Дата конвертації01.12.2018
Розмір7.77 Kb.
Типкурсова робота

Демографічна політика в Алтайському краї

4. В даний час в Алтайському краї реалізується кілька крайових цільових програм, спрямованих на поліпшення демографічної ситуації в регіоні, підвищення якості життя населення, скорочення рівня смертності, підвищення рівня народжуваності.

5. Основні положення демографічної політики в Алтайському краї реалізується через прийняття і реалізацію різних постанов і концепцій розвитку, зокрема крайової цільової програми «Демографічний розвиток Алтайського краю» на 2010 - 2015 роки., Основною метою якої є стабілізація чисельності населення Алтайського краю і створення умов для її зростання, а також підвищення якості життя і збільшення очікуваної тривалості життя до 2015 року до 69,5 років.

Список використаних джерел

1. Закон від 31.08.2011 № 100-ЗС "Про материнському (сімейному) капіталі в Алтайському краї». Прийнято Постановою Алтайського крайового Законодавчих Зборів від 29.08.2011 N 437.

2. Постанова Адміністрації Алтайського краю від 15.09.2010 № 404 «Про затвердження крайової цільової програми« Демографічний розвиток Алтайського краю »на 2010-2015 роки».

3. Постанова Адміністрації Алтайського краю від 10.11. 2011 № 646 «Про затвердження порядків спрямування коштів (частини коштів) материнського (сімейного) капіталу в Алтайському краї».

4. Постанова Адміністрації Алтайського краю від 21.10.2011 № 599 «Про створення крайового Ради батьків при Адміністрації Алтайського краю».

5. Постанова Адміністрації Алтайського краю від 29.07.2011 № 417 «Про затвердження довгострокової цільової програми« Діти Алтаю »на 2011-2013 роки».

6. Постанова Адміністрації Алтайського краю від 11.05.2010 № 200 «Про затвердження крайової цільової програми« «Сприяння зайнятості населення Алтайського краю» на 2010 - 2012 роки ».

7. Постанова Адміністрації Алтайського краю від 29.12.2010 № 590 «Про затвердження крайової цільової програми« Забезпечення житлом молодих сімей в Алтайському краї »на 2011 - 2015 роки».

8. Постанова Адміністрації Алтайського краю від 10.06.2011 № 312 «Про затвердження довгострокової цільової програми« Розвиток дошкільної освіти в Алтайському краї »на 2011 - 2015 роки».

Підручники, монографії, брошури

9. Алекссенко, А.Н. Сучасна демографічна ситуація в Алтайському краї / О.М. Алексєєнко, К.В. Грігоріч // Алтайський збірник. Вип.21 Редкол .: Скубневский В.А. (Відп. Ред.) Та ін. Барнаул, 2004. - С. 105-117.

10. Алкогольна катастрофа і можливості державної політики в подоланні алкогольної надсмертності в Росії / Відп. ред. Д.А. Халтуріна, AB Коротаєв. М .: ЛЕНАНД, 2008. - 376 с.

11. Альтернативна стратегія соціально-економічного розвитку Алтайського краю (Концепція) / Відп. ред. В.В. Міщенко. Барнаул: Изд-во Алт. ун-ту, 2007. - 98 с.

12. Архангельський В.М. Можливі перспективи динаміки чисельності та складу населення Росії до 2025 р / В.Н. Архангельський // Соціальний захист і демографічна політика. 2006. -№ 4. - С.62-76.

13. Архангельський В.М. Теоретичні основи моніторингу регіональної соціально-демографічної політики / В.М. Архангельський, Н.В. Звєрєва. М .: МАКС Пресс, 2009. - 220 с.

14. Бєлова В.А. Регіональна демографічна політика та завдання географії / В.А. Бєлова // Вісник Воронезького державного університету. Серія: Географія. Геоекологія. -2000. -№ 1. С. 61-63.

15. Борисов В.А. Демографічна ситуація-в сучасній Росії / В.А. Борисов // Демографічні дослідження: Збірник / Відп. ред. А.І. Антонов. -М.: КДУ, 2009.-С.80-103.

16. Борисов В.А. Демографія: підручник для вузів / В.А. Борисов. М .: Нота Бене Медіа Трейд Компанія, 2003. - 344 с.

