• Сутність Центрального банку Російської Федерації
 • Історія Центрального банку Російської Федерації
 • Структура Центрального банку Російської Федерації
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації23.06.2017
  Розмір33.84 Kb.
  Типреферат

  Скачати 33.84 Kb.

  Центральний банк Російської Федерації і його функції

  КУРСОВА РОБОТА

  з дисципліни: «Державне регулювання економіки»

  тема: «Центральний банк Російської Федерації і його функції»

  Москва

  2011 р

  зміст:

  Вступ

  1. Сутність Центрального банку Російської Федерації

  2. Історія Центрального банку Російської Федерації

  3. Структура Центрального банку Російської Федерації

  4. Функції Центрального банку Російської Федерації

  висновок

  Список використаної літератури

  Вступ

  Дана тема є досить актуальною, тому що від діяльності Центрального банку Російської Федерації безпосередньо залежать економічна, соціальна, політична сфера життєдіяльності країни. Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань отриманих з дисципліни «Державне регулювання економіки» на прикладі розгляду теми «Центральний банк Російської Федерації і його функції».

  Дана тема цікава і обрана, тому що Центральний банк Російської Федерації є найпотужнішим центром кредитної системи нашої країни. Його роль дуже велика і в умовах нинішньої економіки вона продовжує зростати. Досить сказати, що Банк Росії є регулюючим центром в питаннях готівково-грошового обороту, список його функцій і завдань величезний, проте найбільш важливими завданнями серед всіх інших є забезпечення стійкості національної валюти, зниження темпів інфляції, а також розробка єдиної державної грошово-кредитної політики.

  Для досягнення поставлених цілей поставлені наступні завдання:

  - розглянути, що являє собою Центральний банк Російської Федерації;

  - вивчити структуру Центрального банку Російської Федерації;

  - дослідити функції Центрального банку Російської Федерації.

  Робота має традиційну структуру і включає в себе вступ, основну частину, що складається з чотирьох розділів, висновок і список літератури.

  У вступі обґрунтовано актуальність вибору теми, поставлені мета і завдання дослідження, охарактеризовано методи дослідження і джерела інформації.

  Глава перша розкриває сутність Центрального банку Російської Федерації.

  Глава друга розглядає історію створення та розвитку Центрального банку Російської Федерації.

  У главі третій розглядається структура Центрального банку Російської Федерації.

  Глава четверта розкриває функції Центрального банку Російської Федерації.

  Джерелами інформації для написання роботи послужили базова навчальна література, результати практичних досліджень відомих вітчизняних і зарубіжних авторів, статті та огляди у спеціалізованих та періодичних виданнях, присвячених даній тематиці, довідкова література, інші актуальні джерела інформації.

  1. Сутність Центрального банку Російської Федерації

  Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії) є головним банком країни. Статутний капітал та інше майно Банку Росії є федеральною власністю. Він підзвітний Державній Думі. Діяльність Банку Росії регламентується Конституцією Російської Федерації, Федеральним законом «Про Центральний банк Російської Федерації (Банці Росії)» (зі змінами та доповненнями) та іншими федеральними законами.

  Відповідно до закону Банк Росії є юридичною особою, звільненим від сплати всіх податків, мит, зборів та інших платежів на території РФ. Держава не відповідає за зобов'язаннями Банку Росії, а Банк Росії - за зобов'язаннями держави, якщо вони не були прийняті або якщо інше не передбачено федеральними законами.

  Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії) - верхній рівень дворівневої банківської системи в Російській Федерації, яка складається з Банку Росії і комерційних банків (та інших кредитних організацій).

  Банк Росії контролює діяльність кредитних організацій, видає і відкликає у них ліцензії на здійснення банківських операцій, а вже кредитні організації працюють з іншими юридичними і фізичними особами.

  Основними цілями діяльності Банку Росії є: захист і забезпечення стійкості рубля, в тому числі його купівельної спроможності і курсу по відношенню до іноземних валют; розвиток і зміцнення банківської системи Російської Федерації; забезпечення ефективного і безперебійного функціонування системи розрахунків.

  Основними завданнями Банку Росії є регулювання грошового обігу, проведення єдиної грошово-кредитної політики, захист інтересів вкладників, банків, нагляд за діяльністю комерційних банків та інших кредитних установ, здійснення операцій із зовнішньоекономічної діяльності.

