• Кількість реалізованої продукції, ц
 • Таблиця 9
 • 2.2.2. Середній рівень цін товарних видів продукції, їх порівняння з повною собівартістю, окупність ними витрат в ЗАТ «великоруського»
 • Вид продукції
 • Прибуток, збиток, тис. Руб.
 • 2.2.3. Економічна оцінка різних каналів реалізації (державний, інші підприємства, прямі канали) в ЗАТ «великоруського»
 • Таблиця 13
 • Підприємствам і організаціям
 • Таблиця 14
 • Глава 3. Удосконалення ціноутворення, формування політики і стратегії ціноутворення в ЗАТ «великоруського».
 • 3.2. Планування обсягів виробництва валової продукції, її собівартості, підвищення продуктивності землі і тварин.
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації19.08.2017
  Розмір36.83 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 36.83 Kb.

  Ціни, їх вплив на економіку підприємства

  2005 р

  2005 р в% 2003р

  1. Продукції рослинництва:

  - пшениця

  21480

  35960

  25940

  120,7

  - соняшник

  3088

  211

  452

  14,6

  2. Продукції тваринництва:

  - ВРХ

  одна тисяча двадцять дві

  913

  1089

  106,6

  - молоко

  15217

  13127

  15651

  102,9

  - коні

  -

  -

  -

  -

  Говорячи про обсяг реалізованої продукції (дані таблиці 8) можна відзначити, що в 2005 році кількість реалізованої пшениці та соняшнику знизилися на 2,4% (348 ц.) І 88,4% (2148 ц.) Відповідно. Так само в 2005 році відбулося зниження кількості реалізації м'яса великої рогатої худоби та молока на 13,6% (217 ц.) І 2,4% (521 ц.) Відповідно. А кількість реалізованого м'яса коней навпаки збільшилася на 133,3% (4 ц.)

  Таблиця 8

  Динаміка обсягів реалізованої товарної продукції ЗАТ «великоруського».

  Кількість реалізованої продукції, ц

  2003 р

  2004 р

  2005 р

  2005 р в% 2003р

  1. Продукції рослинництва:

  - пшениця

  14398

  19017

  14050

  97,6

  - соняшник

  2431

  172

  283

  11,6

  2. Продукції тваринництва:

  - ВРХ

  тисячу п'ятсот дев'яносто вісім

  1 085

  1381

  86,4

  - молоко

  13150

  9758

  12629

  97,6

  - коні

  3

  10

  7

  233,3

  При даних обсягах виробництва і реалізації необхідно розглянути товарність окремих видів продукції по таблиці 9. Товарність визначається відношенням проданої продукції до виробленої, а для того, щоб висловити її в% множиться на 100%.

  Таблиця 9

  Товарність окремих видів продукції в ЗАТ «великоруського»,%

  Вид продукції

  2003 р

  2004 р

  2005 р

  + / -

  1. Продукції рослинництва:

  - пшениця

  67,01

  52,88

  54,16

  -12,85

  - соняшник

  78,72

  81,52

  62,62

  -16,10

  2. Продукції тваринництва:

  - ВРХ

  156,36

  118,84

  126,81

  -29,55

  - молоко

  86,42

  74,33

  80,69

  -5,73

  - коні

  -

  -

  -

  -

  У 2005 році в порівнянні з 2003 роком товарність зерна пшениці та соняшнику знизилася на 12,85% і 16,10% відповідно, що пов'язано зі зниженням обсягів реалізації. Так само спостерігається зниження товарності продукції тваринництва, тобто відбулося зменшення товарності м'яса великої рогатої худоби та молока на 29,55% і 5,73% відповідно.

  2.2.2. Середній рівень цін товарних видів продукції, їх порівняння з повною собівартістю, окупність ними витрат в ЗАТ «великоруського»

  На основі даних таблиць 10,11,12 можна зробити наступні висновки. Ціна пшениці в 2005 році в порівнянні з 2004 і 2003 роками в середньому знизилася на 41 руб., Але при цьому її собівартість в середньому зросла на 1,15 руб. Збиток від продажу зерна пшениці в 2005 році склав 786 тис. Руб., Це більше ніж у 2003 році на 218 тис. Руб., Але в 2004 році спостерігалася прибуток дорівнює 223 тис. Руб.

