Дата конвертації16.08.2017
Розмір3.93 Kb.
Типреферат

далекосхідні моря

м острова Хонсю.

У Японському морі можна зустріти мор-ського котика, нерпу, дельфінів і навіть кита.

На материковому і острівних берегах Японського моря працює багато під-приємств різних галузей про-мисловості, функціонує розвинене сільськогосподарське виробництво, рас-покладені великі і невеликі мор-ські порти. На водних просторах моря поширене рибальство та добування інших морепродуктів, а в його прибережній зоні практикують марикультуру. Море в різних напрямках перетинають морські шляхи, по яких транспортний флот здійснює кругло-річні перевезення вантажів і пасажі-рів. Внаслідок інтенсивної господарських-ної діяльності на берегах і в самому басейні море відчуває значну антропогенне навантаження, яка Вира-жается головним чином у забрудненні вод, а часом проявляється в нераціональний-ном рибальстві і видобутку деяких мо-репродуктов.

За наявними даними, в 199.6 р в Японське море було скинуто всього 1 82 млн м 3 стічних вод, з яких 148 млн м 3 вимагають очищення. Зі стічними водами в море надійшли забруднюючі ве-щества: нітрати, нафтопродукти, залізо, синтетичні поверхнево-активні ве-щества, феноли.

Основні джерела забруднення - про-мислення підприємства, комунальне господарство, порти, суду, електростанції і т. П. Забруднюючі речовини потрапляють в море безпосередньо з берега зі сточ-ними водами і приносяться річками. У свя-зи з цим найбільш забруднені прибережжя-ні води біля великих міст і пор-тов, в районах розвиненого сільського госпо-ства і в пригирлових зонах. Так, заливши Пет-ра Великого забруднюють стоки Владівой-ка, а також річки Артемівка, Партизанка, Роздільна. Скинуті в море води приносять з собою значну кількість забруднюючих речовин (нафтопродукти, нітрати, залізо та ін.), Гранично допус-тімие концентрації яких були переви-шени в 2 - 3 рази, а в окремих райо-нах, наприклад, в бухті Золотий Ріг, в зна-ве великих розмірах. Води цієї затоки зазвичай кваліфікують як брудні, а в деяких районах навіть як дуже брудні.

Значною мірою забруднені води Татарської протоки. Тут спостерігалося перевищення гранично допустимої кон-центрації нафтопродуктів в 6 - 9 разів, фенолів в 5 разів. Води Татарського проли-ва в прибережній зоні, в районі Олександрівська-Сахалінського, оцінюються як брудні.

Висока забрудненість властива по-дам Амурського і Уссурійського заток. Помітне перевищення гранично допусти-мій концентрації було відзначено по неф-тепродукт, фенолу, міді, цинку, кад-мию. Води цих заток нерідко відносять до брудних.

Відкриті води моря забруднені в суще-ного меншій мірі, ніж в відзначений-них прибережних зонах. У районах оживлений-ленних судноплавних трас на поверхні зустрічається нафтова плівка. Екосистеми відкритого моря відчувають вплив забруднюючих-вати, але природне самоочищення поки дозволяє фахівцям оцінювати стан контрольованих морських еко-систем як стабільний.

Біологічні багатства Японського моря, як і інших морів, зазнають негативного впливу як природних, так і антропогенних факторів. Наприклад, під сукупним впливом цих факторів склалося стан глибокої депресії оселедця затоки Петра Великого.

Разом з тим в Японському морі в тече-ня багатьох років ведуть інтенсивну доби-чу цінних видів риби і морепродуктів рибалки різних країн. В останні роки систематично порушуються правила ри-боловства, відзначаються випадки значитель-ного перелова, поширилося шлюбно-ньерство. Все це певною мірою істо-щіло сировинну базу цінної риби, осо-бенно лососевих. Стала очевидною необ-ходімость суворого регулювання рибо-ловство з метою відновлення і збіль-чення запасів лососевих та інших видів. Місцеві органи і рибогосподарські установи приймають захисні заходи. Однак необхідно об'єднати зусилля різних країн, перш за все виходять до Японського моря, в справі охорони та раці-онального використання його біологічес-ких багатств.

...........