• Спеціальність: "Фінанси"
 • 3.2 Екологічна політика. Екологічне законодавство України.
 • У сучасности суспільстві екологічна політика стала самостійною сферою в Політичній ДІЯЛЬНОСТІ держав, формирование якої Почалося з 70-х років нашого століття.
 • Саме тоді, коли проявилася швидка деградація природного середовища в різніх странах світу.
 • Перелік літератури


 • Дата конвертації20.07.2017
  Розмір44.54 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 44.54 Kb.

  Державне регулювання іноземних інвестіцій у економіку України

  27

  МІНІСТЕРСТВО фінансів УКРАЇНИ

  ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО

  УНІВЕТСІТЕТУ ЕКОНОМІКИ І фінансів

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА

  з дисципліни: "Державне регулювання економіки"

  Виконала студентка 3 курсу 35К групи

  Спеціальність: "Фінанси"

  Коновал О. А.

  Оцінка __________

  Викладач ______ _______________

  (Підпис) (прізвище)

  Харків 2006

  ПЛАН

  1. Регулювання іноземного інвестування.

  1.1 Іноземні інвестиції, суть та роль в національній економіці.

  1.2 стимулювання іноземних інвестіцій з боку держави.

  1.3 Вільні економічні зони.

  2. Регіональна економічна політика.

  2.1 Суть зрозуміти регіон, регіональна економічна політика.

  2.2 обєкти и субєкті регіональної економічної політики.

  3. Державне управління в Галузі природного середовища.

  3.1 Сутність зрозуміти: екологія.

  3.2 Екологічна політика. Екологічне законодавство України.

  3.3 Роль держави у формуванні екологічної політики.

  1. Регулювання іноземного інвестування.

  1.1 Іноземні інвестиції, суть та роль в національній економіці.

  Визначення категорії "Іноземні інвестиції" є ключовими харчування для законодавця, оскількі таким чином ВІН візначає коло правовідносін, Які підпорядковані регулятивного процесса даного законодавства.

  Прізнаючі ту чи іншу особу іноземним інвестором, держава тим самим візначає его право на пільги та гарантії, что проголошені в Законі "Про режим іноземного інвестування".

  Согласно за Законом України "Про режим іноземного інвестування" під іноземними інвестиціями розуміють усі "цінності, что вкладаються іноземними інвесторамі в обєкти інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ відповідно до законодавства України з метою Отримання прибутку чи Досягнення СОЦІАЛЬНОГО ефект".

  Іноземні інвесторі ма ють право Здійснювати інвестиції в Наступний формах:

  · Участь іноземних інвесторів у підпріємствах України;

  · Створення підприємств, Які Повністю належати іноземним інвесторам;

  · Придбання діючіх підприємств;

  · Придбання рухомого та нерухомого майна.

  Існують Державні та ПРИВАТНІ інвестиції.

  Державні інвестиції - це позики, кредити, Які одна держава або група держав надає іншій державі. У цьом випадка мова идет про відношення между державами, что регулюються міжнароднімі договорами и до якіх застосовуються норми МІЖНАРОДНОГО права.

  Під приватності розуміють інвестиції, Які Надаються ПРИВАТНІ фірми, компании чи громадяни однієї країни відповіднім субєктам Іншої країни. Інвестиційні отношения настолько СКЛАДНІ та багатогранні, что нерідко отношения между державами тісно повязані з відносінамі между приватності інвесторамі. Такий звязок найбільше проявляється, коли інвестор передает свои права та вимоги державі.

  Можлива и більш доладна конструкція отношений, коли матеріальні зобовязання держави-боржника за отриманий кредитами задовольняються за рахунок повної або часткової вартості майнового прав приватного інвестора в стране боржника.

  Перелік відів іноземних інвестіцій, что надається в законодавчий актах и ​​міжнародніх договорах, є примерно, а не вічерпнім, оскількі Поняття інвестіцій охоплює всі види майнового цінностей, Які іноземний інвестор вкладає на территории пріймаючої сторони.

  До цього Переліку входять: Рухом и Нерухоме майно (приміщення, споруди та інші матеріальні цінності) та відповідні майнові права, включаючі заставу; Грошові кошти, Акції, внески, облігації чи будь-які інші форми участия в общество, підпріємствах, у тому чіслі и спільніх; право вимоги за копійчану Внески, Які вносяться для создания економічних цінностей, чи послуг, что ма ють економічну Цінність; права на результати інтелектуальної ДІЯЛЬНОСТІ, что визначаються як права на інтелектуальну власність; права на Здійснення господарської ДІЯЛЬНОСТІ, Які Надаються на основе закону чи договору, включаючі частково право на розвідку та експлуатацію природних ресурсов.

  Залежних від ступенів контролю над зарубіжнімі компаніямі інвестиції поділяються на Прямі та портфельні.

  Прямі інвестиції - основна форма експорту приватного Капіталу, что Забезпечує встановлення ефективного контролю и надає право безпосередно Розпорядження закордонний компанією.

  Прямі інвестиції поділяються на две групи:

  · Трансконтінентальні капітальні вкладення, зумовлені Краще умів Сайти Вся, коли існує можлівість поставляти товари з нового виробничого комплексу безпосередно на ринок даної країни. Витрати у цьом випадка відіграють НЕ значний роль, основне - знаходження на Сайти Вся. Різніця у витрати виробництва порівняно з Материнська компанією є меншим чинником впліву на размещения виробництва на даного контіненті. Витрати виробництва є вірішальнімі для визначення країни даного континенту, в Якій необходимо створюваті Нові виробничі потужності;

  · Транснаціональні вкладення - Прямі вкладення, часто в Сусідній стране. Мета - мінімізація витрат порівняно з Материнська компанією.

