• Порядок нарахування амортизації в цілях оподаткування регулюється


 • Дата конвертації11.04.2018
  Розмір4.72 Kb.
  Типреферат

  Cравненіе методів нарахування амортизації в цілях бух.учета і в цілях оподаткування

  C рівняння методів нарахування амортизації в цілях бух.учета і в цілях оподаткування.

  Обраний в обліковій політиці метод нарахування амортизації за основними засобами впливає на податкові зобов'язання організації з податку на майно і податку на прибуток.

  З 1 січня 2006 р організації зможуть одноразово списати на витрати 10% від вартості нового основного засобу відповідно до статті 259 Податкового кодексу РФ. В оновленому пункті 3 статті 272 Податкового кодексу РФ уточнено, що 1/10 вартості об'єкта списується в перший місяць нарахування амортизації. Таким чином, амортизувати доведеться тільки 9/10 від первісної вартості основних засобів. Таке нововведення поширюється і на суми, витрачені на добудову, дообладнання, модернізацію і технічне переозброєння основних засобів.

  Відповідно до чинного податкового законодавства вартість об'єктів, отриманих безоплатно, амортизується повністю. 10% від їх вартості списати одноразово можна.

  Нарахування амортизації об'єктів основних засобів здійснюється одним з наступних способів:

  - лінійний спосіб;

  - спосіб зменшуваного залишку;

  - спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання;

  - спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).

  Організація самостійно вибирає спосіб нарахування амортизації основного засобу і застосовує цей спосіб протягом усього строку корисного використання основного засобу.

  При лінійному способі річна сума амортизації визначається виходячи з первісної вартості об'єкта основних засобів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта. Строк корисного використання визначається організацією самостійно - при прийнятті об'єкта до бухгалтерського обліку.

  Порядок нарахування амортизації в цілях оподаткування регулюється "Положенням про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку" (затверджено постановою Уряду РФ від 05.08.1992 № 552).

  У Положенні говориться, що в собівартість продукції включаються "... амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих фондів за нормами, затвердженими в установленому порядку". Документом, яким затверджено "в установленому порядку" норми амортизації, є постанова Ради Міністрів СРСР від 22.10.1990 № 1072 "Про єдині норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів народного господарства СРСР".

  Таким чином, на відміну від нарахування амортизації з метою бухгалтерського обліку, з метою оподаткування амортизація нараховується лише лінійним способом; і норма амортизації не встановлюється організацією самостійно.

  У типовій конфігурації реалізована можливість нарахування амортизації як в цілях бухгалтерського обліку - одним з чотирьох способів, так і з метою податкового обліку - за єдиними нормами амортизаційних відрахувань.

  Формули, за якими розраховується амортизація в тому і в іншому випадку, відштовхуються від текстів відповідних нормативних документів: амортизація з метою бухгалтерського обліку - від формулювання ПБО 6/01, амортизація з метою оподаткування - від формулювання Положення про склад витрат.

  Тому навіть у разі, якщо термін служби основного засобу визначено таким чином, що норма амортизації дорівнює єдиної норми амортизації, розраховані суми амортизації в загальному випадку можуть бути не рівні один одному.

  На різницю між сумою амортизаційних відрахувань, нарахованих відповідно до ПБО 6/01 і відображених в регістрах бухгалтерського обліку (на рахунках), і сумою амортизаційних відрахувань, нарахованих за єдиними нормам і прийнятих для цілей оподаткування податком на прибуток у складі собівартості продукції (робіт, послуг), здійснюється коректування балансового прибутку. При цьому позитивна різниця вказується в рядку 4.16, а негативна - у вписуваному рядку 5.8 Довідки про порядок визначення даних, розкритих по рядку 1 "Розрахунку (податкової декларації) податку від фактичного прибутку".

  Для виявлення цієї різниці в типовій конфігурації при проведенні документа "Нарахування амортизації" одночасно розраховуються амортизаційні відрахування виходячи з терміну корисного використання і обраного способу (відображаються на рахунках обліку амортизаційних відрахувань в кореспонденції з рахунком 02 "Амортизація основних засобів") і виходячи з коефіцієнта амортизаційних відрахувань (відображаються за дебетом допоміжного позабалансового рахунку "АОС" без кореспонденції).


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Cравненіе методів нарахування амортизації в цілях бух.учета і в цілях оподаткування