  У 2005 році ЗАТ «великоруського» отримало прибуток від продажу соняшнику 64 тис. Руб. А в 2004 і 2003 роках прибуток склав 682 тис. Руб. і 354 тис. руб. відповідно.

  Що стосується продукції тваринництва, то ціна м'яса ВРХ в 2005 році була більше ніж у 2003 і 2004 роках в середньому на 1823,6 руб., Але в 2003 році собівартість була вищою, ніж в наступних роках. Протягом трьох років виробництво м'яса ВРХ не окупаються і несло лише збитки. У 2003 році - 3374 тис. Руб., В 2004 році - 1023 тис. Руб., В 2005 році - тисяча чотиреста сорок три тис. Руб.

  Таблиця 10

  Рівень цін товарних видів продукції на ЗАТ «великоруського», порівняння їх із собівартістю в 2003 р

  Вид продукції

  Ціна од. продукції, руб.

  Собівартість од. продукції, руб.

  Різниця ціни і витрат, руб.

  Собівартість, тис. Руб.

  Виручено, тис.руб.

  Прибуток, збиток, тис. Руб.

  1. Продукції рослинництва:

  - пшениця

  165,4

  204,8

  -39,4

  2949

  2381

  -568

  - соняшник

  448,4

  167,8

  280,6

  408

  1090

  682

  2. Продукції тваринництва:

  - ВРХ, ц.

  1410,5

  3315,6

  -1905,1

  5872

  2498

  -3374

  - молоко, ц.

  342

  278

  64

  3660

  4497

  837

  - коні, ц.

  3000

  3666,6

  -666,6

  11

  9

  -2

  Разом

  Х

  Х

  Х

  Х

  Х

  -2425

  Про виробництво м'яса коней можна сказати, що протягом трьох років воно приносило і збиток, і прибуток. У 2003 році збиток склав 2 тис. Руб. У 2004 і 2005 роках спостерігалася прибуток, який склав 6 тис. Руб. і 5 тис. руб. відповідно. Найбільша ціна на цей вид продукції була в 2003 році. - 3000 руб. за одиницю.

  Таблиця 11

  Рівень цін товарних видів продукції на ЗАТ «великоруського», порівняння їх із собівартістю в 2004 р

  Вид продукції

  Ціна од. продукції, руб.

  Собівартість од. продукції, руб.

  Різниця ціни і витрат, руб.

  Собівартість, тис. Руб.

  Виручено, тис. Руб.

  Прибуток, збиток, тис. Руб.

  1. Продукції рослинництва:

  - пшениця

  236,6

  224,9

  11,7

  4277

  4500

  223

  - соняшник

  492,8

  128,6

  364,2

  125

  479

  354

  2. Продукції тваринництва:

  - ВРХ, ц.

  2008,3

  2951,1

  -942,8

  3202

  2179

  -1023

  - молоко, ц

  536,4

  456,6

  79,8

  4544

  5234

  690

  - коні, ц.

  1900

  1400

  500

  14

  19

  5

  Разом

  Х

  Х

  Х

  Х

  Х

  249

  Таблиця 12

  Рівень цін товарних видів продукції на ЗАТ «великоруського», порівняння їх із собівартістю в 2005 р

  Вид продукції

  Ціна од. продукції, руб.

  Собівартість од. продукції, руб.

  Різниця ціни і витрат, руб.

  Собівартість, тис. Руб.

  Виручено, тис. Руб.

  Прибуток, збиток, тис. Руб.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1. Продукції рослинництва:

  - пшениця

  160

  216

  -56

  3030

  2244

  -786

  - соняшник

  580

  353

  227

  100

  164

  64

  2. Продукції тваринництва:

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  - ВРХ, ц.