  Портфельні інвестиції - капітальні вкладення, Частка якіх у Капіталі нижчих Межі, візначеної для прямих інвестіцій. Портфельні інвестиції НЕ забезпечують контролю за закордонний компаніямі, обмежуючі прерогативи інвестора отриманий Частки прибутку (дівідендів).

  У Деяк випадка міжнародні корпорації реально контролюють Іноземні підприємства, володіючі портфельних інвестиціями, в силу двох причин:

  · Через значний розпорошеність акцій среди інвесторів;

  · Наявність Додатковий договірніх зобовязань, что обмежують оперативну самостійність іноземної фірми.

  До числа іноземних інвесторів відносять следующие категорії субєктів:

  · Іноземні юридичні особи;

  · Іноземні Фізичні особи;

  · Вітчізняні громадяни, что прожівають за кордоном;

  · Іноземні держави;

  · Міжнародні организации.

  Здійснення інвестіцій повязане за Певної ризики для іноземного інвестора. Можлівість таких різіків, Які часто назіваються "некомерційнімі", збільшується при Політичній та Економічній нестабільності в пріймаючій стране, при вінікненні воєнніх конфліктів, введенні надзвичайного стану. Усе це загострює питання про гарантії и Робить необхіднім встановлення питань комерційної торгівлі гарантій як у внутрішньому законодавстві, так и в міжнародніх договорах.

  1.2 стимулювання іноземних інвестіцій з боку держави.

  Ніні Україна є державою, яка Залучає іноземний капітал на свою теріторію. Віходячі з цієї ситуации, країна залишилась такою ще трівалій годину. Недоліком Закону України "Про режим іноземного інвестування" є перехрещення двох назв підходів до формирование правової бази. Більшість статей цього Закону містять формулювання "згідно за чіннім законодавством" без конкретних ПОСИЛАННЯ. У зазначеним Законі відсутні будь-які конкретні положення относительно найважлівішіх обєктів регулювання, пріорітетніх галузь економіки, соціальної СФЕРИ й территории, что заплутує розв'язання проблем пільгового режиму інвестування, а такоже положення про кваліфікаційний мінімум іноземної інвестиції, Які були б необхідні для системи іноземного інвестування. У ст .. 1 розд. 1 Закону візначається только Частка іноземної інвестиції у статутному Фонді підприємства з іноземними інвестиціями.

  Порядок переказу прібутків, доходів та других коштів, одержаних унаслідок Здійснення іноземних інвестіцій, візначається только Національнім банком України, а відповідного законодавчо акту, прийнятя Верховною Радою України, що не існує. Це ще один недолік законодавчої бази іноземного інвестування, что Діє в Україні.

  Законодавчо база процесса іноземного інвестування винна охоплюваті всі аспекти цієї багатогранної ДІЯЛЬНОСТІ. На сучасности етапі в Україні законодавчо НЕ візначені процеси іноземного кредитування, создание кредитних співтоваріств, концесій, Надання прав власності за на землю; НЕ розроблено такоже меланізмі державного страхування іноземних інвестіцій, создание страхових ФОНДІВ. І хоча зараз здійснюються певні заходи относительно создания Автоматизованої інформаційної системи оперативного поиска іноземних інвесторів, усе це перебуває в зародковому стані.

  Виходом з цієї ситуации, є обґрунтування раціональної інвестіційної політики, в Якій чільне місце посядуть система державного регулювання й Реформування Структури власності за на основе ПРИВАТИЗАЦІЇ та концепція технічного переоснащення промислового виробництва Із залучених коштів іноземних інвесторів. Це підвіщіть інвестіційну Активність, но за наявності питань комерційної торгівлі економічних передумов:

  · Залучення іноземних інвестіцій з урахуванням мети та завдання структурної трансформації промислового комплексу, цільовіх програм міжгалузевого розвитку, конверсії;

  · Збільшення обсягів інвестіційніх ресурсов, Які формують виробничий Потенціал на новій науково-технічній базі;

  · Ефективне использование інвестіцій;

  · Створення дінамічного експортного потенціалу, Який может Швидко адаптуватіся до кон'юнктури зовнішнього ринкового середовища;

  · Розвитку внутрішньої та зовнішньої продукції виробничо-технічного призначення.

  Реальна наявність зазначеним економічних передумов Підвищення інвестіційної актівності має стати Достатньо основою для обґрунтованого визначення мети Залучення іноземних інвестіцій у Різні СФЕРИ вітчізняної економіки. Основними цілямі повінні буті Такі:

  · Структурна перебудова промислового комплексу;

  · Сприяння досягнені сучасного технічного уровня развития на основе Нових технологій;

  · Розвиток ресурсозберігаючих, наукомісткіх та екологічно чистих технологій;

  · Збільшення обсягів експортного потенціалу України;

  · Подолання залежності економіки країни від імпорту;

  · Створення виробництв з Використання місцевіх природних ресурсов;

  · Сприяння розвитку приватного сектору.

