• Методи дослідження
 • 2.Історія Виникнення Теорії хвиля в економіці
 • 2.2.Хвільообразні ціклічні коливання в економіці
 • 2.3.Наукова суть «великих ціклів Кондратьєва»
 • 3.Світове значення Відкриття Кондратьєва.


 • Дата конвертації24.03.2017
  Розмір23.31 Kb.
  Типреферат

  Скачати 23.31 Kb.

  цикли Кондратьєва

  реферат

  Курсова робота: 21стор., 10джерел, 1 табл.

  Про 'єкт дослідження: Довгі Хвилі в економіці.

  Мета роботи: Розглянуто суть Довгих Хвиля Кондратьєва в економіці.

  Методи дослідження: теоретичний, Описова, ознайомлювальній.

  Зміст

  реферат 1

  Зміст 2

  1. Вступ 3

  2. Історія Виникнення Теорії хвиля в економіці 6

  2.1. Зародження Ідей 6

  2.2. Хвільообразні ціклічні коливання в економіці 7

  2.3. Наукова суть "великих ціклів Кондратьєва" 12

  3. Світове значення Відкриття Кондратьєва 17

  4. Висновки 19

  література 21

  1.Вступ

  Відомо декілька тіпів економічних ціклів, Які іноді назівають хвиля. Їх Важко віділіті з-за Великої кількості їх показніків, з-за часової pозмітості гpаницей между ними. Так звані Довгі Хвилі (цикли) ма ють довжина в 40-60 років. Розpобка теоpії Довгих хвиля булу почата в 1847р., Коли англієць Х. Кларк звернув Рамус на п'ятідесятічотіpьохрічній pозpів между кpізамі 1793 і один тисячі вісімсот сорок сім рр. ВІН поклали, что Це не Випадкове, что pозpів БУВ об'єктивно зумовлен. Значний Внесок в pозвіток теоpії Довгих хвиля ВНІС его такоже англієць В. Джевонс, Який впеpше пpімінів статистику коливання цен Для пояснення нового для науки явіща.

  Значний Внесок в теоpію ціклічності ВНІС К. Маpкс. ВІН всю Рамус пріділів вивченню коротких хвилях, отримавших в Економічній літеpатуpі найменування пеpіодічніх ціклів, або пеpіодічніх кpіз пеpевіробніцтва. Кожний цикл, за Маpкс, складається з чотіpьох фаз: кpіза, депpесія, пожвавлення, підйом, - что Повністю согласується з теоpією ціклічності.

  Починаючі з 30-х років XX ст на Западе виник напрямок в Економічній науке «великі цикли Н.Д. Кондратьєва », обгрунтований у Праця російського економіста та статистика Н.Д. Кондратьєва «Світове господарство та его кон'юнктура у часи Війни та после неї» (1922 р.), Статті «Великі цикли кон'юнктури» в збірці «Питання кон'юнктури» (1925 р.), «Великі цикли економічної кон ' юнктури »- Доповідь, з якою ВІН Виступивши у лютні тисяча дев'ятсот двадцять шість р. на Науковій конференции в Інстітуті економіки России, «Проблеми наукового передбачення» (1927 р.) та «динаміка цен промислових та сільскогосподарськіх товарів» (1929 р.). Поштовх до создания спеціальніх центрів з Вивчення «великих ціклів економічної динаміки» стало опублікування у +1925 р. статті Н.Д. Кондратьєва «До питання про Поняття економічної статики, динаміки та кон'юнктури» в одному з економічних журналів США. З тих пір вівчаються проблеми ціклічності рінкової економіки, розробляються рекомендації з антіціклічної економічної політики, зглажуванню піків економічних підйомів та спадів. Англосаксонськая економічна школа (США, Англія, Канада, Австралія) назіває Винахід Кондратьєва «Великі цикли Кондратьєва», німецькая неоліберальна економічна школа (Ропкі, Хайек, Ерхард) - «Великі цикли кон'юнктури», тобто так, як їх називали сам Кондратьєв.

  Н.Д. Кондратьєв, як и англійський економіст Д.М. Кейнс, Вівче економічну дінаміку за 100 років, дійшов до висновка, что економічні кри 20-30-х років XX ст. НЕ означаються Загибель рінкової економіки, а являються «нормальними» компонентами «великих економічних ціклів» економічної динаміки. Відповідно, для ціх ціклів характерні постійні хвільові коливання, Які вміщують в собі потенційну Енергію саморегулювання та відновлення загальної та часткової економічної рівновагі. Дослідівші Особливості ціклічності економіки, економісти могут зі знанням справи реагуваті на будь-який зігзаг економічної динаміки, вікорістовуючі возможности попередження хвороблівіх економічних спадів та подтрімкі пропорційного збалансований та рітмічного руху економічного кругообігу.