  3533

  2618

  915

  5572

  4129

  -1443

  - молоко, ц

  652

  532

  120

  6714

  8233

  1519

  - коні, ц.

  2500

  2780

  -180

  15

  21

  6

  Разом

  Х

  Х

  Х

  Х

  Х

  -640

  У 2005 році найбільший прибуток ЗАТ «великоруського» отримало від реалізації молока, вона склала 1519 тис. Руб. Це позитивно позначилося на загальному прибутку підприємства. Низький рівень доходу пов'язаний з тим, що багато видів продукції приносили збиток, а виробництво м'яса ВРХ приносило шкоди господарству протягом трьох років. Якщо говорити про підсумкову прибутку товарних видів продукції на ЗАТ «великоруського», можна сказати, що було більше збитків - в 2003 і 2005 роках. Лише в 2004 році підприємство отримало прибуток, що становить лише 249 тис. Руб.

  2.2.3. Економічна оцінка різних каналів реалізації (державний, інші підприємства, прямі канали) в ЗАТ «великоруського»

  Говорячи про обсяги виробництва та реалізації необхідно так само відзначити, куди і в якій кількості реалізує свою продукцію ЗАТ «великоруського». Порівняємо два 2003 і 2005 роки.

  У 2003 році ЗАТ «великоруського» більшою мірою реалізує свою продукцію підприємствам і організаціям. Пшениці - 12839 ц, соняшнику - 2431 ц., Невелику частку збувають працівникам організації - 1559 ц.

  Говорячи про продукцію тваринництва, можна відзначити, що основним каналом реалізації молока є державний фонд - 13130 ​​ц., Хоча в галузі рослинництва цей канал відсутній. М'ясо ВРХ реалізують в малих рівних обсягах підприємствам і організаціям і працівникам - 20 ц. Такий канал реалізації продукції як ринок - відсутня.

  Таблиця 13

  Канали реалізації продукції ЗАТ «великоруського» в 2003 р

  Вид продукції

  Продано, ц.

  всього

  Держ. фондам

  Підприємствам і організаціям

  працівникам організації

  1. Продукції рослинництва:

  - пшениця

  27560

  -

  12839

  1559

  - соняшник

  2440

  -

  2431

  -

  2. Продукції тваринництва:

  - ВРХ;

  77

  -

  10

  42

  - молоко;

  15219

  13130

  20

  20

  У 2005 році пшениця реалізується через два канали - ринок і працівників організації - 15437 ц. і 3665 ц. відповідно. Соняшник реалізується тільки за допомогою єдиного каналу - ринку (972 ц.).

  Говорячи про продукцію тваринництва, можна відзначити, що м'ясо ВРХ реалізується через ринок - 2 ц. і працівників організації - 75 ц. Молоко продається так само за допомогою двох каналів - ринку і працівників організації - 9737 ц і 210 ц. відповідно. Такий канал як державні фонди - відсутня.

  Таблиця 14

  Канали реалізації продукції ЗАТ «великоруського» в 2005 р

  Вид продукції

  Продано, ц.

  всього

  на ринках

  працівникам організації

  1. Продукції рослинництва:

  - пшениця

  36023

  15437

  3665

  - соняшник

  658

  972

  -

  2. Продукції тваринництва:

  - ВРХ;

  78

  2

  75

  - молоко;

  13127

  9737

  210

  Таким чином, можна відзначити, що ЗАТ «великоруського» має наступні канали реалізації продукції:

  - ринок;

  - працівники організації;

  - державні фонди.

  Глава 3. Удосконалення ціноутворення, формування політики і стратегії ціноутворення в ЗАТ «великоруського».

  3.1. Підвищення якості, конкурентоспроможності продукції підприємства ЗАТ «великоруського». Державне регулювання цін на продукцію АПК при зміні соціально-економічних умов.

  На базі розрахунків проведених у 2 розділі в ЗАТ «великоруського» можна виділити наступні недоліки: підприємство зазнає збитків від продажу м'яса ВРХ, відбувається зниження прибутку від реалізації пшениці, ціна реалізації невисока, не завжди окупає витрати на неї.