  Досягті цього можна за умови розробки й реализации вітчізняної стратегії Залучення іноземного Капіталу. Особливо назальні и віваженім має буті розвязання проблеми Залучення іноземних інвестіцій у период економічної кри в Україні. При цьом важліво зацікавити зарубіжніх партнерів, найти баланс взаємніх інтересів, реалізуваті проекти, Які Економічно Вигідні вітчізнянім та іноземним партнерам.

  1.3 Вільні економічні зони.

  За оцінкамі іноземних спеціалістів, сегодня нараховується около 3000 вільніх економічних зон, у якіх Створено почти 3 млн. Робочих Місць.

  Вільні економічні зони могут класіфікуватіся таким чином:

  · Вільні економічні зони, Які віступають організаційною формою актівізації експорт, Залучення іноземних інвестіцій;

  · Вільні економічні зони як форма регіональної політики для стимулювання соціально-економічного розвитку депресивно регіонів;

  · Вільні економічні зони в якіх поєднуються характеристики дерло двох зон.

  Согласно Із законодавством України спеціальна економічна зона візначається як частина территории України, на Якій створюється и Діє Спеціальний правовий режим економічної діяльності, порядок использование та Дії законодавства України.

  Поняття ВЕЗ - правова категорія, что широко вікорістовується інстітутамі Міжнародної организации праці, Центром ООН относительно транснаціональніх корпорацій, Всесвітньою Асоціацією вільніх економічних зон, документами Євросоюзу.

  Діяльність ВЕЗ в Україні, процедуру їх создания, Взаємовідносини з місцевою Виконавчою властью регламентує Ціла низка Законів. Альо основою цього процесса є "Концепція создания спеціальніх економічних зон в Україні", ЗАТВЕРДЖЕНА ухвалив Кабінету міністрів від 14.03.94 № 167.

  Суть создания вільніх економічних зон Полягає в необхідності вирішенню Нагальне проблем Вихід народного господарства України з економічної кри шлях:

  · Залучення іноземних и вітчізняніх інвестіцій;

  · Стимулювання виробництва;

  · Досягнення збалансованості економічного розвитку відповідніх регіонів країни;

  · Ефективне размещения та использование їх матеріальніх, трудових та других ресурсов.

  В Україні ВЕЗ створюються з метою:

  · Залучення іноземних інвестіцій та сприяння Їм;

  · Актівізації спільно з іноземними інвесторамі підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ для нарощування експорту товарів и услуг;

  · Постачань на Внутрішній ринок вісокоякісної продукції та послуг;

  · Розвитку інфраструктурі Сайти Вся;

  · Прискореного соціально-економічного розвитку України.

  В Україні залежних від господарської спрямованості та економіко-правових умов ДІЯЛЬНОСТІ могут створюватіся следующие ВЕЗ:

  ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА зона - частина территории держави, де товари іноземного походження могут зберігатіся, купуватіся та продавати без сплат мита и Митний зборів або з їх відстроченням.

  Комплексна виробнича зона - частина державної территории, на Якій запроваджується Спеціальний режим економічної діяльності з метою стимулювання підприємництва. Смороду могут мати форму експортно виробничих зон, де розвівається, самперед, експортно виробництво, орієнтоване на переробку власної сировини в основном Складальні операции, та імпортоорієнтованіх зон, головна функція якіх -розвіток імпортозамінніх виробництв.

  Науково - технічна зона - ВЕЗ, Спеціальний правовий режим якої орієнтований на розвиток наукового и виробничого потенціалу, Досягнення новой якості економіки через стимулювання фундаментальних и прикладних ДОСЛІДЖЕНЬ Із подалі Впровадження результатів наукових розробок у виробництво. Смороду могут існуваті у форме регіональніх інноваційніх центрів - технополісів, районів наукового розвитку, вісокотехнологічніх промислових комплексів, а такоже локальних інноваційніх центрів та опорних інноваційніх пунктів.

  Туристко - рекреаційна зона - створюється в регіонах, что ма ють багатий природний, рекреаційній та історико - культурний Потенціал, з метою ефективного его использование и Збереження, а такоже актівізації підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ у сфері рекреаційно - туристичного бізнесу.

  Банківсько - страхова зона - це зона, в Якій запроваджується особливо сприятливі режим Здійснення Банківських та страхових операцій в іноземній Валюті для обслуговування нерезидентів. Офшорний статус надається банківськім и страховим установам, Які були створені за участю лишь нерезидентів и обслуговують только ту їх підпріємніцьку діяльність, что здійснюється за межами України.

  Зона ПРИКОРДОННОЇ торгівлі - частина территории держави на кордонах Із сусіднімі країнамі, де Діє спрощений порядок перетин кордону и торгівлі.

  2. Регіональна економічна політика.

  2.1 Суть зрозуміти регіон, регіональна економічна політика.

  Регіон - Це не только територія, но й населення на ній; Це не только ряд адміністратівніх одиниць, Якими є область и край; це Всілякі й доцільні Рівні адміністративного подолу, что забезпечують даного соціальному організму необхідні для нормального Існування й Функціонування Рівні "самості", самодостатності. Регіон представляет собою й Поняття зі СФЕРИ правосвідомості, а діяльність у РЕГІОНІ Виступає обєктом правового регулювання. Варто віявляті ієрархію регіонів, наявність спеціфічної детермінації между ними. Важліве значення ма ють проблемні регіони, здатні підняті країну в цілому й інші регіони, что розташовують меншим потенціалом. У Першому набліженні регіон візначається як самодостатній соціальний організм, что перебуває в єдності Із середовища, что володіє фізико-географічними, культурно-цівілізаційнімі, еколого-економічнімі, етнічно-історічнімі, політико-адміністратівнімі й правовими властівостямі й віступаючімі Кошта формирование й Функціонування країни.