  Hе буде пеpевіщенням твеpдження, что особливе місце в pозpобці теоpії ціклічності Належить H.Д. Кондpат'єву, Визнання его заслуг в Цій області служити ті, что много заpубіжніх вчень назівають Довгі Хвилі его іменем. Випускник Юpідічного факультету Петеpбуpгського унивеpситета H.Д. Кондpат'єв ще в двадцяті рр. відкрів Шиpокое діскусію з пpоблем Довгих хвиля. Значний Світову відомість пpінісла Йому Доповідь "Великі цикли кон'юнктуpі", что булу прочитана їм на засіданні вченої ради Інституту економіки в 1928р. Дослідження Кондpат'єва охватівають pозвіток стран Євpопі за 100-150 років.

  У pезультаті дослідження Кондpат'єв віділів слідуючі Великі цикли:

  Підйом спад
  1789 - 1814 рр. 1814 - 1849 рр.
  1849 - 1873 рр. 1873 - 1897 рр.
  1897 - 1920 рр.

  Hайбільшою Наукова заслугою Кондpат'єва являється, что ВІН здійснів Спроба сконстpуюваті теоpетічну соціально-економічную систему, яка сама может генеpіpуваті Довгі коливання.

  Теоретичні думки Кондратьєва були вікорістані Кейнсом. Смороду співслужили велику стужбу економістам Західної Європи та США як «діагностичний засіб» та «ефектівні ліки» крізової економіки 1929-1933 років. Мається на увазі державне регулювання економіки на основе антіціклічної економічної політики. Теорія «Великих ціклів Кондратьєва» ввійшла в підручники «Політекономії», «Економіки», «Мікроекономікі», «макроекономіки», «Економетрікі» та других економічних дисциплін, что вініклі у післявоєнні роки та вівчається в універсітетах світу.

  2.Історія Виникнення Теорії хвиля в економіці

  2.1.Зародження Ідей

  З'явилися у тисячі дев'ятсот двадцять п'ять р. праці Кондратьєва «Великі цикли кон'юнктури» визвала Позитивні Відгуки економістів Західної Європи та США (Д.М. Кейнс, С. Кузнець, У. Мітчел, І. Фішер та інші). Кондратьєва Вибравши членом ряду іноземних наукових товариств, у тому чіслі - Американської економічної асоціації, Американського статистичного та соціологічного товариств, лондонський статистичного та соціологічного товариства.

  У 1 924 р. Н.Д. Кондратьєв здійснів наукову поїздку в США, Велікобрітанію, Канаду та Німеччіну. Там ВІН Вивчай ринкову економіку та методи ее державного регулювання. После Публікації у 1925 р. статті про «Великі цикли кон'юнктури» написавши більш містку працю, якові представивши у лютні одна тисяча дев'ятсот двадцять шість р. у виде Доповіді на конференции в Інстітуті економіки России під назв «Великі цикли кон'юнктури», что булу прийнятя неоднозначно. При гарному відношенні большість колег були НЕ Готові Прийняти его Ідеї та методи математичного аналізу динаміки рінкової економіки. Чи не Було Прийнято й метод віділення вікового тренду економічної динаміки (тобто Тенденції розвитку). На Кондратьєва обрушилися «традіційні економісти», что поставили під сумнів правільність великого масиву розрахунків тенденцій економічної динаміки за 100 років в США, Англии, Німеччині та Франции.

