Тотп - дні відпустки (таб.2)

  Тн - номінальний фонд (таб.2)

  ФОТП (4) = ФОЗП * Тотп / Тн = 534097 * 34/257 = 70659 (тенге)

  ФОТП (5) = ФОЗП * Тотп / Тн = 571247 * 34/257 = 75573 (тенге)

  · Б. Розрахунок лікарняних

  Тбол - дні хвороби (таб.2)

  Фбол (4) = ФОЗП * Тбол / Тн = 534097 * 6/257 = 12469 (тенге)

  Фбол (5) = ФОЗП * Тбол / Тн = 571247 * 6/257 = 13336 (тенге)


  В. розрахунок учнівських

  Хмар - дні навчання

  Фуч (4) = ФОЗП * Хмар / Тн = 534097 * 1/257 = 2078 (тенге)

  Фуч (5) = ФОЗП * Хмар / Тн = 571247 * 1/257 = 2223 (тенге)

  Г. розрахунок оплати за виконання держ. обов'язків

  Тгос - час виконання держ. обов'язків

  ФГОСи (4) = ФОЗП * Тгос / Тн = 534097 * 1/257 = 2078 (тенге)

  ФГОСи (5) = ФОЗП * Тгос / Тн = 571247 * 1/257 = 2223 (тенге)

  Д. Разом фонд додаткової заробітної плати

  ФДЗП = ФОТП + Фбол + Фуч + ФГОСи

  ФДЗП (4) = 70659 + 12469 + 2078 + 2078 = 87284 (тенге)

  ФДЗП (5) = 75573 + 13336 + 2223 + 2223 = 93355 (тенге)

  2.3.3 Разом річний фонд заробітної плати

  ФЗПг = ФОЗП + ФДЗП

  ФЗПг - річний фонд заробітної плати


  ФЗПг (4) = 534097 +87284 = 621381 (тенге)

  ФЗПг (5) = 571247 +93355 = 664602 (тенге)

  2.3.4. Розрахунок соціального податку

  Нс. = ФЗПг * 20%

  Нс (4) = 621381 * 20% = 124276 (тенге)

  Нс (5) = 664602 * 20% = 132920 (тенге)

  2.3.5. Розрахунок середньомісячної заробітної плати

  ФЗПг - річний фонд заробітної плати

  ПВМ (4) = ФЗПг / 12 * N сп = 621381/12 * 1 = 51782 (тенге)

  ПВМ (5) = ФЗПг / 12 * N сп = 664602/12 * 1 = 55384 (тенге)

  2.4 Розрахунок вартості електроенергії

  Споживачі електроенергії укладають з енергопостачальною організацією договір на поставку електроенергії.

  Е = (Р заяв * Ц + Е заг * Д) / 1 + V

  Е = (82 * 200 + 180633 * 5,40) / (1 + 0) = 991818 (тнг)

  Р заяв - заявлена потужність (оплачується споживачами за втрати електроенергії під час масового підключення більшості споживачів)

  Ц - основна ставка

  Е заг - сумарна активна енергія

  Д - додаткова ставка

  V - знижка або надбавка за компенсацію реактивної потужності

  Р заяв = (Р нсіл + Р носв) * До і

  Р заяв = (99,4 + 3,03) * 0,8 = 82 (кВт / год).

  Р нсіл - загальна номінальна потужність силового обладнання

  Р носв - загальна номінальна потужність освітлення

  До і - коефіцієнт використання

  Е сил = Р нсіл * Т рік * До і

  Е сил = 99,4 * 1953 * 0,9 = 174715 (кВт / год).

  Т рік - річне час роботи електрообладнання

  Т рік = Т н * t см * До см * 0,95

  Т рік = 257 * 8 * 1 * 0,95 = 1953 ( кВт / год).

  Т н - номінальний фонд робочого часу

  T зм - тривалість зміни

  До см - коефіцієнт змінності

  Е осв = Р носв * Т гір * До з

  Е осв = 3,03 * 1953 * 1 = 5918 (кВт / год).

  Т гір - час горіння світильників (в% Т рік)

  До з - коефіцієнт попиту


  Е заг = Е сил + Е осв

  Е заг = 174715 + 5918 = 180633 (кВт / год).

  Е сил - сумарна активна енергія силового обладнання

  Е осв - сумарна активна освітлення

  2.5 Розрахунок амортизаційних відрахувань.