  Економічне Реформування потребує Здійснення ефектівної и гнучкої регіональної політики. Важлівою складових цієї політики є програмування розвитку регіона наперед.

  Під регіональною політікою слід розуміті, з одного боку, чітко опрацьовану в законодавчий аспекті практичності діяльність держави в усіх регіонах країни, а з іншого, - соціально - економічну політику, здійснювану на базі загальнодержавного законодавства самими регіонамі для Досягнення тих чи других регіональнізх и місцевіх цілей и завдання.

  Регіональну соціально - економічну політику можна візначіті як сукупність таких економічних, правовоую та адміністратівнро - організаційніх ЗАСОБІВ и методів, что органічно поєднують загальнодерджавні и Місцеві Захоплення, будучи спрямованостей в кінцевому підсумку на повнокровній, рівноцінній та рівномірній розвиток регіонів и країни в цілому.

  Стратегічною метою цієї політики має буті істотне Підвищення життєвого уровня населення всех регіонів на основе якісного Поліпшення использование їх ресурсного потенціалу, принципова Нових підходів до розвитку продуктивних сил, докорінного Поліпшення екологічної обстановки.

  При розробці регіональної політики слід враховуваті два ее вірішальніх напрями. Незважаючі ні на Які Регіональні особліврості, Відмінності в рівнях соціально - економічного розвитку регіонів держава, по-переше, покликавши Забезпечувати міжрегіональну єдність відтворювальніх макроекономіченіх процесів. Як і друга, создать економічні Інтереси в актівній соціально - Економічній ДІЯЛЬНОСТІ регіонів, добіваючісь забезпечення стратегічної мети розвитку, структурного та якісного оновлення господарства.

  При розробці такой моделі міжрегіонального розвитку та патенти передбачаті кроки по розвитку, з одного боку, інтеграційніх процесів между регіонамі країни (так звані звязки «по горізонталі» за рахунок поглиблення и розвитку спеціалізації та кооперування регіонів), а з іншого - по впорядкування, сістематізації та поглиблення вертикальних звязків между державою та регіонамі на основе Вдосконалення інвестіційної, науково - технічної, бюджетної, податкової, Фінансової, зовнішньоекономічної політики.

  Було б недостатньо обмежітіся сказань, говорячі про цілі регіональної політики. Аджея коли розуміті під регіоном великий економічний район (что складається, як правило, з кількох областей), Який віділяється Всередині країни своєю спеціалізацією та структурою господарства, природними и трудовими ресурсами, соціальнімі та економічнімі особливо, то необходимо вести мову про розробка и реалізацію регіональніх моделей відтворювальніх процесів.

  Необходимо у нерозрівному звязку з вибраних пріорітетамі розвіваті та погліблюваті територіальний поділ праці, добіватся комплексного использование ресурсного потенціалу територій, розвіваті Сучасний інфраструктуру та Місцеві ринкі Капіталу, РОБОЧОЇ сили, ЦІННИХ ПАПЕРІВ, Нових технологій ТОЩО. Увесь сенс Наукової ефектівної регіональної політики Якраз у тому й Полягає, щоб органічно пов'язати между собою загальнонаціональну модель міжрегіонального розвитку та територіальні моделі відтворювальніх процесів, притаманних тій чи іншій территории.

  Що ж до способів та методів повязані ціх двох тіпів стратегічніх моделей розвитку, то до їх числа слід Віднести: розробка стімулюючіх, а не фіскальніх Держбюджет та регіональніх бюджетів усіх рівней, использование балансових методів планування та прогнозування, розробка довгочасніх та стабільніх норматівів економічного розвитку, в тому чіслі тихий, Які належати до інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ як у національному, так и в регіональному розрізах.

  2.2 обєкти и субєкті регіональної економічної політики.

  У концептуальних підходах, у політику представлені Різні трактування регіоналістики. Традіційно обєктамі регіональної політики в странах рінкової економіки вважаються різного роду соціально-просторові нерівності:

  розходження в Рівні й условиях життя,

  наявність особливо зайнятості й Безробіття,

  Темпи економічного розвитку Окремо регіонів,

  умови підприємництва в різніх ареалах и ін.

  Одна з головних цілей регіоналізму - мінімізуваті нерівність територій. Однако найчастіше, як це видно на прікладі сучасній Україні, нерівність НЕ скорочується, а растет .. По суті такого роду регіональна політика носити колоніальний характер, породжує соціальні конфлікти, стімулює сепаратістські Прагнення й у питань комерційної торгівлі условиях может стать причиною Громадянської Війни. Для мінімізації нерівності Варто використовуват всі кошти, у Першу Черга еколого-економічні й правові.

  Щодо цього ми маємо можлівість проаналізуваті закордонний досвід. ВІН свідчіть про ті, что в багатьох странах судова влада, правосуддя спріяють відстоюванню інтересів регіонів проти узурпації влади Центром и спріяють розвитку правосвідомості й законності у всьому політічному пространстве країни. Так Було в Австрії, Німеччині, Индии, Канаді, США, Швейцарии, де верховна судова влада країни в конфліктах между Центром, провінціямі й штатами в багатьох випадка прийомів решение на Користь останніх.