17. Боярський А .Я. Основи демографії: Учеб. посібник / А.Я. Боярський, Д.І. Валент, А.Я. Кваша; Під ред. А Я. Боярського. М .: Статистика, 1980. - 295 с

18. Введення в демографію / Под ред. В.А. Іоіцева, AA Саградова. М .: Изд-во МГУ, 2003. - 632 с.

19. Вишневський А.Г. Заощадження народу або депопуляція Росії? / А.Г. Вишневський. М .: Изд. будинок ГУ ВШЕ, 2010. - 82 с.

20. Воробйов Н.В. Регіональна організація міграції населення в сибірських умовах / Н.В. Воробйов. Новосибірськ: Наука, 2001. - 158 с.

21. Державна політика виведення Росії з демографічної кризи За заг. ред. С.С. Сулакшин. М .: Економіка, Науковий експерт, 2007 896 с.

22. Демографічна модернізація Росії, 1900-2000 / Под ред. А.Г. Вишневського. М .: Нове видавництво, 2006. - 608 с.

23. Демографічна політика в Росії: від роздумів до дії. М .: ПРООІ, 2008.-78 с.

24. Демографічні тенденції та перспективи народонаселення в Алтайському краї: Аналітична записка. Барнаул: Друкарня Адміністрації Алтайського краю, 2006. - 26 с.

25. Демографічний щорічник Алтайського краю: Стат.сб. / Територіальний орган Федеральної служби державної-статистики по Алтайському краю. - Барнаул, 2009. 152 с.

26. Демографія і статистика населення: Підручник / За ред. І.І. Єлісєєвої. -М .: Фінанси і статистика, 2006. 688 е.

27. Денисенко, М.Б. Демографія: Учеб. посібник / М.Б. Денисенко, Н.М. Калмикова. М .: ИНФРА-М, 2007. - 424 с.

28. Довгострокова програма соціально-економічного розвитку Алтайського краю на період до 2017 року Електронний ресурс. URL: http://depalt.alt.ru/files/fck/File/pravo/DolgosrProgramma2017.doc (дата звернення: 22.12.2010)

29. Єрьомін, AA Динаміка демографічних процесів в Алтайському краї / AA Єрьомін // Географія і природокористування Сибіру: збірник статей / під ред. Г.Я. Баришнікова. Барнаул: Изд-во Алт. ун-ту, 2007. - Вип.9. - С. 38-51.

30. 75. Міграційні процеси в Алтайському краї 2000-2008 роки: Стат. зб. Територіальний орган Федеральної служби державної статистики по Алтайському краю. Барнаул, 2009. - 76 с.

31. Міщенко, В.В. Депресивний Алтай: аналіз соціально-економічної ситуації в краї та напрямки виходу з кризи: Монографія В.В.. Міщенко. -Барнаул, 2006. - 362 с.

32. Основні показники соціально-економічного становища муніципальних районів і міських округів Алтайського краю: Стат.сб. / Територіальний орган Федеральної служби державної статистики по Алтайському краю. Барнаул, 2008. - 384 с.

33. Праздникова, HH Населення Алтайського краю: навчальний посібник / HH Праздникова, Е.В. Мардасова, OB Отто. Барнаул: Изд-во Алт. ун-ту, 2006. - 98 с.

34. Рибаковський, JT.JI. Демографічна політика: теорія і досвід розробки / JI.JI. Рибаковський // Соціальний захист і демографічна політика. 2006. - № 4. - С. 52-61.

35. Савдерова, А.Ф. Формування механізму державного регулювання демографічних процесів в регіоні: автореф. дис. . канд. екон. наук: 08.00.05 / А.Ф: Савдерова. Чебоксари, 2010. - 19 с.

36. Соболєва, CB Демографічна безпека Росії та її регіонів: фактори, проблеми, індикатори / CB Соболєва // Регіон: економіка і соціологія. 2008. - №3. - С. 147-167.

37. Соболєва, CB Пріоритети і найважливіші напрямки демографічної політики Сибіру / CB Соболєва // Регіон: економіка і соціологія. 2009. - №2. - С.83-95.

38. Соціальна траєкторія розвитку Алтаю. Барнаул: Изд-во ТОВ «Поліграф-Сервіс», 2006. - 232 с.

39. Стратегія демографічного розвитку Росії / Под ред. В.Н. Кузнєцова і Л.Л. Рибаковський. М .: ЦСП, 2005. - 208 с.