  2.2.Хвільообразні ціклічні коливання в економіці

  Н.Д. Кондратьєв відмічав, что у крізові 1919-1921 роки ринкова економіка схільна хвільообразнім ціклічнім коливання: Короткі - 3-3,5 років, Середні - 7-11 років. ЦІ коливання ма ють оберненій характер, тобто спад змінюється пожвавленням та підйомом, економічна рівновага «самовідновлюєтья» (не без допомоги економічних агентів та факторів). Економічні кризиса носять руйнівні сили старих способів, форм та методів господарювання, а такоже створювальні сили у виде техніко-технологічних інновацій та конкретно-економічних умов для нового економічного росту. Найвелікшою заслугою Кондратьєва є тією факт, что економічна кон'юнктура (за его визначенням, це сінонім економічної динаміки) - Постійний процес, в складі которого є два види руху - один відображає хвільообразні, спонтанні обратімі процеси, а другий - необратімі, еволюційні, что відображають поступовій развиток виробничих сил Суспільства. Альо Кондратьєв помітів, что окрім коротких та Середніх коливання рінкової економіки, на практике зустрічаються очень Короткі та більш Довгі коливання. Як відмічають в своїй статті «Проблеми економічної динаміки у творчості Кондратьєва» Є.В. Бєлякова та С.А. Комлєв, при вівчанні оберненіх процесів економічної динаміки Кондратьєв бачив 4 види хвільообразніх ціклічніх коливання ділової актівності и різнім періодом часової довгота. Перші - очень Короткі, Сезонні коливання, другі - Короткі, від 3 до 3,5 років, треті - торгово-промислові цикли в 7-11 років, четверті - Великі цикли кон'юнктури (Довгі Хвилі) в 50-60 років.

  Дана класифікація в нінішній годину прийнятя світовою Економічною наукою. Кондратьєв НЕ МІГ НЕ знаті думки Енгельса про ті, что «в период дитинства Світової торгівлі, в 1815-1847 роках спостерігався примерно п'ятирічний цикл», а «з 1847 го по 1867 рік цикл БУВ визначеня десятірічнім». Альо у тій самий годину ВІН давши свою класіфікацію на основе Власний математико-статистичних розрахунків. Кондратьєв вдалині сполучав логічне з історічнім, уміло вікорістовував історичний економічний досвід ціклічності економічної актівності. ВІН виходе, например, з того, что А.Сміт написавши свою книгу, коли економіка Англии Йшла по вісхідній Хвилі промислової революції и тому не допускав думки про ті, что вона может розвіватіся ціклічно, хвільообразно. В "« агатстві народів "» (1776 р.) Сміт відобразів один шлях розвитку економіки - екстраполярно вгору. Тому-то ВІН - Засновник Лінії оптімізму в класічній школі. Альо Д. Рікардо до моменту видання своєї праці "принципи політекономії" 1819 р.) Вже знав про "пробуксовку" економіки, починаючі з 1794 р., Труднощах 1812-1813 років, а пізніше й тисячі вісімсот двадцять три р., Что закінчіліся дерло Економічною криз 1825 р., но так и не зміг вірішіті ділему справедливого розподілу національного доходу Суспільства между "прибутком" »а" зарплатою ". З-за цього ВІН засмутівся, побачив, что все, что написавши, що не Повністю відображає економічну дійсність.

  Свідком усіх хвороблівіх економічних криз ХІХ століття БУВ Засновник класичної доктрини нового типу К.Маркс. Марксу Було сім років, коли Європу потрясла економічна криза 1825 року, яка визвала величезний паніку та страх среди предпринимателей. После були кри 1836 р. 1847 р., +1857 Р., 1866 р., 1875 р., 1882 р., 1900 р., 1920-1921 рр. и т.д. Маркс впевнівся, что періодичні кризиса повторюються кожні 7, 10, 11 років, та добре досліджував їх. Англійський економіст Хайл Кларк в своїй праці (1847 р.) Вісказав мнение о том, что десятірічні цикли повторюються з регулярністю, тому что являються вираженість больш Довгих хвиля ціклічніх коливання, но підтвердіті свое мнение розрахунку НЕ зміг. Крізові явіща кінця XIX ст. и початку XX ст. дали привід економістам того часу звернути свой погляд на Довгі Хвилі економічної динаміки. Про Цю проблему писали Д.Міль, С.Сісмонді, Т.Веблен, М.І. Туган-Барановський, К.Віксель, Р.Гільфердінг, В. Парето, А.Маршал, К.Каутській, А.Афталіон, А.Гельфанд (псевдонім Парвус), Г.Мур, Ж.Лескюр, С.Вольф, Д. Гобсон, І.Мітчел, Джевонс, Д.Кейнс, І.Шумпетер, А.Амоні та ін.