  Розуміння обєкта регіоналізму Неможливо без Розкриття властівіх Йому протіріч. До них Звичайно ставлять протіріччя между етнічною й теріторіальною моделями держави й керування економікою по галузевих прінціпі, что протістоїть ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ безпосередно самими теріторіямі, что веде до децентралізації влади, переростання ее в самоврядування.

  Треба думати, ЦІ протіріччя НЕ только ма ють відношення до гносеології, побудові моделей, но й володіють онтологічно вираженість статусом. Представляється, что Основним протіріччям є противостояние, что має системний характер, Центру й регіонів.

  Ядром противостояние Виступає керування й волюція в еколого-економічному пространстве, у віробленні більш-Менш стійкого балансу между Центром и регіонамі. При цьом Варто памятати, что регіони, по суті, є обєктамі регіональної політики.

  Втім, регіон можна тлумачіті НЕ только як обєкт економічних и других (соціокультурних, СОЦІАЛЬНИХ, політічніх) отношений, но и їхнім субєктом. Більшість российских авторів Вихід Із Визнання субєктом регіональної політики только центральної влади. Дійсна регіональність и регіональна політика ма ють місце лишь тоді, коли смороду кореняться в суверенітеті самого народу. Коріння регіональної політики йдут в "гуманітарний простір", что створюється соціальною актівністю громадян, їхньою участю в політічніх справах для, у функціонуванні структур соціально-політічного керування й самоврядування. Справжній регіоналізм має місце только тоді, коли всім громадянам Надаються Рівні права участия в керуванні й самоврядуванні Незалежності від їхнього місця проживання. У місцевому політічному пространстве громадяни здійснюють право на самоорганізацію, ініціатівно займаються місцевімі справами, вірішують питання й відповідають за оптимальну реалізацію місцевіх жіттєво важлівіх для населення справ.

  До їхнього числа ставлять Такі організаційні форми й самоуправлінські статуси, як розвиток безпосередньої демократії, проведення зборів, сходок, місцевіх референдумів, вибори в Місцеві органи осіб, что вірішують питання, что зачіпають Інтереси корінного населення (це керування справами, повязаними з жіттєдіяльністю даного співтоваріства на его территории: комунальне господарство, Муніципальний житловий фонд, Місцеві дороги, благоустрій, санітарний стан, Місцеві податки, использование землі, ресурсов, охорона навколишнього середовища, м ісцева система охорони здоровя, довузівська організація Утворення, торгівля, встанови культури, місця відпочинку, громадський порядок та ін.). Зрозуміло, для такой Великої СФЕРИ самодіяльності потрібні зясування й Дозвіл проблеми місцевого бюджету, автономних джерел его Існування.

  Як ми бачим, регіон и Місцеві территории з відповіднім населення - це самодостатній, самокерованій субєкт и ефективність его еволюції складається в мері обєктівності й субєктівності в регіональному пространстве.

  3. Державне управління в Галузі природного середовища.

  3.1 Сутність зрозуміти: екологія.

  Екологія (від грец. Oikos - будинок, житло, Местоположение й логос - слово, навчання), наука про отношения живих організмів и Утворення ними співтоваріств между собою й з навколішнім середовища.

  Термін «екологія» запропонованій в 1866 Е. Геккелем. Обєктамі екології могут буті популяції організмів, види, співтоваріства, екосистеми й біосфера в цілому. Із сірий. 20 в. у звязку Із вплива, что підсілівся, людини на природу екологія Придбай особливе значення як наукова основа раціонального природокористування й охорони живих організмів, а сам срок «екологія» - более широкий Зміст.

  З 70-х р. 20 в. складається екологія людини, або соціальна екологія, что вівчає закономірності взаємодії Суспільства й навколишнього середовища, а такоже Практичні проблеми ее охорони; Включає Різні філософські, соціологічні, економічні, географічні й інші аспекти (напр., екологія міста, технічна екологія, екологічна етика й ін.). У цьом змісті говорять про «екологізації» Сучасний науку. Екологічні проблеми, породжені сучасним суспільним розвитку, віклікалі ряд Суспільно-політічніх рухів ( «Зелені» и ін.), Что віступають проти забруднення навколишнього середовища й ін. негативних НАСЛІДКІВ науково-технічного прогресу.

  Екологія (від грец. Oikos - будинок, житло, Местоположение й ... логія), наука, что вівчає взаємозвязкі організмів з навколішнім середовища, тобто сукупністю зовнішніх факторів, что вплівають на їхній ріст, розвиток, розмноження й віжіваність. Певного мірою умовно фактори ЦІ можна розділіті на «абіотичні», або фізико ^ -хімічні (температура, вологість, довжина світлового дня, Зміст мінеральних солей у ґрунті й ін.), И «біотичні», обумовлені наявністю або відсутністю других живих організмів (у тому чіслі, что є обєктамі харчування, Хижаки або конкурентами).

  У центрі уваги екології - ті, что безпосередно звязує організм Із навколішнім середовища, дозволяючі жити в тих або других условиях. Екологів цікавить, например, что спожіває організм и что віділяє, як швидко ВІН зростанні, у якому віці пріступає до розмноження, скільки нащадків Робить на світло, и яка ймовірність у ціх нащадків дожиття до Певного віку. Обєктамі екології найчастіше є НЕ окремо взяті організмі, а популяції, біоценозі, а такоже екосистеми. Прикладами екосистем могут буті озеро, море, лісовий масив, невелика калюжа або даже гниючи стовбур дерева. Як саму більшу екосистему можна розглядаті й всю біосферу.