  Амортизація - це відшкодування зносу основних фондів. Нараховується за нормами, затвердженими Міністерством Фінансів РК, і становить 8% для ел. обладнання.

  А - сума амортизації

  БО - балансная вартість обладнання

  На - норма амортизації (10%)

  КСМ - Коефіцієнт змінності

  Амортизаційні відрахування Таблиця 2

  (Таблиця 2)

  Найменування електрообладнання

  Кількість

  БС

  Загальна вартість

  Норма амортизації в%

  коефіцієнт змінності

  Норма з урахуванням змін

  сума амортизації

  1

  ЕП розсувних воріт

  1

  180000

  180000

  10

  1

  10

  18000

  2

  Універсальний заточувальний верстат

  1

  65000

  65000

  10

  1

  10

  6500

  3

  Заточний верстат для черв'ячних фрез

  1

  58000

  58000

  10

  1

  10

  5800

  4

  Різьбошліфувальний верстат

  1

  120000

  120000

  10

  1

  10

  12000

  5

  Заточний верстат для фрезерних головок

  1

  105000

  105000

  10

  1

  10

  10500

  6

  круглошліфувальний верстат

  1

  85000

  85000

  10

  1

  10

  8500

  7

  Токарний верстат

  1

  100000

  100000

  10

  1

  10

  10000

  8

  вентилятор

  1

  135000

  135000

  10

  1

  10

  13500

  9

  Плоско шліфувальний верстат

  1

  100000

  100000

  10

  1

  10

  10000

  10

  Внутрішліфувальний верстат

  1

  48000

  48000

  10

  1

  10

  4800

  Разом

  996000

  99600

  А1 = 180000 * 10% * 1/100 = 180 (тенге)

  А2 = 65000 * 10% * 1/100 = 65 (тенге)

  А3 = 58000 * 10% * 1/100 = 58 (тенге)

  А4 = 120000 * 10% * 1/100 = 120 (тенге)

  А5 = 105000 * 10% * 1/100 = 105 (тенге)

  А6 = 85000 * 10% * 1/100 = 85 (тенге)

  А7 = 100000 * 10% * 1/100 = 100 (тенге)

  А8 = 135000 * 10% * 1/100 = 135 (тенге)

  А9 = 100000 * 10% * 1/100 = 100 (тенге)

  А10 = 48000 * 10% * 1/100 = 48 (тенге)

  2.6 Розрахунок витрат на капітальний ремонт

  Витрати на капітальний ремонт включають зарплату з нарахуваннями, вартість матеріалів і накладні витрати.

  2.6.1 Розрахунок зарплати з нарахуваннями

  ЗПН = ЗП * Кн

  ЗП - сума зарплати, нарахованої за капітальний ремонт

  Кн - коефіцієнт нарахувань

  ЗПН (4) = 3342 * 1,7 = 5681 (тенге)

  ЗПН (5) = 3586 * 1,7 = 6096 (тенге)

  ЗП = Акр * Тсч

  Акр - трудомісткість капітального ремонту

  Тсч - середньогодинна зарплата

  ЗП4 = 47 * 71,1 = 3342 (тенге)

  ЗП5 = 47 * 76,3 = 3586 (тенге)

  Тсч = Тсдн / tсм

  Тсдн - середньоденна зарплата (тенге)

  tсм - тривалість зміни

  Тсч = 569/8 = 71,1 (тенге)

  Тсч = 610,2 / 8 = 76,3 (тенге)

  Кн = Кпрем * Кнп

  Кпрем - коефіцієнт преміювання (1,2 - 1,4)

  Кнп - коефіцієнт, що враховує соціальні податки (1,2)

  Кн = 1,4 * 1,2 = 1,7

  2.6.2 Розрахунок вартості матеріалів

  Вартість матеріалів приймається в розмірі 110% від суми зарплати з нарахуваннями:


  М = ЗПН * 110%

  М4 = 5681 * 110% = 6249 (тенге)

  М5 = 6096 * 110% = 6706 (тенге)

  2.6.3 Розрахунок накладних витрат.