  Справитися з виявленими недоліками можна за рахунок поліпшення кормової бази тварин, умов перебування тварин, інтенсивного впровадження нових технологій з метою зростання продуктивності. Так само в господарстві повинні використовуватися повноцінні корми і комбікорми.

  Збільшення виробництва пшениці можна за допомогою заходів щодо поліпшення грунту, використання найбільш врожайних сортів (сортооновлення), сприятливого і відповідного місця зберігання, використання ефективних засобів проти шкідників, хвороб, транспортування без порушень правил перевезення.

  В умовах ринкової економіки конкурентоспроможність будь-якого підприємства, його стійке положення на ринку в значній мірі визначається якістю продукції, що випускається. Якість продукції - це сукупність властивостей, які характеризують її здатність задовольняти потребу, обумовлену її призначенням. Покупець вважає якісної продукцію, яка йому потрібна; один і той же товар може отримати високу оцінку ринком при використанні для одних цілей і низьку - для інших. Рішення проблем, пов'язаних з якістю продукції, пов'язане, перш за все, з організацією і технологією стандартизації. Якість продукції - це найважливіший фактор конкурентоспроможності підприємства, тому йому необхідно приділяти постійну увагу. Займатися цією проблемою повинні всі - від першого керівника до конкретного виконавця і всі ці дії повинні бути об'єднані в цілісну систему.

  В умовах ринкової економіки виживання будь-якого підприємства, його стійке положення на ринку товарів визначається рівнем його конкурентоспроможності, тобто здатності виробляти і збувати товари, які за ціновими і нецінових характеристиках більш привабливі для споживачів, ніж товари їх конкурентів. Важливий аспект конкурентоспроможності - наявність конкурентних переваг, тобто унікальних матеріальних і нематеріальних активів, якими володіє підприємство, які стратегічно важливі для бізнесу і дозволяють перемагати в конкурентній боротьбі. Щоб підприємство стало лідером на ринку, йому необхідно випереджати конкурентів в нововведення в системі виробництва і збуту, у встановленні нових цін, в зниженні витрат.

  Метою будь-якої комерційної організації є отримання прибутку; але для багатьох підприємств АПК в сформованих в Росії економічних умовах вона не є основною.Головне для них - завоювання ринку, реалізація продукції, можливість виплати заробітної плати своїм працівникам, функціонування за принципом беззбитковості (з повною компенсацією витрат виробництва). Ступінь їх конкурентоспроможності буде виражатися в здатності залучати покупців і формувати сприятливе думка про себе як серед споживачів, так і серед конкурентів.

  У всіх розвинених країнах державне регулювання АПК - найважливіша складова частина ринкового механізму економіки. Під державним регулюванням агропромислового виробництва розуміється економічний вплив держави на виробництво, переробку і реалізацію с / г продукції та продовольства, а так само на виробничо-технічне обслуговування і матеріально-технічне забезпечення АПК.

  Вплив держави може здійснюватися за допомогою як адміністративних, так і економічних заходів. До методів адміністративного регулювання цін відносяться: заморожування цін; контроль над цінами товаровиробників; установлені5е угод між державою і товаровиробниками; визначення меж та допустимого діапазону зміни цін і інші. До методів економічного регулювання цін відносяться: забезпечення певного рівня рентабельності продукції товаровиробників; вплив на витрати виробництва окремих видів продукції; вплив на попит і пропозицію окремих видів продукції з метою формування певного співвідношення між ними; державні закупівлі с / г продукції.

  Одним з головних інструментів державної підтримки є виділення дотацій, субсидій, компенсацій, які служать підтримкою, регулюють економічні відносини в сфері АПК. Вони використовуються для придбання мінеральних добрив, засобів захисту рослин, зростання якості насіння, поліпшення племінної роботи с / г підприємств, покриття збитків, в тому числі планових, санації збиткових господарств.