  У сучасности суспільстві під Вплив ЗАСОБІВ масової информации, екологія часто трактується як суто прикладне знання про стан середовища перебування людини, и даже - як сам цею стан (звідсі Такі безглузді вираженість як «погана екологія» того або Іншого району, «екологічно чисті» продукти або товари). Хоча проблеми якості середовища для людини, Безумовно, ма ють дуже важліве практичне значення, а решение їх Неможливо без знання екології, коло завдання цієї науки набагато более широкий. У своих роботах фахівці-екологи намагають зрозуміті, як улаштована біосфера, яка роль організмів у круговороті різніх хімічніх елементів и процесах трансформації ЕНЕРГІЇ, як Різні організмі взаємозалежні между собою й Із середовища свого перебування, что візначає Розподіл організмів у пространстве й зміна їхньої чісельності в часі . Оскількі обєкти екології - це, як правило, сукупності організмів або даже комплекси, что включаються поряд з організмамі нежіві обєкти, неї визначаються іноді як науку про надорганізменних Рівні организации життя (популяціях, співтоваріствах, екосистемах и біосфері), або як науку про живий вигляд біосфері .

  3.2 Екологічна політика. Екологічне законодавство України.

  Основні напрями держав ної політики України у Галузі охорони довкілля, использование природних ресурсов та забезпечення екологічної безпеки розроблено відповідно до статті 16 Конституції України, Якою визначили, что забезпечення екологічної безпеки и Підтримання екологічної рівновагі на территории України, Подолання НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, Збереження генофонду Українського народу є обовязки держави.

  Державна політика у сфері екології, як и будь Якій іншій сфере винна базуватіся на стабільній системе законодавства, АКТІВ, норматівів, но ця система, особливо у перехідній период винна буті еластичності, тобто вміті Швидко реагуваті на Зміни навколішніх компонентів, вміті прістосовуватіся до змін Занадто складного середовища. І це є дуже ефективна засоби Подолання екологічної кри та забезпечення пріродоохоронної Функції держави.

  Основні напрями втілюватімуться с помощью системи екологічного права.

  Правовий Механізм має надаті Основним безпосередньо чіткої цілеспрямованості, формальної візначеності, загальнообовязковості, Сприяти ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ отношений у Галузі екології, ЗАСТОСУВАННЯ превентивних, оперативних, стімулюючіх и примусових ЗАХОДІВ до юридичних та фізичних осіб относительно использование природних ресурсов та їх відходів юридичної відповідальності за Порушення екологічного законодавства Вивчення, аналіз та узагальнення практики! застосування законодавства про охорону навколишнього природного середовища передбачається здійснюв ати у двох прямо:

  1.складання и затвердження екологічних норматівів природокористування (Стосовно надр, ґрунтів, води, Повітря, рослінності ТОЩО);

  2.складання и затвердження комплексу еколого-економічних показніків державного контролю за станом довкілля та діяльністю Господарчий структур.

  Важлівім кроком до Зміцнення пріродоохоронної сфері стала Прийняття 28 червня 1 996 року Конституції України, в Якій стверджується, что забезпечення екологічної безпеки та Підтримання екологічної рівновагі на территории України є обовязки держави (стаття 16), кожному гарантується право вільного доступу до информации про стан довкілля (стаття 50) и КОЖЕН зобовязань НЕ завдаваті Шкоди природі та відшкодовуваті завдані ним збитки (стаття 66). Такоже у Цій сфере Україна має Такі закони та акти: "Про охорону навколишнього природного середовища";

  "Про Тваринний світ";

  "Про природно Заповідний фонд";

  "Про охорону атмосферного повітря";

  "Лісовий кодекс України";

  "Водний кодекс України";

  "Земельний кодекс України";

  "Кодекс України про надра";

  Такоже першочергово планується підготуваті проекти Законів України про рекреаційні зони, курортні, лікувально-оздоровчі зони и зони з особливими умів природокористування;

  Підготуваті проекти нормативно-правових АКТІВ, Які Затверджує Кабінет Міністрів України, а самє: Правила відшкодування збитків, завдання порушеннях екологічного законодавства, Положення про екологічний контроль, Положення про екологічний аудит, Положення про екологічне Ліцензування.

  Формує, Забезпечує та реалізує державну політику в Галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального использование и відтворення природних ресурсов Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпекі), тобто самє це Міністерство Здійснює нормативно-правове регулювання, комплексне управління та екологічний контроль относительно охорони , использование и відтворення.

  Наукова дослідженнямі относительно Вивчення і розробки ЗАХОДІВ по Збереження біологічного різноманіття зайняті фахівці наукових інстітутів та центрів, самперед Национальной академии наук (НАН): Інстітутів ботаніки, зоології, гідробіології, географії, біології південніх морів, екології Карпат, молекулярної біології, мікробіології, клітінної біології та генетичної інженерії, Ради по вивченню продуктивних сил, Центрального ботанічного саду, Донецького ботанічного саду та других; Інстітутів Української академии аграрних наук (УААН): землеустрою, рослинництва, землеробства, агроекології, ветеринарної медицини, розведення и генетики тварин, птахівніцтва, селекційно-генетичний, винограду и вина та інші; факультети и кафедри екологічного профілю учбових закладів ТОЩО. Ряд вопросам, повязаних з Науково дослідженнямі и управлінням у Цій сфере, вірішують наукові центри, лабораторії и Інститути при центральних органах віконавчої власти, зокрема Український науково-дослідний інститут екологічних проблем та Український науковий центр екології моря при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки.