  З вище зазначеного видно, що сутність центрального банку двоїста з точки зору тих інтересів, які він забезпечує і захищає. З одного боку, центральний банк здійснює і валютне, і пруденційного регулювання в грошово-кредитній системі. На цій посаді він виступає представником всієї банківської системи. З іншого боку, він є представником держави в багатьох банківських відносинах. Його статус дозволяє впливати на організацію та функціонування кредитних організацій, а в кінцевому рахунку - на стан всієї економіки країни. у нього завжди є можливість зробити емісію грошей і тим самим збільшити грошову масу в обігу або, скажімо, підвищити резервні вимоги до банків і таким чином вплинути на процентні ставки і на обсяг видаваних банками кредитів. В останньому випадку відбувається скорочення безготівкового обігу і відповідно зменшується зростання грошової маси. центральний банк використовує різні фінансові інструменти з метою вплинути на зростання грошової маси в обігу, а отже, і на масштаб цін, який об'єктивно складається на ринку товарів і послуг. Це вплив, так чи інакше, поширюється на всі об'єкти власності, - починаючи від заробітної плати і закінчуючи нерухомістю. У тих випадках, коли завдяки зусиллям центрального банку відбувається скорочення грошової маси, купівельна спроможність грошей підвищується. І навпаки, розширення грошової маси в обігу призводить до інфляції і зниження купівельної спроможності грошей. При цьому такий вплив центрального банку, по суті, залишається непомітним. У цій здатності центрального банку і полягає найголовніша, що так цінно для держави.

  Властивості центрального банку знаходяться в певному поєднанні. Законодавство може додати йому ринкових властивостей і зменшити властивості державної структури або зробити все навпаки. Після цього залишається очікувати, до чого призведе такий експеримент на практиці.

  Держава наділять центральний банк незалежністю, якщо воно є правовим, а суспільство - громадянським, тобто у випадках, коли держава не вдається до методів позаекономічного примусу. І цей баланс соціальних інтересів, як правило, закріплюється в законах. Законодавець повинен вибирати той чи інший варіант закріплення правового статусу, структури та функцій центрального банку. У цьому випадку суспільство завжди платить за те, яких законодавців воно собі обирає. Причому платить в прямому сенсі цього слова. Така плата не завжди піддається конкретному обчисленню. Але об'єктивно завжди існує ціна того чи іншого уряду або парламенту. У сенсі фінансового шкоди, яке воно заподіяло, або фінансової користі, яку принесло фінансів обрали його людей.

  Само по собі властивість центрального банку здійснювати перерозподіл грошей з грошово-кредитної в державну фінансову систему - це інструментальне властивість. Все залежить від використання цієї властивості. Воно може використовуватися і на благо, і на шкоду суспільству. На шкоду - коли держава діє в розріз з інтересами суспільства, а центральний банк цьому відповідає, і на благо суспільству - коли центральний банк регулює грошові стелі в інтересах населення країни, розширення фінансових можливостей її розвитку з урахуванням всіх принципів громадянського суспільства.

  1. Історія Центрального банку Російської Федерації

  Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії) був заснований 13 липня 1990 на базі Російського республіканського банку Держбанку СРСР. Підзвітний Верховній Раді РРФСР, він спочатку називався Державний банк РРФСР.

  2 грудня 1990 Верховною Радою Української РСР був прийнятий Закон про Центральному банку РРФСР (Банку Росії), згідно з яким Банк Росії був юридичною особою, головним банком РРФСР і був підзвітний Верховній Раді Української РСР. У законі були визначені функції банку в області організації грошового обігу, грошово-кредитного регулювання, зовнішньоекономічної діяльності та регулювання діяльності акціонерних та кооперативних банків.

  У червні 1991 рбув затверджений Статут Центрального банку РРФСР (Банку Росії), підзвітної Верховній Раді Української РСР.

  У листопаді 1991 р у зв'язку з утворенням Співдружності Незалежних Держав і скасуванням союзних структур ВС РСФСР оголосив Центральний банк РРФСР єдиним на території РСФСР органом державного грошово-кредитного та валютного регулювання економіки республіки. На нього покладалися функції Держбанку СРСР з емісії та визначення курсу рубля. ЦБ РРФСР пропонувалося до 1 січня 1992 р прийняти в своє повне господарське відання і управління матеріально-технічну базу та інші ресурси Держбанку СРСР, мережа його установ, підприємств і організацій.

  20 грудня 1991 р Державний банк СРСР був скасований і всі його активи і пасиви, а також майно на території РРФСР були передані Центральному банку РРФСР (Банку Росії). Кілька місяців по тому банк став називатися Центральним банком Російської Федерації (Банком Росії).