  Сума накладних витрат приймаються в розмірі 85% від суми зарплати з нарахуваннями та вартістю матеріалів:

  НР = (ЗПН + М) * 85%

  НР4 = (5681 + 6249) * 85% = 10140 (тенге)

  НР5 = (6096 + 6706) * 85% = 10882 (тенге)

  2.6.4 Загальна сума витрат на капітальний ремонт:

  КР = ЗПН + М + НР

  КР4 = 5681 + 6249 + 10140 = 22070 (тенге)

  КР5 = 6096 + 6706 + 10882 = 23684 (тенге)

  2.7 Розрахунок інших витрат

  Інші витрати приймаються в розмірі 10% від загальної суми витрат:

  ПР = (ФЗПг + НС + Е + А + КР) * 10%

  ПР4 = (621381 + 124276 + 991818 + 99600 + 22070) * 10% = 185914 (тенге)

  ПР5 = (664602 + 132920 + 991818 + 99600 + 23684) * 10% = 191262 (тенге)

  ПРобш = (1285983 + 257196 + 991818 + 99600 + 45754) * 10% = 268035 (тенге)


  3. Техніко-економічне обґрунтування системи електропостачання

  Можливі варіанти трансформаторів таблиця 3

  варіант

  Марка

  потужність

  Напруга первинне, кВ

  Напруга вторинне, кВ

  Uкз від номінального

  Потужність втрат, кВ

  IХХ від номінального

  х / г

  К.з.

  1

  ТМ-400/10

  400

  10

  0,4

  5,5%

  4,6

  25

  1%

  1

  ТС-400/10

  400

  10

  0,4

  5,5%

  4,6

  25

  1%

  3.1 Визначення капітальних витрат

  1 ВАРІАНТ

  К = n * Cт

  n- число трансформаторів

  Cт - вартість одного трансформатора

  К = 2 * 800000 = 1600000 (тенге)

  3.2 Визначення вартості втрат електроенергії в рік

  Cn = Co * n * (Pхх + Kе * IХХ * SH1 / 100) * T + Co * n * Kе * (Pкз + Kе * Uхх * SH1 / 100) * T

  Co - вартість 1 кВт * год електроенергії

  n - число трансформаторів

  Pхх - втрати потужності холостого ходу

  Kе - коефіцієнт

  IХХ - втрати струму холостого ходу

  SH - номінальна потужність трансформатора

  Pкз - втрати холостого ходу

  Uхх - напруга короткого замикання

  З n = C o * n (DP xx + К е * J xx * S H 1/100) J + C o * n * До е (DP кз + К е * U xx * S H 1/100) J =

  = 5,40 * 2 (1,3 + 1 * 3% * 400/100) 6270 + 4,94 * 2 * 0,8 (5,4 + 1 * 5% * 400/100) 6270 =

  365490,8 (тнг).

  3.3 Визначення амортизаційних відрахувань

  СА = К * НА

  КВ - капіталовкладення (тенге)

  На - норма амортизації електроустаткування

  СА = 1600000 * 8% = 128000

  3.4 Визначення загальних експлуатаційних витрат

  СЕ = Сn + СА

  СЕ = 365490,8 + 128000 = 493490,8 (тенге)

  2 ВАРІАНТ

  Визначення капітальних витрат

  К = n * CТ

  n- число трансформаторів

  CТ - вартість одного трансформатора


  К = 2 * 2100000 = 4200000 (тенге)

  3.2 Визначення вартості втрат електроенергії в рік

  Cn = Co * n * (Pхх + Kе * IХХ * SH1 / 100) * T + Co * n * Kе * (Pкз + Kе * Uхх * SH1 / 100) * T

  Co - вартість 1 кВт * год електроенергії

  n - число трансформаторів

  Pхх - втрати потужності холостого ходу

  Kе - коефіцієнт

  IХХ - втрати струму холостого ходу

  SH - номінальна потужність трансформатора

  Pкз - втрати холостого ходу

  Uхх - напруга короткого замикання

  З n = C o * n (DP xx + К е * J xx * S H 1/100) J + C o * n * До е (DP кз + К е * U xx * S H 1/100) J =

  = 5,40 * 2 (1,3 + 1 * 3% * 400/100) 6270 + 4,94 * 2 * 0,8 (5,4 + 1 * 5% * 400/100) 6270 =

  365490,8 (тнг).