  Державне регулювання у Цій сфере НЕ может існуваті без ефектівної системи Нагляду за станом середовища, тобто без системи Постійно діючого моніторінгу.

  Екологічний моніторинг довкілля є Сучасний формою реализации процесів екологічної ДІЯЛЬНОСТІ с помощью ЗАСОБІВ інформатізації и Забезпечує регулярні оцінку и прогнозування стану середовища життєдіяльності Суспільства та умов Функціонування екосистем для прийняття управлінськіх РІШЕНЬ относительно екологічної безпеки, Збереження природного середовища та раціонального природокористування.

  Створення і Функціонування державної системи екологічного моніторингу довкілля винне Сприяти здійсненню державної екологічної політики, яка предполагает:

  екологічно раціональне использование природного та соціально-економічного

  потенціалу держави, Збереження сприятливого середовища життєдіяльності Суспільства;

  соціально-екологічне та Економічно раціональне вирішенню проблем, Які вінікають в результате забруднення довкілля, Небезпечний природних явіщ, техногенних аварій та катастроф;

  розвиток МІЖНАРОДНОГО співробітніцтва относительно Збереження біо різноманіття природи, охорони озонового шару атмосфери, Запобігання антропогенній зміні клімату, захисту лісів и лісовідновлення, транскордонного забруднення довкілля, Відновлення природного стану Дніпра, Дунаю, Чорного и Азовського морів

  Державна система екомоніторінгу довкілля є інтегрованою інформаційною системою, что Здійснює збирання, Збереження та оброблення екологічної информации для відомчої та КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ и прогнозом стану природних СЕРЕДОВИЩА, біоті та умов життєдіяльності, Вироблення обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних СОЦІАЛЬНИХ, економічних та екологічних рішень на всех рівнях державної віконавчої власти, удосконалення відповідніх законодавчо АКТІВ а такоже Виконання зобовязань України з міжнародніх екологічних угідь, програм, проек ів и ЗАХОДІВ.

  Екологічний моніторинг довкілля здійснюється за довгострокову Державною програмою, яка візначає Спільні, узгоджені за цілямі, завдання, теріторіямі та обєктамі, годиною (періодічністю) и засоби Виконання Дії відомчіх ОРГАНІВ державної віконавчої власти, підприємств, ОРГАНІЗАЦІЙ та установ Незалежності від форм власності за.

  Субєктамі державної системи екологічного моніторингу довкілля, відповідальнімі за обовязкове Здійснення державної програми екомоніторінгу довкілля, є міністерства та інші центральні органи віконавчої власти, Які согласно з своєю компетенцією отримуються и обробляють дані про стан довкілля и віробляють відповідні решение относительно нормалізації або Поліпшення екологічної обстановки, раціонального использование и забезпечення якості природних ресурсов.

  Обєктамі інформатізації в Державній системе екомоніторінгу довкілля України є процеси відомчої екологічної ДІЯЛЬНОСТІ та їх інтеграція на локальному, адміністративно-теріторіальному державному рівнях, Які відповідно охоплюють: территории промислово-міськіх агломерацій, санітарно-захисних зон великих підприємств, в тому чіслі АЕС, великих водойміщ, природоохоронних зон та других спеціально визначених просторово одиниць; теріторію Автономної Республики Крим та территории областей України; территории промислово-економічних регіонів, ба ейнів великих річок та України в цілому.

  Територія країни за ступенями екологічної небезпеки поділяється на зони для якіх встановлюються нормативи, Які дозволяють чи забороняють види виробничої, господарської та іншої ДІЯЛЬНОСТІ, что враховують екологічні, соціальні та економічні умови.

  3.3 Роль держави у формуванні екологічної політики.

  Екологія на порозі ІІІ тисячоліття поставила перед політікою усіх держав світу Такі гострі проблеми, як регулювання чісельності населення, екологічну конвенсію виробництва, екологічну БЕЗПЕКУ населення. Природа екологічних проблем єдина для Всього СВІТОВОГО Суспільства, тому їх Неможливо вірішіті окремо в тій чи іншій державі. Сьогодні вінікло нове Поняття в розвитку цівілізації - екологічна політика.

  У сучасности суспільстві екологічна політика стала самостійною сферою в Політичній ДІЯЛЬНОСТІ держав, формирование якої Почалося з 70-х років нашого століття. Саме тоді, коли проявилася швидка деградація природного середовища в різніх странах світу.

  Сьогодні в більш чем 100 странах світу створені міністерства або відомства, Які займаються охороною навколишнього середовища.

  Україна, як європейська держава, прієдналася до процесса державного та правового регулювання Збереження якості природного середовища. У 1991 році Було створене Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. За его ініціатівою в 1991 році БУВ чинний Закон про охорону навколишнього середовища та розпочата розробка пакету Законів та законодавчо АКТІВ з екологічних проблем, включаючі охорону атмосфери, води, рослини та тваринного світу. 5

  Суверенна Україна як учасниця Конференції 1992року в Ріо-де-Жанейро внесла пропозіцію про екологічну конверсію виробництв, прийнять на себе зобовязання Забезпечувати екологізацію економіки та розв'язання екологічних проблем як першочергове завдання господарської та державної політики. Україна бере участь в работе програм ООН з навколишнього середовища. Тільки за період з 1 980 до 1991 року Україна взяла участь у 10 міжнародніх актах з охорони здоров я, будучи в складі СРСР.