  Протягом 1991-1992 рр. під керівництвом Банку Росії в країні на основі комерціалізації філій спецбанков була створена широка мережа комерційних банків. Після скасування Держбанку СРСР була змінена система рахунків, створена мережа розрахунково-касових центрів (РКЦ) Центрального банку і почалася їх комп'ютеризація. Банк Росії почав здійснювати купівлю-продаж іноземної валюти на організованому ним валютному ринку, встановлювати та публікувати офіційні котирування іноземних валют по відношенню до рубля.

  З грудня 1992 року почався процес передачі Банком Росії функцій касового виконання державного бюджету новоствореному Федеральному Казначейству.

  Свої функції, визначені Конституцією Російської Федерації (ст. 75) та Законом "Про Центральний банк Російської Федерації (Банці Росії)" (ст. 22), банк здійснює незалежно від федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів федерації і органів місцевого самоврядування.

  У 1992-1995 рр. в порядку підтримки стабільності банківської системи Банк Росії створив систему нагляду та інспектування комерційних банків, а також систему валютного регулювання і валютного контролю. В якості агента Міністерства фінансів Банк Росії організував ринок державних цінних паперів (ДКО) і став брати участь у функціонуванні.

  З 1995 р Банк Росії припинив використання прямих кредитів для фінансування дефіциту федерального бюджету і перестав надавати цільові централізовані кредити галузям економіки.

  З метою подолання наслідків фінансової кризи 1998 р Банк Росії проводив політику реструктуризації банківської системи, спрямовану на поліпшення роботи комерційних банків та підвищення їх ліквідності. У встановлених законодавством рамках з ринку банківських послуг були виведені неспроможні банки. Велике значення для відновлення банківської діяльності в післякризовий період мало також створення Агентства з реструктуризації кредитних організацій (АРКО) і Міжвідомчого координаційного комітету сприяння розвитку банківської справи в Росії (МКК). В результаті ефективних дій Банку Росії, АРКО і МКК банківський сектор економіки в середині 2001 року в основному подолав наслідки кризи.

  У 2003 р Банк Росії приступив до реалізації проекту з удосконалення банківського нагляду і пруденциальной звітності за рахунок впровадження системи міжнародних стандартів (МСФЗ).

  У грудні 2003 був прийнятий Федеральний закон "Про страхування вкладів фізичних осіб в банках Російської Федерації". У ньому були визначені правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи обов'язкового страхування вкладів фізичних осіб в банках Російської Федерації, а також компетенція, порядок утворення і діяльності організації, що здійснює функції з обов'язкового страхування вкладів, порядок виплати відшкодування за вкладами.

  У 2004 р на підставі Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерації (Банці Росії)" і Федерального закону "Про іпотечні цінні папери" Банк Росії видав Інструкцію "Про обов'язкові нормативи кредитних організацій, що здійснюють емісію облігацій з іпотечним покриттям", в якій встановив особливості розрахунку і значень обов'язкових нормативів, величину і методику визначення додаткових обов'язкових нормативів кредитних організацій, що здійснюють емісію облігацій з іпотечним покриттям.

  У квітні 2005 р Урядом Російської Федерації і Центральним банком Російської Федерації була прийнята "Стратегія розвитку банківського сектора Російської Федерації на період до 2008 року".

  В даний час Центральний банк Російської Федерації є найпотужнішим центром кредитної системи нашої країни. Його роль дуже велика і в умовах нинішньої економіки вона продовжує зростати, його діяльність набуває величезне значення, оскільки від його ефективного функціонування і правильно обраних методів, за допомогою яких він здійснює свою діяльність, залежить стабільність і подальше зростання економічного потенціалу країни, окремих секторів економіки, а також зміцнення позицій на міжнародному ринку.

  1. Структура Центрального банку Російської Федерації

  Центральний банк РФ є єдиною централізованою системою з вертикальною структурою управління. У систему входять: центральний апарат, територіальні установи, розрахунково-касові центри (РКЦ), обчислювальні центри, польові установи, навчальні заклади та інші організації, в тому числі підрозділу безпеки і Російське об'єднання інкасації, які необхідні для здійснення діяльності Банку Росії.

  Національні банки республік у складі Російської Федерації є територіальними установами Банку Росії. Територіальні головні управління є відокремленими підрозділами, які здійснюють частину його функцій на певній території. Територіальні головні управління підпорядковуються Банку Росії і йому підзвітні. Завдання і функції територіальних установ Банку Росії визначаються Положенням про територіальних установах Банку Росії, яке затверджується Радою директорів.