  3.3 Визначення амортизаційних відрахувань

  СА = К * НА

  КВ - капіталовкладення (тенге)

  НА - норма амортизації електроустаткування

  СА = 1000000 * 8% = 80000 (тенге)


  3.4 Визначення загальних експлуатаційних витрат

  СЕ = Сn + СА

  СЕ = 365490,8 +80000 = 445490,8 (тенге)

  Отримані результати зводяться в таблицю таблиця 4

  варіант

  Капітальні витрати

  Експлуатаційні витрати (Се)

  1.Трансформатор ТМ-400/10

  1600000

  493490,8

  2.Трансформатор ТС-400/10

  2000000

  445490,8

  Висновок: Вибираємо трансформатор ТМ - 400/10 так як, він підходить за всіма технічними параметрами, експлуатаційні витрати нижче в порівнянні з другим варіантом трансформатора типу ТС -400/10


  4.Техніко-економічне обґрунтування системи електроприводу

  Можливі варіанти обґрунтування:

  I) асинхронний двигун з к.з.р 4А160М4Y3 (Р н = 11 кВт; h = 0,8; cosj = 0,88).

  II) асинхронний двигун з ф.з.р 4А160М4Y3 (Р н = 11кВт; h = 0,9; cosj = 0,88

  4.1 Порівняння двох однакових електроприводів

  З з = С а + З n + З р + З е

  З з1 = 2640 + 100219 +2640 +5275 = 110774 (тнг)

  З з2 = 2464 + 44539 + 2464 + 2473 = 51940 ( тнг)

  З а - амортизаційні витрати

  З n - вартість втрат електроенергії

  З р - вартість ремонту електроустаткування

  З з - сума витрати

  КВ 1 = Р н * n = 11 * 3000 = 33000 (тнг)

  КВ 2 = Р н * n = 11 * 2800 = 30800 (тнг)

  З а = КВ * Н а

  З а1 = 33000 * 8% = 2640 (тнг)

  З 2 = 30800 * 8% = 2464 (тнг)

  КВ - капіталовкладення (тенге)

  Н а - норма амортизації (%)

  З n = D А * Д

  З n 1 = 18559 * 5,40 = 100219 (тнг)

  З n 2 = 8248 * 5,40 = 44539 (тнг)

  D А - втрати електроенергії

  Д - додаткова ставка

  D А = Р вд * (1-h / h) * До зд * Т

  D А 1 = 14,8 (1-0,8 / 0,8) * 0,8 * 6270 = 18559 ( кВт / год)

  D А 2 = 14,8 * (1-0,9 / 0,9) * 0,8 * 6270 = 8248 ( кВт / год)

  Р вд - потужність на валу двигуна Р вд = Р н * К і

  h - К.К.Д. двигуна

  До зд - коефіцієнт завантаження двигуна До зд = Р вд / Р н

  Т - фонд часу (в годинах)

  Р ВД1 = 11 * 0,8 = 8,8 (кВт)

  Р ВД2 = 11 * 0,8 = 8,8 (кВт)

  До зд1 = 8,8 / 11 = 0,8

  До зд2 = 8,8 / 11 = 0,8

  З р = КВ * 8%

  З р1 = 33000 * 8% = 2640 (тнг)

  З р2 = 30800 * 8% = 2464 (тнг)

  КВ-капіталовкладення

  З з = (С n + З а + З р) * 5%

  З з1 = (100219 + 2640 + 2640) * 5 % = 5275 (тнг)

  З з2 = (44539 + 2464 + 2464) * 5 % = 2473 (тнг)


  (Таблиця 5)

  варіант

  Са

  Сn

  Ср

  Се

  Сз

  4А160М4Y3 з к.з.р

  2640

  100219

  2640

  5275

  110774

  4А160М4Y3 з ф.з.р

  2464

  44539

  2464

  2473

  51940

  Суму експлуатаційних витрат за двома варіантами зводимо в таблицю

  Загальна сума експлуатаційних витрат

  З = Р н * КВ + З е

  З 1 = 0,15 * 33000 + 110774 = 115724 ( тнг)

  З 2 = 0,15 * 30800 + 51940 = 56560 (тнг)

  (таблиця 6)

  показники

  1

  2

  капіталовкладення

  33000

  30800

  витрати

  115724

  56560

  На підставі проведених розрахунків приймаємо перетворювач, який відповідає запитам споживачів (за сумою повних витрат або за ступенем надійності)

  4.2 Вибір типу двигуна

  4.2.1 Втрати активної потужності:

  DР = Р вд * (1-h / h)

  1 = 8,8 * (1-0,8 / 0,8) = 2,2 кВт / ч)

  2 = 8,8 * (1-0,9 / 0,9) = 0,97 ( кВт / год)