  З тисяча дев'ятсот дев'яносто один року в Україні введена плата за забруднення навколишнього середовища. 55 Заходи направлені на реалізацію головного принципу: чи не максімізація прібутків підприємців або держави, а Досягнення стійкого розвитку Шляхом збалансований природокористування так, щоб розвиток матеріального виробництва в будь-якому РЕГІОНІ забезпечував стійкість екосистем.

  Сьогоднішній рівень розвитку Суспільства на перший план вісуває систему екологічних показніків.

  Тринадцять країн Європи, США та Канади ввели СПОЖИВЧИХ плату - це плата за ті, что за дорученням державних ОРГАНІВ певні підприємства збірають, зберігають та знешкоджують відходи тих виробництв, Які НЕ упорядкувалі цієї системи Самі. Відомо три основних підході до економічної компенсації екологічних збитків: рентною, витратності, оптімізаційній.

  Поки що в мире відсутній цілісній Механізм вирішенню екологічних проблем. Це пов язано з неготовністю Урядів та населення до Прийняття Ідеї колектівної відповідальності людства за Збереження біосфері.

  Україна сегодня находится в скрутному економічному становіщі, но намагається запровадіті в життя соціально-правові важелі охорони природи:

  1) введення екологічних норм та стандартів, что обов язкові як для підприємств, так и для Окремо осіб;

  2) проведення обов язкових екологічних експертиз;

  3) створення юридичних можливий для кооперування підприємств з метою Виконання екологічних програм на взаємно договірній Основі;

  4) розповсюдження безвідходніх и чистих технологій через систему виставок та ярмарків;

  5) Адміністративні обмеження на види робіт та технологій, что шкодять природному середовища.

  Дуже важлівім елементом Концепції екологічної безпеки в Україні и других странах світу є ее правове забезпечення та визначення Поняття екологічного злочин. У міжнародному праві під екологічнім злочином розуміють соціально небезпечні Дії, спрямовані на знищення життя людей чи навколишнього середовища и дуже жорсткий караються, іноді даже до довічного увязнення.

  Норми екологічного права є обов язковими, если смороду закріплені законом и підкріплюються методами державного примусу для тих суб єктів, Які ігнорують ними.

  У міжнародному екологічному праві провідне місце займає принцип Запобігання, відповідно якому основною метою цівільніх Дій є попередження порушеннях природного середовища, а не ліквідація НАСЛІДКІВ таких порушеннях. Ця вся система ще недосконала у тому аспекті, что Економічно розвінені країни ма ють ряд слаборозвиненості стран, Які Використовують як країни "екологічного гною", розташовуючі на їх территории екологічно небезпечні підприємства, а збитки НЕ відшкодовують - вважають, что екологічні витрати повінні нести країни, де розташовані підприємства.

  Державна охорона природних обєктів здійснюється за категоріямі обєктів та територій, розроблення у Законі України про природно-Заповідний фонд и має мету розшіріті таріторії заповідніків, Зберегти ландшафти, рідкісні види звірів, птахів, рослин. Спостерігається Тиск на заповідники збоку корумпованіх чіновніків, Які дозволяють Здійснювати забудови на теріторіях заповідніків. Альо Громадські организации, мисливські та єгерські Утворення в Україні чинять Значний Опір цьом явіщу. Однією з найбільш важлівіх завдань охорони природи є Збереження біологічного різноманіття. Конвенція про біологічне різноманіття, схвалена на Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку в 1992 году. До кінця один тисяча дев'ятсот дев'яносто три року Конвенцію про біологічне різноманіття підпісалі 167 держав світу. 5 На территории України мешкає 45 тисяч відів тварин, в тому чіслі 17 відів земноводних, 20 плазунів, около 400 відів птахів, 200 - риб. Флора рослин нараховує почти 5 тисяч відів. Без Збереження рослин та рослінності Неможливо Зберегти види тварин.

  Весь ПЕРЕЛІК відів рослин и тварин, что потребують охорони, навідні в Червоних книгах, Які видають у багатьох державах світу. У Червоній Книзі України находится 429 відів рослин, 28 відів мохів. 30 відів грібів. 27 відів лішайніків та 17 відів водоростей та 382 види тварин. Складання Червоних книг є одним Із методів зниженя темпів антропогенного вімірання живих організмів.

  Спеціальною формою охорони природи є переселення рослин, тварин, птахів в ті райони, де смороду вімерлі, або ж могут прижитися в Нових условиях Існування. Таким прикладом є успішне Відновлення популяцій бобрів на территории України.

  Отже, относительно вирішенню екологічної ситуации в Україні, то можна сделать Висновок: державу, Громадські организации, єгерські и мисливські товариства та багатох громадян країни турбує проблема екології. За возможности українське суспільство намагається у такий скрутній годину Зберегти пріроднє середовище для майбутніх поколінь, а головне, что є бажання це делать.

  Перелік літератури:

  1. Михасюк І. Державне регулювання економіки, 1999..

  2. Буян І.В. Економічна політика. Навчальній посібник, 1997.

  3. Ромашко О.Ю. Роль державного регулювання фінансового Сайти Вся в подоланні кризових явіщ в економіці, 1998.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Державне регулювання іноземних інвестіцій у економіку України

  Скачати 44.54 Kb.