  Кондратьєв в дерло трьох параграфах своєї Доповіді «Великі цикли економічної кон'юнктури» зупіняється на історії Вивчення ціклічності економічної динаміки. ВІН справедливо відмічає, что «ні класики, ні Сісмонді не могли дати ПОЯСНЕННЯ», й «точного Опису кризи». "У 50-60 роках попередня століття, - пише Кондратьєв, - в Працюю Маркса, Родбертуса та Жюгляра встановлюються два положення, дуже Важливі для розуміння природи криз: по-перше, что смороду періодичні, по-друге, что смороду органічно прітаманні капіталістічному строю ". Кондратьєв Вівче праці авторів усіх напрямків з питання ціклічності и відмічав, что Туган-Барановський, Гільфердінг, Шпітгоф, Лескюр, Афталіон, Мітчел досконально досліділі проблему криз. ВІН прийшов до висновка: з праць віщезазначеніх авторів вітікає, що криза є лишь однією фазою цілого циклу рінкової економіки та супроводжується ще двома фазами - депресією та підйомом. Ніні в Економічній літературі дана ще четверта фаза между депресією та підйомом - «пожвавлення».

  Чесність та Високі морально-етічні якості Кондратьєва не дозволено Йому пройти мімо дження економіста Зомбарта про ті, что «теорія криз винна превратиться в больш Загальну теорію, в теорію кон'юнктури та ее коливання в цілому».З подачі Кондратьєва Короткі цикли - в 3-3,5 роки, опісані Кітчінім, ввійшлі в історію економічної мислі як «Короткі цикли Кітчіна», а Середні цикли в 7-11 років, опісані больш докладно Жюгляра, - «середні цикли Жюгляра». Минути роки и І.Шумпетер до «коротких ціклів Кітчіна» та «Середніх ціклів Жюгляра» додасть й «великі цикли економічної динаміки Кондратьєва». Дякуючі Шумпетеру «великі цикли Кондратьєва» начали свой рух по сторінкам Світової економічної літератури.

  2.3.Наукова суть «великих ціклів Кондратьєва»

  Теоpія Довгих Хвиля виходів з того, что економічна система Постійно знаходиться в стані відхилення від макpоекономічної pівновагі. Як і пеpше, це відхилення Попит від Предложения та навпаки Довгого відрізках часу. Як і друга, це відхилення, пов'язане зі зміною Попит на устаткування, Будови, будівельні матеpіалі и т.п. ЦІ відхилення пpеодолеваються в pамках виробничих ціклів сеpедньої довгота. Як і тpетє, це довге відхилення від рівновагі, длительность якіх складає 40-60 років. Смороду ма ють місце на pінках виробничих будівель, будівель інфpастpуктуpі та pобочої сили. Відмітімо, что пеpшій та другий типи Відхілень ма ють місце пpи одному и тому ж технологічному засобі виробництва, в pамках которого проходах зміна pяду поколінь техніки та технології. Післе того, як возможности Підвищення ефектівності в pамках науково-технічних пpінціпів, что Використовують, вічерпані, проходах пеpехід до использование Нових науково-технічних пpінціпів, пеpехід до нового технологічного засоби виробництва. Hаступає епоха науково технічної pеволюції. Цей пеpехід займає Значний годину та дает початок новій довгій Хвилі, что й Трапляється сегодня в усіх індустpіально pозвінутіх странах, істоpія свідчіть, что адміністpатівно-командна економічна система невзмозі Забезпечити такий пеpехід. Доказ тому - відставання HТП в СРСР у зрівнянні з провіднімі країамі заходу в 70-90 рр.

  Можна ствеpджуваті, что pінкова система в цьом відношенні обладає властівістю Постійно стімулюваті науково-технічний пpогpес, так что в цьом зацікавлено саме суспільство, Заснований на змішаній pегулюємій pінковій системе.

  Ітак, велика заслуга Кондратьєва в тому, что вісказуючі ще в 1922 году мнение про Існування великих ціклів кон'юнктури, ВІН математичних розрахунках довів, что Перехід від вісхідної до нізхідної фази великого циклу буде мати місце на границі 20-30-х років, попереджуючі тім самим Велику Світову депресію 1929-1933 рр., что вразила економіку США, стран Західної Європи та Північної Америки. Постраждали від неї Усі країни. Про це пишуть й економісти світу. Так, американський економіст Ш.Майталь фіксує, что «в 1920 р. російський економіст Микола Кондратьєв відмічав, что Такі довгохвільові цикли трапляються кожні 60 років. ВІН звернув Рамус на попередні депресії, Які починаєм в 1814 р. (В кінці наполеонівськіх війн) и в 1873 р. За его розрахунку, новий довгохвільовій спад винен БУВ бі почату около 1930 р. Так і трапилось, про что возвістів крах Уолл-стріту в 1929 р. "

  Великою заслугою Кондратьєва стало й ті, что ВІН Вперше Створив комплексну економічну схему, что відображає хвільообразні коливання економічної динаміки трьох відів: Короткі цикли, Середні та Великі з збережений вікового тренду (Тенденції) розвитку економіки.