  4.2.2. реактивна навантаження

  Q = (Р вд / h) * tgj

  Q 1 = (8,8 / 0,8) * 0,75 = 8,75 (квар / ч)

  Q 2 = (8,8 / 0,9) * 0,75 = 7,3 (квар / ч)

  tgj = √ (1 / cosj 2)

  tgj 1 = 0,75

  tgj 2 = 0,75

  4.3.1 Різниця річних витрат

  DЗ = З большменьш

  DЗ = 115724-56560 = 59164 (тнг)

  4.3.2 Ступінь економічності

  Е = 100 * (DЗ / (Р н * (КВ б -КВ м))

  Е = 100 * (59164 / (0,15 * (33000-30800)) = 164

  DЗ - різниця річних витрат

  Р н - нормальний коефіцієнт ефективності капіталовкладень (0,15)

  КВ б - капіталовкладення великі

  КВ м - капіталовкладення маленькі


  Зведені техніко-економічні показники

  Таблиця №7

  показники

  Од. вим.

  позначення

  Джерело або форма

  АТ I

  АТ II

  1

  номінальна потужність

  кВт

  рн

  Початкові дані

  11

  11

  2

  Навантаження на валу

  кВт

  Рвд

  - // -

  8,8

  8,8

  3

  Коефіцієнт завантаження двигуна

  - // -

  КЕД

  Ред / Рн

  0,8

  0,8

  4

  капіталовкладення

  тенге

  КВ

  - // -

  33000

  30800

  5

  коефіцієнт відрахувань

  - // -

  Р

  довідник

  0,225

  0,21

  6

  ККД двигуна

  - // -

  Каталог

  0,8

  0,9

  7

  коефіцієнт потужності

  - // -

  cos

  Каталог

  0,88

  0,88

  8

  Втрати активної потужності

  кВт

  2,2

  0,97

  9

  реактивна навантаження

  квар

  Q

  розрахунки

  8,75

  7,3

  10

  Вартість 1 кВт ел / енергії

  тенге

  розрахунки

  5,40

  Висновок: Для Кругло-шліфувального верстата вибираємо електродвигун, з ф.з.р 4А160М4Y3 так як цей двигун задовольняє вимогам електроприводу даної установки і економічно вигідніше, ніж електродвигун з к.з.р 4А160М4Y3, який також задовольняє технічним вимогам, але не вигідний з точки зору економіки.


  5. Розрахунок вартості монтажу електропостачання

  5.1 Розрахунок вартості основного обладнання

  (Таблиця 8)

  Найменування

  Од. вим.

  Кількість

  Ціна

  сума

  1

  ТМ - 400/10

  шт.

  2

  400000

  800000

  2

  шафа силовий

  шт.

  1

  100000

  100000

  Разом

  900000

  ПДВ (13%)

  117000

  всього

  1017000

  5.2 Розрахунок вартості основних матеріалів

  (Табліца98)

  Найменування

  Од. вим.

  Кількість

  Ціна

  сума

  1

  Кабель ААШВ 4х2,5

  м.

  200

  280

  56000

  2

  Провід АППВ 3х4

  м.

  150

  40

  6000

  Разом

  62000

  ПДВ (13%)

  8060

  всього

  70060

  5.3.Расчет вартості допоміжних матеріалів

  (Таблиця 10)

  Найменування

  Од. вим.

  Кількість

  Ціна

  сума

  1

  Труба Д-2,5

  м.

  150

  1200

  180000

  2

  Муфта СЕФ 3х50-10

  шт.

  2

  900

  1800

  3

  Наконечники АL-240-20-22

  шт.

  20

  25

  500

  Разом

  182300

  ПДВ (13%)

  23699

  всього

  205999


  5.4 Розрахунок зарплати

  ЗП = (Про про + М про + М в) * 30%

  ЗП = (1017000 + 70060 + 205999) * 30% = 387918 (тнг)

  5.5 Відрахування від зарплати

  5.5.1. Соціальний податок

  Нс = ЗП * 13%

  Нс = 387918 * 13% = 50429 (тнг)

  5.5.2 Обов'язкове соціальне страхування

  ООС = ЗП * 15%

  ООС = 387918 * 15% = 58188 (тнг)

  5.6 Сума зарплати з відрахуваннями

  ЗПО = ЗП + Нс + ООС

  ЗПО = 387918 + 50429 + 58188 = 496535 (тнг)