  Підвищення продуктивності землі може бути досягнуто при збільшенні врожайності, що в свою чергу може здійснитися при наступних факторах:

  1. Внесення в грунт мінеральних добрив;

  2. Сортооновлення;

  3. Збільшення питомої ваги чистого пара;

  4. Снігозатримання;

  5. Захист від шкідників і хвороб.

  3.2. Планування обсягів виробництва валової продукції, її собівартості, підвищення продуктивності землі і тварин. Прогнозний рівень витрат на 1ц, ціни і маси прибутку в ЗАТ «великоруського».

  1) Планування обсягу виробництва валової продукції. Плановий рівень врожайності розраховується як сума найбільшою врожайності за аналізований період плюс надбавка перерахованих вище факторів:

  9,9 ц / га (врожайність 2004 роки) + 0,7 ц / га +0,3 ц / га +0,2 ц / га +0,1 ц / га + 0,1 ц / га (планований приріст врожайності за рахунок вищенаведених факторів) = 11,3 ц / га.

  Далі розрахуємо валовий збір зерна, помноживши розрахункову врожайність на площу посіву: 11,3 ц / га * 3600 га = 40680 ц

  Кількість товарного зерна знаходиться множенням планового валового збору (40680 ц) на відсоток товарності і діленням на 100, тобто (40680 ц * 52,88) / 100 = 21511,6 ц.

  Відсоток товарності визначається фактично в господарстві шляхом ділення кількості проданої продукції на валове виробництво і множенням на 100: (19017 ц / 35960 ц) * 100 = 52,88%

  У тваринництві планове виробництво визначається як добуток планової продуктивності тварин на їх поголів'я.

  Плановане поголів'я корів молочного напряму = 560голов * 115% / 100% = 644 голови (в перспективі збільшиться на 15%)

  Плановане поголів'я тварин на вирощуванні та відгодівлі = 965 голів * 120% / 100% = 1 158 голів

  Планове виробництво молока = 644 голів * 28 ц (планова продуктивність корів) = 18032 ц

  При молочному контингенті молодняку ​​= 560 голів

  Планове виробництво м'яса = 896 голів * 2 ц (плановий приріст) = 1792ц.

  При м'ясному контингенті молодняку ​​в цьому випадку = 1020 голів * 35% / 100% = 357 голів.

  2) Розрахунковий рівень витрат на 1ц продукції. Розрахунковий рівень визначається як середньозважена, через витрати на 1 га і голову худоби і планову продуктивність 1 га і 1 голову худоби.

  Для цього потрібно виявити які витрати можуть бути на 1 га, в даному випадку до фактичних витрат на 1 га (2,5 тис. Руб.) Додається вартість добрив (1,4 тис. Руб.) Плюс витрати на інші фактори. (10% від фактичної

  суми витрат) -0,25 тис. руб. = 4,15 тис. Руб.,

  Отриману суму поділити на планову врожайність - 11,3 ц / га отримаємо планову собівартість 1 ц зерна = 0,367 тис. Руб.

  Далі визначається ціна реалізації = витрати + прибуток. Прибуток визначається за нормативною рентабельності зерна, нехай вона планується 55%, тобто на кожен рубль витрат має бути 55 коп. прибутку, тоді ціна реалізації = 367 руб. (Собівартість 1 ц зерна) + 367 * 0,55 (прибуток) = 568,85 тис. Руб.

  Маса прибутку від реалізації зерна дорівнюватиме: 201,85 руб. (Прибуток на 1 ц зерна) * 19017 ц * 11,3 ц / га / 100 (кількість товарного зерна) = 433,76 тис. Руб.

  У тваринництві собівартість 1 ц продукції визначається через суму витрат на 1 голову і продуктивність. Сума витрат на 1 корову і 1 голову молодняку ​​розраховується за допомогою питомої ваги витрат на корми (сума графи «Корми» / сума витрат за все) * 100%, тобто 36,5% і 63% відповідно.