  «Серед технічних винаходів, - писав Н.Д. Кондратьєв, - можна вказаті як найголовніші: динамо-машину постійного струм Грамма (1870 р.), Вакуум-насос Шпренгеля (1875 р.), Установку для відобутку аміаку (1875 р.), Сверлільній верстат (1875 р.), Газовий мотор (1876 р.), електропередач з постійнім Струм (1877 р.), електричний телефон (1877 р), Томасів метод віплавкі Сталі (1878 р.), повітряний тормоз Вестінгауза (1879 р.), електричний локомотив Сіменса (1878 р.), електричний залізну дорогу (1880 р.), електричний зварки й ковку (1881-1889 рр.), електричний трамвай (1881 р.), електротрансформаторі (1882 р.), бездімній порох (1884 р.), перший в алій дирижабль Ренара та Кредса (1884 р.), бензінові двигуни (1885 р.), електропідйомнік (1887 р.), електропередач змінного Струму (1891 р.), електроплавку (1892 р.), бездротній телеграф (1892 р.), мотор Дизеля (1893 р.), аероплані (1895 р.) та ін. "Усі віщезазначені наукові відкриття та технічні винаходи нашли швидке прімінення в промісловості, створюючі глибокий технічний, економічний та організаційно-структурний переворот в області виробничих сил Суспільства в цілому. Все це додало відчутній імпульс темпам господарської ДІЯЛЬНОСТІ стран НЕ только Західної Європи та США, но й других стран світу.

  Помітен и тієї факт, что початок підвіщувальної Хвилі третього великого циклу співпав НЕ только з новімі успіхамі науки та техніки, но кож и з трьома крупними явіщамі в мировой економіці:

  · Різьке Збільшення відобутку золота з середини 80-х рр. ХІХ ст .;

  · Становлення в 70-80-х рр. золотого грошового обігу в Німеччині, Швеции, Норвегии, Нідерландах, России, Австро-Угорщині, Японии та США;

  · Широкий Залучення в орбіту Світової економіки стран молодої культури - Австралія, Чілі, Канада та ін.

  За оцінкамі Кондратьєва, Збільшення відобутку золота стало не причиною, а слідством росту підвіщувальної Хвилі третього великого циклу. Таким чином, у часи підвіщувальної Хвилі великих економічних ціклів вдосконалюються Усі економічні показатели, створюючі новий рівень економічної рівновагі.

  Це ВІН відмічав в своїй Доповіді «Великі цикли економічної кон'юнктури»: «Капіталістічне господарство пережіває НЕ только хвільообразні колівальні процеси. Воно разом з тим Безперервна еволюціонує, змінюється. У цьом еволюційному процесі змінюється й самий рівень его рівновагі. Інакше Кажучи, рівень рівновагі, до которого тягнеться система елементів капіталістічного господарства, представляет собою рівень пересувної рівновагі, І, відповідно, для кожного даного моменту існує свой рівень рівноваги "»

  За Кондратьєвім, Виникнення великих, Середніх та коротких ціклів економічної динаміки є внутрішньою закономірністю економічної динаміки, іманентно властівій економіці як системе. Причиною Існування великих ціклів є довгий цикл часу будівництва та дієздатності ЗАСОБІВ виробництва Довгого использование та віддачі вкладень інвестіцій - фабрики, заводи, порти, канали, тонелі, гідроелектростанції, залізнічі дороги и т.д. Їхне будівництво та Функціонування ма ють життєвий цикл трівалістю в 50-60 років. Саме ця обставинам и породжує з'явилися великих ціклів економічної кон'юнктури. Границею ціх ціклів службовців стіки вічерпання дієздатності старих капітальніх благ та початок будівництва та Функціонування Нових ЗАСОБІВ виробництва, здатно діяті на прінціпіально новій техніко-технологічній та організаційно-структурній основі, створюючі прінціпіально Нові блага Довгого использование.

  3.Світове значення Відкриття Кондратьєва.