  Вищий орган Банку Росії - Рада директорів. Це колегіальний орган, який визначає основні напрямки діяльності Банку Росії і керуючий нею.

  До Ради директорів входять: Голова Банку Росії і 12 членів Ради. Члени Ради директорів працюють на постійній основі. Вони затверджуються Державною Думою за поданням Голови Банку, який є одночасно головою Ради директорів.

  Поряд з Радою директорів поза банком функціонує і Національна банківська рада. До його складу включаються представники президента, представники вищих органів законодавчої і виконавчої влади та експерти. Загальна чисельність Ради не перевищує 15 осіб.

  В даний час в Центральному банку Російської Федерації функціонують такі структурні підрозділи:

  • Департамент готівкового грошового обігу

  • Департамент регулювання, управління і моніторингу платіжної системи Банку Росії

  • Департамент регулювання розрахунків

  • Департамент бухгалтерського обліку і звітності

  • Департамент ліцензування діяльності та фінансового оздоровлення кредитних організацій

  • Департамент банківського регулювання і нагляду

  • Департамент фінансової стабільності

  • Головна інспекція кредитних організацій

  • Департамент операцій на фінансових ринках

  • Департамент забезпечення та контролю операцій на фінансових ринках

  • Департамент фінансового моніторингу та валютного контролю

  • Департамент платіжного балансу

  • Департамент методології та організації обслуговування рахунків бюджетів бюджетної системи Російської Федерації

  • Юридичний департамент

  • Департамент польових установ

  • Департамент інформаційних систем

  • Департамент кадрової політики та забезпечення роботи з персоналом

  • Фінансовий департамент

  • Департамент внутрішнього аудиту та ревізій

  • Департамент міжнародних фінансово-економічних відносин

  • Департамент зовнішніх і громадських зв'язків

  • адміністративний департамент

  • Головне управління нерухомості Банку Росії

  • Головне управління експертизи та планування капітальних витрат Банку Росії

  • Головне управління безпеки та захисту інформації

  • 79 територіальних установ Банку Росії

  • 608 розрахунково-касових центрів Банку Росії

  4.Функції Центрального банку Російської Федерації

  Найперший обов'язок центрального банку в ринковій економіці-захищати вартість і купівельну спроможність грошей і допомагати нормальному функціонуванню фінансових ринків, а тим самим опосередковано - нормальному економічному зростанню. Отже, центральний банк повинен знати всі ринки і діючі на них організації, але головне - панівне і ще тільки складаються на даних ринках тенденції, щоб пропонувати їх учасникам обґрунтовані грошову і кредитну політику, що відповідають корінним інтересам економіки та населення.

  Банк Росії здійснює свої функції відповідно до Конституції Російської Федерації і Федеральним законом "Про Центральний банк Російської Федерації (Банці Росії)" і іншими федеральними законами. Згідно зі статтею 75 Конституції Російської Федерації, основною функцією Банку Росії є захист і забезпечення стійкості рубля, а грошова емісія здійснюється виключно Банком Росії. Відповідно до статті 4 Федерального закону "Про Центральний банк Російської Федерації (Банці Росії)", Банк Росії виконує наступні функції:

  • у взаємодії з Урядом Російської Федерації розробляє і проводить єдину державну грошово-кредитну політику;

  • монопольно здійснює емісію готівки і організовує наявне грошовий обіг;

  • стверджує графічне позначення рубля у вигляді знака;

  • є кредитором останньої інстанції для кредитних організацій, організує систему їх рефінансування;

  • встановлює правила здійснення розрахунків в Російській Федерації;

  • встановлює правила проведення банківських операцій;

  • здійснює обслуговування рахунків бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації, якщо інше не встановлено федеральними законами, за допомогою проведення розрахунків за дорученням уповноважених органів виконавчої влади та державних позабюджетних фондів, на які покладаються організація виконання і виконання бюджетів;

  • здійснює ефективне управління золотовалютними резервами Банку Росії;

  • приймає рішення про державну реєстрацію кредитних організацій, видає кредитним організаціям ліцензії на здійснення банківських операцій, зупиняє їх дію та відкликає їх;

  • здійснює нагляд за діяльністю кредитних організацій і банківських груп;

  • реєструє емісію цінних паперів кредитними організаціями відповідно до федеральними законами;

  • здійснює самостійно або за дорученням Уряду Російської Федерації всі види банківських операцій та інших угод, необхідних для виконання функцій Банку Росії;

  • організовує і здійснює валютне регулювання і валютний контроль відповідно до законодавства Російської Федерації;