  Далі визначається собівартість 1 ц кормових одиниць в цілому по тваринництву за допомогою коефіцієнтів їх змісту в 1 ц корму: (зерно) 58ц * 1 + (сіно) 7448 * 0,4 + (силос) 24068ц * 0,16 + (сінаж) 31ц * 0,3 + (молоко) 2000ц * 0,4 = 2979,2 + 58,00 + 3850,88 + 4,96 + 800,00 = 7693,04ц кормових одиниць - загальна витрата по всім видам тварин.

  Потім визначається собівартість 1 ц к.од. витрати по підсумковому рядку по тваринництву / кількість витрачених к.ед .: 10520 тис. руб. / 7693,04ц к.од. = 136,7 руб. / Ц к.од. - собівартість 1 ц кормових одиниць, вона необхідна, щоб визначити планові витрати на корми в розрахунку на 1 корову або 1 голову молодняку. Норматив на 1 ц молока - 1,2 ц. к.од. і на 1 ц приросту ВРХ - 9 ц. к. од. Отже, при плановій продуктивності 28 ц молока витрата к.од. на корову повинен бути - 33,6 ц. к.од., щоб отримати 2 ц приросту молодняку ​​потрібно планувати 18 ц. к.од. При цьому сума витрат на корми дорівнює собівартості 1 ц к.од. помноженої на кількість ц. к.од. , Планованих на 1 корову і на 1 голову молодняку, тобто на виробництві молока 136,7 руб. / К.од. * 18ц = 2460,6 руб .; на виробництві приросту: 136,7 руб. / к.од. * 33,6 ц = 4593,12 руб.

  Раніше було визначено питому вагу витрат на корми в собівартості молока - 36,5%, в собівартості приросту - 63%. За допомогою даного показника можна визначити планову загальну суму витрат на 1 голову шляхом складання пропорції: 2460,6 руб. - 36,5%

  Х (загальна сума витрат на 1 корову) - 100%

  Звідси Х = (2460,6 * 100%) / 36,5% = 6741,4 руб. на 1 корову.

  Аналогічно на 1 голову тварин на вирощуванні та відгодівлі: 4593,12 руб. (Витрати на виробництво приросту) - 63%

  Х (сума витрат на 1 голову молодняку) - 100%

  Х = (4593,12 руб. * 100%) / 63% = 7291 руб.

  Далі визначається собівартість 1ц продукції:

  Собівартість 1ц молока (розрахункова) = 6741,4 руб. / 28ц (планова продуктивність) = 240,76 руб. Собівартість 1ц приросту = 7291 руб. (Витрати на 1 голову молодняку) / 2,0 ц (планова продуктивність) = 3645,5 руб.

  Потім розраховується ціна реалізації молока, тобто ціна 1 ц молока (240,76 руб.) * 1,04 (рентабельність) = 250,39 руб. При цьому прибуток = 9,63 руб. Маса прибутку + прибуток на 1ц молока 9,63 руб. * Кількість товарного молока (80,7% - відсоток товарності в ЗАТ «великоруського») 15651ц = 150,72 тис. Руб.

  Аналогічно проводиться розрахунок ціни реалізації 1 ц. м'яса ВРХ = сума витрат на 1 голову молодняку ​​(7291 руб.) * 1,14) = 8311,74руб. Маса прибутку = 1020,74 руб. * 3007 голів = 3069,3 тис. Руб.

  На підставі розрахунків можна зробити наступні висновки: при плановій врожайності 11,3 ц / га плановий валовий збір складе 40680 ц, а кількість товарного зерна (з урахуванням коефіцієнта товарності) 21511,6 ц. при витратах на виробництво 1 ц зернових 367 руб. При плановій рентабельності 55% ціна реалізації зерна складе 367 руб., Що дозволить отримати прибуток від її продажу 433,76 тис. Руб.