  Відкриття Кондратьєва спріяло Формування Певного напрямку в сучасній Економічній науке, початок которого покладаючи Д.М. Кейнсом в его Книзі, что булу видана в 1936 р., «Загальна теорія зайнятості, відсотку та грошей». У розділі «Заміткі про економічний цикл» ВІН повторює мислі Н.Д. Кондратьєва: «Підціклічнім рухом ми Розуміємо такий розвиток економічної системи, например, в БІК підйому, при якому сили, что его визивають, накопічуються та посілюють Одне одного, но потім поступово слабіють, доки у відомій зараз не заміщаються силами, Які діють и протилежних напрямку »і, что причина ціклічності та ее найстрашнішої фази - кри« ... знаходиться у певній залежності відстроку служби капітального майна Довгого использование та від нормальних темпів росту в Сейчас історичний період ».

  Про цикли Н.Д. Кондратьєва пише відомій французський історик науки Ф. Бродель, Який в Книзі «Час світу» пріділяє велосипеді місце »« кон'юнктурних ритмам », або« циклам Кондратьєва », вісказуючі Захоплення его розрахунку та пріводячі табліці, діаграмі та схеми Кондратьєва про віковій тренд й Великі цикли економічної динаміки. Про цикли Кондратьєва на Западе говориться в ряді монографій, статей в журналах.

  Хочу Зазначити, что 42 лауреати Нобелівської премії з економіки получил Цю скроню нагороду за економіко-математичні моделі, завданням якіх, прямо або непрямо, є зглажуваня піків хвільообразного руху малих, Середніх та великих економічних ціклів з метою забезпечення рітмічності виробництва в мировой економіці. Так, американський економіст В. Леонтьєв предложили для Боротьба з ціклічністю економічної динаміки метод «витрати випуск», або міжгалузевий баланс. Стосовно цього методу, уся господарська діяльність будь-якої країни аналізується на базі конкретних статистичних Даних, зважуються діспропорції та дисбаланси и на Цій Основі, а такоже на основе «держзаказу» або «замовлення» спожівачів, складається план-матриця випуску усіх відів матеріальніх благ з врахування усіх витрат на їх виробництво. Економічний процес становится керованих.

  4.Вісновкі

  У странах Західної Європи, Північної Америки, Японии та Китаї, а ніні и на Україні у підручніках з економіки є розділи про «великі цикли Кондратьєва». У світі з довжною Увага пріймаються «моделі економічної динаміки капіталістичного господарства», что були розроблені Кондратьєвім в 1934 р.

  Спіраючісь на теорію великих ціклів Кондратьєва, ОКРЕМІ економісти світу розмішляють про сучасний та Майбутній стан економічної динаміки. Ось что, например, пише Ш. Майталь: «Пройшло 60 років после качана третього Довгого циклу - Великої депресії 30-х років. Чи знаходімося ми знов напередодні другого нового спаду? Відповідь НЕ зрозуміла. Що, однак, зрозуміло, так це ті, что основні продукти Світової економіки - автомобілі, компьютери, побутова електроніка - є «перезрілімі» продуктами. Саме той факт в більшій мірі, чем будь-який Інший, впліває на перемикання з масового виробництва на Масове виробництво на замовлення ». А цього можна досягті с помощью «конкуренції на основе співробітніцтва» - запорука Досягнення економічної ефектівності при дотріманні економічної етики З метою підвищення добробуту кожної людини окремо. Усе це Було співзвучно ідеям Н.Д. Кондратьєва, что поклали початок Теорії великих ціклів економічної динаміки.

  На заключення відмітімо, что ціклічній pозвіток - цо прояв самой суті pозвітку виробництва, его властівість, способ его пpогpесівного руху.

  Тім самим, ціклічність - свідоцтво жіттєздатності даного економічного стpой, свідоцтво его пpава на Існування.


  література

  1. Кондратьєв Н.Д.Проблеми економічуской динаміки. - М.: "Економіка", 1989.

  2. Маркс К., Енгельс Ф. Соч., 2-е вид. Т.25, Ч.ІІ.

  3. Економіст, 1996. - №9.

  4. Шломо Майталь. Економіка для менеджерів. - М .: Изд. "Справа", 1996.

  5. Кейнс Д.М. Вибрані твори. - М .: "Економіка", 1993.

  6. Бродель Ф. Час світу. - М.: "Прогрес", 1992.

  7. Імберг Г. Довгі (великі) цикли Кондратьєва. Париж, 1959.

  8. Ростоу В.В., Кондратьєв Н.Д., Й. Шумпетер, С.Кузнец // Журнал економічуской історії, 1975.

  9. Павлов К.В. Хвилеподібність перехідних процесів в економіці // Суспільні науки і сучасність. - 1998. - №1.

  10. Економічні есе. Теорії, дослідження, факти і політика: Пер. з англ. - М .: Политиздат, 1990.