  5.7 Розрахунок загальногосподарських витрат

  ВР = (Про про + М про + М в + ЗПО) * 15%

  ВР = (1017000 + 70060 + 205999 + 496535) * 15% = 268439 (тнг)


  5.8. Загальна вартість монтажу електропостачання

  (Таблиця 11)

  Статті витрат

  сума

  1

  Основне обладнання

  1017000

  2

  Основні матеріали

  70060

  3

  Допоміжні матеріали

  205999

  4

  Зарплата з відрахуваннями

  496535

  5

  Загальногосподарські витрати

  268439

  всього

  2058033


  6.Зведені техніко-економічні показники

  Таблиця №12

  показники

  Одиниці виміру

  Сума

  1

  Балансова вартість

  тенге

  996000

  2

  трудомісткість робіт

  -ремонт

  -обслуговування

  чол / год

  121

  96,8

  3

  Чисельність персоналу

  -ремонт

  -обслуговування

  чол

  2

  1

  4

  Річний фонд зарплати

  тенге

  1285983

  5

  витрата електроенергії

  кВт * год

  908727

  6

  вартість електроенергії

  тенге

  174715

  7

  розрахунок амортизації

  тенге

  99600

  8

  Витрати на ремонт

  тенге

  45754

  9

  Інші витрати

  тенге

  268035

  10

  потужність трансформаторів

  кВ * А

  400

  11

  Експлуатаційні витрати

  тенге

  493491

  12

  Різниця експлуатаційних витрат по системі електроприводу

  тенге

  59164


  7. Загальний висновок по курсовому проекту

  В даному курсовому проекті було розглянуто «Цех металорізальних верстатів» відповідно до вимог техніки безпеки на роботу приймаємо одного електромонтера з ремонту IV розряду і електромонтера з обслуговування V розряду. При цьому трудомісткість становить 121і 96,8 чол / год і розрахували річний фонд зарплати, для прийнятого робітника становить 621 381 тенге і 664 602 тенге.

  Витрата електроенергій підприємство складає 908727стоімость електроенергій становило 174 715 тенге. Для даного цеху ми вибрали електродвигун марки 4А160М4Y3 з фазним ротором, і трансформатор потужністю 400 кВА марка трансформатора ТМ 400 \ 10

  Амортизаційні відрахування для всього обладнання составілі99600 тенге, а витрати, витрачені на ремонт -45754тенге, інші витрати 268035тенге. В результаті розрахунків даного курсового проекту ми переконалися, що впровадження електроустаткування в дану галузь промисловості є прийнятним і економічно вигідним.


  Графік планово - попереджувальних робіт

  трудомісткість

  ТО

  6,4

  6,4

  3,2

  4,8

  4,8

  9,6

  37,6

  4,8

  12,8

  6,4

  96,8

  КР

  47

  47

  ТР

  8

  8

  4

  6

  6

  12

  6

  16

  8

  74

  Місяці 2008 року

  XII

  XI

  X

  IX

  VIII

  VII

  1 к

  VI

  V

  IV

  III

  II

  I

  Останній ремонт

  Дата

  11.07

  12.07

  02.07

  09.07

  08.07

  10.07

  07.07

  08.07

  11.07

  09.07

  вид

  1 к

  1 к

  СРЦ, (раз)

  6

  16

  5

  6

  6

  6

  2

  10

  20

  6

  МРП, (міс)

  6

  6

  12

  6

  6

  6

  6

  6

  3

  6

  РЦ, (років)

  3

  8

  5

  3

  3

  3

  1

  5

  5

  3

  РН, кВт

  5,5

  9,5

  9

  4,8

  3

  10,2

  38

  4

  6,5

  8,9

  99,4

  3,03

  Найменування обладнання

  Електропривод засувних воріт

  Універсальний заточувальний верстат

  Заточний верстат для черв'ячних фрез

  Різьбошліфувальний верстат

  Заточний верстат для фрезерний головки

  круглошліфувальний верстат

  Токарний верстат

  вентилятор

  Плоско шліфувальний верстат

  Всередині шліфувальний верстат

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  всього:

  разом:

  осв:


  8. Список використаної літератури.

  1) Цигельман І. Е., Тульчік І. К. «Електропостачання, електричні мережі і освітлення»

  2) «Довідник з електротехніки та електроустаткування» І. І. Алієв.

  3) Барибін Ю. Г., Федоров А. Е., Зіменков М. Г. «Довідник з проектування електропостачання».