  У тваринництві, при плановій продуктивності корів 28 ц. молока в рік, плановому поголів'я корів 644 голів, витрати на виробництво 1 ц. молока складуть 240,76 руб .; на виробництво 1 ц. приросту 3645,5 руб .; сума витрат на 1 корову - 6741,4 руб., на 1 голову тварин на вирощуванні та відгодівлі - 7291 руб. Даний рівень виробництва і витрат на нього дозволять отримати прибуток = 433,76 тис. Руб. +150,72 тис. Руб. +3069,3 тис. Руб. (М'ясо) = 3653,78 тис. Руб. Такий рівень прибутку в майбутньому дозволить не тільки окупити витрати, але і збільшити рентабельність ЗАТ «великоруського».

  Висновки і пропозиції

  ЗАТ «великоруського» Калачинського району в основному спеціалізується на галузі тваринництва, виручка від реалізації в цій галузі в сумі за три роки склала 66,0% від реалізації всієї товарної продукції ЗАТ «великоруського». Що стосується рослинництва, то можна відзначити, що виробництво зерна збільшується. Так само зростають обсяги виробництва молока і м'яса ВРХ. Але в той же час спостерігається зниження середньорічної вартості основних засобів, середньорічної чисельності робітників, середньорічної вартості ОПФ.

  Так як на продукцію рослинництва припадає всього лише 33,2% від реалізації всієї товарної продукції ЗАТ «великоруського» слід приділяти велику увагу цій галузі. Для більшої інтенсифікації виробництва зернових необхідно скорочення витрат виробництва і збільшення врожайності, а цього можна досягти за допомогою наступного комплексу заходів:

  збільшення розмірів посівних площ;

  підвищення рівня механізації в господарстві,

  повне використання земельних і трудових ресурсів;

  використання новітніх технологій і високоврожайних сортів.

  Рекомендується при прийнятті управлінських рішень, спрямованих на зниження собівартості, звернути особливу увагу на скорочення витрат живої праці і оплату праці в розрахунку на одиницю продукції. Зокрема: необхідно знижувати трудомісткість виробництва за рахунок впровадження більш досконалих машин, а також удосконалювати організацію праці шляхом застосування прогресивних форм оплати праці, які сприяють зростанню продуктивності праці сільськогосподарських працівників.

  Для досягнення максимального прибутку в господарстві необхідно ввести передові технології і сорти, зменшити частку хімічних добрив і відмовитися від хімічної обробки посівів, вийти на ринок з екологічно чистою продукцією, ціни на яку значно вище.

  За розрахунками, виробленим в 3 чолі для ЗАТ «великоруського» можна запропонувати досягти цього рівня цін, за рахунок економії витрат на 1 ц зернових, зниження собівартості продукції, тобто використання досягнень НТП; вдосконалення організації виробництва і праці; підвищення продуктивності землі; підвищення продуктивності худоби, шляхом підвищення продуктивності корів, а так само застосування повноцінних кормів.

  Необхідно розширювати канали реалізації продукції і не обмежуватися якимись одними і тими ж.Так само потрібно взяти до уваги, що ціна поставленої на ринок продукції більш висока і відповідно виручка від її продажу буде теж вище.

  Список використаної літератури:

  1. «Ціни і ціноутворення», Єсіпов В.Є. підручник для вузів, 2000 р, Москва, Харків, Мінск.- 464 с.

  2. «Економіка галузей АПК», під редакцією Мінакова І.А., 2004 р, Москва. - 464 с.

  3. Коваленко Н. Я. Економіка сільського господарства з основами аграрних ринків. М, 2004 р.-448 с.

  4. Ціноутворення. Навчальний посібник. / За редакцією Тактарова Г.А., М., 2003.-176 с.

  5. «Ціни і ціноутворення», Оганесян, 2001 г., Москва.

  6. Дєєва А. І Ціни і ціноутворення. Навчальний посібник. М., 2003.-288 с.

  7. Економіка сільського господарства / за редакцією І.А. Мінакова. М., 2003. - 328 с.

  8. Аграрна економіка / під редакцією Малишева М.Н. , СПб.2000, 687 с.

  9. Бєляєва І.Ю. Ціни і ціноутворення. М., 2004.-157 с.

  ...........