  • визначає порядок здійснення розрахунків з міжнародними організаціями, іноземними державами, а також з юридичними і фізичними особами;

  • встановлює правила бухгалтерського обліку і звітності для банківської системи Російської Федерації;

  • встановлює і публікує офіційні курси іноземних валют по відношенню до рубля;

  • бере участь у розробці прогнозу платіжного балансу Російської Федерації й організовує складання платіжного балансу Російської Федерації;

  • встановлює порядок і умови здійснення валютними біржами діяльності з організації проведення операцій з купівлі та продажу іноземної валюти, здійснює видачу, призупинення та відкликання дозволів валютним біржам на організацію проведення операцій з купівлі та продажу іноземної валюти (функції з видачі, призупинення та відкликання дозволів валютним біржам на організацію проведення операцій з купівлі та продажу іноземної валюти Банк Росії буде виконувати з дня набрання чинності федерального закону про внесення соотв етствующіх змін до Федерального закону "Про ліцензування окремих видів діяльності");

  • проводить аналіз і прогнозування стану економіки Російської Федерації в цілому і по регіонах, перш за все грошово-кредитних, валютно-фінансових і цінових відносин, публікує відповідні матеріали і статистичні дані;

  • здійснює виплати Банку Росії по внесках фізичних осіб у визнаних банкротами банках, які не беруть участі в системі обов'язкового страхування вкладів фізичних осіб в банках Російської Федерації, у випадках і порядку, які передбачені федеральним законом;

  • є депозитарієм коштів Міжнародного валютного фонду в валюті Російської Федерації, здійснює операції і угоди, передбачені статтями Угоди Міжнародного валютного фонду і договорами з Міжнародним валютним фондом;

  • здійснює інші функції відповідно до федеральними законами.

  Приблизно аналогічний перелік завдань стоїть перед кожним центральним банком.

  Відомим узагальненням змісту всіх цих функцій, спробою виділити «найголовніші» з них можна вважати давно усталені в літературі кілька публіцистичність характеристики центрального банку такі, як:

  - єдиний емісійний центр країни;

  - банк уряду;

  - банк банків і т. П.

  висновок

  Підводячи підсумок проведеної роботи необхідно ще раз відзначити, що Центральний Банк Російської Федерації є найпотужнішим центром кредитної системи нашої країни. Його роль дуже велика і в умовах нинішньої економіки вона продовжує зростати. В даний час діяльність Центрального банку Росії набуває величезне значення, оскільки від його ефективного функціонування і правильно обраних методів, за допомогою яких він здійснює свою діяльність, залежить стабільність і подальше зростання економічного потенціалу країни, окремих секторів економіки, а також зміцнення позицій на міжнародному ринку.

  За результатами проведеної роботи мною були закріплені теоретичні знання по темі: «Центральний банк і його функції», виконані завдання, поставлені у вступі.

  За підсумками роботи можна зробити наступні висновки:

  1. Центральний банк - посередник між державою і решті економікою через банки. Як такої установи він покликаний регулювати грошові й кредитні потоки за допомогою інструментів, які закріплені за ним в законодавчому порядку.

  2. Цілі, завдання, функції та операції Центрального банку Росії відповідають його сутності. Всі ті цілі і завдання, які стоять перед ним, надані йому повноваження, в кінцевому рахунку, визначаються тим, що Центральний банк виступає загальнонаціональним центром, покликаним регулювати грошовий обіг у країні.

  Список використаної літератури

  1. Федеральний Закон від 10.06.2002 р № 86-ФЗ «Про Центральний банк Російської Федерації (Банці Росії)».

  2. Федеральний закон від 23.12.2003 р № 177-ФЗ «Про страхування внесків фізичних осіб у банках Російської Федерації».

  3. Колесніков В.І., Кроливецкая Л.П. Банківська справа. - М .: Фінанси і статистика, 2005.

  4. Організація діяльності центрального банку: підручник / Г.Г. Фетисов, О.І. Лаврушина, І.Д. Мамонов; під заг. ред. Г.Г. Фетисова. - М .: КНОРУС, 2006.

  5. Сучасний економічний словник. Під. ред. Б.А. Райзберг, Л. Ш. Лозовський, Е.Б. Стародубцева.

  6. Офіційний сайт Центрального банку Російської Федерації: http://www.cbr.ru.

  7. Сайт вільної енциклопедії Вікіпедії: http://ru.wikipedia.org.

  8. Науково - практичний і навчально - пізнавальний портал http://www.rfbs.ru/.

  9. Електронний ресурс. http://www.rcb.ru/.